INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER"

Transkript

1 INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende Alle naturgasser Propan EC identifikasjons No: 6CL DeDietrich MCA kjelene kan leveres med kundens valg av en av to kontrollpaneler: - DIEMATIC isystem kontrollpanel for å styre og regulere opp til varmekretser og en tappevanskrets, avhengig av tilkoblet tilleggsutstyr - i henhold til utetemperatur. Den kan også benyttes til å optimalisere styringen av kaskadeløsninger av kjeler med inicontrol (og Diematic isystem) fra til 1 kjeler (se side 16) - inicontrol for utekompensert drift (separat uteføler), eller gjennom -1V tilkobling som er standard for denne kjelen. Den kan også brukes som en sekundær/slave kjel i en kaskadeinstallasjon som styres av en Diematic isystem enhet, eller i et kaskadesystem der hver kjele styres av et -1V signal fra eksempelvis SD-anlegg (se side 1). Ulike avgassløsninger er mulig. Vi tilbyr løsninger for horisontal og vertikal avgass til en skorstein eller med lukket forbrenning. Ferdige hydrauliske enheter for sammenkobling av til 1 kjeler i kaskade er også tilgjengelig; til - kjelers versjoner presenteres i denne brosjyren. Driftsbetingelser Maks driftstrykk: bar Maks driftstemperatur: C Sikkerhetstermostat: 11 C Strømtilførsel: V/5 Hz IP klasse: IPXD

2 PRESENTASJON MCA 5 til 115 vegghengte kondenserende gasskjeler er moderne og estetisk flotte kjeler. Med kompakte eksterne mål ((5 x 5 x 75 mm for alle modeller) og lav vekt er MCA kjelen veldig enkle å montere og vedlikeholde Kjelen har høy ytelse: - Årsvirkningsgrad opp til 11% - Lave utslippsverdier: MCA 5: NOx < 7 mg/kwh, MCA : NOx < mg/kwh, MCA : NOx < 5 mg/kwh, MCA 115: NOx < 6 mg/kwh, - NOx klassifisering: 5 ihht: - EN (MCA 5, MCA ) - pr EN 15 (MCA, MCA 115) Sterke sider: - Kompakt monoblokk varmeveksler i aluminium/silisium legering med stor veksler overflate og lavt trykktap på vannsiden gir stor motstand mot korrosjon og stiller svært få krav til vanngjennomstrømning (med mindre driftstemperatur > 75 C) takket være brennerstyringen som modulerer brenneren. All tilgang til kjelen for service gjøres forfra. - Pre-mix brenner i rustfritt stål med overflate i vevde metallfibre, modulerende fra 1 til 1% av nominell effekt for perfekt tilpasning til faktisk behov. Brenneren er utstyrt med lydpotte på luftinntak. Lavt CO og NOx utslipp gir bedre vilkår for miljøet. - Gasstilførsel med tilbakeslagsventil, forberedt både for naturgass og propan uten bruk av konverteringskit - DeDietrich MCA kjelene kan leveres med kundens valg av en av to kontrollpaneler: DIEMATIC isystem: kontrollsystem som er forberedt for selv de mest komplekse systemoppsett. Som standard kan den benyttes til å regulere en direkte krets. Med tillegg av en sensor kan den regulere en primærkrets med shuntventil; med tillegg av et kretskort og en sensor kan den kontrollere kretser med shuntventil. Installasjon av en berederførler muliggjør regulering med tappevannsprioritering. Dette kontrollpanelet kan også benyttes til å styre en kaskadeinstallasjon hvor kun master kjelen har isystem panelet og øvrige kjeler er utstyrt med et inicontrol panel. For å koble til mer enn de tre kretsene som kan styres fra en isystem er det nødvendig å utstyre flere kjeler i kaskadeanlegget med isystem kontrollpanel. inicontrol: Dette panelet er benyttet hovedsakling i installasjoner (i kaskade eller alene) med et eksternt styreskap/sd-anlegg som styrer alle kjeler gjennom en -1V kontakt som er standard i dette panelet. Panelet kan også benyttes separat for å styre en direkte krets + 1 tappevannkrets ved hjelp av en uteføler og en berederføler (tilgjengelig separat). - Fullt utstyrte kjeler utstyrt med automatisk lufteventil med tilgang utenfor kjelen, røykgassystem med målestuss, ferdig strømtilkobling, innvendig lys og tilkoblingskabel for varmepumpe. - Komplette hydrauliske kaskadesystemer for til 1 kjeler med total effekt fra til 17 kw (--kjelers versjonene presenteres i denne brosjyren (se side 1). - En mengde opsjoner som forenkler installasjonen av kjelen betydelig - slik som: hydraulisk tilkoblingssett, inkludert returventil, gassventil, sikkerhetsventil og påfyllingsventil. varmepumpe eller primærpumpe, trykkløs samlestokk, nøytraliseringstank for kondensat, etc. - For de ulike røykgassmulighetene (se side 15). TILGJENGELIGE MODELLER Kjele Styrepanel Model MCA PRO Effekt (kw) ved 5/ C ved /6 C MCAA_Q1 For romoppvarming (mulighet for tappevannsprioritering mot bereder) DIEMATIC isystem inicontrol MCA_Q1 MCA_Q1 MCA 5 isystem MCA isystem MCA isystem MCA 115 isystem MCA 5 inicontrol MCA inicontrol MCA inicontrol MCA 115 inicontrol. to. 1. to. 15. to.5 1. to 11.. to. 1. to to to 17.. to.. to. 1. to. 1. to to to. 1. to to 17.

3 TEKNISKE DATA Beskrivelse Detalj over kjelens innvendige lys MCA_Q11 Luft/avgass tilkobling med målepunkt Tur temperatursensor Gasstilførsel med tilbakeslagsventil Vifte Ioniserings/tennelektrode Inspeksjonsvindu Gassrampe Venturi premix Varmeveksler inspeksjonsluke Røykgassrør (PPS) Luftepotte Lukket boks med kretskort Monoblock varmeveksler i aluminium/silisium Retur temperatursensor MCA_Q17 Lydpotte luftinntak kontrollpanel- DIEMATIC isystem: se s. 6 - inicontrol: se s. Detail varmeveksler i aluminium/silisium legering Kjelen sett nedenfra Tilkobling av vannlås for kondens Strømtilførsel Varmekrets tur og retur Gassinntak MC5E_Q5 MCA_Q Kabelføring for å koble til sirkulasjonspumpe

4 TEKNISKE DATA Tekniske data Kjele Kjele type: kondenserende Brenner: modulerende med premix Energikilde: naturgass eller propan Røykgassutslipp: skorstein eller lukket forbrenning Min. turtemperatur: C Min. returtemperatur: C Ref. CE sertifikat: 6CL Kjele type MCA Avgitt effekt ved 5/ C Pn kw.5 11 Virkningsgrad 1% Pn ved temp. -6 C % med % effekt 1 % Pn ved returtemp. C % og C turtemp. % Pn ved returtemp. C % Nominell vannmengde ved Pn, t = K m /h Strømtilførsel ved Pn/Pmin (eks. sirk. pumpe) W 6/1 / 15/ 1/5 Min./max. avgitt effekt ved 5/ C kw Min./max. avgitt effekt ved /6 C kw Min./max. røykgass mengde kg/h 1/6 1/1 /1 6/17 Overtrykk ved røykgass stuss Pa Vanninnhold l Minste tillatte vannmengde (*) m /h.... Trykktap ved t = K mbar Gassmengdee naturgass H m /h (15 C-11 mbar) propane m /h Netto vekt kg (*) ved driftstemperatur > 75 C, kalkuleres minimum vannmengde med t = 5 K Dimensjoner (i mm og tommer) MCA 5,,, MCA_F ➁ Tur R 1 1/ ➃ Gassinntak R / ➅ Retur R 1 1/ ➇ Kondensavløp (vannlås og fleksibel slange, ekstern Ø 5 mm) ➈ Røykgass stuss og Départ luftinntak: chauffage Ø R 1 1/ - Ø /15 mm for MCA 5 Arrivée gaz Ø R / - Ø 1/15 mm for MCA, og Retour chauffage Ø R 1 1/ Évacuation des condensats (siphon et flexible d écoulement annelé Ø 5 mm extérieur livré) Évacuation des produits de combustion et et conduit d' amenée d' air - MCA 5 : Ø /15 mm

5 VALG AV STYREPANEL Styrepanelet velges i forhold til de behov anlegget stiller Installasjon med en kjele typer styrepanel er tilgjengelig: inicontrol - for installasjoner med SD-anlegg med -1 V styring - for å styre en enkel krets uten tidsstyring Opsjon: uteføler M M MCA - for å styre en krets: M M M M M M M M MM M M M M M M M M M M M M MM M M M MM M M M M M M M M M M M M M MM MM M M M M direkte Opsjon: DIEMATIC-iSystem som standard shuntventil 1 turvannsføler AD 1 direkte + 1 shunt 1 turvannsføler AD 1 x shunt 1 turvannsføler AD PCB + føler AD direkte + x shunt 1 turvannsføler AD PCB + føler AD Installasjon med kjeler i kaskade ( til 1 kjeler) Med inicontrol: PICTO_CIRCUITS Alle kjelene (opp til 1) kobles til ved hjelp av -1V kontakten i styrepanelet til et SD-anlegg som vil styre alle sekundære kretser (se side 1). PICTO_CIRCUITS PICTO_CIR MCA inicontrol MCA inicontrol MCA inicontrol -1 V Med DIEMATIC-iSystem styrepanel for den første kjelen i kaskaden (master boiler) og 1 inicontrol styrepanel for hver av slavekjelene: - for å styre en krets: M M M M M M M M MM M M M M M M M M M M M M MM M M M MM M M M M M M M M M M M M M MM MM M M M M Kjele 1 MCA isystem (master) direkte Opsjon: DIEMATIC-iSystem som standard shunt-ventil 1 turvannsføler AD 1 direkte + 1 shunt 1 turvannsføler AD 1 x shunt 1 turvannsføler AD PCB + føler AD direkte+ x shunt 1 turvannsføler AD PCB + føler AD BUS PICTO_CIRCUITS PICTO_CIRCUITS PICTO_CIR Kjeler to 1 MCA inicontrol (slave) inicontrol ingen ekstra sekundærkretser kan tilkobles inicontrol panelet (1) (1) For å koble til mer enn tre varmekretser i et kaskadeanlegg må man erstatte en av MCA inicontrol kjelene i kaskaden med en (eller flere avhengig av antall kurser som skal styres) MCA isystem kjele (se eksempel på hydraulisk diagram på side 1). Tappevannsproduksjon inicontrol og DIEMATIC isystem styrepaneler inkluderer tappevannsprioritering og kan suppleres med en tappevannsføler (pakke AD 1) for å styre temperaturen i en bereder. 5

6 STYREPANEL DIEMATIC isystem Styrepanel DIEMATIC isystem DIEMATIC isystem styrepanelet er et avansert kontrollpanel, som kan modulere brenneren i henhold til utetemperatur og romtemperatur dersom et CDI D.isystem eller en forenklet romføler er tilkoblet (opsjon). Som standard kan en DIEMATIC isystem styre en varmekrets med en direkte krets uten shunt og en krets med shunt (turvannsføler - kolli AD 1 - må bestilles separat). Ved å koble til et kretskort til og en ekstra føler (kolli AD) kan man styre opp til kretser totalt og hver av disse kretsene kan utstyres med en CDI eller CDR D.iSystem fjernstyring (opsjon). Ved tilkobling av tappevannsføler kan man programmere og styre en tappevannskrets (kolli AD1 - opsjon). Styringen har blitt utviklet for å gi en optimal styring av anlegget med ulike energikilder (kjele, varmepumpe eller solvarme). Installatøren kan da sette paraemtre for hele varmeanlegget. Ved større installasjoner er det også mulig å koble mellom og 1 kjeler i kaskade. DIEMATIC isystem styrepanelet er da en master for hele installasjonen, slavekjeler er utstyr med inicontrol styrepanel. For å koble til mer enn tre kurser til master kjelen må man utstyre flere kjeler med isystem styrepanel. Temperatur innstillinger (varme, DHW, svømmebasseng) Valg tast for varme, sommer og vinterdrift tappevann og Auto modus avhengig av programmet, Dag, Natt, Ferie, Manuell Knapp for tvungen tappevannsproduksjon G- Stort LCD display Av/På bryter Taster - For tilgang til ulike menyer og parametre, - For programmering, reset, avhengig av valgene gjort Vrideknapp og trykknapp - Ved å vri kan du scrolle i menyer og sette verdier - Ved å trykke knappen bekrefter du valget DIEMATIC isystem styrepanel opsjoner 51Q Tappevannsføler - Kolle AD 1 Benne benyttes for å prioritere tappevann og sette temperatur på tappevann opp mot separat bereder. GT_Q Turvannsføler etter shuntventil - Kolli AD 1 Denne føleren kreves for å koble til den første shunt-kretsen med en shuntventil til DIEMATIC isystem styrepanelet. MCA_Q1 PCB + føler for 1 shuntventil - Kolli AD Denne brukes til å styre en shuntventil med elektromekanisk eller elektrothermisk motor. Kretskortet (PCB) installeres i isystem panelet ved hjelp av pin kontaktorer. Ett DIEMATIC isystem kan motta 1 PCB + føler pakke, noe som gjør at den kan styre en shuntventil ekstra. 6

7 STYREPANEL DIEMATIC isystem DIEMATIC isystem styrepanel opsjoner AD 5/5 AD 5 666Q17A CALENTA_Q5 CDI D. isystem interaktiv fjernkontroll - kolli AD 5 CDR D. isystem interactive radio remote control (without transmitter/receiver radio) - Kolli AD 5 Radio boiler module DIEMATIC isystem (transmitter/receiver) - Kolli AD 5 Disse brukes til å overstyre alle instruksjoner fra DIEMATIC isystem kontrollpanelet fra rommet der de er installert. I tillegg tilpasser den varmekurven for kretsen berørt (en CDI D.iSystem or CDR D.iSystem per krets). CDR D.iSystem overfører data trådløs, fra stedet the CDR D.iSystem er installert til sender/ mottakerboksen (kolli AD 5) som monteres nær ved kjelen. 575Q7 Forenklet fjernstyring med romføler - Kolli FM 5 Denne benyttes i rommet den er installert for å overstyre enkelte funksjoner i DIEMATIC isystem panelet: - romtemperaturprogrammet kan overstyres. Den benyttes også for å automaisk justere fyringskurven for kretsen fjernstyringen overvåker (1 fjernstyring per krets). 666Q17 Romføler - kolli AD En romføler kobles til for å aktivere komfortperiode funksjonen og tilpasse fyringskurven for kretsen som romføleren styrer (1 fjernstyring per krets). Q BUS tilkoblingskabel (lengde 1 m) - kolli AD 1 BUS kabelen benyttes til å koble sammen to kjeler med DIEMATIC isystem eller inicontrol styrepanel i en kaskadeinstallasjon, samt koble til en DIEMATIC VM styreenhet eller radiomodul (kolli AD 5). MCA_Q1 Buffertank føler - kolli AD 5 Inkluderer 1 føler for å styre en buffertank fra et DIEMATIC isystem styrepanel. AD 51 AD 5 666Q17A 575Q Trådløs uteføler - kolli AD 51 Radiomodul for kjele (radio transmitter) - kolli AD 5 Den trådløse uteføleren kan leveres som opsjon Hvis denne føleren brukes: til anlegg hvor installasjon av den medfølgende - Sammen med en trådbasert fjernstyring (AD trådbaserte uteføleren blir for kompleks. 5 eller FM 5), så er det nødvendig å bestille radiomodul for kjele - kolli AD 5 - Sammen med en trådløs fjernstyring (AD 5) som allerede benytter en radiomodul for kjele AD 5 så er det ikke nødvendig med en ekstra radiomodul 7

8 STYREPANEL inicontrol Styrepanel inicontrol inicontrol styrepanelet brukes til å styre en direkte krets og tappevannsproduksjon (uten programmering/tidsstyring). Modulering og utekompensering av kjelen aktiveres ved å koble til en uteføler (kolli AD 1) Kjeletemperatur, trykket i anlegget og driftsstatus på kjelen vises ved hjelp av symboler og alfanumeriske tallkoder på et stort display som også inkluderer blinkende alarmmeldinger. For å overvåke installasjonen kan man lese av feilhistorikk og driftstimer. inicontrol styrepanel tillater også at kjelen styres via et ekstern -1V signal. Ved kaskadeinstallasjoner kobles normalt inicontrol styrepanelet opp mot en master isystem styrepanel ved hjelp av en buskabel (opsjon - kolli AD1). Stort LCD display Av/På bryter MCA_Q1 Taster: - for tilgang til ulike menyer og parametre - Innstillinger og manuell reset, avhengig av valgene foretatt. inicontrol styrepanel opsjoner Uteføler - kolli AD 1 Tillater utekompensering av varmekretsen. 1Q7 51Q Tappevannsføler - kolli AD 1 Benne benyttes for å prioritere tappevann og sette temperatur på tappevann opp mot separat bereder.

9 KJELE OPSJONER HC 1 MC5E_Q1 Hydraulisk tilkoblingssett + gassventil - kolli HC 1 Settet inkluderer: - 1 gassventil Rp / - 1 turventil Rp 1 1/ inklusive påfyllings og avtappinsstuss - 1 returventil Rp 1 1/ med bars sikkerhetsventil og tilkobling for ekspansjonskar HC 5 HC MCA_F Isolasjon for hydraulisk tilkoblingssett - kolli HC 5 Bakisolasjn for hydraulisk tilkoblingssett - kolli HC Benyttes for å isolere HC1 settet som er tilgjengelig som opsjon. MC5E_Q1 Gassventil Rp / - kolli HC 15 MCA_F15 Rørtildekning - kolli HC gir en fin finish under kjelen. Pakken er ikke kompatibel med tilkoblingssettet HC 1. HR HR DY6 HR HR MCA_F HR HR5 MCA_F15 DY6 MCA_F15 MC5E_Q1 Røykgasstermostat- kolli HR Denne termostaten stanser kjelen dersom røykgassen overstiger 11 C. -trinns pumpe - MCA 5 - kolli HC 11 - MCA - kolli HC 1 - MCA og MCA kolli HC 15 (leveres med to unioner 1/ union 1 1/-1 ) (colis HC 11) Spesifikasjon pumpe UPS Spesifikasjon pumpe UPS Manometric height in mce HR HR5 Caractéristiques de la pompe vitesses UPS pour MCA MCA_F15 1 I II III Loss of load MCA 5 Δ T=K,,5 1, 1,5,,5 Caractéristiques de la pompe vitesses UPS 5-1 Flow pour rate MCA in m- 115 /h (colis HC 15) Spesifikasjon pumpe UPS 5-1 MCA_F67 Manometric height in mce Caractéristiques de la pompe vitesses UPS pour MCA (colis HC 1) I II,,5 1, 1,5,,5,,5 III Loss of load MCA Δ T=K Flow rate in m /h MCA_F6 Manometric height in mce I II III Loss of load MCA -115 Δ T=K MCA MCA 115,,5 1, 1,5,,5,,5,,5 5, 5,5 Flow rate in m /h MCA_F67 MCA_F6A MCA_F6 MCA_F6A

10 KJELE OPSJONER Modulerende elektronisk klasse A pumpe for for MCA 5 - kolli HC 1 (leveres med Caractéristiques to unioner de la pompe 1/ électronique union 1 1/-1 ) Alpha L pour MCA 5 (colis HC 1) Spesifikasjon over pumpe ALPHA L kpa mce MC5E_Q15 Pressure available 5 1 Primærpoumpe for MCA 5,, and Kolli HC 17 (leveres med to unioner 1/ union 1 1/-1 ) Denne pumpen kan benyttes som injeksjonspumpe CaractОristiques de la pompe i et kaskadesytem. primaire UPS pour MCA 5, et (colis HC 17) Spesifikasjon over pumpe UPS Manométric height 5 5 MC5E_Q16 Manométric height mce 1 Loss of load MCA 5 MCA MCA -115,,5 1, 1,5,,5,,5,,5 Flow rate in m /h MCA_F7 Motorisert veis shuntventil (Rp 1) - Kolli HC 15 Muliggjør tilkobling av en shuntet krets. MCA_F7 GB 51Q 1 Δ T=K Loss of load MCA 5,,5 1, 1,5,,5, Flow rate in m /h MCA_F66A GB Constant pressure Proporcional pressure Pump on AutoAdapt position MCA_F66A Tappevannsproduksjon SGP Varmeteknikk kan levere beredere tilpasset MCA gasskjelene. Dette er spesielle OSO beredere med ekstra stor overføringskapasitet i coiler for å sikre en god drift. Tankene leveres i størrelser 6 liter og oppover. 1

11 KJELE OPSJONER HC HC 51Q6A 51Q17A HW 7 eller HW trykkløse samlestokker - Kolli HC eller HC For alle installasjoner med to kretser (1 direkte krets og en shuntet krets) eller for kaskadeinstallasjoner er det sterkt anbefalt å benytte hydrauliske samlestokker: - opp til 7 kw: HW 7 hydraulisk samlestokk - opp til kw: HW hydraulisk samlestokk. HW 7 samlestokken leveres med en manuell lufteventil og tappeventil. Den kan vendes for tilkobling til høyre eller venstre for kjelen. HW 7 og HW leveres ferdig isolert og utstyr med en brakett for veggmontasje (HW7) eller med en gulvstøtte (HW ). HC 51Q Nøytraliseringstank for kondensat - Kolli HC (kjeler op til 7 kw) eller Nøytraliseringstanker med pumpe Kolli DU 1 (kjeler eller kaskadesystemer opp til 1 kw) Kolli DU 1 (kjeler eller kaskadesystemer opp til 5 kw) Kolli DU 15 (kjeler eller kaskadesystemer over 5 kw) Materialet som benyttes til kondensatet må være tilpasset bruken; ellers bør kondensvannet nøytraliseres (kondensvannet er relativt surt og kan skade avløpsrør). Prinsipp: Det sure kondensatet flyter gjennom en tank som er fylt med granulat før kondensatet føres til avløp. DU 1, 1 or 15 C1_Q1 Mini 15 mm Condensates neutralisation system Condensates discharge MCA_F55 51QA Veggbrakett for nøytraliseringstank HC - Kolli HC MCA_F55 GB Denne støtten fungerer som veggfeste for HC nøytraliseringstanken. Granulat refill for nøytraliseringtanken HC - Kolli HC 5 ( kg) Granulat refill for nøytraliseringtankene DU 1, DU 1 og DU 15 - Ref (1 kg) En årlig sjekk av nøytaliseringssystemet, spesielt virkningen til granulatet ved å måle ph er nødvendig. Granulat erstattes ved behov. HR HR Røykstuss tilbehør for MCA kjelene C1_Q16 Kjelerenseverktøy for kjelekropp: - Kolli HC 6 for MCA 5 og MCA - Kolli HC for MCA og MCA 115 Muliggjør rensing HR av kjelekroppen (røykveksler) via inspeksjonsluken. Adapter bi-flow Ø /15 mm til x mm - Kolli DY 6 Adapter bi-flow Ø 1/15 mm til x 1 mm - Kolli DY 7 MCA_F15 HR DY6 HR5 11

12 KASKADESYSTEMER MCA 5 til 115 kaskadesystemer er tilgjengelige i versjoner: - LW: for vegghengte løsninger - LV: for gulvstående løsninger - RG: for back to back montasje av kjelene. Disse systemene inkluderer: - Trykkløse samlestokken: 1 modell opp til 5 kw, og en modell over 5 kw, - Samlestokk for kjelene, inklusive tur og returstokk Ø mm, gasstilkobling Ø5 mm og flenser, - Primære ladepumper for hver kjel, - Tilkoblingskit for kjelene, inklusive turventil, multi-funksjons returventil (med fylling og avtapping, tilbakeslagsventil, sikkerhetsventil og tilkobling for ekspasjonskar) og gassventil, - Veggbrakett for LW versjoner eller, for LV og RG versjoner, hjørnestøttene med kjelerammene., - Turvannssensor og følerlomme og BUS kabel mellom kjeler. Note: Kjelene bestilles separat. Nedenfor i tabellen vises eksempler på kaskadekombinasjoner fra til kw avhengig av ønsket avgitt totaleffekt Viktig: andre kaskadesystemer fra til 17 kw er også tilgjengelig. Veggehngt montasje av kjelene LW Trykkløs samlestokk (1) veggbrakett 5 Effekt (/6 C) kw Antall kjeler 5 1 Tilkblingssett 1 B Samlestokk vannmengde Kjele type MCA 115 B mm t = K LW.kW. LW.1kW. LW.16kW. LW.1kW LW.1kW. LW.1kW. LW.5kW. LW.1kW LW.16kW. LW.kW. LW.6kW. LW.kW LV.kW. LV.1kW. LV.16kW. LV.1kW LV.1kW. LV.1kW. LV.5kW. LV.1kW LV.16kW. LV.kW. LV.6kW. LV.kW RG.1kW. RG.1kW. RG.5kW. RG.1kW RG.16kW. RG.kW. RG.6kW. RG.kW. Varenummer m/h Gulvstående montasje av kjelene LV B 5 Trykkløs samlestokk Monteringsramme Hjørnestøtte Tilkoblingssett 5 5 B 5 16 B Samlestokk 151 Back to back montasje av kjelene RG (1) B Trykkløs samlestokk Ramme B Hjørnestøtte (L) 6 (1) (1) MCA_F (1) MCA_F (1) med stor trykkløs samlestokk Struktur: Beskrivelse LW kw Tilkoblingssett 1 MCA_F B Sammensetning: kjeler MCA 5 kjeler MCA Type montasje Total effekt kjeler MCA (LW, LV eller RG) (ved /6 C) kjeler MCA 115 MCA_F

13 KASKADESYSTEMER Kaskadesystem opsjoner MCA_F MCA_F MCA_F MCA_F Gass filter - Ø 5 mm for kaskadesystemer fra til kw - Kolli HC - Ø mm for kaskadesystemer fra til 1 7 kw - Kolli HC Utvidelsesrør for gassfilter - Ø 5 mm for kaskadesystemer fra til kw - Kolli HC 11 - Ø mm for kaskadesystemer fra til 17 kw - Kolli HC 1 Benyttes hvis gassfilteret er montert på samme side som den trykkløse samlestokken, eller isolasjon på samlestokken er benyttet Sett med bend - Ø mm for MCA_F kaskadesystemer fra til kw - Kolli HC - Ø 1 mm for for kaskadesystemer fra til 17 kw - Kolli HC 1 Leveres med pakninger, muttere og bolter slik at den trykkløse samlestokken kan monteres vinkelrett på samlestokken MCA_F Sett med motflenser for sveis - Ø mm for kaskadesystemer fra til kw - Kolli HC 17 - Ø 1 mm for kaskadesystemer fra til 17 kw - Kolli HC 1 Inneholder motflenser: for installasjonssiden på mm), og en for gassrøret (Ø5 mm eller Ø mm). den trykkløse samlestokken (Ø mm eller Ø1 leveres med pakninger muttere og bolter. MCA_F MCA_F Isolasjon til trykkløs samlestokk - effekter < 5 kw - Kolli HC - effekter> 5 kw - Kolli HC 15 Passer for tilkoblinger med Ø eller Ø1 mm. MCA_F Isolasjon for samlestokk- Kolli HC 1 Det er nødvendig å bestille 1 sett per kjele. Note: i en back to back konfigurasjon så bestilles disse kun for kjelene i front. HC Isolasjon for tilkoblingssett- Kolli HC 5 HC 5 MCA_F MCA_F MCA_F Bakisolasjon for tilkoblingssettet - Kolli HC Benyttes for å installere baksiden av tilkoblingssettet. Isolasjon for bend - Kolli HC 16 Passer til Ø and Ø 1 mm bend. MCA_F MCA_F Justerbar fot - Kolli HC 1 Brukes for LV eller RG installasjoner dersom gulvet er ujevnt. Type montasje Gulvstående LV back to back RG Antall kjeler Antall føtter nødvendig MCA_F MCA_F MCA_F MCA_F 1

14 INSTALLASJONSINFORMASJON overholdelse av norske krav ifm installasjon og vedlikehold av gassanlegg Installasjon og vedlikehold av MCA gasskjeler i både villaer og større anlegg må overholde norske myndigheters krav. 5 mini Installasjonssted MCA 5 og : MCA 5 og kondenserende kjeler må installeres på et frostfritt sted som kan ventileres. De må aldri installeres over en varmekilde eller koketopp.. IPXD klassifiseringen gjør at enhetene kan monteres i kjøkken og baderom - unntatt sone 1 og. Veggen som kjelen monteres på må være i stand til å bære kjelens vekt (når den er fylt med vann). For å sikre tilstrekkelig tilgang rundt kjelen anbefales det å overholde minimumskravene til serviceområde som angitt til høyre.. Ventilasjon (skorsteinstilkoblingsløsning B P ): Tverrsnittet til ventilasjonskanalen (hvor forbrenningsluften tas) må være i tråd med Gassnormen, eller andre gjeldende standarder. NB: For kjeler koblet med lukket forbrenning (type C1x eller Cx tilkobling) er ikke ventilasjon av installasjonsrommet nødvendig av hensyn til kjelen - med mindre andre krav i Gassnormen/gjeldene regler krever dette. MCA 5 and : S1 and S: free sections of: - 6 cm (in connect. B ) - 15 cm (in connect. C 1x, C x, C x, C 5 ) S S1 S1 S mini 1 mini 15 mini 15 mini 75 5 mini 5 mini MCA_F5 MCA_F5 MCA og 115: MCA og 115 kjelen krever i henhold til norsk regelverk et eget fyrrom. Det er Norge heller ikke tillatt å føre røykgss fra disse kjelene (over 7 kw avgitt effekt) horisontalt ut av vegg, men denn må føres over tak. For å unngå skade på kjelene er det nødvendig å forhindre forurensning av forbrenningsluften. Spesielt korrosive er klorider og fluroider. Disse komponentene finnes i for eksempel aerosol spraybokser, maling, løsningsmidler, vaskemidler, vaskepulver, lim, snøsmeltesalt, etc. Det er derfor nødvendig å: - Unngå å ta forbrenningsluft fra arealer hvor slike produkter brukes: frisørsalonger, renserier, industrielle områder, kjølesystemer (ved risiko for lekkasje av slike gasser), etc. - Unngå å lagre slike produkter nær kjelen. Vennligst merk at hvis kjelen eller utstyret korrodererer på grunn av klorider/fluorider vil ikke garantien gjelde. Gasstilkobling Brukerveiledning og lokale forskrifter skal følges. I alle tilfeller skal en ventil monteres så nær kjelen som mulig. Denne ventilen leveres som en del av det hydrauliske tilkoblingssettet som kan bestilles separat (se side ). Det må monteres et gassfilter på kjelens gassinntak. Diameter på Samsvarserklæring Installatøren skal utforme en samsvarserklæring for den komplette installasjonen - ref Gassnormen. gassledning skal være i henhold til lokale krav og forskrifter (Gassnormen).. Gasstrykk inn: - mbar nahturgass H, - 7 mbar propan. 1 Elektrisk tilkobling Må være in overnskomst med lokale regler og forskrifter. Kjelen må utstyres med en sikkerhetsbryter som bryter alle faser i henhold til norsk regelverk. Sikring for denne kursen skal være minimum 1A. Note: - Følerkabler må være adskilt fra V kabel med minimum 1 cm. - For å beskytte kjelen mot frost og tilgroing anbefaler vi at man normalt ikke skrur av kjelen med sikkerhetsbryter.

15 INSTALLASJONSINFORMASJON Forbrenningsluft/avgass installason For kjeler over 7 kw skal avgass føres over tak. Forbrenningsluft kan da hentes direkte fra fyrrom eller gjennom lukket forbrenning. For MCA5 og kan man benytte en horisontal avgassløsning med lukket forbrenning. Klassifiseringer 1 Konfigurasjon C 1x : Lukket forbrenning horisontalt ut av vegg Konfigurasjon C x : Lukket forbrenning vertikalt over tank Lmax = L1+L L1 Lmax L Lmax C x Lmax Lmax Konfigurasjon C x (formerly C x ): Lukket forbrenning mot skorstein (forbrenningsluft trekkes i skorsteinen) og avgass blåses ut over tak gjennom foringsrør i skorstein. Konfigruasjon C x med fleksible avgassrør C 1x L Lmax C x Lmax 5 Konfigurasjon C 5 : Separate tilluft og avgassrør koblet på kjeen med en kollektor. Lukket forbrenning, men fra to separate steder. L1 Lmax = L1+L 1 C 5 1m max B P 1m max C x 1m max C x C x Lmax 6 Konfigurasjon B P : Tilkobling til tradisjonell skorstein - forbrenningsluft tas fra fyrrommet 7 Konfigurasjon B P : For kaskadeinstallasjoner F1B Tabell over maksimum rørlengde for røykgassrør avhengig av kjeletype 51F1B Type røykgassrør - konfigurasjon Lmax for forbrenningsluft / røykgassrør i meter MCA 5 MCA MCA MCA 115 Ø /15 mm Lukket forbrenning horisontalt ut av vegg (PPS) C 1x Ø 11/15 mm - 5. Ø /15 mm Lukket forbrenning vertikalt over tak (PPS) C x Ø 111/15 mm Ø /15 mm Ø mm 15 Rør - Lukket i fyrrom, C Ø /15 mm x Ø 1 mm 5 - enkeltløp i skorstein (PPS) Ø 11/15 mm Ø 11 mm Ø /15 mm Rør Ø mm 1 - Lukket i fyrrom, C x Ø 11/15 mm - flex rør i skorstein (PPS) Ø 11 mm Ø /15 mm Separat luft på tilførsel og avgass (forbrenningsluft tatt utenfra) (Alu) 5 Ø 1/15 mm to x mm.5 C to x1 mm Ø mm (rigid).5 Tradisjonell skorstein (forbrenningsluft fra fyrrom B P Ø mm (flex) 1 Ø 11 mm (rigid) Ø 11 mm (flex) : Max. høyde på røykgassrør (C x and B P configurations) fra støttebend til avslutning må ikke overskride: - m for stive rør - 5 m for fleksible 15

16 INSTALLASJONSINFORMASJON Hydrauliske tilkoblinger Viktig: Prinsippet for en kondenserende kjele er å gjenvinne energien som går med til å produsere vanndamp i forbrenningsprosessen. Det er derfor viktig å ha så lave returtemperaturer som mulig i hele fyringssesongenfor å oppnå virkningsgrader opp mot 1%. Utløp av kondens Kondensavløpet må tilkobles sluk. Tilkoblingen må være mulig å koble fra, og tilkoblingen skal gjøres med gjennomsniktig slange. Tilkobling og sluk må være av korrosjonsresisten materiale (kondensatet er relativt surt). Nøytraliseringssett er tilgjengelig som en opsjon. MCA kjeler må bare benyttes i lukkede varmesystemer som er gjennomspylt for å fjerne slagg, etc. som kan oppstå som en del av monteringsprosessen. Videre er det viktig å beskytte sentralvarmeanlegg mot korrosjon og mikrobiologisk fremvekst og forkalkning. Vannbehandlingsutstyr må være i tråd med norsk regelverk. Krav til vannet i varmeanlegget: - ph: 6.5 til.5 - Klorid innhold < 5 mg/l - konduktivitet < 5 μs/cm til 5 C Installasjonseksempler Installasjonseksemplene på de følgende sider dekker ikke alle bruksområder til kjelen. Formålet med eksemplene er å få oppmerksomhet rundt generelle installasjonskriterier. Et visst antall styrings og sikkerhetsustyr (hvorav noen er integrert i MCA kjelene) er representert, men det er alltid opp til installatøren og prosjekterende å designe et velfungerende anlegg som også hensyntar alle norske sikkerhetskrav. OBS : For tilkobling til til tappevann bør man lage en overgang med stål, støpejern eller annet isolerende materiale mellom turvannsløpet og tappevannssystemet, dersom sistnevnte er laget av kobber. 16

17 TS N AUTO MODE INSTALLASJONSINFORMASJON Installasjonseksempler med en enkelt kjel og: diematic isystem styrepanel Installasjon av en MCA 5 med direkte krets + 1 bereder med coil 1 CDI D.iSystem MCA 5 isystem : 67 AD5 V 5Hz 16 6 EA 11 GAS 17 HC 1 11 HC EA 11 5 AD 1 56 V (b) 5Hz MCA_F51C MCA_F51C GB Installasjon av en MCA med 1 direkte krets og shuntede kretser og 1 bereder med coil - montert bak en trykkløs vertikal samlestokk 1 MCA isystem FM5 1x AD AUX L L 1x AD V 5Hz GAS HC 1 HC a 11b 1 11b AD 1 56 (b) V 5Hz MCA_F5A MCA_F5A GB Forklaring: se side 1 17

18 : AUTO MODE SET < > B Dietrisol INSTALLASJONSINFORMASJON Installasjon av en MCA 5 isystem med en radiatorkrets + 1 shuntet krets + 1 solvarmesystem DIETRISOL for tappevannsproduksjon, alt bak en trykkløs, vertikal samlestokk 11a AD 51 1 MCA 5 isystem CDR D.iSystem AD5 1x AD1 V 5Hz GAS HC 1 HC 17 BUS 7 5 AD a 11b 1 6 V 5Hz (b) 1 7 AD b V 5Hz 6 1 TRIO DT MCA_F5B inicontrol styrepanel Innstallasjon av en MCA 5 inicontrol med 1 direkte kreets + 1 bereder med coil MCA_F5B GB AD 1 1 MCA 5 inicontrol 6 V 5Hz 16 EA 11 GAS 17 HC 1 HC 1 6 EA 11 5 AD 1 56 V 5Hz (b) MCA_F5C Forklaring 1 Tur Retur Sikkerhetsventil bar Manometer 7 Automatisk luftepotte Manuell lufteventil Kuleventil 1 -veis shuntventil 11 Elektronisk sirkulasjonspumpe 11a Elektronisk sirkulasjonspumpe for direkte krets 11b Elektronisk sirkulasjonspumpe for shuntet krets 1 Spyleventil 16 Ekspansjonskar 17 Avtappingsventil 1 Uteføler Turvannsføler etter shuntventil Primær turvann på bereders veksler/coil 5 Primær retur på bereders veksler/coil 6 Tappevann ladepumpe Tilbakeslagsventil Kaldt tappevann inn Reduksjonsventil Sikkerhetsventil bereder (Opsjon) VVsirk pumpe Tappevann temperaturføler Primær sirk. pumpe 5 Trykkløs, vertikal samlestokk (tilgjengelig som opsjon - se side 11) Injeksjonspumpe C begrensningstermostat for gulvvarme 6 way-ventil med motor 56 VVsirk krets retur 61 Termometer 6 Radiator krets Lavtemperatur krets 67 Manuell ventil 6 Nøytraliseringssett kondensat 7 Primær retur solvarme veksler Primær tur solvarme veksler 1 Elektrisk element Stengeventil med innebygget tilbakeslagsventil 5 Primær sirkulasjonspumpe solvarmekrets (kobles til solvarmestyring) 7 Sikkerhetsventil 6 bar Solvarme ekspansjonskar 1 l Oppsamlingsboks for glykolvæske Antithermosiphon loop 1 Termostatisk blandeventil 11a Solfanger føler 11b Solenergi tankføler MCA_F5C GB 11 Tømmeventil for solvæske (obs: propyleneglycol) 1 Turvannsføler for kaskadeinstallasjon (kobles til slavekjele) 16 Solvarme styrepanel 1 DUO tube 1 Automatisk luftepotte (b) utvendig klokke 1

19 AUX L L TS N AUX L L TS N AUX L L TS N AUTO MODE AUTO MODE AUTO MODE AUTO MODE AUTO MODE AUTO MODE AUTO MODE INSTALLASJONSINFORMASJON Eksempler på kaskadeinstallasjoner Installasjon av kjeler: 1 MCA... isystem kjele og MCA... inicontrol kjeler i kaskade med 1 direkte krets + shuntede kretser og en tappevannskrets CDI D.iSystem CDI D.iSystem CDI D.iSystem : : : AD5 AD5 AD5 1 MCA... isystem MCA... inicontrol MCA... inicontrol V 5Hz 1x AD1 + V 5Hz V 5Hz V 5Hz AD1 67 1x AD BUS BUS a 11b 1 11b 1 GAS 5 Cascade system 6 16 Kaskadeanlegg med mer enn shuntede kretser: Installasjon med kjeler: MCA isystem kjeler og MCA inicontrol kjeler i kaskade med shuntede kretser MCA_F56A GB MCA_F56A 1x AD1 CDI D.iSystem : CDI D.iSystem : CDI D.iSystem CDI D.iSystem + 1x AD AD5 AD : AD : AD5 1 MCA... isystem MCA... isystem MCA... inicontrol MCA... inicontrol 1x AD1 + V 5Hz V 5Hz V 5Hz V 5Hz AD x AD BUS BUS BUS b 1 11b 1 11b 1 11b 1 GAS 5 Cascade system 6 16 Installasjon av MCA inicontrol kjeler i kaskade MCA_F5B GB MCA_F5B MCA... inicontrol MCA... inicontrol MCA... inicontrol V 5Hz V 5Hz V 5Hz -1 V Boiler room control cabinet 7 GAS 5 Cascade system NB: I kaskader med kun MCA inicontrol kjeler benyttes ikke medfølgende BUS kabler og turvannsfølere. 16 MCA_F5A Forklaring: se side 1 MCA_F5A GB 1

20 BESKRIVELSE INNOVENS PRO MCA Vegghengt kondenserende gasskjele Merke : De Dietrich Klassifisering: **** i henhold til european efficiency directive, NOx klassifisering: 5 Model : MCA for varmeformål Røykgassinstallasjonsklassifiseringer : B P - C 1x - C x - C x - C 5 Beskyttelsesklasse: IPXD Strømtilførsel: V/5 Hz Avgitt effekt i varmemodus ved 5/ C : kw Maks driftstemperatur: C Maks driftstrykk: bar Sikkerhetstermostat: 11 C Dimensjoner: 75 x 5 x 5 mm Tom vekt: kg Tlf: e-post:

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66.

LA 11TAS LA 16TAS. Monterings- og bruksanvisning. Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs. Norsk. Best. nr.: 452164.66. LA 11TAS LA 16TAS Monterings- og bruksanvisning Norsk Luft-til-vann-varmepumpe for installasjon utendørs Best. nr.: 452164.66.01 FD 9102 Innhold 1 Dette bør leses straks...no-2 1.1 Viktig informasjon...no-2

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon Prosjektrapport 22 2008 SINTEF Byggforsk Inger Andresen Planlegging av solvarmeanlegg for

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

2014 HØYTRYKKSVASKERE

2014 HØYTRYKKSVASKERE 2014 HØYTRYKKSVASKERE KALDTVANNSVASKERE VARMTVANNSVASKERE KJEMIPÅLEGGERE BYGGVARMERE VASKEMIDLER www ipcfoma.no Ordre support: 467 43 060 Teknisk support: 467 43 080 IPCs verden IPC Integrated Professional

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6 SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2012 PRH606 Hovedprosjekt IA6-6-12 Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året

Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Øk din lønnsomhet og forbedre miljøet - bli en HYSS forhandler! HYSS - unikt varmesystem med solen som drivkraft - hele året Free Energy ble etablert i 2009 og har virksomheter i Norge, Sverige og Danmark.

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer