ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE. Biladministrasjon. 1 Årsrapport 2012 Bergen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE. Biladministrasjon. 1 Årsrapport 2012 Bergen Kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE Biladministrasjon 2010 LeasePlan NorgeÅRSRAPPORT AS BERGEN KOMMUNE 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. UTVIKLING AV BILFLÅTEN 3 3. MILJØ 7 4. MØTEVIRKSOMHET 8 5. FAKTURERING / ØKONOMI 9 6. INNLEVERING AV GAMLE LEASINGAVTALER (PÅKOST) INNLEVERING AV LPN BILER (PÅKOST) SKADER OPPSUMMERING AV

3 1. Innledning LeasePlan Norge AS (LPN) har siden hatt administrasjon av bilparken til (BK). Denne årsrapporten for 2012 er en videreføring av årsrapportene for 2008, 2009, 2010, 2011 og oppsummeringsrapporten for Rapporten tar for seg bilparken til BK og fokuserer på områder som BK og LPN har hatt som fokusområde og hvordan utviklingen på disse områdene har vært i Til slutt kommer LPN med anbefalinger/tiltak for videre arbeid. LPN har en egen nettside med informasjon om avtalen med adresse Brukernavn: Passord: biler Her kan avdelingene i BK finne informasjon om avtalen, hjelpeskjema for bestilling av ny bil (se under), kontaktinformasjon til LPN, informasjon om daglig utfordringer og lignende. Denne siden oppdateres så fort det er avtalemessige endringer som skulle være aktuelle for brukerne i BK. Oppdateringsansvaret for denne siden ligger hos LPN. Høsten 2012 var BK på anbud på bil og biladministrasjonstjenesten. LPN vant også denne runden, noe vi er veldig stolte av. BK er en kunde som utfordrer LPN til å bli enda bedre i sine tjenester. Alle nye betingelser og bilvalg som er gjeldene for den nye avtalen er implementert og nettside er oppdatert. Denne rapporten vil ikke ha fokus på den nye avtalen, men det faktiske bilholdet i BK i Utvikling av bilflåten Ved utløpet av 2011 hadde vi registrert 698 biler på bilparken til BK. Totalt har BK 718 biler administrert hos LPN pr Dette er en økning på 20 biler i løpet av året Utviklingen på BK sin portefølje er som følger i 2012 måned for måned. 3

4 Oversikten over er flåten inndelt i leasingbiler fra LPN og andre administrative biler. Den siste posten kan også deles inn i egeneide biler og fremmedfinansierte (leaset av en 3.part før LPN tegnet avtale med BK). Per så denne inndelingen ut som følger: Radetiketter Antall Egeneid 67 Fremmedfinansiert 31 LPN 600 Totalsum 698, mens dette per ser ut som følger: Eier Antall Egeneid 103 Fremmedfinansiert 14 LPN 601 Totalsum 718 Som vi ser er antall LPN biler stabilt, fremmedfinansierte biler er redusert, mens egeneide biler øker. Årsaken til at egeneide øker med 46 biler er i hovedsak todelt. Den første årsaken er at Havnevesenet ble startet opp på administrasjon og er i løpet av 2012 kommet inn med 12 egeneide biler. Hovedårsak 2 er at BK har besluttet å kjøpe elbiler og ikke lease disse. Det er i 2012 startet opp 31 elbiler (Nissan Leaf). De 3 siste egeneide bilene er 3 Ford Transit 9-seter som kommunen har kjøpt til Myrdal Seniorsenter, Nesstun Dagsenter og Alrekstad Skole (LPN antar at dette er løyvebiler). Bilflåten har pr følgende fordeling etter avdelinger i kommunen sortert etter antall biler: 4

5 Oversikten under viser den reelle endringen per avdeling i BK fra 2011 til Kostsenter Navn Antall 2011 Endring Kommentar - Barneverntjenesten BBB KF Bergen Byarkiv Bergen Vann KF BKB Byggesaksetaten Byggvedlikehold Bystyretskontor Div. enh. - helse Ulike bofellesskap etc. som har fått bil som ikke har hatt tidligere. - Gjenbrukssentralen Grønn Etat Hjemmesykepleien Er tilbake på samme antall som i Hjemmetjenester KF Idrettsetaten IKT Drift Interndistribusjon Bergen kommune - K/M/Byutv.Stab Parkeringsetaten Psykisk Helse Samferdselsetaten Skoler Sosialtjenesten VA-Etaten Bergen kommune - Yrkesopplæringen Plan og miljøeteten Bergen Offentlige Bibliotek Bergen og omland havnevesen Ny inn på avtalen. Edvard Grieg Museum Bergen KF Totalsum Som tabellen viser har det reelt vært en økning på 20 biler i BK på de avdelingene som er på avtalen i dag. Her er det Havnevesenet som er hovedårsaken til endringen med sine 12 biler som er kommet inn på avtalen. Er ellers vært å merke seg at «Div. enh.- helse» øker med 8 biler. Disse er fordelt på mange ulike bofelleskap, dagsenter etc. Totalt er de 113 bilene på denne «avdelingen» fordelt på 71 forskjellig kostsenter navn (avdelinger). 5

6 Uttak av leasing biler i 2012: I 2012 er det totalt startet opp (leaset) 102 nye biler gjennom LPN. Oversikten under fremstiller hvor mange av de ulike modellene som er tatt ut. Av de 102 bilene som er startet har vi fått opplysninger om erstatningsbil på 82 av disse (80 %). 90 % av de som bytter fra gammel til ny bil skifter til bil i samme bilklasse (74 av 82). De siste prosentene er delt mellom biler som går opp en klasse (5 biler) og ned en klasse (3 biler). 6

7 Bilene som er gått opp en klasse er vist i tabell under: Kostsenter Navn Bil Modell NY Type bil gammel Antall Adm. Tjen.for utvikl.hemmede,åsane Focus Aygo 1 Edvard Grieg Museum Bergen KF Focus Aygo 1 Hjemmesykepleien - Landås Swift Aygo 1 Psykisk Helse, Åsane Focus Aygo 1 Tj. for psy.utvikl.hemmede,laksevåg Focus Aygo 1 Totalsum 5 4x4 Et av fokusområdene til BK har vært å redusere andel biler med 4x4. 16 biler (16 %) er tatt ut med 4x4 i Dette er på samme nivå i prosent som de 2 siste årene. Oversikt over hvem som har tatt ut disse 16 bilene og hvilke biltyper vises under: Avdeling Swift Transporter Caddy Yeti Urban Cruiser Totalsum - Hjemmesykepleien Bergen Vann KF VA-Etaten Idrettsetaten Samferdselsetaten Byggvedlikehold Barneverntjenesten Div. enh. - helse 1 1 Totalsum Egeneide biler Totalt har BK 103 egeneide biler hos LPN pr Dette er en økning på 36 biler. Årsaken til dette er oppstart av Havnevesenet med 12 biler og at BK har besluttet at nye elbiler skal kjøpes og registreres på kommunen. Det vil som en konsekvens av denne beslutningen gjøre at egeneide biler kommer til å øke fremover, men på sikt vil dette ha en positiv innvirkning på miljøutslippene til BK. 3. Miljø Drivstofforbruk / Co2 utslipp: Tabellen under viser oversikt over drivstoffvolum, kjørte kilometer og Co2 - utslipp for 2007 (estimert ut fra 2008 tall), 2008 (estimert forbruk for januar), 2009, 2010, 2011 og

8 År Bensin Diesel Totalt volum Kjørelengde Kjørelengde med El-biler CO2 utslipp kg CO2 utslipp tonn Gram pr km 2007 (estimert) (estimert) er satt som referanse år på Co2 utslipp i BK. Med dette som utgangspunkt får vi følgende reduksjon i Co2 utslipp på bilparken til BK fra 2007 til År Co2 g/km Endring fra 2007 Endring fra 2008 Endring fra 2009 Endring fra 2010 Endring fra % % 4 % % 8 % 4 % % 14 % 10 % 7 % % 14 % 10 % 7 % 0 % Målsetningen med en reduksjon på 25 % innen 2011 og 50 % innen 2015 har BK ved utgangen av 2012 oppnådd en reduksjon på 22 %. Med utgangspunkt i estimerte 2007 tall skal gjennomsnittlig utslipp ligge på 203 g/km i 2011 og 135 g/km i 2015 for at kommunen skal nå sine Co2 mål. Co2 utslipp på bilflåten har flatet ut og ligger for 2012 på samme nivå som for BK har i løpet av 2012 hatt et større fokus på reduksjon av lokalt utslipp (NoX). Ønsket er at flest mulig biler går over på bensinmotor hvor NoX-utslipp er lavere, men dette gir høyere Co2 utslipp per bil på varebiler. Små bensinbiler (Etat for Helse og omsorg) har lavt NoX-utslipp og lavt Co2 utslipp. Vi får forhåpentligvis se en effekt av dette i BK har i tillegg hatt 25 El-biler på veien i Disse har ikke vært i drift i hele 2012 slik at vi ser ikke noen merkbar effekt på total Co2-utslipp for Piggdekk/Piggfrie dekk: Et av målene til BK og innkjøpsavdelingen var at under 20 % av bilene deres skulle benytte piggdekk. Utgangspunktet for en bestilling i BK er at bilen blir levert med piggfrie dekk. Ønsker avdelingen piggdekk må dette spesifiseres og begrunnes i hvert enkelt tilfelle. På de nye bilene som er tatt ut i 2012 gjennom LPN har 44 % tatt piggdekk, mens de resterende 56 % har tatt ut piggfrie vinterdekk. LPN sendte i august 2012 ut mail til alle kontaktpersoner i BK og ba de melde inn alle biler på piggdekk slik at vi kunne bestille piggdekkoblater til disse. Det er ut fra tilbakemeldinger på denne mailen bestilt piggdekkoblater for vintersesongen til 207 biler, dette inklusive egeneide og leasingbiler. Av den totale bilflåten for BK vil det si at 29 % av flåten kjører på piggdekk (mot 29 % i 2011, 28 % i 2010, 26 % i 2009 og 35 % i 2008). Her kan det ligge en del biler som ikke kjører innenfor bysonen og derfor ikke trenger piggdekkoblat. 4. Møtevirksomhet 2012 har på oppfølingssiden vært preget av at det har vært et anbud på denne tjenesten i år. Er gjennomført statusmøte tidlig på året med innkjøpsseksjonen i Bergen. Her ble det også lagt opp strategi for håndtering og bestilling av elbiler til kommunen. LPN og Innkjøpsseksjonen i BK har også vært med på utlevering av de første elbilene til BK som ble utlevert til Hjemmetjenester KF. I mai var det heldagsmøte i Oslo med nøye 8

9 gjennomgang av innleveringsrutinene ved LPN sitt bruktbilsenter på Hellerudsletta/Exporama. Høsten 2012 kom BK ut på anbud og LPN deltok i lag med andre tilbydere på tilbyderkonferanse i august. På bakgrunn av anbudsprosess var det ingen flere oppfølgingsmøter dette året. Ny kontrakt ble signert mellom partene i desember I dette kontraktsmøtet ble det også lagt planer for møtevirksomhet og oppfølging på ny avtale. 5. Fakturering / Økonomi LPN legger inn på alle bilene (nye og gamle) følgende informasjon; Ansvarssted, Ressursnr., Prosjektnr., Tjenestenr. og Objektsnr. Informasjonen om Objektsnr. og MVA kode får LPN tilsendt fra LRS på henvendelse, mens de resterende opplysningene kommer fra avdeling ved bestilling. LPN kostnadsfører også alle kostnader på BK sin bilflåte på detaljnivå. Kostnadsutvikling: Kostnadsbildet for 2012 er vist i en enkel fremvisning under pr avdeling. Totalt har BK fått a-konto fakturering fra LPN på kr ,-. LPN har mottatt fakturaer for kr ,-. Avdeling Kost Fakturert Saldo - Barneverntjenesten BBB KF Bergen Byarkiv Bergen Vann KF BKB Byggesaksetaten Byggvedlikehold Bystyretskontor Div. enh. - helse Gjenbrukssentralen Grønn Etat Hjemmesykepleien Hjemmetjenester KF Idrettsetaten IKT Drift Interndistribusjon Bergen kommune - K/M/Byutv.Stab Parkeringsetaten Psykisk Helse Samferdselsetaten Skoler Sosialtjenesten VA-Etaten Bergen kommune - Yrkesopplæringen Plan og miljøeteten Bergen Offentlige Bibliotek Bergen og omland havnevesen Edvard Grieg Museum Bergen KF Totalsum I tillegg til dette er det viderefakturert kostnader i 2012 utenfor budsjett på til sammen kr ,-. 9

10 Dette er skader under egenandel, egenandeler og påkost på innleverte biler og diverse andre kostnader som ikke ligger i a-konto beløpet BK belastes med hver måned. Totalt saldobilde Vi har i løpet av 2012 rekalkulert bilene 2 ganger for justering av kjørelengder og saldoer. Justeringen skjedde en gang i mai og en gang i november. For å få et reelt saldobilde på må vi se på dagens løpende biler og saldo på disse fra de er startet opp i LPN sitt system frem til Vi får da følgende oppdaterte saldo på hele bilflåten til BK. 10

11 6. Innlevering av gamle leasingavtaler (påkost) I samarbeid mellom LPN, BK og NAF i Bergen blir alle brukere i BK oppfordret til å ta en påkostvurdering hos NAF før de leverer inn bilen til forhandler. Dette har fungert bra og LPN har kontrollert påkost fakturaene fra forhandler at disse er på lik linje med NAF sin påkosttakst, noe den har vært i alle tilfeller. I 2012 er det det kun 4 fremmedfinansierte biler vi har viderefakturert påkost til BK for. Disse har en snitt påkost på ,-. I 2011 var snittet på ,- på 122 biler. 7. Innlevering av LPN biler (påkost) 2012 er det første året hvor det har vært et betydelig antall biler som er leaset av LPN som er blitt innlevert. Totalt er det 99 biler som er innlevert i De har følgende påkoststatistikk: Avdeling Total påkost Gjennomsnitt påkost Antall - Hjemmesykepleien Div. enh. - helse Psykisk Helse Sosialtjenesten Hjemmetjenester KF Parkeringsetaten Plan og miljøeteten Idrettsetaten Edvard Grieg Museum Bergen KF Samferdselsetaten Barneverntjenesten Totalsum I 2011 var snittet på kr ,-, men da var det kun levert inn 17 biler. 8. Skader I 2012 er det registrert 427 skadesaker på BK. Dette tallet var 399 i 2011 og 481 i Den enkelte årsaken som utpeker seg mest er rygging. 17 % av skadene skyldes rygging (21 % i 2011) og 56 % av skadene skjer i hjemmesykepleien (52 % i 2011). Skadeårsaken «Annen skade» står for 26 % av skadene. Dette er i hovedsak skader som ikke kan knyttes mot en skademelding. BK har i samarbeid med LPN høsten 2009 besluttet at alle nye biler bestilles med ryggevarsler i Helsesektoren. Av de 74 ryggeskadene i 2012 er 27 av disse på biler hvor det er montert ryggevarsler (36 %). Dette er en negativ utvikling i forhold til 2011 da denne var på 20 %. 11

12 Skadeårsak Antall Prosent andel Annen skade % Rygging % Singel kasko % Motparts Ansvar 40 9 % Ikke erstatningsmessig skade 24 6 % Kjørte inn på p. plass, priv. omr % Glass 15 4 % Utkjøring fra P-område, privat vei 14 3 % Hærverk 11 3 % Påkjøring av forankjørende 11 3 % Påkjøring av park.,stillest. kj.tøy 10 2 % Påkjørt av ukjent motpart 10 2 % Stod stille, parkert 9 2 % Svingte til høyre 6 1 % Koll. med annet(3 parts eiendom) 6 1 % Utforkjøring 3 1 % Møte på smal vei 3 1 % Felt skifte 3 1 % Venstresving 2 0 % Igangsetting fra stillestående 2 0 % Åpnet dør 1 0 % Rundkjøring 1 0 % Møte på vei 1 0 % Vikeplikt 1 0 % Dør tatt av vinden 1 0 % Trillet uten fører 1 0 % Brannskade 1 0 % Totalsum % Skadeårsak Antall Prosent andel - Hjemmesykepleien % - Div. enh. - helse % - Byggvedlikehold % - Hjemmetjenester KF 28 7 % - Bergen Vann KF 18 4 % - Psykisk Helse 11 3 % - Barneverntjenesten 10 2 % Bergen og omland havnevesen 7 2 % - Sosialtjenesten 7 2 % - BKB 3 1 % - Parkeringsetaten 2 0 % Bergen Offentlige Bibliotek 1 0 % - Skoler 1 0 % - Bystyretskontor 1 0 % - Byggesaksetaten 1 0 % - IKT Drift 1 0 % - Bergen Byarkiv 1 0 % - BBB KF 1 0 % Totalsum % BK er belastet for 119 egenandeler (kr ,-) og forsikringen er belastet med 1,8 millioner. Det vil si at skadesituasjonen omtrent er den samme som i 2010 og

13 9. Oppsummering av 2012 Antall biler / årlig kjørelengde Antall biler ser ut til å være ganske konstant fra tidligere år. I 2012 har det vært en liten økning med at Havnevesenet har kommet inn på avtalen og en del små helseenheter har behov for bil. Det positive er at selv antall biler stiger med noen få ligger årlig kilometer i snitt per bil stabilt. Gjennomsnittlig årlig kilometer er kilometer mot i 2011 og i Det ligger dog et potensiale her til å utnytte bilene enda mer der det er mulig og redusere antall biler om det er praktisk mulig. Skader Størst skadeomfang på BK sine biler er i Hjemmetjenesten som tidligere år. Som en konsekvens av dette ble alle enheter i Hjemmesykepleien besøkt av innkjøpsavdelingen i BK og LPN i løpet av Per i dag kan vi ikke se noen effekt på skadetallene på dette området, men dette er helt klart et viktig punkt i den videre oppfølgingen av bilene til BK. Det ser dessverre ikke ut til at ryggesensor på bilene fjerner ryggeskadene. For at skadefrekvens og kostnad skal kunne reduseres må det jobbes aktivt med oppfølging ute på enhetene og en engasjert ledelse i Hjemmesykepleien må stå i front. Skal BK se en effekt i redusert antall skader må dette jobbes med hver dag. Her kan LPN hjelpe til med statistikker og presentasjoner om hvor problemet ligger, men for at det skal bli en suksess må det følges opp av lederne på avdelingen kontinuerlig. Miljø Antall nye biler med piggdekk går i feil retning. Hvor vi i tidligere år siden 2009 har ligger på et uttak rundt 20 % er det i 2012 steget til 44 % av nye biler i 2012 har bestilt med piggdekk. Må det strammes inn i policy på dette området eller bør avdelingene selv vise ansvar her? Antall biler med 4x4 holdes fortsatt nede på et veldig lavt nivå som er veldig positivt. Kjøp av nye elbiler vil også på sikt virke veldig positivt på miljøet. Bilvalget som kommer som følge av nytt anbud sørger også for at BK alltid leaser de mest optimale bilene sett ut fra miljøutslipp av Nox og Co2. 13

1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2. 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3

1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2. 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3 Innhold 1 Oppfølging av kontrakten... 2 2 Anskaffelsens omfang... 2 2.1 Deltilbud... 2 2.2 Kontraktsperiode... 3 3 Leveringsbetingelser... 3 4 Krav til tekniske løsninger, sikkerhet og miljøvennlighet...

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 - KORTVERSJON SAMMENDRAG 24 private og offentlige virksomheter i Trondheim fra 8 ulike bransjer deltok i perioden mai oktober 2014

Detaljer

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DATO: 10. mars 2014 1 1. Innledning Statens naturoppsyn forutsetter å inngå rammeavtale innenfor

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Rammeavtale for leasingbiler Sør-Varanger kommune

Rammeavtale for leasingbiler Sør-Varanger kommune Rammeavtale for leasingbiler Sør-Varanger kommune Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/40814891.aspx Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date 10/9/2013 2:04 PM

Detaljer

Samarbeidsavtale om Biladministrasjon mellom

Samarbeidsavtale om Biladministrasjon mellom Samarbeidsavtale om Biladministrasjon mellom foretaksreg. og AS Vinmonopolet foretaksreg. 817 209 882 1 1. Generelt Denne Samarbeidsavtale omhandler leie og administrasjon av inntil biler til AS Vinmonopolet,

Detaljer

Firmabil - når du trenger det

Firmabil - når du trenger det Firmabil - når du trenger det Firmabil som skreddersøm Er din bedrift avhengig av bil daglig, eller kun i perioder? Ønsker bedriften å kutte kostnader til bruk av egen bil, leiebil og taxi, men allikevel

Detaljer

Firmabilpolicy sto/ 12.mars 2010 Korr. jan 2013

Firmabilpolicy sto/ 12.mars 2010 Korr. jan 2013 Firmabilpolicy sto/ 12.mars 2010 Korr. jan 2013 Hensikt og formål Det er behov for felles retningslinjer for Vinmonopolet firmabilordning og derfor er det utarbeidet en firmabilpolicy. Disse retningslinjer

Detaljer

Velkommen. Tom Jensen, adm. direktør SpareBank 1 Bilplan AS

Velkommen. Tom Jensen, adm. direktør SpareBank 1 Bilplan AS Velkommen Tom Jensen, adm. direktør SpareBank 1 Bilplan AS SpareBank 1 Bilplan Tilbyr biladministrasjonsløsninger som forenkler bilholdet til kunder innen næringsliv og offentlig sektor Forvalter både

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g.

I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I perioden fra 1995 til 2004, så ble utslippene av CO2 per km for personbiler redusert fra 193 g i snitt til 173 g. I samme periode har trafikken økt med 21,4 prosent Forretningside` En tilbyder av effektive

Detaljer

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser

Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Vedlegg 2 Administrative bestemmelser Rammeavtale for levering og analyse av Sporfilmer til måling av radon Side 1 av 5 1 Gyldighet Bestemmelsene i dette dokumentet gjelder alle leveranser til Etat for

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Bilag 1A - Oppdragsgivers kravspesifikasjon administrasjon av oppdragsgivers bilpark

Bilag 1A - Oppdragsgivers kravspesifikasjon administrasjon av oppdragsgivers bilpark Bilag 1A - Oppdragsgivers kravspesifikasjon administrasjon av oppdragsgivers bilpark I dette bilaget har IVAR beskrevet kravene til biladministrasjonstjenesten. Bilaget er utformet på en slik måte at det

Detaljer

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag Administrative bestemmelser Rammeavtale Tilstandskartlegging (EBE 20130401) Innholdsfortegnelse A GYLDIGHET... 3 B FORDELING AV OPPDRAG VED PARALLELLE RAMMEAVTALER...

Detaljer

VEDLEGG 1 - OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse

VEDLEGG 1 - OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse VEDLEGG 1 - OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Innholdsfortegnelse 1 Overordnet målsetting... 2 2 Generelle krav... 2 3 Leie... 2 4 Type biler som anbudsinnbydelsen omfatter... 2 4.1 Bilgruppene 1 3... 2

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE LEASING AV TJENESTEBILER TIL HEMNES KOMMUNE

ANBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE LEASING AV TJENESTEBILER TIL HEMNES KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE LEASING AV TJENESTEBILER TIL HEMNES KOMMUNE ANBUD PÅ LANGTIDSLEIE AV BILER TIL HEMNES KOMMUNE 1.1. Innbydelse innbyr til å gi tilbud på biler som skal benyttes i kommunens

Detaljer

Framtiden er elektrisk

Framtiden er elektrisk Framtiden er elektrisk Alt kan drives av elektrisitet. Når en bil, et tog, en vaskemaskin eller en industriprosess drives av elektrisk kraft blir det ingen utslipp av klimagasser forutsatt at strømmen

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016.

Saksbehandler: Frode Herlung Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15. Eventuelle investeringer i ladestasjoner for el-biler behandles 1. tertial 2016. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/8525-1 Dato: 13.10.15 Overgang til kommunale lav - og nullutslippsbiler ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 Oslo kommune har en visjon om å være en by der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder. Kommunen har fokus på miljøvennlige

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Alminnelige innkjøpsvilkår for statlige kjøp av handelsvarer AIS-89 legges til grunn så langt de passer.

Alminnelige innkjøpsvilkår for statlige kjøp av handelsvarer AIS-89 legges til grunn så langt de passer. VEDLEGG 1 SÆRLIGE AVTALEVILKÅR Alminnelige innkjøpsvilkår for statlige kjøp av handelsvarer AIS-89 legges til grunn så langt de passer. Herværende vedlegg omhandler særlige avtalevilkår som supplerer og

Detaljer

Synlige el biler i arbeid på Hvaler

Synlige el biler i arbeid på Hvaler KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 964947082 Foretaksnavn: Hvaler kommune Navn: Hanne Bonnevie Svendsen Kontonummer: 70500618947 Adresse: Storveien 32 Postnr.: 1680

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser?

Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? Sentrale spørsmål: Endringer og konsekvenser? 1. Hvilke konsekvenser vil nye og utvidede finansieringsløsninger og garantiordninger ha for bruktbilvirksomheten i fremtiden? 2. Alle importører har lansert

Detaljer

Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter .401

Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter .401 Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter.401 1. Kundeinformasjon (alle linjer må fylles ut) Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf Mobil: Telefon nummer : E-post: 2. Informasjon om

Detaljer

Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling

Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling Trondheim Bilkollektiv BA Virksomhet og utvikling Trondheim, 5 august 2010 Jan Bojer Vindheim Styreleder Leif Tore Anderssen Daglig leder 1 1. Innledning Trondheim Bilkollektiv BA (TB) ble etablert 18.

Detaljer

Oppdragsgiver skal inngå en rammeavtale med én leverandør som kan levere leiebiltjenester i henhold til nedenstående kravspesifikasjon.

Oppdragsgiver skal inngå en rammeavtale med én leverandør som kan levere leiebiltjenester i henhold til nedenstående kravspesifikasjon. VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON 1 Beskrivelse av tjenesten Oppdragsgiver skal inngå en rammeavtale med én leverandør som kan levere leiebiltjenester i henhold til nedenstående kravspesifikasjon. Rammeavtalen

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Vedlegg 2 Kravspesifikasjon kjøp/leasing KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KJØP/LEASING OG ADMINISTRASJON AV BILER Vedlegg 2 Kravspesifikasjon kjøp/leasing av nye biler Innholdsfortegnelse 20.

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012. I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012. I tillegg fremstilles den kvartalsvise utviklingen i sykefraværet. 5/13 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012 HEBE ESARK-0766-200816146-23 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune for 3. kvartal 2012.

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Bruktpriser og statsbudsjettet

Bruktpriser og statsbudsjettet Bruktpriser og statsbudsjettet Forutsigbarhet eller politisk hasard? Bilkonferanse 18. november 2014 Eilert Molstad DNB Finans eilert.molstad@dnb.no Politiske signaler Grønne skatter (bilavgifter, bompenger)

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l Salg av drivstoff til veitransport Salget av drivstoff

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

Alt som gjelder biler. Og tilbudene som gir deg muligheten.

Alt som gjelder biler. Og tilbudene som gir deg muligheten. Bilia Fleet Når du kjøper bil hos oss, ønsker vi at du skal bli en fornøyd kunde. Bilia er autorisert merkeforhandler for BMW, Ford og Volvo. Bilias firmabilavdeling, Bilia Fleet, har solid erfaring med

Detaljer

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel

Figur 1. Salg av bensin og diesel. Bensin Diesel totalt Autodiesel Anleggsdiesel 1 96 1 962 1 964 1 966 1 968 1 97 1 972 1 974 1 976 1 978 1 98 1 982 1 984 1 986 1 988 1 99 1 992 1 994 1 996 1 998 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 1 2 12 2 14 Mill l NOTAT Dato: 13. april 216 Salg av drivstoff til

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/23-5 Arkiv: 651 SAKSFRAMLEGG Dato: 29.03.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00

BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 BEDRIFTSAVTALE FRA 15. NOV KL. 08.00 Det er tilgjengelig 1000 plasser i Grenserittet gjennom Bedriftsavtale 2013. Det er også mulig å bestille plasser i Grenserittet MIDT eller man kan kombinere de to

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Rammeavtale 2014009627 Transport av drivstoff DEL II VEDLEGG C: PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 Innhold 1. GENERELT... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Enhetspris... 3 1.3 Kjøpers maksimale økonomiske forpliktelse... 3 1.4 Prisliste... 3

Detaljer

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune

Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Hele Lasten Halve utslippet. Et Transnovaprosjekt for Oslo Kommune Deltakere Oslo Kommune Tollpost Globe AS Veøy AS NHO Logistikk og Transport Konsulenter: NHO Logistikk og Transport DBSchenker Consulting

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

AVTALE KORTVERSJON. Dette er en rammeavtale mellom TB, på vegne av sine medlemsbedrifter, og KVERNELAND.

AVTALE KORTVERSJON. Dette er en rammeavtale mellom TB, på vegne av sine medlemsbedrifter, og KVERNELAND. AVTALE KORTVERSJON LEVERANDØR AVTALENR. KATEGORI Kverneland Bil AS Org.nr.: 977 047 684 04-01-A Biler KONTAKTPERSONER TELEFON TELEFAX Per-Erik Nygård Salgs-/ markedssjef per.erik.nygard@kvernelandbil.no

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2 5 Millioner kr 2

Detaljer

Leveransebeskrivelse Spesifikasjon av biler

Leveransebeskrivelse Spesifikasjon av biler 3.4.2.1 Leveransebeskrivelse Spesifikasjon av biler Oppdragsgiver ønsker at den fremtidige bilflåten skal dreies mot å bli en betydelig mer miljøvennlig bilflåte. Dette innebærer bl.a. at flåten skal bestå

Detaljer

Hele lasten, halve utslippet

Hele lasten, halve utslippet Hele lasten, halve utslippet Analyse av inndata Metode for etablering av nøkkeltall Metode for aggregering av inndata Nåsituasjon Samlastmodell - HUBmodell INNHOLD Kort om statistikken Visualisering Oslo

Detaljer

Leiekontrakt for Bobilutleie

Leiekontrakt for Bobilutleie Leietaker Navn: Adresse: Postnummer: Fødselsdato: Telefon: Epost: Leiekontrakt for Bobilutleie Sted: Leieobjekt Merke: Årsmodell: Modell: Kjennetegn: Leie periode: Pris pr. dag/uke: Tilleggstjenester:

Detaljer

Islandspesialisten AS reise@islandspesialisten.no www.islandspesialisten.no tlf: +47 41457020

Islandspesialisten AS reise@islandspesialisten.no www.islandspesialisten.no tlf: +47 41457020 Vinter: 1.okt. 2012-30. apr 2013 1-2 dager 3-6 dager 7-13 dager 14+ dager Z Toyota Aygo 3 doors 500 470 410 380 A Toyota Yaris 5 doors 520 490 430 400 Y Toyota Yaris 5 doors Automatic 550 520 450 420 B

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Vanlige spørsmål til Smart Mat!

Vanlige spørsmål til Smart Mat! Vanlige spørsmål til Smart Mat! 1 HVEM HAR ANSVAR FOR HVA? SUPERBRUKER SKAL Informere eksisterende og nye brukere om ordningen. Sørge for at bruker skriver under akseptskjema og at dette skannes inn i

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse minibuss Vestfold 2011 Innhold 1 Generelt... 3 2 Variabel godtgjørelse... 3 3 Fast godtgjørelse... 4 4 Prisskjema... 4 5 Andre godtgjørelser... 4 6 Godtgjørelse ved endringer... 5 7

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Negative effekter av MgCl 2

Negative effekter av MgCl 2 Negative effekter av MgCl 2 Korrosjon? 72 plater Forvitring av betong? Når betongkvaliteten er dårlig reagerer Mg ++ med betonglimet og bryter det ned. Foreløpig ikke dokumentert som et praktisk problem

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

SOMMERKAMPANJE: FINANSIERING RENTE MED1,9% Tilbudet varer til 31. august 2013 og gjelder alle lagerbiler. Se siste side

SOMMERKAMPANJE: FINANSIERING RENTE MED1,9% Tilbudet varer til 31. august 2013 og gjelder alle lagerbiler. Se siste side SOMMERKAMPANJE: RENTE MED1,9% FINANSIERING Tilbudet varer til 31. august 2013 og gjelder alle lagerbiler Se siste side www.renault.no NYE CLIO Leasing fra Kr.1.490,- inkl mva (30.000 kr i forskudd 36 Mnd/45.000

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Vedlegg 5: Oppdragsgivers Ytelsesspesifikasjon Leveranse av byggeentreprenørtjenester. Sak nr.: 15/03339 1 Innhold 2 Informasjon om oppdragsgiver... 3 3 Kvalitetskriterier for ytelsen... 3 3.1 Generelle

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

4. møte i økoteam Torød om transport.

4. møte i økoteam Torød om transport. 4. møte i økoteam Torød om transport. Og litt om pleieprodukter og vaskemidler Det skrives mye om CO2 som slippes ut når vi kjører bil og fly. En forenklet forklaring av karbonkratsløpet: Olje, gass og

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Teletrafikk BILAG 6. til kontrakten. Bilag 6 Administrative bestemmelser

Teletrafikk BILAG 6. til kontrakten. Bilag 6 Administrative bestemmelser BILAG 6 til kontrakten Administrative bestemmelser Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser...3 2 Oppdragsgivers og leverandørs plikter...4 2.1 Leverandørens nøkkelpersonell...feil! Bokmerke

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Taxisentralen i Bergen BA

Taxisentralen i Bergen BA Hvordan skal taxinæringen ta miljøutfordringen på alvor? Gasskonferansen i Bergen 24. mai 2012 07000 Bergen Taxi Adm. direktør Jan Valeur Taxisentralen i Bergen BA Leverer mer enn 2,1 millioner oppdrag

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK 5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness

Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Brukerinstruks Esso Energi ebusiness Esso Energi ebusiness Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Logg inn... 3 3. Navigering... 3 4. Bestilling... 3 4.1. Produkter... 4 4.2 Pers. Innkjøpsliste... 4 5.

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 5 Millioner kr 2 6

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Statens vegvesens reise- og transportpolicy

Statens vegvesens reise- og transportpolicy Statens vegvesens reise- og transportpolicy Seminar for NVF-52 Lillehammer 27-28/10-2005 Richard Muskaug Vegdirektoratet Trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser i Statens vegvesen (vedtatt) Innledning

Detaljer

Den nye Volkswagen Caddy

Den nye Volkswagen Caddy Nyttekjøretøy Den nye Volkswagen Caddy Tekniske data modellår 2012 per juni 2011 Forbruk og CO 2 -utslipp Med manuell girkasse, drivstofforbruk (l/mil) og CO 2 -utslipp ved blandet kjøring (g/km), tankvolum

Detaljer

Teletrafikk BILAG 6. til kontrakten. Bilag 6 Administrative bestemmelser

Teletrafikk BILAG 6. til kontrakten. Bilag 6 Administrative bestemmelser BILAG 6 til kontrakten Administrative bestemmelser Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser...3 2 Oppdragsgivers og leverandørs plikter...4 2.1 Leverandørens nøkkelpersonell... 4 2.2

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE.

TILBUDSFORESPØRSEL I TØNSBERG KOMMUNE. TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE ( LEASING ) AV 5 TJENESTEBILER TIL VIRKSOMHET BARN OG UNGE I TØNSBERG KOMMUNE. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Kunngjort på DOFFIN 08.05.2013 hamh Side 1 av 6 1. INNLEDNING 1.1 Kommunens

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer