DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Samarbeidsavtale - niversity of Hertfordshire - Erasmus+-avtale - flere institutter Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Storbritannia (ephorte HiOA 13/3796 ) niversity of Hertfordshire internasjonalisering /Suzanne Bancel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072 X, 14/ Signert vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget for undervisnings - og forskerstillinger HF Personalmappe - Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Trekk av lønn ved sykmelding Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Stans av lønn - Korreksjon - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Videre studieprogresjon - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Melding om midlertidig stopp i studiet - Grunnskolelærerutdanningen første til syvende trinn Studentmappe - Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om å få gå opp til ny/utsatt eksamen i PSYK2310 august Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse studiepoeng - påbegynt høsten studentnummer Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Brita Bye Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Innplassering i lønnsalternativ i forbindelse med tilbud Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S X, 14/ Anbefaling fra leder - Søknad om delvis permisjon fra stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilgelse av delvis permisjon fra stilling - Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Gradert bekreftelse permisjon - Kandidatmappe PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 14/ Delvis innvilget søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/060-3 Videre progresjon for dere som ikke går videre til andre studieår - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S, 14/ Endring i lønnsplassering Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på bekreftelse på gjenopptak av studiene etter permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Ny vurdering - autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking - Svar på klage - ny vurdering - autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 445, 14/ Foreløpig svar på søknad om fritak for SBF100 - psykiske tilstandsbilder hos barn og unge - masterprogram i sosialfag - studieretning familebehandling - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Berit Nygård Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på bekreftelse av gjenopptak av studiene etter permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S Avsender: I, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student Avsender: , Besvart med utgående dokument I, 14/ Oppsigelse av studieplass - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - e-postkorrespondanse Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Endring i lønnsplassering Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Avsender: I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oppsigelse av studieplass - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Anbefaling fra leder om permisjon i deler av stilling Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Inger Elisabeth Hald Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal Avsender: I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S, 14/ Lønnsopprykk i henhold til hovedtariffavtalen pkt Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student Avsender: I, 14/ Tilbud - Firesafe AS - valgt leverandør av brannvernutstyr Anbudskonkurranse - brannvernutstyr og brannverntjenester - Eiendom Firesafe AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049 Avsender: I, 14/ Tilbud - Brannrådgiverne AS - valgt leverandør av brannverntjenester Anbudskonkurranse - brannvernutstyr og brannverntjenester - Eiendom Brannrådgiverne AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049, 14/ Innvilget søknad om godskriving av tidligere utdanning - Allmennlærerutdanning Studentmappe - Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen MALKA masterstudium i læring i komplekse systemer - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Lønnskrav etter HTA Fakulatet SAM Seksjon for HR - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Anders Dahle Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

9 I,, N, X, S, 14/ Lønnsopprykk etter HTA Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Vedtak om utbetaling av ferie med lønn Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student Avsender: I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i ingeniørfag elektro - ELFE Ahmed Mushtaq Sensoroppnevning - TKD - I Institutt for industriell utvikling - studieåret Ahmed Mushtaq Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S, 14/081-3 Innvilget søknad om permisjon - Masterstudium i psykisk helsearbeid - Studentmappe - internasjonalisering /Mona Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Svar på forespørsel om permisjon, lønnsvurdering og Fo Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Christine Lindstrøm Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innvilget søknad om innpassing av eksterne emner - bachelorstudiet i journalistikk Studentmappe - Margrethe Saga Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Masterstudium i sosialfag - familiebehandling - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Berit Nygård Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om innpassing av eksternt emne - bachelorstudiet i journalistikk Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Melding om bestått autorisasjonsprøve i latvisk-norsk tolking Autorisasjonsprøve i tolking - meldinger - resultat og regnskapsrapporter Integrerings- og mangfoldsdirektoratet /Strategikontoret - Tolkeseksjonen Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 312, 14/ Resultatrapport Autorisasjonsprøve i tolking Autorisasjonsprøve i tolking - meldinger - resultat og regnskapsrapporter Integrerings- og mangfaldsdirektoratet Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 312

12 I,, N, X, S, 14/ Melding om bestått autorisasjonsprøve i arabisk-norsk tolking våren 2015 Autorisasjonsprøve i tolking - meldinger - resultat og regnskapsrapporter Integrerings- og mangfaldsdirektoratet Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 312, 14/ Refusjon av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbud om tilsetting i forlenget midlertidig ekstern finansiert stilling som høgskolelærer ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Signert vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Personalmappe - Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal

13 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal Avsender: I, 14/ Karakterutskrift for innpasset kurs i Kvalitativ metodologi, io Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ tdrag av møtebok fra møte i studieutvalget ved HiOA Stu-sak 21/2015 Programplan masterstudium i økonomi og administrasjon - HiOA SAK 13/918 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 14/ Melding om midlertidig stopp i studiet på grunn av manglende progresjon - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - deltid Studentmappe - Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student Avsender: I, 14/ Karakterutskrift for innpasset kurs i Qualitiative methods and the study of civil war 10 stp, PRIO Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

14 I,, N, X, S Avsender: I, 14/ Karakterutskrift for innpasset kurs Vitenskapsteori, 7 stp, io og Forskningsetikk, 1 stp., io Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 14/ IKT privilegier under permisjon Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ SAP skjema - Mikkel B Rustad Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Digital kompetanse Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Avsender: , Tatt til etterretning I, 14/ Tilbud på møbelsnekkertjenester - Design & 3 interiør - valgt leverandør Anbudskonkurranse - møbelsnekkertjenester - Eiendom Design & 3 interiør as Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045, 14/ Endring av permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 I,, N, X, S, 14/ Innsendte skjemaer til -Map - oppdateringer Map - ephortesak 12/298 -Map Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Avsender: I, 14/ Your questionnaire has been accepted and your trial period has begun -Map - ephortesak 12/298 -Map Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Melding om midlertidig stopp i studiet på grunn av manglende progresjon - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning deltid Studentmappe - Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Foreløpig svar på klage på resultat - autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking Klage på resultat - autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking 2014 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage - ny vurdering - autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking Klage på resultat - autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking 2014 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Referat fra møte i studieutvalget ved HiOA Studieutvalget ved HiOA 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 N, 15/ Studieutvalget prolongering av funksjonsperiode møteplan høsten videreføring av gjeldende myndighetsdelegering ved godkjenning av program- og emneplaner - frister Studieutvalget ved HiOA 2015 internasjonalisering Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fakultet for teknologi, kunst og design Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA Tilsetting som førsteamanuensis ved HF - NVH - Bioingeniørutdanningen Hege Tunsjø Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA Tilsetting som førsteamanuensis ved HF - NVH - Bioingeniørutdanningen Ole Herman Ambur Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Retur av innbundet materiale Tilsetting som førsteamanuensis ved HF - NVH - Bioingeniørutdanningen Elisabeth G. Aarag Fredheim Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert vedtaksprotokoll - tilsettingsutvalget for undervisnings - og forskerstillinger - HF Tilsetting som førsteamanuensis ved HF - NVH - Bioingeniørutdanningen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Stans av tilsettingsprosess - masterstudium i biomedisin Tilsetting i stilling som førsteamanuensis biomedisin - naturvitenskapelige helsefag Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Nytt lønnstrinn i fungeringsperioden Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om ny lønn Tilsetting - vikariat - førsteamanuensis i utviklingsstudier Hilde Arntsen Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N, X, S, 15/ Svar på bekreftelse på gjenopptak av studiene etter permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - I - Martin Engebretsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Martin Engebretsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Reneè Åstrøm Ellefsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Renee Åstrøm Ellefsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Stans av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Vedtak om tap av studierett - Masterstudium i produktdesign Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Magne Askerøi Moe Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S Avsender: I, 15/ Klage på vedtak om tap av studierett - Masterstudium i produktdesign Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Magne Askerøi Moe Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på mottatt klage - tap av studierett - Masterstudium i produktdesign Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Magne Askerøi Moe Dok. dato: Arkivdel: Student Avsender: I, 15/ Søknad om tredje praksisforsøk - femte semester - bachelorstudium i fysioterapi Studentmappe - internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på kommentarer til vurdering og klage på eksamensform - muntlig del av autorisasjonsprøven i polsknorsk tolking Kommentarer til vurdering og klage på eksamensform - muntlig del høst autorisasjonsprøve i tolking Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/009-2 Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

20 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om fast tilsetting som førsteamanuensis - Institutt for fysioterapi Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor - psykomotorisk fysioterapi - Institutt for fysioterapi Birgitte Ahlsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ SAP-skjema Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor - psykomotorisk fysioterapi - Institutt for fysioterapi Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Offl 14 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Avsender: , Tatt til etterretning I, 15/ Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL 2015) mellom Nesodden kommune og HiOA ved LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Nesodden kommune Seksjon for oppdragsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 Avsender: I, 15/ Avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL 2015) mellom Kulturbarna AS og HiOA ved LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Kulturbarna AS Seksjon for oppdragsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 N, 15/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ SAM studieutvalg saksdokumenter mai 2015 SAM - Studieutvalg mai Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013

21 I,, N, X, S X, 15/ SAM studieutvalg - referat mai SAK 26/ SAM - Studieutvalg mai Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013 X, 15/ SAK 27/15 - følgenotat - programplan for phd sosialt arbeid sosialpolitikk SAM - Studieutvalg juni Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SAK 28/15 - følgenotat - Bachelorstudiet i journalistikk SAM - Studieutvalg juni Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SAK 28/15 - vedlegg programplan for bachelorstudiet i journalistikk SAM - Studieutvalg juni Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SAK 29/15 - følgenotat - programplanendringer årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap SAM - Studieutvalg juni Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SAK 30/15 - Følgenotat programplanendringer for bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap SAM - Studieutvalg juni Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer