Acta Spelæologica Norvegica

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Acta Spelæologica Norvegica"

Transkript

1 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok Medlemsorgan for Troglodytt Vol. 1-2 ( ) Redaktør Stein-Erik lauritzen Utgitt av Grotte- og gruveforeningen Troglodytt i samarbeid med Kvartær- og paleoklimagruppen, GEO, UiB Bergen-Oslo-Trondheim 2010 ISSN

2 Acta Spelæologica Norvegica (ASN) eller Årboka, er utgitt av Troglodytt i samarbeid med GEO, Universitetet i Bergen. ASN er et populærfaglig og profesjonelt fagtidsskrift om grotter og gruver på norsk. Valget av norsk som språk (med engelsk sammendrag og engelske figurtekster) er gjort for å lette tilgjengeligheten og for å stimulere interessen for grotter og gruver i de skandinaviske land. Innholdet Stoffet i ASN ligger i nivå mellom nyhetsmedier og engelskspråklige fagfellevurderte tidsskrifter. Det kan sammenliknes med det zoologiske tidsskriftet Fauna Norwegica og amatørgeologenes Stein og gir plass til originalt stoff som er for voluminøst eller for lokalt til å få plass i internasjonale tidsskrifter. Det er også plass til stoff som ikke nødvendigvis er faglig i ovenfornevnte forstand, men som rapporterer funn og forekomster av objekter knyttet til grotter og gruver. ASN vil inneholde faktapreget stoff i artikkelformat over alle aspekter ved grotter og gruver. Dette kan dreie seg om oversiktsartikler over områder, eller diverse tema. Årboka vil derfor kunne inneholde stoff fra utforskninger med beskrivelser og kart av grotter eller gruver, det kan være om flaggermus i gruver, det kan være historikk rundt ei spesifikk grotte eller gruve, etc. Årboka kan også inneholde utdrag fra hovedoppgaver (monografier) eller oppdaterte oversikter over hva som er kjent innenfor et geografisk område eller tema. Årboka vil normalt ikke inneholde rene turbeskrivelser, men kan unntaksvis ha artikler med et skjønnlitterært innhold med tema mot grotter og gruver. I tillegg til artikkelformatet vil en kunne publisere kortere notiser med spesifikke tema. Lesergruppe Årbokas nedslagsfelt vil være alle som er interessert i grotter og gruver i Skandinavia. Tilknytning til Troglodytt ASN er medlemsorgan for Grotte- og gruveforeningen Troglodytt. Medlemmene av Troglodytt oppfordres spesielt til å skrive, men ASN er åpen for alle som har relevant stoff. Abbonement til ASN er uavhengig av Troglodytt, men medlemmer får årboka for sin kontingent. Andre foreninger og grupper inviteres også til å publisere sine årsmeldinger og stoff i årboka. Redaksjon og fagpanel. ASN har en redaktør og et fagpanel som dekker aspektene ved årbokas ulike tema. Fagpanelet består av 6 personer med kompetanse innenfor geologi, gruver, historie, biologi, klatreteknikk, grotteleting og dykking. Fagpanelets oppgave er å vurdere innsendt stoff og ikke minst hjelpe forfatterne med fakta og formattering av stoffet. Fagfellevurdering gjøres av panelet og eventuelt eksternt inviterte fagfeller. (Fagfellevurdering er en formalisert kvalitetssikring av stoffet). Minst to medlemmer av panelet eller fagfeller må godkjenne stoffet i fagartikler før det trykkes i årboka. Notiser vil imidlertid ha en mer uformell karakter og aksepteres dersom ett av medlemmene godkjenner det. Redaksjonens adresse: Acta Spelæologica Norvegica, c/o S.E. Lauritzen, Institutt for geovitenskap, Allegaten 41, N 5007, Bergen. E-post: (E-post merkes Acta Spelæologica Norvegica) Fagpanelets sammensetning Redaktør Stein-Erik Lauritzen Universitetet i Bergen Geologi/speleologi/utforskning Terje Solbakk Oljedirektoratet, Stavanger Geologi/speleologi/utforskning Rannveig Øvrevik Skoglund Universitetet i Bergen Biologi Eivind Østbye Universitetet i Oslo Akelologi Trond Lødøen Universitetet i Bergen Gruver/ Historie Geir Loe Winsrygg Oslo, styremedlem Grottedykking Hallgeir Revhaug Trondheim, styremedlem Omslagsfoto: Trykkledning med strømskåler. (Foto: Stein-Erik Lauritzen) Baksidefoto : Lemenkadaver på marmor. (Foto: Torstein Almo) Symboler på omslaget: Grottetverrsnitt med halvrør (paragenese), vadosgjel, sedimentavsetning med knokler, dryppstein representerer karsthule. En person rapellerer og en dykker. Øverste frise har en marflo (gammarus lacustris), tverrsnitt av en (fyrsatt) gruvestoll med bergsjern og feisel i kryss, til høyre bergkunst fra Solsemhula. Dette samler de fleste av ASN s interesseområder i naturlige grotter og gruver: grottevitenskap med utforskning, klatring, dykking, speleogeologi, speleobiologi, historie og arkeologi.

3 INNHOLD Redaksjonell kommentar (S.E. Lauritzen) Fyrsetting og borpiper: Spor etter eldre tids bergbryting i gruver (B. I. Berg) Hulemalerier i Nord-Trøndelag og Nordland (T. K. Lødøen) Om Nogle norske Huler (S.E. Lauritzen) Nogle norske Huler I-III. (H. Reusch) Hurum gruber (M. Dyrstad) Svarttjernsgrottene ved Krokstadelva og nærliggende grotter (S.E. Lauritzen) Litt om paragenese eller antigravitativ korrosjon; klassifikasjon av former (S.E. Lauritzen) Glomdalsprosjektet, og framover (S.E. Lauritzen) Paradis et nytt, lovende karstområde i Øvre Eiker og Modum (G. L. Winsrygg). 119 Nye Segen Gottes gruve Nr. 9, Kongsberg - og jakten på restene etter et gammelt vannhjul (G. L. Winsrygg) Grotter og karst i Lauar-området på Skrim statusrapport (S.E. Lauritzen G. L. Winsrygg) Troglodytt holder SRT kurs for sine medlemmer (G. L. Winsrygg) Grotte- og gruveforeningen Troglodytt - årsrapporter og aktiviteter Register (Index)

4 Acta Spelæologica Norvegica- Norsk Speleologisk Årbok ISSN (C) Troglodytt - GEO, UiB 2010 Redaksjon og layout: Stein-Erik Lauritzen, GEO, Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen Trykk: Tapir Uttrykk, Trondheim

5 Register (Index) Register (Index) Symboler 0-te ordens kanaler 98 14C datering 36, 62 A Aasheim, Stia Aftenposten 147 Agricola, Georgius 8 7, 1 Akertrinnet 85 Ålesund interstadial 62 anastomose 95 Andersen, Fredrik antigravitativ. se også paragenese erosjon 96 korrosjon 94 Arbinger, i gruver 15 arkeologi funn, varsling 38 Hamsundhelleren 59 karsthuler 25 mellomistider 37 Aunhola 101 kart 102 Austerdalsvatnet 114 avlastningstunnell NVE 114 B banquettes 100 beinfigur 29 Beinhula, Lauar 148 bergbilder, i grotter 25 Berg, Bjørn Ivar 6, 7 bergbryting 7 bergkunst Bukkhammerhula 34 Fingalshula 30 Kollhellaren 31 Troillhåle 33 bergmaling sammensetning 35 bergsjern 8 Bevergrotta 146 bevissthetstilstand i fb. med bergkunst 36 Bintlokk 15 bjørn helleristning 34 Bjørnfossvatnet 105 blåleire 85 blyant historikk 68 Blygangen gruve 17 Böhmen tinngruver 8 Bologna, Italia 101 Borgetjern 77 borhullsdiametre 17, 21 borpiper, i gruver 17 Bradshaw, Julia Brattåsen molybdenskjerp 65 breksje Svarttjern 77 brenningshuler 40 dannelse 36 Bretz, J. Harlen 95 Bruse (trollet) 48 Brusteinarhola havhule 34 Bukkhammerhula bergkunst 34 Bunnlausgryta Burfjellet 106 Bygdebok for Nedre Eiker 92 Hurums Historie 63 C Cave Club Oxford University 116 Cave & Karst Science 5 Caves and Caving 5 Christian 7. stoll 11 Copyright-regler ASN 164 D datering av bergkunst 35 dryppstein 88 Daumannshelleren (havhule) 50 Day, Antony Deckenkarren 95 Deep Throat De re metallica 7 De Re Metallica 1 Dessverrehola 158 grotte 101 Det Norske Karstprosjektet 91 Die Höhle 5 diffusjon 97 DistoX 114 Diving Caves of Marble 116 dødsulykke i gruve 127 Doktoravhandling Hans Reusch 39 Dolsteinsholet 41 sagn 48 Drammens Tidende 147 Drinkwater Slocker 147 drukningsfare Svartebekksystemet 90 dryppstein dannelsemekanisme 74 Dolsteinshola 45 plyndring 87 dugnad Troglodytt 155 dykkeforbud Gammarusgrotta 148 dykking Fosshølet 114 Jordtulla 115, 116 kilder, Lauar 147 Øvre Sandågrotta 147 Paradis 123 dynamitt 14, 19 Dyrstad, Morten 6, 63, 123, 155 E Edderkoppalkoven 75 edderkopp, i grotter 91 EDTA 83 Eem interglasial 62 Egers Beskrivelse 72 elg, helleristning 34 eliminasjonsmetoden i grottetolkning 102 epifreatisk paragenese 99 epigenetisk 96 erosjon - abrasjon 96 esker 97 Evans, Rune F fagfellevurdering 5 fahlbånd 64 fallosmarkeringer i bergkunst 27 fargepuls tolkning 84

6 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok 10, Nr.1, 2010 fargetest i grunnvann 81 Jorbekksystemet 109 Fingalshula bergkunst 30 Fiskedammen, Lauar 146 Fiskepøla 116 Fisktjørnmoen 105 Fisktjørnsgrotta 116 Fjøsanger interstadial 62 flaggermus Hurum gruver 65 Svarttjern 91 Flaskehalsen Segen Gottes gruve 136 fløyte av fuglebein 29 fluorescein 81 flyndre, hulefunn Fødselsveien 75 foredrag Troglodytt 155, 157 forfatters ansvar ASN 164 forladning gruvesprengning 19 formålsparagraf Troglodytt 153 Forskrevelsegryta Fosshølet 106, 109 dykking 118 ekspedisjon (2010) 114 freatisk morfologi 80 paragenese 98 frosk knokler 148 fuglefigur 30 Fylkesmannen i Nordland 117 fyrsetting 7 demonstrasjon 14 G Gabrielsen, Yngve 114, Gammarusgrotta 147 geirfugl geit hulefunn geologisk kart Drammensdalen 124 Nedre Eiker 70 gipsmodeller 97 gjennombrudd i Fosshølet 118 gjennombruddskurve fargestoff 82 Gjørmesjakta Svarttjern 90 Glitrevannsforekomsten mangan 87 Glomåga 105 Glomdal ekspedisjoner 116 kart 106 subglasial modell 107 Glomdalsprosjektet 105 Glomvasstind 110 Gneis Dolsteinen 43 Gottes Hülfe in der Noth 14, 130 GPS data, publisering 164 registrering 148 granitt Drammens- 63 Gråtådalskalken 102 Green, Kenneth Grevlinghiet Svarttjern 77 Grønndalgrotta Korgen 100 Grorud, Grete Ina 155 grotte Aunhola 101 Dessverrehola 101 Fisktjørnsgrotta 116 Fosshølet 109 Gjørmesjakta 91 Grevlinghiet 77 Grønndalgrotta 100 Hørerøret 109 Hotellgrotta 148 Hovedhulen 77, 102 Jordbekkgrotta 109 Kanalgrotta 109 Kjøkkenvasken 116 Kjøpsvik 101 Krutthullet 147 Løvstadgrotta 102 Mammut-Eishöhle 95 Neverslettesystemet 116 Øvre nedløpsgrotte 75 Pikhaugene 95, 101 Pikhaugvassgrotta 109 Reshåla 34 Røyåskjelleren 100 Studentgrotta 116 Trudehola 109 Vendshullet 112 Grotteboka 6, 101 grottedykking bilde 111 Fosshølet 114 Jordtulla 111, 115, 116 kilder, Lauar 147 Øvre Sandågrotta 147 Paradis 123 grottehydraulisk laboratorium 116 grottekart Aunhola 102 Dolsteinsholet 44 Gjørmesjakta 92 Hamsundhelleren 60 Hovedhulen 76 Jordtullasystemet 115 Pikhauggrottene 109 Rønstadhelleren 58 Sjøhelleren 58 Sjonghelleren 51 Solsemhula 27 Svartebekkgrotta 78 grottekartlegging 39 Grotte Nr.3 Svarttjern 90 grotter interesse for 5 Grottolf, program 65 grunnvannspeil 102 gruspartikler fastkilte 85 gruve Gottes Hülfe 130 Herzog Ulrich 130 Segen Gottes 130 gruvehistorie Hurum 65 Rørvik 66 gruvekart Nye Segen Gottes 126 Rørvik gruve 66 gruvetog Kongsberg 14 gruveturer erfaringer 142 gruveuttrykk ordforklaring 68, 144 guano Dolsteinshola 45 selvforbrenning 52 gulblyerts 68 Guldnes i Seljord gruver 16 H Hagatjern -Etnedal rombeporfyrgang 75 karst

7 Register (Index) halvrør 77, 86, 94 3D modell 89 dannelse 88 foto 103 Hammernesgrottene 106 Hamsundhelleren (havhule) 56 Hanken Nils-Martin 6, 92 hardt vann 82 hattesopp, i grotter 91 Havert beinfunn 36 havhule Brusteinarhola 34 Bukkhammerhula 34 Daumannshelleren 50 Dolsteinsholet 41 Hamsundhelleren 56 Helvete 33 høyde over havnivå 35 Kollhellaren 33 Lillehelleren 56 Øvre SjøHelleren 59 Rønstadhelleren 57 Sandenhula 34 Setshelleren 59 Simon Kranehula 34 Sjøhelleren 58 Sjonghelleren 49, 50 Solsemhula 27 Svartholet 59 Troillhåle 33 havørn hulefunn Helland, Amund 72 Helvete (havhule) 33 hematitt 35 Herøya formasjonen 146 Herøykalken Skien-Langesund 71 Herzog Ulrich gruve 130 hest, hulefunn Hjermestad, Erik hjortedyr i hulemaleri 30 Hjulstrøms diagram 97, 98 Holbye, Ulv 92 Holme, Jørn 92 Holter Bergmester 127 Hørerøret, Glomdal 109 hornfels 146 Horn, Gunnar 107 Hotellgrotta 148 Hovedhulen Svarttjern 77 hulehyene Victoria Cave 55 hulemalerier Norge 25 utbredelsekart 25 Hurum gruber 63 Hurum, Jørn 70 Hurums Historie bokverk 63 Huslende, Oddmund hydrologisk kompleksitet 82 hyller, paragentiske 100 I ildsted Fingalshula 36 ingeniører Kongsberg 12 interglasial Eem 62 interstadial Ålesund 62 intrusivganger 145 isbevegelse Glomdal 108 iskontakt modell Svarttjernsgrottene 86 speleogenese 101, 105 Ive, Andy 147 J 160 jernoksid, pigment 35 Johansen Kjetil Trine Johnsen, Magnar 6, 155 Jordbekken elvegang 112 Jordbekkgrotta Glomdal 109 Jordbekksystemet 109 Jordbekkvollane 109 Jordtullasystemet kart 115 utforskning 114 Journal of Karst and Cave Studies 5 Juta Glomdal 109 K kaldkiling 8 spor etter 16 kalk bindemiddel i bergkunst 35 grå og gul 106 kalksandsteinen 69, 146 kalkskorpe 52 Skjonghelleren 52 kalkstein 69 Drammensdalen 119 løslighet i vann 74 og karst 148 Oslofeltet 69 kalktuff 79 Kallhovd, Kari 92 kalsiumsåper 83 Kanalgrotta Glomdal 109 kannibalisme rituell Skjonghelleren 55 karbidlykt 127 karbondioksid 74 karst norsk type 108 karsthydrologi Svartebekken 81 karstifisering 74 Karstologia 5 karstvindu 109 kart Drammen- Hurum 64 Drammensdalen geologi 124 Glomdal 106 Krona, Lauar 147 Lauar 146 Nedre Eiker geologi 70 Nordre Vinoren 127 Nordvestlandet 49 Rørvik 66 Svartebekksystemet 82 Trøndalag- Lofoten hulemalerier 25 Kilde No 1, Svarttjern 77 No 2, Lauar dykking 147 kildegrotter 101 kilhakke 8 Kjerrat Kongsberg 129 Kjøkkenvasken

8 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok 10, Nr.1, 2010 Glomdal 116 Kjøpsvikgrottene 97, 101 klaverenne 130 Knaben Gruver 65 knokler gnagemerker 29 Solsemhula kollapsdoline 75 Kollhellaren (havhule) 31 Kongens gruve skram 18 Kongsberg Sølvverk 7, 125 konkkelbreksje Skjonghelleren 52 kontaktmetamorfose 75 korrosjon - abrasjon 96 kosmologi forhistorisk 37 Krona på Lauar 146 Krums Opmåling Oslo-firma 65 Krutthullet 147 Kruttsprengning i gruver 8 krypdyr i hulemaleri 30 krypegangen 75 kursvirksomhet Troglodytt 149 kvarts krystallstruktur 7 L laminært grensesjikt 97 Lampetjernsbekken 77 landheving tertiær 85 Langkjend, Tore Langøyene formasjonen 146 karst 71 Langvatnet 105 Lauar karstområde 145 Laugdecke 102 Laughöhleprofil 102 Lauritzen Erik W. 92 Sigurd Strumse 92 Stein-Erik 5, 39, 68, 69, 94, 105, 145, 152, 155 ledespalte mangel på 102 Skjonghelleren 52 leireforladning 19 lensemaskiner i gruver 127 Lepsøya ved Ålesund 56 Lilledal kobbergruve 8 Lillehelleren havhule 56 Lindseth, Tor Lødøen, Trond Klungseth 5, 25 Løvstadgrotta paragenese 102 luftesjakter i gruver 11 M Mammut-Eishöhle 95 månemelk Svarttjern 87 manganoksid 87 Mangerud, Jan 62 marmor 146 Glomdal 106 Marmorslottet 99 Glomdal 116 måse, hulefunn maskinboring i gruver 19 innføring i gruver 17 Mathisen Gry Åsne Yri meiselbor i gruver 17 mellomistider i grotter 37 menneskefigur i grotter 27 med horn 33 menneskeknokler, hulefunn meta menardi 92 metangass eksplosjon 127 Mjøskalkene 69 Moisesberg i Fyresdal gruver 16 molybden kjemi og metallurgi 68 molybdenblått 68 molybdenglans 68 molybdengruver 63 Hurum 65 molybdenitt 68 molybdensyre 68 N Nærsund, Audun 68, Nature tidsskrift 39 Naturen populærtidsskrift 39, 41 naturfag rekruttering 5 naturreservat Fisktjørna 116 Lauar 148 Neverslettesystemet Glomdal 116 Nilsen Annette 124 Dag Erik 92 Harry Vegard 124,,, 152, 155 Raymond 114 Nomenidammen Kongsberg 127 Norges Land og Folk 72, 124 Norsk Bergverksmuseum Geologisk Forening grunnleggelse 39 Grotteklubb 147 Speleologi klassiske arbeider 39 nye grottefunn Paradis 121 Nye Segen Gottes gruve 125 O okse, hulefunn Okstindane 100 Oktober-Ekspedisjonen (2010) Fosshølet 114 opplevelseturisme 5 oppløsningshastighet Svartebekken 83 Opp-og-Ned-Gangene Trudehola 114 ordforklaring gruveuttrykk 68, 144 Orkneyinga Saga 48 Orm Storolfsøns Saga 48 Østbye, Eivind 5, 91, 146 Øvre nedløpsgrotte Svarttjern 75 Øvre SjøHelleren (havhule) 59 P Paläotraun 95 paleokarst Svarttjern 71 palettsteiner Fingalshula 35 panikksprekka

9 Register (Index) i Svartebekken 81 Paradis dykking 123 grottefunn 119 paragenese 86, 94 Aunhola 102 definisjon 94 Dessverrehola 101 epifreatisk 99 freatisk 98 Hovedhulen 88 Kjøpsvikgrottene 101 kriterier 102 Løvstadgrotta 102 Pikhåggrottene 95 prinsipp 88 Pasini, Giancarlo 96 passasjeorden definisjon 98 figur 99 Paulin, Francis 119, 124,, 149,, 155 Pedersen, Axel I. pendanter 94 foto 103 pentameruskalken 72, 146 Périgord reinjegere 56 piezometrisk overflate 102 pigment i hulemalerier 35 Pikhaugene 106 Pikhauggrottene 95, 101 kart 109 rekartlegging 108 strømningsforhold 108 Pikhaugvassgrotta 109 pilespiss skifer 30 pipkrake 85 Plura 123 plyndring dryppstein 87 protogrotter 98 Prude, Asbjørn 48 pyrolusitt 87 R Rammelsberg kobbergruve 8 ras i Brusteinarhula 35 Rørvik Gruve 67 Satanshallen 112 rasmasser Rørvik gruve 64 Renault, Philippe 96 Reshåla grotte med bergkunst 34 Reusch, Hans 6, 39, 41 Reusch-medaljen 39 reversert vannstrøm 101 Revhaug, Hallgeir 5, 114, 119, 152, 155 rigging i gruver 134, 141 Riksantikvaren 38 ritualer forhistoriske 37 rock pendants 96 rødlisteart flaggermus 65 Rognvald Jarl 48 rombeporfyrgang 72 Rønning Anders Kristian Rønstadhelleren (havhule) 57 Rørvik Hurum 63 gruve 64 Røyåskjelleren kartlegging 100 Rustgangen Rørvik gruver 64 Ryhgkolltrinnet 85 rype, hulefunn Rytteråker-formasjonen 146 S Sachsen overstiger bolig 149 tinngruver 8 Sælebakke, Per Halvor Sagatun, Jaran Samuel gruve 10 Sandåa underjordisk løp 147 Sandågrotta nedre 147 øvre 147 Sandenhula (havhule) 34 Sandøya ved Stadt 41 Sannes (Stiger) 127 såpe kjemi 83 Satanshallen 162 sau knokler datering 36 hulefunn Scheele, Carl Wilhelm 68 sediment frossent 87 interglasialt 40 plugg 85 transport 97 sedimentfyli i grotter 101 sel (hulefunn) Selvik, Hurum 63 Semmen, Gjermund 155 senterlinjekart Trudehola 114 Setshelleren (havhule) 59 shamainsme i grotter 30 sild (hulefunn) Simon Kranehula Kabelvåg 34 Sjakthauer 16 Sjøhelleren (havhule) 58 sjøkonge (hulefunn) Sjonghelleren (havhule) 49 lengdesnitt 51 Skåren-Monsen hula (havhule) 30 skattejakt Dolsteinsholet 48 skjærtype håndbor 17 skjell datering 36 skog snauhogst 11 Skoglund, Rannveig Øvrevik 5, 108 skram i gruver 16 skrånende halvrør 100 Skrimfjell 145 skuringsstriper 107 Slammerbekkdalen Glomdal 106 Sletter slepper 52 Solbakk, Terje 5 Solsemhula 25, 27 menneskefigurer 29 Solstrand, Per 81, 92

10 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok 10, Nr.1, 2010 Solvik- formasjonen 146 sommerfugl 91 søppel i grotter 124 soppkolonier hvite 91 speleobiologi Hurum gruver 65 Svarttjern 91 speleogenese 74 diskusjon havhuler 59 iskontakt 101 Svarttjernsgrottene 84, 88 teori 98 Speleometri Svarttjern 93 Spelunca 5 sporstoff til fargetest 81 sprekkesystemer Skjonghelleren 52 SRT- kurs Troglodytt 149 stanken i gruver 11 Steinvik- Fossum formasjonen 146 Stensland, Martin Stidahl, Mona stollprofil fyrsatt 14 Storhelleren Rønstadhelleren 59 Storsvelget strandhakk 100 stripekarst 107 Strøm, Hans 72 strømningsretning reversert 107 strømskåler 97 Glomdal 107 Studentgrotta Glomdal 116 stuffer i gruver 15 Sture, Cato subglasial drenering 85 speleogenese 101 Sunderøytypen steinredskap 30 Sunnmøre prosjekt 62 Svartebekken underjordisk løp 73 Svartebekkgrotta beskrivelse 79 Nedre Eiker 78 Svartebekksystemet drukningsfare 90 Svartholet (havhule) 59 Svartisen 105 svartkrutt 8, 19 Svarttjernsgrottene Nedre Eiker 69 originalutforskning 73 stratisgrafi 71 svovelsyre speleogenese 75 syngenetisk 96 T tafoni Dolsteinen 47 takhjell i gruver 12 tektonikk sprekker 75 thorium datering 62 torsk (hulefunn) trestiger Segen Gottes gruve 137 Troglodytt årsrapport 152 dugnad Sauda 155 generalforsamling 155, 156 regnskap 156 SRT-kurs 149 stiftelsemøte 152 vedtekter 153 Troillhåle (havhule) 33 tropiske grotter 99 Trudehola 106 oppdagelse 109 trykkledning Glomdal 111 tverrsnitt grotte 45 U underverden forestilling om 37 Universitetsforlaget 41 Uran-serie datering 88 utgravining Skjonghelleren 53 utgravninger Hans Reusch 40 utviklingshistorie paragenese Svarttjernsgrottene 88 uvala 75 V Valderøya Sunnmøre 49 Valen, Vidar 62 vandalisme Lauar 147 Svarttjern 87 Vannhjul 1 Kongens Gruve 129 vannkunst 1 vannlinjekorrosjon 100 Varangertillitten 39 Vaskemaskinen vedbehov fyrsetting 11 vedtekter Troglodytt 153 Vendehjul i gruver 129 Vendshullet Glomdal 112 ventilasjon gruver 11 Verpputten Eiker 119 Vesterdalen Svartisen 105 Vevelstad Troillhåle 33 Vibe, Johan 72 Victoria Cave arkeologi 55 Viking Cave Divers 147 Vik-Rytteråker formasjonene 72 virvelkanal 96, 100 W Wang, Veronika 138,, Wilkinson, Barry 147 Winsrygg, Geir Loe 5, 68, 119, 125, 145, 149,, 155 Winterseth, Hallvard 147 wulfenitt 68

Utviklingstrinn i Benkeberggrottas karstakvifer i Tromsdalen, Verdal.

Utviklingstrinn i Benkeberggrottas karstakvifer i Tromsdalen, Verdal. Utviklingstrinn i Benkeberggrottas karstakvifer i Tromsdalen, Verdal. Asbjørn Øystese Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Levert 1.juni 2006 Innhold: Litt bakgrunnsteori Introduksjon til

Detaljer

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY Medlem av: UIS, Union Internationale de Spéléologie attaché a l UNESCO, cat. B Medlem av: FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Postboks

Detaljer

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY Medlem av: UIS, Union Internationale de Spéléologie attaché a l UNESCO, cat. B Medlem av: FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Postboks

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY Medlem av: UIS, Union Internationale de Spéléologie attaché a l UNESCO, cat. B Medlem av: FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Postboks

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim

RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim FNO Skadedrift - RVR og Trøndelag brann- og redningstjeneste ønsker velkommen til: RVR-samling 22. 24. mai 2013 Hotel Augustin, Trondheim Samarbeid, utfordringer og lønnsomhet Kunst og bevaringsverdige

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Verdier og utfordringer

Verdier og utfordringer Kulturvern versus naturvern ved nedlagte bergverk Verdier og utfordringer Gruvesamfunnet Jacobsbakken og Sulitjelmafjellene Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum. Seminarinnlegg Norsk Vannforening, Forskningsparken

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. A-cup-finale. B-cup-finale

ASKER SKYTTERLAG. A-cup-finale. B-cup-finale Påmeldte lag: 38 Lillehammer vant vandrepokalen til ode og eie etter å ha vunnet A-cupen tre ganger (1998, 2000 og 2002). A-cup-finale 1 Lillehammer 3473 Jan Ove Strandheim (5) 430 Roger Ottesen (5) 443

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand Premieliste Beste individuelle skytter Emil Revhaug Olimb 49 0 97 46 3* Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune 48 0 96 44 3* Gjenstand 3 Ole Ramstad Weels betong 47 0 96 43 2* Gjenstand 4 Svend Bjerketvedt

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009

Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Resultatliste Åpent stevne 15M 6., 8. og 10. januar 2009 Arr.: Rollag og Veggli skytterlag Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Jan Erik Fredriksen Flesberg 48 47 48 96 239 Sølv medalje 2 Vilde Kongsjorden

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Resultater total RC Cup Eidanger

Resultater total RC Cup Eidanger Resultater total RC Cup Eidanger StevneID: 14LS0708 - Arrangør: Eidanger JFL - 05.04.2014 16:35:39 Plass Navn Forening HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum 1 Kenneth Lilleødegård Kroken A 10 10 10 10 10 50 0 0 0 0

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Ingeborg Aune Jørgensen J 42,-kr 49 49 50 148 94 242 Pengepremier 15 skudd kl. J 148 18,-kr Pengepremier 10-skudd kl. J 94 24,-kr 4500 82 32206 42 00 Beiarn

Detaljer

Mylla rundt 2006. Totalt antall på tid

Mylla rundt 2006. Totalt antall på tid Mylla rundt 2006 Totalt antall på tid 109 Klasse 17-18 2 Kvinner 17-18 450 1 01:49:05 Anine Landmark Fossum IF Kvinner 17-18 439 2 01:37:36 Sandra Marie Paulsen Rustad I.L Klasse 19-20 1 Kvinner 19-20

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

Beitostølen 19.mai 2001

Beitostølen 19.mai 2001 Beitostølen 19.mai 2001 Results for NM menn Age group Mann 18-20 år Ski Shift 1 Bike Ski/bike Shift 2 Run Total Offset 1 44 Kjetil Hagtvedt Dammen Øystre Slidre IL NOR 3 00:36:35 1 00:56:17 1 01:32:52

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

Stevneoppgjør. Jøa skytterlag. Jøastevnet Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS

Stevneoppgjør. Jøa skytterlag. Jøastevnet Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS Ole Terje Stuevoll V65 0,-kr 49 50 40 139 99 238 97 335 4400 15 14404 0 00 Botnan Skytterlag Kjell O. Lien Røbergvik 7800 NAMSOS 0 00 4400 15 14404

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Grotteavsetninger forteller klima-og faunahistorie

Grotteavsetninger forteller klima-og faunahistorie Grotteavsetninger forteller klima-og faunahistorie Foto: M. Blanco Stein-Erik Lauritzen Geovitenskap Universitetet i Bergen Studier av paleomiljøog evolusjon krever passende arkiv Regionalt eller lokalt

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt 2006-07031 11.06.2006 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Wenche Solbakken Aron SK, Drammen 99 2 Kjetil Bromark Modum PK 99 3 Ludvig Chr. Laheld Aron SK, Drammen 98 4 Kjell

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne nr. 08016 04.11.2007 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Geir Kristiansen 113 2 Per Olov Andersson Ørebro SSK 111 3 Ludvig Chr. Laheld Aron 109 4 Aud E. Fjellvang Zero 107 5 Hans Knigge

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Kunnskap om havnivåstigning

Kunnskap om havnivåstigning WWW.BJERKNES.UIB.NO Kunnskap om havnivåstigning Rapport: Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner Kristian Vasskog, Institutt for Geovitenskap, UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kristiansand Open 2015

Kristiansand Open 2015 Recurve 5 Pl. Skytter Klubb Kval Finale 1 STRAY Sara KRIST Kristiansand Bueskyttere 426-01 2 HEYN Nickolay SANDE Sandefjord Bueskyttere 385-02 3 BOYE Alex SANDE Sandefjord Bueskyttere 382-03 1/10 Eliminasjon

Detaljer

Hva vet geologene om fortidens klima?

Hva vet geologene om fortidens klima? Illustrasjon: Neethis / celestiamotherlode.net Helga Engs hus, Universitetet i Oslo 17. oktober, kl. 11.00 Viktig og populær forskningsformidling Forskningsformidling har blitt et stadig viktigere og mer

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

Kvernsteinslandskap i Norge Millstone et tverrfaglig forskningsprosjekt

Kvernsteinslandskap i Norge Millstone et tverrfaglig forskningsprosjekt Kvernsteinslandskap i Norge Millstone et tverrfaglig forskningsprosjekt www.millstone.no Seminar, Trondheim 2. 3.mars 2010 Deltakere Foto: Gudmund Løvø Fra venstre: Rolv Dahl, Gurli B. Meyer, Øystein J.

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Harstad Skøyteklubb Veteranmesterskap

Harstad Skøyteklubb Veteranmesterskap 04.01.2014 500 m 1 Greta Tollefsen Tromsø SK 0.52,75 2 Marit D. Riktor Lilleborg SK 1.08,84 KV55 1 Valentina Bulycheva Narvik SK 1.05,55 1 Silvia Tassara Narvik SK 0.54,26 1 Jørn Pettersen Arendal SK 0.41,88

Detaljer

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark 194 Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark Kartlegging og forslag til tiltak Stein Johnsen Oddgeir Andersen Jon Museth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Program. Norsk Bergverksmuseum SøLvverkeTS venner. aktiviteter ForEDrag UTSTILLINgEr. kongsberg

Program. Norsk Bergverksmuseum SøLvverkeTS venner. aktiviteter ForEDrag UTSTILLINgEr. kongsberg Program 2013 aktiviteter ForEDrag UTSTILLINgEr Norsk Bergverksmuseum SøLvverkeTS venner kongsberg JANUAR Fredag 25.01 Bergtatt glogerfestspillene i Kongens gruve Magisk teaterkonsert med Marika Lagercrantz,

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-09-2008 Stevnenr: 08013 Arrangør Stevneleder Jury : Larvik SS / Hedrum SS : Thomas Hetty : Svein Erik Hansen, Gunnar Buettner, Knut Aamodt, Kjetil Skogshagen

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag

200/300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 25-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Eker og Fiskum skytterlag 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Svein Petter Hanserud Jondalen 50 49 47 93 239 120,- 2. Ivar Odden Gjerpen 49 50 47 89 235 0,- 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2 1. Vegard Aas Bolkesjø 50 49

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

26.01.2010 Side 1 av 12

26.01.2010 Side 1 av 12 Tidsskjema/resultater for Kretsmesterskap Midt-Norsk Nord Grong 30.01.2010-31.01.2010 MDV1. Mixeddouble V1 - Pulje 1 81 I. Rosset / E. Solberg (Grong) -vs- T. Falmår / T. Falmår (Grong) Lør 30.01 13:20

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3227-1 Dato: 25.04.16 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) OG DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE FOR PERIODEN

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY

NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY NORSK GROTTEFORBUND NORWEGIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY Medlem av: UIS, Union Internationale de Spéléologie attaché a l UNESCO, cat. B Medlem av: FORF, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum Postboks

Detaljer

Beredskapsøvelse 19.04.07 - Oppsummering

Beredskapsøvelse 19.04.07 - Oppsummering NOTAT Samarbeidsprosjektet GODT VANN Til: Prosjektstyret Fra: Jarle Eirik Skaret supplert av Christen Ræstad Kopi: DATO: DRAMMEN, 23. APRIL 2007 GVG GJENNOMFØRINGSFASEN Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken,

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011 Eker og Fiskum 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Benny Sand Eker XX898 45 X99 *X 48 XX9XX 49 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 142 XXX9 *99787 89 25 skudd 231 (2*) 1. Lars Guldbrandsen Kongsberg

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no

Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Trondhjems PK Postboks 1857 7440 Lade Telefon: 97708178 Epost: styret@tpk.no Hjemmeside: http://www.tpk.no Stevne: 1F Finfelt Dato/tid: 05.09.2015 1000 Stevnenummer: 1516098 Bane: Jonsvatnet Stevneleder:

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010

Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Resultat Stomperudkatusellen Løp 2 04.05.2010 Page 1 of 5 Rennleder: Thor Sandness Løypesjef: Øyvind Dahl Resultat Jenter 11-12 år 1 0064 Marianne Arnesen Mytting Sørum

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL

RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL RESULTATLISTE ************************************************ KM I FELTPISTOL Dato: 18. august 2002 Arrangør: Dokka Pistolklubb Sted: Nordre Land sentralskytebane Antall startende 129 RESULTATLISTER SENDT

Detaljer

1. Spesialpistol. 2. Spesialrevolver. 3. Magnum 1. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 09.08.2015 Stevne nr: 150616

1. Spesialpistol. 2. Spesialrevolver. 3. Magnum 1. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 09.08.2015 Stevne nr: 150616 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 09.08.2015 Stevne nr: 150616 1. Spesialpistol 1 Ole J. Elvestad Lillehammer PK 8 6 10 10 10 10 9 9 (14) 72 2 Eivind Bjørgo Lillehammer PK 8 8 8 10

Detaljer

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram

Premiering, 15-skudd, 1. Premiering, 15-skudd, 2. Premiering, 15-skudd, 3. Kongsberg skytterlag. Fylkesmesterskapet 2004. Leon - Resultatprogram Premiering, 15-skudd, 1 1. Einar Nordengen Tyrist rand 146 0,-kr Gave 2. Leif Bergaplass Vats og Leveld 143 153,-kr 3. Per Johansen Snarum 142 54,-kr 4. Lene T. Korbu Kongsberg 140 0,-kr 5. Dag Levi Løkseth

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Prosjekt: Rekrutter til skogs!

Prosjekt: Rekrutter til skogs! Kontaktutvalgene i Kongsvinger og Eidskog Prosjekt: Rekrutter til skogs! Uten mat og drikke duger rekruttene ikke! SLUTTRAPPORT 2010 1 Sluttrapport 2010 PROSJEKTETS HOVEDMÅL Bedre rekrutteringen til skogbruket

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag

Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Årsmelding 2013 for Tromsø Travlag Tromsø travlag Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER

Detaljer