TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº

2 KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell jan 2006 KROM avholder sin 36. Spåtindkonferanse om kriminalpolitikk i tiden januar Vi har denne gangen gitt konferansen tittelen Fengslets nye klær. Det er naturligvis et spill på H.C. Andersens berømte eventyr om keiseren og de nye klærne hans. Gjennom årene har det så å si vært et varemerke og en hovedoppgave for KROM å søke å gjennomskue fengselssystemets og kriminalpolitikkens ideologiske overflate og av dekke realitetene i det som skjer. De såkalte særreaksjonene har vært et hovedtema i denne forbindelse. Er nye særreaksjoner allerede på plass eller på vei? Første dag på årets konferanse, fredag 13. januar, vil vi i første bolk ta opp sider ved barnevernet, og reise spørsmålet om tvangs plassering av ungdom i institusjon fungerer som straff. Om ettermiddagen tar vi opp klientregistreringssystemene som nå vokser fram, særlig det såkalte OASys-systemet som er på vei inn i norske fengsler og kriminalomsorg, og som gir inntrykk av rasjonalitet og human fangebehandling. Spørsmålet er om OASys egentlig er et omfattende nytt kontrollsystem, med store etiske implikasjoner. Lørdag 14. januar tar vi om morgenen opp spørsmålet om varetekt, som skal være et hjelpemiddel i etterforskning, egentlig er straff før dom er falt. Temaet er gammelt, men fortjener stadig oppmerksomhet. Om ettermiddagen er temaet forvaring, som erstattet sikringssystemet for noen år siden. Er det egentlig det gamle sikringssystemet om igjen? Konferansen avsluttes søndag 15. januar, med innledning fra den nye politiske ledelsen om kriminalpolitikken fremover. TORSDAG 12. JANUAR Ankomst, middag FREDAG 13. JANUAR 09:00 Konferansens hovedtema: Fengslets nye klær? 09:15 Barnevernet straff uten dom? Forsker Sturla Falck Repr. for Barnevernet Erfaringer fra Hamburg v/forsker Knut Papendorf Kaffe, diskusjon Ski, lunsj OASys Om å kutte fanger i biter og sette dem sammen igjen Innledere: Professor Hedda Giertsen - avdelingsdirektør Andreas Skulberg Panel som kommenterer: Fra Justiskomiteen Olav Gunnar Ballo Fangerepresentant Fra Datatilsynet Guro Slettemark Fra FO forbundsleder Randi Reese LØRDAG 14. JANUAR 09:00 Varetekt straff før dom? Professor Thomas Mathiesen: Kort om tallenes tale Advokat Frode Sulland Fangerepresentant Forbundsleder Roar Øvrebø Kaffe, diskusjon Ski, lunsj 15:00 Forvaring: Ny straff? Utvidet straff? Berit Johnsen, fra KRUS Master i rettssosiologi Monika Svendsen Psykolog Benedicte Westin fra Ila Ekspedisjonssjef Kristin Bølgen Bronebakk Fangepresentant Kaffe, diskusjon Ca. kl 1800 Slutt for dagen. Middag SØNDAG 15. JANUAR Kl Et kriminalpolitisk Soria-Moria? Justisdepartementets politiske ledelse om kriminalpolitikken fremover Kommentar Diskusjon 1200 Ski, lunsj. Avreise kl Det er ankomst på Spåtind høyfjellshotell torsdag 12. januar om kvelden, og avreise søndag 15. januar kl. 14. Prisen for full pensjon (kost og losji på dobbeltrom) er kr for tre døgn. I tillegg kommer seminaravgift, som er kr for de som betaler selv, og kr for de som får oppholdet dekket av arbeidsstedet. KROM arrangerer felles bussreise Oslo - Spåtind for de som er interessert. Bussreisen koster kr tur-retur. Bussavgang fra Oslo 12. januar blir opplyst senere til de som melder seg på. Så langt det er mulig vil KROM yte tilskudd til fangers opphold. Kaffe, diskusjon Ca. kl Slutt for dagen. Middag. Pga. stor pågang til KROM-konferansene oppfordrer vi interesserte til å melde seg så raskt som mulig. Alle påmeldte vil i siste del av desember få beskjed om de har fått plass eller ikke. Du kan melde deg på a) ved å fylle ut slippen og sende den til KROM (skriv tydelig!), b) ved å fylle ut slippen og fakse den til KROM ( ), eller c) ved å sende påmelding (med alle opplysningene som det bes om på slippen) på til Jeg melder meg som deltaker på KROMs kriminalpolitiske konferanse januar 2006 Navn:... Adresse:...Tlf:... Arbeidssted:...Tlf:... Jeg er KROM-medlem: Ja Nei Jeg blir med på bussturen: Ja Nei Arbeidsgiver betaler seminaravgift: Ja Nei Du må være forberedt på at det blir flere på rommet. Ønske(r) om bestemt(e) romkamerat(er) innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres:...

3 REDAKTØR: Stein Lillevolden Innhold KROM-Nytt nr 1-2/2005 ISSN: KROM-nytt er tidsskriftet til Norsk forening for kriminalreform Alle er velkomne med bidrag til KROM-nytt. Alt som kan øke forståelsen av straffens omfang mottas med takk. KROM-nytt er bladet for deg med et åpent sinn for utradisjonelle løsninger på kriminalproblematikken. Siden KROM-nytt primært er et medlemsblad, ønskes du også velkommen som medlem av KROM. Bladet distribueres til mange offentlige etater, bibliotek og andre interessenter. Takk til alle som har bidratt med artikler og gode råd! ADRESSE: Programvirksomheten som skalkeskjul Anja Benjaminsen, Fangerepresentant i KROM... 4 Gatejuristen - et alternativt rettshjelpstilbud Cathrine Moksness, Prosjektleder for Gatejuristen... 8 Nordisk narkotikapolitik försämring eller förbättring? Professor Henrik Tham Sinnslidende fanger må ut av fengsel Sosionom Arne Heli Den hotfulla kriminalitetskontrollen Professor Janne Flyghed Konsekvenser tiltakspakker og rettssikkerhet Ekspedisjonssjef Kristin Bølgen Bronebakk To tredjedels rettssikkerhet Stein Lillevolden Drug Court Et blandingsmisbruk av juss og behandling Stein Lillevolden KROM Norsk forening for kriminalreform Boks 6740, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Besøk vår Web-side: POSTGIRO: Opplag: 2000 Forside: 2005 Simon Syvertsson side 3

4 Programvirksomheten som skalkeskjul Av: Anja Benjaminsen Fangerepresentant i KROM side 4 Det er sagt mye om programvirksomheten som de senere år har fått utvikle seg innen fengselsvesenet. Argumentasjonen fra Fengselsvesenet har vært at man ønsker å gjøre noe med til bakefallsprosenten blant de kriminelle. Man har samtidig ønsket å hjelpe dem til et liv uten kriminalitet. Går man innføringen av programvirksomheten i sømmene finner man at det er en rekke andre mer plausible for klaringer til denne virksomheten. Utgangspunktet her kan være navneendringen fra Fengselsstyret til Kriminalomsorgen. Allerede med dette ble det gitt signaler på at endringer ville komme. Som også Johan P. Olsen skriver: Som navneskifter har reorganisering stor symbolverdi. De forteller noe om hvilke oppgaver, profesjoner og avdelinger som opp fattes som viktige [ ] (Olsen,1988:66). Skifte av navn til Kriminalomsorgen kunne tyde på at organisasjonen hadde et ønske om å bli assosiert med et omsorgsyrke og ikke bare en straffe- og kontrollvirksomhet. Hvorfor har dette vært så viktig for Fengselsvesenet? Det har nok vært flere grunner til det. Det ser ut til at de har fryktet at fengsel og fengselsbetjenten, som ikke annet enn en vokter, i lengden har blitt vanskelig å legitimere overfor samfunnet (Ravneberg, 2003: ). Et annet spørsmål man samtidig kan stille seg er hvor effektiv Kriminalomsorgen har vært før omorganiseringen? 1 I følge Johan P. Olsen er en mulig generalisering at sjansene for reorganisering vil være størst hvor det er frie ressurser; hvor ressursene ikke allerede blir utnyttet optimalt (Olsen,1988:66). 2 Det kan tyde på at nettopp det har vært tilfellet for Fengselsvesenet. Man har rett og slett hatt for få arbeidsoppgaver å tilby den moderne fengselsbetjent. MULIGHETENES BEGRENSNINGER Det har ikke manglet på kritikk fra opposisjonen på Stortinget de siste tiårene, hva gjelder det norske fengselsvesen. Det har vært en stadig tilbakevendende debatt hva man kan og bør gjøre for å få bukt med kriminaliteten. På 1990 tallet var det flere store kriminalpolitiiske debatter på Stortinget. 3 Det var likevel først med Stortingsmelding nr. 27 (1997) 4 at satsingen på programvirksomheten ble tydelig. Den sier blant annet noe om fullbyrdingens innhold. Programvirksomheten eksisterte også i mindre grad allerede før Kriminalomsorgen omorganiserte. Likevel ble det i forlengelsen av denne omleggingen lagt større vekt på at man ville utvikle denne ytterligere: Det vil bli lagt særlig vekt på å bygge ut programvirksomheten. I tillegg er det et mål at straffen skal gjennomføres med større systematikk og målorientering (Melding 27:7). Det kan se ut til at den kriminalpolitiske debatten hadde ført til at man fra politisk hold igjen skulle prioritere behandling av den kriminelle i fengsel. Men det overordnede formålet med straffen er likevel i følge straffegjennomføringslovens 2 at: straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensynet til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold ( ). Videre i forskriften 1 2 står det at: Så langt det er forenlig med hensynet til samfunnets sikkerhet og den alminnelige rettsoppfatning, skal forholdene legges til rette for at den straffedømte gis mulighet til å endre livsførsel og hindre til bakefall (Straffegjennomførings loven, 2002). Man ser her at man har visse overordnede mål som kommer forut for det rehabiliterende hensyn til den innsatte. 5 Hva innebærer disse overordnede mål? I dag har Kriminalomsorgen, i større grad enn noen gang, stilt sikkerheten i høysetet. Man har nektet alle innsatte i norske fengsler bruk av pc på cellene, man har økt hyppigheten av kontroll ved besøk, telefonering og lesing av innsattes post. Man har videre innskrenket

5 mulighet for soning på åpen anstalt, frigangsordninger til skole og arbeid. Også permisjoner og mulighet for fremskutt løslatelse (⅔-tid), har man valgt å skjære ned på. Dette skal altså motvirke nye straffbare handlinger, være forenlig med hensynet til samfunnets sikkerhet og den alminnelige rettsoppfatning. Når alle disse godene er tatt fra den innsatte og hensynene i straffegjennomføringen er fulgt, så skal forholdene legges til rette for at man skal få mulighet til å endre livsførsel. Nei, den mest plausible forklaringen på programvirksomheten er ikke at dette skal hindre residiv eller komme den innsatte til gode. ENDREDE FORHOLD Når det gjelder forholdet til brukerne levner det liten tvil om at innføringen av programvirksomheten har endret forholdet mellom den innsatte som bruker og fengselsbetjenten som programleder. Om det er til det positive for den innsatte, er vel heller lite sannsynlig. Fengselsbetjenten har gått fra å være en nøkkelbærer til å bli en behandler; noe som krever en helt annen inngripen overfor den innsatte. Det har vært hevdet fra flere hold at innføringen av programvirksomheten i fengselet har gitt fengselsledelsen og i stor grad fengselsbetjenten enda mer makt overfor den innsatte enn det man hadde tidligere. 6 Det kan det vel være liten tvil om er riktig. Fengselsbetjenten har i dag langt større muligheter til å intervenere i de innsattes privatliv. Man bruker programvirksomheten som en mulighet til å få innsyn i de innsattes innerste følelsesliv. Et innsyn som fører til at man tilegner seg kunnskap kunnskap man vil komme til å kunne bruke i andre situasjoner enn der den var tiltenkt brukt. Fengselsbetjenten har med innføringen av programvirksomheten fått et alvorlig ansvar overfor mennesker i en svært alvorlig og vanskelig situasjon. Ut over det faktum at fengselsbetjenten sjonglerer med to uforenlige hatter, at arbeidet som vokter ikke er forenlig med denne nye arbeidsoppgaven, må det være lov å spørre seg om fengselsskolen overhode har kvalifisert betjenten til en slik alvorlig oppgave. Svaret mitt her må være nei, til tross for at betjenten selv liker å tro at de håndterer denne nye utfordringen. Metodene som programvirksomheten bygger på kan vi kanskje kalle ny teknologi (i følge dem selv er det i hvert fall ganske så banebrytende) til tross for at vi har sett det så alt for mange ganger før. Innføringen av programvirksomheten har i stor grad endret flere forhold i Kriminalomsorgen. Marianne Antonsen og Torben Beck Jørgensen skriver også om dette i sin bok om skiftende bilder fra den offentlige sektor. De hevder i sin bok, blant annet, at ny teknologi fører til at forholdet til brukerne endres (Forandringer i teori og praksis, 2000:60). PROGRAMBETJENTENES FAGLIGHET Man må også anta at programvirksomheten, som teknologisk nyvinning, har ment å gripe inn i organisasjonens faglighet og at personalforhold og arbeidsformer skulle påvirkes; da i den forstand at fengselsbetjenten i dag skal kunne arbeide som behandler i etaten. Den gamle fengselsbetjenten, som ikke trengte kvalifikasjoner ut over det å være stor og sterk, kommer i dagens fengselsvesen til kort det har da også vært et av hovedmålene fra vesenets side. I en diskusjon nettopp om organisasjoners faglighet har man i boken Forandringer i teori og praksis tatt med et eksempel fra Kortog Matrikelstyrelsen i Danmark, hvor den etatslignende interne utdannelsen av ansatte er stoppet opp og man har begynt å rekruttere akademikere og ekstern utdannede mellomteknikere (For andringer i teori og praksis, 2000:60). I fengselsvesenet kan man hevde at det motsatte er tilfelle; man har kommet frem til at man vil bruke egne krefter i kampen mot kriminaliteten. Man har omskolert sine egne frontlinjebyråkrater 7 til å drive terapeutisk virksomhet. Yrkesgrupper som er ansett for å være fagfolk på området blir skjøvet ut på sidelinjen. Det finnes også i dag psykologer og psykiatere i norske fengsler. Likevel har de på langt nær så tett oppfølging med fangene som det betjentene har fått med sin side 5

6 side 6 nye rolle i fengselet. Man har i stede fått, det de selv tror er en profesjonalisering av betjentrollen. ET PROGRAM FOR ET HVERT PROBLEM Det enkelte fengsel har så langt jeg kan se frihet til selv å velge om de ønsker å innføre programvirksomhet ovenfor sine innsatte. Det er ikke noe offentlig materiale som tilsier at dette er en aktivitet som blir tvunget på det enkelte fengsel ovenfra. Likevel ser man at det blir innført i de fleste fengsler over hele landet. Dette gir meg enda en grunn til å tro at det ikke er den innsattes muligheter til å endre livsførsel som står i høysetet når man snakker om programvirksomhet i norske fengsler. Det ligger mye arbeid og investering fra sentralt hold for å få inn programvirksomheten. Bare i forbindelse med iverksettingen av Ny Start programmet ble det bevilget 2 millioner kroner til utvikling og iverksetting (Hauge, 2002:66). Det gir oss en god pekepinn på hvilke ressurser som er lagt ned og dermed prestisjen som ligger i å få disse programmene til å bestå. Regionene som er overordnet de enkelte lokale fengsler har dessuten et incentiv for å få flest mulig i sin region til å innføre programvirksomheten ved at de får betalt fra sentralt hold for hver enkelt innsatt som gjennomfører et program. Det er altså da selvfølgelig også store økonomiske interesser, også for ledelsen på regionalt og lokalt nivå som gjør at programvirksomheter blir innført (og ikke minst fortsetter) i de enkelte fengsler. Det er videre stor forskjell på hvilke typer programmer som blir innført i de ulike fengslene. Dette kan også tyde på at det er en viss lokal frihet hva angår programvirksomheten. Ledelsen ved de enkelte fengsler vurderer altså selv hvilke typer programmer som passer sitt fengsel og sine innsatte best. Man har over tid utviklet til dels mange ulike typer programmer, 8 slik at man nærmest skal ha et program skreddersydd for et hvert problem. Dette tyder på at man fra sentralt hold har helgardert seg slik at fengslene ikke skal ha muligheten til å motsette seg innføring av programvirksomheten, med det argumentet at det ikke passer deres fangegruppe. Tvangen er der den er bare ikke så synlig for det blotte øye. STRATEGISKE RESPONDENTER Så hvordan forklarer man den sterke økningen av programvirksomheten? Ganske sikkert har økningen en sammenheng med krav nedenfra, fra fengselsbetjenten selv. Med programvirksomheten har betjentene som sagt fått nye utfordringer i jobbsammenheng, og man har selvfølgelig ønsket å utvikle denne delen av arbeidet i enda større grad. Men for at dette skal ha fått utvikle seg har man måtte kunne vise til gode resultater på de første programmene som ble innført i fengselsvesenet. Ønsket om fortsettelse og utvidelse av programvirksomheten har vært sterkt fra kurslederne (altså betjentene selv), og evalueringen av de første programmene har blitt farget av dette. Dette har man også selv tatt høyde for kan ha skjedd i evalueringen av Ny Start prosjektet: En usikkerhet ved undersøkelsen kan være at enkelte av respondentene kan ha svart strategisk. Dette kan spesielt gjelde kurslederne, som kan ha egeninteresse i at programmet skal fortsette, og at det gis midler til videre drift (Danielsen og Meek Hansen, 1997:7). De har her også tatt høyde for at Hawthorneeffekten 9 kan ha gjort seg gjeldende under nevnte evaluering. Evert Vedung skriver også om problemet med Hawthorneeffekten i forbindelse med evaluering av offentlige tiltak: [ ] Hawthorneefffekten hänger således i hop med människans unika förmåga till avsiktlig och medvetet handlande. I det experimentella tänkandet försöker man eliminera eller konstanthålla dylikt avsiktlig agerande (Vedung,1998:143). SPENNENDE UTFORDRINGER TIL EN SLITT YRKESGRUPPE Kriminalomsorgen har altså vektlagt, det de selv kaller ny kompetanse i organisasjonen: Medvirkning til en mer systematisk og målrettet straffegjennomføring krever en annen og delvis ny kompetanse, var hva man kom frem til i forbindelse med de nye målsettingene (Melding 27:8). For å få til dette ble det, i følge Kriminalomsorgen selv, lagt spesielt vekt på fengselsbetjentens utdanning. Det store spørsmålet er jo likevel om dagens fengselsbetjent står så mye bedre rustet enn det de gjorde for bare noen år tilbake. Man har altså villet gi fengselsbetjenten flere og mer spennende arbeidsoppgaver. Så hva har de fått? Fengselsbetjentene har i dag, i tillegg til sin toårige utdannelse ved fengselsskolen muligheter til å kurses ved KRUS i å kunne lede programvirksomheter. Informasjonen som foreligger om instruktørenes kvalifikasjoner og utdanning sier i mange tilfeller lite om hvor langvarig eller intensiv kursingen av instruktørene er. For å bli Ny Start-instruktør kreves det kun et14 dagers kurs og ellers må man, for å kvalifisere seg som instruktør i ATV, utover grunnkurset gjennomføre en spesialopplæring over 1,5 år samtidig med driften av selve gruppen (www.krus.no). Det er viktig å merke seg at man ved siden av disse sideaktivitetene fremdeles går i fullt arbeide som nøkkelbærende betjenter. Det er i så måte relevant å spørre seg om kvaliteten på det man sitter igjen med etter spesialopplæring og kursing; innehar betjentene cognitive skills gode nok til å lære det bort til de innsatte? I dag skal betjentene altså inneha, til dels, mange kvalifikasjoner som tidligere var forbehold ledelse og behandlere i fengselet. Yngvil Grøvdal gjengir sin bok

7 Sånn er det bare fra et innlegg til direktøren i KRUS, Harald Føsker 10, og hva han mener en fangevokter i dag må kunne. Her uttaler han blant annet at: En fengselsbetjent må kunne noe om administrasjon som sikkerhet, standarder, kontroll teamarbeid og stressmestring. Han må også ha institusjonskunnskap, dvs. kunne noe om dynamikk, behandling, empati og motivasjon. Videre må han kunne være kontaktbetjent, det innebærer blant annet innsikt innen områder som prosesser, kommunikasjon, eksternt lovverk og systemer i samfunnet. Soningsplanlegging må han også beherske, det innbærer kunnskaper innen områder som pedagogikk, kreativitet og samfunnskunnskap. Programvirksomheten krever kunnskap innen områder som gruppeprosess, fleksibilitet, lederskap, teori og metoder og opplæring innen de aktuelle programmene. [ ]. (Grøvdal, 2001: ). Dette viser med all tydelighet at arbeidsmengde og utfordringer har økt for en fengselsbetjent de senere årene. Spørsmålet er altså som tidligere nevnt, om det motivet som er oppgitt er det reelle motivet. Det er mye som tyder på at innføringen av programvirksomheten har kommet som en følge av behovet for å legitimere frihetsberøvingen overfor samfunnet, skape flere spennende arbeidsoppgaver for en sliten og utdatert gruppe fengselsbetjenter og sist men ikke minst; sørge for at programvirksomheten fortsatt får leve og utvikle seg. 1 Det har foregått en enorm reorganisering av etaten de senere år. 1. januar 2001, innførte man blant annet ordningen med regionsledelsen slik de eksisterer i dag. For mer om dette, se Stortingsmelding nr. 27: Om Kriminalomsorgen. 2 Johan P. Olsen henter sine betraktninger her fra Brown (1979) og Cyert og March (1963). 3 For en oversikt over de ulike partipolitiske synspunkt se Malin S.Hauges Avvik og identitet,2002:kap.5. 4 Heretter kalt Melding For en diskusjon om økende kontroll og behandling i fengsel, se Bodil Ravnebergs Undervisning og opplæring i fengslet (2003:kap.6). 6 Se, blant andre, Bodil Ravneberg (2003.Kap.6). 7 Begrepet er hentet fra og oversatt etter Lipskys uttrykk street level bureaucrats (Lipsky,1980) 8 Det er i dag over 30 ulike programmer i Kriminalomsorgens regi (Strategi for faglig virksomhet i kriminalomsorgen,2004: vedlegg 3). 9 Navnet stammer fra en undersøkelse gjort ved Hawthorne-fabrikkene i USA i Her ville man undersøke hva som innvirket på produktiviteten til arbeiderne ved at man stadig endret arbeidsforholdene til seks kvinner ved fabrikken. Det som forundret forskerne var at uansett hva man gjorde, så steg produktiviteten til arbeiderne. Det man fant ut var at undersøkelsen hadde ført til en større gruppetilhørighet og et ønske om at man ville få til gode produksjonsresultater (Hellevik,2002:93). 10 Innlegget Yngvil Grøvdal gjengir er et referat fra Føskers innlegg som han hadde da Justisdepartementet avholdt et seminar under navnet Faget i fokus på KRUS i juni Referatet kan leses i Kriminalomsorgens internavis Aktuelt for kriminalomsorgen nr 4, Litteraturliste Danielsen, Trond og Wilhelm Meek Hansen (1997): Ny start for norsk fengselsvesen? Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. (Dokumentasjon og debatt, nr.3) Forandringer i teori og praksis skiftende billeder fra den offentlige sektor. Antonsen, Marianne og Torben Beck Jørgensen (red). København: Jurist- og Økonom forbundets Forlag, Grøvdal, Yngvil (2000): Sånn er det bare! En kvalitativ studie av fengselsbetjenters arbeid. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, avdeling for rettssosiologi. Universitetet i Oslo. (Skriftserie nr.67/2001) Hauge, Malin S. (2002): Avvik og identitet. Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengselsinstitusjon, politikk og media. Hovedfagsoppgave i administrasjon- og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hellevik, Ottar (2002): Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo. Universitetsforlaget. Olsen, Johan P. (1988): Statsstyre og institusjonsforming. Oslo. Universitetsforlaget. Lipsky, Michael (1980): Street Level Bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. NewYork. Russell Sage Foundation. Ravneberg, Bodil (2003): Undervisning og opplæring i det moderne fengslet. Dannende eller disiplinerende? En undersøkelse av fengselsundervisningen i Bergen og Oslo. Rokkansenteret, Universitetet i Bergen. (Rapport nr. 5) Straffegjennomføringsloven. Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff. Strategi for faglig virksomhet i kriminalomsorgen (2004). Stortingsmelding nr. 27 (1997): Om kriminalomsorgen. Vedung, Evert (1998): Utvärdering i politikk och fövaltning. Sverige. Studentlitteratur. side 7

8 Gatejuristen - et alternativt rettshjelpstilbud Hva er Gatejuristen? Gatejuristen er et alternativt rettshjelpstiltak for tyngre rusavhengige. Kort fortalt skal Gatejuristen være et lavterskeltilbud med oppsøkende rettshjelp. Formålet er å bedre rettsikkerheten for gruppen, ved å gi dem bistand til å benytte seg av sine juridiske rettigheter. Av Cathrine Moksness, Prosjektleder for Gatejuristen. side 8 Gatejuristen drives i samarbeid av Fransiskushjelpen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Vi har kontor i Fred Olsens gt. 1, tvers ovenfor Børsen. Lokalet ligger på gateplan. BAKGRUNN Bakgrunnen for prosjektet kom i gang, er at den tradisjonelle rettshjelpen ikke når de rusavhengige. I motsetning til den tradisjonelle rettshjelpen som er et avventende rettshjelpstilbud, skal Gatejuristen være oppsøkende. Det er det gatenære arbeidet som vil stå sentralt og som vil skille Gatejuristen fra andre rettshjelpstilbud. Vi skal være der hvor de rusavhengige er i deres miljø, på gaten, hospits, væresteder osv. I dag finnes det ikke andre rettshjelpstilbud i Norge som er rettet spesielt mot rusavhengige. I Danmark har Gadejura, et lignende tiltak eksistert i lengre tid, og er et forbilde for Gatejuristen. Gadejura klarer å nå gruppen ved oppsøkende rettshjelpsarbeid. Slik jeg ser det er tilgjengeligheten og terskelproblematikken som utgjør den store barrieren for at rusavhengige skal benytte seg av dagens rettshjelpstilbud. BARRIERER VED DAGENS RETTSHJELPS- ORDNING FOR UTSATTE GRUPPER Selv om gruppen hadde klart å oppsøke dagens rettshjelpstilbud, er det ikke sikkert at de hadde fått den juridiske bistanden de ønsker. For det første antas det at svært mange av deres saker vil falle utenfor fri rettshjelpsordningen, og få har råd til å betale for juridisk bistand. Fri rettshjelpsordningen ment som en rettssikkerhetsgaranti for utsatte grupper i samfunnet. Flertallet er avhengig av økonomisk støtte, helsehjelp og andre hjelpetiltak fra det offentlige for å overleve, noe som medfører at de fleste sakene hvor de rusavhengige trenger rettshjelp er i saker hvor det offentlige er motpart. Av denne grunn faller de også utenfor fri rettshjelpsordningen. I mange av sakene hvor det offentlige er innblandet, anser lovgiver at forvaltningens veiledningsplikt er tilstrekkelig. Det er en kjensgjerning at veiledningsplikten til forvaltningen ofte ikke blir oppfylt på en tilfredsstillende måte. I realiteten opptrer det offentlige ofte som motpart til den private part, i dobbeltrollen med også å være vedtaksmyndighet. Rusavhengige er en stigmatisert gruppe og det smitter dessverre også over på det offentliges behandling av dem. Karakteristisk for gruppen er at de har omfattende og komplekse problemer, og de er tidkrevende å jobbe med dem. Ved at for eksempel sosialkontor har store kapasitetsproblemer, kan det lett skje at noen blir glemt og ikke får den hjelp de måtte trenge. For det andre er det få som har råd til å betale for juridisk bistand. De fleste lever innenfor en dag-til-dag ramme, hvor rusen eller jakten på rusen er det sentrale. I desember 2004 ble egenandelen på fri rettshjelp gjeninnført. Det er således misvisende å kalle ordningen for fri rettshjelp. For mange er det ikke en prioritert oppgave å søke juridisk bistand i utgangspunktet, og for

9 mange vil det ikke være mulig å betale en egenandel på kr 795,- Dette vil få en indirekte følge får gruppen. Det er advokatene som er satt til å kreve inn egenandelen. Ved at advokatene blir satt i rollen som kreditor, vil mange vegre seg for å ta imot rusavhengige som klienter. Dette vil bli en ekstra belastning for den enkelte advokat, i tillegg til den omstendelige søkerprosessen som fri rettshjelpsordningen medfører. ANTATTE SAKSOMRÅDER Gjennom kjennskap til gruppen og tideligere rettshjelpsundersøkelser, tyder på at de fleste sakene hvor de rusavhengige trenger juridisk bistand er på velferdsrettens område og hvor det offentlige er motpart. Det er antatt at de har flest problemer er i saker som gjelder sosial- og trygderett, familierett, bolig og gjeld. FRIVILLIG INNSATS I prosjektet er det en fast ansatt, og prosjektet er derfor avhengig av frivillig innsats for å ha tilstrekkelig kapasitet. Allerede før oppstart hadde mange meldt seg som frivillig. 25 jurister og advokater. Kristian Andenæs, professor i rettssosiologi, er med som rådgiver. Juss-Buss har involvert seg i Gatejuristen. De har vært med på forprosjektet og er også med på oppstarten av hovedprosjektet som startet nå 17. januar i en 5 ukers periode. Mitt håp er at Juss-Buss etter denne perioden vil fortsette sitt samarbeid. FINANSIERING I Norge har rettshjelp til ubemidlete i utgangspunktet vært offentlig finansiert. Ovenfor denne gruppen har det offentlige hittil ikke tatt ansvar. Gatejuristen ønsker å fremstå som en fri og uavhengig rettshjelpsinstitusjon. Dette ønsket vil lettest kunne oppfylles ved at finansieringen i hvertfall i prosjektsperioden i sin helhet eller i overveiende grad er privat. FORVENTEDE VIRKNINGER Mitt håp er at de rusavhengige ved hjelp av Gatejuristen i større grad vil klare å benytte seg av de mulighetene som finnes i velferdssamfunnet. Gatejuristens arbeid vil kunne gi svar på om de rusavhengige klarer å benytte seg av de rettighetene de har krav på ved hjelp av juridisk bistand. Dersom vi lykkes med dette vil det bli spennende å se hvordan velfredssystemet og lovgivningen håndterer krav som stilles i rettslige former fra de rusavhengige. side 9

10 Denne artikkelen ble spist av et ondartet virus, slik at den ikke kom med i forrige nummer av KromNytt, men vi prøver igjen: Nordisk narkotikapolitik försämring eller förbättring? Betydelsen av den nordiska narkotikapolitiken Professor Henrik Tham side 10 Narkotikapolitiken i Norden är självfallet viktig för de nordiska länderna. Politikens betydelse sträcker sig dock vidare. Den påverkar Europa och även världen genom sitt inflytande på bland annat Förenta Nationerna. Det finns ett antal skäl för varför våra länders narkotikapolitik är viktigare i världen än vad vår befolkningsandel antyder. De nordiska länderna är avancerade välfärdsstater. De står för många länder som exempel på en framgångsrik socialpolitik, som något för andra att sträva efter. Narkotikapolitiken utgör en del av välfärds- och socialpolitiken. Det blir därför också naturligt att andra länder vänder sig till Norden för att se hur vi definierar och hanterar narkotikafrågan. De nordiska länderna har också traditionellt varit kända i världen för en progressiv kriminalpolitik och strävan att begränsa användningen av fängelse. De nordiska länderna har fortfarande bland de lägsta fångpopulationerna i världen (Christie 2004). Då narkotikapolitiken ingår i kriminalpolitiken är det rimligt att förvänta sig att också här Norden står som det goda exemplet som många ser upp till. Att vara ett land som andra har respekt för innebär samtidigt en risk. Om landet inom till exempel kriminal- och narkotikapolitiken väljer en repressiv linje, kan denna också bli tongivande och något att ta efter. Ett sådant exempel i narkotikapolitiken har tyvärr Sverige blivit. Landet tillhör nu dem som trycker på för en politik i riktning mot ökad straffrättslig kontroll. Detta är särskilt allvarligt i ett europeiskt sammanhang. Europa har i världssamfundet stått för en relativt sett mer liberal narkotikapolitik och också försökt driva denna linje inom Förenta Nationerna. Sverige spräcker den europeiska bilden och kan av andra och mer hårdföra stater hållas fram som bevis för att det även i Europa krävs hårdare tag. Sverige blir med eller mot sin vilja en allierad till länder som USA och Ryssland och även till direkt odemokratiska regimer. Att man kan peka på att till och med ett nordiskt land kräver hårdare tag mot narkotikan blir ett särskilt tungt politiskt argument. LIKHETER OCH OLIKHETER I NARKOTIKAPOLITIKEN Att de nordiska länderna i Europa och världen betraktas som relativt enhetliga innebär nu inte att de också haft samma narkotikapolitik. Skillnaderna har genom åren varit tydliga. Enkelt uttryckt kan Danmark sägas ha skilt sig från Finland, Norge och Sverige (Island har ej tagits med i denna analys), (Laursen 1998). Danmark blev symbolen för narkotikaliberalismen i Norden. Särskilt demonstrerades detta genom fristaden Christiania i Köpenhamn. Cannabis såldes där öppet till nordiska turisters förtjusning eller förfäran. Polisen såg också i allmänhet mellan fingrarna även om tillslag förekom. I Danmark gjordes åtskillnad mellan olika typer av narkotika, vilket bland annat innebar att cannabis betraktades som ett mindre farligt preparat i såväl lagstiftning som lagtillämpning. Den danska hållningen utmärktes också i jämförelse med de övriga ländernas av harm reduction eller skadereduktion (Laursen & Jepsen 2002).

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Torsdag den 24. august 1978 kl. 14 Sektionsmøde Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Se bilag 10 Debatleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge.

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Forbud mot rasistiske organisasjoner, ytringer og demonstrasjoner i Sverige og Tyskland

Forbud mot rasistiske organisasjoner, ytringer og demonstrasjoner i Sverige og Tyskland Forbud mot rasistiske organisasjoner, ytringer og demonstrasjoner i Sverige og Tyskland Rapport fra en studiegruppe nedsatt av Justisdepartementet m/ forslag til ny lovgivning Avgitt til justisministeren

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum

OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) i forbindelse med OMODs 10-års jubileum OMOD 2003 1 ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (OMOD) Rapport 2003 i forbindelse med OMODs 10-års jubileum 2 OMOD 10 ÅR Innhold Innledning 3 10-års hilsner 4 Hva er OMOD? 10 I begynnelsen 11 Slik

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Håndtering av utagering

Håndtering av utagering Kurt Idar Løkke Elvegård Masteroppgave Håndtering av utagering ansattes oppfatning og opplevelse Masteroppgave i sosialt arbeid Trondheim 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»?

Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? NIBR-rapport 2014:6 Sigrid Stokstad Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Økt bruk av «Program mot ruspåvirket kjøring»? Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,- til kr 350,-og

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Samme begrep, ulik betydning?

Samme begrep, ulik betydning? Samme begrep, ulik betydning? En studie av begrepet folkhemmet i en sosialdemokratisk og en nasjonalistisk diskurs Hjemmeoppgave i Antall ord: 5880 STV4104B - Tekstanalyse Våren 2012 av Lars Petter Berg

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger

Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring med terrorhandlinger Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland, Norge Åpenhet og trygghet i de nordiske samfunn etter erfaring

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: TID

Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: TID Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: TID w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 2 /2011 10. årgang 1 Lektorbladet 02/2011 LEDER Tid til overs? Marit Kleppe Egge, redaktør En

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008. Jernbane er også trafikksikkerhet

For Jernbane. Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008. Jernbane er også trafikksikkerhet For Jernbane Tidsskrift utgitt av For Jernbane 27. årgang Nr. 3-2008 Jernbane er også trafikksikkerhet www.jernbane.no 3-2008 For Jernbane Neste stopp Sandefjord Lufthavn Torp Nå kan du reise med NSB helt

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer