Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere"

Transkript

1 1 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Resultat/Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Utdanningsnivået på Helgeland er lavt og vi vet at svært mange av de unge som flytter ut av Nordland for å ta utdanning ikke kommer tilbake for å ta seg jobb. Kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene for økonomisk vekst. Hvert år skapes det % nye jobber i Norge og mange av de nye jobbene har høyere kompetansekrav enn de som forsvinner. Dette bakteppet hadde vi da vi startet planleggingen av en Kompetansekonferanse sammen med Helgeland Sparebank. I planleggingen har vi fått verdifulle innspill fra Wiggo Dalmo i Momek Group, Johanna Lensu ved SI og Dag Oddvin Sætran ved Polarsirkelen vgs. 82 personer deltok på konferansen fredag 17. juni på Meyergården hotell. Lars Losvik, Lise Holsen, Roar Tobro og Erlend Bullvåg innledet før vi gikk i grupper og jobbet med ulike problemstillinger. I dette dokumentet sammenfattes noe fra plenumsdiskusjonen og innspillene fra de fem gruppene Konferanse Meyergården Hotell Kompetansekonferanse for Helgeland Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 1

2 2 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Fra plenumsdiskusjon og innspill fra gruppene Oppfordring fra Erlend Bullvåg til bedriftene på Helgeland: I forbindelse med etableringen av Helgeland Kunnskapssenter: Heng dere på og bli med på å forme senteret. Trondheim kan takke sin gud for alle gode Helgelendinger som både studerer der og tar seg jobb der i etterkant vi må gjøre oss attraktiv som studiested og en spennende region og jobbe og bo i! Den første jobben etter utdanning er viktig for hvor du bosetter deg. Når stillinger skal lyses ut: Gå sammen om å annonsere. Det er svært effektivt, og en ser at det er jobb til begge og et attraktivt arbeidsmarked. Flere regioner har gjort det med stort hell. Ta vare på dem vi har. Når vi bruker lokale leverandører/kjøper varer og tjenester lokalt er vi med på å styrke lokal vekst. Tiltrekke oss unge med kompetanse. Unge er mobile fram til etablering mange kommer tilbake til Mo i Rana pga nettverk, sosialt m.m. Mens andre rett og slett ønsker seg til andre deler av Norge/verden. En kombinasjon med at man samarbeider mellom utdanning, næringsliv, samfunnsliv vil være nyttig. At veien fra fagarbeider (eks elektriker) søker høyere utdanning i etterkant er viktig. Bedriftene har et ansvar å gjøre seg synlig for de unge! Branding og markedsføre karrieremulighetene som finnes i regionen! Fortell hva vi er og hva vi gjør. Både lokalt, men også ut. Bevisstgjøring om hva man kan bruke kunnskapen man tilegner seg under utdanning til i arbeidslivet. Det er viktig å konkretisere hva som gjør Helgeland attraktivt. Hva finnes her av alle typer muligheter (jobb, fritid). Personer i lederstillinger og bedrifter generelt må skolere seg på regionen opparbeide stolthet og bevissthet. Bygge omdømme skape attraktivitet. Nytt i skolesammenheng, men de må virkelig stå på for å trekke til seg unge som er engasjert. Samarbeidet mellom de forskjellige miljøene vil gi gevinst på sikt. Samarbeid spesielt mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet, konkretisere læringen sett den opp mot faktiske jobbsituasjoner. Hvordan kan vi gjøre dette i praksis? Det trengs noen fronter som tar dette ansvaret. KPH kan sees på som en slik mekler, som er uavhengig part, knytter sammen nettverk får tak i riktig kompetanse.

3 3 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Vi vil heim Helgeland trenger unge folk, men har vi jobber til de med høg kompetanse? Ref Bullvåg: Ikke vær redd for de som kan noe annet, kan ting bedre, som bruker andre øyne. Ledere bør læres opp til å se dette! Ledere trenger ikke være faglig god, men være en god leder og administrator. Lederen bør jobbe seg overflødig skape så god dynamikk at bedriften/institusjonen flyter av seg selv, for så å være leder. Samarbeid er cluet. I Mo i Rana oppleves det ikke spesielt kult å ha høyere utdanning. Hva skal vi gjøre her for å gjøre det tøft å være faglig flink, ta høyere utdanning osv? Rekruttering av unge med høg kompetanse viktig at de får bruke den og får utviklingsmuligheter. Bedriften må ha et høyt kompetansenivå fra før. Fremtidens Helgeland Helgeland i dag og frem mot 2020 Kunnskap En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 3

4 4 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Hvilke tiltak kan vi gjøre i dag for å styrke bedriftene? - Få frem de utdanningstilbud som finnes i regionen (det er helt ukjent for mange) - Få frem viktigheten av ny kompetanse - Få synliggjort den kompetansen som finnes - Bedriftene må vise frem det de gjør - Kunnskapssenteret er viktig - Traineeordninger - Holdningsendringer - kunnskap er viktig, ta utdanning! - Kulturhus, attraktive byer - Samarbeid på tvers av skole/utdannings-miljø og næringsliv, samt innad i næringslivet - Vise seg utad være mer åpen utad (praksisplasser, markedsføring/branding). Skape et godt omdømme! - Kunnskapen i styrer og ledelser må styrkes. Styrerommene må åpnes inviter inn unge og tilby styreverv - Samarbeidsavtaler mellom bedriftene. Senke barrierene og lederne må ta dette ansvaret. - Gode samarbeidsavtaler at det blir populært å hjelpe hverandre er viktig! Innsatsen kan ikke måles i direkte gevinst med en gang men må ansees som en langsiktig investering - Oppdatert på næringslivet og kunnskap om regionen - Bedriftene må selv satse på kompetanse. Skremmende at ikke folk fra industrien kjenner sin besøkelsestid og møter på en konferanse som dette! - Flere bransjer sliter med å rekruttere folk med høg kompetanse, hva er det som gjør at de ikke kommer til Mo? - Vi må innse at vi skal leve av andre ting i framtida enn det vi lever av nå. Miljø kommer som satsingsområde. - Industriledere fokuserer kanskje for mye på billig strøm og for lite på kompetanseutvikling? - Næringsselskapet må være aktive i tilrettelegging for nye næringer. - Hvem legger til rette finansielt/praktisk for næringsutvikling i Rana, eks. Ruukkinedleggelsen, det er mulig at ting skjer bak lukkede dører? - Det er vanskelig å være aktør i et nasjonalt/globalt marked når kommunikasjonene er så dårlige. (Både vei og fly). Viktig for bedriftene å se ut over egen region og operere nasjonalt/globalt for å være konkurransedyktige også når det gjelder å tiltrekke kompetanse. - Flyplass vil generere et boost!

5 5 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni Tilbud om jobb, man trenger attraktive arbeidsplasser, trenger bygge kompetanse i de arbeidsplasser som allerede er etablert, kanskje gå sammen og rekruttere par i stedet for å søke å tiltrekke bare enkeltpersoner, øke samfunnslivet: vi trenger litt mer bohem-miljø. - Benytte de nettverk vi har gjennom kunnskapsparken og benytte dette for å kunne vise oss frem i felleskap når vi trenger folk, mer utnyttelse av det vi har, store bedrifter er veldig gode på å selge seg selv (eks fra rekruttering i Statoil i Trondheim), - Vi mindre bedrifter kan bruke de erfaringer vi ser i større bedrifter og bli flinkere på dette, vi trenger arenaer og arrangement for å tiltrekke oss de utflyttete ved eks juletider, man trenger styrket holdninger til høyere utdanning, fange de før de drar ut slik at de ser at det er interessante arbeidsmuligheter her, viktig å rekruttere helt i starten: sommerjobb og ellers tilbud mens de studerer - Dersom vi skal ta inn personer som ikke er rettighetselever gir det ikke like stor støtte vi vil gjerne også ta inn og utdanne voksne - Praksisplasser krever mye resurser både økonomisk og tidsmessig dermed trenger vi mer støtte - Felles FOU bedriftene må sette av midler lokalt samhandling på Helgeland er sentralt - Vi må bruke hverandres ressurser i fellesskap på Helgeland - Ta i bruk alle vi har uavhengig av kjønn, funksjonshemming, etnisk bakgrunn vi har et utpreget kjønnsdelt arbeidsmarked på Helgeland - Studiesenterutbyggingen kan være et fortrinn på Helgeland veier opp for mangelfull kontakt mellom studieinstitusjoner og næringsliv - Vi må arbeide for å beholde de som har funnet veien til Helgeland barnehage, kulturtilbud, urbane tilbud, fritid (kinakål og oppskåret tomat er ikke holdbart som salat) - Trainee-ordning og fagskoletilbud tilpasset næringslivets behov (for å rekruttere og beholde) - Det er viktig å fokusere på det vi får til - omdømmebygging - Samarbeid mellom næringsliv, NAV og videregående skole om elever (potensielle arbeidstakere) som dropper ut ta vare på ungdommene vi har

6 6 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Hvilke tiltak er det som gjør at vi tiltrekker oss unge med høg kompetanse? Fremtidens Helgeland Helgeland i dag og frem mot 2020 En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 5 - Bedriftene må markedsføre bedrift/region/muligheter, gjerne i samarbeid med andre! - Felles annonsering for Helgeland for å tiltrekke unge med kompetanse. - Vi har mye å tilby, men er flinke til å sverte oss selv. Styrk omdømmebygging er ekstremt viktig! Sprek natur og frisk luft er ikke nok, andre ting må til! - Tenke omdømmebygging i skoleverket. Folk flytter dit ungene kan få et godt skole- /barnehagetilbud. - Vi må få ut det vi står for og holder på med. - Verdisyn må tenkes på fra barnehagen av, og samarbeidet med næringslivet må styrkes! - Utfordre Rana kommune på å fastlegge verdier som man kan bruke i markedsføring av regionen/bedriften/arbeidsmulighetene. Vi har mange styrker. - Infrastruktur: folk reiser mye og krever muligheter til reise. - Levende sentrum alle må ikke dra på hytta i helga. Folk får dra på hytta bare i uker med oddetall!!! - Samarbeid er viktig for å bygge opp regionen. Kommunikasjonene må støtte opp under ønske om samarbeid og vi må støtte opp under tiltak som utvikler andre deler av regionen. Eks s.sjøen-basen.

7 7 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni Må skape et studentmiljø, og ha klare satsingsområder - Vi trenger å være en interessant plass å bo på, omdømmebygging: Bergen som eksempel alle positive til byen sin, det må vi også være - Vi trenger samhandling på Helgeland: Støtte opp for å få folkevandring innad i region - Kommunalt må vi følge forskrifter som øker forgubbing da vi søker etter lang erfaring, kanskje vi skyver fra oss ungdommen med de stillingene vi lyser ut - Forskning på vei inn: Vi har ikke tradisjon for å benytte dette vi bør invitere til at studenter kan være en del av dette - Lære av andre kommuner som har lyktes: Trenger ikke finne opp alt selv - Markedsføring: vi næringen å markedsføre seg mer i helhet, gjerne i samarbeid med kunnskapsparken eller næringshager men da må vi delta med resurser - Trainee ordninger: Veldig positivt for bedriftenes rekruttering - Branding/markedsføring er viktig for at vi skal kunne tiltrekke oss unge - Prioriter/velg ut noe spesifikt vi vil bli gode på f. eks energi - Omdømme: Gjøre arbeidsplassene moderne slik at de appellerer til unge Både arkitektur, design, arbeidsmiljø spiller inn - Dette må også ses i sammenheng, en styrke bedriftene både ved å ha attraktive steder, og tilrekker seg kompetanse. - Tilby masteroppgaver - Tilby de som har bachelor om at de kan få master her om de jobber for oss. - Industribedriftene burde ha traineeordning Oppsummering: Bedre markedsføring og positiv formidling, samt benytte Kunnskapsparken som motor i samarbeidet og vi i næringslivet støtter opp om dette

8 8 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Fremtidens Helgeland Helgeland i dag og frem mot 2020 Næringsliv Infrastrukt ur Kunnskap En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 2 Hvilke utdanningstilbud bør tilbys på Helgeland? - Miljøteknologi aktuelt utdanningstilbud på Helgeland - Sektorer der hvor vi har kunnskap fra før: ingeniører, reiseliv, IT, økonomi, marinbiologi, miljø-energi, olje- gass - Tannlegestudie (stort behov) - Geologi! Økonomi! Ledelse! Kjemi og Prosess! IT! Olje-relaterte fagområder! - Økonomi: Skrikende behov, en utdanning som er veldig fleksibel - Miljø: Benytte det vi kan gjennom å ha gjort Mo ren igjen, være tidlig ute i trenden og bygge kompetanse på dette feltet før andre blir god på miljø og tar dette. - Bergverk - Språk - Utdanning bør legges opp i mot det man jobber med i bedriften - Gjøre ledelse mer moderne - Utdanningstilbud i samarbeid med næringslivet - Vi må bruke Kunnskapsparken mer tettere samarbeid slik at vi i næringen kan melde inn det behovet vi har for utdanning - Utdanningstilbud må matche regionens virksomheter. Industriparken må kople seg på de institusjonene som driver med utdanning i regionen.

9 9 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni Bedriftene må bidra med innspill til problemstillinger til utdanningsinstitusjonene for å få de mer relevante. - Også i skolen er større/bredere fagmiljø med på å sikre rekruttering av høg kompetanse. Lærere er også opptatt av urbant miljø med muligheter for faglig utvikling. - Må kanskje knytte opp kunnskapssenteret også mot miljøet i Trondheim. Må i alle fall bli bedre på nettverksbygging, også på utdanningssiden. - Må tenke litt lenger, ungdommer satser på 5-årige utdanningsløp. - Økonomer og ingeniører - Hvem skal vi utdanne for, til vårt arbeidsmarkedet eller for hva ungdommen er interessert i? - Få markedsført studiene som eksiterer og lag et studentmiljø. - Tilby utdanninger masterutdanninger som er tilpasset arbeidsmarkedet i regionen og tilby dette til andre/resten av landet. - Få folk utafor også til å studere her For å tiltrekke oss folk må vi gjøre noe som er kult lage en kultur for at her skjer det spennende som skal gjøre det interessant for MANGE! Vi har masse vi kan bygge videre på (teatret, festivaler) Spille på det vi har, ikke det vi ikke har! Viktig: I tillegg ha fokus på infrastruktur, kommunikasjon, samfunnets sammensetning, boligtilbud for unge, barnehageplasser, attraktivt sentrum. Ikke være så redd for endringer!! Kommunen må tørre å tenke nytt (men det må følge penger med)!!

10 10 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Utdanning et samfunnsoppdrag Fra planlegging til suksess Mo i Rana 17. juni 2011 v/ Lise Holsen Assisterende rektor Nordahl Grieg videregående skole Bergen Presentasjon NG vgs - v/lise Holsen Diskuter hvordan samarbeidet mellom utdanning/forskning og næringsliv kan styrkes - Vi sliter med å få tak i gode studenter, i tillegg til gode arbeidstakere. Utdanninga er ikke bestandig i samsvar med behov, næringslivet må engasjere seg i utvikling av utdanning. De kan bidra med kompetanse (lærere/forelesere) og finansiering. Finansieringssystemet er ikke tilpasset utdanning i distriktet, krav til studiepoengproduksjon gjør at tilbud må legges ned. - Bedriftene må åpne opp for studenter (praksis/oppgaver/besøk) - Skremmende at bedrifter med kompetansearbeidsplasser blir så lite brukt av skolene, bedriftene opplever at de ikke blir brukt. Bedrifter på Helgeland bruker store FoUmiljø når de skal bruke ressurser på utvikling. - Oljeselskaper er aktive og kommer til vg og presenterer seg for ungdommene, forteller om krav osv. Rekrutteringen herfra er likevel ikke veldig stor. Industrien må også mer på banen. - Trenger formelle møteplasser der bedrifter og utdanningsinstitusjoner møtes og diskuterer videre utvikling. Begge forventer at den andre parten tar kontakt. For lite brubygging/samhandling/kommunikasjon mellom utdanningsnivåer seg imellom og mellom bedrift/skole. - Bedrifter bør kanskje få til bedre samarbeidsformer for arbeid med/mot FoU. Helt klart inspirerende for skoleelever/arb.takere å få tettere kontakt med forskere.

11 11 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Skole i interaksjon med næringslivet - Hvordan kan skolen bli bedre? - Inviter eksterne forelesere som er gode på spesifikke fagfelt (fra næringsliv, høgskoler etc.) - Tenke nytt bruk læreplanen aktivt, lærebøker i mindre grad. Tilpasse undervisningen til tiden. Endre læringsarena, gjør undervisningen interessant. Ta i bruk moderne teknologi eks elevene ser undervisning på internett, på skolen får de hjelp til lekser og oppgaveløsning. - Samarbeid næringsliv skole. Gi næringslivet mulighet å påvirke hva som skal tilbys av utdanning i regionen. Kortere kurs med faglig oppdatering - Institusjonene må være offensive for å informere om sitt tilbud engasjere ledere. Hvordan kan bedriftene bidra? - Markedsføring reklamer for seg selv - Omdømmebygging - Voksenopplæring, etter- og videreutdanning: Bedriftene må legge til rette for at dette er mulig selv om man er i arbeid. - Inviter eksterne forelesere som er gode på spesifikke fagfelt (fra næringsliv, høgskoler etc.) Jobbe aktivt med bedriftskulturen og skolekulturen. Bryt ned fastgrodde kulturer/gamle mønster Bli framtidsrettet! Hva kan vi lære av hverandre? - Lær unge å elske å lære - Verdsetting av praktisk erfaring realkompetansens verdi - Markedsføre ting som andre har gjort bra Framsnakk andre (bedrifter, enkeltindivider). - Drive åpen innovasjon! Hva skal til for å få flere kompetansearbeidsplasser på Helgeland? Vi må følge med på utviklingen, både teknologi og digitalisering for å skape flere kompetansearbeidsplasser - Mer moderne bedrifter Hva skal vi leve av på Helgeland i 2020: Mye av det samme som vi lever av i dag, de fordelene vi har innen mineraler, industri, fisk, olje /gass. Enda mer innen: Olje/gass og Bergverk og mineraler

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark

Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Rapport 2010: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard Trine Kvidal Tittel: Forfattere: Rekruttering, stedsutvikling og bolyst i Finnmark Vigdis Nygaard og Trine Kvidal Norut Alta-Áltá

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet Asgeir Skålholt

ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov hos bedrifter i trehusindustrien i Innlandet av Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 04/2009 Teori og praksis en kartlegging av kompetansebehov

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Stedsuavhengig stedsutvikling

Stedsuavhengig stedsutvikling FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Stedsuavhengig stedsutvikling En studie av handlingsrom for lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer