Fair Wear & Tear. Retningslinjer for biler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fair Wear & Tear. Retningslinjer for biler"

Transkript

1 Fair Wear & Tear Retningslinjer for biler

2 Godkjent av ledende leasingselskap er gjort rettferdig og at anmerkede skader er kalkulert korrekt, følger vi retningslinjene til ledende organisasjoner. Etter at leasingperioden er over skal den leasede bilen tilbakeleveres til bruktbilsenteret. Umiddelbart etter avviklingen skal en nøytral organisasjon inspisere og takstere kjøretøyet. For å kunne forsikre seg om at alt Det finnes akseptable/normale skader, som er et resultat av normal bruk av kjøretøyet. Slik slitasje skal ikke kostnadsberegnes, og skadene faller dermed inn under den «grønne» beskrivelsen av skader i dette heftet. 1 SGS er verdens ledende inspeksjon, verifikasjon, test og attestasjonsfirma. Bilrelaterte tjenester tilbys offentlig sektor, fabrikanter, selvstendig næringsdrivende, finansinstitusjoner og forsikringsbyråer på fire kontinenter. EurotaxGLASS er en ledende leverandør av data, løsninger og Business Intelligence services for det europeiske bilrelaterte markedet. Gjennom kombinasjon av innsamling av data, markedsanalyser og matematiske modeller, kan informasjon som hjelper på vanskelige avgjørelser bli tilbudt. TÜV NORD slår sammen mangfoldet i undersøkelser, attestering og rådgivning og tilbyr et internasjonalt system for testing og verifikasjon av systemer i organisasjoner.

3 Retningslinjer som er forståelige for alle parter Det finnes skader som faller inn under den røde rammen i dette heftet, Disse skadene bedømmes som unormale, og stammer dermed ikke fra fra normal bruk og slitasje. Vi skiller her mellom reparasjoner som i et 1 til 1 forhold vil påvirke verdien av bilen og skader som kalkuleres etter kjøretøyets kilometerstand og alder. Den første kategorien er skader som følge av ulykke og skader som påvirker bilens trafikksikkerhet, f.eks mangler/feil med bremsene, styringen eller bærende karosserideler. Den siste er de skader som påvirker den utseendemessige tilstanden av kjøretøyet/ eller funksjon, og som igjen påvirker prisen en potensiell kjøper er villig til å betale. LeasePlan Norge AS Brynsengveien OSLO tlf: fax: Som et av de største verdensomspennende biladministrasjonsselskap har LeasePlan ansvaret for noe over 1,26 millioner firmabiler. Det årlige omsettningen av brukte biler omfatter ca kjøretøy. CarNext s aktivitetsområde er å omsette de returnerte kjøretøyene fra LeasePlan på et internasjonalt plan. 2

4 Akeptable og uakseptable skader LASTEPLANET På de følgende sidene vil du finne eksempler på akseptable og uakseptable skader. Beskrivelsene er laget for å gi våre kunder øket forståelse for begrepet unormal slitasje. Gjennom øket forståelse for hva som vil medføre tilleggsbelastning etter avsluttet leasingperiode håper vi å bidra til at den enkelte sjåfør behandler firmabilen som sin egen og derigjennom bidrar til lavere totale bilkostnader for sin arbeidsgiver. EKSTERIØR Det er fargekoder for ulike eksempler. Mørk grå er benyttet for innlastingsområder. Orange er benyttet for eksteriøret, mens lys grå er benyttet for interiøret på varebilen. Skulle vi finne uakseptable skader under takseringen, vil vi skriftlig informere deg om hva slags skade det er og kostnaden av den. Hvis taksten resulterer i tvilstilfeller er det vår målsetning å finne en løsning som begge parter vil være tilfreds med. INTERIØR 3

5 Følgende punkter må ettersees Generelt bør følgende regel følges ved innlevering av bil: Alt som fulgte med bilen ved utlevering av ny bil skal leveres tilbake, f.eks. Samtlige nøkkelsett Vognkort Servicehefte og bruksanvisninger Radiokort/koder Software CDer (til navigasjonssystemet etc.) Alt som fulgte med bilen ved levering (inklusive reservehjuls-jekk) Samtidig skal bensinkort/servicekort sendes til hovedkontoret. 4

6 Følgende punkter må ettersees Dersom vinterhjul ble levert med bilen som ny, skal komplett sett også følge med ved tilbakelevering. Det samme gjelder sommerhjul. Reservehjul skal også være komplett ved tilbakelevering av bil. Dersom bilen ble levert med mobilitetssett (reparasjonssett til dekk) skal dette være komplett ved tilbakelevering. relatert til utkjørt kilometer vil bli akseptert (jfr akseptabel slitasje). Dekor skal fjernes fra bilen før tilbakelevering. Det kan være formålstjenlig at bilen rengjøres både utvendig og innvendig av en profesjonell aktør før bilen leveres tilbake. 5

7 LASTEPLAN/ROM Oppskrapinger, riper eller deformasjoner/ ujevnheter på det innvendige trekket i lasterommet, så lenge de ikke påvirker dørens funksjon. Bulker eller ujevnheter på skilleveggende påført av lasting av varer eller transport, som ikke påvirker lasterommets funksjon. Skader på dørterskelen i lasteplanet/ rommet som stammer fra normal på/ avlasting av varer/gods. Store bulker på hjulbrønn og tegn på uriktig av/pålasting eller manglende sikring på lastede varer/gods. Hull i lastegulv eller i karosserideler. Skader, bulker eller revnet trekk/ stoff......som nedsetter bruken av dører, vinduer eller fester/sikringer. 6

8 LASTEPLAN/ROM Skader, oppskrapinger eller riper på lastegulver som skyldes transport av varer/gods eller på/avlasting. Tilleggsfester/hyller som sitter igjen i bilen, så lenge de er riktig satt inn og samstemmer med reglene for kjøretøyet. Deformasjoner/ujevnheter på karosserideler, skillevegger, dører eller vinduer. Deler som sitter igjen pga nødreparasjoner eller som ikke tjener sin funksjon lenger. Manglende trekk eller skillevegger. 7

9 DØRTERSKEL/DØRSTOKK Oppskrapinger, riper eller skade på terskler i lasterommet eller støtfangere i det området. Skader på tersklene i laserommet, påført pga på/avlasting av varer, som ikke påvirker funksjonene til støtfangeren, lysene eller nummerskiltet. Skader på dørterskelen på bak/ sidedører på lasteplanet/rommet som stammer fra på/avlasting av varer/gods. Flenger, rifter eller manglende deler av lastegulvet/trekket i lasterommet. Skader på karosserideler eller lakken på områder ved lasterommet som forårsaker rust. Skader fra sammenstøt på områder ved lasterommet. Deformerte dørterskler, eller at dørtesklen er ødelagt. 8

10 KAROSSERI/LAKK Oppskrapinger og riper i lakken, som ikke trenger omlakkering men kan fjernes ved polering av kjøretøyet. Bulker skal ikke overstige 2 stk pr del av karosseri, f.eks. dør eller skjerm. Bulker, ujevnheter eller deformasjoner på karosseriet......som har eller ikke har skadet lakken, med diameter på med enn 20mm. Skader i lakken som går gjennom metallet, og har forårsaket rust. 9

11 KAROSSERI/LAKK Skader i lakken som ikke går ned til metall/underliggende materiale. Riper eller oppskrapinger som har max lengde på 100mm. Oppskrapinger eller riper med skader i lakken, hvis diameteren ikke overstiger 20 mm hver. Deformasjoner på karosseriet, med eller uten skader i lakken med en diameter på over 20 mm hver. Oppskrapinger eller riper som går gjennom metallet eller som vesentlig nedsetter utseendemessige tilstand på bilen. Oppskrapinger eller riper gjennom metallet, eller med enn to riper på en karosseridel. 10

12 KAROSSERI/LAKK Oppskrapinger eller riper med max lengde på 100mm, eller steinsprut som ikke berører mer enn 25% av delen (f.eks. panseret). Bulker også med skader i lakken hvis diameter ikke overstiger 20 mm hver. Riper, skade i lakken eller skader i karosseriet som ikke hører til det normale stedet for av/pålasting. Skader i lakk på tak/takterskler. Oppskrapinger eller riper som påvirker kjøretøyets utseende pga antallet/ omfanget av skader på en del av karosseriet. Opphopning av bulker, riper på karosserideler, f.eks.dører eller panser forårsaket av sammenstøt med noe når de ha blitt åpnet, eller last på taket som ikke har vært riktig sikret. 11

13 GRILL/STØTFANGER Oppskrapinger eller riper med max lengde på 100mm som ikke går gjennom lakken ved lakkert grill. Oppskrapinger eller riper med max lengde på 100mm som ikke går gjennom lakken ved lakkert støtfanger. Grill som er ødelagt pga sammenstøt. Støtfangere eller terskler som har deformasjoner eller rifter. 12

14 GRILL/STØTFANGER Ved ulakkerte støtfangere, skal ripene ikke gå gjennom materialet......og heller ikke overstige 2 stk pr. støtfanger. Lakkerte støtfangere med riper/ skader som går gjennom fangeren eller som er skadet pga sammenstøt. Støtfangere med rifter eller skader som følge av sammenstøt. Manglende deksler på hengerfester, eller manglende avtagbare tilhengerfester. 13

15 DEKKSLITASJE/FELGER Dekk med minimumsmønster på 2 mm eller dekk som er I henhold til lokale lover og regler. Oppskrapinger eller riper på hjulkapslene som ikke forårsaker skader i materialet eller deformasjoner i hjulkapselen. Dekkskade forårsaket av skade kjent for å oppstå ved sammenstøt med fortau. Synlige ytre ujevnheter forårsaket av skade eller sprekker. Dekk uten riktig lufttrykk, forårsaket enten av skade eller gjennomtrenging (punktering), og alle skader som innvirker på kjøretøyets sikkerhet. 14

16 DEKKSLITASJE/FELGER Oppskraping, riper eller feil på felgen som ikke deformerer den. Hjulboltene viser klare tegn på rust, men de er ikke runde og kan løsnes. Deformasjon på kanten av felgen, manglende materiale eller rust. Knuste og/eller manglende biter på hjulkapslene. Oppskrapinger eller riper som fører til en deformasjon på hjulkapselen. Manglende reservehjul eller manglende reparasjonssett for dekk. 15

17 FRONTRUTE/LYKTER/GLASS Rifter eller mindre skader (knust glass) i blinklyset ellet nummerskiltlyset som ikke påvirker funksjonalitet eller trafikksikkerhet. Rifter eller mindre skader i lyktene som ikke påvirker funksjonalitet eller trafikksikkerhet. Skader i frontlyset, tåkelyset eller blinklys som går gjennom glass eller gjennomsiktig materiale. Dette uavhengig av størrelsen på bruddet. Som den forrige: Skaden vises som en rift eller et hull og påvirker den tekniske funksjonen. 16

18 FRONTRUTE/LYKTER/GLASS Riper eller skår i overflaten på frontlysene, tåkelysene eller blinklysene som ikke har ødelagt glasset og ikke påvirker funksjonen eller trafikksikkerheten. Alle klistremerker på innsiden og utsiden av glasset. Rifter i hele overflaten på frontruten. Steinsprut som skaper refleksjoner pga antallet eller omfang, eller som påvirker sjåførens sikt ved kjøring i regnet eller mørket. Sprekker i hele overflaten på frontruten, som skader det ytre glasslaget. Også steinsprut som ikke vil passere den tekniske undersøkelsen som følge av de lovbestemte krav om trafikksikkerhet. Uoriginal solfilm skal fjernes helt før bilen leveres tilbake. 17

19 SPEIL/UTVENDIGE FESTER Riper eller oppskrapinger med max lengde på 50 mm som ikke går gjennom lakken ved lakkerte speil. Ved ulakkerte speil, skal ikke ripene gå gjennom til grunnmaterialet. Funksjonen må ikke ble påvirket. Riper eller oppskrapinger som overskrider 50 mm i lengde eller som går gjennom lakken ved lakkerte speil. Ved ulakkerte speil; riper som går gjennom grunnmaterialet. Ingen sprekker i glasset. Speilet må ikke vise tegn til deformasjoner eller funksjonen må ikke være påvirket. 18

20 SPEIL/UTVENDIGE FESTER Spesiallys eller roterende lys skal ikke vise tegn til skader i glasset, og funksjonen må ikke være nedsatt. Lysene må samsvare med de lovbestemte kravene og hvis nødvendig være nevnt i vognkortet. Tilleggsantenner eller takfester som kan være innebygd, må være fullt funksjonelle og samstemme med reglene for trafikksikkerhet, og også være godkjent for type kjøretøy. Spesialtakgrinder må ikke være ødelagte og de må være festet riktig. Grinden må ikke ha rust som gjør sikkerheten dårligere. Spesiallys eller roterende lys, som viser skader i glass eller som ikke er passende festet/tilpasset. Lysene etterkommer ikke de lovbestemte kravene og funksjonen er nedsatt. 19

21 SETER/SETETREKK/STOFF Setetrekket viser tegn på omfattende bruk. Polstringen har gitt etter. Stoffet er ujevnt og setet har typiske skader fra inn/utstiging. Polstringen er sammenpresset og sidene på setet er bulkete. Setetrekket er revnet eller materiale fra polstringen mangler. Polstringen har rifter eller brennmerker. Klar lukt etter bruk kjennes. Setene har tydelige flekker. Flekkene er ikke bare på overflaten og kan heller ikke fjernes ved normal rengjøring. 20

22 SETER/SETETREKK/STOFF Skilleveggen har bulker, men funksjonen er ikke nedsatt. Taktrekket i kjørerommet har mindre skader, men funksjonen er ikke nedsatt. Taktrekket i kjørerommet har flekker. Flekkene er ikke bare på overflaten og kan ikke fjernes ved normal rengjøring. Materialet eller sømmene er revnet. Takpaneler er deformert og viser rifter/ flenger i materialet eller er veldig flekkete. 21

23 DASHBORD/GULVMATTER/DØRER Holdere til ekstra-tilbehør har blitt igjen i kjøretøyet. Telefoner eller hands-free installasjoner har blitt fjernet......med hull som ikke er lett synlige eller som er på siden av midtkonsoll. Tilbehør, telefoner eller telefonholdere har blitt fjernet og hullene er tydelig synlig på sjåførsiden eller passasjersiden. Dashbordet er tydelig skadet og overflatematerialet er skadet eller materialet er slittt ut. 22

24 DASHBORD/GULVMATTER/DØRER Teppet på gulvet viser tegn til kraftig bruk. Det er nedslitninger, misfargninger og rifter på de mest brukte områdene. Teppet på gulvet viser rifter, hull og tydelige flekker og merker etter søle. Lagerrom i dørene eller i dashbordet er skader eller materialet er ødelagt. 23

25 En løsning som er høyt verdsatt LeasePlan er datterselskap av LeasePlan Corporation N.V., og er representert over hele verden med 23 land i Europa; Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannia, Irland, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Frankrike, Polen, Tjekkia, Slovakia, Romania, Østerrike, Ungarn, Hellas, Tyrkia, Italia, Spania og Portugal. I tillegg er LeasePlan representert i USA, Brasil, Australia, New Zealand og De Forente Arabiske Emirater. LeasePlan Corporation N.V. P.J. Oudweg 41 NL-1314 CJ Almere-Stad Phone: Fax: V Print

Fair Wear & Tear. Retningslinjer for varebier

Fair Wear & Tear. Retningslinjer for varebier Fair Wear & Tear Retningslinjer for varebier Godkjent av ledende leasingselskap er gjort rettferdig og at anmerkede skader er kalkulert korrekt, følger vi retningslinjene til ledende organisasjoner. Etter

Detaljer

Generelle garantivilkår

Generelle garantivilkår Generelle garantivilkår Tesla Motors Nederland B.V., Atlasstraat 7-9, 5047 RG Tilburg, Nederland («Tesla») vil utføre reparasjoner på Model S-kjøretøyet under garantitiden i samsvar med de vilkår, betingelser

Detaljer

Core Return. Omvendt Logistikk & Retningslinjer REMAN SOLUTIONS

Core Return. Omvendt Logistikk & Retningslinjer REMAN SOLUTIONS Core Return Omvendt Logistikk & Retningslinjer for pakking For brukte produkter REMAN SOLUTIONS For brukte produkter. Dokumentoversikt Omvendt Logistikk Prosessen Innholdsfortegnelse: 2 Omvendt Logistikk

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

Opels internasjonale garantibetingelser

Opels internasjonale garantibetingelser reviderte Garantibetingelser Opels internasjonale garantibetingelser for Norge. Disse reviderte betingelser erstatter betingelsene i «OPEL SERVICE- OG GARANTIHEFTE, KTA-2671/7-NO-no», sidene 25-29, fra

Detaljer

Retningslinjer for reparasjon og skift av. Bilglassbransjen

Retningslinjer for reparasjon og skift av. Bilglassbransjen Retningslinjer for reparasjon og skift av Bilglassbransjen I NORGE innhold KAP 1: FORSIKRINGSSKADER KAP 2: SKADER I SYNSFELTET KAP 3: SLAGSKADER KAP 4: SLITASJE KAP 5: RIPER KAP 6: SIKKERHET Forord Utbetalingene

Detaljer

Bilag til Classic 63 2014

Bilag til Classic 63 2014 Bilag til Classic 63 2014 9 1948 1965 K J Ø P S G U I D E Initiativ og tilretteleggelse: Steingrim Soug Kjøpsguide Er bilen en ekte Porsche 356? ALLE ekte Porsche 356er har håndbrekket under dashbordet

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual I nva c a r e ction 3 NG Yes, you can. NO Bruker manual Forord - Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til endringer i informasjonen du får i denne brukermanualen. Deler av informasjonen er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

Volkswagen Transporter 03. er bilen for alle behov. 02 Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter 03. er bilen for alle behov. 02 Volkswagen Transporter Volkswagen Transporter Volkswagen Transporter er bilen for alle behov. 0 Volkswagen Transporter 6 Transporter Rockton 8 Utvendig utstyr 41 Felger 4 Innvendig utstyr 44 Motorer, understell og girkasser

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Interiørstyling 14 Aluminiumfelger 15. Tak plattform 08 Lastholdere 11 Tilhengerfeste 12. Paneler 04 Lasteromsvegg 05 Isolering 06

Interiørstyling 14 Aluminiumfelger 15. Tak plattform 08 Lastholdere 11 Tilhengerfeste 12. Paneler 04 Lasteromsvegg 05 Isolering 06 PROACE tilbehør Riktig verktøy for jobben. Det er tanken bak utvalget av tilbehør til din Toyota Proace. Her finner du nyttig utstyr for alle slags virksomheter og alle modellene. Med Toyota originalt

Detaljer

100 % oppmerksomhet... 100 % tilfredshet

100 % oppmerksomhet... 100 % tilfredshet 100 % oppmerksomhet... Nye KIA Sportage er et levende bevis på at førsteinntrykk varer lenge. Denne spennende bilen pirrer stadig interesse uansett hvor du drar og hva livet byr på. Ved siden av design

Detaljer

STIKKORDSLISTE - INNHOLDSLISTE BOBIL UTVENDIG: STIKKORDSLISTE - INNHOLDSLISTE BOBIL INNVENDIG:

STIKKORDSLISTE - INNHOLDSLISTE BOBIL UTVENDIG: STIKKORDSLISTE - INNHOLDSLISTE BOBIL INNVENDIG: STIKKORDSLISTE - INNHOLDSLISTE BOBIL UTVENDIG: 1. NØKLER 2. DRIVSTOFF 3. MOTORROM (under panser foran) 4. BATTERI 5. PROPAN 6. PROPANDREVET UTSTYR: 7. LANDSTRØM 220 VOLT 8. BILENS STRØM, 12V UTTAK 9. TEKNISK

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA,

Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, Hvitevarer Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, ikke står tilbake for noen. IKEAs hvitevarer

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

EN PROFESJONELL BIL INNHOLD. OPEL COMBO 04 Combo

EN PROFESJONELL BIL INNHOLD. OPEL COMBO 04 Combo OPEL Combo EN PROFESJONELL BIL INNHOLD Månedens ansatt, hver måned. Opel Combo fullfører alle oppgaver den blir tildelt. Den er tilgjengelig i en rekke forskjellige versjoner, med lang eller standard

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer