ÅRSRAPPORT Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

2 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå stor rekruttering slik at medlemstallene øker og aktivitetstilbudene drives på en slik måte at de fremstår som attraktive for å bygge kameratskap og idrettsglede. Man kommer ikke utenom Bueskytterne sin inntreden i klubben. Henrik Wallumrød gikk helt til topps i Norgesmesterskapet, en stor prestasjon. Bueskytterne har etablert seg godt i klubben og bidrar i stor grad. Allidretten har i 2011 vært gjennomført som egen gruppe med forskjellige aktiviteter fra uke til uke. Skidag for mange av skolene i Kongsberg er gjennomført. Reserven har tilrettelagt for Skidag for skoler og SFO også i år. Dette setter skolene stor pris på og er med å fremme skiidretten i Kongsberg. SFO-barn hadde skidag med ca 300 unger i skoleferien der også vår Hovedsponsor gjennom mange år, Sparebank1 Kongsberg, også medvirket til opplegget. Skistadion bidrar til bedre folkehelse i Kongsberg. Vinteren 11/12 var det mye folk i alle aldre i løypene, både i helgene og i ukedagene. IL Skrim bidrar med dette anlegget til å gjøre en stor samfunnsnytte. Fotballgruppa har stor bredde med mange lag i junioravdelingen. Oppslutningen rundt voksenfotballen er også økende og det er gledelig at både A og Jr er bærekraftige lag. Utfordringene ligger i å ta vare på enda flere spillere i alderen år og å starte egne jentelag på alle alderstrinn. Håndballgruppa er fortsatt en av de største gruppene i region sør av håndballforbundet der mange av de aldersbestemte lagene gjør det svært godt i sine serier. For de som vil noe mer er det tilrettelagt for samarbeid med andre klubber i Buskerud. 1. divisjonslaget har etablert seg øvre halvdel på tabellen og forutsetningene for å skape seg en solid plattform for å ta vare på gode talenter er tilstede. Det ble i 2011 gjennomført en strategisamling på Lampeland Hotell der alle gruppestyrene og ressurspersoner som er opptatt av klubben deltok. Temaene hadde fokus på hvor er vi som klubb, hvor skal vi og hvordan komme dit. Arbeidet følges opp med ny samling i Det er godt å komme sammen, være sammen, jobbe sammen på vei mot en helhetlig klubb.

3 2 ORGANISASJON 2.1 IL Skrim hovedstyre Leder: Bjørge Kleppe Nestleder: Vegar Johansen Informasjon: Anne Gro Kjørstad Sekretær: Kai Petter Hogstad Planer og Personell: Vegar Johansen Marked: Kasserer: Elin Stevning Tollefsen Regnskap Grete Reidun Ekra Hedenstad Eiendomsbestyrer Asmund Henriksen Allidrett: May-Linn Andersen Eli Jensen Johansen har hatt oppgaven med medlemsregisteret. 2.2 Bueskyttergruppa Styret i bueskyttergruppa har siste år bestått av: Leder: Kåre Kristiansen Sekretær og kasserer: Wenche Pedersen, Styremedlem: Henrik Hansen Wallumrød Styremedlem: Odd Pedersen Styremedlem: Kim Rune Einvik 2.3 Skigruppa Styret i skigruppa har siste år bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Are Bråthen Lene Flesseberg Line Berget Anne Guro Lunde Anita Løvli Runar Sand 2.4 Håndballgruppa Styret i håndballgruppa har siste år bestått av : Leder: Hanne K. Bakkerud Info-sansvarlig: Jan Arild Eng Sportslig Leder: Helge Trollerud (fra juli 2011) Styremedlem: Roald Henning Hansen Styremedlem: Mona Løver Kasserer / Økonomi: Kari Nora Gran Lotteriansvarlig: Toril Vaadal Medlemsregister: Marit Thorsen Arrangement: Lorentz Kolstad Marked: Bjørn-Ole Øien Drift og Anlegg: Geir Skogen Materialforvalter: Erling og Kristin Korvald

4 Fra oktober 2011 har følgende personer deltatt i det som er etablert som Breddehåndballens arbeidsutvalg / styre i tillegg til håndballgruppas styret; Leder: Kent Harald Kulleseid Informasjon / sekretær: Rebecca Klevstad /Vibeke Klevstad Kasserer / Økonomi: Ingunn Bråthen Lotteriansvarlig: Ove-Reidar Moen Medlemsregister: Lene Johnsen Drift og Anlegg: Ove Reidar Moen Sportslig utvalg: Nina Helgesplass, Kristin Jensen, Håvard Fjukstad, Lisbeth Olafsen, Trude Haug Valgkomite; Oddveig Jenssen og Karianne Hovden Dommere; Vegard Lillebuen, Kent Harald Kulleseid, Ole-Johnny Ulleberg 2.5 Fotballgruppa Styret i bueskyttergruppa har siste år bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Bjørge Kleppe Stein Aasland Elin Stevning Tollefsen Bente Stakkestad Morten Henriksen Grete Amundsen Helge Næsset Rune Kjørstad Richard Ekra Det er gjennomført 7 møter i VISJON OG VERDIER Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene. Samfunnet endrer seg stadig raskere og påvirker klubbens behov og muligheter til å utvikle seg for fremtiden. Ungdommen setter stadig høyere krav til tilbudene og mulighetene for å utvikle seg videre til å bli så gode som de selv vil. Skrim må være forberedt på disse endringene, og legge til rette for idrett på de aktives premisser. Skrim ønsker å fortsette utviklingen med blant annet å: - Stimulere til mer og bedre aktivitet - Øke antall aktive i laget slik at det er et tilbud til alle, også de nest beste. - Beholde ungdommene også når de er blitt voksne, som aktive, trenere, ledere eller støttepersoner.

5 - Øke antall frivillige i laget, hvor alle er like viktige. - Utvikle Skrims helhetlige profil Dette er det stor enighet om, og det er derfor nødvendig og viktig å markedsføre budskapet til ledere, trenere og foreldre. Skrim skal være en klubbstyrt klubb. Realistiske mål er viktig, å nå målene er enda viktigere. Dette krever hardt arbeid, pågangsmot, lojalitet, ydmykhet og ikke minst at alle drar i samme retning, samtidig. Det er viktig å videreutvikle IL Skrim i riktig retning, og ha som målsetting om stadig å bli bedre på alle områder. Det er ikke slik at enkeltpersoner, det være seg trenere, ledere eller utøvere, over lengre tid vil føre laget vårt videre. Det er helheten og klubben som organisasjon, og ikke minst Skrims leveregler som må ligge til grunn og være det styrende. Til slutt vil vi takke alle for den fantastiske innsatsen som svært mange har utført som ledere, trenere, foreldre og alle de som uten direkte tilknytning til den aktive idretten har sørget for at våre barn og unge kan ha et allsidig idrettstilbud. Ingen nevnt, ingen glemt. For IL Skrim, Hovedstyret Bjørge Kleppe 4 WEB OG INTRANETT Det har i 2011 blitt jobbet frem nye WEBSIDER og intranettsider. Dette er viktige bidrag til å samle informasjon og informere. Intranettsidene skal være vår felles dokumentbank slik at våre egne arkiv kan samles på ett sted. Intranettløsningen er klar og vil bli tatt i bruke så snart opplæring er gitt. De nye websidene er oppe og går allerede. Ta i bruk sidene og hold dere oppdatert 5 REPRESENTASJON Medlem Dommerkomité Buskerud fotball: Kongsberg Idrettsråd: Kongsberg Idrettsråd, varamedlem: Rune Kjørstad Morten Henriksen Vegar Johansen 6 MEDLEMMSINFORMASJON Pr Pr Pr Pr Pr medlemmer 1235 medlemmer 1213 medlemmer 1406 medlemmer 1523 medlemmer

6 Medlemmene er registrert på kjønn og alder slik pr : Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Medlemmer Medlemmene er registrert på kjønn og alder slik pr : Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Medlemmer Fordeling pr gruppe pr : Hovedgruppa 656 Bueskytterne 19 Håndballgruppa 311 Fotballgruppa 288 Skigruppa 249 Flere medlemmer driver med flere idretter og det er positiv allsidighet! 7 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND Norges Fotballforbund Norges Håndballforbund Norges Skiforbund Norges Bueskytterforbund 8 HEDRING IL Skrim har følgende æresbevisninger. Innsatspremie Hederstegn Æresmedlem Utmerkelsen deles ut årlig, på årsfesten eller årsmøtet. Følgende ble hedret: Innsatspremie Navn Gruppe Nette Søia Fotball Lars Dalen Fotball Ingvill Pladsen Fotball Brita Faanes Ski Stian Antonsen Ski Lorentz Kolstad Håndball Eli Borge Håndball Beate Bjerke Håndball Mette Rørås Håndball Jon Håvard Askeland Håndball Roald Henning Hansen Håndball Geir Skogen Håndball

7 Hederstegn Navn Jon Løver Øivind Bekkevar Gruppe Fotball Skrim Jan Bøhn ble hedret av Buskerud idrettskrets som Årets Ildsjel Utdelingen fant sted i Drammens teater februar Bjørge Kleppe mottok Norges fotballforbunds honorære lederstipend i Henriette Bakkerud fikk tildelt Buskerud Fylkeskommunes idrettsstipend for 2010 under utdeling i Drammen Teater februar Christine Johansen, Henrik Johansen og Henriette Bakkerud ble tildelt ungdomsstipend fra Kongsberg Idrettsråd på årsmøtet i KIR februar ANLEGG Det anlegget som har hatt mest fokus gjennom hele 2011 er det anlegget som ikke er i bygget ennå, nemlig Treningshallen som skal på plass i Skrim Idrettspark Kongsgårdsmoen. Fotballanlegg for øvrig og skianlegg har i store trekk blitt driftet som tidligere år, men man har valgt bort større vedlikehold på Skrimsletta i påvente av avvikling og evt flytting til Skrim Idrettspark. SB1s gavefond ga Skrim til hjertestartere for Heistadmoen Skistadion, Skrimsletta og Skrimhallen. Alle disse er på plass og kurs gjennomført. I samsvar med årsmøtevedtak i IL Skrim er lysløypa i Saggrenda som Skrim eide 50/50 med KVS demontert av KVS. Leieavtalen for bruk av grunnen som løypa går på med Statens Skoger er mellom Skrim og Statens Skoger. Denne utløper i Skrim vil varsle grunneier om at vi ikke ønsker forlengelse. 9.1 Heistadmoen Forvaltning. Avtalene med Forsvaret har blitt videreført. Ved anskaffelse av snøscooter søkte vi kommunen om årlig driftstilskudd. Dette ble imøtekommet. Drift kan vel karakteriseres som et normalt driftsår. Vi har hatt faste driftsavtaler for personell til kjøring av løyper, brøyting av parkering og område ved Skistua, renovasjon og for renhold. I tillegg personell til eventuell snøproduksjon. Utleieavtale for ukentlig trening ble signert med Efteløt IL. Kortsiktige utleieavtaler, i hovedsak Skrim-Huken, som er gratisutleie gir mye goodwill, men representerer ganske mye arbeid. Et problem med økende bruk av Skrim-Huken har vært mangelen på adgang til toaletter. Dette har vi løst ved å skifte låsesystem og innføre utlån/utleie-ordning for å avhjelpe problemet. Gratis lån for barnehager, SFO og skoler, et rimelig gebyr for andre. Sponsoravtaler ble i hovedsak fornyet og viser en liten økning. Anleggsmessig ble renn gjennomført meget tilfredsstillende. Det gjelder både NM i hundekjøring (arr. Grenland Hundeklubb), Politimesterskapet på ski (arr. KOPIL) og våre

8 karusellrenn. Vi har fått klarsignal fra Forsvaret at vi kan sette opp belysning langs parkeringsplassen (helikopterplassen). Kostnadskalkyler vil bli innhentet. Vedlikehold. Vedlikeholdet av løypene har alltid vært et samarbeid med Forsvaret. Når det gjelder maskinparken så er status at for tråkkemaskinen øker vedlikeholdsutgiftene fra år til år og vi må være forberedt på at det kan komme store og dyre reparasjoner. Mange har etterlyst hvorfor det ikke ble satt i gang snøproduksjon da det ble to-tre dagers kulde på 5-6 minusgrader og noen andre anlegg startet å produsere snø. Svaret er at det utstyret vi har kan ikke måle seg med moderne anlegg i effektivitet ved noen få minusgrader.værforholdene ble ikke stabile lenge nok med så lav temperatur(lavere enn - 5 grader C) som vi må ha for å starte opp produksjon. Takket være gaven fra SB1 har vi en topp moderne snøscooter til bruk i løypemerking og sporkjøring og ikke minst til å ivareta persontransport ved personskader ute i løypene. SB1 ga også en gave på kroner til web kamera og GPS for tråkkemaskin. GPS installasjon på tråkkemaskinen ble realisert med GPS supplert gjennom kommunen. Istedenfor GPS ble det anskaffet værstasjon i tillegg til web kamera. På nettsidene til Skrim er det en side som presentere et kamerabilde av stadion sammen med værdata fra værstasjonen. Kamera og værstasjon er plassert i en kort mast på taket av Skistua. Heistadmoen Skistadion har ikke bredbåndslinje så løsningen ble å abonnere på trådløst bredbånd. Dette har fungert meget bra til overføring av disse dataene. Skistua på Heistadmoen Skistadion har en normalkapasitet på ca. 50 personer. På kvelder med skiskole og treningskvelder har det vært langt over 100 deltakere. Når man så vet at det er en eller begge foreldre i tillegg pr. barn som møter opp så er grensen for hvor mange som kan være inne i lokalet samtidig overskredet. Det hele blir ganske kaotisk. Det er derfor beklagelig at initiativet med å få utvidet Skistua ikke førte fram. Formelt ble det stoppet av KIR for denne kulturanleggsplanperioden som går ut Heistadmoen Skistadion er også sommertreningsarena for bueskytterne. Plassen bak tidtakerbua benyttes for utetrening om sommeren. For å gi bueskytterne brukbare treningsforhold ble denne plassen gruslagt. Utvikling. I 2010 ble tanken om et fullverdig skiskytteranlegg i Kongsberg tatt opp igjen i brev til kommunen, ref. saknr.4 årsmøtet 2010 ( ). Skiskytteranlegg på Heistadmoen Skistadion ble utredet i 2006/2007. KIR inviterte Bevern IL og IL Skrim til et møte i et forsøk på å finne en omforent holdning til ubygging på Heistadmoen uten å lykkes. Skiskytteranlegg på Heistadmoen Skistadion ble ført opp med prioritet etter tre andre anlegg på gjeldende Kulturanleggsplan. Skrim har i 2011 i samarbeid med Buskerud Skiskytterkrets vurdert flere alternative lokalisering av skyteanlegget. Et forprosjekt for anlegging av asfaltert rulleskiløype i deler av lysløypa og utbygging av skiskytteranlegg med strafferunder er skissert. Så snart tilstrekkelig prosjektering er gjennomført vil kostnadsbudsjett og mulige gjennomføringsplaner bli presentert. Vi tar sikte på at dette skal være klart i første halvår Skrimsletta Vedlikehold av banen har som tidligere år vært basert på en avtale med kommunen hvor de har hatt ansvar for klipping, mens Fotballgruppa har utført gjødsling, vanning og oppmerking. Standarden på gressbanen er opprettholdt. Det samme kan ikke sies om garderobebygget. Kun det mest nødvendige vedlikehold har blitt utført, deriblandt utskifting av defekte toaletter. Med en horisont på kanskje mer enn 5 år før baner på Skrim Idrettspark kan ta over for Skrimsletta og Sølvverksletta må vi vurdere om det må

9 gjøres et vedlikeholdsløft på garderobebygget. Det gjelder i første rekke dusjanleggene og beredere for varmtvann. Tribuneanlegget nærmer seg tilstand hvor det må stenges helt eller delvis dersom vi ikke bruker penger på oppgradering. Vi vil vurdere dette ut fra sikkerhetshensyn. 9.3 Sølvverksletta Svakheten med denne banen er at det sannsynligvis ikke ble lagt tilstrekkelig filtlag over steinfyllingen under gressmatta da banen ble anlagt. Bekken som kommer ned mot den nord enden av banen er lagt i rør og under normale værforhold fungerer det bra. Ved kraftig regnvær klarer ikke røret og bekkeløpet å ta unna vannet som da oversvømmer banen. Det antas at vannet trekker under banen og undergraver grus/jordlaget. Dette gjør at det framkommer senkninger (hull) i banedekket. KVS/Saggrenda som er sameier av banen mener det er vanskelig å få utbedret bekkeløpet på grunn av restriksjoner for graving i fyllingen overfor banen. 9.4 Kommunens anlegg (Beach, Skrimhallen, gymsaler osv) Anlegg som kommunen eier, med driftes av Skrim begrenser seg til to beach håndballbaner ved Skrimhallen. 9.5 Nye anlegg Møte med kommunen om bygging av Treningshall på Skrim Idrettspark i 2010 utløste et krav fra kommunale myndigheter om reguleringsplan for Skrim Idrettspark. Halvannet år senere, i november 2011 ble reguleringsplanen godkjent i kommunestyret. I planen er det også avsatt områder for to full størrelse fotballbaner. I møte med teknisk etat er det enighet om plassering av hallen og fargevalg. Underveis i prosjektet har KUD endret kravene til sikkerhetssoner rundt banen. Dette har resultert i at hallstørrelse er øket til 42 x 63 meter. Forutsetningen for å få spillemidler til banen er at KUD gir dispensasjon til bane på 35 x 55 meter. Departementet har også satt et tak på kr for godkjente 7- er baner. Vi har nå mottatt svar om at vår søknad om dispensasjon fra normalkrav til banestørrelse (40 x 60 meter) er avslått. Dette avskjærer oss fra å søke om spillemidler for planlagte banestørrelse. I desember 2011 signerte Skrim avtale med kommunen om kommunalt tilskudd og kommunal bruk av hallen. Kommunen går inn med kr i prosjektet. På grunn av utsettelsene ved krav om ny reguleringsplan for Skrim Idrettspark og endrede krav til banestørrelse/sikkerhetssoner samt generell prisstigning har øket prosjektkostnadene ca. 1,5 mill.kr. Det arbeides parallelt med å få tillatelsene på plass, leveranseavtaler og nødvendig finansiering med sikte på å starte byggearbeidet når våren kommer. 10 ØKONOMI 10.1 Generelt, Budsjett og Regnskap Hovedstyret har det siste året brukt mye tid på økonomi og økonomioppfølging. Å balansere utgifter og inntekter har vært fulgt opp på alle Hovedstyremøtene for å kunne treffe tiltak underveis. Dette har vært svært krevende i en tid der ressursene har vært knappe.

10 Laget har fortsatt god økonomi selv om det er forbundet utfordringer ift til å balansere driftsutgiftene for alle våre anlegg og administrasjon. Stor egeninnsats har kompensert på manglende finansiering samtidig med at gruppene har egne regnskap som inngår i hele virksomhetsområdet til Skrim. Her er det lagt ned en formidabel jobb siste året for å tilpasse dette til lagets virksomhet. Laget har fortsatt en sunn og god økonomi. Det er likevel utfordringer forbundet med å skaffe inntekter til drift og vedlikehold av våre anlegg. Stor egeninnsats og nøktern bruk av midler har preget virksomheten siste året. Takk til alle som har bidratt med å fremme og ta vare på Skrims eiendeler og anlegg. Skrims virksomhet er helt avhengig av støtte fra eksterne medspillere enten i form av økonomiske tilskudd eller sponsorer. Hovedstyret jobber for å bedre ressurstilgangen for å møte behov og utfordringer for å utvikle klubben videre inne aktivitet og anlegg. Dette arbeidet vil fortsette i 2012 blant annet med å fornye avtaler for våres sponsorer på våre anlegg slik at Hovedstyret fortsatt kan drifte anleggene for de aktive gruppene. Gruppenes økonomi har variert de siste årene. Kravet for de aktive gruppene er å ha 33 % i kassabeholdning ved års slutt i forhold til et års budsjett. Bueskytterne, Ski og fotballgruppa har innfridd dette kravet, mens handballgruppa fortsatt sliter med å etablere en større kassabeholdning. Lagets hovedsponsor er Sparebank 1 Kongsberg, mens Kongsberg Gruppen har sponset ungdomsaktiviteten. Bankbeholdning pr er: ,- Beløpene avrundet og vurdert Gruppe Bankbeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning Bank- Beholdning Bank- Beholdning Bank- Beholdning Viser forøvrig til resultatregnskapet og balanseregnskapet med kommentarer for Noe av årsaken til IL Skrims sunne økonomi, er dyktige og fremtidsrettede ledere gjennom mange, mange år. Utfordringene fremover er riktige disponeringer av våre midler i årene som kommer, det er viktig å bruke god tid på denne planleggingen. Skrim har anlegg for mill. kroner og vedlikehold og videreutvikling av disse krever store summer og god økonomisk sikkerhet. Endring 10 til 11 Hoved foreningen Lån Uten lån Fotball Håndball Ski Bueskyting Totalt

11 10.2 Bueskyttergruppa Bueskyttergruppa hadde ved inngangen av året ,93 kr, og ved ugangen av året ,08 kr. Dette gir et resultat på ,15 kr. Mye av årsaken til dette overskuddet består av en gave på kr ,- fra Kongsberg gruppen, samt kommunale og statlige aktivitetsmidler. Gruppen fikk også 2400,- for å delta på aktivitetsdagen for mental helse Skigruppa IB bank beholdning: UB bank beholdning: Håndballgruppa På sponsorsiden har inntektene blitt redusert. For 2011 er det blant annet ikke etablert avtale med Hovedsponsor og man har ikke lykkes i å skaffe nok andre sponsorer for å dekke opp denne reduksjonen. Det er likevel positivt at flere mindre sponsorer henger seg på å ser nytten av vårt barne- og ungdomsarbeid. Sponsoravtalen med Nettbuss ble ikke fornyet fordi Nettbuss har inngått avtale med Norges Håndballforbund. Skrim hadde en meget gunstig avtale der all busskjøring har vært gratis. På grunn av at det kom til 2 nye lag fra Trondheim og Bergen har gruppa fått økte transportkostnader på ca ,- kr. Det har vært avviklet noen færre aktivitetsturneringer og kamper i 2011 slik at inntekter i kiosk og billett er noe redusert. På dugnadssiden er det Skrimloppa som er den største dugnaden i Håndballgruppa og igjen har den vært gjennomført med stor suksess, netto inntekt ble ca kr ,-. Jazzdugnaden for Grand Hotel ble noe redusert i forhold til budsjett. Det ble arrangert 3 håndballskoler, i vinterferien, sommerferien og høstferien. Spesielt sommerferiens håndballskole avviklet i sin helhet av 1.divisjonslaget ble en inntektsbringende egenaktivitet for gruppa. Det er spesielt økte transportkostnader ( ,- kr) og reduksjon i totale sponsorinntekter på grunn av reduksjon i hovedsponsorbidrag (ca kr) som bidrar til at det blir et negativt resultat for gruppa i Økte inntekter fra egne arrangement og andre mindre sponsorer kunne ikke oppveie dette Fotballgruppa Fotballgruppe har et gledelig overskudd i 2011 på kr ,-. Dette inkluderer også beløp for lagskontoene der man sparer et år for å bruke neste år til deltakelse på cup og samlinger. Det er først og fremst nøktern bruk, gode innkjøpsavtaler og vellykkede arrangementer som Fotballskolen, Skrim-cup og dugnader, samt nøkternhet på utgiftssiden som har bidratt til resultatet. Dette overskuddet vil gå inn i bygging av treningshall som er det viktigste for fotballgruppa de kommende årene blant annet for å forhindre frafallet for ungdommen.

12 11 SPONSORER 11.1 Hovedgruppa Våre trofaste og stabile sponsorer gjennom alle år er fortsatt med oss. Sparebank 1, Kongsberg gruppen bidrar til betydelig stabilitet og forutsigbarhet i vår drift. Våre anleggsponsorer: Alt i EL, Bil Spiten, Byggmakker Stiltre, G sport, Hoff Bilpleie, Intersport, Kongsberg Glasservice, Kongsberg Trafikkskole, Ljosland Bil, Nils Løff, P K Hus, Roys Selskapsmat og Varmepumpemannen er viktige bidragsytere til driften av Heistadmoen Skistadion Bueskyttergruppa Måten bueskytterne har frontet sponsor, er ved bruk av drakter og overtrekksdresser ved deltagelse på stevner og mesterskap, samt trening. Gruppen fikk i løpet av våren nye drakter, som en følge av at gruppen gikk inn og ble en del av IL Skrim. Drakten har logo til Sparebank1 påtrykt. Gruppen har ingen andre egne sponsorer Skigruppa Sponsorer for skigruppa er følgende: Byggmakker Stiltre PK Hus as Intersport, Kongsberg Joker, Gamle Drammensvei 11.4 Håndballgruppa Det har vært jobbet aktivt med sponsorer også i Det har spesielt vært jobbet mot aktuelle hovedsponsorer, der vi har hatt kontakt med noen aktuelle over 2 sesonger. Dessverre har vi ikke fått på plass Hovedsponsor denne sesongen, men flere mindre sponsorer har inngått avtale med håndballgruppa. Ved hver hjemmekamp blir sponsorer invitert til en samling med enkel bevertning og informasjon om strategi for kampen. Det er dessverre få sponsorer som kommer på kamper, så det er behov for å fornye opplegget rundt kamper. Sølv Sponsorer denne sesongen er; FMC og FMC Metering, Sparebank 1, KOG, Sense, Scantrade Umbro, Esco Kongsberg Grunnfjell Sponsorer denne sesongen er; Helsehuset Kongsberg, Kiropraktorene, Stortorget, Select, Dresser Rand, G-sport Knutsen, Kongsberg Trafikkskole, PK Eiendom, Kopisenteret, Dolly Dimple, Bytesize, AB Kran, Bråthens Bilco, Dresser- Rand, Grand Hotel, Vask og Rens, KIWI Personlige Sponsorer denne sesongen er; Costa Blanka Solhus, Kenneth Husebø, Vital Green, Kongsberg Samlersentral, Bøhmer Entreprenør, Revisorkollegiet. Dette er en nedgang fra fjorårets antall personlige sponsorer. Vi vil takke samtlige sponsorer for at de gir oss muligheten til å satse og holde et bredt tilbud innen både bredde- og topphåndball i Kongsberg.

13 11.5 Fotballgruppa Det er etablert flere sponsorer for fotballgruppa der FMC er den største. Utforming av drakter forrige sesong har gitt alle en ansiktsløftning. Sparebank 1 er inne og sponser Fotballskolen og dette har gitt en tydelig og rendyrket Skrim/SP1 profil. Skrim cup har også et innslag av sponsorer i kampprogrammet. Øvrige sponsorer i fotballgruppa er Forenede Montører, KOG og G-sport. Sponsor på Skrim- Cup har vært KPE, Bøhmer, Rema 1000, Dresser Rand. 12 SPORTSLIG UTVIKLING, ARRANGEMENTER OG RESULTATER Her fyller alle gruppene inn, Husk og bruk nooen bilder så vi kan Sprite den opp litt. Legg litt fokus på trivsels tiltak og arrangementene. Greier dere å oppsumerre det sportslige på 1 side? 12.1 Skrim Reserven Det er 40 personer som er tilsluttet Skrimreserven. Organisasjonen er lite formell, det er en leder og en kasserer, henholdsvis Magne Bråthen og Jan Fjeldheim. Skrimreserven har sine møter på onsdager på skistua. Skrimreserven består av en gruppe pensjonister hvor det sosiale står i sentrum. men de utfører også en del dugnadsoppgaver både for IL Skrim og i lokalsamfunnet for øvrig. Skrimreserven har sine egne statutter som beskriver hensikt og bestemmelser. Av oppdrag Skrimreserven engasjerte seg i kan nevnes: Avvikling av Skoleskirenn for Kongsgårdsmoen og Berg, samt skidag for SFO i hele Kongsberg med totalt ca 800 barn hvor alle fikk premier. Parkeringsvakt for KTP, bistand ifm skikurs for asylsøkere, kioskdrift på Skistua, Pokalpussing. Rydding på Solstad, vår, sommer og høst, delvis sammen med Sandsværpensjonistene. Vi reiste også opp en ny lysmast på Skistadion ved målområdet. Pga av mye mildvær ble det ikke produsert snø dette året. Fra rett før årsskiftet har vi jobbet med også å få en damegruppe integrert i Skrimreserven, eller som egen gruppe. Møtene våre er preget av godt humør, noen friske historier og gode vafler. Skrimreserven fremstår som en sammensveiset gjeng, som bidrar etter evne og tar vare på hverandre og syntes det er flott å få være til nytte i både idrettsmiljøet og lokalmiljøet. Kongsberg Magne Bråthen 12.2 Bueskyttergruppa Det har vært bra aktivitet i bueskyttergruppa i av klubbens medlemmer har i løpet av året deltatt på til sammen 6 innendørsstevner i østlandsregionen, med 6 deltagende på ett og samme stevne på det meste. Dette er rekord i deltagelse for gruppen, og viser at det er økende interesse for å være med ut og delta på konkurranser. Det har her vært noen seiere og pallplasseringer i forskjellige klasser. Det er ikke like bra deltagelse i stevner i utendørssesongen. Her har vi bare hatt ett medlem som har deltatt på et 3D stevne i Drammen.

14 Gruppen er for liten, og mangler mye resurser for å selv kunne ta på seg og arrangere regionale arrangementer for øyeblikket. To av klubbens medlemmer deltok i innendørs NM i Bodø, 9-10 april. Her ble Henrik Hansen Wallumrød norgesmester i klassen for tradisjonell kadett etter en veldig spennende finale. Kenneth Gundersen ble nummer 4 i klassen for recurve kadett. 8 av klubbens ungdommer deltok på Frisk Korrespondansen. Dette er en konkurranse i regi av Norges Bueskytterforbund, hvor skytterne skyter hjemme på trening, under forhold som skal tilsvare et stevne, og får sine resultater rapportert inn til NBF. På en slik måte konkurreres det mot andre ungdom fra hele Norge. Klubbens medlemmer markerte seg her med gode plasseringer i sine respektive klasser. I forbindelse med gruppens årsmøte i begynnelsen av året, ble det servert pizza som et tiltak for å skape trivsel. Til jul er det også en tradisjon med servering av gløgg og pepperkaker, med tilhørende, useriøs, konkurranse bestående av skyting på ballonger. Bestandig et av årets høydepunkt, og en bra avslutning av året. For klubben har det vært med en deltaker på et kurs for unge ledere i regi av NBF. Det har også blitt utdannet to nye aktivitetsledere i klubben i Skigruppa Skigruppa i IL Skrim har tilbud til barn og unge som vil utvikle skiferdigheter. Vi har skiskole for barn i alderen 5 år og eldre. Målet er at barna skal lære grunnleggende basisferdigheter innen langrenn og ikke minst finne gleden ved å gå på ski. I tillegg har vi treningsgrupper som trener en til to ganger i uka. Treningsgruppene er for dem som ønsker å delta på skirenn og velger langrenn som idrett. Skiskolen og treningsgruppene har trening på mandager. I tillegg er det trening for de eldre utøverne i treningsgruppene på torsdager. Etter skiaktivitene på mandager blir det servert kveldsmat i form av påsmurte brødskiver, frukt og saft i skistua. Dette er et viktig samlingspunkt for både utøvere og foreldre/foresatte. For sesongen 2011/2012 har vi hatt en stor økning av antall utøvere både på skiskolen og i treningsgruppene. Dette er morsomt og gir inspirasjon til gi et enda bedre tilbud, men det er også noen utfordringer ved dette. En av utfordringene er å skaffe flere trenere, da det er begrensa hvor mange utøvere hver trener kan håndtere. Det jobbes kontinuerlig med å skaffe nok trenere slik at vi har vikarer når noen må melde forfall. Framover blir det også viktig å sikre oss treningen stadig blir motiverende for barna og at flest mulig fortsetter opp i tenåra. For sesongen 2011/2012 vil vi som før arrangere en del skirenn: Kongsbergkarusellen (samarbeid med de andre klubbene i Kongsberg) Sparebank1 karusell Klubbrenn Sprinthelg (sammen med Mjøndalen, 11. og 12.februar 2012)

15 Andre aktiviteter: Miljøsamling på Kongsberg: Denne har i de siste årene blitt avvikla på Geilo. I år kolliderte det med et annet arrangement på Geilo, og vi vlagte derfor å arrangere den på Kongsberg, i og rundt Skrimhallen. På ettermiddagen/kvelden var det lagt opp til sosial samling med felles middag og underholdning. De eldste utøverne hadde også et opplegg på søndagen med oppmøte på Heistadmoen. Tilbakemeldingene på opplegget har vært veldig gode. Miljøsamling på Geilo: De eldste utøverne fikk også et tilbud om å delta på ei samling på Geilo som ble satt igang av noen foreldre og trenere. Dette var også vellykka. Kurs for trenere: Det har blitt gitt tilbud om treningslederkurs for dem som er trenere. Noen av trenerne har deltatt på dette. Inspirasjonskveld på Heistadmoen for trenere og styret ved Øystein Stuvseth. Juleavslutning: Grilling av pølser og gløgg i gapahuken på stadion. Dette er et årlig sosialt arrangement for både skiskolen, treningsgruppene og foreldre/foresatte. Retningslinjer: Det er i år blitt utarbeida forslag til retningslinjer for utviklingstrapper for langrenn Bilder fra miljøsamlinga:

16 12.4 Håndballgruppa Håndball Håndballgruppa har de siste årene hatt en relativt konstant medlemsmasse. Gruppa har totalt ca. 325 medlemmer ved utgangen av Det er utfordrende å beholde ungdommen etter fylte 15 år. Rekrutteringen er god i de aller yngste lagene. Det er vanskelig å etablere et skikkelig guttemiljø innenfor håndball. Gruppa har 2 guttelag i alderen 6-14 år. Det eldste guttelaget er født i 1998 og I sterk konkurranse med fotball og andre sterke gutteaktiviteter har dette laget holdt sammen i 4 sesonger, men det ser ut til at vi kan miste disse guttene etter denne sesongen. Jentelagene dekker alle aldersgruppene 6-16 år. Håndballgruppa har jobbet aktivt for å etablere et eget styre / arbeidsutvalg for de yngre lagene. Flere ressurspersoner gjør det enklere å drifte klubben og man kan jobbe mer fokusert og bedre både i bredden og mot 1. divisjonslaget og dets behov. 1.divisjonslaget ble nr 6 i serien våren 2011, en nedgang fra fjorårets resultat. Bent Dahl er ansatt som ny assistenttrener ved sesong start i august Sammen med Petter Kjærnes og Camilla Thorsen har gruppa en meget kompetent trenerstall. Laget har etablert seg på øvre halvdel av tabellen. 2.divisjonslaget har slitt hele høst sesongen og ikke vunnet noen kamper. Færre rutinerte spillere i laget denne sesongen har lagt et stort ansvar på de unge urutinerte spillerne, noe som har medført mange tap. Laget trenger flere seiere på slutten av sesongen for å beholde plassen i 2. divisjon. 4. divisjonslaget driftes av jentene selv. De rykket opp fra 5. divisjon sesongen før og klarer å beholde plassen sin i divisjonen. Skrim hadde også dette året et lag med i kvalifisering til den landsdekkende SPAR serien for jenter 18 år. Igjen var dette et samarbeidsprosjekt med Konnerud, der vi har et partner samarbeid. Jentene kvalifiserte seg dessverre ikke. De yngre lagene fra Jenter 16 og nedover har alle vært med i region serier og for de aller yngste har deltatt i aktivitetsturneringer og mini turneringer. Flere lag har vært med flere cuper, blant annet Petter Wessel cup for de eldste lagene, Jenter 14-16, denne cupen er et uoffisielt NM. Det eldste guttelaget, født 1998, har slitt med for få spillere i høstsesongen så det ble besluttet å trekke de fra seriespill. De samles fortsatt til trening. Flere yngre spillere er tatt ut til Sonesamlinger i regi av Region Sør i aldersgruppen år.

17 Det har vært stor aktivitet med Beach-håndball på Skrim Beachbane også denne sesongen. Flere lag har vært i aktivitet, og jenter 1996 ble mestere i sin klasse. Henriette og Ingvild Bakkerud har begge deltatt på landslagsnivå for henholdsvis Junior-landslag og Ungdomslandslag. Cathrine Korvald var en av de beste spillerne da hun deltok i EM i beach håndball der laget tok en flott 4. plass. Gruppa trenger å utvikle flere dommere. Dessverre sluttet det ferske dommerparet vårt denne sesongen. Gruppa vil fortsette med obligatoriske barnekampveilederkurs for å rekruttere nye dommere. Denne sesongen er det kun Ole Jonny Ulleberg, og Vegard Lillebuen som har vært dommere for klubben på senior nivå. Klubben mangler dommere og får bøter for dette. Jenter 2002: Jenter født 2001 (under):

18 Jenter-01 er totalt 23 jenter som trener hver onsdag i Skrim Hallen. Vi har fokus på å ha det moro både på og utenfor banen. Mari Resaland og Henriette Bakkerud har vært med i trener teamet. Vi har deltatt på 7 aktivitetsturneringer samt Vestfossen Cup. vi har gjennom sesongen spilt over 60 kamper og scoret bøttevis med mål. Jenter 2002 Jenter 1997:

19 Beach Kongsberg Sportslig hilsen fra Styret i Håndballgruppa v/leder Hanne K. Bakkerud

20 12.5 Fotballgruppa Bjørge Kleppe har fungert som leder av fotballstyret også i Styret har fungert tilfredsstillende, og kunnskap, kontinuitet, innsats og personlig engasjement har vært fremtredende for å skape mer og bedre aktivitet. Det har vært avholdt jevnlige styremøter i løpet av året. Junioravdelingen har avholdt faste lageledermøter etter møteplan. Det har vært noe varierende fremmøte og representasjon fra de enkelte lag. Bilde av glade trenere og utøvere på fotballskolen Fotballgruppa har utviklet en egen Sportsplan som er å betrakte som en klubbhandbok. Dette er ett av flere tiltak som må til får å heve kvaliteten i alle ledd på det vi gjør. En slik håndbok, der alt er samlet, vil være nyttig for alle i Skrimfotballen. Gruppa vil fortsette satsingen på smågutte- og guttelagene for å sikre rekruttering i første rekke gjennom god oppfølging og opplegg rundt lagene de neste årene. Vi satser også på å ha et tilbud til jenter i alle aldre. Det er viktig for Skrim å vøre en balansert klubb. Gruppa må allerede fra småguttealder iverksette tiltak for å beholde spillerne i laget. Det viktigste virkemidlet for å gi spillerne et godt sportslig og sosialt tilbud er å ha godt motiverte og skolerte trenere og lagledere, i tilegg til et aktivt engasjement og gode anlegg. Det er gledelig at klubben jobber aktivt med å bedre vintertreningsforholdene gjennom etablering av Treningshallen. Dette betyr ALT for fremtidens Skrim fotball. Ungdomsgruppas aktivitet og målsetninger om å skape gode relasjoner på tvers av gruppene være et virkemiddel for å få flere til å stå lenger i fotballen og idretten. Man har også økt fokuset på å etablere nye lag med god struktur i barnefotballen. Dette er nødvendig for å opprettholde interessen både for spillere og trenere/aktivitetsledere. Gruppa har også i 2011 bevisst lagt ned et stort arbeid for å skolere trenere og dommere i den hensikt å møte fremtidens krav fra samfunnet.

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013

IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 IL Skrim Håndball Elite ÅRSRAPPORT 2012 IL SKRIM HÅNDBALL ELITE 14.03.2013 1. INNLEDNING IL Skrim Håndball Elite ble dannet 28. juni 2012 på et ekstraordinært årsmøte i IL Skrim. Prosessen med omorganisering

Detaljer

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013

Velkommen til. KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen til KIWI Skrim Cup 2013 Velkommen!! Kjære Fotballvenner! Tradisjon tro inviterer vi igjen til årets KIWI Skrim Cup for 12`te året på rad her på Skrimsletta. Rekord deltakelse med 62 lag bekrefter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

Informasjonsmøte skiskole 24.10.2011. www.ski.ilskrim.no

Informasjonsmøte skiskole 24.10.2011. www.ski.ilskrim.no Informasjonsmøte skiskole 24.10.2011 Agenda IL Skrim Styret i skigruppa Heistadmoen skistadion De aktive Miljøsamling Skidresser Kontingenter Skirenn Hjemmesia vår IL Skrim, - visjon Idrett og aktivitet

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN

STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN STRATEGIPLAN IL BRODD BADMINTONGRUPPEN 2010 2012 Årsmøte 2010 Side 1 HENSIKT 1.0 Hvem er vi for? IL Brodds badmintonavdeling skal tilby alle over 8 år et godt aktivitetstilbud gjennom badmintonidretten.

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830

Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 1 Referat fra styremøte i fotballgruppa tirsdag 25. juni 2013 kl. 1830 Sted: Idrettsbygget, Evje stadion Tilstede: Geir, Connie, Pål, Jon Gunnar Forfall: Torgny, Bente, Joachim Sak 1 juni 2013 Saker til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene 2012 går inn i historebøkene som ett år preget med ekstrem god

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett

Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Årsberetning 2013 Ranheim IL Allidrett Denne årsberetningen omfatter vårsesong og høstsesong 2013 og fram til nå. Vi har hatt 3 styremøter, og 3 trenermøter. Årsmøtet ble avholdt 11. februar 2013 Tillitsvalgte:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett

Ca. 650 medlemmer. Fotball. Håndball. Ski. Allidrett 11.09.14 Ca. 650 medlemmer Fotball Håndball Ski Allidrett Bredde og kvalitet: Flest mulig lengst mulig Lag i alle aldersklasser Målet er å utvikle: Det sportslige tilbudet, også for spillere med ambisjoner.

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Mandag 13.03.2012 kl. 19.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velja møtedirigent. 2. Velja møtereferent. 3. Godkjenna årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenna dagsorden. 5. Handsama

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2016

Årsmelding HSV Fotball 2016 Årsmelding HSV Fotball 2016 Styrets årsberetning 2016 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Gunnar Koren Bjørn Richard Hansen Morten Westby Christin Westby Tor-Arne Madsen Tone Stensen Charlotte Røvig-Morbech

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015

Utleira IL Håndball. Årsmelding 2015 Utleira IL Håndball Årsmelding 2015 Håndballstyret har gjennom året 2015 bestått av følgende personer: Leder Per Kristian Norddal Økonomiansvarlig Inge Osen Infoansvarlig Kari Aslaksen Aasly Materialansvarlig

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Årsberetning 2016 MIL Fotball

Årsberetning 2016 MIL Fotball Årsberetning 2016 Mathopen IL-Fotball For fotballåret 2016 har aktiviteten blant lagene og i fotballstyret vært god. Det er lagt ned en betydelig dugnadsinnsats til kamper og cup nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

ÅRSHJUL FOR G03 2014

ÅRSHJUL FOR G03 2014 ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014 LAG: SKRIM G03 LAGLEDER: Hanne Lindh FORELDREKONTAKT: Knut Almås TRENER: Vebjørn Engerud, Bjørn Johannessen og Svein Tore Bråthen ANTALL SPILLERE: 25 ÅRSHJUL FOR G03 2014 Spillere

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball

Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering. Nesna IL Fotball Sluttrapport; Fotball som virkemiddel for integrering Nesna IL Fotball Forebygging, 2011/1/0291 Fotball som virkemiddel for integrering Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Forord

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene

Årsberetning. Sportsklubben Nationalkameratene Årsberetning Sportsklubben Nationalkameratene 2015 Styrets sammensetning Leder: Ronny Sæther Nestleder: Line Willumsen Solem Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Kristin Garnvik, Harald Haugan, Cato Johansen

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb

Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb 2015 Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb Jørgen Jakobsen LAFK 01.01.2015 Innhold Årsrapport LAFK Forord fra klubbens leder...3 Klubbens styre og arbeidsgrupper...4 Styret i LAFK 2015...4 Styret...4 Valg

Detaljer

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017

SPORTSPLAN - Rekruttering og kompetanse Aug 2017 3.6 Rekruttering Rekrutteringstiltak spillere: For at klubben skal kunne opprettholde målsettingen om å gi et tilbud til alle som vil spille fotball og samtidig ha sportslige utfordringer for de som ønsker

Detaljer

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb Innledning Vi vil først få berømme NBF for initiativet om å sette i gang en konkurranse om å kåre årets ungdomsklubb 2015. Dette er et flott tiltak på flere måter. For det første vil det gi anerkjennelse

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø 2013 går inn i historiebøkene som ett år preget med ekstrem god aktivitet i alle grupper

Detaljer