Pumpekontroller Type ABS PC 441

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pumpekontroller Type ABS PC 441"

Transkript

1 Pumpekontroller Type ABS PC :56:19 Low level l/s 1.55 m 0.15 kwh/m l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m A A A PUMP 2 4 ghi 5 jkl 6 mno CA m P3 P4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 PUMP 3 PUMP 4 7 pqrs * 8 tuv 0 9 wxyz # MAIN STATUS SETTING TREND ALARM ACKN. Esc (11/2014) Brukerveiledning SW 1.10

2 Copyright (2014) Sulzer. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken, så vel som programvaren som er beskrevet i den, er levert på lisens og kan bare brukes eller kopieres i samsvar med de betingelser som gjelder for en slik lisens. Innholdet i håndboken er levert som informasjon alene, det kan endres uten forvarsel og skal ikke fortolkes som en forpliktelse fra Sulzer. Sulzer påtar seg intet ansvar eller forpliktelse i forhold til feil eller unøyaktigheter som måtte forekomme i denne boken. Med unntak for det som er tillatt i en slik lisens, kan ingen del av denne publikasjonen reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, i noen form eller med noen midler, elektronisk, mekanisk, som opptak eller på annen måte, uten etter forutgående skriftlig tillatelse fra Sulzer. Sulzer forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner som følge av tekniske utviklinger. II

3 INNHOLD Om denne brukerveiledningen, målgruppen og konseptene 1 1 Oversikt over funksjoner og bruk Statusindikator for feltbuss CA Instillinger Velg språk Oversikt over innstillinger innstillinger Pumpesumpinnstillinger Innstillinger for pumpe 1 til Felles innstillinger for pumpe 1, 2, 3 og Innstillinger for PIDstyring Innstilling for omrører Lensepumpe Spyling Analog Logging Innstillinger for digitale innganger Innstillinger for digitale utganger Innstillinger for analoge innganger Innstillinger for analoge utganger Innstillinger for pulskanaler Innstillinger for trendkurver Kommunikasjonsinnstillinger Innstillinger for feltbussmoduler Felles innstillinger Vedlegg Pumpekapasitet og Inn/Utmengde i pumpesumpen Pumpekurve kurve PIDstyring Kommunikasjon Kom.port Modem 36 III

4 IV

5 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN, MÅLGRUPPEN OG KONSEPTENE Denne brukerveiledningen beskriver pumpestyringen PC 441 og operatørpanelet CA 511. Pumpestyringene kan enten brukes frittstående eller kommunisere alle verdier og tilstander til et sentralt Scadasystem eller en webbasert alarm og overvåkningsløsning som AquaWeb fra Sulzer. Installasjonsveiledning Målgruppe Forutsetninger Leseguide Det er et separat dokument Installasjonsveiledning som beskriver hvordan man fysisk skal installere pumpestyringen (trykt dokument i installasjonspakken, og dess uten som PDF på CDen). Denne veiledningen er beregnet på systemadministratorer og operatører av PC 441 pumpestyring med operatørpanel CA 511. Denne veiledningen forutsetter at du allerede er kjent med de pumpene du har til oppgave å styre, og har sensorene og operatørpanel CA 511 koblet til PC 441. administratoren må også kjenne til å ta avgjørelser om følgende: 1. Pumpestyringen kan enten bruke en analog nivåsensor, som måler vannnivået i sumpen, for nøyaktig kontroll over start og stoppnivåene, eller den kan bruke enkle flottørbrytere på start og stoppnivåene. Nivåvippene kan brukes i tillegg til en analog nivåsensor, som en reserve, og som en ekstra alarminngang. En analog nivåsensor har flere fordeler i forhold til flottørbrytere: den er mer robust (kan ikke sette seg fast eller komme i mekanisk klem); den er mer nøyaktig; den er mer fleksibel (det er enkelt å endre startog stoppnivåer); du kan få avlesning av vannivå i sumpen, innmengden, overløpet og pumpekapasiteten; du kan optimalisere pumpeytelsen på ulike måter, inkludert alternative stoppnivåer, tariffkontroll osv. Det er også mulig å bruke et alternativt stoppnivå, vanligvis lavere enn det normale, som er virksomt én gang etter et antall pumpestarter. Dette kan være nyttig hvis det er ønskelig å tømme sumpen fullstendig en gang imellom. 2. Det er nødvendig å vite om pumpen(e) bør vedlikeholdskjøres i perioder med lang stillestand. Hvis installasjonen har to eller flere pumper må du bestemme om pumpene skal alternere. 3. Hvis det er daglig varierende strømtariffer må du kjenne tidene for høye/ lave tariffer. 4. Du må vite hvordan overløpet vil bli målt: hvis det vil bli målt både med en overløpsdetektor (for å registrere starten på overløpet) og en nivåsensor (for å måle den aktuelle mengden), må du kjenne parametrene (eksponenter og konstanter) som skal legges inn som innstillinger, slik at overløpet kan måles nøyaktig ved en beregning i PC Du trenger å vite hvilken alarmklasse, Aalarm eller Balarm (se Ordliste og konvensjoner), for å tilordne hver alarm. For installasjon, se de separate dokumentene Installasjonsveiledning, som dekker henholdsvis PC 441 og CA 511. Før du foretar noen innstillinger, eller bruker styringspanelet, les Kapittel 1 Oversikt over funksjoner og bruk det beskriver den generelle funksjonaliteten, og betydningen og bruken av styringene på panelet. administratoren må sikre at alle innstillingene i henhold til Kapittel 2 Innstillinger er egnet for ditt bruksområde. MERK! Standardinnstillingene er listet i Installasjonsveiledningen. 1

6 Om denn håndboken, målgruppen og konseptene De fleste innstillingene i Kapittel 2 gjelder bare for systemadministratoren, men det følgende gjelder også for dem som bare betjener styringen: språkvalg, datoog tidsinnstillinger, enheter, tidsavbrudd for baklys, lydsummer, passord for operatør, start/stoppnivåer. Ordliste og konvensjoner For å peke ut et menypunkt i et hierarki brukes det en vinkelparentes for å separere nivåene. Eksempel: Innstillinger > betyr menypunktet du først kommer til nrå du velger menypunktetinnstillinger, som har et antall undermenyer, hvor du først velger menypunktet. Tekst i blått indikerer en hypertekstlenke. Hvis du leser dette dokumentet på en datamaskin kan du klikke på enheten, og du vil bli tatt videre til lenkedestinasjonen. Pumpe kontrolldrift: Lange stillstandsperioder i korrosive, forurensede miljøer er ikke bra for pumpene. Som et mottiltak kan de kjøres med regelmessige intervaller, noe som vil redusere korrosjoon og andre skadelige effekter. Cos j: Kosinus til fasevinkelen j mellom motorstrømmen og spenningen. Alarmklasse: Alarmklassen kan enten være Aalarm eller Balarm. Aalarmer er de som krever umiddelbare tiltak, slik at driftspersonale ute i felten skal bli varslet uansett tid på døgnet. Balarmer er mindre viktige, men skal bli tatt hånd om innenfor normal arbeidstid. Digital Inn betyr et signal som enten er på eller av (høy eller lav), hvor høy er alt mellom 5 og 24 volt DC, og lav er alt under 2 volt. Digital Utgang Et utgangssignal som enten er på eller av. I påtilstand blir utgangsstrømmen hentet fra strømforsyningen og utgangen er høy (~V+). I avtilstand er utgangen lav (ingen utgangsstrøm). Er typisk koblet til releer. Analoge UtgangerEt utgangssignal i området 420 ma eller 020 ma. hentest fra strømforsyningen. Analoge Innganger er for sensorer, og disse inngangene registrerer strøm i områder 420 ma eller 020 ma. 2

7 1 OVERSIKT OVER FUNKSJONER OG BRUK PC 441 er beregnet for styring av 14 pumper. Den kan betjene en pumpestasjon alene. For konfigurering og interaksjon fra operatøren kan det grafiske operatørpanelet CA 511 brukes. Med AquaProgprogramvaren (evalueringsversjon på CD) kan en PC brukes til konfigurering og sikkerhetskopiering av innstillinger. Ved å legge til et GSM/GPRSmodem CA 521, kan det oppnås en full fjernalarmog overvåkningsløsning med bare en AquaWeb leiekontakt. Valgfrie overvåkningsmoduler for lekkasje, temperatur og elektriske parametre gir en høyskalerbar løsning med optimal kostnad og ytelse. USB (serviceport) RS232port for en datamaskin (serviceport) Strømindikator Alarmindikator Figure 11 En grønn lampe lengst til venstre indikerer at det er strøm på enheten (enten batteri eller nettspenning). Den røde alarmindikatoren vil blinke hver det gang det er alarm som ikke er kvittert. 1.1 Statusindikator for feltbuss Pumpestyring, operatørpanel og overvåkningsmoduler kommuniserer via en CANbuss. Fast grønt lys = tikkoblet OK Blinkende grønt lys = søker etter moduler Blinkende rødt lys = Ugyldig ID stilt inn på modul 1.2 CA 511 Bruk piltastene for å navigere i menyene. Trykk enten Opp eller Nedpilen for å skifte til menyvisningen. Du bekrefter en handling med Enterknappen, eller kvitterer en alarm. Trykk på Escapeknappen hvis du vil avbryte den aktuelle handlingen. Høyde på vann i sump Overløpssensor Viser drift (animert) Høyde på vann (animert) Innløpsmengde til sump Trendkurve :56:19 Low level 15, l/s 5.8 A 4.5 A 5.9 A 3.2 A m P3 P4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 PUMP 1 PUMP 2 PUMP 3 PUMP 4 Utløpsmengde fra sump Sensor for høytnivåvippe Strømforbruk for pumpe Sensor for lavtnivåvippe MAIN STATUS SETTING TREND ALARM ACKN. Figur 12 Displayet og dets informasjonsfelter i standard toppnivåvisning. Standard (toppnivå) visning av displayet viser dynamisk driftsstatus for pumpene og tilstanden i sumpen. Figur 12 viser symbolene og forklarer hva de betyr. Enheten vil alltid gå tilbake til denne visningen etter 10 minutter uten aktivitet i en annen visning (slik som visning av menyer). Når PC 441 er stilt inn for å bruke mindre enn 4 pumper, tilpasser visningen seg til å vise det aktuelle antall pumper. 3

8 Oversikt over funksjoner og bruk CA 511 Strøm og alarmindikator Direkte funksjoner, bunn 1og høyre 2 displayer 3,. abc def 1.55 m l/s 5 PUMP 1 6 ghi jkl PUMP 2 mno 7 m 8P3 P4 PUMP 3 9 pqrs P1 P2 tuv PUMP 4 wxyz 0 # :56:19 Low level l/s 0 A A A A :25:58 07:28:10 07:30:26 STATUS SETTING * TREND ALARM MAIN ACKN. De to symbolene lengst til venstre er for strøm og alarmindikasjon: En grønn lampe indikerer at det er strøm på enheten. Den røde alarmindikatoren blinker når det er en alarm som ikke er kvittert, og displayet forteller hvilken type alarm det er. Når alarmen er kvittert skifter lyset til fast rødt, og fortsetter å lyse inntil det ikke er noen aktive alarmer slik som PC 441. Knappene nederst og til høyre på displayet har følgende funksjoner: 1,. 4 ghi 7 pqrs * Esc 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz # Knapper i bunnen gir direkte tilgang til de vanligste menyene. Nederst til høyre mest Kvitt.. Knappen vil kvittere den mest aktuelle alarm som vises på statuslinjen på toppen av displayet. De høyre knappene vil starte eller stoppe pumpen. (veksle aktuell status.) Ved å holde knappen inne er det mulig å kjøre pumpen under stoppnivå. Esc Høyre knapper Hovedmeny Knappene neden til høyre på displayet har følgende funksjoner: Å gå fra et oversiktsbilde for pumpesumpen og gå til menyen, trykk enten på piltasten Opp eller Ned. Du går inn i et menypunkt ved å trykke på enten Høyre/Fremoverknappen eller Enterknappen. Du bekrefter (eller utfører/effektuerer) en handling med Enterknappen ( ). For å annullere den aktuelle handlingen, eller forlate menyene og gå tilbake til overviktsbildet over pumpesumpen, trykk på Escapeknappen. Figur 13 viser Hovedmenyen, som du kommer til fra et oversiktbilde ved å trykke på enten Opp eller Nedpilen eller hurtigtasten Main (Hovedmeny) under displayet: Hovedmeny Alarmliste Vis Status Innstillinger Velg språk Alarmliste Ikke kvitterte Alarmer Aktive Alarmer Alle hendelser PUMP 1 PUMP 2 PUMP 3 Esc PUMP 4 Figur MAIN13 STATUS Toppnivåmenyen SETTING for TREND PC 441 grafisk ALARM display. ACKN. Hvordan du velger språk og foretar innstillinger (menypunkter Velg språk og Innstillinger) er beskrevet i Kapittel 2 Innstillinger. Hvordan du legger inn verdier og strenger Trykk Enter for å kunne redigere en verdi. 1,. 4 ghi 7 pqrs * 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz # Bruk Venstre/Høyreknappene for å velge innsettingspunktet. Bruk Opp/Nedknappene for å øke/redusere en verdi eller bokstav. Verdier og strenger kan også endres ved bruk av det alfanumeriske tastaturet. En asterisk (*) gir = et punktum (.). Avslutt redigeringen med å trykke Enter. Esc 4

9 Passord Personalarm, og tilbakestilling av den Det er tre sikkerhetsnivåer: 1. Daglig drift, slik som å kvittere en alarm eller stoppe en pumpe, krever ikke noe passord eller autorisasjon. 2. Driftsinnstillinger, slik som innstilling av start eller stoppnivåer for pumpen, krever ett passord på Operatørnivå; 3. Konfigurasjonsinnstillinger som påvirker basisfunksjonaliteten eller tilgangen, slik som type nivåsensor, krever et passord på nivå. De fabrikkinnstilte passordene er henholdsvis 1 og 2, men kodene kan endres under menypunktet Innstillinger >. Når det blir bedt om et passord for Operatør kan du bruke enten passord for Operatør eller. Når en pumpestasjon er bemannet kan det bli utløst en personalarm hvis vedlikeholdspersonen ikke har vist aktivitet i løpet av en bestemt tidsperiode. For detaljer om innstillinger av denne typen, se Avsnitt 2.3 innstillinger (tilordning, og Maks. tid til tilb.still.), Avsnitt 2.12 Innstillinger for digitale innganger (tilordning Personal i stasjon til en Digital In), og Avsnitt 2.13 Innstillinger for digitale utganger (tilordning Personalarmsignal til en digital utgang). Etter den angitte Maks. tid til tilb.still., er den tilordnede utgangen aktivert slik at et visuelt signal eller et lydsignal kan varsle vedlikeholdspersonen om at alarmtimeren må tilbakestilles. Hvis alarmtimeren ikke blir tilbakestilt innenfor, utløses en personalarm. Timeren tilbakestilles ved å trykke på en vilkårlig tast på styringspanelet. 5

10 Oversikt over funksjoner og bruk 6

11 2 INSTILLINGER 2.1 Velg språk 1. Velg menypunktet Velg språk og trykk Enter to ganger. 2. Skriv inn passord for Operatør (standard er 2). Trykk Enter. 3. Rull til det språket du ønsker ved hjelp av Opp/Nedtastene. 4. Trykk Enter og deretter Venstre/Bakoverpilen. 2.2 Oversikt over innstillinger Menypunktet Innstillinger har 21 undermenyer med et stort antall innstillinger som må legges inn av systemadministratoren, selv om de har fornuftige standardverdier. De 21 undermenyene er som følger: 1. (Tabell 21 i Avsnitt 2.3) 2. Pumpesump(Tabell 22 i Avsnitt 2.4) 3. Pumpe 1(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 4. Pumpe 2(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 5. Pumpe 3(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 6. Pumpe 4(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 7. Felles P1P4 (Tabell 24 i Avsnitt 2.6) 8. PID Controller (Tabell 25 i Avsnitt 2.7) 9. Omrører (Tabell 26 i Avsnitt 2.8) 10. Lensepumpe (Tabell 27 i Avsnitt 2.9) 11. Rengjører (Tabell 28 i Avsnitt 2.10) 12. Analog logging (Tabell 29 i Avsnitt 2.11) 13. Digitale innganger (Tabell 210 i Avsnitt 2.12) 14. Digitale utganger (Tabell 211 i Avsnitt 2.13) 15. Analoge innganger (Tabell 212 i Avsnitt 2.14) 16. Analoge utganger (Tabell 213 i Avsnitt 2.15) 17. Pulskanaler (Tabell 214 i Avsnitt 2.16) 18. Trendkurver (Tabell 215 i Avsnitt 2.17) 19. Kommunikasjon (Tabell 216 i Avsnitt 2.18) 20. Feltbussmoduler (Tabell 217 i Avsnitt 2.19) 21. Felles (Tabell 218 i Avsnitt 2.20) Alle innstillinger krever et passord for unntatt enkelte innstillinger i undermenyen og start/stoppnivåene under undermenyene Pumpe 1, Pumpe 2, Pumpe 3 og Pumpe 4, som bare krever et passord for Operatør. Hver av de 21 undermenyene er beskrevet i separate tabeller. Den nøyaktige fremgangsmåten for tolking av tabellene er vist i eksempelet nedenfor for innstillingene under menypunktet Innstillinger > > alarmer > Strømbrudd i Tabell Velg menypunktet Innstillinger (eller velg Hovedmeny, velg Innstillinger ved å bruke Opp/Nedtatstene og trykk Enter). Det øverste menypunktet vil bli valgt. Trykk Enter igjen. 2. Velg menypunktet alarmer ved bruk av Opp/Nedtatstene, trykk Enter. 3. Velg menypunkt Strømbrudd, trykk Enter. 7

12 Innstillinger 4. Velg menypunkt, trykk Enter og skriv inn passordet for. Velg en av og trykk Enter. 5. Velg menypunkt, trykk Enter og skriv inn passord for. Skriv inn antall sekunder og trykk Enter. Passordet vil være gyldig så lenge du er i innstillingsmodus, så i trinnet 5 over blir det kanskje ikke behov for å skrive inn passordet. Hvordan knappene på panelet brukes blir beskrevet i Kapittel 1 Oversikt. Tabell innstillinger Tabell 21 viser den komplette listen over systeminnstillinger. innstillinger, under menypunktet Innstillinger > Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Velg språk Velg et språk Operatør Samme som innstillingen beskrevet i Avsnitt 2.1 alarmer Strømbrudd Innkommende fase mangler Lav forsyningsspenning NV Checksumfeil Velge enheter (Metriske enheter,usenheter) Metrisk: m, m 2, m 3, liter/sekund (liter/s), bar, mm, ºC US: ft, ft 2, gal, GPM (gal/min), psi, ra ºF Datoformat (ÅÅÅÅ.MM.DD, DD.MM.ÅÅÅÅ, MM.DD.ÅÅÅÅ) Stille inn dato Dato Stille inn klokkeslett Klokkeslett LCD tidsavbrudd Hvis satt til verdien 0 vil baklyset alltid være på. Minutter for baklys Nivå grafikkområde Tid for alarmvarslingstid Minutter Pausetid for alarmvarser Minutter Strømtilførsel 3~ V Volt Brukes som innstillingspunkt for Hovedfrekvens Hz systemalarmer. Grense Volt Hysterese Volt NV Checksumfeil blir utløst hvis checksum for ikkeslettbart minne indikerer feil. 8

13 Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar alarmer Legg inn passord Personalarm Feil faserekkefølge Over 3~ Volt Under 3~ Volt Ubalansert 3~ Speninger Høy frekvens Lav frekvens Maks. tid til tilb.still. Grense (+) Hysterese Grense () Hysterese Grense (+/) Hysterese Grense (+) Hysterese Grense () Hysterese Minutter Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Operatør Heltall Operatør Heltall Etter denne tiden må vedlikeholdspersonale tilbakestille timeren (ved å trykke på en vilkårlig knapp), eller en Personalarm blir utløst etter Signaler fra strømtilførselsovervåkning CA4430. Grensene her er avvikene fra innstillingene i Strømforsyning og Hovedfrekvensmenyen. Grense også brukt som innstillingspunkter for pumpeblokkering. For operatøraksess. Koden kan være 1 til 4 siffer lang. Standardkoden fra fabrikken er 1. For (administrator) aksess. Koden kan være 1 til 4 siffer lang. Standardkoden fra fabrikken er 2. 9

14 Innstillinger 2.4 Pumpesumpinnstillinger Tabell 22 viser den komplette listen av innstillinger i undermenyen Pumpesump. Tabell 22 Pumpesumpinnstillinger, under Innstillinger > Pumpesump Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Pumpealternering Nivåsensortype Velg type (Analog, Start/Stoppflottører) Min. reléintervall Min. tid Maks. antall pumper i drift Velg maks. ant. pumper Start nivåovervåkning Alterneringstype Alterner etter Asymmetrisk Altern. Alternativt stoppnivå Nivåendring Start/Stopp Pumpe 1 Alternere? Pumpe 4 Alternere? Driftstid Alternering? Driftstid til alternering P1 i Primærgruppe?.. P4 i Primærgruppe? Ant. stopp til gruppealtern. Funksjon aktiv? Pumpstoppnivå Etter ant. starter Stoppforsinkelse P1 Bruke stoppnivå? P4 Bruke stoppnivå? Startfunksjon aktiv Ant. pumpekjøringer til start Ant. pumpekjøringer til start (Maks. 1 Pumpe, Maks. 2 Pumper, Maks. 3 Pumper, Ingen grense) (AV, PÅ) (AV, Normal, Asymmetrisk) (Hver pumpestopp, Siste pumpe stoppet) Minutter Heltall Heltall (Ingen grense, Min. 1 Pumpe, Min. 2 Pumper, Min. 3 Pumper) (Ingen grense, Maks. 1 Pumpe, Maks. 2 Pumper, Maks. 3 Pumper) For å redusere svingninger i strømforbruk som følge av pumper som starter eller stopper samtidig, bør det alltid være en minimumstid mellom to releer som skifter stilling. Still inn antall pumper som tillates å kjøre samtidig. Når den er aktivert vil pumpene med det høyeste nådde startnivået ha høyest prioritet og vil kjøre først. I tillegg til den normale eller asymmetriske alterneringen, kan du stille inn styringen til å bytte pumpe når en pumpe har vært i kontinuerlig drift over en viss tidsperiode. Skifter til sekundærpumpen bare etter et visst antall stopp for primærpumpen. La pumpen kjøre under sitt normale stoppnivå. Etter at det alternative stoppnivået er nådd kan pumpestoppen forsinkes ved innstilling av Stoppforsinkelseparameteren. Hvis nivået øker med minst Nivåendring til start i løpet av tidsperioden Per, så vil én pumpe starte. Hvis nivået fortsetter å øke så mye vil den neste pumpen starte. 10

15 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Nivåendring Start/Stopp Nivåendring til start Per Stopp Funksjon aktiv? Ant. pumpekjøringer til stopp Ant. pumpekjøringer til stopp Nivåendring til stopp Per Beregne mengde inn Minutter (Ingen grense, Min. 1 Pumpe, Min. 2 Pumper, Min. 3 Pumper, Min. 4 Pumper) (Ingen grense, Maks. 1 Pumpe, Maks. 2 Pumper, Maks. 3 Pumper, Maks. 4 Pumper)) Minutter (AV, PÅ) Hvis nivået øker med minst Nivåendring til start i løpet av tidsperioden Per, så vil én pumpe starte. Hvis nivået fortsetter å øke så mye vil den neste pumpen starte. Hvis nivået reduseres med minst Nivåendring til stopp i løpet av tidsperioden Per, så vil én pumpe stoppe. Hvis nivået fortsetter å minke så mye vil den andre pumpen stoppe. Stasjonsmengde Målte parametrer Sumpareal Beregn. Pumpekapasitet Sumpform Pumpefunksjon Beregn. intervallmengde Statisk løfrehøyde driftspunkt kurve Total løftehøyde driftspunkt Mengde ved driftspunkt Mengdekompensasjon (Rektangulær, Kjegleformet) (Tømme sump, Fylle sump) Liter/sekund, GPM (gal/min) Driver pumpen med fylling eller tømming av sumpen? Tidsintervall mellom målinger. Brukes til beregning av utmengde hvis noen av parametere er satt til 0 er funksjonen deaktivert og normal mengdekompensasjon blir brukt. Se Vedlegg 2 pumper i drift Prosentdel 100 % betyr at 2 pumper 3 pumper i drift Prosentdel leverer dobbelt så mye som en 4 pumper i drift Prosentdel enkelt pumpe. 50 % betyr at 2 pumper ikke leverer mer enn en enkelt pumpe. Se Vedlegg Nivå 0 Fast på 0 Areal 0 m 2, ft 2 Nivå 9 Fast på 9 Areal 9 m 2, ft 2 Pumpekap. Beregning (AV, PÅ) Maks. nivå for Ber. Min. nivå for Ber. Startforsinkelse Beregningstid Stoppforsinkelse Du kan selv angi formen på sumpen ved å skrive inn arealet på 10 ulike nivåer fra bunnen av sumpen, nivå 0, til toppen, nivå 9. For nedsenkede pumper, still inn Min. nivå for Ber.til å være toppen av pumpen det gir bedre nøyaktighet. Beregning starter etter Startforsinkelse, når pumpemengdene er stabilisert, og fortsetter i Beregningstid. Stoppforsinkelsepåvirker ikke beregningen av pumpekapasitet, men beregningen av innmengden er undertrykket under Stoppforsinkelse etter at pumpen stopper når mengden stabiliserer seg. 11

16 Innstillinger Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Sumpalarmer Beregn. Overløp Reservekjøring Høyt nivå Lavt nivå Høytnivåvippe Lavtnivåvippe Høy innløpsmengde Lav innløpsmengde Overløpspåvisning Nivå hvis grense blir brukt Overløpsberegning Eksponent 1 Konstant 1 Eksponent 2 Konstant 2 Pumpe 1 Reservestart Pumpe 4 Reservestart Reserve Driftstid Grense Hysterese Grense Hysterese Grense Hysterese Grense Hysterese (AV, Overløpssensor; Nivågrense) (Eksp. og konst, Lås på innmengde) Tall Tall Tall Tall (AV, PÅ) (AV, PÅ) Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) For å oppdage overløp er en overløpssensor mye mer nøyaktig enn en terskel fra nivåsensoren.. Ved å stille inn parametere (eksponenter og konstanter) kan overløpet også måles nøyaktig ved beregning. Lås på innmengde bruker ganske enkelt historiske verdier på innmengde. Nivågrense er det nivået som overløpet er ventet på. Merk: ikke så nøyaktig som å bruke en overløpsbryter. Overløp = h e ¹c 1 + h e 2 c 2 (m 3 /s eller ft 3 /s) h = vannhøyde (m eller ft) Hvis den normale styringen via start og stoppnivåer svikter, kan dette fungere som en nødreserve: Hvis høytnivåvippen løser ut, kan pumpene 1, 2, 3 og/eller 4 være stilt inn for å være i drift i en periode på Driftstid. 12

17 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Sumpalarmer Pumpeblokkering Reservestart Fjernblokkering Høyt trykk Lavt trykk Overløp Høytrykksblokkering Lensepumpevippe Sensorfeil For få pumper tilgjengelig M.vern tilb.still.feil Fjernblokkering Lavtnivåvippe Mottrykk Grense Hysterese Grense Hysterese Ant. pumper tilgjengelig Fjernblokkering Blokkeringstid ute Blokkering på vippe aktiv Blokkering på høytrykk Blokkeringsforsinkelse Blokkeringsgrense Blokkeringstid ute bar, psi bar, psi bar, psi bar, psi (Min. 1 Pumpe, Min. 2 Pumper, Min. 3 Pumper, Min. 4 Pumper) (AV, PÅ) (AV, PÅ) (AV, PÅ) bar, psi Trykkterskelen for alarmen blir stilt inn i menyen nedenfor for Pumpeblokkering. En verdi null for Blokkeringstid ute betyr at blokkeringen aldri vil gå ut på tid. Merk: Mottrykk kan brukes når en trykksensor er installert på utløpssiden; når den indikerer for høyt trykk for pumpen kan den blokkeres. En verdi null for Tidsblokkering betyr at blokkeringen aldri vil gå ut på tid. 13

18 Innstillinger Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Kontrollerer at nivåsensorene fungerer som de skal. Kontroller kan foretas på høy vippe, på lav vippe og for å sikre at utstrømmen varierer. På høy/lav vippe kan det bli utløst en sensoralarm hvis nivåsensoren gir er verdi som ikke er innenfor Maks. avvik fra det spesifiserte nivået på den høye/lave vippen. For å sikre at verdiene varierer, se nendenfor: En sensoralarm kan installeres hvis nivåsensoren ikke endrer utgangsverdi minst Min. nivåendring i tidsperiodenkontrolltid. Hvis det brukes strømtariffstyring kan du stille inn pumpene til å starte med å tømme sumpen Forhåndsinnstilt pumpestarttid før høy strømtariff starter. I dette tilfelle vil det tømme sumpen ned til Nedpumpingsnivå (eller til et stoppnivå, avhengig av hva som først inntreffer). For hver ukedag kan det angis to tidsperioder med høy strømtariff (ved å angi På og Avtider). Hvis visningen av strømnivåer skulle være absolutte nivåer over havet, så skriv inn pumpesumpens høyde over havet. Strømtariffstyring Nivåsensorkontroll Kontroll på høy vippe Nivå på høy vippe Maks. avvik +/ Kontroll på lav vippe Nivå på lav vippe Maks. avvik +/ Kontroll av nivåendring Kontrolltid Min. nivåendring +/ (AV, PÅ) (AV, PÅ) (AV, PÅ) Strømtariffstyring (AV, PÅ) Forhåndsstarttid Minutter for Pumpe Nedpumpingsnivå Topp mandag til og med topp søndag Høyde over havet Topptid 1 På etter midn. Topptid 1 Av Topptid 2 På Topptid 2 Av Sett inn antall meter over havet. Minutter Minutter Minutter Minutter Tabell Innstillinger for pumpe 1 til 4 Tabell 23 viser den komplette listen med innstillinger som kan foretas i undermenyen Pumpe 1, Pumpe 2, Pumpe 3 og Pumpe 4. Pumpeinnstillinger 1 til 4, under Innstillinger > Pumpe 1, Innstillinger > Pumpe 2, Innstillinger > Pumpe 3, og Innstillinger > Pumpe 4 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Hvis en pumpe ikke er koblet Reléstyring for pumpe Pumpe tilkoblet? til vil releet fremdeles åpne i henhold til start/stoppnivåer. Startnivå Merk: Disse nivåene blir bare brukt i tider med lav strømtariff Stoppnivå hvis det blir brukt tariffstyring. Start/stoppnivåer Pumpeparametrer Tilfeldig startområde +/ Operatør Startnivået er tilfeldig ± dette området omkring Startnivå. H. tariff startnivå H. tariff stoppnivå I tider med høy strømtariff blir disse nivåene brukt som startog stoppnivåer. Nominell strøm Ampere Nominell Tall strømfaktor 14

19 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Pumpealarmer Pumpedriftindikasjon Tidsinnstillinger Pumpekurve (QH) Fase mangler Tørrkjøring Ingen driftsbekreftelse Utløst motorvern M.vern tilb.still.feil Høy motorstrøm Lav motorstrøm Pumpedriftsindikasjon Strømterskel Terskelpåforsinkelse Terskelavforsinkelse Maks. driftstid stopper pumpen Maks. kont. driftstid Punkt 1 H.maks. tot. Løftehøyde Punkt 1 Mengde Punkt 2 H.midd. tot. Løftehøyde Punkt 2 Mengde Punkt 3 H.min. tot. Løftehøyde Punkt 3 Mengde Total Motstand Sensor Null Grense Hysterese Grense Hysterese (AV, Digital Inngang, Motorstrøm) Ampere (AV, PÅ) Minutter Liter/sekund, GPM (gal/min) Midlene/sensoren som brukes for å avgjøre om pumpen anses for å kjøre. Pumpe betraktes som i drift over terskel. Forsinkelse Pumper stoppes når Maks. kont. driftstid er nådd. Timeren blir tilbakestilt hver gang startnivået blir nådd. Laveste nivå (pumpeutløp) Høyeste løftehøyde Se Vedlegg Midd. nivå Liter/sekund, Se Vedlegg GPM (gal/min) Høyeste nivå i sump. Laveste løftehøyde Liter/sekund, Se Vedlegg GPM (gal/min) Ofte er sensorens 0punkt lavere enn utløpspuktet for pumpen. I dette tilfelle må forskjellen legges til løftehøyden. Se Vedlegg Ampere Ampere Ampere Ampere 15

20 Innstillinger Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Pumpealarmer Høye vibrasjoner Lav pumpekapasitet Pumpe ikke i Auto Pumpefeil Maks. kont. driftstid Pumpe alarmblokkert Lekkasje Høy temperatur Digital inngang DI1 Oljekammer DI2 Eleltrisk område DI3 Motorhus Digital inngang T1 Stator T1 Stator T2 Øvre lager T3 Nedre lager Grense Hysterese Grense Hysterese mm/s, inch/s mm/s, inch/s Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) Alarmgrense (Pt100) C, F Hysterese (Pt100) C, F Alarmgrense (Pt100) C, F Hysterese (Pt100) C, F Alarmgrense (Pt100) C, F Hysterese (Pt100) C, F En alarm blir utløst hvis den målte kapasiteten er under denne terskelen. Digital inngang pumpefeill aktivert. Lekkasjesensor koblet til en digital ingang. Signaler fra CA 441. Hvis en CA 441 overvåker flere pumper kan bare DI1 oljekammer brukes. Temperatursensor koblet til en digital ingang. Signaler fra CA 442. Alarmgrenser brukes bare for sensortype Pt100. Klixon og PTC bruker faste grenser. Hvis en CA 442 overvåker flere pumper kan bare T1 stator brukes. 16

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell

Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag RAPPORT FRA 6 SEMESTERS PROSJEKT VÅREN 2012 PRH606 Hovedprosjekt IA6-6-12 Prosjektering og utvikling av laboratorium med prosessmodell Fakultet for

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer