Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Butikk. Produktkatalogen 2012/13"

Transkript

1 Butikk Produktkatalogen 2012/13

2 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det er lett å kjenne seg igjen i andaktene , 1005, 1006, 1007, 1038, 1040 og og 1012 Bær hverandres Byrder (12 programmer) - serien fokuserer på ulike måter å ha omsorg for hverandre på. Hovedpersonen i en del av programmene er Barnabas. Ellers handler serien om tema som tjeneste, forbønn og utbrenthet. Pris: 240,- Den Hellige Ånd og vi (12 programmer) - Jeg tror på Den Hellige Ånd! Slik møter vi ordene i den apostoliske trosbekjennelsen. Men hva innebærer det å ta imot Den Hellige Ånd? Programserien vil gi svar på dette spørsmålet. Pris: 240,- Elisa, Safats sønn (12 programmer) - Elisa var eldste sønnen til gårdbrukeren Safat, og skulle overta farsgården. Men Gud ville det annerledes. En dag ble en kallskappe lagt over guttens skuldrer. Han skulle være profet i Israel! Pris: 240,- Emmausveien (12 programmer) - Jesus gikk en dag sammen med to disipler fra Jerusalem til Emmaus, og viste dem hvordan hans død og oppstandelse var forutsagt i GT. Ut ifra disse gamle skriftene viste han dem at Han er Guds Messias. Pris: 240,- Forventning (18 programmer) - Serien har tilknutning til søndagstekstene og tar utgangspunkt i Jesu forkynnelse slik vi møter den i de fire evangeliene. Hele vegen handler det om hva det konkret innebærer å følge Jesus i hverdagen. Pris: 360,- Fra Bibelens skattekiste - del 1 til 7 (84 programmer fordelt på 7 cover) - Å lese i Bibelen er som å gå på skattejakt, på leiting etter evighetsverdier. Siktemålet med programmene er å løfte fram den ufattelige rikdommen Gud har gitt oss i Jesus Pris pr del: 240,- Fra Guds bildebok - del 1 (12 programmer) - Bibelen er kalt for Bildeboken for Guds familie. Både i GT og NT vrimler det av forskjellige bilder, og i denne programserien får du møte 12 slike bilder/historier tilknyttet stedet Sikem eller Sykar. Pris: 240,- Fra Guds bildebok - del 2 (12 programmer) - De første seks programmene er kalt Ved tornebusken, og tar fram viktige ting som fant sted i nærheten av en tornebusk. De siste seks har tittelen Guds bekk er full av vann, og viser hvordan dette er tilgjengelig for oss. Pris: 240,- Fra trelldom til frihet (12 programmer) - Vi følger Israelsfolket på den første del av ørkenvandringen, gjennom medgang og motgang, seier og nederlag fra Egypt til Sinai, 2. Mos Hva kan vi lære av dette, vi som er kristne i dag? Pris: 240,- Fredstanker (18 programmer) - Serien har tilknutning til søndagstekstene og tar utgangspunkt i Jesu forkynnelse i de fire evangeliene. Hele veien handler det om hva det innebærer å følge Jesus og å leve med han i hverdagen Pris: 360,- Gled deg 1 og 2 (33 programmer fordelt på 2 cover) - Programserien Gled deg er en gjennomgang av Filipperbrevet, Bibelens store gledesbrev. Hovedtemaet er den kristne glede, og siktemålet er å gi en enkel veiledning til et liv fylt av glede. Pris: del 1: 360,- Pris del 2: 300,- Gledens ambassadører (12 programmer) - Programserien tar utgangspunkt i portretter fra Apgj., og du møter en del av de personene Gud brukte for å spre evangeliet i den første kristne tid. Dette har mye å lære oss om det å tjene Herren med glede! Pris: 240,- Gode nyheter (12 programmer) - Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Ordet evangelium betyr gode nyheter. Og dette er i sum hva Bibelen fortsatt har å formidle til dagens mennesker. Serien tar utgangspunkt i søndagstekstene. Pris: 240,- Guds lam (12 påskeprogrammer) - Programserien tar fram en del av det som skjedde med Jesus, fra Palmesøndag til etter hans oppstandelse. Se der Guds Lam som bærer verdens synd! Slik ble det sagt om Jesus, og slik vil du få høre det her. Pris: 240,- Hans navn skal kalles Jesus (9 juleprogrammer) - De viktigste profetiene i GT om Kristi fødsel blir løftet fram. Du vil ellers møte de kjente julefortellingene, og bli kjent med to amerikanske sangforfattere: Philip Paul Bliss og Daniel Webster Whittle. Pris: 150,- I Paulus fotspor (12 programmer) - Det var under Paulus andre misjonsreise at evangeliet for første gang ble forkynt i Europa. Vi blir med Paulus på hans første tur dit, slik Apgj forteller om det. En både spennende og utfordrende reise. Pris: 240,- Ingen som Gud (12 programmer) - Dette er en programserie om Moses, hvor vi møter ham i mange forskjellige situasjoner. Hva kan vi lære av Moses, vi som lever med Gud og vil tjene Ham i dag? Pris: 240,- Mulighetenes Gud (18 programmer) - Serien løfter fram mulighetenes Gud. Siktemålet er å peke på de mulighetene som åpner seg for dem som vil leve med Gud. Sentrale tema er Bibelen og Jesus, troen og bønnen, tjenesten og nådegavene. Pris: 360,- Mørket og morgenrøden (42 programmer fordelt på 3 cover) - Her blir du tatt med gjennom hele Jesu lidelseshistorie. Det begynner med Messiasprofetiene i GT, og ender med den triumferende Kristus i Johnannes Åpenbaring Pris: del 1: 360,- del 2 og 3: 240,- Navnet over alle navn (12 søndagstekstprogrammer) - Navnet over alle navn er Jesus! Slik kan vi sammenfatte hele Bibelens budskap. Du får høre mye om Jesus, både hvem han er og hva han har gjort for oss. Til styrke for dagen og til oppmuntring på livsreisen. Pris: 240,- Nistepakka (12 søndagstekstprogrammer) - Nistepakka er viktig for mange, både når de skal gjennomføre en arbeidsdag og legge ut på reise. Nistepakka i Bibelen forteller oss om Guds omsorg og makt. Du husker den vesle gutten med fem brød og to små fisker? Pris: 240,- Ord fra korset (12 programmer) - De siste ordene som kommer fra et døende menneske betyr ofte noe spesielt. Slik var det også med Jesu siste ord. De lyser med en egen glans. Denne programserien er en gjennomgang av Jesu sju ord på korset. Pris: 240,- På festreise (12 programmer) - Serien tar utgangspunkt i en gruppe på 15 salmer fra Salmenes bok i Bibelen som Israels folk sang på vei til og fra de store høytidene i Jerusalem. Disse salmene gir et flott bilde av hva det betyr å leve som kristen i verden. Pris: 240,- Perler fra Salmenes bok (12 programmer) - Salmenes bok er den mest leste boken i GT. Likevel er det mange som ikke vet at denne boken egentlig består av fem salmebøker. Serien tar utgangspunkt i den første av disse, og her får du virkelig møter perler... Pris: 240,- Profeten Elias (12 programmer) - Profeten Elias er en av de største profetene i Israel. Landet hadde lenge vært preget av vanstyre og avgudsdyrkelse, og verst var det på kong Akabs tid. Det var da profeten Elias sto fram. I denne serien møter vi høydepunktene i hans liv. Pris: 240, , 1020 og Vindu mot Livet

3 Vindu mot Livet og Se himmelens fugler (18 programmer) - Se på fuglene under himmelen, sa Jesus i Bergprekenen. I denne serien er det nettopp det vi skal gjøre. Du får møte en rekke bibelske fugler: Ørnen, spurven, duen, ravnen, rødstrupen og påfuglen sammen med flere andre. Pris: 360,- Skjulte skatter (24 programmer fordelt på 2 cover) - Det er funnet gull! Slik lød det fra California i 1849 da det store gullrushet var i gang. Jeg har funnet gull! Slik vil kanskje også dine ord lyde, om du blir med på leiting etter skjulte skatter i Det Gamle Testamentet. Pris pr del: 240,- Steinene taler (18 programmer) - Det er mye snakk om steiner i Bibelen. Og hver enkelt stein løfter fram viktige åndelige sannheter, som du gjør klokt i å lytte til. Programserien tar utgangspunkt i ulike bibeltekster fra Bibelen. Pris: 360,- Såmannen og såkornet (12 programmer) - Såkornet er Guds Ord! Det var Jesus som sa det slik i lignelsen om såmannen og såkornet. Guds Ord har en utrolig spirekraft! Og det er dette ordet du får møte i denne serien som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Pris: 240,- Tilhenger eller etterfølger (12 søndagstekstprogrammer) - Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere! Det var Tomas à Kempis som skrev disse ordene i sin berømte bok: Kristi etterfølgere. Slik setter han fokus på hva det å leve som kristen egentlig handler om. Pris: 240,- Ved Jesu føtter (12 programmer) - Ved Jesu føter ei stille stund! Det er sangforfatteren Matias Orheim som bruker disse ordene, når han beskriver hvor viktig det er å høre Guds Ord. Serien tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene, hentet fra de fire evangeliene i Bibelen. Pris: 240,- Veien (18 programmer) - Veien er et av de eldste ordene som ble brukt om de kristne: De hørte Veien til! Denne serien tar fram en del viktige sider ved det å gå på Jesusveien. Serien passer godt for nye kristne. Pris: 240,- Velsignet jul (9 juleprogrammer) - Julen er de utstrakte henders høytid. Dette er julens budskap i en sum: Gud har strakt ut sin hånd mot oss, og du og jeg skal strekke hendene ut mot hverandre. Så god julen ville bli, om vi våget å feire den i de utstrakte henders tegn! Pris: 180,- Verdens lys (12 søndagstekstprogrammer) - Jeg er verdens lys! Det var Jesus som brukte disse ordene om seg selv. Slik ønsket han å forklare, både hvem han er, og hvorfor han kom til verden. Serien tar utgangspunkt i tekster hentet fra de fire evangeliene i Bibelen. Pris: 240,- Å bygge en bibelsk karakter, del 1 og 2 (30 programmer fordelt på 2 cover) - Her får du møte flotte bibelske karakterer, både kjente og mindre kjente kvinner og menn. Hva kan denne personen lære meg om det å bygge en bibelsk karakter i mitt eget liv? Pris del 1: 360,- Pris del 2: 240, og1036 Vindu mot Livet Vindu mot Livet er også tilgjengelig i mp3-format. For mer informasjon om dette, besøk vår mp3 nettbutikk (http://mp3.p7.no) - eller ring P7 på tlf Veien gjennom bibelen Programserien Veien gjennom Bibelen har blitt kringkastet på lokalradio i Norge siden Åge Nevland har hatt ansvaret for serien siden 1999, og denne programserien er ferdigprodusert. Du kan få kjøpt alle de 2590 programmene, fordelt på 22 cd er, i mp3-format. Pris: 890,- Bøker Aktuelle Bibelske spørsmål 1 og 2 (Adolf Bjerkreim) - Bjerkreims eget utvalg av spørsmål og svar fra hans spalte gjennom mange år i bladet Evangelisten. Han sier det selv slik: At ikke alle er enige i de svar som her er gitt, har jeg fått nok av bevis for. Men jeg vil gjerne henstille til leserne, at de tar seg tid til å prøve dem på Guds Ord. Pris: 100,- De tre kors (Adolf Bjerkreim) - Korset er det mest kjente kristne symbolet. Hva er det som gjør Kristi kors til noe spesielt, til sentrum i menneskeslektens historie? Det stod tre kors reist på Golgata. Det hang også to forbrytere der sammen med Jesus, og Kristi kors skilte dem fra hverandre. Deres evige skjebne ble totalt forskjellig fra den dagen. Pris: 25,- Efeserbrevet (Adolf Bjerkreim) - Det er sagt at Romerbrevet er det dypeste brev i NT, og Efeserbrevet det høyeste. Etter brevenes innhold er dette utvilsomt riktig. For alt i dette brevet har med det himmelske å gjøre. Boken er ment å være en god veiledning for dem som vil sette seg grundigere inn i Efeserbrevet. Pris: 75,- Et frigjort liv (Adolf Bjerkreim) - En av de fremste bibellærere vårt land har fostret, gir i denne lille boken en bibelsk anvisning på et frigjort liv. Hvem lengter vel ikke etter å eie det? Dette er et hefte for alle unge troende, alle skuffede og motløse troende, alle frafalne... Sentralt i dette heftet står læren om en kristens to naturer. Pris: 25,- Et lykkelig menneske (Adolf Bjerkreim) - Et lykkelig menneske, hvordan oppnår en å bli det? Mange mener at lykken er å finne i et liv i materiell velstand. Gud har i sitt ord vist oss årsaken til at menneskene er ulykkelige. Samtidig har han åpenbart for oss veien til å bli et lykkelig menneske i syndenes forlatelse. Denne lykke er ikke omskiftelig, den er uforanderlig og evig. Pris: 25,- Frelst - Hva det er og hvordan en blir det (Adolf Bjerkreim) - Dette vesle heftet har vært brukt til åndelig hjelp og frelse for skarer av mennesker. Det har brakt klarhet i frelsesspørsmålet for søkende, og vi har håp om at dette heftet fortsatt vil føre mennesker ut i åndelig frihet, og hjelpe nyomvendte under deres første vandring på troens vei. Pris: 25,- Guds nådes dyp - Romerbrevet (Adolf Bjerkreim) - Dersom noen av Bibelens bøker er av større betydning enn andre, må Romerbrevet regnes for en av de viktigste. Hensikten med denne boken er å stanse ved de store og bærende tankene i brevet, og så langt det er mulig, fremstille disse på en oppbyggelig og praktisk måte. Pris: 75,- Har Bibelen alltid rett? (Adolf Bjerkreim) - Adolf Bjerkheims bibeltroskap kommer tydelig til syne i denne boken, en bok som er høyst aktuell i en tid da Bibelens guddommelige inspirasjon for en stor del blir undergravet og fornektet. Spesielt bra er det å kunne tilby kristen ungdom en bok som så sterkt argumenterer for Skriftens absolutte pålitelighet. Pris: 50,- Himlenes rikes hemmeligheter - Jesu lignelser i Matteus 13 (Adolf Bjerkreim) - Boken gir lys og klarhet over de sju lignelsene i Matteus 13. Alle de sju lignelsene handler om Himmelens rike. Jesus sier at det er disiplene gitt å få vite Himlenes rikes hemmeligheter. Det som i tidligere tider har vært fortiet og hemmeligholdt, skal nå åpenbares og gjøres kjent. Pris: 59,- Betraktninger over ofrene i 3. Mosebok (Adolf Bjerkreim) - Ut fra de forskjellige forordninger vedrørende offrene som er nevnt i forbindelse med tabernakeltjenesten, søker denne boka å få fram de mange sider og karakterer ved Guds Sønns offer. Det er altså ikke ei bok om gamle skikker og forordninger, men om vår frelser Jesus Kristus. Pris: 50,

4 Bøker 3001 Forventning (Johnn R. Hardang) - En kristen oppbyggelsesbok som kan leses av både kristne mennesker og andre som er mer spørrende til dette med kristen tro. Det blir løftet fram hva det konkret innebærer å følge Jesus i hverdagen. Viktige spørsmål får riktige svar. Pris: 98, Bøker Dette skal du vite (Jon Aurebekk) - Når Jon Aurebekk tar oss med inn i Bibelens rike verden, er det som når en kjentmann viser en gruppe interesserte omkring i naturen. Boka er delt inn i to hoveddelser, hvorav den første retter seg spesielt til ufrelste, mens den siste retter seg til dem som allerede er Guds barn. Boka egner seg godt til evangelisering. Pris: 50, Lyset fra Golgata (Johnn R. Hardang) - Bak de fleste sangtekster ligger det en historie. Å bli kjent med en sangens bakgrunn kan gjøre sangteksten helt ny. I denne boken får du høre historien bak 20 ulike sanger. Du får presentert selve teksten, du får glimt fra forfatternes livshistorie og bakgrunnen for at nettopp denne sangen ble skrevet. Pris: 248, Hovedlinjer i Skriften med kart (Jon Aurebekk) - Boken kom ut i 1979, det samme året som forfatteren ble hentet hjem til Herren. Aurebekk forkynte evangeliet ved å peke på og understreke Skriftens ord. Det var hans største lyst i alle år som forkynner. Boken presenterer et sammendrag av hans livsverk - Hovedlinjer i Skriften - med en kartillustrasjon tegnet av Einar Berg. Pris: 50, Bøker 3022 O Store Gud (Johnn R. Hardang) - I denne boken får du historien bak 30 kristne sanger, blant annet O Store Gud, Blott en dag, Ren og Rettferdig, Jeg er i Herrens hender, m.fl. Du får noen glimt fra forfatterne og deres virksomhet, og får høre om ulike opplevelser i møte med disse sangene. Pris: 285,- Veien (Johnn R. Hardang) - Veien er et gammelt navn, som både ble brukt om de kristne og om den kristne tro. Men det er mer enn et gammelt navn. Å leve som kristen i dag, er å gå veien! Boken tar fram de grunnleggende ting ved den kristne tro. Pris: 148,- Våg Livet (Johnn R. Hardang) - Dette heftet tar opp tre aktuelle utfordringer: Våg å tro, Våg å bekjenne og Våg å leve nytt. På en klar og illustrerende måte tar forfatteren opp sentrale spørsmål om hva det vil si å bli og være en kristen. Det er utarbeidet eget studieopplegg bak i heftet. Pris: 35,- Den store hemmeligheten (Arne Helseth-Dyrseth) - Bokens hovedemne er Bibelens lære om Guds menighet, dvs alle gjenfødte mennesker. Den gir veiledning i mange viktige spørsmål, og gir sunn bibelsk veiledning på områder som er av helt avgjørende betydning for en kristens liv og tjeneste. Boken løfter fram det kristne håp på en flott måte. Pris: 50, Kjenner du tiden? (Jon Aurebekk) - Streiflys over Guds plan med Israels folk og med menigheten. Et sammendrag av de emnene som opptok forfatteren ved flere av bibelkursene han deltok på som bibellærer. Emner som omhandles i boken er blan annet Guds plan med det jødiske folk, forholdet jødedom - kristendom og Den Hellige Ånds liv og virke. Pris: 75,- Musikk Eg såg ein Kristi pilgrim (Ole Abel Sveen) - Musikk cd som inneholder 14 sanger som ble innspilt i Kristiansand, og utgitt på kassett av Lynor AS i En av Ole Abels kjenningsmelodier er nettopp sangen: Eg såg ein Kristi pilgrim. Produsent i 2008 er P7. Ole Abel Sveen har hatt flere stillinger i Indremisjonsforbundet, og er en høyt skattet sanger og musiker. Pris: 120,- Frelst av nåde (Gunnvor Krogen Stokka) - Musikk cd som inneholder 13 sanger med Gunnvor Krogen Stokka som vokalist. Sangene har gode åndelige tekster med behagelig countrystil musikk. Frelst av nåde, Skjønne landet, Her fra mitt Sion, Himmelporten, Hvor deilig det er å møte, Du evige Frelser, I Meisterens armer og Jeg reiser av nåde er noen av sangene på cden. Pris: 200,- Gud valgte bo i meg (Juniorgruppa) - Musikk cd som inneholder 12 sanger med barnekoret Juniorgruppa tilknyttet Riska Misjonsforsamling utenfor Stavanger. Mitt skyldbrev, Snart reiser vi, Gud valgte bo i meg, Her skal du få høyra, Tenk at min Jesus og Gå ikkje bort i frå Jesus er noen av sangene. Koret ledes av dirigent Mette Frafjord. Pris: 150, Så meget mere (Arne Helseth-Dyrseth) - Uttrykket Så meget mere.. finner vi tre ganger i Romerbrevet 5. Det er brukt i forbindelse med Kristi komme og vår frelse fra vreden. Det er brukt i forbindelse med vår daglige frelse under vår vandring som troende, og til sist i forbindelse med Kristus som den siste Adam. Pris: 25, Hjemlandet (Gunnvor Krogen Stokka) - Musikk cd som kom ut i mai 2007 og inneholder 12 sanger av Gunnvor Krogen Stokka med variert og rolig musikk. Er du en av dem som liker den enkle og oppbyggende sangen om Jesus er dette cden for deg. Inneholder bl.a. sangene O, Herre, la meg på din høstmark være, O, jeg kjenner til et sted, Herre, gjør det stille og Ved Jesu føter. Pris: 175, Radiobølger uten grenser (Asle Hetlebakke i samtale med Åge Nevland) - Julen 1906 ble det aller første radioprogrammet kringkastet. Radio ble ganske snart tatt i bruk for å forkynne Guds budskap til menneskene. Der misjonæren møtte stengte grenser, nådde radiobølgene gjennom. I denn boken forteller Åge Nevland om radiomisjonen og det kristne mediearbeidet. Pris: 248, Ingen glemt (Kathrine og Per Tveten) - En varm og fin innspilling, som inneholder 10 sanger med sterke tekster, tydelig tekstuttale og velgjørende musikk. Flott å lytte til - og flott å gi videre som gave. Inneholder blant annet sangene Ingen glemt, Hva gjør du nå, Ingen som du og Deg vil jeg følge som Per Tveten selv har skrevet tekst og melodi til. Pris: 150, Frelse for alle (Carsten Line) - Dette heftet inneholder 8 prekener som Carsten Line holdt i Albert Lundes forsamling i Oslo høsten 1944 og som ble stenografisk opptatt. Forfatteren skriver i forordet at flere har fått godt av disse, og at han derfor utgav dette heftet. Han håper og ønsker at lesningen må bringe mennesker til frelse og frelsesvisshet. Pris: 25, Kom ta min hand (Rett kurs) - Musikk cd som inneholder 14 sanger, hvor flere av tekstene og melodiene er skrevet av medlemmer i gruppen Rett kurs som består av sju sangere og musikere. Gruppen fra Sørlandet har sunget i mange år, og har et tydelig og sentralt kristent budskap, formidlet i en typisk Country Gospel stil. Pris: 200, De to altere (Gustav Nielssen) - I flere år har De to altere - Kains og Abels - hatt min store interesse, fordi Gud ved disse altere har lagt fram de grunnleggende sannheter for vår tro. De danner utgangspunktet for den seinere utvikling. Et studium av disse to altere har derfor for meg hatt den største betydning, skriver Gustav Nielsen i forordet til dette lille heftet. Pris: 30, Min sang om Jesus (Even Ydstebø) - Musikk cd med 12 sanger. Even fra Kvitsøy i Rogaland var 13 år da han spilte inn denne cd en. Hele familien liker evangelisk sang, og Even ble tidlig glad i å synge om Jesus. Sammen med far Edvin og bror Eivind på piano har Even siden han var 8 år sunget på forskjellige møter og stevner, og ønsker å vitne om Jesus gjennom sangen. Pris: 120,- 7

5 Musikk Så mange grunner for å elske Jesus (Flekkerøy Sangkammerater) - Flekkerøy Sangkamerater er et mannskor med medlemmer fra Flekkerøy og Vågsbygd. Dette er den tredje cden koret gir ut. Koret ble startet 15. mai 2000, og synger evangeliet med trekkspill, gitar og el. bass som standard 2003 besetning. Cd en inneholder 14 flotte sanger. Pris: 180, Ser du hyrden (Johnn R. Hardang) - Radiopastor Johnn Hardang har spilt inn sin første cd, med 14 kristne sanger til enkelt gitar-akkompagnement. Cden har sentrale tekster, tydelig norsk tekstuttale og ikke for mye musikk. Den inneholder noen folketoner, samt en rekke perler fra den evangeliske sangskatten. Pris: 100,- Igjennom alt (Sevlandsjentene) - Han som førte Israelsfolket gjennom havet, han ønsker også å føre og lede deg gjennom livet inn til vårt mål - Himmelen. Også deg har han utvalgt. Slipp Jesus inn i ditt liv og ditt hjerte! Dette skriver Margunn, Åse og Siv Marit som utgjør Sevelandsjentene i coveret til denne cden som inneholder 14 flotte kristne sanger. Pris: 150,- SANGER VI ALDRI GLEMMER Radioprogramserien Sanger vi aldri glemmer med radiopastor Johnn R. Hardang handler om en rekke kjente sanger og salmer, sammen med historien som ligger bak disse sangene. Serien er blitt veldig populær, og blir sendt på en rekke lokalradiostasjoner rundt omkring i Norge. Du kan få kjøpt alle disse programmene på CD hos oss. Sanger vi aldri glemmer (20 programmer inkl. musikk cden Ser du hyrden) - I dette coveret har vi samlet 20 programmer i denne serien, hvor du får møte en rekke kjente sanger og salmer, sammen med historien som ligger bak disse sangene. Den ville sauen, Det er vel med min sjel, Doggdråpen, Så helt forlåter Gud og Herligste navn er noen av sangene det handler om. Inkludert i dette coveret får du også Johnn R. Hardangs egen musikk cd - Ser du hyrden. Pris: 390,- god søndag Siden 6. september 2009 har P7 levert det kristne TV-programmet God Søndag til Frikanalen. 15. mai 2011 begynte vi også å sende dette programmet på Kanal 10 Norge. Dette er et ukentlig timelangt program, med opptak fra bibelundervisning, evangeliske møter og sang- og musikkarrangement, både fra Bedehusland og ulike typer Fellesmøter. Bibelen - Guds mesterverk (Johnn R. Hardang - 2 programmer) - I 2011 feiret Bladet Evangelisten sitt 100-års jubileum. Dette ble markert på Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes, og dette samlecoveret inneholder 2 bibeltimer som Johnn Hardang hadde på denne konferansen. Temaet 9010 han talte over var Bibelen - Guds mesterverk. Pris: 200, Den første oppstandelsen (Johnn R. Hardang - 3 programmer) - DVD pakke som inneholder bibelundervisning og møteopptak fra Evangelistens bibelkonferanse på Framnes i Bibelundervisningen gir en innføring i det bibelske budskapet om oppstandelsen, både Kristi oppstandelse og håpet om en oppstandelse for den som tror på Jesus. Pris: 300,- De to basunene (Johnn R. Hardang - 2 programmer) - På en todelt bibelkveld i Bedehuset Saron på Bryne den 24. februar 2011 talte Johnn R. Hardang over temaet De to basunene, med utgangspunkt i 4. Mosebok 10,1-10. Den første basun handler om forkynnelsen av Guds Ord. Den siste basun har med sannheten om Jesu gjenkomst å gjøre. Pris: 200,- Evangeliske sanger på Sunnmøre (Johnn R. Hardang - 5 programmer) - Helga september 2011 ble Evangeliske sanger på Sunnmøre arrangert for fjerde gang. Lørdag var det et stort sang- og musikkmøte i Giskehallen, der ca 1000 mennesker var tilstede. I tillegg til dette ble det denne helga arrangert bibeltimer og evangeliske møter med Johnn R. Hardang på Valderøy bedehus. Pris: 500,- Følg meg (Johnn R. Hardang - 3 programmer) september 2010 arrangerte Holy Riders avd. Sydvest møtehelg i egne klubblokaler på Orstad Bedehus, Klepp på Jæren. Møtehelga bestod av møter og bedehusbasar til inntekt for trykking av Biker Bibelen. Hovedtaler var Johnn R. Hardang, og temaet var Følg meg med utgangspunkt i Jesu Bergpreken, Matt 5-7. Pris: 300,- Gi det videre (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - I juli 2011 ble det årlige Bibelkurset arrangert på Sørlandet Folkehøyskole på Birkeland. Johnn R. Hardang hadde ansvaret for fire av bibeltimene på dette kurset, og han talte over temaet: Gi det videre. Budskapet om Jesus må ikke stoppe opp hos dem som allerede tror, men gis videre til slike som enda ikke har hørt og tatt imot. Pris: 400,- Guds menighet - Den store hemmeligheten (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - I juli 2010 ble det årlige bibelkurset arrangert på Jæren Folkehøyskole på Klepp i Rogaland. Johnn R. Hardang hadde ansvaret for fire av bibeltimene og talte over temaene: Guds menighet - det tredje folket, et himmelsk folk, Åndens tempel og Jesu gjenkomst. Pris: 400,- Hans navn... (Per Tveten - 2 programmer) - I november 2011 besøkte Per Tveten bedehuset Saron på Bryne. Per Tveten er ansatt som forkynner i NLM, og deltar i disse to programmene med både sang og tale. I begge de to programmene er det Guds navn som står i sentrum: Jeg vil prise ditt navn (Jes 25,1) og Ditt navn er en utgytt salve (Høys 1,3). Pris: 200,- Hovedsaken (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - I tida august 2010 var Johnn R. Hardang hovedtaler på en bibelhelg i Alleen Bedehus i Lyngdal. Utgangspunktet for de fire bibeltimene var Hebr. 8,1-6 og spørsmålet: Hva er hovedsaken i Bibelen? Og svaret er følgende: Budskapet om Jesus. Men hva er hovedsaken i budskapet om Jesus...? Pris: 400,- I profetisk lys (Charles Hansen - 5 programmer) - I juni 2009 besøkte Charles Hansen Aa Bedehus i Lyngdal på et arrangement som ble kalt: Profetisk uke. Charles Hansen er forstander i en pinsemenighet i Halden, og reisesekretær i Ordet og Israel. I disse fem programmene gir han en innføring i temaene: Menigheten, Templet, Antikrist, Israel og Guds rike - alt i profetisk lys. Pris: 500,- Jesus mitt liv (Klaus Muff - 2 programmer) - Klaus Muff, bosatt på Karmøy, har i en årrekke vært ansatt som evangelist i NMS, men er nå pensjonist. Han er likevel i full aktivitet, og i april 2011 hadde han ansvaret for en bibelkveld på Bedehuset Saron på Brynet. Du vil få høre enkel og frigjørende forkynnelse og utgangspunktet for de to bibeltimene er Rom 8,1-9. Pris: 200,- Kristen i endetiden (Johnn R. Hardang - 5 programmer) - Riska Bedehus i Sandnes arrangerte sine årlige nyttårsmøter i Januar Hovedtaler dette året var Johnn R. Hardang, som hadde ansvaret for 5 møter og bibeltimer. Han tok utgangspunkt i 2. Timoteus brev, hvor Paulus ber Timoteus om å forberede seg på å møte vanskelige tider. Pris: 500,- Trær i Bibelen (Johnn R. Hardang - 5 programmer) - Helga august 2011 ble det arrangert P7 helg på Vigrestad Misjonshus på Jæren. Arrangementet var lagt opp med 5 bibelsamlinger fordelt på tre dager, og temaet for alle samlingene var trær som er omtalt i Bibelen. Siktemålet var å ta fram noen av disse trærne, ett tre i hver bibelsamling. Pris: 500,- Etter påskemorgen (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - Helga april 2012 ble det arrangert Vekter! Hvor langt på natt? (Johnn R. Hardang - 4 programer) - Helga januar 2012 arrangerte bedehusene på Brusand, Ogna og Sirevåg felles bibelhelg der det ut fra Bibelen ble satt P7-helg på Kvitsøy Bedehus i Rogaland. Tema for de fire bibeltimene var det som skjedde i tiden mellom Kristi oppstandelse og Kristi Himmelfartsdag, førti dager da Jesus var opptatt med en eneste søkelys på tiden fram imot Jesu gjenkomst. I fire bibeltimer ble følgende tema belyst: Søvnens tid, 9020 ting: Å ta seg av sine fallende og feilende venner. Sang av Marit Hauge og Johnn R. Hardang. Pris: 400, Endetidstegnene, Nøkler til Johannes Åpenbaring og Våkn opp du som sover. Pris: 400,

6 1. september 2012 startet Irene Krokeide Alnes som programskaper og programleder i P7. Hun vil fortsatt reise sammen med Marit Stokken i halv stilling som sang-evangelist for Indremisjonsforbundet (ImF), slik hun har gjort det i mange år. Men i tillegg til dette skal hun nå også produsere programmer for radio og TV i regi av P7. Marit og Irene har etter hvert blitt et kjent begrep i Kristen-Norge. Siden 1974 har Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes reist som sangevangelister, og vært redskaper som Gud har brukt til vekkelse og fornyelse rundt om i hele landet. Tekst: Johnn R. Hardang / FOTO: imf media Irenes reisetjeneste har i flere år vært avgrenset, særlig av hensyn til familien. Utover dette har hun hele tiden arbeidet som freelancer, både som forkynner, sanger, forfatter, reiseleder og radiomedarbeider. Den nye stillingen betyr at Irene nå vil konsentrere seg mer om å være programskaper og programleder i radio og på TV. - Hvorfor media, Irene - og hvorfor akkurat P7? Media har fulgt Marit og meg gjennom det meste av vår tjeneste. I flere store vekkelser, f.eks på Valderøy og i Stjørdal, var møteoverføringer på radio en viktig del av vekkelsesarbeidet. Radio og TV er vår tids galleri der det fortsatt sitter mange mennesker som trenger Jesus. Og P7? Ja, det var jo dere som spurte, ler Irene. Men ellers er jo ImF en av de sju organisasjonene som står bak P7, og flere av mine ledere oppmuntret meg til å svare ja. Så dette var egentlig et helt naturlig valg. - Hvor lenge har du tenkt på den nye stillingen? Det er godt og vel et halvt år siden spørsmålet kom - det var i november Siden dette har jeg arbeidet mye med disse tankene, og i dag opplever jeg kallet fra P7 som et kall fra Gud. - Hvilke forhåpninger og forventninger har du til det nye arbeidet? Jeg har alltid hatt et ønske om å få ære Gud med hele mitt liv og et kall til å formidle Guds Ord til andre. Kristne trenger å bli styrket i troen. Og ikkekristne trenger hjelp til å komme inn på himmelveien. Begge deler tror jeg radio- og TV-arbeidet kan brukes til. På mange måter ser jeg kombinasjonen av reisevirksomhet og mediearbeid som en vinnvinn-situasjon. Det ene vil bety noe positivt for det andre. De nye programseriene som Irene Krokeide Alnes skal begynne å produsere, vil bli tilgjengelig for salg på cd og DVD fortløpende. Følg med i P7 Magasinet og på våre nettsider for mer informasjon! Lytt til P7 sine program hele døgnet på God Søndag Ukentlig TV-program som sendes på Frikanalen og Kanal 10 Norge Vindu mot Livet med Johnn Hardang Bibelundervisning Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland Bibelgjennomgang Nistepakka Korte andakter Forskjellige andaktsholdere Sanger vi aldri glemmer med Johnn Hardang Ukentlig radioprogram om historien bak forskjellige kristne sanger og salmer Mediekommentaren Ukentlig mediekommentar fra Familie & Medier Kamilla og Tyven med Nina Sagdal Barneprogram basert på bøkene om Kamilla og tyven av Kari Vinje Evangeliske sanger på web 24/7 Webradio Kristen pop musikk på web 24/7 Webradio Våre radioprogrammer sendes på lokalradioer over hele landet. P7 har basert sin virksomhet på frivillige gaver fra lyttere og venner som ser viktigheten av dette arbeidet. Dersom du ønsker å støtte P7 regelmessig med et fast beløp, kan du tegne AvtaleGiro med oss. Da vil et fast beløp trekkes direkte fra din bankkonto til radiomisjonsarbeidet hver måned eller hvert kvartal. Når du undertegner AvtaleGiro med P7 på kr 100,- (eller mer) pr mnd eller kr 300,- (eller mer) pr kvartal, får du tilsendt en velkomstgave. Sett et kryss om du velger Evangeliske sanger på Sunnmøre på DVD, boken O Store Gud, eller programserien Steinene taler på CD. Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver. Mitt personnr. er: Maksimalt fradragsbeløp er kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til radiomisjonsarbeidet. I januar får du tilsendt årsoppgave til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. P7 har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven. Ja, jeg vil være med! NAVN: ADR.: POSTNR./STED: Ja, jeg vil bruke AvtaleGiro til min faste givertjenste til P7 Jeg vil støtte med kr. Hver mnd Hvert kvartal Belast kontonr.: STED/DATO: KID (fylles ut av P7) Svarkupongen sendes til: P7, Skjenet 2, 5353 Straume UNDERSKRIFT: Svarkupong: God Søndag på DVD Konsert - Evangeliske sanger på Sunnmøre Jeg ønsker at trekket skal skje den 20. dagen i måneden. Jeg ønsker at trekket skal skje den (Må være mellom den 15. og 25.) Bok O STORE GUD Vindu mot Livet på CD STEINENE TALER Fast betalingsoppdrag Kreditkontonr.: dagen i måneden. Jeg har gjort meg kjent med avtalevilkårene for AvtaleGiro (www.p7.no/pdf/avtalegiro.pdf) 10 11

7 Husk å melde adresseendring til oss! Telefon: Returadresse: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2, N-5353 STRAUME Bestillingsskjema Produktnummeret finner du under bildene til hvert produkt inne i katalogen! Navn: Tlf.: Adresse: E-post: Postnr.: Poststed: Du kan også bestille alle produktene i denne katalogen i vår nettbutikk Skjemaet sendes til P7, Skjenet 2, 5353 STRAUME

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse

Lærerveiledning. Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Lærerveiledning Følg meg! - for katekesen i 7. klasse Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Å være som en surdeig i verden Kapittel 2: Å gjøre tjeneste i Kirken Kapittel 3: Nestekjærlighet Moder Teresa

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 1 2008-120 årgang Leder Trygg Havn Misjonsoppdraget Av daglig leder Roald Øvrebø Den indre Sjømannsmisjon Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer