ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011"

Transkript

1 ASTOR FOTBALLKLUBB Styrets årsberetning 2011

2 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 STYRETS SAMMENSETTING ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER STYRETS MÅLSETTING...7 MÅLSETTING FOR EVALUERING... 7 MÅLSETTING FOR STYRETS ARBEID...8 SPORTSLIG...9 TABELLER FOR SESONGEN MEDLEMSTALL...12 MEDLEMSTALL 31. DESEMBER MEDLEMSUTVIKLING SOSIALT...13 MATERIALFORVALTER...14 HUSUTVALGET...15 ØKONOMI...16 RESULTATREGNSKAP BALANSE DAGLIG LEDERS ÅRSBERETNING BANE/ANLEGG...23 REVISORS BERETNING AKTIVITETSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT MEDLEMSKONTINGENT 2012: AKTIVITETSAVGIFT 2012: BUDSJETT ORGANISASJONSPLAN INNSTILLING AV KANDIDATER TIL VERV...29 VALGKOMITEENS INNSTILLING AV KANDIDATER: STYRETS INNSTILLING AV VALGKOMITÉ FOR 2012: ÅRSBERETNING OG TREÅRSPLAN FRA LAGENE...30 TRE ÅRSPLAN FORVENTET UTVIKLING I ANTALL SPILLERE, TRENERE OG TRENINGER: TRE ÅRSPLAN PLANLAGTE DELTAKELSE PÅ CUPER: LAGENES SOSIALE AKTIVITETER OG DUGNADER I LAGENES ÅRSBERETNINGER Side 2 av 32

3 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Innledning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben, styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. Vi har nå lagt bak oss et fantastisk Vi leverer et resultat for 2011 som er svært positivt, dersom man tar i betraktning at av har kjøpt oss ytterligere en traktor pålydende kr ,-, som aktiviseres i sin helhet i Klubbens tillitsvalgte og ansatte har bidratt på en måte som har medført at man har frigjort masse positiv energi. Den positive energien har medført at vi ikke bare har fått gjennomført prosjekter som har blitt lagt merke til blant byens øvrige klubber og krets, men også fått inn bidrag på det økonomiske. Som styrets leder vil jeg rette en stor takk til det øvrige styret og den daglige ledelse. Side 3 av 32

4 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Organisering Astor har valgt følgende organisering i klubbens styre og daglige ledelse: Mens lagene er organisert som følger: Hensikten med å fordele ansvaret på mange, gir oss følgende fordeler: - Mindre arbeid på den enkelte Side 4 av 32

5 Astor FK Styrets årsberetning Flere med eierskap til klubbens prosesser og virke Mål & Plan Astor har tatt et valg om at det skal være forutsigbart for medlemmene å være en del av Astor, man skal vite hva som skjer. Derfor ble det i 2010 innført et krav om at samtlige lag skal gi en tre års plan i sin beretning. En annen grunn til at vi gjør det på denne måten, er at klubbens mange lag skal ha et forhold til hvilke felles aktiviteter klubben arrangerer. Som klubb har vi en betydelig ekstra kraft når flere lag bidrar i en aktivitet. Men dette må planlegges/nedfelles på lags nivå, slik at eierskapet er der det hører hjemme. Eksempel på viktige aktiviteter for de som er 10 år er: - Når de er 11 og 12 år skal de til Briskeby - Når de er 13 og 14 år skal de på Dana-Cup - Når de er 15 år eller eldre, bidrar klubben med reisestøtte til valgfri reise/cup. 3-års plan skal også styrke samarbeidet på tvers av lagene Forøvrig Styret og andre ledere i klubben har deltatt i flere representasjons- og profileringsaktiviteter. Trønderlag Fotballkrets uttaler at Astor FK er en av de fremste klubben, hva angår deltagelse i kretsens arrangement/kurs. På klubbens internettside har vi forsøkt å legge ut informasjon som både lagene, spillerne og foreldre forhåpentligvis har funnet interessant. Klubben vil fortsette å bruke internettsiden aktivt som informasjonskanal. Alle oppfordres derfor å følge med jevnlig på Side 5 av 32

6 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Styrets sammensetting 2011 Styret Astor FK Funksjon Fornavn Etternavn År Lag Merknad Leder: Tore Bull Hedel 2010/2011 J98 Nestleder: Hans Knudsen 2011/2012 G04 Kristian Sekretær Erlend Vandvik 2010/2011 G02/J97 Utleie bane, politiattester Økonomileder: Oddvar Aardahl 2011/2012 J97 Sportslig leder ungd: Trond Heggem 2010/2011 G99/J00 Sportslig utvalg Sportslig leder barn: Ingebrigt Lereim 2011/2012 G00/J03 Sportslig utvalg Styremedlem (Sosial): Irene Grytdal 2010/2011 G97/J01 Styremedlem (spons): Vara medlem: Terje Moksnes 2011 Astor IL Bane og materiell Vara medlem: Keith Downing 2011 J99 Vara medlem: Jens Ski 2011 J07 Daglig leder, møteplikt Magnus Ottesen Fra 2010 Oldboys Øvrige funksjoner Funksjon Fornavn Etternavn År Lag Merknad Valgkomitè leder: Terje Olsen 2011 Valgkomitè medlem: Per Agnar Hansen 2011 Valgkomitè medlem: Svein Jacobsen 2011 Revisor: Elena Isaksen Revisor: Mathias Aarskog Dommerkontakt: Mikael Hoem Materialforvalter: Leder huskomite: Mathias Aarskog Møter i Astor FK styre Utleiekoordinator: Ingrid Tiller Moe Medl. huskomite: Terje Moksnes Sportslig utvalg: Robert Dahl Senior Sportslig utvalg: Jan Sørlie G97 Christian Sportslig utvalg: Andre administrative funksjoner 2011 Sesongavslutningen Ansvarlig G/J 2001 Laget både planlegger og gjennomfører arrangementet. Briskebytur Ansvarlig G/J 1999 Laget planlegger og administrerer turen. DANA-cup Ansvarlig G/J 1997 Laget planlegger og administrerer turen Fotballskole Ansvarlig Sportslig utvalg Astor 3v3 cup Daglig leder Side 6 av 32

7 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Styrets målsetting Målsetting for Evaluering Målsettning 1. Sportslig: implementere sportslig plan: Prioritere tiltak for å ivareta ungdomsfotballen: Bedre kontakten mellom junior- og seniorlag og resten av klubben Fortsatt fokus på trenerutdanning på alle nivå 2. Klubbutvikling: Bygge klubblojalitet Foreldreinvolvering Informasjon og kommunikasjon Rutinebeskrivelser. 3. Økonomi: 5 % i resultat Etablering av et økonomisk fundament gjennom sponsoravtaler etc. Etablere lagskonti gjennom klubben Omstrukturering av regsnskapssystem og rapportering Tydliggjøre lagenes rammebetingelser 4. Administrasjon: Forenkling av tillitsoppgaver og daglig leder oppgaver Rutinebeskrivelser av klubben For detaljer, se delrapporter fra styremedlemmer. Evaluering pågående OK o Reisestønad cup o Ansatt trenerutvikler o Økt kontakt mellom lagene Målsettning ikke nådd. OK OK Pågående OK. Pågående Pågående Drift OK OK Intensiveres i 2012 Pågående Pågående. Må utvikles videre OK, jfr pkt 2, 1. kulepunkt OK, pågående. OK, pågående Målsetting for 2012 Styret anbefaler at klubben har følgende målsetting for 2012: 1. Sportslig: Øke antall medlemmer i sportslig utvalg Starthjelp til nye lag Hospiteringskontrakter Keepertrening 2. Klubbutvikling: Bygge klubblojalitet. Øke forståelse for/gleden i frivillighetsarbeid. Etablere foreldreakademi Etablere dokumentlager knyttet til Bidra til klubbutvikling av andre idrettslag Økt positiv energi 3. Økonomi: 5 % driftsresultat Profesjonalisere markedsarbeidet Etablere regnskapsrutiner og lagskonti 4. Administrasjon: Forberede 50 års jubileum 24. november 2013 Side 7 av 32

8 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Styrets arbeid Våren 2011 ble det avhold ekstraordinært årsmøte for å få valgt nytt styre. Det er avholdt 10 styremøter i Styret har behandlet følgende saker. Terrasse Dana Cup 2011 Opprettelse av lagskonti Økonomi og regnskap 2011 Styrets arbeidsoppgaver 2011 Juniorfotball Bane utleie Ny sponsor Rutiner for dommerregninger Kontaktmøte Trenerutvikler Jenter 04 Materiell og utstyr Dugnadsbank Sponsoravtale NTE Trønderfotball Turneringskonsept 3v3 Enjoy Dugnad Vimpler Tine Fotballskole Hallvakt dugnad Banemannskap Opprette et nytt 11-lag (enten miljølag eller et Astor 2) for spill i 6.divisjon. Astorfilm Keepertrener Trøndelags fotballkrets klubbutvikling Målsetninger 2011 evaluering Fokus 2012 Drakter bestilling 2012 HLR opplæring hvordan organiseres Astor Foreldreakademiet Coerver Fotball Fritidsordning Budsjett 2012 Styresammensetting 2012 Aktivitetskalender 2012 Side 8 av 32

9 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Sportslig Sesongen 2011 har også vært et år preget av stor aktivitet på sportslig side. Vi mener vel selv at vi er i ferd med å nå taket for hva som er realistisk å rekke over, og at vi framover må konsentrere oss om å utvikle og forbedre det tilbudet vi nå har, framfor å øke omfanget. Det viktigste som har skjedd i år, er nok ansettelsen av Jan Christian Sørli som trenerutvikler. Vi håper og tror at det vil gjøre det enda mer givende å være trener i Astor og at det sportslige tilbudet vårt dermed blir enda litt bedre. Trenerutvikleren er trenerens trener og vil være en som vi kan støtte oss til og få tilbakemelding fra når vi har behov for det. Vi hadde i 2011 en målsetting om å knytte senior og juniorlaga tettere opp mot resten av klubben. Når vi i skrivende stund sitter uten seniorlag og flesteparten av de som var juniorspillere i fjor har sluttet eller dratt til andre klubber, må vi vel kunne si at det ikke har lykkes helt. Vi erfarer vel nok en gang at det er vanskelig å treffe voksne spillere med tilbud på riktig/ønsket nivå. Det som i hvert fall er helt sikkert er at vi som klubb er avhengige av miljø som har en indre kraft og der det er nok spillere med noenlunde samme ambisjonsnivå. Vi må gjøre som Drillo og konsentrere oss om de spillerne vi har og fortsette med den jobben vi gjør. Forhåpentligvis vil jobben som gjøres med 95/96/97 gjengen føre fram til at vi kan få velfungerende junior- og seniorlag i åra som kommer. Forhåpentligvis både på jente- og guttesida. Treningstider Oppsett av treningstider har gått greit hele året. Vi klarer å gi et godt treningstilbud for alle våre lag. Vil også rette en stor takk til banemannskapet som sørger for at banen er veldig bra hele året gjennom. TINE Fotballskole Årets fotballskole ble gjennomført etter samme lest som årene før, med trenere fra barne- og ungdomsfotballen som aktivitører og oppstartsmøte for nye lag etter lunch søndag. Det var også i år et godt gjennomført arrangement som vi håper og tror gir et godt og viktig førsteinntrykk av Astor som klubb. Det ble etablert gutte- og jentelag for 2005 som begge er godt i gang. Fotballskolen fungerer veldig godt som den nå er organisert. Miniserien Miniserien har fungert greit også i år. Fremdeles behov for å poengtere hva arrangørjobben omfatter og at arrangørlagene gjør jobben sin. Dette gjelder særlig jentelaga som har sine kamper på samme kveld som guttelaga, men allikevel er arrangementsansvarlig for sine egne hjemmekamper. Neste år har Astor ansvar for å koordinere miniserien for Byåsen sone. Deltakelse cup-er I tillegg til Briskebyturen, arrangerte klubben også felles tur til Dana Cup. Det var en stor suksess som vi håper vil bli en like god tradisjon som Briskebycupen har vært. Flere av våre lag har deltatt på turneringer i løpet av året. Resultatene har vært Side 9 av 32

10 Astor FK Styrets årsberetning 2011 best på parkett, der både J97, G98 og G97 har tatt med store pokaler tilbake til klubbhuset. Sportslig utvalg vil gratulere alle lag med flott innsats og resultater i de cuper det er deltatt på. Ferdighetsmerkeprøve På grunn av 3v3 cup og stor arbeidsbelastning på sportslig, ble det i år ikke arrangert ferdighetsmerkedag. Utvidet sportslig tilbud (Coerver Coaching) Vi fikk også i 2011 gjennomført fotballskole gjennom Coerver Coaching for de spillerne i Astor som ønsker det. Dessverre klarte vi heller ikke i år å fylle opp alle plassene iht kontrakten med CC. Ny avtale med CC er forhandlet og vi håper mer kurante treningstider i sesong, vil bidra til at flere benytter seg av tilbudet. Trenerforum Vi har i løpet av året arrangert Barnefotballkveld, foredrag av Bjørn Hansen om feedback, trenermøte i forbindelse med møte på Byåsen skole og trenerforum for ungdomsfotballen samtidig med Coerverkurset. Det har vært bra oppmøte, men vi håper at enda flere kan finne tid til å møte på trenermøtene. Det er med på å bidra til at vi får en felles plattform for aktiviteten, samtidig som det bygger relasjoner og klubb. Utdanning av tillitsvalgte Astor FK anser kompetanseutvikling som en viktig forutsetning for å lykkes i det å aktivisere og trene våre barn og unge. Derfor ønsker sportslig utvalg at så mange som mulig deltar på kurstilbud som Trøndelag Fotballkrets og andre arrangerer både for trenere og for lagledere. Vi er så heldige at vi er en av flere klubber som har ekstra tett utviklingssamarbeid med kretsen. Derigjennom får vi også tilbud om å være med på flere samlinger og kurs. Et av kursene er Olympiatoppens kurs i motiverende lederskap hvor vi har vært så heldige å få med trenere fra jente- og guttelag i 98 og 97 klassene. Det ble også i år en arrangert eget CC kurs på Astor kunstgressbane. Flere av klubbens trenere meldte seg på og fikk et godt faglig fotballpåfyll som ble avsluttet med en artig og velfortjent fest. I tillegg utdannet Astor FK selv nye kubbdommere. Avslutningsvis vil vi som sportslig ledelse takke alle lag, lagledere, trenere og aktive foreldre for en kjempeflott innsats i Astor FK kan tilby våre spillere et godt tilbud takket være den jobben vi alle gjør. Vi mener vi har et åpent miljø preget av løsningsorientert dialog hvor fokuset er utvikling både for klubben, laget og den enkelte spilleren. Det gjør at vi stadig lærer mer og blir litt bedre alle sammen. Side 10 av 32

11 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Tabeller for sesongen 2011 Nr av K V U T Mål P G13, 1. DIV. AVD. 03 VÅR 5 av 9 Astor G13 1. div. avd.03 Høst 2 av 10 Astor G13 2. div avd.06 Vår 3 av 9 Astor G13 2. div. avd.04 Høst 6 av 9 Astor G13 2. div. avd.07 Vår 9 av 10 Astor G13 2. div. avd.08 Høst 6 av 10 Astor G14 1. div. avd.02 Vår 1 av 9 Astor G14 1. div. avd.01 Høst 9 av 10 Astor G14 3. div avd.05 Vår 3 av 10 Astor G14 3. div. avd.05 Høst 3 av 10 Astor G16 3. div avd.05 Vår 2 av 9 Astor G16 3. div. avd.04 Høst 4 Astor G av 6 Astor G19 3. div avd.03 Vår 7 av 9 Astor G19 3. div. avd.02 Høst 8 av 9 Astor J13 1. div avd.02 Vår 3 av 10 Astor J13 1. div. avd.02 Høst 5 av 9 Astor J13 2. div. avd.03 Vår 5 av 8 Astor J13 2. div. avd.05 Høst 1 av 8 Astor Astor Astor J13 2. div. Sluttspill Tynset Sjetne div. Vår 3 av 9 Astor sep 18 J14 1. div. Høst 4 av 10 Astor J14.07 avd.04 2 av 8 Astor Senior: 5 av 9 Astor M39.07 Veteran 7 av 14 Astor Side 11 av 32

12 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Medlemstall Medlemstall 31. desember Idrettsregistreringen Kvinner Menn Antall medlemmer Klasser Antall medlemmer Klasser < 74 26< 124 SUM 264 SUM 495 Medlemsutvikling Antall medlemmer 759 I år som i fjor kan man se en positiv utvikling av antall nye fotballspillere. Først og fremst takket være fotballskolen, der vi rekrutterer 6- åringer. Side 12 av 32

13 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Sosialt Klubben gikk i Borgertoget 17.mai sammen med Astor Hockey. Burgunder og bla var godt synlig i toget med nye supporterflagg. Neste store arrangement som involverte mange i klubben var turen til Hamar og Briskeby. Mange barn og foreldre deltok ogsa i a r. 99-a rgangen sto som klubbens arrangører. Flott gjennomført! I a r var det J/G97 og J98 som tok turen til Danacup. Turen ble organisert av G/J 97 og turen gav stor sportslig suksess. Det var en fin sosial opplevelse å bo sammen på skole for alle lag. Kiosken holdt a pent fra slutten av april til midten av oktober. Mange har sta tt pa og tatt sin tørn der. Vil særlig berømme lagenes sosialkontakter for at dette ga r sa greit som det gjør. Topp innsats! Her fa r vel de fleste foreldrene prøvd seg i løpet av sesongen. Takk for kjempeinnsats. I oktober hadde klubben en felles sesongavslutning som ble gjennomført i festsalen pa Bya sen skole. G/J 01 stod for organisering og gjennomføring av arrangementet, takk for flott innsats. Mange glade og spente barn fikk premier som takk for god innsats i a rets sesong i Astor fotball. Takk til alle som bidra til en stort og innholdsrikt premiebord for utloddning. I september arrangerte Astor Tine Fotballskole for jenter og gutter i alderen 6-10 år. Årets oppslutning var bra med 126 barn. Astor fotball var første klubb i Trondheim som arrangerte 3v3 cup i oktober. Gutter og jenter i årsklassen deltok og dette ble en suksess. Takk til alle foreldre for deres dugnad under arrangementet. Takk til dere alle for innsatsen i a ret som har ga tt! Side 13 av 32

14 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Materialforvalter Klubben har i inneværende sesong fått ny utstyres leverandør Diadora har vært et overgangsår hvor Diadora har akseptert at ikke alt har vært på stell med utstyr fra dem. Det er tatt ut utstyr for kr ,-. De fleste trenere har fått ny treningsdrakt og det er tatt ut nye baller og noe utstyr til styrets medlemmer. Styret har besluttet å endre farge på draktsettene tilbake til Astor s opprinnelige klubbfarger. Dette kunne gjøres fordi vi måtte skifte drakter da vi fikk ny leverandør. Det er bestilt 615 draktsett som skal levere i første halvdel av mars Det er på forhånd innhentet størrelser, navn og tall som skal trykkes på draktene i tillegg til reklame. Det ble gitt anledning for spilleren til å prøve og velge riktig størrelse. Detter er gjort for å spare tid når draktene ankommer. Det har vært et lite minus at vår utstyrleverandør ikke har klart å levere det vi har ønsket. Dette håper vi bedrer seg i 2012 da vi på forhånd har levert vårt behov for inneværende sesong. Nor-Contact Sport AS er fortsatt klubbens utstyrsbutikk. Samarbeidet har vært godt med stor imøtekommenhet og forståelse ved overgangen til ny utstyrsleverandør. Ved bruk av rabattkort oppnår våre medlemmer 20% avslag på ordinære varer i butikken. Utstyrsbua er noe oppgradert med bedre lufting, flere hyller og det er kjøpt avfukter som vil hjelpe til med å holde vester og baller tørrere. Vi har i sesongen 2011 mistet ca. 30 treningsballer og 6 matchballer. Detter er dyrt og noe unødvendig. Det er derfor ønskelig at alle tar ansvar for baller og utstyr og holder bua ryddig. Alle lag har fått anledning til å komme med bestilling av utstyr for sesongen Da ser vi fram mot sesongen 2012 med nye spillerdrakter i ekte Astor-farger. Side 14 av 32

15 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Husutvalget Husutvalg ble oppnevnt av styret i Husutvalget har som formål å ta vare på drift og vedlikehold av klubbhuset. Utvalget har i 2011 bestått av: Mathias Aarskog Ingrid Tiller Moe Terje Moksnes Leder Utleieansvarlig Medlem I 2011 har vi fått bygd terrasse, anskaffet nye bord og stoler til møterommet. Følgende stå for byggingen av terrassen: Snekkere var Bernt Engstøm, Knut Erik Buvarp og Torgeir Bjørnstad. Maling ble utført av vår altmuligmann Terje Moksnes. Tusen takk! Vi har foretatt rydding og fjerning av skrot, spesielt fra kontoret. I ball bua er det anskaffet avfukter, for å holde baller og vester mest mulig tørre. Gjennomført vanlig vedlikehold og det er gjennomført jevnlig rydding. Husutvalget har laget en ny instruks for utleie og bruk av huset. Huset er blitt flittig i brukt av lagene og eksterne leietakere. Det virker på oss som de er fornøyd med utstyr og lokalene. I midlertid kan renholdet etter bruk fortsatt kan bli bedre. Spesielt garderobene i sokkel kan renholdet bli bedre. Det er beklagelig at Trondheim kommune i løpet av året sa opp sitt leieforhold. Det betyr at en god og sikker leieinntekt forsvant. Vi må derfor være dyktigere til å markedsføre huset for utleie på dagtid, i helger og på kveldstid. Ingrid gjør fortsatt en kjempejobb med utleiekoordinater av huset. I år har vi hatt inntekter nære opp mot kr ,-, mens budsjettet var på kr ,-. Utvalget ble derfor nødt til å be styret om et tilskudd til driften på kr ,-. Resultatet for 2011 ble underskudd på kr ,00. I og med at Trondheim kommune falt ut som leietaker, kan vi ikke forvente at driften av klubbhuset skal gå med overskudd. Utvalgets ønsker i 2012 å øke antall utleiere, utsmykke huset med litt «Astor-effekter», samt å anskaffe møbler til terrassen, legge lydplater i taket på møterommet, sette inn terrassedør med kodelås, sette opp nye «Astor-skilt» på husets fasader, legge rist foran inngangen i sokkelen for å hindre at så mye granulat blir dratt med inn i garderobene, legge tak under terrassen som beskytter kiosken mot regn, vurdere webkamera for oversikt over banen og vurdere flaggstenger. En stor takk til alle som har deltatt i dugnader og drift av klubbhuset. Mathias Aarskog Ingrid Tiller Moe Terje Moksnes Side 15 av 32

16 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Økonomi Klubben har ved utgangen av 2011 en svært god økonomisk situasjon, mht egenkapital og likviditet. Gjennom regnskapsåret har klubben håndtert løpende utgifter uten problem. Inntektene og kostnadene har vært større enn budsjettert. Bakgrunnen for dette er primært nødvendige investeringer. Med tanke på banens tilstand, ble vi på høsten enige om å investere i en harv til ca kr ,- for å bedre baneforholdene, samt øke banens levealder. I desember gikk vår traktor i stykker. For å kunne opprettholde en spillbar bane, samt nødvendig drift, måtte vi i den anledning gå til anskaffelse av en ny (kr ,-), i tillegg til en ny fres ( kr ,-), da den forrige ikke var kompatibel med ny traktor. I tillegg til dette mottok vi i 2011 endelig faktura på sokkelen på klubbhuset fra Trondheim Kommune på kr ,- og fikk utdelt spillemidler på kr ,-,. Denne fakturaen skulle kommet for 3 år siden. Begge avsetningene for disse beløpene er blitt tilbakeført. I tillegg har vi investert i terrasse på klubbhuset til kr ,-. Totalt har vi netto investert for kr ,- i Driftsresultatet for klubben er et underskudd på kr ,58,-. Driften av klubben blir da på ca kr ,- i overskudd og det er 30 % av omsetningen. Vårt budsjett hadde 5 % overskudd som mål. Ved årsskiftet skylder medlemmer klubben medlems- og aktivitetsavgift på ,-. Totalt utestående for et år siden var ,-, som innebærer en økning på ,-. Dette er for mye, og her har undertegnede en jobb å gjøre. Muligens er dette arbeidet blitt undervurdert i forhold til hva som kreves. Arbeidet med økonomien er tidkrevende. Særlig gjelder dette i forhold til oppfølgingen av medlemsregisteret som danner grunnlag for fakturering og purring vedrørende aktivitetsavgift og medlemskontingent. For at vi skal klare å holde kontroll og korrekthet i vårt medlemsregister er det svært viktig at alle lagledere sørger for varsling til klubben ved inn- og utmelding av spillere, og at de lagslister som sendes inn er korrekte. Total egenkapital ved årsskiftet var ,11, og klubben er fortsatt uten langsiktig gjeld. Side 16 av 32

17 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Resultatregnskap Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til budsjett. Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og hele idrettslagets regnskap. Konto Tekst Regnskap 2011 Regnskap Periodisert salg Sum Salgsinntekter Aktivitetsavgift Medlemskontingenter Sponsor, offentlige tilskudd, dugnad Inntekter klubbhus Bingo/Lotto Grasrotandelen Kontantsalg Andre inntekter Påløpte inntekter Sum Andre Salgsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 4310 Varekjøp videresalg Beholdningsendring Sum varekostnader Dekningsbidrag Lønn til ansatte Påløpt, ikke utbetalt lønn Godtgjørelse til styremedlemmer Arbeidsgiveravgift og feriepenger Øvrig godtgjorelse Godtgjørelse aktivitetsrettet Sum lønnskostnader Sosiale arrangementer Sum andre personalkostnader Sum kostnader arbeidskraft Avskrivning transportmidler Sum av og nedskrivninger Baneleie Kostnader egen bane Kostnader egen bane avg. Plikt Renovasjon, vann, avløp o.l Lys Renhold Annen kostnad klubbhus Sum kostnader lokaler Side 17 av 32

18 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Konto Tekst Regnskap 2011 Regnskap Leie andre kontormaskiner Sum leie maskiner og utstyr Kjøp spillertrøyer drakter Kjøp forbruksmateriell Kostnadsført datautstyr Sum kostnadsførte anskaffelser Rep og vedlikehold klubbhus Rep og vedlikehold bane Rep og vedlikehold bane avg. Pliktig 0 0 Sum reperasjoner og vedlikehold Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar dommere og lignende Honorar trening/instruksjon Andre fr.tjenester Sum eksterne honorarer Kontorrekvisita Møter, kurs oppdatering og lignende Møter Sportslig annen kontorkostnad Telefon Mobiltelefon Datakommunikasjon Porto Sum kontorkostnader Drivstoff transportmiddel Drivstoff avgpliktig Vedlikehold transportmiddel Vedlikehold transportmiddel avg.pliktig Forsikring og avg transportmiddel Sum bilkostnader Bilgodtgjørelse, oppgaveplikt Km. Godtgj. Trekk og oppg.pl m/avg Reisekostnad, ikke oppg.pliktig Sum reise, diett, bilgodtgj Reklameannonser Sum salgs og reklamekostnader Kontigenter Gaver og kontingenter Kretskontingent Gaver og kontingenter Forsikringspremie Sum forsikringer Side 18 av 32

19 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Konto Tekst Regnskap 2011 Regnskap Servicekostnader Overganger Bankgebyrer Annen kostnad Sum andre kostnader Tap på fordringer fradragsberettiget Endring i avsetning til tap Sum tap/gevinst o.l Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNT. OG KOSTN Renteinntekt bankinnskudd Sum finansinntekter Rentekostnad leverandørgjeld Sum finanskostnader SUM NTO. FINANSPOSTER ORD. RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Overskudd + / underskudd 8960 Overføringer annen egenkapital Sum overføringer Side 19 av 32

20 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Balanse Kontonr Tekst Regnskap 2011 Regnskap 2010 Anleggsmidler 1120 Klubbhus Bane Traktor Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler 1460 Varebeholdning Sum varer Kundefordringer Opptjente ikke fakt. Inntekter Avsetning tap på kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordring N3 Sport Lønnsforskudd Forskuddsbetalt forsikring Sum fordringer Kontanter Bank Bank Bank Bank Bank Bankinnskudd for skattetrekk Postgiro Sum bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2040 Anleggsfond Annen EK Overført resultat Sum opptjent Egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Side 20 av 32

21 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Kontonr Tekst Regnskap 2011 Regnskap Forskuddstrekk Utgående mva høy sats Inngående mva høy sats Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig AGA Skyldig lønn Skyldig godtgjørelse annen påløpt kostnad Avsetning regnskapshonorar Annen kortsiktig gjeld 0 0 Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim torsdag, 8. mars 2012 Tore Bull Hedel Leder Hans Kristian Knudsen Nestleder Trond Heggem Sportslig leder ungdom Ingebrigt Lereim Sportslig leder barn Oddvar Aardahl Kasserer Erlend Vandvik Sekretær Irene Grytdal Styremedlem (Sosial) Terje Moksnes Varamedlem Jens Ski Varamedlem Keit Downing Varamedlem Side 21 av 32

22 Astor FK Styrets årsberetning 2011 Daglig leders årsberetning 2011 Mitt første år som daglig leder i Astor FK har vært spennende og lærerikt. Takket være involvering fra mange dyktige og innovative mennesker vil jeg påstå at vi i fellesskap har fått til mye positivt. Året startet med lansering av ny hjemmeside i månedsskiftet januar/mars. Arbeidet med dette begynte høsten 2011, og har vært en lærerik prosess å fått delta i. Bakgrunnen for å etablere en ny hjemmeside var ønsket om større brukervennlighet som igjen ville generere mer bruk av lagene, samt større gjennomgående trafikk. Vi valgte å bryte med Idrettonline og heller gå for en uavhengig nettleverandør som kunne skreddersy et produkt ut ifra våre behov. Selv om nettsiden først ble lansert i 8.februar, har vi hatt mer enn en fordobling av trafikk i forhold til året I tillegg til dette har vi opprettet en Facebook fanside som er i stadig vekst. Her kommer det også mye informasjon. I januar signerte vi også en stor utstyrsleverandøravtale med Diadora, som på sikt skal gagne klubben på utstyrsfronten. Her har vi fått en samarbeidspartner som leverer oss alt av fotballbekledning og førstehjelpsutstyr. I år har det vært noen utfordringer knyttet til levering av utstyr, men vi har fått lovnad fra Diadora om at dette ikke vil bli et spørsmål til neste år. Bakgrunnen for dette er at vi i år har estimert ganske nøye hvilket utstyrsbehov vil trenge til neste år, og videresendt denne informasjonen til Diadora. I løpet av året har vi også skrevet avtaler med SMN, Aktiv Eiendomskapital og Gilberg Skilt og Reklameidè. I tillegg til dette har vi mottatt støtte fra RBK-fondet som eneste klubb i Trondheim. I mars/april ble klubbens første dugnad siden 2008 gjennomført, Enjoydugnaden. Vi valgte å gå for en enklere løsning som ikke behovde et stort lager eller mye arbeid for å gjennomføres. Dugnaden gikk ut på at hvert medlem skulle selge to Enjoykort. I det store og hele har vi fått stort sett positive tilbakemeldinger. Det er derfor besluttet at en Enjoy-dugnad også vil bli gjennomført i En annen prosess som har tatt mye tid i 2011 er opprettelsen av en felles økonomi. Grunnet skatte og regnskapslover, er vi som idrettslag pålagt å samle lagsøkonomiene under klubbens overordnede økonomi. Dette har ikke vært bare-bare. Et kronglete og byråkratisk sett av regler som skal fylles har ført til at dette har drøyd ut i tid. Når vi har trodd at vi har vært ferdige med prosessen, har stadig nye utfordringer dukket opp. Nå er vi heldigvis i sluttfasen, og vi håper at alt skal være på stell i løpet av begynnelsen av I Oktober var vi første klubb i Trøndelag ute med å arrangere en 3v3-cup. Dette var en tidkrevende men morsom prosess, ikke minst med tanke på sluttresultatet. Alle hadde bare lovord å komme med, samt at vi fikk en del positiv medieomtale. I vår inngikk Astor FK et samarbeid med Spætt Media, med den hensikt å produsere en profesjonell presentasjonsfilm til intern og eksternt bruk. I November ble filmen ferdigstilt. Målsetningen var å produsere en film som gjenspeilet klubbens verdier, holdninger og unikhet. Dette er vi av den Side 22 av 32

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker.

5. Behandlefotballklubbens regnskap i revider t stand. 6. Behandle innkomne forslag og saker. o ARSMØTE 2014 ÅRSMØTE FOR 2014 tIN2 Arsmøte for 2014 Tirsdag lo.mars kl 18.00 på klubbhuset i Sørmarka. Alle som har betalt kontingent for sesongen 2014 og som er fylt 15 år er

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer