I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?"

Transkript

1 Håkon Høst I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø

2 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole- læretid: 2+2-modell med sterk signaleffekt. Dobling i antall nye lærekontrakter fra 1994 Lav ungdomsledighet Utdanningsrett for all ungdom - Brede kurs gir alle programtilbud over alt i landet - Fag i alle sektorer av arbeidslivet Fleksibilitet: Muligheter til å velge om og ta studiekompetanse

3 Ett alternativt blikk: En forstrukket lærlingmodell Fagopplæring i bransjer der den egentlig ikke har noe feste. Ungdom lures inn i utdanningsveier som ikke fører frem. 2+2-modellen som tvangstrøye for ungdom den ikke passer for. En felles modell for fag med svært ulike krav, både teoretisk og praktisk. Bak såkalte brede fagtilbud ved skoler finner en store sprik i lærerkompetanse og skolenes tilbud

4 Reform 94: Fra rekrutteringsordning i arbeidslivet til del av utdanningssystemet Fra å være avgrenset til håndverksfag og deler av industrien til å skulle omfatte hele arbeidslivet Virkemidler: Felles forpliktelse for staten og arbeidslivspartene Brede innganger basert på områder av arbeidslivet Økte tilskudd for å øke inntaket og sikre elevene plass Endring av normer Satsing på opplæringskontor

5 Nye lærekontrakter årlig

6 Craft trades Industry trades Other trades

7 Sysselsettingsstruktur og skolestruktur Primærnæringer Industri, kraft, bergv. Bygg og anlegg Varehandel og bil Transport og lager Hotell og restaurant Informasjon/ kom. Helse og sosial Private tjenester Naturbruk Teknologi/industriell prod Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Service og samferdsel Restaurant - og matfag Medier og kommunikasjon Helse og sosial Finans og forsikring Offentlig administrasjon Undervisning Design og håndverk

8 Sysselsettingsstrukturen i Norge (etter SSB) Sektor Ledere og høyere utdannede Arbeidere og lavere funksjonærer Primærnæringer 55 Industri, kraft, bergverk Bygg og anlegg Varehandel og bil Transport og lager Hotell og restaurant Informasjon/ kommunikasjon Helse og sosial Private tjenester Finans og forsikring 7 2 Offentlig administrasjon Undervisning Totalt

9 Fagopplæring bare i en del av arbeidslivet Selv om fagopplæringen i prinsippet omfatter alle sektorer av arbeidslivet, vet vi at realiteten er en annen Det er i stor grad bare i de tradisjonelle håndverks- og industribransjene at hovedveien inn går via lærlingordningen I andre bransjer har man i stor grad fortsatt å rekruttere på andre måter. I helse og sosial (helsefagarbeider f.eks.) rekrutteres det fortsatt mest voksne ufaglærte, mens i varehandelen også ufaglærte, oftere ungdom

10 Sysselsatte og lærlinger år (registerdata) Antall lærlinger under 20 år femdoblet fra Lærlingordningen har styrket seg der den var sterk Problemer med å skaffe seg fotfeste på nye områder Det ufaglærte ungdomsarbeidsmarkedet har økt nesten like mye som lærlingordningen for de under 20 Sysselsatte Lærlinger Lærling-andel Totalt år % Industri og bergverk % Bygg og anlegg % Detaljhandel % Hotell og restaurant % Helse og sosial % Totalt for fem sektorer %

11 Ungdomsarbeidsmarkedet forsvant ikke Ungdom arbeider mer enn de har gjort siden før de fleste av oss ble ungdom 1. De er lærlinger 2. De er ufaglærte på heltid 3. De er ufaglærte på deltid Lærlingordningen for ungdom har utviklet seg først og fremst der den hadde fotfeste fra tidligere I nye områder har den ikke lykkes. Manglende søkning, bedriftene er lite interessert og tradisjonelle rekrutteringsmønstre og on-the-jobopplæring reproduseres

12 Langt flere til studiespesialiserende Det er omtrent fordeling yrke og allmenn når ungdom starter på videregående Blant de som kommer ut i den andre enden er det nær 80 prosent som har studiespesialiserende Dette skyldes i stor grad den store økningen i påbygging til studiekompetanse Dette gjør det selvsagt enda vanskeligere å dimensjonere systemet, samtidig som det er et varsko om synkende attraktivitet for fagene

13 VG1 HS: Elevene vil ha yrker i helse-, sosial- og oppvekst Endres i topp-/bunntekst

14 Vg1 BA: Elevene vil bli fagarbeidere Tømrer Anleggsmaskinfører Rørlegger Ingeniør Et annet yrke ikke innen bygg og anleggsteknikk Murer Betongfagarbeider Anleggsfagarbeider Et annet yrke innen bygg og anleggsteknikk Trevaresnekker Maler Fjell- og bergverksarbeider Blikkenslager Stillasbygger Glassfagarbeider Banemontør Taktekker Steinfagarbeider Isolatør Feier Fagoperatør i trelastfaget Asfaltør Renholdsoperatør Industrimaler Limtrearbeider 8% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 14% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 42% Andel av svart med denn på førsteplass Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 14

15 Vg1 RM: Elevene vil bli fagarbeidere Kokk Konditor Kjøkkensjef Baker Servitør Et annet yrke ikke innen restaurant eller mat Institusjonskokk Et annet yrke innen restaurant eller mat Kjøttskjærer Diplomkokk Sjømathandler Slakter Fagarbeider, industriell produksjon Soussjef Butikkslakter Butikksjef Fagarbeider, sjømatproduksjon Pølsemaker Hovmester 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 11% 10% 9% 8% 7% 19% 43% Andel av svart med denn på førsteplass 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 15

16 Vg1 SS: Elevene ønsker seg ulike yrker Salgsmedarbeider Et annet yrke enn de som er nevnt her, og ikke 12% 12% Kontor- og administrasjonsarbeider Et annet yrke enn de som er nevnt her, men Politi IKT-servicemedarbeider Militær Butikksjef Vekter 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Reiseleder 8% Reiselivsmedarbeider Yrkessjåfør Flyvertinne/flyvert 7% 7% 7% Resepsjonist 6% Logistikkoperatør 4% Økonom/Revisor Kommunikasjonsarbeider 3% 4% Andel av svart med denn på førsteplass 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 16

17 Når bestemte du deg for Vg2 valg Før jeg begynte på Vg1 Etter at jeg startet Har ikke bestemt meg ennå Service og samfer 36% 32% 33% Restaurant og mat 41% 27% 32% Bygg og anleggste 50% 21% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 17

18 Var påbygging egentlig en plan hele veien? Barne- og Helsefagarbeider ungdomsarbeider Før jeg begynte på vgo 21,3 36,2 I løpet av første år på vgo 25,3 23,2 I løpet av andre år på vgo 37,3 30,4 Sommeren/høsten etter andre 5,3 1,4 år på vgo Da jeg var lærling 6,7 5,8 Usikker husker ikke 4,0 2,9 N Endres i topp-/bunntekst

19 Det er lett å få læreplass helt enig/litt enig 80% 70% 71% 64% 64% 60% 57% 52% 53% 50% 40% Vg1 Helt enig/litt enig Vg2 Helt enig/litt enig 30% 20% 10% 0% Bygg og anlegg Restaurant og mat Service og samferdsel Den negative utviklingen i Restaurant og matfag er på grunn av Vg2 matfag Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 19

20 Jeg tror fagbrevet er nødvendig for å få en jobb 70% 60% 60% 63% 57% 55% 50% 47% 47% 40% 30% Vg1 Helt enig Vg2 Helt enig 20% 10% 0% Bygg og anlegg Restaurant og mat Service og samferdsel Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 20

21 Hva er dine høyeste utdanningsplaner (på Vg1) 50% 45% 40% 46% Fullføre (bare) fagbrev Studere på høgskole eller universitet 35% 35% 30% 25% 23% 25% 20% 15% 10% 5% 6% 7% 0% Bygg og anleggste Restaurant og mat Service og samfer Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 21

22 90% 80% Gjorde praksisutplasseringen på Vg1 at du fikk mer lyst til å ta fagbrev? 81% 84% 70% 66% 62% 68% 60% 50% 49% 40% 30% 20% 10% 0% Vg2 Byggteknikk Vg2 Klima, energi ogvg2 Kokk og servitør Vg2 Matfag Vg2 Salg, service og miljøteknikk sikkerhet Totalt De som faktisk hadde praksis i KEM på Vg1 svarer høyt bekreftes videre i neste lysark Foreløpige funn, Lekkasje 2 3. desember 22

23 Andelen som vil inn i yrket krymper Endres i topp-/bunntekst

24 HS: Vil ha større karrieremuligheter At de endrer sine valg/veier videre bør ikke ses som at de i utgangspunktet har gjort et «feilvalg» (etterrasjonalisering) Utdanningen skaper ikke den avgjørende identifikasjon med og tilknytning til yrkene på dette nivået Forventningene de har og utvikler, og erfaringene de får underveis gjør at de etter hvert velger seg mot høyere utdanning Vil ikke bli innelåst i pleie og omsorg i kommunen, ønsker større muligheter Fornøyd med selve utdanningen: «HS bedre enn studiespesialisering om du vil bli SPL» - og det blir de Trend at stadig flere går denne veien Endres i topp-/bunntekst

25 Programmene gjør noe med ungdommene Elevene har i varierende grad med seg fagønsker når de starter i videregående. Når de kommer inn i programmer med fagarbeidertradisjoner og klare fagprofiler utvikles fagidentiteten, og de fleste ønsker å bli lærlinger. Når i tillegg læreplass- og jobbutsiktene ser gode ut, styrkes orienteringen mot det å bli fagarbeider i disse fagene

26 Programmene gjør noe med ungdommene Når fagopplæringstradisjonen er svak, og det er utydelig for elevene hvilken posisjon og karriere de kan regne med i arbeidslivet, blir elevene usikre på hva de vil. De velger i større grad påbygg, noe som trolig har ligget som et alternativ i bevisstheten hos elevene hele veien. På samme måte som det å velge studiespesialiserende, gjør valg av påbygg at elevene kan utsette et yrkesvalg. Ulik tilbøyelighet til å velge påbygging forklares ikke først og fremst med ulikhet i karakterer. Det er egenskaper ved programmet selv, som manglende lærling- og fagarbeidertradisjon i bransjen opplæringen retter seg mot, som ser ut til å være det viktigste. For øvrig er det også slik at jenter, alt annet likt, i mindre grad orienterer seg mot fagopplæring når de kommer på Vg2. Dette slår negativt ut for Restaurant- og matfagene og Salg, service og sikkerhetsfagene

27 Gjennomføring avhenger av program Elever har alt annet likt - størst muligheter til å lykkes i å gjennomføre videregående opplæring, og ikke falle fra underveis, dersom de begynner på TIP eller Bygg- og anleggsteknikk (Markussen mfl. 2008). Hva har disse til felles? Jo, det er her man finner de sterkeste tradisjonene for fagopplæring: en sterk kultur for å ta inn lærlinger, yrker basert på fag, og disse er koplet relativt tett mot programmet i skolen. Byggfagselevene er blant de mest fornøyde i vår undersøkelse I den andre enden finner man Restaurant- og matfag (ibid.). Også fornøyde med utdanningen på Vg1, men mindre etter hvert. Matfagsdelen sliter med svake koplinger mot arbeidslivet. Elevene er mindre interessert i praksis på vg2, og lav læreplassinnfrielse. Samtidig er de i beskjeden grad orientert mot påbygging til generell studiekompetanse. Elevene på Service og samferdsel har, alt annet likt, en noe bedre gjennomføring enn Restaurant- og matfag, noe som til dels kan forklares ved at stor overgang til påbygging kompenserer for svak overgang til læreplass

28 Fra «hva trenger vi» til «hvordan skape interesse for fagene» Ungdommen avgjør i stor grad gjennom sine valg om yrkesutdanningene skal få elever og lærlinger Derfor handler det i Norge i dag ikke så mye om å styre etter hva vi trenger, som å skape interesse for fagene Vi kan f. eks. gjerne si at flere ungdommer må søke helsearbeiderfag, fordi det er behov. Men når ungdom tilbys små deltidsstillinger i pleie og omsorg, lite faglige utviklingsmuligheter og bare jobb i eldresektoren, så velger de heller påbygging for heller å bli sykepleiere Det må etableres attraktive fagområder

29

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Bortvalg og kompetanse

Bortvalg og kompetanse RAPPORT 13/2008 Eifred Markussen, Mari Wigum Frøseth, Berit Lødding og Nina Sandberg Bortvalg og kompetanse Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Bortvalg og prestasjoner

Bortvalg og prestasjoner SKRIFTSERIE 4/2004 Eifred Markussen Nina Sandberg Bortvalg og prestasjoner Om 9798 ungdommer på Østlandet, deres vei gjennom, ut av, eller ut og inn av videregående opplæring, og om deres prestasjoner

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer