ÅRSRAPPORT Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

2 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå stor rekruttering slik at medlemstallene øker og aktivitetstilbudene drives på en slik måte at de fremstår som attraktive for å bygge kameratskap og idrettsglede. Man kommer ikke utenom Bueskytterne sin inntreden i klubben. Henrik Wallumrød gikk helt til topps i Norgesmesterskapet, en stor prestasjon. Bueskytterne har etablert seg godt i klubben og bidrar i stor grad. Allidretten har i 2011 vært gjennomført som egen gruppe med forskjellige aktiviteter fra uke til uke. Skidag for mange av skolene i Kongsberg er gjennomført. Reserven har tilrettelagt for Skidag for skoler og SFO også i år. Dette setter skolene stor pris på og er med å fremme skiidretten i Kongsberg. SFO-barn hadde skidag med ca 300 unger i skoleferien der også vår Hovedsponsor gjennom mange år, Sparebank1 Kongsberg, også medvirket til opplegget. Skistadion bidrar til bedre folkehelse i Kongsberg. Vinteren 11/12 var det mye folk i alle aldre i løypene, både i helgene og i ukedagene. IL Skrim bidrar med dette anlegget til å gjøre en stor samfunnsnytte. Fotballgruppa har stor bredde med mange lag i junioravdelingen. Oppslutningen rundt voksenfotballen er også økende og det er gledelig at både A og Jr er bærekraftige lag. Utfordringene ligger i å ta vare på enda flere spillere i alderen år og å starte egne jentelag på alle alderstrinn. Håndballgruppa er fortsatt en av de største gruppene i region sør av håndballforbundet der mange av de aldersbestemte lagene gjør det svært godt i sine serier. For de som vil noe mer er det tilrettelagt for samarbeid med andre klubber i Buskerud. 1. divisjonslaget har etablert seg øvre halvdel på tabellen og forutsetningene for å skape seg en solid plattform for å ta vare på gode talenter er tilstede. Det ble i 2011 gjennomført en strategisamling på Lampeland Hotell der alle gruppestyrene og ressurspersoner som er opptatt av klubben deltok. Temaene hadde fokus på hvor er vi som klubb, hvor skal vi og hvordan komme dit. Arbeidet følges opp med ny samling i Det er godt å komme sammen, være sammen, jobbe sammen på vei mot en helhetlig klubb.

3 2 ORGANISASJON 2.1 IL Skrim hovedstyre Leder: Bjørge Kleppe Nestleder: Vegar Johansen Informasjon: Anne Gro Kjørstad Sekretær: Kai Petter Hogstad Planer og Personell: Vegar Johansen Marked: Kasserer: Elin Stevning Tollefsen Regnskap Grete Reidun Ekra Hedenstad Eiendomsbestyrer Asmund Henriksen Allidrett: May-Linn Andersen Eli Jensen Johansen har hatt oppgaven med medlemsregisteret. 2.2 Bueskyttergruppa Styret i bueskyttergruppa har siste år bestått av: Leder: Kåre Kristiansen Sekretær og kasserer: Wenche Pedersen, Styremedlem: Henrik Hansen Wallumrød Styremedlem: Odd Pedersen Styremedlem: Kim Rune Einvik 2.3 Skigruppa Styret i skigruppa har siste år bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Are Bråthen Lene Flesseberg Line Berget Anne Guro Lunde Anita Løvli Runar Sand 2.4 Håndballgruppa Styret i håndballgruppa har siste år bestått av : Leder: Hanne K. Bakkerud Info-sansvarlig: Jan Arild Eng Sportslig Leder: Helge Trollerud (fra juli 2011) Styremedlem: Roald Henning Hansen Styremedlem: Mona Løver Kasserer / Økonomi: Kari Nora Gran Lotteriansvarlig: Toril Vaadal Medlemsregister: Marit Thorsen Arrangement: Lorentz Kolstad Marked: Bjørn-Ole Øien Drift og Anlegg: Geir Skogen Materialforvalter: Erling og Kristin Korvald

4 Fra oktober 2011 har følgende personer deltatt i det som er etablert som Breddehåndballens arbeidsutvalg / styre i tillegg til håndballgruppas styret; Leder: Kent Harald Kulleseid Informasjon / sekretær: Rebecca Klevstad /Vibeke Klevstad Kasserer / Økonomi: Ingunn Bråthen Lotteriansvarlig: Ove-Reidar Moen Medlemsregister: Lene Johnsen Drift og Anlegg: Ove Reidar Moen Sportslig utvalg: Nina Helgesplass, Kristin Jensen, Håvard Fjukstad, Lisbeth Olafsen, Trude Haug Valgkomite; Oddveig Jenssen og Karianne Hovden Dommere; Vegard Lillebuen, Kent Harald Kulleseid, Ole-Johnny Ulleberg 2.5 Fotballgruppa Styret i bueskyttergruppa har siste år bestått av: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Bjørge Kleppe Stein Aasland Elin Stevning Tollefsen Bente Stakkestad Morten Henriksen Grete Amundsen Helge Næsset Rune Kjørstad Richard Ekra Det er gjennomført 7 møter i VISJON OG VERDIER Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene. Samfunnet endrer seg stadig raskere og påvirker klubbens behov og muligheter til å utvikle seg for fremtiden. Ungdommen setter stadig høyere krav til tilbudene og mulighetene for å utvikle seg videre til å bli så gode som de selv vil. Skrim må være forberedt på disse endringene, og legge til rette for idrett på de aktives premisser. Skrim ønsker å fortsette utviklingen med blant annet å: - Stimulere til mer og bedre aktivitet - Øke antall aktive i laget slik at det er et tilbud til alle, også de nest beste. - Beholde ungdommene også når de er blitt voksne, som aktive, trenere, ledere eller støttepersoner.

5 - Øke antall frivillige i laget, hvor alle er like viktige. - Utvikle Skrims helhetlige profil Dette er det stor enighet om, og det er derfor nødvendig og viktig å markedsføre budskapet til ledere, trenere og foreldre. Skrim skal være en klubbstyrt klubb. Realistiske mål er viktig, å nå målene er enda viktigere. Dette krever hardt arbeid, pågangsmot, lojalitet, ydmykhet og ikke minst at alle drar i samme retning, samtidig. Det er viktig å videreutvikle IL Skrim i riktig retning, og ha som målsetting om stadig å bli bedre på alle områder. Det er ikke slik at enkeltpersoner, det være seg trenere, ledere eller utøvere, over lengre tid vil føre laget vårt videre. Det er helheten og klubben som organisasjon, og ikke minst Skrims leveregler som må ligge til grunn og være det styrende. Til slutt vil vi takke alle for den fantastiske innsatsen som svært mange har utført som ledere, trenere, foreldre og alle de som uten direkte tilknytning til den aktive idretten har sørget for at våre barn og unge kan ha et allsidig idrettstilbud. Ingen nevnt, ingen glemt. For IL Skrim, Hovedstyret Bjørge Kleppe 4 WEB OG INTRANETT Det har i 2011 blitt jobbet frem nye WEBSIDER og intranettsider. Dette er viktige bidrag til å samle informasjon og informere. Intranettsidene skal være vår felles dokumentbank slik at våre egne arkiv kan samles på ett sted. Intranettløsningen er klar og vil bli tatt i bruke så snart opplæring er gitt. De nye websidene er oppe og går allerede. Ta i bruk sidene og hold dere oppdatert 5 REPRESENTASJON Medlem Dommerkomité Buskerud fotball: Kongsberg Idrettsråd: Kongsberg Idrettsråd, varamedlem: Rune Kjørstad Morten Henriksen Vegar Johansen 6 MEDLEMMSINFORMASJON Pr Pr Pr Pr Pr medlemmer 1235 medlemmer 1213 medlemmer 1406 medlemmer 1523 medlemmer

6 Medlemmene er registrert på kjønn og alder slik pr : Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Medlemmer Medlemmene er registrert på kjønn og alder slik pr : Kjønn Kvinner Menn Alderstrinn Medlemmer Fordeling pr gruppe pr : Hovedgruppa 656 Bueskytterne 19 Håndballgruppa 311 Fotballgruppa 288 Skigruppa 249 Flere medlemmer driver med flere idretter og det er positiv allsidighet! 7 MEDLEMSKAP I SÆRFORBUND Norges Fotballforbund Norges Håndballforbund Norges Skiforbund Norges Bueskytterforbund 8 HEDRING IL Skrim har følgende æresbevisninger. Innsatspremie Hederstegn Æresmedlem Utmerkelsen deles ut årlig, på årsfesten eller årsmøtet. Følgende ble hedret: Innsatspremie Navn Gruppe Nette Søia Fotball Lars Dalen Fotball Ingvill Pladsen Fotball Brita Faanes Ski Stian Antonsen Ski Lorentz Kolstad Håndball Eli Borge Håndball Beate Bjerke Håndball Mette Rørås Håndball Jon Håvard Askeland Håndball Roald Henning Hansen Håndball Geir Skogen Håndball

7 Hederstegn Navn Jon Løver Øivind Bekkevar Gruppe Fotball Skrim Jan Bøhn ble hedret av Buskerud idrettskrets som Årets Ildsjel Utdelingen fant sted i Drammens teater februar Bjørge Kleppe mottok Norges fotballforbunds honorære lederstipend i Henriette Bakkerud fikk tildelt Buskerud Fylkeskommunes idrettsstipend for 2010 under utdeling i Drammen Teater februar Christine Johansen, Henrik Johansen og Henriette Bakkerud ble tildelt ungdomsstipend fra Kongsberg Idrettsråd på årsmøtet i KIR februar ANLEGG Det anlegget som har hatt mest fokus gjennom hele 2011 er det anlegget som ikke er i bygget ennå, nemlig Treningshallen som skal på plass i Skrim Idrettspark Kongsgårdsmoen. Fotballanlegg for øvrig og skianlegg har i store trekk blitt driftet som tidligere år, men man har valgt bort større vedlikehold på Skrimsletta i påvente av avvikling og evt flytting til Skrim Idrettspark. SB1s gavefond ga Skrim til hjertestartere for Heistadmoen Skistadion, Skrimsletta og Skrimhallen. Alle disse er på plass og kurs gjennomført. I samsvar med årsmøtevedtak i IL Skrim er lysløypa i Saggrenda som Skrim eide 50/50 med KVS demontert av KVS. Leieavtalen for bruk av grunnen som løypa går på med Statens Skoger er mellom Skrim og Statens Skoger. Denne utløper i Skrim vil varsle grunneier om at vi ikke ønsker forlengelse. 9.1 Heistadmoen Forvaltning. Avtalene med Forsvaret har blitt videreført. Ved anskaffelse av snøscooter søkte vi kommunen om årlig driftstilskudd. Dette ble imøtekommet. Drift kan vel karakteriseres som et normalt driftsår. Vi har hatt faste driftsavtaler for personell til kjøring av løyper, brøyting av parkering og område ved Skistua, renovasjon og for renhold. I tillegg personell til eventuell snøproduksjon. Utleieavtale for ukentlig trening ble signert med Efteløt IL. Kortsiktige utleieavtaler, i hovedsak Skrim-Huken, som er gratisutleie gir mye goodwill, men representerer ganske mye arbeid. Et problem med økende bruk av Skrim-Huken har vært mangelen på adgang til toaletter. Dette har vi løst ved å skifte låsesystem og innføre utlån/utleie-ordning for å avhjelpe problemet. Gratis lån for barnehager, SFO og skoler, et rimelig gebyr for andre. Sponsoravtaler ble i hovedsak fornyet og viser en liten økning. Anleggsmessig ble renn gjennomført meget tilfredsstillende. Det gjelder både NM i hundekjøring (arr. Grenland Hundeklubb), Politimesterskapet på ski (arr. KOPIL) og våre

8 karusellrenn. Vi har fått klarsignal fra Forsvaret at vi kan sette opp belysning langs parkeringsplassen (helikopterplassen). Kostnadskalkyler vil bli innhentet. Vedlikehold. Vedlikeholdet av løypene har alltid vært et samarbeid med Forsvaret. Når det gjelder maskinparken så er status at for tråkkemaskinen øker vedlikeholdsutgiftene fra år til år og vi må være forberedt på at det kan komme store og dyre reparasjoner. Mange har etterlyst hvorfor det ikke ble satt i gang snøproduksjon da det ble to-tre dagers kulde på 5-6 minusgrader og noen andre anlegg startet å produsere snø. Svaret er at det utstyret vi har kan ikke måle seg med moderne anlegg i effektivitet ved noen få minusgrader.værforholdene ble ikke stabile lenge nok med så lav temperatur(lavere enn - 5 grader C) som vi må ha for å starte opp produksjon. Takket være gaven fra SB1 har vi en topp moderne snøscooter til bruk i løypemerking og sporkjøring og ikke minst til å ivareta persontransport ved personskader ute i løypene. SB1 ga også en gave på kroner til web kamera og GPS for tråkkemaskin. GPS installasjon på tråkkemaskinen ble realisert med GPS supplert gjennom kommunen. Istedenfor GPS ble det anskaffet værstasjon i tillegg til web kamera. På nettsidene til Skrim er det en side som presentere et kamerabilde av stadion sammen med værdata fra værstasjonen. Kamera og værstasjon er plassert i en kort mast på taket av Skistua. Heistadmoen Skistadion har ikke bredbåndslinje så løsningen ble å abonnere på trådløst bredbånd. Dette har fungert meget bra til overføring av disse dataene. Skistua på Heistadmoen Skistadion har en normalkapasitet på ca. 50 personer. På kvelder med skiskole og treningskvelder har det vært langt over 100 deltakere. Når man så vet at det er en eller begge foreldre i tillegg pr. barn som møter opp så er grensen for hvor mange som kan være inne i lokalet samtidig overskredet. Det hele blir ganske kaotisk. Det er derfor beklagelig at initiativet med å få utvidet Skistua ikke førte fram. Formelt ble det stoppet av KIR for denne kulturanleggsplanperioden som går ut Heistadmoen Skistadion er også sommertreningsarena for bueskytterne. Plassen bak tidtakerbua benyttes for utetrening om sommeren. For å gi bueskytterne brukbare treningsforhold ble denne plassen gruslagt. Utvikling. I 2010 ble tanken om et fullverdig skiskytteranlegg i Kongsberg tatt opp igjen i brev til kommunen, ref. saknr.4 årsmøtet 2010 ( ). Skiskytteranlegg på Heistadmoen Skistadion ble utredet i 2006/2007. KIR inviterte Bevern IL og IL Skrim til et møte i et forsøk på å finne en omforent holdning til ubygging på Heistadmoen uten å lykkes. Skiskytteranlegg på Heistadmoen Skistadion ble ført opp med prioritet etter tre andre anlegg på gjeldende Kulturanleggsplan. Skrim har i 2011 i samarbeid med Buskerud Skiskytterkrets vurdert flere alternative lokalisering av skyteanlegget. Et forprosjekt for anlegging av asfaltert rulleskiløype i deler av lysløypa og utbygging av skiskytteranlegg med strafferunder er skissert. Så snart tilstrekkelig prosjektering er gjennomført vil kostnadsbudsjett og mulige gjennomføringsplaner bli presentert. Vi tar sikte på at dette skal være klart i første halvår Skrimsletta Vedlikehold av banen har som tidligere år vært basert på en avtale med kommunen hvor de har hatt ansvar for klipping, mens Fotballgruppa har utført gjødsling, vanning og oppmerking. Standarden på gressbanen er opprettholdt. Det samme kan ikke sies om garderobebygget. Kun det mest nødvendige vedlikehold har blitt utført, deriblandt utskifting av defekte toaletter. Med en horisont på kanskje mer enn 5 år før baner på Skrim Idrettspark kan ta over for Skrimsletta og Sølvverksletta må vi vurdere om det må

9 gjøres et vedlikeholdsløft på garderobebygget. Det gjelder i første rekke dusjanleggene og beredere for varmtvann. Tribuneanlegget nærmer seg tilstand hvor det må stenges helt eller delvis dersom vi ikke bruker penger på oppgradering. Vi vil vurdere dette ut fra sikkerhetshensyn. 9.3 Sølvverksletta Svakheten med denne banen er at det sannsynligvis ikke ble lagt tilstrekkelig filtlag over steinfyllingen under gressmatta da banen ble anlagt. Bekken som kommer ned mot den nord enden av banen er lagt i rør og under normale værforhold fungerer det bra. Ved kraftig regnvær klarer ikke røret og bekkeløpet å ta unna vannet som da oversvømmer banen. Det antas at vannet trekker under banen og undergraver grus/jordlaget. Dette gjør at det framkommer senkninger (hull) i banedekket. KVS/Saggrenda som er sameier av banen mener det er vanskelig å få utbedret bekkeløpet på grunn av restriksjoner for graving i fyllingen overfor banen. 9.4 Kommunens anlegg (Beach, Skrimhallen, gymsaler osv) Anlegg som kommunen eier, med driftes av Skrim begrenser seg til to beach håndballbaner ved Skrimhallen. 9.5 Nye anlegg Møte med kommunen om bygging av Treningshall på Skrim Idrettspark i 2010 utløste et krav fra kommunale myndigheter om reguleringsplan for Skrim Idrettspark. Halvannet år senere, i november 2011 ble reguleringsplanen godkjent i kommunestyret. I planen er det også avsatt områder for to full størrelse fotballbaner. I møte med teknisk etat er det enighet om plassering av hallen og fargevalg. Underveis i prosjektet har KUD endret kravene til sikkerhetssoner rundt banen. Dette har resultert i at hallstørrelse er øket til 42 x 63 meter. Forutsetningen for å få spillemidler til banen er at KUD gir dispensasjon til bane på 35 x 55 meter. Departementet har også satt et tak på kr for godkjente 7- er baner. Vi har nå mottatt svar om at vår søknad om dispensasjon fra normalkrav til banestørrelse (40 x 60 meter) er avslått. Dette avskjærer oss fra å søke om spillemidler for planlagte banestørrelse. I desember 2011 signerte Skrim avtale med kommunen om kommunalt tilskudd og kommunal bruk av hallen. Kommunen går inn med kr i prosjektet. På grunn av utsettelsene ved krav om ny reguleringsplan for Skrim Idrettspark og endrede krav til banestørrelse/sikkerhetssoner samt generell prisstigning har øket prosjektkostnadene ca. 1,5 mill.kr. Det arbeides parallelt med å få tillatelsene på plass, leveranseavtaler og nødvendig finansiering med sikte på å starte byggearbeidet når våren kommer. 10 ØKONOMI 10.1 Generelt, Budsjett og Regnskap Hovedstyret har det siste året brukt mye tid på økonomi og økonomioppfølging. Å balansere utgifter og inntekter har vært fulgt opp på alle Hovedstyremøtene for å kunne treffe tiltak underveis. Dette har vært svært krevende i en tid der ressursene har vært knappe.

10 Laget har fortsatt god økonomi selv om det er forbundet utfordringer ift til å balansere driftsutgiftene for alle våre anlegg og administrasjon. Stor egeninnsats har kompensert på manglende finansiering samtidig med at gruppene har egne regnskap som inngår i hele virksomhetsområdet til Skrim. Her er det lagt ned en formidabel jobb siste året for å tilpasse dette til lagets virksomhet. Laget har fortsatt en sunn og god økonomi. Det er likevel utfordringer forbundet med å skaffe inntekter til drift og vedlikehold av våre anlegg. Stor egeninnsats og nøktern bruk av midler har preget virksomheten siste året. Takk til alle som har bidratt med å fremme og ta vare på Skrims eiendeler og anlegg. Skrims virksomhet er helt avhengig av støtte fra eksterne medspillere enten i form av økonomiske tilskudd eller sponsorer. Hovedstyret jobber for å bedre ressurstilgangen for å møte behov og utfordringer for å utvikle klubben videre inne aktivitet og anlegg. Dette arbeidet vil fortsette i 2012 blant annet med å fornye avtaler for våres sponsorer på våre anlegg slik at Hovedstyret fortsatt kan drifte anleggene for de aktive gruppene. Gruppenes økonomi har variert de siste årene. Kravet for de aktive gruppene er å ha 33 % i kassabeholdning ved års slutt i forhold til et års budsjett. Bueskytterne, Ski og fotballgruppa har innfridd dette kravet, mens handballgruppa fortsatt sliter med å etablere en større kassabeholdning. Lagets hovedsponsor er Sparebank 1 Kongsberg, mens Kongsberg Gruppen har sponset ungdomsaktiviteten. Bankbeholdning pr er: ,- Beløpene avrundet og vurdert Gruppe Bankbeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning Bankbeholdning Bank- Beholdning Bank- Beholdning Bank- Beholdning Viser forøvrig til resultatregnskapet og balanseregnskapet med kommentarer for Noe av årsaken til IL Skrims sunne økonomi, er dyktige og fremtidsrettede ledere gjennom mange, mange år. Utfordringene fremover er riktige disponeringer av våre midler i årene som kommer, det er viktig å bruke god tid på denne planleggingen. Skrim har anlegg for mill. kroner og vedlikehold og videreutvikling av disse krever store summer og god økonomisk sikkerhet. Endring 10 til 11 Hoved foreningen Lån Uten lån Fotball Håndball Ski Bueskyting Totalt

11 10.2 Bueskyttergruppa Bueskyttergruppa hadde ved inngangen av året ,93 kr, og ved ugangen av året ,08 kr. Dette gir et resultat på ,15 kr. Mye av årsaken til dette overskuddet består av en gave på kr ,- fra Kongsberg gruppen, samt kommunale og statlige aktivitetsmidler. Gruppen fikk også 2400,- for å delta på aktivitetsdagen for mental helse Skigruppa IB bank beholdning: UB bank beholdning: Håndballgruppa På sponsorsiden har inntektene blitt redusert. For 2011 er det blant annet ikke etablert avtale med Hovedsponsor og man har ikke lykkes i å skaffe nok andre sponsorer for å dekke opp denne reduksjonen. Det er likevel positivt at flere mindre sponsorer henger seg på å ser nytten av vårt barne- og ungdomsarbeid. Sponsoravtalen med Nettbuss ble ikke fornyet fordi Nettbuss har inngått avtale med Norges Håndballforbund. Skrim hadde en meget gunstig avtale der all busskjøring har vært gratis. På grunn av at det kom til 2 nye lag fra Trondheim og Bergen har gruppa fått økte transportkostnader på ca ,- kr. Det har vært avviklet noen færre aktivitetsturneringer og kamper i 2011 slik at inntekter i kiosk og billett er noe redusert. På dugnadssiden er det Skrimloppa som er den største dugnaden i Håndballgruppa og igjen har den vært gjennomført med stor suksess, netto inntekt ble ca kr ,-. Jazzdugnaden for Grand Hotel ble noe redusert i forhold til budsjett. Det ble arrangert 3 håndballskoler, i vinterferien, sommerferien og høstferien. Spesielt sommerferiens håndballskole avviklet i sin helhet av 1.divisjonslaget ble en inntektsbringende egenaktivitet for gruppa. Det er spesielt økte transportkostnader ( ,- kr) og reduksjon i totale sponsorinntekter på grunn av reduksjon i hovedsponsorbidrag (ca kr) som bidrar til at det blir et negativt resultat for gruppa i Økte inntekter fra egne arrangement og andre mindre sponsorer kunne ikke oppveie dette Fotballgruppa Fotballgruppe har et gledelig overskudd i 2011 på kr ,-. Dette inkluderer også beløp for lagskontoene der man sparer et år for å bruke neste år til deltakelse på cup og samlinger. Det er først og fremst nøktern bruk, gode innkjøpsavtaler og vellykkede arrangementer som Fotballskolen, Skrim-cup og dugnader, samt nøkternhet på utgiftssiden som har bidratt til resultatet. Dette overskuddet vil gå inn i bygging av treningshall som er det viktigste for fotballgruppa de kommende årene blant annet for å forhindre frafallet for ungdommen.

12 11 SPONSORER 11.1 Hovedgruppa Våre trofaste og stabile sponsorer gjennom alle år er fortsatt med oss. Sparebank 1, Kongsberg gruppen bidrar til betydelig stabilitet og forutsigbarhet i vår drift. Våre anleggsponsorer: Alt i EL, Bil Spiten, Byggmakker Stiltre, G sport, Hoff Bilpleie, Intersport, Kongsberg Glasservice, Kongsberg Trafikkskole, Ljosland Bil, Nils Løff, P K Hus, Roys Selskapsmat og Varmepumpemannen er viktige bidragsytere til driften av Heistadmoen Skistadion Bueskyttergruppa Måten bueskytterne har frontet sponsor, er ved bruk av drakter og overtrekksdresser ved deltagelse på stevner og mesterskap, samt trening. Gruppen fikk i løpet av våren nye drakter, som en følge av at gruppen gikk inn og ble en del av IL Skrim. Drakten har logo til Sparebank1 påtrykt. Gruppen har ingen andre egne sponsorer Skigruppa Sponsorer for skigruppa er følgende: Byggmakker Stiltre PK Hus as Intersport, Kongsberg Joker, Gamle Drammensvei 11.4 Håndballgruppa Det har vært jobbet aktivt med sponsorer også i Det har spesielt vært jobbet mot aktuelle hovedsponsorer, der vi har hatt kontakt med noen aktuelle over 2 sesonger. Dessverre har vi ikke fått på plass Hovedsponsor denne sesongen, men flere mindre sponsorer har inngått avtale med håndballgruppa. Ved hver hjemmekamp blir sponsorer invitert til en samling med enkel bevertning og informasjon om strategi for kampen. Det er dessverre få sponsorer som kommer på kamper, så det er behov for å fornye opplegget rundt kamper. Sølv Sponsorer denne sesongen er; FMC og FMC Metering, Sparebank 1, KOG, Sense, Scantrade Umbro, Esco Kongsberg Grunnfjell Sponsorer denne sesongen er; Helsehuset Kongsberg, Kiropraktorene, Stortorget, Select, Dresser Rand, G-sport Knutsen, Kongsberg Trafikkskole, PK Eiendom, Kopisenteret, Dolly Dimple, Bytesize, AB Kran, Bråthens Bilco, Dresser- Rand, Grand Hotel, Vask og Rens, KIWI Personlige Sponsorer denne sesongen er; Costa Blanka Solhus, Kenneth Husebø, Vital Green, Kongsberg Samlersentral, Bøhmer Entreprenør, Revisorkollegiet. Dette er en nedgang fra fjorårets antall personlige sponsorer. Vi vil takke samtlige sponsorer for at de gir oss muligheten til å satse og holde et bredt tilbud innen både bredde- og topphåndball i Kongsberg.

13 11.5 Fotballgruppa Det er etablert flere sponsorer for fotballgruppa der FMC er den største. Utforming av drakter forrige sesong har gitt alle en ansiktsløftning. Sparebank 1 er inne og sponser Fotballskolen og dette har gitt en tydelig og rendyrket Skrim/SP1 profil. Skrim cup har også et innslag av sponsorer i kampprogrammet. Øvrige sponsorer i fotballgruppa er Forenede Montører, KOG og G-sport. Sponsor på Skrim- Cup har vært KPE, Bøhmer, Rema 1000, Dresser Rand. 12 SPORTSLIG UTVIKLING, ARRANGEMENTER OG RESULTATER Her fyller alle gruppene inn, Husk og bruk nooen bilder så vi kan Sprite den opp litt. Legg litt fokus på trivsels tiltak og arrangementene. Greier dere å oppsumerre det sportslige på 1 side? 12.1 Skrim Reserven Det er 40 personer som er tilsluttet Skrimreserven. Organisasjonen er lite formell, det er en leder og en kasserer, henholdsvis Magne Bråthen og Jan Fjeldheim. Skrimreserven har sine møter på onsdager på skistua. Skrimreserven består av en gruppe pensjonister hvor det sosiale står i sentrum. men de utfører også en del dugnadsoppgaver både for IL Skrim og i lokalsamfunnet for øvrig. Skrimreserven har sine egne statutter som beskriver hensikt og bestemmelser. Av oppdrag Skrimreserven engasjerte seg i kan nevnes: Avvikling av Skoleskirenn for Kongsgårdsmoen og Berg, samt skidag for SFO i hele Kongsberg med totalt ca 800 barn hvor alle fikk premier. Parkeringsvakt for KTP, bistand ifm skikurs for asylsøkere, kioskdrift på Skistua, Pokalpussing. Rydding på Solstad, vår, sommer og høst, delvis sammen med Sandsværpensjonistene. Vi reiste også opp en ny lysmast på Skistadion ved målområdet. Pga av mye mildvær ble det ikke produsert snø dette året. Fra rett før årsskiftet har vi jobbet med også å få en damegruppe integrert i Skrimreserven, eller som egen gruppe. Møtene våre er preget av godt humør, noen friske historier og gode vafler. Skrimreserven fremstår som en sammensveiset gjeng, som bidrar etter evne og tar vare på hverandre og syntes det er flott å få være til nytte i både idrettsmiljøet og lokalmiljøet. Kongsberg Magne Bråthen 12.2 Bueskyttergruppa Det har vært bra aktivitet i bueskyttergruppa i av klubbens medlemmer har i løpet av året deltatt på til sammen 6 innendørsstevner i østlandsregionen, med 6 deltagende på ett og samme stevne på det meste. Dette er rekord i deltagelse for gruppen, og viser at det er økende interesse for å være med ut og delta på konkurranser. Det har her vært noen seiere og pallplasseringer i forskjellige klasser. Det er ikke like bra deltagelse i stevner i utendørssesongen. Her har vi bare hatt ett medlem som har deltatt på et 3D stevne i Drammen.

14 Gruppen er for liten, og mangler mye resurser for å selv kunne ta på seg og arrangere regionale arrangementer for øyeblikket. To av klubbens medlemmer deltok i innendørs NM i Bodø, 9-10 april. Her ble Henrik Hansen Wallumrød norgesmester i klassen for tradisjonell kadett etter en veldig spennende finale. Kenneth Gundersen ble nummer 4 i klassen for recurve kadett. 8 av klubbens ungdommer deltok på Frisk Korrespondansen. Dette er en konkurranse i regi av Norges Bueskytterforbund, hvor skytterne skyter hjemme på trening, under forhold som skal tilsvare et stevne, og får sine resultater rapportert inn til NBF. På en slik måte konkurreres det mot andre ungdom fra hele Norge. Klubbens medlemmer markerte seg her med gode plasseringer i sine respektive klasser. I forbindelse med gruppens årsmøte i begynnelsen av året, ble det servert pizza som et tiltak for å skape trivsel. Til jul er det også en tradisjon med servering av gløgg og pepperkaker, med tilhørende, useriøs, konkurranse bestående av skyting på ballonger. Bestandig et av årets høydepunkt, og en bra avslutning av året. For klubben har det vært med en deltaker på et kurs for unge ledere i regi av NBF. Det har også blitt utdannet to nye aktivitetsledere i klubben i Skigruppa Skigruppa i IL Skrim har tilbud til barn og unge som vil utvikle skiferdigheter. Vi har skiskole for barn i alderen 5 år og eldre. Målet er at barna skal lære grunnleggende basisferdigheter innen langrenn og ikke minst finne gleden ved å gå på ski. I tillegg har vi treningsgrupper som trener en til to ganger i uka. Treningsgruppene er for dem som ønsker å delta på skirenn og velger langrenn som idrett. Skiskolen og treningsgruppene har trening på mandager. I tillegg er det trening for de eldre utøverne i treningsgruppene på torsdager. Etter skiaktivitene på mandager blir det servert kveldsmat i form av påsmurte brødskiver, frukt og saft i skistua. Dette er et viktig samlingspunkt for både utøvere og foreldre/foresatte. For sesongen 2011/2012 har vi hatt en stor økning av antall utøvere både på skiskolen og i treningsgruppene. Dette er morsomt og gir inspirasjon til gi et enda bedre tilbud, men det er også noen utfordringer ved dette. En av utfordringene er å skaffe flere trenere, da det er begrensa hvor mange utøvere hver trener kan håndtere. Det jobbes kontinuerlig med å skaffe nok trenere slik at vi har vikarer når noen må melde forfall. Framover blir det også viktig å sikre oss treningen stadig blir motiverende for barna og at flest mulig fortsetter opp i tenåra. For sesongen 2011/2012 vil vi som før arrangere en del skirenn: Kongsbergkarusellen (samarbeid med de andre klubbene i Kongsberg) Sparebank1 karusell Klubbrenn Sprinthelg (sammen med Mjøndalen, 11. og 12.februar 2012)

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 62 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer