Pumpekontroller Type ABS PC 441

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pumpekontroller Type ABS PC 441"

Transkript

1 Pumpekontroller Type ABS PC :56:19 Low level l/s 1.55 m 0.15 kwh/m l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m A A A PUMP 2 4 ghi 5 jkl 6 mno CA m P3 P4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 PUMP 3 PUMP 4 7 pqrs * 8 tuv 0 9 wxyz # MAIN STATUS SETTING TREND ALARM ACKN. Esc (11/2014) Brukerveiledning SW 1.10

2 Copyright (2014) Sulzer. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken, så vel som programvaren som er beskrevet i den, er levert på lisens og kan bare brukes eller kopieres i samsvar med de betingelser som gjelder for en slik lisens. Innholdet i håndboken er levert som informasjon alene, det kan endres uten forvarsel og skal ikke fortolkes som en forpliktelse fra Sulzer. Sulzer påtar seg intet ansvar eller forpliktelse i forhold til feil eller unøyaktigheter som måtte forekomme i denne boken. Med unntak for det som er tillatt i en slik lisens, kan ingen del av denne publikasjonen reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, i noen form eller med noen midler, elektronisk, mekanisk, som opptak eller på annen måte, uten etter forutgående skriftlig tillatelse fra Sulzer. Sulzer forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner som følge av tekniske utviklinger. II

3 INNHOLD Om denne brukerveiledningen, målgruppen og konseptene 1 1 Oversikt over funksjoner og bruk Statusindikator for feltbuss CA Instillinger Velg språk Oversikt over innstillinger innstillinger Pumpesumpinnstillinger Innstillinger for pumpe 1 til Felles innstillinger for pumpe 1, 2, 3 og Innstillinger for PIDstyring Innstilling for omrører Lensepumpe Spyling Analog Logging Innstillinger for digitale innganger Innstillinger for digitale utganger Innstillinger for analoge innganger Innstillinger for analoge utganger Innstillinger for pulskanaler Innstillinger for trendkurver Kommunikasjonsinnstillinger Innstillinger for feltbussmoduler Felles innstillinger Vedlegg Pumpekapasitet og Inn/Utmengde i pumpesumpen Pumpekurve kurve PIDstyring Kommunikasjon Kom.port Modem 36 III

4 IV

5 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN, MÅLGRUPPEN OG KONSEPTENE Denne brukerveiledningen beskriver pumpestyringen PC 441 og operatørpanelet CA 511. Pumpestyringene kan enten brukes frittstående eller kommunisere alle verdier og tilstander til et sentralt Scadasystem eller en webbasert alarm og overvåkningsløsning som AquaWeb fra Sulzer. Installasjonsveiledning Målgruppe Forutsetninger Leseguide Det er et separat dokument Installasjonsveiledning som beskriver hvordan man fysisk skal installere pumpestyringen (trykt dokument i installasjonspakken, og dess uten som PDF på CDen). Denne veiledningen er beregnet på systemadministratorer og operatører av PC 441 pumpestyring med operatørpanel CA 511. Denne veiledningen forutsetter at du allerede er kjent med de pumpene du har til oppgave å styre, og har sensorene og operatørpanel CA 511 koblet til PC 441. administratoren må også kjenne til å ta avgjørelser om følgende: 1. Pumpestyringen kan enten bruke en analog nivåsensor, som måler vannnivået i sumpen, for nøyaktig kontroll over start og stoppnivåene, eller den kan bruke enkle flottørbrytere på start og stoppnivåene. Nivåvippene kan brukes i tillegg til en analog nivåsensor, som en reserve, og som en ekstra alarminngang. En analog nivåsensor har flere fordeler i forhold til flottørbrytere: den er mer robust (kan ikke sette seg fast eller komme i mekanisk klem); den er mer nøyaktig; den er mer fleksibel (det er enkelt å endre startog stoppnivåer); du kan få avlesning av vannivå i sumpen, innmengden, overløpet og pumpekapasiteten; du kan optimalisere pumpeytelsen på ulike måter, inkludert alternative stoppnivåer, tariffkontroll osv. Det er også mulig å bruke et alternativt stoppnivå, vanligvis lavere enn det normale, som er virksomt én gang etter et antall pumpestarter. Dette kan være nyttig hvis det er ønskelig å tømme sumpen fullstendig en gang imellom. 2. Det er nødvendig å vite om pumpen(e) bør vedlikeholdskjøres i perioder med lang stillestand. Hvis installasjonen har to eller flere pumper må du bestemme om pumpene skal alternere. 3. Hvis det er daglig varierende strømtariffer må du kjenne tidene for høye/ lave tariffer. 4. Du må vite hvordan overløpet vil bli målt: hvis det vil bli målt både med en overløpsdetektor (for å registrere starten på overløpet) og en nivåsensor (for å måle den aktuelle mengden), må du kjenne parametrene (eksponenter og konstanter) som skal legges inn som innstillinger, slik at overløpet kan måles nøyaktig ved en beregning i PC Du trenger å vite hvilken alarmklasse, Aalarm eller Balarm (se Ordliste og konvensjoner), for å tilordne hver alarm. For installasjon, se de separate dokumentene Installasjonsveiledning, som dekker henholdsvis PC 441 og CA 511. Før du foretar noen innstillinger, eller bruker styringspanelet, les Kapittel 1 Oversikt over funksjoner og bruk det beskriver den generelle funksjonaliteten, og betydningen og bruken av styringene på panelet. administratoren må sikre at alle innstillingene i henhold til Kapittel 2 Innstillinger er egnet for ditt bruksområde. MERK! Standardinnstillingene er listet i Installasjonsveiledningen. 1

6 Om denn håndboken, målgruppen og konseptene De fleste innstillingene i Kapittel 2 gjelder bare for systemadministratoren, men det følgende gjelder også for dem som bare betjener styringen: språkvalg, datoog tidsinnstillinger, enheter, tidsavbrudd for baklys, lydsummer, passord for operatør, start/stoppnivåer. Ordliste og konvensjoner For å peke ut et menypunkt i et hierarki brukes det en vinkelparentes for å separere nivåene. Eksempel: Innstillinger > betyr menypunktet du først kommer til nrå du velger menypunktetinnstillinger, som har et antall undermenyer, hvor du først velger menypunktet. Tekst i blått indikerer en hypertekstlenke. Hvis du leser dette dokumentet på en datamaskin kan du klikke på enheten, og du vil bli tatt videre til lenkedestinasjonen. Pumpe kontrolldrift: Lange stillstandsperioder i korrosive, forurensede miljøer er ikke bra for pumpene. Som et mottiltak kan de kjøres med regelmessige intervaller, noe som vil redusere korrosjoon og andre skadelige effekter. Cos j: Kosinus til fasevinkelen j mellom motorstrømmen og spenningen. Alarmklasse: Alarmklassen kan enten være Aalarm eller Balarm. Aalarmer er de som krever umiddelbare tiltak, slik at driftspersonale ute i felten skal bli varslet uansett tid på døgnet. Balarmer er mindre viktige, men skal bli tatt hånd om innenfor normal arbeidstid. Digital Inn betyr et signal som enten er på eller av (høy eller lav), hvor høy er alt mellom 5 og 24 volt DC, og lav er alt under 2 volt. Digital Utgang Et utgangssignal som enten er på eller av. I påtilstand blir utgangsstrømmen hentet fra strømforsyningen og utgangen er høy (~V+). I avtilstand er utgangen lav (ingen utgangsstrøm). Er typisk koblet til releer. Analoge UtgangerEt utgangssignal i området 420 ma eller 020 ma. hentest fra strømforsyningen. Analoge Innganger er for sensorer, og disse inngangene registrerer strøm i områder 420 ma eller 020 ma. 2

7 1 OVERSIKT OVER FUNKSJONER OG BRUK PC 441 er beregnet for styring av 14 pumper. Den kan betjene en pumpestasjon alene. For konfigurering og interaksjon fra operatøren kan det grafiske operatørpanelet CA 511 brukes. Med AquaProgprogramvaren (evalueringsversjon på CD) kan en PC brukes til konfigurering og sikkerhetskopiering av innstillinger. Ved å legge til et GSM/GPRSmodem CA 521, kan det oppnås en full fjernalarmog overvåkningsløsning med bare en AquaWeb leiekontakt. Valgfrie overvåkningsmoduler for lekkasje, temperatur og elektriske parametre gir en høyskalerbar løsning med optimal kostnad og ytelse. USB (serviceport) RS232port for en datamaskin (serviceport) Strømindikator Alarmindikator Figure 11 En grønn lampe lengst til venstre indikerer at det er strøm på enheten (enten batteri eller nettspenning). Den røde alarmindikatoren vil blinke hver det gang det er alarm som ikke er kvittert. 1.1 Statusindikator for feltbuss Pumpestyring, operatørpanel og overvåkningsmoduler kommuniserer via en CANbuss. Fast grønt lys = tikkoblet OK Blinkende grønt lys = søker etter moduler Blinkende rødt lys = Ugyldig ID stilt inn på modul 1.2 CA 511 Bruk piltastene for å navigere i menyene. Trykk enten Opp eller Nedpilen for å skifte til menyvisningen. Du bekrefter en handling med Enterknappen, eller kvitterer en alarm. Trykk på Escapeknappen hvis du vil avbryte den aktuelle handlingen. Høyde på vann i sump Overløpssensor Viser drift (animert) Høyde på vann (animert) Innløpsmengde til sump Trendkurve :56:19 Low level 15, l/s 5.8 A 4.5 A 5.9 A 3.2 A m P3 P4 P1 P2 07:25:58 07:28:10 07:30:26 PUMP 1 PUMP 2 PUMP 3 PUMP 4 Utløpsmengde fra sump Sensor for høytnivåvippe Strømforbruk for pumpe Sensor for lavtnivåvippe MAIN STATUS SETTING TREND ALARM ACKN. Figur 12 Displayet og dets informasjonsfelter i standard toppnivåvisning. Standard (toppnivå) visning av displayet viser dynamisk driftsstatus for pumpene og tilstanden i sumpen. Figur 12 viser symbolene og forklarer hva de betyr. Enheten vil alltid gå tilbake til denne visningen etter 10 minutter uten aktivitet i en annen visning (slik som visning av menyer). Når PC 441 er stilt inn for å bruke mindre enn 4 pumper, tilpasser visningen seg til å vise det aktuelle antall pumper. 3

8 Oversikt over funksjoner og bruk CA 511 Strøm og alarmindikator Direkte funksjoner, bunn 1og høyre 2 displayer 3,. abc def 1.55 m l/s 5 PUMP 1 6 ghi jkl PUMP 2 mno 7 m 8P3 P4 PUMP 3 9 pqrs P1 P2 tuv PUMP 4 wxyz 0 # :56:19 Low level l/s 0 A A A A :25:58 07:28:10 07:30:26 STATUS SETTING * TREND ALARM MAIN ACKN. De to symbolene lengst til venstre er for strøm og alarmindikasjon: En grønn lampe indikerer at det er strøm på enheten. Den røde alarmindikatoren blinker når det er en alarm som ikke er kvittert, og displayet forteller hvilken type alarm det er. Når alarmen er kvittert skifter lyset til fast rødt, og fortsetter å lyse inntil det ikke er noen aktive alarmer slik som PC 441. Knappene nederst og til høyre på displayet har følgende funksjoner: 1,. 4 ghi 7 pqrs * Esc 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz # Knapper i bunnen gir direkte tilgang til de vanligste menyene. Nederst til høyre mest Kvitt.. Knappen vil kvittere den mest aktuelle alarm som vises på statuslinjen på toppen av displayet. De høyre knappene vil starte eller stoppe pumpen. (veksle aktuell status.) Ved å holde knappen inne er det mulig å kjøre pumpen under stoppnivå. Esc Høyre knapper Hovedmeny Knappene neden til høyre på displayet har følgende funksjoner: Å gå fra et oversiktsbilde for pumpesumpen og gå til menyen, trykk enten på piltasten Opp eller Ned. Du går inn i et menypunkt ved å trykke på enten Høyre/Fremoverknappen eller Enterknappen. Du bekrefter (eller utfører/effektuerer) en handling med Enterknappen ( ). For å annullere den aktuelle handlingen, eller forlate menyene og gå tilbake til overviktsbildet over pumpesumpen, trykk på Escapeknappen. Figur 13 viser Hovedmenyen, som du kommer til fra et oversiktbilde ved å trykke på enten Opp eller Nedpilen eller hurtigtasten Main (Hovedmeny) under displayet: Hovedmeny Alarmliste Vis Status Innstillinger Velg språk Alarmliste Ikke kvitterte Alarmer Aktive Alarmer Alle hendelser PUMP 1 PUMP 2 PUMP 3 Esc PUMP 4 Figur MAIN13 STATUS Toppnivåmenyen SETTING for TREND PC 441 grafisk ALARM display. ACKN. Hvordan du velger språk og foretar innstillinger (menypunkter Velg språk og Innstillinger) er beskrevet i Kapittel 2 Innstillinger. Hvordan du legger inn verdier og strenger Trykk Enter for å kunne redigere en verdi. 1,. 4 ghi 7 pqrs * 2 abc 5 jkl 8 tuv 0 3 def 6 mno 9 wxyz # Bruk Venstre/Høyreknappene for å velge innsettingspunktet. Bruk Opp/Nedknappene for å øke/redusere en verdi eller bokstav. Verdier og strenger kan også endres ved bruk av det alfanumeriske tastaturet. En asterisk (*) gir = et punktum (.). Avslutt redigeringen med å trykke Enter. Esc 4

9 Passord Personalarm, og tilbakestilling av den Det er tre sikkerhetsnivåer: 1. Daglig drift, slik som å kvittere en alarm eller stoppe en pumpe, krever ikke noe passord eller autorisasjon. 2. Driftsinnstillinger, slik som innstilling av start eller stoppnivåer for pumpen, krever ett passord på Operatørnivå; 3. Konfigurasjonsinnstillinger som påvirker basisfunksjonaliteten eller tilgangen, slik som type nivåsensor, krever et passord på nivå. De fabrikkinnstilte passordene er henholdsvis 1 og 2, men kodene kan endres under menypunktet Innstillinger >. Når det blir bedt om et passord for Operatør kan du bruke enten passord for Operatør eller. Når en pumpestasjon er bemannet kan det bli utløst en personalarm hvis vedlikeholdspersonen ikke har vist aktivitet i løpet av en bestemt tidsperiode. For detaljer om innstillinger av denne typen, se Avsnitt 2.3 innstillinger (tilordning, og Maks. tid til tilb.still.), Avsnitt 2.12 Innstillinger for digitale innganger (tilordning Personal i stasjon til en Digital In), og Avsnitt 2.13 Innstillinger for digitale utganger (tilordning Personalarmsignal til en digital utgang). Etter den angitte Maks. tid til tilb.still., er den tilordnede utgangen aktivert slik at et visuelt signal eller et lydsignal kan varsle vedlikeholdspersonen om at alarmtimeren må tilbakestilles. Hvis alarmtimeren ikke blir tilbakestilt innenfor, utløses en personalarm. Timeren tilbakestilles ved å trykke på en vilkårlig tast på styringspanelet. 5

10 Oversikt over funksjoner og bruk 6

11 2 INSTILLINGER 2.1 Velg språk 1. Velg menypunktet Velg språk og trykk Enter to ganger. 2. Skriv inn passord for Operatør (standard er 2). Trykk Enter. 3. Rull til det språket du ønsker ved hjelp av Opp/Nedtastene. 4. Trykk Enter og deretter Venstre/Bakoverpilen. 2.2 Oversikt over innstillinger Menypunktet Innstillinger har 21 undermenyer med et stort antall innstillinger som må legges inn av systemadministratoren, selv om de har fornuftige standardverdier. De 21 undermenyene er som følger: 1. (Tabell 21 i Avsnitt 2.3) 2. Pumpesump(Tabell 22 i Avsnitt 2.4) 3. Pumpe 1(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 4. Pumpe 2(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 5. Pumpe 3(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 6. Pumpe 4(Tabell 23 i Avsnitt 2.5) 7. Felles P1P4 (Tabell 24 i Avsnitt 2.6) 8. PID Controller (Tabell 25 i Avsnitt 2.7) 9. Omrører (Tabell 26 i Avsnitt 2.8) 10. Lensepumpe (Tabell 27 i Avsnitt 2.9) 11. Rengjører (Tabell 28 i Avsnitt 2.10) 12. Analog logging (Tabell 29 i Avsnitt 2.11) 13. Digitale innganger (Tabell 210 i Avsnitt 2.12) 14. Digitale utganger (Tabell 211 i Avsnitt 2.13) 15. Analoge innganger (Tabell 212 i Avsnitt 2.14) 16. Analoge utganger (Tabell 213 i Avsnitt 2.15) 17. Pulskanaler (Tabell 214 i Avsnitt 2.16) 18. Trendkurver (Tabell 215 i Avsnitt 2.17) 19. Kommunikasjon (Tabell 216 i Avsnitt 2.18) 20. Feltbussmoduler (Tabell 217 i Avsnitt 2.19) 21. Felles (Tabell 218 i Avsnitt 2.20) Alle innstillinger krever et passord for unntatt enkelte innstillinger i undermenyen og start/stoppnivåene under undermenyene Pumpe 1, Pumpe 2, Pumpe 3 og Pumpe 4, som bare krever et passord for Operatør. Hver av de 21 undermenyene er beskrevet i separate tabeller. Den nøyaktige fremgangsmåten for tolking av tabellene er vist i eksempelet nedenfor for innstillingene under menypunktet Innstillinger > > alarmer > Strømbrudd i Tabell Velg menypunktet Innstillinger (eller velg Hovedmeny, velg Innstillinger ved å bruke Opp/Nedtatstene og trykk Enter). Det øverste menypunktet vil bli valgt. Trykk Enter igjen. 2. Velg menypunktet alarmer ved bruk av Opp/Nedtatstene, trykk Enter. 3. Velg menypunkt Strømbrudd, trykk Enter. 7

12 Innstillinger 4. Velg menypunkt, trykk Enter og skriv inn passordet for. Velg en av og trykk Enter. 5. Velg menypunkt, trykk Enter og skriv inn passord for. Skriv inn antall sekunder og trykk Enter. Passordet vil være gyldig så lenge du er i innstillingsmodus, så i trinnet 5 over blir det kanskje ikke behov for å skrive inn passordet. Hvordan knappene på panelet brukes blir beskrevet i Kapittel 1 Oversikt. Tabell innstillinger Tabell 21 viser den komplette listen over systeminnstillinger. innstillinger, under menypunktet Innstillinger > Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Velg språk Velg et språk Operatør Samme som innstillingen beskrevet i Avsnitt 2.1 alarmer Strømbrudd Innkommende fase mangler Lav forsyningsspenning NV Checksumfeil Velge enheter (Metriske enheter,usenheter) Metrisk: m, m 2, m 3, liter/sekund (liter/s), bar, mm, ºC US: ft, ft 2, gal, GPM (gal/min), psi, ra ºF Datoformat (ÅÅÅÅ.MM.DD, DD.MM.ÅÅÅÅ, MM.DD.ÅÅÅÅ) Stille inn dato Dato Stille inn klokkeslett Klokkeslett LCD tidsavbrudd Hvis satt til verdien 0 vil baklyset alltid være på. Minutter for baklys Nivå grafikkområde Tid for alarmvarslingstid Minutter Pausetid for alarmvarser Minutter Strømtilførsel 3~ V Volt Brukes som innstillingspunkt for Hovedfrekvens Hz systemalarmer. Grense Volt Hysterese Volt NV Checksumfeil blir utløst hvis checksum for ikkeslettbart minne indikerer feil. 8

13 Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar alarmer Legg inn passord Personalarm Feil faserekkefølge Over 3~ Volt Under 3~ Volt Ubalansert 3~ Speninger Høy frekvens Lav frekvens Maks. tid til tilb.still. Grense (+) Hysterese Grense () Hysterese Grense (+/) Hysterese Grense (+) Hysterese Grense () Hysterese Minutter Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Prosentdel Operatør Heltall Operatør Heltall Etter denne tiden må vedlikeholdspersonale tilbakestille timeren (ved å trykke på en vilkårlig knapp), eller en Personalarm blir utløst etter Signaler fra strømtilførselsovervåkning CA4430. Grensene her er avvikene fra innstillingene i Strømforsyning og Hovedfrekvensmenyen. Grense også brukt som innstillingspunkter for pumpeblokkering. For operatøraksess. Koden kan være 1 til 4 siffer lang. Standardkoden fra fabrikken er 1. For (administrator) aksess. Koden kan være 1 til 4 siffer lang. Standardkoden fra fabrikken er 2. 9

14 Innstillinger 2.4 Pumpesumpinnstillinger Tabell 22 viser den komplette listen av innstillinger i undermenyen Pumpesump. Tabell 22 Pumpesumpinnstillinger, under Innstillinger > Pumpesump Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Pumpealternering Nivåsensortype Velg type (Analog, Start/Stoppflottører) Min. reléintervall Min. tid Maks. antall pumper i drift Velg maks. ant. pumper Start nivåovervåkning Alterneringstype Alterner etter Asymmetrisk Altern. Alternativt stoppnivå Nivåendring Start/Stopp Pumpe 1 Alternere? Pumpe 4 Alternere? Driftstid Alternering? Driftstid til alternering P1 i Primærgruppe?.. P4 i Primærgruppe? Ant. stopp til gruppealtern. Funksjon aktiv? Pumpstoppnivå Etter ant. starter Stoppforsinkelse P1 Bruke stoppnivå? P4 Bruke stoppnivå? Startfunksjon aktiv Ant. pumpekjøringer til start Ant. pumpekjøringer til start (Maks. 1 Pumpe, Maks. 2 Pumper, Maks. 3 Pumper, Ingen grense) (AV, PÅ) (AV, Normal, Asymmetrisk) (Hver pumpestopp, Siste pumpe stoppet) Minutter Heltall Heltall (Ingen grense, Min. 1 Pumpe, Min. 2 Pumper, Min. 3 Pumper) (Ingen grense, Maks. 1 Pumpe, Maks. 2 Pumper, Maks. 3 Pumper) For å redusere svingninger i strømforbruk som følge av pumper som starter eller stopper samtidig, bør det alltid være en minimumstid mellom to releer som skifter stilling. Still inn antall pumper som tillates å kjøre samtidig. Når den er aktivert vil pumpene med det høyeste nådde startnivået ha høyest prioritet og vil kjøre først. I tillegg til den normale eller asymmetriske alterneringen, kan du stille inn styringen til å bytte pumpe når en pumpe har vært i kontinuerlig drift over en viss tidsperiode. Skifter til sekundærpumpen bare etter et visst antall stopp for primærpumpen. La pumpen kjøre under sitt normale stoppnivå. Etter at det alternative stoppnivået er nådd kan pumpestoppen forsinkes ved innstilling av Stoppforsinkelseparameteren. Hvis nivået øker med minst Nivåendring til start i løpet av tidsperioden Per, så vil én pumpe starte. Hvis nivået fortsetter å øke så mye vil den neste pumpen starte. 10

15 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Nivåendring Start/Stopp Nivåendring til start Per Stopp Funksjon aktiv? Ant. pumpekjøringer til stopp Ant. pumpekjøringer til stopp Nivåendring til stopp Per Beregne mengde inn Minutter (Ingen grense, Min. 1 Pumpe, Min. 2 Pumper, Min. 3 Pumper, Min. 4 Pumper) (Ingen grense, Maks. 1 Pumpe, Maks. 2 Pumper, Maks. 3 Pumper, Maks. 4 Pumper)) Minutter (AV, PÅ) Hvis nivået øker med minst Nivåendring til start i løpet av tidsperioden Per, så vil én pumpe starte. Hvis nivået fortsetter å øke så mye vil den neste pumpen starte. Hvis nivået reduseres med minst Nivåendring til stopp i løpet av tidsperioden Per, så vil én pumpe stoppe. Hvis nivået fortsetter å minke så mye vil den andre pumpen stoppe. Stasjonsmengde Målte parametrer Sumpareal Beregn. Pumpekapasitet Sumpform Pumpefunksjon Beregn. intervallmengde Statisk løfrehøyde driftspunkt kurve Total løftehøyde driftspunkt Mengde ved driftspunkt Mengdekompensasjon (Rektangulær, Kjegleformet) (Tømme sump, Fylle sump) Liter/sekund, GPM (gal/min) Driver pumpen med fylling eller tømming av sumpen? Tidsintervall mellom målinger. Brukes til beregning av utmengde hvis noen av parametere er satt til 0 er funksjonen deaktivert og normal mengdekompensasjon blir brukt. Se Vedlegg 2 pumper i drift Prosentdel 100 % betyr at 2 pumper 3 pumper i drift Prosentdel leverer dobbelt så mye som en 4 pumper i drift Prosentdel enkelt pumpe. 50 % betyr at 2 pumper ikke leverer mer enn en enkelt pumpe. Se Vedlegg Nivå 0 Fast på 0 Areal 0 m 2, ft 2 Nivå 9 Fast på 9 Areal 9 m 2, ft 2 Pumpekap. Beregning (AV, PÅ) Maks. nivå for Ber. Min. nivå for Ber. Startforsinkelse Beregningstid Stoppforsinkelse Du kan selv angi formen på sumpen ved å skrive inn arealet på 10 ulike nivåer fra bunnen av sumpen, nivå 0, til toppen, nivå 9. For nedsenkede pumper, still inn Min. nivå for Ber.til å være toppen av pumpen det gir bedre nøyaktighet. Beregning starter etter Startforsinkelse, når pumpemengdene er stabilisert, og fortsetter i Beregningstid. Stoppforsinkelsepåvirker ikke beregningen av pumpekapasitet, men beregningen av innmengden er undertrykket under Stoppforsinkelse etter at pumpen stopper når mengden stabiliserer seg. 11

16 Innstillinger Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Sumpalarmer Beregn. Overløp Reservekjøring Høyt nivå Lavt nivå Høytnivåvippe Lavtnivåvippe Høy innløpsmengde Lav innløpsmengde Overløpspåvisning Nivå hvis grense blir brukt Overløpsberegning Eksponent 1 Konstant 1 Eksponent 2 Konstant 2 Pumpe 1 Reservestart Pumpe 4 Reservestart Reserve Driftstid Grense Hysterese Grense Hysterese Grense Hysterese Grense Hysterese (AV, Overløpssensor; Nivågrense) (Eksp. og konst, Lås på innmengde) Tall Tall Tall Tall (AV, PÅ) (AV, PÅ) Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) For å oppdage overløp er en overløpssensor mye mer nøyaktig enn en terskel fra nivåsensoren.. Ved å stille inn parametere (eksponenter og konstanter) kan overløpet også måles nøyaktig ved beregning. Lås på innmengde bruker ganske enkelt historiske verdier på innmengde. Nivågrense er det nivået som overløpet er ventet på. Merk: ikke så nøyaktig som å bruke en overløpsbryter. Overløp = h e ¹c 1 + h e 2 c 2 (m 3 /s eller ft 3 /s) h = vannhøyde (m eller ft) Hvis den normale styringen via start og stoppnivåer svikter, kan dette fungere som en nødreserve: Hvis høytnivåvippen løser ut, kan pumpene 1, 2, 3 og/eller 4 være stilt inn for å være i drift i en periode på Driftstid. 12

17 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Sumpalarmer Pumpeblokkering Reservestart Fjernblokkering Høyt trykk Lavt trykk Overløp Høytrykksblokkering Lensepumpevippe Sensorfeil For få pumper tilgjengelig M.vern tilb.still.feil Fjernblokkering Lavtnivåvippe Mottrykk Grense Hysterese Grense Hysterese Ant. pumper tilgjengelig Fjernblokkering Blokkeringstid ute Blokkering på vippe aktiv Blokkering på høytrykk Blokkeringsforsinkelse Blokkeringsgrense Blokkeringstid ute bar, psi bar, psi bar, psi bar, psi (Min. 1 Pumpe, Min. 2 Pumper, Min. 3 Pumper, Min. 4 Pumper) (AV, PÅ) (AV, PÅ) (AV, PÅ) bar, psi Trykkterskelen for alarmen blir stilt inn i menyen nedenfor for Pumpeblokkering. En verdi null for Blokkeringstid ute betyr at blokkeringen aldri vil gå ut på tid. Merk: Mottrykk kan brukes når en trykksensor er installert på utløpssiden; når den indikerer for høyt trykk for pumpen kan den blokkeres. En verdi null for Tidsblokkering betyr at blokkeringen aldri vil gå ut på tid. 13

18 Innstillinger Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Kontrollerer at nivåsensorene fungerer som de skal. Kontroller kan foretas på høy vippe, på lav vippe og for å sikre at utstrømmen varierer. På høy/lav vippe kan det bli utløst en sensoralarm hvis nivåsensoren gir er verdi som ikke er innenfor Maks. avvik fra det spesifiserte nivået på den høye/lave vippen. For å sikre at verdiene varierer, se nendenfor: En sensoralarm kan installeres hvis nivåsensoren ikke endrer utgangsverdi minst Min. nivåendring i tidsperiodenkontrolltid. Hvis det brukes strømtariffstyring kan du stille inn pumpene til å starte med å tømme sumpen Forhåndsinnstilt pumpestarttid før høy strømtariff starter. I dette tilfelle vil det tømme sumpen ned til Nedpumpingsnivå (eller til et stoppnivå, avhengig av hva som først inntreffer). For hver ukedag kan det angis to tidsperioder med høy strømtariff (ved å angi På og Avtider). Hvis visningen av strømnivåer skulle være absolutte nivåer over havet, så skriv inn pumpesumpens høyde over havet. Strømtariffstyring Nivåsensorkontroll Kontroll på høy vippe Nivå på høy vippe Maks. avvik +/ Kontroll på lav vippe Nivå på lav vippe Maks. avvik +/ Kontroll av nivåendring Kontrolltid Min. nivåendring +/ (AV, PÅ) (AV, PÅ) (AV, PÅ) Strømtariffstyring (AV, PÅ) Forhåndsstarttid Minutter for Pumpe Nedpumpingsnivå Topp mandag til og med topp søndag Høyde over havet Topptid 1 På etter midn. Topptid 1 Av Topptid 2 På Topptid 2 Av Sett inn antall meter over havet. Minutter Minutter Minutter Minutter Tabell Innstillinger for pumpe 1 til 4 Tabell 23 viser den komplette listen med innstillinger som kan foretas i undermenyen Pumpe 1, Pumpe 2, Pumpe 3 og Pumpe 4. Pumpeinnstillinger 1 til 4, under Innstillinger > Pumpe 1, Innstillinger > Pumpe 2, Innstillinger > Pumpe 3, og Innstillinger > Pumpe 4 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Hvis en pumpe ikke er koblet Reléstyring for pumpe Pumpe tilkoblet? til vil releet fremdeles åpne i henhold til start/stoppnivåer. Startnivå Merk: Disse nivåene blir bare brukt i tider med lav strømtariff Stoppnivå hvis det blir brukt tariffstyring. Start/stoppnivåer Pumpeparametrer Tilfeldig startområde +/ Operatør Startnivået er tilfeldig ± dette området omkring Startnivå. H. tariff startnivå H. tariff stoppnivå I tider med høy strømtariff blir disse nivåene brukt som startog stoppnivåer. Nominell strøm Ampere Nominell Tall strømfaktor 14

19 Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Pumpealarmer Pumpedriftindikasjon Tidsinnstillinger Pumpekurve (QH) Fase mangler Tørrkjøring Ingen driftsbekreftelse Utløst motorvern M.vern tilb.still.feil Høy motorstrøm Lav motorstrøm Pumpedriftsindikasjon Strømterskel Terskelpåforsinkelse Terskelavforsinkelse Maks. driftstid stopper pumpen Maks. kont. driftstid Punkt 1 H.maks. tot. Løftehøyde Punkt 1 Mengde Punkt 2 H.midd. tot. Løftehøyde Punkt 2 Mengde Punkt 3 H.min. tot. Løftehøyde Punkt 3 Mengde Total Motstand Sensor Null Grense Hysterese Grense Hysterese (AV, Digital Inngang, Motorstrøm) Ampere (AV, PÅ) Minutter Liter/sekund, GPM (gal/min) Midlene/sensoren som brukes for å avgjøre om pumpen anses for å kjøre. Pumpe betraktes som i drift over terskel. Forsinkelse Pumper stoppes når Maks. kont. driftstid er nådd. Timeren blir tilbakestilt hver gang startnivået blir nådd. Laveste nivå (pumpeutløp) Høyeste løftehøyde Se Vedlegg Midd. nivå Liter/sekund, Se Vedlegg GPM (gal/min) Høyeste nivå i sump. Laveste løftehøyde Liter/sekund, Se Vedlegg GPM (gal/min) Ofte er sensorens 0punkt lavere enn utløpspuktet for pumpen. I dette tilfelle må forskjellen legges til løftehøyden. Se Vedlegg Ampere Ampere Ampere Ampere 15

20 Innstillinger Undermeny Undermeny Undermeny Innstillinger Verdi Passord Kommentar Pumpealarmer Høye vibrasjoner Lav pumpekapasitet Pumpe ikke i Auto Pumpefeil Maks. kont. driftstid Pumpe alarmblokkert Lekkasje Høy temperatur Digital inngang DI1 Oljekammer DI2 Eleltrisk område DI3 Motorhus Digital inngang T1 Stator T1 Stator T2 Øvre lager T3 Nedre lager Grense Hysterese Grense Hysterese mm/s, inch/s mm/s, inch/s Liter/sekund, GPM (gal/min) Liter/sekund, GPM (gal/min) Alarmgrense (Pt100) C, F Hysterese (Pt100) C, F Alarmgrense (Pt100) C, F Hysterese (Pt100) C, F Alarmgrense (Pt100) C, F Hysterese (Pt100) C, F En alarm blir utløst hvis den målte kapasiteten er under denne terskelen. Digital inngang pumpefeill aktivert. Lekkasjesensor koblet til en digital ingang. Signaler fra CA 441. Hvis en CA 441 overvåker flere pumper kan bare DI1 oljekammer brukes. Temperatursensor koblet til en digital ingang. Signaler fra CA 442. Alarmgrenser brukes bare for sensortype Pt100. Klixon og PTC bruker faste grenser. Hvis en CA 442 overvåker flere pumper kan bare T1 stator brukes. 16

ABS avansert pumpestyring PC 441

ABS avansert pumpestyring PC 441 C B D A E 9 F 8 0 7 1 2 6 3 4 5 C B D A E 9 F 8 0 7 1 2 6 3 4 5 C B D A E 9 F 8 0 7 1 2 6 3 4 5 ABS avansert pumpestyring PC 441 0000.00.00 05:56:19 Low level 2.50 8.7 l/s 5.8 A 4.5 A 5.9 A 3.2 A PUMP

Detaljer

Automatikkskap Type ABS 116/216

Automatikkskap Type ABS 116/216 Automatikkskap Type ABS 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) Brukerveiledning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Med enerett. Denne håndboken og programvaren beskrevet i denne, er lisensbeskyttet og

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 242

Pumpekontroller Type ABS PC 242 Pumpekontroller Type ABS PC 242 2012.04.04 14 :11 :30 0.60m 38.3 l/s PC 242 22.4 A 0.0 A 1 2 18.7 l/s (11/2014) NO Bruksanvisning www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Med enerett. Denne bruksanvisningen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP.

DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. 04 Avløps \04 Avløps\05 \Kravspesifika Side 1 av 6 DRIFTSOVERVÅKNING OG DRIFTSTYRING AV PUMPESTASJONER AVLØP. DEFINISJON/AVGRENSNING: Hvis ikke annet er beskrevet i anbudsbeskrivelsen skal følgende kravspesifikasjon

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Automatikkskap Type ABS CP 112/212

Automatikkskap Type ABS CP 112/212 Automatikkskap Type ABS CP 112/212 ON ON ON ON ON ON (11/2014) Brukerveiledning www.sulzer.com Automatikkskap type ABS CP 112/212, Brukerveiledning Copyright 2014 Sulzer. Med enerett. Dit handboek en de

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk

FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09. Hurtigguide CS2000 Automatikk FLEXIT CS2000 112626N-02 2012-09 Hurtigguide CS2000 Automatikk Innhold 1. HMI...3 2. Innstillinger...3 2.1. Innledning...3 2.2. Velg språk...3 2.3. Still inn tid/dato...3 2.4. Pålogging...3 3. Juster børverdier...4

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

EA6. operatørpanel e1012 OPERATØRPANEL E1012 DRIFTSINSTRUKS PANEL V1.5 2011.02.23

EA6. operatørpanel e1012 OPERATØRPANEL E1012 DRIFTSINSTRUKS PANEL V1.5 2011.02.23 operatørpanel e0 OPERATØRPANEL E0 DRIFTSINSTRUKS PANEL V. 0.0. operatørpanel e0 OPERATØRPANEL E0 7 Denne instruksen gjelder bruk av operatørpanel E0 med program versjon v.. Panelet kobles til utestasjon

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal

94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000. Brukerveiledning. Håndterminal 94205N-03 2009-10 FLEXIT CI 1000 Brukerveiledning Håndterminal Innhold 1. Knapper og funksjoner... 3 2. Betjening av håndterminalen...4 Innstillinger 2.1 Språk... 5 2.2 Dagprogram... 5 2.3 Ukeprogram...

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

RefleX² vern og kontroll

RefleX² vern og kontroll 2 RefleX² vern og kontroll RefleX² - 200 3 fase overspennings-vern 3 fase underspennings-vern Kommunikasjon (IEC 60 870-5-03) 2-trinn overspenning 2-trinn underspenning Model 200 200 PRD 302 Meny (Gruppe

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer