Spilberg reklamebyrå: Forsvarets rekrutteringsfilmer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spilberg reklamebyrå: Forsvarets rekrutteringsfilmer."

Transkript

1 Spilberg reklamebyrå: Forsvarets rekrutteringsfilmer.

2 Evaluering av forsvarets rekrutteringsfilmer Vi er bedt om å foreta en evaluering av Forsvarets rekrutteringsfilmer. Dette er filmer som først og fremst vises på kino og på Forsvarets egne nettsider. I tillegg foreligger det en lengre film som vises for de innkalte på sesjon. Reklamefilmene og sesjonsfilmene har ulikt format, hhv 30 sekunder og minutter. Vi velger likevel å evaluere alt filmmaterialet under ett, og heller presisere nærmere i de tilfeller hvor en kommentar bare gjelder det ene formatet. I møte med Forsvaret kom det frem ulike synspunkter på eksisterende filmer og deres evne til å formidle et riktig og tjenlig inntrykk av Forsvaret, førstegangstjenesten, utdanningsmulighetene under og etter førstegangstjenesten, og videre karrieremuligheter i Forsvaret. Disse problemstillingene kan forsøksvis oppsummeres i et par antakelser: 1: Rekrutteringsfilmene, slik de foreligger i dag, overselger de dramatiske og action-pregede sidene av Forsvaret og er i for liten grad i samsvar med den virkeligheten og den hverdagen rekruttene faktisk møter. Feil forventninger kan føre til at mange forlater tjenesten ved første anledning, eller lar være å forlenge sitt engasjement fordi virkeligheten ikke stemte med forventningene. 2: Fordi filmene er overfokusert på de maskuline og machopregede sidene av Forsvaret, er det en risiko for at de appellerer til andre mennesker og personlighetstyper enn de Forsvaret først og fremst er på jakt etter. Dette kan bety at man rett og slett ikke får tak i de rette menneskene. i første rekke appellerer til gutter, og dermed bidrar til å opprettholde en skjevere kjønnsbalanse i Forsvaret enn man ønsker.

3 Evaluering i fem faser Fase 1: Filmfaglig evaluering av filmene etter følgende kriterier: Innhold/oppbygging Historiefortelling: Direkte og indirekte. Manér Filmspråk / Genre, Produksjonskvalitet og verdier Fase 2: Analyse av budskap. Hva filmene forsøker å fortelle Hva de faktisk forteller Hvilke verdier filmene formidler Fase 3: Evaluering av effekt, kommunikasjonsevne. Filmenes evne til å kommunisere et budskap Hvilken effekt filmene har som reklame Fase 4: Oppsummering & konklusjon. Fase 5: Et forslag til fremtidig veivalg.

4 Men først noen ord om kommunikasjon De fleste som har jobbet en stund med kommunikasjon har lært at det som gjelder som normal adferd mellom mennesker også gjelder i kommunikasjonsfaget. Selv om vi her snakker om reklame og annen enveiskommunikasjon fungerer dette også stort sett som all annen mellommenneskelig kommunikasjon: Ærlighet varer lengst Løgn og overdrivelser blir før eller senere avslørt Skryt virker som regel mot sin hensikt Det betyr at den som vil bli tatt på alvor, eller mer presist, den som vil at reklamen skal bli tatt på alvor, gjør klokt i å holde seg til sannheten, samt å tilstrebe enn viss nøkternhet i sine løfter til omverdenen. Det betyr ikke at man ikke kan fortelle gode historier, godt dramatisert og virkningsfullt pakket inn. Alle setter pris på gode historiefortellere, spesielt når historien er krydret med en god porsjon humor og/eller dramatikk. Problemet oppstår når virkemidlene (for eksempel dramatikk) blir målet, og budskapet drukner i effekter. Som man dessverre ser oftere og oftere i betalt kommunikasjon, og kanskje spesielt på film. Følgende filmer danner grunnlaget for vår evaluering: Et knippe 30 reklamefilmer En kort sesjonsfilm En lang sesjonsfilm

5 Fase 1: Filmfaglig evaluering av filmene etter følgende kriterier: Innhold/oppbygging Manér Filmspråk / Genre, Produksjonskvalitet og verdier Innhold/oppbygging Innholdsmessig ser filmene ut til å ha én felles ambisjon: Å fortelle at Forsvaret er et av landets mest actionfylte steder å være. Vi bruker med vilje begrepet sted å være fordi man i svært liten grad snakker om Forsvaret som arbeidsplass eller karrierevei. Et hederlig unntak skal dog gjøres for et knippe av 30 sekunders reklamefilmene hvor man er tydelig i både VO (VoiceOver) og tekst på at Forsvaret tilbyr lederutdanning og lærlingplasser. Filmene er bygget opp etter en klassisk slices-of-life -oppskrift, med relativt korte klipp av livet i Forsvaret, med hovedvekt på action-pregede situasjoner. Innholdet består av scener fra alle forsvarsgrener, og det kan se ut som om man har ønsket å dekke absolutt alle sider av hva som foregår i Forsvaret. (I hvert fall så lenge det kan gis et actionfylt uttrykk). Det kan av og til virke som om samtlige avdelinger har fått (eller har forlangt å få) sin lille plass i bildet, uansett hvor liten og ubegripelig den enn måtte bli. På denne måten søker man å fortelle en historie, om enn sprikende og usammenhengende, om tilværelsen i Forsvaret. Historien har typisk ingen begynnelse og ingen slutt. Den blir på mange måter en stemningsrapport fra tilværelsen i Forsvaret. Det er vanskelig å se noen plan for oppbyggingen av filmene, spesielt for sesjonsfilmenes vedkommende, utover det at de er ordnet på forsvarsgrener. Hovedinntrykket er at filmene består av en rekke mer eller mindre tilfeldig sammenraskede scener hvor eneste kriterium er et visst innslag av dramatikk, les action.

6 Action-preget i innhold og oppbygging søkes ytterligere forsterket med musikk. Filmene følges av monoton synth-rock musikk som nok er ment å skulle bygge opp under og forsterke actionelementene. På tross av sikkert gode hensikter blir aldri disse filmene noe mer enn en litt avansert Power-Point presentasjon. Manér Det er ingen felles manér mellom 30 reklamefilmene og de to lange. Det eneste som til en viss grad forener dem er dokumentarformen, som likevel tar helt ulike veier i de ulike formatene. 30 filmene er dominert av 2 hovedmanerer. Dynamisk, hektisk klipping kombinert med suggererende musikk, velkjente, men kanskje litt utdaterte grep fra musikkvideogenren. Til tider overdreven bruk av split-screen, en teknikk som man bringer tankene hen til John Frankenheimers Formel-1 film Grand Prix fra I dag fremstår denne maneren som gammeldags og hjemmehørende hos amatørvideo-entusiasten som bare må prøve ut alle effektene i redigeringsprogrammet. Man kan til en viss grad forstå bruken av split-screen utfra et ønske om å få vist så mange ting som mulig på kortest mulig tid. Risikoen er at man ender opp med å forvirre mer enn man forklarer. 30-sekunderne består naturlig nok gjennomgående av bedre bilder enn de to lange filmene, uten at bilde- eller fotomanér imponerer. Dette skyldes kanskje først og fremst at det ikke finnes noen gjennomgående, identifiserbar manér eller billedspråk. De to lange filmene lider tydelig under mangelen på manér. De fremstår som streite, rett-opp-og-ned-produksjoner, uten noen bevisst bilde- eller redigeringsmanér. Skal man peke på noe i nærheten av en manér, handler det om tidvise forsøk på dynamisk redigering. Gjennom så vidt lange filmer blir dette imidlertid mer monotont og slitsomt enn spennende.

7 Bilde-maneren er overveiende NRK-dokumentarisk. Det er ikke gjort mange forsøk på å lage bilder som står ut som spennende eller annerledes. Svært få, hvis noen, bilder er lyssatt eller jobbet med på andre måter. Man har nøyd seg med å dokumentere det som foregår. Sånn sett kunne man kanskje påstått seg å være i slekt med den danske dogme-bevegelsen, men det ville vel være å ta i. Filmspråk/genre Genren er dokumentarisk. Filmspråket er mer fjernsyn enn film. 30-sekunderne befinner seg i et landskap vi kjenner fra musikkvideo-genren og 90-talls life-style reklamefilmer. De to sesjonsfilmene bruker i prinsippet de samme virkemidlene som 30-sekunderne, men fremstår tidvis gammelmodige og litt utdaterte. Spesielt med tanke på at filmene er ment for en helt spesifikk aldersgruppe, en gruppe som er vokst opp med helt andre medievaner, et helt annet filmsyn, en helt annen forståelse for levende bilder og helt andre krav til teknikk, billedspråk og modernitet i uttrykket. Produksjonskvalitet og verdier Produksjonskvaliteten isolert sett er god nok for 30 filmene. Man har valgt ut relativt gode klipp uten store skjønnhetsfeil. Vi har allerede kommentert bruken av split-screen, men kvalitetsmessig er det ikke noe å si på teknikken. Det eneste som skjemmer 30 filmene mht produksjonsverdi er musikken, som høres ut til å være ferdigkjøpt konfeksjon. Den seiler under et slags rock n roll flagg, men er egentlig bare monoton og kjedelig. Produksjonskvaliteten på de lange filmene er derimot en annen historie. Disse skjemmes av flere ting. Først og fremst er det svært ujevn kvalitet på de enkelte bildene. Det varierer fra utendørs action-bilder av relativt høy kvalitet og profesjonalitet til (særlig) interiørbilder hvor alt blir galt.

8 Mange bilder skjemmes av dårlig komposisjon, fravær av lyssetting og dårlige kamerabevegelser. Det kan se ut som om det har vært mange fotografer i arbeid med ulike kvalifikasjoner og ulikt utstyr. Resultatet er i alle fall svært ujevnt, noe som trekker helhetsinntrykket kraftig ned. Det kan se ut som om man har villet mer enn man har hatt budsjett til. Og dermed gått på akkord med kvaliteten i mange av bildene. Vi er fullstendig på det rene med at det er vanskelig å levere høy kvalitet for lite penger. Vi kjenner ikke budsjettene for disse filmene og må derfor vurdere det vi ser. Ofte er budsjettet er den største utfordringen når det handler om produksjonskvalitet. Det kan meget vel være tilfellet her også.

9 Fase 2: Analyse av budskap. Hva filmene forsøker å fortelle: Intensjonen Hva de faktisk forteller Hvilke verdier filmene formidler Hva filmene forsøker å fortelle: Intensjonen. Det synes åpenbart at filmene forsøker å fortelle om hverdagen i forsvaret. Som vi var inne på i avsnittet om innhold og oppbygging, bruker man dokumentariske slice-of-life teknikker nettopp for å oppnå dette. Det kan synes som om man vil fortelle at Forsvaret har tilbud for enhver smak, enten man er glad i dyr, mennesker eller maskiner. Eller som det heter i sesjonsfilmene: Et mangfold av muligheter. Man gjør også spredte forsøk på å fortelle om samarbeid, lagånd og masse godt humør. Problemet er at mye av det ser ut som en middels guttetur på fjellet. Enkelte av 30-sekunderne er verbalt tydelige på utdanningsmulighetene i Forsvaret. Mye tydeligere enn de lange filmene. Visuelt har de imidlertid det samme action-preget som resten av materialet. Hva filmene faktisk forteller den underliggende historien. I kortversjon er historien som faktisk fortelles denne: Forsvaret består av unge, etnisk norske menn som, når de ikke spiser eller vedlikeholder en eller annen maskin, gjør ting som likner litt på en amerikansk krigsfilm. Filmene forteller en rettlinjet, entydig historie: I Forsvaret kan unge mennesker oppleve fart, spenning og dramatikk, uansett våpengren. Noen av reklamefilmene er også tydelige på utdanningsmulighetene. Reklamefilmene er veldig tydelige på budskapet og forteller historien fort og effektivt. Sesjonsfilmene forsøker det samme, men demonstrerer tydelig forskjellen på 30-sekunders formatet og det som strekker seg til hhv 10 og 40 minutter. Her fortelles den samme historien om igjen

10 og om igjen til det kjedsommelige. Det hele fremstår etter hvert som både monotont og forventet. Den indirekte historien som fortelles, er imidlertid kanskje den mest interessante. Gjennom en rekke bevisste eller ubevisste unnlatelsessynder klarer filmene å fortelle at Forsvaret består av unge, hvite menn. Med et par hederlige unntak finnes det ingen ikke-etniske nordmenn. Og det er langt mellom jentene. Så langt at man spør seg om dette egentlig er en plass for jenter (og innvandrerungdom) i Forsvaret. Videre forteller filmene historien om en utpreget macho-kultur. Den som ikke finner glede i 80 push-ups og andre fysiske utfordringer kan kanskje like godt velge noe annet enn førstegangstjeneste i Forsvaret. Hva de ikke forteller En gjennomgående svakhet ved fortellingene er at filmene konsekvent forteller hva -historien, sjelden hvem -historien og aldri hvorfor -historien. I rekrutteringsøyemed er dette for dårlig. Utover de macho-anlagte unge menn, får vi aldri vite noe mer om hvem Forsvaret er ute etter eller hva slags mennesker de søker, eller helst vil ha tak i. Og mer alvorlig: Vi får heller ikke vite et ord om hvorfor man skal søke seg til Forsvaret, utover det selvfølgelige med fart, spenning, bomber og granater. Det gjøres ingen forsøk på å si noe om Forsvarets rolle i samfunnet (med unntak av filmen om Spesialjeger), eller hvilke muligheter man tilbyr mht utdannelse, karriere eller begge deler (også med unntak for enkelte 30- sekundere). Hvilke verdier de formidler Vi har allerede vært inne på dette i avsnittet om den egentlige historien. Men for å være tydelig: Filmene formidler typiske maskuline verdier med fokus på action, krigs(lignende) situasjoner, teknikk og fysiske utfordringer. Jo da, det er noen myke verdier innimellom: Schäferhunder som angriper fienden og får klapp etterpå, vask og renhold på brakka, litt kjøkken og kjøttpudding og et par jenter med skiftenøkkel. Men dette endrer ikke totalinntrykket, som til tider ligger veldig nært oppunder god, gammeldags krigsromantisering.

11 Fase 3: Evaluering av effekt, kommunikasjonsevne. Filmenes evne til å kommunisere et budskap Hvilken effekt filmene har som reklame Vi har allerede vært innom budskapet, eller budskapene som filmene formidler. I evalueringen av effekt og kommunikasjonsevne må man nødvendigvis ta utgangspunkt i hva filmene er ment å skulle kommunisere, og i hvilken grad de lykkes med det. Siden vi ikke kjenner briefen i detalj, blir dette i noen grad gjettverk. Samtidig er det klart at filmene er laget i rekrutteringsøyemed, og må bli vurdert i lys av dette. Evne til å kommunisere et budskap. Hvis filmenes budskap er å fortelle at Forsvaret gir et hav av muligheter for utdannelse og videre karriere, er det bare enkelte av 30-sekunderne som innfrir, men selv de innfrir bare delvis. De er tydelige på utdannelsesmulighetene, men utydelige på Forsvaret som karrierevei. De resterende 30-sekunderne, samt sesjonsfilmene svikter fundamentalt på begge områder. De blir, som før nevnt, bare lettvinte billedkavalkader over Forsvaret som action-eventyr. Hvis budskapet først og fremst er det siste, altså at Forsvaret byr på fart og spenning, så innfrir samtlige filmer på kommunikasjonsevne. Hvis hensikten er å gi et nyansert budskap og bilde av Forsvaret, feiler samtlige. Reklameeffekt Man sier ofte at reklame skal få folk til å mene noe annet etter å ha sett reklamen enn det de mente før. Det kan være en god målestokk for disse filmene også. Tror vi at ungdom mener noe annet om Forsvaret etter å ha sett disse filmene enn det de mente før? Sannsynligvis gjør de ikke det.

12 Vi er ganske sikre på at de som har et positivt, kanskje grensende til romantisk, syn på Forsvaret fra før får sin oppfatning av Forsvaret bekreftet og forsterket. Vi er også ganske sikre på at de som stiller seg kritiske til Forsvaret på samme måte får sine fordommer bekreftet. Og igjen, med unntak av de utdannelsesrettede 30-sekunderne, er det vanskelig å se at filmene er egnet til å endre ungdoms oppfatning av Forsvaret i særlig grad. Totalt sett fremstår filmene som litt gammeldagse og utdaterte samtidig som forsøkene på å snakke ungdommens språk i form av visuelle og musikalske effekter fort blir gjennomskuet. På bakgrunn av dette antar vi at filmene ikke har noen overbevisende reklameeffekt på målgruppen.

13 Oppsummering og konklusjon Etter å ha gått grundig gjennom både 30-sekundere og de to sesjonsfilmene, er det vår klare oppfatning at disse filmene ikke er i stand til å gjøre den jobben de er ment å skulle gjøre. Vi startet med 2 antakelser om filmene. Det ser ut til at begge blir bekreftet: Antakelse 1: Rekrutteringsfilmene, slik de foreligger i dag, overselger de dramatiske og action-pregede sidene av Forsvaret og er i for liten grad i samsvar med den virkeligheten og den hverdagen rekruttene faktisk møter. Feil forventninger kan føre til at mange forlater tjenesten ved første anledning, eller lar være å forlenge sitt engasjement fordi virkeligheten ikke stemte med forventningene. Første del av antakelsen blir bekreftet til fulle. Ett eneste sted i filmmaterialet hører vi en rekrutt si: Det blir mye venting. For øvrig er filmene preget av en krigerromantikk som godt kunne vært signert Moland//French. Med noen få hederlige unntak er Forsvarets tilbud innenfor utdanning og karriere nærmest fraværende. Annen del av antakelsen er for så vidt bekreftet fra Forsvaret. Man evner i for liten grad å beholde kvalifisert personell utover førstegangstjeneste og plikttjenestetid.

14 Antakelse 2: Fordi filmene er overfokusert på de maskuline og macho-pregede sidene av Forsvaret, er det en risiko for at de appellerer til andre mennesker og personlighetstyper enn de Forsvaret først og fremst er på jakt etter. Dette kan bety at man rett og slett ikke får tak i de rette menneskene. i første rekke appellerer til gutter, og dermed bidrar til å opprettholde en skjevere kjønnsbalanse i Forsvaret enn man ønsker. Hvis Forsvaret er på jakt etter de beste hodene og folk som er motiverte for å skape seg en karriere innenfor andre fag enn krig, så bommer filmene totalt. Filmene er tilnærmet kjemisk frie for elementer som inviterer de smarte, eller nerdene eller hva man vil kalle dem. De evner i liten grad å motivere andre enn de som søker fart og spenning. Annen del av antakelsen bekreftes av det faktum at Forsvaret har et stort og ikke ønsket underskudd av jenter. Det er åpenbart at filmene ikke bidrar i særlig grad til å endre denne situasjonen. I tillegg vil vi også peke på den uforholdsmessig lave andelen av ikke-etniske nordmenn i materialet.

15 Konklusjon: Forsvarets rekrutteringsfilmer formidler et budskap om Forsvaret som sannsynligvis ikke tjener formålet, nemlig rekruttering generelt, og rekruttering av gode hoder spesielt. I sin form og sin historiefortelling støter de sannsynligvis fra seg store deler av den prefererte målgruppen, som identifiserer seg med andre verdier enn de som presenteres i disse filmene. Filmene bidrar i tillegg til å forsterke myten om en Rambo-kultur og tilværelsen i Forsvaret som en evigvarende guttetur. Filmene evner bare i liten grad å formidle budskapet om Forsvaret som utdannelsesinstitusjon og karrierevei. Filmene er nærmest 100% fokusert på å fortelle historien om hva, mens historiene om hvem og hvorfor blir neglisjert. Med dette mener vi at filmene bruker all tid på å fortelle hva Forsvaret er (og lykkes bare delvis med det), mens man ikke engang gjør forsøk på å fortelle historien om hvem Forsvaret er på jakt etter eller hvorfor ungdom skal vurdere å søke seg til Forsvaret. Det er derfor rimelig å anta at store deler av målgruppen lar filmene passere som skip i natten, uten noensinne å få kjennskap til de sidene av historien som kunne ha trigget dem til å vurdere Forsvaret som et interessant og reelt alternativ til andre karriereveier. Og her berører vi kanskje filmenes største problem, og Forsvarets største utfordring når det gjelder å fortelle historien om seg selv: Historien blir unyansert og endimensjonal, den bekrefter stort sett de forestillingene ungdom flest har om Forsvaret, og selv de filmene som er konkrete på utdanningsmulighetene lider under den samme endimensjonaliteten.

16 Innledningsvis slo vi fast at reklame og annen enveiskommunikasjon fungerer som all annen mellommenneskelig kommunikasjon: Ærlighet varer lengst Løgn og overdrivelser blir før eller senere avslørt Skryt virker som regel mot sin hensikt Det er ting som tyder på at Forsvarets filmer hvis de var en person løper en viss risiko for å bli avslørt som uærlig, en person som bare forteller deler av sannheten og som skryter uhemmet av akkurat den delen, mens andre og mer trivielle sider blir fortiet. Kanskje ikke en slik person flertallet av oss ønsker å omgås, eller ønsker å tilbringe mer tid sammen med enn høyst nødvendig.

17 Noen tanker om fremtidig veivalg Selv om vi ikke kjenner briefen bak Forsvarets filmer i detalj, er det rimelig å anta at den handler om å gi unge mennesker (og kanskje særlig kvinner) et så positivt inntrykk av Forsvaret og de mulighetene som tilbys at de vurderer å søke seg til førstegangstjeneste og/eller ta utdannelse/søke en karriere i Forsvaret. Hvis vi antar at dagens filmer ikke virker etter hensikten, og at vi til og med delvis forstår hvorfor, må vi skaffe oss mer kunnskap før vi kan gi alt for konkrete og absolutte anbefalinger. Først og fremst trenger vi kunnskap om målgruppene vi primært ønsker å få tak i. Vi må vite hvem de er, hva de drømmer om og hvor ellers i utdannelsessystemet de kan finne det de leter etter. Vi må med andre ord definere hva og hvem vi konkurrerer mot. Deretter må vi vite hva som er våre sterke og svake sider, gjerne også hva vi mener er våre største muligheter og våre mest alvorlige trusler. Mange kaller det en SWOT-analyse, og kanskje er det det vi trenger. Skulle vi likevel driste oss til å anbefale en retning for en ny generasjon rekrutteringsfilmer, (foreløpig hovedsaklig basert på gjetninger, antakelser og tro) ville vi sannsynligvis forsøkt å overraske målgruppen på en annen og mer positiv måte gjennom å fortelle dem noe de ikke vet eller har tenkt på fra før. Det vil i stor grad være snakk om å finne frem til det ene, eller de argumentene som virker mest motiverende på målgruppen, treffe deres motivasjonssentrum, som man ofte kaller det. Andre bruker begrepet USP (Unique Selling Proposition). Det handler likevel stort sett om det samme: Hva kan vi gjøre, hva kan vi fortelle for å få målgruppen til å gjøre som vi vil? Nemlig vurdere Forsvaret som utdannelses- og/eller karrierevei?

18 Mye taler for at det beste argumentet og den aller beste historien er denne: I Forsvaret får du muligheten til å skaffe deg en god utdannelse med lønn under studietiden. Karrieremulighetene er gode, både i Forsvaret og det sivile liv. Flere og flere betaler mer og mer til private tilbydere for å skaffe seg en utdannelse. I Forsvaret kan du være i pluss økonomisk i stedet for i minus når du er ferdig utdannet. Derfor synes utdanning/karriere å være vår sterkeste USP. Utfordringen blir å treffe de beste hodene og ikke bare hvem som helst som ønsker seg gratis skolegang. Utfordring nr 2 blir å treffe jentene. Videre vil det være viktig å balansere løftene slik at rekruttene faktisk kan kjenne igjen noe av den virkeligheten vi maler opp for dem i reklamen. Nettopp for å unngå at de forlater oss igjen ved første anledning fordi de kjøpte noe helt annet enn det de fikk. Dette vil definitivt bety en nedtoning av krigerromantikken vi ser i dagens filmer. Ikke fjerne den, men sørge for at andre sider av tjenesten og tilbudet blir tydeligere. Det blir også viktig at man klarer å formidle noen essensielle fakta av typen: Høykvalitets utdannelse Gode lærerkrefter Stor valgfrihet mange muligheter Spennende og annerledes studietid Lønn under studietiden bachelor uten studielån Militære og/eller sivile karrieremuligheter Attraktive kandidater i det sivile Det kunne også vært interessant å trekke frem mennesker i fremskutte samfunnsposisjoner som har sin utdannelse og bakgrunn fra Forsvaret for å dokumentere løftene. Når det gjelder form, filmspråk og manér må man søke å fremstå noe mer moderne og tidsriktig. Litt mindre slideshow og litt mer film.

19 Etterlatt inntrykk bør sannsynligvis være noe i retning av: De smarte tar utdannelsen sin i Forsvaret Sesjonsfilmene gir all verdens muligheter til å belyse nær sagt alle sider av saken, mens reklamefilmene med sitt 30-sekunders format selvfølgelig må presentere et konsentrat av det viktigste. Kanskje trenger man ikke så mange reklamefilmer og heller ikke så lange sesjonsfilmer. Kanskje skulle man heller satse på færre produksjoner og høyere kvalitet.

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn

Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn Thomas Bjørnå Å vende innsiden ut når man går ut for å komme inn -En drøfting av sammenhengen mellom friluftsliv og psykisk helse Hovedfagsoppgave i friluftsliv Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen

Fotball for alle. Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen Fotball for alle Minoritetsbefolkningens deltagelse i breddefotballen En rapport fra Norges Fotballforbund 2012 Innhold Alle skal med! 4 Hvor mange med innvandringsbakgrunn deltar? 5 Hva koster det å spille

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer