NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE NOVEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015"

Transkript

1 Til deltakere NJFFs landsmøte /HN 10. sept NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter til NJFFs landsmøte sm hldes på Scandic Maritim Htel, Haugesund, nvember Dkumentene sendes kun elektrnisk. Hvis nen ønsker å ha dkumentene i papirfrmat, må den enkelte skrive ut filene selv. Reiseutgifter g htellpphld skal den enkelte delegat få dekket av sin frening eller sitt fylkeslag, varierende mellm fylkene. Ta gjerne kntakt med freningen g/eller fylkeslaget fr å avklare hvem sm skal dekke utgiftene. Kstnadene i frbindelse med landsmøtet skal frdeles likt på delegatene. Her følger derfr et reisefrdelingsskjema sm må fylles ut g sendes NJFF sentralt innen 27. nvember. Husk fristen! Det blir ingen muligheter fr å få med utgifter i frdelingen dersm disse meldes inn fr sent. Når skjemaet er mttatt av ss, vil vi freta reisefrdeling g avregne mt frening/fylkeslag. Mange fylkeslag planlegger felles reise fr sine delegater. Ta kntakt med ditt fylkeslag fr avtale m felles avreise/transprt fr delegatene i ditt fylke. Reiseutgiftene dekkes ut fra rimeligste ffentlige kmmunikasjnsmiddel. Bruk av egen bil dekkes kun i de tilfeller ffentlig kmmunikasjn ikke kan benyttes. Benyttes likevel bil i stedet fr ffentlig kmmunikasjn, dekkes utgiftene etter satser fr sistnevnte dersm bilutgiftene verstiger disse. Ta kntakt med fylkeslaget fr nærmere infrmasjn m reisemåte g bestilling. Skulle du bli frhindret fra å møte, må du raskest mulig gi beskjed til både NJFF sentralt g fylkeslaget. Fylkeslaget har versikt ver valgte varadelegater g gir beskjed m innkalling til rette persn. Ved ankmst til møtehtellet vil registrering av alle landsmøtedelegater fregå ved egen skranke i resepsjnen. Det er anledning til å ha med ledsager. Dette må meldes ved innsending av deltakerskjema. Htellutgiftene vedrørende ledsager må dekkes av hver enkelt g betales før avreise fra htellet.

2 Påmelding Skjema fr påmelding følger i egen fil. Dette må fylles ut g sendes NJFF snarest. Siste frist er 2. ktber. ALLE må sende inn skjema. Htellpriser Kr ,- pr persn i enkeltrm pr natt (helpensjn) Kr ,- per persn i dbbeltrm pr natt (helpensjn) Pris fr ledsager er 250,- pr natt rm/frkst. Da kmmer øvrige måltider i tillegg. Kr ,- pris fr ledsager pr natt (helpensjn). Tillegg fr bankett. Ved evt. spørsmål m arrangementet, ta kntakt med NJFF v/hilde Nøren på e-pstadresse eller tlf / Scandic Maritim Htel Idyllisk beliggenhet i Smedasundet i Haugesund, bare 15 minutter fra flyplassen. Nær ffentlig transprt g sentrum. Fr mer inf m htellet, sjekk M Vi ønsker vel møtt! Vennlig hilsen NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Espen Søilen /s/ Generalsekretær Knut Erik Risvik /s/ Leder rganisasjnsseksjnen Vedlegg: Innkalling g saksframstillinger Beretning Regnskap fr årene 2012, 2013 g 2014 Frslag til nytt Handlingsprgram NJFFs vedtekter Påmeldingsskjema Prgram Deltager-/delegatliste Adresseliste fylkeslag Reisefrdelingsskjema (gjelder kun valgte delegater) Side 2

3 Side 3

4 Prgram Nrges Jeger- g Fiskerfrbunds Landsmøte nvember 2015 Fredag 13. nvember Registrering/innsjekking Landsmøtet åpnes Første del av møtet gjennmføres 19:30 Dagens møte avsluttes Middag Lørdag 14. nvember Landsmøtet settes igjen Kaffepause Møtet frtsetter Lunsj Møtet frtsetter Kaffepause Møtet frtsetter Dagens møte avsluttes Aperitiff 20:00 Bankett vi går til brds Søndag 15. nvember Landsmøtet settes igjen Kaffepause m/utsjekking Møtet frtsetter Avslutning av møtet, lunsj g avreise

5 Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND NOVEMBER 2015

6 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhld til frbundets vedtekter 7, innkalles herved til det 21. rdinære landsmøte på Rica Maritim Htel, Haugesund fredag 13. søndag 15. nvember Møtet starter fredag kl Frbundsstyrets frslag til dagsrden er sm følger: Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Åpning. Gdkjenning av fullmakter. Gdkjenning av innkalling g dagsrden. Landsmøtets frretningsrden. Knstituering g valg av: a) 2 dirigenter. b) Sekretærer. c) Redaksjnskmitéer. d) Prtkllkmité. Sak 6. Beretning fr periden Sak 7. Regnskap med styrets beretninger fr årene 2012, 2013 g Sak 8. Utnevnelse av æresmedlem. Sak 9. Innkmne frslag. Sak 10. Vedtektsendringer. Sak 9. Innkmne frslag frtsetter. Sak 11. Handlingsprgram fr periden Sak 12. Medlemskntingenten. (Saken behandles avhengig av vedtak under sak 10) Sak 13. Redaksjnskmitéenes innstillinger. Sak 14. Valg av: a) Frbundsstyre. b) Revisr. c) Valgkmité Vennlig hilsen NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Runar Rugtvedt Leder Espen Søilen Generalsekretær 2

7 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 INNKOMNE FORSLAG Sak 9-1 Sak 9-2 Sak 9-3 Sak 9-4 Sak 9-5 Sak 9-6 Sak 9-7 Sak 9-8 Sak 9-9 Sak 9-10 NJFF g kmmunerefrma Strategisk plan fr satsinga retta mt barn g ungdm Auka satsing på eksisterande medlemmer i NJFF HMS arbeid i lkalfreningene Landsmøtet 2015 må kreve null vekst i ppdrettsnæringen frem til miljøødeleggelsene frårsaket av næringen er varig løst. «Fang g slipp» Ulvefrvaltning Høstingsbasert friluftsliv Rypefrvaltning g Rypebestanden Etablere kmpetansegruppe fr skytebaneanlegg Sak 9 11 Obligatriske 30 skudd fr å kunne delta på strviltjakt gdkjenning i kalenderåret fremfr jaktåret Sak 9-12 Kulesti sm NM gren Sak 9-13 Handlingsplan ved uregelmessige hendelser på skytebaner Sak 9-14 Økt satsing på ettersøk Sak 9-15 Krav m bedre merking av viltkamera Sak 9-16 Påstander m ulvlig jakt g fangst Sak 9-17 Pålagt veterinærbehandling av hund mt revens dvergbendelrm Sak 9-18 Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Sak 10 Vedtektsendringer Sak 11 Handlingsprgram fr periden Sak 12 Medlemskntingenten Sak 13 Redaksjnskmitéenes innstillinger Sak 14 Valg 3

8 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID SAK 1 ÅPNING Landsmøtet vil bli åpnet av frbundsstyrets leder. SAK 2 GODKJENNING AV FULLMAKTER I følge frbundets vedtekter 14, pkt. 13, skal Frbundsstyret ppnevne en fullmaktskmité på 3 medlemmer blant landsmøtedelegatene. Fullmaktskmitéens frslag blir fremlagt på landsmøtet. SAK 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling til landsmøtet med freløpig dagsrden ble sendt ut i rundskriv. Det er gså infrmert m landsmøtet på NJFFs hjemmeside. Endelig innkalling g dagsrden er sendt ut sammen med landsmøtedkumentene. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Innkallingen gdkjennes g Frbundsstyrets frslag til dagsrden tiltres. SAK 4 LANDSMØTETS FORRETNINGSORDEN Frbundsstyret fremmer følgende frslag til frretningsrden fr NJFFs landsmøte nvember 2015: 1. Talerett har alle valgte landsmøtedelegater, Representantskapets medlemmer, Frbundsstyret, ansatte i administrasjnen, g innbudte gjester. 2. Frslagsrett har alle valgte landsmøtedelegater, Representantskapets medlemmer, g Frbundsstyrets medlemmer, generalsekretær g møtende æresmedlemmer. 3. Stemmerett har de valgte landsmøtedelegater, Representantskapets medlemmer g Frbundsstyrets medlemmer. Representantskapets g Frbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker sm angår ansvarsfrihet fr de vedtak de har vært med på sm medlemmer av Representantskapet g Frbundsstyret. 4. Taletid. Med unntak av innlederne er taletid 3 minutter første gang g 2 minutter andre gang i hver sak. Ingen har rett til rdet mer enn t ganger i samme sak. Under behandlingen av innkmne frslag er taletiden fr innlederne inntil 5 minutter. Dirigenten har rett til å stille frslag m ytterligere begrensninger i taletiden g til å sette strek ved de inntegnede talere. 4

9 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Frslag kan kun fremmes før strek er satt. Til frretningsrden får ingen rdet mer enn en gang til samme sak. Innlegget må begrenses til inntil 1 min. 5. Frslag må leveres skriftlig g før strek er satt. Frslag kan ikke trekkes etter at strek er satt. Bare endringsfrslag sm har frbindelse med saker ppført på dagsrden kan behandles. Fr sent innkmne frslag kan ikke behandles. 6. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved endring av vedtektene kreves 2/3 flertall ( 8, pkt. 6 i vedtektene fr NJFF). 7. I prtkllen innføres de sm har hatt rdet til saken, innkmne frslag g avstemmingene, samt de fattede vedtak. 8. Landsmøtet velger 3 delegater til å underskrive prtkllen. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Frbundsstyrets frslag til frretningsrden tiltres. SAK 5 KONSTITUERING OG VALG AV: a) 2 dirigenter b) Sekretærer c) Redaksjnskmitéer Frbundsstyret freslår at det nedsettes t redaksjnskmitéer, en fr rganisasjnssaker g en fr fagsaker. d) Prtkllkmité, 3 persner. Frbundsstyret vil fremlegge frslag på persner under møtet. 5

10 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID SAK 6 BERETNING FOR PERIODEN Beretning fr treårsperiden følger vedlagt sm eget dkument. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Beretningen fr periden vedtas. SAK 7 REGNSKAP MED STYRETS BERETNINGER FOR ÅRENE 2012, 2013 OG 2014 Regnskapene fr hvert av de tre driftsårene følger vedlagt i eget dkument. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Regnskapene fr årene 2012, 2013 g 2014 vedtas. SAK 8 EVT. UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEM Saken kmmer pp til behandling avhengig av behandling i Representantskapet på møte 24. ktber. SAK 9 INNKOMNE FORSLAG Sak 9-1 Innsendt fra NJFF - Sgn g Fjrdane NJFF g kmmunerefrma Over heile landet føregår det n prsessar der sentrale mål er å redusere antal kmmunar fr å etablere større einingar. Innan skal det vere gjrt vedtak i alle kmmunar m kven sm eventuelt slår seg saman til nye strkmmunar. Denne refrma vi få knsekvensar fr våre lkallag. I fleire av våre kmmunar har NJFF i dag eit lkallag, medan det i andre kmmunar kan vere fleire. Kmmunerefrma vil føre til at NJFF får fleire lkallag innanfr dei same kmmunegrensene i framtida. Dette medfører at nverande, innarbeidde samarbeidsrutiner mellm NJFF sine lkallag g kmmunen vil vert endra. Nye strkmmunar vert ppretta, g NJFF sine lkallag må finne gde mdellar fr internt g eksternt samarbeid fr å sikre gd ivaretaking av våre medlemmer sine interesser på kmmunalt nivå. 6

11 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Denne refrma vil gje våre lkallag utfrdringar, men dette er g eit høve til å sjå på psitive effektar fr NJFF slik at rganisasjnen kjem gdt ut av kmmunerefrma. NJFF Sgn g Fjrdane fremjer følgande framlegg: NJFF skal i landsmøteperiden utgreie kva knsekvensar kmmunerefrma har fr rganisasjnen g kmme med tilrådingar sm ivaretek rganisasjnen sine mål sm sentral aktør innan NJFF sine interessemråde. Frbundsstyrets kmmentarer: NJFF-Sgn- g Fjrdane peker på en prblemstilling sm det i kmmende landsmøteperide blir viktig fr det nye frbundsstyret å ha et fkus på. NJFF har i dag en rekke kmmuner med flere freninger. Kmmunerefrmen kan sm resultat aktualisere behvet fr bedre samrdning av freningssamarbeid lkalt. I tillegg vil antagelig kmmunerefrmen gså få betydning fr rganiseringen g de gegrafiske g grensene fr det reginale frvaltningsnivået. Tidsplanen fr arbeidet med den nye kmmunerefrmen angir en trinnvis prsess m.h.t. kmmunesammenslåinger. De første vedtakene vedrørende sammenslåing kan tre i kraft fra De siste frutsettes å tre i kraft i Det blir derfr viktig fr NJFF å møte endringer på kmmunalt g reginalt nivå med en strategi i kmmende landsmøteperide. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Frslaget fra NJFF-Sgn- g Fjrdane vedrørende kmmunerefrmen g eventuelle rganisatriske knsekvenser tiltres. Sak 9-2 Innsendt fra NJFF Sgn g Fjrdane Strategisk plan fr satsinga retta mt barn g ungdm Trass strt fkus på verving, viser det seg at antal medlemmer i NJFF i periden har vre inne i ei vedvarande, negativ utvikling. Medlemstalet er redusert med betalande medlemmer, av dette utgjer antal barne- g ungdmsmedlemmer i same periden Organisasjnen har satsa på verving utan å lukkast med å halde på medlemsmassen sm viste interesse fr NJFF ved å betale medlemskapet. NJFF er svært dyktige på enkeltarrangement. Utfrdringa er å skape lkal, kntinuerleg aktivitet slik at fleire barn g unge vert prega g finn det meiningsfullt å vere medlem. Satsinga på barn g unge treng spesielt fkus fr å lukkast. Bu- rapprten frå 2009, «Opplevinga er vår styrke», viser at det er nær samanheng mellm kvaliteten på rganisasjnsarbeidet sm vert drive lkalt g satsinga på barn- g ungdm. Kjenneteiknet på lkallag sm driv gdt barne- g ungdmsarbeid, er m.a.: Eit lkallagsstyre sm 7

12 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID fungerer g sm har ein aktivitetsplan med regelmessig aktivitetstilbd ver tid. Fleire lkallag i NJFF har gd erfaring med Jakt- g Fiskeskuleknseptet sm fungerer. Frsking viser at gde g regelmessige friluftslivspplevingar i tidleg barndm, auker sjansen fr å ta pp att aktiviteten seinare i livet. Også rganisert idrett pplever betydeleg nedgang i rganisert aktivitet frå rundt 14- års alderen. Dei sm er spesielt interesserte, held fram med aktiviteten. Av den grunn er barne- g ungdmsarbeidet vi driv i dag, avgjerande fr NJFF sitt rekrutteringsgrunnlag i framtida. NJFF treng meir fkus på bu-satsinga fr å lukkast. Fr å styrke g tydeleggjere denne barne- g ungdmssatsinga i heile rganisasjnen, fremjer NJFF Sgn g Fjrdane følgande framlegg til landsmøtet i 2015: NJFF skal i kmmande landsmøteperide utarbeide ein strategisk plan fr satsinga retta mt barn g ungdm, bygd på relevant kunnskap. Planen skal innehalde mål- tiltak pririteringar g ansvarsfrdeling i heile rganisasjnen. Frbundsstyrets kmmentarer: Frbundsstyret er enig i de betraktninger sm NJFF Sgn g Fjrdane har i sin innsendte landsmøtesak. Oppsummert i punktene: Det har vært nedgang i antall medlemskap etter Organisasjnen har ikke klart å hlde på alle medlemmer sm har meldt seg inn. Organisasjnen er dyktigere på enkeltarrangement enn på mer kntinuerlig virksmhet verfr de unge. Skal en lykkes må det være spesiell fkus i hele rganisasjnen på barne- g ungdmsarbeidet. Sammenhengen mellm rganisasjnsarbeidet g virksmheten verfr de unge. Det finnes mange eksempler på at det gså går an å lykkes med barne- g ungdmsarbeidet. Tidlig friluftslivspplevelser fører til større grad av friluftslivsutøvelse gså seinere i livet, g at barne- g ungdmsarbeidet betyr mye fr rekrutteringsgrunnlaget i framtida. Det må bli mer fkus på bedre tiltak innenfr barne- g ungdmsarbeidet i hele rganisasjnen. Frbundsstyret vil få presisere at nedgangen i antall medlemskap gjennm årene var Fylkeslaget sammenligner årstallene ved utgangen av 2009 med statustallene i mai 2015, uten å ta hensyn til at det gså vil kmme inn en gd del medlemmer fra mai til desember Statustallene ved utgangen av juli 2015 tyder på at årsresultatet fr 2015 vil ende i nærheten av resultatet. Det gir en ttal nedgang i antall medlemskap etter 2009 på ca 9.000, hvrav antall barne- g ungdmsmedlemmer i samme peride utgjør ca

13 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Når det gjelder tilbakegangen i nevnte peride så skyldes den både frafall av medlemmer g en lavere inngang av nye medlemmer enn det sm var realiteten i mange år før denne periden. Det er en umtvistelig kjensgjerning at rganisasjnen er bedre på enkeltarrangement enn mer kntinuerlig virksmhet i barne- g ungdmsarbeidet. Riktignk finnes det psitive unntak fra dette. Et eksempel er jakt- g fiskesklene. Dette har gjennm flere år vært sett på sm en utfrdring, men sm en ikke har klart å endre særlig på i nevneverdig grad. Frbundsstyret mener gså å se at det er sammenheng mellm gdt rganisasjnsarbeid g velfungerende barne- g ungdmsvirksmhet i samme rganisasjnsledd. Derfr bør en videre satsing på barn g unge sees i sammenheng med rganisasjnspplæring g utvikling. En ytterligere satsing på barne- g ungdmsarbeidet må ha sm målsetting at denne virksmheten skal ha sterkt fkus i så gdt sm alle rganisasjnsledd, dvs. i frbundet sentralt, alle fylkeslag g de aller fleste av lkalfreningene. En plan slik NJFF Sgn g Fjrdane freslår utarbeidelse av, må hele rganisasjnens ha et eierskap til g må frplikte alle. Derfr må rganisasjnen på alle nivåer være invlvert i utarbeidelsen. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Landsmøtet tiltrer frslaget fra NJFF Sgn g Fjrdane. Sak 9-3 Innsendt fra Strd JFF g NJFF-Hrdaland Auka satsing på eksisterande medlemmer i NJFF Strd JFF g NJFF-Hrdaland pplever at NJFF har eit fr strt fkus på verving av nye medlemmer, mens gamle medlemmer kmmer i bakevja. Vi meiner det er minst like viktig å fkusere på dei sm har vært medlem ei stund, slik at dei pplever å få nk igjen fr medlemsskapet i NJFF g lkalfreininga. NJFFs medlemsfreiningar har kvart år ei rekke kurs, arrangement g møteplassar sm passar både fr nye g gamle medlemmer, men pplever at NJFF- materiell, øknmisk støtte, innhald i kampanjar mm er mest retta mt happenings der målet i hvudsak er nye medlemmer. SJFF g NJFF-Hrdaland ber Landsmøtet vedta at NJFF må ha eit meir fkus på eksisterande medlemmer i åra frametter. Frbundsstyrets kmmentarer: Det er viktig at medlemsmassen pplever medlemstilbudene fra lkalfreningene g frbundet sentralt sm attraktivt. Ivaretagelse av medlemmenes interesser, samt etablering av attraktive medlemstilbud innenfr pplæring, aktiviteter sv. er et ansvar sm alle rganisasjnsledd må ivareta. Fkus på gde medlemstilbud står imidlertid ikke i et mtsetningsfrhld til virksmhet knyttet til markedsføring av tilbudene g verving av nye medlemmer. Det vil være pp det til enhver tid sittende Frbundsstyre å balansere innsatsmrådene slik at behvene fr nyrekruttering g medlemspleie/tilbud er tilfredsstillende. En utfrdring i frhld til utvikling g markedsføring av gde medlemstilbud er bl.a. freningenes 9

14 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID praksis m.h.t. tilbud til egne medlemmer g NJFF medlemmer utenfr egen frening. Utvikling av en mer enhetlig praksis m.h.t. medlemspriser eksempelvis på skytebaner, jegerprøvekurs g øvrige aktivitetstilbud vil antagelig fr en str del av medlemsmassen kunne ppleves sm en styrking av medlemstilbudet ttalt sett. Eksempelvis burde man ideelt sett sm medlem av frening X gså kunne mtta gunstige betingelser på en del av tilbudene hs frening Y. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Det nye frbundsstyret vil i kmmende landsmøteperide priritere innsats til utvikling g videreføring av attraktive medlemstilbud sentralt g lkalt. I dette arbeidet skal det pririteres innsats i frhld til å etablere et mer enhetlig tilbud fra freningene uavhengig av det enkelte medlems freningstilknytning. Sak 9-4 Innsendt fra NJFF-Telemark HMS arbeid i lkalfreningene Styret i Skien Jeger- g Fiskerfrening fremmer følgende frslag til behandling på årsmøtet i fylkeslaget: Fylkeslaget skal sørge fr nødvendig bakgrunn g verktøy fr å håndtere HMS arbeidet på en best mulig g rasjnell måte fr lkallagene, herunder la utarbeide en HMS-plan til bruk i lkallagene. Fylkeslaget skal søke å påvirke NJFF til å arrangere kurs fr lkallagene innenfr HMS slik at lkallagene imøtekmmer de lvpålagte kravene sm arbeidsmiljølven stiller. Årsmøtet vedtk etter avstemming følgende: Årsmøtet støttet frslaget fra Skien JFF g ber administrasjnen i fylkeslaget m å melde saken inn til NJFFs landsmøte Frbundsstyrets kmmentarer: Arbeidsmiljølvens krav til HMS-arbeid er ikke direkte verførbart til frivillige rganisasjner uten ansatte. Lvens krav gjelder arbeidsgiver- arbeidstakerrelasjner. Klipp fra Arbeidstilsynets nettsider: Lv av 17. juni 2005 nr 62: Lv m arbeidsmiljø, arbeidstid g stillingsvern mv. Arbeidsmiljølven har sm frmål å sikre et arbeidsmiljø sm gir grunnlag fr en helsefremmende g meningsfylt arbeidssituasjn, sm gir full trygghet mt fysiske g psykiske skadevirkninger, g med en velferdsmessig standard sm til enhver tid er i samsvar med den teknlgiske g ssiale utvikling i samfunnet, å sikre trygge ansettelsesfrhld g likebehandling i arbeidslivet, å legge til rette fr tilpasninger i arbeidsfrhldet knyttet til den enkelte arbeidstakers frutsetninger g livssituasjn, 10

15 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 å gi grunnlag fr at arbeidsgiver g arbeidstakerne i virksmhetene selv kan ivareta g utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter g med nødvendig veiledning g kntrll fra ffentlig myndighet, å bidra til et inkluderende arbeidsliv Arbeidsgiver skal sørge fr at bestemmelsene i lven blir verhldt. Frbundsstyrets frslag til landsmøtevedtak: Relevant HMS-tematikk tilpasses g tas inn i frbundets rganisasjnskurs sm tilbys freningene. Fkus legges på sikkerhet, brannvern, førstehjelp g sikkerhet ved arrangementer g aktiviteter med barn g ungdm. Sak 9-5 Innsendt fra Strd Jeger- g Fiskerfrening g NJFF-Hrdaland Landsmøtet 2015 må kreve null vekst i ppdrettsnæringen frem til miljøødeleggelsene frårsaket av næringen er varig løst. Fiskeministeren Elisabeth Aspaker har varslet at regjeringen ønsker å seksdble ppdrettsnæringa innen 2050, i henhld til anbefalinger i rapprten «Verdiskaping basert på prduktive hav i 2050», der veksten primært skal skje gjennm økt ppdrett av laks g regnbueørret. Ministeren har gså uttalt «... vi trenger vekst. Nettpp ppdrettsnæringen bør bli en av de viktigste fremtidsnæringene fr Nrge». I følge rapprten kan målet nås ved at prduksjnen av laks g regnbueørret øker med mlag 7 % hvert år, men samtidig skal prduksjnsøkningen være miljømessig bærekraftig, hvr msynet til miljøet skal sette rammene fr hvilken prduksjn en kan ha i Nrge. I Hrdaland ppleves stadige rømminger fra sjøbaserte ppdrettsanlegg, g erfaringer fra strmen «Nina» på Vestlandet i januar 2015 viste at en rekke anlegg havarerte grunnet uvær. Slike havari kan få svært uheldige følger fr villaks- g sjøaurebestanden i Hrdaland, bl.a. ved at rømt regnbueørret kan frtrenge lkale bestander g øydelegge gytegrper fr villaks g sjøørret. I tillegg viser gjenfangst at rømt ppdrettsfisk sprer sykdm g lakselus til vill laksefisk, samt utvanner villaksens stedegne genetikk gjennm gyting med villfisk i anadrme vassdrag. Rømmingene etter strmen «Nina» er enkelthendelser, men statistikken til Fiskeridirektratet ver kjente rømminger viser at ppdrettsnæringen umulig kan ha kntrll på denne prblematikken i de åpne sjøanleggene. Dagens bruk av åpne merder betyr at spillfôr, medisin, avlusningsmiddel g næringssalter tilføres miljøet utenfr ppdrettsanleggene, i tillegg fungerer ppdrettsfisk sm befinner seg der de skal være, inne i merdene, sm vertsfisk fr lakselus. Med det bidrar ppdrettsfisken til å øke mengden luselarver i de frie vannmassene utenfr merdkantene. Samlet utgjør dette en reell trussel mt det bilgiske mangfldet i fjrdsystemer hvr ppdrettsanlegg fr laks g regnbueørret er plassert. Strd JFF g NJFF-Hrdaland er svært bekymret fr at en ytterligere vekst i ppdrettsnæringen vil sette våre allerede truede villaks- g sjøørretstammer i ytterligere fare, g ber m at Landsmøtet krever at regjeringen stanser veksten i ppdrettsnæringen. Veksten må stanses inntil næringen blir miljømessig bærekraftig g null-rømmingsvisjnen er ppfylt. Dette ved at alle ppdrettsknsesjner er knyttet til enten lukkede sjø- eller landbaserte anlegg sm tar vare på 11

16 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID dyrevelferd g beskytter villaks- g sjøørretbestandene våre. Fr å nå denne målsettingen må styresmaktene gjennm, f.eks. avgifts lette g ulike støtterdninger, gjøre det mer gunstig å etablere lukkede sjø- g landbaserte anlegg, enn tradisjnelle åpne ppdrettsanlegg. Framlegg til vedtak: NJFF skal i kmmende landsmøteperide mtarbeide enhver frm fr prduksjnsvekst i ppdrettsnæringen, hvr veksten frekmmer i tradisjnelle åpne ppdrettsmerder. NJFF skal bidra til å endre dagens ppdrettsregime, ved å jbbe fr at fremtidige ppdrettsknsesjner kun blir tildelt nye, miljøvennlige, rømningssikre, lukkede ppdrettsanlegg i sjø eller på land. Faktagrunnlag bak krav m 0-vekst På NJFF-Hrdalands årsmøte i mars ble det vedtatt å sende inn frslaget fra Strd JFF m 0-vekst i ppdrett fram til miljøprblemene er løst/redusert. Vss JFL hadde et liknende frslag innsendt, g årsmøtet vedtk at saken fra Strd JFF sendes inn, men at faktagrunnlag utredet av Vss JFL legges sm vedlegg til saken fra Strd JFF. Under følger en ppdatert versjn av innspillet fra Vss JFL, der det er gjrt en del endringer pga at Strtingets næringskmité i juni ffentliggjrde sin innstilling til strtingsmeldingen m bærekraftig ppdrettsvekst. Her imøtegås en del av mmentene i det pprinnelige ntatet fra Vss JFL, mens andre mmenter utsettes i frbindelse med videre utredninger. KOMMENTARAR FRÅ VOSS JFL 1. GENERELT Me vks pp på 60-talet med ein kyst, fjrdar g vassdrag sm hadde eventyrlege kvalitetar fr pplevingar av natur, miljø g fiske. Laks på brdet var alltid eit festmåltid, til stre høgtider høyrde det røykelaks til. I løpet av nkre 10-år er nesten alt dette brte. Og me pplever dette sm eit tidskille; Før g etter at ppdrettsnæringa tk til. Dei ville bestandane av laks g sjøaure har hatt ein dramatisk tilbakegang i same peride sm mfattande ppdrettsaktivitetar er bygt pp langs kysten. Det er tydeleg at det er dei mråda med mest ppdrett sm har hatt den største tilbakegangen av villfisk. Hardangerfjrden er vel det verste eksempelet. Det er gså i vårt fylke at mfattande lakseppdrett tk til, g det er her ein finn den høgaste aktiviteten i landet. Dei fleste elvane har vre stengte fr laksefiske i fleire år, g mange bestandar er truga mt utrydding. Sjølaksefiske har gså vre stengt i snart 20 år. I Vss gjekk bestanden dramatisk tilbake på slutten av 80 talet, g laksen var nesten utrydda. I «Vssprsjektet» vert stre mengder smlt lusefra, g slept med båtar frbi ppdretts-anlegga ut til den ytterste skjergarden der den går fritt til havs. Når det n kjem laks tilbake etter denne behandlinga, så er dette eit eineståande bevis på kva luseprblem sm ligg i utvandringsruta til den ville laksesmlten. Det er såleis ein sterk kntrast mellm krleis næringa sjølv mtalar sm Det nrske ppdrettseventyret...g sm skal vera med å løysa hungerskrisa i verden, g krleis nrske g internasjnale miljø- g naturinteresser beskriv den katastrfale situasjnen næringa har ført til. I fylgje fagflk, er dette det største naturinngrep i nrske fjrdar nknsinne. Gradering med «trafikklys» Det vert av regjeringa freslått ei frm fr trafikklys-srtering, alt etter kva miljøtilstand ein finn i dei enkelte lkalitetar. Dvs at grøne anlegg kan få auka prduksjn, i gul sne er ikkje miljøkrava ppfylte, g i raud sne er tilhøva fr fisk g miljø i ein kriseliknande tilstand. 12

17 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Etter vårt syn har mesteparten av næringa g kysten vår fr lenge sidan vre i raud sne. Kanskje nkre delar har vre i gul. - Og dersm næringa hadde vre under ppstart i dag, med den kunnskapen ein har, vil me anta at all prduksjn hadde vre i lukka anlegg. Næringa sjølv er truleg den sm hadde hatt mest nytte av dette. Miljøindikatrar g handlingsreglar Det vert freslått eit slags vervakings system g tiltaksreglar i frhld til krleis næringa belastar dei akvatiske miljøa langs kysten vår. Dette er etter vårt syn eit typisk eksempel på ein byråkratisk tankegang fr å løysa kmplekse g svært prblemfylte tilstandar. Kva miljøindikatrar ein skal velje, vil det vera svært str fagleg usemje m, g det er alt n svært frskjellige syn på dette. Kva handlingsreglar ein skal nytta, fr å «reparera» skadeverknader g krisetilstandar, er det gså str usemje m. Etter vårt syn er desse verkemidlane det stikk mtsatte av eit «føre var» prinsipp. Ein raudlysande miljøindikatr tilseier at her har nk gale skjedd (lus, røming, sjukdm sv.) Å iverksetja ein eller annan handlingsregel i ein nødsituasjn, vert såleis alt fr seint fr å dempa skadeverknadane. -- «Etter snar» kan ein kalla eit slikt prinsipp. 2. HOVEDPROBLEMA MED DAGENS OPNE ANLEGG Miljø g ureining Ureininga er svært samansett: Omfattande bruk av medisinar, gift g kjemikaliar fr behandling av fisk g utstyr. M.a. rensing av nøter med høgt innhald av kpar. Tilslamming av fr-restar g ekskrement går ureinsa rett i sjøen. Det seiest at dette tilsvarar utslepp av ureinsa klakk frå mangfldige mill. menneske langs heile kysten. Kjemikaliebruken råkar næringskjeder sm er føde fr større fisk. Dkumentasjn på stre skadar på krepsdyr, reker likn. vert råka på alle stadiar frå larve til vaksne individ. Dette er sårbart spesielt fr sjøørreten, sm er nesten brte i mråde med mykje ppdrett. Sjå eige punkt 4. E. Lusesituasjnen Frå ppstarten har dette vre næringa sitt hvedprblem g ei særs str ulempe fr utvandrande smlt frå ville bestandar. Dette er alle, brtsett frå næringa sjølv, einige m. Lakselusa er ein parasitt med str frmeiringsevne, spesielt under gunstige værtilhøve med høg temp g lågt ferskvatn innhald. Det har vre nytta stadig sterkare kjemikaliar fr avlusing. Sm resultat av stadig sterkare behandlingar har lusa parallellt utvikla høgare resistens mt all kjemisk behandling. Og resistensen gjeld n så gdt sm langs heile kysten. I fylgje næringa sjølv kjenner ein ikkje lenger behandlingsfrmer sm løyser prblemet, g dei seier sjølve at «verktøykassa» er tm Det er eit strt paradks at næringa sjølv har trssa alle åtvaringar frå vitskapelege hald m faren fr resistensutvikling. Dei har sjølve drive fram ein lusesituasjn sm i verste fall kan ta knekken på heile næringa. «Føre var prinsippet» kan neppe knytast til luseprblema i nrsk ppdrett! Fr dei ville bestandane vil dette vera eit prblemkmpleks sm ein ikkje kjenner rekkevidda av. Røming av laks Etter ffisielle tal rømte det i fjr ca 1,5 mill laks. I den siste vinterstrmen «Nina» er dei freløpige anslaga på rundt laks g regnbgeaure, høgst sannsynleg mykje meir. Dei siste vekene etter strmen er det avdekka ubeskrivelege tilstandar i fjrdane våre. Spesielt ille er røminga av regnbgeaure frå eit anlegg i Osterfjrden. Fisken har påviste sjukdmar, m.a. Pankrease Disease sm gså smittar på villfisk. Fisken var gså gytemden, dvs den går pp i vassdraga på gytevandring g øydelegg naturleg prduserte gytegrper frå ville bestandar. I tillegg var den medisinert med m.a. Slice g skal då ikkje nyttast sm menneskemat. Fiskane såg ille ut med 13

18 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID defrmerte finnar, utan sprd g fulle av sår. Ingen vil vel finna på å eta nk slikt. Denne fisken er svartelista i kategri SE særs høg risik. Den høyrer ikkje naturleg heime i Nrge g skulle difr vre under ekstra mfattande kntrll i heilt lukka anlegg. I tillegg til å spreia sjukdm, er den sm rvfisk gså ein trussel mt yngel g småfisk frå ville bestandar. Frivillige mannskap g medlemer av lkale fiskefreningar har n gjrt mfattande ppfisking g ppryddingsarbeid, medan ppdrettarane har vre lite synlege med dette. Dette er nevnt sm ein typisk g beskrivande episde. Den stre røminga medfører ttalt mfattande spredning både av sjukdmar g lus mellm anlegga g til miljøa mkring. Rømt ppdrettsfisk blandar seg gså med villfisk i elvane. Dette er gdt vitskapeleg dkumentert. Ein finn gså genetiske spr av ppdrett i det sm i dei enkelte vassdraga er vurdert sm stadeigen stamfisk fr kultiveringsføremål. Kntrllerte eksperiment med kryssing av ppdrett g villfisk syner redusert verlevelse, g at reduksjnen vert frsterka ver fleire generasjnar me innkryssing. Røminga er altså vitskapeleg påvist svært negativ fr den stadeigne villfisken i kvart enkelt vassdrag. Sjukdmar Dette har sidan ppstarten gså vre prblemfylt fr næringa sjølv, g det har etter alt å døma hatt stre skadeverknader gså fr ville bestandar. Alt fr tette ppulasjnar, stress, ureina ppvekstmiljø sv er grunnlag fr sjukdmsutvikling. Dei sjukdmsframkallande rganismane sm virus, bakteriar g parasittar vert lett verførte mellm pne anlegg, g truleg gså verført til villfisk. Nyare kunnskap g frsking tyder på dette. Tilhøva fr sjøauren Den beste «miljøparameteren» me har, er dessverre den trasige stda fr bestandar av sjøaure i mråde med mykje ppdrett. Her er dkumentert klare samanhengar. I dei fleste råka vassdraga er aurefiske frbde eller sterkt avgrensa, enkelte stader er fisken så gdt sm heilt brte. Sjøauren har ikkje fått slik mtanke sm villaksen, sm mange stader vert halden kunstig i live med kultiveringsinnsats (jfr Vssprsjektet). Laksen dreg til fjerne ppvekst-mråde i havet med gd næringstilgang. Auren held til i fjrdane g kystmråda våre g må lida fr dette. Hvedprblema fr sjøauren er: Lakselusa: Dei stre lusemengdene gjer i smme mråder stre skadar på fiskane. Det finst mfattande fagleg dkumentasjn på luseangrep på auren. Næringsgrunnlag: Stre mengder lakselusmedisin (m.a. diflubenzurn) tek knekken på krepsdyrbestanda, både larver g vaksne individ. Dette er vel dkumentert gjennm eksempelvis ein rapprt av IRIS Bimiljø: Me vil understeka at levande sjøaurebestandar er ein viktig trivselsfaktr i bygder g tettstadar nær ymse vassdrag. Fr brn g unge er dette sjølve innfallsprten fr fiske g naturinteresser. Me vert fattige m våre etterkmarar ikkje skal få ppleva slike verdiar. Lver g føresegner Me stiller spørsmål m frvaltinga av ppdrettsnæringa er i samsvar med fylgjande: Grunnlva 112: «Enhver har rett til et miljø sm sikrer helsen, g til en natur der prduksjnsevne g mangfld bevares. Naturens ressurser skal dispneres ut fra en langsiktig g allsidig betraktning sm ivaretar denne rett gså fr etterslekten. Brgerne har rett til kunnskap m naturmiljøets tilstand g m virkningene av planlagte g iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter fregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak sm gjennmfører disse grunnsetninger.» 14

19 LANDSMØTE - NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 2015 Naturmangfldslva: 1: «Lvens frmål er at naturen med dens bilgiske, landskapsmessige g gelgiske mangfld g øklgiske prsesser tas vare på ved bærekraftig bruk g vern, gså slik at den gir grunnlag fr menneskenes virksmhet, kultur, helse g trivsel, nå g i fremtiden, gså sm grunnlag fr samisk kultur.» Syner gså til 4. g 5. 9.(føre-var-prinsippet: «Når det treffes en beslutning uten at det freligger tilstrekkelig kunnskap m hvilke virkninger den kan ha fr naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfldet. Freligger en risik fr alvrlig eller irreversibel skade på naturmangfldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes sm begrunnelse fr å utsette eller unnlate å treffe frvaltningstiltak.» Lakselva (Lv m laksefisk g innlandsfisk mv.) 1: «Lvens frmål er å sikre at naturlige bestander av anadrme laksefisk, innlandsfisk g deres levemråder samt andre ferskvannsrganismer frvaltes i samsvar med naturmangfldlven g slik at naturens mangfld g prduktivitet bevares. Innenfr disse rammer skal lven gi grunnlag fr utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste fr rettighetshavere g fritidsfiskere.» Kvalitetsnrm fr ville bestander av atlantisk laks (Salm Salar). Artikkel 1. Frmål g virkemråde: «Frmålet med denne nrmen er å bidra til at viltlevende bestander av atlantisk laks ivaretas g gjenppbygges til en størrelse g sammensetning sm sikrer mangfld innenfr arten g utnytter laksens prduksjns- g høstingsmuligheter. Nrmen er retningsgivende fr myndighetenes frvaltning g skal klargjøre hva sm er gd kvalitet fr villaks g dermed gi myndighetene et best mulig grunnlag fr frvaltningen av bestandene g faktrene sm påvirker bestandene av atlantisk laks.». Nrmen inneheld ppsett av grenseverdiar fr kvaliteten til villaksbestandar basert på reprduksjn, haustingsptensiale g genetisk integritet. Dette kan klassifiserast i raude, gule eller grøne tilstandar. Etter vårt syn er mange nrske bestandar i rød sne, hvedsakeleg pga den situasjnen ppdrettsnæringa har medført. Internasjnale avtalar: I Brundtlandkmmisjnen er det pprinnelege definisjnar m bærekraft, msyn til natur- g miljø sv. I Ri-knvensjnen har Nrge eit særansvar fr laksen. Me veit gså at ESA (EFTA sitt vervåkingsrgan) sm undersøkjer m gjeldande avtalar g reglar vert fylgt pp i EØS landa, n er i ferd med å sjå på tilhøva i nrske fjrdar. 3. PRODUKSJON MED LUKKA, FLYTANDE ELLER LANDBASERTE ANLEGG Nkre ppdrettsfirma har utført testanlegg g prduksjn i mindre g middels str skala. Etter freløpige rapprtar er erfaringane svært så psitive. Det vert pumpa pp sjøvatn frå 25 m djupn, dvs under lusebelte g avløpsvatnet vert rensa før utslepp til mgivelsane. I grve trekk er gevinstane sm fylgjande. Flytande lukka anlegg kan benytta mykje av dagens infrastruktur. Ein unngår større inngrep i kystlandskapet. Anlegga kan utførast i mange materialar, truleg kan gamle anlegg byggjast m. Knstruksjnane byr på små utfrdringar med den «Offshre»- teknlgien sm Nrge har. Prduksjn i eit lusefritt miljø. Heller ingen lusespredning til mgivelsane. Fisken står i eit sirkulerande vassmiljø, nk sm gjer den sterkare g meir lik villfisk. 15

20 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID Restar av fr g fiskeavføring kan samlast pp i eige lukka renseanlegg. Ingen fare fr lkal ureining g hindrar spredning av medikamentrestar i samband med sjukdms-behandling. Tilhøve til mgivelsane vert på linje med annan industri i høve ureining. Det bilgiske avfallet kan event. nyttast til kmpstering g gjødsel. Betre utnytting av fret, lågare frkstnader fr ppdrettar. Ein kjem nærare bærekraftig drift. Rømning kan verta sterkt redusert, dette gjev betre inntening fr prdusent. Ein kan gså spara event individmerking av fisken. Truleg mange andre psitive faktrar. Ein vinn-vinn situasjn både fr næringa sjølv, g natur- g miljø langs kysten vår. Det vert i dag drive slik kmmersiell prduksjn i andre land. Talmateriale frå desse viser beskjedne energikstnader fr pumping av vatn, g at dei ttale prduksjnskstnadane er knkurransedyktige i høve dagens teknlgi. Sjølv med ein viss kstnadsauke fr ein slik prduksjn, så vil truleg markedet akseptera dette. Auka bevisstheit hjå flk i dag m ksthald, helse, milø- g naturverdiar tilseier dette. Flk betalar meir fr tryggare mat. Viktige psitive steg er faktisk alt tekne i denne retninga. Me syner her til utgreiinga «Laks på land» m landbasert matfiskppdrett sm er utarbeida av ei arbeidsgruppe i ppdrag frå Nærings- g fiskeridep, frå januar Det vert vist til internasjnal utvikling av ny resirkuleringsteknlgi RAS (Recirculating Aquaculture Systems). Det vert hevda at med landbaserte RAS-anlegg der ein i prinsippet kan ha full kntrll med vanntilførsel g utslepp, vil løysa prblema med utslepp av rganiske materiale, lakselus, spreiing av sjukdmar, giftige algar, maneter, røming av fisk sv. Denne teknlgien er n i ferd med å verta vidareutvikla i mange land. Det er viktig gså fr heile næringslivet vårt at me vert med på dette. Syner til mtale i rapprten:»hvis nrske myndigheter i så tilfelle ikke har lagt til rette fr at slik virksmhet kunne utvikles g drives i Nrge, vil dette representere en tapt mulighet fr nrsk næringsliv. Ved å legge til rette gså fr landbasert matfiskppdrett i Nrge slik sm arbeids- gruppen freslår, bedres denne muligheten fr næringsutvikling». Me vil gså understreka at Nrge har spesielle føresetnader fr å verta leiande på verdmarknaden: Betre ffshre-teknlgi enn dei fleste (frå lje- g ppdrettsrelaterte aktivitetar) samt at heile naturgrunnlaget langs kysten vår er sm skapt fr dette! Omlegginga vil ksta betydelege investeringar, sm dg vil vera svært lønsame på lengre sikt. Næringa sjølv er gdt utsyrt med øknmiske musklar, syner til Høyringsntatet pkt 3, Mål med meldingen: «Sammenlignet med andre næringer viser sjømatnæringen, g havbruksnæringen spesielt, en verdiskapning pr årsverk sm er gdt ver gjennmsnittet i Fastlands-Nrge». I tillegg bør det ffentlege vera med å tilretteleggja fr gjennmføringa. 4. KONKLUSJON Me ynskjer at det n vert kraftige gjennmført mfattande miljøtiltak fr næringa, nye knsesjnar kun til lukka anlegg, at g gamle anlegg skal lukkast innan Me meiner at all prduksjn, både eksisterande g ny, skal vera i lukka, kntrllerte anlegg. Me er i prinsippet glade fr at me har ein slik ppdrettskmpetanse, g at me kan nytta våre fjrdar til ein slik prduksjn. Men me meiner at n må plitikarane ta ansvar g stilla krav fr den nødvendige mstruktureringa. Det kan vurderast subsidiar, driftsfrdelar sv. fr å påskunda denne mlegginga. Det bør gså setjast tidsfristar fr gjennmføringa. 16

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Innsendt fra Stord Jeger- og Fiskerforening og NJFF-Hordaland

Innsendt fra Stord Jeger- og Fiskerforening og NJFF-Hordaland Sak 9-5 Innsendt fra Stord Jeger- og Fiskerforening og NJFF-Hordaland Landsmøtet 2015 må kreve null vekst i oppdrettsnæringen frem til miljøødeleggelsene forårsaket av næringen er varig løst. Fiskeministeren

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Norsk musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening, til læring g persnlig vekst, til ssial tilhørighet, identitet g mellmkulturell

Detaljer

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015

Vedtekter for Norsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 Vedtekter fr Nrsk musikkråd Vedtatt på Musikktinget 31. mai 2015 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget fr Nrsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede g mening,

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Til lokallagene i Hordaland Bergen 25.02.15

Til lokallagene i Hordaland Bergen 25.02.15 Til lokallagene i Hordaland Bergen 25.02.15 ÅRSMØTET 2015: Endelig innkalling Årsmøtet 2015 vil bli avholdt på Westland Hotel i Lindås, lørdag 14. og søndag 15. mars. I likhet med tidligere år vil lørdagen

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE Innsikt & utsikt INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND HAUGESUND - 13. 15. NOVEMBER 2015 JAKT- OG FISKEGLEDE TIL ALLE - FOR ALLTID INNKALLING TIL DET 21. ORDINÆRE LANDSMØTE

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Vedtekter for Den norske emballasjeforening

Vedtekter for Den norske emballasjeforening Bilag sak 06, vedtekter inkl. freslåtte endringer Vedtekter fr Den nrske emballasjefrening 1 Frmål Den nrske emballasjefrening er et samarbeids- g krdineringsrgan fr emballasjeprdusenter/ leverandører,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) Strtingets justiskmité Osl, 7. mai 2015 Deres ref. Vår ref. 3713-14018/HL Prp. 73 L (2014-2015) Kmmentarer fra Nrske Bligbyggelags Landsfrbund SA (NBBL) Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) er interesserganisasjnen

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer