Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013"

Transkript

1 Markedssyn: Juni 2013

2 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013

3 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene av den høye arbeidsledigheten i Europa, både på lang og kort sikt, men de fundamentale forholdene synes å være i bedring På kort sikt med hensyn til stabiliteten På lang sikt med hensyn til en varig reduksjon i evnen til verdiskapning Veksten i USA er alt for svak til tross for kraftige stimulanser. Arbeidsmarkedet er godt, men sysselsettingen vokser fortsatt litt for lite. Totalt sett virker det som om USA vil bruke noe lengre tid før veksten kommer tilbake enn først antatt. Det underliggende balansene bedres sakte med sikkert Norge virker å ha godt klar av problemene nok en gang, men vi er bekymret for utviklingen likevel. Det er mange deler av den norske økonomien som hadde hatt godt av en nedtur

4 Hvordan er veksten egentlig? Det globale bilsalget kan gi en god pekepinn på hvordan veksten i sluttetterspørselen egentlig er i verden Med tall til mai er det ingen ting som tyder på at veksten er veldig under press. Det var riktig nok en dip rundt årsskiftet, men tallene indikerer at denne svakheten nå er historie Årsveksten ligger rundt 10%, noe som er omtrent der den har vært siden årtusenskifte Den globale handelen og industriproduksjonen er imidlertid ikke like lystig, og årsveksten pr mars befinner seg godt under «normale» nivå for en høykonjunktur

5 Hvordan er veksten egentlig? Lyspunktet er at sluttetterspørselen ikke har forsvunnet. Detaljhandelen hadde en soft-patch i 1.kvartal, men har kommet tilbake igjen nå Høyere vekst i detaljhandel enn industriproduksjon indikerer et potensiale for stigende produksjon, og er et tegn på at det trekkes fra lager

6 Makro 1 USA EUROPA ASIA - NORGE

7 Konklusjon USA Veksten i USA er langt fra høy, og Fed følger utviklingen med argusøyne Det har vist seg vanskelig å skape noe særlig vekst i USA så lenge verden for øvrig bremser. Konsumentene har ikke så mye gass å gi, og bedriftene tør ikke gi gass Realøkonomien har i snitt utviklet seg omtrent som ventet gjennom måneden ISM skuffet på ny, men noen av de øvrige industritillitsindikatorene kom på den positive siden Basert på hvor USA er i syklusen, og relativt sunne balanser både hos husholdningene og bedriftene tror vi ikke på en alvorlig sprekk Det holder ikke med 2% vekst i BNP for at de offentlige balansene skal komme tilbake til pluss innen rimelig tid Sysselsettingen vokser greit, men samtidig ikke mer enn den bør. Foreløpig er ledighetsraten reddet av fallende yrkesdeltakelse

8 USA: ISM falt videre ISM falt i likhet med de øvrige regionale indeksene videre i mai. Den nasjonale PMI indeksen holdt imidlertid noe bedre Et hederlig unntak er indeksen fra Chicago PMI, men den er dessverre en av de mest volatile, og dermed en vi stoler lite på Chicago PMI har hatt en tendens til å ligge litt utenfor flokken Tyngdepunktet flyttes ytterligere nedover En del andre regionale indekser, som Dallas, Richmont og Kansas viste også en svak stigning i mai Vi må tilbake til juli 2009 for å finne et lavere nivå på industri-ism i USA ISM har historisk truffet godt når det gjelder å predikere utviklingen i den amerikanske økonomien, og delkomponentene produksjon og nye ordre har truffet enda bedre Detaljene viser en svekkelse i de viktigste delkomponentene. Summen av disse har kun vært svakere 16 perioder siden 1949, 70% av disse har resultert i resesjon

9 USA: Service-næringene omtrent som normalt ISM for servicenæringen fluktuerer rundt sine gjennomsnittlige verdier Ikke bra, men så er forventningene til økonomien heller ikke veldig høye Sammenhengen mellom ISM nonmanf. og BNP-veksten har historisk vært ganske god, selv om ISM det siste årene har overrapportert veksten noe Dagens måling indikerer en annualisert BNP-vekst på rundt 4% i nominelle termer, noe som er høyere enn markedets forventninger til veksten i USA, men avviket er ikke større enn snittet de siste 3 årene

10 USA: Konsumenttilliten bedret seg- Fortsatt under vann Vi opplevde at indeksene igjen steg i mai, og nå med en bevegelse som vises på grafen Nivåmessig er det noe bedre enn der vi har vært de siste 2 årene, og vi begynner å nærme oss normale nivå Konsumentene er kronisk negative, både når det gjelder nåsituasjonen og forventningene til framtiden Litt glattet så har alle indeksen i vårt utvalg vært under sitt snitt siden starten av finanskrisen, dvs. vi har hatt vedvarende lave målinger i 5 år Historisk har forventningskomponenten til CC vært den beste til å predikere konsumentenes agerende, men indeksen svinger mye fra måned til måned, og gir derfor lite troverdige signaler på kort sikt Litt glattet kan vi likevel få noen signaler ut, og det ser mye bedre ut enn for noen måneder siden. Forventet forbruksvekst har økt med 1 prosentpoeng fra 0,5% til 1,5% Mai-nivå (uglattet) indikerer en vekst på rundt 2,0%

11 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Det private forbruket utgjør omtrent 70% av den amerikanske BNP, og uten at konsumentene kommer på banen vil ikke veksten i USA være særlig høy Konsumentene har forbedret sin finansielle posisjon relativt mye siden finanskrisen, og de sitter egentlig ikke så ille i det, selv om spareraten ikke er den beste En del av forbedringen skyldes selvsagt den ekstremt lave renten, og er dermed noe som vil bli reversert nå veksten kommer Vi heller mot at svakheten i boligmarkedet er den viktigste årsakene til hvorfor konsumentene har så lav tillit, og at en svak reallønnsvekst bidrar til å svekke den ytterligere NB! Skatteøkningene har bidratt til at spareraten er nede på 2,5% igjen nå

12 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er en åpenbar kilde til bedret tillit til egen og landets økonomi i USA Historisk ser vi at BNP-veksten sjelden avviker veksten i den disponible inntekten, og selv om man selvsagt kan dope den disponible inntekten med skatteletter, er bedring i arbeidsmarkedet en mer varig løsning Denne gangen virker tyngdekraften mot oss. Skattesatsen er allerede alt for lav og må opp, dvs gapet mellom disponibel inntekt og lønnsinntekt vil trolig vedvare

13 USA: Lønnsøkningen må deles med Uncle Sam All bedringen i arbeidsmarkedet vil ikke kunne komme konsumentene til gode. Staten trenger penger, og skattesatsen er svært lav Faktisk betales det kun 2,5% av den disponible inntekten i skatt, og før «Fiscall Cliff» var skattesatsen null USA har for vane å redusere skattetrykket ganske kraftig i forbindelse med resesjoner, men da for stimulere økonomien i en kort periode I de siste to resesjonene har stimulansene vært kraftigere enn normalt, og skattetrykket har ikke returnert til sitt normale nivå Under finanskrisen så var det i tillegg en effekt av at skattene ble redusert samtidig som overføringene økte

14 USA: Lønnsøkningen må deles med Uncle Sam Historisk så har en Republikansk president vært synonymt med stimulanser og lavere skatter, samtidig som demokratiske presidenter alltid har strammet til Det er liten tvil om hva vi har i vente nå. Landet trenger høyere inntekter, og personbeskatningen er en effektiv måte å øke disse på, samtidig som vi starter på 0 Til slutt: Hva er best; Høye skatter og lav vekst eller lave skatter og høy vekst? Demokratenes skatteøkninger har i alle fall en veldig god effekt på underskuddet (ikke overraskende) Republikanernes skattereduksjoner synes også å virke som ment med tanke på vekst

15 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er sterkt. Tegnene på svakhet fra i vår er forsvunnet. Litt rart med tanke på den svake veksten Sysselsettingsveksten var i mai tilbake til 175, noe over forventningene og et nivå som normalt er forenlig med fallende arbeidsledighet Historien ble marginalt nedjustert Ledighetsraten steg igjen fra 7,5% til 7,6%, men så lenge det skapes 175 nye jobber i måneden, så vil ledighetsraten falle

16 USA: Arbeidsmarkedet Til tross for bedringen i arbeidsmarkedet de siste kvartalene, er det fortsatt gode grunner til fortsatt edruelighet I følge beregninger gjort av Congressional Budget Office (CBO) vil de automatiske budsjettinnstrammingene i USA, alt annet likt, i år bidra til å redusere den totale sysselsettingen med rundt personer i år, eller i snitt ca personer per måned fra og med innstrammingene ble iverksatt 1. mars Effekten av dette er ennå ikke synlig, men det bør ikke være så veldig vanskelige beregninger Sysselsettingen er totalt sett lav, og yrkesdeltakelsen har falt jevnt siden tallet. Dette kan gjøre det vanskeligere enn vi tror å få redusert arbeidsledighetsratene i USA Med litt lengre briller har jobbveksten i USA vært svak, og de siste 10 årene har kun gitt omtrent 500 nye jobber i året. Tilsvarende tall for perioden 1970 til 2005 var på mellom 1500 og 2000

17 USA: Hva kan bedre konsumenttilliten? Boligmarkedet Et enkelt regnestykke : I juni 2008 var det 3,7 millioner enheter til salgs, i januar 2013 er det 1,7 millioner enheter I samme periode er det igangsatt 2,9 millioner enheter Samlet behov for nye enheter i perioden er på 4,9 millioner enheter Under forutsetning om at behovet skal matches framover må nybyggingen økes med 2 millioner, tilsvarende nesten 70% opp, dvs til nesten 4% av BNP i grafen under Hva er alternativet til økt bygging? Fortsatt trekke fra lager Går i noen år til men så må trolig byggingen bli enda høyere Gjøre noe med etterspørselen, bo trangere. Dette vil trolig også være en kortsiktig løsning Til slutt: Hva med Shadow Inventory? Det finnes ingen offisiell statistikk over Shadow Inventory, men CoreLogic utgir statistikk som viser stadig fallende lager. Ned fra 3 millioner på toppen i januar 2010 til 2,2 millioner i mars Statistikken inkluderer Foreclosure (800 ), Seriously delinquent (1000 ) og eid av andre gjeldsforhandlere (300 ) Shadow Inventory ødelegger ikke regnestykket. Det har trolig blitt solgt mer fra Shadow Inventory de siste 5 årene enn det vil bli solgt i årene framover. Underskuddet på byggingen er trolig enda større!!

18 Det finnes flere forskjellige statistikker over prisene i det amerikanske eiendomsmarkedet, men felles for dem alle at de viser en relativt kraftig prisoppgang de siste kvartalene Endringen siste året ligger på rundt 10%, og stigningen siden bunnen er rundt 20% USA: Prisene har steget

19 Konklusjon Europa Den positive trenden vi har opplevd de siste månedene synes å ha stoppet opp, og tallene kommer igjen ut på den gale siden av forventningene Arbeidsledigheten fortsetter å stige, og er nå på 12,2% for regionen sett under ett Muddle trough framstår imidlertid fortsatt som det mest sannsynlige scenariet Hvis vi ser på balansene til PIIGS landene så viser disse at mye faktisk er gjort. Det har riktignok rammet veksten hardt. Det store spørsmålet er om kreditorene og innbyggerne har tålmodighet til å la det bli bra ECB har gjort en god jobb med å sørge for at rammebetingelsene muliggjør en snuoperasjon. Statsrentene er holdt nede og bankene skal sikres Slik vi ser det må to viktige forutsetninger på plass for at den europeiske økonomien skal oppnå den ønskede utviklingen: Statsrentene må holdes ned og tilgangen på kapital må holdes oppe. Er disse to faktorene tilstede så kan jobben begynne. Det er ingen tvil om at Draghi ser det samme, spørsmålet er bare hvor mye det vil koste Utviklingen i marginene til statsgjelden for Italia og Spania er gode indikatorer på markedets kollektive vurdering av situasjonen, og den vurderingen blir mest sannsynlig selvoppfyllende. Statsrentene har falt veldig mye de siste månedene Tilgangen på kapital i Europa forteller oss om bankenes vilje og evne til å låne ut penger, samt om bedrifter og husholdningers vilje og evne til å låne penger. Ingen kapital, ingen vekst. Gjeldsveksten til bedriftene er veldig lav

20 Europa: Det går fortsatt nedover men farten er avtakende. Faktisk så har indeksen stabilisert seg rundt det siste halve året Ut fra den historiske sammenhengen indikeres det et fall i BNP på rundt 0,5%, noe som vi kan tro på Forskjellene mellom landene er imidlertid store Optimismen er størst i Tyskland Tilliten er derimot vesentlig lavere i PIIGS-landene Frankrike har rast nedover feltet, og har kun Portugal og Italia etter seg Generelt har imidlertid forskjellene blitt mindre de siste månedene. Tyskland har vært flat, samtidig som de svakeste landene melder om lysere tider Med unntak av Frankrike har alle landene i vårt utvalg en høyere verdi nå enn for 9 måneder siden Fallet er for de fleste landene altså mindre nå enn det var for en tid tilbake

21 EMU: Mulighet til å vokse framover Driftsbalansen er på +3% av BNP for PIIGSlandene samlet Alle landene har positiv driftsbalanse PIGS-landene har i løpet av få år samlet redusert sitt underskudd på driftsbalansen fra -8% til omtrent +3% Landene har bedret sin konkurransekraft, og på den måte bedret handelsbalansen Lønnsreduksjonene som må til herfra er veldig små i forhold til de som er foretatt Det er selvsagt likevel ikke gitt at veksten kommer tilbake med en gang. Fortsatt går vekstmotoren i revers og vekstimpulsene vil ikke komme internt I 2013 har PIGS (eks Irland), alle falt tilbake til gal side av 0 igjen, så dette vil svinge. Selv om bedringen de siste månedene av 2012 var ekstrem, er det trenden som imponerer

22 Hovedårsaken til bedringen av driftsbalansen er at handelsbalansen er bedret tilsvarende Bedringen i handelsbalansen har skjedd som en kombinasjon av at landene har evnet å holde eksporten konstant, samtidig som importen har blitt redusert EMU: Handelsbalansene

23 EMU: men både bedrifter og konsumenter sliter enormt Det er vel å bra at balansene er rettet opp. Det kan gi oss håp om en bedring om en stund, men verken konsumentene eller bedriftene ser håp for en umiddelbar bedring Bedriftstilliten ligger rundt 1 standardavvik under normalen for de fleste landene i EMU, Tyskland er en outlayer på oppsiden, og Portugal på nedsiden Konsumentene har en tillit som er helt på bunnivå. «Flokken» ligger rundt 2 standardavvik under normalen, og flere land ligger vesentlig laver enn under finanskrisen Igjen ligger Tyskland i en klasse for seg i toppen, kanskje ikke så rart hvis vi ser på arbeidsmarkedet

24 Europa: Har industriproduksjonen funnet bunnen? For EMU som helhet trender ikke industriproduksjonen åpenbart nedover lengre. Tyskland har rapportert om en voldsom bedring siden nyttår nesten 4 % på fire måneder PMI forsøker seg forsiktig oppover, og det er ikke veldig mye støtte å finne hos de øvrige tillitsindikatorene heller, så det det er kanskje tidlig å legge champagnen på kjøleren Belgia er et lite land midt i Europa, og den såkalte «belgiske indikatoren» har historisk vist en veldig høy forklaringsgrad mot BNP-veksten i unionen. Den belgiske indikatorene trender dessverre fortsatt nedover og indikere et fall i BNP i regionen på omtrent 0,5%

25 Europa: Arbeidsledigheten bekymrer Arbeidsledigheten i regionen steg ytterligere i mars, og er nå oppe i 12,1% Den høyeste ledigheten siden 2.verdenskrig Ledigheten har steget hver måned siden april 2011, og det settes stadig nye rekorder Spania og Hellas kan skilte med ledighet på over 27%, og en ungdomsledighet som nærmer seg 60% Fortsatt er vekstforventningene såpass lave at vi neppe kan forvente at det slutter her, så ledigheten vil trolig trende oppover i 2013 og starten av 2014 også Så høy arbeidsledighet er alltid et faresignal, spesielt så lenge pilen peker den gale veien

26 Europa: Folk bruker lite penger Både detaljomsetningen og det private forbruket faller stadig Handelen har falt nesten sammenhengende i 5 år på rad. Den negative spiralen fortsetter nedover Forbrukerne agerer omtrent som de sier, og det er fortsatt god sammenhengen mellom forbrukstillit og detaljhandelen Utsiktene er fortsatt svake Ledigheten øker Forbrukertilliten faller Budsjettpolitikken strammes til

27 Europa: og bankene er forsiktige Utlånet til bedriftene har frosset til, og gjelden har vært synkende det siste året Husholdningene er ikke like ille stilt, men her er veksten ekstremt svak Tradisjonell teori tilsier at bankene må være til stede slik at bedrifter som trenger kapital til investeringer får det, og vi hadde helst sett at gjeldsveksten var til stede På en andre siden så vokser heller ikke BNP, så det er ikke mindre gjeld pr BNP-enhet enn det var for 6 måneder eller et år siden

28 Konklusjon Norge Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader i en periode gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Norge virket en stund å være upåvirket av de internasjonale forholdene, men virkelighet har gradvis begynt å treffe oss også Konsumentene har begynt å bli markant mer forsiktige, gjeldsveksten blant husholdningene er laver Arbeidsmarkedet har bremset opp Industriproduksjonen har bremset opp i de fleste sektorene, og industritilliten faller Det som kan bli et problem for Norge på litt sikt er at våre handelspartnere nå foretar store tilpasninger for å bedre sin konkurransekraft, mens vi ikke trenger å gjøre tilsvarende Vi er bekymret for boligmarkedet. Det er mulig å argumentere for at prisene er riktige, men det er samtidig lett å se at noe er galt Husholdningene øker sin gjeld dramatisk for å kunne henge med Boligprisene har i realtermer mer enn doblet seg siden 2000 Hva blir konsekvensene for de enkelte og banken ved et fall på 30-40% i boligprisene?

29 Norge: Industritilliten er marginalt under historisk snitt SSB sitt industribarometer falt til like under gjennomsnittlige verdier i 1.kvartal. Totalt sett varsles det et lite fall i industriproduksjonen framover PMI og SSB er nå ganske samkjørte i sine spådommer, selv om PMI steg til over 50 i mai Detaljene fra PMI var også gode i mai, produksjon og ordre viste begge hyggelig oppgang Det siste kvartalet har veksten i industriproduksjonen oversteget signalene fra tillitsindikatorene med klar margin Skal vi tro på SSB sin indeks, så kan vi vente en negativ realvekst i industriproduksjonen, men så ille blir det vel ikke Gapet kan trolig forklares med todelingen i den norske industrien

30 Norge: Industriproduksjonen falt tilbake i mars Industriproduksjonen falt tilbake, årsveksten er i underkant av 4 prosent Nå begynner en periode hvor baseeffekten vil gjøre det tungt å holde årsveksten ved like, slik at årsveksten trolig vil falle framover I realiteten har produksjonen utviklet seg omtrent flatt de siste 6-8 månedene Todeling av industrien er svært markert; Oljerelatert vokser, men andre industrier sliter med høyt kostnadsnivå og svak vekst hos handelspartnerne. Implikasjon: Industrien gir ikke Norges Bank noe argument for å heve renten/styrkekronen. Men samlet sett er den heller ikke så svak at rentekutt får støtte Oljen har reddet bildet, men hvor lenge vil det vare?

31 Norge: Oljeprisen har falt $10-15 siden nyttår For alle praktiske formål har oljeprisen holdt seg omtrent flat de siste 2 årene Investeringene for 2012 endte på rekordhøye NOK 175 milliarder (ca 30% av fastlands BNP), NOK 35 milliarder høyere enn i ligger 25 milliarder over det igjen Norge er i en fantastisk situasjon, og trenger på kort sikt ikke å bry seg om uroen ute i verden Det er med andre ord ikke bare bruken av oljepenger som virker ekspansivt på økonomien i Norge Til sammenligning bikket statsbudsjettet 1000 milliarder for 2013, dvs investeringene tilsvarer 20% av statsbudsjettet. Dette er vel så viktig som bruken av oljepenger Sammenhengen mellom endringen i investeringen og endringen i prisen er ganske god, investeringen reagerer omtrent 2 år etter prisendringen Prisfallet i forbindelse med finanskrisen ga raskere effekt Gjennomsnittlig pris i 2012 var $112 pr fat, og oljen handles nå på rundt $100 pr fat

32 Norge : Europa er vår viktigste handelspartner 85% av den norske eksporten går til Europa, og rundt 70% av fastlandseksporten går dit Effekten av finanskrisen vises tydelig i tallene, og andelen har ikke kommet seg etter dette og med sammenlignbare tall ser det ikke bra ut Siden 2000 har arbeidskraftkostnaden i industrien steget med 70% i Norge, i overkant av og 20% i EMU I tillegg har den norske kronen styrket seg med 8% mot Euro og 15% mot våre handelspartnere i samme periode. Valutaen er imidlertid mer volatil, og befant seg omtrent på samme nivå i 2002 som nå Når vi i tillegg tar med i regnestykket at de innstramningene som nå foretas i Europa vil fortsette i en periode, så blir det ikke lettere for norsk næringsliv å konkurrere internasjonalt framover.

33 Olje og gass-eksporten står for over 60% av Norges eksport. Sjømat og metall utgjør begge 6-7%. De øvrige komponentene er relativt små Siden 2000 har inflasjonen på norske eksport-varer vært på over 100%. Den totale inflasjonen har bare økt med 30%, mens import-varene kun har steget med 15% i verdi Norge: Olje er viktig

34 Norge: Arbeidsmarkedet lugger Ledigheten stiger ikke dramatisk, i alle fall ikke i henhold til NAV, men SSB finner ikke at sysselsettingen øker lengre Det er ikke lett å finne noen trend i sysselsettingsveksten lengre. Vi er nå omtrent på samme nivå som for april/mai i fjor Norges Bank hadde et estimat for ledigheten i 2013 på 3,25%, mens AKU-ledigheten nå er på 3,7% - NB har det ikke travelt med rentehevingen I år har også NAV merket en økende pågang, og ledighetsraten fra NAV var i mars rapportert til 2,8%, opp fra 2,3% i januar 6 måneders endringen i ledigheten fra NAV er nå på +2163, den høyeste økningen siden finanskrisen, og et nivå som normalt bare nås i forbindelse med «kriser» Befolkningsveksten har vært normal, og deltakelsen i arbeidsmarkedet faller

35 Norge: Stigende konkursrater Vi har opplevd en ganske stor stigning i konkursratene på relativt kort tid. Totalt sett er nivået nå bare 11,5% lavere enn toppen under finanskrisen, og hele 40% høyere enn bunnivået etter finanskrisen Hva har skjedd? Økonomien vokser fortsatt bra, renten og ledigheten er lav Et slikt hopp i antall konkurser har ikke forekommet historisk uten at økonomien samtidig har gått i resesjon, men «konkursraset» kommer som regel etter resesjonen, ikke før Sektormessig virker det som om alle rammes omtrent like hardt. Detaljhandel og bygg & anlegg står hver for omtrent 25% av de totale konkursene Underlig at det rammer så vidt, uten at vi har noen åpenbar forklaring i økonomien

36 Norge: Konsumentene klager ikke Den generelle konsumenttilliten har falt noe de siste kvartalene, men det er stort sett utsiktene i bakspeilet som er svekket, når vi ser framover er det fortsatt ingen skyer på horisonten Norske konsumenter er langt over normalt positiv til egen økonomi de nesten 12 månedene Et stort flertall av norske husstander tror de vil få det bedre om 12 måneder enn de har det i dag Planlagte større innkjøp har ikke endret seg veldig mye de siste kvartalene. Mange vil reise mer og pusse opp huset dersom økonomien i husstanden bedres

37 Norge: men de har begynt å bli litt forsiktige Veksten er ikke sprek, selv om det kommer noen gode måneder innimellom Årsveksten er nå nede i 1,2%, og mai målingen for 2012 var sterk. Kan det være at årsveksten blir negativ ved neste måling Kanskje er det utviklingen i arbeidsmarkedet som merkes litt De voldsomme svingningene i bilsalget fortsetter, men det glidende snittet tikker oppover. Det har ikke blitt solgt så mange biler i en seks måneders periode i Norge siden 1986!

38 Norge: Sannsynligheten for rentenedgang øker Det meste som Norges Bank sier at de følger utvikler seg svakere enn banken selv ventet, og det øker isolert sett sannsynligheten for en rentenedgang fra den kanten Vi tror likevel at Norges Bank ikke vil senke renten fra dagens nivå. Den innenlandske aktiviteten er uansett veldig god, og vi tåler en langt høyere rente enn det vi har i dag Det er i alle fall ikke innenlandske forhold som forårsaker den lave inflasjonen

39 Norge: Konsumentene øker gjelden lite Den lave veksten i gjelden fra mars har forsvunnet gjennom revideringene, og veksten tok seg mye opp i april. Oppfatningen er likevel at konsumentene har blitt noe mer forsiktig 6 månedersveksten har falt noe de siste månedene, og opptaket av gjeld er på trend avtakende, men fortsatt øker gjelda mer enn lønningene. Veksten har kommet ned i omtrent 5% Konsumentene har generelt vært litt mer tilbakeholdne med gjeldsopptaket i første kvartal, men fortsatt øker gjelda mer enn lønningene slik at gjeldsgraden fortsatt øker

40 Norge: Stadig mer forgjeldet Det er ingen dramatikk i utviklingen, men balansene forverres stadig. Så lenge renten er lav er imidlertid rentebelastningen også lav Gjelden er høyere enn noensinne i forhold til den disponible inntekten, så lenge låneviljen er til stede så vil den bare fortsette å øke Boligprisene har også steget, og er mye av grunnen til gjeldsøkningen, men mens boligformuen skrumper ved et eventuelt boligprisfall, vil gjelden forbli den samme En stadig økende andel av folks formue er såkalte forsikringstekniske avsetninger som har svært lav

41 Norge: Boligmarkedet klar for en pause Boligprisene i Norge har steget som en rett strek de siste 20 årene, med en stigningstakt på 10,2% i året (Stavanger på 12%) Det er mye mer enn det meste det er naturlig å sammenligne med, med unntak av gjelden som er en følge av de høye boligprisene Boligprisene steg litt igjen i mai, har nå vært omtrent flat siden januar Starten på noe verre, eller bare naturlige svingninger? Ikke akkurat en byggeboom, men det bygges flere enheter enn på noe år Ikke så rart med tanke på prisutviklingen

42 Norge: Boligpriser. Vil det falle? Ja, det er åpenbart at boligprisene skal falle igjen Det er en kjensgjerning at boligprisene i Norge nå har steget mer enn noen gang de siste 100 år Historien viser at boligprisene i realtermer har vært stort sett stabile, for så å eksplodere de siste 20 årene Den samme boligboblen opplevde også USA, og de fleste andre vestlige land, og vi vet alle hvordan det har gått I hht en beregning gjort av First Securities, så har boligverdien i forhold til inntekten steget med 125% siden Boligverdiene i forhold til inntekten er nå 25% høyere enn den var på toppen i jappetiden på slutten av 1980-tallet Uansett hva som skjer, så kan ikke den voldsomme veksten i boligprisene fortsette Slingringsmonnet til sentralbanken er allerede dramatisk innskrenket. Vi husker hva som skjedde i 2007, sist den norske renten var på normaliserte nivå- Gjeldsoffer ble igjen et begrep i dagligtalen Kilde: First Sec

43 Aktivaklasser 2 Prising i aksje- og obligasjonsmarkedet

44 Bonds-markedet

45 Spreadutvikling Norge- Senior Finans

46 Spreadutvikling Norge- OMF

47 Spreadutvikling Norge- Ansvarlig lån bank

48 Begivenheter, handler Emisjoner (se under). Ingen vesentlige endringer i VFF kurvene denne uken. Stor aktivitet i markedet for ansvarlig kapital og nye emisjoner settes godt under VFF kurvene. Norske statsrenter opp denne uken. Størst bevegelse i 2 og 5 år mens 10 år er relativt marginalt opp +22bp, +16bp +2bp. Covered uendret i VFF kurver utsteder targets ligger lavere generellt. Swaprenter fortsetter noe nordover denne uken 2 år opp 4bp, 5 år opp 6 bp og 10år opp 4 bp. til 3.13% - den var 2.86 på bid-siden for 5 uker siden Kredittpåslag målt ved ITRAXX senior financials opp 16 bp siden forrige fredag. Klepp Sparebank med nytt T1 NOK 100 mill på 3M +475 kupong til markedet. Wilhelmsen med NOK 700mill 5år på 3M +235 kupong til markedet. Spb1 SMN med NOK 500m i nytt T1 fondsobligasjonslån på +375 kupong til markedet. Fana Sparebank Boligkreditt 300mill i ny 6åring på +47 kupong. DnB T2 tidsbegrenset ansvarlig 1,25mrd på kupong 3M +170.

49 Spreadutvikling utlandet-itraxx sen financials

50 Spreadutvikling utlandet-nordisk bank

51 Spreadutvikling utlandet- IG Europa og High yield Europa

52 Aksjemarkedet

53 Norge: I utgangspunktet lavt priset Prisene i forhold til en sykel-inntjening er lavere enn normalt, men ikke lengre like mye lavere P/B på rundt 1,5 Historisk har dette vært et nivå man skal kjøpe aksjer på også lukke øynene og vente

54 Norge: Mulighet for skuffelser Men vi dytter noe foran oss

55 USA: Prisingen er noe mer strukket

56 Allokering 3 Konklusjon

57 Allokering i juni 2013 Med utgangspunkt i referanseportefølje (venstre)

58 Allokering Nøytralvekt aksjer: Svingningene i aksjemarkedet har økt noe de siste ukene i kjølvannet av voldsomme utslag i det japanske aksjemarkedet. Uroen i Japan har kommet som følge av usikkerhet rundt de ekstreme stimulansepakkene der. Det blir feil å si at vi med dette har fått den korreksjonen vi har ventet på, og vi velger fortsatt å opprettholde nøytral aksjevekt både i norske- og internasjonale aksjer. Vi vurderer fortsatt prisingen av norske aksjer til å være gunstig, og vi er derfor positivt innstilt til aksjer på lang sikt. Prisingen av internasjonale aksjer er noe mer strekt på enkelte prisingsmål, men billig på andre. Totalt sett er det vår oppfatning at aksjeprisene vil være høyere om ett år enn de er i dag. Undervekt obligasjoner: 3-års renter har i måneden som var steget noe, men bevegelsene har ikke vært veldig store, og vi er kun tilbake på nivåene som vi hadde i mars i år. Det er ennå ikke en stor nok bevegelse til at vi kan si at den langsiktige fallende trenden er brutt. Vi velger fortsatt å holde på vår store undervekt i obligasjonsmarkedet i påvente av en større renteoppgang innen rimelig tid. Når det gjelder kredittspreadene så har disse stort sett falt, og dermed fortsatt det siste årets trend. Nivåmessig begynner vi nå kanskje å nærme oss det vi kan kalle normaliserte nivå, i alle fall på bank-obligasjoner som grafen her viser. Det vil i såfall innebære at retningen på kredittspreadene ikke lengre vil være like entydig fallende i tiden framover

59 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover Oppsummering Finansmarkedene blir mer og mer avhengig av sentralbankene 2016 vil trolig gi omtrent samme Global Vekst som i 2015 Framvoksende økonomier er generelt svake Råvareøkonomiene har blitt hardt

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Oppsummering Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Frikoblingen mellom realøkonomien og finansmarkedet er imidlertid uvanlig stor Viljen til stimulanser er stor,

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Verden vokser med grei fart

Verden vokser med grei fart Makrogjennomgang Verden vokser med grei fart Global PMI omtrent uendret fra september til oktober USA er kanon-sterk, og store deler av verden for øvrig vaker rundt 50 Bra i sum, men litt sårbar mht. renteoppgang

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections Oppsummering Tillitsindikatorene kom tilbake i USA og Europa (UK) Realøkonomien viser også tegn til styrke De underliggende problemene med gjeldsoppbygging og ikke bærekraftig nivå på sentralbankstimulanser

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 4 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 0,2. VIX en er over 22, hovedsaklig grunnet et høyt nivå i Europa.

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

På vei inn i, eller ut av skogen? Bergen 23. oktober 2002

På vei inn i, eller ut av skogen? Bergen 23. oktober 2002 På vei inn i, eller ut av skogen? Bergen 23. oktober 2002 Harald Magnus Andreassen Går det galt i 2013? Det norske aksjemarkedet krasjer hvert 5. år. Faller 40 70% - Sist gang var i 2008 Hvorfor trenger

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. April 2010

NORCAP Markedsrapport. April 2010 NORCAP Markedsrapport April 2010 Utvikling i Mars Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Mars 4,7% 4,8% 5,5% 6,1% 5,8% 9,27% Hittil i år 1,4% 4,9% 2,7% 3,4% 4,5%

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre

Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal. Runar Sandanger Sparebanken Møre Høyere kapitalkostnader konsekvenser for bankene i Møre og Romsdal Runar Sandanger Sparebanken Møre Europa Massive likviditetstiltak ga kortsiktige resultater, men det er fremdeles dyrt og dyrere for flere

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

PMI tegner ikke et lystig bilde

PMI tegner ikke et lystig bilde Oppsummering Pest eller kolera : Høyere vekst og stigende renter eller lav vekst og lave renter lenge De realøkonomiske tallene har vært noe sterkere den siste tiden, men fortsatt sklir forventningene

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises:

Et nasjonalregnskap må alltid gå i balanse, og vi benytter gjerne følgende formel/likning når sammenhengen skal vises: Oppgave uke 46 Nasjonalregnskap Innledning Nasjonalregnskapet er en oversikt over hovedstørrelsene i norsk økonomi som legges fram av regjeringen hver vår. Det tallfester blant annet privat og offentlig

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer