ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE. Biladministrasjon. 1 Årsrapport 2012 Bergen Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE. Biladministrasjon. 1 Årsrapport 2012 Bergen Kommune"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 BERGEN KOMMUNE Biladministrasjon 2010 LeasePlan NorgeÅRSRAPPORT AS BERGEN KOMMUNE 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. UTVIKLING AV BILFLÅTEN 3 3. MILJØ 7 4. MØTEVIRKSOMHET 8 5. FAKTURERING / ØKONOMI 9 6. INNLEVERING AV GAMLE LEASINGAVTALER (PÅKOST) INNLEVERING AV LPN BILER (PÅKOST) SKADER OPPSUMMERING AV

3 1. Innledning LeasePlan Norge AS (LPN) har siden hatt administrasjon av bilparken til (BK). Denne årsrapporten for 2012 er en videreføring av årsrapportene for 2008, 2009, 2010, 2011 og oppsummeringsrapporten for Rapporten tar for seg bilparken til BK og fokuserer på områder som BK og LPN har hatt som fokusområde og hvordan utviklingen på disse områdene har vært i Til slutt kommer LPN med anbefalinger/tiltak for videre arbeid. LPN har en egen nettside med informasjon om avtalen med adresse Brukernavn: Passord: biler Her kan avdelingene i BK finne informasjon om avtalen, hjelpeskjema for bestilling av ny bil (se under), kontaktinformasjon til LPN, informasjon om daglig utfordringer og lignende. Denne siden oppdateres så fort det er avtalemessige endringer som skulle være aktuelle for brukerne i BK. Oppdateringsansvaret for denne siden ligger hos LPN. Høsten 2012 var BK på anbud på bil og biladministrasjonstjenesten. LPN vant også denne runden, noe vi er veldig stolte av. BK er en kunde som utfordrer LPN til å bli enda bedre i sine tjenester. Alle nye betingelser og bilvalg som er gjeldene for den nye avtalen er implementert og nettside er oppdatert. Denne rapporten vil ikke ha fokus på den nye avtalen, men det faktiske bilholdet i BK i Utvikling av bilflåten Ved utløpet av 2011 hadde vi registrert 698 biler på bilparken til BK. Totalt har BK 718 biler administrert hos LPN pr Dette er en økning på 20 biler i løpet av året Utviklingen på BK sin portefølje er som følger i 2012 måned for måned. 3

4 Oversikten over er flåten inndelt i leasingbiler fra LPN og andre administrative biler. Den siste posten kan også deles inn i egeneide biler og fremmedfinansierte (leaset av en 3.part før LPN tegnet avtale med BK). Per så denne inndelingen ut som følger: Radetiketter Antall Egeneid 67 Fremmedfinansiert 31 LPN 600 Totalsum 698, mens dette per ser ut som følger: Eier Antall Egeneid 103 Fremmedfinansiert 14 LPN 601 Totalsum 718 Som vi ser er antall LPN biler stabilt, fremmedfinansierte biler er redusert, mens egeneide biler øker. Årsaken til at egeneide øker med 46 biler er i hovedsak todelt. Den første årsaken er at Havnevesenet ble startet opp på administrasjon og er i løpet av 2012 kommet inn med 12 egeneide biler. Hovedårsak 2 er at BK har besluttet å kjøpe elbiler og ikke lease disse. Det er i 2012 startet opp 31 elbiler (Nissan Leaf). De 3 siste egeneide bilene er 3 Ford Transit 9-seter som kommunen har kjøpt til Myrdal Seniorsenter, Nesstun Dagsenter og Alrekstad Skole (LPN antar at dette er løyvebiler). Bilflåten har pr følgende fordeling etter avdelinger i kommunen sortert etter antall biler: 4

5 Oversikten under viser den reelle endringen per avdeling i BK fra 2011 til Kostsenter Navn Antall 2011 Endring Kommentar - Barneverntjenesten BBB KF Bergen Byarkiv Bergen Vann KF BKB Byggesaksetaten Byggvedlikehold Bystyretskontor Div. enh. - helse Ulike bofellesskap etc. som har fått bil som ikke har hatt tidligere. - Gjenbrukssentralen Grønn Etat Hjemmesykepleien Er tilbake på samme antall som i Hjemmetjenester KF Idrettsetaten IKT Drift Interndistribusjon Bergen kommune - K/M/Byutv.Stab Parkeringsetaten Psykisk Helse Samferdselsetaten Skoler Sosialtjenesten VA-Etaten Bergen kommune - Yrkesopplæringen Plan og miljøeteten Bergen Offentlige Bibliotek Bergen og omland havnevesen Ny inn på avtalen. Edvard Grieg Museum Bergen KF Totalsum Som tabellen viser har det reelt vært en økning på 20 biler i BK på de avdelingene som er på avtalen i dag. Her er det Havnevesenet som er hovedårsaken til endringen med sine 12 biler som er kommet inn på avtalen. Er ellers vært å merke seg at «Div. enh.- helse» øker med 8 biler. Disse er fordelt på mange ulike bofelleskap, dagsenter etc. Totalt er de 113 bilene på denne «avdelingen» fordelt på 71 forskjellig kostsenter navn (avdelinger). 5

6 Uttak av leasing biler i 2012: I 2012 er det totalt startet opp (leaset) 102 nye biler gjennom LPN. Oversikten under fremstiller hvor mange av de ulike modellene som er tatt ut. Av de 102 bilene som er startet har vi fått opplysninger om erstatningsbil på 82 av disse (80 %). 90 % av de som bytter fra gammel til ny bil skifter til bil i samme bilklasse (74 av 82). De siste prosentene er delt mellom biler som går opp en klasse (5 biler) og ned en klasse (3 biler). 6

7 Bilene som er gått opp en klasse er vist i tabell under: Kostsenter Navn Bil Modell NY Type bil gammel Antall Adm. Tjen.for utvikl.hemmede,åsane Focus Aygo 1 Edvard Grieg Museum Bergen KF Focus Aygo 1 Hjemmesykepleien - Landås Swift Aygo 1 Psykisk Helse, Åsane Focus Aygo 1 Tj. for psy.utvikl.hemmede,laksevåg Focus Aygo 1 Totalsum 5 4x4 Et av fokusområdene til BK har vært å redusere andel biler med 4x4. 16 biler (16 %) er tatt ut med 4x4 i Dette er på samme nivå i prosent som de 2 siste årene. Oversikt over hvem som har tatt ut disse 16 bilene og hvilke biltyper vises under: Avdeling Swift Transporter Caddy Yeti Urban Cruiser Totalsum - Hjemmesykepleien Bergen Vann KF VA-Etaten Idrettsetaten Samferdselsetaten Byggvedlikehold Barneverntjenesten Div. enh. - helse 1 1 Totalsum Egeneide biler Totalt har BK 103 egeneide biler hos LPN pr Dette er en økning på 36 biler. Årsaken til dette er oppstart av Havnevesenet med 12 biler og at BK har besluttet at nye elbiler skal kjøpes og registreres på kommunen. Det vil som en konsekvens av denne beslutningen gjøre at egeneide biler kommer til å øke fremover, men på sikt vil dette ha en positiv innvirkning på miljøutslippene til BK. 3. Miljø Drivstofforbruk / Co2 utslipp: Tabellen under viser oversikt over drivstoffvolum, kjørte kilometer og Co2 - utslipp for 2007 (estimert ut fra 2008 tall), 2008 (estimert forbruk for januar), 2009, 2010, 2011 og

8 År Bensin Diesel Totalt volum Kjørelengde Kjørelengde med El-biler CO2 utslipp kg CO2 utslipp tonn Gram pr km 2007 (estimert) (estimert) er satt som referanse år på Co2 utslipp i BK. Med dette som utgangspunkt får vi følgende reduksjon i Co2 utslipp på bilparken til BK fra 2007 til År Co2 g/km Endring fra 2007 Endring fra 2008 Endring fra 2009 Endring fra 2010 Endring fra % % 4 % % 8 % 4 % % 14 % 10 % 7 % % 14 % 10 % 7 % 0 % Målsetningen med en reduksjon på 25 % innen 2011 og 50 % innen 2015 har BK ved utgangen av 2012 oppnådd en reduksjon på 22 %. Med utgangspunkt i estimerte 2007 tall skal gjennomsnittlig utslipp ligge på 203 g/km i 2011 og 135 g/km i 2015 for at kommunen skal nå sine Co2 mål. Co2 utslipp på bilflåten har flatet ut og ligger for 2012 på samme nivå som for BK har i løpet av 2012 hatt et større fokus på reduksjon av lokalt utslipp (NoX). Ønsket er at flest mulig biler går over på bensinmotor hvor NoX-utslipp er lavere, men dette gir høyere Co2 utslipp per bil på varebiler. Små bensinbiler (Etat for Helse og omsorg) har lavt NoX-utslipp og lavt Co2 utslipp. Vi får forhåpentligvis se en effekt av dette i BK har i tillegg hatt 25 El-biler på veien i Disse har ikke vært i drift i hele 2012 slik at vi ser ikke noen merkbar effekt på total Co2-utslipp for Piggdekk/Piggfrie dekk: Et av målene til BK og innkjøpsavdelingen var at under 20 % av bilene deres skulle benytte piggdekk. Utgangspunktet for en bestilling i BK er at bilen blir levert med piggfrie dekk. Ønsker avdelingen piggdekk må dette spesifiseres og begrunnes i hvert enkelt tilfelle. På de nye bilene som er tatt ut i 2012 gjennom LPN har 44 % tatt piggdekk, mens de resterende 56 % har tatt ut piggfrie vinterdekk. LPN sendte i august 2012 ut mail til alle kontaktpersoner i BK og ba de melde inn alle biler på piggdekk slik at vi kunne bestille piggdekkoblater til disse. Det er ut fra tilbakemeldinger på denne mailen bestilt piggdekkoblater for vintersesongen til 207 biler, dette inklusive egeneide og leasingbiler. Av den totale bilflåten for BK vil det si at 29 % av flåten kjører på piggdekk (mot 29 % i 2011, 28 % i 2010, 26 % i 2009 og 35 % i 2008). Her kan det ligge en del biler som ikke kjører innenfor bysonen og derfor ikke trenger piggdekkoblat. 4. Møtevirksomhet 2012 har på oppfølingssiden vært preget av at det har vært et anbud på denne tjenesten i år. Er gjennomført statusmøte tidlig på året med innkjøpsseksjonen i Bergen. Her ble det også lagt opp strategi for håndtering og bestilling av elbiler til kommunen. LPN og Innkjøpsseksjonen i BK har også vært med på utlevering av de første elbilene til BK som ble utlevert til Hjemmetjenester KF. I mai var det heldagsmøte i Oslo med nøye 8

9 gjennomgang av innleveringsrutinene ved LPN sitt bruktbilsenter på Hellerudsletta/Exporama. Høsten 2012 kom BK ut på anbud og LPN deltok i lag med andre tilbydere på tilbyderkonferanse i august. På bakgrunn av anbudsprosess var det ingen flere oppfølgingsmøter dette året. Ny kontrakt ble signert mellom partene i desember I dette kontraktsmøtet ble det også lagt planer for møtevirksomhet og oppfølging på ny avtale. 5. Fakturering / Økonomi LPN legger inn på alle bilene (nye og gamle) følgende informasjon; Ansvarssted, Ressursnr., Prosjektnr., Tjenestenr. og Objektsnr. Informasjonen om Objektsnr. og MVA kode får LPN tilsendt fra LRS på henvendelse, mens de resterende opplysningene kommer fra avdeling ved bestilling. LPN kostnadsfører også alle kostnader på BK sin bilflåte på detaljnivå. Kostnadsutvikling: Kostnadsbildet for 2012 er vist i en enkel fremvisning under pr avdeling. Totalt har BK fått a-konto fakturering fra LPN på kr ,-. LPN har mottatt fakturaer for kr ,-. Avdeling Kost Fakturert Saldo - Barneverntjenesten BBB KF Bergen Byarkiv Bergen Vann KF BKB Byggesaksetaten Byggvedlikehold Bystyretskontor Div. enh. - helse Gjenbrukssentralen Grønn Etat Hjemmesykepleien Hjemmetjenester KF Idrettsetaten IKT Drift Interndistribusjon Bergen kommune - K/M/Byutv.Stab Parkeringsetaten Psykisk Helse Samferdselsetaten Skoler Sosialtjenesten VA-Etaten Bergen kommune - Yrkesopplæringen Plan og miljøeteten Bergen Offentlige Bibliotek Bergen og omland havnevesen Edvard Grieg Museum Bergen KF Totalsum I tillegg til dette er det viderefakturert kostnader i 2012 utenfor budsjett på til sammen kr ,-. 9

10 Dette er skader under egenandel, egenandeler og påkost på innleverte biler og diverse andre kostnader som ikke ligger i a-konto beløpet BK belastes med hver måned. Totalt saldobilde Vi har i løpet av 2012 rekalkulert bilene 2 ganger for justering av kjørelengder og saldoer. Justeringen skjedde en gang i mai og en gang i november. For å få et reelt saldobilde på må vi se på dagens løpende biler og saldo på disse fra de er startet opp i LPN sitt system frem til Vi får da følgende oppdaterte saldo på hele bilflåten til BK. 10

11 6. Innlevering av gamle leasingavtaler (påkost) I samarbeid mellom LPN, BK og NAF i Bergen blir alle brukere i BK oppfordret til å ta en påkostvurdering hos NAF før de leverer inn bilen til forhandler. Dette har fungert bra og LPN har kontrollert påkost fakturaene fra forhandler at disse er på lik linje med NAF sin påkosttakst, noe den har vært i alle tilfeller. I 2012 er det det kun 4 fremmedfinansierte biler vi har viderefakturert påkost til BK for. Disse har en snitt påkost på ,-. I 2011 var snittet på ,- på 122 biler. 7. Innlevering av LPN biler (påkost) 2012 er det første året hvor det har vært et betydelig antall biler som er leaset av LPN som er blitt innlevert. Totalt er det 99 biler som er innlevert i De har følgende påkoststatistikk: Avdeling Total påkost Gjennomsnitt påkost Antall - Hjemmesykepleien Div. enh. - helse Psykisk Helse Sosialtjenesten Hjemmetjenester KF Parkeringsetaten Plan og miljøeteten Idrettsetaten Edvard Grieg Museum Bergen KF Samferdselsetaten Barneverntjenesten Totalsum I 2011 var snittet på kr ,-, men da var det kun levert inn 17 biler. 8. Skader I 2012 er det registrert 427 skadesaker på BK. Dette tallet var 399 i 2011 og 481 i Den enkelte årsaken som utpeker seg mest er rygging. 17 % av skadene skyldes rygging (21 % i 2011) og 56 % av skadene skjer i hjemmesykepleien (52 % i 2011). Skadeårsaken «Annen skade» står for 26 % av skadene. Dette er i hovedsak skader som ikke kan knyttes mot en skademelding. BK har i samarbeid med LPN høsten 2009 besluttet at alle nye biler bestilles med ryggevarsler i Helsesektoren. Av de 74 ryggeskadene i 2012 er 27 av disse på biler hvor det er montert ryggevarsler (36 %). Dette er en negativ utvikling i forhold til 2011 da denne var på 20 %. 11

12 Skadeårsak Antall Prosent andel Annen skade % Rygging % Singel kasko % Motparts Ansvar 40 9 % Ikke erstatningsmessig skade 24 6 % Kjørte inn på p. plass, priv. omr % Glass 15 4 % Utkjøring fra P-område, privat vei 14 3 % Hærverk 11 3 % Påkjøring av forankjørende 11 3 % Påkjøring av park.,stillest. kj.tøy 10 2 % Påkjørt av ukjent motpart 10 2 % Stod stille, parkert 9 2 % Svingte til høyre 6 1 % Koll. med annet(3 parts eiendom) 6 1 % Utforkjøring 3 1 % Møte på smal vei 3 1 % Felt skifte 3 1 % Venstresving 2 0 % Igangsetting fra stillestående 2 0 % Åpnet dør 1 0 % Rundkjøring 1 0 % Møte på vei 1 0 % Vikeplikt 1 0 % Dør tatt av vinden 1 0 % Trillet uten fører 1 0 % Brannskade 1 0 % Totalsum % Skadeårsak Antall Prosent andel - Hjemmesykepleien % - Div. enh. - helse % - Byggvedlikehold % - Hjemmetjenester KF 28 7 % - Bergen Vann KF 18 4 % - Psykisk Helse 11 3 % - Barneverntjenesten 10 2 % Bergen og omland havnevesen 7 2 % - Sosialtjenesten 7 2 % - BKB 3 1 % - Parkeringsetaten 2 0 % Bergen Offentlige Bibliotek 1 0 % - Skoler 1 0 % - Bystyretskontor 1 0 % - Byggesaksetaten 1 0 % - IKT Drift 1 0 % - Bergen Byarkiv 1 0 % - BBB KF 1 0 % Totalsum % BK er belastet for 119 egenandeler (kr ,-) og forsikringen er belastet med 1,8 millioner. Det vil si at skadesituasjonen omtrent er den samme som i 2010 og

13 9. Oppsummering av 2012 Antall biler / årlig kjørelengde Antall biler ser ut til å være ganske konstant fra tidligere år. I 2012 har det vært en liten økning med at Havnevesenet har kommet inn på avtalen og en del små helseenheter har behov for bil. Det positive er at selv antall biler stiger med noen få ligger årlig kilometer i snitt per bil stabilt. Gjennomsnittlig årlig kilometer er kilometer mot i 2011 og i Det ligger dog et potensiale her til å utnytte bilene enda mer der det er mulig og redusere antall biler om det er praktisk mulig. Skader Størst skadeomfang på BK sine biler er i Hjemmetjenesten som tidligere år. Som en konsekvens av dette ble alle enheter i Hjemmesykepleien besøkt av innkjøpsavdelingen i BK og LPN i løpet av Per i dag kan vi ikke se noen effekt på skadetallene på dette området, men dette er helt klart et viktig punkt i den videre oppfølgingen av bilene til BK. Det ser dessverre ikke ut til at ryggesensor på bilene fjerner ryggeskadene. For at skadefrekvens og kostnad skal kunne reduseres må det jobbes aktivt med oppfølging ute på enhetene og en engasjert ledelse i Hjemmesykepleien må stå i front. Skal BK se en effekt i redusert antall skader må dette jobbes med hver dag. Her kan LPN hjelpe til med statistikker og presentasjoner om hvor problemet ligger, men for at det skal bli en suksess må det følges opp av lederne på avdelingen kontinuerlig. Miljø Antall nye biler med piggdekk går i feil retning. Hvor vi i tidligere år siden 2009 har ligger på et uttak rundt 20 % er det i 2012 steget til 44 % av nye biler i 2012 har bestilt med piggdekk. Må det strammes inn i policy på dette området eller bør avdelingene selv vise ansvar her? Antall biler med 4x4 holdes fortsatt nede på et veldig lavt nivå som er veldig positivt. Kjøp av nye elbiler vil også på sikt virke veldig positivt på miljøet. Bilvalget som kommer som følge av nytt anbud sørger også for at BK alltid leaser de mest optimale bilene sett ut fra miljøutslipp av Nox og Co2. 13

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013 Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Mars 2013 1 Innledning PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er i all hovedsak en videreføring av den opprinnelige Strategisk plan for digital

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil

STRATEGIDOKUMENT NOVEMBER 2011. Grønn Bil Grønn Bil Strategidokument November 2011 1 Innhold / Sammendrag 1 Innledning... 4 2 Om Grønn Bils målsetning... 5 3 Om infrastruktur... 5 3.1 Norsk kjøremønster favoriserer plugin-hybrider fremfor elbiler

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Kandidatoppgave. Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning For trafikklærere

Kandidatoppgave. Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning For trafikklærere Kandidatoppgave Trafikksikkerhetstiltak for leasede kjøretøy i Forsvaret Traffic safety efforts for leased vehicles in the Armed Forces Torbjørn Kjosvold FRM Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold Kandidatoppgave

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet

Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Fritt brukervalg praktisk bistand i hjemmet Revisjonsrapport januar 2011 Postadr.: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FIRMABILEN Tungtransport Økte krav til førerkort i klasse C, C1 og D1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Miljø Kartlegg behovene dine - kjør grønnere! Nr. 11 / Sept. 09 FIRMABILEN 5TIPS TIL GODE LØSNINGER

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/14

Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 22.august 2014 Møteinnkalling styremøte nr 5/14 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015

Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 2015 Utlån av elbil til virksomheter i Trondheim. Sluttrapport februar 215 FORORD Green Highway et EU/Interreg-prosjekt innom Interreg Sverige Norge programmet gjennomførte i perioden mai desember 21 et prøveprosjekt

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber.

2.208.500,- Dette har gjort at vi har kunnet oppgradere utstyr, styrke bemanning og øke antall jobber. Årsmelding 2013 1. Innledning Lønn Som Fortjents hovedmålsetting: Tilby lønnet arbeid til mennesker som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Slik at en gjennom arbeid oppnår økt mestring

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:

Detaljer