Årsplan i. samfunnsfag 6. klasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan i. samfunnsfag 6. klasse 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan i. samfunnsfag 6. klasse Antall timer pr uke: 3 Lærere: Martha Aakervik Læreverk: Gaia 6, Dagny Holm, Ole Røsholdt, Anne-Elisabeth Utklev, Gyldendal. Nettstedet: Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Kunne uttrykke seg muntlig: Muntlige ferdigheter i samfunnsfag innebærer å kunne forstå, beskrive, sammenlikne og analysere kilder og problemstillinger ved å bruke fakta, teorier, definisjoner og faguttrykk i innlegg, presentasjoner og meningsytringer. Kunne uttrykke seg skriftlig: Å kunne skrive i samfunnsfag innebærer å kunne uttrykke, begrunne og argumentere for standpunkt, og formidle og dele kunnskap skriftlig. Kunne lese: Å kunne lese i samfunnsfag innebærer å utforske, tolke og reflektere over faglige tekster for å forstå eget og andre samfunn og andre tider, steder og mennesker. Det innebærer òg å kunne behandle og bruke informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller og kart. Kunne regne: Å kunne regne i samfunnsfag innebærer å kunne hente inn, arbeide med og vurdere tallmateriale om faglige tema, og å framstille dette i tabeller, grafer og figurer. Kunne bruke digitale verktøy: Digitale ferdigheter i samfunnsfag innebærer å kunne bruke digitale ressurser til å utforske nettsteder, søke etter informasjon, utøve kildekritikk og velge ut relevant informasjon om samfunnsfaglige tema. Tidsplan Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverket uke Si det med symboler - om symboler Læreren viser fra norsk flagg, kommunens våpen og skolens - Kunne forklare hva et symbol er. Gaia s om identitet fane. Snakk om disse - Kunne komme med 3-7

2 - om kultur symbolene og kapittelbildet. Elevene lager sitt eget våpenskjold 2 og 2 elever lager symbolmemory. eksempler på symboler. - Kunne lage et våpenskjold som forteller en del om hvem du er. Arbeidsark De som styrer Norge - om Stortinget, regjeringen og domstolene - om Sametinget - om politiske partier Ta med foto av konge, statsministeren, sametingspresidenten og ordføreren. Hvilke titler har de? Hva bestemmer de? Samtal hvem som bestemmer hva. Arbeid med aviser Besøk på Rådhuset Intervju en politiker?? Kunne forklare forskjellen mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati. Kunne fortelle hva som er de viktigste maktinstitusjonene i Norge. Kunne fortelle hva kongen, statsministeren og sametingspresidenten i Norge heter. Kunne fortelle hva ordføreren i Skien heter. Gaia s Arbeidsark 3-6 Tidsplan Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverket uke Vikingtiden Felles samtale i klassen om hva Kunne fortelle hva vikingene Gaia s Vikingferder elevene vet om vikingtiden. gjorde på vikingferdene. - Hverdagsliv Les og samtal om s. 32 og 33 i Kunne fortelle hvor vikingene - Språket elevboka. dro på vikingferd Guder Kunne fortelle hvordan livet var Kart - Funn fra vikingtiden på vikinggårdene. Arbeidsark Kunne fortelle hvilket språk Salaby: Kunne fortelle tre fakta om vikingene snakket og skrev. vikingtiden gudene Odin og Tor. Side 2

3 Midgard6: Oppdrag vikingtida (internett) Kunne forklare hva Ragnarok er. Kunne fortelle om hva som ble funnet i Osebergskipet. 41 Høstferien 42 Vikingtiden fortsetter Kongeriket Norge - Harald Hårfagre - Tinget - Gammel og ny tro - Kong Olav Haraldsson som ble Olav den Hellige - Kristendommen forandret folks tro og dagligliv Nå skal vi lære om hvordan det geografiske Norge ble en stat. Studer kapittelbildet Salaby: historien-om-norge Rollespill Bruk kapittelbildet til oppsummering Kunne fortelle hvordan Harald Hårfagre ble nordmennenes konge. Kunne fortelle hva som skjedde i slaget på Hafrsfjord. Kunne fortelle hvordan Norge ble kristnet. Kunne fortelle hvordan Kong Olav Haraldsson ble Olav den Hellige. Kunne gi eksempler på hvordan kristendommen forandret folks tro og dagligliv. Gaia s Arbeidsark Høymiddelalderen i Norge - Dagligliv i bygd og by - Kirkens makt og betydning - Viktige konger - Svartedauden - Hvordan Norge ble avhengig av nabolandene Forklar begrepet middelalder. Midgard 6. trinn: Middelalderen i Norge (internett) Finn ut mer om Svartedauden Kunne fortelle hvordan folk levde i bygder og i byer. kirken i middelalderen. Kunne navnet på den første norske kongen som ble kronet. Kunne fortelle hva birkebeineren Sverre gjorde. Kunne minst fem fakta om Svartedauden. Gaia s Arbeidsark Side 3

4 49-51 Fremmedstyre - Forholdet mellom Danmark-Norge og Sverige - Den lutherske kirke - Heksetro og heksejakt - Næringsveier som fiske, trelasthandel og bergverksdrift Oppsummer emnet ved hjelp av kapittelbildet Finn ut mer om reformasjonen og sølvgruvene i Kongsberg. Kunne forklare hva det betyr at Norge var i union med nabolandene. Kunne fortelle hvilket land som styrte over Norge fra 1387 til Kunne fortelle når grensene mellom de nordiske landene ble fastlagt. Kunne forklare hva reformasjonen var. Kunne fortelle hva som skjedde med tørrfisken i Nord-Norge. Kunne fortelle hvilken ny oppfinnelse som gjorde trelasthandel til en viktig næringsvei. Kunne fortelle minst fem fakta om sølvgruvene i Kongsberg Gaia s Arbeidsbok s Arbeidsark Juleferie 1-2 Nasjonale minoriteter i Norge - om hva en nasjonal minoritet er - om hvilke nasjonale minoriteter vi har i Norge -litt om historien til de nasjonale minoritetene Samtal om kapittelbildet Lån følgende bøker på biblioteket: Vesle-Hjalmar og kilden av Britt Karin Larsen, Liv Borge og Torill Marø Henrichsen. Flukten til Havet av Hans Kr. Eriksen Skogfinner og finnskoger av Trygve Christensen Posene på gjerdestolpen. Jødisk Kunne forklare hva en nasjonal minoritet er. kvenene. skogfinnene. jødene. Sigøynere. tatere. Gaia s Arbeidsark Side 4

5 3-4 Samene - Samene i dagens Norge - Hvordan samefolket har levd opp gjennom tidene - Samenes gamle tro - Forholdet mellom samer og nordmenn i eldre tid - Kampen om de samiske områdene sagn og eventyr av Eva Scheer. Lag Venn-diagram om Taterne og skogfinnene. Lag spørsmål og svar. Finn ut hva elevene vet om samene. Definer begrepene urfolk og samer. Youtube «Vi er samer» eveien/byparken-3-4/natur--ogsamfunnsfag/samfunnsfag/samiskkultur/samisk-kultur Vis utdrag fra filmen «Veiviseren» Fargelegg det samiske flagget. Finn ut mere om Samefolkets dag /2013/02/06/gratulerer-meddagen/ Kunne forklare hvorfor samene blir kalt urfolk. Kunne fortelle ca. hvor mange samer som bor i Norge og hvor de bor. Kunne fortelle hvilke språk samene bruker. Kunne tre fakta om samenes tro. Kunne fortelle hvordan samene har blitt behandlet av nordmenn i eldre tid. Gaia s Arbeidsark Forbruk og miljø - om hvordan vi forurenser - hvordan skader i naturen kan repareres - å spare på ressursene - om viktige miljømerker Kart Oppsummer med kapittelbildet Snakk om kapittelbildet Bruk aktuelle saker fra nærmiljøet Vis bilder Gå igjennom søppelet i klasserommet. Bruk sidene til Renovasjon i Grenland Kunne fortelle hva som er ulempen ved at vi blir rikere og kjøper flere varer. Kunne fortelle hvor det meste av forurensningen kommer fra. Kunne forklare hvordan vi kan hindre at naturen blir forurenset. Gaia s Arbeidsark Side 5

6 7 Reklame - Hvilke virkemidler reklamen bruker for å påvirke oss 8 Vinterferie 9-10 Reklame fortsetter Ekskursjon til matbutikk for å finne varer uten miljømerke Snakk om de siste innkjøpene vi har gjort. Hva kjøpte du? Hvordan fikk du vite om varen? Vis ulike reklamer. Gruppearbeid: Presenter en reklame. Analyser reklamen. Lag en reklame. Kunne fortelle hva vi kan gjøre med skader i naturen som følge av forurensing. Kunne forklare hvorfor det er viktig at alle land samarbeider om miljøspørsmål. Kunne fortelle hva jeg kan gjøre for å forurense mindre. Kunne forklare hvorfor det blir laget reklame. Kunne forklare hva man må tenke på når man lager en reklame. Kunne fortelle hvilke virkemidler som blir brukt i en reklame. Gaia s Arbeidsark Påskeferie Side 6

7 Tidsplan Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverket uke Internasjonalt samarbeid Snakk om kapittelbildet Kunne forklare hva - Hvorfor det er lurt å samarbeide. Hvordan synes du en god nabo skal være? Snakk om internasjonalt samarbeid er. Kunne forklare hvorfor - De forente nasjoner naboforhold mellom land. internasjonalt samarbeid er - Hvem samarbeider Norge med. viktig. Kunne fortelle hvem Norge - Hvordan samarbeider urfolk? samarbeider med. Kunne fortelle hva Norge samarbeider med andre om. Kunne navnene på tre viktige organisasjoner som Norge samarbeider med Europa - Geografiske hovedtrekk i Europa - Naturressurser og næringsveier i Europa - Hvordan folk bor og lever i Europa - Sammenligne land i Europa - Planlegge reiser i Europa Studer kartet. Hvor er Europa? Hvilke land ligger i Europa? Hvilke land har elevene vært i? Arbeid på Salaby: g/kart Arbeid med temakart. Finn fotballag/bilmerker/sangere fra så mange land i Europa som mulig. Fargelegg flagg n/region/europe.html Vi reiser ut i Europa: tudent07/107brigittel/ Midgard 6: «Naboer i nord» (internett) Kunne plassere 20 land riktig i Europa. Kunne plassere 20 europeiske flagg riktig. Kunne fortelle hvilke land som ligger i Norden. Kunne fortelle om minst tre forskjeller på det å bo i Vest- Europa, Øst-Europa, Sør-Europa og Mellom-Europa. Kunne planlegge en reise i Europa (fly, overnatting, og finne fakta om hovedstedene) Gaia s Arbeidsark Gaia s Arbeidsark Side 7

8 Arbeid 2 og 2: Planlegg en reise i Europa Ressurser fra andre land - Hva er en ressurs? - Hvilke varer og tjenester importerer vi fra andre land? - Hvordan bruker vi noe av det vi importerer Snakk om hvorfor vi importerer. Lag tankekart. Hvilke varer importerer vi? Hvilke varer ville du savnet mest hvis vi sluttet å importere de? Lag en spørreundersøkelse. Vite hvilket ord vi kan bruke i stedet for å «kjøpe fra andre land» Kunne fortelle hvilken verdensdel vi importerer mest fra. Kunne komme med 10 eksempler på ting vi importerer til Norge. Kunne forklare hvorfor det er viktig at vi har utenlandsk arbeidskraft i Norge. Gaia s Arbeidsark Tidsplan uke Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål Læreverket Side 8

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 6.trinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 6.trinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2014 2015 Årstrinn: 6.trinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering om Sammenligne likheter

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Samfunnsfag 2011-2012

Samfunnsfag 2011-2012 Lokal læreplan Sunnland skole Samfunnsfag 2011-2012 Arbeidsmåter: Samtale og diskusjon Individuelt arbeid ut fra selvvalgt læringsstrategi Par - og gruppearbeid Tema- og prosjektarbeid Storyline Bruk av

Detaljer

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006

Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 Forbrukeremner i de nye læremidlene etter Kunnskapsløftet 2006 - En analyse av forbrukeremnenes forekomst i læremidlene Grethe Moéll Pedersen Abstract Consumer-Education in Norwegian Textbooks By Grethe

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk

Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Historie VG2 Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk Planen er laget med utgangspunkt i temaer i læreplanen. Det bør være plass til minst fire faser i undervisningsforløpet: 1. Motivering og

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet.

KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3. OBS! Vær oppmerksom på falske sider. Det er mange eksempler på direkte feil informasjon på nettet. KILDEKRITIKK 5.trinn, del 1:3 Kompetansemål etter 7. trinn: Elevene skal kunne bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte (Norsk). Elevene skal kunne utforske ulike kilder [ ]

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

II KAPITTELVEILEDNING

II KAPITTELVEILEDNING Innhold I GENERELL DEL 6 Innledning 6 Ressursperm for læreren 6 Elevboka 6 Lettlestutgaven 9 Nettsider 9 Samfunnsfaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 9 Læringsstrategier 9 Å være et pedagogisk

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

Årsplan i 7. klasse 2015-2016

Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Årsplan i 7. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 Lærer: Martha Rogdaberg Aakervik Læreverk: Nettstedet: www.gyldendal.no/gaia Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdigheter i naturfag er integrert

Detaljer

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering.

Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 Desember 2005 Hvordan brukes kryptering. Samfundets Skole Kristiansand april 2006 Prosesslogg Hvordan klassen kom frem til problemstillingen November 2005 På høsten brukte vi mye tid for å komme frem til en god problemformulering. Vi startet

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

Politikk og demokrati

Politikk og demokrati 01Samfunnsfag 040506 08-05-06 11:03 Side 5 1 Politikk og demokrati Mål for opplæringen er at eleven skal kunne r gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

LÆRERVEILEDNING TIET RUIJHAAN/VEIEN TIL RUIJA

LÆRERVEILEDNING TIET RUIJHAAN/VEIEN TIL RUIJA LÆRERVEILEDNING TIET RUIJHAAN/VEIEN TIL RUIJA Følg Sofia og Mattis, to tolvåringer som forlater sine hjem og reiser langt mot nord, til Ruija det forjettede land. Med utgangspunkt i deres reise tar vi

Detaljer

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen

Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30. Undervisningsmateriell for grunnskolen Slukk lyset for klimaet 23. mars 2013 kl. 20.30 21.30 Undervisningsmateriell for grunnskolen 1 Earth Hour klimaundervisning Verden slukker lyset for klimaet, slukker du? Lørdag 28. mars kl. 20.30 vil vi

Detaljer

3STSSA/3STREA 2011/2012

3STSSA/3STREA 2011/2012 3STSSA/3STREA 2011/2012 3. klasse studiespesialiserende er en sammensveisa gjeng bestående av 24 elever. Kontaktlærere er Øyvind Sirnes og Mattis Rønning. Under vil vi presentere de fagene vi har i år.

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer