Nr 5 - juni Skolenes landsforbund: I streik. side 4 7. Flere yrkesfaglærere side 8 Elever på Opptur side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 5 - juni 2014. Skolenes landsforbund: I streik. side 4 7. Flere yrkesfaglærere side 8 Elever på Opptur side 12"

Transkript

1 Nr 5 - juni 2014 Skolenes landsforbund: I streik side 4 7 Flere yrkesfaglærere side 8 Elever på Opptur side 12

2 leder I skolen SL i streik Tar avstand fra angrep på velferdsordninger Trenger flere yrkesfaglærere Opptur for elevene Side 8 Side 12 Besøksadresse: Keysers gate 15, 0165 Oslo Postadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: Ung i SL 9 Lærerkoden 10 Tillitsvalgt i SL 13 Nr 5 - juni 2014 Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. Annonsepriser (4-farger): 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr L ayout: LO Media Tlf Trykk: BK Grafisk M 1 Ø M E R KE T ILJ 8 Trykksak 6 side 8 Elever på Opptur side 4 7 side 12 FORSIDA: Skolenes landsforbund er i streik. Det har de vært forberedt på en stund. Annonser: Lars-Kristian Berg Tlf / ISSN: Skolenes landsforbund: I streik Flere yrkesfaglærere Fungerende redaktør: Marianne Store Tlf.: Jeg er skuffet over at kunnskapsministeren ikke følger opp vedtaket fra Stortinget i fjor slik at flere skoler kan starte opp med vekslingsmodeller innenfor yrkesfagene til høsten, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talskvinne, Anne Tingelstad Wøien. Hun viser til behandlinga av stortingsmeldinga om yrkesfagene «På rett vei» i fjor. Der understreket Høyres egne representanter at det «hastet med tiltak» og nevnte mer fleksible opplæringsløp. Siden det nå har gått ett år siden Stortinget vedtok en rekke tiltak for å gi elever mulighet til å veksle mellom bedrift og skole allerede fra vg1, hadde jeg forventet at det lå midler til dette i revidert budsjett siden det ikke kom i statsbudsjettet for 2014, sier Tingelstad Wøien. Yrkesfaglærere ønskes Side 4 3 Yrkesfag ikke nevnt Forbundslederen mener 5 Foto: SINDRE THORESEN LØNNES, DNT Skolenes Landsforbund Nordland tar sterk avstand fra regjeringspartienes kraftige angrep på velferdsordninger for folk flest. I en uttalelse fra Representantskapsmøtet 2014 skriver de: «Partiene tar fra norske arbeidstakere velferdsordninger, som er opparbeidet og fremkjempet gjennom årtier med tarifforhandlinger og politisk kamp. Forslagene gjør hverdagen vanskeligere for mange arbeidstakere, og går spesielt ut over de som sliter med helseproblemer.» 4 Foto: FOTO:MARIANNE STORE Skolenes landsforbund Rogaland valgte nylig nytt arbeidsutvalg (AU). Dette består nå av leder Monika Kvilhaugsvik, nestleder Ragna Meland, kasserer Per Rasmus Oftedal, sekretær Geir Ove Nyrud og Ragnhild Mikkelsen. Hovedtillitsvalgte er Eivind Bøe og Ragna Meland. Lands- og forbundsstyremedlem Geir Allan Stava har sagt seg villig til å være medieansvarlig i perioden. Per Rasmus Oftedal har tatt ansvar som grunnskoletillitsvalgt i perioden. De lokale ene utnevner sine representanter til fylkesstyret. Foto: sissel m. rasmussen, LO media Det er spente dager for lærerstanden i Norge. Fem lærere ved Eide barneskole går ut i streik, varsler Skolenes landsforbund (SL). Etter at forhandlingene med KS brøyt sammen, valgte SL å forkaste riksmeklerens forslag til avtale. For det modige LO-forbundet handler bruddet om å forsvare prinsipper norsk arbeidslivspolitikk er tufta på. En fleksibel arbeidstidsavtale er under angrep, og innstramminga av arbeidstida er noe arbeidsgiversida har jobba lenge for å oppnå. Her viker ikke SL en tomme. Om Utdanningsforbundets medlemmer sier ja til avtalen under sin uravstemning 18.juni, vil dette påvirke rammene rundt en eventuell tvungen lønnsnemnd for alle. Med KS og Utdanningsforbundet på samme side vil ikke SL ha gode vilkår for å påvirke lønnsforhandlingene. Det er vanlig at et LO-forbund tar ut rundt ti prosent av medlemsmassen i en streik. For SL er dette økonomisk uforsvarlig og vil ikke ramme arbeidsgiver. Dette har LOledelsen også vist forståelse for. Nok en gang møtes SL med tillit og drahjelp. Dette bør andre lærerforbund ha øyne og øre åpne for. Det ligger mye lærdom i å være liten, dristig og samtidig jobbe fram tillit i Norges mektigste hovedsammenslutning av arbeidstakere. SL har en formidabel spisskompetanse og evne til samarbeid. De har også en svært nær og jevn kontakt med medlemmene i organisasjonen. Årets hovedoppgjør har vært krevende, og forhandlingene fortsatte i mange timer på overtid. Så er det en seig ledelse som sitter i SL. De tør ta tunge diskusjoner innad i forbundet, men de tør også å vise meningers mot ut i offentligheten. Slikt koster, men slikt skaper gjerne troverdighet. Dette har mange lærere fått med seg, det har LO fått med seg, det inspirerer, krever og forplikter. For skuffede medlemmer av Norges største lærerforbund, Utdanningsforbundet, er SL et halmstrå å klamre seg til dersom uravstemningen resulterer i et ja til avtalen som foreligger. De har stemmeberettigede i KS-sektoren. Noen har allerede valgt å melde overgang til LO-forbundet. Mandag 26.mai brøt nettsida til SL sammen på grunn av stor trafikk. I løpet av ei uke har nærmere besøkt hjemmesida til forbundet. Nå trenger forbundsstyret drahjelp fra medlemsmassen mer enn noen gang skal de stå løpet ut på stødige bein. Kampen handler om profesjonsfrihet og om verdighet. Foto: mariann store Samler troppene Nytt arbeidsutvalg i Rogaland Streiketid Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Redaksjonen avsluttet: 4. juni Neste nummer: 13. august 2014 I Skolen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. MARIANNE STORE 2 I skolen I skolen

3 streik forbundslederen mener Tar ut fem lærere i streik før sommeren Fra midten av juni går fem lærere ved Eide barneskole på Karmøy ut i streik i første omgang, varsler Skolenes landsforbund. Tekst og foto: MARIANNE STORE I forkant av forbundsstyremøtet andre juni, var blant annet første nestleder Terje Moen i møte med sentrale jurister og ledere i LO om strategiske vurderinger for SL og Musikernes fellesorganisasjon (MFO). Han orienterte deretter forbundsstyret om situasjonen for streikearbeidet. «Det er nå maktpåliggende at ledere ute i fylkene holder god kontakt med klubbene rundt omkring.» Bjørn Henriksen Det er klart at LO gir oss støtte i streiken, informerte Moen til forbundsstyret. Han ga uttrykk for å være klar og trygg i forkant av streikeuttaket. TILLIT: Terje Moen har tillit til at SL har gjort et riktig valg. Plassfratredelse I samme møte mottok SL et brev fra KS vedrørende varsel om plassfratredelse. I brevet informerte KS om at de vil akseptere et varsel om ny plassfratredelse. Aksepten fra KS innebærer ikke at de tar stilling til tolkningen SL har av hovedavtalen. LO aksepterer også at SL tar ut en liten klubb. Det er fortsatt uavklart om de første som tas ut vil være ved en videregående skole i Trondheim eller en grunnskole i Rogaland. Vi må forhøre oss med fylkeslederne og få innspill også fra dem, sa Moen. Det er fint at vi har den gode støtten fra LO, for øvrig er det bra om vi samkjører dette med MFO, sa Ninni Jensen fra Bodø videregående skole. Er det en full støtte eller en forbeholdt støtte vi har fra LO? spurte Stig Ove Pedersen fra Hammerfest videregående skole. Det er ingen kritiske røster i LO til grunnlaget vi er i streik på, svarte forbundsleder Anne Finborud. Lite uttak Før sommeren er det aktuelt å ta ut en håndfull medlemmer ved en mindre klubb. Ifølge forbundsstyret er det snakk om å ta ut mellom fem og ti stykker i første omgang. Det vil være en klubb i ett av skoleslagene som tas ut. Det vil også bli avklart hvem som pekes ut som talsperson under streiken fram til skolestart. Nå i første omgang snakker vi om en symbolpolitisk handling, sa Moen. Vi venter til høsten med en opptrapping av streiken. Grunnen til det er at det nærmer seg slutten av skoleåret og de fleste skolene er stort sett stengt til ut i august, fortsatte Moen. MFO går også ut i streik og er i samtale med SL vedrørende en eventuell samkjøring av streiken og streikeuttaket. Forhandlingsutvalget har tillit Dersom det oppstår større endringer som berører streiken, vil medlemmer av forbundsstyret kontaktes med et døgns varsel. Alle må nå snakke opp arbeidet til SL, oppfordra Finborud. I løpet av møtet ble det diskutert hvorvidt forbundsstyret bør kontakte fylkeslederne for en grundigere innhenting av tilbakemeldinger om streiken. Jeg synes vi skal handle ut fra den fullmakta vi har gitt til forhandlingsutvalget, mente Pedersen fra Finnmark. Det er nå maktpåliggende at ledere ute i fylkene holder god kontakt med klubbene rundt omkring. Vi har klare mandater og kjører videre i arbeidet vårt, men tar inn signaler fra fylkesledere underveis, sa andre nestleder Bjørn Henriksen. Utdanningsforbundet er toneangivende Utfallet av Utdanningsforbundets uravstemning om avtalen er klar 18. juni. Utfallet vil være toneangivende for hvilken retning SL drar streiken. Da vet vi hva Utdanningsforbundet sier til avtalen og det vil være dumt av oss å ta ut en stor gruppe i streik før vi vet noe om hva de lander på. De har også en frist til mekler 25. juni, orienterte første nestleder Terje Moen. Tillit og verdsetting av lærere? Den skissa vi er tilbudt til nyarbeidstidsavtale, er skrevet med samme disposisjon som de krav KS provoserte hele Skole-Norge med i vinter. KS kjørte da et rått angrep mot sentrale forhandlinger på arbeidstid, antakelig som et forsøk på å svekke organisasjonene. Avtaleteksten er omtrentlig og åpner for tolkninger i KS' favør. Lærerorganisasjonenes krav er nærmest ikke tatt hensyn til. Vi er ikke tjent med å si ja til en avtale som gir honnør til den parten som gikk ut med aggressive og urealistisk krav. En slik praksis vil svekke tillitten til forhandlingssystemet. Dette er en prinsipiell side ved forhandlingene der jeg oppfatter at vi har full støtte fra LO. Sier vi ja til dette, vil KS bli enda mer kravstore ved neste korsvei. Den nye konstruksjonen for overtidsbetaling der timelønn for ordinært arbeid skal komme til «Som lærere har vi lang erfaring med at skjerma tid til for- og etterarbeid er alfa og omega for kvaliteten på jobben vår.» ANNE FINBORUD fratrekk når du tar en vikartime, er i seg selv et grelt eksempel. Det arbeidet du da hadde planlagt til egen undervisning, må gjøres hjemme uten betaling. Sa du tillit og verdsetting av den mest sårbare delen av lærernes arbeid? Det sentrale elementet i forslaget er fast arbeidstid på 7, 5 timer hver dag. Som lærere har vi lang erfaring med at skjerma tid til for- og etterarbeid er alfa og omega for kvaliteten på jobben vår. Dette er den mest sårbare delen av lærernes årsverk. Slik vi ser det, gir ikke avtalen rettslige skranker som skjermer slike timer i avtalen, selv om noen påstår det er 1200 av dem. Når KS etter et massivt politisk press forsto at de i alle fall delvis måtte gi seg på sentrale forhandlinger om undervisningsmengden i årsverket, og at det var fullstendig skivebom å flytte mye av lærernes arbeidstid til elevenes skoleferie, smalt de til med 7,5 timers kontortid uten fleksitid slik arbeidsmiljølovens 10-2 anviser som ordning i arbeidslivet «der det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten». KS profilerer fleksibel arbeidstid i stillingsannonser for sine ansatte. Men lærerne skal bastes og bindes. Forresten ser jeg i Kommunal Rapport at KS framhever det som en seier at organisasjonene ikke lenger har vetorett når de lokale partene forhandler om avvik på de to første punktene. Vi er på ingen måte i mål med en stridig arbeidsgiver! Det er rett og slett trist for utviklinga i norsk skole. Skolenes landsforbund og Musikernes fellesorganisasjon stemte nei til meklerens skisse og vil iverksette streik med et lite uttak av lærere på denne sida av sommeren. Forbundsstyret vil fortløpende vurdere hva hva forbundet vil gjøre etter sommeren. 4 I skolen I skolen

4 streik streik Fisker ikke etter medlemmer Vi skal opptre renhårig og ikke bli beskyldt for å fiske medlemmer, sa forbundsleder Anne Finborud i et telefonmøte med fylkesledere i SL. Tekst: MARIANNE STORE Foto: ARKIVFOTO/Bo Mathisen I et telefonmøte ga både ledelse og fylkesledere i SL uttrykk for at de forstår at Utdanningsforbundet (Udf) er i en krevende situasjon. Ikke aktiv verving Vi driver ikke med aktiv verving. Men det er klart vi tar i mot de som frivillig kommer. Vi skal ha rent mel posen og være fair og profesjonelle i Sagt om streiken Jeg har inntrykk av at SL står høyt i kurs blant lærere på tvers av flere lærerforbund nå. Vi har sagt nei til avtalen, noe mange lærere liker. Nå er jeg spent på utfallet av uravstemninga i Utdanningsforbundet og hva medlemmene der sier om avtalen. Jan Erik Skaar, leder av Østfold fagbevegelsen, sa Finborud. Hun fikk støtte av Terje Moen. Vi skal tross alt møtes ved senere anledninger og ha et videre samarbeid, sa Moen under telefonmøtet med fylkeslederne i SL. Tilbakemeldinger tyder på at det er mange kollegaer ved mange skoler som er frustrerte. Utvider streiken Forbundslederen gjorde det klart at et ja-flertall til avtalen fra Udf neppe vil påvirke påvirke streiken til SL i første fase. Vi avbryter ikke streiken om Utdanningsforbundet sier ja til avtalen, orienterte Finborud. Vi utvider streiken til høsten. Selv om Utdanningsforbundet skulle si nei til avtalen, er det ikke sikkert de går ut i streik. De vil da ha anledning til å fortsette meklingen noen dager, sa forbundslederen og viste til Jeg er stolt av at SL har et klart standpunkt i denne saken. Det er spesielt å oppleve frustrasjonene blant kollegaer som er organisert i Utdanningsforbundet, de tenker som oss men har ikke ledelsen med seg. Vi har lovt at det skal være fredstid fram mot uravstemninga, men det er varslet store innog utmeldinger fra disse medlemmene. Chris Holstad, leder av Nordland Dette er en riktig avgjørelse av SL. Jeg opplever at medlemmer i andre forbund ser at SL-medlemmene er fornøyd med avgjørelsen, og mange av de er enige med oss. Situasjonen med streiken er ny for oss med tanke på uttak og strategi. Åse- Torill Knarlag, leder av Sør-Trøndelag Alle medlemmene er veldig glad for at vi kom fram til denne avgjørelsen. Jeg muligheten for å få hjelp fra LO. Vårt mål er å rådslå tett med LO i denne perioden. Hvis vi får drahjelp til å lage en ny avtale, som er bedre enn den vi har foran oss i dag, er det mer enn vi kan forvente, understreket Finborud. Viktig med mediearbeid Fylkesleder i Telemark, Geir Olav Tveit, var opptatt av å synliggjøre SL i media under streiken. Vi må gjøre oss kjent i media både med synspunkt og strategi, sa Tveit. Dette har vi tatt opp på flere nivåer i LO. Vi har hatt en innledning i sekretariatet til forbundsstyret der vi har bedt folk om å snakke opp SL og det vil jeg be dere fylkesledere om også, oppfordra forbundsleder Finborud. Fylkeslederne ga uttrykk for at de har tillit til de strategiene forbundsstyret legger. mener vi har medlemmene i ryggen når vi nå går ut i streik trass i en spesiell situasjon. Vi er kampklare! Monika Kvilhaugsvik, leder av Rogaland Vi er veldige enig i at SL skal markere seg. Dette handler om å stå opp selv om vi står i mindretall. Edit Asperanden, leder av Sogn og Fjordane fair: Det er klart vi tar i mot de medlemmene som frivillig kommer, men vi skal være profesjonelle i fagbevegelsen, sier forbundsleder Anne Finborud. Det er et vanskelig valg forbundet står ovenfor nå. Vi har et dilemma med tanke på virkninga av streiken som et lite forbund. Vi fylkesledere vet lite, litt mer informasjon burde vi, og kanskje landsstyret, ha fått. Samtidig er det interessant å se resultatet av Utdanningsforbundets uravstemning. Jeg tror det blir nei og da havner de i samme båt som oss. Sven Berggren, leder av Oppland Jeg er enig i at vi må markere oss og det synes jeg vi har gjort. Jeg er ikke sikker på effekten av en streik siden LO har sagt ja til avtalen, og er redd for at en streik ender opp med å bli en kostbar markering. Jeg er usikker på om vi vil oppnå mye mer utover dette. Paul Gep, fungerende leder av Buskerud Derfor streiker SL Om en drøy uke tas flere medlemmer av Skolenes landsforbund ut i streik. Situasjonen er ekstraordinær, sier forbundsleder Anne Finborud. Tekst og foto: MARIANNE STORE Etter at Skolenes landsforbund (SL) avviste riksmeklerens skisse for en avtale og brøyt forhandlingene mandag 26.mai, er det nå klart at flere medlemmer tas ut i streik før sommeren. Forbundet brøyt meklinga i hovedtariffoppgjøret i KS-området. Sammen med Musikernes fellesorganisasjon (MFO) ønsker ikke SL å anbefale resultatet av meklinga. I løpet av ei drøy uke blir det skolestreik og streik i kulturskolene. Hvorfor streik? SL varsla tidlig at forbundet forstår Hovedavtalen slik at tidligere varsel om plassfratredelse nå er bortfalt. Årsaken til at SL går ut i streik skyldes følgende punkter i avtaleforslaget: En helhetlig vurdering fikk SL til å si nei til avtalen Innretninga på økonomien vil føre til større lønnsforskjeller på lærerommet Lønnstillegget for lærere og adjunkter er for lavt Avtalen angriper kompetanselønnssystemet. SL mener det er viktig å ha breddekompetanse i lærerkorpset. Avtalen har ingen rettslig sikra rammer for for- og etterarbeid Lærerne får mindre betalt for overtid enn tidligere Seniortiltakene svekkes Den nye avtalen inneholder en bestemmelse om at lærerne skal være på skolen 7,5 timer hver dag. SL mener dette er å binde arbeidstida og gir mindre fleksibilitet. Avtalen har ingen rettslik sikring av fleksitidsavtale. 6 I skolen I skolen

5 lærerutdanning aktuelt UNG I SL Behov for flere yrkesfaglærere Lene Ness, SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg Det er behov for nesten to tusen nye yrkesfaglærere i videregående skole de neste fem åra. Målet er å få flere fagarbeidere ut i arbeid, ifølge en ny rapport om utdanning av yrkesfaglærere. Tekst: MARIANNE STORE/Foto: Erlend Angelo, LO Media Minst tusen yrkesfaglærere jobber i videregående skole uten godkjent lærerutdanning. Halvparten av disse er i utdanning. Nå øker behovet for flere fagutdanna yrkesfaglærere ifølge en rapport utarbeida av en prosjektgruppe med deltakere fra Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. Flere lærere Antallet nyutdanna yrkesfaglærere har økt betraktelig de siste fem åra. Ifølge den ferske rapporten «Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag» er det ikke et generelt behov for flere studieplasser. Prosjektgruppa som står bak rapporten har kartlagt behov og forhold rundt yrkesfaglærere i videregående skole i Norge. Kartlegginga viser at det er behov for nærmere to tusen nye yrkesfaglærere i videregående skole de neste fem åra. Rapporten avdekker at det først og fremst er behov for rekruttering av flere yrkesfaglærere til spesifikke programfag. FLERE FAGARBEIDERE: Prosjektgruppa bak rapporten «Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag», mener flere lærere bør satse på en bachelor i yrkesfag. Fra venstre: Rønnaug Lyckander, Klara Rokkones, Sidsel Øiestad Grande og Jarle Landro. Foto. NTNU/HIOA Størst behov i teknologiske fag Det er fagområdene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon som har størst utfordringer i å rekruttere kompetente yrkesfaglærere, men som også har størst behov framover. Høyest rekruttering har det så langt vært i helse- og oppvekstfag (HO). Mens mange lærere i mannsdominerte yrker som byggfag og elektro vil oppleve en lønnsnedgang i skolen, vil de fleste innafor helseog oppvekstfaga gå opp i lønn, informerer Jarle Landro fra prosjektgruppa. Han viser til at svært mange jobber med helse- og oppvekstfag. Dessuten er dette det største programfaget i videregående skole. Til tross for størrelsen utdannes det nå altfor mange yrkesfaglærere til dette programfaget i forhold til behovet. Flere fagarbeidere Prosjektgruppa mener at andelen HO-lærere med fagarbeiderbakgrunn bør økes, mens andelen med profesjonsbakgrunn bør reduseres. Klara Rokkones mener det er viktig å følge opp regjeringas arbeid med økt yrkesrettinga av programfaga i videregående skole. I tråd med denne holdninga er det ønskelig at færre sykepleiere utdanner seg til yrkesfaglærere i åra som kommer. Det bør vurderes å innføre ei ny utdanning i pedagogikk og veiledning retta inn mot helsevesenet. Rapporten påpeker at yrkesfaglærere med direkte yrkesfaglig bakgrunn både er gode forbilder samtidig som de har med seg en yrkesstolthet og inngående kompetanse i yrkesfunksjonene fra eget yrke. Dette er noe Stortingsmelding 20 På rett vei også vektlegger. Samme rekruttering: Det er fagområdene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon som har størst behov for å rekruttere yrkesfaglærere. situasjon gjelder for barne- og ungdomsarbeiderfaget der mange yrkesfaglærere har barnehagelærerutdanning. Egen stipendordning Prosjektgruppa forventer at Kunnskapsdepartementet og regjeringa følger opp arbeidet med rapporten. Det er spesielt viktig at våre forslag om en egen stipendordning for yrkesfaglærerstudenter blir tatt til følge. I tillegg foreslår vi at yrkesfaglærerstudenter som alt arbeider i skolen kommer inn under ordningen Kompetanse for kvalitet. Dette kan være effektive tiltak for økt rekruttering til yrkesfaglærerutdanninga. I tillegg vil det være lettere for de som allerede er ansatt i videregående skole å ta utdanninga, mener Landro. I dag er det to måter å utdanne seg til yrkesfaglærer. De fleste med en yrkesfaglig bakgrunn velger den ettårige Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y). Utdanninga tilbys ved fjorten institusjoner. Et mindretall følger den treårige yrkesfaglærerutdanninga (YFL). Prosjektgruppa bak rapporten ønsker å jobbe tettere med fylkeskommuner og skoler for blant annet å videreutvikle den treårige yrkesfaglærerutdanningen i Norge. Jeg er en kikker Det startet i det små. Jeg kikket bare inn gjennom vinduet for å sjekke om klasserommet var i bruk. Så ble blikkene lengre. Jeg ble stående og stirre litt i lengste laget. Elevene merket det. Jeg ble den rare dama med ansiktet presset mot ruta i et desperat forsøk på å lese skriften på tavla.. For en måned siden tok jeg det neste naturlige steget. Jeg observerte en time hos en kollega. Nå er jeg hekta. Jeg stikker jevnlig innom andre læreres timer. Velger og vraker i andres undervisning. «Oj, skal du ha adjektiv i dag? Kan jeg være med?», «Skal du ha kapittel elleve? Er det plass til meg?» Og jeg er ikke den eneste. For sånn er det der jeg jobber. Vi er en gjeng med ukontrollerte kikkere alle hver og en av oss. Vi har til og med egne observasjonsplasser i et hvert klasserom. Jeg liker å tro at det gjør oss til litt bedre lærere. At det å se andres metoder og strategier, gjør meg til en bedre lærer. Det gjør meg i hvertfall til en mer inspirert lærer. Kanskje var elevene i starten litt skeptiske til den nye eleven bakerst i hjørnet, den navnløse personen som kom inn med læreren, men som verken blir introdusert eller inkludert. Men nå er de med på leken de også. De spør om de også kan få observere andre lærere, men der har vi satt strek. Vi er jo ikke frittelskende hippier heller. 8 I skolen I skolen

6 bokanmeldelse debatt «Lærerkoden»: Bedriftsstyring versus tillit Forfatter Magnus E. Marsdal har kunnskaper og forståelse om hvor skoen trykker i norsk skole. Skoleledere, skolesjefer, politikere og ansatte i Utdanningsdirektoratet bør ta til seg denne kunnskapen dersom de virkelig ønsker våre barn og unge, og lærerne, en god skolehverdag. «Bør våre barns skoler bli mer som bedrifter?» spør forfatteren av den brennaktuelle boka «Lærerkoden» utgitt på Forlaget Manifest nå i mai. Boka kunne ikke vært bedre timet: Skolenes landsforbund er i øyeblikket i streik, kulturskoler i landet vil bli tatt ut i streik gjennom Musikernes fellesorganisasjon. Norsk lektorlag vil ikke anbefale avtalen. Innen 25.juni svarer de riksmekleren ja eller nei til avtalen. Utdanningsforbundet skal med sine medlemmer avholde uravstemning over hvorvidt de sier ja eller nei til riks-meklerens og forhandlingsutvalgets forslag til ny tariff- og arbeidstidsavtale. Det har kokt i skole-norge sida jul. Arbeidsgiver KS har gjennom Per Kristian Sundnes provosert, utfordra og uttalt seg om lærerne og lærernes arbeidsforhold på måter som har fått lærerstanden til å oppleve egen profesjon uglesett og krenka. «Lærerkoden» er en påminner om hva en del av frustrasjonen bunner i. Boka legger fakta på bordet uten å bli leksikalsk, den er lita og nett. Du leser den på et par timer. Testjag Marsdal problematiserer testjaget og bedriftstankesettet som har gjort 10 I skolen inntog ved mange rektorers kontorer og forplanta seg nedover til mellomledere og enkeltlærere. Hva skjer når skolesjefer og rektorer lovpriser tanker om at resultater skal være førende for ressursbruk og pedagogisk innstas i skolene? Trenger skolen konsulentfirma til å fortelle hva de skal gjøre for å bli flinkere? Hva skjer med barna? Hva skjer med lærere som kjenner at det er noe galt i måten vi driver såkalt kvalitetssikring av egen undervisning og elevenes læring? Spørsmålene er betimelige og driver fram historiene fra kapittel til kapittel. Klimaskifte og testing i skolen Allerede da den norske stat ga fra seg forhandlingsansvaret til kommunene, starta uroen å bre om seg på lærerværelsene. Lokale lønnsforhandlinger og en ny forhandlingspart har skapt voksende uro, flere streiker og nå trusselen om lærerflukt. Samtidig som forskjellene på lønnspottene økte, ble det innført noe nytt i norsk skole: Nasjonale prøver. I 2003 greide daværende kunnskapsminister Kristin Clemet å innføre det Marsdal omtaler som standardisert prestasjonstesting i norsk barneskole. Dette gjorde Clemet som et vedlegg til behandlinga av statsbudsjettet, uten noen form for diskusjon eller høring. Et bredt internasjonalt forskningsmiljø har konkludert med at testing av elevferdigheter fungerer dårlig som instrument for å bedre kvaliteten på skolen. Helten Marius Hansen Hovedpersonen i boka er en av Sandefjord-skolens egne Marius Hansen. Hansen trives som lærer og gir forbilledlig uttrykk for hvordan han tenker og jobber som med mestring, oppfølging og tilpassa opplæring. Han er en troverdig og modig kilde. I 2010 vedtok Sandefjord-politikerne å innføre et nytt kvalitetssikringssystem i skolen. Sandefjord kommunes elever lå på midten av 2000-tallet under landsgjennomsnittet på Pisa-testen. Kommunens høyrepolitikere ville ikke godta «forfallet» i Sandefjord-skolen. Høsten 2010 måtte lærere i grunnskole krysse av på et skjema, med et omfattende avkrysningsfelt, to ganger i året. Det fulgte et skjema per elev. Hansen var først positiv til at lokalpolitikerne engasjerer seg og setter i gang tiltak. Etter kort stund kjente han at noe var feil. Han nekter å bruke skjemaet. En kollega støtter han. Utdanningsforbundet følger opp saken. Hansen ser hvor frustrerte elevene blir. Avgjørelsen kan koste han jobben. Til barnets beste? «Mer enn 80 prosent av barneskolene er for små til at testingen er pålitelig», skriver Marsdal. Han etterlyser kritikk og kunnskaper blant lokaljournalister, politikere og foreldre. Jeg savner at han nevner arbeidet og innsatsen til foreldregruppa Foreldre mot målstyring. De har gjort, og gjør fortsatt, en formidabel innsats for elever og lærere i Sandefjord-skolen, og er en viktig historie å bringe videre. Marius Hansen er nemlig ikke alene. Han har fått voldsom støtte fra lærere, foreldre, kollegaer og politikere. Vi vet enda ikke om han vil få beholde jobben på sikt. Denne boka er en viktig tekst for å forstå hvorfor Hansen er villig til å ta den sjansen. Det er også en bok som tydeliggjør svakheten ved Pisatestene. Kanskje er det på tide at norske skoler og skolemyndigheter blir mer bestemte og selektive i valg av hvilke tester vi vil følge. Finland har vært det en god stund allerede. Testhysteriet i norsk skole Det forlanges av myndighetene at elevene skal ha tilpasset undervisning, men alle elevene blir testet med den samme prøven. Hvilket nederlag må ikke det bli når en får lite eller ingenting til? De nasjonale prøvene og Pisaundersøkelsen har stor innflytelse på norsk skole. Professor Svein Sjøberg sier at det legges for stor vekt på Pisa-testingen. Den blir tillagt nesten mytiske egenskaper, ifølge Sjøberg. Professor Ulf Lundgren, Pisa- testens far, sier at prøven er god, men brukes helt feil. Den måler ikke det som er viktigst i Norge. Den blir nærmest oppfattet som et barometer for kvaliteten på hele skolen. Høy Pisa-score har blitt et mål i seg selv. Resultatet sier ikke noe om landets framtidige konkurranseevne. Næringslivet vil heller ha folk som er kreative, kan samarbeide, kommunisere og analysere. Dette måles lite i Pisaundersøkelsen. Pisa-undersøkelsen er ikke noe pedagogisk prosjekt, men et politisk/ økonomisk prosjekt. Det dreier seg om troen på at konkurranse fremmer kvalitet, både mellom elever, skoler, lærere og mellom nasjoner. Pisarapportene er helt tydelige på at de ikke forholder seg til læreplanene. Hva er da vitsen med å bruke denne testen? Alt arbeid i norsk skole bør kunne begrunnes ut fra gjeldende læreplan. Per Rasmus Oftedal Leder SL Stavanger og omegn FRIHET, LIKHET OG DEKNING MOBILT BREDBÅND TIL BY OG BYGD! Alle snakker om dekning, men hva betyr det egentlig for deg? De fleste teleoperatørene har bred befolkningsdekning, men det hjelper fint lite hvis du befinner deg utenfor der folk flest bor. Derfor satser ice.net heller på arealdekning og bygger nett både i byene og distriktene. På den måten kan alle bruke mobilt bredbånd både der de ferdes og der de bor. Ved bruk av 450-frekvensen som ingen andre operatører har kan vi gi deg dekning også på hytta, i bilen, i båten og ute i naturen. SPAR Benytt deg av dine medlemfordeler nå ved å ringe eller bestill på ice.no/lofavor 1077,som medlem av et LO-forbund! 75% av landområdet! Marianne Store 1606_42210_I_Skolen_ICE_Arealdekning_170x164.indd :31 I skolen

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6

Nr 4 - mai 2014. Valfaga: Dei beste faga. side 10 12. Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 Nr 4 - mai 2014 Valfaga: Dei beste faga side 10 12 Vil sikre lærebedrifter side 4 Samarbeid gir kvalitet side 6 leder I skolen 4 2014 Ny button 8 Valfaga 10 Spør SL 19 Barnehageforskning 20 Foto: colourbox.com

Detaljer

Oppgjørets time. Arbeidstidsforhandlingene: side 6 7. Landsstyremøte om arbeidsavtalen side 10 Elever vil lære elektrofag side 14

Oppgjørets time. Arbeidstidsforhandlingene: side 6 7. Landsstyremøte om arbeidsavtalen side 10 Elever vil lære elektrofag side 14 Nr 3 - mars/april 2014 Arbeidstidsforhandlingene: Oppgjørets time side 6 7 Landsstyremøte om arbeidsavtalen side 10 Elever vil lære elektrofag side 14 leder I skolen 3 2014 Møtte Kongen Flertall på Stortinget

Detaljer

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10

Jakten på lærlingkontrakt. Etterstad videregående skole: side 8 10 Nr 2 - februar 2015 Etterstad videregående skole: Jakten på lærlingkontrakt side 8 10 SL ønsker ny avdeling for utdanning i LO side 4 5 Sorg på Den Franske skolen i Oslo side 14 leder I skolen 2 2015 FOTO:

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20

Fanger opp «dropouts» Alternativ skole i Sverige: side 8 10. Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 Nr 9 - november 2014 Alternativ skole i Sverige: Fanger opp «dropouts» side 8 10 Akademisk kapitalisme side 4 5 Gratis kurs for lærere skal stoppe hatprat side 20 leder I skolen 9 2014 Foto: sidsel valum

Detaljer

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13

Nr 9 - November 2011. Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er. overgrep side. Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 Nr 9 - November 2011 Fokus i Trondheim-skolene: Mobbing er overgrep side 14 15 Forhandler om Arbeidstidsavtalen side 6 7 To hjemland side 12 13 I_Skolen_0911.indd 1 08.11.11 09.47 I skolen 9 2011 min mening

Detaljer

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20

Nr 1 - januar 2013. Byggfaglærere: Glade for frifinnelse. side 8 11. Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 Nr 1 - januar 2013 Byggfaglærere: Glade for frifinnelse side 8 11 Unge funksjonshemmete lærlinger side 12-13 LO-kongressen side 20 leder I skolen 1 2013 Stortingsvalget 4 LOs studentkonferanse 7 11 Glade

Detaljer

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17

Nr 10 - desember 2014. Undervisning i fengsel. side 14 15. Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 Nr 10 - desember 2014 Undervisning i fengsel side 14 15 Bokdebutant side 4 5 Elever som får være unge forskere lærer mer side 16 17 leder I skolen 10 2014 Foto: privat Skrinlegger studieavgift 6 Ung i

Detaljer

Marita er medlem nummer 6000 side 4 5

Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Nr 8 - oktober 2011 Skolenes landsforbund øker: Marita er medlem nummer 6000 side 4 5 Ny ungdomsrepresentant side 6 Årets ildsjel i Haugesund side 12 13 I skolen 8 2011 min mening Stortingsmelding om ungdomstrinnet

Detaljer

Nr 4 - Mai 2011. Mobil-kunst. på timeplanen side 12 15. Aktive studenter side 4 5 Brudd i Oslo-forhandlinger side 6

Nr 4 - Mai 2011. Mobil-kunst. på timeplanen side 12 15. Aktive studenter side 4 5 Brudd i Oslo-forhandlinger side 6 Nr 4 - Mai 2011 Mobil-kunst på timeplanen side 12 15 Aktive studenter side 4 5 Brudd i Oslo-forhandlinger side 6 min mening Skepsis til Læringsboka SL er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet er skeptisk

Detaljer

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6

Nr 5 - Juni 2011. Falstadsenteret: Klassebesøk. i tidligere nazileir. side 12 15. Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 Nr 5 - Juni 2011 Falstadsenteret: Klassebesøk i tidligere nazileir side 12 15 Rekordmange HMS-pålegg side 4 5 Ny inneklimakampanje side 6 min mening Å feie for egen dør! På side to i «I skolen» nummer

Detaljer

Nr 10 - Desember 2011. Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12. Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7

Nr 10 - Desember 2011. Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12. Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7 Nr 10 - Desember 2011 Kroppsøving: Elever dropper ut side 9 12 Privatisering på svensk side 4 5 Miljøterapeuter vant tvist side 6 7 Mette Hanekamhaug Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet. Medlem i

Detaljer

Strid om språkkartlegging

Strid om språkkartlegging Nr 8 - oktober 2012 Strid om språkkartlegging side 8 11 1982 2012 30 år Mot lederskifte i Skolenes landsforbund side 4 6 Kvinner på tvers side 20 leder I skolen 8 2012 New Public Management (NPM) Gjørv-kommisjonens

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15

Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9. Landsmøtet i Haugesund: Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 Nr 4 - mai 2013 Landsmøtet i Haugesund: Ledertrio valgt for 2013 2017 side 4 9 Rettleiar for skuleskyting SIDE 10 HMS-samarbeid med lærere i Romania SIDE 12 15 leder I skolen 4 2013 Lese- og skrivevansker

Detaljer

Frykt i franske skoler

Frykt i franske skoler Nr 1 - januar 2015 Terroren i Paris: Frykt i franske skoler side 8 10 Ny modell for barnehagefinansiering side 14 15 Pris til lærere for sivilt mot side 20 leder I skolen 1 2015 FOTO: ALEXANDRU NICOLAE

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15

Nr 5 - juni 2012. Hengt ut på internett side. Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 Nr 5 - juni 2012 Hengt ut på internett side 8 10 Streiken side 4 5 Bedre karakterer med daglig gym side 12 15 1982 2012 30 år I_Skolen_0512.indd 1 29.05.12 12.22 leder I skolen 5 2012 Skolen og 22. juli

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla

KRYSSPRESS XXXXXXXXX XXXXX. Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla Min favorittlærer 22 Forskjellen i Lommedalen Fotoreportasje 30 Fire lærlinger på flyttefot Reportasje 24 Jeg ble nedgradert Frisone 34 En ekte Brucilla 4 21. FEBRUAR 2014 www.utdanningsnytt.no XXXXXXXXX

Detaljer

www.flt.no Nr 4/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Tine: Livgivende melk til alle

www.flt.no Nr 4/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Tine: Livgivende melk til alle www.flt.no Nr 4/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Tine: Livgivende melk til alle Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund for ledere, ingeniører og teknikere. FLT er

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse Hvordan står det til med personvernet? s. 8 s 12: Fafo-forskere svarer på spørsmål om forhandlingssystemet s 16: Videregående skole med satsing på

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer