Spilberg reklamebyrå: Forsvarets rekrutteringsfilmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spilberg reklamebyrå: Forsvarets rekrutteringsfilmer."

Transkript

1 Spilberg reklamebyrå: Forsvarets rekrutteringsfilmer.

2 Evaluering av forsvarets rekrutteringsfilmer Vi er bedt om å foreta en evaluering av Forsvarets rekrutteringsfilmer. Dette er filmer som først og fremst vises på kino og på Forsvarets egne nettsider. I tillegg foreligger det en lengre film som vises for de innkalte på sesjon. Reklamefilmene og sesjonsfilmene har ulikt format, hhv 30 sekunder og minutter. Vi velger likevel å evaluere alt filmmaterialet under ett, og heller presisere nærmere i de tilfeller hvor en kommentar bare gjelder det ene formatet. I møte med Forsvaret kom det frem ulike synspunkter på eksisterende filmer og deres evne til å formidle et riktig og tjenlig inntrykk av Forsvaret, førstegangstjenesten, utdanningsmulighetene under og etter førstegangstjenesten, og videre karrieremuligheter i Forsvaret. Disse problemstillingene kan forsøksvis oppsummeres i et par antakelser: 1: Rekrutteringsfilmene, slik de foreligger i dag, overselger de dramatiske og action-pregede sidene av Forsvaret og er i for liten grad i samsvar med den virkeligheten og den hverdagen rekruttene faktisk møter. Feil forventninger kan føre til at mange forlater tjenesten ved første anledning, eller lar være å forlenge sitt engasjement fordi virkeligheten ikke stemte med forventningene. 2: Fordi filmene er overfokusert på de maskuline og machopregede sidene av Forsvaret, er det en risiko for at de appellerer til andre mennesker og personlighetstyper enn de Forsvaret først og fremst er på jakt etter. Dette kan bety at man rett og slett ikke får tak i de rette menneskene. i første rekke appellerer til gutter, og dermed bidrar til å opprettholde en skjevere kjønnsbalanse i Forsvaret enn man ønsker.

3 Evaluering i fem faser Fase 1: Filmfaglig evaluering av filmene etter følgende kriterier: Innhold/oppbygging Historiefortelling: Direkte og indirekte. Manér Filmspråk / Genre, Produksjonskvalitet og verdier Fase 2: Analyse av budskap. Hva filmene forsøker å fortelle Hva de faktisk forteller Hvilke verdier filmene formidler Fase 3: Evaluering av effekt, kommunikasjonsevne. Filmenes evne til å kommunisere et budskap Hvilken effekt filmene har som reklame Fase 4: Oppsummering & konklusjon. Fase 5: Et forslag til fremtidig veivalg.

4 Men først noen ord om kommunikasjon De fleste som har jobbet en stund med kommunikasjon har lært at det som gjelder som normal adferd mellom mennesker også gjelder i kommunikasjonsfaget. Selv om vi her snakker om reklame og annen enveiskommunikasjon fungerer dette også stort sett som all annen mellommenneskelig kommunikasjon: Ærlighet varer lengst Løgn og overdrivelser blir før eller senere avslørt Skryt virker som regel mot sin hensikt Det betyr at den som vil bli tatt på alvor, eller mer presist, den som vil at reklamen skal bli tatt på alvor, gjør klokt i å holde seg til sannheten, samt å tilstrebe enn viss nøkternhet i sine løfter til omverdenen. Det betyr ikke at man ikke kan fortelle gode historier, godt dramatisert og virkningsfullt pakket inn. Alle setter pris på gode historiefortellere, spesielt når historien er krydret med en god porsjon humor og/eller dramatikk. Problemet oppstår når virkemidlene (for eksempel dramatikk) blir målet, og budskapet drukner i effekter. Som man dessverre ser oftere og oftere i betalt kommunikasjon, og kanskje spesielt på film. Følgende filmer danner grunnlaget for vår evaluering: Et knippe 30 reklamefilmer En kort sesjonsfilm En lang sesjonsfilm

5 Fase 1: Filmfaglig evaluering av filmene etter følgende kriterier: Innhold/oppbygging Manér Filmspråk / Genre, Produksjonskvalitet og verdier Innhold/oppbygging Innholdsmessig ser filmene ut til å ha én felles ambisjon: Å fortelle at Forsvaret er et av landets mest actionfylte steder å være. Vi bruker med vilje begrepet sted å være fordi man i svært liten grad snakker om Forsvaret som arbeidsplass eller karrierevei. Et hederlig unntak skal dog gjøres for et knippe av 30 sekunders reklamefilmene hvor man er tydelig i både VO (VoiceOver) og tekst på at Forsvaret tilbyr lederutdanning og lærlingplasser. Filmene er bygget opp etter en klassisk slices-of-life -oppskrift, med relativt korte klipp av livet i Forsvaret, med hovedvekt på action-pregede situasjoner. Innholdet består av scener fra alle forsvarsgrener, og det kan se ut som om man har ønsket å dekke absolutt alle sider av hva som foregår i Forsvaret. (I hvert fall så lenge det kan gis et actionfylt uttrykk). Det kan av og til virke som om samtlige avdelinger har fått (eller har forlangt å få) sin lille plass i bildet, uansett hvor liten og ubegripelig den enn måtte bli. På denne måten søker man å fortelle en historie, om enn sprikende og usammenhengende, om tilværelsen i Forsvaret. Historien har typisk ingen begynnelse og ingen slutt. Den blir på mange måter en stemningsrapport fra tilværelsen i Forsvaret. Det er vanskelig å se noen plan for oppbyggingen av filmene, spesielt for sesjonsfilmenes vedkommende, utover det at de er ordnet på forsvarsgrener. Hovedinntrykket er at filmene består av en rekke mer eller mindre tilfeldig sammenraskede scener hvor eneste kriterium er et visst innslag av dramatikk, les action.

6 Action-preget i innhold og oppbygging søkes ytterligere forsterket med musikk. Filmene følges av monoton synth-rock musikk som nok er ment å skulle bygge opp under og forsterke actionelementene. På tross av sikkert gode hensikter blir aldri disse filmene noe mer enn en litt avansert Power-Point presentasjon. Manér Det er ingen felles manér mellom 30 reklamefilmene og de to lange. Det eneste som til en viss grad forener dem er dokumentarformen, som likevel tar helt ulike veier i de ulike formatene. 30 filmene er dominert av 2 hovedmanerer. Dynamisk, hektisk klipping kombinert med suggererende musikk, velkjente, men kanskje litt utdaterte grep fra musikkvideogenren. Til tider overdreven bruk av split-screen, en teknikk som man bringer tankene hen til John Frankenheimers Formel-1 film Grand Prix fra I dag fremstår denne maneren som gammeldags og hjemmehørende hos amatørvideo-entusiasten som bare må prøve ut alle effektene i redigeringsprogrammet. Man kan til en viss grad forstå bruken av split-screen utfra et ønske om å få vist så mange ting som mulig på kortest mulig tid. Risikoen er at man ender opp med å forvirre mer enn man forklarer. 30-sekunderne består naturlig nok gjennomgående av bedre bilder enn de to lange filmene, uten at bilde- eller fotomanér imponerer. Dette skyldes kanskje først og fremst at det ikke finnes noen gjennomgående, identifiserbar manér eller billedspråk. De to lange filmene lider tydelig under mangelen på manér. De fremstår som streite, rett-opp-og-ned-produksjoner, uten noen bevisst bilde- eller redigeringsmanér. Skal man peke på noe i nærheten av en manér, handler det om tidvise forsøk på dynamisk redigering. Gjennom så vidt lange filmer blir dette imidlertid mer monotont og slitsomt enn spennende.

7 Bilde-maneren er overveiende NRK-dokumentarisk. Det er ikke gjort mange forsøk på å lage bilder som står ut som spennende eller annerledes. Svært få, hvis noen, bilder er lyssatt eller jobbet med på andre måter. Man har nøyd seg med å dokumentere det som foregår. Sånn sett kunne man kanskje påstått seg å være i slekt med den danske dogme-bevegelsen, men det ville vel være å ta i. Filmspråk/genre Genren er dokumentarisk. Filmspråket er mer fjernsyn enn film. 30-sekunderne befinner seg i et landskap vi kjenner fra musikkvideo-genren og 90-talls life-style reklamefilmer. De to sesjonsfilmene bruker i prinsippet de samme virkemidlene som 30-sekunderne, men fremstår tidvis gammelmodige og litt utdaterte. Spesielt med tanke på at filmene er ment for en helt spesifikk aldersgruppe, en gruppe som er vokst opp med helt andre medievaner, et helt annet filmsyn, en helt annen forståelse for levende bilder og helt andre krav til teknikk, billedspråk og modernitet i uttrykket. Produksjonskvalitet og verdier Produksjonskvaliteten isolert sett er god nok for 30 filmene. Man har valgt ut relativt gode klipp uten store skjønnhetsfeil. Vi har allerede kommentert bruken av split-screen, men kvalitetsmessig er det ikke noe å si på teknikken. Det eneste som skjemmer 30 filmene mht produksjonsverdi er musikken, som høres ut til å være ferdigkjøpt konfeksjon. Den seiler under et slags rock n roll flagg, men er egentlig bare monoton og kjedelig. Produksjonskvaliteten på de lange filmene er derimot en annen historie. Disse skjemmes av flere ting. Først og fremst er det svært ujevn kvalitet på de enkelte bildene. Det varierer fra utendørs action-bilder av relativt høy kvalitet og profesjonalitet til (særlig) interiørbilder hvor alt blir galt.

8 Mange bilder skjemmes av dårlig komposisjon, fravær av lyssetting og dårlige kamerabevegelser. Det kan se ut som om det har vært mange fotografer i arbeid med ulike kvalifikasjoner og ulikt utstyr. Resultatet er i alle fall svært ujevnt, noe som trekker helhetsinntrykket kraftig ned. Det kan se ut som om man har villet mer enn man har hatt budsjett til. Og dermed gått på akkord med kvaliteten i mange av bildene. Vi er fullstendig på det rene med at det er vanskelig å levere høy kvalitet for lite penger. Vi kjenner ikke budsjettene for disse filmene og må derfor vurdere det vi ser. Ofte er budsjettet er den største utfordringen når det handler om produksjonskvalitet. Det kan meget vel være tilfellet her også.

9 Fase 2: Analyse av budskap. Hva filmene forsøker å fortelle: Intensjonen Hva de faktisk forteller Hvilke verdier filmene formidler Hva filmene forsøker å fortelle: Intensjonen. Det synes åpenbart at filmene forsøker å fortelle om hverdagen i forsvaret. Som vi var inne på i avsnittet om innhold og oppbygging, bruker man dokumentariske slice-of-life teknikker nettopp for å oppnå dette. Det kan synes som om man vil fortelle at Forsvaret har tilbud for enhver smak, enten man er glad i dyr, mennesker eller maskiner. Eller som det heter i sesjonsfilmene: Et mangfold av muligheter. Man gjør også spredte forsøk på å fortelle om samarbeid, lagånd og masse godt humør. Problemet er at mye av det ser ut som en middels guttetur på fjellet. Enkelte av 30-sekunderne er verbalt tydelige på utdanningsmulighetene i Forsvaret. Mye tydeligere enn de lange filmene. Visuelt har de imidlertid det samme action-preget som resten av materialet. Hva filmene faktisk forteller den underliggende historien. I kortversjon er historien som faktisk fortelles denne: Forsvaret består av unge, etnisk norske menn som, når de ikke spiser eller vedlikeholder en eller annen maskin, gjør ting som likner litt på en amerikansk krigsfilm. Filmene forteller en rettlinjet, entydig historie: I Forsvaret kan unge mennesker oppleve fart, spenning og dramatikk, uansett våpengren. Noen av reklamefilmene er også tydelige på utdanningsmulighetene. Reklamefilmene er veldig tydelige på budskapet og forteller historien fort og effektivt. Sesjonsfilmene forsøker det samme, men demonstrerer tydelig forskjellen på 30-sekunders formatet og det som strekker seg til hhv 10 og 40 minutter. Her fortelles den samme historien om igjen

10 og om igjen til det kjedsommelige. Det hele fremstår etter hvert som både monotont og forventet. Den indirekte historien som fortelles, er imidlertid kanskje den mest interessante. Gjennom en rekke bevisste eller ubevisste unnlatelsessynder klarer filmene å fortelle at Forsvaret består av unge, hvite menn. Med et par hederlige unntak finnes det ingen ikke-etniske nordmenn. Og det er langt mellom jentene. Så langt at man spør seg om dette egentlig er en plass for jenter (og innvandrerungdom) i Forsvaret. Videre forteller filmene historien om en utpreget macho-kultur. Den som ikke finner glede i 80 push-ups og andre fysiske utfordringer kan kanskje like godt velge noe annet enn førstegangstjeneste i Forsvaret. Hva de ikke forteller En gjennomgående svakhet ved fortellingene er at filmene konsekvent forteller hva -historien, sjelden hvem -historien og aldri hvorfor -historien. I rekrutteringsøyemed er dette for dårlig. Utover de macho-anlagte unge menn, får vi aldri vite noe mer om hvem Forsvaret er ute etter eller hva slags mennesker de søker, eller helst vil ha tak i. Og mer alvorlig: Vi får heller ikke vite et ord om hvorfor man skal søke seg til Forsvaret, utover det selvfølgelige med fart, spenning, bomber og granater. Det gjøres ingen forsøk på å si noe om Forsvarets rolle i samfunnet (med unntak av filmen om Spesialjeger), eller hvilke muligheter man tilbyr mht utdannelse, karriere eller begge deler (også med unntak for enkelte 30- sekundere). Hvilke verdier de formidler Vi har allerede vært inne på dette i avsnittet om den egentlige historien. Men for å være tydelig: Filmene formidler typiske maskuline verdier med fokus på action, krigs(lignende) situasjoner, teknikk og fysiske utfordringer. Jo da, det er noen myke verdier innimellom: Schäferhunder som angriper fienden og får klapp etterpå, vask og renhold på brakka, litt kjøkken og kjøttpudding og et par jenter med skiftenøkkel. Men dette endrer ikke totalinntrykket, som til tider ligger veldig nært oppunder god, gammeldags krigsromantisering.

11 Fase 3: Evaluering av effekt, kommunikasjonsevne. Filmenes evne til å kommunisere et budskap Hvilken effekt filmene har som reklame Vi har allerede vært innom budskapet, eller budskapene som filmene formidler. I evalueringen av effekt og kommunikasjonsevne må man nødvendigvis ta utgangspunkt i hva filmene er ment å skulle kommunisere, og i hvilken grad de lykkes med det. Siden vi ikke kjenner briefen i detalj, blir dette i noen grad gjettverk. Samtidig er det klart at filmene er laget i rekrutteringsøyemed, og må bli vurdert i lys av dette. Evne til å kommunisere et budskap. Hvis filmenes budskap er å fortelle at Forsvaret gir et hav av muligheter for utdannelse og videre karriere, er det bare enkelte av 30-sekunderne som innfrir, men selv de innfrir bare delvis. De er tydelige på utdannelsesmulighetene, men utydelige på Forsvaret som karrierevei. De resterende 30-sekunderne, samt sesjonsfilmene svikter fundamentalt på begge områder. De blir, som før nevnt, bare lettvinte billedkavalkader over Forsvaret som action-eventyr. Hvis budskapet først og fremst er det siste, altså at Forsvaret byr på fart og spenning, så innfrir samtlige filmer på kommunikasjonsevne. Hvis hensikten er å gi et nyansert budskap og bilde av Forsvaret, feiler samtlige. Reklameeffekt Man sier ofte at reklame skal få folk til å mene noe annet etter å ha sett reklamen enn det de mente før. Det kan være en god målestokk for disse filmene også. Tror vi at ungdom mener noe annet om Forsvaret etter å ha sett disse filmene enn det de mente før? Sannsynligvis gjør de ikke det.

12 Vi er ganske sikre på at de som har et positivt, kanskje grensende til romantisk, syn på Forsvaret fra før får sin oppfatning av Forsvaret bekreftet og forsterket. Vi er også ganske sikre på at de som stiller seg kritiske til Forsvaret på samme måte får sine fordommer bekreftet. Og igjen, med unntak av de utdannelsesrettede 30-sekunderne, er det vanskelig å se at filmene er egnet til å endre ungdoms oppfatning av Forsvaret i særlig grad. Totalt sett fremstår filmene som litt gammeldagse og utdaterte samtidig som forsøkene på å snakke ungdommens språk i form av visuelle og musikalske effekter fort blir gjennomskuet. På bakgrunn av dette antar vi at filmene ikke har noen overbevisende reklameeffekt på målgruppen.

13 Oppsummering og konklusjon Etter å ha gått grundig gjennom både 30-sekundere og de to sesjonsfilmene, er det vår klare oppfatning at disse filmene ikke er i stand til å gjøre den jobben de er ment å skulle gjøre. Vi startet med 2 antakelser om filmene. Det ser ut til at begge blir bekreftet: Antakelse 1: Rekrutteringsfilmene, slik de foreligger i dag, overselger de dramatiske og action-pregede sidene av Forsvaret og er i for liten grad i samsvar med den virkeligheten og den hverdagen rekruttene faktisk møter. Feil forventninger kan føre til at mange forlater tjenesten ved første anledning, eller lar være å forlenge sitt engasjement fordi virkeligheten ikke stemte med forventningene. Første del av antakelsen blir bekreftet til fulle. Ett eneste sted i filmmaterialet hører vi en rekrutt si: Det blir mye venting. For øvrig er filmene preget av en krigerromantikk som godt kunne vært signert Moland//French. Med noen få hederlige unntak er Forsvarets tilbud innenfor utdanning og karriere nærmest fraværende. Annen del av antakelsen er for så vidt bekreftet fra Forsvaret. Man evner i for liten grad å beholde kvalifisert personell utover førstegangstjeneste og plikttjenestetid.

14 Antakelse 2: Fordi filmene er overfokusert på de maskuline og macho-pregede sidene av Forsvaret, er det en risiko for at de appellerer til andre mennesker og personlighetstyper enn de Forsvaret først og fremst er på jakt etter. Dette kan bety at man rett og slett ikke får tak i de rette menneskene. i første rekke appellerer til gutter, og dermed bidrar til å opprettholde en skjevere kjønnsbalanse i Forsvaret enn man ønsker. Hvis Forsvaret er på jakt etter de beste hodene og folk som er motiverte for å skape seg en karriere innenfor andre fag enn krig, så bommer filmene totalt. Filmene er tilnærmet kjemisk frie for elementer som inviterer de smarte, eller nerdene eller hva man vil kalle dem. De evner i liten grad å motivere andre enn de som søker fart og spenning. Annen del av antakelsen bekreftes av det faktum at Forsvaret har et stort og ikke ønsket underskudd av jenter. Det er åpenbart at filmene ikke bidrar i særlig grad til å endre denne situasjonen. I tillegg vil vi også peke på den uforholdsmessig lave andelen av ikke-etniske nordmenn i materialet.

15 Konklusjon: Forsvarets rekrutteringsfilmer formidler et budskap om Forsvaret som sannsynligvis ikke tjener formålet, nemlig rekruttering generelt, og rekruttering av gode hoder spesielt. I sin form og sin historiefortelling støter de sannsynligvis fra seg store deler av den prefererte målgruppen, som identifiserer seg med andre verdier enn de som presenteres i disse filmene. Filmene bidrar i tillegg til å forsterke myten om en Rambo-kultur og tilværelsen i Forsvaret som en evigvarende guttetur. Filmene evner bare i liten grad å formidle budskapet om Forsvaret som utdannelsesinstitusjon og karrierevei. Filmene er nærmest 100% fokusert på å fortelle historien om hva, mens historiene om hvem og hvorfor blir neglisjert. Med dette mener vi at filmene bruker all tid på å fortelle hva Forsvaret er (og lykkes bare delvis med det), mens man ikke engang gjør forsøk på å fortelle historien om hvem Forsvaret er på jakt etter eller hvorfor ungdom skal vurdere å søke seg til Forsvaret. Det er derfor rimelig å anta at store deler av målgruppen lar filmene passere som skip i natten, uten noensinne å få kjennskap til de sidene av historien som kunne ha trigget dem til å vurdere Forsvaret som et interessant og reelt alternativ til andre karriereveier. Og her berører vi kanskje filmenes største problem, og Forsvarets største utfordring når det gjelder å fortelle historien om seg selv: Historien blir unyansert og endimensjonal, den bekrefter stort sett de forestillingene ungdom flest har om Forsvaret, og selv de filmene som er konkrete på utdanningsmulighetene lider under den samme endimensjonaliteten.

16 Innledningsvis slo vi fast at reklame og annen enveiskommunikasjon fungerer som all annen mellommenneskelig kommunikasjon: Ærlighet varer lengst Løgn og overdrivelser blir før eller senere avslørt Skryt virker som regel mot sin hensikt Det er ting som tyder på at Forsvarets filmer hvis de var en person løper en viss risiko for å bli avslørt som uærlig, en person som bare forteller deler av sannheten og som skryter uhemmet av akkurat den delen, mens andre og mer trivielle sider blir fortiet. Kanskje ikke en slik person flertallet av oss ønsker å omgås, eller ønsker å tilbringe mer tid sammen med enn høyst nødvendig.

17 Noen tanker om fremtidig veivalg Selv om vi ikke kjenner briefen bak Forsvarets filmer i detalj, er det rimelig å anta at den handler om å gi unge mennesker (og kanskje særlig kvinner) et så positivt inntrykk av Forsvaret og de mulighetene som tilbys at de vurderer å søke seg til førstegangstjeneste og/eller ta utdannelse/søke en karriere i Forsvaret. Hvis vi antar at dagens filmer ikke virker etter hensikten, og at vi til og med delvis forstår hvorfor, må vi skaffe oss mer kunnskap før vi kan gi alt for konkrete og absolutte anbefalinger. Først og fremst trenger vi kunnskap om målgruppene vi primært ønsker å få tak i. Vi må vite hvem de er, hva de drømmer om og hvor ellers i utdannelsessystemet de kan finne det de leter etter. Vi må med andre ord definere hva og hvem vi konkurrerer mot. Deretter må vi vite hva som er våre sterke og svake sider, gjerne også hva vi mener er våre største muligheter og våre mest alvorlige trusler. Mange kaller det en SWOT-analyse, og kanskje er det det vi trenger. Skulle vi likevel driste oss til å anbefale en retning for en ny generasjon rekrutteringsfilmer, (foreløpig hovedsaklig basert på gjetninger, antakelser og tro) ville vi sannsynligvis forsøkt å overraske målgruppen på en annen og mer positiv måte gjennom å fortelle dem noe de ikke vet eller har tenkt på fra før. Det vil i stor grad være snakk om å finne frem til det ene, eller de argumentene som virker mest motiverende på målgruppen, treffe deres motivasjonssentrum, som man ofte kaller det. Andre bruker begrepet USP (Unique Selling Proposition). Det handler likevel stort sett om det samme: Hva kan vi gjøre, hva kan vi fortelle for å få målgruppen til å gjøre som vi vil? Nemlig vurdere Forsvaret som utdannelses- og/eller karrierevei?

18 Mye taler for at det beste argumentet og den aller beste historien er denne: I Forsvaret får du muligheten til å skaffe deg en god utdannelse med lønn under studietiden. Karrieremulighetene er gode, både i Forsvaret og det sivile liv. Flere og flere betaler mer og mer til private tilbydere for å skaffe seg en utdannelse. I Forsvaret kan du være i pluss økonomisk i stedet for i minus når du er ferdig utdannet. Derfor synes utdanning/karriere å være vår sterkeste USP. Utfordringen blir å treffe de beste hodene og ikke bare hvem som helst som ønsker seg gratis skolegang. Utfordring nr 2 blir å treffe jentene. Videre vil det være viktig å balansere løftene slik at rekruttene faktisk kan kjenne igjen noe av den virkeligheten vi maler opp for dem i reklamen. Nettopp for å unngå at de forlater oss igjen ved første anledning fordi de kjøpte noe helt annet enn det de fikk. Dette vil definitivt bety en nedtoning av krigerromantikken vi ser i dagens filmer. Ikke fjerne den, men sørge for at andre sider av tjenesten og tilbudet blir tydeligere. Det blir også viktig at man klarer å formidle noen essensielle fakta av typen: Høykvalitets utdannelse Gode lærerkrefter Stor valgfrihet mange muligheter Spennende og annerledes studietid Lønn under studietiden bachelor uten studielån Militære og/eller sivile karrieremuligheter Attraktive kandidater i det sivile Det kunne også vært interessant å trekke frem mennesker i fremskutte samfunnsposisjoner som har sin utdannelse og bakgrunn fra Forsvaret for å dokumentere løftene. Når det gjelder form, filmspråk og manér må man søke å fremstå noe mer moderne og tidsriktig. Litt mindre slideshow og litt mer film.

19 Etterlatt inntrykk bør sannsynligvis være noe i retning av: De smarte tar utdannelsen sin i Forsvaret Sesjonsfilmene gir all verdens muligheter til å belyse nær sagt alle sider av saken, mens reklamefilmene med sitt 30-sekunders format selvfølgelig må presentere et konsentrat av det viktigste. Kanskje trenger man ikke så mange reklamefilmer og heller ikke så lange sesjonsfilmer. Kanskje skulle man heller satse på færre produksjoner og høyere kvalitet.

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN HVA ER EN BARNEHAGE? Barnehager er så vidt forskjellig at det er uråd å fortelle alt om barnehagen i et skriv som dette. Men alle har likevel noe til felles. For å

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv

Er du oppvokst i en familie der det ble lagt vekt på humor? Hvis ja beskriv Stiftelsen 1995 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Oslo, februar Spørreliste nr. 170 HUMOR Denne gangen handler spørrelisten om humor. Humor spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Traumebevisst omsorg i praksis

Traumebevisst omsorg i praksis Traumebevisst omsorg i praksis Ledende miljøterapeut Guro Westgaard gir eksempler fra hverdagen i en bolig for enslige mindreårige, på hva som skjer når de tar de traumebevisste brillene på. Når de setter

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår

11.06.14. Presentasjonsteknikk. Fire hovedemner. Gjør mer av det du tror på. Tro mer på det du gjør. Kommunikasjon. - det den andre forstår 11.06.14 Fire hovedemner Presentasjonsteknikk med Tekna og CecilieTS as 1. Planlegging. Ta rommet. 2. Dine kommunikasjonsverktøy. 3. Argumentasjon. Spørsmål/kommentarer. 4. Struktur og tidsbruk. Oslo,

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Elevenes refleksjoner

Elevenes refleksjoner Elevenes refleksjoner Foto: Hilde Hermansen, KKS HVA SLAGS UTBYTTE HADDE ELEVENE AV SAMARBEIDSPROSJEKTET ARIADNE Etter at generalprøven var gjennomført, fikk KKS inn skriftlige refleksjoner fra ca. halvparten

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist Det du ser Det du hører Måten å være på, skikker, uttrykksmåter, mat, språk, musikk, feiringer Det som ikke synes Verdier, holdninger, religiøs

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale.

Kunsten å få andre til å lytte. Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ethos - renome, rykte,omdømme 15.06.2015. Ikke kunsten å tale. Kunsten å få andre til å lytte Retorikk er kunsten å få andre til å lytte. Ikke kunsten å tale. Indirekte og direkte kommunikasjon hvordan du fremstår, hva du sier og måten du sier det på. Det første er

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Plan for arbeidsøkten:

Plan for arbeidsøkten: Refleksjonssamtalen Presentasjon på ledersamling for barnehagene, 6. 8. mai 2014 Bente Mari Natvig Hansen Britt Toppe Haugsbø Anne Berit Lundberg Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole Plan

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentlig- og privat sektor; Hva betyr begrepene? Lokale arbeidsplasser Hvorfor trenger lokalsamfunnet et variert arbeids-

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer