GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus"

Transkript

1 GI- BLØDNING Klassifikasjon og utredning Christian Lexow Gastromedisin Ahus

2 Forekomst 20 % av befolkningen observerer blod i avføringen i løpet av et år. Bare 4 % oppsøker lege. Over halvparten av disse ender opp uten diagnose 2-3% har imidlertid kreft i tykktarm eller endetarm Forekomsten av sykdom som årsak til blod i avføringen øker med alderen,og med forekomst av risikofaktorer.

3 Årsak til jernmangelanemi Blodtap- traume, hematemese, melena, hemoptyse, epistakse, kraftig menorrhagia, hematuri Nedsatt jernabsorption- atrofisk gastritt, HP gastritt, cøliaki, Crohn Mat og medisiner-calcium og soya protein motvirker jernabsorpsjon, ascorbinsyre øker absorpsjonen Intravasculær hemolyse Pulmonal hemosiderose Response på erytopoietin ( EPO ) Gastric bypass- forbigår duodenum, der hvor det meste av jernet blir absorbert.

4 Gastrointestinal blødning Enhver form for tap av blod i fordøyelsessystemet fra pharynx til endetarm. Øvre GI blødning: Fra pharynx til Treitz ligament. Nedre GI-blødning: fravær av hematemese

5 Hematemese: Lyst blod eller kaffegrut ( oksidert til methemoglobin )? Hematokesi: frisk blødning per anum Melena : tjærefarget avføring, > 100 ml

6 Okkult blødning : Positiv Hemofec og eller jernmangelanemi. Ikke synlig blod tap verken for pasient eller lege. Obskur gastrointestinal blødning Definert ved gastrointestinalblødning fra et ukjent focus. Blødningen er enten vedvarende eller intermitterende etter en negativ koloskopi og/eller gastroskopi. Obskur blødning kan enten være: okkult (ingen synlig blødning, positiv Hemo-fec og/eller jernmangelanæmi) eller synlig blødning, ( eksempelvis melena og hematokesi.)

7 Okkult blod diagnostisk tankegang Normalt å tape 0,5-1,5 ml blod i avføringen per døgn Pas. med kolorektale polypper blør vanligvis ikke mer enn normalpersoner De fleste med kolorektal kreft blør mer enn 2 ml / døgn Pas. med f.eks ASA og NSAID blør vanligvis mer enn 0,5 ml /døgn Pas. med gastroduodenalt blodtap på opptil 100 ml kan ha avføring som synes normal.

8 Hemofec Test 75 % av norske allmennleger bruker denne Obs restriksjoner siste 4 døgn før prøve tas og i prøvetiden Unngå kortisonprep, ASA, jernprep., c-vitamintabl. Rødt kjøtt, innmat, blodprod, fisk med mørkt kjøtt, pepperrot, redikker, melon, rå tomater, bananer og soyabønner Unngå alkohol Moderat mengde ukokt frukt og grønnsaker, kokt kjøtt, pålegg og melkeprodukter Prøvetakning 3 forskjellige dager, ta prøven midt i avføring Sensitivitet 70 % Spesifisiteten kan være fra 85% ved diettslurv, 95% ved punktlig diett

9 Medisiner NSAID ASA Warfarin Clopidogrel SSRI Steroider

10 Symptomer Peptisk sår: Smerter i epigastriet og øvre hø kvadrant Øsofagus sår/ øsofagitt : Odynofagi, reflux, dysfagi Mallory Weiss : Kvalme, oppkast før hematemese Malignitet : Dysfagi, vekttap

11 Vanlige årsaker til øvre GI blødning Sår i mage og duodenum Øsofagusvaricer og fundusvaricer Øsofagitt Erosive gastritt / duodenitt Mallory-Weiss Angiodysplasi Polypper/canser

12 Mallory Weiss syndom Årsak til 5-10% av alle øvre GI blødninger Blødning stopper av seg selv i % Reblødning er sjelden Kan bli nødvendig med endoskopisk terapi

13

14 Angiodysplasi Gastrointestinal mucosal vaskulær ectasi Mest vanlig hos pasienter > 60 år Økt prevalens ved endestadie nyre sykdom, von Willebrand og aortastenoser % av pasientene har mer enn en angiodysplasi. Som oftest i samme område av GI traktus, Men i 20 % i andre områder av GI traktus.

15

16 Uvanlige årsaker til øvre gastrointestinal blødning Dieulafoys lesjon GIST Gastric antral vasculær ectasi- CAVE Portal hypertensiv gastropati Hemobilia Hemosuccus pancreaticus Aortoenterisk fistula Cameron lesjoner

17 Dieulafoys lesjon Fransk kirurg Dieulafoy ( ) Unormalt dilatert submukøs arteriole på 1-3 mm. Ukjent etiologi Blødningen forekommer sekundært til en makroskopisk usynlig erosjon av den overliggende slimhinnen Diagnose stilles endoscopisk ved aktiv arteriell blødning, synlig kar eller fersk fastsittende trombe i makroskopisk normal slimhinne.

18 Dieulafoys lesjon 1-5,8 % av akutte øvre GI blødninger Ofte intermitterende, kan være vanskelig å påvise. Hovedsakelig hematemese og /eller melena, evt bare hematokesi. Hyppigst i ventrikkel, og som regel på minorsiden 1/3 utenfor ventrikkel, duodenum nest hyppigst Overvekt menn, gjennomsnittalder 67 år I opptil 90 % komorbide sykdommer som isch. hjertesykdom, diabetes, hypertensjon, nyresvikt, leversvikt. Magesmerter er uvanlig

19

20 GIST Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) er en sjelden type mage- og tarmkreft (gastrointestinalkreft). Man mener i dag at GIST starter i en spesiell type celle kalt ICC som man finner i veggene i fordøyelsessystemet. 1-2 per / år 50-70% i mage, % i tynntrm. Ingen sikker kjønnsforskjell, vanligst ved års alder Gunstigere prognose i ventrikkel enn i tynntarm.

21

22 GAVE gastric antral vascular ectasi Ser ut som vannmelon ved gastroscopi Assosiert med cirrhose. Ofte eldre og kvinner Ofte kronisk blødning, residiverende blødning Biopsi kan sikre diagnosen Behandles med heaterprobe eller argon laser

23 GAVE

24 Portal hypertensiv gastropati Vanlig ved portal hypertensjon Uvanlig årsak til blødning Blør fra ektatisk kar.

25 HEMOBILIA Blødning fra hepatobiliær trakt Etter f.eks. leverbiopsi, stenting, cholecystectomi

26 Hemosuccus pancreaticus Blødning fra pankreasganger Kronisk pancreatitt Pseudocyster i pankreas Tumor i pancreas

27 Aortoenterisk fistel Blødning gir høy mortalitet dersom ikke diagnostiseres Oppstår ved direkte kommunikasjon mellom aorta og GI tractus. Arteriosklerotisk aorta aneurysme Syfilis og tuberkulose

28 Cameron lesjoner Erosjoner eller sår som oppstår i hiatus hernie Beskrevet i opp til 5 % av pasienter med et hiatushernie som gastroscoperes Tilfeldig funn, men kan gi akutt eller kronisk blødning og jernmangelanemi Patogenese ikke helt forstått, medvirkende faktorer er reflux og mekanisk traume. Behandlig. PPI, kan vurdere kirurgi ved gjentatte blødninger

29 Nedre gastrointestinal blødning Etiologi Anatomisk ( divertikulose ) Vaskulær ( Angiodysplasi, ischemisk, stråleskade ) Inflammatorisk ( IBD, infeksjon ) Neoplastisk

30 Årsaker til nedre GI blødning Diverticulosis 5 til 42 % Ischemi 6 til 18 % Anorectal (hemorrhoider, anal fissurer, rectale sår) 6 til 16% Neoplasier (polyp and cancer) 3 til 11 % Angiodysplasi 0 til 3 % Postpolypectomi 0 til 13 percent IBD 2 til 4 % Stråle colitt 1 til 3 % Andre colitter (infeksjon, antibiotika assoiert, colitt med uklar etiologi) 3 til 29 % Tynntarmsblødning 3 til 13 % Andre årsaker 1 til 9 % Ukjent årsak 6 til 23%

31 Divertikkelblødning Mest vanlig årsak Lite symptomer fra abdomen, ikke smerte % av blødningene i hø colon. Blødning stopper spontant i 75% av tilfellene. Reblødning % Colonoscopi Scintigrafi merkede røde blodlegemer Angiografi

32

33 Angiodysplasi

34 Angiodysplasi Uvanlig i colon, < 1 % Kan forekomme i hele colon men vanligst hø side Blødningen er venøs, blør mindre Argon laser, heater probe, skleroterapi

35 COLITT

36 Colitt-infeksjon Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E-coli O157:H7, parasitter. Clostridium difficile, men gir sjelden blodig avføring.

37 Ischemisk colitt Eldre pasienter. 85 % utvikler ikke gangrenøs colitt. 15 % utvikler gangren. arteria mesenterica inferior forsyner den venstre delen av tykktarmen samt endetarmen. arteria mesenterica superior - forsyner tynntarmen og høyre del av tykktarmen.

38

39 Etiologi noen årsaker Trombose i arteria mesenterica, aortadisseksjon Mesenterisk venetrombose: portal hypertensjon, pankreatitt Småkar sydom: Diabetes, vaskulitt, RA Sjokk : hjertesvikt, anafylaksi, Mekanisk obstruksjon: Coloncanser Iatrogene: f.eks colonoscopi Medisiner: NSAID, diuretika, digoxin Flyreise, infeksjoner, kraftig fysisk aktivitet

40 Diagnose Endoscopi. CT med peroral og intravenøs kontrast god undersøkelse ved mistanke om tarmiskemi Nedre abdominal smerte og blødning fra tarm samt eldre > 60, hemodialyse, hypertensjon, hypoalbuminemi, diabetes mellitus og forstoppende induserende medisiner.

41

42 Stråleskadet tarm Akutt etter 6 uker Kronisk proctosigmoiditt etter 9-14 mnd, men kan også komme senere, mer enn to år og sjelden opp til 30 år etter eksponering. Argon plasma coagulation (APC )

43 Postpolypektomi Forsinket blødning etter polypektomi opptrer i opptil 2 % Gjennomsnittlig 5-7 dager etter prosedyren, men kan oppstå etter noen timer og helt opp til 4 uker senere. Økt risiko hos eldre og med hypertensjon. Økt risiko hø side 1% sjanse for blødning ved polypp 10 mm 6,5 % ved polypp 20 mm

44 Meckels divertikulum Meckels divertikkel er den vanligste medfødte misdannelse i tarmsystemet og forekommer hos 0,3 3 % av befolkningen. De fleste pasienter er symptomfrie. Hos % foreligger ektopisk, syreproduserende ventrikkelslimhinne i divertikkelen, og sårdannelse og blødning kan forekomme. Mann - kvinne ratio på 2:1, Omtrent 2 til 4 prosent av pasientene utvikler en komplikasjon i løpet av sitt liv. Når symptomatisk, kan Meckels divertikkel opptre med magesmerter symptomer på gastrointestinal blødning, eller tarmobstruksjon

45 Meckels scintigrafi Påvisning av ektopisk ventrikkelslimhinne (Meckels divertikkel) Indikasjoner Førstehåndsundersøkelse ved smertefri blødning per rektum hos barn. Mulig Meckels divertikkel hos barn og voksne. Hva metoden yter Diagnostisk nøyaktighet > 90 %. Forberedelser Om mulig faste minst 4 timer. Fremgangsmåte 99mTc-perteknetat gis intravenøst under dynamisk bildetaking. Serie av statisk eller helst dynamisk bildetaking over 30 minutter. Forlenget bildetaking og spesialprojeksjoner kan være nødvendig. Tidsramme Ca. 1 time.

46 Utredning av GI blødning Fra GI traktus? Eller annen blødningskilde? Tidligere sykdommer, Anamnese Klinisk undersøkelse med rektaleksplorasjon Blodprøver, jernmangelanemi, evt cøliakiprøver Avføringsprøver, Hemofec? FeCal-test Opplysninger om alle medisiner Pas. kan da settes opp til riktig undersøkelse med en gang og diagnose kan stilles raskere

47 Hva skal vi henvise pas. til? Gastroscopi? Colonoscopi? CT colografi? MR eller CT tynntarm? Kapselendoscopi? Meckel scintigrafi? CT angio av abdominalkar?

48 CT colografi

49 CT colografi CT colografi er nå etablert som en robust metode for påvising av polypper 10 mm og cancer. Fordeler? Ulemper?

50 Kapselendoskopi

51

52

53

54 Kasuistikk Mann 65 år Kostregulert diabetes Hypertensjon Bruker ASA 75 mg x 1 og Renitec

55 Sykehistorie/ Klinisk us Tiltag. slapp Fastlege påviser Hb 9,3 med Ferritin 10 Ingen smerter i abdomen Regelmessig avføring, Hemofec og FeCal-test neg. Ikke sett blod i avføring. Ingen B- symptomer Fastlege henviser til gastromedisin

56 Gastroscopi Ikke øsofagitt, men stort hiatushernie Normale forhold i ventrikkel og duodenum Ikke blødning, gastritt eller duodenitt. Neg HP ureasetest Negative tynntarmbiopsier, ingen mistanke om cøliaki.

57 Blodprøver Fortsatt jernmangelanemi Seponerer Albyl E Starter Duroferon 100 mg x 1

58 Coloscopi Enkelte små divertikler i sigmoideum, ellers normalt funn. Normale forhold i terminale ileum. Normale biosier

59 Tar nye blodprøver og Avføringsprøve Fortsatt jernfattig, men ellers normale prøver. Fecal-Test 153 Hemofec pos 4 sek. i 1 av 3 prøver.

60 Kan det blø fra tynntarm? Rekvirerer CT tynntarm: Negativ undersøkelse.

61 Rekv. Kapselendoscopi av tynntarm Negativ, ingen tegn til blødning eller annen patologi. Ikke angiodysplasier Ikke tegn til Crohn

62 Hva gjør vi nå?

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske!

Råd mot kreft. Støtt kreftsaken gi en gave nå og hjelp oss å gjøre flere friske! ØNSKER DU MER INFORMASJON? På www.kreftforeningen.no finner du under Forebygging oversikt over aktuelt informasjonsmateriell og brosjyrer, og under Om kreft / Brosjyrer og temabrosjyrer - en felles, oppdatert

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre

Rikshospitalet. Til deg som er spurt om å gi en nyre Rikshospitalet Til deg som er spurt om å gi en nyre INNHOLD TIL DEG... 1 INNLEDNING... 3 OM NYRER OG NYRESVIKT 3 TRANSPLANTASJON... 3 FORDELER VED Å FÅ NYRE FRA LEVENDE GIVER 4 FØLGER AV Å GI BORT EN NYRE...

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom.

Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Kattehelse råd og symptomer ved sykdom. Jeg er en veterinær med lidenskap for katter, og er opptatt av å bedre vilkårene for dem. Min erfaring er at katter ofte kommer til veterinær sent i sykdomsforløpet,

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset

Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling Warfarinbehandling i praksis Tryggere antikoagulasjon Redaktører: Åsmund Reikvam og Per Morten Sandset 2. utgave Warfarinbehandling i praksis Tryggere

Detaljer

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI

GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI AVDELING FOR PERIODONTI 1 GENERELLE REGLER FOR KIRURGISKE INNGREP VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 1. LOKALT BETINGETE: 1.1. Pasienter med lokale infeksjonstilstander: Eksempelvis: 1.1.1. Herpes labialis:

Detaljer

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår

Når et lite barn dør. i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Når et lite barn dør i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår Å miste et barn er kanskje den største katastrofen som kan ramme et menneske. At et barn dør er meningsløst, det gjør forferdelig

Detaljer