MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannareid, nærmere beskjed på hvilket sted vil det bli gitt beskjed om senere. Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/03 03/00712 REFERATSAKER SAKSLISTE 0022/03 03/00037 KULTURMIDLER SØKNADSFRIST /03 03/00577 IDRETTSMIDLER FOR /03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG 0025/03 02/01388 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR KONSERT I STAKKVIK 0026/03 02/00297 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARLSØY FOLKEBIBLIOTK OG SKOLEBIBLIOTEKENE 0027/03 03/00703 GODKJENNING AV STAKKVIK BARNEHAGE Hansnes, Linda Myrseth Leder

2 Sak 0021/03 REFERATSAKER Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00712 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering. Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: 1. 03/ DS 0025/03 KUOP/OPL/OO MILJØ OG LANDBRUKSKONTORET OFFENTLIG ETTERSYN AV SØKNAD OM UTVIDELSE AV OPPDRETTSVOLUM (SAMLOKALISERING) PÅ LOKALOTEN STRANDMO I KARLSØY - DÅFJORD LAKS AS 2. 03/ DS 0026/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT ANMODNING OM UTTALELSE TIL UTBEDRING AV FJELLHYTTE/HVILEBU PÅ GBNR. 11/23 SKOGSFJORD 3. 03/ DS 0027/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL UTTAK AV MASSER I FORB. MED RENSKING OG SIKRING AV MASSETAK I GLIMBUKTA, GBNR. 39/7, RINGVASSØY 4. 03/ DS 0028/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT SØKNAD OM FRADELING AV FRITIDSTOMT RUNDT EKSIST. ELDRE VÅNINGSHUS FRA GBNR. 37/2, REINØYA / DS 0029/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT SØKNAD OM FRADELING AV 2 TOMTER TIL VANNBEHANDLING FRA EIENDOMMEN GBNR. 42/2+5, HESSFJORD 6. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole. Møte holdt Side 2 av 2

3 Sak 0021/03 7. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg skole. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Stakkvik skole. Møte holdt Avslag fra barne-, ungdoms- og familieforvaltningen på søknad om midler til ungdomssatsing i distriktene Kopi av brev til ordføreren vedr. skoleskyssordningen i Karlsøy. 11. Melding om vedtak i Troms fylkeskommune, samferdselsutvalget i møte om endret skyssgrense for elever i 2. og 3. kl. Side 3 av 3

4 Sak 0022/03 KULTURMIDLER SØKNADSFRIST Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 03/00037 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0022/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Årets kulturmidler fordeles som følger : Belastes post , kulturmidler, driftstilskudd til private organisasjoner. 1. B/L Fremad, Vannareid Kr ,- 2. UL Fremad, Helgøy 4 000,- 3. Nordeidet bygdeforening 4 000,- 4. UL Start, Grunnfjord 6 000,- 5. UL Blåfjell, Hansnes ,- 6. UL Ulabrand, Gamnes ,- 7. U/L Valhall, Kristoffervalen 4 000,- 8. Ørheim bygdelag 4 000,- 9. Dåfjord Husflidslag 4 000,- 10. B/L Vågheim, Vannvåg ,- 11. Kristoffervalen Velforening 2 000,- 12. Fjord-Vatn Husflidslag 2 000,- 13. Reinøy pensjonistforening 2 000,- 14. Ringvassøy pensjonistforening 2 000,- 15. Vannareid Pensjonistforening 2 000,- 16. Nordeidet bedehusforening 1 000,- 17. Reinøy kirkeforening 1 000,- 18. Vannøy kirkeforening 1 000,- 19. Vannøy bedehusforening 1 000,- 20. Karlsøy menighet, diakonen , , ,- 23. Sangkoret Amatøran 1 000,- 24. Ringvassøy Musikkorps 6 000,- 25. Finnkroken Husflidslag 2 000,- 26. Reinøy Handarbeidslag 3 000,- 27. Vannøy Modellflyklubb 5 000,- 28. Studio 7, Vannareid 3 000,- 29. Norges Blindeforbund 1 250,- 30. Ungdomsklubben, Vannareid 6 000,- 31. Stiftelsen Jan Baalsrud 5 000,- 32. Bygdesentralen Vannøy 5 000,- 33. Karlsøy jeger og fiskeforening Kr 8 000,- 34. Ørna 4 H, Stakkvik 4 000,- 35. Ringvassøy Danseklubb 4 000,- Side 4 av 4

5 Sak 0022/ Ringvassøy Bridgeklubb 2 000,- 37. Vannareid speidergruppe 2 000, - Kulturvern/museer. Tilskudd fra post Burøysund Bygdemuseum Kr ,- 40. Karlsøy og Helgøy historielag 5 000,- Mediaformål. Post Karlsøy Nærradioforening Kr ,- Saksutredning: Støtte til kulturarbeid har som målsetting å bidra til å Realisere intensjonene i barne- og ungdomsplanen - oppvekstmiljøet for barn og ungdom skal tilrettelegges slik at det gir trygghet, stimulanse og muligheter til utfoldelse Styrke samarbeid, fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet Stimulere til utvikling av nye ideer og mangfoldig kulturliv i kommunen Gi befolkningen anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke- profesjonelle Kulturmidler kan deles ut til institusjoner, lag og foreninger og enkeltpersoner/prosjekt. Kulturmidlene gis i første rekke til kommunale kulturtiltak, men kan også gis til fellestiltak i fylket. Rebbenes UIL, Stakkvik IL og Ringvassøy IL har søkt om kulturmidler. Idrettslagene får tildeling av egen post og er normalt ikke prioritert ved denne tildelingen. Det er i år ikke innstilt på at idrettslagene får tildeling fra kulturmiddelene. Se lagenes søknader om idrettsmidler. Burøysund Bygdemuseum er det eneste museet i drift i kommunen. KO har tidligere vedtatt at det ikke skal gis støtte til utviklingslag. Men også slike lag som har prosjekt som defineres under kulturbegrepet, bør kunne gis støtte. Noen lag renoverer sine hus. Øremerkede midler til dette ble strøket av budsjettet for mange år siden. Kulturmidlene er etter retningslinjene et aktivitetstilskudd. Samtidig er funksjonelle hus grunnlaget for aktivitet i bygdene. Dette er det tatt hensyn til i forslaget til fordeling av kulturmidler. Til fordeling er det på budsjettet kr ,-. Det foreslås at det nå tildeles kr ,- ( 73 % ) av midlene. Søknadsfrist for kommunale kulturmidler var 10.mai. Side 5 av 5

6 Sak 0022/03 Alle registrerte lag og foreninger har fått tilsendt søknadspapirer. I år er det kommet inn 40 søknader om kulturmidler, 9 flere enn i fjor. Søknadene er som vanlig veldig forskjellig i form og innhold. Noen lag har sendt inn årsmelding, medlemsoversikt, revidert regnskap, budsjettforslag og aktivitetsplaner. Andre søknader er mer knappe. Oversikt over søkerne: 1. B/L Fremad, Vannareid, 125 medl., årsm., budsjett, regnskap 2. UL Fremad, Helgøy, 133, årsb., regnskap, budsjett, akt.planer 3. Nordeidet bygdeforening, U.L.Start, Grunnfjord, 46, årsb., rev. regnskap 5. UL Blåfjell, Hansnes, 204, årsm., akt.plan, medlemsliste, rev. regnskap 6. UL Ulabrand, Gamnes, 43, årsm., rev. regnskap 7. U/L Valhall, Kristoffervalen, Ørheim bygdelag, årsb., regnskap 9. Dåfjord Husflidslag, B/L Vågheim, Vannvåg, 83, akt.plan 11. Kristoffervalen Velforening 12. Fjord-Vatn Husflidslag, 22, årsm. 13. Reinøy pensjonistforening, Ringvassøy pensjonistforening, Vannareid Pensjonistforening, 35, årsm., regnskap 16. Nordeidet bedehusforening, Reinøy kirkeforening 18. Vannøy kirkeforening, Vannvåg bedehusforening, Karlsøy menighet, diakonen 1., årsrapport Sangkoret Amatøran, Ringvassøy Musikkorps, 32, årsb., regnskap, budsjett 25. Finnkroken Husflidslag,16, årsb.,akt.plan 26. Reinøy Handarbeidslag, 14, årsb., rev. regnskap 27. Vannøy Modellflyklubb, nystartet klubb 28. Studio 7, Vannareid, Norges Blindeforbund 30. Ungdomsklubben, Vannareid,51, årsb., regnskap 31. Stiftelsen Jan Baalsrud, årsb., rev. regnskap 32. Bygdesentralen Vannøy, årsb., regnskap 33. Karlsøy jeger og fiskeforening, 96, årsb., regnskap, budsjett, vedtekter 34. Ørna 4 H, Stakkvik, 18, årsplan, medlemsliste 35. Ringvassøy Danseklubb, 71, årsb. 36. Ringvassøy Bridgeklubb, Vannareid speidergruppe, 22, årsb., møteplan, regnskap 38. Burøysund Bygdemuseum, 42 voksne, 15 barn, årsm.,regnskap, budsjett Side 6 av 6

7 Sak 0022/ Karlsøy Nærradioforening, årsm., regnskap 40. Karlsøy og Helgøy historielag, 20, årsb., akt.planer 1. Retningslinjer for tildeling. 2. Kulturmidler Skriv til lag og foreninger i Karlsøy kommune datert Søknadene fra lag og organisasjoner. Side 7 av 7

8 Sak 0023/03 IDRETTSMIDLER FOR 2003 Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/00577 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0023/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Idrettsmidlene tildeles i samsvar med innstillingen fra Karlsøy idrettsråd i sak 3/2003. Belastes post , tilskudd til private organisasjoner. Rebbenes UIL Kr ,- Stakkvik IL 8 000, - Ringvassøy IL , - Vannøy FK , - Vannøy SK , - Saksutredning: Oversikt søkerne: REBBENES UIL 52 voksne medlemmer, 11 barn. Idrettsaktiviteter: Ski og friidrett (løp) om sommeren for voksne og barn. Andre aktiviteter: Fester og diverse arrangement for voksne og barn. Årsmelding, regnskap 2002, budsjett Søknadssum: Kr ,- STAKKVIK IL 29 voksne medlemmer, 26 barn. Idrettsaktiviteter: Ski, volleyball. Andre aktiviteter: Fester og diverse arrangement for voksne og barn. Årsberetning, regnskap Søknadssum: Kr ,- RINGVASSØY IL 100 voksne medlemmer og 107 barn. Idrettsaktiviteter: Fotball, 9 lag, 8 påmeldt i seriespill. Guttelaget samarbeider med Vannøy FK og har også spillere fra Reinøya. A-laget har spillere fra Vannøya. Ski, Cuprenn arrangeres på Hansnes med ca. 50 deltakere. Side 8 av 8

9 Sak 0023/03 Lysløypa og turløype Hansnes-Blåfjell- Grunnfjord holdes åpen hele vinteren. Friidrett, trening 2-3 ganger pr. uke, deltakelse i konkurranser og treningsstevner i kretsen Turmarsjgruppe, lokale turmarsjer arrangeres Årsberetninger, rev. regnskaper, budsjett 2003, akt.planer Andre aktiviteter: 17.mai arrangement, medlemsfester. Årsberetninger, rev. regnskap 2002, budsjett 2003, aktivitetsplaner. Søknadssum: Kr ,- VANNØY F K 144 voksne medlemmer og 92 barn Idrettsaktiviteter: Fotball, 6 lag, 2 lag påmeldt i seriespill, guttelaget samarbeider med RIL. Andre aktiviteter: Diverse arrangement for voksne og barn, Vannøydagan. Årsberetning, rev. regnskap 2002, budssjett 2003, akt.planer. Søknadssum: Kr ,- VANNØY SK 36 voksne medlemmer og 41 barn. Idrettsaktiviteter: Ski, snømangel siste sesong, deler av løypa har vært åpen av og til Volleyball-trim, trening 1 gang pr. uke Aerobic, 2 ganger pr. uke Klatring, 1 gang pr. uke Vedlegg til søknaden Søknadssum:? Etter vedtatte retningslinjer skal 75 % av idrettsmidlene fordeles om våren og resten om høsten. Det forslås å tildele lagene kr ,- i denne tildelingen. Lagene har til sammen søkt om kr ,- i kommunal støtte, Vannøy SK ikke medregnet. I følge retningslinjene er det krav at det til søknaden skal være følgende bilag: Regnskap og årsmelding for siste driftsår Budsjett for 2003 Aktivitetsplan for 2003 Målsetting for den kommunale støtten til idrettslagene er å bedre rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke. Spesiell målgruppe er barn og ungdom. All aktivitet som får støtte skal være i tråd med bestemmelser om barneidrett. Tilskuddene skal bidra til fysisk fostring, deltakelse og aktivitet. Det er ikke ønskelig å bruke hodestøtte som kriterium for tildeling. Side 9 av 9

10 Sak 0023/03 Vurdering: Idrettslagene er hjørnesteiner i det frivillige lagsarbeidet i Karlsøy kommune. Spesielt for barn og ungdom gjør lagene et viktig arbeid. En utfordring for lagene bør være å legge til rette for aktiviteter for spesielle målgrupper, for eksempel funksjonshemmede og innvandrere. Det er positivt at guttelagene i fotball (RIL og VFK) samarbeider. Likevel bør det være en utfordring å bedre samarbeidet mellom lag og øyer. Som søknadene om kulturmidler er søknadene om tildeling av idrettsmidler veldig forskjellig i form og innhold. Noen lag har sendt inn årsmelding, medlemsoversikt, revidert regnskap, budsjettforslag og aktivitetsplaner. Andre søknader er mer knappe. Vannøy SK har ikke årsmøte før til høsten, så denne søknaden mangler alt av vedlegg. Regnskapene til klubbene er ført på forskjellig måte, noen som gjør det veldig vanskelig og tidkrevende å skaffe seg nøyaktig oversikt over lagenes økonomi. Kultur- og oppvekstetaten finner ikke vesentlige argumenter for å endre tilrådingen fra Karlsøy Idrettsråd. 1. Retningslinjer for tildeling 2. Utskrift av møtebok for Karlsøy idrettsråd 3. Lagenes søknader Side 10 av 10

11 Sak 0024/03 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: C01 Arkivsaksnr.: 03/00641 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0024/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Slettmobakken velforening gis et tilskudd på kr ,-. Belastes post , friluftsliv, tilskudd til private organisasjoner. Tildelingen skjer under forutsetning av at foreningen skaffer passende areal til anlegget. Saksutredning: Slettmobakken velforening søker om kr ,- til restfinasiering av planlagt prosjekt i forbindelse med nærmiljøanlegg. Det tas sikte på lage lekeplass/aktivitetsplass på ca 1000 kvm. Totale kostnader for opparbeidelse av anleggsområdet er beregnet til kr ,- Vurdering: Da Slettmobakken boligfelt ble planlagt, ble det ikke avsatt areal til fritidsformål/lekeområde. Foreningen har kontaktet Karlsøy kommune for å finne passende område til anlegget. Det er veldig positivt at Velforeningen nå tar tak i dette og engasjerer seg for å legge til rette for best mulig oppvekstvilkår og trivsel i boligfeltet. Søknad fra Slettmobakken velforening Side 11 av 11

12 Sak 0025/03 SØKNAD OM DEKNING AV UNDERSKUDD FOR KONSERT I STAKKVIK Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: C32 Arkivsaksnr.: 02/01388 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0036/02 Kultur- og oppvekstutvalget /03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Ringvassøy Musikkorps tildeles kr ,- Belastes post , kulturformål, driftstilskudd til private organisasjoner. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 0036/02 Behandling: Vedtak enstemmig: Som innstillingen. Vedtak: Ringvassøy Musikkorps tildeles kr 3 668,- Belastes post , driftstilskudd til private organisasjoner. Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: Ringvassøy Musikkorps tildeles kr 3 668,- Belastes post , driftstilskudd til private organisasjoner. Saksutredning: Korpset har de fire siste årene arbeidet med forskjellige musikkprosjekt. Siden august 2002 er det øvd på Elton John. Ca. 30 personer har deltatt. Utøvere fra Vannøy, Reinøy, Rebbenesøy, Ringvassøy samt utflyttete karlsøyværinger i Tromsø er representert i bandet. Det er holdt to konserter på Hansnes, en i Stakkvik og en i Tromsø. Konserten i Stakkvik gikk med kr ,- i underskudd som det søkes dekning for. Vurdering: Mål for kultur- og oppvekstetaten i kommunen er bl.a. å bedre rammevilkårene for lag og foreninger slik at det frivillige arbeidet stimuleres og utløses. Ringvassøy Musikkorps er hjørnestein i musikk- og kulturlivet i kommunen. Side 12 av 12

13 Sak 0025/03 Korpset strever med å holde hodet over vannet og er i gråsonen for å opprettholde sin aktivitet. De årlige musikkprosjektene krever svær frivillig innsats. Korpset fikk veldig positiv kritikk også for Elton John konsertene. Denne kulturelle storsatsing gir også kommunen et positvt bilde utad. Søknad fra Ringvassøy Musikkorps Side 13 av 13

14 Sak 0026/03 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARLSØY FOLKEBIBLIOTK OG SKOLEBIBLIOTEKENE Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: C63 Arkivsaksnr.: 02/00297 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0026/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Kultur- og opplæringsutvalget tar samarbeidsavtalen til orientering. Saksutredning: Nettverksgruppe bestående av skolebibliotekansvarlige, biblioteksjefen og pedagogisk konsulent har innevær ende skoleår arbeidet for å få et organisert samarbeid mellom folkebibliotek og skolebibliotek. Resultatet av dette arbeidet er vedlagte samarbeidsavtale. Bakgrunn: Vurdering: Samarbeidsavtale mellom Karlsøy folkebibliotek og skolebibliotekene. Side 14 av 14

15 Sak 0026/03 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEKENE Bakgrunn: Samarbeidet mellom skole- og folkebiblioteket er hjemlet i Lov om Folkebibliotek. 6. Samarbeid med skoler Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene. I tillegg til dette organiserte samarbeidet har både folkebiblioteket og skolebiblioteket oppgaver som faller utenfor de områder det er naturlig å samarbeide på. Opplæringsloven, Forskrift 21-1 sier blant annet om skolebiblioteket at det skal være særskilt tilrettelagt for skolen. Hensikten med samarbeidet er å bruke hverandres fagkunnskap og samordne ressursbruken (penger og arbeidstid) i å forbedre det totale bibliotektilbudet for barn og unge. Samarbeidsparter: Karlsøy folkebibliotek v/biblioteksjefen og de kommunale skolebibliotekene. Felles arbeidsområder for Folke- og skolebiblioteket: Formidling Kunnskapssøking Kulturell virksomhet. Målsetting for samarbeidet: - Karlsøy folkebibliotek og skolebibliotekene skal utfylle hverandre slik at barn i grunnskolealder får et godt og allsidig bibliotektilbud - Elever i Karlsøy kommune skal i løpet av grunnskoletiden ha lært å bruke biblioteksystemet aktivt for å søke etter opplysninger de har behov for. - Bibliotekene skal samarbeide om aktiviteter som stimuler leselyst og leseglede. - Både barn og voksne skal ha tilgang til oppdatert fagstoff, og få hjelp til å finne stoff som er relatert til prosjekt og emner. - Kommunale ressurser samordnes både innenfor bibliotekfag og økonomi. A: Folkebiblioteket kan tilby Større medieutvalg (bøker/lydbøker, video, CD og noter) Tilgang til elektroniske kataloger Bibliotekteknisk rådgivning ( katalogisering, bokvalg/-innkjøp, kassering, gjenfinningssystemer ) Biblioteknettverk (for eksempel Norsk forfattersentrum, fylkesbiblioteket) B: Skolebiblioteket kan tilby: Utvidet kontaktarena (folkebibliotekets forlengede arm) Pedagogisk rådgivning (lesestimulering, brukeropplæring, ) Side 15 av 15

16 Sak 0026/03 C: Kontaktorgan Nettverksmøter hvert halvår mellom skolene v/skolebibliotekansvarlig, folkebiblioteket og Kultur- og oppvekstetaten. Nettverksmedlemmene fungerer som kontaktorgan. Foruten generelle bibliotekspørsmål skal kontakturvalget arbeide spesielt for kommunal bibliotekplan, tid til skolebibliotekansvarlig, skolebibliotekarinstruks og kompetanseheving. D: Avtalen gjennomgås årlig. Tiltaksplan: 6DPDUEHLGVWLOWDN,QLWLDWLYWDNHU 7LOUHWWHOHJJHU.ODVVHJUXSSHEHV NSn 6NROHQH )RONHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW %LEOLRWHNEHV NSnVNROHQH )HOOHV 6NROHELEOLRWHNHW.XOWXUIRQGE NHUWLOVNROHELE )RONHELEOLRWHNHW %RNEXVVEHV NSnVNROHQH )RONHELEOLRWHNHW 6LUNXODVMRQVRUGQLQJHUDYE NHU 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW %LEOLRWHNIDJOLJYHLOHGQLQJ "!$#% & '(! 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW $UUDQJHUHIRUIDWWHUEHV N )HOOHV )HOOHV )MHUQOnQ 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW %UXNHURSSO ULQJ )HOOHV )HOOHV 8WVWLOOLQJHU )HOOHV )HOOHV %RNNDVVHUWLOGLYSURVMHNWHPQHU 6NROHELEOLRWHNHW )RONHELEOLRWHNHW 6DPDUEHLGRP9HUGHQVERNGDJ )RONHELEOLRWHNHW )HOOHV )RUHOGUHP WHSnK VWHQ )HOOHV 6NROHELEOLRWHNHW :HEVLGHIRUOHVHVNULYHVWLPXOHULQJ )HOOHV )RONHELEOLRWHNHW 1HWWYHUNVP WH.XOWXURJ RSSYHNVWHWDWHQ )HOOHV Side 16 av 16

17 Sak 0027/03 GODKJENNING AV STAKKVIK BARNEHAGE Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 03/00703 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0027/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: 1. De fremlagte tegninger godkjennes med et netto leke- og oppholdsareal på 40 m2. 2. Leke-og oppholdsarealet pr. barn (over 3 år) settes til 4 m2. 3. Organisering og bemanning av barnehagen skal være slik som beskrevet i saksutredningen i sak 69/ Åpningstiden settes til 9timer og 30 min pr. dag. Bakgrunn: KO vedtok i sak 69/02 å etablere et oppvekstsenter i Stakkvika fra Oppvekstsenteret vil da omfatte grunnskolen, SFO og barnehage Lokalene i Stakkvik lekegruppe ble godkjent til familebarnehage i sak 102/00. Saksutredning: Den gang ble lokalene godkjent for 5 plasser som er det maximale antall barn i en familiebarnehage i et offentlig lokale. Uteområdet må rustes opp. Gjerdes må repareres. Likeså må huskene kvalitetsikres ved at området under dem støtsikres. Barnehagen kan i tillegg bruke skolens uterom. Også der må det fylles opp med sand under huskene. Av- og påstigningsforholdene utenfor barnehagen er ikke tilfredsstillende. Samarbeidsutvalget ved Stakkvik skole vil søke om at vegen fra krysset og opp til parkeringsplassen blir skiltet med skiltet all stans forbudt. Det er også ønskelig det blir satt opp et gjerde rundt skolen for å sikre at barna ikke kommer ut på vegen. Vedlagte plantegninger viser dette romprogrammet.: 1. Leke- og oppholdsrom 31,0 m2 2. Stellerom/soverom 5,4 3. Oppholdsrom/spiserom 9,0 Vindfang/garderobe 7,6 WC 1,5 SUM 54,6 m2 Side 17 av 17

18 Sak 0027/03 Lokalene vil kunne godkjennes for 40 m2. I tillegg vil barnehagene kunne benytte bibliotek, klasserom og gymsal. Hvis det viser seg at det blir trangbodd i disse lokalene, må det vurderes om barnehagen skal flyttes til skolebygningen. I dag er normal åpningstid 8 timer og 45 min. Det er delegert til kultur- og oppvekstsjefen å utvide åpningstida med 15 min pr. dag. Åpningstida for Stakkvik barnehage må være på 9 timer og 30 min for å tilfredsstille brukernes behov. Plantegning Side 18 av 18

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag 03.12.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: 16.01.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 602019

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling

Utvalget for kultur og personrettede tjenester. Møteinnkalling Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested:, Rådhuset Dato: 13.11.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer