DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Pensumliste: EX Høst Pensumlister høst Ref E14/ X, 14/ Pensumliste: NHB Høst Pensumlister høst Ref E14/ X, 14/ Pensumliste: PSY Vår Pensumlister vår Ref E13/2460 Journaldato: Tilg. kode: 312 N, 14/ Innspill til Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysneutvalget) Digital sårbarhet og IKT-sikkerhet - Lysneutvalget Institutt for informasjonssystemer /Leif Skiftenes Flak Institutt for IKT /Rune Werner Fensli Institutt for IKT /Andreas Prinz Ledelsessekretariatet /Eli Anne Skaranger , 14/ Høringsuttalelse til Digitalt sårbarhetsutvalg (Lysneutvalget) Digital sårbarhet og IKT-sikkerhet - Lysneutvalget Lysneutvalget Ledelsessekretariatet /Eli Anne Skaranger Saksfremlegg/innstilling, 14/ Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som renholder i Driftsavdelingen Søknad om permisjon i 50 % av 100 % stilling som renholder Personal- og organisasjonsavdelingen /Richard Lislevand Personal

2 I,, N, X, S, 14/ Søknad om forlengelse av permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som renholder i Driftsavdelingen Søknad om permisjon i 50 % av 100 % stilling som renholder Phong Soophaeh Hamre Personal- og organisasjonsavdelingen /Richard Lislevand Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ Forlengelse av engasjement i 100 % knyttet til oppdragsstilling ved Fakultet for humaniora og pedagogikk tvidelse av oppdragsstilling ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for humaniora og pedagogikk /Sevleta Memic Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ Regnskapsrapporter 1.tertial 2015 Regnskap og budsjett 2014/2015 SV Fakultet for samfunnsvitenskap /Ingunn Galteland X, 14/ Oppnevning av bedømmelseskomite Vurdering av ph.d.-avhandling ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, spesialisering i religion, etikk og samfunn Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for humaniora og pedagogikk /Lise Moss I, 14/ Vedtak fattet av felles klagenemnd - Mistanke om fusk - Studiesekretariatet /Turid Høgetveit , Tatt til etterretning, 14/ Søknad om forlengelse av 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Søknad om forlengelse av 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Merethe Gundersen Personal- og organisasjonsavdelingen /Richard Lislevand Personal

3 I,, N, X, S I, 14/ Delvis oppsigelse av stilling Søknad om forlengelse av 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Merethe Gundersen Personal- og organisasjonsavdelingen /Richard Lislevand Personal , Tatt til etterretning, 14/ Delvis oppsigelse av fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Søknad om forlengelse av 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Studentservice Merethe Gundersen Personal- og organisasjonsavdelingen /Richard Lislevand Personal, 14/ Søknad om kompetansetilskudd Videreutdanningsprogram - Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen - Boligsosialt arbeid Husbanken Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Linda Hye , 14/ Søknad om 40 % permisjon fra fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Søknad om permisjon fra stilling som førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag Merethe Nytræ Personal- og organisasjonsavdelingen /Richard Lislevand Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ Formidlingspoeng ved ia Budsjettmodulens insentiver knyttet til forskning og forskerutdanning Forskningssekretariatet /Wenche Flaten I, 14/ Foreløpig svar i henhold til forvaltningsloven 11 a Mistanke om fusk - Felles studieadministrativt tjenestesenter Studiesekretariatet /Greta Hilding

4 I,, N, X, S, 14/ Svar på søknad om permisjon Søknad om permisjon - Rettsvitenskap Merethe Lucky Hagen Handelshøyskolen /Nertila Stringa Student I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Tone Takle Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal, 14/ Kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Siren Solvik Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Nina Helene Jakobia Skogli Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Morten Liene Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Christine Watne Kristiansen Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal

5 I,, N, X, S I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Marita Skeibrok Holthe Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Christine Helland Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Anita Belinda Halvorsen Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Ida Fugli Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 14/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter - Institutt for visuelle og sceniske fag Ref E14/583 Solveig Fjalsett Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Ingrid Wangsvik Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal

6 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Jørund Myrmo Schiefloe Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Robin Rolfhamre Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal, 15/ Kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Kirsten Marianne Sødal Misje Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Sophia Kristina Spirdal-Jacobsen Mendoza Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Lisa Håland Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Anne Randi Haugejorden Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal

7 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Adam Gruchot Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Jens Forus Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk Joakim Bergsrønning Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ Kontrakt timelønnede Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Roger Alan Wallis Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Guttorm Strande Syrrist Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Marit Lid Skorstad Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal

8 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Jens Tobias Bøe Nyland Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Ove Nesheim Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Andre Kassen Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal, 15/ Kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Peter Julian Jenner Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal I, 15/ ndertegnet kontrakt Timelønnskontrakter Institutt for rytmiske musikk Torun Eriksen Fakultet for kunstfag /Torgeir Albert Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-studiene ved ia Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-studiene ved ia Forskningssekretariatet /Øyvind Nystøl

9 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste niversitetets forskningsutvalg 2015 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten Saksfremlegg/innstilling, 15/ Protokoll fra møtet 5. mai 2015 niversitetets forskningsutvalg 2015 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten Saksfremlegg/innstilling, 15/ Referatsaker og orienteringer niversitetets forskningsutvalg 2015 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten Saksfremlegg/innstilling, 15/ Informasjonsutveksling niversitetets forskningsutvalg 2015 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tema: Rekruttering niversitetets forskningsutvalg 2015 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i fast stilling som førstelektor i pedagogikk ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i fast 100 % stilling i pedagogikk knyttet til GL og PP, Ref 109/14 Offl 25 Fakultet for humaniora og pedagogikk /Sevleta Memic Personal 212

10 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i 100% midlertidig stilling som førstekonsulent ved Fakultet for samfunnsvitenskap Midlertidig tilsetting som førstekonsulent Fakultet for samfunnsvitenskap /Inger-Lise Myrvold , 15/ Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for samfunnsvitenskap Midlertidig tilsetting som førstekonsulent Hjalmar Sæbø Djønne Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale Midlertidig tilsetting som førstekonsulent Hjalmar Sæbø Djønne Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland , Tatt til etterretning N, 15/ Endring av stillingsprosent for universitetslektor Endring av stillingsprosent Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland Fakultet for samfunnsvitenskap /Inger-Lise Myrvold , Tatt til etterretning, 15/ Tilsetting i midlertidig 60 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for samfunnsvitenskap Endring av stillingsprosent Ragnhild Madland Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale Endring av stillingsprosent Ragnhild Madland Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i 3-årig doktorgradsstipendiatstilling i engelsk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i engelsk litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 04/15 Offl 25 Fakultet for humaniora og pedagogikk /Sevleta Memic , 15/ Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning - rapportering fra ia Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKT Studiesekretariatet /Anne Marie Sundberg I, 15/ Til orientering Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKT Studiesekretariatet /Anne Marie Sundberg 089 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 96/14 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i historie Ref 96/14 Offl 25 Fakultet for humaniora og pedagogikk /Sevleta Memic Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 102/14 Offl 25 første led Fakultet for humaniora og pedagogikk /Sevleta Memic, 15/ Svar på søknad om permisjon - Sykepleie Søknad om permisjon - Sykepleie Erika Paola C Bjørnestad Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Tone Jørgensen Dahlsveen Student

12 I,, N, X, S, 15/ Avklaring vedrørende permisjon Søknad om permisjon - Sykepleie Erika Paola C Bjørnestad Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Tone Jørgensen Dahlsveen Student X, 15/ Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Innkallinger og protokoller for Fakultetsstyret ved Humaniora og pedagogikk 2015 Fakultet for humaniora og pedagogikk /Siren Vegusdal X, 15/ Offentlig Møteinnkalling Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Innkallinger og protokoller for Fakultetsstyret ved Humaniora og pedagogikk 2015 Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for humaniora og pedagogikk /Siren Vegusdal X, 15/ Protokoll Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Innkallinger og protokoller for Fakultetsstyret ved Humaniora og pedagogikk 2015 Fakultet for humaniora og pedagogikk /Siren Vegusdal X, 15/ Offentlig protokoll Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Innkallinger og protokoller for Fakultetsstyret ved Humaniora og pedagogikk 2015 Fakultet for humaniora og pedagogikk /Siren Vegusdal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av innkalling og saksliste Studieutvalget diverse Studiesekretariatet /Anne Marie Sundberg

13 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Godkjenning av protokoll fra forrige møte Studieutvalget diverse Studiesekretariatet /Anne Marie Sundberg Saksfremlegg/innstilling, 15/ Referatsaker til universitetets studieutvalg Studieutvalget diverse Studiesekretariatet /Anne Marie Sundberg Saksfremlegg/innstilling, 15/ Møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015 Studieutvalget diverse Studiesekretariatet /Anne Marie Sundberg Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i doktorgradsstipendiatstilling i litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk - Tilsetting i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i litteraturvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, ref.10/15 Offl 25 første led Fakultet for humaniora og pedagogikk /Sevleta Memic N, 15/ Forlengelse av midlertidig tilsetting som instituttleder ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Forlengelse av midlertidig tilsetting som instituttleder Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland Fakultet for samfunnsvitenskap /Inger-Lise Myrvold , Tatt til etterretning, 15/ Forlengelse av midlertidig tilsetting som instituttleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Forlengelse av midlertidig tilsetting som instituttleder Dag Ingvar Jacobsen Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland

14 I,, N, X, S I, 15/ ndertegnet arbeidsavtale Forlengelse av midlertidig tilsetting som instituttleder Dag Ingvar Jacobsen Personal- og organisasjonsavdelingen /Trygve Greibesland , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i postdoktorstilling i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Ref. 09/15 Offl 25 Fakultet for humaniora og pedagogikk /Sevleta Memic I, 15/ Til orientering - kopi av prosesskriv Arbeidsrettssak - Offl 18 Personal- og organisasjonsavdelingen /Gunn-Marit Eriksen 257 N, 15/ Endring i emner Søknad om delstudier i utlandet (BACHIST) Fakultet for humaniora og pedagogikk /Bjørg Tone Frøysnes Fakultet for humaniora og pedagogikk /Bjørg Tone Frøysnes Student , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet 2015 Studiesekretariatet /Turid Høgetveit

15 I,, N, X, S N, 15/ Søknad om tildeling av midler til distriktsvennlige studier høst 2015 Tildeling av midler til distriktsvennlige tilbud Fakultet for humaniora og pedagogikk /Janne Korsgård Fakultet for kunstfag /Anne Grete Lindeland Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Veslemøy Rabe Fakultet for teknologi og realfag /Magne Aasheim Knudsen Fakultet for samfunnsvitenskap /Per Sigurd Sørensen Avdeling for lærerutdanning /Tim Hope Avdeling for studentrekruttering /Siri Asdal , Tatt til etterretning N, 15/ Distriktsvennlige midler Tildeling av midler til distriktsvennlige tilbud Avdeling for studentrekruttering /Siri Asdal Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Veslemøy Rabe I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Innføring i mikroøkonomi Chris Kaalstad Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i JR Erstatningsrett Jarand Stolpestad Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Innføring i Mikroøkonomi Astrid Eckhoff Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i Dat103 - Operativsystemer og mikroprosessorer Christopher Magnus Vassend Journaldato: Tilg. kode: Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset

16 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Innføring i samfunnsøkonomi Miranda Thorstensen Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i SE Innføring i mikroøkonomi Harald Schulstad Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/15 Klage på karakter i JR Erstatningsrett Marius Wæraas Vernan Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i JR105 - Erstatningsrett William Myhr Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i DAT101 - Programmering Grunnkurs Oguzhan Yavuz Journaldato: Tilg. kode: Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i BYG110 - Statikk og fasthetslære Marit Svartdal Journaldato: Tilg. kode: Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset

17 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i BYG Statistikk og fasthetslære Kine Marlen Must Evensen Journaldato: Tilg. kode: Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i BE Årsregnskap Lisa Holmeide Nordgård Journaldato: Tilg. kode: Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Innføring i samfunnsøkonomi Vilde Lehland Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i sv Samfunnsplanlegging, kultur og kommunikasjon Stine Elise Sotnedal Myhre Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SV Samfunnsplanlegging, kultur og kommunikasjon Marit Bjørnskau Grimsrud Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /04/2015 Klage på karakter i MA Research on Learning and Teachning of Mathematics (merg thesis) Isaac Ansah Journaldato: Tilg. kode: Besvart med utgående dokument

18 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i JR105 - Erstatningsrett Hege Skansen Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i JR105 - erstatningsrett Susanne Hodne Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i IDR Gruppetrener, helse- og fitnesstrening Ingvil Thommesen Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i REL Samfunnsvitenskapelige religions- og moralstudier Håvard Haugland Bamle I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i ORG206 - Personalutfordringer i det nye arbeidslivet Erlend Solberg Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Grunnleggende mikroøkonomi Kamilla Kvåle

19 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Innføring i samfunnsøkonomi Marlene Pettersen I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i Kr Kristen tro: enhet og mangfold André Simonsen I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i ENE Energilab og fornybar energi Morten Bergman Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i JR105 - Erstatningsrett Ahmad sman Butt I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i JR105 - Erstatningsrett Ina Danielsen I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i TFL200 - Ingeniørfaglig systememne Joakim Duerlund Mathisen Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset

20 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i MA Matematikk 2 for elektronikkstudier Ahmad Favad Amri Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SY Lindring i et helhetlig perspektiv May Solveig Eriksen Fedeler Besvart med utgående dokument I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i No Norsk og nordisk Dibran Behrami I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i BE Årsregnskap og god regnskapsskikk Arnt Erik Skribeland Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset Besvart med utgående dokument I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Innføring i mikroøkonomi Siren Ølfarnes I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i BE Årsregnskap Silje Sletmoen Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset

21 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Grunnleggende mikroøkonomi Bettina Sandstøl I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i MA157 - Matematikk 2 for datastudier Atle Fjelde Kristiansen Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i ENE100 - Energilab og fornybar energi Erik Bleie Tokheim Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/15 Klage på karakter i MA Matematikk 2 for datastudier Oguzhan Yavuz Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i SE Innføring i mikroøkonomi Jakob Gulgazarian I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i MA Matematikk 2 for datastudier Erik Schulstad Bakken Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset

22 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i BE Årsregnskap revisoreksamen Astrid Øxnevad Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i MA Statistikk 1 Ole Jacob Håkedal I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i SO Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse Manuel Eduardo Sanchez Belda I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i MA157 - Matematikk 2 for data Kim Richard Henden Klem Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i MA Matematikk 2 for datastudier Stian Sevaldsen Douzette Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i SV209 - Nyere sosiologisk teori Asle Liland

23 I,, N, X, S I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i HI Verden og Norge på 1900 tallet Wenche Gullestad I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i HI Verden og Norge på 1900-tallet Jonas Fostervoll Øverland I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i SO Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse Even Greipsland I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i HI hisorie verden og norge 1900 tallet Abgina Nawaz I, 15/ /06/1992 Klage på karakter i PED147 - Elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring (trinn 5-10) Eirik Eielsen Braadland I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i HI Verden og Norge på 1900-tallet Farzad Bachakurd

24 I,, N, X, S I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i J Rettlære Mari Pedersen Totland I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i MAS200 - Mekatronikk Signe Lise Frøyland Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i HI Verden og Norge på 1900-tallet Ellen Sigernes Grønstrand I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i Ma Matematikk 2 Daha Tahlil Warsame Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i J Rettslære Lahbib El Khalil I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i PED147 - Elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring (trinn 5-10) Marianne Langås Jørgensen

25 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i se Innføring i samfunnsøkonomi Nowell Christian-Merry Onyee I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i PED Elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring (trinn 5-10) Hanne Nuland Marcussen I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i SO Etikk, dømmekraft og profesjonsutøvelse Tessa Martin Moberg I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i RE Årsregnskap og god regnskapsskikk(revisoreksamen) Selcuk Celik I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i HI Verden og Norge på 1900-tallet Kari Elisabeth Færavaag I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i J Innføring i immaterialrett Helene Vedal

26 I,, N, X, S I, 15/ /05/2015 Klage på karakter i TFL Tentamen Mappa Tor Åsmund Grøsle Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i HI Verden og Europa på 1900-tallet Mads Willumstad I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i MAS200 - Mekatronikk Tobias Ertzeid Eksamenskontoret /Andrea Røyrøy Beinset I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i KOM113 - TV-produksjon Vegard Arvid Steinnes I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i KOM113 - TV-produksjon Morten Krogstad I, 15/ /06/2015 Klage på karakter i KOM113 - TV-produksjon Sigfred Matias Storstrand

27 I,, N, X, S, 15/ Avkorting av permisjonsperioden Søknad om Permisjon - Sykepleie Tina Merete Bjerkeng Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Tone Jørgensen Dahlsveen Student I, 15/ E-postveksling Søknad om Permisjon - Sykepleie Tina Merete Bjerkeng Fakultet for helse- og idrettsvitenskap /Tone Jørgensen Dahlsveen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Journaldato: Tilg. kode: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Journaldato: Tilg. kode: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Fravær - bacheloroppgave Journaldato: Tilg. kode: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Journaldato: Tilg. kode: Student, Tatt til etterretning

28 I,, N, X, S I, 15/ Fravær eksamen Journaldato: Tilg. kode: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Fravær innlevering Journaldato: Tilg. kode: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning

29 I,, N, X, S I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning

30 I,, N, X, S I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student , Tatt til etterretning I, 15/ Fravær eksamen Student I, 15/ Fravær eksamen Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014

Journaldato: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 27.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 11.09.2014 Ettersending av dokument Klage på opptak - 2014 Tilg.kode

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer