Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Butikk. Produktkatalogen 2012/13"

Transkript

1 Butikk Produktkatalogen 2012/13

2 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det er lett å kjenne seg igjen i andaktene , 1005, 1006, 1007, 1038, 1040 og og 1012 Bær hverandres Byrder (12 programmer) - serien fokuserer på ulike måter å ha omsorg for hverandre på. Hovedpersonen i en del av programmene er Barnabas. Ellers handler serien om tema som tjeneste, forbønn og utbrenthet. Pris: 240,- Den Hellige Ånd og vi (12 programmer) - Jeg tror på Den Hellige Ånd! Slik møter vi ordene i den apostoliske trosbekjennelsen. Men hva innebærer det å ta imot Den Hellige Ånd? Programserien vil gi svar på dette spørsmålet. Pris: 240,- Elisa, Safats sønn (12 programmer) - Elisa var eldste sønnen til gårdbrukeren Safat, og skulle overta farsgården. Men Gud ville det annerledes. En dag ble en kallskappe lagt over guttens skuldrer. Han skulle være profet i Israel! Pris: 240,- Emmausveien (12 programmer) - Jesus gikk en dag sammen med to disipler fra Jerusalem til Emmaus, og viste dem hvordan hans død og oppstandelse var forutsagt i GT. Ut ifra disse gamle skriftene viste han dem at Han er Guds Messias. Pris: 240,- Forventning (18 programmer) - Serien har tilknutning til søndagstekstene og tar utgangspunkt i Jesu forkynnelse slik vi møter den i de fire evangeliene. Hele vegen handler det om hva det konkret innebærer å følge Jesus i hverdagen. Pris: 360,- Fra Bibelens skattekiste - del 1 til 7 (84 programmer fordelt på 7 cover) - Å lese i Bibelen er som å gå på skattejakt, på leiting etter evighetsverdier. Siktemålet med programmene er å løfte fram den ufattelige rikdommen Gud har gitt oss i Jesus Pris pr del: 240,- Fra Guds bildebok - del 1 (12 programmer) - Bibelen er kalt for Bildeboken for Guds familie. Både i GT og NT vrimler det av forskjellige bilder, og i denne programserien får du møte 12 slike bilder/historier tilknyttet stedet Sikem eller Sykar. Pris: 240,- Fra Guds bildebok - del 2 (12 programmer) - De første seks programmene er kalt Ved tornebusken, og tar fram viktige ting som fant sted i nærheten av en tornebusk. De siste seks har tittelen Guds bekk er full av vann, og viser hvordan dette er tilgjengelig for oss. Pris: 240,- Fra trelldom til frihet (12 programmer) - Vi følger Israelsfolket på den første del av ørkenvandringen, gjennom medgang og motgang, seier og nederlag fra Egypt til Sinai, 2. Mos Hva kan vi lære av dette, vi som er kristne i dag? Pris: 240,- Fredstanker (18 programmer) - Serien har tilknutning til søndagstekstene og tar utgangspunkt i Jesu forkynnelse i de fire evangeliene. Hele veien handler det om hva det innebærer å følge Jesus og å leve med han i hverdagen Pris: 360,- Gled deg 1 og 2 (33 programmer fordelt på 2 cover) - Programserien Gled deg er en gjennomgang av Filipperbrevet, Bibelens store gledesbrev. Hovedtemaet er den kristne glede, og siktemålet er å gi en enkel veiledning til et liv fylt av glede. Pris: del 1: 360,- Pris del 2: 300,- Gledens ambassadører (12 programmer) - Programserien tar utgangspunkt i portretter fra Apgj., og du møter en del av de personene Gud brukte for å spre evangeliet i den første kristne tid. Dette har mye å lære oss om det å tjene Herren med glede! Pris: 240,- Gode nyheter (12 programmer) - Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Ordet evangelium betyr gode nyheter. Og dette er i sum hva Bibelen fortsatt har å formidle til dagens mennesker. Serien tar utgangspunkt i søndagstekstene. Pris: 240,- Guds lam (12 påskeprogrammer) - Programserien tar fram en del av det som skjedde med Jesus, fra Palmesøndag til etter hans oppstandelse. Se der Guds Lam som bærer verdens synd! Slik ble det sagt om Jesus, og slik vil du få høre det her. Pris: 240,- Hans navn skal kalles Jesus (9 juleprogrammer) - De viktigste profetiene i GT om Kristi fødsel blir løftet fram. Du vil ellers møte de kjente julefortellingene, og bli kjent med to amerikanske sangforfattere: Philip Paul Bliss og Daniel Webster Whittle. Pris: 150,- I Paulus fotspor (12 programmer) - Det var under Paulus andre misjonsreise at evangeliet for første gang ble forkynt i Europa. Vi blir med Paulus på hans første tur dit, slik Apgj forteller om det. En både spennende og utfordrende reise. Pris: 240,- Ingen som Gud (12 programmer) - Dette er en programserie om Moses, hvor vi møter ham i mange forskjellige situasjoner. Hva kan vi lære av Moses, vi som lever med Gud og vil tjene Ham i dag? Pris: 240,- Mulighetenes Gud (18 programmer) - Serien løfter fram mulighetenes Gud. Siktemålet er å peke på de mulighetene som åpner seg for dem som vil leve med Gud. Sentrale tema er Bibelen og Jesus, troen og bønnen, tjenesten og nådegavene. Pris: 360,- Mørket og morgenrøden (42 programmer fordelt på 3 cover) - Her blir du tatt med gjennom hele Jesu lidelseshistorie. Det begynner med Messiasprofetiene i GT, og ender med den triumferende Kristus i Johnannes Åpenbaring Pris: del 1: 360,- del 2 og 3: 240,- Navnet over alle navn (12 søndagstekstprogrammer) - Navnet over alle navn er Jesus! Slik kan vi sammenfatte hele Bibelens budskap. Du får høre mye om Jesus, både hvem han er og hva han har gjort for oss. Til styrke for dagen og til oppmuntring på livsreisen. Pris: 240,- Nistepakka (12 søndagstekstprogrammer) - Nistepakka er viktig for mange, både når de skal gjennomføre en arbeidsdag og legge ut på reise. Nistepakka i Bibelen forteller oss om Guds omsorg og makt. Du husker den vesle gutten med fem brød og to små fisker? Pris: 240,- Ord fra korset (12 programmer) - De siste ordene som kommer fra et døende menneske betyr ofte noe spesielt. Slik var det også med Jesu siste ord. De lyser med en egen glans. Denne programserien er en gjennomgang av Jesu sju ord på korset. Pris: 240,- På festreise (12 programmer) - Serien tar utgangspunkt i en gruppe på 15 salmer fra Salmenes bok i Bibelen som Israels folk sang på vei til og fra de store høytidene i Jerusalem. Disse salmene gir et flott bilde av hva det betyr å leve som kristen i verden. Pris: 240,- Perler fra Salmenes bok (12 programmer) - Salmenes bok er den mest leste boken i GT. Likevel er det mange som ikke vet at denne boken egentlig består av fem salmebøker. Serien tar utgangspunkt i den første av disse, og her får du virkelig møter perler... Pris: 240,- Profeten Elias (12 programmer) - Profeten Elias er en av de største profetene i Israel. Landet hadde lenge vært preget av vanstyre og avgudsdyrkelse, og verst var det på kong Akabs tid. Det var da profeten Elias sto fram. I denne serien møter vi høydepunktene i hans liv. Pris: 240, , 1020 og Vindu mot Livet

3 Vindu mot Livet og Se himmelens fugler (18 programmer) - Se på fuglene under himmelen, sa Jesus i Bergprekenen. I denne serien er det nettopp det vi skal gjøre. Du får møte en rekke bibelske fugler: Ørnen, spurven, duen, ravnen, rødstrupen og påfuglen sammen med flere andre. Pris: 360,- Skjulte skatter (24 programmer fordelt på 2 cover) - Det er funnet gull! Slik lød det fra California i 1849 da det store gullrushet var i gang. Jeg har funnet gull! Slik vil kanskje også dine ord lyde, om du blir med på leiting etter skjulte skatter i Det Gamle Testamentet. Pris pr del: 240,- Steinene taler (18 programmer) - Det er mye snakk om steiner i Bibelen. Og hver enkelt stein løfter fram viktige åndelige sannheter, som du gjør klokt i å lytte til. Programserien tar utgangspunkt i ulike bibeltekster fra Bibelen. Pris: 360,- Såmannen og såkornet (12 programmer) - Såkornet er Guds Ord! Det var Jesus som sa det slik i lignelsen om såmannen og såkornet. Guds Ord har en utrolig spirekraft! Og det er dette ordet du får møte i denne serien som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Pris: 240,- Tilhenger eller etterfølger (12 søndagstekstprogrammer) - Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere! Det var Tomas à Kempis som skrev disse ordene i sin berømte bok: Kristi etterfølgere. Slik setter han fokus på hva det å leve som kristen egentlig handler om. Pris: 240,- Ved Jesu føtter (12 programmer) - Ved Jesu føter ei stille stund! Det er sangforfatteren Matias Orheim som bruker disse ordene, når han beskriver hvor viktig det er å høre Guds Ord. Serien tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene, hentet fra de fire evangeliene i Bibelen. Pris: 240,- Veien (18 programmer) - Veien er et av de eldste ordene som ble brukt om de kristne: De hørte Veien til! Denne serien tar fram en del viktige sider ved det å gå på Jesusveien. Serien passer godt for nye kristne. Pris: 240,- Velsignet jul (9 juleprogrammer) - Julen er de utstrakte henders høytid. Dette er julens budskap i en sum: Gud har strakt ut sin hånd mot oss, og du og jeg skal strekke hendene ut mot hverandre. Så god julen ville bli, om vi våget å feire den i de utstrakte henders tegn! Pris: 180,- Verdens lys (12 søndagstekstprogrammer) - Jeg er verdens lys! Det var Jesus som brukte disse ordene om seg selv. Slik ønsket han å forklare, både hvem han er, og hvorfor han kom til verden. Serien tar utgangspunkt i tekster hentet fra de fire evangeliene i Bibelen. Pris: 240,- Å bygge en bibelsk karakter, del 1 og 2 (30 programmer fordelt på 2 cover) - Her får du møte flotte bibelske karakterer, både kjente og mindre kjente kvinner og menn. Hva kan denne personen lære meg om det å bygge en bibelsk karakter i mitt eget liv? Pris del 1: 360,- Pris del 2: 240, og1036 Vindu mot Livet Vindu mot Livet er også tilgjengelig i mp3-format. For mer informasjon om dette, besøk vår mp3 nettbutikk (http://mp3.p7.no) - eller ring P7 på tlf Veien gjennom bibelen Programserien Veien gjennom Bibelen har blitt kringkastet på lokalradio i Norge siden Åge Nevland har hatt ansvaret for serien siden 1999, og denne programserien er ferdigprodusert. Du kan få kjøpt alle de 2590 programmene, fordelt på 22 cd er, i mp3-format. Pris: 890,- Bøker Aktuelle Bibelske spørsmål 1 og 2 (Adolf Bjerkreim) - Bjerkreims eget utvalg av spørsmål og svar fra hans spalte gjennom mange år i bladet Evangelisten. Han sier det selv slik: At ikke alle er enige i de svar som her er gitt, har jeg fått nok av bevis for. Men jeg vil gjerne henstille til leserne, at de tar seg tid til å prøve dem på Guds Ord. Pris: 100,- De tre kors (Adolf Bjerkreim) - Korset er det mest kjente kristne symbolet. Hva er det som gjør Kristi kors til noe spesielt, til sentrum i menneskeslektens historie? Det stod tre kors reist på Golgata. Det hang også to forbrytere der sammen med Jesus, og Kristi kors skilte dem fra hverandre. Deres evige skjebne ble totalt forskjellig fra den dagen. Pris: 25,- Efeserbrevet (Adolf Bjerkreim) - Det er sagt at Romerbrevet er det dypeste brev i NT, og Efeserbrevet det høyeste. Etter brevenes innhold er dette utvilsomt riktig. For alt i dette brevet har med det himmelske å gjøre. Boken er ment å være en god veiledning for dem som vil sette seg grundigere inn i Efeserbrevet. Pris: 75,- Et frigjort liv (Adolf Bjerkreim) - En av de fremste bibellærere vårt land har fostret, gir i denne lille boken en bibelsk anvisning på et frigjort liv. Hvem lengter vel ikke etter å eie det? Dette er et hefte for alle unge troende, alle skuffede og motløse troende, alle frafalne... Sentralt i dette heftet står læren om en kristens to naturer. Pris: 25,- Et lykkelig menneske (Adolf Bjerkreim) - Et lykkelig menneske, hvordan oppnår en å bli det? Mange mener at lykken er å finne i et liv i materiell velstand. Gud har i sitt ord vist oss årsaken til at menneskene er ulykkelige. Samtidig har han åpenbart for oss veien til å bli et lykkelig menneske i syndenes forlatelse. Denne lykke er ikke omskiftelig, den er uforanderlig og evig. Pris: 25,- Frelst - Hva det er og hvordan en blir det (Adolf Bjerkreim) - Dette vesle heftet har vært brukt til åndelig hjelp og frelse for skarer av mennesker. Det har brakt klarhet i frelsesspørsmålet for søkende, og vi har håp om at dette heftet fortsatt vil føre mennesker ut i åndelig frihet, og hjelpe nyomvendte under deres første vandring på troens vei. Pris: 25,- Guds nådes dyp - Romerbrevet (Adolf Bjerkreim) - Dersom noen av Bibelens bøker er av større betydning enn andre, må Romerbrevet regnes for en av de viktigste. Hensikten med denne boken er å stanse ved de store og bærende tankene i brevet, og så langt det er mulig, fremstille disse på en oppbyggelig og praktisk måte. Pris: 75,- Har Bibelen alltid rett? (Adolf Bjerkreim) - Adolf Bjerkheims bibeltroskap kommer tydelig til syne i denne boken, en bok som er høyst aktuell i en tid da Bibelens guddommelige inspirasjon for en stor del blir undergravet og fornektet. Spesielt bra er det å kunne tilby kristen ungdom en bok som så sterkt argumenterer for Skriftens absolutte pålitelighet. Pris: 50,- Himlenes rikes hemmeligheter - Jesu lignelser i Matteus 13 (Adolf Bjerkreim) - Boken gir lys og klarhet over de sju lignelsene i Matteus 13. Alle de sju lignelsene handler om Himmelens rike. Jesus sier at det er disiplene gitt å få vite Himlenes rikes hemmeligheter. Det som i tidligere tider har vært fortiet og hemmeligholdt, skal nå åpenbares og gjøres kjent. Pris: 59,- Betraktninger over ofrene i 3. Mosebok (Adolf Bjerkreim) - Ut fra de forskjellige forordninger vedrørende offrene som er nevnt i forbindelse med tabernakeltjenesten, søker denne boka å få fram de mange sider og karakterer ved Guds Sønns offer. Det er altså ikke ei bok om gamle skikker og forordninger, men om vår frelser Jesus Kristus. Pris: 50,

4 Bøker 3001 Forventning (Johnn R. Hardang) - En kristen oppbyggelsesbok som kan leses av både kristne mennesker og andre som er mer spørrende til dette med kristen tro. Det blir løftet fram hva det konkret innebærer å følge Jesus i hverdagen. Viktige spørsmål får riktige svar. Pris: 98, Bøker Dette skal du vite (Jon Aurebekk) - Når Jon Aurebekk tar oss med inn i Bibelens rike verden, er det som når en kjentmann viser en gruppe interesserte omkring i naturen. Boka er delt inn i to hoveddelser, hvorav den første retter seg spesielt til ufrelste, mens den siste retter seg til dem som allerede er Guds barn. Boka egner seg godt til evangelisering. Pris: 50, Lyset fra Golgata (Johnn R. Hardang) - Bak de fleste sangtekster ligger det en historie. Å bli kjent med en sangens bakgrunn kan gjøre sangteksten helt ny. I denne boken får du høre historien bak 20 ulike sanger. Du får presentert selve teksten, du får glimt fra forfatternes livshistorie og bakgrunnen for at nettopp denne sangen ble skrevet. Pris: 248, Hovedlinjer i Skriften med kart (Jon Aurebekk) - Boken kom ut i 1979, det samme året som forfatteren ble hentet hjem til Herren. Aurebekk forkynte evangeliet ved å peke på og understreke Skriftens ord. Det var hans største lyst i alle år som forkynner. Boken presenterer et sammendrag av hans livsverk - Hovedlinjer i Skriften - med en kartillustrasjon tegnet av Einar Berg. Pris: 50, Bøker 3022 O Store Gud (Johnn R. Hardang) - I denne boken får du historien bak 30 kristne sanger, blant annet O Store Gud, Blott en dag, Ren og Rettferdig, Jeg er i Herrens hender, m.fl. Du får noen glimt fra forfatterne og deres virksomhet, og får høre om ulike opplevelser i møte med disse sangene. Pris: 285,- Veien (Johnn R. Hardang) - Veien er et gammelt navn, som både ble brukt om de kristne og om den kristne tro. Men det er mer enn et gammelt navn. Å leve som kristen i dag, er å gå veien! Boken tar fram de grunnleggende ting ved den kristne tro. Pris: 148,- Våg Livet (Johnn R. Hardang) - Dette heftet tar opp tre aktuelle utfordringer: Våg å tro, Våg å bekjenne og Våg å leve nytt. På en klar og illustrerende måte tar forfatteren opp sentrale spørsmål om hva det vil si å bli og være en kristen. Det er utarbeidet eget studieopplegg bak i heftet. Pris: 35,- Den store hemmeligheten (Arne Helseth-Dyrseth) - Bokens hovedemne er Bibelens lære om Guds menighet, dvs alle gjenfødte mennesker. Den gir veiledning i mange viktige spørsmål, og gir sunn bibelsk veiledning på områder som er av helt avgjørende betydning for en kristens liv og tjeneste. Boken løfter fram det kristne håp på en flott måte. Pris: 50, Kjenner du tiden? (Jon Aurebekk) - Streiflys over Guds plan med Israels folk og med menigheten. Et sammendrag av de emnene som opptok forfatteren ved flere av bibelkursene han deltok på som bibellærer. Emner som omhandles i boken er blan annet Guds plan med det jødiske folk, forholdet jødedom - kristendom og Den Hellige Ånds liv og virke. Pris: 75,- Musikk Eg såg ein Kristi pilgrim (Ole Abel Sveen) - Musikk cd som inneholder 14 sanger som ble innspilt i Kristiansand, og utgitt på kassett av Lynor AS i En av Ole Abels kjenningsmelodier er nettopp sangen: Eg såg ein Kristi pilgrim. Produsent i 2008 er P7. Ole Abel Sveen har hatt flere stillinger i Indremisjonsforbundet, og er en høyt skattet sanger og musiker. Pris: 120,- Frelst av nåde (Gunnvor Krogen Stokka) - Musikk cd som inneholder 13 sanger med Gunnvor Krogen Stokka som vokalist. Sangene har gode åndelige tekster med behagelig countrystil musikk. Frelst av nåde, Skjønne landet, Her fra mitt Sion, Himmelporten, Hvor deilig det er å møte, Du evige Frelser, I Meisterens armer og Jeg reiser av nåde er noen av sangene på cden. Pris: 200,- Gud valgte bo i meg (Juniorgruppa) - Musikk cd som inneholder 12 sanger med barnekoret Juniorgruppa tilknyttet Riska Misjonsforsamling utenfor Stavanger. Mitt skyldbrev, Snart reiser vi, Gud valgte bo i meg, Her skal du få høyra, Tenk at min Jesus og Gå ikkje bort i frå Jesus er noen av sangene. Koret ledes av dirigent Mette Frafjord. Pris: 150, Så meget mere (Arne Helseth-Dyrseth) - Uttrykket Så meget mere.. finner vi tre ganger i Romerbrevet 5. Det er brukt i forbindelse med Kristi komme og vår frelse fra vreden. Det er brukt i forbindelse med vår daglige frelse under vår vandring som troende, og til sist i forbindelse med Kristus som den siste Adam. Pris: 25, Hjemlandet (Gunnvor Krogen Stokka) - Musikk cd som kom ut i mai 2007 og inneholder 12 sanger av Gunnvor Krogen Stokka med variert og rolig musikk. Er du en av dem som liker den enkle og oppbyggende sangen om Jesus er dette cden for deg. Inneholder bl.a. sangene O, Herre, la meg på din høstmark være, O, jeg kjenner til et sted, Herre, gjør det stille og Ved Jesu føter. Pris: 175, Radiobølger uten grenser (Asle Hetlebakke i samtale med Åge Nevland) - Julen 1906 ble det aller første radioprogrammet kringkastet. Radio ble ganske snart tatt i bruk for å forkynne Guds budskap til menneskene. Der misjonæren møtte stengte grenser, nådde radiobølgene gjennom. I denn boken forteller Åge Nevland om radiomisjonen og det kristne mediearbeidet. Pris: 248, Ingen glemt (Kathrine og Per Tveten) - En varm og fin innspilling, som inneholder 10 sanger med sterke tekster, tydelig tekstuttale og velgjørende musikk. Flott å lytte til - og flott å gi videre som gave. Inneholder blant annet sangene Ingen glemt, Hva gjør du nå, Ingen som du og Deg vil jeg følge som Per Tveten selv har skrevet tekst og melodi til. Pris: 150, Frelse for alle (Carsten Line) - Dette heftet inneholder 8 prekener som Carsten Line holdt i Albert Lundes forsamling i Oslo høsten 1944 og som ble stenografisk opptatt. Forfatteren skriver i forordet at flere har fått godt av disse, og at han derfor utgav dette heftet. Han håper og ønsker at lesningen må bringe mennesker til frelse og frelsesvisshet. Pris: 25, Kom ta min hand (Rett kurs) - Musikk cd som inneholder 14 sanger, hvor flere av tekstene og melodiene er skrevet av medlemmer i gruppen Rett kurs som består av sju sangere og musikere. Gruppen fra Sørlandet har sunget i mange år, og har et tydelig og sentralt kristent budskap, formidlet i en typisk Country Gospel stil. Pris: 200, De to altere (Gustav Nielssen) - I flere år har De to altere - Kains og Abels - hatt min store interesse, fordi Gud ved disse altere har lagt fram de grunnleggende sannheter for vår tro. De danner utgangspunktet for den seinere utvikling. Et studium av disse to altere har derfor for meg hatt den største betydning, skriver Gustav Nielsen i forordet til dette lille heftet. Pris: 30, Min sang om Jesus (Even Ydstebø) - Musikk cd med 12 sanger. Even fra Kvitsøy i Rogaland var 13 år da han spilte inn denne cd en. Hele familien liker evangelisk sang, og Even ble tidlig glad i å synge om Jesus. Sammen med far Edvin og bror Eivind på piano har Even siden han var 8 år sunget på forskjellige møter og stevner, og ønsker å vitne om Jesus gjennom sangen. Pris: 120,- 7

5 Musikk Så mange grunner for å elske Jesus (Flekkerøy Sangkammerater) - Flekkerøy Sangkamerater er et mannskor med medlemmer fra Flekkerøy og Vågsbygd. Dette er den tredje cden koret gir ut. Koret ble startet 15. mai 2000, og synger evangeliet med trekkspill, gitar og el. bass som standard 2003 besetning. Cd en inneholder 14 flotte sanger. Pris: 180, Ser du hyrden (Johnn R. Hardang) - Radiopastor Johnn Hardang har spilt inn sin første cd, med 14 kristne sanger til enkelt gitar-akkompagnement. Cden har sentrale tekster, tydelig norsk tekstuttale og ikke for mye musikk. Den inneholder noen folketoner, samt en rekke perler fra den evangeliske sangskatten. Pris: 100,- Igjennom alt (Sevlandsjentene) - Han som førte Israelsfolket gjennom havet, han ønsker også å føre og lede deg gjennom livet inn til vårt mål - Himmelen. Også deg har han utvalgt. Slipp Jesus inn i ditt liv og ditt hjerte! Dette skriver Margunn, Åse og Siv Marit som utgjør Sevelandsjentene i coveret til denne cden som inneholder 14 flotte kristne sanger. Pris: 150,- SANGER VI ALDRI GLEMMER Radioprogramserien Sanger vi aldri glemmer med radiopastor Johnn R. Hardang handler om en rekke kjente sanger og salmer, sammen med historien som ligger bak disse sangene. Serien er blitt veldig populær, og blir sendt på en rekke lokalradiostasjoner rundt omkring i Norge. Du kan få kjøpt alle disse programmene på CD hos oss. Sanger vi aldri glemmer (20 programmer inkl. musikk cden Ser du hyrden) - I dette coveret har vi samlet 20 programmer i denne serien, hvor du får møte en rekke kjente sanger og salmer, sammen med historien som ligger bak disse sangene. Den ville sauen, Det er vel med min sjel, Doggdråpen, Så helt forlåter Gud og Herligste navn er noen av sangene det handler om. Inkludert i dette coveret får du også Johnn R. Hardangs egen musikk cd - Ser du hyrden. Pris: 390,- god søndag Siden 6. september 2009 har P7 levert det kristne TV-programmet God Søndag til Frikanalen. 15. mai 2011 begynte vi også å sende dette programmet på Kanal 10 Norge. Dette er et ukentlig timelangt program, med opptak fra bibelundervisning, evangeliske møter og sang- og musikkarrangement, både fra Bedehusland og ulike typer Fellesmøter. Bibelen - Guds mesterverk (Johnn R. Hardang - 2 programmer) - I 2011 feiret Bladet Evangelisten sitt 100-års jubileum. Dette ble markert på Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes, og dette samlecoveret inneholder 2 bibeltimer som Johnn Hardang hadde på denne konferansen. Temaet 9010 han talte over var Bibelen - Guds mesterverk. Pris: 200, Den første oppstandelsen (Johnn R. Hardang - 3 programmer) - DVD pakke som inneholder bibelundervisning og møteopptak fra Evangelistens bibelkonferanse på Framnes i Bibelundervisningen gir en innføring i det bibelske budskapet om oppstandelsen, både Kristi oppstandelse og håpet om en oppstandelse for den som tror på Jesus. Pris: 300,- De to basunene (Johnn R. Hardang - 2 programmer) - På en todelt bibelkveld i Bedehuset Saron på Bryne den 24. februar 2011 talte Johnn R. Hardang over temaet De to basunene, med utgangspunkt i 4. Mosebok 10,1-10. Den første basun handler om forkynnelsen av Guds Ord. Den siste basun har med sannheten om Jesu gjenkomst å gjøre. Pris: 200,- Evangeliske sanger på Sunnmøre (Johnn R. Hardang - 5 programmer) - Helga september 2011 ble Evangeliske sanger på Sunnmøre arrangert for fjerde gang. Lørdag var det et stort sang- og musikkmøte i Giskehallen, der ca 1000 mennesker var tilstede. I tillegg til dette ble det denne helga arrangert bibeltimer og evangeliske møter med Johnn R. Hardang på Valderøy bedehus. Pris: 500,- Følg meg (Johnn R. Hardang - 3 programmer) september 2010 arrangerte Holy Riders avd. Sydvest møtehelg i egne klubblokaler på Orstad Bedehus, Klepp på Jæren. Møtehelga bestod av møter og bedehusbasar til inntekt for trykking av Biker Bibelen. Hovedtaler var Johnn R. Hardang, og temaet var Følg meg med utgangspunkt i Jesu Bergpreken, Matt 5-7. Pris: 300,- Gi det videre (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - I juli 2011 ble det årlige Bibelkurset arrangert på Sørlandet Folkehøyskole på Birkeland. Johnn R. Hardang hadde ansvaret for fire av bibeltimene på dette kurset, og han talte over temaet: Gi det videre. Budskapet om Jesus må ikke stoppe opp hos dem som allerede tror, men gis videre til slike som enda ikke har hørt og tatt imot. Pris: 400,- Guds menighet - Den store hemmeligheten (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - I juli 2010 ble det årlige bibelkurset arrangert på Jæren Folkehøyskole på Klepp i Rogaland. Johnn R. Hardang hadde ansvaret for fire av bibeltimene og talte over temaene: Guds menighet - det tredje folket, et himmelsk folk, Åndens tempel og Jesu gjenkomst. Pris: 400,- Hans navn... (Per Tveten - 2 programmer) - I november 2011 besøkte Per Tveten bedehuset Saron på Bryne. Per Tveten er ansatt som forkynner i NLM, og deltar i disse to programmene med både sang og tale. I begge de to programmene er det Guds navn som står i sentrum: Jeg vil prise ditt navn (Jes 25,1) og Ditt navn er en utgytt salve (Høys 1,3). Pris: 200,- Hovedsaken (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - I tida august 2010 var Johnn R. Hardang hovedtaler på en bibelhelg i Alleen Bedehus i Lyngdal. Utgangspunktet for de fire bibeltimene var Hebr. 8,1-6 og spørsmålet: Hva er hovedsaken i Bibelen? Og svaret er følgende: Budskapet om Jesus. Men hva er hovedsaken i budskapet om Jesus...? Pris: 400,- I profetisk lys (Charles Hansen - 5 programmer) - I juni 2009 besøkte Charles Hansen Aa Bedehus i Lyngdal på et arrangement som ble kalt: Profetisk uke. Charles Hansen er forstander i en pinsemenighet i Halden, og reisesekretær i Ordet og Israel. I disse fem programmene gir han en innføring i temaene: Menigheten, Templet, Antikrist, Israel og Guds rike - alt i profetisk lys. Pris: 500,- Jesus mitt liv (Klaus Muff - 2 programmer) - Klaus Muff, bosatt på Karmøy, har i en årrekke vært ansatt som evangelist i NMS, men er nå pensjonist. Han er likevel i full aktivitet, og i april 2011 hadde han ansvaret for en bibelkveld på Bedehuset Saron på Brynet. Du vil få høre enkel og frigjørende forkynnelse og utgangspunktet for de to bibeltimene er Rom 8,1-9. Pris: 200,- Kristen i endetiden (Johnn R. Hardang - 5 programmer) - Riska Bedehus i Sandnes arrangerte sine årlige nyttårsmøter i Januar Hovedtaler dette året var Johnn R. Hardang, som hadde ansvaret for 5 møter og bibeltimer. Han tok utgangspunkt i 2. Timoteus brev, hvor Paulus ber Timoteus om å forberede seg på å møte vanskelige tider. Pris: 500,- Trær i Bibelen (Johnn R. Hardang - 5 programmer) - Helga august 2011 ble det arrangert P7 helg på Vigrestad Misjonshus på Jæren. Arrangementet var lagt opp med 5 bibelsamlinger fordelt på tre dager, og temaet for alle samlingene var trær som er omtalt i Bibelen. Siktemålet var å ta fram noen av disse trærne, ett tre i hver bibelsamling. Pris: 500,- Etter påskemorgen (Johnn R. Hardang - 4 programmer) - Helga april 2012 ble det arrangert Vekter! Hvor langt på natt? (Johnn R. Hardang - 4 programer) - Helga januar 2012 arrangerte bedehusene på Brusand, Ogna og Sirevåg felles bibelhelg der det ut fra Bibelen ble satt P7-helg på Kvitsøy Bedehus i Rogaland. Tema for de fire bibeltimene var det som skjedde i tiden mellom Kristi oppstandelse og Kristi Himmelfartsdag, førti dager da Jesus var opptatt med en eneste søkelys på tiden fram imot Jesu gjenkomst. I fire bibeltimer ble følgende tema belyst: Søvnens tid, 9020 ting: Å ta seg av sine fallende og feilende venner. Sang av Marit Hauge og Johnn R. Hardang. Pris: 400, Endetidstegnene, Nøkler til Johannes Åpenbaring og Våkn opp du som sover. Pris: 400,

6 1. september 2012 startet Irene Krokeide Alnes som programskaper og programleder i P7. Hun vil fortsatt reise sammen med Marit Stokken i halv stilling som sang-evangelist for Indremisjonsforbundet (ImF), slik hun har gjort det i mange år. Men i tillegg til dette skal hun nå også produsere programmer for radio og TV i regi av P7. Marit og Irene har etter hvert blitt et kjent begrep i Kristen-Norge. Siden 1974 har Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes reist som sangevangelister, og vært redskaper som Gud har brukt til vekkelse og fornyelse rundt om i hele landet. Tekst: Johnn R. Hardang / FOTO: imf media Irenes reisetjeneste har i flere år vært avgrenset, særlig av hensyn til familien. Utover dette har hun hele tiden arbeidet som freelancer, både som forkynner, sanger, forfatter, reiseleder og radiomedarbeider. Den nye stillingen betyr at Irene nå vil konsentrere seg mer om å være programskaper og programleder i radio og på TV. - Hvorfor media, Irene - og hvorfor akkurat P7? Media har fulgt Marit og meg gjennom det meste av vår tjeneste. I flere store vekkelser, f.eks på Valderøy og i Stjørdal, var møteoverføringer på radio en viktig del av vekkelsesarbeidet. Radio og TV er vår tids galleri der det fortsatt sitter mange mennesker som trenger Jesus. Og P7? Ja, det var jo dere som spurte, ler Irene. Men ellers er jo ImF en av de sju organisasjonene som står bak P7, og flere av mine ledere oppmuntret meg til å svare ja. Så dette var egentlig et helt naturlig valg. - Hvor lenge har du tenkt på den nye stillingen? Det er godt og vel et halvt år siden spørsmålet kom - det var i november Siden dette har jeg arbeidet mye med disse tankene, og i dag opplever jeg kallet fra P7 som et kall fra Gud. - Hvilke forhåpninger og forventninger har du til det nye arbeidet? Jeg har alltid hatt et ønske om å få ære Gud med hele mitt liv og et kall til å formidle Guds Ord til andre. Kristne trenger å bli styrket i troen. Og ikkekristne trenger hjelp til å komme inn på himmelveien. Begge deler tror jeg radio- og TV-arbeidet kan brukes til. På mange måter ser jeg kombinasjonen av reisevirksomhet og mediearbeid som en vinnvinn-situasjon. Det ene vil bety noe positivt for det andre. De nye programseriene som Irene Krokeide Alnes skal begynne å produsere, vil bli tilgjengelig for salg på cd og DVD fortløpende. Følg med i P7 Magasinet og på våre nettsider for mer informasjon! Lytt til P7 sine program hele døgnet på God Søndag Ukentlig TV-program som sendes på Frikanalen og Kanal 10 Norge Vindu mot Livet med Johnn Hardang Bibelundervisning Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland Bibelgjennomgang Nistepakka Korte andakter Forskjellige andaktsholdere Sanger vi aldri glemmer med Johnn Hardang Ukentlig radioprogram om historien bak forskjellige kristne sanger og salmer Mediekommentaren Ukentlig mediekommentar fra Familie & Medier Kamilla og Tyven med Nina Sagdal Barneprogram basert på bøkene om Kamilla og tyven av Kari Vinje Evangeliske sanger på web 24/7 Webradio Kristen pop musikk på web 24/7 Webradio Våre radioprogrammer sendes på lokalradioer over hele landet. P7 har basert sin virksomhet på frivillige gaver fra lyttere og venner som ser viktigheten av dette arbeidet. Dersom du ønsker å støtte P7 regelmessig med et fast beløp, kan du tegne AvtaleGiro med oss. Da vil et fast beløp trekkes direkte fra din bankkonto til radiomisjonsarbeidet hver måned eller hvert kvartal. Når du undertegner AvtaleGiro med P7 på kr 100,- (eller mer) pr mnd eller kr 300,- (eller mer) pr kvartal, får du tilsendt en velkomstgave. Sett et kryss om du velger Evangeliske sanger på Sunnmøre på DVD, boken O Store Gud, eller programserien Steinene taler på CD. Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver. Mitt personnr. er: Maksimalt fradragsbeløp er kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til radiomisjonsarbeidet. I januar får du tilsendt årsoppgave til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. P7 har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven. Ja, jeg vil være med! NAVN: ADR.: POSTNR./STED: Ja, jeg vil bruke AvtaleGiro til min faste givertjenste til P7 Jeg vil støtte med kr. Hver mnd Hvert kvartal Belast kontonr.: STED/DATO: KID (fylles ut av P7) Svarkupongen sendes til: P7, Skjenet 2, 5353 Straume UNDERSKRIFT: Svarkupong: God Søndag på DVD Konsert - Evangeliske sanger på Sunnmøre Jeg ønsker at trekket skal skje den 20. dagen i måneden. Jeg ønsker at trekket skal skje den (Må være mellom den 15. og 25.) Bok O STORE GUD Vindu mot Livet på CD STEINENE TALER Fast betalingsoppdrag Kreditkontonr.: dagen i måneden. Jeg har gjort meg kjent med avtalevilkårene for AvtaleGiro (www.p7.no/pdf/avtalegiro.pdf) 10 11

7 Husk å melde adresseendring til oss! Telefon: Returadresse: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2, N-5353 STRAUME Bestillingsskjema Produktnummeret finner du under bildene til hvert produkt inne i katalogen! Navn: Tlf.: Adresse: E-post: Postnr.: Poststed: Du kan også bestille alle produktene i denne katalogen i vår nettbutikk Skjemaet sendes til P7, Skjenet 2, 5353 STRAUME

GOD RADIO April 2010 - Nr 1 Årgang 26. Kristen Riksradio. Produktkatalogen

GOD RADIO April 2010 - Nr 1 Årgang 26. Kristen Riksradio. Produktkatalogen GOD RADIO April 2010 - Nr 1 Årgang 26 Kristen Riksradio Produktkatalogen 2010 Leder De siste tjue årene har vi møtt et helt nytt begrep her i Norge: Bærekraftig. Vi hører om bærekraftig virksomhet og bærekraftig

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

NR. 2-2012 / ÅRGANG 28. Ny programprodusent i P7

NR. 2-2012 / ÅRGANG 28. Ny programprodusent i P7 NR. 2-2012 / ÅRGANG 28 Ny programprodusent i P7 KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 N-5353 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr: 988 755 109 ANSATTE:

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

NR. 1-2012 / ÅRGANG 28. Vinner barn i Venezuela for Kristus

NR. 1-2012 / ÅRGANG 28. Vinner barn i Venezuela for Kristus NR. 1-2012 / ÅRGANG 28 Vinner barn i Venezuela for Kristus KONTAKTINFORMASJON: P7 Kristen Riksradio Skjenet 2 5353 STRAUME +47 56 32 17 01 post@p7.no www.p7.no Kontonr: 3000 13 01167 Org.nr: 988 755 109

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer