NR. & ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. & 3 2013 27. ÅRGANG"

Transkript

1 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som går flere ganger daglig for å få utført jobben min. Etter selv å ha pendlet mellom fastlandet og øyene over en periode på åtte år nå i høst, ble jeg nysgjerrig på hvordan noen av mine medreisende opplever sin hverdag. SE LISS IVERSENS BETRAKTNING PÅ SIDE 8 Nye ansatte i Lurøy kommune s.2 Campus Helgeland s. 7 Eldres dag s.10

2 2 Kontrollutvalget i Lurøy Nye ansatte i Lurøy kommune Ved Cato Rødsand Kontrollutvalget i Lurøy for perioden består av Rudolf Johannesen (leder), Kurt Aspdal (nestleder) og medlemmene Bodil Hansen, Steinar Joakimsen og Gro Irene Nergård. Vararepresentanter er Erik Berntzen, Rune Johansen og Andreas Berglund. Sekretær for utvalget er Terje Hansen (Ytre Helgeland Revisjonsdistrikt). Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. Det mest vanlige er at kontrollutvalget foretar regnskapsrevisjon og uttalelse om årsregnskapet. Utvalget skal også drive forvaltningsrevisjon etter en vedtatt plan. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Hallgeir Moe er ansatt i stillingen som teknisk leder. Tiltredelsesdato var 9. september Hallgeir er bosatt på Sleneset og vil pendle vekselvis mellom kontorstedet på Tonnes og på Rådhuset på Onøy. Stillingen har stått ubesatt siste året. Anne Gunn Sjøholt Wiik er ansatt som pedagogisk konsulent/ saksbehandler ved oppvekstetaten. Hun tiltrådte 2. september Anne Gunn er opprinnelig fra Lurøy og har tidligere jobbet som lærer ved Onøy/Lurøy skole. Anne Gunn er nå flyttet tilbake til Lurøy. Stillingen har stått ubesatt siste året. Annette Riise er ansatt i et 5 års engasjement i rådmannens stab. Hun begynte 5. august og tar fatt på plan -og utviklingsarbeidet i Lurøy kommune. Først blir det samfunnsdelen av kommuneplanen, og dernest skal hun støtte helsesøster Hanne Sivertsen i arbeidet med Folkehelseplanen. Arild Olsen er ansatt som ny medarbeider ved økonomiavdelingen i Lurøy kommune. Han vil også ha ansvaret for oppfølging av personalet i kommunen.

3 3 Valg 2013 Så er høstens Stortingsvalg historie, og vi har gjort vår borgerplikt eller har vi det? Jo da, valgdeltakelsen i 2013 var på 77,7 %, og det er bedre enn både i 2005 og Men det betyr samtidig at vel stemmeberettigede lot være å stemme ved årets valg. Vanskelig å si hvilket resultat dette hadde gitt, men en ting er sikkert; når nesten 1 million mennesker lar muligheten til å påvirke gå fra seg, da har vi det vel for godt her i landet. Ved dette valget hadde innbyggerne i noen kommuner muligheten til å levere sin stemme på nett. Det betyr at de såkalte sofavelgerne har fått en ny mulighet. I framtida kan du altså levere din stemme ved hjelp av noen få tastetrykk, og da finnes det jo ikke noen unnskyldninger lenger for å la være. Men det ser ikke ut som om det heller hjelper, for resultatene fra e-valg gir ikke noen entydige positive tendenser i forhold til økt valgdeltakelse, og en statusendring betyr visst ikke noe for denne gruppen. I Lurøy ble resultatet av årets Stortingsvalg 47,3 % til de rødgrønne, mens de borgerlige fikk 50,5 %. Det paradoksale er at alle kommunene i Lofoten, Vesterålen og Ofoten var blå, bortsett fra et par små kommuner ytterst i Lofoten. Med tanke på mer eller mindre edle hensikter i saken om oljeutvinning i LoVeSe, ser det ut som om flertallet av velgerne i nord ville være med når det svarte gullet skal pumpes opp og ringvirkningene skal risles utover fylket. Men slik ble det ikke - ihvertfall ikke de fire første årene med blåblå. Vel, Nordlandsbenken vil de neste 4 årene bestå av 4 representanter fra AP, 2 fra H, 2 fra Frp og 1 fra Sp. Et flertall av disse har sine røtter i det rødgrønne alternativet, mens resten er blåblå. Det blir spennende å se hvordan dette går, men vi håper jo at alle på Nordlandsbenken vil bidra til ei positiv utvikling for hele vårt fylke. Blir forresten spennende å se hvor lenge de borgerlige partiene vil beholde fylkeskommunen, og hvor lang tid det vil ta før Lurøy befinner seg ytterst i en storkommune. Rebus Forrige gang hadde vi rebusen PÅMOTEFLØSKJÆRARTIKKELYTRET, og løsningen ble Influensa. Denne gangen var den heldige vinneren av 5 FLAX-lodd: Inger Osmo, Kvina, 8752 Konsvikosen. Årets tredje rebus ser slik ut: GJØRDUHOSFRISØRENSVØMMERIHAVET Send løsningen til: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. november Bacalao 1 kg klippfisk (ferdig utvannet filet) 1 kg potet 1 kg løk 2 fedd hvitløk ½ boks pimientos 1 boks hakkete tomater 1 boks tomatpuré 2 2,5 dl olivenolje (gjem litt til slutt) Oliven (etter ønske) Chili (etter ønske) Tilberedning Du kan gjerne ha ei rist i botn Skjær potet og løk i skiver (eventuelt finhakk chili) Varm opp olje i en kasserolle med litt løk nederst Legg klippfisk, potet, løk, chili og hermetiske tomater lagvis i kasserollen. Rør ut tomatpureen i olje og hell den i kasserollen. Kok opp, og la stå og småkoke på svak varme ca. 1,5 time, gjerne lenger. Rist lett på kasserollen av og til, men ikke rør i bacalaoen. Ferdig når poteten er kokt Tilbehør Brød eller flatbrød En god rødvin eller øl

4 4 Ordførerens spalte Lurøy moderniserer! Bjørnar Skjæran Vårt samfunn er i stadig endring. Samfunnsendringene skaper nye behov, samtidig som teknologisk utvikling gir oss nye muligheter. Å gjennomføre endringer kan være krevende på mange måter. Endringer betinger ofte mer ressurser i en overgangsfase, eller endret bruk av ressurser. Fornyelse og endring møter også ofte motstand, kanskje rett og slett fordi det nye ofte oppleves som ukjent. Skal man lykkes med fornyelse, kreves derfor både åpne sinn og vilje til nytenking, evne og vilje til prioritering, samt en høvelig kombinasjon av stahet og tålmodighet. Lurøy Arbeiderparti lovet i vårt valgprogram å modernisere de kommunale tjenestene, og øke tilgjengeligheten. Dette arbeidet er nå godt i gang. Folkevalgte og ansatte spiller på lag, og jeg er godt fornøyd med det vi har fått til så langt. Helårsåpne barnehager I år har vi gjennomført forsøk med helårsåpen barnehage på Sleneset VÆR TIDLIG UTE MED Å TENKE PÅ VINTERVEDEN NÅ! BESTILLER DU BJØRKEVED NÅ I MAI OG JUNI FÅR DU DEN FOR KR. 75,- PR. SEKK. TILBUDET GJELDER VED KJØP AV MINIMUM 30 SEKKER BJØRKEVED I 60 LITERS SEKKER. Løp og kjøp Tlf og i Aldersundet. Vi har også gjennomgått barnehagenes vedtekter, med sikte på å øke brukervennligheten i denne viktige tjenesten. Tilbudet om sommeråpne barnehager i flere kretser har vært etterspurt lenge, og evalueringen viser at det er godt mottatt. Helårsåpen barnehage innbefatter også tilbud om sommer-sfo, der det ligger til rette for det. I skrivende stund har formannskapet gått inn for å videreføre forsøket neste sommer, også i Konsvik barnehage. Dette vil gi kommunestyret et godt grunnlag for å ta ei beslutning om framtidig løsning høsten Nye datasystemer Lurøy kommune investerer nå betydelige beløp i nye datasystemer både for økonomiavdelingen og helse- og omsorgstjenesten. Investeringene er et resultat av tydelig prioritering, og vil gjøre tjenestene bedre for både ansatte og brukere. Modernisering av legetjenesten For noen uker siden innførte Lurøy kommune elektronisk bestilling av legetime, etter en ganske omfattende prosess. Tilbudet har vært etterspurt lenge, og jeg er svært glad for at dette nå er på plass. Det er nå mulig for de som ønsker det å bestille legetime via sms eller via kommunens hjemmeside. I denne avisa finner du mer informasjon om hvordan du tar i bruk tjenesten. Det nye tilbudet vil gjøre det mer lettvint for brukerne, samtidig som telefontrykket på legekontoret allerede har avtatt. Skulle det oppstå innkjøringsproblemer, har jeg stor tillit til at våre ansatte vil håndtere dette på en god måte, og gjennomføre nødvendige tiltak for at den nye tjenesten blir best mulig for alle. Oppgradering av helsetjenestens systemer gir også en helt ny hverdag for legene, samtidig som vi som brukere både får økt kvalitet og bedre tilgjengelighet på selve legetjenesten. Legene får nå elektronisk tilgang til oppdaterte pasientopplysninger, prøveresultater m.v. også når de er på utekontorene, og pasienter som ønsker det, vil etter hvert kunne bestille ny time i løpet av legebesøket. De nye systemene skal også sikre en bedre samordning mellom legetjenesten, omsorgstjenesten og sykehusene, der pasientens behov settes enda mer i fokus. Personlig oppfølging av den enkelte pasient betinger god og sikker informasjonsflyt mellom de ulike aktørene. I så måte er oppgraderingen også en kvalitetsreform, som skal bidra til at alle som trenger hjelp får riktig hjelp når de trenger det. Innbyggerne på Sørnesøy, Hestmona og Kvarøy har dessverre fått forringet sitt tilbud fra helsetjenesten etter at Helgelandssykehuset sa opp driftsavtalen for Æskulap i forbindelse med innfasing av de nye ambulansebåtene. Dette gjør vi alt vi kan for å bøte på. Det er gitt klar melding om at pasienter fra kretser uten eget legekontor skal gis prioritet på alle kontordager på legekontoret på Onøy. Det er også etablert kontakt med Rødøy kommune, med sikte på at lurøyfjerdingene kan benytte deres legetjeneste etter modell fra Lurøy innland. I tillegg vil jeg i prosessen rundt anbudet for Lurøyprinsessens rute ha et sterkt fokus på tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Og siste ord om ambulansebåtene er ikke sagt. Vi har nå fått gjennomslag for at ordningen skal evalueres, og denne prosessen vil jeg følge tett. Modernisering av økonomiavdelingen

5 Økonomiavdelingen har fått nytt økonomisystem fra 1. januar i år. Det har vært noen innkjøringsproblemer, men det er ingen tvil om at det nye systemet vil bidra til bedre økonomistyring, og dermed bedre utnyttelse av kommunens begrensede økonomiske ressurser. Dette vil komme oss alle til gode. Fellesskapets ressurser skal forvaltes best mulig! Nytt faktureringssystem vil også effektivisere arbeidet i økonomiavdelingen, samtidig som vi som innbyggere får tilgang på bedre og mer moderne tjenester. Fra nyttår vil tilbud om E-faktura fases inn, og selv om jeg kjenner få som har et hjertelig forhold til kommunale avgifter, forventer jeg at mange vil oppleve det nye tilbudet som et godt tiltak. Jeg forventer også at det nå skal bli enklere for de som ønsker det å etablere faste betalingsavtaler med kommunen, noe som gir muligheter for bedre økonomistyring også for oss innbyggere. Vi må ville videre Jeg sier ofte at Lurøy objektivt sett er verdens vakreste kommune. Noen synes kanskje det er å ta hardt i, og det kan saktens diskuteres hvor objektiv jeg er. Men det er godt å bo og leve her. Og vi skal også være en moderne kommune! Kommunestyret har gått i front for denne utviklingen. Først ved å ta i bruk moderne løsninger for gjennomføring av kommunestyremøtene. Nå også ved at vi sammen med kommunens ansatte moderniserer tjenestene. Nylig ble vi kåret til 34. beste kommune i landet på Kommunebarometeret, og nr. 2 i Nordland! I løpet av to år har vi klatret fra 294. plass av 429 kommuner. Dette viser at det gjøres mye godt arbeid i Lurøy. Men det er lite lurt å hvile på laurbærene. Vi må ville videre hele tiden! All utvikling krever innsats. Men alternativet er ikke noe alternativ. Modernisering av kommunen er en del av dette arbeidet. Slik sikrer vi at Lurøy er Liv Laga også i framtida! Prosjekt Vandrebok Prosjekt vandrebok handler om å gi bøkene et nytt liv. Ved å sende bøkene på vandring, finner de kanskje sin spesielle eier, eller kanskje vandrer de langt. Kanskje vil de skape glede, kanskje til og med engasjere, og resultere i en god diskusjon. Ta med deg en vandrebok og les den. Vil du beholde den, må du gjerne det. Vil du sende den videre, er det flott. Hvis du vil la den vandre videre, legg den gjerne slik at den blir funnet igjen. Da kan dette være en skatt som vil glede mange. Bøkene legges ut på stadig flere steder (venterom, ferger, hurtigbåter). Hvis du ønsker å være med på ordningen, ta kontakt med Lurøy bibliotek. Dette er gratis. Rita Jørgensdatter, biblioteksjef Den 12. august i år ble avtalene vedrørende bygging av Lovund flerbrukshall undertegnet. Jarl-Tore Johansen, daglig leder ved Johansen Maskin AS signerte for gravearbeider, mens Morten Loftfjell, Project Manager i Momek Civil AS signerte for hovedentreprisen. Lurøy kommune: Nå kan du bestille time hos legen via SMS 5 Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker. Ikke bruk SMS ved øyeblikkelig hjelp. Kr. 6,- per mottatt melding. Send LURØY + fødselsdato, ditt navn og grad av hast til F.eks. LURØY Kari Normann Trenger time for konsultasjon Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale. (Unngå sensitiv informasjon) NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer Signering Lovund flerbrukshall Byggearbeidet skal oppstartes senest 15. oktober 2013, og flerbrukshallen skal stå ferdig før sommeren Flerbrukshallen på Lovund er kostnadsberegnet til 45,2 millioner kroner.

6 6 Orientering til eiere av landbrukseiendom i Lurøy 1. juli 2009 trådte det i kraft endringer i jordloven som får betydning for eiers drift av jorda. Driveplikt på jordbruksareal Alle landbrukseiendommer med jordbruksareal har driveplikt, uavhengig av jordbruksarealets størrelse. Med jordbruksareal menes fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. Dette er klassifiseringer som er definert av Skogog Landskap, og arealene kommer frem på gårdskartene til hver eiendom. Gårdskartene er tilgjengelig elektronisk på Driveplikten synliggjør eierens forvalteransvar knyttet til det å eie jordbruksarealer. Driveplikten varer gjennom hele eiertiden. Til forskjell fra tidligere bestemmelser er det ikke lengre tilstrekkelig at arealene holdes i hevd. For at driveplikten skal være oppfylt, må produksjonsegenskapene på jorda opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Dette innebærer at arealene må høstes og kultiveres årlig. Driveplikt når eier selv velger å drive jordbruksarealet Eier som velger å oppfylle driveplikten personlig må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Dette innebærer ikke at eieren egenhendig må forestå driften, men at eiendommen må drives for eierens regning og risiko. Eieren må være den som planlegger driften og står ansvarlig for innkjøp av driftsmidler og salg av produkter. Driveplikt når eier velger å leie bort jordbruksarealet Eier av landbrukseiendom har mulighet til å oppfylle sin driveplikt ved å la noen andre ta seg av driften av jordbruksarealene. Når en avtale om bortleie av jordbruksareal større enn 5 dekar er inngått, skal eieren gi melding til kommunen som dermed får mulighet til å ta stilling til om vilkårene for bortleie etter jordlovens 8 annet ledd er oppfylt. Jordloven 8 fastslår at avtalen om bortleie må gjelde jordbruksarealet på eiendommen, jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom, avtalen må ha en varighet på minst ti år om gangen, den må være skriftlig og føre til gode driftsmessige løsninger. Bestemmelsen er ikke til hinder for at eieren kan drive deler av eiendommen selv. Eier kan også velge å leie bort deler av eiendommen til en leietaker og en annen del til en annen leietaker. Leieavtalen kan ikke gi eier mulighet til å si opp leieavtalen i løpet av leieperioden. Dersom eier/leier ønsker det, og det går frem av avtalen, kan leietaker på sin side si opp avtalen i 10-årsperioden. Leieavtalen kan ha varighet ut over 10 år. Avtaler ut over 10 år kan betinge delingssamtykke etter jordloven 12 og konsesjonsbehandling etter konsesjonsloven. Det er utarbeidet et standardformular for avtale om leie av jord - Jordleieavtale. Det er også mulig å ta kontakt med Geir Vatne for å få tilsendt skjemaet. Vi minner om årets TV-aksjon INGEN TID Å MISTE i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Søndag 20. oktober 2013 oppfordres alle til å ta imot bøssebærerne og støtte helselaget i deres arbeid. Fritak fra driveplikten Jordloven 8 a fastsetter regler om adgang til å søke fritak, helt eller delvis, fra driveplikt. Bestemmelsen er begrunnet ut fra at eieren ikke alltid er i stand til eller ønsker å drive jordbruksarealet selv eller leie det ut. Årsaker som kan gi grunn for søknad om fritak er at jordbruksarealet ikke gir grunnlag for lønnsom drift eller at det ikke lar seg gjøre å få leid bort arealet. Eventuelt dersom det bare lar seg gjøre å leie bort arealet for en kortere periode enn 10 år. Ved avgjørelse av søknad om fritak skal det legges vekt på følgende momenter: Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd Bruksstørrelsen Avkastningsevnen på arealet Om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealer som tilleggsjord Søkerens livssituasjon Brudd på driveplikten Dersom jordbruksareal ikke blir drevet, kan kommunen etter jordloven 8 tredje ledd gi pålegg om å leie bort jord for en periode av inntil 10 år eller pålegge at det skal gjennomføres tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen, på vegne av grunneier, bestemme at det skal inngås avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for inntil 10 år. Videre kan fylkesmannen etter jordloven 20 pålegge tvangsgebyr dersom bestemmelsene i 8 ikke overholdes. Slike pålegg er et alternativ eller supplement til pålegg om utleie. Når en avtale om bortleie av jordbruksareal større enn 5 dekar er inngått, skal eieren sende en kopi til kommunen, som dermed får mulighet til å ta stilling til om vilkårene for bortleie etter jordloven 8 annet ledd er oppfylt. Spørsmål vedrørende driveplikten kan rettes til Geir Vatne på telefon (mandager og tirsdager) eller e-post luroy.kommune.no.

7 før fan! 7 Campus Helgeland Tekst og foto: Cato Rødsand Tidlig i høst hadde Torbjørn Aag og Tone Jacobsen fra Kunnskapsparken på Mo i Rana tatt turen til Lurøy for å fortelle om Campus Helgeland som nylig åpnet sine lokaler i sentrum av Mo. Befolkningsvekst på Nord-Helgeland I dag er vi til sammen innbyggere på Nord-Helgeland. Det er 36 flere enn ved årsskiftet. Tallene viser at Rana nå har innbyggere, som er 54 flere enn ved årsskiftet. Nesna har innbyggere, som er 32 opp fra årsskiftet, mens Rødøy har økt fra til De tre andre kommunene på Nord- Helgeland har tilbakegang. Lurøy går ned med fire innbyggere, til Dermed er det nå Lurøy bare fem innbyggere større enn Nesna. Hemnes krymper med 41, til 4.579, mens Træna går tilbake med ti innbyggere, til 496. Midt- og Sør-Helgeland øker totalt sett med 121 innbyggere, til innbyggere. Nordland totalt sett har i løpet av første halvår passert innbyggere, og teller ved utgangen av juni innbyggere. Dette er en vekst på 703 innbyggere i forhold til folketallet ved utgangen av Kilde: Rana Blad Campus Helgeland er på ingen måte et lukket akademi, men derimot en næringslivsstøtte, som gir muligheter for kompetansepåfyll og setter opp kurs etter behov både fra næringslivet lokalt og regionalt. Campus Helgeland fremstår som en lokal stolthet, en kunnskapsbase og en viktig aktør i arbeidet med å styrke samarbeidet i Helgelands-regionen. Lurøy Næringsforening presenterte seg også denne dagen, der i alt 25 deltakere fra næringsliv og kommune møttes. Vi utfører alt innen; - Regnskap - Lønn - Fakturering - Vi Selvangivelse utfører - Årsoppgjør alt innen: Regnskap - Lønn - Fakturering Selvangivelse - Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET Mob Fax Mail Bruk Refleks P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Edvardsen Økonomiservice 8762 Sleneset Vi utfører Mob. alt 41 innen; Selvangivelse Tlf Årsoppgjør EDVARDSEN ØKONOMISERVICE 8762 SLENESET medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening - Regnskap - Lønn - Fakturering Mob Fax Mail medlem i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Medlem i Regnskapsføreres Forening

8 8 Folk i farten Også de mindre kretsene i kommunen har behov for varer. Her klargjør ekspeditør Elisabeth Selnes og skipper Geir Olsen et hiv med kolonialvarer. Ved Liss Iversen Da jeg ankom kaiet i Stokkvågen en morgen i slutten av august møtte jeg på Elisabeth Selnes som nylig er begynt som ekspeditør og Geir Olsen fra Nesøya, skipper på Lurøyprinsessa. Begge i ferd med å laste varer om bord i Prinsessa. Jeg spurte Geir hvordan han trives i jobben sin. Han kom med følgende tilbakemelding: Alt er positivt, arbeidstid og sted, greie kolleger og søte roser som pendler, og så en og annen fargerik tulipan. Geir sier han føler seg priviligert som kjører rute på Helgelandskysten, med Trollfjellan som ramme rundt reisa med Lurøyprinsessa. Ingen dag er lik den andre, variasjoner i vær og årstider gjør jobben både utfordrende og spennende. Sier at i utgangspunktet skulle han jobbe som vikar i et år eller to, hadde egentlig satt en grense på tre år, men tiden går Amora Kaker til alle anledninger! Vi er et konditori som holder til i Træna, men leverer nå også kaker til omkringliggende øyer på Helgeland. For mer informasjon, se vår hjemmeside eller ta kontakt på tlf Frakt fra kr. 95,- fort. På de syv årene som er gått er mange av de små som har reist blitt store, og de fleste store blitt bare bittelitt større. Tror og håper at både Lurøyprinsessa og de som jobber her, får samarbeide en god stund til. Til vårt bruk, i ruta, har denne dama som damer flest, bare blitt bedre med årene. På tur til Rådhuset møtte jeg på to fine damer, Hanne og Janne som strålte i solskinnet. Jeg spurte Janne Sommerseth, leder på oppvekst hvordan hun trives med å pendle. Janne forteller at det som er positivt med pendlingen er alle de flotte menneskene man treffer på turen, og det meget serviceinnstilte mannskapene vi har på båtene i Lurøy. Janne som bor på Aldra forteller at hun har pendlet daglig med båt i 20 år, de siste fem til Onøy, men at hun gjennom jobben også er rundt på andre øyer i kommunen. Det resulterer i mange timer på de forskjellige kaiene rundt omkring. Da kan det inntreffe uventede opplevelser som det å se niser i soloppgang, få en hyggelig prat med en tilfeldig turist, en sjokolade fra mannskapet på båten og et ufyselig stormvær. Akkurat det får man ta med et smil. På turen fra Sleneset med MF Lurøy kommer alltid blide Helge Oddøy som selv er fra Sleneset for å ta billett. Jeg spurte Helge om

9 9 Ved landgangen om bord i Helgeland møtte jeg Normann Nordås som er ny som ekspeditør. Helsesøster Hanne S. Teigen og oppvekstsjef Janne Sommerseth pendler nesten daglig for å komme til rådhuset på Onøy eller på oppdrag rundt om i kommunen. han ville dele noen tanker fra sin hverdag med oss. Helge sier det er mye som er positivt med jobben som han har hatt siden i juni Han treffer så mange hyggelige mennesker. Liker å jobbe i nærheten av heimplassen Sleneset. Har trivelige kollegaer, og nå gleder de seg bare til å ta i bruk nye ferger. Legger til at MF LURØY er en topp arbeidsplass. Normann Nordås har vært i jobben i ett år, og han synes det fineste med denne jobben er alle de hyggelige menneskene han treffer Helge Oddøy i kjent positur med billettapparatet.

10 10 Eldres dag Den 1. oktober var hele 25 deltakere i Lurøy samlet til eldres dag på Oscarbrygga på Tonnes. Det aller viktigste er å møtes jevnlig for en god prat med kjenninger, sier sekretær for eldrerådet Karin S. Olufsen, som legger til rette for disse samlingene. Hovedtemaet for dagen var Å eldes med stil, og ernæringsrådgiver Trine Dalmo fra Mo i Rana var hyret inn for å snakke om dette, med mange gode råd til deltakerne. Ellers er quiz og god mat faste poster på disse dagene, noe alle setter stor pris på. Mange deltok på eldres dag på Tonnes i begynnelsen av måneden (Foto: Karin S. Olufsen) Lurøy Kommune Rektor Moflag skole Moflag skole ligger midt i det vakre øyriket på Sleneset. Skolen er en fådelt skole med 24 elever. Sleneset har gode ferge - og båtforbindelser til fastlandet (Stokkvågen), Sandnessjøen og Bodø. Nåværende rektor har søkt andre utfordringer og vi søker hennes etterfølger. Stillingen er ledig med tiltredelse etter avtale. Om stillingen Rektor er øverste leder ved skolen og har pedagogisk - personal og budsjett ansvar. Ønskede kvalifikasjoner Relevant pedagogisk utdannelse fra høyskole eller universitet Kvalifikasjoner for undervisning i grunnskole Det er ønskelig med ledererfaring fra skole og erfaring fra prosjektledelse Vi søker etter en leder som Har evne og vilje til å motivere og lede og slik bidra til utvikling av skolen som en lærende organisasjon Legger vekt på å skape gode samarbeidsrelasjoner Er engasjert og har kompetanse på læring, samarbeid og utvikling Viderefører kommunens og skolens mål og satsningsområder samt de nasjonale føringer Har pedagogisk engasjement Vi tilbyr Utfordrende og spennende oppgaver og utviklingsmuligheter Et godt og fast kollegafellesskap i rektorkollegiet i Lurøy kommune Lønn etter avtale Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig Søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kommunen forbeholder seg retten til å lyse ut stillingen på nytt eller se på andre former for organisering. Nærmere opplysninger om stillingen Oppvekstsjef Janne Sommerseth tlf / Før tilsetting må det legges frem politiattest av nyere dato. Søknadsfrist 23. oktober 2013 Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Utleie av flytekai til Rednings selskapet Redningsselskapet har inngått avtale med Lurøy kommune om leie av flytekaiet i Jektvika på Onøy, der legeskyssbåten Æskulap tidligere var stasjonert, som liggested for ambulansebåtenes reservefartøy. Leieforholdet gjelder fra 21. juli 2013 og i 3 måneder fremover. Redningsselskapet signaliserer at de kan være interessert i å leie for en lengre periode når avtalen går ut, opplyser rådmann Karl-Anton Swensen. Norges Vels gründerpris 2014 Har vi en god kandidat i Lurøy kommune? Norges Vels gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Gjennom denne prisen ønsker Norges Vel å premiere og oppmuntre gründere for deres innsats. Alle kan sende inn forslag på kandidater fra hele landet og fristen for 2014 er 15. november (Tlf eller Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

11 INFLUENSAVAKSINERING I Lurøy sesongen 2013/2014 Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa, er: Alle fra og med fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2 kronisk lungesykdom (inkludert astma) kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon kronisk leversvikt kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet nedsatt infeksjonsresistens svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40) andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper: Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter. Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene. Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte. Tid og sted; Onøy/ Lurøy; legekontoret/helsestasjon; mandag 14. okt. kl Sleneset; legekontor /helsestasjon; tirsdag 15. okt. kl Lovund; legekontor/helsestasjon; onsdag 16. okt. kl Bratland; legekontor/ helsestasjon; torsdag 17. okt.kl Konsvik: Konsviktunet; mandag 21. okt. kl Kvarøy; Kvarøy oppvekstsenter; onsdag 23. okt. kl Sørnesøy/Hestmona; Lurøy legekontor; fredag 18. okt. kl Evt: Nordnesøy kai; Eyr Myken tirsdag 22. okt. ca.kl Vaksinen koster kr Dersom du ønsker vaksine mot pneumokokksykdom (bl.a. lungebetennelse), må denne bestilles på forhånd ved helsestasjonen/ legekontoret. Dersom noen er forhindret fra å møte til angitt tid og sted, kan helsestasjonen kontaktes for annen avtale. De som p.g.a. sin helsetilstand ikke kan møte opp til vaksinering kan vi gjøre avtale med hjemmesykepleien om å få satt vaksinen hjemme. Tlf. Helsestasjon Lurøy/Lovund/Sørnesøy: ved Turid Istad; / Tlf. Helsestasjon Bratland/ Konsvik/Sleneset /Kvarøy: ved Hanne B.S. Teigen; MOBIL GJENBRUKSSTASJON Vi er endelig i gang med faste ruter med vår Mobile gjenbruksstasjon Om du på forhånd klargjør avfallet for sortering er dette til stor hjelp for oss. Folder med rutetider kommer i posten, eller last ned på Avfallet sorteres i følgende fraksjoner. Gratis/ husholdn: - Tv og monitorer - Små elektronisk avfall (EE- avfall) - Farlig avfall som o Bilbatterier o Batterier o Lysstoffrør o Spillolje o Maling/ lim/ lakk Betaling/ husholdn. - Treverk - Metall - Annet grovavfall Pris: kr.360,- pr m 3 For bedrifter gjelder egne priser! Betaling kun med kort. PS! «Herreløst avfall blir ikke tatt med!» Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post:

12 12 lensmannen i lurøy og træna Snøskuterkjøring All kjøring med snøskuter omfattes av vegtrafikklovgivningen. Dette gjelder på veg så vel som privat inn-og utmark. Viktige bestemmelser er: All ferdsel skal foregå hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Snøskuter skal ved bruk være i forsvarlig og forskriftsmessig stand Snøskuter skal være registrert. Registreringsskilt skal festes foran på snøskuteren eller på venstre side mellom fotbrett og sete. Vognkort skal medbringes Det kreves klasse S. De som har kjørt opp før kan kjøre snøskuter på andre førerkortklasser. Personer mellom år kan kun føre snøskuter klasse 1. Førerkort skal medbringes under kjøring. Kjøring under påvirkning av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler er ikke tillatt. ( 0,2 promille ) Utenlandsregistrert skuter kan av norsk statsborger kun føres når utenlandsk berettiget person selv er med på kjøretøyet. Under kjøring skal påbudte fjernlys, nærlys eller kjørelys være tent. Dispensasjoner: Det er den enkelte kommune som med hjemmel i lov og forskrift har myndighet til å utstede dispensasjoner innenfor gitte rammer. En dispensasjon er strengt personlig og kan ikke overdraes til andre. Dispensasjonen gjelder for: et bestemt formål, et bestemt område / konkret trase, en tidsbestemt periode. Kjøring som ikke er i samsvar med disse vilkårene er ikke tillatt. Dispensasjonen skal medbringes i original under kjøring. Forbud mot snøskuterkjøring i utmark gjelder også for grunneier på egen eiendom. Grunneiers behov for kjøring i næringsøyemed blir ivaretatt i motorferdselslovens 4 c som tillater grunneier å kjøre i forbindelse med nærmere definerte former for næringsutøvelse. Preparering av skiløyper: Kommunen, idrettslag, hjelpekorps og lignende organisasjoner har lov å preparere skiløyper for allmennheten og for konkurranser. Ved slik kjøring bør det være med fullmakt fra kommunen eller idrettslag. Preparering av private skianlegg og løyper krever dispensasjon. Transport av ved: Nødvendig vedtransport fra egen eiendom til fast bopel og i forbindelse med næringsvirksomhet tillates med hjemmel direkte i loven. For all annen vedtransport må kommunen søkes om dispensasjon. Kjøring på snødekt innmark Motorferdselsloven gjelder ikke på snødekt innmark, men det kreves grunneiers tillatelse for å kunne kjøre. Likeledes gjelder vegtrafikklovens bestemmelser. Kvinnearkiv i Nordland Innsamlingsaksjon i hele fylket skal dokumentere kvinners samfunnsinnsats. - Dette er en kjempeviktig sak, både kvinnepolitisk og i forhold til stemmerettsjubileet, sier en begeistret fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit Olsen (Ap). - Arkivet vil dokumentere kvinners samfunnsengasjement og synliggjøre kvinners store betydning i samfunnslivet. Historiefortellingen har handlet for lite om kvinners rolle. Dette er spesielt viktig for den oppvoksende generasjon. De unge skal få vite at kvinner deltok og gjorde en enorm innsats, selv om de ikke var så synlige på sedvanlige maktarenaene, som ofte var totalt mannsdominert, sier hun. Skattejakt Det er i forbindelse med stemmerettighetsjubileum i 2013 at Arkiv i Nordland ønsker å samle inn arkiv skapt av kvinneforeninger, lag og foreninger ledet av kvinner, eller med sterk deltakelse av kvinner. - Vi tror det finnes mange kvinnearkiv i de nordlandske bygder og byer. Arkivene kan dokumentere kvinnelig samfunnsengasjement i Nordland, og anses som svært viktige å bevare, sier fagleder for historisk arkiv ved Arkiv i Nordland, Solveig Lindbach Jensen. Kan gå tapt Kvinnearkiv er ofte privatarkiv, og disse arkivene faller utenfor noen bevaringsordning. Det betyr at arkivene står i fare for å gå tapt om noen ikke tar vare på dem. Arkiv i Nordland ønsker å samle inn, katalogisere og sikre bevaring av arkivmaterialet. Arkiv i Nordland vil også gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for forskere og andre interesserte. Ved å sikre arkivmaterialet vil kvinners samfunnsengasjement i Nordland de siste hundre år være dokumentert og kvinner vil vises i arkivet, og dermed også i framtidig historieskrivning. Hvem og hva? Arkiv i Nordland ønsker å komme i kontakt med de som har deltatt i typiske kvinneforeninger, eller som vet om arkivmateriale etter kvinneforeninger. Mye kan ligge på loft og i kjeller! -Kvinnearkiv kan stamme fra foreninger knyttet til Saniteten, Kirke og misjon, losjer, Speideren, Røde kors, 4H, Redningsskøyten, Samvirkelaget og andre. Det vil også finnes foreninger av mer ideologisk og politisk karakter, eller spesielle interesseorganisasjoner. Alt dette er av interesse for Arkiv i Nordland, sier Solveig Lindbach Jensen og oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt med oss.

13 13 Kjøring på ubrøytet veg Ubrøytet vei defineres som utmark. Snøskuterkjøring er derfor ikke tillatt med mindre man har hjemmel direkte i lov, forskrift eller dispensasjon fra kommunen.. Kjøring på offentlig veg Med mindre Vegkontoret gjennom egen forkrift har gitt tillatelse, er det ikke tillatt å kjøre snøskuter på offentlig veg. Det er lov med kryssing av veg, kjøring på kortere strekninger hvis det er umulig å passere i terrenget. Hjelm: Enhver, både på scooter og i slede, skal bruke godkjent styrthjelm eller CE-merket alpinhjelm. Unntaket gjelder for reindrift, skogsdrift og vedlikehold av kraftgater. I tillegg vil man minne på at snøskuter som fraktes på tilhenger skal være forsvarlig festet / surret slik at de ikke kan forskyve seg under transport eventuelt falle av. Fart: Offentlig vei: 30 km/t I terreng uten kjelke: 70 km/t I terreng med kjelke: 60 km/ t I terreng med kjelke med passasjer: 40 km/t Bergningsbil med assistanse for alle forsikringsselskap og NAF. Døgnvakt Les mer om våre garantiordninger på Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti og 5 års garanti på deler og arbeid! Når du tar servicen hos oss får du 12 måneders Mobilitetsgaranti og 5 år/ km garanti med på kjøpet! Du heholder selvsagt nybilgarantien - det skulle bare mangle! Vi utfører service på alle bilmerker med kvalitetsdeler! Vi har et stort utvalg rekvisita og tilbehør til bil og fritid! Vi har gode tilbud hver måned. Se etter avis og katalog i postkassen. Kvina Auto AS 8752 Konsvikosen Telefon: E-post: Internett: Bruk din lokale fagmann! Se etter tibudsavis i posten! PKK - Service - Reparasjoner - Dekk En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: - vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland Som eneste lokalbank i Lurøy ønsker vi å bidra til lokal utvikling i Lurøy. Helgeland Sparebank har et komplett lokalt bank- og forsikringstilbud. Lokal tilstedeværelse gir oss lokalkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Det gir oss en unik anledning til å skreddersy individuelle finansieringsløsninger tilpasset din situasjon. I tillegg kan du ha dine skade- og livsforsikringer hos oss. Enkelt og greit å ha alt på en plass. Velkommen til oss i lokalbanken her i Lurøy - tlf Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: EN KOMPLETT LOKALBANK

15 15 Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger Lurøy Telefon Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

16 16 Åpen Gård 2013 Tekst og foto: Cato Rødsand Til glede for mange var det flere lokale Bondelag i fylket som også i år tok på seg jobben med å arrangere Åpen Gård. Det er første gangen at dette skjer i Lurøy, og vertskap var Skjalg og Malin Nordås i Lurøy Gård, der årets tema var landbrukets leveranser. Lurøy Gård vertskap Arrangørkorpset, som besto av samtlige bønder i Onøy/Lurøy krets, fikk ei unik anledning til å vise fram hva landbruket bidrar med i samfunnet, hvor mye mat som produseres på gården og hvor mye produksjonen må øke for å holde tritt med befolkningsveksten. Temaet fungerte godt i forhold til å ta inn landbrukspolitiske momenter i arrangementet, noe som var spesielt aktuelt bare noen uker før Stortingsvalget. Flott ramme Driverne av Lurøy Gård kunne ikke ønsket seg bedre forhold for Åpen Gård-arrangementet. Vi skriver lørdag 24. august og værgudene viste seg fra sin aller beste side med sol og varme. Hele 300 små og store besøkende tok turen til arrangementet, og det lokale bondelaget fikk mange lovord om gjennomføringen, der mange uttrykte et ønske om flere slike arrangementer i årene framover. Mange aktiviteter Her var det omvisning i renessansehagen, traktorkjøring, snekring av fuglebur, natursti med faktaspørsmål omkring landbruket, auksjon, omvisning i nytt og moderne fjøs, utstilling av redskaper, salgsboder, innhegning av ulike dyr og salg av mat og drikke. De som sto for grillinga fikk kjørt seg skikkelig i det varme været. Rømmegrøten var så populær at det ikke ble nok av den. Det var liv og røre, der folk fra hele kommunen hadde satt hverandre stevne og kunne prate kjenning og nyte en flott dag i landbrukets tegn. Tilreisende fra hele kommunen kom på Åpen Gård-arrangementet på Lurøy Gård i august. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Marianne Wagner Design/Trykk: Prinfo Rønnes,Mosjøen

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Påtrykk fra bønder og næringsorganisasjoner om at landbrukskontoret måtte profilere seg mer. Kommunedialogen 2010. Ca 400 landbrukseiendommer. 21 660 dekar jordbruksareal

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen:

JORDLEIEAVTALE. Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: JORDLEIEAVTALE Avtalen skal underskrives i tre - 3 - eksemplar. Partene beholder et eksemplar hver, og et blir levert kommunen: Aure kommune Rådhuset 6690 Aure Att.: Enheten for kultur, plan og næring

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

KVINNEARKIV I NORDLAND

KVINNEARKIV I NORDLAND KVINNEARKIV I NORDLAND (Arkiv i Nordland Solveig Lindbach Jensen) Bakgrunn I forbindelse med stemmerettighetsjubileum i fjor startet Arkiv i Nordland et prosjekt med å samle inn arkiv skapt av kvinneforeninger

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand

NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG. LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2013 27. ÅRGANG LANDETS BESTE NYSGJERRIGPER ER Ved Cato Rødsand Stemningen

Detaljer

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Kvarøy vindusmuseum. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. Side 13. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2015 29. ÅRGANG Kvarøy vindusmuseum Side 13 y-ordførerens spalte side 4 Fremtidig

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Rundskriv M-3/2011 Vår ref: 2010 00983/IAA Dato: 31. mars 2011

Rundskriv M-3/2011 Vår ref: 2010 00983/IAA Dato: 31. mars 2011 Rundskriv Kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Rundskriv M-3/2011 Vår ref: 2010 00983/IAA Dato: 31. mars 2011 Rundskriv M-3/2011 Driveplikten etter jordloven NYTT I RUNDSKRIVET Loven

Detaljer

Driveplikten etter jordloven

Driveplikten etter jordloven Rundskriv Kommunene, fylkeslandbruksstyrene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning Nr. M/3-2009 Vår ref: 200900001 Dato: 26. juni 2009 Rundskriv M-3/2009 Driveplikten etter jordloven Postboks 8007

Detaljer

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1)

Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Vaksinasjons-status Søndre Land kommune uke 46. - i henhold til anbefalt rekkefølge for vaksinering mot ny influensa A(H1N1) Kommunen har pr 15.11.09 bare fått tildelt 1000 vaksinedoser. Her følger en

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Praktisering av drivepliktsbestemmelsene

Praktisering av drivepliktsbestemmelsene Praktisering av drivepliktsbestemmelsene MARIT H. FJELLTUN LANDBRUKSSJEF I DRAMMEN, LIER, RØYKEN OG HURUM Regelverk Det er jordlovens 8 og 8a, i tillegg til forpaktningsloven, som regulerer driveplikt

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Stemmerettsjubileet 1913 2013

Stemmerettsjubileet 1913 2013 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2013 27. ÅRGANG Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy bibliotek har gjennom hele 2013

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Vi kan eiendomsutvikling

Vi kan eiendomsutvikling Vi kan eiendomsutvikling Hvem er vi? Norges Vel Eiendom AS ble etablert i 2011 og er et datterselskap av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel Eiendom forvalter og utvikler morselskapets eiendommer,

Detaljer

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen

ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE. Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen ÅRSMØTE I IDRETTSRÅDET 2006 PROTOKOLL FRA MØTE Mandag 05.mars 2007 i kommunestyresalen & Innkalling: årsmøte har vært annonsert i Ringerikes blad tre ganger. Innkalling godkjent. & Saksliste, godkjent.

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø. 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 90/3 Arkivsaksnr: 2014/901-21 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 90/3, 256/8 og 20/8 Mæla nedre østre ofl. - odelsfrigjøring

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

NR. 3 oktober 2015 29. ÅRGANG. her kan nevnes jektefart, merovingertiden. Med denne boka har befolkningen

NR. 3 oktober 2015 29. ÅRGANG. her kan nevnes jektefart, merovingertiden. Med denne boka har befolkningen Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober 2015 29. ÅRGANG Kvarøy et senter midt i leia I forbindelse med Kvarøy Handelsstevne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 71/12 Arkivsaksnr.: 14/583 SØKNAD OM OPPHEVELSE AV BOPLIKT I LYUBRÅTEN GNR. 71/12 OG 17 KNUT RUGLAND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Transport, en viktig del av reiselivet

Transport, en viktig del av reiselivet Transport, en viktig del av reiselivet Samferdselssjef Steinar Sæterdal 18.09..2012 Opplevelsen, en viktig del av reiselivsproduktet Nordland har det meste 25% av Norges kystlinje 18 414 øyer i saltvann

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

29. juni - 2. juli 2015

29. juni - 2. juli 2015 29. juni - 2. juli 2015 Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske besøk, hele tiden

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3)

Avtale. om tilrettelegging for ferdsel med hest på fremmed grunn (U2-3) Denne avtalen er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Norges Skogeierforbund og Det Norske Travselskap. Utgiver er uten ansvar som følge av feil ved avtalen eller

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune

Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Regler for arrangementsbruk av samfunnshus og flerbrukshall i Hattfjelldal kommune Samfunnshus og flerbrukshallen er viktige ressurser for innbyggerne i Hattfjelldal kommune. Disse reglene skal sørge for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg helse og omsorg MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2011 Tid : Kl. 18.30 20.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Mannes Marit Helen FRP Nestleder Bakkevold Kåre KRF Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00

Andersdal -Kristofferjord utviklingslag. Innkaller herved til årsmøte på. Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Andersdal -Kristofferjord utviklingslag Innkaller herved til årsmøte på Stornes grendehus tirsdag 24. februar kl 19.00 Vi får besøk av varaordfører Annie Skogmann og en representant fra hovedstyret for

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Jordlov Jordvern Driveplikt. Seniorrådgiver Aud-Ingrid Krefting Statens landbruksforvaltning aud-ingrid.krefting@slf.dep.no

Jordlov Jordvern Driveplikt. Seniorrådgiver Aud-Ingrid Krefting Statens landbruksforvaltning aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordlov Jordvern Driveplikt Seniorrådgiver Aud-Ingrid Krefting Statens landbruksforvaltning aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Jordvern en kjapp status Jordvern: Beskytte arealer mot nedbygging/omdisponering,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Fresk 22-åring satser på gris

Fresk 22-åring satser på gris Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober 2012 26. ÅRGANG Fresk 22-åring satser på gris Trond Hopstad har satset mye

Detaljer

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet.

I utvalgsleder Ståle S. Eggestøl (Nes Høyre) sitt fravær ledet Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) møtet. MØTEPROTOKOLL Teknisk utvalg Dato: 13.11.2012 kl. 9:00 13:45 Sted: Arkivsak: 12/00152 Møtende Gerd Eli Berge (Nes Senterparti), Alf Majormoen (Nes Bygdeliste), medlemmer: Wenche Marie Sæbø Ulsaker (Nes

Detaljer