NAFs råd til bilbruker for å redusere bilkostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAFs råd til bilbruker for å redusere bilkostnader"

Transkript

1 NAFs råd til bilbruker for å redusere bilkostnader Kjør økonomisk, dette bidrar til et bedre miljø og rimeligere bilhold. Hold avstand til foran kjørende, dette gir bla. mindre fare for steinsprut. Sjekk lufttrykk i dekkene regelmessig. Det er viktig å gi bilen en skikkelig vask både innvendig og utvendig. Polér bilen jevnlig, det beskytter lakken mot salt og annen forurensing og gjør dessuten bilen enklere å holde ren. Følg alltid serviceintervallene til bilfabrikanten. Biler som ikke har fulgt service intervallene har erfaringsmessig større påkost ved innlevering enn biler som har fulgt serviceintervallene. Utbedre mindre skader etter hvert som de oppstår. Ved større skader, fyll alltid ut skademeldingsskjema når en skade inntreffer, dette letter saksbehandlingen for alle parter. Reparer steinsprut i frontrute med en gang, dette reduserer faren for at ruten sprekker og at den må skiftes. Reparasjon er ofte kostnadsfri. NAFs retningslinjer for vurdering av unormal slitasje Utbedre steinsprutskader i lakk før det blir rustangrep.

2 Faste priser Komponentområde Beskrivelse Prising Skifte av mekaniske komponenter Delepriser og skiftetid hentes fra 3.partslev. Innhold Vurdering av unormal slitasje s. 4 Prissetting s. 6 Generelt om vurderingen s. 6 Innlevering s. 7 Karosseri/lakk s. 8 Hjul/dekk s. 12 Lykteglass og ruter s. 14 Interiør s. 16 Time- og fastpriser s. 18 Råd til bilbruker for å redusere bilkostnader, se siste side. Skifte av interiørdetaljer Skifte av dekk Skifte av frontruter, sideruter og bakruter ** Lakkrens/rubbing stor varebil 5000 Fjerning av dekor - hel bil 7000 Fjerning av dekor - kun skrift eller mindre enn 50% av bilen Fjerning av dekor - liten logo på dør/side 1000 Reparasjon av frontruter 500 Rens/vask ut over normal klargjøring 1500 Reparasjon av dashbord/ kunststoffdetaljer Delepriser og skiftetid hentes fra merkeforhandler Priser hentes fra anerkjente dekkleverandører Priser hentes fra anerkjente bilglassfirmaer Reparasjon av setetrekk 4000 Manglende eller feil på nøkkel 2000 Manglende utført en eller flere service, manglende servicehefte *** 6000 Ozonbehandling Ved vond lukt i bil 2000 Hengerfeste, avtagbart Rep av låsemekanisme eller fastsittende kule 1500 Navigasjonssystem Manglende CD for NAVI 3000 Låsebolt til ALU felger Manglende eller defekt låseboltverktøy 1000 Lasteholder/Skiboks Manglende eller defekte nøkler 500 Rep sett for dekk Manglende eller defekt/gått ut på dato 500 * Priser fra 2012 og kan justeres årlig. ** Prissettes alltid med full rep. kost for skift av rute. *** Kan avvike iht. avtaleverk mellom utleier og bruker.

3

4 retningslinjer Vurdering av unormal slitasje NAF er med sine medlemmer Nordens største nøytrale forbrukerorganisasjon og har over 40 års erfaring med test og kontroll av biler. Dette er en vurdering som benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje skal belastes leietaker/bruker. Vurderingen skal påvise, bemerke og prise slitasje som er definert som unormal i forhold til bilens bruksområde, kjørelengde og alder. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt i noen tilfeller der avtale tilsier dette en enklere mekanisk kontroll. I tillegg kan annen bruk som kan redusere bilens verdi (f.eks. sterk røyklukt/hundehår m.m.) anmerkes og prissettes. I tillegg kontrolleres alt utstyr, nøkler, servicehefte for fulgte serviceintervaller, ekstra hjulsett og annet som skal tilbakeleveres med bilen. Kontrollen omfatter både om alt er tilstede og tilstand. Alle mangler/avvik blir anmerket og prissatt. For å sikre en nøytral og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet forhåndsdefinert retningslinjer og definisjoner. De viktigste av disse er beskrevet i dette heftet og vil, sammen med detaljerte rutinebeskrivelser, danne grunnlag for en vurdering som sikrer et korrekt sluttoppgjør for både utleier og bruker. Alt som er påvist vil på en tydelig måte fremkomme av NAF s rapport. Det er viktig med en felles forståelse av hvordan bilen vil bli vurdert ved tilbakelevering. Dette vil tilrettelegge for gode prosesser i hele avtaleperioden og gi grunnlag for å sette i gang forbyggende tiltak for å redusere kostnader både i driftsperioden og ved tilbakelevering. 4

5 retningslinjer Mekaniske komponenter og slitedeler Der avtalen tilsier dette vurderer og prissetter NAF alle mekaniske komponenter/slitedeler som må skiftes eller, svært nær må skiftes, basert på vegmyndighetenes krav til godkjenning. Interiørdetaljer Ved skifte av interiørdetaljer hentes priser for deler og skiftetid fra merkeforhandler. Ved utbedring av skader på interiør benyttes faste priser, se side 18. Service Service skal være utført før innlevering dersom påkrevet serviceintervall er nådd i henhold til serviceheftet/retningslinjer fra produsent eller importør. Feil og mangler med udefinert omfang Ved store skader på karosseri og interiør, der det kreves demontering av komponenter for å fatsettes reparasjonskostnad, vil dette ikke prissettes av NAF. Det samme gjelder når det avdekkes feil/mangler på mekaniske komponenter/utstyr der det kreves en nærmere utredning for å kunne fastslå omfang. Dette kan være feks feilmeldinger ved diagnose, ytelsesproblemer AC og ulyder fra girkasse/motor/ drivverk. Feil og mangler som beskrevet over vil kun anmerkes i rapporten med en anbefaling til utleier om en nærmere utredning for å avdekke behov for reparasjon og kostnader knyttet til dette. Kostnaden knyttet til en eventuell reparasjon vil være en sak mellom utleier og leietager og kommer i tillegg til resultatet som fremkommer i NAF s rapport. Varebil For varebil gjelder generelt en noe høyere toleranse i forhold til hva som defineres som unormal slitasje. Denne høyere toleransen baserer seg på vurderinger av hvilke bruksområder denne type kjøretøy har og markedets forventninger i forhold til dette. 5

6 retningslinjer Innlevering Eksteriør Interiør Prissetting Unormal slitasje som blir avdekket i kontrollen blir normalt prissatt med tilnærmet reell reparasjonskostnad. Det vil si at NAF estimerer hva det vil koste å utbedre skaden. Prisene blir rundet opp til hele 100 kr. For unormal slitasje på karosseri benyttes grunnprinsipper for skadetaksering. Skadens flatemål regnes ut, og det benyttes standardtider for retting og lakkering. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes. For arbeidskostnad benyttes faste satser for timepriser, se side 18. For mekaniske skader/mangler benyttes delepriser og skiftetider fra 3. parts leverandører. Ved spesielle skader/ mangler kontakter vi merkeverksted for å innhente prisoverslag. En del vanlig feil/mangler har faste priser, se side 19. Generelt om vurderingen Vurdering av unormal slitasje utføres vanligvis på et av våre NAF sentere. Rutiner knyttet til innkalling, bestilling av time og innlevering er noe som avtales mellom utleier og bruker. Mange utleiere krever at bruker er tilstede ved vurderingen, noe også NAF anbefaler. Dette gir brukeren en bedre fortståelse av hvordan bilen er vurdert og årsaken til en eventuell kostnad ved tilbakelevereing. Brukeren får normalt ikke utlevert NAF rapporten. Resultatet av vurderingen sendes til utleier og vil danne grunnalg for videre saksbehandling. 6

7 innlevering Det vil være avtalen mellom utleier og bruker som er retningsgivende for det endelige sluttoppgjøret. NAF s vurderinger skal kun dokumentere unormal slitasje og prissette denne etter faste retningslinjer. Dette skal underbygge rammebetingelsene i avtalen mellom utleier og bruker. Innlevering For at vurderingen skal bli riktig utført er det viktig at bilen rengjøres utvendig og innvendig før innlevering. Det kan ofte være lurt å utbedre eventuelle mangler i forkant av innleveringen, på denne måten kan man unngå å få påkost ved innlevering av bilen. Sørg for at alt utstyr som er levert med bilen leveres tilbake som avtalt Alle nøkler Vognkort Servicehefte og bruksanvisninger Software CDer (for navigasjonssystemer etc.) Sommer/vinterhjul Eventuelt annet utstyr 7

8 eksteriør Karosseri og lakk Normal slitasje bulker Mindre bulker som ikke har skadet lakk og som ikke er lett synlig. For varebil gjelder i tillegg: bulker i vare/lasterom som følge av normal bruk. Unormal slitasje bulker Bulker som har skadet lakk, eller hvor rust er synlig. Bulker som er skjemmende og flere bulker på samme karosseridel. 8

9 eksteriør Normal slitasje riper Riper som fjernes med normal vask og polering, samt mindre riper ved innlastingssoner for bagasjerom. For varebil gjelder i tillegg: Riper i vare/lasterom som følge av normal bruk. Riper som kan fjernes ved vanlig polering regnes som normal slitasje. Unormal slitasje riper Riper/oppskrapning som går igjennom lakk til metall/kunststoff på karosseriet som gjør lakkering nødvendig eller riper/oppskrapning som må fjernes med lakkrens/rubbing. Noen riper kan fjernes med lakkrens og rubbing. Andre skader må lakkeres. 9

10 eksteriør Normal slitasje steinsprut Mindre steinsprut på en karosseridel som ikke går ned til metall og ikke har rust. Unormal slitasje steinsprut Steinsprut som er skjemmende eller går gjennom lakk til metall og steinsprut hvor rust er synlig 10

11 eksteriør Normal slitasje deksler/pyntelister Mindre riper/oppskrapinger som ikke går gjennom lakken. Mindre riper på ulakkerte detaljer som ikke er skjemmende. Riper på undersiden av bilen som ikke er lett å se. Unormal slitasje deksler/pyntelister Riper /oppskrapinger gjennom grunnmaterialet i kunststoffdelen, eller sprekker og knuste deler som påvirker utseendet på kjøretøyet. Riper /oppskrapinger gjennom grunnmaterialet i kunststoffdelen, eller sprekker og knuste deler som påvirker utseendet på kjøretøyet 11

12 eksteriør Hjul og dekk Normal slitasje dekk Sommerdekk skal ha mønsterdybde på minimum 1,6 mm. Vinterdekk skal ha mønsterdybde på minimum 3 mm. Mønsterdybden måles på dekkets mest slitte sted. Unormal slitasje dekk Dekk som har mønsterdybde under minimumsmål målt på dekkets mest slitte sted. Skader i dekkets sider eller slitebane. Piggdekk som mangler mer enn 50 % av piggene. 12

13 eksteriør Normal slitasje felg/hjulkapsler Mindre riper/oppskrapinger Unormal slitasje felg/hjulkapsler Felger eller hjulkapsler med skade gjennom lakk til grunnmaterialet, deformasjon/sprekker eller manglende deler. 13

14 eksteriør Lykteglass og ruter Normal slitasje lykter Steinsprut/slitasje som ikke ødelegger glasset og dermed ikke lysets funksjon. Mindre ubetydelige sprekker i plastglass Unormal slitasje lykter Steinsprut/skader /slitasje som går gjennom glass eller gjennomsiktig materiale og som ødelegger lysbilde 14

15 eksteriør Normal slitasje frontrute Steinsprut/slitasje som ikke resulterer i sprekker og som ikke påvirker sjåførens sikt eller leder til refleksjoner av lys. Unormal slitasje frontrute Sprekker i frontrute En eller flere steinsprut «rosetter» som kan repareres eller som gjør det nødvendig å skifte rute. Slitasje i rute som gir nedsatt sikt. Reparasjon eller skift? For at en steinsprutskade på frontruten skal kunne repareres, må størrelsen på den ikke være større enn 6 cm (60 mm) i diameter. (Unntak i synsfeltet.) To reparasjoner nærmere hverandre enn 100mm tillates ikke. Steinsprutskaden må også være plassert mer enn 3 cm fra kanten av frontruten. Steinsprutskade reparert i førerens synsfelt, anbefales ikke. Vegdirektoratet tillater skader/flekker på inntil 1 cm i synsfeltet. Sprekker i frontrute som går ut i kanten eller under pyntelist medfører skift av frontruten. Det er summen av feil og rutens totale tilstand som er avgjørende for om den må skifte. Unormal slitasje øvrige glass Riper i glass. Ulovlig dekor eller tape på ruter. 15

16 interiør Interiør Normal slitasje seter Trekket er slitt og setet viser spor av slitasje som følge av inn og utstigning av kjøretøyet. Unormal slitasje seter Sete er skadet i form av hull/rifter/flenger. Setet er skittent, flekker og skitt lar seg ikke fjerne ved vanlig rengjøring. 16

17 interiør Normal slitasje interiørdetaljer, dashbord/midtkonsoll Interiørdetaljer som bærer preg av normal bruk. Unormal slitasje interiørdetaljer, dashbord/midtkonsoll Interiørdetaljer er skadet i form av hull/rifter/flenger. Tydelige flekker og skitt som ikke lar seg fjerne ved vanlig rengjøring. 17

18 priser Time- og fastpriser* Timepriser Forutsetninger: NAF er med sine medlemmer Nordens største forbrukerorganisasjon. Gjennom tilbud av tjenester på områdene assistanse, tekniske tjenester, traffikopplæring og finansiering/forsikring jobber NAF for å øke trygghet for alle i trafikken. Timepriser er snittpriser hentet fra verksteder i Oslo og Akershus. Både merkeverksteder og frittstående verksteder er representert. Prisene oppdateres årlig, og for den enkelte vurdering benyttes prisene som er gyldig ved innlevering. Timepris mekanisk arbeid Kr 1000,- Timepris oppretting/ karosseriarbeid Kr 900,- Timepris lakkering Kr 1400,- Beregnede reparasjonskostnader rundes oppover til nærmeste 100 kroner. Alle priser er eks. mva. 18

Fair Wear & Tear. Retningslinjer for varebier

Fair Wear & Tear. Retningslinjer for varebier Fair Wear & Tear Retningslinjer for varebier Godkjent av ledende leasingselskap er gjort rettferdig og at anmerkede skader er kalkulert korrekt, følger vi retningslinjene til ledende organisasjoner. Etter

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Leasing av biler. Januar 2009 Gjesdal kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Leasing av biler Januar 2009 Gjesdal kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

Retningslinjer for reparasjon og skift av. Bilglassbransjen

Retningslinjer for reparasjon og skift av. Bilglassbransjen Retningslinjer for reparasjon og skift av Bilglassbransjen I NORGE innhold KAP 1: FORSIKRINGSSKADER KAP 2: SKADER I SYNSFELTET KAP 3: SLAGSKADER KAP 4: SLITASJE KAP 5: RIPER KAP 6: SIKKERHET Forord Utbetalingene

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Gyldig fra 16. desember 2013 VEILEDNING FOR LAKKERINGSARBEIDER NyDBS FNO Skadedrift Bilskadekontoret/AO versjon 04 20.10.2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning. 4 1. Lakktyper. 5 2. Starttid og grunnkonstant...

Detaljer

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

DBS Sist lagret: 04.06.2010 Logg DBS utvikling. Momenter til ny DBS

DBS Sist lagret: 04.06.2010 Logg DBS utvikling. Momenter til ny DBS Momenter til ny DBS Ved utvikling av dataapplikasjoner er det viktig å dokumentere hva som er kravspesifisert, og å loggføre utviklingen av kravene. Man bør derfor føre en egen logg på de ønsker bilbransjen

Detaljer

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker

Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Forbrukeradvokaten Tvister om kjøp, salg, bygging og leie av bolig og forbrukersaker Disposisjon 1.Forbrukerkjøp og verksted 2.Garantier 3.Mangler 4.Reklamasjoner 5.Bevisbyrde Klagestatistikk Bil-/Motor

Detaljer

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok

Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Glass og Fasadeforeningen Fridtjof Nansens vei 19 N-0369 Oslo Tilbud ABAX elektronisk kjørebok Vi viser til hyggelig dialog, og har med dette gleden av å oversende tilbud på ABAX elektronisk kjørebok som

Detaljer

Kjennemerke. Første gang reg. Understellsnr. Tester. NAF Tester og Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) bestilles på naf.no eller telefon 08 505

Kjennemerke. Første gang reg. Understellsnr. Tester. NAF Tester og Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) bestilles på naf.no eller telefon 08 505 NAF Bruktbiltest Side 1 av 6 Navn Sparebank 1 Bilplan AS Adresse Postboks 4798 7467 TRONDHEIM Telefon Fax Kundenummer 94155090 Bilmerke Peugeot PARTNER TEPEE 7J9HL0 Kjennemerke Km.stand VX36311 111818

Detaljer

Opels internasjonale garantibetingelser

Opels internasjonale garantibetingelser reviderte Garantibetingelser Opels internasjonale garantibetingelser for Norge. Disse reviderte betingelser erstatter betingelsene i «OPEL SERVICE- OG GARANTIHEFTE, KTA-2671/7-NO-no», sidene 25-29, fra

Detaljer

Kjennemerke DL92145. Første gang reg. 08.07.2008. Tester

Kjennemerke DL92145. Første gang reg. 08.07.2008. Tester NAF Bruktbiltest Side 1 av 6 Navn Nokas As Bilmerke Opel Vivaro WOLF7BHB6 Adresse Træleborgodden 6 Kjennemerke DL92145 Km.stand 235758 3112 TØNSBERG Første gang reg. 08.07.2008 Årsmodell Telefon 95476065

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL. Lasteevne og kjøring med tilhenger. Hvor mange personer er bilen registrert for? (sjekk i vognkortet)

SIKKERHETSKONTROLL. Lasteevne og kjøring med tilhenger. Hvor mange personer er bilen registrert for? (sjekk i vognkortet) LASTEEVNE OG KJØRING MED TILHENGER BREMSER, STYRING HJUL/DEKK SIKT OG LYS SIKKERHETSUTSTYR/ DRIFTSSIKKERHET SIKKERHETSKONTROLL Om du låner en bil hos en venninne eller kamerat husk alltid at det er du

Detaljer

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder:

Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14. Styret for Bergen Vann KF. Anskaffelse av TV-bil BV-5404-200414651-101. Hva saken gjelder: Dato: 11. juni 2014 KFVANN 23/14 Styret for Bergen Vann KF Anskaffelse av TV-bil JOTA BV-5404-200414651-101 Hva saken gjelder: Bergen Vann KF (BV) disponerer i dag to biler med TV-utstyr for rørinspeksjon

Detaljer

Sikkerhetskontroll. Dekkdimensjon - Sjekk standard dekkdimensjon i vognkortet, og kontroller mot det som står trykket på dekket

Sikkerhetskontroll. Dekkdimensjon - Sjekk standard dekkdimensjon i vognkortet, og kontroller mot det som står trykket på dekket Sikkerhetskontroll. Sikkerhetskontroll er en viktig del av det å være sjåfør. For at du skal være sikker på at bilen til enhver tid er i forskriftsmessig stand er det en rekke ting som må sjekkes med jevne

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kjennemerke. Første gang reg. Understellsnr. Tester. NAF Tester og Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) bestilles på naf.no eller telefon 08 505

Kjennemerke. Første gang reg. Understellsnr. Tester. NAF Tester og Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) bestilles på naf.no eller telefon 08 505 NAF Bruktbiltest Side 1 av 6 Navn Sparebank 1 Bilplan AS Adresse Postboks 4798 7467 TRONDHEIM Telefon Fax Kundenummer 94155090 Bilmerke Volkswagen Tiguan 2,0 TDi (110hk) Kjennemerke Km.stand SV17331 103859

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

NBF momenter til ny DBS Sist lagret: 15.06.2010 Logg DBS innspill. Momenter til ny DBS

NBF momenter til ny DBS Sist lagret: 15.06.2010 Logg DBS innspill. Momenter til ny DBS Momenter til ny DBS Ved utvikling av dataapplikasjoner er det viktig å dokumentere hva som er kravspesifisert, og å loggføre igangsetting og ferdigstillelse av punktene. NBF har derfor laget en denne logget/dette

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

Kjennemerke DN44129. Første gang reg. 01.07.2010. Tester

Kjennemerke DN44129. Første gang reg. 01.07.2010. Tester NAF Bruktbiltest Side 1 av 6 Navn Sparebank 1 Bilplan AS Adresse Postboks 4798 7467 TRONDHEIM Telefon Fax Kundenummer 94155090 Bilmerke Subaru LEGACY 2,0 Kjennemerke DN44129 Første gang reg. 01.07.2010

Detaljer

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift

PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift PROFESJONELT RENHOLD Suksessfaktorer for etablering og drift FORORD Å kjøpe renholdstjenester er ikke som annen handel hvor vi diskuterer, pruter, får varen i hånden, betaler og tar farvel. Å kjøpe renhold

Detaljer

Momenter til ny DBS Del 1.

Momenter til ny DBS Del 1. Norges Bilbransjeforbund Momenter til ny DBS Del 1. Ved utvikling av dataapplikasjoner er det viktig å dokumentere hva som er kravspesifisert, og samtidig loggføre igangsettelse og ferdigstillelse av punktene.

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer