2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet!"

Transkript

1 V akn opp! MAI 2013 NR. 5 Beskytt deg mot kriminalitet!

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Beskytt deg mot kriminalitet! SIDENE 6 9 r DE UNGE SPØR... HVA OM JEG HAR ET HELSEPROBLEM? (Del 1) «Dajegvarellevear», sier Yeimy, «matte jeg bruke rullestol for a komme meg rundt. Nakanjegikke engang gjøre noe saenkeltsom a løfte lette ting.» Les hvordan Yeimy og tre andre ungdommer takler alvorlige helseproblemer. (Se under HVA BIBELEN LÆRER/TENARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 4 HJELP FOR FAMILIEN Hvordan du kan lære tenaringen afølge familiens regler 10 INTERVJU En jødisk kvinne tok sin tro opp til ny vurdering 12 GLIMT FRA GAMMEL TID Kyros den store 14 HVA BIBELEN SIER Guds natur 16 STAR DET EN DESIGNER BAK? Slangestjernens «seende» skjelett BARN r Les illustrerte bibelfortellinger. Bruk aktivitetssidene for ahjelpe barna dine til alæremerom bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER/BARN) Vol. 94, No. 5 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa98spr ak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Thor R. Samuelsen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN USA Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet har sikkerhetspersonell ved flyplasser de siste 10 arene beslaglagt omkring 50 millioner ulovlige gjenstander. Bare i 2011 forhindret kontrollører at over 1200 skytevapen ble tatt med om bord i fly. De fleste av eierne sa at de rett og slett hadde glemt at de hadde med seg vapen. NORGE Den norske kirke er ikke lenger en statskirke. Stortinget fattet i 2012 et historisk vedtak om a endre Grunnloven for agjøreb andene mellom kirke og stat løsere. TSJEKKIA En rundspørring viste at to tredjedeler av tsjekkiske arbeidstakere føler at de ma besvare jobbrelaterte telefoner, e-poster eller tekstmeldinger ogsan ar de ikke er pa jobb. Over en tredjedel synes at det er uhøflig aikkesvare med en gang. BRASIL Ietforsøkp a a bekjempe skulking har skolemyndighetene bestemt at det skal sys elektroniske brikker inn i skoleuniformene. En forelder far en type tekstmelding nar brikkens sensorer registrerer at barnet kommer pa skolen,ogenannentype melding nar barnet kommer over 20 minutter for sent. Sikkerhetskontroll: Universal Images Group/age fotostock; kirke: Cephas Picture Library/Alamy; kornlagre: AP Photo/Altaf Qadri INDIA Trass i at India i løpet av de siste 20 arene har hatt et oppsving panesten50prosentimatvare- produksjonen og har lagre pa 71 millioner tonn ris og hvete, sliter landet fortsatt med a brødfø befolkningen. Bare omkring 40 prosent av det lagrede kornet nar fram til indiske forbrukere. Korrupsjon og sløsing er en delavproblemet. 3

4 HJELP FOR FAMILIEN FORELDREROLLEN Hvordan du kan lære tenaringen afølgefamiliens regler UTFORDRINGEN Hjemme hos dere er regelen at mobilen skal være avslatt etter klokken ni, men to ganger denne uken har du tatt datteren din i a sende sms-er etter midnatt. Sønnen din skal være hjemme klokken ti, men i gar kom han enda en gang først hjem etter klokken elleve. Tenaringen din kan gjøre det bedre. Men først madu vite hvorfor det virker som om han eller hun ikke er sa nøye med a følge reglene. Detsomseruttilavære trass, er kanskje ikke sa alvorlig likevel. HVORFOR DET SKJER Uklare grenser. Noen tenaringer ignorerer regler for asehvorlangtdekang a. Hvis en forelder for eksempel har sagt at en bestemt handling vil fabestemtekon- sekvenser, kan tenaringen prøve a teste grensene for a se om forelderen vil gjøre som han eller hun har sagt. Betyr dette at tenaringen er i ferd med a forherde seg og bli opprørsk? Ikke nødvendigvis. Tenaringer har ofte en tendens til a bli slappe med afølgereglern ar foreldrene ikke har vært konsekvente og gjennomført det de har sagt, eller nar grensene ikke har vært klart definert. Stivbente regler. Noen foreldre prøver a kontrollere tenaringen med en endeløs rekke regler. Nar tenaringen ikke gjør som foreldrene sier, blir de sinte og lager enda flere regler. Men dette gjør ofte bare situasjonen verre. «Jo større kontroll du prøver af a, desto større motstand gjør tenaringen», star det i boken Parent/Teen Breakthrough. «A bruke kontroll-metoden er som aprøve a smøre hardt smør pamyktbrød:detførerbaretilat brødskiven gar i stykker, og det hjelper ikke abrukemer kraft.» Passende tilrettevisning kan hjelpe. Tilrettevisning er ikke det samme som straff, som kan gjøre vondt. Sa hvordan kan du lære tenaringen afølgefamiliens regler? r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

5 HVA DU KAN GJØRE Vær tydelig. Tenaringer maf avitenøyaktighvasom ventes av dem, og hva konsekvensene blir hvis de er ulydige. Bibelsk prinsipp: Galaterne 6:7. Forslag: Skriv en liste over de reglene dere har bestemt for familien. Spør sadegselv:harvilagetformange regler? Eller har vi laget for fa? Er det noen vi ikke trenger lenger? Bør vi gjøre forandringer i forhold til den grad av ansvar tenaringen har vist? Vær konsekvent. Tenaringer kan bli forvirret hvis de slipper unna med noe den ene uken og matakonse- kvensene av noe lignende den neste uken. Bibelsk prinsipp: Matteus 5:37. Forslag: Prøv a la konsekvensen staiforholdtilregel- bruddet. Hvis tenaringen kommer for sent hjem, for eks- empel, vil det a fastsette et tidligere tidspunkt være en konsekvens som star i forhold til det han eller hun har gjort. Vær rimelig. Vær en fleksibel forelder ved alaten- aringen fastørrefrihetn ar det er fortjent. Bibelsk prinsipp: Filipperne 4:5. Forslag: Sett dere ned sammen og drøft hvilke regler dere skal ha. Du kan kanskje ogsalaten aringen komme med forslag til hvilke konsekvenser visse regelbrudd bør fa. Det er lettere for tenaringer afølgereglersomde selv har vært med pa a bestemme. Styrk karakteren. Malet ditt maikkeværebare af atenaringen til a følge ordre, men ahjelpehamtil autvikle en følsom samvittighet en indre følelse av hva som er rett, og hva som er galt. (Se rammen «Hjelp tenaringen til a utvikle positive egenskaper».) Bibelsk prinsipp: 1. Peter 3:16. Forslag: Søk hjelp i Bibelen den beste kilde til opplæring som «gir innsikt». Dens visdom kan «gi de uerfarne klokskap, en ung mann [eller kvinne] kunnskap og tenkeevne». Ordsprakene 1:1 4. NØKKELSKRIFTSTEDER «Hva et menneske enn sar, det skal han ogsahøste.» Galaterne 6:7. «La... deres ord ja bety ja og deres nei nei.» Matteus 5:37. «La deres rimelighet bli kjent.» Filipperne 4:5. «Bevar en god samvittighet.» 1.Peter3:16. HJELP TENARINGEN TIL A UTVIKLE POSITIVE EGENSKAPER Hjelp tenaringen til atenkep a hvilke karaktertrekk han eller hun gjerne vil være kjent for. Nar unge mennesker møter en utfordring, kan de lære atreffe gode avgjørelser ved aspørre seg selv: ˇ Hva slags person vil jeg være? Kolosserne 3:10. ˇ Hva vil en person med en kristuslignende personlighet gjøre hvis han eller hun møter denne utfordringen? Ordspra- kene 10:1. Bibelen forteller om mange menn og kvinner som handlet paenm ate som gjorde at de ble regnet for aværeenten gode eller onde. (1. Korinter 10: 11; Jakob 5:10, 11) Bruk disse eksemplene for a hjelpe sønnen eller datteren din til autvikle positive egenskaper. (Se Vakn opp! for oktober 2012, side 25.) V akn opp! Mai

6 FORSIDETEMA Beskytt deg mot kriminalitet! «Vennene mine pleide a følge meg hjem etter at det var blitt mørkt. Men en kveld var jeg saslitenatjeg tok drosje. Sjaføren kjørte meg ikke hjem. Han kjørte til et øde sted, hvor han prøvde a voldta meg. Jeg skrek alt jegorket,oghantrakkseg unna. Da han kom mot meg igjen, skrek jeg enda en gang og løp min vei. Før hadde jeg alltid tenkt: Nytter det egentlig askrike? Jeg har lært at det nytter!» KARIN. 1 1 Navnene er forandret. IMANGE land er kriminalitet et konstant problem. I ett land uttalte for eksempel en dommer: «Det sørgelige faktum er at det ikke er spørsmal om hvis du blir et offer, men nar.» Andre steder er kriminalitet kanskje mindre utbredt. Men det er dumt aføle seg for trygg, for det kan gjøre at en blir mer utsatt. Enten det er mye eller lite kriminalitet der du bor, kan du spørre: Hvordan kan jeg gjøre livet tryggere for meg selv og mine nærmeste? En praktisk ting du kan gjøre, er a følge dette bibelske prinsippet: «Den kloke ser ulykken komme og skjuler seg, men de ufornuftige gar paogf ar bøte.» (Ordsprakene 22:3, Norsk Bibel) Ogs a politiet anbefaler at man tar visse forholdsregler for ikke a bli offer for kriminalitet. Kriminalitet fører ikke bare til fysisk skade og materielletap.mangeofref ar ogsavarigementaleog følelsesmessige skader. Derfor er det veldig viktig at vi gjør det vi i rimelig grad kan for a beskytte oss. Tenk pa hvilke skritt du kan ta for a beskytte deg mot fire typer kriminalitet ran, seksuelle overgrep, nettkriminalitet og identitetstyveri.

7 RAN Hva er det? Ran er tyveri som skjer ved hjelp av vold eller trusler om vold. Hvordan blir folk berørt? Etter en rekke væpnede ran i Storbritannia uttalte en advokat at selv om ofrene ikke ble skadet rent fysisk, fikk alle psykiske plager. «Mange av dem melder om vedvarende angst og søvnproblemer», sa hun, «og praktisk talt alle sier at arbeidshverdagen deres er sterkt pavirket av det de opplevde.» Hva kan du gjøre? Vær pavakt.tyvereropportunister. De liker a angripe dem som er godtroende. Hold derfor øye med dem som holder øye med deg, vær vaken for det som skjer rundt deg, og unnga asløvesansene eller svekke dømmekraften ved adrikke for mye eller bruke narkotiske stoffer. «Nar en person drikker alkohol eller bruker narkotika», er det vanskeligere «atenkeklart og bedømme en potensielt farlig situasjon», star det i et medisinsk oppslagsverk. Beskytt eiendelene dine. Sørg for al ase bilen. Las dørene og lukk vinduene forsvarlig hjemme hos deg. Slipp aldri inn fremmede. Hold verdisaker ute av syne; ikke briljer med dem. «Visdommen er hos de beskjedne», star det i Ordsprakene 11:2. Tyver deriblant fattige barn ser seg ofte ut dem som tiltrekker seg oppmerksomhet med dyre smykker og kostbart elektronisk utstyr. Søk rad. «Darens vei er rett i hans egne øyne, men den som lytter til rad, er vis.» (Ordsprakene 12:15) Hvis du er pa reise, kan du radføre deg med kjentfolk, for eksempel lokale myndigheter. De kan fortelle deg hvilke steder du bør unnga, og hvordan du kan beskytte deg selv og dine eiendeler. Tyvereropportunister.Værv aken for det som skjer rundt deg SEKSUELLE OVERGREP Hva er det? Seksuelle overgrep er ikke bare voldtekt, men ogsa andre former for seksuell kontakt som innebærer bruk av tvang, vold eller trusler. Hvordan blir folk berørt? «Det verste er at det ikke bare rammer deg nar du blir utsatt for overgrepet», sier et voldtektsoffer. «Du bærer det med deg, og det plager deg i lang tid og forandrer hele ditt syn patil- værelsen. Det forandrer ogsa livet for dine nærmeste.» Det er naturligvis ikke offeret som er den skyldige. Overgriperen bærer ansvaret for det som har skjedd. Hva kan du gjøre? Ikke ignorer det du føler. «Hvis et sted eller en person far deg til a føle deg ubekvem eller urolig sa kom deg vekk», ra- der en politiavdeling i Nord-Carolina i USA. «Ikke la noen overtale deg til ablihvisditt instinkt sier deg noe annet.» Opptre bestemt; vær oppmerksom. Seksuelle overgripere ser etter slike som er godtroende og naive. Ga derfor med bestemte skritt og vær vaken. Reager raskt. Skrik. (5. Mosebok 22: 25 27) Kom deg unna eller ta opp kampen med overgriperen ved a overrumple V akn opp! Mai

8 ham.løpommuligtilettrygtstedogring politiet. 1 NETTKRIMINALITET Hva er det? Nettkriminalitet er kriminalitet som blir begatt pa Internett. Det omfatter skattesvindel og trygdemisbruk, kredittkortsvindel og netthandel hvor kunden aldri mottar varen. Det innbefatter ogsa investeringssvindel og falske nettauksjoner. Hvordan blir folk berørt? Nettkriminalitet koster ofrene og samfunnet generelt milliarder. Tenk over et eksempel. Sandra fikk en e-post som hun antok kom fra banken, og hvor hun ble bedt om a oppdatere personlige data. Noen minutter etter at hun hadde sendt personopplysningene, fikkhuntilsinstoreforskrekkelseseat 4000 dollar var blitt trukket fra kontoen hennes og overført til en utenlandsk bank. Sandra oppdaget raskt at hun var blitt svindlet. Hva kan du gjøre? Vær forsiktig! La deg ikke lure av nettsider som ser profesjonelle ut. Husk at seriøse finansinstitusjoner ikke vil be deg om a oppgi strengt konfidensielle opplysninger pa e-post. Før du kjøper noe eller investerer penger i noe panettet,børdu undersøke firmaets omdømme. «Den uerfarne tror hvert ord, men den kloke gir akt pa sine skritt», sier Ordsprakene 14:15. Og vær forsiktig nar du har agjøremedfirmaer som befinner seg i utlandet. Hvis det oppstar problemer, kan det være vanskeligere aløsedem. Sjekk firmaet og dets framgangsmater. Spør deg selv: Hva er firmaets fy- 1 De fleste overgrepsofre kjenner overgriperen. Du finner flere opplysninger i kapitlet «Hvordan kan jeg beskytte meg mot seksuelle overgripere?», pa side 228 i boken De unge spør tilfredsstillende svar, bind 1. Du kan lese denne boken pa siske adresse? Er telefonnummeret riktig? Vil kjøpet medføre skjulte kostnader? Nar vil varen bli levert? Kan den returneres, og far jeg pengene tilbake? Vær skeptisk hvis et tilbud ser for godt ut til aværesant.de som er griske, og de som vil ha noe uten abetalefordet, er de som i første rekke blir offer for nettyveri. Lokkemidlet kan være store penger mot minimal innsats, et lan eller et kredittkort til tross for darlig kredittverdighet eller høy avkastning pa investeringer med «lav risiko». «Ta deg tid til aundersøke hvor reelt et investeringstilbud er», sier USAs konkurransetilsyn. «Jo høyere avkastning som blir lovt, jo høyere risiko. Ikke la deg presse til a gjøre en investering før du er sikker pa at den er legitim.» IDENTITETSTYVERI Hva er det? Identitetstyveri innebærer at noen stjeler og bruker en annens personopplysninger ulovlig for a svindle eller begaenannenformforkrimi- nalitet. Hvordan blir folk berørt? Tyver kan bruke din identitet for a skaffe seg kredittkort eller lan eller for a opprette nye kontoer. Sa stifter de gjeld i ditt navn! Selv om du skulle fa slettet gjelden, kan din kredittverdighet være svekket i arevis. «Null kredittverdighet innvirker pa alt det er til og med verre enn ablifrastj alet penger», sier et offer. Hva kan du gjøre? Beskytt sensitive opplysninger. Hvis du bruker nettbank eller handler pa nett, bør du forandre passord regelmessig, særlig hvis du bruker en offentlig tilgjengelig pc. Og som allerede nevnt, bør du absolutt være skeptisk til e-poster hvor du blir bedt om a oppgi sensitive opplysninger. Identitetstyver bruker ikke bare datamaskin. De bruker alle tenkelige midler for r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

9 af a tak i viktige dokumenter og opplysninger, for eksempel kontoutdrag, sjekkhefter, kredittkort og fødselsnummer. Sa oppbevar slike ting paettrygtsted,og makuler alle sensitive dokumenter før du kaster dem. Hvis du har mistanke om at et dokument kan ha blitt borte eller er blitt stjalet, bør du naturligvis melde fra om dette straks. Følg med pa bankkontoene dine. «Det aværev aken og følge med er et effektivt vapenmot...identitetstyveri»,sier USAs konkurransetilsyn. Det sier videre: «Det kan ha avgjørende betydning at et potensielt identitetstyveri blir oppdaget tidlig.» Sjekk derfor kontoene dine regelmessig, og se etter uvanlige transaksjoner. Du bør om mulig be om af atilgangtilkredittopplysninger om deg gjennom et ansett kredittopplysningsbyraogmerkedegde kontoene og kredittkortene som er knyttet til ditt navn. I dagens verden har man naturligvis ikke garanti for noe som helst. Selv de mest forsiktige er blitt ofre for kriminalitet. Nar det er sagt, vil vi alltid ha nytte av a holde fast ved Bibelens visdom. «Forlat den ikke, og den vil bevare deg. Elsk den, og den vil verne deg.» (Ordsprakene 4:6) Og ikke nok med det Bibelen lover at det skal bli slutt pa all kriminalitet. Snart slutt p a all kriminalitet Hvorfor kan vi ha tillit til at Gud vil gjøre slutt pa all kriminalitet? Tenk over dette: Gud har lovt a innføre en fredelig, ny verden, hvor det ikke vil være kriminalitet Gud ønsker agjøresluttp aall kriminalitet. «Jeg, Jehova, elsker rett og hater ran sammen med urettferdighet.» Jesaja 61:8. Han har makt til agjøresluttp aall kriminalitet. «Høy er hans makt, og stor er hans rettferd; og retten krenker han aldri.» Job 37:23, NO 1978/85. Han har lovt at han skal tilintetgjøre dem som gjør det som er ondt, og bevare de rettferdige. «De som gjør ondt, de skal bli avskaret.» «De rettferdige skal ta jorden ieie,ogdeskalbop adenforevig.» Salme 37:9, 29. Han har lovt sine lojale tjenere at de skal fa leve i en fredelig, ny verden. «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» Salme37:11. Appellerer disse ordene til deg? Da bør du ta deg tid til aundersøkebibelenfor a lære mer om Guds hensikt med menneskene. Det er ingen annen bok som inneholder sa mye praktisk visdom. Og ingen annen bok gir oss et reelt hap om en framtid uten kriminalitet. 1 1 Flere opplysninger om viktige bibelske lærespørsmal finner du i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? Du kan faetgratiseksemplaravjehovasvitner,ellerdukan lese den pa V akn opp! Mai

10 INTERVJU RACQUEL HALL En jødisk kvinne tok sin tro opp til ny vurdering Racquel Halls mor var israeler og jøde, og faren var østerriker og hadde konvertert til jødedommen. Besteforeldrene pa morssiden var sionister og hadde immigrert til Israel i 1948, det aret landet ble en uavhengig stat. Vakn opp! har spurt Racquel hva det var som fikk henne til asenærmerep a sin jødiske tro. Fortell litt om bakgrunnen din. JegblefødtiUSAi1979.Foreldrene mine ble skilt da jeg var tre ar. Mor oppdrog meg i samsvar med jødiske tradisjoner og sendte meg til jødiske skoler, jeshivaer. Da jeg var sju ar, flyttet vi til Israel og bodde der et ar, og jeg gikk pa skolen i et kollektivsamfunn, en kibbutz. Saflyttetmorog jeg til Mexico. Det var ikke noen synagoge der vi bodde, men jeg holdt likevel fast ved de jødiske skikkene. Jeg tente lys pasab- baten, leste Toraen og bad ved hjelp av en siddur, en bønnebok. Paskolensajeg ofte til de andre i klassen at religionen min var den opprinnelige. Jeg hadde aldri lest i det som kalles Det nye testamente, som fokuserer pajesu Kristi forkynnelse og lære. Mor hadde faktisk advart meg mot det, av frykt for at jeg skulle bli fordervet av det som star der. Hvorfor bestemte du deg for a lese Det nye testamente? Da jeg fylte 17, flyttet jeg tilbake til USA for agjøremeg ferdig med utdannelsen. Der var det en bekjent av meg somsaathanvarkristen,og at uten Jesus ville det være noe som manglet i livet mitt. «De som tror pajesus,erhelt pa villspor», svarte jeg. «Har du i det hele tatt lest Det nye testamente?» spurte han. «Nei», svarte jeg. «Er det ikke dumt av deg auttale deg om noe du ikke vet noe om?» sa han.

11 Jegføltemegtruffet,forjeg hadde alltid ment at det er dumt auttalesegomnoe man ikke har greie pa. Litt skamfull tok jeg bibelen hans med meg hjem og begynte a lese Det nye testamente. Hvilken virkning hadde det du leste, padeg? Til min overraskelse oppdaget jeg at det var jøder som hadde skrevet Det nye testamente. Og jo mer jeg leste, jo klarere sa jeg at Jesus var en vennlig, ydmyk jøde som ønsket ahjelpefolk,ikkeutnytte dem. Jeg gikk til og med pa biblioteket og lante bøker som handlet om ham. Men ingen av dem overbeviste meg om at han var Messias. Noen omtalte ham ogsasomgud en meningsløs tanke for meg. For hvem var det Jesus bad til seg selv? Og ikke nok med det Jesus døde. Men Bibelen sier om Gud: «Du dør ikke.» 1 Hvordanfantduutav dette? Sannheten er ikke selvmotsigende, og jeg var fast bestemt pa a finne sannheten. Derfor bad jeg en oppriktig og tarefylt bønn til Gud for første gang uten bønneboken. Jeg hadde ikke bedt ferdig før det banket padøren.det var to av Jehovas vitner. De gav meg en av brosjyrene sine. Den og de samtalene jeg etter hvert hadde med vitnene, overbeviste meg om at deres tro er basert pa Bibelen. De ser for eksempel pajesus, ikke som en del av en treenighet, men som «Guds Sønn» 2 og «Guds skaperverks begynnelse». 3 Kort tid etter drog jeg tilbake til Mexico, hvor jeg fortsatte a studere messianske profetier sammen med Jehovas vitner. Jeg ble overrasket over hvor mange slike profetier det er! Menjegvarfortsattlittskeptisk. Jeg tenkte: Var Jesus den eneste som passet til beskrivelsen av Messias? Og: Hva om han rett og slett bare var en dyktig skuespiller? Hva ble vendepunktet? Vitnene viste meg profetier som en bedrager umulig kunne ha oppfylt. For eksempel: Over 700 ar i forveien hadde profeten Mika forutsagt at Messias skulle bli født i Betlehem i Judea. 4 Og hvem kan bestemme hvor de skal bli født? Jesaja skrev at Messias skulle bli drept som en foraktet forbryter, men at han skulle bli begravet hos den rike klassen. 5 Disse forutsigelsene ble oppfylt pajesus. Det avgjørende beviset hadde med Jesu avstamning agjøre. Bibelen sa at Messias skulle være en etterkommer av kong David. 6 Jødene i gammel tid førte bade private slektsfortegnelser og offentlige slektsregistre, og hvis ikke Jesus hadde tilhørt Davids slektslinje, ville hans fiender ha ropt detutfrahustakene!mendet kunne de ikke, for det var hevet over tvil at Jesus var en etterkommer av David. Folkeskarene kalte ham til og med «Davids Sønn». 7 I ar 70 evt. 37 ar etter Jesu død ødela romerske hærstyrker Jerusalem, og det førte til at slektsregistrene enten gikk tapt eller ble ødelagt. Derfor matte Messias stafram før ar 70 evt. for at hans herkomst skulle kunne bevises. Hvordan reagerte du da du forstod dette? I 5. Mosebok 18:18, 19 var det forutsagt at Gud skulle la det staframenprofetlikmo- ses i Israel. Gud sa: «Den... som ikke lytter til mine ord som han taler i mitt navn, ham skal jeg selv kreve til regnskap.» Mitt inngaende studium av hele Bibelen overbeviste meg om at Jesus fra Nasaret var den profeten. 1. Habakkuk 1: Johannes 1: Apenbaringen 3:14, fotnote. 4. Mika 5:2; Matteus 2:1. 5. Jesaja 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Jesaja 9:6, 7; Lukas 1: Matteus, kapittel 1, inneholder en fortegnelse over Jesu avstamning pa farssiden og Lukas, kapittel 3, over hans avstamning pa morssiden. 7. Matteus 21:9. V akn opp! Mai

12 GLIMT FRA GAMMEL TID KYROS DEN STORE Kyros grav KYROS DEN STORE Natten til den 6. oktober 539 fvt., ifølge var kalender, skjedde det noe tilsynelatende umulig med byen Babylon, hovedstaden i det babylonske verdensrike. Den skjebnesvangre natten ble byen omstyrtet av medere og persere som stod under kommando av perserkongen Kyros, ogsakjent som Kyros den store. Hans strategi var glimrende. RASKE FAKTA ) Kyros ble trolig født omkring 600 fvt. Han falt i et slag omkring 530 fvt. ) Kyros grav kan fortsatt ses i Pasargadae, en oldtidsby i Persia som ble grunnlagt av Kyros, og som na er et arkeologisk funnsted iiran. ) Kyros-sylinderen, en 23 centimeter lang leirsylinder, forteller om Kyros erobring av Babylon og hans frigivelse av fanger, deriblant jøder. Sylinderen er blitt kalt en av de viktigste oppdagelser innen bibelsk arkeologi. ) Perserne har fortsatt stor aktelse for Kyros. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; sylinder: The Trustees of the British Museum HVORDAN KYROS INNTOK BABYLON «Da Kyros kastet sine øyne pa byen Babylon, var den allerede den mest ærverdige byen i hele Midtøsten kanskje i hele verden», star det i boken Ancient World Leaders Cyrus the Great. Babylonl a ved elven Eufrat, som ogsa fylte de vollgravene som omgav de massive murene en kombinasjon av forsvarsverk som gjorde at byen tilsynelatende var uinntagelig. Ovenfor Babylon ledet Kyros menn vannet i Eufrat bort, slik at vannstanden i byen sank. Soldatene vasset da gjennom elven fram til byportene, som var blitt staende apne, og inntok Babylon uten amøtesærlig motstand.ifølgedegreskehistorieskriverneherodotog Xenofon følte babylonerne seg trygge bak byens forsvarsverk, og den natten de ble angrepet, var mange, ogsa kongen, opptatt med a feste. (Se rammen «Skriften pa veggen».) Dessuten oppfylte Kyros noen bemerkelsesverdige bibelske profetier da han inntok byen. Kyros-sylinderen

13 Kyros erobring av Babylon var forutsagt i Bibelen BEMERKELSESVERDIGE FORUTSIGELSER Jesajas profetier er spesielt interessante fordi de ble skrevet ned omkring 200 ar i forveien kanskje 150 ar før Kyros ble født! Tenk over dette: ˇ En mann som het Kyros, skulle innta Babylon og befri jødene. Jesaja 44:28; 45:1. ˇ Elven Eufrat skulle tørkes ut og bane vei for Kyros hær. Jesaja 44:27. ˇ Byens porter skulle bli staende apne. Jesaja 45:1. ˇ Babylons krigere skulle holde opp med akjempe. Jeremia 51:30; Jesaja 13:1, 7. EN MIRAKULØS UTFRIELSE Tidligere, i 607 fvt., hadde babylonske hærer lagt Jerusalem i ruiner og ført de fleste overlevende bort som fanger. Hvor lenge skulle jødene være i fangenskap? Gud hadde sagt: «Nar sytti ar erfullbyrdet,...skal[jeg] kreve Babylons konge og den nasjonen til regnskap for deresmisgjerning,...ogjegvilgjøredettilødsligeødemarker til uavgrenset tid.» Jeremia 25:12. Som nevnt ble Babylon inntatt av Kyros i 539 fvt. Kort tid senere utfridde han jødene, som begynte a komme tilbake til sitt hjemland i 537 fvt. nøyaktig 70 ar etter at de var blitt ført bort. (Esra 1:1 4) Babylon ble til slutt til «ødslige ødemarker» igjen en bekreftelse pahvor nøyaktige Bibelens profetier er. HVORDAN ANGAR DETTE DEG? Tenk over dette: Bibelen forutsa (1) jødenes 70 ar lange fangenskap, (2) Kyros erobring av Babylon og viktige trekk ved hans strategi og (3) den endelige ødeleggelsen av Babylon. Mennesker kunne ikke av seg selv være i besittelse av slik forhandskunnskap! En mer fornuftig konklusjon er denne: «Aldri er en profeti blitt frambrakt ved et menneskes vilje, men mennesker talte ord fra Gud.» (2. Peter 1:21) Ja, Bibelen er vel verdt aundersøke. «SKRIFTEN PA VEGGEN» DennattenKyrosforetoksitt overraskende angrep, holdt babylonerkongen Belsasar en fest for «tusen av sine stormenn», da en hand pa mirakuløst vis kom til syne. For alles øyne skrev han- den «MENE, MENE, TEKEL og PARSIN» «pa murpussen» paveg- gen i palasset. 1 Daniel5:1, 5, 25. Profeten Daniel tydet de gate- fulle ordene for den skrekkslagne Belsasar. Kort fortalt sa Daniel til kongen at hans rike var «gjort ende» pa, at han var blitt «veid pa vekten» og funnet for lett, og at Babylon var blitt «gitt til mederne og perserne». (Daniel 5:26 28) Hvert eneste ord gikk i oppfyllelse. Pamangespr ak er uttrykket «skriften paveggen»dendagi dag et varsel om at en katastrofe, eller ulykke, er nær forestaende. 1 Uttrykkene refererer til pengevektenheter. Du finner en detaljert forklaring i kapittel 7 i boken Gi akt pa Daniels profeti!, som er utgitt av Jehovas vitner. V akn opp! Mai

14 HVA BIBELEN SIER GUDS NATUR GUDS NATUR Hva slags legeme har Gud? «Gud er en And.» Johannes 4:24. HVA BIBELEN SIER Bibelen omtaler Gud som en And. (2. Korinter 3:17) Han star derfor langt over oss og det vi kan fatte med vare sanser. Han er «evighetens Konge uforgjengelig, usynlig», sies det i 1. Timoteus 1:17. Bibelen sier ogsa: «Ingen har noen gang sett Gud.» 1. Johannes 4:12. Skaperen star sa høyt over oss at vi ikke engang behøver a prøve a forestille oss hvordan han ser ut. «Hvem kan dere ligne Gud med, og hva kan dere stille ved hans side som er ham lik?» star det i Jesaja 40:18. Ogsa den ærefryktinngytende stjernehimmelen blekner i sammenligning med Den Allmektige. Jesaja 40:22, 26. Det finnes imidlertid intelligente skapninger som kan se Gud og til og med tale med ham ansikt til ansikt. Hvordan kan vi si det? Jo, fordi de ogsaer ander, og de holder til i himmelen. (1. Kongebok 22:21; Hebreerne 1:7) Jesus Kristus sa om disse overmenneskelige skapningene, som ogsa blir kalt engler: De ser alltid min himmelske Fars ansikt. Matteus 18:10. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

15 Er Gud allestedsnærværende? HVA BIBELEN SIER Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende, eller til stede overalt til enhver tid, lik en upersonlig kraft. Som Jesu ord i Matteus 6:9 og 18:10 viser, er Gud en person en «Far» og han bor i himmelen, hans «grunnfestede bosted». 1. Kongebok 8:43. Mot slutten av sitt liv sa Jesus: «Jeg forlater verden og gar til Faderen.» (Johannes 16:28) Etter at han døde i kjødet og ble oppreist som en and,gikkhan«inniselvehimmelen,forn a atre fram for Guds person». Hebreerne 9:24. Slike opplysninger om Gud har stor betydning. Hvorfor? For det første: Ettersom Gud er en person, kan vi lære om ham og nærme oss ham. (Jakob 4:8) For det andre: Det at vi vet sannheten om Gud, beskytter oss mot falsk tilbedelse, for eksempel tilbedelse av livløse bilder og gjenstander. «Sma barn, vokt dere for avguder», star det i 1. Johannes 5:21. «Slik skal dere da be: Var Far i himlene.» Matteus 6:9. Hvordan ble mennesket skapt i Guds bilde? HVA BIBELEN SIER Som mennesker er vi i stand til agjenspeile Guds egenskaper, for eksempel hans kjærlighet, rettferdighet og visdom. Bibelen sier: «Bli... etterlignere av Gud, som elskede barn, og fortsett a vandre i kjærlighet.» Efeserne 5:1, 2. Gud har ogsa skapt oss med en fri vilje, noe som gjør at vi kan velge mellom rett og galt og vise andre kjærlighet paforskjel- lige mater. (1. Korinter 13:4 7) Vi kan ogsaskapeting,glede oss over skjønnhet og føle ærefrykt nar vi betrakter det fantastiske skaperverket. Og framfor alt har vi fatt evnen til aforst a andelige ting. Vi har et naturlig ønske om alæreomskaperen og hans vilje med oss. Matteus 5:3. Hvordan Bibelens sannhet kan hjelpe deg. Jo mer vi lærer om Gud og etterligner ham, i jo større grad vil vi leve slik han hadde tenkt at vi skulle leve. Det vil gi oss større glede og tilfredshet i livet, og vi vil oppnaenindrefred.(jesaja48:17,18)ja,gudvet at hans tiltalende egenskaper appellerer til oppriktige mennesker, slik at de blir dratt til ham og begynner ag ap a veien til evig liv. Johannes 6:44; 17:3. «Gud gikk i gang med a skape mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.» 1. Mosebok 1:27. V akn opp! Mai

16 ST AR DET EN DESIGNER BAK? Slangestjernens «seende» skjelett Krystallklare, kulelignende forhøyninger paskjelettet fungerer som avanserte mikrolinser Slangestjerne: Fotosearch.com; innfelt bilde: Courtesy Professor Joanna Aizenberg, Harvard SLANGESTJERNEARTEN Ophiocoma wendtii, som holder til i korallrev, har et imponerende beskyttelseslag paoversiden.p a denne delen av skjelettet sitter det tett i tett med mikroskopiske linser som gjør hele oversidentilettstort,sammensattøye. Tenk over dette: Da forskerne undersøkte skjelettplatene padenne slangestjernen, sade«etuvanlig mønster av tettpakkede, krystallklare forhøyninger, som hver var tynnere enn et harstr afraetmenneske»,st ar det i bladet Natural History. Disse kulelignende forhøyningene, som bestar av kalsiumkarbonat (kalsitt), viste seg aværeavansertemikrolinsersom fokuserer lys padetsomseruttil a være lysfølsomme nerver like under skjelettplatene. Linsene har dessuten akkurat den form de mahafor aframbringedetønskedebildet. Kjemikeren Joanna Aizenberg sier at det tosidige formalet som slangestjernens skall har, «understreker et viktig prinsipp: I biologien blir materialeneofteutnyttetoptimaltmedtanke pa mange funksjoner». Pa bakgrunn av sitt studium av slangestjernen har forskerne funnet fram til hvordan de paenenkel,kost- nadseffektiv mate kan produsere rek- ker av mikrolinser av kalsiumkarbonat. Disse rekkene av mikrolinser kan blant annet anvendes innen telekommunikasjon, der de blir brukt til alede lyssignaler gjennom optiske fibrer. Hva mener du? Er slangestjernens «seende» skjelett blitt til ved en utvikling? Eller star det en Designer bak? s n o Last ned dette bladet og tidligere numre gratis p Nettbibel tilgjengelig pa cirka 50 sprak Skann koden eller gainnp a g13 05-N

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne FREDAG «Lær av meg» MATTEUS 11:29 FORMIDDAG 9.20 Musikk 9.30 Sang nr. 5 og bønn 9.40 ORDSTYRERENS TALE: Etterlign Jesus hvorfor og hvordan? (Lukas 6:40)

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Konfirmantsamling 5 GUD

Konfirmantsamling 5 GUD Konfirmantsamling 5 GUD Til deg som konfirmantleder Samling 5: GUD FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som leder

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen Daniels 70 årsuker Israels tilmålte tid mot fullendelsen Skriftordet fra Daniel 24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 3) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP TIL JØDENES HISTORIE 2) Å KJENNE TIL OG HA

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer