Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Desember 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Desember 2005"

Transkript

1 Strøm Dokumentdelenummer: Desember 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen.

2 Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren Ventemodus og dvalemodus Ventemodus Dvalemodus Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen Hvis du skal forlate maskinen Hvis en pålitelig strømkilde ikke er tilgjengelig Bruke trådløs kommunikasjon eller lesbare eller skrivbare medier (kun på enkelte modeller) Standard strøminnstillinger Slå maskinen eller skjermen på eller av Nødavslutning Starte eller avslutte ventemodus Starte eller avslutte dvalemodus Strøm ii

3 Innhold 5 Strømalternativer Vise vinduet Egenskaper for Strømalternativer Vise Strømmåler-ikonet Velge eller endre et strømoppsett Be om passord Prosessorytelse 7 Batterier Sette inn eller ta ut et batteri Lade batterier Kontrollere ladenivået i batteriet Vise nøyaktige ladeopplysninger Vise ladeopplysninger på skjermen Ved lav batterispenning Ved lav batterispenning Lav batterispenning Kalibrere batterier Når skal du kalibrere Slik kalibrerer du Spare batteristrøm Spare strøm mens du arbeider Velge innstillinger for strømsparing Oppbevare batterier Gjenvinne brukte batterier Register iii Strøm

4 1 Strømknapper og lamper Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver de ulike strømlampene og strømbryterne, og viser hvor de er plassert. Komponent Beskrivelse 1 Skjermbryter Starter ventemodus hvis skjermen lukkes mens maskinen er slått på. 2 Strømlamper* (2) På: maskinen er på. Blinker: maskinen er i ventemodus. Av: maskinen er av eller i dvalemodus. (Fortsetter) Strøm 1 1

5 Strømknapper og lamper Komponent Beskrivelse 3 Strømknapp Når maskinen er: Avslått trykk på knappen for å slå på maskinen. Påslått trykk på knappen for å starte dvalemodus. I ventemodus trykk raskt på knappen for å avslutte ventemodus. I dvalemodus trykk raskt på knappen for å avslutte dvalemodus. Hvis maskinen ikke reagerer og du ikke kan slå av maskinen via Microsoft Windows, trykker du på strømknappen i minst 5 sekunder for å slå av maskinen. 4 fn+f5 Starter ventemodus. 5 Batterilampe På: et batteri lades, eller er nesten helt oppladet. Av: hvis maskinen er koblet til en ekstern strømkilde, slår lampen seg av når alle batteriene i maskinen er fullt oppladet. Hvis maskinen ikke er koblet til en ekstern strømkilde, vil lampen være avslått helt til batteriet har lav batterispenning. Blinker: det er lite spenning igjen i batteriet som er eneste strømkilde. Når batteriet har kritisk lav spenning, begynner batterilampen å blinke raskere. *Maskinen har to strømlamper som begge viser den samme informasjonen. Lampen på strømknappen er kun synlig når maskinen er åpen. Den andre strømlampen er synlig også når skjermen er lukket. 1 2 Strøm

6 2 Strømkilder Maskinen kan kjøre på intern vekselstrøm fra et batteri eller på ekstern vekselstrøm fra en annen strømkilde. Tabellen nedenfor beskriver hvilken strømkilde du bør velge for de mest vanlige oppgavene. Oppgave Arbeide med et vanlig dataprogram Lade eller kalibrere et batteri i maskinen. Installere eller endre systemprogramvare eller skrive til en CD eller DVD. Anbefalt strømkilde Ladet batteri i maskinen En av følgende eksterne enheter: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Ekstern strømforsyning fra: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Ekstern strømforsyning fra: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Strøm 2 1

7 Strømkilder Koble til strømadapteren ÅADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret: Plugg utstyret inn i en lett tilgjengelig stikkontakt. Koble maskinen fra strømnettet ved å koble strømledningen fra stikkontakten, og ikke ved å koble strømledningen fra datamaskinen. Hvis strømledningen har et 3-pinners støpsel, kobler du ledningen til en jordet 3-pinners stikkontakt. Ikke koble fra jordingen. Jordingen er en viktig sikkerhetsfunksjon. Hvis maskinen ikke er jordet, kan du risikere å få elektrisk støt. Slik kobler du maskinen til strømnettet: 1. Koble strømadapteren til strømkontakten 1 bak på maskinen. 2. Koble strømledningen til strømadapteren Koble den andre enden av strømledningen til stikkontakten Strøm

8 3 Ventemodus og dvalemodus Ventemodus og dvalemodus er funksjoner som sparer strøm og som reduserer oppstarttiden for maskinen. De kan starte funksjonene manuelt, eller maskinen kan starte dem automatisk. Flere opplysninger finner du under "Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen". Ventemodus ÄOBS: Hvis du vil unngå at batteriet lades helt ut, bør du ikke la maskinen være i ventemodus i lengre perioder. Koble maskinen til en ekstern strømkilde. Ventemodus reduserer strømforbruket i systemkomponenter som ikke er i bruk. Når maskinen går i ventemodus, lagres arbeidet i minnet (RAM) og skjermen tømmes. Mens maskinen er i ventemodus blinker strømlampen. Når du avslutter ventemodus, hentes informasjonen fra minnet og vises på skjermen igjen. ÄOBS: For å være helt sikker på at du ikke mister data, bør du lagre det du arbeider med, før du starter ventemodus. Strøm 3 1

9 Ventemodus og dvalemodus Dvalemodus ÄOBS: Hvis du endrer konfigurasjonen av maskinen mens den er i dvalemodus, er det ikke sikkert at du kan gjenoppta arbeidet fra dvalemodus. Mens maskinen er i dvalemodus: Ikke koble maskinen til eller fra en forankringsenhet. Ikke legg til eller ta ut minnemoduler. Ikke ta ut eller sett inn harddisker eller optiske stasjoner. Ikke koble til eller fra eksterne enheter. Ikke sett inn eller ta ut eksterne mediakort som et digitalminnekort, et PC-kort eller et ExpressCard. Når maskinen går i dvalemodus, lagres først det som er i minnet i datamaskinen, i en egen dvalemodusfil på harddisken. Deretter slår maskinen seg av. Strømlampene slår seg også av. Når du avslutter dvalemodus, hentes informasjonen fra dvalemodusfilen og vises på skjermen igjen. Hvis du bruker oppstartpassord, må du oppgi dette passordet for å avslutte dvalemodus. ÄOBS: For å være helt sikker på at du ikke mister data, bør du lagre det du arbeider med, før du starter dvalemodus. Du kan deaktivere dvalemodus. Hvis dvalemodus er deaktivert og maskinen har lav batterispenning, vil maskinen ikke automatisk kunne lagre arbeidet ditt hvis den går tom for strøm. Bruk Strømalternativer i kontrollpanelet i Microsoft Windows for å aktivere dvalemodus igjen:» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. Kontrollér at det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. Slik bestemmer du hvor lang tid det skal gå før maskinen starter dvalemodus automatisk: 1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer. 2. Klikk på listen Sett i dvalemodus og velg et av alternativene. 3 2 Strøm

10 Ventemodus og dvalemodus Velge ventemodus, dvalemodus eller å slå av maskinen De neste avsnittene beskriver når du bør starte ventemodus eller dvalemodus, og når du bør slå av maskinen. Du kan ikke kommunisere via nettverk eller bruke andre funksjoner på maskinen mens maskinen er i ventemodus eller dvalemodus. Hvis du skal forlate maskinen Når maskinen går i ventemodus, lagres arbeidet i minnet (RAM) og skjermen tømmes. Når maskinen er i ventemodus, bruker den mindre strøm. Det du arbeidet med, vises umiddelbart på skjermen når du avslutter ventemodus. Når maskinen går i dvalemodus, lagres først det som er i minnet i datamaskinen, i en egen dvalemodusfil på harddisken. Deretter slås maskinen av. Når maskinen er i dvalemodus, bruker den mye mindre strøm enn når den er i ventemodus. Hvis maskinen ikke skal brukes og skal være koblet fra en ekstern strømkilde i en lengre periode, slår du av maskinen og tar ut batteriet for å forlenge levetiden til batteriet. Opplysninger om hvordan du oppdaterer batteriet finner du under "Oppbevare batterier". Strøm 3 3

11 Ventemodus og dvalemodus Hvis en pålitelig strømkilde ikke er tilgjengelig Kontrollér at dvalemodus er aktivert, spesielt hvis du kjører maskinen på batteristrøm og ikke har tilgang til ekstern strøm. Hvis batteriet blir utladet, lagres arbeidet ditt i en dvalemodusfil og maskinen slås av. Hvis du skal ta en pause i arbeidet mens strømkilden er usikker, anbefaler vi at du gjør ett av følgende: Lagrer det du arbeider med, og starter ventemodus. Starte dvalemodus. Slå av maskinen. 3 4 Strøm

12 Ventemodus og dvalemodus Bruke trådløs kommunikasjon eller lesbare eller skrivbare medier (kun på enkelte modeller) ÄOBS: For å forhindre dårligere kvalitet på lyd og bilde, eller at avspillingen stopper helt, bør du unngå å starte ventemodus eller dvalemodus mens du leser fra eller skriver til en CD, en DVD eller et eksternt mediekort. For å unngå at du mister data, bør du unngå å starte ventemodus eller dvalemodus mens du skriver til en CD eller DVD. Ventemodus og dvalemodus kan forstyrre bruken av infrarød kommunikasjon, Bluetooth og medier. Legg merke til følgende: Hvis maskinen er i ventemodus eller dvalemodus, kan du ikke starte en overføring via infrarød eller Bluetooth. Hvis du starter ventemodus eller dvalemodus ved et uhell mens du spiller av et medium som for eksempel en CD, en DVD eller et eksternt mediekort: Kan avspillingen bli avbrutt. Kan du se meldingen: "Hvis du setter datamaskinen i dvalemodus eller ventemodus, kan avspillingen stoppe. Vil du fortsette?". Klikk på Nei. Kan du måtte starte avspillingen på nytt. Strøm 3 5

13 4 Standard strøminnstillinger Disse avsnittene beskriver standardmetodene for å starte dvalemodus, ventemodus og for å slå av maskinen. Du finner illustrasjoner av knappene, bryterne og lampene som beskrives i disse avsnittene, under Kapittel 1, "Strømknapper og lamper". Strøm 4 1

14 Standard strøminnstillinger Slå maskinen eller skjermen på eller av Oppgave Slik går du frem Resultat Slå på datamaskinen. Slå av maskinen. Slå av skjermen mens maskinen er påslått. Trykk på strømknappen. Lagre arbeidet ditt og avslutt alle åpne programmer. Deretter slår du av maskinen via operativsystemet ved å velge Start > Slå av datamaskinen > Slå av. Hvis maskinen ikke reagerer og du ikke klarer å slå av maskinen med en av disse metodene, leser du opplysningene under "Nødavslutning". Lukk skjermen. Strømlampene begynner å lyse. Operativsystemet lastes. Strømlampene slår seg av. Operativsystemet avsluttes. Maskinen slår seg av. Hvis du lukker skjermen, slås skjermen av (skjermen trykker ned skjermbryteren). 4 2 Strøm

15 Standard strøminnstillinger Nødavslutning ÄOBS: Hvis du bruker metodene for nødavslutning, risikerer du å miste data som du ikke har lagret. Hvis maskinen ikke reagerer på kommandoer og du ikke klarer å avslutte Windows på vanlig måte, kan du bruke følgende metoder for nødavslutning. Bruk metodene i den rekkefølgen de er angitt: Trykk på ctrl+alt+delete. Deretter velger du Avslutt > Avslutte. Trykk på og hold nede strømknappen i minst fem sekunder. Koble maskinen fra ekstern strøm og ta ut batteriet. Strøm 4 3

16 Standard strøminnstillinger Starte eller avslutte ventemodus Oppgave Slik går du frem Resultat Starte ventemodus. Avslutte manuell ventemodus. Mens maskinen er påslått trykker du på fn+f5. -eller- Velg Start > Slå av datamaskinen > Ventemodus. I Windows XP Professional gjør du følgende hvis ikke Ventemodus vises: 1. Trykk på nedpilen. 2. Velg Ventemodus fra listen. 3. Klikk på OK. - eller - Lukk skjermen. Trykk på strømknappen. Åpne skjermen hvis du lukket den mens maskinen var i ventemodus. Strømlampene blinker. Skjermen slår seg av. Strømlampene begynner å lyse. Det du arbeidet med kommer tilbake på skjermen. 4 4 Strøm

17 Standard strøminnstillinger Starte eller avslutte dvalemodus Dvalemodus må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert. Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert:» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. Dvalemodus er aktivert hvis det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. Oppgave Slik går du frem Resultat Starte dvalemodus. Trykk på strømknappen. - eller - Velg Start > Min datamaskin. Deretter holder du nede skift-tasten samtidig som du velger Dvalemodus. I Windows XP Professional gjør du følgende hvis ikke Dvalemodus vises. 1. Trykk på opp- eller nedpilen. 2. Velg Dvalemodus fra listen. 3. Klikk på OK. Strømlampene slår seg av. Skjermen slår seg av. (Fortsetter) Strøm 4 5

18 Standard strøminnstillinger Oppgave Slik går du frem Resultat La maskinen gå i dvalemodus (med dvalemodus aktivert). Avslutte manuell eller automatisk dvalemodus. Ingen handling er nødvendig. Hvis maskinen kjører på batteristrøm, vil den starte dvalemodus automatisk: Når den ikke har vært brukt på 30 minutter. Når batteriene har kritisk lav spenning. Du kan endre strøminnstillingene og tidsinnstillingene via Strømalternativer i kontrollpanelet i Windows. Trykk på strømknappen. Strømlampene slår seg av. Skjermen slår seg av. Strømlampene begynner å lyse. Det du arbeidet med kommer tilbake på skjermen. Hvis dvalemodus startes automatisk på grunn av kritisk lavt batterinivå, kobler du maskinen til en ekstern strømkilde eller ved å sette inn et ladet batteri før du trykker på strømknappen. 4 6 Strøm

19 5 Strømalternativer Mange av standardinnstillingene for strøm kan du endre i kontrollpanelet i Windows.Du kan for eksempel velge å bli varslet med en lydalarm når batteriet har lite spenning, eller du kan endre standardinnstillingen for strømknappen. Når maskinen er påslått, gjelder følgende funksjoner som standard: Trykker du på direktetasten fn+f5, som kalles "hvilemodusknappen" i operativsystemet, for å starte ventemodus. Skjermbryteren slår av skjermen og starter ventemodus. Skjermbryteren brukes når du lukker skjermen. Vise vinduet Egenskaper for Strømalternativer Slik viser du vinduet Egenskaper for Strømalternativer: Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. eller Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer. Strøm 5 1

20 Strømalternativer Vise Strømmåler-ikonet Strømmåler-ikonet vises som standard helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. Ikonet endrer form for å vise om maskinen kjører på batteri eller på ekstern strøm. Slik viser eller skjuler du strømmåler-ikonet på oppgavelinjen: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. 2. Klikk på Avansert-kategorien. 3. Kryss av eller fjern avkrysningen i feltet Vis alltid ikon på oppgavelinjen. 4. Klikk på Bruk og deretter OK. Hvis du ikke ser et ikon etter at du har valgt at det skal vises på oppgavelinjen, klikker du på pilen for å vise skjulte ikoner. 5 2 Strøm

21 Strømalternativer Velge eller endre et strømoppsett På kategorien Strømoppsett i dialogboksen Egenskaper for Strømalternativer bestemmer du hvor mye strøm de ulike systemkomponentene skal bruke. Du kan lage ulike oppsett avhengig av om maskinen kjører på batteristrøm eller på ekstern strøm. Du kan også velge et strømoppsett som starter ventemodus eller dvalemodus, eller som slår av skjermen eller harddisken etter en valgt tidsperiode (tidsavbrudd). Slik velger du et strømoppsett: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. 2. Klikk på kategorien Strømoppsett. 3. Velg strømoppsettet du vil endre. Deretter endrer du innstillingene i de ulike listene. 4. Klikk på Bruk. Strøm 5 3

22 Strømalternativer Be om passord Du kan velge at du skal bli spurt om passord når maskinen slås på, eller når maskinen avslutter ventemodus eller dvalemodus. Slik velger du å bli bedt om passord: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. 2. Klikk på Avansert-kategorien. 3. Pass på at det krysset av i feltet Krev passord når maskinen gjenopptar kjøring etter hvilemodus. 4. Klikk på Bruk. 5 4 Strøm

23 6 Prosessorytelse ÄOBS: For å unngå at maskinen overopphetes, bør du unngå å sperre for luftespaltene. Plassér maskinen på en fast, plan overflate når du skal bruke den. Pass på at ikke harde overflater, for eksempel en skriver, eller myke overflater, for eksempel en duk, sperrer for luftstrømmen. I noen tilfeller kan maskinen kjøre på høyere hastighet når den er koblet til ekstern strøm, enn når den kjører på batteristrøm. Hvis et batteri er den eneste strømkilden og det er svært lite strøm igjen på batteriet, kan maskinen forsøke å spare strlm ved å redusere prosessorhastigheten og grafikkytelsen. I Windows XP kan du styre innstillingene for prosessorytelse ved å velge et strømoppsett. Du kan velge en prosessorhastighet som gir deg best mulig ytelse, eller som sparer mest mulig strøm. Strøm 6 1

24 Prosessorytelse Etter at du har valgt et strømoppsett, styres prosessorytelsen automatisk. Tabellen nedenfor beskriver prosessorytelsen for de ulike strømoppsettene når maskinen kjører på ekstern strøm eller batteristrøm. Strømoppsett Hjemme/kontorpult Bærbar (standard)* Presentasjon Alltid på Minimal strømstyring Maks. batteri Prosessorytelse på ekstern strøm Kjører alltid med høyest ytelse. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Kjører alltid med høyest ytelse. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. *Vi anbefaler at du bruker strømoppsettet Bærbar. Prosessorytelse på batteristrøm Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Kjører med lavest mulig ytelse. Kjører alltid med høyest ytelse. Ytelsen tilpasses CPU-behovet. Kjører med lavest mulig ytelse. 6 2 Strøm

25 7 Batterier Når det står et ladet batteri i maskinen, og maskinen ikke er koblet til en ekstern strømkilde, kjører maskinen på batteristrøm. Når maskinen er koblet til en ekstern vekselstrømkilde (som regel strømnettet), kjører den på vekselstrøm. Hvis, for eksempel, maskinen har et oppladet batteri og kjører på strømnettet via strømadapteren, skifter maskinen til batteristrøm hvis du kobler strømadapteren fra maskinen. På enkelte maskinmodeller reduseres lysstyrken på skjermen automatisk for å spare strøm når du kobler maskinen fra strømnettet. Hvis du vil øke lysstyrken på skjerken, bruker du direktetasten fn+f8 eller kobler maskinen til strømnettet igjen. Om du skal la batteriet bli værende i maskinen eller oppbevare det et annet sted, avhenger av hvordan du arbeider. Hvis du lar batteriet bli værende i maskinen, lades det så lenge maskinen er koblet til en ekstern vekselstrømkilde. Med et ladet batteri i maskinen er du også beskyttet mot å miste arbeidet ditt hvis strømmen skulle gå. På den andre siden vil batterier som står i maskinen, lades sakte ut når maskinen er slått av. Dette er grunnen til at batteriet leveres for seg selv og må settes inn i maskinen før maskinen kan kjøres på batteristrøm. Strøm 7 1

26 Batterier Sette inn eller ta ut et batteri ÄOBS: For å unngå at du mister ulagrede data når du bytter et batteri som er den eneste strømkilden, må du starte dvalemodus eller slå av maskinen før du tar ut batteriet. Utseendet på batteriene kan avvike fra illustrasjonen. Slik setter du inn et batteri: 1. Legg maskinen opp-ned på en plan overflate. 2. Skyv batteriet 1 inn i batteribrønnen og vri det 2 ned på plass. Batterifestene låser automatisk batteriet på plass. 7 2 Strøm

27 Batterier Slik tar du ut et batteri: 1. Snu maskinen opp-ned og slik at batteriet vender bort fra deg. 2. Skyv på batteriutløseren 1 for å løse ut batteriet. 3. Vipp batteriet opp fra maskinen 2 og løft det ut av batteribrønnen 3. Strøm 7 3

28 Batterier Lade batterier Slik forlenger du batterilevetiden og viser ladenivået mer nøyaktig: ÅADVARSEL: Ikke lad batteriet ombord i fly. Lading av batteriet kan ødelegge de elektroniske systemene ombord i flyet. Hvis du lader et nytt batteri: Lad batteriet mens maskinen er koblet til ekstern strøm via strømadapteren. Lad batteriet helt opp før du bruker maskinen. Hvis du lader et batteri som er i bruk: La batteriet lades ut ved vanlig bruk til omtrent 10 prosent av full lading før du lader det opp igjen. Lad batteriet helt opp. Et batteri i maskinen lades når maskinen er koblet til ekstern strøm via en strømadapter, via en eventuell forankringsenhet eller via en eventuell annen strømadapter. 7 4 Strøm

29 Batterier Et batteri som står i maskinen, lades enten maskinen er avslått eller i bruk, men batteriet lades raskere hvis maskinen er avslått. Ladingen kan ta lenger tid enn normalt hvis batteriet er nytt, ikke har vært brukt på to uker eller mer eller ikke holder vanlig romtemperatur. Batterilampen vise ladestatus: På: batteriet lades. Blinker: batteriet har lav spenning og lades ikke. Blinker raskt: batteriet har kritisk lav batterispenning og lades ikke. Av: batteriet er fulladet eller står ikke i maskinen. Opplysninger om hvordan du ser hvor mye lading som gjenstår i batteriet, finner du under "Kontrollere ladenivået i batteriet" nedenfor. Kontrollere ladenivået i batteriet Denne delen beskriver flere metoder for å kontrollere hvor mye spenning det er igjen i et batteri. Vise nøyaktige ladeopplysninger Slik øker du nøyaktigheten for batteriladevisningen: La batteriet lades ut ved vanlig bruk til omtrent 10 prosent av full lading før du lader det opp igjen. Lad batteriet helt opp før du bruker det. Selv i helt nye batterier kan ladenivåvisningen være unøyaktig helt til batteriet har vært helt oppladet minst én gang. Hvis et batteri ikke har vært brukt på en måned eller mer, kalibrerer du batteriet i stedet for å lade det opp. Flere opplysninger finner du under "Kalibrere batterier". Strøm 7 5

30 Batterier Vise ladeopplysninger på skjermen Denne delen beskriver hvordan du viser og tolker ladenivåene. Vise ladestatus Slik viser du status for batteriene som står i maskinen: Dobbeltklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen i Windows. eller Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Strømmåler-kategorien. Tolke ladevisningen Ladenivået vises som regel som en prosentsats og som antall minutter. Prosentene viser omtrent hvor mye lading som er igjen i batteriet. Tiden viser omtrent hvor lenge batteriet kan drive maskinen hvis strømforbruket fortsetter på samme nivå som nå. Tiden som gjenstår vil for eksempel minske hvis du starter avspillingen av en DVD, eller øke hvis du stanser avspillingen av en DVD. Ved lav batterispenning Opplysningene i denne delen beskriver fabrikkinnstillingene for varsling og automatiske tiltak ved lav batterispenning. Du kan endre noen av disse varslene og tiltakene ved hjelp av Strømalternativer i kontrollpanelet i Windows. Innstillingene i Strømalternativer har ingen innvirkning på lamper. 7 6 Strøm

31 Batterier Ved lav batterispenning Denne delen beskriver hvordan du identifiserer lav og kritisk lav batterispenning. Lav batterispenning Når et batteri som er den eneste strømkilden, når et lavt batterinivå, blinker batterilampen. Kritisk lav batterispenning Hvis du fortsetter å bruke batteriet når det har lav batterispenning, vil det få kritisk lav batterispenning, og batterilampen blinker raskere. Hvis maskinen når et kritisk lavt spenningsnivå: Hvis dvalemodus er aktivert og maskinen er på eller i ventemodus, går maskinen i dvalemodus. Hvis dvalemodus er deaktivert og maskinen er på eller i ventemodus, vil den bli værende i ventemodus en kort stund. Deretter slår den seg av, og du mister data som du ikke har lagret. Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert: 1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. 2. Kontrollér at det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert. Strøm 7 7

32 Batterier Lav batterispenning ÄOBS: For å redusere risikoen for at du mister data hvis maskinen har nådd kritisk lav batterispenning og har startet dvalemodus, venter du til strøm/ventemodus-lampene slår seg av før du kobler maskinen til strøm eller setter inn et oppladet batteri. Hvis en ekstern strømkilde er tilgjengelig Hvis maskinen har lav batterispenning, og ekstern strøm er tilgjengelig, kobler du maskinen til en ekstern strømkilde ved hjelp av en av følgende enheter: Strømadapteren En eventuell forankringsenhet En annen strømadapter (tilleggsutstyr) Hvis et oppladet batteri er tilgjengelig Hvis maskinen har lav batterispenning, og et oppladet batteri er tilgjengelig, gjør du følgende: 1. Slå av maskinen eller start dvalemodus. 2. Sett inn et oppladet batteri. 3. Slå på datamaskinen. Hvis ingen strømkilder er tilgjengelig Hvis maskinen har lav batterispenning, og det ikke er noen strømkilder tilgjengelig, gjør du følgende: Start dvalemodus. eller Lagre det du arbeider med, og slå av maskinen. 7 8 Strøm

33 Batterier Hvis maskinen ikke kan avslutte dvalemodus Hvis maskinen har lav batterispenning og ikke har nok strøm til å avslutte dvalemodus: 1. Erstatt det utladede batteriet med et fullt oppladet batteri, eller koble datamaskinen til en ekstern strømkilde. 2. Avslutt dvalemodus ved å trykke på strømknappen. Kalibrere batterier Kalibrering av batterier gjøres i tre trinn: full opplading, full utlading og så full opplading igjen. Når skal du kalibrere Det skal ikke være nødvendig å kalibrere batterier, selv om de brukes ofte, mer enn én gang i måneden. Du behøver ikke å kalibrere et nytt batteri. Kalibrér batteriet under følgende omstendigheter: Når visningen av batteriladenivået virker unøyaktig. Hvis kjøretiden mellom hver ny lading endres betraktelig. Hvis batteriet ikke har vært brukt på én måned eller lenger. Strøm 7 9

34 Batterier Slik kalibrerer du Kalibrering av batterier gjøres i tre trinn: full opplading, full utlading og så full opplading igjen. Trinn 1: Lade batteriet Batterier kan lades enten du bruker maskinen eller ikke, men de lades raskere når maskinen er slått av. Slik lader du batteriet: 1. Sett batteriet inn i maskinen. 2. Koble maskinen til en strømadapter eller en forankringsenhet. Deretter kobler du strømadapteren eller forankringsenheten til en ekstern strømkilde. Batterilampen på maskinen slår seg på. 3. La maskinen være koblet til ekstern strøm helt til batteriet er fullt oppladet. Batterilampen på maskinen slår seg av. Trinn 2: Lade ut batteriet Før du begynner utladingen av batteriet, må du deaktivere dvalemodus, som er aktivert som standard. Slik deaktiverer du dvalemodus. 1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > kategorien Dvalemodus. 2. Fjern krysset i feltet Aktiver dvalemodus. 3. Klikk på Bruk Strøm

35 Batterier Maskinen må være påslått mens batteriet lades ut. Batteriet lades ut både mens maskinen er i bruk og mens den ikke er i bruk, men lades raskere ut hvis maskinen er i bruk. Hvis du planlegger å ikke bruke maskinen mens batteriet lades ut, lagrer du arbeidet ditt før du starter på utladingen. Hvis du bruker maskinen i løpet av utladingen og har valgt tidsutkoblinger for å spare strøm, kan du forvente følgende under utladingen: Skjermen vil ikke slå seg av automatisk. Harddiskhastigheten vil ikke reduseres automatisk når disken ikke er i bruk. Maskinen vil ikke automatisk gå i ventemodus. Slik lader du et batteri helt ut: 1. Høyreklikk på Strømmåler-ikonet helt til høyre på oppgavelinjen og klikk på Juster strømegenskaper. eller Vis kategorien Strømmåler ved å velge Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Strømoppsett-kategorien. 2. Skriv ned de fire innstillingene i kolonnene Kjører på batterier og Går på strøm slik at du kan tilbakestille dem etter at du er ferdig med kalibreringen. 3. Velg Aldri i alle fire feltene. 4. Klikk på OK. 5. Koble maskinen fra den eksterne strømkilden, men ikke slå av maskinen. 6. Kjør maskinen på batteristrøm til batteriet er helt utladet. Batterilampen begynner å blinke når batteriet når lav batterispenning. Når batteriet er helt utladet, slukkes batterilampen og maskinen slår seg av. Strøm 7 11

36 Batterier Trinn 3: Lade opp batteriet igjen Slik lader du opp batteriet igjen: 1. Koble maskinen til en ekstern strømkilder og la den være tilkoblet helt til batteriet er helt oppladet. Når batteriet er ladet helt opp, slår batterilampen på maskinen seg av. Du kan bruke maskinen mens batteriet lades opp, men batteriet lades opp raskere hvis maskinen er slått av. 2. Hvis maskinen er slått av, slår du den på når batteriet er helt oppladet og batterilampen ikke lenger lyser. 3. Vis kategorien Strømmåler ved å velge Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Strømoppsett-kategorien. 4. Legg inn innstillingene du noterte for feltene under Går på strøm og Kjører på batterier. 5. Klikk på OK. ÄOBS: Etter at batteriet er kalibrert, aktiverer du dvalemodus igjen. Hvis du ikke aktiverer dvalemodus igjen, risikerer du at maskinen går helt tom for batteristrøm, og at du mister data. For å aktivere dvalemodus igjen velger du Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > Strømalternativer > Dvalemoduskategorien. Kryss av i feltet Aktiver dvalemodus, og klikk deretter på Bruk Strøm

37 Batterier Spare batteristrøm Hvis du bruker fremgangsmåtene og innstillingene som er beskrevet i denne delen, øker du levetiden på batteriet. Spare strøm mens du arbeider Slik sparer du strøm mens du bruker maskinen: Avslutt modemprogrammer og slå av nettverkstilkoblinger når du ikke bruker dem. Koble fra eksterne enheter som du ikke bruker, og som ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Stopp eller ta ut eventuelle ekstern mediakort når du ikke bruker dem. Ta ut CD-er og DVD-er som du ikke bruker. Deaktivér eller ta ut et digitalminnekort. Bruk direktetastene fn+f7 for å redusere lysstyrken på skjermen. Bruk høyttalere med egen strømtilkobling i stedet for de innebygde høyttalerne. Slå av en eventuell enhet som er koblet til S-Video-utgangen. Sett maskinen i ventemodus eller dvalemodus eller slå maskinen av når du forlater den. Strøm 7 13

38 Batterier Velge innstillinger for strømsparing Slik velger du innstillinger for strømsparing: Velg kort ventetid før skjermbeskytteren slås på. Velg en skjermbeskytter med minst mulig grafikk og bevegelse. Slik viser du innstillingene for skjermbeskytter: Velg Start > Kontrollpanel > Utseende og temaer > Velg en skjermbeskytter. Velg et strømoppsett med innstillinger for lavt strømforbruk. Flere opplysninger finner du under "Velge eller endre et strømoppsett". Oppbevare batterier ÄOBS: For å unngå at batteriene blir skadet, bør de ikke utsettes for høye temperaturer over lengre tid. Hvis maskinen skal være koblet fra ekstern strøm og ikke i bruk i mer enn to uker, bør du ta ut og oppbevare batteriet et annet sted. For å bevare batteriet på best mulig måte, bør du oppbevare det på et kjølig og tørt sted Strøm

39 Batterier Gjenvinne brukte batterier ÅADVARSEL: For å unngå brannfare og risiko for forbrenninger må du ikke demontere, knuse, stikke hull på, kortslutte, brenne eller kaste batteriet i vann. Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60 C. Opplysninger om hvordan du kasserer brukte batterier finner du i Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø. Strøm 7 15

40 Register A avslutte 4 2 B batterier batteri/strømnett 7 1 bruke 7 1 kalibrere 7 9 kvitte seg med 7 15 lade 7 4, 7 10, 7 12 lav batterispenning 7 6 oppbevare 7 14 sette inn 7 2 sjekke ladenivå 7 5 spare strøm 7 13 ta ut 7 2 batteriladeinformasjon 7 5 batterilampe plassering 1 2 vise ladestatus 7 7 batteriutløser 7 3 bryter, skjerm 1 1 D direktetaster, fn+f5 1 2, 4 4 dvalemodus aktivere/deaktivere 3 2 aktivert pga. kritisk lav spenning 7 7 avslutte 4 5 bruke 3 1 definisjon 3 2 starte 4 5 dvalemodusfil 3 2 E ekstra strømadapter 2 1, 7 10 F fn+f5-direktetast 1 2, 4 4 K kalibrere, batteri 7 9 knapp, strøm 1 2 kritisk lav batterispenning 7 7 L lade batterier 7 4 lamper, strøm 1 1 lav batterispenning 7 6 lesbare medier 3 5 Strøm Register 1

41 Register M maskinen henger, nødavslutning 4 3 N nødavslutning 4 3 O operativsystem 4 2 P passord, sikkerhet 5 4 programvare, Strømmåler 5 1 prosessorytelse 6 1 R reise med maskinen, batteritemperatur 7 14 S sikkerhet 5 4 skjerm, slå på eller av 4 2 skjermbeskytter 7 14 skjermbryter, plassering 1 1 skrivbare medier 3 5 slå av datamaskinen. 4 2, 4 3 slå av maskinen 4 3 spare, strøm 7 13 stasjonsmedier 3 5 strøm kilder 2 1 lamper og brytere 1 1 oppsett 5 3 spare 7 13 velge innstillinger 5 1 strømforsyning 3 4 strøminnstillinger 4 1 strømknapp 1 2 strømlamper 1 1 strømmåler-ikon 5 2 T temperatur, oppbevaring av batterier 7 14 tilbakestille (nødavslutning) 4 3 U utløser, batteri 7 3 V ventemodus avslutte 4 4 definisjon 3 1 starte 4 4 Register 2 Strøm

42 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene for HPs produkter og tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Opplysningene i dette dokumentet medfører ikke tilleggsgarantier. HP påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil eller utelatelser. Strøm Andre utgave, desember 2005 Første utgave, oktober 2005 Dokumentdelenummer:

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Mars 2006

Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Mars 2006 Strøm Dokumentdelenummer: 404162-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømlamper og strømbrytere 2 Strømkilder Koble til strømadapteren........................

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Mars 2006

Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Mars 2006 Strøm Dokumentdelenummer: 396855-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømlamper og strømbrytere 2 Strømkilder Koble til strømadapteren......................

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Mai 2006

Strøm. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Mai 2006 Strøm Dokumentdelenummer: 405776-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømlamper og strømbrytere 2 Strømkilder Koble til strømadapteren..........................

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Av/på-knapp. Brukerhåndbok

Av/på-knapp. Brukerhåndbok Av/på-knapp Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring. Brukerhåndbok

Strømstyring. Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 407947-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler Legge til eller skifte

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-091 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for eksterne

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Feilsøking. Dokumentdelenummer: Desember 2005

Feilsøking. Dokumentdelenummer: Desember 2005 Feilsøking Dokumentdelenummer: 383067-093 Desember 2005 Innhold 1 Hurtigsjekkliste Maskinen starter ikke............................ 1 2 Skjermen er svart............................... 1 3 Programvaren

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 430223-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold Legge til eller bytte minnemoduler Legge til en minnemodul

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 393521-092 Desember 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler 2 Virkningen av

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Maskinvareog programvarehåndbok

Maskinvareog programvarehåndbok Maskinvareog programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 372368-092 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du finner frem til, starter og bruker de fleste maskinvare- og programvarefunksjonene

Detaljer

Maskinvareog programvarehåndbok

Maskinvareog programvarehåndbok Maskinvareog programvarehåndbok HP bærbar PC Dokumentdelenummer: 375424-091 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du finner frem til, starter og bruker de fleste maskinvare- og programvarefunksjonene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Maskinvareog programvarehåndbok

Maskinvareog programvarehåndbok Maskinvareog programvarehåndbok HP bærbar PC Dokumentdelenummer: 375382-091 Mars 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du finner frem til og bruker de fleste maskinvare- og programvarefunksjonene på maskinen,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Dokumentdelenummer:

Dokumentdelenummer: Multimedia Dokumentdelenummer: 405774-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du maskinvaren og programvaren for multimedia på maskinen. Hvilke multimediafunksjoner som er tilgjengelig, avhenger

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoversikt HP Compaq Notebook

Programvareoversikt HP Compaq Notebook Programvareoversikt HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 333634-091 August 2003 Denne håndboken inneholder opplysninger om hvordan du velger innstillinger for strømstyring og sikkerhet. Du finner også

Detaljer

Brukerhåndbok for bærbar PC

Brukerhåndbok for bærbar PC Brukerhåndbok for bærbar PC Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Strøm Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen.

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Multimedia Dokumentdelenummer: 419442-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Innhold 1 Multimediamaskinvare Bruke den optiske stasjonen (kun på

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO R4065EA

Din bruksanvisning HP COMPAQ PRESARIO R4065EA Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ PRESARIO R4065EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Oktober 2005 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 393499-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet............................

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-3115EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157692

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-3115EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157692 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV7-3115EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV7-3115EA i bruksanvisningen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 405763-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort......................

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen.

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Multimedia Dokumentdelenummer: 406850-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Innhold 1 Multimediamaskinvare Bruke den optiske stasjonen.......................

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Av/på-knapp. Brukerhåndbok

Av/på-knapp. Brukerhåndbok Av/på-knapp Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 409918-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen. Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Bruke styreputen............................... 1-1 Bruke

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 396848-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer