FYR. -på Nesbru videregående skole!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYR. -på Nesbru videregående skole!"

Transkript

1 FYR -på Nesbru videregående skole!

2 Ressursgruppen på Nesbru: Kristine Blikstad; engelsk BYA Berit Helene Dahl; norsk BYA Eva Bergmo Pettersen; norsk DH Rune Kval; matematikk BYA Kamilla Bulie; FYR-koordinator

3 Nesbru videregående skole Utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk International Baccalaureate (IB) Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Boa og TBA; tilrettelagt opplæring i mindre grupper Halvard Torgersens vei Billingstad

4 Organisering av arbeidet Møtetid for FYR-lærerne Formidling av prosjektet til ( hele) personalet Planlegging vårsemester på plandag januar Avsatt tid til NY GIV/ FYR i fellestid Formidling av prosjektet ut i avdelingene/ fagseksjoner Felles møtetid programfaglærere og fellesfaglærere

5 GRENSESPRENGENDE NYHET! - Et tverrfaglig undervisningsopplegg om reklame i norsk og DH (kvalitet og dokumentasjon) Om undervisningsopplegget (rammer) Tidsramme: 5 x 90 minutter i norsk Involverte parter: norsklærer + lærer i kvalitet og dokumentasjon Andre forutsetninger: Elevene trenger PC med Photoshop Læreplanmål Norsk: - Mestre ulike muntlige roller - Beskrive samspillet mellom skriftlig språk, bilder, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål - Beskrive estetiske uttrykk i reklame Bildekilde: ( ) Kvalitet og dokumentasjon: - Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov - Presentere, begrunne og argumentere for egen produkter, tjenester og produksjonsprosesser med tanke på markedsføring og salg - Beregne pris på materialer, produkter og tjenester

6 Forslag til gjennomføring NORSK: Første økt: Gjennomgang av bildeanalyse. Elevene ser et bilde og må beskrive bildet på tre nivåer: 1. Konkret beskrivelse hva ser du? Tenk deg at du skal gjenfortelle bildet over telefon. 2. Bildets oppbygging - hvordan er komposisjonen? Plassering? Hva er fremst, i bakgrunnen, til høyre/ venstre, midt i? Hva legger man først merke til? Farger? 3. Refleksjon hva er situasjonen i bildet? Hva skjer? Hvordan tolker du bildet? Stemning? Symboler? Kilde: Lærer gjennomgår begreper knyttet til bildeanalyse: perspektiv, utsnitt, linjer, farger og lys.

7 Andre økt: Vi gjentar øvelsen fra første økt, men denne gangen må elevene bruke faguttrykkene i samtalen. Elevene velger deretter et bilde og leverer et skriftlig svar på oppgaven: Konkret beskrivelse, komposisjon, tolkning. Bildekilder: ( ) ( )

8 Tredje økt: Vi lager tankekart om reklame sammen på tavla. Hva kan elevene fra før? Lærer gjennomgår reklamesjangeren for og sammen med elevene: Åpen/ skjult reklame, produktplassering, virkemidler, AIDA, reklamespråket. Elevene jobber med å analysere en reklame i par. Svarene leveres på ITL. Mot slutten av timen får elevene en flervalgstest på ITL med begreper fra bilde- og reklameanalysen Fjerde økt: Elevene tar med seg Photoshop-oppgaven sin til norsktimene og får tilbakemelding og tips til hva de kan ta med i presentasjonen. Femte økt: Elevene presenterer plakatene sine.

9 Vurdering for læring NORSK: De fleste elever kan si noe om reklame, så emnet egner seg for klasseromssamtale. I løpet av opplegget er det lagt opp til at elevene skal delta med forkunnskapene de har, men samtidig spe på med nye begreper og ny fagkunnskap. Om elevene har fått med seg det vi har snakket om i timene, kan lett testes ved en flervalgstest på ITL. Her får elevene en karakter som forteller dem om de har fått med seg sentrale fagbegreper. Vurdering av læring NORSK: Muntlig: Elevene skap presentere reklamen de har laget selv. I presentasjonen skal de svare på følgende spørsmål: Beskriv hva du ser i denne reklamen. Hvordan er elementene plassert i forhold til hverandre (layouten)? Hvem mener du er målgruppe for reklamen? Hva er hensikten med denne reklamen? Forklar hva slags virkemidler som er brukt her for å få fram denne hensikten (Bilde, overskrift, brødtekst, layout). Vurder om reklamen er vellykket. Tror du du vil oppnå hensikten i forhold til den målgruppen du har tenkt på? Burde noe ha vært annerledes? Det vil også være mulig å gi elevene i oppgave å skrive en reklameanalyse i etterkant av et slikt opplegg.

10 Vedlegg: 1. Powerpoint om bilde- og reklameanalyse. Kilde for presentasjonen: Røskeland, M., Bakke, J.O. med flere (2006) Panorama. Norsk VG1 Studieforberedende. Oslo: Gyldendal 2. Flervalgstest - ITL 3. Reklameprosjekt instruks + evalueringsskjema 4. Photoshopoppgave instruks + evalueringsskjema

11 Elevbesvarelser på photoshopoppgave:

12 My Toolbox Engelsk for Bygg- og Anlegg VG1. Hva har en maler i verktøykassen? Foto: Privat (Elever ved Nesbru VGS) Laget av: Kristine Blikstad Om undervisningsopplegget (rammer) Kortfattet og punktvis presentasjon av undervisningsopplegget: 1 undervisningstime på klasserom eller i verksted. Ta med verktøykasse med verktøy til timen. Læreplanmål Engelsk: forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram forstå muntlige og skriftlige framstillinger om faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram Felles programfag bygg- og anlegg: (produksjon) velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor byggog anleggsteknikk

13 Elevenes sluttkompetanse Eleven skal kunne vite hva ulike verktøy heter på engelsk. Eleven skal også kunne forklare hva de ulike verktøyene brukes til. Forslag til gjennomføring Gjennomføringen av opplegget bør skje parallelt med programfaget, når eleven jobber med maling. Har man klasser som er delt inn på en slik måte at ikke alle jobber med de samme tingene på verksted bør opplegget gjennomføres etter at alle elevene har vært innom maling. Vurdering for læring Elvene kan bruke det nye vokabularet og lage oppgaver til hverandre, små glosetester eller forklare hverandre hvordan verktøyene brukes. Læreren kan bruke verktøykassen etter at opplegget er gjennomført og ha en praktisk glosetest- «show and tell» der ett og ett verktøy tas frem og elevene forklarer hva verktøyene heter og hva de brukes til. Vurdering av læring Praktisk muntlig prøve i verkstedet der elevene viser frem at de kan bruke ordforrådet og snakke om hvordan de har brukt verktøyene på skolen. Vurdering av læring kan også være en kort skriftlig prøve om tema eller en del av en større skriveøkt der ett av temaene kan være maling.

14 I m a painter. What s inside my toolbox? Foto: A painter s toolbox, Nesbru VGS. Task A Step 1: In the picture above you see some of the most basic tools that painters use during their working days. In the list below you find the Norwegian names of all the tools. Match each word with the correct number. Vater Bred sparkel Oval pensel Slipebrett Japan sparkel Flat pensel Støvmaske Liten pensel Skrå strekpensel Tapetsletter

15 Step 2: Now, study the list of tools in English. Write the correct Norwegian word next to the English word. Oval paint brush Wall brush Wide filling knife Small brush Dust mask Spirit level Putty knife Wallpaper smoother Sanding board Angled brush Step 3: Write at least two sentences about each of the following tools. Try to explain in English how you use these tools. Spirit level Dust mask Wallpaper smoother

16 Task B 1) What is the English word for sparkel? Use the dictionary and find out! 2) The student you see on the picture is about to do some work on a wall. What type of work do you think he is going to do? What tools does he need? Write a short text where you use some of the words you have worked with in the previous tasks. 3) Think about something you have been working with in the painting workshop at school. Tell you teacher or a fellow student about how you used some of the basic painting tools. Foto: Student at Nesbru VGS. Study the picture and answer the following questions:

17 Hva sier elevene og lærerne om FYR? Positivt med oppgaver med relevans til praktiske fag Elever opplever mestringsfølelse Gjør det lettere å akseptere andre typer oppgaver i for eksempel norsk uten relevans Elevene oppfatter ikke at de har fått en «FYR-oppgave» Ikke lett å yrkesrette for elever som ikke vet hva de skal bli Elevene får gjennomgang av samme fagstoff fra ulike faglærere med ulike tilnærminger FYR-oppgaver/ NY GIV-metodikk virker stigmatiserende?

18 Utfordringer/ forslag til videre arbeid Veldig sammensatte elevgrupperlærere med ulike behov Det tar tid å implementere det i organisasjonen ( Nesbru) Utfordrende å få til felles møtetid fellesfag- og programfaglærere Hvorfor er ikke programfaglærerne involvert på en mer forpliktende måte? Omstrukturere avdelingene til å bestå av både programfaglærere og fellesfaglærere Legge fellesfag BYA og DH parallellt slik at elevgruppene kan blandes

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1?

Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Masteroppgave i yrkespedagogikk 2010 Master in Vocational Pedagogy Hvordan yrkesrette opplæringen for de elevene som ønsker å bli reparatører i lette kjøretøy på TIP Vg1? Et aksjonsforskningsprosjekt med

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Yrkespedagogikk. Mai 2015

MASTEROPPGAVE. Yrkespedagogikk. Mai 2015 MASTEROPPGAVE Yrkespedagogikk Mai 2015 Hvordan kan vi yrkesrette matematikkopplæringen på Restaurant- og matfag Dina Gaupseth Elin Nålsund Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Veien gjennom VIDEREGÅENDE

Veien gjennom VIDEREGÅENDE Veien gjennom VIDEREGÅENDE FYR-prosjektet i Akershus Innramming, relevansbegrepet og samarbeidsprinsipper Oktober 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring Forord Akershus fylkeskommune

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

for det individuelle!

for det individuelle! Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Med for det individuelle! Å undervise både med hodet og hjertet sett i et humanistisk, pedagogisk perspektiv for å forebygge frafall i

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk?

Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Microsoft Paint et tegneverktøy i kunst og håndverk? Ane Nordbø Tønnesland Kandidatnummer 110 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk Emnekode: ZMFKH09 Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk

Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Diagnostisk vurderingspraksis i matematikk Siv Svendsen UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning Haustsemesteret 2014 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE/UNIVERSITETET I BERGEN Forord Helt fra jeg startet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2013 Digital kompetanse i yrkesfagene I hvilken grad gir bruk av digitale verktøy i undervisningen yrkesrettet kompetanse? Geir Østengen Fakultet for lærerutdanningen

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk

Masteroppgave i yrkespedagogikk Masteroppgave i yrkespedagogikk Mai 2015 Hvordan praktiseres faget «prosjekt til fordypning» i skole og bedrift på VG2 el- energi? En undersøkelse av kvaliteten i utdanningen av Magnar Lynglund og Vidar

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter?

FOR 9. TRINN PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG I ASKER OG BÆRUM 2010/2011. Hvem er jeg? Hva vil jeg? Hva finnes av muligheter? PRAKSISKURS I FAGET UTDANNINGSVALG FOR 9. TRINN I ASKER OG BÆRUM 2010/2011 Kursoversikt Utdanningsvalg 2010/2011 Faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Yrkesretting og relevans i praksis

Yrkesretting og relevans i praksis Christian Wendelborg, Melina Røe og Anders Martinsen Yrkesretting og relevans i praksis En kvalitativ studie om tilpasning av fellesfag til yrkesfaglige studieprogram Rapport 2014 Mangfold og inkludering

Detaljer