2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 NR. 5. Beskytt deg mot kriminalitet!"

Transkript

1 V akn opp! MAI 2013 NR. 5 Beskytt deg mot kriminalitet!

2 V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P ANETT TEN ARINGER FORSIDETEMA Beskytt deg mot kriminalitet! SIDENE 6 9 r DE UNGE SPØR... HVA OM JEG HAR ET HELSEPROBLEM? (Del 1) «Dajegvarellevear», sier Yeimy, «matte jeg bruke rullestol for a komme meg rundt. Nakanjegikke engang gjøre noe saenkeltsom a løfte lette ting.» Les hvordan Yeimy og tre andre ungdommer takler alvorlige helseproblemer. (Se under HVA BIBELEN LÆRER/TENARINGER) 3 VI BETRAKTER VERDEN 4 HJELP FOR FAMILIEN Hvordan du kan lære tenaringen afølge familiens regler 10 INTERVJU En jødisk kvinne tok sin tro opp til ny vurdering 12 GLIMT FRA GAMMEL TID Kyros den store 14 HVA BIBELEN SIER Guds natur 16 STAR DET EN DESIGNER BAK? Slangestjernens «seende» skjelett BARN r Les illustrerte bibelfortellinger. Bruk aktivitetssidene for ahjelpe barna dine til alæremerom bibelske personer og moralprinsipper. (Se under HVA BIBELEN LÆRER/BARN) Vol. 94, No. 5 / Monthly / NORWEGIAN Samlet opplag: pa98spr ak Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakn opp! (ISSN ) utgis pa norsk av Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Thor R. Samuelsen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til JEHOVAS VITNER, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØNLAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa

3 VI BETRAKTER VERDEN USA Ifølge det amerikanske sikkerhetsdepartementet har sikkerhetspersonell ved flyplasser de siste 10 arene beslaglagt omkring 50 millioner ulovlige gjenstander. Bare i 2011 forhindret kontrollører at over 1200 skytevapen ble tatt med om bord i fly. De fleste av eierne sa at de rett og slett hadde glemt at de hadde med seg vapen. NORGE Den norske kirke er ikke lenger en statskirke. Stortinget fattet i 2012 et historisk vedtak om a endre Grunnloven for agjøreb andene mellom kirke og stat løsere. TSJEKKIA En rundspørring viste at to tredjedeler av tsjekkiske arbeidstakere føler at de ma besvare jobbrelaterte telefoner, e-poster eller tekstmeldinger ogsan ar de ikke er pa jobb. Over en tredjedel synes at det er uhøflig aikkesvare med en gang. BRASIL Ietforsøkp a a bekjempe skulking har skolemyndighetene bestemt at det skal sys elektroniske brikker inn i skoleuniformene. En forelder far en type tekstmelding nar brikkens sensorer registrerer at barnet kommer pa skolen,ogenannentype melding nar barnet kommer over 20 minutter for sent. Sikkerhetskontroll: Universal Images Group/age fotostock; kirke: Cephas Picture Library/Alamy; kornlagre: AP Photo/Altaf Qadri INDIA Trass i at India i løpet av de siste 20 arene har hatt et oppsving panesten50prosentimatvare- produksjonen og har lagre pa 71 millioner tonn ris og hvete, sliter landet fortsatt med a brødfø befolkningen. Bare omkring 40 prosent av det lagrede kornet nar fram til indiske forbrukere. Korrupsjon og sløsing er en delavproblemet. 3

4 HJELP FOR FAMILIEN FORELDREROLLEN Hvordan du kan lære tenaringen afølgefamiliens regler UTFORDRINGEN Hjemme hos dere er regelen at mobilen skal være avslatt etter klokken ni, men to ganger denne uken har du tatt datteren din i a sende sms-er etter midnatt. Sønnen din skal være hjemme klokken ti, men i gar kom han enda en gang først hjem etter klokken elleve. Tenaringen din kan gjøre det bedre. Men først madu vite hvorfor det virker som om han eller hun ikke er sa nøye med a følge reglene. Detsomseruttilavære trass, er kanskje ikke sa alvorlig likevel. HVORFOR DET SKJER Uklare grenser. Noen tenaringer ignorerer regler for asehvorlangtdekang a. Hvis en forelder for eksempel har sagt at en bestemt handling vil fabestemtekon- sekvenser, kan tenaringen prøve a teste grensene for a se om forelderen vil gjøre som han eller hun har sagt. Betyr dette at tenaringen er i ferd med a forherde seg og bli opprørsk? Ikke nødvendigvis. Tenaringer har ofte en tendens til a bli slappe med afølgereglern ar foreldrene ikke har vært konsekvente og gjennomført det de har sagt, eller nar grensene ikke har vært klart definert. Stivbente regler. Noen foreldre prøver a kontrollere tenaringen med en endeløs rekke regler. Nar tenaringen ikke gjør som foreldrene sier, blir de sinte og lager enda flere regler. Men dette gjør ofte bare situasjonen verre. «Jo større kontroll du prøver af a, desto større motstand gjør tenaringen», star det i boken Parent/Teen Breakthrough. «A bruke kontroll-metoden er som aprøve a smøre hardt smør pamyktbrød:detførerbaretilat brødskiven gar i stykker, og det hjelper ikke abrukemer kraft.» Passende tilrettevisning kan hjelpe. Tilrettevisning er ikke det samme som straff, som kan gjøre vondt. Sa hvordan kan du lære tenaringen afølgefamiliens regler? r Du finner flere nyttige r ad til familier p a

5 HVA DU KAN GJØRE Vær tydelig. Tenaringer maf avitenøyaktighvasom ventes av dem, og hva konsekvensene blir hvis de er ulydige. Bibelsk prinsipp: Galaterne 6:7. Forslag: Skriv en liste over de reglene dere har bestemt for familien. Spør sadegselv:harvilagetformange regler? Eller har vi laget for fa? Er det noen vi ikke trenger lenger? Bør vi gjøre forandringer i forhold til den grad av ansvar tenaringen har vist? Vær konsekvent. Tenaringer kan bli forvirret hvis de slipper unna med noe den ene uken og matakonse- kvensene av noe lignende den neste uken. Bibelsk prinsipp: Matteus 5:37. Forslag: Prøv a la konsekvensen staiforholdtilregel- bruddet. Hvis tenaringen kommer for sent hjem, for eks- empel, vil det a fastsette et tidligere tidspunkt være en konsekvens som star i forhold til det han eller hun har gjort. Vær rimelig. Vær en fleksibel forelder ved alaten- aringen fastørrefrihetn ar det er fortjent. Bibelsk prinsipp: Filipperne 4:5. Forslag: Sett dere ned sammen og drøft hvilke regler dere skal ha. Du kan kanskje ogsalaten aringen komme med forslag til hvilke konsekvenser visse regelbrudd bør fa. Det er lettere for tenaringer afølgereglersomde selv har vært med pa a bestemme. Styrk karakteren. Malet ditt maikkeværebare af atenaringen til a følge ordre, men ahjelpehamtil autvikle en følsom samvittighet en indre følelse av hva som er rett, og hva som er galt. (Se rammen «Hjelp tenaringen til a utvikle positive egenskaper».) Bibelsk prinsipp: 1. Peter 3:16. Forslag: Søk hjelp i Bibelen den beste kilde til opplæring som «gir innsikt». Dens visdom kan «gi de uerfarne klokskap, en ung mann [eller kvinne] kunnskap og tenkeevne». Ordsprakene 1:1 4. NØKKELSKRIFTSTEDER «Hva et menneske enn sar, det skal han ogsahøste.» Galaterne 6:7. «La... deres ord ja bety ja og deres nei nei.» Matteus 5:37. «La deres rimelighet bli kjent.» Filipperne 4:5. «Bevar en god samvittighet.» 1.Peter3:16. HJELP TENARINGEN TIL A UTVIKLE POSITIVE EGENSKAPER Hjelp tenaringen til atenkep a hvilke karaktertrekk han eller hun gjerne vil være kjent for. Nar unge mennesker møter en utfordring, kan de lære atreffe gode avgjørelser ved aspørre seg selv: ˇ Hva slags person vil jeg være? Kolosserne 3:10. ˇ Hva vil en person med en kristuslignende personlighet gjøre hvis han eller hun møter denne utfordringen? Ordspra- kene 10:1. Bibelen forteller om mange menn og kvinner som handlet paenm ate som gjorde at de ble regnet for aværeenten gode eller onde. (1. Korinter 10: 11; Jakob 5:10, 11) Bruk disse eksemplene for a hjelpe sønnen eller datteren din til autvikle positive egenskaper. (Se Vakn opp! for oktober 2012, side 25.) V akn opp! Mai

6 FORSIDETEMA Beskytt deg mot kriminalitet! «Vennene mine pleide a følge meg hjem etter at det var blitt mørkt. Men en kveld var jeg saslitenatjeg tok drosje. Sjaføren kjørte meg ikke hjem. Han kjørte til et øde sted, hvor han prøvde a voldta meg. Jeg skrek alt jegorket,oghantrakkseg unna. Da han kom mot meg igjen, skrek jeg enda en gang og løp min vei. Før hadde jeg alltid tenkt: Nytter det egentlig askrike? Jeg har lært at det nytter!» KARIN. 1 1 Navnene er forandret. IMANGE land er kriminalitet et konstant problem. I ett land uttalte for eksempel en dommer: «Det sørgelige faktum er at det ikke er spørsmal om hvis du blir et offer, men nar.» Andre steder er kriminalitet kanskje mindre utbredt. Men det er dumt aføle seg for trygg, for det kan gjøre at en blir mer utsatt. Enten det er mye eller lite kriminalitet der du bor, kan du spørre: Hvordan kan jeg gjøre livet tryggere for meg selv og mine nærmeste? En praktisk ting du kan gjøre, er a følge dette bibelske prinsippet: «Den kloke ser ulykken komme og skjuler seg, men de ufornuftige gar paogf ar bøte.» (Ordsprakene 22:3, Norsk Bibel) Ogs a politiet anbefaler at man tar visse forholdsregler for ikke a bli offer for kriminalitet. Kriminalitet fører ikke bare til fysisk skade og materielletap.mangeofref ar ogsavarigementaleog følelsesmessige skader. Derfor er det veldig viktig at vi gjør det vi i rimelig grad kan for a beskytte oss. Tenk pa hvilke skritt du kan ta for a beskytte deg mot fire typer kriminalitet ran, seksuelle overgrep, nettkriminalitet og identitetstyveri.

7 RAN Hva er det? Ran er tyveri som skjer ved hjelp av vold eller trusler om vold. Hvordan blir folk berørt? Etter en rekke væpnede ran i Storbritannia uttalte en advokat at selv om ofrene ikke ble skadet rent fysisk, fikk alle psykiske plager. «Mange av dem melder om vedvarende angst og søvnproblemer», sa hun, «og praktisk talt alle sier at arbeidshverdagen deres er sterkt pavirket av det de opplevde.» Hva kan du gjøre? Vær pavakt.tyvereropportunister. De liker a angripe dem som er godtroende. Hold derfor øye med dem som holder øye med deg, vær vaken for det som skjer rundt deg, og unnga asløvesansene eller svekke dømmekraften ved adrikke for mye eller bruke narkotiske stoffer. «Nar en person drikker alkohol eller bruker narkotika», er det vanskeligere «atenkeklart og bedømme en potensielt farlig situasjon», star det i et medisinsk oppslagsverk. Beskytt eiendelene dine. Sørg for al ase bilen. Las dørene og lukk vinduene forsvarlig hjemme hos deg. Slipp aldri inn fremmede. Hold verdisaker ute av syne; ikke briljer med dem. «Visdommen er hos de beskjedne», star det i Ordsprakene 11:2. Tyver deriblant fattige barn ser seg ofte ut dem som tiltrekker seg oppmerksomhet med dyre smykker og kostbart elektronisk utstyr. Søk rad. «Darens vei er rett i hans egne øyne, men den som lytter til rad, er vis.» (Ordsprakene 12:15) Hvis du er pa reise, kan du radføre deg med kjentfolk, for eksempel lokale myndigheter. De kan fortelle deg hvilke steder du bør unnga, og hvordan du kan beskytte deg selv og dine eiendeler. Tyvereropportunister.Værv aken for det som skjer rundt deg SEKSUELLE OVERGREP Hva er det? Seksuelle overgrep er ikke bare voldtekt, men ogsa andre former for seksuell kontakt som innebærer bruk av tvang, vold eller trusler. Hvordan blir folk berørt? «Det verste er at det ikke bare rammer deg nar du blir utsatt for overgrepet», sier et voldtektsoffer. «Du bærer det med deg, og det plager deg i lang tid og forandrer hele ditt syn patil- værelsen. Det forandrer ogsa livet for dine nærmeste.» Det er naturligvis ikke offeret som er den skyldige. Overgriperen bærer ansvaret for det som har skjedd. Hva kan du gjøre? Ikke ignorer det du føler. «Hvis et sted eller en person far deg til a føle deg ubekvem eller urolig sa kom deg vekk», ra- der en politiavdeling i Nord-Carolina i USA. «Ikke la noen overtale deg til ablihvisditt instinkt sier deg noe annet.» Opptre bestemt; vær oppmerksom. Seksuelle overgripere ser etter slike som er godtroende og naive. Ga derfor med bestemte skritt og vær vaken. Reager raskt. Skrik. (5. Mosebok 22: 25 27) Kom deg unna eller ta opp kampen med overgriperen ved a overrumple V akn opp! Mai

8 ham.løpommuligtilettrygtstedogring politiet. 1 NETTKRIMINALITET Hva er det? Nettkriminalitet er kriminalitet som blir begatt pa Internett. Det omfatter skattesvindel og trygdemisbruk, kredittkortsvindel og netthandel hvor kunden aldri mottar varen. Det innbefatter ogsa investeringssvindel og falske nettauksjoner. Hvordan blir folk berørt? Nettkriminalitet koster ofrene og samfunnet generelt milliarder. Tenk over et eksempel. Sandra fikk en e-post som hun antok kom fra banken, og hvor hun ble bedt om a oppdatere personlige data. Noen minutter etter at hun hadde sendt personopplysningene, fikkhuntilsinstoreforskrekkelseseat 4000 dollar var blitt trukket fra kontoen hennes og overført til en utenlandsk bank. Sandra oppdaget raskt at hun var blitt svindlet. Hva kan du gjøre? Vær forsiktig! La deg ikke lure av nettsider som ser profesjonelle ut. Husk at seriøse finansinstitusjoner ikke vil be deg om a oppgi strengt konfidensielle opplysninger pa e-post. Før du kjøper noe eller investerer penger i noe panettet,børdu undersøke firmaets omdømme. «Den uerfarne tror hvert ord, men den kloke gir akt pa sine skritt», sier Ordsprakene 14:15. Og vær forsiktig nar du har agjøremedfirmaer som befinner seg i utlandet. Hvis det oppstar problemer, kan det være vanskeligere aløsedem. Sjekk firmaet og dets framgangsmater. Spør deg selv: Hva er firmaets fy- 1 De fleste overgrepsofre kjenner overgriperen. Du finner flere opplysninger i kapitlet «Hvordan kan jeg beskytte meg mot seksuelle overgripere?», pa side 228 i boken De unge spør tilfredsstillende svar, bind 1. Du kan lese denne boken pa siske adresse? Er telefonnummeret riktig? Vil kjøpet medføre skjulte kostnader? Nar vil varen bli levert? Kan den returneres, og far jeg pengene tilbake? Vær skeptisk hvis et tilbud ser for godt ut til aværesant.de som er griske, og de som vil ha noe uten abetalefordet, er de som i første rekke blir offer for nettyveri. Lokkemidlet kan være store penger mot minimal innsats, et lan eller et kredittkort til tross for darlig kredittverdighet eller høy avkastning pa investeringer med «lav risiko». «Ta deg tid til aundersøke hvor reelt et investeringstilbud er», sier USAs konkurransetilsyn. «Jo høyere avkastning som blir lovt, jo høyere risiko. Ikke la deg presse til a gjøre en investering før du er sikker pa at den er legitim.» IDENTITETSTYVERI Hva er det? Identitetstyveri innebærer at noen stjeler og bruker en annens personopplysninger ulovlig for a svindle eller begaenannenformforkrimi- nalitet. Hvordan blir folk berørt? Tyver kan bruke din identitet for a skaffe seg kredittkort eller lan eller for a opprette nye kontoer. Sa stifter de gjeld i ditt navn! Selv om du skulle fa slettet gjelden, kan din kredittverdighet være svekket i arevis. «Null kredittverdighet innvirker pa alt det er til og med verre enn ablifrastj alet penger», sier et offer. Hva kan du gjøre? Beskytt sensitive opplysninger. Hvis du bruker nettbank eller handler pa nett, bør du forandre passord regelmessig, særlig hvis du bruker en offentlig tilgjengelig pc. Og som allerede nevnt, bør du absolutt være skeptisk til e-poster hvor du blir bedt om a oppgi sensitive opplysninger. Identitetstyver bruker ikke bare datamaskin. De bruker alle tenkelige midler for r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

9 af a tak i viktige dokumenter og opplysninger, for eksempel kontoutdrag, sjekkhefter, kredittkort og fødselsnummer. Sa oppbevar slike ting paettrygtsted,og makuler alle sensitive dokumenter før du kaster dem. Hvis du har mistanke om at et dokument kan ha blitt borte eller er blitt stjalet, bør du naturligvis melde fra om dette straks. Følg med pa bankkontoene dine. «Det aværev aken og følge med er et effektivt vapenmot...identitetstyveri»,sier USAs konkurransetilsyn. Det sier videre: «Det kan ha avgjørende betydning at et potensielt identitetstyveri blir oppdaget tidlig.» Sjekk derfor kontoene dine regelmessig, og se etter uvanlige transaksjoner. Du bør om mulig be om af atilgangtilkredittopplysninger om deg gjennom et ansett kredittopplysningsbyraogmerkedegde kontoene og kredittkortene som er knyttet til ditt navn. I dagens verden har man naturligvis ikke garanti for noe som helst. Selv de mest forsiktige er blitt ofre for kriminalitet. Nar det er sagt, vil vi alltid ha nytte av a holde fast ved Bibelens visdom. «Forlat den ikke, og den vil bevare deg. Elsk den, og den vil verne deg.» (Ordsprakene 4:6) Og ikke nok med det Bibelen lover at det skal bli slutt pa all kriminalitet. Snart slutt p a all kriminalitet Hvorfor kan vi ha tillit til at Gud vil gjøre slutt pa all kriminalitet? Tenk over dette: Gud har lovt a innføre en fredelig, ny verden, hvor det ikke vil være kriminalitet Gud ønsker agjøresluttp aall kriminalitet. «Jeg, Jehova, elsker rett og hater ran sammen med urettferdighet.» Jesaja 61:8. Han har makt til agjøresluttp aall kriminalitet. «Høy er hans makt, og stor er hans rettferd; og retten krenker han aldri.» Job 37:23, NO 1978/85. Han har lovt at han skal tilintetgjøre dem som gjør det som er ondt, og bevare de rettferdige. «De som gjør ondt, de skal bli avskaret.» «De rettferdige skal ta jorden ieie,ogdeskalbop adenforevig.» Salme 37:9, 29. Han har lovt sine lojale tjenere at de skal fa leve i en fredelig, ny verden. «De saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» Salme37:11. Appellerer disse ordene til deg? Da bør du ta deg tid til aundersøkebibelenfor a lære mer om Guds hensikt med menneskene. Det er ingen annen bok som inneholder sa mye praktisk visdom. Og ingen annen bok gir oss et reelt hap om en framtid uten kriminalitet. 1 1 Flere opplysninger om viktige bibelske lærespørsmal finner du i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer? Du kan faetgratiseksemplaravjehovasvitner,ellerdukan lese den pa V akn opp! Mai

10 INTERVJU RACQUEL HALL En jødisk kvinne tok sin tro opp til ny vurdering Racquel Halls mor var israeler og jøde, og faren var østerriker og hadde konvertert til jødedommen. Besteforeldrene pa morssiden var sionister og hadde immigrert til Israel i 1948, det aret landet ble en uavhengig stat. Vakn opp! har spurt Racquel hva det var som fikk henne til asenærmerep a sin jødiske tro. Fortell litt om bakgrunnen din. JegblefødtiUSAi1979.Foreldrene mine ble skilt da jeg var tre ar. Mor oppdrog meg i samsvar med jødiske tradisjoner og sendte meg til jødiske skoler, jeshivaer. Da jeg var sju ar, flyttet vi til Israel og bodde der et ar, og jeg gikk pa skolen i et kollektivsamfunn, en kibbutz. Saflyttetmorog jeg til Mexico. Det var ikke noen synagoge der vi bodde, men jeg holdt likevel fast ved de jødiske skikkene. Jeg tente lys pasab- baten, leste Toraen og bad ved hjelp av en siddur, en bønnebok. Paskolensajeg ofte til de andre i klassen at religionen min var den opprinnelige. Jeg hadde aldri lest i det som kalles Det nye testamente, som fokuserer pajesu Kristi forkynnelse og lære. Mor hadde faktisk advart meg mot det, av frykt for at jeg skulle bli fordervet av det som star der. Hvorfor bestemte du deg for a lese Det nye testamente? Da jeg fylte 17, flyttet jeg tilbake til USA for agjøremeg ferdig med utdannelsen. Der var det en bekjent av meg somsaathanvarkristen,og at uten Jesus ville det være noe som manglet i livet mitt. «De som tror pajesus,erhelt pa villspor», svarte jeg. «Har du i det hele tatt lest Det nye testamente?» spurte han. «Nei», svarte jeg. «Er det ikke dumt av deg auttale deg om noe du ikke vet noe om?» sa han.

11 Jegføltemegtruffet,forjeg hadde alltid ment at det er dumt auttalesegomnoe man ikke har greie pa. Litt skamfull tok jeg bibelen hans med meg hjem og begynte a lese Det nye testamente. Hvilken virkning hadde det du leste, padeg? Til min overraskelse oppdaget jeg at det var jøder som hadde skrevet Det nye testamente. Og jo mer jeg leste, jo klarere sa jeg at Jesus var en vennlig, ydmyk jøde som ønsket ahjelpefolk,ikkeutnytte dem. Jeg gikk til og med pa biblioteket og lante bøker som handlet om ham. Men ingen av dem overbeviste meg om at han var Messias. Noen omtalte ham ogsasomgud en meningsløs tanke for meg. For hvem var det Jesus bad til seg selv? Og ikke nok med det Jesus døde. Men Bibelen sier om Gud: «Du dør ikke.» 1 Hvordanfantduutav dette? Sannheten er ikke selvmotsigende, og jeg var fast bestemt pa a finne sannheten. Derfor bad jeg en oppriktig og tarefylt bønn til Gud for første gang uten bønneboken. Jeg hadde ikke bedt ferdig før det banket padøren.det var to av Jehovas vitner. De gav meg en av brosjyrene sine. Den og de samtalene jeg etter hvert hadde med vitnene, overbeviste meg om at deres tro er basert pa Bibelen. De ser for eksempel pajesus, ikke som en del av en treenighet, men som «Guds Sønn» 2 og «Guds skaperverks begynnelse». 3 Kort tid etter drog jeg tilbake til Mexico, hvor jeg fortsatte a studere messianske profetier sammen med Jehovas vitner. Jeg ble overrasket over hvor mange slike profetier det er! Menjegvarfortsattlittskeptisk. Jeg tenkte: Var Jesus den eneste som passet til beskrivelsen av Messias? Og: Hva om han rett og slett bare var en dyktig skuespiller? Hva ble vendepunktet? Vitnene viste meg profetier som en bedrager umulig kunne ha oppfylt. For eksempel: Over 700 ar i forveien hadde profeten Mika forutsagt at Messias skulle bli født i Betlehem i Judea. 4 Og hvem kan bestemme hvor de skal bli født? Jesaja skrev at Messias skulle bli drept som en foraktet forbryter, men at han skulle bli begravet hos den rike klassen. 5 Disse forutsigelsene ble oppfylt pajesus. Det avgjørende beviset hadde med Jesu avstamning agjøre. Bibelen sa at Messias skulle være en etterkommer av kong David. 6 Jødene i gammel tid førte bade private slektsfortegnelser og offentlige slektsregistre, og hvis ikke Jesus hadde tilhørt Davids slektslinje, ville hans fiender ha ropt detutfrahustakene!mendet kunne de ikke, for det var hevet over tvil at Jesus var en etterkommer av David. Folkeskarene kalte ham til og med «Davids Sønn». 7 I ar 70 evt. 37 ar etter Jesu død ødela romerske hærstyrker Jerusalem, og det førte til at slektsregistrene enten gikk tapt eller ble ødelagt. Derfor matte Messias stafram før ar 70 evt. for at hans herkomst skulle kunne bevises. Hvordan reagerte du da du forstod dette? I 5. Mosebok 18:18, 19 var det forutsagt at Gud skulle la det staframenprofetlikmo- ses i Israel. Gud sa: «Den... som ikke lytter til mine ord som han taler i mitt navn, ham skal jeg selv kreve til regnskap.» Mitt inngaende studium av hele Bibelen overbeviste meg om at Jesus fra Nasaret var den profeten. 1. Habakkuk 1: Johannes 1: Apenbaringen 3:14, fotnote. 4. Mika 5:2; Matteus 2:1. 5. Jesaja 53:3, 7, 9; Markus 15:43, Jesaja 9:6, 7; Lukas 1: Matteus, kapittel 1, inneholder en fortegnelse over Jesu avstamning pa farssiden og Lukas, kapittel 3, over hans avstamning pa morssiden. 7. Matteus 21:9. V akn opp! Mai

12 GLIMT FRA GAMMEL TID KYROS DEN STORE Kyros grav KYROS DEN STORE Natten til den 6. oktober 539 fvt., ifølge var kalender, skjedde det noe tilsynelatende umulig med byen Babylon, hovedstaden i det babylonske verdensrike. Den skjebnesvangre natten ble byen omstyrtet av medere og persere som stod under kommando av perserkongen Kyros, ogsakjent som Kyros den store. Hans strategi var glimrende. RASKE FAKTA ) Kyros ble trolig født omkring 600 fvt. Han falt i et slag omkring 530 fvt. ) Kyros grav kan fortsatt ses i Pasargadae, en oldtidsby i Persia som ble grunnlagt av Kyros, og som na er et arkeologisk funnsted iiran. ) Kyros-sylinderen, en 23 centimeter lang leirsylinder, forteller om Kyros erobring av Babylon og hans frigivelse av fanger, deriblant jøder. Sylinderen er blitt kalt en av de viktigste oppdagelser innen bibelsk arkeologi. ) Perserne har fortsatt stor aktelse for Kyros. Grav: Robert Harding Picture Library/SuperStock; sylinder: The Trustees of the British Museum HVORDAN KYROS INNTOK BABYLON «Da Kyros kastet sine øyne pa byen Babylon, var den allerede den mest ærverdige byen i hele Midtøsten kanskje i hele verden», star det i boken Ancient World Leaders Cyrus the Great. Babylonl a ved elven Eufrat, som ogsa fylte de vollgravene som omgav de massive murene en kombinasjon av forsvarsverk som gjorde at byen tilsynelatende var uinntagelig. Ovenfor Babylon ledet Kyros menn vannet i Eufrat bort, slik at vannstanden i byen sank. Soldatene vasset da gjennom elven fram til byportene, som var blitt staende apne, og inntok Babylon uten amøtesærlig motstand.ifølgedegreskehistorieskriverneherodotog Xenofon følte babylonerne seg trygge bak byens forsvarsverk, og den natten de ble angrepet, var mange, ogsa kongen, opptatt med a feste. (Se rammen «Skriften pa veggen».) Dessuten oppfylte Kyros noen bemerkelsesverdige bibelske profetier da han inntok byen. Kyros-sylinderen

13 Kyros erobring av Babylon var forutsagt i Bibelen BEMERKELSESVERDIGE FORUTSIGELSER Jesajas profetier er spesielt interessante fordi de ble skrevet ned omkring 200 ar i forveien kanskje 150 ar før Kyros ble født! Tenk over dette: ˇ En mann som het Kyros, skulle innta Babylon og befri jødene. Jesaja 44:28; 45:1. ˇ Elven Eufrat skulle tørkes ut og bane vei for Kyros hær. Jesaja 44:27. ˇ Byens porter skulle bli staende apne. Jesaja 45:1. ˇ Babylons krigere skulle holde opp med akjempe. Jeremia 51:30; Jesaja 13:1, 7. EN MIRAKULØS UTFRIELSE Tidligere, i 607 fvt., hadde babylonske hærer lagt Jerusalem i ruiner og ført de fleste overlevende bort som fanger. Hvor lenge skulle jødene være i fangenskap? Gud hadde sagt: «Nar sytti ar erfullbyrdet,...skal[jeg] kreve Babylons konge og den nasjonen til regnskap for deresmisgjerning,...ogjegvilgjøredettilødsligeødemarker til uavgrenset tid.» Jeremia 25:12. Som nevnt ble Babylon inntatt av Kyros i 539 fvt. Kort tid senere utfridde han jødene, som begynte a komme tilbake til sitt hjemland i 537 fvt. nøyaktig 70 ar etter at de var blitt ført bort. (Esra 1:1 4) Babylon ble til slutt til «ødslige ødemarker» igjen en bekreftelse pahvor nøyaktige Bibelens profetier er. HVORDAN ANGAR DETTE DEG? Tenk over dette: Bibelen forutsa (1) jødenes 70 ar lange fangenskap, (2) Kyros erobring av Babylon og viktige trekk ved hans strategi og (3) den endelige ødeleggelsen av Babylon. Mennesker kunne ikke av seg selv være i besittelse av slik forhandskunnskap! En mer fornuftig konklusjon er denne: «Aldri er en profeti blitt frambrakt ved et menneskes vilje, men mennesker talte ord fra Gud.» (2. Peter 1:21) Ja, Bibelen er vel verdt aundersøke. «SKRIFTEN PA VEGGEN» DennattenKyrosforetoksitt overraskende angrep, holdt babylonerkongen Belsasar en fest for «tusen av sine stormenn», da en hand pa mirakuløst vis kom til syne. For alles øyne skrev han- den «MENE, MENE, TEKEL og PARSIN» «pa murpussen» paveg- gen i palasset. 1 Daniel5:1, 5, 25. Profeten Daniel tydet de gate- fulle ordene for den skrekkslagne Belsasar. Kort fortalt sa Daniel til kongen at hans rike var «gjort ende» pa, at han var blitt «veid pa vekten» og funnet for lett, og at Babylon var blitt «gitt til mederne og perserne». (Daniel 5:26 28) Hvert eneste ord gikk i oppfyllelse. Pamangespr ak er uttrykket «skriften paveggen»dendagi dag et varsel om at en katastrofe, eller ulykke, er nær forestaende. 1 Uttrykkene refererer til pengevektenheter. Du finner en detaljert forklaring i kapittel 7 i boken Gi akt pa Daniels profeti!, som er utgitt av Jehovas vitner. V akn opp! Mai

14 HVA BIBELEN SIER GUDS NATUR GUDS NATUR Hva slags legeme har Gud? «Gud er en And.» Johannes 4:24. HVA BIBELEN SIER Bibelen omtaler Gud som en And. (2. Korinter 3:17) Han star derfor langt over oss og det vi kan fatte med vare sanser. Han er «evighetens Konge uforgjengelig, usynlig», sies det i 1. Timoteus 1:17. Bibelen sier ogsa: «Ingen har noen gang sett Gud.» 1. Johannes 4:12. Skaperen star sa høyt over oss at vi ikke engang behøver a prøve a forestille oss hvordan han ser ut. «Hvem kan dere ligne Gud med, og hva kan dere stille ved hans side som er ham lik?» star det i Jesaja 40:18. Ogsa den ærefryktinngytende stjernehimmelen blekner i sammenligning med Den Allmektige. Jesaja 40:22, 26. Det finnes imidlertid intelligente skapninger som kan se Gud og til og med tale med ham ansikt til ansikt. Hvordan kan vi si det? Jo, fordi de ogsaer ander, og de holder til i himmelen. (1. Kongebok 22:21; Hebreerne 1:7) Jesus Kristus sa om disse overmenneskelige skapningene, som ogsa blir kalt engler: De ser alltid min himmelske Fars ansikt. Matteus 18:10. r Du finner flere svar p abibelskespørsm al p a

15 Er Gud allestedsnærværende? HVA BIBELEN SIER Bibelen lærer ikke at Gud er allestedsnærværende, eller til stede overalt til enhver tid, lik en upersonlig kraft. Som Jesu ord i Matteus 6:9 og 18:10 viser, er Gud en person en «Far» og han bor i himmelen, hans «grunnfestede bosted». 1. Kongebok 8:43. Mot slutten av sitt liv sa Jesus: «Jeg forlater verden og gar til Faderen.» (Johannes 16:28) Etter at han døde i kjødet og ble oppreist som en and,gikkhan«inniselvehimmelen,forn a atre fram for Guds person». Hebreerne 9:24. Slike opplysninger om Gud har stor betydning. Hvorfor? For det første: Ettersom Gud er en person, kan vi lære om ham og nærme oss ham. (Jakob 4:8) For det andre: Det at vi vet sannheten om Gud, beskytter oss mot falsk tilbedelse, for eksempel tilbedelse av livløse bilder og gjenstander. «Sma barn, vokt dere for avguder», star det i 1. Johannes 5:21. «Slik skal dere da be: Var Far i himlene.» Matteus 6:9. Hvordan ble mennesket skapt i Guds bilde? HVA BIBELEN SIER Som mennesker er vi i stand til agjenspeile Guds egenskaper, for eksempel hans kjærlighet, rettferdighet og visdom. Bibelen sier: «Bli... etterlignere av Gud, som elskede barn, og fortsett a vandre i kjærlighet.» Efeserne 5:1, 2. Gud har ogsa skapt oss med en fri vilje, noe som gjør at vi kan velge mellom rett og galt og vise andre kjærlighet paforskjel- lige mater. (1. Korinter 13:4 7) Vi kan ogsaskapeting,glede oss over skjønnhet og føle ærefrykt nar vi betrakter det fantastiske skaperverket. Og framfor alt har vi fatt evnen til aforst a andelige ting. Vi har et naturlig ønske om alæreomskaperen og hans vilje med oss. Matteus 5:3. Hvordan Bibelens sannhet kan hjelpe deg. Jo mer vi lærer om Gud og etterligner ham, i jo større grad vil vi leve slik han hadde tenkt at vi skulle leve. Det vil gi oss større glede og tilfredshet i livet, og vi vil oppnaenindrefred.(jesaja48:17,18)ja,gudvet at hans tiltalende egenskaper appellerer til oppriktige mennesker, slik at de blir dratt til ham og begynner ag ap a veien til evig liv. Johannes 6:44; 17:3. «Gud gikk i gang med a skape mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.» 1. Mosebok 1:27. V akn opp! Mai

Moralske verdier. som gjør livet rikere

Moralske verdier. som gjør livet rikere V akn opp! NOVEMBER 2013 NR. 11 Moralske verdier som gjør livet rikere V akn opp! I DETTE NUMMERET s MER P A NETT www.jw.org TEN ARINGER FORSIDETEMA Moralske verdier som gjør livet rikere SIDENE 6 9 r

Detaljer

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT? FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 8 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 8 VAKTTARNET 15. JANUAR 2014 NR. 2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 3. 9. MARS Tilbe Jehova, evighetens Konge SIDE 7 SANGER: 106, 46 10. 16. MARS Riket har hersket i 100 år hvordan berører det

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 8 VAKTTARNET 15. NOVEMBER 2013 NR. 22 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 30. DESEMBER TIL 5. JANUAR «Vær arv akne med hensyn til bønner» SIDE 3 SANGER: 67, 81 6. 12. JANUAR Hvordan kan vi fortsette

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova»

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. Lev i harmoni med Jesu kjærlige bønn. Hva vi kan lære av en gjennomtenkt bønn. «Tjen som slaver for Jehova» 8 VAKTTARNET 15. OKTOBER 2013 NR. 20 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE STUDIEARTIKLER 2. 8. DESEMBER Skaperverket gjør oss kjent med den levende Gud SIDE 7 SANGER: 110, 15 9. 15. DESEMBER «Tjen som slaver for

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse. 26.augusttil1.september La Jehova forme deg 8 15. JUNI 2013 NR. 12 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 19. 25. august Verdsett Jehovas lojalitet og tilgivelse SIDE 3 SANGER: 63, 77 26.augusttil1.september La Jehova forme deg SIDE 18 SANGER: 120,

Detaljer

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova

VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE. 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget. 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova 8 15. AUGUST 2013 NR. 16 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 30. september til 6. oktober Du er blitt helliget SIDE 3 SANGER: 125, 66 7. 13. oktober Bli aldri rasende mot Jehova SIDE 18 SANGER:119,80

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Jehovas Vitner. Enden for vitenskapen? Livet verdifullt eller lite verdt? Englene hvem er de? Hva ville du ha likt å spørre Gud om?

Jehovas Vitner. Enden for vitenskapen? Livet verdifullt eller lite verdt? Englene hvem er de? Hva ville du ha likt å spørre Gud om? Jehovas Vitner Enden for vitenskapen? Livet verdifullt eller lite verdt? Englene hvem er de? Hva ville du ha likt å spørre Gud om? Enden for vitenskapen? Noen mener imidlertid at det å godta at det finnes

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150

EVANGELIET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 EVANGELIET OG ET PRODUKTIVT LIV ELEVHÅNDBOK Religion 150 Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse til evangeliet Søndagsskolen April-juni 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2012

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

Grensebrytende åndelig ledelse

Grensebrytende åndelig ledelse Grensebrytende åndelig ledelse et kort studium av 7 bibelske ledere og egenskaper som kjennetegnet dem. Didache 2006 Innledning Det finnes mange bøker om lederutvikling, lederfunksjoner og lederegenskaper,

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer