europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06Q /32 (12.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver PosteMobile S.p.A., Viale Europa 17, Rome, Italia (72) Oppfinner FUCCI, Francesco, Via delle Cave, I Roma, Italia GIACCHI, Roberto, Via Luigi Lilio 8, I Roma, Italia (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse FREMGANGSMÅTE BASERT PÅ ET SIM-KORT FOR UTFØRING AV TJENESTER MED FUNKSJONER FOR HØY SIKKERHET (6) Anførte publikasjoner EP-A US-A US-A US-A US-A "VODAPHONE OFFERS SIM UPGRADE"[Online] 04, - 04 XP Retrieved from the Internet: URL:http://web.archive.org/web/ /http://www.gsmmobile.co.nz/Sim_Toolkit.htm> [retrieved on ] "and Turks with mobile signature programme" 1 April 07 ( ), CARD TECHNOLOGY TODAY, ELSEVIER, PAGE(S) 6, XP02629 ISSN: the whole document DATABASE WPI Week 071 Thomson Scientific, London, GB; AN 1481 XP "Framework and method for dynamic STK menu downloading - which is more convenient for the client to use the value-added services, and raises the confidence of the user" & TW B ((TRAN-N) TRANSASIA TELECOM INC) 11 September 0 ( )

2 1 FREMGANGSMÅTE BASERT PÅ ET SIM-KORT FOR UTFØRING AV TJENESTER MED FUNKSJONER FOR HØY SIKKERHET 1 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for å kjøre sikre og høyytelses bank-, økonomi-, finans- og posttransaksjoner via en mobiltelefonterminal som kommuniserer trådløst med chiffrerte meldinger. Oppfinnelsen vedrører også et SIM-kort og et system som kan implementere fremgangsmåten. SIM-kortet ifølge oppfinnelsen settes inn i mobilterminalen og muliggjør kommunikasjon ved hjelp av GSM- og UMTS-nettverk, som er svært utbredt over nær sagt hele jordens overflate. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen muliggjør utførelse av finans-, bank- og posttjenester, i det følgende henvist til som "karakteristisk VAS merverditjeneste", som eksemplifisert i det følgende heri i en ikke-uttømmende liste: fylle på den forhåndsbetalte telefonkreditten ved å belaste et tilknyttet betalingsmiddel (f.eks. kredittkort med forhåndsbetaling, kredittkort med etterbetaling, brukskonto eller postinnbetalingsslipp); fylle på en annen begunstiget forhåndsbetalt telefonkreditt ved å belaste et betalingsmiddel som er knyttet til ansøker (f.eks. kredittkort med forhåndsbetaling, kredittkort med etterbetaling, brukskonto eller postinnbetalingsslipp); be om informasjon om kontosaldo og transaksjonsoversikt for et betalingsmiddel, slik som et kredittkort med forhåndsbetaling og etterbetaling eller en bankkonto; 2 overføre penger mellom egne betalingsmiddel (f.eks. kredittkort med forhåndsbetaling, kredittkort med etterbetaling eller bankkonto); overføre penger til en annen finansorganisasjon (f.eks. en annen bank som er forskjellig fra den som er tilknyttet betalingsmidlene); 3 betaling av regninger med postinnbetalingsslipper ved hjelp av et betalingsmiddel (f.eks. kredittkort med forhåndsbetaling, kredittkort med etterbetaling eller bankkonto); forespørsel om posttjenester som belastes et betalingsmiddel (f.eks. SIMkreditt med forhåndsbetaling, telefonregning med etterbetaling, kredittkort med forhåndsbetaling, kredittkort med etterbetaling, bankkonto eller postinnbetalingsslipp). Eksempler på posttjenester er: telegram, sporing av leveringer, MMS-postkort og SMS-billetter;

3 2 mikrobetalinger og elektroniske betalinger av forbruksvarer, med hensyn til leverandører av partnertjenester og -produkter, belastet et betalingsmiddel (f.eks. kredittkort med forhåndsbetaling, kredittkort med etterbetaling eller bankkonto). 1 US0/ henviser til en SIM har et minne, en prosessor og evnen til å samhandle med brukeren. SIM har en dynamisk fortolkningsapplikasjon som utvider funksjonaliteten til en STK (SIM Toolkit Framework, SIMverktøysettramme)-applikasjon ved å gjøre det mulig for en mobilnettverksoperatør å tilføye dynamiske menyer i en STK-applikasjon på brukerinnretningen. Følgelig kan en applikasjonsutvikler optimalisere utførelsen av en STK-applikasjon ved å splitte lagringen av data som anvendes til å gjengi en meny på brukerinnretningen mellom SIM og den dynamiske applikasjonsserveren i nettverket. 2 Kommunikasjonen "... og Turks with mobile signature programme" Card Technology Today, april 07 henviser til en SIM-basert identifikasjonsløsning for å implementere et omfattende mobilsignaturprogram, hvilket gjør det mulig for brukerne å utføre sikre online-transaksjoner gjennom den håndholdte enheten, når som helst, hvor som helst. SIM-kortet kontrollerer den hemmelige koden, oppretter den digitale signaturen og sender den til adressaten, for eksempel banken, for å muliggjøre den tilhørende transaksjonen på bankkontobanken. SIM-kortet oppretter de hemmelige nøklene selv når operatøren foretar en aktiveringsforespørsel. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen og det relaterte SIM-kortet kan, for hver karakteristiske VAS, garantere de fem viktige sikkerhetskravene for en finanstransaksjon: 1. Personvern: garantere at kommunikasjonens innhold og betydning ikke videreformidles til uautoriserte personer; 2. Integritet: sikre at mottakeren detekterer enhver interferens med den opprinnelige meldingen som genereres av brukeren; 3 3. Autentisering: sikre at alle parter involvert i en kommunikasjon, gjenkjennes med visshet;

4 3 4. Autorisasjon: garantere at organet som ber om utførelse av en operasjon, er autorisert for dette innenfor den spesifikke konteksten;. Ikke-nekt: garantere at når en tjeneste er utført, særlig en transaksjon, kan verken mottakeren eller brukeren nekte å ha tatt del deri. SIM-kortets minne er partisjonert i to logiske reserverte områder for å kunne lagre sikkerhetsapplikasjoner som implementerer en kombinasjon av hashalgoritmer, symmetriske og asymmetriske kryptografialgoritmer og algoritmer for initialisering og lagring av krypteringsnøkler (nøkkelgenereringsprosess i systemet). I tillegg til dette sikkerhetsnivået, som er rettet mot dataoverføringssikkerheten, er en ytterligere grad av sikkerhet opprettet for å få tilgang til og autentifisere finanstransaksjonene ved hjelp av en bruker-pin som styres med andre sikkerhetsalgoritmer. 1 Innstillingen og kombinasjonen av disse tekniske applikasjonene, utviklet direkte i SIM-kortet i fremstillingstrinnet, muliggjør utførelse av tjenester med enkel og sikker tilgang. Den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer et middel som kan utføre funksjoner som så langt har vært spesifikke for bank- og/eller postsystemer. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen gjør det mulig for en registrert bruker å utføre operasjoner og be om bank- og finanstjenester på en trygg og sikker måte fra sin mobilterminal. 2 3 SIM-kortet ifølge fremgangsmåten ifølge den foreliggende oppfinnelsen muliggjør, foruten de vanlige funksjonene (telefonsamtaler, utveksling av meldinger, WAP og Internett-surfing), bank-/finansfunksjoner som så langt har innebåret det fysiske nærværet av brukeren på et postkontor, i en bank eller foran en datamaskinterminal som er koblet til Internett. De som har en andre eller tredje generasjon mobilterminal, et telefonabonnement hos operatøren av SIM-kortet og et betalingsmiddel (f.eks. kredittkort med forhåndsbetaling og etterbetaling, bankkonto knyttet til SIM-kortet), kan utføre finansoperasjoner når som helst på en sikker måte og med noen få enkle trinn, ved å sende krypterte meldinger. SIM-kortets minne er simpelthen partisjonert i to områder:

5 4 a) et første område er dedikert til nettverket, styrt på en sikker måte av mobiltelefonoperatøren og opptas av operativsystemet og av filsystemstrukturen, av systemområdet som kreves for talekommunikasjon og SMS, av telefonlisten og av de samme SMS-tekstmeldingene; b) et andre område er dedikert til proprietær "karakteristisk VAS" oppbevaring, som viktige komponenter: sikkerhetsalgoritmene; koden til de karakteristiske merverditjenestene (VAS); og et dynamisk SIM-verktøysett (DSTK). DSKT sørger for en dynamisk oppdatering av VAS-tjenestene for hver klient som overfører applikasjonslogikken ved behov fra en dedikert og ekstern serverkomponent, kalt trådløs (Over The Air, OTA) serverplattform, se også i det følgende. 1 2 Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen implementerer de følgende funksjonene for sikkerhetsstyringen: dynamisk generering av asymmetriske nøkler; opprettelse, modifikasjon og verifikasjon av PMPIN; kryptering og dekryptering av dataoverføringer; digital signatur. Et formål med oppfinnelsen er en fremgangsmåte for å utføre merverditjenester, VAS, med et svært høyt nivå av sikkerhet ved hjelp av kommunikasjon med plugin i et SIM-kort, der SIM-kortet har et minne, M, partisjonert i to uavhengige områder, ett for å styre de grunnleggende telefonitjenestene og et annet for å sikkert lagre og sikre proprietære data, hvilket muliggjør chiffreringsapplikasjonen for en VAS, slike områder er: a) et første område er dedikert til nettverket, styrt på en sikker måte, også med hensyn til mobiltelefonoperatøren, og opptas av operativsystemet og av filsystemstrukturen, av systemområdet som kreves for tale- og SMSkommunikasjon, av telefonlisten og av de samme SMS-tekstmeldingene; b) et andre område er dedikert til VAS-oppbevaring, med viktige komponenter: plugin for utførelse av sikkerhetsalgoritmene, som er en kombinasjon av hashalgoritmer, symmetriske og asymmetriske kryptografialgoritmer og algoritmer for initialisering og lagring av krypteringsnøkler; koden for merverditjenestene, VAS; en verifiseringskode som bevis på eierskap, POP; et dynamisk SIMverktøysett, DSTK; der fremgangsmåten omfatter de følgende fasene: a) initialisering av et krypteringssystem ved første tilgang via: 3 i) angivelse av en verifiseringskode PoP som et bevis på eierskap, utstedt ved kjøp av SIM-kortet;

6 ii) generering av en ordre-pin-kode som skal knyttes til hver konfidensielle tjeneste med hensyn til sentralt system; iii) generering direkte i SIM-kortet av et par asymmetriske nøkler, én privat og én felles, for anvendelse for en digital signatur; iv) sending av fellesnøkkelen via en kryptert melding til en sertifiseringsautoritet, CA, for å opprette et digitalt sertifikat som skal arkiveres og anvendes for all påfølgende kommunikasjon; b) anvendelse av krypteringssystemet for sendingen av meldinger som vedrører tjenestene via: i) forespørsel om tjenesten ved å bla i tjenestemenyen i SIM-kortet og angivelse av dataene og informasjonen som kreves for utførelse; ii) angivelse av ordre-pin for autorisering av tjenesten; iii) produksjon av et sammendrag av meldingen via en hash-algoritme; iv) signatur av sammendraget via en asymmetrisk algoritme; 1 v) kryptering av den digitale signaturen og av innledningsmeldingen via en AES-algoritme; vi) sending av den krypterte meldingen via binære SMS-tekstmeldinger og via en OTA-kommunikasjonsplattform for tjenesteforespørselen, til de sentrale systemene; vii) dekryptering av SMS-tekstmeldingen via et anrop til CA for validering av brukeren og riktigheten av meldingen og påfølgende svar fra CA for autorisasjon for utførelse av tjenesten. 2 Paret med asymmetriske nøkler er foretrukket 24 bit. Den krypterte meldingen inneholdende fellesnøkkelen og sertifikatforespørselen er foretrukket i sikkerhetsstandarden PKCS#. Sammendraget av meldingen produseres foretrukket ved hjelp av en hashalgoritme, SHA-1. Sammendraget er foretrukket signert ved hjelp av en asymmetrisk RSAalgoritme med 24 biters nøkkel.

7 6 Den digitale signaturen og innledningsmeldingen er foretrukket kryptert ved hjelp av en AES-algoritme for symmetrisk nøkkel, mer foretrukket 128 bit. Fremgangsmåten tillater fordelaktig fleksibilitet og differensiering av sikkerhetsnivået som en funksjon for den forespurte tjenesten, hvilket muliggjør tilknytning av det mest hensiktsmessige sikkerhetsnivået som en funksjon for fortrolighets-, konfidensialitets- og finansverdi. 1 I tillegg til sikkerhetskriteriene som anvendes for overføring av dataene som muliggjør utføring av sikre tjenester, har systemet et ytterligere sikkerhetsnivå for brukeren som skal få tilgang til tjenestene. Dette oppnås ved å disponere i SIM-kortet en ytterligere spesifikk PIN-kode for å autorisere tjenestene (PMPIN), som anvendes både for å lansere mekanismene ved digital signatur og kryptering av dataene og for å kunne be om og bekrefte ordreoperasjonene på betalingsmiddelet. Det er derfor mulig å angi i sikkerhetsspesifikasjonene ett enkeltnivå og et dobbeltnivå: dobbeltnivået krever angivelse av PMPIN to ganger under noen interaksjoner ved tjenesteforespørsler/-svar, for eksempel transaksjoner (forespørselsfase og transaksjonsbekreftelsesfase); enkeltnivået krever angivelse av PMPIN én gang (bekreftelsesfase). Den foreliggende oppfinnelsen beskrives gjennom ikke-begrensende eksempler. 2 Beskrivelse av tegningene Fig. 1 - Diagram over fremgangsmåten for generering av SIM-kortet. Fig. 2 - Skjematisk representasjon av mekanismen for første tilgang til den karakteristiske VAS. Fig. 3 - Diagram over styring av sikkerhet ved kommunikasjon. Fig. 4 - Diagram over kommunikasjon i mikrobetalingstjenesten. Fig. - Diagram over anvendelse av den karakteristisk VAS. Makroprosesser for generering av SIM-kortet og aktivering av tjenester 3

8 7 1) Produksjon av SIM-kortet Den første fasen i prosessen er den med generering av SIM-kort i hvilke følgende er til stede: en spesifikk symmetrisk nøkkel for hver SIM, knyttet til dens ICCID (integrert kretskort-id), en nøkkel oppnådd med en algoritme sertifisert i pseudotilfeldighetsmodus for å sikre umuligheten av å regenerere sekvensen av de genererte nøklene; en PoP (bevis på eierskap)-verifiseringskode, anvendt kun for den første tilgangen, for å garantere at den første brukeren som skal opprette PMPIN, er personen som har kjøpt SIM og som kjenner den hemmelige startkoden som mottas med pakningen for samme SIM. 2) Sending av koder 1 Som tidligere nevnt er algoritmen for vilkårlig beregning av nøklene også sertifisert (i henhold til standarden FIPS140). På bakgrunn av regelen genererer leverandøren av SIM-kortet (SIM-leverandøren) en symmetrisk nøkkel for hver produserte SIM og oppretter en utdatafil med ICCID symmetrisk nøkkelsamsvar. Utdatafilen inneholder internt de symmetriske nøklene i en kryptert form (ved hjelp av et forhåndsdefinert sett med andre symmetriske nøkler anvendt utelukkende til dette formål) og sendes, via kryptert kommunikasjon, til CA for hver produksjonsbatch. 2 Ved mottak behandler CA filen og opprettholder tilknytningen i sine systemer (henholdsvis sertifiserte og sikre) for alle SIM-kortene som er produsert for å anvende SIM-kortenes symmetriske nøkler under krypteringen, dekrypteringen og verifiseringen av den digitale signaturen til en spesifikk SIM (ICCID), som støtte for forsyningen av tjenestene. Prosessen med generering av SIM-kortet illustreres i figur 1. 3) Første tilgang

9 8 Ved nettverksaktivering av SIM konfigureres porteføljen av bank- og posttjenestene som er konfigurert (eksternt og via OTA) i henhold til brukerprofilen. 1 Ved første tilgang til én av disse tjenestene ledes brukeren, etter å ha oppgitt PoP, under generering av PMPIN-ordre-PIN, og prosessen med å generere de asymmetriske nøklene lanseres via mekanismen i SIM for OnBoardKeyGeneration (OBKG). PMPIN blir bedt om å autorisere alle bank- og finanstjenester som er knyttet til et betalingsmiddel. Etter PMPIN-verifiseringen krypterer, signerer og sender SIM sikkerhetskommunikasjonsinformasjonen til backend-systemene til tilbyderen av bank- og posttjenester. Sikkerhetsinformasjonen som sendes av applikasjonen i SIM, er: klientfellesnøkkelen som overføres via standarden PKCS# SIMs spesifikke identifikator (ICCID). Figur 2 er en skjematisk fremstilling av det som beskrives. 4) Anvendelse av tjenestene 2 Etter opprettelse av SIM og aktivering av bank- og posttjenestene, finner kommunikasjonen mellom tilbyderens terminal og backend sted via signerte og krypterte SMS-tekstmeldinger. Før kommunikasjon utføres de følgende to suksessive fasene: 1. Elektronisk signatur med privat brukernøkkel fulgt av angivelse av PMPIN; 2. Kryptering av teksten med den symmetriske kryptografinøkkelen knyttet til brukeren. På samme måte er svarkommunikasjonen mellom backend-systemene til tilbyderen av tjenesten og terminalen, basert på den samme mekanismen. I dette tilfellet involverer krypteringen av kommunikasjonen kryptering av teksten med den symmetriske nøkkelen knyttet til SIM, hvilket garanterer at sensitiv

10 9 informasjon i resultatet av tjenestene, særlig transaksjoner, er konfidensielle og kun tilgjengelige for SIM-brukeren. Figur 3 er en skjematisk fremstilling av styringen av kommunikasjonens sikkerhet. Eksempel på anvendelse av en karakteristisk VAS 1 Figur 4 er et diagram over kommunikasjon i mikrobetalingstjenesten. Det ble besluttet å analysere tjenesten for overføring av penger mellom betalingsmiddel (f.eks. Postepay-kredittkort med forhåndsbetaling). Tjenesten består av en overføring av penger fra kortet til en betaler til kortet til en betalingsmottaker, identifisert ved mobiltelefonnummeret. De enkle trinnene som betaleren må utføre for å gjennomføre den angitte operasjonen, er følgende: 1. velge tjenesten ved å gå til SIM-menyen; 2. taste inn beløpet som skal betales; 3. oppgi telefonnummeret til betalingsmottakeren, også hente det fra telefonlisten; 4. oppgi PMPIN. 2 Betaleren og betalingsmottakeren mottar en melding som angir resultatet av operasjonen. Etter at PMPIN er angitt under bekreftelsen (punkt 4), forespørres sikkerhetsplugin-algoritmene i SIM-kortet, hvilket muliggjør den digitale signaturen og krypteringen av meldingen. Figur illustrerer fremgangsmåten som beskrevet nedenfor: 1. Meldingen signeres og krypteres etter oppringing av sikkerhets-plugin på mobilterminalen; 3 2. meldingen sendes til plattformen for tilbyderen av karakteristisk VAS (i dette eksempelet Poste Mobile);

11 3. tilbyderen av karakteristisk VAS gjenkjenner en forespørsel om karakteristisk tjeneste og videresender den til CA (i dette eksempelet Poste Italiane) for dekryptering og verifisering av den digitale signaturen; 4. deretter dekrypteres meldingen; når meldingen er dekryptert, videresendes den til betalingssystemene for verifisering og beregning av operasjonskostnaden;. en bekreftelsesmelding returneres inneholdende all den forespurte informasjonen; 6. svaret krypteres nok en gang og returneres til brukeren. Figur viser ikke den omvendte flyten; denne flyten repeterer stadiene i den direkte flyten. 1 Hensikten er å understreke hvordan kommunikasjon mellom de ulike komponentene i systemet alltid er transparente for brukeren som kun trenger å velge betalingsmottakeren, typen karakteristisk VAS som han eller hun ønsker å anvende, muligens summen som skal betales, og sende meldingen. Som følge av disse handlingene vil brukeren motta på sin egen terminal en bekreftelsesmelding som inneholder koden for operasjonen som utføres av ham eller henne. Når det gjelder en finanstransaksjon sendes også en ytterligere varselmelding om kreditering av brukskontoen til betalingsmottakeren av overføringen.

12 11 P a t e n t k r a v 1 1. Fremgangsmåte for å utføre merverditjenester, VAS, med et svært høyt nivå av sikkerhet ved hjelp av kommunikasjon med plugin i et SIM-kort, der SIMkortet har et minne, M, partisjonert i to uavhengige områder, ett for å styre de grunnleggende telefonitjenestene og et annet for å sikkert lagre og sikre proprietære data, hvilket muliggjør chiffreringsapplikasjonen for en VAS, slike områder er: a) et første område som er dedikert til nettverket, styrt på en sikker måte, også med hensyn til mobiltelefonoperatøren, og opptas av operativsystemet og av filsystemstrukturen, av systemområdet som kreves for tale- og SMSkommunikasjon, av telefonlisten og av de samme SMS-tekstmeldingene; b) et andre område som er dedikert til VAS-oppbevaring, som har som viktige komponenter: plugin for utførelse av sikkerhetsalgoritmene, som er en kombinasjon av hash-algoritmer, symmetriske og asymmetriske kryptografialgoritmer og algoritmer for initialisering og lagring av krypteringsnøkler; koden for merverditjenestene (VAS); en verifiseringskode som bevis på eierskap, POP; et dynamisk SIM-verktøysett, DSTK; der fremgangsmåten omfatter de følgende fasene: a) initialisering av et system med kryptering ved første tilgang ved hjelp av: i) angivelse av en verifiseringskode som bevis på eierskap, PoP, utstedt ved kjøp av SIM-kortet; ii) generering av en ordre-pin-kode som skal knyttes til hver konfidensielle tjeneste med hensyn til sentralt system; 2 iii) generering direkte i SIM-kortet av et par asymmetriske nøkler, én privat og én felles, for anvendelse for den digitale signaturen; iv) sending av fellesnøkkelen via en kryptert melding til en sertifiseringsautoritet (CA) for å opprette et digitalt sertifikat som skal arkiveres og anvendes for all påfølgende kommunikasjon; b) anvendelse av krypteringssystemet for sending av meldinger som vedrører tjenestene, ved hjelp av: i) forespørsel om tjenesten ved å bla i tjenestemenyen i SIM-kortet og angivelse av data og informasjon som kreves for utførelse;

13 12 ii) angivelse av ordre-pin for autorisering av tjenesten; iii) produksjon av et sammendrag av meldingen ved hjelp av en hashalgoritme; iv) signatur av sammendraget ved hjelp av en asymmetrisk algoritme; v) kryptering av den digitale signaturen og av innledningsmeldingen ved hjelp av en AES-algoritme; vi) sending av den krypterte meldingen via binære SMS-tekstmeldinger og ved hjelp av OTA-kommunikasjonsplattformen for tjenesteforespørselen, til det sentrale systemet; vii) dekryptering av SMS-tekstmeldingen via et anrop til CA for validering av brukeren og riktigheten av meldingen og påfølgende svar fra CA for autorisasjon for utførelse av tjenesten Fremgangsmåte ifølge krav 1, hvori paret med asymmetriske nøkler er 24 bit. 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, hvori fellesnøkkelens krypterte melding er i sikkerhetsstandarden PKCS#. 4. Fremgangsmåte ifølge ett av kravene 1 til 3, hvori sammendraget av meldingen produseres ved hjelp av en hash-algoritme SHA Fremgangsmåte ifølge ett av kravene 1 til 4, hvori sammendraget signeres ved hjelp av en asymmetrisk RSA-algoritme med 24 biters nøkkel. 6. Fremgangsmåte ifølge ett av kravene 1 til, hvori kryptering av den digitale signaturen og av innledningsmeldingen finner sted via en AES-algoritme for symmetrisk nøkkel. 7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, hvori AES-algoritmen for symmetrisk nøkkel er 128 bit.

14 1

15 2

16 3

17 4

18

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2481227 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4 "!#$ &% '()%*!"+,#' -. / /0 '12 3-0 - "!4'0 57698;:=83?A@CB D=69EC@CFHG#?JIK8L?M@N?M8KOPECQL

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer