Konkurranse og innovasjon i IKT-sektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranse og innovasjon i IKT-sektoren"

Transkript

1 Konkurranse og innovasjon i IKT-sektoren Lars Sørgard, Konkurransetilsynet Oslo, SNF og Abelia Seminar om regulering, konkurranse og innovasjon i IKT-sektoren 1

2 Dagens tema 1. Er det en konflikt mellom konkurranse og innovasjon? Store bedrifter for å sikre innovasjon? 2. Dynamikk i reklame- og FoU-intensive næringer Kan det bli dominans, selv globalt? 3. Temporære monopoler Hvordan sikre konkurranse i slike næringer? 4. Noen avsluttende merknader 2

3 (1) : Er det en konflikt? (1/6) Konkurransepolitikk har fokus på dagens konkurranse? Kan tenkes at en griper inn mot sektorer med høy priskostnads margin I så fall uheldig på lang sikt? Insentiver til innovasjon dersom en har utsikter til fortjeneste i fremtiden Lav pris-kostnads margin gir dårlige insentiver? Bør ha en mild konkurransepolitikk innenfor blant annet IKT-sektoren? La bedriftene være store, for å gi dem insentiver til å innovere? Særlig relevant i dynamiske, innovative næringer? 3

4 Monopol versus konkurranse (2/6) Utsikter til hard konkurranse kan dempe insentivene til innovasjon Uten utsikter til fremtidig profitt, begrensede insentiver til å innovere Et beskyttet monopol kan også gi begrensede insentiver til å innovere Hvorfor innovere, for å erstatte seg selv (replacement effect)? Hva med en dominerende aktør som møter konkurranse? Replacement effect: Lite innovasjon Efficiency effect: Monopolist har mye å tjene på å unngå konkurranse Men innovasjon for å holde sin posisjon, eller andre virkemidler for å hindre nykommere å overta? Kan tenkes at oligopol gir størst omfang av innovasjon? Inverse U-shaped curve 4

5 Innovasjon og antall bedrifter: En tolkning av teorien (3/6) Omfang og kvalitet av innovasjon En bedrift Svært mange bedrifter 5

6 : Hva sier empirien? (4/6) Resultatene spriker relativt mye, og en må strengt tatt se på hver enkelt næring Men hvis støtte for noe, så en inverse U-shaped curve Se f. eks. Scherer (1967), Aghion et al. (2002) To eksempler fra oppsummering av litteraturen: Moen og Riis (2005) i rapport skrevet for MOD: Forskningen gir ingen støtte for å hevde at høy konsentrasjon er et effektivt virkemiddel for å løfte innovasjonsinnsatsen Motta (2004) i hans lærebok Competition Policy Theory and Practice : One should expect that introducing more competition in a monopolistic industry is welfare improving, but it is possible, in principle, that increasing competition in an industry where a lot of competition already exists might not increase welfare further 6

7 Hva betyr det for konkurransepolitikken? (5/6) Streng konkurransepolitikk mot monopoler Det er ikke noe nytt EU sier klart at effektivitetsforsvar ikke aktuelt ved fusjon til monopol Ikke streng konkurransepolitikk i markeder med hard konkurranse Heller ikke noe nytt En bedrift må ha en dominerende stilling for at en kan gripe inn mot ensidig adferd Beskytte avkastningen av investeringer Heller ikke dette er noe nytt Strenge krav for å benytte konkurranseloven til å gi konkurrenter adgang til en bedrifts investering/rettighet 7

8 Mer om beskyttelse av investeringer (6/6) En rekke regler som gir beskyttelse slik at en kan høste av investeringene Patentlovgivningen Lovgivning om merkevare og Copyright Strenge krav for at en konkurrent skal få adgang til dominerende aktørs anlegg/rettigheter Må bidra til økt konkurranse til fordel for forbrukerne Må ikke finnes alternative måter å få tilgang til markedet på (indispensable) Må ta hensyn til hvordan tilgang påvirker insentivene til å innovere/investere 8

9 (2) FoU- og reklameintensive næringer (1/5) I mange næringer er det store faste kostnader som Reklame FoU Størrelsen på de faste kostnadene er bestemt av konkurransen Hva skjer når markedene vokser, for eksempel globaliseres? 9

10 Markedsdynamikk globalisering (2/5) Vanlig mekanisme: Større marked Nyetablering Priskonkurranse Men ikke slik i markeder hvor FoU og reklame er sentrale handlingsvariabler Observerer få bedrifter, selv i globale markeder Hvorfor er det slik? Hva er implikasjonene for konkurransepolitikken? Se Sutton (1992,1998) om hhv reklame og FoU Blant annet sett på næringsmiddelindustrien 10

11 Større marked mer konkurranse? (3/5) Større marked kan forsterke FoU- og reklamekonkurransen Mer attraktivt å kapre markedsandeler Alle bedriftene blåser opp sine kostnader Kun et fåtall bedrifter får dekket sine faste kostnader Ikke plass til flere bedrifter selv om markedet vokser Kan bety at fusjoner/oppkjøper uunngåelig? Eksempler: Bilindustrien og farmasøytisk industri FoU-investeringene har tatt av En rekke fusjoner og oppkjøp 11

12 Markedsdominans selv globalt (4/5) Produkt Marked Leder Markedsandel PC operativ system Verden Microsoft 94% PC mikroprosessor Verden Intel 82% Internett ruter Verden Cisco 80% Online auksjoner Verden ebay 80% Database styring Verden Oracle 50% 12

13 Implikasjoner for konkurransepolitikken (5/5) Sutton advarer mot å tro at vi enkelt kan påvirke markedsstrukturen Eksempel: En oppsplitting av Kelloggs, som var diskutert i USA, vil kanskje ikke hjelpe Det vil i neste omgang føre til reklame/fou konkurranse som gjør at ett selskap igjen dominerer Markedet som seleksjonsmekanisme Gode grunner til å la markedet benyttes som seleksjons-mekanisme; de dårligste faller fra Markedet bør ikke få avlyse konkurransen gjennom oppkjøp og fusjoner Strenge krav til å bruke fallittbedriftsforsvaret, det vil si begrunne oppkjøp med at den som kjøpes opp er fallitt 13

14 (3) Temporære monopoler? (1/12) Drastisk innovasjon av en nykommer er hele tiden en trussel mot den etablerte Kreativ destruksjon (Schumpeter) Tøff dynamisk konkurranse kamp om markedet Svak statisk konkurranse? Bra med høy pris-kostnads margin Dynamiske konkurranse i nettverksindustrier? Monopol for en tid, og så erstattet av annet produkt Problemet er ikke monopol som sådan, men om monopolet består for lenge Dataindustrien som eksempel Skifte i dominans på tekstbehandling, regneark, nettleser, 14

15 Dataindustrien: Situasjonen i 1980 (2/10) Salg og distribusjon Applikasjoner og software Operativsystem Datamaskin Chips IBM DEC Sperry Univac Wang 15

16 Dataindustrien: Situasjonen i 1995 (3/10) Salg og distribusjon Detaljist Forhandlere Postordre etc Applikasjoner og software Word WordPerfect Etc Operativsystem DOS og Windows OS/2 Mac UNIX Datamaskin Compaq Dell Packard Bell Hewlett packard IBM etc Chips Intel arkitektur Motorola RISCs 16

17 Dataindustrien: 1980 vs 1995 (4/10) I 1980 var kundene innelåst hos en bedrift, da den leverte alle deler Svært høye skiftekostnader I 1995 kunne kundene velge mellom ulike produsenter i ulike lag Det ga mulighet for at plattformen den sentrale delen kunne skifte Større mulighet for å oppheve innelåsingen Kunne ta med seg kundene over på ny plattform, og fortsatt nyte godt av nettverkseffekter Dermed kun temporære monopoler Det sentrale er at det er en reell trussel om at en kan bli erstattet, og at et bedre produkt overtar hegemoniet Plattformen skiftet fra datamaskin til operativsystem til.. Men Microsoft ville det annerledes. 17

18 Frykten for nettleser som ny plattform (5/10) Applikasjoner Windows operativsystem Netscape Navigator Masse kunder som nyter godt av nettverkseffekter 18

19 Microsoft evig monopol? (6/10) Hindret Netscape fra å kunne bli en ny plattform Bandt sin nettleser Internet Explorer til Windows (jfr. Windows 98 versus Windows 95) Ekskluderte Netscape fra ulike distribusjonskanaler Leverandører ble nektet å fjerne Internet Explorer Internet Service Providers ble pålagt å boikotte Netscape Internet Explorer ble gitt bort gratis, endog negativ pris Begrenset også Javas mulighet til å bli en ny plattform Programmere ble pålagt å utforme Java, kompatibel plattform, slik at det kun kunne benyttes med Windows 19

20 Eksempel fra internt dokument i Microsoft (7/10) Apps Java runtime Windows Apps Java runtime Java OS Ekstern kontroll av språket Java kunne være utgangspunkt for etablering av OS (nytt operativsystem) 20

21 Forslag om oppsplitting av Microsoft: MOS og MAS (8/10) En eier av ett produkt vil ha incentiv til å stimulere til konkurranse i det andre segmentet MOS MAS LINUX LOTUS Gjør det mulig med skifte av plattform Resultatet på lang sikt er Mer priskonkurranse Bedre incentiver til innovasjon Men saken endte med ingen oppsplitting 21

22 EU og Microsoft (9/10) Mars 2004: Microsoft ilagt bot på 4 MRD kroner for misbruk av dominans EU forlangte at Microsoft endret sin adferd på to områder Lage versjon av Windows uten Mediaplayer Åpne noen av sine koder slik at andre servere lettere kan kommunisere med Windows Saken er anket inn for retten i EU Oppsplitting hadde vært bedre for langsiktig utvikling, men dette er en nest best løsning? Kunne generelt krav om åpen standard vært et bedre virkemiddel? Er det bra for insentivene til innovasjon? 22

23 Implikasjoner for konkurransepolitikken (10/10) I mange tilfeller skjer de viktige avgjørelsene utenfor Norge Jfr. EUs sak mot Microsoft Mulige tiltak av Norge Bra med oppsigelse av det offentliges avtale med Microsoft Støtte internasjonalt arbeid for utvikling av åpne standarder Uheldig på kort og lang sikt med et absolutt krav om bruk av åpne standarder i offentlig sektor Pilotprosjekter med åpen kildekode Ja til Linux i skolen All offentlig tilgjengelig informasjon fra det offentlige i åpne formater (PDF, HTML,..) Abelia oppfyller ikke kravet, jfr. program på nettet! Benytte aktivt den nye konkurranseloven Krav til dominerende aktør som Microsoft, for eksempel ved utforming av rabatter Konkurransetilsynet behandler en sak vedrørende rabatter til skoler 23

24 (4) Noen avsluttende merknader Konkurranse bidrar til innovasjon Incentiv til å vinne markedsandeler Konkurranse som seleksjonsmekanisme Ikke støtte i økonomisk litteratur for at bedrifter bør få lov å bli store for derved å sikre stor grad av innovasjon Konkurransepolitikk vil i prinsippet ta hensyn til innovasjon Griper kun inn dersom det er betydelig markedsmakt Beskytter investeringer og dermed utsikter til fortjeneste Temporære monopoler er i utgangspunktet ikke noe problem, men naturlig i enkelte næringer Det sentrale å hindre at monopolet får evig liv Kan i yttertilfellet bety oppsplitting (jfr. Microsoft-debatt), for å hindre evig liv Vanskelig å si hva som er riktig omfang av innovasjon Kan være for lite, og kan være for mye, i markedet 24

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

IKT-næringen: Integrasjon, konkurranse eller vennskap? Øystein Foros. Hans Jarle Kind. Lars Sørgard

IKT-næringen: Integrasjon, konkurranse eller vennskap? Øystein Foros. Hans Jarle Kind. Lars Sørgard IKT-næringen: Integrasjon, konkurranse eller vennskap? Av Øystein Foros mailto:oforos@online.no Hans Jarle Kind mailto:hans.kind@nhh.no Lars Sørgard mailto:lars.sorgard@nhh.no Publisert i: Magma, 2000,

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard

VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? Lars Sørgard SNF-rapport 10/98: VERTIKALE RELASJONER: FINNES DET ENKLE KONKURRANSEPOLITISKE REGLER? av Lars Sørgard Institutt for Samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2 2. Teori

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Terrorbalanse som en implisitt kontrakt

Terrorbalanse som en implisitt kontrakt Lars Sørgard: Terrorbalanse som en implisitt kontrakt I denne artikkelen drøftes det hvordan bedrifter gjennom en implisitt kontrakt kan unngå en for dem ødeleggende priskonkurranse. Vi spør hvorfor det

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger

Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger Konkurranse, regulering og produktivitetsutvikling: generell forståelse og norske problemstillinger Christian Riis Professor Handelshøyskolen BI 17. mars 2014 1 Hovedelementer i foredraget Konkurranse

Detaljer

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN

ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN ØKONOMISK ANALYSE I OSLO TINGRETT I SAS/COAST AIR SAKEN AV PROFESSOR LARS SØRGARD 1 NORGES HANDELSHØYSKOLE OG BECCLE Et sammendrag: I denne artikkelen drøftes Oslo tingretts dom vedrørende mulig rovprising

Detaljer

En mer effektiv konkurranselov

En mer effektiv konkurranselov Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE OG DEBATT SØD-22/12 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2012 En mer effektiv konkurranselov

Detaljer

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet?

Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt være anderledeslandet? Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-09/09 Institutt for samfunnsøkonomi Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2009 Fusjonskontroll i Norge: Bør vi fortsatt

Detaljer

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen av Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard Prosjektnummer: 4342 SNF-rapport - 52/98 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag av

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Empirisk undersøkelse av konkurransen i markedet for sports- og fritidsutstyr Anvendelse av diversjonsrater i markedsavgrensning

Empirisk undersøkelse av konkurransen i markedet for sports- og fritidsutstyr Anvendelse av diversjonsrater i markedsavgrensning Arbeidsnotat nr. 04/11 Empirisk undersøkelse av konkurransen i markedet for sports- og fritidsutstyr Anvendelse av diversjonsrater i markedsavgrensning av Therese Enersen Thorallsson SNF prosjekt 1215

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard 1. Innledning Flere har etterlyst en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

Møt-konkurransen-klausul

Møt-konkurransen-klausul NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår, 2014 Møt-konkurransen-klausul - En kilde til høyere priser? Ilmarin Daub Veileder: Lars Sørgard Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

70 KONKURRANSETILSYNET

70 KONKURRANSETILSYNET 70 KONKURRANSETILSYNET INTERNASJONALE TRENDER I FORHOLDET MELLOM REGULERING OG KONKURRANSE 71 Handlingsrom III Spenningsflaten mellom konkurranse og regulering 72 KONKURRANSETILSYNET Skjæringsfeltet mellom

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI

ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI ARBEIDSBOK FOR KONKURRANSESTRATEGI av Lars Sørgard 2.utgave FAGBOKFORLAGET 2003 KONKURRANSESTRATEGI, 2.UTGAVE Forord til 1. utgave Dette er en arbeidsbok som er tenkt benyttet i forbindelse med boken:

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis

Rapport 2003-84. Effektiv og bærekraftig. tele- og mediemarkedene. hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis Rapport 2003-84 Effektiv og bærekraftig konkurranse i tele- og mediemarkedene hva skal til? Espen R. Moen Christian Riis ECON-rapport nr. 2003-84, Prosjekt nr. 37880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-631-6

Detaljer

Konkurranse mellom flyplasser i Europa

Konkurranse mellom flyplasser i Europa HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurranse mellom flyplasser i Europa En beskrivelse av flymarkedet Thomas Bogstrand Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Juni

Detaljer

Krysseie og eierkonsentrasjon i det norsk-svenske kraftmarkedet

Krysseie og eierkonsentrasjon i det norsk-svenske kraftmarkedet Publisert i Konkurranse 1998, 1(3), 13-16 Nils-Henrik M. von der Fehr, Tore Nilssen, Erik Ø. Sørensen og Lars Sørgard: Krysseie og eierkonsentrasjon i det norsk-svenske kraftmarkedet Hvor omfattende er

Detaljer