Newton Camp modul 1166 "Fibonaccis finurlige spiral"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Newton Camp modul 1166 "Fibonaccis finurlige spiral""

Transkript

1 Newton Camp modul 1166 "Fibonaccis finurlige spiral" Kort beskrivelse av Newton Camp-modulen Fibonaccis finurlige spiral - om hvordan alt henger sammen med alt NB! Til deg som vil prøve ut opplegget. Det lønner seg nok å lese punkt 4.2 først der står bakgrunnsinformasjonen til alt som beskrives i opplegget. I denne modulen skal elevene se sammenhenger i naturen. De skal få oppleve hvordan matematikken hjelper oss å beskrive hvordan naturen rundt oss er. Eksempelvis: Hva er sammenhengen mellom leddene i fingrene, kaninenes parringssyklus og Nidarosdomen?

2 1. Navn "Fibonaccis finurlige spiral" 2. Kort beskrivelse Fibonaccis finurlige spiral - om hvordan alt henger sammen med alt NB! Til deg som vil prøve ut opplegget. Det lønner seg nok å lese punkt 4.2 først der står bakgrunnsinformasjonen til alt som beskrives i opplegget. I denne modulen skal elevene se sammenhenger i naturen. De skal få oppleve hvordan matematikken hjelper oss å beskrive hvordan naturen rundt oss er. Eksempelvis: Hva er sammenhengen mellom leddene i fingrene, kaninenes parringssyklus og Nidarosdomen? 3. Dagsplan 10.00: Oppmøte. Opprop. Fortelle om hva dere skal finne ut av sammen i dag. Noen momenter her er: Matematikk er et språk det hjelper oss til å beskrive ting vi ikke klarer å beskrive uten matematikk. For å illustrere hvor begrenset språket vårt er, pleier jeg å be elevene fortelle hvordan de ville beskrive fargen blå for et menneske som aldri har sett. Det er i beste fall svært vanskelig. Bruke dette som et eksempel på at hverdagsspråket vårt har en del begrensninger vi trenger ofte andre språkformer for å beskrive det som er vanskelig å sette ord på. Følelser beskrives gjerne godt gjennom kunst; musikk, dikt, bilder osv. En del problemer og hendelser og forløp beskrives godt gjennom for eksempel matematikk. Fortelle litt om Fibonacci og at han fant ut noe som en del mennesker mener er nøkkelen til universet! 10.20: Opplegget: Beskriv Fibonaccis kaninproblem. Les opp premissene for kaninenes familieforøkning som er beskrevet under punkt 4.2. Be elevene lage familietreet etter fem måneder. De velger selv gjenstander fra naturen som representerer de forskjellige kaninene, og legger dette under hverandre på bakken. Etter at de har jobbet med dette en stund (det er ganske krevende og krever god systematikk, så sett av litt godt med tid), så kan dere samles og se om dere klarer å skrive ned tallrekka som kaninfamilien gir. Etter at dere har kommet fram til at den er 1, 1, 2, 3, 5, så er neste oppgave å finne ut av hvor mange kaniner det blir fremover etter de neste fem månedene, men det skal de finne ut av ved å tenke seg fram til svaret, ikke ved å legge ned gjenstander. Her vil som oftest noen ganske fort se at 2/17

3 de må legge sammen to og to tall for å finne det neste : Elevene forsyner seg med en neve fyrstikker, - og får nå beskjed om at de skal bruke dem til å lage kvadrater som følger tallrekka. Kvadratene skal henge sammen, slik at de bygger på hverandre (se instruksjon under 4.2). Hvis dere vil, kan dere lime dem fast på papplater, men det er ikke nødvendig Etter at kvadratene er lagt, forsyner elevene seg med et godt stykke tråd. Den legger de fra hjørne til hjørne i kvadratene, slik at dere får opp Fiboanccis spiral. Vis bilder av former i naturen som har den spriralen. Hvis dere er ved et sted der dere kan finne sneglehus, så sendes elevene ut på jakt etter det. Ta dem med tilbake til campen, og sammenlikn husets form med spiralene dere har laget : Elevene skal nå regne litt. De deler to tall et stykke ute i tallrekka på hverandre (89/55 funker best), og får da svaret 1,618. Spør om noen vet hva det tallet er. Hvis ingen vet, forteller du om det gylne snitt, og at det er et tallforhold som vi finner svært mange steder. Som en start kan dere se etter det gylne snitt på kroppen. Gi elevene målebånd, og la dem se om de finner det gylne snitt ut fra de forholdene som er beskrevet under 4.2 De deler da det største tallet på det minste, og ender forhåpentligvis opp rundt 1, : Lunsj 12.30: Nå skal elevene finne den gylne vinkel. La dem dele 360 på 1,618, og finne ut at den gylne vinkel er 222,5 eller 137,5. Fortell om hvordan noen blader fordeler seg på denne måten, og hvordan frøene fordeler seg i noen planter. La dem prøve å se og tegne opp hvordan frøene ville fordele seg hvis de la seg 90 på hverandre, eller for eksempel 30 på hverandre. Til dette trenger de en gradskive. Etterpå kan de prøve å fordele frøene med 222,5. Dette er vanskelig. Belag deg på å måtte hjelpe til. En måte å avhjelpe litt, er hvis du lar dem tegne opp mange sirkler utenpå hverandre, med for eksempel 5mm avstand mellom hver. Når de har fylt opp så mange frø det er plass til på en sirkel (altså så mange som gradene tillater at det blir (med 90 vil du se at det bare er plass til fire på hver sirkel)), så går de ut til neste sirkel, og fortsetter. 3/17

4 Gjennom dette arbeidet vil de se at det er mye mer økonomisk å pakke frøene etter den gylne vinkel, enn etter andre vinkler. Har du med deg en solsikke, er dette tidspunktet å vise den på : Finne Fibonaccitall i naturen. La elevene finne noen store furukongler. La dem forsyne seg med to tusjer med forskjellige farger. Forklar hvordan konglene er laget (med spiraler som går til høyre og venstre), og la elevene markere hvor mange spiraler som går til venstre og hvor mange som går til høyre. Etter å ha telt opp vil dere se at det er to nabotall i Fibonaccispiralen. Har du med en ananas, så er det på tide å se på den nå. Hvis noen har med seg et eple, kan dere se om dere finner ut at det er fem frørom inne i det altså et Fibonaccitall. Nå skal elevene ut på jakt etter Fibonaccitall i naturen! eller senere alt ettersom hvor engasjerte elevene er På nettet finnes det flere bilder av både Nidarosdomen og Pantheon. Vis elevene hvordan det gylne snitt ser ut i et rektangel, altså at en side er 1,6 ganger så lang som en annen. La dem måle opp og sjekke ut bankkort og iphoner, og se om de er laget etter det gylne snitt. Etterpå kan de få bilder av Pantheon, Nidarosdomen eller andre bygg du vet om, og finne det gylne snitt på dem. I komplekse bygg, må man gjerne dele opp bygget i forskjellige deler ta øverste rekke av vinduer til taket, eller et annet tydelig skille i bygget. 4/17

5 . 4. Faglige innholdsmomenter 4.1 Faglig tema Hva er sammenhengen mellom leddene i fingrene, kaninenes parringssyklus og Nidarosdomen? Hvordan systematisere og beskrive et hendelsesforløp som gjentar seg på en bestemt måte? Gå fra en fysisk modell til å beskrive modellen med tall Gjenskape Fibonaccis tallrekke Kunne gjøre om tallrekka til Fibonaccis spiral Se sammenhengen mellom tallrekka og det gylne snitt Kunne finne den gylne vinkel Gjennom den gylne vinkel kunne tegne opp hvordan en del planter fordeler frøene sine, hvordan en del planter fordeler bladene sine og hvordan konglene fordeler skjellene sine Finne eksempler på gjenstander i naturen som kan kobles til Fibonaccis tallrekke Finne det gylne snitt i kroppen Finne det gylne snitt i arkitektur (blant annet Nidarosdomen) Aktiviteter: Sette opp Fibonaccis problem med gjenstander man finner i naturen Legge opp kvadrater til Fibonaccis spiral, forme spiralen med tråd Finne planter som har med Fibonccitallene og spiralen å gjøre Måle og finne det gylne snitt i kroppen og i arkitektur Matematikk: Lære om det gylne snitt og om den gylne vinkel. Bruke gradskive. Måle med målebånd. Lære hva forhold er. Regne ut forhold. Bruke matematikkspråket, og erfare at vi gjennom matematikk kan forklare og sette ord på ting og sammenhenger som er nærmest umulig å forklare uten matematikk. 5/17

6 Naturfag: Se at mye i naturen kan beskrives med det gylne snitt. Se nærmere på detaljer i gjenstander i naturen oppleve naturen på en annen måte enn de kanskje er vant til. Oppleve at en enkel tallinje er utgangspunktet for en forklaringsmodell for svært mye av det vi ser rundt oss, både i naturen, men også menneskeskapt. Historie: Lære om Fibonacci, en av Europas største matematikere fra middelalderen. Lære at det ikke alltid er store og vanskelige formler og utregninger som ligger til grunn for mange av de store oppdagelsene mennesket har gjort. Forskning og hypoteser kan ofte ha et enkelt utgangspunkt. 4.2 Faglig bakgrunnsinformasjon -for aktiviten(e) og åpne spørsmål Leonardo Fibonacci var en italiensk matematiker som levde på 1200-tallet. Det er ikke han som oppfant Fibonaccis tallrekke, det var det inderne som gjorde, men det var han som gjorde den kjent i vesten. Fibonacci har også æren for at vi begynte med dagens tallsystem, titallssystemet, da det var han som innførte det også til Europa. Før det brukte vi romertall. Hans mest berømte bok, der både titallssystemet og tallrekken forklars, heter "Liber Abaci". Fibonaccis kaniner: Det sies at det hele startet med at Fibonacci satte opp et problem. Han så for seg at to kaniner møttes som barn. Etter en måned ble kaninene kjønnsmodne og parret seg. Kaninmoren gikk en måned drektig før hun fødte, og da fødte hun to nye kaniner. Disse to nye kaninene ble også en måned gamle før de ble kjønnsmodne. Etter det parret de seg også. Mora går en måned drektig, så føder hun et nytt kaninpar, og familieforøkelsen fortsetter på samme måte videre. Samtidig med at de neste parene kommer til, blir kjønnsmodne, parrer seg og går en måned gravid, så fortsetter de eldre parene å parre seg, og føde nye unger hver måned. Fibonacci jobbet med å sette opp et slektstre for denne kaninfamilien. Han satte som premiss at alle mødrene kun fødte to nye unger, at disse 6/17

7 ungene siden ble kjærester, og at de fortsatte å føde nye unger hver måned etter at de ble kjønnsmodne. Familietreet ble seende slik ut: Først var det ett par, neste måned var det også ett par. Etter det er det to par tilstede. Etter det tre par osv. Hvis man setter opp denne tallrekka, så får man 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 og dette er den berømte tallrekka til Fibonacci. Den kan brukes til mye forskjellig. Hvis du ser på pekefingeren din (eller de andre fingrene, bortsett fra tommelen), så ser du at den er satt sammen av tre ledd. Hvis du måler og legger sammen lengden av de to første leddene, så er de like lange som det tredje leddet (det tredje leddet går til knoken din). Sammenhengen mellom leddene blir altså 1, 1, 2. Denne oppbyggingsmåten ser vi også andre steder i naturen. Tallrekka kan enten lages ved at man finner ut hvor mange kaniner som kommer til verden, men man kan også finne ut av den ved å regne ut de neste leddene. Sammenhengen i tallrekka er nemlig at man legger sammen to og to sifre. 1+1 = 2, 1+2=3, 3+2= 5, 5+3= 8 osv. Den andre sammenhengen som gjør tallrekka spesiell, er at hvis du deler et tall på tallet foran, så får du tilnærmet tallet 1,6 det gylne snitt. Dette fungerer ikke på de tre første tallene, de blir for unøyaktige, men etter tallet 3, så fungerer det bedre og bedre. Det gylne snitt er et forholdstall som dukker opp svært mange steder rundt oss. Kroppen vår har mange gylne snitt i seg: 7/17

8 Kroppen og det gylne snitt: Kroppen vår er 1,6 ganger høyden fra navlen til bakken. Avstanden fra skulderen til fingertuppen, og fra albuen til fingertuppen. Avstanden fra albuen ut til fingertuppen, og fra håndleddet ut til fingertuppen. Avstanden fra skulderen opp til toppen av hodet, og hodets høyde. Fra navlen opp til toppen av hodet, mot skuldrene opp til toppen av hodet. Det gylne snitt andre steder: I tillegg til kroppen, har vi mennesker også laget mye som følger det gylne snitt. Veldig mange bygg har gylne snitt i seg, og mange av de klassiske byggverken har det. Bankkortene våre og iphonen følger også det gylne snitt. Man har også funnet flere bygg som har hatt det gylne snitt i seg lenge før matematikerne hadde begynt å beskrive det gylne snitt. Kheopspyramiden er ett eksempel. Høyden i pyramiden er 147 meter. Den skrå utsiden er 186,9 meter (hypotenusen), og kateten langs bakken inn til midten, er 115,5 meter. Hvis du deler hypotenusen på bakkekateten får du det gylne snitt. Nidarosdomen har også mange gylne snitt i utformingen sin. Pantheon i Hellas er et annet eksempel, der det gylne snitt er brukt nesten helt konsekvent. Mange mener at mennesket liker å se på ting som har det gylne snitt i seg. Det gylne snitt i naturen/ den gylne vinkel: I naturen ser vi også mange eksempler der det gylne snitt dukker opp. For å se det trenger vi å kjenne til "den gylne vinkel". Den gylne vinkel finner vi ved å ta 360 og dele på 1,618. Da får vi at den gylne vinkel er 222,5 eller 137,5. Mange planter fordeler bladene sine etter den gylne vinkel. Hvis vi tenker oss at bladene hadde vokst ut ett og ett, så ville først et blad kommet ut. Det neste bladet 8/17

9 ville da komme ut 222,5 etter det, det neste 222,5 etter det osv. Da ville fordelingen kunne se slik ut: Ved å fordele seg etter den gylne vinkel, vil ikke bladene skygge for hverandre og ta inn maksimalt med sollys, og de vil kunne samle mer vann ned til røttene. Det er ikke bare bladene som fordeler seg etter den gylne vinkel. Flere blomster pakker frøene sine etter den gylne vinkel også. Solsikken er kanskje den blomsten der det er lettest å få øye på. Fordelingen av frø følger samme prinsipp som fordelingen av blader, og fordelingen ser da sånn ut: 9/17

10 Dette er den mest effektive måten å pakke på, slik at det blir plass til mest mulig frø på liten plass. For å se et eksempel som er svært lite økonomisk, kan man prøve å "skyte ut" frø med 90 mellom hvert frø. Det ville da sett slik ut: Fibonaccitall i ananaser og kongler: En litt særere side av Fibonacci og naturen, er at mange planter har Fibonaccitallene representert i hvor mange frø de har. Åpne et eple og se hvor mange frørom du finner. Frøhuset har fem rom, fem er et tall i tallrekka til Fibonacci. Tell kronbladene på en prestekrage, antall blad er som oftest 13, 21 eller 34. Tilfeldig? Neppe ifølge Fibonaccientusiaster! Men det er ikke bare slik at Fibonaccitallene opptrer alene i frøhus og planter, det er også flere planter som har Fibonaccitallene i kombinasjon. Hvis du ser på utsiden av en ananas, så er den satt sammen av mange sekskanter. Sekskantene ligger etter hverandre i spiraler (du kan starte på bunnen og følge "rekkene" av sekskanter etter hverandre, og du vil se at de går som spiraler oppover ananasen). Disse spiralene går både mot høyre og venstre. Siden hvert skjell på ananasen har seks kanter, kan du velge om spiralen du skal følge skal gå slakt oppover, eller om det skal være en spiral som går brattere oppover. Hvis du teller antall spiraler som går slakt, vil du finne ut at antallet spiraler er et Fibonaccitall. Teller du antallet spiraler som går bratt, så finner du at det også er et Fibonaccitall. Se på tegningen under: 10/17

11 Hvis du finner en furukongle, så er den også satt sammen av små skall. Titter du på bunnen, ser du at konglen også går utover i spiraler som kan gå både mot høyre og venstre. Teller du antall spiraler, vil du finne at antall spiraler som går mot venstre og antall spiraler som går mot høyre er begge Fibonaccitall, OG de er to nabotall i tallrekka, for eksempel 8 og 13. Fibonaccis spiral: Den siste siden av Fibonacci som hører med til dette opplegget, er Fibonaccis spiral. Tallrekka husker vi var 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Hvis du nå lager kvadrater av disse tallene, så får du en bestemt figur. Du begynner med å lage et kvadrat med sidelengde 1. Ved siden av dette kvadratet lager du et til med sidelengde 1(1, 1 ) Neste kvadrat skal nå ha sidelengde 2. Veggene til dette kvadratet passer nå veldig fint å legge over eller under de to første kvadratene, da de to første til sammen har lengde 2. 11/17

12 Jeg velger å legge mitt kvadrat på undersiden av de to første, slik: Det tredje kvadratet har sidelengde 3, og får naturlig plass på venstre side. 5 får plass på toppen, 8 til høyre osv. Man kan bygge på så mange kvadrater man gidder eller får plass til. Når det er gjort, så står du igjen med kvadrater som for eksempel ligger slik: 12/17

13 Magien skjer når du trekker kvarte halvsirkler som buede diagonaler gjennom kvadratene. Du begynner nede i venstre hjørne i det første venstre kvadratet, trekker buen gjennom hele kvadratet, over i detneste, gjennomdet og over i det neste osv. Da ser det etter hvert slik ut: Denne spiralen ser vi mange steder i naturen. Sneglehusene har formen, sjøhestenes hale har den, galaksene har den, støttennene til elefantene har samme bue som ytterste del, det samme har øret ditt. En del bregner krøller seg sammen på tuppen som denne spiralen. Noen mener store bølger har denne formen rett før de knekker over. 13/17

14 Kommentar: Fibonaccis tallrekke har blitt tatt til inntekt for mye rart. Det er flere forskere som mener at tallrekka med sin tilhørende spiral har blitt tatt til inntekt for å forklare mer enn den kan. Blant annet er det noen som mener at spiralen ikke er en god modell for sneglehusene, og at det finnes andre og bedre spiraler som modeller. Med hensyn til grunnskolematematikk og hvor målet er å vise elevene at matematikk kan forklare mye som verbalspråket vårt ikke kan, så synes ikke jeg det gjør noe om spiralen ikke er en helt korrekt modell for spiralene vi finner i naturen. For noen har sammenhengene Fibonacci beskriver blitt brukt som et gudsbevis at denne enkle tallrekka er "koden" som en verdensskaper har benyttet seg av for å skape verden. Gud vet 14/17

15 5. Egnet sted for gjennomføring Dette opplegget krever ikke noen spesiell plass, men hvis man skal finne planter og sneglehus som har tilknytning til Fibonacci, så er et sted med furukongler, forskjellige blomster og tilgang på sneglehus vesentlig. 6. Anbefalt aldersgruppe Dette opplegget fungerer for de fleste aldersgrupper, alt ettersom hvor langt man vil trekke det. Det har fungert fint for barnehagebarn til videregående elever. 7. Anbefalt antall deltakere pr leder Det kan bli mange spørsmål, så optimalt er det ikke flere enn 15 pr. leder, men hvis du har god oversikt, går det fint med flere - elevene bør jobbe sammen to og to eller tre og tre. 8. Utstyr og materiell 8.1 Utstyr til denne modulen Pose med fyrstikker uten hode (fås på hobbybutikk) Garnnøste eller hyssing Målebånd eller tommestokk Tusjer i to forskjellige farger til alle lag Blyanter og skrivepapir Gradskive Passere Bilder av støttenner, store bølger, halen til en sjøhest, bregne som krøller seg, galakse. Bildene bør nok være laminert. Eventuelt: Papplater og lim til å lime fast fyrstikkene når elevene legger opp Fibonaccispiralen En eller flere ananaser til å forske på Solsikke å forske på Hvis dere er et sted uten furukongler, kan det være greit å ta med det. Bilder av Pantheon eller andre bygg med det gylne snitt i seg. 8.2 Materiell/oppgaver Print gjerne ut bilder som ligger i faglig innhold og laminer disse - eventuelt legg dem inn i en presentasjon slik 15/17

16 at de kan benyttes i fagintro. 9. Praktisk informasjon 9.1 Oppmøtetid og -sted Avgjøres av hver enkelt camp 9.2 Hentetid og -sted Avgjøres av hver enkelt camp 9.3 Utstyr for deltakere Fast utstyr som må være med deltakerne hver dag: Avgjøres av hver enkelt camp Utstyr for denne modulen: Avgjøres av hver enkelt camp 10. Sikkerhet 10.1 Krav til veiledere Opplegget stiller ingen krav til sikkerhet, bortsett fra hvis dere er i nærheten av sjø for å finne sneglehus Krav til aktiviteten Ingen spesielle krav, - se generelle krav om sikkerhet her Ansvar og forsikring Les generell informasjon om ansvar og forsikring her 11. Utviklet av Håvard Tjora på oppdrag fra Tekna 16/17

17 17/17

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

DET GYLNE SNITT. av Ellen Grøntvedt. Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt. Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim, våren 2003. 1

DET GYLNE SNITT. av Ellen Grøntvedt. Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt. Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim, våren 2003. 1 DET GYLNE SNITT av Ellen Grøntvedt Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt. Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim, våren 2003. 1 Det Gylne Snitt av Ellen Grøntvedt Årsoppgave ved Steinerskolen i Trondheim.

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG...

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG... Innhold PROSESSLOGG..................................... 1 FAGRAPPORT...................................... 5 Forord............................................. 5 Regulære romlegemer.................................

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008 Differenslikninger Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1 Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Trilogien fortsetter, og du tar nå fatt på Kompendium 2 i MAT1001. Her skal vi ta

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper.

SAMMEN MOT PARIS. Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. SAMMEN MOT PARIS Supplerende materiell til vandringer i alderssammensatte grupper. INNLEDNING Vandreheftet som er laget til Klimapilegrim 2015 passer nok best for voksne. I denne informasjonsutsendingen

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Geometri Vi på vindusrekka

Geometri Vi på vindusrekka Geometri Vi på vindusrekka Rektangel og kvadrat... 2 Trekant... 3 Sirkel... 6 Omkrets... 7 Omkrets av sirkel... 9 Pi... 11 Areal... 13 Punkt... 18 Linje... 19 Kurve... 20 Vinkel... 21 Normal... 22 Parallelle

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

NR.5 2012 Årgang 15. Naturlig avgang, naturlig? En dag som gjeter Leonardo hvem?

NR.5 2012 Årgang 15. Naturlig avgang, naturlig? En dag som gjeter Leonardo hvem? NR.5 2012 Årgang 15 Naturlig avgang, naturlig? En dag som gjeter Leonardo hvem? Side 3-4 Side 5-7 Side 8 Side 9 Side 10 INNHOLD Naturlig Utstilling på Sirkulus Naturlig avgang, naturlig? Intervju med Tove-Karoline

Detaljer

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn

ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE. Ingrid Kvam Steinshamn ImF-UNG BIBELTIMEOPPLEGG BYGGE GUDS RIKE Ingrid Kvam Steinshamn Sommeren 2009 1 INNHOLD: Hilsen og informasjon...3 Til inspirasjon...4 Bibeltime 1: Bygge Guds rike...6 Bibeltime 2/Kveldssamling: Med dere

Detaljer

Forord. tangenten barnehageheftet 1

Forord. tangenten barnehageheftet 1 Forord Dette er et spennende hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling.

Detaljer