Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK)"

Transkript

1 Generalforsamling Norsk Forening for Bryst og Endokrin-kirurgi (NFBEK) Torsdag kl , Saga B, Holmkollen Park Hotell Tilstede fra styret: Turid Aas, Ellen Schlicting, Petter Østhus, Anette Heie, Hans Aas, Håvard Søiland Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet 2. Valg av ordstyrer og referent a. Ordstyrer Turid Aas, b. Referent Håvard Søiland 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og Dagsorden ble godkjent 4. Årsberetning fra styret 30 medlemmer til stede Turid Aas leste opp årsberetningen. Se denne. Ingen kommentarer til Årsberetningen. 5. Gjennomgang av regnskap a) Regnskapet ble presentert av Lars Vasli. Se eget regnskap. Stabil økonomi med god kontroll. b) Inntekter. Viktig med flest mulig medlemmer da vi får inntekter basert på antall medlemmer. Når alle utgifter er betalt i 2012 sitter foreningen igjen med ,- i kapital. 6. Beretning fra spesialitetskomiteen Årsrapporten fra spesialitetskomiteen ble lest opp av komiteens leder Roar Guleng. I år er to møter sammen med fagkomiteen blitt avholdt. 1 institusjonsbesøk. To saker ble spesielt tatt opp. a) Den nye utdanningsstrukturen. HOD har overtatt godkjenning av legespesialister. Kristin Helset er sakkyndig rådgiver for HOD her. Kurs: Forslag om nødvendige kurs. Ultralyd kurs, Onkoplastisk kirurgi og Mammakurset. Mange medlemmer hadde vært på Onkoplastikk-kurset og alle syntes det var et bra kurs b) Bemanningssituasjonen. Bekymringsmelding til sentralstyret i legeforeningen er sendt. Pr. i dag 46 godkjente spesialister. 13 godkjente utdanningsinstitusjoner hvor 4 er gruppe 1.

2 7. Saker av interesse for medlemmene: Spesialiteten Bryst og endokrinkirurgi; fra grenspesialitet til hovedspesialitet? o Orientering. Parallelt arbeid i HOD og Legeforeningen. Det har vært 2 møter på Gardermoen. o Kristin Helset orienterte fra disse: Stortinget har gitt HOD et oppdrag til å gjennomgå spesialutdanninga til å møte fremtidens behov og hvilke endringer som er nødvendig. Første møte var basalt og grunnleggende hvor fokus lå på at pasientene er svært godt orienterte gjennom media og at den tekniske utvikling er hurtig. Universitetene vil overta spesialistutdanningen, men vi kan vanskelig se at de er bedre enn Legeforeningen. Legeforeningen har oppnevnt en gruppe som skal se på spesialistutdanning i kirurgi og indremedisin. Turid Aas er med i kirurgi-gruppen. Alle i gruppen var enige om å gå for hovedspesialitet. Felles-løp på 2 år + 4 år med grenutdanning. Dersom vi blir hovedspesialtet: 4 års utdanning. Øke krav til thyroideakirurgi og onkoplastisk kirurgi. Innspill og synspunkter fra salen: Situasjonen for mange er bekymringsfull med tanke på bemanningen. I Helse Sør-Øst er der 8 bryst og endokrinavdelinger. Ved 5 av disse, var aktiviteten avhengig av en person i 60 årene. Kan vi vente på noe som skjer etter mange år? Vi må tenke utradisjonelt. Godkjenning av kirurger som har hatt en relevant tjeneste kan være et virkemiddel. Bør vi åpne for å se på overgangsreglene en gang til? Svenske overleger har realkompetanse. Men der er ikke regelverk for formell godkjenning. Børe noe gjøres her? Spesialitetskomiteen må ikke være for streng med tanke på detaljkrav. En annen tanke har vært å lage kontrakt på pakkeløsning på et ferdig utdanningsløp. Har vi nok gruppe 1 sykehus? Har vi nok B- gren stillinger i landet? B-grenstillinger bør fritas vakt for å få mer tid i faget.

3 Flaskehals på gruppe 1 sykehus? Ingen fra salen kunne komme på noen som venter på plass på gruppe 1 sykehus. En innvending er at vi har ikke sett flaskehalsen enda, for de fleste utdanningskandidater er på gruppe 1 sykehus som utdanner spesialister til eget fremtidig bruk. De andre gruppe 2 sykehusene har kandidater som synkront vil trenger gruppe 1 tjeneste om noen år. Hvor mange LIS kandidater har vi rundt i landet? Etter en opptelling blant medlemmene i salen kom en til tallet 23. Disse må innom gruppe 1 sykehus om ikke lenge. Vi trenger et gruppe 1 sykehus til. Vi må se på kravene på nytt og ikke være for strenge og pirkete med institusjoner som oppfyller de så å si alle. Gruppe 1 sykehus har et større miljø, ikke bare flere operasjoner. Flere bredere tverrfaglige funksjoner på et høyere nivå. Hvilke kirurger ønsker vi å være? Vi må ikke gi slipp på den generelle kirurgien. Uten generell kirurgi da er vi ikke på vei til en spesialitet med høyt nivå. Vi bør være generell kirurger med en grenspesialitet, og ikke hovedspesialitet. For å beherske komplikasjoner: Vi trenger generell kirurgisk kompetanse. Det å gjøre det om til en hovedspesialitet: Ikke sikkert at en hovedspesialitet vil løse problemene. Rekrutteringen blir ikke nødvendigvis bedre selv om generell kirurgi forsvinner siden løpet i hovedspesialitet innebærer også 6. Men vi får 1 år mer på bryst og endokrin faget. En hovedspesialitet vil åpne opp for mulighetene for plastikkirurgisk tjeneste. Primære rekonstruksjoner innen brystkirurgi; hvordan fungerer dette rundt om i landet?

4 HOD gir 100 nye mil. Styrkes de primære rekonstruksjoner? Eller går de til mest til å ta unna etterslepet? Ellen orienterte: De 50 millionene fra revidert statsbudsjettgikk direkte til plastikkirurgisk avdelinger for å ta unna køene på ventende til sekundære rekonstruksjoner. Det viser seg at det er knyttet usikkerhet rundt bruken av disse nye 100 mill. som er bevilget på neste års statsbudsjett. Brystkreftforeningen er foreløpig mest opptatt av å få unna køen for sekundære rekonstruksjoner. HOD mener at mesteparten av kommende bevilgning bør øremerkes sekundære rekonstruksjoner for å kutte ned på denne køen. Men det er ikke i veien for at noen HF velger å bruke pengene annerledes. I Handlingsprogrammet for brystkreft fra HOD står det om både primære og sekundære rekonstruksjoner. Det må følge penger med også til de primære rekonstruksjonene for å hindre at den sekundære køen ikke blir borte. Fremdeles noe uklarhet om hvem som skal gjøre hva? Dette er under utvikling. Vi vet ikke nok enda. Samarbeid er viktig. Men der finnes utfordringer med å få samordnet to avdelinger. Travle plastikkirurger er vanskelig å få tak på. En løsning er å ta plastikkirurg inn i våre avdelinger. Da vil lærekurven bli raskere. Viktig med interesse hos plastikk kirurgene. Onkoplastikkurset: Er der interesse for å lage en nordisk stafett? Nest kurs går i Helsinki august Eller skal vi lage et eget kurs i Norge.? Vi er små, og må hente inn foredragsholdere utenfra. Kursspråk er engelsk og mange ønsker et eget norsk kurs. Reaksjoner fra salen: Kurset var bra. Gode foredragsholdere. Kurset kan bli obligatorisk i spesialistutdanningen. Forslag om å utvide kurset i Norge til 3 dager. 8. Utdeling av priser for beste foredrag på Høstmøtet 2012 (fra Nycomed og Novartis)

5 a) Beste endokrin foredrag: Trine Bjøro b) Beste mamma foredrag: Torill Rabben 9. Utdeling av stipender 2012 Anette Heie orienterte om at der er kommet inn 2 søknader. Det er innvilget reisestipender til Turid Aas og Ellen Schlichting på hver. Resten av beløpet overføres til neste år. 10. Evt a. Utvelgelse av valgkomite Disse foreslås spurt: Ina Huse, Kristin Helseth og Helle Skjerven. b. Orientering om vaktberedskapen i endokrinfaget ved sykehusene i. Bekymringsmelding om at der er ikke formell endokrinkirurgisk bakvakt ved de fleste sykehus. Det er behandlet i styret og spes. Kom. Vi har skrevet et formelt brev til sykehusene. Vi sender det ut til de ulike avdelinger landet rundt. Alle sender en mail til Turid om adressen til de ulike avdelinger. c. Nytt kurs i endokrinkirurgi i Bergen sept Dato kommer. d. Obligatorisk mammakurs: 5 dagers kurs april Obligatorisk for spesialiteten. Nyttig for de som også er ferdig spesialister. kan også benyttes til en oppdatering på forskningsfronten. e. I år kom det færre abstrakt. Vi har satt opp færre abstrakt per time. Da er det mer tid til diskusjon.. f. Betegnelsen Aksilletoalette er litt gammeldags. Bør endres da det er noe intetsigende for pasienter. Et nytt og bedre utrykk ønskes velkomment Forslag: alle sender forslag til Turid om en bedre betegnelse. g. Operasjonskoder og NBCR. En brukergruppe er satt ned for å se på operasjonskoder slik at vi alle koder prosedyrer på samme måte. Dette vil bli diskutert i brukergruppen for NBCR på Onkologisk Forum. h. Lokale for vårt høstmøte til neste år. Det jobbes med å få et auditorium neste år. Saga B er ikke et egnet møterom for diskusjoner + en del støy fra naborommene.

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring:

Dette er nå utredet og resultatet av gjennomgangen foreligger i følgende rapporter som med dette sendes ut på høring: v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 14/6213-1 Saksbehandler: Irene Sørås Dato: 18.06.2014 Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak Bakgrunn Helsedirektoratet skal bidra

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening.

Håkons inntrykk av klubben: OSI er et bra tiltak, særlig for studenthelse. Lavterskel tilbud. Fremstår som en proff forening. Saksliste Møte i hovedstyret torsdag 19.02.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Kenneth, Øyvind, Marlene, Anne, Anette, Eric, Kristbjørn (Håkon) 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9

KIRURGEN. Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5. Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6. Spesialforeningene orienterer SIDE 9 KIRURGEN TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 1/2005 Velkommen til det 81. Høstmøtet! SIDE 5 Torunn Jambu, ny president i DNL SIDE 6 Spesialforeningene orienterer SIDE 9 ATLS: De første kursene

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING

MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING Årgang 15 nr. 1-- 2007 Flyvebladet MEDLEMSBULLETIN FOR NORSK FLYMEDISINSK FORENING MELD DEG PÅ KURS NÅ! Det skjer store endinger i rutiner og regler neste år. Alt dette gjennomgåes på kurset! Skal du være

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer