Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010"

Transkript

1 Velkommen til Vingtor RC Clubs årsmøte 2010 Tirsdag 2. februar 2010 Nordre Skøyen Hovedgård, Bryn, 0667 Oslo kl 1900 Viser til innkallingen til årsmøte som ble sendt ut uke 2. Her følger saksdokumenter som alle oppfordres til å sette seg inn i og møte opp til debatt. Klubben stiller med kaker, kaffe og brus. Vel møtt! SAKSLISTE 1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent og referent. 4. Behandle klubbens årsmelding. a. Årsmelding presenteres av formannen. b. Årsmelding for flyplassen presenteres av Morten Fjeldstad. 5. Behandle klubbens regnskap. 6. Behandle innkomne forslag. a. Toalett på flyfeltet. Styret foreslår å investere i et toalett ute på flyfeltet. Kjøp av et slikt toalett anslås å koste ca 12 til 15 tusen kroner, i tillegg beregner en kr 5000,- i driftsutgifter pr år. Styret ber om klubbens aksept til å gå videre med saken. b. Forslag om utvidet åpningstid på flyfeltet. Undertegnede m.fl. har ønske om å kunne fly noe lenger enn til kl 2100 på hverdager når forholdene tillater det. Forslaget går ut på å forlenge flytiden på hverdager. Guttorm Dahl. 7. Fastsette kontingent for året a. Styret foreslår å øke klubbandelen av kontingenten for 2011 med kr 50,- til kr 350,-. Dette for bl. a. å dekke opp utgifter ved kjøp av toalett. 8. Vedta klubbens budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Foreta valg.

2 4. Årsmelding Vingtor RC Club Kjære alle medpiloter! ble et godt år for Vingtor. Antall frammøtte på møtene har vært godt gjennom hele året, og vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser på flyplassen. Antallet medlemmer er stabilt, eller svakt stigende. Acro weekend, Vårspretten, Sesongåpning og klubbmesterskap gikk greit, men Skaladagen forsvant i regn og blåst (derfor er den flyttet framover på årets terminliste). Takk til alle som arrangerte eller deltok på våre stevner. Årets store happening var allikevel NM F3A på Hvam. Det stevnet tror jeg mange vil huske lenge, en kjempe takk til de som planla og gjennomførte det. Også i siste år har flere av våre medlemmer deltatt i stevner og mesterskap i inn og utland. I forhold til omdømmebygging er dette uvurderlig. Audun Thinn har stilt opp for NLF, og vært høyt og lavt hele året. Hans rekrutteringsiver har sikret oss mange nok ungdomsmedlemmer til at vi i år fikk råd til å investere i et nytt treningsfly for akrobatikk. Vingtor er nå meldt inn i Brønnøysundregistrene og tilsluttet Grasrotandelen. Forhåpentligvis vil dette bidra til en god biinntekt for klubben i åra framover. Morten Fjeldstad har overtatt som flyplassjef etter Scott Føien. Store sko å fylle, men han har greid det bra, plassen har vært fin og velstelt hele sesongen. Knut Akers moseaksjon i våres bidrog til et godt grunnlag. Ørjan Rapp Leder Styret har i bestått av følgende personer: Leder: Ørjan Rapp Nestleder: Jan Eirik Olufsen Kasserer: Børge Moe Sekretær: Tore Jemtegaard Styremedlem: Thore Nylund Styremedlem: Steinar Olsen Fagansvarlige: Flyplassjef/miljøleder: Morten Fjeldstad Valgkomité: Leder: Audun Thinn Medlem: Per Gundersen Revisorer: Revisor: Per Erik Sørhaug Revisor: Knut Aker 2

3 FLYPLASS ÅRSBERETNING FOR Det har vært stor aktivitet på flyplassen også i år. Ingen uhell er rapportert til undertegnede. Det er ikke gjort endringer i reglene i forhold til i fjor. Ved hjelp av eksperter er stripa i år behandlet med jernsulfat for å ta knekken på mosen, noe som ble meget vellykket. Det er også gjødslet etterpå for å få en grønn og fin plen. Takk til Knut Aker og Scott Føien som tok seg av denne jobben. Det ble foretatt enkelte støymålinger av fly som viste seg å være over grensen. Eierne lovet å gjøre noe med det noe som lover godt. Det ble i år investert i ny klipper som har vært i flittig bruk i hele sommer. I år har det grodd mye pga. gjødsling og fuktig vær. Takk til Per Krogh som fjernet meter høyt ugress, så vi igjen kunne bruke hele den nye parkeringsplassen vår. Klipping av gress tar mye tid for en person. Ønsker derfor å danne et klippelag til sommeren slik det ikke blir for mye på hver enkelt. Per Krogh har sagt seg villig til å være med, men vi trenger flere. Noen frivillige? Morten Fjeldstad Plass og HMS sjef 5. Behandle klubbens regnskap Se vedlegg (I). 6. Behandle innkomne forslag. a) Installasjon av toalett på flyplassen i Kråkstad. Styret foreslår å investere i et toalett på flyfeltet. Kjøp av et slikt toalett anslås å koste mellom 12 og 15 tusen kroner. Driftsutgifter beregnes til kr 5000,- pr år. Toalettmulighet har lenge vært et savn for brukere og gjester på flyplassen. Særlig ved større stevner vil et slikt anlegg være høyst velkomment. Styret ber om klubbens aksept til å gå videre med saken. b) Forslag om utvidet åpningstid. Undertegnede m.fl. har ønske om å kunne fly noe lenger enn til kl 2100 på hverdager når forholdene tillater. Dette er bare mulig i noen uker før og etter sankthans herunder i fellesferien, og selv i denne perioden setter lysforholdene sin naturlige begrensning på hvor lenge det er forsvarlig å fly. I praksis er det svært sjeldent mulig å fly etter Med mindre gjeldene avtaler med berørte naboer tilsier noe annet, er det således ikke nødvendig å spesifisere flyplassens stengetid på hverdager. Årsmøtet bes derfor ta stilling til følgende forslag til endring av Flyplassreglementet: ÅPNINGSTIDER Plassen er åpen for flyging man-fre fra 0900 til mørkets frembrudd. Lørdag mellom , SØNDAG STENGT. Vennlig hilsen Guttorm Dahl 3

4 7. Fastsette kontingent Styret foreslår å øke klubbandelen av kontingenten for 2011 med kr 50,- fra kr 300,- til kr 350,-. Dette for blant annet å dekke opp utgifter ved kjøp av toalett. 8. Vedta klubbens budsjett for 2010 Se vedlegg II 9. Klubbens organisasjon Det foreligger ingen forslag om endring av klubbens organisasjon. 10. Valg Det er ikke ytret ønske om fritak fra noen i det sittende styret. I tillegg til styremedlemmer og valgkomité, skal årsmøte velge to revisorer samt nødvendige representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. De som har kandidater til styreverv, eller som selv ønsker verv i styret, bes kontakte valgkomiteen senest 24 timer før årsmøtet. Audun Thinn, , Dersom det kun er en kandidat til hvert ledig verv, foreslår styret at valget avgjøres ved akklamasjon. Skulle det dukke opp flere kandidater, gjennomføres valget i henhold til 11 i Lov for Vingtor RC Club av Notater: 4

5 Vedlegg I Resultatregnskap for VINGTOR RC-CLUB Inntekter Kontingentrefusjon NAK Renter Klubbmøter Loddsalg Fuelsalg Nøkkeldepositum NM F3A (Overskudd) Stevner Idrettstøtte Øreavrunding 0.40 Salg av gressklipper Diverse Sum inntekter Utgifter Administrasjon Porto 0.00 Julegaver NAK Rekvisita Diverse Dugnad 0.00 Finanskostnader Fuel Klubbmøter Lodd Skolefly Øreavrunding 0.20 Stevner Diverse Kiosk Premier Treningsanlegg Leie Bygningsmasse Flystripe Gressklipper Forsikring Diverse Årungen Sum utgifter Overskudd Beholdning pr Bank Kassa

6 Beholdning pr Bank Kassa Overskudd Beholdning pr Bank Kassa et til Vingtor RC-Club er gjort opp med et overskudd på kr 22, for. Bemerkninger til regnskapet. Investeringer i. Det er kjøpt inn et eget fly til bruk for skoleflygning i akro til kr 10,450. Aksjon mose ble budsjettert til kr. 6,000, men kom på 3,396. Diverse postenene på kr 5,000 er kjøregodtgjørelse for de som deltok på modellfly oppvisningen under «Rygge Air Show». Dette er betalt av NLF via Vingtor RC-clubb. For var det budsjettert med et underskudd på kr 4,600. At regnskapet fikk et overskudd på kr 22,277 skyldes i hovedsak at vi har fått inn mer penger i idrettsstøtte og loddsalg. Idrettstøtte på kr 13,809, budsjett kr 0. Loddsalg kr 10,583, budsjett kr 6,000. Ås, 12. januar 2010 Børge Moe Knut Aker Per Erik Sørhaug Kasserer Revisor Revisor ******************************************* (Vedlegg II) 2010 for Vingtor RC-Club Ås 27. januar 2010 Inntekter Kontingentrefusjon NAK ,600 23,200 29,750 33,000 36,000 36,000 Rente , Møter Loddsalg 1, ,035 6,000 10,583 8,000 Stevner 3, ,762 3,700 7,880 3,700 Hodestøtte (NIF) Idrettstøtte 0 0 2, , Fuelsalg 2, ,945 8,000 3,000 0 Diverse ,299 5,500 10,300 5,000 Sum 29,646 43,243 55,444 57,100 82,034 58,400 6

7 Utgifter Flyplassleie 10, ,200 10,200 10,200 10,200 Administrasjon 1, ,724 4,000 3,957 4,000 Treningsanlegg 12, ,500 20,000 11,978 22,000 Skolefly ,500 10,450 2,500 Skoleinstruktører , ,000 Diverse , , Dugnad , ,000 Møter 2, ,438 1,500 1,889 2,000 Lodd (premier) ,472 2,500 3,876 4,000 Stevner 3, ,456 3,000 3,806 4,000 Fuel 1, ,800 8,000 3,000 0 Leie av lokaler 0 7,350 7,500 5,600 5,600 Sum 32,256 40, Beholdning pr Bank 45,889 Kassa 5,152 ert beholdning pr Bank 47,489 Kassa 5,152 Overskudd 1,600 Balanse 52,641 52,641 et for er lagt opp til å gå i balanse, dog med et lite overskudd på kr I utgiftene for treningsanlegg er det lagt inn kr 12,000 for innkjøp av toalett samt kr 3,000 for to tømminger. I tillegg er det satt av kr. 4,000 for utbedring av klipperbod og reparasjon av gulv i brakka, samt maling av brakka og klipperbod. Drift av klipper kr 2,000. Kr 1,000 er satt av til utbedring av ladeplasser, solskjerming etc. Styret 7

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

SØKNAD OM KULTURMIDLER

SØKNAD OM KULTURMIDLER SØKNAD OM KULTURMIDLER SONGDALEN KOMMUNE KULTURKONTORET Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf.: 38 18 33 33 Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no FOR ÅRET 2010 SØKNADSFRIST: 1. MAI Sett kryss ved den

Detaljer

Årsmøtereferat SMFK 2006

Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtereferat SMFK 2006 Årsmøtet ble holdt i Soldatheimen på Værnes Flystasjon 14 mars kl 1900. Det var 14 medlemmer tilstedet. Godkjenning av stemmeberettigede: Samtlige oppmøtte var stemmeberettige

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE LAMBERTSETER BRYTEKLUBB Lambertseter Bryteklubb - Bryting Postboks 76 Lambertseter 1101 OSLO Epost: post@lambertseterbryteklubb.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE Sted: Marmorberget Grendehus Dato/ tid: torsdag

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no

HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 16 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2008 e-post: styret@hallangspollensvel.no INFORMASJON Innkalling til Årsmøte Onsdag 2. april 2008 kl. 1900. Nytt sted: Molex kantine i Brynsveien

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer