Konkurransen vil være åpen fra til , 24:00 GMT. Konkurransen er åpen for borgere over 18 år fra de følgende landene:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransen vil være åpen fra 01.09.2014 til 30.11.2014, 24:00 GMT. Konkurransen er åpen for borgere over 18 år fra de følgende landene:"

Transkript

1 Vilkår og betingelser Europass viral videokonkurranse er organisert av de nasjonale Europass-sentrene, og finansiert av EU-kommisjonen. Søknader vil organiseres gjennom Europass sin nettside (http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition). Konkurransen vil være åpen fra til , 24:00 GMT. 1. Generelle betingelser for å delta i konkurransen Konkurransen er åpen for borgere over 18 år fra de følgende landene: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Latvia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Spania, Sveits, og Storbritannia. For å kunne delta i konkurransen, må deltakerne registrere seg på Europass-nettsiden (http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition, være over 18 år, og akseptere disse vilkårene og betingelsene, inkludert lisensavtalen under. Deltakerne erklærer at all informasjon de har gitt er sann og stemmer med virkeligheten; og at de gir sitt samtykke til behandling av denne informasjonen i samsvar med reglene for personvern (se punkt 7). En registrering vil bli akseptert per e-postadresse. Når registreringen er unnagjort, vil brukeren motta en e-post som bekrefter registrering på nettsiden, på e-postadressen som ble oppgitt i registreringsskjemaet. Etter å ha registrert seg på nettsiden, vil brukeren kunne delta i konkurransen ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene, og ved å laste opp en eller flere videoer (heretter kalt «videoer»). Hver deltaker innvilger en gratis, evigvarende, ugjenkallelig, og ikke-eksklusiv lisens som er overførbar for bruk, reproduksjon, tilpasning og endring (inkludert men ikke begrenset til oversetting og dubbing), publisering, distribusjon, offentlig fremvisning og kommunikasjon, kringkasting og fremvisning av den opplastede videoen (helt eller delvis) på nettsidene til de nasjonale Europass-sentrene og/eller andre mediekanaler. 2. Valg av videoer Alle videoer som lastes opp vil vurderes av redaksjonen, som vil gjøre en foreløpig vurdering av om de er egnet for offentliggjøring, og om de er i samsvar med retningslinjene for konkurransen, og om hvorvidt det er beleilig å gjøre dem tilgjengelige på nettet. Redaksjonen forplikter seg til å undersøke og godkjenne innsendte videoer innen rimelig tid. Hvert skritt som tas i forvaltningen av videoen (godkjennelse, avvisning, forespørsel om modifikasjoner; i tilfelle videoen anses som egnet, men har mangler i form eller innhold) skal meldes til brukeren via e-post eller ved en hvilken som helst annen måte å komme i kontakt med

2 brukeren på som ble opplyst gjennom registreringen på nettsiden. Alle videoene som godkjennes skal være synlige og tilgjengelige på nettsiden. I tilfelle det blir sendt inn mer enn 3 videoer fra hvert land, vil det kun være videoene som blir valgt ut av koordinatorene på de nasjonale Europass-sentrene, som vil gå videre til avstemningsdelen av konkurransen. 3. Bruksrettigheter 3.1 Alle videoene skal forvaltes i forhold til avtalen. 3.2 Alle rettigheter til å bruke den valgte videoen anses å ha blitt tildelt de nasjonale Europasssentrene og/eller deres oppdragstakere, uten tidsbegrensning. Disse rettighetene inkluderer, men er ikke begrenset til; rettigheter til gjengivelse, rettigheter til offentlig fremvisning, rett til å lage andre verk med utgangspunkt i disse verkene, offentlig overføring, å gjøre videoen tilgjengelig for allmennheten, distribusjon, oversettelse, alle former for utleie og utlån som nå er tilgjengelige eller vil bli det i fremtiden, med rett til å overdra lisens til en tredjepart. Derfor vil de nasjonale Europass-sentrene og/eller deres oppdragstakere, eksempelvis og ikke begrenset til eksemplene under, direkte eller gjennom tredjeparts lisenshavere, uten noen begrensning på antall avsnitt som brukes fra hver video, ha rett til å: I. Reprodusere en video, på midlertidig eller permanent basis, i et hvilket som helst format, på en hvilken som helst måte eller prosedyre som måtte finnes nå eller i fremtiden; II. Gjøre en hvilken som helst video tilgjengelig for allmennheten, ved bruk av elektroniske virkemidler, herunder Internett (på en eller flere nettsider, uten begrensninger), både ved strømming og ved mulighet for nedlastning, og/eller andre tekniske metoder som tillater bruk av videoen; III. Formidle enhver video til allmennheten, i ethvert format eller ved bruk av ethvert hjelpemiddel for fjernoverføring, som nå er i bruk, eller som vil benyttes i fremtiden (eksempelvis: enhver form for telenettverk, luft-, kabel- eller satellitt-tv, re-kringkasting via satellitt, rekringkasting via kabel, gratis TV, betal-tv, betal per visning, video-on-demand, nær video-ondemand, digital TV, Dvd-h, IPTV); IV. Distribuere enhver video i et hvilket som helst analogt eller digitalt format, nåværende eller fremtidig (f.eks. CD, CD-ROM, CDi, VHS, DVD), på en hvilken som helst måte og gjennom en hvilken som helst kommersiell kanal (f.eks. med stor eller liten distribusjon, kiosker, e-handel);

3 V. Distribuere enhver video, inkludert distribusjon sammen med annet audiovisuelt materiell og/eller trykksaker; VI. Vise enhver video på kino; VII. Oversette lyden på enhver video til ethvert språk, og legge inn undertekst på ethvert språk; VIII. Leie og låne ut enhver video i ethvert format på ethvert vis; IX. Bruke en hvilken som helst video for å fremme og annonsere aktivitetene til sponsoren ved bruk av et hvilket som helst virkemiddel hvis bruk er tillat i henhold til denne avtalen; X. Distribuere videoen til tredjeparter til og med i integrert modus, slik at denne tredjepart kan gjengi videoen på sine egne nettsider uten å behøve noen form for forhåndsgodkjenning og uten at noen form for kompensasjon gis deg bortsett fra moralsk rettighet; XI. Bruke enkle deler eller bruddstykker av videoen og re-montere videoen helt eller delvis, om det føles behov for dette for å dra bedre nytte av videoen; XII. Sette inn et karakteristisk kjennetegn i videoen (figur, navn, eller annet). 4. Begrensning av erstatningsansvar De nasjonale Europass-sentrene skal ikke påta seg noe ansvar med hensyn til tekniske feil på maskinvaren eller programvaren, brudd på internett-tilkobling, mislykkede, feile, unøyaktige, ufullstendige, forsinkede, feiladresserte eller avbrutte registreringer av brukere, eller enhver annen form for registrering av brukere som av en eller annen årsak ikke ble mottatt av de nasjonale Europass-sentrene, elektronisk kommunikasjon av annen art som ble forsinket, eller andre tekniske problemer knyttet til registrering av brukere og/eller til opplasting av videoer i løpet av dette initiativet. Tilsvarende, vil de nasjonale Europass-sentrene ikke gi brukerne noen garanti for at nettsiden eller programmene som utgjør en del av nettsiden, vil fungere som de skal. 5. Ekskluderinger 5.1 Videoer som de nasjonale Europass-sentrene, etter eget og udiskutabelt skjønn, anser som uegnede for offentliggjøring, kan bli ekskludert eller fjernet fra nettsiden. De forbeholder seg også retten til å nekte tilgang til nettsiden for de brukerne som holdes ansvarlig for ulovlig innhold. For eksempel, forbeholder de seg retten til å ekskludere verker som: er i strid med tredjeparts rettigheter (brudd på industrielle rettigheter/åndsverksrettigheter); kan anses som

4 diskriminerende basert på rase, religion eller nasjonalitet; er voldelig, pornografisk eller av seksuell karakter; er ærekrenkende; egger til hat; inneholder referanser til alkohol, narkotika eller ulovlige stoffer; er i strid med lovgivning eller inneholder referanser til mishandling av dyr. 5.2 Ingen vurdering vil heller bli gitt til videoer som faller utenfor tema, ikke samsvarer med nødvendig form og innhold som beskrevet i reglene for konkurransen, og i disse vilkårene. Brukere som anvender uredelige midler, eller midler som er i strid med den normale utviklingen av konkurransen, og brukere som, som eksempel, men ikke begrenset til disse, hindrer registrering av andre brukere, eller manipulerer nettsidens funksjoner, eller på annet vis bryter med vilkårene og betingelsene, kan også ekskluderes fra å delta i konkurransen. De nasjonale Europass-sentrene forbeholder seg retten til å fortsette, så lenge det anses som gunstig og i tråd med gjeldende lover, å skjære ned på og begrense alle handlinger som tar sikte på å omgå systemet. Ethvert bedrageri eller bedrageriforsøk vil bli rapportert til rett instans. 6. Garantier og erstatning 6.1 Ved å delta i konkurransen, erklærer og garanterer deltakerne: I. At videoer de har lastet opp ikke inneholder materiale som er i strid med rettigheter, anførsler og krav fra tredjeparter på enten økonomisk eller personlig plan; II. III. IV. At de har mottatt, fra alle personer som er med i eller vises på videoen, alle nødvendige fullmakter og godkjennelser, i samsvar med vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, inkludert med hensyn til gjeldende lover om opphavsrett, og at de vil, om de nasjonale Europass-sentrene etterspør det, kunne skaffe til veie relevant dokumentasjon på dette innen 5 dager fra forespørsel; At videoen ikke inneholder noe visuelt material eller lydmateriale, som, i henhold til gjeldende lovgivning, utgjør reklamemateriell eller på annen måte er ulovlig i forhold til gjeldende lover og forskrifter; At de har fått skriftlige fullmakter fra foreldre og personer som har foreldremyndighet, for videoer som viser mindreårige eller personer med nedsatt funksjonsevne; V. At videoene fritt og lovlig kan benyttes i samsvar med reglene i disse vilkårene, at deltakeren er opphavsperson til verket og eneste innehaver av rettighetene til benyttelse av det; eller at han har fått fullmakt fra de personene som har slike rettigheter, og har oppfylt alle krav og rettigheter av finansiell karakter, knyttet til de aktuelle rettighetshaverne, eller har fått tillatelse for audiovisuell bruk av bilder, navn og stemmer i forhold til gjeldende lov, med unntak for arkivbilder og opptak. VI. At de er fullt klar over at ethvert ansvar, herunder strafferettslig ansvar, med hensyn til hvert verk, ligger hos brukeren som har lastet opp videoen. 6.2 Brukerne samtykker i å beskytte og holde de nasjonale Europass-sentrene og deres tredjeparts oppdragstakere utenfor krav eller søksmål (herunder rimelige advokatutgifter) som er

5 koblet til eller stammer fra bruk av videoer lastet opp til dem, eller som stammer fra rettigheter tildelt i samsvar med vilkårene, som bryter med bekreftelsene og garantiene som er gitt i kraft av artikkel 6.1. ovenfor. 6.3 Brukerne erklærer at de er fullt klar over at deltakelse i konkurransen ikke gir grunnlag for noen iboende rettighet eller noen form for motytelse. 7. Personvern Alle deltakeres personlige opplysninger vil være til formål for organisering og oppfølging av konkurransen, og vil ikke utleveres til noen tredjepart. De personlige opplysningene vil destrueres etter avslutning av konkurransen. Det vil være de nasjonale Europass-sentrene som vil behandle de personlige opplysningene. 8. Premier Førstepremien vil være et reisegavekort verdt maksimum 2500 euro. Det er også mulighet for flere premier; det er opp til juryen å bestemme om det skal være flere premier. Verdien av disse premiene skal ikke overgå verdien av førstepremien. Annenpremie er gavekort verdt 1000 euro. Tredjepremie er gavekort verdt 500 euro. Premiene for 4-10.plass er gavekort på 100 euro. 9. Godkjennelse av vilkårene Deltakere i konkurransen erklærer at de aksepterer disse vilkårene og betingelsene i sin helhet og at de aksepterer alle bestemmelsene i lisensavtalen som det er henvist til her. Lisensavtale for mulig utnyttelse av audiovisuelt innhold Lisensavtale for mulig utnyttelse av audiovisuelt innhold sendt til Europass sin virale videokonkurranse. Følgende vilkår er fastsatt og regulerer bruken og den mulige utnyttelsen av audiovisuelt innhold, som du vil laste opp og gjøre tilgjengelig på Internett. Ved å akseptere lisensen, sier du at du er over 18 år. Denne lisensen gjelder mellom deg og de nasjonale Europass-sentrene som deltar i konkurransen: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Latvia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Spania, Sveits, Storbritannia. 1. Formål 1.1. I kraft av denne lisensen, gir du herved:

6 I. de nasjonale Europass-sentrene, på en ikke-eksklusiv basis, en gratis lisens som er formidle, redigere, og/eller kringkaste produksjon av avledede verk, konvertere og tilpasse audiovisuelt innhold (video(er)) som du har levert eller gjort tilgjengelig for de nasjonale Europass-sentrene på noen som helst måte, på nettsidene til de nasjonale Europasssentrene, direkte eller i tilknytning til andre nettsider, og II. hver og én av de nasjonale Europass-sentrenes nettsider, på ikke-eksklusiv basis, en gratis lisens for å få tilgang til videoene fra alle land i verden, gjennom de nevnte nettsidene og/eller sosiale mediekanaler. 1.2 Med forbehold om de nasjonale Europass-sentrene eller deres oppdragstakeres utvalg og innløsning av opsjonsrettigheter til videoer, i henhold til punkt 2 nedenfor, overdrar du herved til de nasjonale Europass-sentrene og deres oppdragstakere, på en eksklusiv basis, en evigvarende og verdensomspennende lisens til å bruke og utnytte enhver rettighet til videoen(e), helt eller delvis, uten begrensninger på tid, passasjer, metoder eller rom, på alle mulige måter, som for tiden er kjent, eller som vil bli utviklet/oppfunnet i fremtiden, inkludert, men ikke avgrenset til, rettigheter til bruk av avledede verk, rettigheter til innebygging, bearbeidelse, distribusjon, oversettelse og/eller dubbing, og rettigheter til utlån/leiing. Som eksempler, men ikke avgrenset til disse, har de nasjonale Europass-sentrene og deres lisensinnehavere rett til å: I. konvertere, reprodusere ved hjelp av en hvilken som helst metode eller prosedyre, redigere og/eller kringkaste videoen(e), helt eller delvis, ved bruk av en hvilken som helst metode eller kringkastingssystem kjent per i dag (f.eks. TV, radio, telefon, mobil, internett og kommunikasjonsnettverk, privat og/eller offentlig kino og annet), eller system som vil utvikles eller oppfinnes i fremtiden, ved bruk av tekniske instrumenter på Jorden eller i rommet, med hensyn til kjent overføring og mottakelse (f.eks. digital dekoder, inkludert DAB, DVB-H og DVB-X, telekommunikasjonssatellitt eller ved direkte spredning via DTHterminaler, satellitt-dekoder, optisk fiberkabel, telefonkabel, trådløse nettverk, UMTS og GPRS, osv.), eller som heretter utvikles i enhver form (kodet og/eller kodede, gratis/med betaling, analog og/eller digital, interaktiv og/eller multimedia, alt som kommer inn under internett og wap gjennom inkludering i en pakke av digitale kanaler/plattformer og dataoverføringskanaler fra tredjeparter gjennom betinget tilgang eller ei, osv.); II. distribuere, publisere, innebygge og/eller reprodusere, bilder eller andre deler av videoene i brosjyrer, magasiner, album, samlinger, produkter, osv., også i kommersielle tiltak (kampanjer, markedsføring, osv.), å kunne bruke disse, uten begrensninger i produksjon og lyd, visuelle og/eller audiovisuelle produkter, inkludert videobåndopptak, videoplater og andre produkter som har utgangspunkt i handel, magnetisk eller optisk informasjons- eller plattformstøtte (avlogget eller pålogget), som krever en datamaskins databehandling og/eller utvikling og/eller diffusjon, de såkalte elektroniske rettigheter); III. overføre og vise frem, representere, vise frem videoen(e) i det offentlige, selge, låne og/eller leie, oversette og/eller dubbe, sette i gang premiekonkurranser, spill (også interaktive, i det offentlige, også i samarbeid med kommersielle partnere), programmer, show, undertekster og varemerker (tall og navn);

7 IV. videreutvikle og/eller endre, lagre i arkiver, klippe, modifisere og/eller lage tilføyelser, sette inn eller erstatte muntlige kommentarer og/eller lydspor, ved hjelp av utdrag, arkivering av tittelen (samt varemerke), også med symboler eller navn, overføre og bruke deler, utdrag, sekvenser og eller bilder, også som reklame, promotering og annet, og/eller i kommersielt forretningsøyemed, uten unntak, som nå er kjent eller som vil utvikles i fremtiden, uten betaling av noen ekstra avgift eller skadeserstatning; V. redigere videoen(e) ved å sette inn snutter, reklametavler, jingler, promoteringer, dagboknotater, kunngjøringer, meldinger, skrifter og logoer - reklame eller ikke reklame - på hele skjermen eller delvis på skjermen (såkalt delt skjerm), eller ved grafiske innsett på virtuell eller interaktiv reklame, TV-kampanjer, andre tjenester i forbindelse med annonsering, reklame, sponsing og direktesalg, også gjennom tredjeparter så vel som gjennom interaktivitet. 2. Valg av video(er) Videoene vil velges ut av de nasjonale Europass-sentrene (og/eller deres betrodde tredjeparter), etter eget skjønn, og uten begrensning eller forpliktelse på antall videoer som kan gjøres tilgjengelig for allmennheten eller velges ut av de nasjonale Europass-sentrene, også hva angår valg av vinnere, som beskrevet i punkt 3 nedenfor. I tilfelle de nasjonale Europass-sentrene eller deres stedfortredere velger ut en eller flere videoer på nettsiden, vil de varsle brukeren via e-post - ved å i tilstrekkelig grad identifisere den/de aktuelle videoen/videoene ved å angi tittel, varighet, osv. - om mulig innløsning av opsjonsrettighetene angitt i punkt 1.2. i denne lisensen. Påfølgende nevnte varsel, skal de nasjonale Europass-sentrene og/eller deres rettighetshavere ha rett til å utnytte rettighetene til de utvalgte videoene. 3. Valg av vinnervideo(er) Vinnervideoen(e) vil velges ut fra stemmegivning og en utvalgskomite bestående av koordinatorer fra de nasjonale Europass-sentrene. Stemmegivningen vil være åpen fra til , 24:00 GMT. Hver stemme fra en koordinator vil telle som 20 stemmer. Dømmingen vil baseres på følgende kriterier: I. Originalitet II. Hvor effektivt Europass markedsføres til målgruppen, visuelt inntrykk, III. presentasjon og kreativitet Om en vinner ikke blir valgt ut etter første stemmegivning, vil det bli en ny runde. Dommernes avgjørelse er endelig, og ingen korrespondanse vil bli imøtegått. Dette er en ferdighetskonkurranse, ikke et sjansespill. 4. Erklæringer og garantier for videoen(e)

8 Du erklærer og garanterer herved: I. å være legitim innehaver av alle eksklusive rettigheter så vel som moralske rettigheter til videoen(e) inkludert, men ikke begrenset til, alle åndsverksrettigheter og andre rettigheter tilknyttet utnyttelse av videoen(e) og lisensiering av sistnevnte til de nasjonale Europass-sentrene og deres rettighetshaver(e) i henhold til denne lisensen samt fri og uomtvistelig utøvelse av de nasjonale Europass-sentrenes rettigheter, fravær av grenser og oppgaver, samt ikke å ha utført eller ville utføre noen som helst handling som kan hinder eller begrense den frie utfoldelsen av/bruken av slike rettigheter for de nasjonale Europass-sentrene i henhold til denne lisensen; II. å ha mottatt alle mulige former for samtykke fra alle mulige rettighetsinnehavere, inkludert opphavsrett og avledede rettigheter, samt eventuelle konsesjoner, tillatelser, og klareringer som kreves med hensyn til videoen(e); inkludert, men ikke begrenset til, de forpliktelser og klareringer, som kreves etter gjeldende personvernlover og forskrifter, samt nødvendige foreldrefullmakter og fritak om videoen(e) inkluderer bilder av personer som er yngre enn 18 år; III. at videoen(e): (i) ikke er i strid med noen personlige rettigheter eller andre rettigheter som innehas av tredjeparter, eller med andre lover og regler; (ii) at innholdet ikke er ærekrenkende overfor noen person eller enhet; (iii) at innholdet ikke er uanstendig, støtende, ulovlig, rasistisk, seksuelt eksplisitt, pornografisk, trakasserende, truende, har grovt blasfemisk og/eller voldelig innhold eller budskap; (iv) ikke har innhold og budskap som vil kreve foreldrekontroll; og (v) ikke inneholder noe visuelt element eller lydelement som har karakter av å være underbevisst reklame, eller som direkte eller indirekte har karakter av å være reklame for varer og tjenester som ellers er i strid med gjeldende lover og forskrifter; IV. å ikke ha noe å kreve fra de nasjonale Europass-sentrene og/eller tredjeparter vis-à-vis tildeling av lisenser som angitt i denne lisensen, eller av noen som helst annen årsak. Du godtar herved å omgående kunne fremskaffe ethvert dokument med hensyn til ovenstående krav. 5. Identifikasjon og forpliktelser Du erklærer herved å holde de nasjonale Europass-sentrene - og deres oppdragstakere og/eller lisensinnehavere - skadesløse fra ethvert krav, skadeserstatning eller søksmål (inkludert juridiske kostnader), som kan trues med, lages eller frembringes av noen, på grunn av overtredelser av krav og garantier som fremkommer av punkt 4 ovenfor, eller som på annet vis er tilknyttet utøvelse av rettigheter i henhold til denne lisensen. 6. Informasjon tilgjengelig på nettsiden Du samtykker eksplisitt til og godkjenner offentliggjøring på nettsiden av følgende personlige informasjon og opplysninger fra din profil. Denne informasjonen vil ligge tilgjengelig for alle brukere:

9 I. brukernavnet du valgte på registreringsskjemaet på nettsiden; II. din registreringsdato; III. din(e) siste video(er) som er valgt ut av de nasjonale Europass-sentrene (inkludert tittel og dato); IV. landet du bor i 7. Gjeldende lov og rettsmyndighet Denne lisensen skal være underlagt britisk lov, og alle tvister som oppstår i forbindelse med konstruksjon og anvendelse av denne lisensen skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til lovgivningen i Storbritannia. Ingen regulering av denne lisensen skal tolkes slik at man begrenser eller ekskluderer obligatoriske søknadsnormer for å bevare brukernes interesser og i alle fall de obligatoriske søknadsnormer som gjelder i ditt land. Du godtar uttrykkelig at i samsvar med denne lisensen, skal de nasjonale Europass-sentrene kunne kontakte deg via e-post, faks, og/eller telefon. Eventuelle tvister skal løses i henhold til lovgivningen i deltakerens hjemland.

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler

Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Konkurransen «#StarlockMoment» Konkurranseregler Innledning Del ditt #StarlockMoment med oss, og opplev unike øyeblikk fra mange andre land! Som takk får de 1000 første deltakerne et sagblad av typen Starlock

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår

LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det... digitalt! Konkurranse Generelle vilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å

Detaljer

#Legendary7x-konkurransen Konkurranseregler

#Legendary7x-konkurransen Konkurranseregler #Legendary7x-konkurransen Konkurranseregler Innledning Del din SDS plus-7x-legende med oss, og opplev unike SDS plus-7x-legender fra mange andre land. Som takk får du en (1) SDS plus-7x-borebit for stein

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår

LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Bygg det digitalt! Vilkår LEGO Technic Bygg det digitalt! Generelle konkurransevilkår Vær oppmerksom på at alle som deltar i en nettkonkurranse, må følge konkurransevilkårene nedenfor. Ved å delta i en

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle»

Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» Konkurransevilkår for «Spain in Detail» - «España en Detalle» 1. DEFINISJONER 1.1. Konkurranse: Henviser til konkurransen «Spain in Detail/España en Detalle» i regi av Turespaña. Trekningen av en vinner

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243

Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Vilkår og betingelser Zalando SE (heretter «Zalando» eller «Arrangøren»), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registrert ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer

Detaljer

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold

Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Nickelodeon Together For Good-konkurransen Avtale om brukerskapt innhold Du samtykker i denne innmeldingsavtalen for brukerskapt innhold («Avtalen») i forbindelse med Viacom International Media Networks,

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Vemma Europes personvernerklæring

Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europes personvernerklæring Vemma Europe forstår at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir behandlet og fordelt, og vi setter pris på at du stoler på at vi gjør det forsiktig og fornuftig.

Detaljer

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009

LUFTFARTSAVTALE. 30 November 2009 LUFTFARTSAVTALE 30 November 2009 2 DE FORENTE STATER (heretter kalt USA ), som den første part; KONGERIKET BELGIA, REPUBLIKKEN BULGARIA, KONGEDØMMET DANMARK, REPUBLIKKEN ESTLAND, REPUBLIKKEN FINLAND, REPUBLIKKEN

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Bruksbetingelser Spillespill.no

Bruksbetingelser Spillespill.no Bruksbetingelser Spillespill.no Innledning På nettsiden www.spillespill.no (heretter kalt Nettsiden ) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

VEDLEGG XII OMHANDLET I ARTIKKEL 3.19 TELETJENESTER

VEDLEGG XII OMHANDLET I ARTIKKEL 3.19 TELETJENESTER VEDLEGG XII OMHANDLET I ARTIKKEL 3.19 TELETJENESTER VEDLEGG XII OMHANDLET I ARTIKKEL 3.19 TELETJENESTER Artikkel 1 Virkeområde og definisjoner 1. Dette vedlegg får anvendelse på tiltak en part treffer

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro HP Mobile Connect Pro er en minimumskontrakt med mobilt bredbånd som leveres

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde

IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde IT-Reglement for Telemark fylkeskommune (TFK) 1 Reglementets virkeområde 1.1 Dette reglementet regulerer en brukers rettigheter og plikter ved bruk av TFKs ITressurser. Med TFKs IT-ressurser menes alle

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

Bruksvilkår for nettside

Bruksvilkår for nettside Bruksvilkår for nettsiden/servicevilkår for imerchant Connect. Bruksvilkår for nettside MERKNAD. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE. VED TILGANG TIL DENNE SIDEN OG ENHVER SIDE DERAV, SIER

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Brukervilkår Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: AXA-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("AXA") leverer disse websidene ("Nettstedet"),

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband

Mobile Connect Pro. Aktiver din konto. Inkludert 200 MB data per måned i 3 år. Mobile Broadband Mobile Connect Pro Aktiver din konto Mobile Broadband Inkludert 200 MB data per måned i 3 år Velkommen til HP Mobile Connect Pro Ditt HP Mobile Connect Pro SIM-kort er allerede installert i din enhet HP

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet.

Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. VILKÅR FOR BRUK HUE Takk for at du valgte et Philips Lighting hue personlig trådløst belysningsprodukt produktet. Med produktet kan du få tjenestene til å styre, kontrollere og vedlikeholde produktet.

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter,

Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Utenlandske idrettsutøvere registreringer, tillatelser, dokumenter, Susanne Wien Offermann, seniorrådgiver november 2014 Ulikt regelverk nordiske borgere unntatt fra kravet om tillatelse (melding om bosetting

Detaljer

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark

IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglement for elever ved Toppidrettsgymnaset i Telemark IKT- reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG.

VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. VIKTIG MERKNAD TIL BEBOERE I EU: BLA NEDOVER FOR Å SE GJENNOM SLUTTBRUKERAVTALEN FOR SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE SOM GJELDER FOR DEG. ELECTRONIC ARTS SLUTTBRUKERAVTALE FOR PROGRAMVARE THE SIMS 3 UTVIDELSESPAKKE

Detaljer

3 Oppdater TV-en din via USB. Følg TV-ens brukerveiledning og oppdater programvaren.

3 Oppdater TV-en din via USB. Følg TV-ens brukerveiledning og oppdater programvaren. Velkommen til Skype Med Skype på din AQUOS, kan du hygge deg med videosamtaler på bredskjerm. Det er gratis å opprette en Skype-konto og foreta tale- og videoanrop fra Skype-til- Skype. Skype er ingen

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

CMC MARKETS CHART FORUM. Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i disse Vilkår.

CMC MARKETS CHART FORUM. Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i disse Vilkår. CMC MARKETS CHART FORUM Ord og utrykk med stor forbokstav skal ha samme betydning som i disse Vilkår. Velkommen til CMC Markets Chart Forum ( Chart Forum ). Vilkårene under ( Vilkår ) og våre Chart Forum

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase

IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase IS- Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter i Sosial- og helsedirektoratets utstyrsdatabase Heftets tittel: Online registreringssystem for medisinsk utstyr og norske produsenter

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

OFFISIELLE REGLER. 4. besøke siden www.laroche-posay.no/100familier og klikke på lenken "Delta";

OFFISIELLE REGLER. 4. besøke siden www.laroche-posay.no/100familier og klikke på lenken Delta; OFFISIELLE REGLER 1. LIPIKAR FAMILIE-programmet administreres av La Roche-Posay, en avdeling av L Oréal Norge AS. Programmet er tilgjengelig for personer bosatt i Norge og starter den 01.10.2014 kl. 00:01,

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE

FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE FELLESERKLÆRINGER OG UTTALELSER FRA DE NÅVÆRENDE AVTALEPARTENE OG DE NYE AVTALEPARTENE AF/EEE/BG/RO/DC/no 1 FELLESERKLÆRING OM RATIFISERING I RETT TID AV AVTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker.

Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Kjøp og bruksvilkår for Vita Univers Disse vilkårene regulerer din bruk av Vita Univers sitt innloggings- og betalingssystem og den tjenesten du bruker. Bruk av Tjenesten krever at du er innlogget. Vi

Detaljer

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010

PERSONVERNPOLICY. Sist oppdatert den 15. januar 2010 PERSONVERNPOLICY Sist oppdatert den 15. januar 2010 Hva denne policyen omfatter Denne personvernpolicyen for gjester ("Policyen") beskriver hvordan vi i Rezidor Hotel Group, via vårt danske selskap Rezidor

Detaljer