Acta Spelæologica Norvegica

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Acta Spelæologica Norvegica"

Transkript

1 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok Medlemsorgan for Troglodytt Vol. 1-2 ( ) Redaktør Stein-Erik lauritzen Utgitt av Grotte- og gruveforeningen Troglodytt i samarbeid med Kvartær- og paleoklimagruppen, GEO, UiB Bergen-Oslo-Trondheim 2010 ISSN

2 Acta Spelæologica Norvegica (ASN) eller Årboka, er utgitt av Troglodytt i samarbeid med GEO, Universitetet i Bergen. ASN er et populærfaglig og profesjonelt fagtidsskrift om grotter og gruver på norsk. Valget av norsk som språk (med engelsk sammendrag og engelske figurtekster) er gjort for å lette tilgjengeligheten og for å stimulere interessen for grotter og gruver i de skandinaviske land. Innholdet Stoffet i ASN ligger i nivå mellom nyhetsmedier og engelskspråklige fagfellevurderte tidsskrifter. Det kan sammenliknes med det zoologiske tidsskriftet Fauna Norwegica og amatørgeologenes Stein og gir plass til originalt stoff som er for voluminøst eller for lokalt til å få plass i internasjonale tidsskrifter. Det er også plass til stoff som ikke nødvendigvis er faglig i ovenfornevnte forstand, men som rapporterer funn og forekomster av objekter knyttet til grotter og gruver. ASN vil inneholde faktapreget stoff i artikkelformat over alle aspekter ved grotter og gruver. Dette kan dreie seg om oversiktsartikler over områder, eller diverse tema. Årboka vil derfor kunne inneholde stoff fra utforskninger med beskrivelser og kart av grotter eller gruver, det kan være om flaggermus i gruver, det kan være historikk rundt ei spesifikk grotte eller gruve, etc. Årboka kan også inneholde utdrag fra hovedoppgaver (monografier) eller oppdaterte oversikter over hva som er kjent innenfor et geografisk område eller tema. Årboka vil normalt ikke inneholde rene turbeskrivelser, men kan unntaksvis ha artikler med et skjønnlitterært innhold med tema mot grotter og gruver. I tillegg til artikkelformatet vil en kunne publisere kortere notiser med spesifikke tema. Lesergruppe Årbokas nedslagsfelt vil være alle som er interessert i grotter og gruver i Skandinavia. Tilknytning til Troglodytt ASN er medlemsorgan for Grotte- og gruveforeningen Troglodytt. Medlemmene av Troglodytt oppfordres spesielt til å skrive, men ASN er åpen for alle som har relevant stoff. Abbonement til ASN er uavhengig av Troglodytt, men medlemmer får årboka for sin kontingent. Andre foreninger og grupper inviteres også til å publisere sine årsmeldinger og stoff i årboka. Redaksjon og fagpanel. ASN har en redaktør og et fagpanel som dekker aspektene ved årbokas ulike tema. Fagpanelet består av 6 personer med kompetanse innenfor geologi, gruver, historie, biologi, klatreteknikk, grotteleting og dykking. Fagpanelets oppgave er å vurdere innsendt stoff og ikke minst hjelpe forfatterne med fakta og formattering av stoffet. Fagfellevurdering gjøres av panelet og eventuelt eksternt inviterte fagfeller. (Fagfellevurdering er en formalisert kvalitetssikring av stoffet). Minst to medlemmer av panelet eller fagfeller må godkjenne stoffet i fagartikler før det trykkes i årboka. Notiser vil imidlertid ha en mer uformell karakter og aksepteres dersom ett av medlemmene godkjenner det. Redaksjonens adresse: Acta Spelæologica Norvegica, c/o S.E. Lauritzen, Institutt for geovitenskap, Allegaten 41, N 5007, Bergen. E-post: (E-post merkes Acta Spelæologica Norvegica) Fagpanelets sammensetning Redaktør Stein-Erik Lauritzen Universitetet i Bergen Geologi/speleologi/utforskning Terje Solbakk Oljedirektoratet, Stavanger Geologi/speleologi/utforskning Rannveig Øvrevik Skoglund Universitetet i Bergen Biologi Eivind Østbye Universitetet i Oslo Akelologi Trond Lødøen Universitetet i Bergen Gruver/ Historie Geir Loe Winsrygg Oslo, styremedlem Grottedykking Hallgeir Revhaug Trondheim, styremedlem Omslagsfoto: Trykkledning med strømskåler. (Foto: Stein-Erik Lauritzen) Baksidefoto : Lemenkadaver på marmor. (Foto: Torstein Almo) Symboler på omslaget: Grottetverrsnitt med halvrør (paragenese), vadosgjel, sedimentavsetning med knokler, dryppstein representerer karsthule. En person rapellerer og en dykker. Øverste frise har en marflo (gammarus lacustris), tverrsnitt av en (fyrsatt) gruvestoll med bergsjern og feisel i kryss, til høyre bergkunst fra Solsemhula. Dette samler de fleste av ASN s interesseområder i naturlige grotter og gruver: grottevitenskap med utforskning, klatring, dykking, speleogeologi, speleobiologi, historie og arkeologi.

3 INNHOLD Redaksjonell kommentar (S.E. Lauritzen) Fyrsetting og borpiper: Spor etter eldre tids bergbryting i gruver (B. I. Berg) Hulemalerier i Nord-Trøndelag og Nordland (T. K. Lødøen) Om Nogle norske Huler (S.E. Lauritzen) Nogle norske Huler I-III. (H. Reusch) Hurum gruber (M. Dyrstad) Svarttjernsgrottene ved Krokstadelva og nærliggende grotter (S.E. Lauritzen) Litt om paragenese eller antigravitativ korrosjon; klassifikasjon av former (S.E. Lauritzen) Glomdalsprosjektet, og framover (S.E. Lauritzen) Paradis et nytt, lovende karstområde i Øvre Eiker og Modum (G. L. Winsrygg). 119 Nye Segen Gottes gruve Nr. 9, Kongsberg - og jakten på restene etter et gammelt vannhjul (G. L. Winsrygg) Grotter og karst i Lauar-området på Skrim statusrapport (S.E. Lauritzen G. L. Winsrygg) Troglodytt holder SRT kurs for sine medlemmer (G. L. Winsrygg) Grotte- og gruveforeningen Troglodytt - årsrapporter og aktiviteter Register (Index)

4 Acta Spelæologica Norvegica- Norsk Speleologisk Årbok ISSN (C) Troglodytt - GEO, UiB 2010 Redaksjon og layout: Stein-Erik Lauritzen, GEO, Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen Trykk: Tapir Uttrykk, Trondheim

5 Register (Index) Register (Index) Symboler 0-te ordens kanaler 98 14C datering 36, 62 A Aasheim, Stia Aftenposten 147 Agricola, Georgius 8 7, 1 Akertrinnet 85 Ålesund interstadial 62 anastomose 95 Andersen, Fredrik antigravitativ. se også paragenese erosjon 96 korrosjon 94 Arbinger, i gruver 15 arkeologi funn, varsling 38 Hamsundhelleren 59 karsthuler 25 mellomistider 37 Aunhola 101 kart 102 Austerdalsvatnet 114 avlastningstunnell NVE 114 B banquettes 100 beinfigur 29 Beinhula, Lauar 148 bergbilder, i grotter 25 Berg, Bjørn Ivar 6, 7 bergbryting 7 bergkunst Bukkhammerhula 34 Fingalshula 30 Kollhellaren 31 Troillhåle 33 bergmaling sammensetning 35 bergsjern 8 Bevergrotta 146 bevissthetstilstand i fb. med bergkunst 36 Bintlokk 15 bjørn helleristning 34 Bjørnfossvatnet 105 blåleire 85 blyant historikk 68 Blygangen gruve 17 Böhmen tinngruver 8 Bologna, Italia 101 Borgetjern 77 borhullsdiametre 17, 21 borpiper, i gruver 17 Bradshaw, Julia Brattåsen molybdenskjerp 65 breksje Svarttjern 77 brenningshuler 40 dannelse 36 Bretz, J. Harlen 95 Bruse (trollet) 48 Brusteinarhola havhule 34 Bukkhammerhula bergkunst 34 Bunnlausgryta Burfjellet 106 Bygdebok for Nedre Eiker 92 Hurums Historie 63 C Cave Club Oxford University 116 Cave & Karst Science 5 Caves and Caving 5 Christian 7. stoll 11 Copyright-regler ASN 164 D datering av bergkunst 35 dryppstein 88 Daumannshelleren (havhule) 50 Day, Antony Deckenkarren 95 Deep Throat De re metallica 7 De Re Metallica 1 Dessverrehola 158 grotte 101 Det Norske Karstprosjektet 91 Die Höhle 5 diffusjon 97 DistoX 114 Diving Caves of Marble 116 dødsulykke i gruve 127 Doktoravhandling Hans Reusch 39 Dolsteinsholet 41 sagn 48 Drammens Tidende 147 Drinkwater Slocker 147 drukningsfare Svartebekksystemet 90 dryppstein dannelsemekanisme 74 Dolsteinshola 45 plyndring 87 dugnad Troglodytt 155 dykkeforbud Gammarusgrotta 148 dykking Fosshølet 114 Jordtulla 115, 116 kilder, Lauar 147 Øvre Sandågrotta 147 Paradis 123 dynamitt 14, 19 Dyrstad, Morten 6, 63, 123, 155 E Edderkoppalkoven 75 edderkopp, i grotter 91 EDTA 83 Eem interglasial 62 Egers Beskrivelse 72 elg, helleristning 34 eliminasjonsmetoden i grottetolkning 102 epifreatisk paragenese 99 epigenetisk 96 erosjon - abrasjon 96 esker 97 Evans, Rune F fagfellevurdering 5 fahlbånd 64 fallosmarkeringer i bergkunst 27 fargepuls tolkning 84

6 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok 10, Nr.1, 2010 fargetest i grunnvann 81 Jorbekksystemet 109 Fingalshula bergkunst 30 Fiskedammen, Lauar 146 Fiskepøla 116 Fisktjørnmoen 105 Fisktjørnsgrotta 116 Fjøsanger interstadial 62 flaggermus Hurum gruver 65 Svarttjern 91 Flaskehalsen Segen Gottes gruve 136 fløyte av fuglebein 29 fluorescein 81 flyndre, hulefunn Fødselsveien 75 foredrag Troglodytt 155, 157 forfatters ansvar ASN 164 forladning gruvesprengning 19 formålsparagraf Troglodytt 153 Forskrevelsegryta Fosshølet 106, 109 dykking 118 ekspedisjon (2010) 114 freatisk morfologi 80 paragenese 98 frosk knokler 148 fuglefigur 30 Fylkesmannen i Nordland 117 fyrsetting 7 demonstrasjon 14 G Gabrielsen, Yngve 114, Gammarusgrotta 147 geirfugl geit hulefunn geologisk kart Drammensdalen 124 Nedre Eiker 70 gipsmodeller 97 gjennombrudd i Fosshølet 118 gjennombruddskurve fargestoff 82 Gjørmesjakta Svarttjern 90 Glitrevannsforekomsten mangan 87 Glomåga 105 Glomdal ekspedisjoner 116 kart 106 subglasial modell 107 Glomdalsprosjektet 105 Glomvasstind 110 Gneis Dolsteinen 43 Gottes Hülfe in der Noth 14, 130 GPS data, publisering 164 registrering 148 granitt Drammens- 63 Gråtådalskalken 102 Green, Kenneth Grevlinghiet Svarttjern 77 Grønndalgrotta Korgen 100 Grorud, Grete Ina 155 grotte Aunhola 101 Dessverrehola 101 Fisktjørnsgrotta 116 Fosshølet 109 Gjørmesjakta 91 Grevlinghiet 77 Grønndalgrotta 100 Hørerøret 109 Hotellgrotta 148 Hovedhulen 77, 102 Jordbekkgrotta 109 Kanalgrotta 109 Kjøkkenvasken 116 Kjøpsvik 101 Krutthullet 147 Løvstadgrotta 102 Mammut-Eishöhle 95 Neverslettesystemet 116 Øvre nedløpsgrotte 75 Pikhaugene 95, 101 Pikhaugvassgrotta 109 Reshåla 34 Røyåskjelleren 100 Studentgrotta 116 Trudehola 109 Vendshullet 112 Grotteboka 6, 101 grottedykking bilde 111 Fosshølet 114 Jordtulla 111, 115, 116 kilder, Lauar 147 Øvre Sandågrotta 147 Paradis 123 grottehydraulisk laboratorium 116 grottekart Aunhola 102 Dolsteinsholet 44 Gjørmesjakta 92 Hamsundhelleren 60 Hovedhulen 76 Jordtullasystemet 115 Pikhauggrottene 109 Rønstadhelleren 58 Sjøhelleren 58 Sjonghelleren 51 Solsemhula 27 Svartebekkgrotta 78 grottekartlegging 39 Grotte Nr.3 Svarttjern 90 grotter interesse for 5 Grottolf, program 65 grunnvannspeil 102 gruspartikler fastkilte 85 gruve Gottes Hülfe 130 Herzog Ulrich 130 Segen Gottes 130 gruvehistorie Hurum 65 Rørvik 66 gruvekart Nye Segen Gottes 126 Rørvik gruve 66 gruvetog Kongsberg 14 gruveturer erfaringer 142 gruveuttrykk ordforklaring 68, 144 guano Dolsteinshola 45 selvforbrenning 52 gulblyerts 68 Guldnes i Seljord gruver 16 H Hagatjern -Etnedal rombeporfyrgang 75 karst

7 Register (Index) halvrør 77, 86, 94 3D modell 89 dannelse 88 foto 103 Hammernesgrottene 106 Hamsundhelleren (havhule) 56 Hanken Nils-Martin 6, 92 hardt vann 82 hattesopp, i grotter 91 Havert beinfunn 36 havhule Brusteinarhola 34 Bukkhammerhula 34 Daumannshelleren 50 Dolsteinsholet 41 Hamsundhelleren 56 Helvete 33 høyde over havnivå 35 Kollhellaren 33 Lillehelleren 56 Øvre SjøHelleren 59 Rønstadhelleren 57 Sandenhula 34 Setshelleren 59 Simon Kranehula 34 Sjøhelleren 58 Sjonghelleren 49, 50 Solsemhula 27 Svartholet 59 Troillhåle 33 havørn hulefunn Helland, Amund 72 Helvete (havhule) 33 hematitt 35 Herøya formasjonen 146 Herøykalken Skien-Langesund 71 Herzog Ulrich gruve 130 hest, hulefunn Hjermestad, Erik hjortedyr i hulemaleri 30 Hjulstrøms diagram 97, 98 Holbye, Ulv 92 Holme, Jørn 92 Holter Bergmester 127 Hørerøret, Glomdal 109 hornfels 146 Horn, Gunnar 107 Hotellgrotta 148 Hovedhulen Svarttjern 77 hulehyene Victoria Cave 55 hulemalerier Norge 25 utbredelsekart 25 Hurum gruber 63 Hurum, Jørn 70 Hurums Historie bokverk 63 Huslende, Oddmund hydrologisk kompleksitet 82 hyller, paragentiske 100 I ildsted Fingalshula 36 ingeniører Kongsberg 12 interglasial Eem 62 interstadial Ålesund 62 intrusivganger 145 isbevegelse Glomdal 108 iskontakt modell Svarttjernsgrottene 86 speleogenese 101, 105 Ive, Andy 147 J 160 jernoksid, pigment 35 Johansen Kjetil Trine Johnsen, Magnar 6, 155 Jordbekken elvegang 112 Jordbekkgrotta Glomdal 109 Jordbekksystemet 109 Jordbekkvollane 109 Jordtullasystemet kart 115 utforskning 114 Journal of Karst and Cave Studies 5 Juta Glomdal 109 K kaldkiling 8 spor etter 16 kalk bindemiddel i bergkunst 35 grå og gul 106 kalksandsteinen 69, 146 kalkskorpe 52 Skjonghelleren 52 kalkstein 69 Drammensdalen 119 løslighet i vann 74 og karst 148 Oslofeltet 69 kalktuff 79 Kallhovd, Kari 92 kalsiumsåper 83 Kanalgrotta Glomdal 109 kannibalisme rituell Skjonghelleren 55 karbidlykt 127 karbondioksid 74 karst norsk type 108 karsthydrologi Svartebekken 81 karstifisering 74 Karstologia 5 karstvindu 109 kart Drammen- Hurum 64 Drammensdalen geologi 124 Glomdal 106 Krona, Lauar 147 Lauar 146 Nedre Eiker geologi 70 Nordre Vinoren 127 Nordvestlandet 49 Rørvik 66 Svartebekksystemet 82 Trøndalag- Lofoten hulemalerier 25 Kilde No 1, Svarttjern 77 No 2, Lauar dykking 147 kildegrotter 101 kilhakke 8 Kjerrat Kongsberg 129 Kjøkkenvasken

8 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok 10, Nr.1, 2010 Glomdal 116 Kjøpsvikgrottene 97, 101 klaverenne 130 Knaben Gruver 65 knokler gnagemerker 29 Solsemhula kollapsdoline 75 Kollhellaren (havhule) 31 Kongens gruve skram 18 Kongsberg Sølvverk 7, 125 konkkelbreksje Skjonghelleren 52 kontaktmetamorfose 75 korrosjon - abrasjon 96 kosmologi forhistorisk 37 Krona på Lauar 146 Krums Opmåling Oslo-firma 65 Krutthullet 147 Kruttsprengning i gruver 8 krypdyr i hulemaleri 30 krypegangen 75 kursvirksomhet Troglodytt 149 kvarts krystallstruktur 7 L laminært grensesjikt 97 Lampetjernsbekken 77 landheving tertiær 85 Langkjend, Tore Langøyene formasjonen 146 karst 71 Langvatnet 105 Lauar karstområde 145 Laugdecke 102 Laughöhleprofil 102 Lauritzen Erik W. 92 Sigurd Strumse 92 Stein-Erik 5, 39, 68, 69, 94, 105, 145, 152, 155 ledespalte mangel på 102 Skjonghelleren 52 leireforladning 19 lensemaskiner i gruver 127 Lepsøya ved Ålesund 56 Lilledal kobbergruve 8 Lillehelleren havhule 56 Lindseth, Tor Lødøen, Trond Klungseth 5, 25 Løvstadgrotta paragenese 102 luftesjakter i gruver 11 M Mammut-Eishöhle 95 månemelk Svarttjern 87 manganoksid 87 Mangerud, Jan 62 marmor 146 Glomdal 106 Marmorslottet 99 Glomdal 116 måse, hulefunn maskinboring i gruver 19 innføring i gruver 17 Mathisen Gry Åsne Yri meiselbor i gruver 17 mellomistider i grotter 37 menneskefigur i grotter 27 med horn 33 menneskeknokler, hulefunn meta menardi 92 metangass eksplosjon 127 Mjøskalkene 69 Moisesberg i Fyresdal gruver 16 molybden kjemi og metallurgi 68 molybdenblått 68 molybdenglans 68 molybdengruver 63 Hurum 65 molybdenitt 68 molybdensyre 68 N Nærsund, Audun 68, Nature tidsskrift 39 Naturen populærtidsskrift 39, 41 naturfag rekruttering 5 naturreservat Fisktjørna 116 Lauar 148 Neverslettesystemet Glomdal 116 Nilsen Annette 124 Dag Erik 92 Harry Vegard 124,,, 152, 155 Raymond 114 Nomenidammen Kongsberg 127 Norges Land og Folk 72, 124 Norsk Bergverksmuseum Geologisk Forening grunnleggelse 39 Grotteklubb 147 Speleologi klassiske arbeider 39 nye grottefunn Paradis 121 Nye Segen Gottes gruve 125 O okse, hulefunn Okstindane 100 Oktober-Ekspedisjonen (2010) Fosshølet 114 opplevelseturisme 5 oppløsningshastighet Svartebekken 83 Opp-og-Ned-Gangene Trudehola 114 ordforklaring gruveuttrykk 68, 144 Orkneyinga Saga 48 Orm Storolfsøns Saga 48 Østbye, Eivind 5, 91, 146 Øvre nedløpsgrotte Svarttjern 75 Øvre SjøHelleren (havhule) 59 P Paläotraun 95 paleokarst Svarttjern 71 palettsteiner Fingalshula 35 panikksprekka

9 Register (Index) i Svartebekken 81 Paradis dykking 123 grottefunn 119 paragenese 86, 94 Aunhola 102 definisjon 94 Dessverrehola 101 epifreatisk 99 freatisk 98 Hovedhulen 88 Kjøpsvikgrottene 101 kriterier 102 Løvstadgrotta 102 Pikhåggrottene 95 prinsipp 88 Pasini, Giancarlo 96 passasjeorden definisjon 98 figur 99 Paulin, Francis 119, 124,, 149,, 155 Pedersen, Axel I. pendanter 94 foto 103 pentameruskalken 72, 146 Périgord reinjegere 56 piezometrisk overflate 102 pigment i hulemalerier 35 Pikhaugene 106 Pikhauggrottene 95, 101 kart 109 rekartlegging 108 strømningsforhold 108 Pikhaugvassgrotta 109 pilespiss skifer 30 pipkrake 85 Plura 123 plyndring dryppstein 87 protogrotter 98 Prude, Asbjørn 48 pyrolusitt 87 R Rammelsberg kobbergruve 8 ras i Brusteinarhula 35 Rørvik Gruve 67 Satanshallen 112 rasmasser Rørvik gruve 64 Renault, Philippe 96 Reshåla grotte med bergkunst 34 Reusch, Hans 6, 39, 41 Reusch-medaljen 39 reversert vannstrøm 101 Revhaug, Hallgeir 5, 114, 119, 152, 155 rigging i gruver 134, 141 Riksantikvaren 38 ritualer forhistoriske 37 rock pendants 96 rødlisteart flaggermus 65 Rognvald Jarl 48 rombeporfyrgang 72 Rønning Anders Kristian Rønstadhelleren (havhule) 57 Rørvik Hurum 63 gruve 64 Røyåskjelleren kartlegging 100 Rustgangen Rørvik gruver 64 Ryhgkolltrinnet 85 rype, hulefunn Rytteråker-formasjonen 146 S Sachsen overstiger bolig 149 tinngruver 8 Sælebakke, Per Halvor Sagatun, Jaran Samuel gruve 10 Sandåa underjordisk løp 147 Sandågrotta nedre 147 øvre 147 Sandenhula (havhule) 34 Sandøya ved Stadt 41 Sannes (Stiger) 127 såpe kjemi 83 Satanshallen 162 sau knokler datering 36 hulefunn Scheele, Carl Wilhelm 68 sediment frossent 87 interglasialt 40 plugg 85 transport 97 sedimentfyli i grotter 101 sel (hulefunn) Selvik, Hurum 63 Semmen, Gjermund 155 senterlinjekart Trudehola 114 Setshelleren (havhule) 59 shamainsme i grotter 30 sild (hulefunn) Simon Kranehula Kabelvåg 34 Sjakthauer 16 Sjøhelleren (havhule) 58 sjøkonge (hulefunn) Sjonghelleren (havhule) 49 lengdesnitt 51 Skåren-Monsen hula (havhule) 30 skattejakt Dolsteinsholet 48 skjærtype håndbor 17 skjell datering 36 skog snauhogst 11 Skoglund, Rannveig Øvrevik 5, 108 skram i gruver 16 skrånende halvrør 100 Skrimfjell 145 skuringsstriper 107 Slammerbekkdalen Glomdal 106 Sletter slepper 52 Solbakk, Terje 5 Solsemhula 25, 27 menneskefigurer 29 Solstrand, Per 81, 92

10 Acta Spelæologica Norvegica Norsk Speleologisk Årbok 10, Nr.1, 2010 Solvik- formasjonen 146 sommerfugl 91 søppel i grotter 124 soppkolonier hvite 91 speleobiologi Hurum gruver 65 Svarttjern 91 speleogenese 74 diskusjon havhuler 59 iskontakt 101 Svarttjernsgrottene 84, 88 teori 98 Speleometri Svarttjern 93 Spelunca 5 sporstoff til fargetest 81 sprekkesystemer Skjonghelleren 52 SRT- kurs Troglodytt 149 stanken i gruver 11 Steinvik- Fossum formasjonen 146 Stensland, Martin Stidahl, Mona stollprofil fyrsatt 14 Storhelleren Rønstadhelleren 59 Storsvelget strandhakk 100 stripekarst 107 Strøm, Hans 72 strømningsretning reversert 107 strømskåler 97 Glomdal 107 Studentgrotta Glomdal 116 stuffer i gruver 15 Sture, Cato subglasial drenering 85 speleogenese 101 Sunderøytypen steinredskap 30 Sunnmøre prosjekt 62 Svartebekken underjordisk løp 73 Svartebekkgrotta beskrivelse 79 Nedre Eiker 78 Svartebekksystemet drukningsfare 90 Svartholet (havhule) 59 Svartisen 105 svartkrutt 8, 19 Svarttjernsgrottene Nedre Eiker 69 originalutforskning 73 stratisgrafi 71 svovelsyre speleogenese 75 syngenetisk 96 T tafoni Dolsteinen 47 takhjell i gruver 12 tektonikk sprekker 75 thorium datering 62 torsk (hulefunn) trestiger Segen Gottes gruve 137 Troglodytt årsrapport 152 dugnad Sauda 155 generalforsamling 155, 156 regnskap 156 SRT-kurs 149 stiftelsemøte 152 vedtekter 153 Troillhåle (havhule) 33 tropiske grotter 99 Trudehola 106 oppdagelse 109 trykkledning Glomdal 111 tverrsnitt grotte 45 U underverden forestilling om 37 Universitetsforlaget 41 Uran-serie datering 88 utgravining Skjonghelleren 53 utgravninger Hans Reusch 40 utviklingshistorie paragenese Svarttjernsgrottene 88 uvala 75 V Valderøya Sunnmøre 49 Valen, Vidar 62 vandalisme Lauar 147 Svarttjern 87 Vannhjul 1 Kongens Gruve 129 vannkunst 1 vannlinjekorrosjon 100 Varangertillitten 39 Vaskemaskinen vedbehov fyrsetting 11 vedtekter Troglodytt 153 Vendehjul i gruver 129 Vendshullet Glomdal 112 ventilasjon gruver 11 Verpputten Eiker 119 Vesterdalen Svartisen 105 Vevelstad Troillhåle 33 Vibe, Johan 72 Victoria Cave arkeologi 55 Viking Cave Divers 147 Vik-Rytteråker formasjonene 72 virvelkanal 96, 100 W Wang, Veronika 138,, Wilkinson, Barry 147 Winsrygg, Geir Loe 5, 68, 119, 125, 145, 149,, 155 Winterseth, Hallvard 147 wulfenitt 68

Lederen har ordet Greftsprekka i Glomfjord Sardinia Årsmøte i Trondheim Nytt fra komiteene: -Redning -Sikkerhet -Utforskning

Lederen har ordet Greftsprekka i Glomfjord Sardinia Årsmøte i Trondheim Nytt fra komiteene: -Redning -Sikkerhet -Utforskning April 2009 Utgave nr 2 Norsk Grottedykkerforbund Lederen har ordet Greftsprekka i Glomfjord Sardinia Årsmøte i Trondheim Nytt fra komiteene: -Redning -Sikkerhet -Utforskning Fra redaksjonen. Den andre

Detaljer

Lederen har ordet Program for Uke 33 i Plura På vei til Mallorca Russåga. Nytt fra komiteene: -Redning. Norsk Grottedykkerforbund

Lederen har ordet Program for Uke 33 i Plura På vei til Mallorca Russåga. Nytt fra komiteene: -Redning. Norsk Grottedykkerforbund Juli 2009 Utgave nr 3 Norsk Grottedykkerforbund Lederen har ordet Program for Uke 33 i Plura På vei til Mallorca Russåga Nytt fra komiteene: -Redning FRA REDAKSJONEN En Fanzine er en ikke profesjonell

Detaljer

F 1 Innhold STEIN Nr. 3 2005 32. Årgang 2 3 Leder: Vi feirer GEOLOGIENS DAG 4-25 GEOLOGIENS DAG: 4 På Indre Oslofjord 6 Oslo 8 Litlabø, Stord 9 Trondheim, NGU 10 Trondheim, TAGF 11 Moss 11 Solør 12 Snåsa

Detaljer

Innhold STEIN Nr. 3 2005 32. Årgang 2 3 Leder: Vi feirer GEOLOGIENS DAG 4-25 GEOLOGIENS DAG: 4 På Indre Oslofjord 6 Oslo 8 Litlabø, Stord 9 Trondheim, NGU 10 Trondheim, TAGF 11 Moss 11 Solør 12 Snåsa 13

Detaljer

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006

Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Åsa Ringborg Bibliografi over litteratur om Hof kommune -2006 Hovedoppgave ved Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2006 Materialet i bibliografien må ikke distribueres

Detaljer

1. Det nye styret. 2. Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Gruvetur til Kragerø 5. Foredrag fra Lille Fiskebank 6.

1. Det nye styret. 2. Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Gruvetur til Kragerø 5. Foredrag fra Lille Fiskebank 6. Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 2 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Det nye styret. 2. Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Gruvetur til Kragerø 5. Foredrag fra Lille

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R

N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R N O R S K S E L S K A P F O R 1700-TALLSSTUD I E R BULLETIN VOL. 8/9 MARS 2007 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER S. 2 ÅRETS BULLETIN S. 2 INVITASJON TIL 5. NASJONALE 1700-TALLSKONFERANSE

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk

Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås form idlingspolìtikk April 2007 Statistisk sentralbyrås håndbøker 89 Statistisk sentralbyrås formidlingspolitikk April 2007 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap

Norsk Kjemisk Selskap 1 Norsk Kjemisk Selskap REFERAT FRA RÅDSMØTET 2013 Rådsmøtet ble avholdt i lokalene til Det NorskeVidenskaps-Akademi fredag den 12. april. Møtet startet kl 10.00 og var slutt kl. 14.50. Rådsmedlemmer:

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

Kulturkommentar: Akademika kan ikke forholde seg til markedet på samme måte som en privat bokhandel.

Kulturkommentar: Akademika kan ikke forholde seg til markedet på samme måte som en privat bokhandel. 1 of 8 2010-11-17 18:25 Les avis og magasin/velkomstbilag som PDF. Søk i Universitas Nyheter Akademia Debatt Kultur Reportasje Magasin Foto Anmeldelser Omverden Vi spør In English Nyhetskommentar: Selv

Detaljer

Heftet Ringerike 2005

Heftet Ringerike 2005 Heftet Ringerike 2005 (hefte nr. 77) Utgitt av Ringerike Historielag Ringerike Ungdomslag Stiftelsen Ringerikes Museum Redaktør: Bjørn Geirr Harsson Redaksjonssekretær: Kristoffer J. Kristiansen Forretningsfører:

Detaljer

Heftet Ringerike 2010

Heftet Ringerike 2010 2 H E F T E T R I N G E R I K E Heftet Ringerike 2010 Redaksjonelle adresser: Else Marie Abelgård E-post: toreabe@online.no Tlf: 95 13 45 19 / 32 14 52 03 Sigurd Huseby Forretningsfører E-post: sigurd.huseby@statkart.no

Detaljer

Våren er over oss igjen!

Våren er over oss igjen! Nr. 1 2005 Ansv: Rita 1. april 2005. Våren er over oss igjen! Det ble med de gode forsette om å utgi et vinternummer av Hai derfor blir det et kombinert oppsamlings- og vårnummer. Vi er inne i et spennende

Detaljer

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG

DHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG STUDENTAVISA I TRONDHEIM I 1914 1914-2008 - 2008 NR. NR. 14 1 94. 94. ÅRGANG 21. 15. OKTOBER JANUAR - 28. - 3. JANUAR NOVEMBER 8 NTNU i omstridt oljesatsning 18 / presidentvalget i usa 28 / Forskere fortviler

Detaljer

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul Nr 7 desember 2007 Tidsskrift for norsk optometri God Jul Innhold desember 2007 Nyheter Alcon tenker fag!... 6 Optikeren som referee... 8 NOFs styre svært positive... 8 Vitenskapelig redaktør: Anneli

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2014. Høyre fortsetter der SV slapp. Hvem bryr seg om. Riksdagen? Stinn brakke på ulvejaktkurs

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2014. Høyre fortsetter der SV slapp. Hvem bryr seg om. Riksdagen? Stinn brakke på ulvejaktkurs www.rovdyr. org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR. 1 MARS 2014 Høyre fortsetter der SV slapp Hvem bryr seg om Riksdagen? Stinn brakke på ulvejaktkurs Innhold Erling Myhre er død...2 Samarbeid Leder www.rovdyr.org

Detaljer

En bauta i norsk geologi

En bauta i norsk geologi En bauta i norsk geologi Foto: Jan Mangerud Bjørn G. Andersen ved bysten av professor Olaf Holtedahl i vestibylen ved Institutt for geofag på Blindern. Det var Holtedahl som tidlig på 1950-tallet satte

Detaljer

Mars 2007 ABELPRISEN FOR 2007 TIL SRINIVASA S. R. VARADHAN. Kjære leser!

Mars 2007 ABELPRISEN FOR 2007 TIL SRINIVASA S. R. VARADHAN. Kjære leser! INFOMAT Mars 2007 Kjære leser! Dette nummeret av INFOMAT kommer noen dager senere enn opprinnelig planlagt, fordi vi gjerne ville ha med annonseringen av årets Abelprisvinner. Valget av Srinivasa S. R.

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud

Nr 03-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. DIS-Tønsberg. Hvem forsker hvor. Kalenderforvirring. Nytt medlemstilbud DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 03-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: DIS-Tønsberg Hvem forsker hvor Kalenderforvirring Nytt medlemstilbud Vivestad Høstmarked Grunnkurs i slektsforsking DIZ Medlemsblad

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer

Nr 3/september 2014 Årg.15. Redaksjon: Redaktør: Gisle Rø, tlf 908 27 536 gisle.ro@online.no

Nr 3/september 2014 Årg.15. Redaksjon: Redaktør: Gisle Rø, tlf 908 27 536 gisle.ro@online.no B Nr 3/september 2014 Årg.15 Redaksjon: Redaktør: Gisle Rø, tlf 908 27 536 gisle.ro@online.no Utgiver: TAGF, Alf Godagersv. 41 N-7081 SJETNEMARKA Bladet er planlagt utgitt med 4 nr pr år; februar, mai,

Detaljer

Realfagsrekruttering langs nye spor

Realfagsrekruttering langs nye spor Realfagsrekruttering langs nye spor Sluttrapport Program Profileringsprogrammet for realfagene PROREAL Om programmet Profileringsprogrammet for realfagene PROREAL Norge står i dag overfor den utfordringen

Detaljer

Kurs i Larvik Dykkeklubb 2009

Kurs i Larvik Dykkeklubb 2009 Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 3 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Høsttur til Langøytangen Fyr 2. Referat fra Pinseturen 3. CMAS kurs i klubbregi 4. Sms tjeneste for

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer