Konkurransen vil være åpen fra til , 24:00 GMT. Konkurransen er åpen for borgere over 18 år fra de følgende landene:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransen vil være åpen fra 01.09.2014 til 30.11.2014, 24:00 GMT. Konkurransen er åpen for borgere over 18 år fra de følgende landene:"

Transkript

1 Vilkår og betingelser Europass viral videokonkurranse er organisert av de nasjonale Europass-sentrene, og finansiert av EU-kommisjonen. Søknader vil organiseres gjennom Europass sin nettside (http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition). Konkurransen vil være åpen fra til , 24:00 GMT. 1. Generelle betingelser for å delta i konkurransen Konkurransen er åpen for borgere over 18 år fra de følgende landene: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Latvia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Spania, Sveits, og Storbritannia. For å kunne delta i konkurransen, må deltakerne registrere seg på Europass-nettsiden (http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition, være over 18 år, og akseptere disse vilkårene og betingelsene, inkludert lisensavtalen under. Deltakerne erklærer at all informasjon de har gitt er sann og stemmer med virkeligheten; og at de gir sitt samtykke til behandling av denne informasjonen i samsvar med reglene for personvern (se punkt 7). En registrering vil bli akseptert per e-postadresse. Når registreringen er unnagjort, vil brukeren motta en e-post som bekrefter registrering på nettsiden, på e-postadressen som ble oppgitt i registreringsskjemaet. Etter å ha registrert seg på nettsiden, vil brukeren kunne delta i konkurransen ved å akseptere disse vilkårene og betingelsene, og ved å laste opp en eller flere videoer (heretter kalt «videoer»). Hver deltaker innvilger en gratis, evigvarende, ugjenkallelig, og ikke-eksklusiv lisens som er overførbar for bruk, reproduksjon, tilpasning og endring (inkludert men ikke begrenset til oversetting og dubbing), publisering, distribusjon, offentlig fremvisning og kommunikasjon, kringkasting og fremvisning av den opplastede videoen (helt eller delvis) på nettsidene til de nasjonale Europass-sentrene og/eller andre mediekanaler. 2. Valg av videoer Alle videoer som lastes opp vil vurderes av redaksjonen, som vil gjøre en foreløpig vurdering av om de er egnet for offentliggjøring, og om de er i samsvar med retningslinjene for konkurransen, og om hvorvidt det er beleilig å gjøre dem tilgjengelige på nettet. Redaksjonen forplikter seg til å undersøke og godkjenne innsendte videoer innen rimelig tid. Hvert skritt som tas i forvaltningen av videoen (godkjennelse, avvisning, forespørsel om modifikasjoner; i tilfelle videoen anses som egnet, men har mangler i form eller innhold) skal meldes til brukeren via e-post eller ved en hvilken som helst annen måte å komme i kontakt med

2 brukeren på som ble opplyst gjennom registreringen på nettsiden. Alle videoene som godkjennes skal være synlige og tilgjengelige på nettsiden. I tilfelle det blir sendt inn mer enn 3 videoer fra hvert land, vil det kun være videoene som blir valgt ut av koordinatorene på de nasjonale Europass-sentrene, som vil gå videre til avstemningsdelen av konkurransen. 3. Bruksrettigheter 3.1 Alle videoene skal forvaltes i forhold til avtalen. 3.2 Alle rettigheter til å bruke den valgte videoen anses å ha blitt tildelt de nasjonale Europasssentrene og/eller deres oppdragstakere, uten tidsbegrensning. Disse rettighetene inkluderer, men er ikke begrenset til; rettigheter til gjengivelse, rettigheter til offentlig fremvisning, rett til å lage andre verk med utgangspunkt i disse verkene, offentlig overføring, å gjøre videoen tilgjengelig for allmennheten, distribusjon, oversettelse, alle former for utleie og utlån som nå er tilgjengelige eller vil bli det i fremtiden, med rett til å overdra lisens til en tredjepart. Derfor vil de nasjonale Europass-sentrene og/eller deres oppdragstakere, eksempelvis og ikke begrenset til eksemplene under, direkte eller gjennom tredjeparts lisenshavere, uten noen begrensning på antall avsnitt som brukes fra hver video, ha rett til å: I. Reprodusere en video, på midlertidig eller permanent basis, i et hvilket som helst format, på en hvilken som helst måte eller prosedyre som måtte finnes nå eller i fremtiden; II. Gjøre en hvilken som helst video tilgjengelig for allmennheten, ved bruk av elektroniske virkemidler, herunder Internett (på en eller flere nettsider, uten begrensninger), både ved strømming og ved mulighet for nedlastning, og/eller andre tekniske metoder som tillater bruk av videoen; III. Formidle enhver video til allmennheten, i ethvert format eller ved bruk av ethvert hjelpemiddel for fjernoverføring, som nå er i bruk, eller som vil benyttes i fremtiden (eksempelvis: enhver form for telenettverk, luft-, kabel- eller satellitt-tv, re-kringkasting via satellitt, rekringkasting via kabel, gratis TV, betal-tv, betal per visning, video-on-demand, nær video-ondemand, digital TV, Dvd-h, IPTV); IV. Distribuere enhver video i et hvilket som helst analogt eller digitalt format, nåværende eller fremtidig (f.eks. CD, CD-ROM, CDi, VHS, DVD), på en hvilken som helst måte og gjennom en hvilken som helst kommersiell kanal (f.eks. med stor eller liten distribusjon, kiosker, e-handel);

3 V. Distribuere enhver video, inkludert distribusjon sammen med annet audiovisuelt materiell og/eller trykksaker; VI. Vise enhver video på kino; VII. Oversette lyden på enhver video til ethvert språk, og legge inn undertekst på ethvert språk; VIII. Leie og låne ut enhver video i ethvert format på ethvert vis; IX. Bruke en hvilken som helst video for å fremme og annonsere aktivitetene til sponsoren ved bruk av et hvilket som helst virkemiddel hvis bruk er tillat i henhold til denne avtalen; X. Distribuere videoen til tredjeparter til og med i integrert modus, slik at denne tredjepart kan gjengi videoen på sine egne nettsider uten å behøve noen form for forhåndsgodkjenning og uten at noen form for kompensasjon gis deg bortsett fra moralsk rettighet; XI. Bruke enkle deler eller bruddstykker av videoen og re-montere videoen helt eller delvis, om det føles behov for dette for å dra bedre nytte av videoen; XII. Sette inn et karakteristisk kjennetegn i videoen (figur, navn, eller annet). 4. Begrensning av erstatningsansvar De nasjonale Europass-sentrene skal ikke påta seg noe ansvar med hensyn til tekniske feil på maskinvaren eller programvaren, brudd på internett-tilkobling, mislykkede, feile, unøyaktige, ufullstendige, forsinkede, feiladresserte eller avbrutte registreringer av brukere, eller enhver annen form for registrering av brukere som av en eller annen årsak ikke ble mottatt av de nasjonale Europass-sentrene, elektronisk kommunikasjon av annen art som ble forsinket, eller andre tekniske problemer knyttet til registrering av brukere og/eller til opplasting av videoer i løpet av dette initiativet. Tilsvarende, vil de nasjonale Europass-sentrene ikke gi brukerne noen garanti for at nettsiden eller programmene som utgjør en del av nettsiden, vil fungere som de skal. 5. Ekskluderinger 5.1 Videoer som de nasjonale Europass-sentrene, etter eget og udiskutabelt skjønn, anser som uegnede for offentliggjøring, kan bli ekskludert eller fjernet fra nettsiden. De forbeholder seg også retten til å nekte tilgang til nettsiden for de brukerne som holdes ansvarlig for ulovlig innhold. For eksempel, forbeholder de seg retten til å ekskludere verker som: er i strid med tredjeparts rettigheter (brudd på industrielle rettigheter/åndsverksrettigheter); kan anses som

4 diskriminerende basert på rase, religion eller nasjonalitet; er voldelig, pornografisk eller av seksuell karakter; er ærekrenkende; egger til hat; inneholder referanser til alkohol, narkotika eller ulovlige stoffer; er i strid med lovgivning eller inneholder referanser til mishandling av dyr. 5.2 Ingen vurdering vil heller bli gitt til videoer som faller utenfor tema, ikke samsvarer med nødvendig form og innhold som beskrevet i reglene for konkurransen, og i disse vilkårene. Brukere som anvender uredelige midler, eller midler som er i strid med den normale utviklingen av konkurransen, og brukere som, som eksempel, men ikke begrenset til disse, hindrer registrering av andre brukere, eller manipulerer nettsidens funksjoner, eller på annet vis bryter med vilkårene og betingelsene, kan også ekskluderes fra å delta i konkurransen. De nasjonale Europass-sentrene forbeholder seg retten til å fortsette, så lenge det anses som gunstig og i tråd med gjeldende lover, å skjære ned på og begrense alle handlinger som tar sikte på å omgå systemet. Ethvert bedrageri eller bedrageriforsøk vil bli rapportert til rett instans. 6. Garantier og erstatning 6.1 Ved å delta i konkurransen, erklærer og garanterer deltakerne: I. At videoer de har lastet opp ikke inneholder materiale som er i strid med rettigheter, anførsler og krav fra tredjeparter på enten økonomisk eller personlig plan; II. III. IV. At de har mottatt, fra alle personer som er med i eller vises på videoen, alle nødvendige fullmakter og godkjennelser, i samsvar med vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, inkludert med hensyn til gjeldende lover om opphavsrett, og at de vil, om de nasjonale Europass-sentrene etterspør det, kunne skaffe til veie relevant dokumentasjon på dette innen 5 dager fra forespørsel; At videoen ikke inneholder noe visuelt material eller lydmateriale, som, i henhold til gjeldende lovgivning, utgjør reklamemateriell eller på annen måte er ulovlig i forhold til gjeldende lover og forskrifter; At de har fått skriftlige fullmakter fra foreldre og personer som har foreldremyndighet, for videoer som viser mindreårige eller personer med nedsatt funksjonsevne; V. At videoene fritt og lovlig kan benyttes i samsvar med reglene i disse vilkårene, at deltakeren er opphavsperson til verket og eneste innehaver av rettighetene til benyttelse av det; eller at han har fått fullmakt fra de personene som har slike rettigheter, og har oppfylt alle krav og rettigheter av finansiell karakter, knyttet til de aktuelle rettighetshaverne, eller har fått tillatelse for audiovisuell bruk av bilder, navn og stemmer i forhold til gjeldende lov, med unntak for arkivbilder og opptak. VI. At de er fullt klar over at ethvert ansvar, herunder strafferettslig ansvar, med hensyn til hvert verk, ligger hos brukeren som har lastet opp videoen. 6.2 Brukerne samtykker i å beskytte og holde de nasjonale Europass-sentrene og deres tredjeparts oppdragstakere utenfor krav eller søksmål (herunder rimelige advokatutgifter) som er

5 koblet til eller stammer fra bruk av videoer lastet opp til dem, eller som stammer fra rettigheter tildelt i samsvar med vilkårene, som bryter med bekreftelsene og garantiene som er gitt i kraft av artikkel 6.1. ovenfor. 6.3 Brukerne erklærer at de er fullt klar over at deltakelse i konkurransen ikke gir grunnlag for noen iboende rettighet eller noen form for motytelse. 7. Personvern Alle deltakeres personlige opplysninger vil være til formål for organisering og oppfølging av konkurransen, og vil ikke utleveres til noen tredjepart. De personlige opplysningene vil destrueres etter avslutning av konkurransen. Det vil være de nasjonale Europass-sentrene som vil behandle de personlige opplysningene. 8. Premier Førstepremien vil være et reisegavekort verdt maksimum 2500 euro. Det er også mulighet for flere premier; det er opp til juryen å bestemme om det skal være flere premier. Verdien av disse premiene skal ikke overgå verdien av førstepremien. Annenpremie er gavekort verdt 1000 euro. Tredjepremie er gavekort verdt 500 euro. Premiene for 4-10.plass er gavekort på 100 euro. 9. Godkjennelse av vilkårene Deltakere i konkurransen erklærer at de aksepterer disse vilkårene og betingelsene i sin helhet og at de aksepterer alle bestemmelsene i lisensavtalen som det er henvist til her. Lisensavtale for mulig utnyttelse av audiovisuelt innhold Lisensavtale for mulig utnyttelse av audiovisuelt innhold sendt til Europass sin virale videokonkurranse. Følgende vilkår er fastsatt og regulerer bruken og den mulige utnyttelsen av audiovisuelt innhold, som du vil laste opp og gjøre tilgjengelig på Internett. Ved å akseptere lisensen, sier du at du er over 18 år. Denne lisensen gjelder mellom deg og de nasjonale Europass-sentrene som deltar i konkurransen: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Latvia, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Spania, Sveits, Storbritannia. 1. Formål 1.1. I kraft av denne lisensen, gir du herved:

6 I. de nasjonale Europass-sentrene, på en ikke-eksklusiv basis, en gratis lisens som er formidle, redigere, og/eller kringkaste produksjon av avledede verk, konvertere og tilpasse audiovisuelt innhold (video(er)) som du har levert eller gjort tilgjengelig for de nasjonale Europass-sentrene på noen som helst måte, på nettsidene til de nasjonale Europasssentrene, direkte eller i tilknytning til andre nettsider, og II. hver og én av de nasjonale Europass-sentrenes nettsider, på ikke-eksklusiv basis, en gratis lisens for å få tilgang til videoene fra alle land i verden, gjennom de nevnte nettsidene og/eller sosiale mediekanaler. 1.2 Med forbehold om de nasjonale Europass-sentrene eller deres oppdragstakeres utvalg og innløsning av opsjonsrettigheter til videoer, i henhold til punkt 2 nedenfor, overdrar du herved til de nasjonale Europass-sentrene og deres oppdragstakere, på en eksklusiv basis, en evigvarende og verdensomspennende lisens til å bruke og utnytte enhver rettighet til videoen(e), helt eller delvis, uten begrensninger på tid, passasjer, metoder eller rom, på alle mulige måter, som for tiden er kjent, eller som vil bli utviklet/oppfunnet i fremtiden, inkludert, men ikke avgrenset til, rettigheter til bruk av avledede verk, rettigheter til innebygging, bearbeidelse, distribusjon, oversettelse og/eller dubbing, og rettigheter til utlån/leiing. Som eksempler, men ikke avgrenset til disse, har de nasjonale Europass-sentrene og deres lisensinnehavere rett til å: I. konvertere, reprodusere ved hjelp av en hvilken som helst metode eller prosedyre, redigere og/eller kringkaste videoen(e), helt eller delvis, ved bruk av en hvilken som helst metode eller kringkastingssystem kjent per i dag (f.eks. TV, radio, telefon, mobil, internett og kommunikasjonsnettverk, privat og/eller offentlig kino og annet), eller system som vil utvikles eller oppfinnes i fremtiden, ved bruk av tekniske instrumenter på Jorden eller i rommet, med hensyn til kjent overføring og mottakelse (f.eks. digital dekoder, inkludert DAB, DVB-H og DVB-X, telekommunikasjonssatellitt eller ved direkte spredning via DTHterminaler, satellitt-dekoder, optisk fiberkabel, telefonkabel, trådløse nettverk, UMTS og GPRS, osv.), eller som heretter utvikles i enhver form (kodet og/eller kodede, gratis/med betaling, analog og/eller digital, interaktiv og/eller multimedia, alt som kommer inn under internett og wap gjennom inkludering i en pakke av digitale kanaler/plattformer og dataoverføringskanaler fra tredjeparter gjennom betinget tilgang eller ei, osv.); II. distribuere, publisere, innebygge og/eller reprodusere, bilder eller andre deler av videoene i brosjyrer, magasiner, album, samlinger, produkter, osv., også i kommersielle tiltak (kampanjer, markedsføring, osv.), å kunne bruke disse, uten begrensninger i produksjon og lyd, visuelle og/eller audiovisuelle produkter, inkludert videobåndopptak, videoplater og andre produkter som har utgangspunkt i handel, magnetisk eller optisk informasjons- eller plattformstøtte (avlogget eller pålogget), som krever en datamaskins databehandling og/eller utvikling og/eller diffusjon, de såkalte elektroniske rettigheter); III. overføre og vise frem, representere, vise frem videoen(e) i det offentlige, selge, låne og/eller leie, oversette og/eller dubbe, sette i gang premiekonkurranser, spill (også interaktive, i det offentlige, også i samarbeid med kommersielle partnere), programmer, show, undertekster og varemerker (tall og navn);

7 IV. videreutvikle og/eller endre, lagre i arkiver, klippe, modifisere og/eller lage tilføyelser, sette inn eller erstatte muntlige kommentarer og/eller lydspor, ved hjelp av utdrag, arkivering av tittelen (samt varemerke), også med symboler eller navn, overføre og bruke deler, utdrag, sekvenser og eller bilder, også som reklame, promotering og annet, og/eller i kommersielt forretningsøyemed, uten unntak, som nå er kjent eller som vil utvikles i fremtiden, uten betaling av noen ekstra avgift eller skadeserstatning; V. redigere videoen(e) ved å sette inn snutter, reklametavler, jingler, promoteringer, dagboknotater, kunngjøringer, meldinger, skrifter og logoer - reklame eller ikke reklame - på hele skjermen eller delvis på skjermen (såkalt delt skjerm), eller ved grafiske innsett på virtuell eller interaktiv reklame, TV-kampanjer, andre tjenester i forbindelse med annonsering, reklame, sponsing og direktesalg, også gjennom tredjeparter så vel som gjennom interaktivitet. 2. Valg av video(er) Videoene vil velges ut av de nasjonale Europass-sentrene (og/eller deres betrodde tredjeparter), etter eget skjønn, og uten begrensning eller forpliktelse på antall videoer som kan gjøres tilgjengelig for allmennheten eller velges ut av de nasjonale Europass-sentrene, også hva angår valg av vinnere, som beskrevet i punkt 3 nedenfor. I tilfelle de nasjonale Europass-sentrene eller deres stedfortredere velger ut en eller flere videoer på nettsiden, vil de varsle brukeren via e-post - ved å i tilstrekkelig grad identifisere den/de aktuelle videoen/videoene ved å angi tittel, varighet, osv. - om mulig innløsning av opsjonsrettighetene angitt i punkt 1.2. i denne lisensen. Påfølgende nevnte varsel, skal de nasjonale Europass-sentrene og/eller deres rettighetshavere ha rett til å utnytte rettighetene til de utvalgte videoene. 3. Valg av vinnervideo(er) Vinnervideoen(e) vil velges ut fra stemmegivning og en utvalgskomite bestående av koordinatorer fra de nasjonale Europass-sentrene. Stemmegivningen vil være åpen fra til , 24:00 GMT. Hver stemme fra en koordinator vil telle som 20 stemmer. Dømmingen vil baseres på følgende kriterier: I. Originalitet II. Hvor effektivt Europass markedsføres til målgruppen, visuelt inntrykk, III. presentasjon og kreativitet Om en vinner ikke blir valgt ut etter første stemmegivning, vil det bli en ny runde. Dommernes avgjørelse er endelig, og ingen korrespondanse vil bli imøtegått. Dette er en ferdighetskonkurranse, ikke et sjansespill. 4. Erklæringer og garantier for videoen(e)

8 Du erklærer og garanterer herved: I. å være legitim innehaver av alle eksklusive rettigheter så vel som moralske rettigheter til videoen(e) inkludert, men ikke begrenset til, alle åndsverksrettigheter og andre rettigheter tilknyttet utnyttelse av videoen(e) og lisensiering av sistnevnte til de nasjonale Europass-sentrene og deres rettighetshaver(e) i henhold til denne lisensen samt fri og uomtvistelig utøvelse av de nasjonale Europass-sentrenes rettigheter, fravær av grenser og oppgaver, samt ikke å ha utført eller ville utføre noen som helst handling som kan hinder eller begrense den frie utfoldelsen av/bruken av slike rettigheter for de nasjonale Europass-sentrene i henhold til denne lisensen; II. å ha mottatt alle mulige former for samtykke fra alle mulige rettighetsinnehavere, inkludert opphavsrett og avledede rettigheter, samt eventuelle konsesjoner, tillatelser, og klareringer som kreves med hensyn til videoen(e); inkludert, men ikke begrenset til, de forpliktelser og klareringer, som kreves etter gjeldende personvernlover og forskrifter, samt nødvendige foreldrefullmakter og fritak om videoen(e) inkluderer bilder av personer som er yngre enn 18 år; III. at videoen(e): (i) ikke er i strid med noen personlige rettigheter eller andre rettigheter som innehas av tredjeparter, eller med andre lover og regler; (ii) at innholdet ikke er ærekrenkende overfor noen person eller enhet; (iii) at innholdet ikke er uanstendig, støtende, ulovlig, rasistisk, seksuelt eksplisitt, pornografisk, trakasserende, truende, har grovt blasfemisk og/eller voldelig innhold eller budskap; (iv) ikke har innhold og budskap som vil kreve foreldrekontroll; og (v) ikke inneholder noe visuelt element eller lydelement som har karakter av å være underbevisst reklame, eller som direkte eller indirekte har karakter av å være reklame for varer og tjenester som ellers er i strid med gjeldende lover og forskrifter; IV. å ikke ha noe å kreve fra de nasjonale Europass-sentrene og/eller tredjeparter vis-à-vis tildeling av lisenser som angitt i denne lisensen, eller av noen som helst annen årsak. Du godtar herved å omgående kunne fremskaffe ethvert dokument med hensyn til ovenstående krav. 5. Identifikasjon og forpliktelser Du erklærer herved å holde de nasjonale Europass-sentrene - og deres oppdragstakere og/eller lisensinnehavere - skadesløse fra ethvert krav, skadeserstatning eller søksmål (inkludert juridiske kostnader), som kan trues med, lages eller frembringes av noen, på grunn av overtredelser av krav og garantier som fremkommer av punkt 4 ovenfor, eller som på annet vis er tilknyttet utøvelse av rettigheter i henhold til denne lisensen. 6. Informasjon tilgjengelig på nettsiden Du samtykker eksplisitt til og godkjenner offentliggjøring på nettsiden av følgende personlige informasjon og opplysninger fra din profil. Denne informasjonen vil ligge tilgjengelig for alle brukere:

9 I. brukernavnet du valgte på registreringsskjemaet på nettsiden; II. din registreringsdato; III. din(e) siste video(er) som er valgt ut av de nasjonale Europass-sentrene (inkludert tittel og dato); IV. landet du bor i 7. Gjeldende lov og rettsmyndighet Denne lisensen skal være underlagt britisk lov, og alle tvister som oppstår i forbindelse med konstruksjon og anvendelse av denne lisensen skal være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til lovgivningen i Storbritannia. Ingen regulering av denne lisensen skal tolkes slik at man begrenser eller ekskluderer obligatoriske søknadsnormer for å bevare brukernes interesser og i alle fall de obligatoriske søknadsnormer som gjelder i ditt land. Du godtar uttrykkelig at i samsvar med denne lisensen, skal de nasjonale Europass-sentrene kunne kontakte deg via e-post, faks, og/eller telefon. Eventuelle tvister skal løses i henhold til lovgivningen i deltakerens hjemland.

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE.

VENNLIGST LES DISSE BRUKSVILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NOEN AV DIMG-SIDENE. Bruksvilkår Skriv ut Lagre PDF Oppdatert: 2 november 2011 1. INNLEDNING Velkommen til Club Penguin ("siden"). Nettsiden drives og presenteres for brukere av Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR

GENERELLE BRUKERVILKÅR 1. INTRODUKSJON 1.1. Ved å ta i bruk/eller besøke en seksjon på nettstedet www.guts.com(nettstedet); eller ved å åpne en konto på nettstedet aksepterer du følgende regler og vilkår: o 1.1.1. Generelle

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece

http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece Apple sin nyeste iphone-modell http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/article3744750.ece I sommer lanserte Apple sin nyeste iphone-modell. Dersom kunden laster ned en applikasjon gir de selskapet

Detaljer

Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Konkurransen Vilkårene Promotør(er) Konkurransesiden Innmeldingsavtalen

Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Konkurransen Vilkårene Promotør(er) Konkurransesiden Innmeldingsavtalen Vilkår og betingelser for «Nickelodeon Together For Good-konkurransen» Sponset av Viacom International Media Networks, en avdeling av Viacom International, Inc., og Plan International USA, Inc. DET ER

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN

VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN VILKÅR FOR PÅMELDING, DELTAKELSE & KJØP AV GAVEKORT WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wings for Life World Run i Stavanger (heretter kalt «Event» eller «Løpet») har et lokalt vertskap og er organisert av Red Bull

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger:

1. Definisjoner. Med hensikt til denne avtalen skal følgende betegnelser ha følgende betydninger: ZIN- LISENSAVTALE Denne lisensavtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og deg ( Instruktøren ), og er gjeldende fra datoen for Instruktørens registrering i Zumba Instructor Network

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV WEBSITE

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV WEBSITE BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV WEBSITE Vennligst les dette dokumentet nøye gjennom. Det inneholder viktige opplysninger om dine rettigheter og plikter og om din tilgang til denne Websiten og/eller tjenestene

Detaljer