iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W /15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15"

Transkript

1 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W /5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions de service d origine Traducción del manual de instrucciones de servicio original Tradução do original do manual de funcionamento Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Oversættelse af den originale betjeningsvejledning Original driftsinstruks i oversettelse Μετάφραση της γνήσιας οδηγίας λειτουργίας Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Překlad originálního návodu k obsluze

2 DE GB IT FR ES PT NL DK NO GR TR PL HU CZ

3 6 4 5 I II

4 Innholdsfortegnelse Apparater - Oversikt [fig. I]...5 Plassering: [fig. II]...5 Systemoversikt iq Apparatdata / Omgivelsesbetingelser...6 Leveringsomfang...6 For din sikkerhet...7 Riktig bruk...7 Garanti...7 Miljøinformasjoner...7 Lade apparatet...8 Lade ved ladeenheten...8 Kontrollere batteristatusen...8 Registrering...9 Første gangs bruk...0 Velg språk...0 Velg måleenhet trykk... Velg måleenhet temperatur... Velg fremstilling sensor ID... Innstilling klokkeslett... Innstilling dato.... iq 50 - (programmeringsog diagnoseenhet)...4. Betjeningselementer...4. Håndtering...4. Touchscreen Statusbjelke Hovedmeny (Home Screen) Navigasjonsbjelke...5. Kjøretøyvalg (tast )...6. Hurtigadgang eller nytt kjøretøy...6. Valg produsent...7. Valg modell Valg produksjonsår Valg felgtype Inntasting bilskilt Velg programmering eller diagnose Startmeny for programmering Dekksymboler (betydning) Kontekstmenyen til dekksensoren Kontekstmenyen til startmenyen....6 Sensorinformasjoner Sensor OK Sensor NOK Sensor detaljer....7 Sensor test Prosess Sensor test, verdier OK Sensor test, verdier NOK Doppelt sensor ID tilgjengelig Sensor ikke registrert Batterispenning lav Oversikt alle sensorer Bytte sensor Bytte ut med EZ-sensor Bytte ut med OE-sensor Programmere sensor Kopiere/opprette sensor...9. Kjøretøyvalg siste 00 kjøretøyene (tast ) 0. Liste over de siste 00 kjøretøyene Lære opp hjulsensorer på kjøretøy-ecu Overføre sensor-id via OBD-diagnose Lære opp sensor-id Via OBD-diagnose, MIT Snooper Angående styringssystem, UTEN Snooper Diagnosefunksjoner på iq Knytte Snooper til iq 50 (Bluetooth) Snooper - fastvare-update OBD-diagnose for hjulanlegget Lese ut / slette feillagringen Hjelp (tast 4) Innstillinger (tast 5) Hurtigstart Bytte ut /kopiere/opprette sensor...40 EU-samsvarserklæring...4 WOW! Installere PC-programvare...44 Installeringsprosess...44 WOW! Registrere programvaren

5 Apparater - Oversikt [fig. I] Antenne-område LED Power-visning Touchscreen 4 Beskyttelseshette 5 Power-tast 6 USB-tilkobling Plassering: [fig. II] Apparatposisjon på dekket Instruks For å sikre et sikkert datamottak for dekksensoren må iq 50 holdes på det riktige stedet på dekket. iq 50 må alltid justeres på dekket slik at sende- og mottaksantennen peker i retning dekksensoren. Legg den aldri på felgen, det påvirker overføringseffekten. Apparatet må holdes veldig nær ventilen til dekket (antenneområdet må peke mot dekket). [se fig. II] Hvis man ikke kan opprette noen dataoverføring må posisjonen endres med noen centimeter. 5

6 Systemoversikt iq 50 Apparatdata / Omgivelsesbetingelser Artikkel. Mål (med beskyttelseshette) Vekt Maks. driftsvarighet Automatisk frakobling W ca. 65 x 06 x 4 mm ca. 450 g ca. 9 timer (etter fullstendig opplading) ca. 50 programmeringsprosesser for en EZ-sensor ca. 00 aktiveringsprosesser fra OE- eller EZ-sensorer etter 00 til 800 sek., kan innstilles fritt (00 sek. fabrikkinnstilling) Lageringstemperatur -0 C til +60 C Driftstemperatur 0 C til +60 C Støv / vannbeskyttelse (drift) IP5 Minne (internt) Mikro SD-kort, 8 MB, Class 0 Data-grensesnitt USB V.0 / Bluetooth Class,5 / WiFi,4 GHz, 80, b g n Bluetoothe-rekkevidde Luft ca. 60 m Bygning ca. 0 m Leveringsomfang W iq 50 uten RDKS Snooper + W iq 50 inklusive RDKS Snooper + iq 50 programmerings- og diagnoseenhet USB kabel for iq 50 for lading og dataoverføring Strømforsyning iq 50 med EU og UK adaptere iq 50 programmerings- og diagnoseenhet USB kabel for iq 50 for lading og dataoverføring Strømforsyning iq 50 med EU og UK adaptere Hurtigstarteranvisning iq 50 Hurtigstarteranvisning iq 50 WOW! DVD programvare, håndbok, lenker WOW! DVD programvare, håndbok, lenker TPMS Snooper+ Snooper+ USB kabel A-B Håndbok Snooper+ 6

7 For din sikkerhet Før første gangs bruk må du lese bruksanvisningen og følge det som står der. Ta vare på bruksanviningen for senere bruk eller for neste bruker. På finner du denne anvisningen og der kan den lastes ned. Bruk kun originale WOW! tilbehørs- og reservedeler. Apparatet får ikke benyttes i våte eller fuktige omgivelser. Apparatet må ikke utsettes for regn. Riktig bruk iq 50 er ment brukt som programmerings- og diagnoseapparat for dekksensorer ved bruk av WOW! originaltilbehør. Apparatet er kun ment brukt til den bruken som er beskrevet i bruksanviningen. Annen bruk er ikke tillatt og kan medføre ulykker eller ødeleggelse av apparatet. Denne typen bruk medfører at alle garanti- og ansvarskrav overfor produsenten slettes umiddelbart. Brukeren er selv ansvarlig for skader som oppstår ved feilaktig bruk. Garanti iq 50 må behandles med respektiv forsiktighet, også hvis apparatet er ment brukt i et verksted (støt, sjokk, vibrasjoner, støv). For dette apparatet WOW! gir vi en garanti fra kjøpsdatoen iht. de bestemmelsene som gjelder i brukerlandet (bevis ved regning eller følgeseddel). Skader som oppstår rettes opp ved hjelp av reserveleveranser eller reparasjoner. Skader som oppstår grunnet feilaktig behandling er utelukket fra garantien. Klager kan kun innfris når apparatet gis fullstendig montert til en WOW!-autorisert-kundeservice. Vi forbeholder oss retten til å foreta oss tekniske endringer. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle trykkfeil. Miljøinformasjoner Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må tilbakeføres til det miljøvennlige gjenbrukssystemet. Kun for EU-land: Ikke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til det europeiske direktivet 00/96/EC angående brukte elektro- og elektronikkapparater og deres omsetning i nasjonale retningslinjer må elektrisk verktøy som ikke lenger kan benyttes samles separat og tilbakeføres til et miljøvennlig gjenbrukssystem. Akkumulatorer/batterier: Ikke kast akkumulatorer/batterier i husholdningsavfallet, ild eller i vann. Akkumulatorer/batterier må samles, gjenvinnes eller avfallsbehandles på annen miljøvennlig måte. Kun for EU-land: I henhold til direktivet 006/66/EC må defekte eller utbrukte akkumulatorer/batterier gjenvinnes. I Tyskland kan man returnere apparater / akkumulatorer til gjenbruk hos WOW! 7

8 Lade apparatet Advarsel For opplading får man kun benytte med den vedlagte ladeenheten og USB-ladekabelen. Apparatet kan også lades med den vedlagte USB-ladekabelen på USB-tilkoblingen til en datamaskin. Bruk av en annen USB-kabel eller lading av iq 50 pü et annet datamaskin USB-grensesnitt kan medføre en forlengelse av ladetiden! Lade ved ladeenheten Koble ladeenheten til apparatet med USB-tilkoblingen. Hvis ikke apparatet er koblet til ladeenheten på riktig måte, kan det medføre alvorlige skader på apparatet. Skader som oppstår på grunn av misbruk dekkes ikke av garantien. f Apparatet kan benyttes under ladeprosessen. f Hvis apparatet er koblet til en ustabil strømforsyning under ladeprosessen kan det hende at touchscreenen ikke fungerer. Hvis dette skjer, må man koble fra strømforsyningen. f Hvis Status-LED-en lyser rødt, er ladetilstanden for lav og apparatet må lades. f Hvis akkumulatoren er helt utladet og ladeenheten er tilkoblet, kan man ikke slå på apparatet med en gang. Før apparatet kan benyttes igjen, må den tomme akkumulatoren lades i noen minutter. Apparatet kan varmes opp under ladeprosessen. Det er normalt og det påvirker ikke apparatets levetid og effekt. Hvis batteriet blir varmere enn ellers kan ladeenheten stanse prosessen. Hvis apparatet ikke lades riktig ber vi deg kontakte WOW!- Kontrollere batteristatusen Hvis batteriet lades mens apparatet er slått av, vises ladestatusen kun via status-led-en. (Posisjonen til LED-en, se kapittel Apparater - Oversikt [fig. I] på side 5). LED farge Rød (lyser) Rød (blinkende) / 0,6 sek. PÅ og, sek. AV Rød (blinkende) / 0,4 sek. PÅ og 0,4 sek. AV Rød (blinkende) /, sek. PÅ og, sek. AV Beskrivelse Apparatet lades Batterilading under 5 % og det lades ikke Feil ladeapparat er tilkoblet Temperatur utenfor det tillatte området Grønn (lyser) Grønn (blinkende) Apparatet helt ladet Apparatet starter 8

9 Registrering Inntil første registrering av apparatet hos produsenten blendes det inn en registreringsinformasjon ved hver start. Det anbefales at registreringen gjennomføres så raskt som mulig slik at man får en ny update. For registrering av iq 50 må WOW! programvaren være installert på en datamaskin. Se kapittelet WOW! Installere PC-programvare på side 44. Ved registrering kan databasen til iq 50 aktualiseres. I databasen finner man omfattende informasjoner angående produsentene, kjøretøyene og de respektive sensortypene. Produsenten er stadig opptatt av å holde databasen så aktuell som mulig. Ny versjon tilgjengelig!! Installer DVD-en som er vedlagt og registrer deg. Aktualiser databasen til din iq 50 hvis du ikke kan teste noen sensor til et kjøretøy. Tasten Senere gjør at man hopper over prosessen Senere Etter lisensen er utgått vises det en melding. Aktualiser lisensen din for få ytterligere oppdateringer til databasen til din iq 50. Lisensen er utgått!! Oppdater lisensen din for å bruke ytterligere oppdateringer. Lukke Prosess Til dette må WOW! applikasjonen startes på PC-en. Velg Programmeringsinnstillinger-> Registrering -> Shop. Velg følgende lisens i listensvalget W WSD 50 Basis Lisens iq 50 Abonnement og bestill. Gjennomfør update etter at du har mottatt frikobling Online. Koble til datamaskinen til iq 50 ved åpnet WOW! bruk. Ny lisens og mulig ny update overføres automatisk til iq 50. Tasten Lukke gjør at man hopper over prosessen - 9

10 Første gangs bruk Advarsel Før første gangs bruk må apparatet lades helt opp (LED grønn). Det får kun benyttes med den vedlagte ladeenheten og USB-ladekabelen. Bruk av andre ladeenheter og/eller kabler medfører tap av garanti. Når apparatet slås på for første gang spørres det etter noen innstillinger. Med disse informasjonene innstilles det en grunnkonfigurasjon for apparatet. I menyen Innstillinger (tast 5) kan disse innstillingene kalles opp igjen og endres. Velg språk Tilgjengelige språk vises.. Vis språk som kan velges med valgtasten -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover (ikke aktiv) Valg nedover (neste meny) I visningen kan man bytte mellom ulike språk. Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. 0

11 Bekrefte valgte språk. Før det valgte språket er endelig aktivert vises en sikkerhetsforespørsel. Det språket som er valgt er engelsk. Skal apparatet konfigureres og startes i dette språket? Valg oppover (forrige meny) Valg nedover (neste meny) Aktiviert valg (rødt markert) 4 Tasten Ja (språk endres) 5 Tasten Nei (tilbake til Velg språk) 4 5 Ja Nei Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. Velg måleenhet trykk Side av 5 Måleenhet trykk Tilgjengelige trykk måleenheter vises.. Velg trykk målenheter ved hjelp av valgtastene -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (rødt markert) Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger.

12 Velg måleenhet temperatur Side av 5 Måleenhet temperatur Tilgjengelige temperatur måleenheter vises.. Velg temperatur målenheter ved hjelp av valgtastene -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (rødt markert) Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. Velg fremstilling sensor ID Side av 5 Fremstilling sensor ID Tilgjengelige sensor måleenheter vises.. Velg sensor målenheter ved hjelp av valgtastene -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. (Innstillingen kan endres til enhver tid under betjeningen). f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (rødt markert) Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger.

13 Innstilling klokkeslett Side 4 av 5 Innstille klokkeslett: Innstille det aktuelle klokkeslettet.. Innstille aktuell time via valgtasten + hhv. -.. Innstille aktuelt minutt via valgtasten + hhv. -. Valg oppover Valg nedover f Innstillingene lagres f Neste valgmeny vises. Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. Innstilling dato Side 5 av 5 Innstille dato: Innstille den aktuelle datoen. (Dette er den siste informasjonen for grunnkonfigurasjonen).. Innstille aktuell dag via valgtasten + hhv. -.. Innstille aktuell måned via valgtasten + hhv. -.. Innstille aktuelt år via valgtasten + hhv Trykk på tasten Bekrefte. f Innstillingsprosessen er avsluttet. Innstillingene lagres. Valg oppover Valg nedover (ikke aktiv) Tasten Bekrefte. Bekrefte. Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger.

14 . iq 50 - (programmerings- og diagnoseenhet). Betjeningselementer Power-tast Funksjoner Atferd PÅ / AV Trykk og hold Tilbakestill Standby Hold og trykk lenger enn 0 sekunder. Apparatet starter på nytt hvis det forelå en feil. Trykk (kort) skjermen slås av hhv. på.. Håndtering Dekk aldri til området til antennene [fig. I] med hånden eller andre gjenstander. Dette kan forstyrre dataoverføringen eller forkorte batteritiden. Plasser iq 50 på dekket i henhold til figurene [fig. II]. Instruks iq 50 må alltid justeres på dekket slik at sende- og mottaksantennen peker i retning dekksensoren. Legg den aldri på felgen, det påvirker overføringseffekten.. Touchscreen Advarsel For å unngå skade på touchscreenen må den ikke berøres med spisse gjenstander eller med for stort trykk. Touchscreenen må kun berøres med fingrene. f Ikke la touchscreenen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Elektrostatiske utladninger kan medføre feilfunksjoner i touchscreenen. f Påse at touchscreenen ikke kommer i kontakt med vann. Touchscreenen kan reagere med feilfunksjoner i fuktige omgivelser eller ved kontakt med vann. f Hvis touchscreenen står ubenyttet i lengre tid, men likevel er tilkoblet kan det dannes etterbilder på skjermen. Slå av touchscreenen når apparatet ikke reagerer. f Tørkebevegelser og andre bevegelser støttes ikke av iq 50 håndapparat. 4

15 .4 Statusbjelke Statusbjelken viser informasjoner angående interne innretninger som Bluetooth, USB og WiFi. På den høyre siden vises det aktuelle klokkeslettet. Statusvisninger Visning Betydning Informasjoner og symboler på statusbjelken er også del av den tekniske utvidelsen. De kan kompletteres hhv. endres ved fremtidige oppdateringer. USB tilkobling opprettet Bluetooth forbindelse aktivert Batteri statusvisning Aktuelt klokkeslett.5 Hovedmeny (Home Screen) Startskjermen er utgangspunktet. Via denne kalles alle apparatets funksjoner opp. 4 5 Statusbjelke Kjøretøyvalg se ( Kjøretøyvalg (tast ) på side 6) Kjøretøyvalg siste 00 se ( Kjøretøyvalg siste 00 kjøretøyene (tast ) på side 0) 4 Hjelp se ( Hjelp (tast 4) på side 9) 5 Innstillinger se ( Innstillinger (tast 5) på side 9) 6 Navigasjonsbjelke 6.6 Navigasjonsbjelke Navigasjonsbjelken inneholder knapper: Tilbake (til forrige bilde) Home (til startskjermen) Kontekst 5

16 . Kjøretøyvalg (tast ) Via denne tasten kalles menyen «Velg kjøretøy» opp og der kan du velge kjøretøyet som skal testes og du kommer til funksjonen «Test before touch». Under generelle innstillinger og/eller forberedende arbeid (f. eks. valg av kjøretøy) kan iq 50 befinne seg på et selvvalgt sted. Ved alle aksjoner hvor en sensor er aktiveres, leses av eller skal programmeres må iq 50 plasseres på kanten [se fig. II]. Slette alle kjøretøydata? Vil du slette alle kjøretøydata og begynne på nytt? Ja Nei Hvis data allerede er lagret i apparatet, vises sikkerhetsspørsmålet under. Tasten Ja sletter apparatminnet. En ny programmerings- og diagnoseprosess kan startes.. Tasten Nei avbryter prosessen. Dataene beholdes for ytterligere bruk.. Hurtigadgang eller nytt kjøretøy Med iq 50 finnes det to muligheter for å starte testen av dekksensorene. Velg nytt kjøretøy Et nytt kjøretøy som ikke er testet velges. Denn komplekse veien beskrives fra menyen, se (. Valg produsent ). Hurtigtilgang Hvis et bestemt kjøretøy ble testet er datagrunnlaget lagret i listen over de siste 00 kjøretøyene. En test på dette kjøretøyet kan kalles opp umiddelbart, se (. Liste over de siste 00 kjøretøyene ). 6

17 . Valg produsent For å opprette en ny prosess må man innsstille den eksakte kjøretøytypen.. Velg produsent ved hjelp av valgtastene.. Aktiver ved å trykke på produsenten. f Den neste menyen vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (blått) Valgte elementer vises blått.. Valg modell Alle tilgjengelige kjøretøymoduler til den valgte produsenten vises.. Velg modell ved hjelp av valgtastene.. Aktiver modellen ved å trykke på den. f Den neste menyen vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (blått) Valgte elementer vises blått. 7

18 .4 Valg produksjonsår Alle mulige produksjonsår for den valgte modellen vises.. Velg produksjonsår ved hjelp av valgtastene.. Aktiver produksjonsåret ved å trykke på det. f Den neste menyen vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (blått) Produksjonsåret og registreringsåret til kjøretøyet kan være ulike. Vær sikker på at du har valgt kjøretøyets produksjonsår..4. Valg felgtype Valg av felgtype. Aluminium Stål Aluminiumsfelger Stålfelger 8

19 .4. Inntasting bilskilt Oppgi bilnummer: Inntasting av bilens registreringsnummer. Inntasting av bilens registreringsnummer er frivillig. I menyen Innstillinger kan man koble Inntasting på/av). Inntasting av bilens registreringsnummer. Visning av inntastingen. Neste, inntastingen lagres Ved inntasting av registreringsnummeret kan kjøretøyet ved neste bearbeidelse tilordnes fra listen over de siste 00 kjøretøyene på en rask og entydig måte. Bekrefte..4. Velg programmering eller diagnose Velg programmering eller diagnose. Mercedes-Benz - C-Class (LCV) W05 - > 04-7 Kontroller tilstanden til RDKS varsellampen etter at motoren er startet. En varig visning betyr trykktap i minst et av dekkene. En blinkende visning betyr en RDKS systemfeil. Med punktene over ble en bestemt kjøretøytype inntilt på iq 50t. Med denne kjøretøytypen kan nå sensorer bearbeides (aktivert, testet, programmert) eller hjulanlegget diagnostiseres.. Tasten Test leder videre til (.5 Startmeny for programmering ).. Tasten Diagnose leder videre til ( 5. OBD-diagnose for hjulanlegget ). 9

20 .5 Startmeny for programmering Startmenyen er utgangspunktet for alt programmeringsarbeidet til iq 50. I det øvre området vises de innstilte kjøretøydataene. I midten vises et eksempel på et kjøretøy med 4 dekksymboler. Før dekksensoren kan programmeres må den være valgt. Dette skjer ved kort berøring av området 4 ved siden av dekksymbolet. Det valgte dekket markeres med en sort trekant. Lang berøring av området 4 ved siden av dekksymbolet kaller fram kontekstmenyen til dekksensoren.side ). Tasten Test 5 aktiverer den valgte dekksensoren (.7 Sensor test ). Tasten 6 kaller opp kontekstmenyen til startmenyen (.5. Kontekstmenyen til startmenyen ). 5 Test 6.5. Dekksymboler (betydning) Dekksymbolene kan vises i tre ulike farger: Farge Betydning Grønn Gul Sensor aktivert, verdier OK Temperatur og trykk vises (.6. Sensor OK ). Sensor aktivert, verdier OK (.6. Sensor NOK ). Grå Sensor ikke testet / ikke aktivert. D EZ Ved siden av dekksymbolene kan det stå forskjellig informasjon: Info Batteri Betydning Batterispenningen til dekksensoren er svært lav. Dekksensoren må byttes ut med en gang. Test EZ OE D EZ-sensoren er registrert (programmerbar sensor). OE-sensoren er registrert (originalsensor fra kjøretøyprodusenten). Doppelt sensor-id registrert. 0

21 .5. Kontekstmenyen til dekksensoren Lang berøring av området 4 (se.5) ved siden av hjulsymbolet kaller fram kontekstmenyen til dekksensoren. Kontekstmenyen gir rask tilgang til programmeringsfunksjonene. 4 Dekk foran høyre Sensor test: Bytte sensor: Kopiere/Opprette sensor: Slette dekkdata: Første linje: Visning av den aktuelle dekkposisjonen.. Tasten Sensor Test tester den valgte dekksensoren (.7 Sensor test ).. Tasten Bytte sensor (.8 Bytte sensor ). Hvis den testete sensoren er OK kan denne funksjonen ikke kalles opp.. Tasten Kopiere/Opprette sensor (.9 Programmere sensor ). Hvis det ikke finnes noen data angående dette kjøretøyet i databasen til iq 50 kan man ikke kalle opp denne funksjonen ( Registrering ). 4. Tasten Slette dekkdata 4 sletter den aktuelle prosessen. 5. Tasten Lukke avbryter prosessen. For å holde databasen til apparatet ditt aktuell må du koble din iq 50 regelmessig til updateserveren. Lukke.5. Kontekstmenyen til startmenyen Oversikt: Sensorinformasjoner: Kjøretøyinformasjoner: Lære opp / OBD EZ-sensor: Slett kjøretøydata: Hjelpe: Kontekstmenyen til startmenyen gir rask tilgang til ulike funksjoner.. Oversikt: Visning av trykk, temperatur, batteriet til sensorene. Visning av Sensorinformasjoner. Visning von Kjøretøyinformasjoner: 4. Lære opp / OBD ( 4. Lære opp sensor-id ) 5. EZ-sensor (.9. Kopiere/opprette sensor ) 6. Slett kjøretøydata 7. Hjelpemeny Lukke

22 .6 Sensorinformasjoner.6. Sensor OK Posisjon foran venstre Eksempelet under vises etter at man har trykket kort på et grønt dekksymbol. Det viser ekstra informasjoner angående en dekksensor som har verdier som alle er OK. Sensor ID (Des): Dekktrykk (bar):,6 Dekktemperatur ( C): 6 Dette vises: Dekkposisjon Sensor ID ((Dec) eller (Hex)) Aktuelt trykk i dekket Aktuell temperatur i dekket Batterispenningen til dekksensoren (OK eller Lav) Batteritilstand: Ok Verdi Batteri: Ok Beskrivelse / Tiltak Batterispenningen til dekksensoren OK Ved å trykke på knappen Sensor ID kan visning kobles mellom (Dec) desimal og (Hex) heksimal..6. Sensor NOK Posisjon: foran venstre Eksempelet under vises etter at man har trykket kort på et gult dekksymbol. Det viser informasjoner angående dekksensoren hvor minst en verdi er NOK. NOK-verdien markeres med et lite advarselssymbol. Sensor ID (Hex): Dekktrykk (bar):,6 Dekktemperatur ( C): 6 Batteritilstand: Lav ABA0000 Verdi Sensor ID Batterispenning lav Beskrivelse / Tiltak Denne sensor-id-en ble tilordnet en annen sensor på kjøretøyet. For denne sensoren må det oppgis eller genereres en ny sensor ID (.9. Kopiere/opprette sensor ). Batterispenningen til dekksensoren er svært lav. Dekksensoren må byttes ut med en gang.. Tasten EZ leder videre til (.8. Bytte ut med EZ-sensor ).. Tasten OE 4 leder videre til (.8. Bytte ut med OE-sensor ). Bytte ut med EZ 4 Bytte ut med OE

23 .6. Sensor detaljer Eksempelet under viser detaljene til en valgt sensor. Dette vises: Dreiemomenter til festing Sensor delenummer Service-sett delenummer Ventiltype Sensor delenummer Service-sett delenummer. Tasten viser ytterligere sensordetaljer Ventiltype Metallventil

24 .7 Sensor test.7. Prosess Med denne testen kobles dataoverføringen til dekksensoren inn og statusen leses av. Prosess:. Velg dekksensoren som skal testes. f En sort trekant markerer den valgte dekksensoren.. Plasser apparatet på dekksensoren [se fig. II]. Tasten Test starter testen av den valgte dekksensoren. Test foran venstre Under prosessen går fremskrittsbjelken. 4 Avbryt Tasten Avbrudd 4 avbryter prosessen. Test I noen tilfeller kan det hende at dataoverføringen til dekksensoren ikke kan stanses ved at man trykker på tasten Avbrudd 4. iq 50 mottar likevel ingen ytterligere data. Apparatets visning blir ikke aktualisert. 4. Resultatet av testen vises i form av fargete dekksymboler (.5. Dekksymboler (betydning) ). Det neste dekket velges automatisk.7. Sensor test, verdier OK Resultatet av testen vises i form av fargete dekksymboler. Farge Betydning Grønn Sensor testet og aktivert, verdier OK Gul Grå Sensor testet og aktivert, verdier NOK Sensor ennå ikke testet. Fortsett testingen av de andre dekkene. Det neste dekket velges automatisk (i dette tilfellet høyre dekk foran). Et reservehjul kan også testes. Test Avsluttet på vellykket måte 4 Vellykket aktivering 4 vises i ca. sekunder. Ved å trykke på tasten 5 blendes visningen bort. 5 Lukke 4

25 .7. Sensor test, verdier NOK Eksempelet under viser et aktivert dekksymbol med en NOK-verdi. Batterisymbolet ved siden av dekket viser at batterispenningen til dekksensoren er svært lav. Dekksensoren må byttes ut med en gang. Mens dekksensoren til dette dekket byttes ut kan man fortsette testingen av ytterligere dekksensorer.. Velg og test neste dekksensor. f Det valgte dekket markeres med en sort trekant.. Tasten Test starter testen av den valgte dekksensoren. Test.7.4 Doppelt sensor ID tilgjengelig I eksempelet under kunne ikke sensoren aktiveres. En doppelt sensor-id ble registrert. Det betyr at denne sensor-id-en ble tilordnet en annen sensor på kjøretøyet. Sensor ID allerede tilstede! Utbedre problemet? Ja Test Nei. Tastn Ja ledere videre til programmering av sensoren (.8 Bytte sensor ). f Et feilaktig resultat kan korrigeres.. Tasten Nei avslutter prosessen. f Sensoren markeres gul. f Ytterligere et dekk an velges. Problemet må ikke løses med en gang. Det er til enhver tid mulig å gjennomføre testen på dette dekket en gang til. 5

26 .7.5 Sensor ikke registrert Instruksen under vises når dekksensoren ikke registreres eller en test ikke var vellykket. Sensoren svarer ikke! Gjenta sensor test? Mulige årsaker Feil plassering av iq 50 på dekket [se fig. II] Ingen sensor montert Sensor defekt Batteri tomt Ja Nei. Tasten Ja gjentar forsøket med å aktivere sensoren.. Tasten Nei avbryter prosessen. f Startmenyen med kjøretøysymbolet vises. Test.7.6 Batterispenning lav Denne instruksen vises når batterispenningen til dekksensoren er svært lav.. Tasten Ja leder videre til (.8 Bytte sensor ).. Tasten Nei avbryter prosessen. Sensorbatteri svakt! Utbedre problemet? Ja Nei Test 6

27 .7.7 Oversikt alle sensorer Ikke testet Ikke testet Ikke testet Batteri Lavt Visningen ved siden av gir en oversikt over den aktuelle tilstanden til alle dekksensorene. Pos. Betydning Tilstand LF Dekk foran venstre Batterispenning lav RF Dekk foran høyre ikke testet LR Dekk bak venstre ikke testet RR Dekk bak høyre ikke testet SP Reservehjul ikke testet Ikke testet 7

28 .8 Bytte sensor Posisjon: foran venstre For å erstatte en dekksensor gir iq 50 muligheten til å aktivere en OE-sensor eller å programmere en ny EZ-sensor for kjøretøyet. Begrepsforklaring Sensor ID (Hex): ABA0000 Visning Betydning Dekktrykk (bar):,6 EZ-sensor OE-sensor Programmerbar sensor Originalsensor fra kjøretøy-produsenten Dekktemperatur ( C): 6 Batteritilstand: Lav. Tasten EZ leder videre til (.8. Bytte ut med EZ-sensor ).. Tasten OE leder videre til (.8. Bytte ut med OE-sensor ). Bytte ut med EZ Bytte ut med OE.8. Bytte ut med EZ-sensor Posisjon: foran høyre Dekksensorene må passe nøyaktig til kjøretøyets tekniske spesifikasjoner. AV denne grunn er det viktig å velge riktig sensormodell. iq 50 viser den sensortypen man trenger for hvert av de valgte kjøretøyene. Feltet Würth Cat.: viser bestillingsnummeret til EZ-sensoren Feltet Würth Serv.: viser bestillingsnummeret til servicesettet Würth Cat.: 000 Würth Serv.: 50. Tasten Opprette/Kopiere leder videre til (.9. Kopiere/opprette sensor ).. Tasten Avbryt (avbryt til forrige skjerm). Opprette/ Kopiere Avbryt 8

29 .8. Bytte ut med OE-sensor Posisjon: foran høyre Dekksensorene må passe nøyaktig til kjøretøyets tekniske spesifikasjoner. AV denne grunn er det viktig å velge riktig sensormodell. iq 50 viser den sensortypen man trenger for hvert av de valgte kjøretøyene. Feltet Würth Cat.: viser bestillingsnummeret til OE-sensoren Feltet Würth Serv.: viser bestillingsnummeret til servicesettet Würth Cat.: 4006 Würth Serv.: 5009, 500,. Tasten Lukk avslutter visningen. f Startmenyen med kjøretøysymbolet vises.. Tasten Avbryt (avbryt til forrige skjerm). Lukke Avbryt.9 Programmere sensor.9. Kopiere/opprette sensor Opprette ID Kopiere/ opprette Dekk foran høyre: Oppgi ID Via denne menyen blir en EZ-sensor programmert og aktivert. Ved programmeringen blir sensoren beskrevet med en entydig sensor ID og alle nødvendige data til kjøretøyet og dataoverføringen.. Tasten Opprette ID genererer en tilfeldig sensor ID og viser denne i feltet.. Tasten Oppgi ID blender inn et tastatur. Via dette kan en selvvalgt sensor ID oppgis.. Knappen viser sensor ID-en. 4. Tasten Starte 4 starter programmeringen av sensoren. 4 Test etter programmering Starte Programmer foran høyre Under programmeringen går en fremstrittsbjelke. Deretter vises oversiktsmenyen med kjøretøyssymbolet og de sensorene som allerede er aktivert. 4 Lukke 9

30 . Kjøretøyvalg siste 00 kjøretøyene (tast ). Liste over de siste 00 kjøretøyene Liste over de siste 00 kjøretøyene gir rask tilgang til listen over de siste 00 kjøretøyene som er testet. Alle de nødvendige innstillingene angående et kjøretøy er allerede innstilt i apparatet. Ved valg av et slikt kjøretøy kan man straks begynne med ytterligere en test. Testmenyen vises straks (.7 Sensor test ). Bilens bilnummer vises i tillegg i listen når inntasting av bilnummeret er slått på i menyen Innstillinger (.4. Inntasting bilskilt ). Et bestemt kundekjøretøy kan dermed finnes raskt og kalles opp. Etter valget av kjøretøyet går visningen starks til startmenyen til testen se (.5 Startmeny for programmering ). Vil du slette hele listen med dine "Top 00 kjøretøyer!"? Etter bekreftelse av et sikkerhetsspørsmål kan enkelte kjøretøy eller hele listen slettes. Slette: Ja Nei Lukke 0

iq 50 Bruksanvisning Programmerings- og diagnoseenhet W072210050 02/14

iq 50 Bruksanvisning Programmerings- og diagnoseenhet W072210050 02/14 iq 50 Bruksanvisning Programmerings- og diagnoseenhet Art. W070050 0/4 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 09/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 09/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 09/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 7 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS

Würth Online World. Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS Würth Online World Installasjon av WOW!-programmet WINDOWS 1. Installasjon av WOW!-programmet 2. Registrering av WOW!-programmet 3. Installasjon av drivere for WOW! Snooper og ADP-boks 4. Innstilling av

Detaljer

Kortfattet veiledning

Kortfattet veiledning Kortfattet veiledning WOW!-Snooper NO/ata/200- Kortfattet veiledning for WOW!-Snooper Beskrivelse av WOW!-Snooper 6-pin OBD-diagnosekontakt o Rød = for spenningsområde 2V o Blå = for spenningsområde inntil

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

2 Klikk på Install driver (Installer driver).

2 Klikk på Install driver (Installer driver). Produktinformasjon C Installering A B D A: USB-plugg B: Beskyttelseshette C: Koplingslampe [blinker sakte = klar til bruk] [blinker raskt = Bluetooth-aktivitet] D: USB-skjøteledning 1 ON Slå på datamaskinen.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) no Viktige merknader Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Beregnet bruk 1 2. Sikkerhetsinformasjon 1 3. Rettslige krav 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funksjonsbeskrivelse 2 6. Enhetsbeskrivelse 2 7. Igangkjøring

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

Brukerhåndbok for DS150E. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS Brukerhåndbok for DS150E 1 INNHOLD Hovedkomponent....3 Installasjonsinstruksjoner....5 Konfigurere Bluetooth..26 Diagnostikkprogram....39 Skriv til ECU (OBD)...86 Skanning.89 Historie...94 EOBD-kommunikasjon.....97

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Vedlegg til bruksanvisning for caravan 2017 N Informasjon om: - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gjør det mulig å

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler Produktinformasjon Mottaker Mus Tastatur A: Indikator B: Tilkoplingsknapp Installering C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler H: Batteriholder I: Tilkoplingsknapp

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser

K I F D G E L H C J. Sett inn batterier Bevegelsesføleren (G) lyser MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformasjon A B K I F D G E L H C J Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbleser Mobile og kleser Mobile Opphavsrett 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT

BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Bilvarmeapparater Teknisk dokumentasjon NO BRUKSANVISNING EASYSTART SELECT Betjeningselement for Eberspächer kupévarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Select Bruksanvisning Kapittel Kapittelbetegnelse

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

D E. Mottaker I: Statuslampe Lyser kontinuerlig: strøm Blinker: musetilgang J: Tilkoplingsknapp. K: USB til PS/2-konverterer

D E. Mottaker I: Statuslampe Lyser kontinuerlig: strøm Blinker: musetilgang J: Tilkoplingsknapp. K: USB til PS/2-konverterer Produktinformasjon A B C F D E G H I J K Mus A: Blahjul og tredje knapp Indikatorlampe for lavt batteri (blinker) B: Høyre knapp C: Venstre knapp D: Tilbakeknapp nettleser E: Fremoverknapp nettleser F:

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO BX09 NO BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 2 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE. Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE.  Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet. NORSK 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Strøm Trykk for å slå

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 50 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Trust PhotoCam 1300 TRUST PHOTOCAM Brukerveiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 TRUST PHOTOCAM 1300 Brukerveiledning for hurtiginstallering N Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust PhotoCam 1300. Ta kontakt med et av de Trust Customer Care Centres

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Brukerhåndbok CONTENTS

Brukerhåndbok CONTENTS Brukerhåndbok CONTENTS INNHOLD 1. KOMME I GANG 2. GRUNNLEGGENDE BRUK 3. AVANSERT BRUK 4. PROGRAMVAREOPPDATERINGER Takk for at du velger GolfBuddy. GolfBuddy WT4 er en livsstil-gps-klokke som forener mote

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer