MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannareid, nærmere beskjed på hvilket sted vil det bli gitt beskjed om senere. Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/03 03/00712 REFERATSAKER SAKSLISTE 0022/03 03/00037 KULTURMIDLER SØKNADSFRIST /03 03/00577 IDRETTSMIDLER FOR /03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG 0025/03 02/01388 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR KONSERT I STAKKVIK 0026/03 02/00297 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARLSØY FOLKEBIBLIOTK OG SKOLEBIBLIOTEKENE 0027/03 03/00703 GODKJENNING AV STAKKVIK BARNEHAGE Hansnes, Linda Myrseth Leder

2 Sak 0021/03 REFERATSAKER Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00712 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering. Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: 1. 03/ DS 0025/03 KUOP/OPL/OO MILJØ OG LANDBRUKSKONTORET OFFENTLIG ETTERSYN AV SØKNAD OM UTVIDELSE AV OPPDRETTSVOLUM (SAMLOKALISERING) PÅ LOKALOTEN STRANDMO I KARLSØY - DÅFJORD LAKS AS 2. 03/ DS 0026/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT ANMODNING OM UTTALELSE TIL UTBEDRING AV FJELLHYTTE/HVILEBU PÅ GBNR. 11/23 SKOGSFJORD 3. 03/ DS 0027/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL UTTAK AV MASSER I FORB. MED RENSKING OG SIKRING AV MASSETAK I GLIMBUKTA, GBNR. 39/7, RINGVASSØY 4. 03/ DS 0028/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT SØKNAD OM FRADELING AV FRITIDSTOMT RUNDT EKSIST. ELDRE VÅNINGSHUS FRA GBNR. 37/2, REINØYA / DS 0029/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT SØKNAD OM FRADELING AV 2 TOMTER TIL VANNBEHANDLING FRA EIENDOMMEN GBNR. 42/2+5, HESSFJORD 6. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole. Møte holdt Side 2 av 2

3 Sak 0021/03 7. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Stakkvik skole. Møte holdt Avslag fra barne-, ungdoms- og familieforvaltningen på søknad om midler til ungdomssatsing i distriktene Kopi av brev til ordføreren vedr. skoleskyssordningen i Karlsøy. 11. Melding om vedtak i Troms fylkeskommune, samferdselsutvalget i møte om endret skyssgrense for elever i 2. og 3. kl. Side 3 av 3

4 Sak 0022/03 KULTURMIDLER SØKNADSFRIST Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 03/00037 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Årets kulturmidler fordeles som følger : Belastes post , kulturmidler, driftstilskudd til private organisasjoner. 1. B/L Fremad, Vannareid Kr ,- 2. UL Fremad, Helgøy 4 000,- 3. Nordeidet bygdeforening 4 000,- 4. UL Start, Grunnfjord 6 000,- 5. UL Blåfjell, Hansnes ,- 6. UL Ulabrand, Gamnes ,- 7. U/L Valhall, Kristoffervalen 4 000,- 8. Ørheim bygdelag 4 000,- 9. Dåfjord Husflidslag 4 000,- 10. B/L Vågheim, Vannvåg ,- 11. Kristoffervalen Velforening 2 000,- 12. Fjord-Vatn Husflidslag 2 000,- 13. Reinøy pensjonistforening 2 000,- 14. Ringvassøy pensjonistforening 2 000,- 15. Vannareid Pensjonistforening 2 000,- 16. Nordeidet bedehusforening 1 000,- 17. Reinøy kirkeforening 1 000,- 18. Vannøy kirkeforening 1 000,- 19. Vannøy bedehusforening 1 000,- 20. Karlsøy menighet, diakonen , , ,- 23. Sangkoret Amatøran 1 000,- 24. Ringvassøy Musikkorps 6 000,- 25. Finnkroken Husflidslag 2 000,- 26. Reinøy Handarbeidslag 3 000,- 27. Vannøy Modellflyklubb 5 000,- 28. Studio 7, Vannareid 3 000,- 29. Norges Blindeforbund 1 250,- 30. Ungdomsklubben, Vannareid 6 000,- 31. Stiftelsen Jan Baalsrud 5 000,- 32. Bygdesentralen Vannøy 5 000,- 33. Karlsøy jeger og fiskeforening Kr 8 000,- 34. Ørna 4 H, Stakkvik 4 000,- 35. Ringvassøy Danseklubb 4 000,- Side 4 av 4

5 Sak 0022/ Ringvassøy Bridgeklubb 2 000,- 37. Vannareid speidergruppe 2 000, - Kulturvern/museer. Tilskudd fra post Burøysund Bygdemuseum Kr ,- 40. Karlsøy og Helgøy historielag 5 000,- Mediaformål. Post Karlsøy Nærradioforening Kr ,- Saksutredning: Støtte til kulturarbeid har som målsetting å bidra til å Realisere intensjonene i barne- og ungdomsplanen - oppvekstmiljøet for barn og ungdom skal tilrettelegges slik at det gir trygghet, stimulanse og muligheter til utfoldelse Styrke samarbeid, fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet Stimulere til utvikling av nye ideer og mangfoldig kulturliv i kommunen Gi befolkningen anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke- profesjonelle Kulturmidler kan deles ut til institusjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner/prosjekt. Kulturmidlene gis i første rekke til kommunale kulturtiltak, men kan også gis til fellestiltak i fylket. Rebbenes UIL, Stakkvik IL og Ringvassøy IL har søkt om kulturmidler. Idrettslagene får tildeling av egen post og er normalt ikke prioritert ved denne tildelingen. Det er i år ikke innstilt på at idrettslagene får tildeling fra kulturmiddelene. Se lagenes søknader om idrettsmidler. Burøysund Bygdemuseum er det eneste museet i drift i kommunen. KO har tidligere vedtatt at det ikke skal gis støtte til utviklingslag. Men også slike lag som har prosjekt som defineres under kulturbegrepet, bør kunne gis støtte. Noen lag renoverer sine hus. Øremerkede midler til dette ble strøket av budsjettet for mange år siden. Kulturmidlene er etter retningslinjene et aktivitetstilskudd. Samtidig er funksjonelle hus grunnlaget for aktivitet i bygdene. Dette er det tatt hensyn til i forslaget til fordeling av kulturmidler. Til fordeling er det på budsjettet kr ,-. Det foreslås at det nå tildeles kr ,- ( 73 % ) av midlene. Søknadsfrist for kommunale kulturmidler var 10.mai. Side 5 av 5

6 Sak 0022/03 Alle registrerte lag og foreninger har fått tilsendt søknadspapirer. I år er det kommet inn 40 søknader om kulturmidler, 9 flere enn i fjor. Søknadene er som vanlig veldig forskjellig i form og innhold. Noen lag har sendt inn årsmelding, medlemsoversikt, revidert regnskap, budsjettforslag og aktivitetsplaner. Andre søknader er mer knappe. Oversikt over søkerne: 1. B/L Fremad, Vannareid, 125 medl., årsm., budsjett, regnskap 2. UL Fremad, Helgøy, 133, årsb., regnskap, budsjett, akt.planer 3. Nordeidet bygdeforening, U.L.Start, Grunnfjord, 46, årsb., rev. regnskap 5. UL Blåfjell, Hansnes, 204, årsm., akt.plan, medlemsliste, rev. regnskap 6. UL Ulabrand, Gamnes, 43, årsm., rev. regnskap 7. U/L Valhall, Kristoffervalen, Ørheim bygdelag, årsb., regnskap 9. Dåfjord Husflidslag, B/L Vågheim, Vannvåg, 83, akt.plan 11. Kristoffervalen Velforening 12. Fjord-Vatn Husflidslag, 22, årsm. 13. Reinøy pensjonistforening, Ringvassøy pensjonistforening, Vannareid Pensjonistforening, 35, årsm., regnskap 16. Nordeidet bedehusforening, Reinøy kirkeforening 18. Vannøy kirkeforening, Vannvåg bedehusforening, Karlsøy menighet, diakonen 1., årsrapport Sangkoret Amatøran, Ringvassøy Musikkorps, 32, årsb., regnskap, budsjett 25. Finnkroken Husflidslag,16, årsb.,akt.plan 26. Reinøy Handarbeidslag, 14, årsb., rev. regnskap 27. Vannøy Modellflyklubb, nystartet klubb 28. Studio 7, Vannareid, Norges Blindeforbund 30. Ungdomsklubben, Vannareid,51, årsb., regnskap 31. Stiftelsen Jan Baalsrud, årsb., rev. regnskap 32. Bygdesentralen Vannøy, årsb., regnskap 33. Karlsøy jeger og fiskeforening, 96, årsb., regnskap, budsjett, vedtekter 34. Ørna 4 H, Stakkvik, 18, årsplan, medlemsliste 35. Ringvassøy Danseklubb, 71, årsb. 36. Ringvassøy Bridgeklubb, Vannareid speidergruppe, 22, årsb., møteplan, regnskap 38. Burøysund Bygdemuseum, 42 voksne, 15 barn, årsm.,regnskap, budsjett Side 6 av 6

7 Sak 0022/ Karlsøy Nærradioforening, årsm., regnskap 40. Karlsøy og Helgøy historielag, 20, årsb., akt.planer 1. Retningslinjer for tildeling. 2. Kulturmidler Skriv til lag og foreninger i Karlsøy kommune datert Søknadene fra lag og organisasjoner. Side 7 av 7

8 Sak 0023/03 IDRETTSMIDLER FOR 2003 Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00577 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Idrettsmidlene tildeles i samsvar med innstillingen fra Karlsøy idrettsråd i sak 3/2003. Belastes post , tilskudd til private organisasjoner. Rebbenes UIL Kr ,- Stakkvik IL 8 000, - Ringvassøy IL , - Vannøy FK , - Vannøy SK , - Saksutredning: Oversikt søkerne: REBBENES UIL 52 voksne medlemmer, 11 barn. Idrettsaktiviteter: Ski og friidrett (løp) om sommeren for voksne og barn. Andre aktiviteter: Fester og diverse arrangement for voksne og barn. Årsmelding, regnskap 2002, budsjett Søknadssum: Kr ,- STAKKVIK IL 29 voksne medlemmer, 26 barn. Idrettsaktiviteter: Ski, volleyball. Andre aktiviteter: Fester og diverse arrangement for voksne og barn. Årsberetning, regnskap Søknadssum: Kr ,- RINGVASSØY IL 100 voksne medlemmer og 107 barn. Idrettsaktiviteter: Fotball, 9 lag, 8 påmeldt i seriespill. Guttelaget samarbeider med Vannøy FK og har også spillere fra Reinøya. A-laget har spillere fra Vannøya. Ski, Cuprenn arrangeres på Hansnes med ca. 50 deltakere. Side 8 av 8

9 Sak 0023/03 Lysløypa og turløype Hansnes-Blåfjell- Grunnfjord holdes åpen hele vinteren. Friidrett, trening 2-3 ganger pr. uke, deltakelse i konkurranser og treningsstevner i kretsen Turmarsjgruppe, lokale turmarsjer arrangeres Årsberetninger, rev. regnskaper, budsjett 2003, akt.planer Andre aktiviteter: 17.mai arrangement, medlemsfester. Årsberetninger, rev. regnskap 2002, budsjett 2003, aktivitetsplaner. Søknadssum: Kr ,- VANNØY F K 144 voksne medlemmer og 92 barn Idrettsaktiviteter: Fotball, 6 lag, 2 lag påmeldt i seriespill, guttelaget samarbeider med RIL. Andre aktiviteter: Diverse arrangement for voksne og barn, Vannøydagan. Årsberetning, rev. regnskap 2002, budssjett 2003, akt.planer. Søknadssum: Kr ,- VANNØY SK 36 voksne medlemmer og 41 barn. Idrettsaktiviteter: Ski, snømangel siste sesong, deler av løypa har vært åpen av og til Volleyball-trim, trening 1 gang pr. uke Aerobic, 2 ganger pr. uke Klatring, 1 gang pr. uke Vedlegg til søknaden Søknadssum:? Etter vedtatte retningslinjer skal 75 % av idrettsmidlene fordeles om våren og resten om høsten. Det forslås å tildele lagene kr ,- i denne tildelingen. Lagene har til sammen søkt om kr ,- i kommunal støtte, Vannøy SK ikke medregnet. I følge retningslinjene er det krav at det til søknaden skal være følgende bilag: Regnskap og årsmelding for siste driftsår Budsjett for 2003 Aktivitetsplan for 2003 Målsetting for den kommunale støtten til idrettslagene er å bedre rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke. Spesiell målgruppe er barn og ungdom. All aktivitet som får støtte skal være i tråd med bestemmelser om barneidrett. Tilskuddene skal bidra til fysisk fostring, deltakelse og aktivitet. Det er ikke ønskelig å bruke hodestøtte som kriterium for tildeling. Side 9 av 9

10 Sak 0023/03 Vurdering: Idrettslagene er hjørnesteiner i det frivillige lagsarbeidet i Karlsøy kommune. Spesielt for barn og ungdom gjør lagene et viktig arbeid. En utfordring for lagene bør være å legge til rette for aktiviteter for spesielle målgrupper, for eksempel funksjonshemmede og innvandrere. Det er positivt at guttelagene i fotball (RIL og VFK) samarbeider. Likevel bør det være en utfordring å bedre samarbeidet mellom lag og øyer. Som søknadene om kulturmidler er søknadene om tildeling av idrettsmidler veldig forskjellig i form og innhold. Noen lag har sendt inn årsmelding, medlemsoversikt, revidert regnskap, budsjettforslag og aktivitetsplaner. Andre søknader er mer knappe. Vannøy SK har ikke årsmøte før til høsten, så denne søknaden mangler alt av vedlegg. Regnskapene til klubbene er ført på forskjellig måte, noen som gjør det veldig vanskelig og tidkrevende å skaffe seg nøyaktig oversikt over lagenes økonomi. Kultur- og oppvekstetaten finner ikke vesentlige argumenter for å endre tilrådingen fra Karlsøy Idrettsråd. 1. Retningslinjer for tildeling 2. Utskrift av møtebok for Karlsøy idrettsråd 3. Lagenes søknader Side 10 av 10

11 Sak 0024/03 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: C01 Arkivsaksnr.: 03/00641 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0024/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Slettmobakken velforening gis et tilskudd på kr ,-. Belastes post , friluftsliv, tilskudd til private organisasjoner. Tildelingen skjer under forutsetning av at foreningen skaffer passende areal til anlegget. Saksutredning: Slettmobakken velforening søker om kr ,- til restfinasiering av planlagt prosjekt i forbindelse med nærmiljøanlegg. Det tas sikte på lage lekeplass/aktivitetsplass på ca 1000 kvm. Totale kostnader for opparbeidelse av anleggsområdet er beregnet til kr ,- Vurdering: Da Slettmobakken boligfelt ble planlagt, ble det ikke avsatt areal til fritidsformål/lekeområde. Foreningen har kontaktet Karlsøy kommune for å finne passende område til anlegget. Det er veldig positivt at Velforeningen nå tar tak i dette og engasjerer seg for å legge til rette for best mulig oppvekstvilkår og trivsel i boligfeltet. Søknad fra Slettmobakken velforening Side 11 av 11

12 Sak 0025/03 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR KONSERT I STAKKVIK Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: C32 Arkivsaksnr.: 02/01388 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0036/02 Kultur- og oppvekstutvalget /03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Ringvassøy Musikkorps tildeles kr ,- Belastes post , kulturformål, driftstilskudd til private organisasjoner. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 0036/02 Behandling: Vedtak enstemmig: Som innstillingen. Vedtak: Ringvassøy Musikkorps tildeles kr 3 668,- Belastes post , driftstilskudd til private organisasjoner. Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Ringvassøy Musikkorps tildeles kr 3 668,- Belastes post , driftstilskudd til private organisasjoner. Saksutredning: Korpset har de fire siste årene arbeidet med forskjellige musikkprosjekt. Siden august 2002 er det øvd på Elton John. Ca. 30 personer har deltatt. Utøvere fra Vannøy, Reinøy, Rebbenesøy, Ringvassøy samt utflyttete karlsøyværinger i Tromsø er representert i bandet. Det er holdt to konserter på Hansnes, en i Stakkvik og en i Tromsø. Konserten i Stakkvik gikk med kr ,- i underskudd som det søkes dekning for. Vurdering: Mål for kultur- og oppvekstetaten i kommunen er bl.a. å bedre rammevilkårene for lag og foreninger slik at det frivillige arbeidet stimuleres og utløses. Ringvassøy Musikkorps er hjørnestein i musikk- og kulturlivet i kommunen. Side 12 av 12

13 Sak 0025/03 Korpset strever med å holde hodet over vannet og er i gråsonen for å opprettholde sin aktivitet. De årlige musikkprosjektene krever svær frivillig innsats. Korpset fikk veldig positiv kritikk også for Elton John konsertene. Denne kulturelle storsatsing gir også kommunen et positvt bilde utad. Søknad fra Ringvassøy Musikkorps Side 13 av 13

14 Sak 0026/03 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARLSØY FOLKEBIBLIOTK OG SKOLEBIBLIOTEKENE Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: C63 Arkivsaksnr.: 02/00297 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Kultur- og opplæringsutvalget tar samarbeidsavtalen til orientering. Saksutredning: Nettverksgruppe bestående av skolebibliotekansvarlige, biblioteksjefen og pedagogisk konsulent har innevær ende skoleår arbeidet for å få et organisert samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Resultatet av dette arbeidet er vedlagte samarbeidsavtale. Bakgrunn: Vurdering: Samarbeidsavtale mellom Karlsøy folkebibliotek og skolebibliotekene. Side 14 av 14

15 Sak 0026/03 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEKENE Bakgrunn: Samarbeidet mellom skole- og folkebiblioteket er hjemlet i Lov om Folkebibliotek. 6. Samarbeid med skoler Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. I tillegg til dette organiserte samarbeidet har både folkebiblioteket og skolebiblioteket oppgaver som faller utenfor de områder det er naturlig å samarbeide på. Opplæringsloven, Forskrift 21-1 sier blant annet om skolebiblioteket at det skal være særskilt tilrettelagt for skolen. Hensikten med samarbeidet er å bruke hverandres fagkunnskap og samordne ressursbruken (penger og arbeidstid) i å forbedre det totale bibliotektilbudet for barn og unge. Samarbeidsparter: Karlsøy folkebibliotek v/biblioteksjefen og de kommunale skolebibliotekene. Felles arbeidsområder for Folke- og skolebiblioteket: Formidling Kunnskapssøking Kulturell virksomhet. Målsetting for samarbeidet: - Karlsøy folkebibliotek og skolebibliotekene skal utfylle hverandre slik at barn i grunnskolealder får et godt og allsidig bibliotektilbud - Elever i Karlsøy kommune skal i løpet av grunnskoletiden ha lært å bruke biblioteksystemet aktivt for å søke etter opplysninger de har behov for. - Bibliotekene skal samarbeide om aktiviteter som stimuler leselyst og leseglede. - Både barn og voksne skal ha tilgang til oppdatert fagstoff, og få hjelp til å finne stoff som er relatert til prosjekt og emner. - Kommunale ressurser samordnes både innenfor bibliotekfag og økonomi. A: Folkebiblioteket kan tilby Større medieutvalg (bøker/lydbøker, video, CD og noter) Tilgang til elektroniske kataloger Bibliotekteknisk rådgivning ( katalogisering, bokvalg/-innkjøp, kassering, gjenfinningssystemer ) Biblioteknettverk (for eksempel Norsk forfattersentrum, fylkesbiblioteket) B: Skolebiblioteket kan tilby: Utvidet kontaktarena (folkebibliotekets forlengede arm) Pedagogisk rådgivning (lesestimulering, brukeropplæring, ) Side 15 av 15

16 Sak 0026/03 C: Kontaktorgan Nettverksmøter hvert halvår mellom skolene v/skolebibliotekansvarlig, folkebiblioteket og Kultur- og oppvekstetaten. Nettverksmedlemmene fungerer som kontaktorgan. Foruten generelle bibliotekspørsmål skal kontakturvalget arbeide spesielt for kommunal bibliotekplan, tid til skolebibliotekansvarlig, skolebibliotekarinstruks og kompetanseheving. D: Avtalen gjennomgås årlig. Tiltaksplan: 6DPDUEHLGVWLOWDN,QLWLDWLYWDNHU 7LOUHWWHOHJJHU.ODVVHJUXSSHEHV NSn 6NROHQH )RONHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW %LEOLRWHNEHV NSnVNROHQH )HOOHV 6NROHELEOLRWHNHW.XOWXUIRQGE NHUWLOVNROHELE )RONHELEOLRWHNHW %RNEXVVEHV NSnVNROHQH )RONHELEOLRWHNHW 6LUNXODVMRQVRUGQLQJHUDYE NHU 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW %LEOLRWHNIDJOLJYHLOHGQLQJ "!$#% & '(! 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW $UUDQJHUHIRUIDWWHUEHV N )HOOHV )HOOHV )MHUQOnQ 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW %UXNHURSSO ULQJ )HOOHV )HOOHV 8WVWLOOLQJHU )HOOHV )HOOHV %RNNDVVHUWLOGLYSURVMHNWHPQHU 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW 6DPDUEHLGRP9HUGHQVERNGDJ )RONHELEOLRWHNHW )HOOHV )RUHOGUHP WHSnK VWHQ )HOOHV 6NROHELEOLRWHNHW :HEVLGHIRUOHVHVNULYHVWLPXOHULQJ )HOOHV )RONHELEOLRWHNHW 1HWWYHUNVP WH.XOWXURJ RSSYHNVWHWDWHQ )HOOHV Side 16 av 16

17 Sak 0027/03 GODKJENNING AV STAKKVIK BARNEHAGE Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 03/00703 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0027/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: 1. De fremlagte tegninger godkjennes med et netto leke- og oppholdsareal på 40 m2. 2. Leke-og oppholdsarealet pr. barn (over 3 år) settes til 4 m2. 3. Organisering og bemanning av barnehagen skal være slik som beskrevet i saksutredningen i sak 69/ Åpningstiden settes til 9timer og 30 min pr. dag. Bakgrunn: KO vedtok i sak 69/02 å etablere et oppvekstsenter i Stakkvika fra Oppvekstsenteret vil da omfatte grunnskolen, SFO og barnehage Lokalene i Stakkvik lekegruppe ble godkjent til familebarnehage i sak 102/00. Saksutredning: Den gang ble lokalene godkjent for 5 plasser som er det maximale antall barn i en familiebarnehage i et offentlig lokale. Uteområdet må rustes opp. Gjerdes må repareres. Likeså må huskene kvalitetsikres ved at området under dem støtsikres. Barnehagen kan i tillegg bruke skolens uterom. Også der må det fylles opp med sand under huskene. Av- og påstigningsforholdene utenfor barnehagen er ikke tilfredsstillende. Samarbeidsutvalget ved Stakkvik skole vil søke om at vegen fra krysset og opp til parkeringsplassen blir skiltet med skiltet all stans forbudt. Det er også ønskelig det blir satt opp et gjerde rundt skolen for å sikre at barna ikke kommer ut på vegen. Vedlagte plantegninger viser dette romprogrammet.: 1. Leke- og oppholdsrom 31,0 m2 2. Stellerom/soverom 5,4 3. Oppholdsrom/spiserom 9,0 Vindfang/garderobe 7,6 WC 1,5 SUM 54,6 m2 Side 17 av 17

18 Sak 0027/03 Lokalene vil kunne godkjennes for 40 m2. I tillegg vil barnehagene kunne benytte bibliotek, klasserom og gymsal. Hvis det viser seg at det blir trangbodd i disse lokalene, må det vurderes om barnehagen skal flyttes til skolebygningen. I dag er normal åpningstid 8 timer og 45 min. Det er delegert til kultur- og oppvekstsjefen å utvide åpningstida med 15 min pr. dag. Åpningstida for Stakkvik barnehage må være på 9 timer og 30 min for å tilfredsstille brukernes behov. Plantegning Side 18 av 18

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg barnehage : 29.04.2003 Tid: Kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0010/05 05/00246 SKOLEFRITIDSORDNINGA FOR SKOLEÅRET 2005/06

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0010/05 05/00246 SKOLEFRITIDSORDNINGA FOR SKOLEÅRET 2005/06 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, "Øyrike", Hansnes : 06.06.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.09.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Marit Sørensen, Magnhild Christiansen, kommunalsjef Kristian Eldnes,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0047/03 03/01256 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 11.11.03.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0047/03 03/01256 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 11.11.03. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Hansnes Kro : 14.11.2003 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tilstede på møtet: Linda Myrseth, Gunn Anita Kirkefjord, Asle Cebakk, Laila B.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 07.10.2003 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 1, Storfjord rådhus Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/03 03/00180 REGLEMENT FOR BRUK AV DATAMASKINENE VED KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/03 03/00180 REGLEMENT FOR BRUK AV DATAMASKINENE VED KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg barnehage Møtedato: 29.04.2003 Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Morten Berg Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Morten Berg Dagrun Holt Molund Paul Håvard Zylla Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus (FSK salen) Møtedato: 13.06.2012 Tid: 09:03-14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Naimak Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og levekår Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.05.2016 Tid: 08:30 11:40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Erik Jørgensen Nestleder Daniel

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Olaf Øien( møtte ikke )

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Olaf Øien( møtte ikke ) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.06.2014 Tid: 14:00 15:25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 12.02.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.2014 Tid: Etter formannskapsmøtet MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2015 Fra kl: 11:30 Til kl: 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Steen Linde Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Bodil Stormo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.05.2015 Tid: 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Morten Berg Steen Linde

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 KULTURMIDLER 2009 Innstilling: I budsjettet for 2009 ble det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 19.06.2013 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST - OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 08.06.2016 Tid: 16:30 Slutt: 20:00 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0078/03 02/00287 VURDERING AV TRAFIKKSIKKERHETEN PÅ FYLKESVEGEN HANSNES-SKATTØRA Karlsøy kommune Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: TEKNISK ETATS MØTEROM Møtedato: 21.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad(møtte kl. 12.15), Helge Johansen,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 11.05.2010 Tid: kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteprotokoll. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteprotokoll Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag-Thore

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 22 04 2014 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra adm. (evt.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 15.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ikke møtt:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 25.02.2015. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/346 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer