ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011"

Transkript

1 ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

2 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 STYRETS SAMMENSETTING ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER STYRETS MÅLSETTING...7 MÅLSETTING FOR EVALUERING... 7 MÅLSETTING FOR STYRETS ARBEID...8 SPORTSLIG...9 TABELLER FOR SESONGEN MEDLEMSTALL...12 MEDLEMSTALL 31. DESEMBER MEDLEMSUTVIKLING SOSIALT...13 MATERIALFORVALTER...14 HUSUTVALGET...15 ØKONOMI...16 RESULTATREGNSKAP BALANSE DAGLIG LEDERS ÅRSBERETNING BANE/ANLEGG...23 REVISORS BERETNING AKTIVITETSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT MEDLEMSKONTINGENT 2012: AKTIVITETSAVGIFT 2012: BUDSJETT ORGANISASJONSPLAN INNSTILLING AV KANDIDATER TIL VERV...29 VALGKOMITEENS INNSTILLING AV KANDIDATER: STYRETS INNSTILLING AV VALGKOMITÉ FOR 2012: ÅRSBERETNING OG TREÅRSPLAN FRA LAGENE...30 TRE ÅRSPLAN FORVENTET UTVIKLING I ANTALL SPILLERE, TRENERE OG TRENINGER: TRE ÅRSPLAN PLANLAGTE DELTAKELSE PÅ CUPER: LAGENES SOSIALE AKTIVITETER OG DUGNADER I LAGENES ÅRSBERETNINGER Side 2 av 32

3 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innledning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben, styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. Vi har nå lagt bak oss et fantastisk Vi leverer et resultat for 2011 som er svært positivt, dersom man tar i betraktning at av har kjøpt oss ytterligere en traktor pålydende kr ,-, som aktiviseres i sin helhet i Klubbens tillitsvalgte og ansatte har bidratt på en måte som har medført at man har frigjort masse positiv energi. Den positive energien har medført at vi ikke bare har fått gjennomført prosjekter som har blitt lagt merke til blant byens øvrige klubber og krets, men også fått inn bidrag på det økonomiske. Som styrets leder vil jeg rette en stor takk til det øvrige styret og den daglige ledelse. Side 3 av 32

4 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Organisering Astor har valgt følgende organisering i klubbens styre og daglige ledelse: Mens lagene er organisert som følger: Hensikten med å fordele ansvaret på mange, gir oss følgende fordeler: - Mindre arbeid på den enkelte Side 4 av 32

5 Astor FK Styrets årsberetning Flere med eierskap til klubbens prosesser og virke Mål & Plan Astor har tatt et valg om at det skal være forutsigbart for medlemmene å være en del av Astor, man skal vite hva som skjer. Derfor ble det i 2010 innført et krav om at samtlige lag skal gi en tre års plan i sin beretning. En annen grunn til at vi gjør det på denne måten, er at klubbens mange lag skal ha et forhold til hvilke felles aktiviteter klubben arrangerer. Som klubb har vi en betydelig ekstra kraft når flere lag bidrar i en aktivitet. Men dette må planlegges/nedfelles på lags nivå, slik at eierskapet er der det hører hjemme. Eksempel på viktige aktiviteter for de som er 10 år er: - Når de er 11 og 12 år skal de til Briskeby - Når de er 13 og 14 år skal de på Dana-Cup - Når de er 15 år eller eldre, bidrar klubben med reisestøtte til valgfri reise/cup. 3-års plan skal også styrke samarbeidet på tvers av lagene Forøvrig Styret og andre ledere i klubben har deltatt i flere representasjons- og profileringsaktiviteter. Trønderlag Fotballkrets uttaler at Astor FK er en av de fremste klubben, hva angår deltagelse i kretsens arrangement/kurs. På klubbens internettside har vi forsøkt å legge ut informasjon som både lagene, spillerne og foreldre forhåpentligvis har funnet interessant. Klubben vil fortsette å bruke internettsiden aktivt som informasjonskanal. Alle oppfordres derfor å følge med jevnlig på Side 5 av 32

6 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Styrets sammensetting 2011 Styret Astor FK Funksjon Fornavn Etternavn År Lag Merknad Leder: Tore Bull Hedel 2010/2011 J98 Nestleder: Hans Knudsen 2011/2012 G04 Kristian Sekretær Erlend Vandvik 2010/2011 G02/J97 Utleie bane, politiattester Økonomileder: Oddvar Aardahl 2011/2012 J97 Sportslig leder ungd: Trond Heggem 2010/2011 G99/J00 Sportslig utvalg Sportslig leder barn: Ingebrigt Lereim 2011/2012 G00/J03 Sportslig utvalg Styremedlem (Sosial): Irene Grytdal 2010/2011 G97/J01 Styremedlem (spons): Vara medlem: Terje Moksnes 2011 Astor IL Bane og materiell Vara medlem: Keith Downing 2011 J99 Vara medlem: Jens Ski 2011 J07 Daglig leder, møteplikt Magnus Ottesen Fra 2010 Oldboys Øvrige funksjoner Funksjon Fornavn Etternavn År Lag Merknad Valgkomitè leder: Terje Olsen 2011 Valgkomitè medlem: Per Agnar Hansen 2011 Valgkomitè medlem: Svein Jacobsen 2011 Revisor: Elena Isaksen Revisor: Mathias Aarskog Dommerkontakt: Mikael Hoem Materialforvalter: Leder huskomite: Mathias Aarskog Møter i Astor FK styre Utleiekoordinator: Ingrid Tiller Moe Medl. huskomite: Terje Moksnes Sportslig utvalg: Robert Dahl Senior Sportslig utvalg: Jan Sørlie G97 Christian Sportslig utvalg: Andre administrative funksjoner 2011 Sesongavslutningen Ansvarlig G/J 2001 Laget både planlegger og gjennomfører arrangementet. Briskebytur Ansvarlig G/J 1999 Laget planlegger og administrerer turen. DANA-cup Ansvarlig G/J 1997 Laget planlegger og administrerer turen Fotballskole Ansvarlig Sportslig utvalg Astor 3v3 cup Daglig leder Side 6 av 32

7 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Styrets målsetting Målsetting for Evaluering Målsettning 1. Sportslig: implementere sportslig plan: Prioritere tiltak for å ivareta ungdomsfotballen: Bedre kontakten mellom junior- og seniorlag og resten av klubben Fortsatt fokus på trenerutdanning på alle nivå 2. Klubbutvikling: Bygge klubblojalitet Foreldreinvolvering Informasjon og kommunikasjon Rutinebeskrivelser. 3. Økonomi: 5 % i resultat Etablering av et økonomisk fundament gjennom sponsoravtaler etc. Etablere lagskonti gjennom klubben Omstrukturering av regsnskapssystem og rapportering Tydliggjøre lagenes rammebetingelser 4. Administrasjon: Forenkling av tillitsoppgaver og daglig leder oppgaver Rutinebeskrivelser av klubben For detaljer, se delrapporter fra styremedlemmer. Evaluering pågående OK o Reisestønad cup o Ansatt trenerutvikler o Økt kontakt mellom lagene Målsettning ikke nådd. OK OK Pågående OK. Pågående Pågående Drift OK OK Intensiveres i 2012 Pågående Pågående. Må utvikles videre OK, jfr pkt 2, 1. kulepunkt OK, pågående. OK, pågående Målsetting for 2012 Styret anbefaler at klubben har følgende målsetting for 2012: 1. Sportslig: Øke antall medlemmer i sportslig utvalg Starthjelp til nye lag Hospiteringskontrakter Keepertrening 2. Klubbutvikling: Bygge klubblojalitet. Øke forståelse for/gleden i frivillighetsarbeid. Etablere foreldreakademi Etablere dokumentlager knyttet til Bidra til klubbutvikling av andre idrettslag Økt positiv energi 3. Økonomi: 5 % driftsresultat Profesjonalisere markedsarbeidet Etablere regnskapsrutiner og lagskonti 4. Administrasjon: Forberede 50 års jubileum 24. november 2013 Side 7 av 32

8 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Styrets arbeid Våren 2011 ble det avhold ekstraordinært årsmøte for å få valgt nytt styre. Det er avholdt 10 styremøter i Styret har behandlet følgende saker. Terrasse Dana Cup 2011 Opprettelse av lagskonti Økonomi og regnskap 2011 Styrets arbeidsoppgaver 2011 Juniorfotball Bane utleie Ny sponsor Rutiner for dommerregninger Kontaktmøte Trenerutvikler Jenter 04 Materiell og utstyr Dugnadsbank Sponsoravtale NTE Trønderfotball Turneringskonsept 3v3 Enjoy Dugnad Vimpler Tine Fotballskole Hallvakt dugnad Banemannskap Opprette et nytt 11-lag (enten miljølag eller et Astor 2) for spill i 6.divisjon. Astorfilm Keepertrener Trøndelags fotballkrets klubbutvikling Målsetninger 2011 evaluering Fokus 2012 Drakter bestilling 2012 HLR opplæring hvordan organiseres Astor Foreldreakademiet Coerver Fotball Fritidsordning Budsjett 2012 Styresammensetting 2012 Aktivitetskalender 2012 Side 8 av 32

9 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Sportslig Sesongen 2011 har også vært et år preget av stor aktivitet på sportslig side. Vi mener vel selv at vi er i ferd med å nå taket for hva som er realistisk å rekke over, og at vi framover må konsentrere oss om å utvikle og forbedre det tilbudet vi nå har, framfor å øke omfanget. Det viktigste som har skjedd i år, er nok ansettelsen av Jan Christian Sørli som trenerutvikler. Vi håper og tror at det vil gjøre det enda mer givende å være trener i Astor og at det sportslige tilbudet vårt dermed blir enda litt bedre. Trenerutvikleren er trenerens trener og vil være en som vi kan støtte oss til og få tilbakemelding fra når vi har behov for det. Vi hadde i 2011 en målsetting om å knytte senior og juniorlaga tettere opp mot resten av klubben. Når vi i skrivende stund sitter uten seniorlag og flesteparten av de som var juniorspillere i fjor har sluttet eller dratt til andre klubber, må vi vel kunne si at det ikke har lykkes helt. Vi erfarer vel nok en gang at det er vanskelig å treffe voksne spillere med tilbud på riktig/ønsket nivå. Det som i hvert fall er helt sikkert er at vi som klubb er avhengige av miljø som har en indre kraft og der det er nok spillere med noenlunde samme ambisjonsnivå. Vi må gjøre som Drillo og konsentrere oss om de spillerne vi har og fortsette med den jobben vi gjør. Forhåpentligvis vil jobben som gjøres med 95/96/97 gjengen føre fram til at vi kan få velfungerende junior- og seniorlag i åra som kommer. Forhåpentligvis både på jente- og guttesida. Treningstider Oppsett av treningstider har gått greit hele året. Vi klarer å gi et godt treningstilbud for alle våre lag. Vil også rette en stor takk til banemannskapet som sørger for at banen er veldig bra hele året gjennom. TINE Fotballskole Årets fotballskole ble gjennomført etter samme lest som årene før, med trenere fra barne- og ungdomsfotballen som aktivitører og oppstartsmøte for nye lag etter lunch søndag. Det var også i år et godt gjennomført arrangement som vi håper og tror gir et godt og viktig førsteinntrykk av Astor som klubb. Det ble etablert gutte- og jentelag for 2005 som begge er godt i gang. Fotballskolen fungerer veldig godt som den nå er organisert. Miniserien Miniserien har fungert greit også i år. Fremdeles behov for å poengtere hva arrangørjobben omfatter og at arrangørlagene gjør jobben sin. Dette gjelder særlig jentelaga som har sine kamper på samme kveld som guttelaga, men allikevel er arrangementsansvarlig for sine egne hjemmekamper. Neste år har Astor ansvar for å koordinere miniserien for Byåsen sone. Deltakelse cup-er I tillegg til Briskebyturen, arrangerte klubben også felles tur til Dana Cup. Det var en stor suksess som vi håper vil bli en like god tradisjon som Briskebycupen har vært. Flere av våre lag har deltatt på turneringer i løpet av året. Resultatene har vært Side 9 av 32

10 Astor FK Styrets årsberetning 2011 best på parkett, der både J97, G98 og G97 har tatt med store pokaler tilbake til klubbhuset. Sportslig utvalg vil gratulere alle lag med flott innsats og resultater i de cuper det er deltatt på. Ferdighetsmerkeprøve På grunn av 3v3 cup og stor arbeidsbelastning på sportslig, ble det i år ikke arrangert ferdighetsmerkedag. Utvidet sportslig tilbud (Coerver Coaching) Vi fikk også i 2011 gjennomført fotballskole gjennom Coerver Coaching for de spillerne i Astor som ønsker det. Dessverre klarte vi heller ikke i år å fylle opp alle plassene iht kontrakten med CC. Ny avtale med CC er forhandlet og vi håper mer kurante treningstider i sesong, vil bidra til at flere benytter seg av tilbudet. Trenerforum Vi har i løpet av året arrangert Barnefotballkveld, foredrag av Bjørn Hansen om feedback, trenermøte i forbindelse med møte på Byåsen skole og trenerforum for ungdomsfotballen samtidig med Coerverkurset. Det har vært bra oppmøte, men vi håper at enda flere kan finne tid til å møte på trenermøtene. Det er med på å bidra til at vi får en felles plattform for aktiviteten, samtidig som det bygger relasjoner og klubb. Utdanning av tillitsvalgte Astor FK anser kompetanseutvikling som en viktig forutsetning for å lykkes i det å aktivisere og trene våre barn og unge. Derfor ønsker sportslig utvalg at så mange som mulig deltar på kurstilbud som Trøndelag Fotballkrets og andre arrangerer både for trenere og for lagledere. Vi er så heldige at vi er en av flere klubber som har ekstra tett utviklingssamarbeid med kretsen. Derigjennom får vi også tilbud om å være med på flere samlinger og kurs. Et av kursene er Olympiatoppens kurs i motiverende lederskap hvor vi har vært så heldige å få med trenere fra jente- og guttelag i 98 og 97 klassene. Det ble også i år en arrangert eget CC kurs på Astor kunstgressbane. Flere av klubbens trenere meldte seg på og fikk et godt faglig fotballpåfyll som ble avsluttet med en artig og velfortjent fest. I tillegg utdannet Astor FK selv nye kubbdommere. Avslutningsvis vil vi som sportslig ledelse takke alle lag, lagledere, trenere og aktive foreldre for en kjempeflott innsats i Astor FK kan tilby våre spillere et godt tilbud takket være den jobben vi alle gjør. Vi mener vi har et åpent miljø preget av løsningsorientert dialog hvor fokuset er utvikling både for klubben, laget og den enkelte spilleren. Det gjør at vi stadig lærer mer og blir litt bedre alle sammen. Side 10 av 32

11 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Tabeller for sesongen 2011 Nr av K V U T Mål P G13, 1. DIV. AVD. 03 VÅR 5 av 9 Astor G13 1. div. avd.03 Høst 2 av 10 Astor G13 2. div avd.06 Vår 3 av 9 Astor G13 2. div. avd.04 Høst 6 av 9 Astor G13 2. div. avd.07 Vår 9 av 10 Astor G13 2. div. avd.08 Høst 6 av 10 Astor G14 1. div. avd.02 Vår 1 av 9 Astor G14 1. div. avd.01 Høst 9 av 10 Astor G14 3. div avd.05 Vår 3 av 10 Astor G14 3. div. avd.05 Høst 3 av 10 Astor G16 3. div avd.05 Vår 2 av 9 Astor G16 3. div. avd.04 Høst 4 Astor G av 6 Astor G19 3. div avd.03 Vår 7 av 9 Astor G19 3. div. avd.02 Høst 8 av 9 Astor J13 1. div avd.02 Vår 3 av 10 Astor J13 1. div. avd.02 Høst 5 av 9 Astor J13 2. div. avd.03 Vår 5 av 8 Astor J13 2. div. avd.05 Høst 1 av 8 Astor Astor Astor J13 2. div. Sluttspill Tynset Sjetne div. Vår 3 av 9 Astor sep 18 J14 1. div. Høst 4 av 10 Astor J14.07 avd.04 2 av 8 Astor Senior: 5 av 9 Astor M39.07 Veteran 7 av 14 Astor Side 11 av 32

12 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Medlemstall Medlemstall 31. desember Idrettsregistreringen Kvinner Menn Antall medlemmer Klasser Antall medlemmer Klasser < 74 26< 124 SUM 264 SUM 495 Medlemsutvikling Antall medlemmer 759 I år som i fjor kan man se en positiv utvikling av antall nye fotballspillere. Først og fremst takket være fotballskolen, der vi rekrutterer 6- åringer. Side 12 av 32

13 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Sosialt Klubben gikk i Borgertoget 17.mai sammen med Astor Hockey. Burgunder og bla var godt synlig i toget med nye supporterflagg. Neste store arrangement som involverte mange i klubben var turen til Hamar og Briskeby. Mange barn og foreldre deltok ogsa i a r. 99-a rgangen sto som klubbens arrangører. Flott gjennomført! I a r var det J/G97 og J98 som tok turen til Danacup. Turen ble organisert av G/J 97 og turen gav stor sportslig suksess. Det var en fin sosial opplevelse å bo sammen på skole for alle lag. Kiosken holdt a pent fra slutten av april til midten av oktober. Mange har sta tt pa og tatt sin tørn der. Vil særlig berømme lagenes sosialkontakter for at dette ga r sa greit som det gjør. Topp innsats! Her fa r vel de fleste foreldrene prøvd seg i løpet av sesongen. Takk for kjempeinnsats. I oktober hadde klubben en felles sesongavslutning som ble gjennomført i festsalen pa Bya sen skole. G/J 01 stod for organisering og gjennomføring av arrangementet, takk for flott innsats. Mange glade og spente barn fikk premier som takk for god innsats i a rets sesong i Astor fotball. Takk til alle som bidra til en stort og innholdsrikt premiebord for utloddning. I september arrangerte Astor Tine Fotballskole for jenter og gutter i alderen 6-10 år. Årets oppslutning var bra med 126 barn. Astor fotball var første klubb i Trondheim som arrangerte 3v3 cup i oktober. Gutter og jenter i årsklassen deltok og dette ble en suksess. Takk til alle foreldre for deres dugnad under arrangementet. Takk til dere alle for innsatsen i a ret som har ga tt! Side 13 av 32

14 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Materialforvalter Klubben har i inneværende sesong fått ny utstyres leverandør Diadora har vært et overgangsår hvor Diadora har akseptert at ikke alt har vært på stell med utstyr fra dem. Det er tatt ut utstyr for kr ,-. De fleste trenere har fått ny treningsdrakt og det er tatt ut nye baller og noe utstyr til styrets medlemmer. Styret har besluttet å endre farge på draktsettene tilbake til Astor s opprinnelige klubbfarger. Dette kunne gjøres fordi vi måtte skifte drakter da vi fikk ny leverandør. Det er bestilt 615 draktsett som skal levere i første halvdel av mars Det er på forhånd innhentet størrelser, navn og tall som skal trykkes på draktene i tillegg til reklame. Det ble gitt anledning for spilleren til å prøve og velge riktig størrelse. Detter er gjort for å spare tid når draktene ankommer. Det har vært et lite minus at vår utstyrleverandør ikke har klart å levere det vi har ønsket. Dette håper vi bedrer seg i 2012 da vi på forhånd har levert vårt behov for inneværende sesong. Nor-Contact Sport AS er fortsatt klubbens utstyrsbutikk. Samarbeidet har vært godt med stor imøtekommenhet og forståelse ved overgangen til ny utstyrsleverandør. Ved bruk av rabattkort oppnår våre medlemmer 20% avslag på ordinære varer i butikken. Utstyrsbua er noe oppgradert med bedre lufting, flere hyller og det er kjøpt avfukter som vil hjelpe til med å holde vester og baller tørrere. Vi har i sesongen 2011 mistet ca. 30 treningsballer og 6 matchballer. Detter er dyrt og noe unødvendig. Det er derfor ønskelig at alle tar ansvar for baller og utstyr og holder bua ryddig. Alle lag har fått anledning til å komme med bestilling av utstyr for sesongen Da ser vi fram mot sesongen 2012 med nye spillerdrakter i ekte Astor-farger. Side 14 av 32

15 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Husutvalget Husutvalg ble oppnevnt av styret i Husutvalget har som formål å ta vare på drift og vedlikehold av klubbhuset. Utvalget har i 2011 bestått av: Mathias Aarskog Ingrid Tiller Moe Terje Moksnes Leder Utleieansvarlig Medlem I 2011 har vi fått bygd terrasse, anskaffet nye bord og stoler til møterommet. Følgende stå for byggingen av terrassen: Snekkere var Bernt Engstøm, Knut Erik Buvarp og Torgeir Bjørnstad. Maling ble utført av vår altmuligmann Terje Moksnes. Tusen takk! Vi har foretatt rydding og fjerning av skrot, spesielt fra kontoret. I ball bua er det anskaffet avfukter, for å holde baller og vester mest mulig tørre. Gjennomført vanlig vedlikehold og det er gjennomført jevnlig rydding. Husutvalget har laget en ny instruks for utleie og bruk av huset. Huset er blitt flittig i brukt av lagene og eksterne leietakere. Det virker på oss som de er fornøyd med utstyr og lokalene. I midlertid kan renholdet etter bruk fortsatt kan bli bedre. Spesielt garderobene i sokkel kan renholdet bli bedre. Det er beklagelig at Trondheim kommune i løpet av året sa opp sitt leieforhold. Det betyr at en god og sikker leieinntekt forsvant. Vi må derfor være dyktigere til å markedsføre huset for utleie på dagtid, i helger og på kveldstid. Ingrid gjør fortsatt en kjempejobb med utleiekoordinater av huset. I år har vi hatt inntekter nære opp mot kr ,-, mens budsjettet var på kr ,-. Utvalget ble derfor nødt til å be styret om et tilskudd til driften på kr ,-. Resultatet for 2011 ble underskudd på kr ,00. I og med at Trondheim kommune falt ut som leietaker, kan vi ikke forvente at driften av klubbhuset skal gå med overskudd. Utvalgets ønsker i 2012 å øke antall utleiere, utsmykke huset med litt «Astor-effekter», samt å anskaffe møbler til terrassen, legge lydplater i taket på møterommet, sette inn terrassedør med kodelås, sette opp nye «Astor-skilt» på husets fasader, legge rist foran inngangen i sokkelen for å hindre at så mye granulat blir dratt med inn i garderobene, legge tak under terrassen som beskytter kiosken mot regn, vurdere webkamera for oversikt over banen og vurdere flaggstenger. En stor takk til alle som har deltatt i dugnader og drift av klubbhuset. Mathias Aarskog Ingrid Tiller Moe Terje Moksnes Side 15 av 32

16 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Økonomi Klubben har ved utgangen av 2011 en svært god økonomisk situasjon, mht egenkapital og likviditet. Gjennom regnskapsåret har klubben håndtert løpende utgifter uten problem. Inntektene og kostnadene har vært større enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er primært nødvendige investeringer. Med tanke på banens tilstand, ble vi på høsten enige om å investere i en harv til ca kr ,- for å bedre baneforholdene, samt øke banens levealder. I desember gikk vår traktor i stykker. For å kunne opprettholde en spillbar bane, samt nødvendig drift, måtte vi i den anledning gå til anskaffelse av en ny (kr ,-), i tillegg til en ny fres ( kr ,-), da den forrige ikke var kompatibel med ny traktor. I tillegg til dette mottok vi i 2011 endelig faktura på sokkelen på klubbhuset fra Trondheim Kommune på kr ,- og fikk utdelt spillemidler på kr ,-,. Denne fakturaen skulle kommet for 3 år siden. Begge avsetningene for disse beløpene er blitt tilbakeført. I tillegg har vi investert i terrasse på klubbhuset til kr ,-. Totalt har vi netto investert for kr ,- i Driftsresultatet for klubben er et underskudd på kr ,58,-. Driften av klubben blir da på ca kr ,- i overskudd og det er 30 % av omsetningen. Vårt budsjett hadde 5 % overskudd som mål. Ved årsskiftet skylder medlemmer klubben medlems- og aktivitetsavgift på ,-. Totalt utestående for et år siden var ,-, som innebærer en økning på ,-. Dette er for mye, og her har undertegnede en jobb å gjøre. Muligens er dette arbeidet blitt undervurdert i forhold til hva som kreves. Arbeidet med økonomien er tidkrevende. Særlig gjelder dette i forhold til oppfølgingen av medlemsregisteret som danner grunnlag for fakturering og purring vedrørende aktivitetsavgift og medlemskontingent. For at vi skal klare å holde kontroll og korrekthet i vårt medlemsregister er det svært viktig at alle lagledere sørger for varsling til klubben ved inn- og utmelding av spillere, og at de lagslister som sendes inn er korrekte. Total egenkapital ved årsskiftet var ,11, og klubben er fortsatt uten langsiktig gjeld. Side 16 av 32

17 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Resultatregnskap Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til budsjett. Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap. Konto Tekst Regnskap 2011 Regnskap Periodisert salg Sum Salgsinntekter Aktivitetsavgift Medlemskontingenter Sponsor, offentlige tilskudd, dugnad Inntekter klubbhus Bingo/Lotto Grasrotandelen Kontantsalg Andre inntekter Påløpte inntekter Sum Andre Salgsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 4310 Varekjøp videresalg Beholdningsendring Sum varekostnader Dekningsbidrag Lønn til ansatte Påløpt, ikke utbetalt lønn Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift og feriepenger Øvrig godtgjorelse Godtgjørelse aktivitetsrettet Sum lønnskostnader Sosiale arrangementer Sum andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Avskrivning transportmidler Sum av og nedskrivninger Baneleie Kostnader egen bane Kostnader egen bane avg. Plikt Renovasjon, vann, avløp o.l Lys Renhold Annen kostnad klubbhus Sum kostnader lokaler Side 17 av 32

18 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Konto Tekst Regnskap 2011 Regnskap Leie andre kontormaskiner Sum leie maskiner og utstyr Kjøp spillertrøyer drakter Kjøp forbruksmateriell Kostnadsført datautstyr Sum kostnadsførte anskaffelser Rep og vedlikehold klubbhus Rep og vedlikehold bane Rep og vedlikehold bane avg. Pliktig 0 0 Sum reperasjoner og vedlikehold Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar dommere og lignende Honorar trening/instruksjon Andre fr.tjenester Sum eksterne honorarer Kontorrekvisita Møter, kurs oppdatering og lignende Møter Sportslig annen kontorkostnad Telefon Mobiltelefon Datakommunikasjon Porto Sum kontorkostnader Drivstoff transportmiddel Drivstoff avgpliktig Vedlikehold transportmiddel Vedlikehold transportmiddel avg.pliktig Forsikring og avg transportmiddel Sum bilkostnader Bilgodtgjørelse, oppgaveplikt Km. Godtgj. Trekk og oppg.pl m/avg Reisekostnad, ikke oppg.pliktig Sum reise, diett, bilgodtgj Reklameannonser Sum salgs og reklamekostnader Kontigenter Gaver og kontingenter Kretskontingent Gaver og kontingenter Forsikringspremie Sum forsikringer Side 18 av 32

19 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Konto Tekst Regnskap 2011 Regnskap Servicekostnader Overganger Bankgebyrer Annen kostnad Sum andre kostnader Tap på fordringer fradragsberettiget Endring i avsetning til tap Sum tap/gevinst o.l Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG KOSTN Renteinntekt bankinnskudd Sum finansinntekter Rentekostnad leverandørgjeld Sum finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Overskudd + / underskudd 8960 Overføringer annen egenkapital Sum overføringer Side 19 av 32

20 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Balanse Kontonr Tekst Regnskap 2011 Regnskap 2010 Anleggsmidler 1120 Klubbhus Bane Traktor Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler 1460 Varebeholdning Sum varer Kundefordringer Opptjente ikke fakt. Inntekter Avsetning tap på kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordring N3 Sport Lønnsforskudd Forskuddsbetalt forsikring Sum fordringer Kontanter Bank Bank Bank Bank Bank Bankinnskudd for skattetrekk Postgiro Sum bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2040 Anleggsfond Annen EK Overført resultat Sum opptjent Egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Side 20 av 32

21 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Kontonr Tekst Regnskap 2011 Regnskap Forskuddstrekk Utgående mva høy sats Inngående mva høy sats Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig AGA Skyldig lønn Skyldig godtgjørelse annen påløpt kostnad Avsetning regnskapshonorar Annen kortsiktig gjeld 0 0 Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim torsdag, 8. mars 2012 Tore Bull Hedel Leder Hans Kristian Knudsen Nestleder Trond Heggem Sportslig leder ungdom Ingebrigt Lereim Sportslig leder barn Oddvar Aardahl Kasserer Erlend Vandvik Sekretær Irene Grytdal Styremedlem (Sosial) Terje Moksnes Varamedlem Jens Ski Varamedlem Keit Downing Varamedlem Side 21 av 32

22 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Daglig leders årsberetning 2011 Mitt første år som daglig leder i Astor FK har vært spennende og lærerikt. Takket være involvering fra mange dyktige og innovative mennesker vil jeg påstå at vi i fellesskap har fått til mye positivt. Året startet med lansering av ny hjemmeside i månedsskiftet januar/mars. Arbeidet med dette begynte høsten 2011, og har vært en lærerik prosess å fått delta i. Bakgrunnen for å etablere en ny hjemmeside var ønsket om større brukervennlighet som igjen ville generere mer bruk av lagene, samt større gjennomgående trafikk. Vi valgte å bryte med Idrettonline og heller gå for en uavhengig nettleverandør som kunne skreddersy et produkt ut ifra våre behov. Selv om nettsiden først ble lansert i 8.februar, har vi hatt mer enn en fordobling av trafikk i forhold til året I tillegg til dette har vi opprettet en Facebook fanside som er i stadig vekst. Her kommer det også mye informasjon. I januar signerte vi også en stor utstyrsleverandøravtale med Diadora, som på sikt skal gagne klubben på utstyrsfronten. Her har vi fått en samarbeidspartner som leverer oss alt av fotballbekledning og førstehjelpsutstyr. I år har det vært noen utfordringer knyttet til levering av utstyr, men vi har fått lovnad fra Diadora om at dette ikke vil bli et spørsmål til neste år. Bakgrunnen for dette er at vi i år har estimert ganske nøye hvilket utstyrsbehov vil trenge til neste år, og videresendt denne informasjonen til Diadora. I løpet av året har vi også skrevet avtaler med SMN, Aktiv Eiendomskapital og Gilberg Skilt og Reklameidè. I tillegg til dette har vi mottatt støtte fra RBK-fondet som eneste klubb i Trondheim. I mars/april ble klubbens første dugnad siden 2008 gjennomført, Enjoydugnaden. Vi valgte å gå for en enklere løsning som ikke behovde et stort lager eller mye arbeid for å gjennomføres. Dugnaden gikk ut på at hvert medlem skulle selge to Enjoykort. I det store og hele har vi fått stort sett positive tilbakemeldinger. Det er derfor besluttet at en Enjoy-dugnad også vil bli gjennomført i En annen prosess som har tatt mye tid i 2011 er opprettelsen av en felles økonomi. Grunnet skatte og regnskapslover, er vi som idrettslag pålagt å samle lagsøkonomiene under klubbens overordnede økonomi. Dette har ikke vært bare-bare. Et kronglete og byråkratisk sett av regler som skal fylles har ført til at dette har drøyd ut i tid. Når vi har trodd at vi har vært ferdige med prosessen, har stadig nye utfordringer dukket opp. Nå er vi heldigvis i sluttfasen, og vi håper at alt skal være på stell i løpet av begynnelsen av I Oktober var vi første klubb i Trøndelag ute med å arrangere en 3v3-cup. Dette var en tidkrevende men morsom prosess, ikke minst med tanke på sluttresultatet. Alle hadde bare lovord å komme med, samt at vi fikk en del positiv medieomtale. I vår inngikk Astor FK et samarbeid med Spætt Media, med den hensikt å produsere en profesjonell presentasjonsfilm til intern og eksternt bruk. I November ble filmen ferdigstilt. Målsetningen var å produsere en film som gjenspeilet klubbens verdier, holdninger og unikhet. Dette er vi av den Side 22 av 32

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 STYRETS SAMMENSETTING 2010... 3 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER... 3 STYRETS MÅLSETTING... 4 MÅLSETTING FOR 2010 - EVALUERING... 4

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.:

Årsregnskap SVERRESBORG HOOPS BASKET. Org.nr.: Årsregnskap 2015 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 RESULTATREGNSKAP SVERRESBORG HOOPS BASKET Note Budsjett 15 Budsjett 16 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt 1 15 862 13 277 15 000 8 000 Treningsavgifter

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00

Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte Hasle Løren Ishockey Junior avdeling. Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 Regnskapsrapport for 2016 Årsmøte 2017 Hasle Løren Ishockey Junior avdeling Torsdag 16. Febr. Kl 19.00 i ishallens VIP - rom 1 Resultatmessig har 2016 gitt tilfredsstillende resultat med driftsresultat

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Håndballavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Håndballavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3100 Salgsinntekter kiosk/kafeteria

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus

Foreldremøte G2002. 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Foreldremøte G2002 23.April 2014 Sted: Astor Klubbhus Agenda Status G2002 spillere og tillitsvalgte Gjennomgang referat forrige foreldremøte Briskeby 2014 Trenerne har ordet Økonomi Cup Sosialt AOB Status

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer