Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger PS 2/14 Vestre Viken HF - idèfaserapport - høring Anne Hay Simensen PS 3/14 Forskrift om kommunalt forsøk med Oddvar Garås snøscooterløyper i Flesberg kommune. PS 4/14 Forprosjekt - Felles avfallshåndtering i Jon Olav Berget Kongsbergregionen PS 5/14 Endring av barnehagepriser Britt Bergan PS 6/14 Godkjenning av midlertidig drift av Svene Anne Berit Ravnås barnehage. PS 7/14 Etablering av IKT driftssamarbeid i Bjørg Homelien Kongsbergregionen PS 8/14 Søknad om serveringsbevilling for Blefjellheisen Ingunn Garaas varmestue/gatekjøkken PS 9/14 Gnr 68/1-2 - Deling av grunneiendom. Signe Ulland Fløtterud PS 10/14 Gnr 9 Bnr 8 Søre Solum - Søknad om utsettelse av Guro Lie boplikt. PS 11/14 Forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse Gunnar Grette Maugerud, del av GNR/BNR 8/3. Sluttbehandling etter pbl PS 12/14 Oversikt planarbeider Knut Klev Side 1 av 46

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2014/37 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila Meldinger MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: a) Hovedutskrift fra kommunestyrets møte Saksopplysninger: a) Hovedutskrift fra kommunestyrets møte Vurdering: Side 2 av 46

3 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv G20 Saksmappe 2013/240 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Vestre Viken HF - idèfaserapport - høring MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune avgir følgende uttalelse til Vestre Viken HF`s idèfaserapport: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Numedalskommunene synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret fatter følgende vedtak: Begrunnelse for å opprettholde Kongsberg Sykehus som fullverdig lokalsykehus. 1. Kongsberg kommune har passert innbyggere, og er den kommunen i Buskerud med høyest prosentvis vekst. Dette skyldes i hovedsak klyngen av de ekspansive og verdensledende høyteknologibedriftene som er lokalisert her, og nye bedrifter som oppstår i kjølvannet av dette innovative, enestående industrimiljøet. For å kunne rekruttere til Kongsbergindustrien og få de til å bosette seg her, er lokalsykehustjenester et av toppkriteriene. (NIBR Notat 2006: Kongsberg: En attraktiv by å bo i?). I tillegg er Numedalskommunene og Kongsberg store hyttekommuner med ca hytter og 2500 byggeklare hyttetomter. Regionen har 2 store skisenter i Kongsberg og Uvdal, og 3 mindre skisenter på Blefjell og Vegglifjell hvor ulykker ofte skjer. Totalt sokner i dag ca mennesker til Kongsberg sykehus. Det er et antall som ventelig vil øke til rundt i 2040 (Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og deler av Sigdal). 2. Teknologibedriftene i Kongsberg vil ved hendelser kunne ha behov for den beredskap og medisinsk støtte som et lokalsykehus kan gi. 3. Å flytte lokalsykehusfunksjoner til Drammen, vil medføre store belastninger og usikkerhet for pasienter og pårørende på grunn av reiseavstander for innbyggerne i Side 3 av 46

4 Numedalskommunene (2 timer Uvdal-Kongsberg, og nye 45 minutter Kongsberg- Drammen). I tillegg vil det bety store transportkostnader i form av både tapt arbeidstid og produksjon for næringslivet. 4. Alle de fremlagte alternativene i Idèfaserapporten medfører «større transportarbeid og kommer ut med en merkostnad i forhold til sammenligningsalternativet»,som er opprettholdelse av de nåværende sykehusene i Drammen og Kongsberg. Mens Buskerudbyen ved hjelp av offentlige midler søker å redusere trafikken på veinettet, legger de foreslåtte sykehusalternativene opp til det motsatte. 5. Beliggenhetsmessig ligger Kongsberg Sykehus i den vestre ytterkant av Buskerud fylke, mens den foreslåtte lokaliseringen Brakerøya ligger i østre ytterkant. Sykehusene i Drammen-, og Asker og Bærum sykehus ligger i ganske kort avstand til hverandre og sykehusene i Oslo. Ved at det skal bygges ny Ringeriksbane og ny vei, vil reisetiden mellom disse sykehusene, og sykehusene i Osloområdet kortes ned betraktelig i forhold til i dag. Det er der derfor ingen logikk i at styret i Vestre Viken vil legge ned livsviktige funksjoner ved Kongsberg Sykehus og flytte disse til Drammen. 6. Fremtidens forventede vekst i behov for spesialiserte sykehustjenester tilsier at sykehuskapasiteten i Buskerud og Osloområdet bør bygges opp og ikke ned slik Idefaserapporten legger opp til. Dagens ventelister for å komme til undersøkelse og deretter behandling er altfor lange, og medfører store belastninger for pasientene, og økonomiske belastninger for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Å legge ned akuttfunksjoner og andre funksjoner ved Kongsberg Sykehus vil ikke bidra til å møte pasientenes behov for rask diagnostisering og behandling, snarere det motsatte. Krav fra kommunestyret i Flesberg. 1. Kongsberg Sykehus skal oppgraderes og utvikles som et moderne og fullverdig lokalsykehus for fremtiden, basert på Den norske legeforenings faglige plattform mht, innhold og funksjoner. 2. Ambulansetjenesten og helikoptertjenesten for Kongsberg og Numedal skal forsterkes. 3. Kongsberg Sykehus skal ha en egen, stedlig ledelse med fokus på rekruttering og utvikling av dyktig fagpersonell innenfor trygge og forutsigbare rammer. De senere års usikkerhet rundt sykehusets fremtid har medført store belastninger og stor utrygghet for alle ansatte, og dermed vanskeligheter med å rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere. 4. Vestre Viken må foreta en ny analyse basert på at Kongsberg Sykehus opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus, med de konsekvenser det får for den videre sykehusutbyggingen i Drammen. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : Begrunnelse for å opprettholde Kongsberg Sykehus som fullverdig lokalsykehus. 1. Kongsberg kommune har passert innbyggere, og er den kommunen i Buskerud med høyest prosentvis vekst. Dette skyldes i hovedsak klyngen av de ekspansive og verdensledende høyteknologibedriftene som er lokalisert her, og nye bedrifter som oppstår i kjølvannet av dette innovative, enestående industrimiljøet. For å kunne rekruttere til Kongsbergindustrien og få de til å bosette seg her, er lokalsykehustjenester et av toppkriteriene. (NIBR Notat 2006: Kongsberg: En attraktiv by å bo i?). I tillegg er Numedalskommunene og Kongsberg store hyttekommuner med ca hytter og 2500 byggeklare hyttetomter. Regionen har 2 store skisenter i Kongsberg og Uvdal, og 3 mindre skisenter på Blefjell og Vegglifjell hvor ulykker ofte skjer. Totalt sokner i dag ca mennesker til Kongsberg sykehus. Det er et antall som ventelig vil øke til rundt i 2040 (Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Øvre Eiker og deler av Sigdal). 2. Teknologibedriftene i Kongsberg vil ved hendelser kunne ha behov for den beredskap og medisinsk støtte som et lokalsykehus kan gi. Side 4 av 46

5 3. Å flytte lokalsykehusfunksjoner til Drammen, vil medføre store belastninger og usikkerhet for pasienter og pårørende på grunn av reiseavstander for innbyggerne i Numedalskommunene (2 timer Uvdal-Kongsberg, og nye 45 minutter Kongsberg- Drammen). I tillegg vil det bety store transportkostnader i form av både tapt arbeidstid og produksjon for næringslivet. 4. Alle de fremlagte alternativene i Idèfaserapporten medfører «større transportarbeid og kommer ut med en merkostnad i forhold til sammenligningsalternativet»,som er opprettholdelse av de nåværende sykehusene i Drammen og Kongsberg. Mens Buskerudbyen ved hjelp av offentlige midler søker å redusere trafikken på veinettet, legger de foreslåtte sykehusalternativene opp til det motsatte. 5. Beliggenhetsmessig ligger Kongsberg Sykehus i den vestre ytterkant av Buskerud fylke, mens den foreslåtte lokaliseringen Brakerøya ligger i østre ytterkant. Sykehusene i Drammen-, og Asker og Bærum sykehus ligger i ganske kort avstand til hverandre og sykehusene i Oslo. Ved at det skal bygges ny Ringeriksbane og ny vei, vil reisetiden mellom disse sykehusene, og sykehusene i Osloområdet kortes ned betraktelig i forhold til i dag. Det er der derfor ingen logikk i at styret i Vestre Viken vil legge ned livsviktige funksjoner ved Kongsberg Sykehus og flytte disse til Drammen. 6. Fremtidens forventede vekst i behov for spesialiserte sykehustjenester tilsier at sykehuskapasiteten i Buskerud og Osloområdet bør bygges opp og ikke ned slik Idefaserapporten legger opp til. Dagens ventelister for å komme til undersøkelse og deretter behandling er altfor lange, og medfører store belastninger for pasientene, og økonomiske belastninger for arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. Å legge ned akuttfunksjoner og andre funksjoner ved Kongsberg Sykehus vil ikke bidra til å møte pasientenes behov for rask diagnostisering og behandling, snarere det motsatte. Krav fra kommunestyret i Flesberg. 1. Kongsberg Sykehus skal oppgraderes og utvikles som et moderne og fullverdig lokalsykehus for fremtiden, basert på Den norske legeforenings faglige plattform mht, innhold og funksjoner. 2. Ambulansetjenesten og helikoptertjenesten for Kongsberg og Numedal skal forsterkes. 3. Kongsberg Sykehus skal ha en egen, stedlig ledelse med fokus på rekruttering og utvikling av dyktig fagpersonell innenfor trygge og forutsigbare rammer. De senere års usikkerhet rundt sykehusets fremtid har medført store belastninger og stor utrygghet for alle ansatte, og dermed vanskeligheter med å rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere. 4. Vestre Viken må foreta en ny analyse basert på at Kongsberg Sykehus opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus, med de konsekvenser det får for den videre sykehusutbyggingen i Drammen. Vedlegg: 1. Side 1 8 i Idèfaserapport dat (Hele rapporten kan lastes ned på: 2. Særutskrift av k.sak 17/13. Saksopplysninger: Styret i Vestre Viken HF har besluttet å legge helseforetakets Idéfaserapport ut på høring. Frist for å sende inn høringsuttalelse er 28. februar ldéfaserapporten omtaler følgende områder: Dimensjonering av somatikk i nytt Vestre Viken sykehus (NVVS) Strukturendringer og dimensjonsendringer i klinikk psykisk helse og rus Side 5 av 46

6 Dimensjonering og lokalisering av 5 distriktspsykiatriske sentre (DPS`er) Spesialisthelsetjenestetilbud på Kongsberg sykehus Lokalisering av nytt Vestre Viken sykehus Styret i Vest Viken HF har i møte gjort følgende vedtak: 1. Styret konstaterer at den framlagte Idéfaserapporten i all hovedsak svarer på mandatet som ble gitt for denne fasen for utviklingen av Vestre Viken HF (se styresak 36 og 37 i Vestre Viken 19. juni 2013 vedlegg 4 og godkjenning av oppstart av idéfasearbeidet i styret i Helse Sør-øst i sak september vedlegg 5). Idéfaserapporten (vedlegg 8) inkludert saksfremlegg sendes på høring med frist 28. februar Høringsbrev er vedlegg Planlegging av det nye sykehuset legger til grunn samlokalisering av somatikk og psykisk helse og rus på sykehusnivå. Det vurderes et alternativ om at alderspsykiatri kan lokaliseres til Bærum. 3. De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPS`ene) bygges ut med mest mulig samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg. Det fremmes en samlet plan for utbyggingene av DPS`ene våren I tråd med Idéfaserapporten legger styret til grunn for det videre planarbeidet at det så snart som praktisk mulig skal bygges et nytt sykehus som skal ta opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg. Funksjonene ved dagens Drammen sykehus skal i sin helhet inn i det nye sykehuset, mens det i konseptfasen nærmere skal utredes omfang og dimensjonering av de spesialisthelsetjenestefunksjonene som skal opprettholdes og utvikles ved Kongsberg sykehus. Styret legger til grunn at følgende funksjoner videreføres ved Kongsberg sykehus Et diagnostisk senter (røntgen, laboratorievirksomhet med mer) Et bredt poliklinisk tilbud (dialyse, blodbank, oppfølging av kreftpasienter og pasienter med andre kroniske sykdommer, skadepoliklinikk med mer) Elektiv virksomhet som dagbehandling innenfor kirurgi / ortopedi Opprettholde noen senger for eksempel rehabilitering Medisinsk service til Kongsberg DPS Nødvendig investeringsbehov for Kongsberg sykehus skal også utredes i konseptfasen. 5. Pågående regionale prosjekter vedrørende kapasitet i hovedstadsområdet og i Helse Sør-øst frem mot 2030 er ikke fullført på nåværende tidspunkt og må innarbeides i neste planfase. 6. Styret konstaterer at Idéfaseutredningen foreslår at det nye sykehuset etableres på Brakerøya i Drammen. Styret er av den oppfatning at Brakerøya har «tilstrekkelig nærhet» til opptaksområdene for Kongsberg og Drammen (viser til protokollene fra foretaksmøte i Helse Sør-øst , i Vestre Viken og , vedlegg 1, 2 og 3) og at lokaliseringen på Brakerøya er den gunstigste plassering når en tar hensyn til de samlede pasienttilbud og funksjoner som skal gis ved det nye sykehuset. Styret ber administrerende direktør så langt det er mulig før endelig vedtak i idéfasen kvalitetssikre de vurderinger som er gjort i idéfasen med hensyn til Side 6 av 46

7 Reguleringsmessige forhold Miljømessige forhold (grunnforhold og jordvern) Flomsikring Jernbanetilknytning og vegløsning Ervervskostnader Styret tar sitt endelige standpunkt til lokaliseringen av nytt sykehus etter høringsrunden. 7. Bærum og Ringerike sykehus skal videreføres og må sikres eiendomsutvikling i tråd med Helse Sør-østs eiendomsstrategi. 8. Økonomisk bærekraft gjennomgås av administrerende direktør i samarbeid med Helse Sør-øst basert på nytt rente og avdragsregime for store investeringer (økning av statlig låneandel til 70 %, utvidet avdragstid til 25 år og full rentebelastning av interne lån i Helse Sør-øst). Dette legges fram i forbindelse med endelig vedtak i styremøtet i mars Idèfaserapporten kan lastes ned på se under menyvalget «Nytt sykehus» på høyre side. Det vises spesielt til side 1-8 som inneholder hovedkonklusjon og sammendrag. Disse sidene vedlegges også saken her. Idefaserapporten for nytt sykehus i Vestre Viken HF omfatter tre hovedproblemstillinger: 1. Etterprøving av kapasiteter, arealer, kostnader og Vestre Viken HF sin «bærekraft» for å bygge et nytt sykehus. 2. Utredning av fem alternativer (0-alternativet og fire variasjoner for løsning for psykisk helse og rus) for videreutvikling av hensiktsmessig bygningsmasse i Vestre Viken HF. Dette er med sikte på å skape de beste forutsetninger for den framtidige spesialisthelsetjenesten i sykehusområdet, i tråd med målbildet for helseforetaket, Helse Sør-Øst og nasjonalt. 3. For de alternativene som samler virksomheten i nybygg, er det utredet hva som vil være den mest gunstige lokalisering for Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS), gitt de tomtealternativene som er framkommet som tilgjengelige og realistiske, og har en robusthet for framtida. Kommunestyret ga i k.sak 17/13 uttalelse til utviklingsplan for Vest Viken HF (vedlegg). Ordførerne i Numedalskommunene har sendt brev til styret i Vestre Viken der de minner om tidligere uttalelse til utviklingsplanen, og der det bl.a. står: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Ordførerne i Numedal synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Side 7 av 46

8 Kongsberg formannskap drøftet høringsgrunnlaget i møte , og har understreket betydningen av Kongsberg sykehus som områdesykehus for et stort omland, herunder Numedalskommunene. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og finner det vanskelig å kunne foreta inngående vurderinger av rapportens innhold i forhold til det medisinskfaglige. Imidlertid har lokalisering og tomtevalg fått en forholdsvis stor plass i hovedkonklusjon og sammendrag. Rådmannen vil derfor vise til tidligere uttalelser til utviklingsplanen, jfr. k.sak 17/13 og Numedalsordførernes brev av til Vestre Viken HF. Rådmannen finner ingen grunn til å avvike nevnte uttalelser og vil foreslå at en fremmer følgende uttalelse: Dersom et eventuelt nytt sykehus ikke kommer vest for Drammen må Kongsberg sykehus opprettholdes som fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. I tiden fram til et eventuelt nytt sykehus lokalisert vest for Drammen står ferdig, må befolkningen tilbys fullgode helsetjenester. Vi krever derfor at den pågående prosess med nedbygging av Kongsberg sykehus stanses, og at sykehuset omgående får tilbakeført de funksjoner som det siste året er overført til Drammen. Numedalskommunene synes det igjen er viktig å presisere viktigheten av at Vestre Viken sørger for å tilføre Kongsberg Sykehus tilstrekkelige ressurser til at det skal fungere som et fullverdig lokalsykehus. Side 8 av 46

9 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooter i Flesberg kommune, som den foreligger. Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : Kommunestyret vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooter i Flesberg kommune, som den foreligger. Vedlegg: Forskrift. Saksopplysninger: Følgende er i sin helhet hentet fra en mal for kommunens saksbehandling: Klima- og miljøverndepartementet har iverksatt en ny forsøksordning for perioden , som gir kommunen adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Den reguleres ved arealplanlegging etter Pbl. Ordningen er utarbeidet som ett forsøk etter forsøksloven. Klima- og miljøverndepartementet har utarbeidet en standardisert forskrift, som gir nærmere bestemmelser for forsøket. Den beskriver planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensiner og hensyn som gjelder for etablering av løypene. Regjeringen har understreket at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre gode lokal prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jamfør forskriftens 3. Forsøket åpner for fornøyelseskjøring i etablerte snøscooterløyper. For all annen motorferdsel i kommunen gjelder fortsatt motorferdselloven. Forsøker omfatter ikke løyper for ATV. Flesberg kommune må først vedta forskriften, for at kommunen skal kunne delta i forsøksordningen. Side 9 av 46

10 Forskriften har vært på høring i forbindelse med utarbeidelsen, jamfør forsøkslovens 5 tredje punktum og forvaltningslovens 37. Det er ikke nødvendig med ytterligere høring av forskriften før fastsetting i kommunene. Kommunenes planforslag må derimot høres etter reglene i plan- og bygningsloven. Etter at kommunestyret har vedtatt forskriften, må den sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og miljøverndepartementet for stadfesting. Siste frist for innsending av forskriften for stadfesting, og derved for å bli ansett som deltaker i forsøksordningen er den 1. April Kommunen kan starte planprosessen for å etablere løyper før forskriften er stadfestet, dersom den ønsker det. Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften er stadfestet. Kommunen velger selv tidspunkt (dato) for når forskriften skal tre i kraft. Tidspunktet kan ikke være før forskriften blir stadfestet. Vi anbefaler at kommunen velger betegnelsen straks for å beskrive tidspunktet for når forskriften skal tre i kraft. I forskriftens 3 settes det som krav at løypene skal angis som arealplan eller reguleringsplan som trase for snøscooterløype. Med arealplan menes følgende: Kommuneplanes arealdel Kommunedelplan for ett område i kommunen Reguleringsplan Ikke tematisk kommunedelplan Planen må inneholde et plankart som viser løypa som linjekode med sosikode 1164, snøscooterløype. Forskriften setter også krav om at kommunen skal gi utfyllende bestemmelser for bruken av løypene, Bestemmelsene skal minst inneholde regler for kjørefart, samt tidspunkt og tidsrom for kjøring. Adgangen til å gi bestemmelser om bruk av løyper er hjemlet i forskriften. Planprosessen: Kommunene skal gjennomføre en planprosess med demokratisk medvirkning, i samsvar med plan- og bygningslovens regler. Det vil si at plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning, samsrbeid, offentlighet og informasjon skal gjelde for behandling av planer etter forskriften. Det er av stor betydning at kommunen tidlig i planprosessen tar kontakt med aktuelle sektororganer og fylkeskommunen slik loven forutsetter. Innsigelsesmyndighetene er på sin side forpliktet til å medvirke i planprosessen fra et tidlige tidspunkt. En god og ryddig planprosess fra oppstart er nødvendig for å sikre at relevante innspill blir gitt. Og at innspillene blir vurdert i forbindelse med utformingen og behandlingen av planforslagene. Planmyndighetene har plikt til å iverksette aktive tiltak for å få den ønskede medvirkning. Det bør bestemmes tidlig i planprosessen hvordan det skal legges til rette for en aktiv medvirkning. Etablering av løyper gjennom arealplanlegging innebærer at plan- og bygningslovens regler om involvering av berørte interessegrupper kommer til anvendelse. Det åpner for at slike grupper får anledning til å komme til orde i beslutningsprosessen. Det er en forutsetning at næringsinteresser, beboerforeninger, grunneiere, turlag, og andre friluftsorganisasjoner, miljøorganisasjoner, velforeninger, hytteforeninger og lignende får anledning til å uttale seg. Kommunen kan heller ikke treffe vedtak om snøscooterløyper før private og offentlige grunneiere har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. Samtykket må være skriftlig og foreligge før planen vedtas. I forskriftens 4 angis en rekke begrensinger i adgangen til å etablere løyper. Snøscooterløyper skal ikke Side 10 av 46

11 a) stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf Pbl 11-6 og b) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. c) kreve terrenginngrep. Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traseer regnes ikke som terrenginngrep og kan tillates. d) legges i skredutsatt områder eller bratt terreng. Særskilte hensyn i planprosessen: I 3 i forskriften angis en rekke forhold/interesser som kommunen skal ta hensyn til i planarbeidet: Støy Ulemper for friluftsliv Bolig- og hytteområder Kulturminner og kulturmiljø Sikkerhet for de som kjører, og andre. Krav til utredning: I planprosessen for avklaring av tillatt arealbruk stilles det en rekke krav til utredninger. Disse kravene følger av ulike regleverk: Pbl. Kap 4 i loven angir generelle utredningskrav, herunder krav om planprogram og planbeskrivelse. Naturmangfoldloven: De miljørettslige prinsipper i kapittel II i loven skal legges til grunn ved alle beslutninger som berører natur. Forvaltningsloven: Loven stiller krav til at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før et vedtak fattes, jf 17. I tillegg til utredningskrav som alltid skal utfylles i en planprosess, angir forskriftens spesifikke krav til utredninger. Kommunen skal i planforslaget: Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet. Kartlegge og verdsette friluftsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen. Videre skal kommunen utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i Plan- og influensområdet. Utredningen skal fremgå av planbeskrivelsen når planen sendes på offentlig ettersyn, jf Pbl 4.2 første ledd. Klage: Kommunens vedtak om å etablere snøscooterløyer kan påklages, jamfør Pbl 1-9. Klageretten gjelder uavhengig av om trase for snøscooterløye er lagt inn kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan, jf forskriftens 6 andre ledd som gjør ett unntak fra Pbl tredje ledd. Innsigelse: Side 11 av 46

12 For myndighet til å fremme innsigelse gjelder reglene i Pbl 5-4. Dette innebærer at berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. I tillegg til innsigelsesgrunnlaget som nevnes i Pbl 5-4, presiseres det i forskriftens 6 tredje ledd at også støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse. En innsigelse mot snøscooterløype kan for eksempel være begrunnet i hensynet til naturmangfold, friluftsliv, kulturminnevern, sikkerhetshensyn, eller at forslaget strider mot begrensinger i forskriftens 4. Ved behandling av innsigelsessaker kan departementet prøve alle sider av saken. Evaluering av ordningen: Kommuner som deltar i forsøket, plikter å medvirke til evalueringen av forsøket ved å opplyse om forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres, og gjøre plandokumenter og annet materiale tilgjengelig. Kommuner plikter å føre register over ulykker og brudd på forskriften her og på lov 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter som kommunen blir kjent med. Vurdering: Etter at kommunestyret har vedtatt forskriften vil videre arbeide være avhengig av hvor mange løype traseer, som skal være med i prøveordningen i Flesberg kommune. I utgangspunktet anbefaler klima- og miljøverndepartementet at kommunen foretar en revisjon av kommuneplanen, men ettersom Flesberg kommune sin kommuneplan nå ligger hos samme departement til endelig avgjørelse, så vil det trolig å være uaktuelt å starte på nytt med en ny revisjon. Dersom det skal være flere løyper i Flesberg, så må dette skje gjennom en kommunedelplan (arealplan).å utarbeide en slik plan er ett meget omfattende og ressurskrevende arbeide. Dersom det holder med en løype (dep. setter ingen begrensning på hvor lang denne kan være), så kan dette løses gjennom en reguleringsplan. En reguleringsplan skal utarbeides i hht Pbl sine bestemmelser og krever bla en omfattende vurdering og høringsrunde, men vil allikevel være det enkleste alternativet. Ordføreren har allerede tatt initiativet til å kalle inn til ett møte for interesserte på Lyngdal gamle skole, for å lodde interessen. Teknisk sjef har også allerede utarbeidet ett anbudsgrunnlag for å gå ut med i en minikonkurranse til arkitekter/konsulenter, men før det kan gjøres, må omfanget av planarbeidet avklares. Saken legges med dette frem til politisk behandling Side 12 av 46

13 FLESBERG KOMMUNE Forprosjekt - Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2011/416 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /14 administrasjonsutvalget /14 formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: Flesberg kommune deltar i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver m.h.t. renovasjon i tråd med forutsetninger og beskrivelse i saksframlegget. Behandling i komiteen for plan, næring og ressurs : Representanten Klev fremmet forslag om at Flesberg kommune trekker seg ut av samarbeidet og heller fortsetter etablert samarbeid med Rollag og Nore- og Uvdal kommuner. Ved votering ble Klev sitt forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i komiteen for plan, næring og ressurs : Komiteen for plan, næring og ressurs anbefaler at Flesberg kommune trekker seg ut av samarbeidet og heller fortsetter etablert samarbeid med Rollag og Nore- og Uvdal kommuner. Behandling i administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at rådmannens anbefaling vedtas. Anbefaling i administrasjonsutvalget : Flesberg kommune deltar i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver m.h.t. renovasjon i tråd med forutsetninger og beskrivelse i saksframlegget. Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Vedtak / Anbefaling i formannskapet : Flesberg kommune deltar i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver m.h.t. renovasjon i tråd med forutsetninger og beskrivelse i saksframlegget. Side 13 av 46

14 Vedlegg: Mulighetsstudie (vedlegg til k.sak 32/11) Rapport forprosjekt: Rapport fra forprosjekt Saksopplysninger: En mulighetsstudie ble utarbeidet i perioden juni desember 2010 på oppdrag fra Kongsbergregionen. Oppgaven i mulighetsstudien gikk ut på å besvare følgende spørsmål, stilt av regionens rådmannsutvalg: 1. Hva kan kommunene samarbeide om innen renovasjon og avfallshåndtering/ behandling? 2. Hvilken organisatorisk form kan samarbeidet ha? Studien konkluderer med at kommunene kan samarbeide om alle trinn i avfallets verdikjede og på alle de områder der kommunene har, eller kan ha, oppgaver knyttet til avfall og renovasjon. Ved å inngå et formalisert og langsiktig avfallssamarbeid vil kommunene bli bedre i stand til å utvikle sine avfallstjenester i takt med behov og tekniske muligheter, opptre med tyngde i markedet for avfall og renovasjon, tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og bygge et sterkt fagmiljø. Det konkluderes videre, i mulighetsstudien, med at samarbeidet kan ha forskjellige former, men at interkommunalt selskap (IKS) vil være den mest hensiktsmessige formen ut fra kommunenes behov og interesser. Mulighetsstudien var grunnlaget for at det ble fremmet en sak til politisk behandling i alle de syv samarbeidende kommuner i Kongsbergregionen. Og det ble gitt en tilslutning til at kommunene sammen skulle fortsette arbeidet med samarbeid om renovasjon/avfallshåndtering som ambisjon. Men da gjennom å gjennomføre et forprosjekt for ytterligere konkretisering. Flesberg kommunestyre behandlet sak om forstudie (mulighetsstudie) i møte , under sak 32/11, og fattet følgende enstemmige vedtak: Flesberg kommune deltar i forprosjekt «Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen» og forutsetter at forprosjektet gjennomføres i h.h.t. vedlagt plan. Forprosjektet er gjennomført i Og bygger altså videre på resultater fra forstudie utført av Rambøll i 2010 (og fra kartlegging utført av Asplan Viak i 2009). Hensikten med forprosjektet har vært å utrede muligheter og forutsetninger for en vellykket etablering av en felles avfallshåndtering for hele regionen, og å tilrettelegge for etablering av en slik felles interkommunal avfallshåndtering. Sentralt i denne utredningen står vurderingen av kostnader og mulighetene for systemeffektivisering ved å se hele Kongsbergregionen som ett avfallsområde. Det har også vært viktig å få fram konsekvenser og muligheter for alle berørte parter slik som eiere, ansatte, leverandører og brukere av kommunal renovasjon. Forprosjektrapporten anses å stadfeste konklusjonene i forstudiet, og anbefaler altså å etablere et interkommunalt samarbeid knyttet til avfall/renovasjon. Av de foreslåtte samarbeidsmodeller i rapporten, anser rådmennene i Kongsbergregionen det som mest aktuelt å gå videre i en form der dagens IRMAT oppløses, og at Kongsbergregionens kommuner sammen danner et nytt selskap. Det er sett som ønskelig at Sauherad og Bø kommuner også deltar i et slikt selskap (eierkommuner i IRMAT). Rådmennene i Kongsbergregionen legger altså til grunn alternativ 4 i forprosjektrapporten (s. 48) som det aktuelle alternativ. Men det er i arbeidet i etterkant av forprosjektet anført argument som kan aktualisere aksjeselskap som relevant alternativ selskapsform. Kongsbergregionens rådmenn legger derfor til grunn at det i neste fase skal vurderes på nytt om den konkrete selskapsform bør være IKS eller AS. Rådmennene i Kongsbergregionen forutsetter uansett at et nytt selskap overtar alle deler av kommunens oppgaver knyttet til dette ansvars- og oppgaveområde. Det har vært gjennomført aktivitet knyttet til å etablere kontakt med de kommunene på eiersiden i IRMAT som ikke er medlemmer i Kongsbergregionen. Og Kongsbergregionens Side 14 av 46

15 vurdering etter de foreløpige drøftinger, er at det synes å være interesse for samarbeid fra disse kommunene. Og da dertil et mulig grunnlag for etablering av samarbeid mellom 9 kommuner. I etterfølgende arbeid har det fremkommet at det er behov i kommunene for politisk avklaring/forankring før evt. ny fase. Denne saken representerer således et initiativ til oppfølging i tråd med dette (jfr. vedtak i Rådet for Kongsbergregionen , sak 066/13), og der tema for beslutning i kommunene er å avklare tilslutning til, og deltagelse i, en slik videre fase. Denne neste fase er tenkt å forberede nytt beslutningspunkt i kommunene, der den evt. praktiske etablering av ny virksomhet kan realitetsbehandles. Altså bes kommunen nå ta stilling til hvorvidt man ønsker delta i videre arbeid med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunenes oppgaver mht renovasjon. Dersom kommunene vedtar slik tilslutning vil rådmennene i de deltagende kommuner sammen organisere arbeidet i neste fase. Og ha ansvar for at det på senere tidspunkt fremmes ny sak til behandling i kommunene der evt. grunnlag for videre samarbeid er dokumentert og forutsetninger for etablering av nytt selskap klargjort. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken, og vil anbefale at Flesberg kommune deltar videre i arbeidet med å etablere et nytt felles selskap for å ivareta kommunens oppgaver innenfor renovasjon. Side 15 av 46

16 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 231 Saksmappe 2014/30 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw Endring av barnehagepriser MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Følgende oppholdspriser i kommunale barnehager gjøres gjeldende fra og med 1. mars Prisen er pr måned og det betales for 11 måneder. Kostprisene og søskenmoderasjon forblir uendret. 5-dagersplass: kr 2 405,- (gml pris 2 360,-) 4-dagersplass: kr 2 160,- ( gml pris 2 120,-) 3-dagersplass: kr 1 802,- (gml pris 1 768,-) 2-dagersplass: kr 1 441,- (gml pris 1 414,-) 2. Pris på ekstradag i barnehagen sidestilles med pris på tilfeldig dag på SFO. Prisendringen gjøres gjeldende fra og med 1. mars Ekstradag: kr 250,- (gml pris 160,-) Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 1. Følgende oppholdspriser i kommunale barnehager gjøres gjeldende fra og med 1. mars Prisen er pr måned og det betales for 11 måneder. Kostprisene og søskenmoderasjon forblir uendret. 5-dagersplass: kr 2 405,- (gml pris 2 360,-) 4-dagersplass: kr 2 160,- ( gml pris 2 120,-) 3-dagersplass: kr 1 802,- (gml pris 1 768,-) 2-dagersplass: kr 1 441,- (gml pris 1 414,-) 2. Pris på ekstradag i barnehagen sidestilles med pris på tilfeldig dag på SFO. Prisendringen gjøres gjeldende fra og med 1. mars Vedlegg: Ekstradag: kr 250,- (gml pris 160,-) Side 16 av 46

17 Saksopplysninger: 18. desember 2013 publiserte Utdanningsdirektoratet på sine nettsider at makspris for foreldrebetaling fra 1. januar 2014 er kroner pr måned og kroner per år for en heltidsplass. Betaling for kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen. Det er ingen endring mht søskenmoderasjon. Flesberg kommune vedtok i desember-13 i sitt gebyrregulativ kr 2 360,- for heltidsplass ( 5 dg pr uke) fra 1. januar-14. Denne prisen var i samsvar med den forrige regjerings forslag til makspris. Det betales for 11 måneder, juli er betalingsfri. Vurdering: Flesberg kommune har hatt praksis for å følge makspris når det gjelder betaling for barnehageopphold. Det er en differanse på kr 45,- pr mnd mellom Flesberg kommunes vedtatte pris pr januar 2014 og makspris. Det er ca 100 heltidsplasser i bruk i kommunale barnehager. Dersom en øker prisene til makspris fra og med mars utgjør dette en økning i inntekt på ca kr ,- i Økningen er på 1,9 % og rådmannen foreslår at oppholdsprisene de ulike dagene økes med samme prosentsats, mens kostprisene ikke endres. Rådmannen vurderer dette som en liten økning for hver av familiene det gjelder, men som en viktig inntekstsøkning for kommunale barnehager. Rådmannen ønsker samtidig å sidestille pris for en ekstradag i barnehagen med pris på en tilfeldig fridag på SFO. Det er ingen grunn til at foresatte skal betale ulik pris for samme type tjeneste. Rådmannen opplyser at det er sjelden at ekstradag i barnehagene blir etterspurt og /eller tildelt, men foreslår å øke prisen på tilfeldig dag i barnehagen slik at den blir lik tilfeldig fridag på SFO. Side 17 av 46

18 FLESBERG KOMMUNE Godkjenning av midlertidig drift av Svene barnehage. Lampeland Arkiv A10 Saksmappe 2014/41 Avd Oppvekst- og kulturetaten Saksbehandler Ann Mari Stjernløw MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for livsløp og kultur /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Godkjenning etter gjeldende lovverk av midlertidig drift i forbindelse med utbygging av Svene barnehage delegeres til rådmannen. Godkjenning skal gjøres før oppstart i den midlertidige barnehagen. 2. Barnehagens vedtekter og andre styringsdokumenter skal gjelde i den midlertidige driften. Behandling i komiteen for livsløp og kultur : Det ble informert om at Svene barnehage skal være på gamle Flesbergheimen i byggeperioden. Komiteen foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Vedtak / Anbefaling i komiteen for livsløp og kultur : 1. Godkjenning etter gjeldende lovverk av midlertidig drift i forbindelse med utbygging av Svene barnehage delegeres til rådmannen. Godkjenning skal gjøres før oppstart i den midlertidige barnehagen. 2. Barnehagens vedtekter og andre styringsdokumenter skal gjelde i den midlertidige driften. Vedlegg: Saksopplysninger: I denne saken ønsker rådmannen å avklare myndighet knyttet til godkjenning av midlertidig barnehage i Svene. I økonomiplanen ble utbygging av Svene barnehage behandlet. Det ble satt av 11 mill. i investeringsbudsjettet for 2014 inkl. midlertidig løsning. Arbeidet med utbyggingen er i rute. En er også godt i gang med arbeidet med å finne midlertidig løsning av drift og plassering av barnehage. Den må være på plass innen utbyggingen starter. I utgangspunktet var midlertidig barnehage tenkt å være i drift fra august Dersom siktemålet om ferdigstillelse av ny 3 avdelings-barnehage innen skal nås, må en Side 18 av 46

19 midlertidig løsning være på plass allerede i mars, da byggestart er fremskyndet. En har sett det som viktig for alle involverte å prøve å finne en midlertidig ordning i Svene. Dette fordi at det praktiske i hverdagen blir mest mulig likt, samt at nærområdet som er kjent, kan brukes med barna. Løsninger som er under vurdering, eller har blitt vurdert: -Sør-Svene grendehus. Befaring er gjennomført. -Barnehagebrakker på parkeringsplass v/ Svene fotballbane. Møtet med styret i Svene IL er avholdt. -Solvoll -Flesbergheimen Uansett valg av midlertidig løsning må den godkjennes etter ulike lovverk. Blant annet Lov om barnehager, Forskrift om miljørettet helsevern og Plan og bygningsloven. 10-Godkjenning i Lov om barnehager sier blant annet at det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf 1,1a og 2. Flesberg kommune har hatt som praksis at godkjenning av barnehager foretas av kommunestyret, og denne myndigheten er ikke delegert. Lovverket hindrer ikke at godkjenning av barnehager, herunder midlertidig drift, kan foretas administrativt. Dette gjøres bl.a. i Kongsberg kommune. Vurdering: En stram og fremskyndet tidsplan m.h.t. midlertidig drift og plassering av Svene barnehage gjør at rådmannen ønsker at godkjenning i denne saken foretas administrativt. Godkjenningen etter de ulike lovverk vil gjøres før barnehagens oppstart. En midlertidig barnehage i perioden mars-desember 2014 vil ikke ha bygningsmessig samme standard som et ordinært barnehagebygg. Det blir heller ikke opparbeidet uteområde på lik linje med et ordinært uteområde i en barnehage. Rådmannen vil allikevel sørge for nødvendig sikkerhet og god drift både for barn/foresatte og ansatte, samt ivaretakelse av barns ulike funksjonsnivå. Barna skal ha mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfulle opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Uansett valg av løsning ser en for seg å bruke eksisterende, eller deler av eksisterende uteområde i Svene barnehage. En ser det som naturlig at dagens vedtekter og plandokumenter er gjeldende slik at en kan oppfylle barnehagelovens og rammeplanens krav. Valg av midlertidig løsning må gi rom for at det er plass til nye barn som ønsker plass fra august 2014 (søknadsfrist er 1. mars), og bemanning må ansettes i samsvar med økt antall plasser. Bemanning frem til august vil være som i dag. Rådmannen ser det som viktig for foresatte, ansatte og ikke minst barna at den midlertidige løsningen er den samme i hele perioden mars-desember. Etter rådmannens vurdering er det viktig i denne saken at godkjenningen kan foretas administrativt av hensyn til tidsplanen for utbygging og etablering av midlertidig løsning. En administrativ godkjenning av en midlertidig drift og plassering av Svene barnehage vil gjøres i forhold til aktuelle lover og forskrifter og den skal foreligge før oppstart i midlertidig barnehage. Det kan være aktuelt å vurdere delegasjon av denne sakstypen når kommunens delegasjonsreglement skal opp til revidering (vår 2014). Side 19 av 46

20 FLESBERG KOMMUNE Etablering av IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen Lampeland Arkiv 026 Saksmappe 2013/658 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak administrasjonsutvalget /14 formannskapet /14 kommunestyret /14 Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kommune vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift. 2. Vedtekter for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift godkjennes. 3. Samarbeidsavtalen godkjennes. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt. 11 Behandling i administrasjonsutvalget : Administrasjonsutvalget foreslår enstemmig at rådmannens forslag vedtak: Anbefaling i administrasjonsutvalget : 1. Flesberg kommune vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift. 2. Vedtekter for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift godkjennes. 3. Samarbeidsavtalen godkjennes. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt. 11 Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 1. Flesberg kommune vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift. 2. Vedtekter for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift godkjennes. 3. Samarbeidsavtalen godkjennes. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt. 11 Vedlegg: 1. Oversikt regional IKT-samarbeid Kongsbergregionen Rapport videre driftssamarbeid utredning fase 2 3. Vedtektsforslag for interkommunalt samarbeid i Kongsbergregionen om IKT-drift 4. Samarbeidsavtale endelig forslag 5. Struktur for tjenestekatalog Side 20 av 46

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune.

Saksmappe 2013/381 Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. FLESBERG KOMMUNE Lampeland 20.01.2014 Arkiv K01 Saksmappe 2013/381 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Flesberg kommune. MØTEBEHANDLING:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, møterom 4 Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

" Nore og Uvdal kommune

 Nore og Uvdal kommune " Nore og Uvdal kommune SÆR UTSKRIFT Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 03.01.2014 H11 2013/1133 Rådmann Vidar Torgersen Vestre Viken HF. ldefaserapport. Høring. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:25 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Niri Baklid Wenche Låg Breivik

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 05.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Meldinger, 5.2.14 PS 2/14 Endring

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Sigrunn Seltveit, Lars Erik Emrud, Øystein Morten og Ingunn Aarvelta

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Sigrunn Seltveit, Lars Erik Emrud, Øystein Morten og Ingunn Aarvelta Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann,

Detaljer

1. Namsskogingen Namsskogan kommune 2. Hva er Namsskogan kjent for? Reindrift Foto: Kjartan Trana Autorisert rovdyrsenter i 2012 Foto: Kjartan Trana Bevaring av fjellrev Informasjon, formidling

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 06.02.2014 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/14 Forskrift om kommunalt forsøk med Oddvar Garås snøscooterløyper

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: 25.04.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet foregår på Flesbergtunet. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 5/12

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune

Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Hemnes kommune Fastsatt av Hemnes kommunestyre 11.02.2014. Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG kl. 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: ONSDAG 06.09.2017 kl. 09:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det

Detaljer

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES

VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Arkivsak-dok. 14/00528-5 Saksbehandler Håkon Økland Arkivkode: --- Møtedato VEDTAK OM PLANSTART ETABLERING AV SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING I HEMNES Rådmannens innstilling: Hemnes formannskap

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-11 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Anette Lislelid Sevlejordet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: kl. 17:00 - Frammøte Orienteringer Spørretime Orienteringer fra ordføreren Saksliste

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Detp 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/5580-4 Ingvill Dahl Håpnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Kommunalt forsøk med snøscooterløyper 2014-2018 for Åsnes kommune. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Åsnes formannskap,

Detaljer

Høring - Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel - stier og løyper i Tydal kommune

Høring - Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel - stier og løyper i Tydal kommune Adresse: Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL Telefon: 73 81 59 00 Epost: postmottak@tydal.kommune.no Høring - Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel - stier og løyper i Tydal kommune Vedtatt i formannskapet

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /14 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 16.09.2014 154/14 Endringer i Lov om motorferdsel i utmark. Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring. Høring

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling

Svar på høring om endring i lov om motorferdsel i utmark Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201307567-9 Arkivkode:---/K01 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Christer Michaelsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 16.09.2014 Svar på høring om endring i lov om motorferdsel

Detaljer

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING

ENDRING I LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK MED FORSKRIFT - HØRING SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Kari Solibakke Klev, Øivind Høimyr, Anne Berit Ravnås, Eilev Bekjorden, Anne H Simensen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Kari Solibakke Klev, Øivind Høimyr, Anne Berit Ravnås, Eilev Bekjorden, Anne H Simensen FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresal, Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 - Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Tom Roger Svendsrud Jon Olav

Detaljer

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Nærmere om de foreslåtte saksbehandlingsreglene for etablering av snøscooterløyper Av Eivind

Detaljer

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak:

Saknr. 14/ Saksbehandler: Rune Hoff. Innstilling til vedtak: Saknr. 14/7684-2 Saksbehandler: Rune Hoff Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring - forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte settes. SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte settes. SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 13.02.2014 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Det gjennomføres inntil 30 minutters offentlig spørretime før kommunestyrets møte

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 - MERK TIDEN!

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 - MERK TIDEN! Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:00 - MERK TIDEN! Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato

Postboks 8013 Dep Arkiv K OSLO Saksbehandler Bjørn Tore Bækken Direkte telefon Telefaks Dato Trysil kommune Plan-, bygg- og miljøavdelingen Klima- og miljøverndepartementet Vår ref. 2014/2753-20528/2014 Att. Hege Feiring Deres ref. Postboks 8013 Dep Arkiv K01 0030 OSLO Saksbehandler Bjørn Tore

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: kl. 17:00 19:50 HOVEDUTSKRIFT Frammøte Spørretime Siste nytt ved ordfører Saksliste Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: kl. 08:00 12:10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av leder Anne Berit Ravnås.

HOVEDUTSKRIFT. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. Møtet ble ledet av leder Anne Berit Ravnås. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: kl. 13:00-15:45 Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Ingunn Garaas Ole

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE 2014-2018 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 2 Bakgrunn... 2 2.1 Formålet med planarbeidet... 2 2.2 Kommuneplan... 2 2.3

Detaljer

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 28.11.2013 kl. 13:00 28.11.2013: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/ Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Nesset kommune Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2009/1176-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 82/13 22.08.2013 Motorferdsel i utmark - Forsøksordning med

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 13.02.2014 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 12/1025 FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPENE

Detaljer

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING

SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING SNØSKUTERLØYPER FOR FORNØYELSESKJØRING MULIGHETER OG BEGRENSINGER ved FORSLAG TIL ENDRING MOTORFERDSELSLOVEN Øystein Lorentsen Seniorrådgiver Fylkesmannen I Nord-Trøndelag Reindriftskonferanse Steinkjer

Detaljer

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper

Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper Planprogram for Våler kommunes arbeid med reguleringsplan for snøscooterløyper. Arbeidet gjøres med grunnlag i Det Kongelige Klima- og Miljødepartementet stortingsproposisjon 35 L (2014-15) og endringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 054-2014 VESTRE VIKEN HF AVHENDING AV LIER SYKEHUS TRINN 2, GNR. 95, BNR. 14, 19 OG DEL AV 131 I 0626 LIER KOMMUNE

Detaljer

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram.

Forsøk med snøscooterløyper - kommunedelplan. Godkjenning av planprogram. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/25 10.06.2014 Planutvalet 14/90 19.06.2014 Kommunestyret Arkivref: 2014/235-32 Saksbeh.: Lars Gangsei, Avdelingsingeniør Avdeling: Plan- og næringsavdelinga

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID

LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID Oslo, 20. februar 2015 LOVFORSLAG OM KOMMUNALE SNØSCOOTERLØYPER UHOLDBAR PÅSTAND OM GRUNNLOVSSTRID 1 SAMMENDRAG Den 11. februar 2015 var det høring i energi- og miljøkomiteen om endringer i lov 10. juni

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE

UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE Arkivsaksnr.: 13/646 Arkiv: H21 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 07.05.2013 21/13 Eldrerådet 06.05.2013 58/13

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset. Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Frammøte Spørretime Siste nytt ved ordfører Saksliste Følgende

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 16.02.2012 kl. 17:00. Orientering:

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 16.02.2012 kl. 17:00. Orientering: FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 16.02.2012 kl. 17:00 Orientering: Rådmannen vil orientere om kommunens planressurser og hvilke utfordringer kommunen har

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger

Styret ved Vestre Viken HF 021/2011 03.03.11 Trykte vedlegg: 1. Oversikt over tidligere utredninger Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse 25.02.11 Bård Rasch Haugen Oppdragbeskrivelse Mulighetsanalyse for oppgradering/utvidelse Drammen sykehus Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 07.05.2013 Fra saksnr.: 28/13 Fra/til kl. 17:00 17.20 Til saksnr.: 30/13 Møtested: Formannskapssalen Utvalgets

Detaljer

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket

Forsøk med etablering av løypenett for snøskuter i Rana kommune. Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket for snøskuter i Rana kommune Orientering om bakgrunn og rammer for forsøket Formålet med ordningen Skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Høringsuttalelse - forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Det kongelige klima- og miljødepartement Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 19.09.2014 Ekspederes kun per e-post: postmottak@kld.dep.no Vår ref. 14/4758 6 Deres ref. 14/523 Ansvarlig advokat Bjørn Terje Smistad

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: kl. 17:00 18:30

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: kl. 17:00 18:30 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: kl. 17:00 18:30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud Jon

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 23.10.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Hjemmehjelpstandard erstattes med individuelt Tom

Detaljer

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen

Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen Vågå kommune Teknisk Klima- og Miljødepartementet Pb. 8013 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Att. Hege Feiring Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2013/493/16/ Laila Nersveen 08.09.2014 61293615 Bruk

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune

REGULERINGSPLAN SNØSCOOTERLED, PLANID 2014001, ÅSNES KOMMUNE. arkitektbua as i samarbeid med åsnes kommune PLANPROGRAM Planen skal ha bestemmelser for bruken av løypene og i det minste inneholde regler om kjørefart og tidsrom for kjøring. Utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold. (Naturmangfoldsloven

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører. PS 4/11 Søknad om fritak fra boplikt Gunnar Grette PS 5/11 Forprosjekt Felles avfallshåndtering i FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/11 Søknad om fritak fra

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested:, Flesbergtunet Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested:, Flesbergtunet Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested:, Flesbergtunet Dato: 02.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Anne Berit Ravnås Ole Helge Sønåsen Robert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 18:55 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 03.11.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/11 Klage - motorferdsel utmark snødekt mark 2011-2012 Jon Olav Berget PS

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 12-19 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 13:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper.

Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Planprogram for utarbeidelse av en reguleringsplan for snøscooterløyper. Grunnlag for planprogrammet Høringsbrev av 10.07.2014 fra Det Kongelige Klima- og Miljødepartement om forslag til endringer i lov

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: kl. 13:00-15.10 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Eilev Bekjorden Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Brynjulf

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Styremøte 67/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte 67/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 09.12.2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen /Frode Instanes Direkte telefon: 32861125 Idéfase nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 67/2013 16.12.2013 Vedlegg 1. Protokoll

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1693

Ørland kommune Arkiv: /1693 Ørland kommune Arkiv: 044-2009/1693 Dato: 01.06.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Delegasjon etter endret plandel

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 24.05.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2013/122 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan for stier og løyper i

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv

Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper. Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Motorferdsel i utmark nye regler for fastsetting av snøskuterløyper Marit Birkeland, seksjon for friluftsliv Miljødirektoratets rolle motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2013/3572-4 Saksbehandler: Aksel Håkonsen Saksframlegg Høring på forslag til endringer i motorferdselsforskriften samt invitasjon til deltakelse i

Detaljer