Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: F: E: W: Retningslinjer Faglige og politiske komiteer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no. Retningslinjer Faglige og politiske komiteer"

Transkript

1 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: F: E: W: Retningslinjer Faglige og politiske komiteer Vedtatt

2 Retningslinjer for faglige og politiske komiteer Retningslinjer for faglige og politiske komiteer Vedtatt av arbeidsutvalget Følgende retningslinjer er gjeldende til nye er vedtatt. Arbeidsutvalget (AU) kan revidere retningslinjene i tråd med endringer i vedtekter, økonomireglement og andre landsmøte- / landsstyrevedtatte retningslinjer, ellers løfte dem til landsstyret (LS) ved behov. Organisasjonens faglige og politiske komiteer skal være ekspertgrupper og støtte for organisasjonen i saker som angår deres felt. Hver komité består av 4 medlemmer og en leder, i tråd med vedtektene 5.5 og Komiteene skal være aktive pådrivere for å bidra til å utvikle og fremme NSOs politikk. Komiteene skal Sette seg inn i og følge organisasjonens vedtatte politikk i sitt arbeid. Bidra til utviklingen av organisasjonens politikk innen sitt fagområde. Arbeide innenfor foreløpig mandat gitt av landsstyret på LS5. Vurdere foreløpig mandat fra LS5 og legge frem forslag til konkretisert mandat og plan for sitt arbeid på LS1. Avholde minst 5 komitémøter i året. Bruke komiteens e-postadresse på student.no, for god kontinuitet i komiteene og god kommunikasjon med sentralleddet og med andre komiteer. Være et bindeledd mot andre relevante tillitsvalgte i organisasjonen og holde kontakt med disse. Utarbeide et overlappingsnotat til påtroppende komité. Politiske komiteer skal Normalt avholde komitémøter i NSOs lokaler, dersom ikke særlige grunner tilsier noe annet. Skrive en rapport i forkant av hvert landsstyremøte om sitt arbeid, på maksimalt to sider. Rapportene sendes inn til NSO sentralt innen en fastsatt frist, og legges frem for LS til orientering. Utarbeide en årsrapport som skal legges frem skriftlig for landsmøtet. Utarbeide en avsluttende rapport som skal legges frem skriftlig på LS5. Faglige komiteer skal Være representert i Universitet- og høgskolerådets (UHR) nasjonale råd og fakultetsmøter. Skrive en rapport i forkant av hvert landsstyremøte om sitt arbeid, på maksimalt to sider. Rapporten deles med organisasjonen via Yammer. Utarbeide en avsluttende årsrapport som skal legges frem skriftlig for LS5. I samråd med VK og AU finne aktuelle kandidater til fagråd i UHR. Oppnevne kandidater til sine respektive fagråd i UHR innen 15. juni hvert år. 2

3 Norsk studentorganisasjon Orientere NSO om hvilke kandidater som er oppnevnt til fagrådene. Komiteleder skal Fungere som bindeledd mellom komiteen og sentralleddet i organisasjonen. Være komiteens talsperson innad i organisasjonen. Koordinere komiteens arbeid, herunder oppfølging av komiteens medlemmer i henhold til arbeidsdeling og fremdriftsplaner. I løpet av den første uken av hver måned gi en kortfattet oppdatering til sin kontaktperson i AU, med status for arbeidet som har blitt gjort, samt en kort oversikt over planlagt arbeid videre fremover. Være oppdatert på økonomirutiner som beskrives i NSOs økonomireglement. Ha ansvaret for gjennomføring av komiteens møter, herunder: o Sette opp dagsorden og organisere alt praktisk. o Sikre at reisebestillinger er gjennomført. o Melde inn behov til AU minst to uker før møtet. Dette gjelder også dersom komiteen vil at et AU-medlem skal delta eller være tilgjengelig på et komitémøte. o Sette opp halvårsbudsjett, samt arbeids- og møteplan for komiteen i starten av hvert semester. Arbeidsutvalget skal Økonomi Bruke komiteene som en ressurs i sitt arbeid og orientere dem om videre arbeid med saker som komiteene har jobbet frem, samt orientere om andre saker som er aktuelle for komiteen. Legge frem rapporter til LS fra komiteene til orientering. Tilstrebe at et AU-medlem kan delta på et komitémøte eller være tilgjengelig for komiteen dersom møtet avholdes i Oslo. Komiteene er underlagt organisasjonens økonomireglement, og dette overstyrer disse retningslinjer. Ved komiteenes møter skal organisasjonens overnattingsavtaler benyttes, med unntak av privat overnatting. Det oppfordres til bruk av privat overnatting. Overnatting uten bruk av organisasjonens overnattingsavtaler skal avklares med leder eller nestleder i NSOs arbeidsutvalg senest to uker før møtet. Supplering av komiteer Politiske komiteer Hvis et medlem av en politisk komité trekker seg skal varamedlemmer få tilbud om å rykke opp som fast medlem (i prioritert rekkefølge). Supplering av leder av en politisk komité gjøres av LS etter innstilling fra valgkomiteen (VK). AU supplerer varaer til politiske komiteer etter innstilling fra VK. 3

4 Retningslinjer for faglige og politiske komiteer Faglige komiteer Hvis et medlem av en faglig komité trekker seg skal eventuelle varamedlemmer få tilbud om å rykke opp som fast medlem (i prioritert rekkefølge). AU supplerer kan supplere inn ledere av faglige komiteer etter innstilling fra VK. AU supplerer nye medlemmer til faglige komiteer. AU supplerer varaer til de faglige komiteene Oppnevning til UHR Oppnevninger til fagrådene i UHR gjøres i henhold til NSOs rutiner og retningslinjer for valg, og på følgende måte: 1. De faglige komiteene finner aktuelle kandidater til fagrådene i UHR i samråd med VK og AU. 2. Kandidatene melder sitt kandidatur ved å fylle ut kandidatskjema på student.no 3. Kontoret videresender innleverte kandidatskjema til den aktuelle faglige komiteen. 4. Den faglige komiteen foretar oppnevningen innen 15. juni og orienterer kontoret på 5. Kontoret sender oppnevningsbrev til UHR med kopi til komiteen og kandidaten. 4

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE

VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE Vedtatt 20.11.2013 VEDTEKTER FOR NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe. På engelsk benyttes Norwegian Gastrointestinal Cancer Group. Kortformen

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer