Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere"

Transkript

1 1 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Resultat/Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Utdanningsnivået på Helgeland er lavt og vi vet at svært mange av de unge som flytter ut av Nordland for å ta utdanning ikke kommer tilbake for å ta seg jobb. Kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene for økonomisk vekst. Hvert år skapes det % nye jobber i Norge og mange av de nye jobbene har høyere kompetansekrav enn de som forsvinner. Dette bakteppet hadde vi da vi startet planleggingen av en Kompetansekonferanse sammen med Helgeland Sparebank. I planleggingen har vi fått verdifulle innspill fra Wiggo Dalmo i Momek Group, Johanna Lensu ved SI og Dag Oddvin Sætran ved Polarsirkelen vgs. 82 personer deltok på konferansen fredag 17. juni på Meyergården hotell. Lars Losvik, Lise Holsen, Roar Tobro og Erlend Bullvåg innledet før vi gikk i grupper og jobbet med ulike problemstillinger. I dette dokumentet sammenfattes noe fra plenumsdiskusjonen og innspillene fra de fem gruppene Konferanse Meyergården Hotell Kompetansekonferanse for Helgeland Et samarbeid mellom Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Sparebank med flere En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 1

2 2 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Fra plenumsdiskusjon og innspill fra gruppene Oppfordring fra Erlend Bullvåg til bedriftene på Helgeland: I forbindelse med etableringen av Helgeland Kunnskapssenter: Heng dere på og bli med på å forme senteret. Trondheim kan takke sin gud for alle gode Helgelendinger som både studerer der og tar seg jobb der i etterkant vi må gjøre oss attraktiv som studiested og en spennende region og jobbe og bo i! Den første jobben etter utdanning er viktig for hvor du bosetter deg. Når stillinger skal lyses ut: Gå sammen om å annonsere. Det er svært effektivt, og en ser at det er jobb til begge og et attraktivt arbeidsmarked. Flere regioner har gjort det med stort hell. Ta vare på dem vi har. Når vi bruker lokale leverandører/kjøper varer og tjenester lokalt er vi med på å styrke lokal vekst. Tiltrekke oss unge med kompetanse. Unge er mobile fram til etablering mange kommer tilbake til Mo i Rana pga nettverk, sosialt m.m. Mens andre rett og slett ønsker seg til andre deler av Norge/verden. En kombinasjon med at man samarbeider mellom utdanning, næringsliv, samfunnsliv vil være nyttig. At veien fra fagarbeider (eks elektriker) søker høyere utdanning i etterkant er viktig. Bedriftene har et ansvar å gjøre seg synlig for de unge! Branding og markedsføre karrieremulighetene som finnes i regionen! Fortell hva vi er og hva vi gjør. Både lokalt, men også ut. Bevisstgjøring om hva man kan bruke kunnskapen man tilegner seg under utdanning til i arbeidslivet. Det er viktig å konkretisere hva som gjør Helgeland attraktivt. Hva finnes her av alle typer muligheter (jobb, fritid). Personer i lederstillinger og bedrifter generelt må skolere seg på regionen opparbeide stolthet og bevissthet. Bygge omdømme skape attraktivitet. Nytt i skolesammenheng, men de må virkelig stå på for å trekke til seg unge som er engasjert. Samarbeidet mellom de forskjellige miljøene vil gi gevinst på sikt. Samarbeid spesielt mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet, konkretisere læringen sett den opp mot faktiske jobbsituasjoner. Hvordan kan vi gjøre dette i praksis? Det trengs noen fronter som tar dette ansvaret. KPH kan sees på som en slik mekler, som er uavhengig part, knytter sammen nettverk får tak i riktig kompetanse.

3 3 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Vi vil heim Helgeland trenger unge folk, men har vi jobber til de med høg kompetanse? Ref Bullvåg: Ikke vær redd for de som kan noe annet, kan ting bedre, som bruker andre øyne. Ledere bør læres opp til å se dette! Ledere trenger ikke være faglig god, men være en god leder og administrator. Lederen bør jobbe seg overflødig skape så god dynamikk at bedriften/institusjonen flyter av seg selv, for så å være leder. Samarbeid er cluet. I Mo i Rana oppleves det ikke spesielt kult å ha høyere utdanning. Hva skal vi gjøre her for å gjøre det tøft å være faglig flink, ta høyere utdanning osv? Rekruttering av unge med høg kompetanse viktig at de får bruke den og får utviklingsmuligheter. Bedriften må ha et høyt kompetansenivå fra før. Fremtidens Helgeland Helgeland i dag og frem mot 2020 Kunnskap En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 3

4 4 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Hvilke tiltak kan vi gjøre i dag for å styrke bedriftene? - Få frem de utdanningstilbud som finnes i regionen (det er helt ukjent for mange) - Få frem viktigheten av ny kompetanse - Få synliggjort den kompetansen som finnes - Bedriftene må vise frem det de gjør - Kunnskapssenteret er viktig - Traineeordninger - Holdningsendringer - kunnskap er viktig, ta utdanning! - Kulturhus, attraktive byer - Samarbeid på tvers av skole/utdannings-miljø og næringsliv, samt innad i næringslivet - Vise seg utad være mer åpen utad (praksisplasser, markedsføring/branding). Skape et godt omdømme! - Kunnskapen i styrer og ledelser må styrkes. Styrerommene må åpnes inviter inn unge og tilby styreverv - Samarbeidsavtaler mellom bedriftene. Senke barrierene og lederne må ta dette ansvaret. - Gode samarbeidsavtaler at det blir populært å hjelpe hverandre er viktig! Innsatsen kan ikke måles i direkte gevinst med en gang men må ansees som en langsiktig investering - Oppdatert på næringslivet og kunnskap om regionen - Bedriftene må selv satse på kompetanse. Skremmende at ikke folk fra industrien kjenner sin besøkelsestid og møter på en konferanse som dette! - Flere bransjer sliter med å rekruttere folk med høg kompetanse, hva er det som gjør at de ikke kommer til Mo? - Vi må innse at vi skal leve av andre ting i framtida enn det vi lever av nå. Miljø kommer som satsingsområde. - Industriledere fokuserer kanskje for mye på billig strøm og for lite på kompetanseutvikling? - Næringsselskapet må være aktive i tilrettelegging for nye næringer. - Hvem legger til rette finansielt/praktisk for næringsutvikling i Rana, eks. Ruukkinedleggelsen, det er mulig at ting skjer bak lukkede dører? - Det er vanskelig å være aktør i et nasjonalt/globalt marked når kommunikasjonene er så dårlige. (Både vei og fly). Viktig for bedriftene å se ut over egen region og operere nasjonalt/globalt for å være konkurransedyktige også når det gjelder å tiltrekke kompetanse. - Flyplass vil generere et boost!

5 5 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni Tilbud om jobb, man trenger attraktive arbeidsplasser, trenger bygge kompetanse i de arbeidsplasser som allerede er etablert, kanskje gå sammen og rekruttere par i stedet for å søke å tiltrekke bare enkeltpersoner, øke samfunnslivet: vi trenger litt mer bohem-miljø. - Benytte de nettverk vi har gjennom kunnskapsparken og benytte dette for å kunne vise oss frem i felleskap når vi trenger folk, mer utnyttelse av det vi har, store bedrifter er veldig gode på å selge seg selv (eks fra rekruttering i Statoil i Trondheim), - Vi mindre bedrifter kan bruke de erfaringer vi ser i større bedrifter og bli flinkere på dette, vi trenger arenaer og arrangement for å tiltrekke oss de utflyttete ved eks juletider, man trenger styrket holdninger til høyere utdanning, fange de før de drar ut slik at de ser at det er interessante arbeidsmuligheter her, viktig å rekruttere helt i starten: sommerjobb og ellers tilbud mens de studerer - Dersom vi skal ta inn personer som ikke er rettighetselever gir det ikke like stor støtte vi vil gjerne også ta inn og utdanne voksne - Praksisplasser krever mye resurser både økonomisk og tidsmessig dermed trenger vi mer støtte - Felles FOU bedriftene må sette av midler lokalt samhandling på Helgeland er sentralt - Vi må bruke hverandres ressurser i fellesskap på Helgeland - Ta i bruk alle vi har uavhengig av kjønn, funksjonshemming, etnisk bakgrunn vi har et utpreget kjønnsdelt arbeidsmarked på Helgeland - Studiesenterutbyggingen kan være et fortrinn på Helgeland veier opp for mangelfull kontakt mellom studieinstitusjoner og næringsliv - Vi må arbeide for å beholde de som har funnet veien til Helgeland barnehage, kulturtilbud, urbane tilbud, fritid (kinakål og oppskåret tomat er ikke holdbart som salat) - Trainee-ordning og fagskoletilbud tilpasset næringslivets behov (for å rekruttere og beholde) - Det er viktig å fokusere på det vi får til - omdømmebygging - Samarbeid mellom næringsliv, NAV og videregående skole om elever (potensielle arbeidstakere) som dropper ut ta vare på ungdommene vi har

6 6 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Hvilke tiltak er det som gjør at vi tiltrekker oss unge med høg kompetanse? Fremtidens Helgeland Helgeland i dag og frem mot 2020 En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 5 - Bedriftene må markedsføre bedrift/region/muligheter, gjerne i samarbeid med andre! - Felles annonsering for Helgeland for å tiltrekke unge med kompetanse. - Vi har mye å tilby, men er flinke til å sverte oss selv. Styrk omdømmebygging er ekstremt viktig! Sprek natur og frisk luft er ikke nok, andre ting må til! - Tenke omdømmebygging i skoleverket. Folk flytter dit ungene kan få et godt skole- /barnehagetilbud. - Vi må få ut det vi står for og holder på med. - Verdisyn må tenkes på fra barnehagen av, og samarbeidet med næringslivet må styrkes! - Utfordre Rana kommune på å fastlegge verdier som man kan bruke i markedsføring av regionen/bedriften/arbeidsmulighetene. Vi har mange styrker. - Infrastruktur: folk reiser mye og krever muligheter til reise. - Levende sentrum alle må ikke dra på hytta i helga. Folk får dra på hytta bare i uker med oddetall!!! - Samarbeid er viktig for å bygge opp regionen. Kommunikasjonene må støtte opp under ønske om samarbeid og vi må støtte opp under tiltak som utvikler andre deler av regionen. Eks s.sjøen-basen.

7 7 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni Må skape et studentmiljø, og ha klare satsingsområder - Vi trenger å være en interessant plass å bo på, omdømmebygging: Bergen som eksempel alle positive til byen sin, det må vi også være - Vi trenger samhandling på Helgeland: Støtte opp for å få folkevandring innad i region - Kommunalt må vi følge forskrifter som øker forgubbing da vi søker etter lang erfaring, kanskje vi skyver fra oss ungdommen med de stillingene vi lyser ut - Forskning på vei inn: Vi har ikke tradisjon for å benytte dette vi bør invitere til at studenter kan være en del av dette - Lære av andre kommuner som har lyktes: Trenger ikke finne opp alt selv - Markedsføring: vi næringen å markedsføre seg mer i helhet, gjerne i samarbeid med kunnskapsparken eller næringshager men da må vi delta med resurser - Trainee ordninger: Veldig positivt for bedriftenes rekruttering - Branding/markedsføring er viktig for at vi skal kunne tiltrekke oss unge - Prioriter/velg ut noe spesifikt vi vil bli gode på f. eks energi - Omdømme: Gjøre arbeidsplassene moderne slik at de appellerer til unge Både arkitektur, design, arbeidsmiljø spiller inn - Dette må også ses i sammenheng, en styrke bedriftene både ved å ha attraktive steder, og tilrekker seg kompetanse. - Tilby masteroppgaver - Tilby de som har bachelor om at de kan få master her om de jobber for oss. - Industribedriftene burde ha traineeordning Oppsummering: Bedre markedsføring og positiv formidling, samt benytte Kunnskapsparken som motor i samarbeidet og vi i næringslivet støtter opp om dette

8 8 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Fremtidens Helgeland Helgeland i dag og frem mot 2020 Næringsliv Infrastrukt ur Kunnskap En drivkraft for vekst på Helgeland D E R D U H Ø R E R H J E M M E 2 Hvilke utdanningstilbud bør tilbys på Helgeland? - Miljøteknologi aktuelt utdanningstilbud på Helgeland - Sektorer der hvor vi har kunnskap fra før: ingeniører, reiseliv, IT, økonomi, marinbiologi, miljø-energi, olje- gass - Tannlegestudie (stort behov) - Geologi! Økonomi! Ledelse! Kjemi og Prosess! IT! Olje-relaterte fagområder! - Økonomi: Skrikende behov, en utdanning som er veldig fleksibel - Miljø: Benytte det vi kan gjennom å ha gjort Mo ren igjen, være tidlig ute i trenden og bygge kompetanse på dette feltet før andre blir god på miljø og tar dette. - Bergverk - Språk - Utdanning bør legges opp i mot det man jobber med i bedriften - Gjøre ledelse mer moderne - Utdanningstilbud i samarbeid med næringslivet - Vi må bruke Kunnskapsparken mer tettere samarbeid slik at vi i næringen kan melde inn det behovet vi har for utdanning - Utdanningstilbud må matche regionens virksomheter. Industriparken må kople seg på de institusjonene som driver med utdanning i regionen.

9 9 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni Bedriftene må bidra med innspill til problemstillinger til utdanningsinstitusjonene for å få de mer relevante. - Også i skolen er større/bredere fagmiljø med på å sikre rekruttering av høg kompetanse. Lærere er også opptatt av urbant miljø med muligheter for faglig utvikling. - Må kanskje knytte opp kunnskapssenteret også mot miljøet i Trondheim. Må i alle fall bli bedre på nettverksbygging, også på utdanningssiden. - Må tenke litt lenger, ungdommer satser på 5-årige utdanningsløp. - Økonomer og ingeniører - Hvem skal vi utdanne for, til vårt arbeidsmarkedet eller for hva ungdommen er interessert i? - Få markedsført studiene som eksiterer og lag et studentmiljø. - Tilby utdanninger masterutdanninger som er tilpasset arbeidsmarkedet i regionen og tilby dette til andre/resten av landet. - Få folk utafor også til å studere her For å tiltrekke oss folk må vi gjøre noe som er kult lage en kultur for at her skjer det spennende som skal gjøre det interessant for MANGE! Vi har masse vi kan bygge videre på (teatret, festivaler) Spille på det vi har, ikke det vi ikke har! Viktig: I tillegg ha fokus på infrastruktur, kommunikasjon, samfunnets sammensetning, boligtilbud for unge, barnehageplasser, attraktivt sentrum. Ikke være så redd for endringer!! Kommunen må tørre å tenke nytt (men det må følge penger med)!!

10 10 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Utdanning et samfunnsoppdrag Fra planlegging til suksess Mo i Rana 17. juni 2011 v/ Lise Holsen Assisterende rektor Nordahl Grieg videregående skole Bergen Presentasjon NG vgs - v/lise Holsen Diskuter hvordan samarbeidet mellom utdanning/forskning og næringsliv kan styrkes - Vi sliter med å få tak i gode studenter, i tillegg til gode arbeidstakere. Utdanninga er ikke bestandig i samsvar med behov, næringslivet må engasjere seg i utvikling av utdanning. De kan bidra med kompetanse (lærere/forelesere) og finansiering. Finansieringssystemet er ikke tilpasset utdanning i distriktet, krav til studiepoengproduksjon gjør at tilbud må legges ned. - Bedriftene må åpne opp for studenter (praksis/oppgaver/besøk) - Skremmende at bedrifter med kompetansearbeidsplasser blir så lite brukt av skolene, bedriftene opplever at de ikke blir brukt. Bedrifter på Helgeland bruker store FoUmiljø når de skal bruke ressurser på utvikling. - Oljeselskaper er aktive og kommer til vg og presenterer seg for ungdommene, forteller om krav osv. Rekrutteringen herfra er likevel ikke veldig stor. Industrien må også mer på banen. - Trenger formelle møteplasser der bedrifter og utdanningsinstitusjoner møtes og diskuterer videre utvikling. Begge forventer at den andre parten tar kontakt. For lite brubygging/samhandling/kommunikasjon mellom utdanningsnivåer seg imellom og mellom bedrift/skole. - Bedrifter bør kanskje få til bedre samarbeidsformer for arbeid med/mot FoU. Helt klart inspirerende for skoleelever/arb.takere å få tettere kontakt med forskere.

11 11 Innspill fra Kompetansekonferansen 17. juni 2011 Skole i interaksjon med næringslivet - Hvordan kan skolen bli bedre? - Inviter eksterne forelesere som er gode på spesifikke fagfelt (fra næringsliv, høgskoler etc.) - Tenke nytt bruk læreplanen aktivt, lærebøker i mindre grad. Tilpasse undervisningen til tiden. Endre læringsarena, gjør undervisningen interessant. Ta i bruk moderne teknologi eks elevene ser undervisning på internett, på skolen får de hjelp til lekser og oppgaveløsning. - Samarbeid næringsliv skole. Gi næringslivet mulighet å påvirke hva som skal tilbys av utdanning i regionen. Kortere kurs med faglig oppdatering - Institusjonene må være offensive for å informere om sitt tilbud engasjere ledere. Hvordan kan bedriftene bidra? - Markedsføring reklamer for seg selv - Omdømmebygging - Voksenopplæring, etter- og videreutdanning: Bedriftene må legge til rette for at dette er mulig selv om man er i arbeid. - Inviter eksterne forelesere som er gode på spesifikke fagfelt (fra næringsliv, høgskoler etc.) Jobbe aktivt med bedriftskulturen og skolekulturen. Bryt ned fastgrodde kulturer/gamle mønster Bli framtidsrettet! Hva kan vi lære av hverandre? - Lær unge å elske å lære - Verdsetting av praktisk erfaring realkompetansens verdi - Markedsføre ting som andre har gjort bra Framsnakk andre (bedrifter, enkeltindivider). - Drive åpen innovasjon! Hva skal til for å få flere kompetansearbeidsplasser på Helgeland? Vi må følge med på utviklingen, både teknologi og digitalisering for å skape flere kompetansearbeidsplasser - Mer moderne bedrifter Hva skal vi leve av på Helgeland i 2020: Mye av det samme som vi lever av i dag, de fordelene vi har innen mineraler, industri, fisk, olje /gass. Enda mer innen: Olje/gass og Bergverk og mineraler

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv

Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Rekruttering av arbeidskraft i et lengre perspektiv Høringsseminar for regional planstrategi for Sør-Trøndelag Trondheim 2011-12-16 Forskningsleder Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling?

Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Hvordan bruke FoU i næringsutvikling? Presentasjon av erfaringer og eksempler, 11.09.12 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland AS Helgeland er mulighetenes region! Næringslivet skaper store verdier

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

*Markedsundersøkelse nov. 2011

*Markedsundersøkelse nov. 2011 Velkommen til HELGELAND Helgeland har en sterk posisjon innen mange næringer som er viktige for Norge i dag og i framtiden. Og vi kan tilby kunnskapsintensive arbeidsplasser innen en rekke fagområder.

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede!

En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn er tilstede! Den Store Workshoppen Sortland 06.03.09. Deltakere : se vedlagte deltaker listen. Innledning ved: Regionrådsleder Johnny Solsvik. En skuffelse at ikke flere av ordførere og administrasjonssjefer/rådmenn

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet

NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Roar Tobro Regionala dagen 09. maj 2012 Økt forståelse av regionale arbeidsmarkeder: Menneskene Jobbene Byene / stedene Vekst i kompetansearbeidsplasser

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

MATINDUSTRIEN SOM LÆRINGSARENA - Studentarbeid i matindustrien

MATINDUSTRIEN SOM LÆRINGSARENA - Studentarbeid i matindustrien MATINDUSTRIEN SOM LÆRINGSARENA - Studentarbeid i matindustrien Eva Falch, Studieleder HiST Program for MATteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag Mål med presentasjonen 1) Gi alle et innblikk studiet og praksisordningen

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Norsk Form 2010 Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Muligheter og strategier Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS Muligheter for næringsutvikling Norge er utsatt for

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2010 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Hvem har hva i Sør-Trønderlag

Hvem har hva i Sør-Trønderlag Hvem har hva i Sør-Trønderlag Grønn naturbruk - Landbruk og gartnernæring - Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget - Heste- og hovslager - Vg3 yrkes- eller studiekompetanse - Energi og miljø, spesiell studiekompetanse

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse:

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse: URekrutteringsstrategi for Østfold fylkeskommune 1. UInnledning: Denne planen angir overordnede målsetninger og tiltak for Østfold fylkeskommunes rekrutteringsarbeid i perioden 2009-2012. De angitte prioriteringene

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Norsk Vanns høgskoleprosjekt. Ingrid Holøyen Skjærbakken

Norsk Vanns høgskoleprosjekt. Ingrid Holøyen Skjærbakken Norsk Vanns høgskoleprosjekt Ingrid Holøyen Skjærbakken STRATEGISKE MÅL FOR NORSK VANN Utdanning og rekruttering Mål: Vannbransjen skal rekruttere og beholde personell med aktuell kompetanse Norsk Vann

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Invitasjon til Kick-Off!

Invitasjon til Kick-Off! Invitasjon til Kick-Off! Kompetansekraft Verdal Stiklestad, Norway 22. oktober 2014 Kompetansebygging som Verdal Industriparks viktigste fellesstrategi for økt konkurransekraft. Verdal Industripark Unik

Detaljer

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 3,0 Nettoflytting Nore

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft

SpareBank 1 Nordvest. Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft SpareBank 1 Nordvest Erfaring med rekruttering av kompetansearbeidskraft Kampen om de kloke hodene Overordnet målsetting for SpareBank 1 Nordvest Vi skal være en solid, lønnsom og selvstendig bank lokalisert

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland

Program. 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland Program 10:00 Velkommen til temadag Marlene Jordbru og Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland 10:30 Hvordan få flere flinke folk til Helgeland? Trine Rimer, Ranaregionen Næringsforening 11:00 Kompetansebehov

Detaljer

Uttalelse til planprogram - regional delplan for attraktive byer og tettsteder

Uttalelse til planprogram - regional delplan for attraktive byer og tettsteder Møre og Romsdal fylkeskommune post@mrfylke.no Kristiansund, 2. september 2013 Uttalelse til planprogram - regional delplan for attraktive byer og tettsteder Kom vekst stiller seg positive til at det utarbeides

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland

Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Universitet i Nordland, bare 1 time unna. Svært viktig kompetanseleverandør i Nordland Campuser Mo i Rana Stokmarknes Tromsø Helgeland. Sum 6038 i utdanningsløp Bachelor, Master, Erfaringsbasert MBA Det

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

REKRUTTERINGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

REKRUTTERINGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE REKRUTTERINGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyre i sak 34/09 Rekrutteringsplanen trer i kraft 1. januar 2010 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det

Detaljer

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre STATUS Stat-Næringsliv har i 2012 samarbeidet på flere områder som vil gi Vestfoldsamfunnet resultater fremover. Prosjektene «Vestfold som velferdssamfunn v/høgskolen i Vestfold og «rekruttering av unge

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer