iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W /15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15"

Transkript

1 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W /5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions de service d origine Traducción del manual de instrucciones de servicio original Tradução do original do manual de funcionamento Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Oversættelse af den originale betjeningsvejledning Original driftsinstruks i oversettelse Μετάφραση της γνήσιας οδηγίας λειτουργίας Orijinal işletim kılavuzunun çevirisi Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Překlad originálního návodu k obsluze

2 DE GB IT FR ES PT NL DK NO GR TR PL HU CZ

3 6 4 5 I II

4 Innholdsfortegnelse Apparater - Oversikt [fig. I]...5 Plassering: [fig. II]...5 Systemoversikt iq Apparatdata / Omgivelsesbetingelser...6 Leveringsomfang...6 For din sikkerhet...7 Riktig bruk...7 Garanti...7 Miljøinformasjoner...7 Lade apparatet...8 Lade ved ladeenheten...8 Kontrollere batteristatusen...8 Registrering...9 Første gangs bruk...0 Velg språk...0 Velg måleenhet trykk... Velg måleenhet temperatur... Velg fremstilling sensor ID... Innstilling klokkeslett... Innstilling dato.... iq 50 - (programmeringsog diagnoseenhet)...4. Betjeningselementer...4. Håndtering...4. Touchscreen Statusbjelke Hovedmeny (Home Screen) Navigasjonsbjelke...5. Kjøretøyvalg (tast )...6. Hurtigadgang eller nytt kjøretøy...6. Valg produsent...7. Valg modell Valg produksjonsår Valg felgtype Inntasting bilskilt Velg programmering eller diagnose Startmeny for programmering Dekksymboler (betydning) Kontekstmenyen til dekksensoren Kontekstmenyen til startmenyen....6 Sensorinformasjoner Sensor OK Sensor NOK Sensor detaljer....7 Sensor test Prosess Sensor test, verdier OK Sensor test, verdier NOK Doppelt sensor ID tilgjengelig Sensor ikke registrert Batterispenning lav Oversikt alle sensorer Bytte sensor Bytte ut med EZ-sensor Bytte ut med OE-sensor Programmere sensor Kopiere/opprette sensor...9. Kjøretøyvalg siste 00 kjøretøyene (tast ) 0. Liste over de siste 00 kjøretøyene Lære opp hjulsensorer på kjøretøy-ecu Overføre sensor-id via OBD-diagnose Lære opp sensor-id Via OBD-diagnose, MIT Snooper Angående styringssystem, UTEN Snooper Diagnosefunksjoner på iq Knytte Snooper til iq 50 (Bluetooth) Snooper - fastvare-update OBD-diagnose for hjulanlegget Lese ut / slette feillagringen Hjelp (tast 4) Innstillinger (tast 5) Hurtigstart Bytte ut /kopiere/opprette sensor...40 EU-samsvarserklæring...4 WOW! Installere PC-programvare...44 Installeringsprosess...44 WOW! Registrere programvaren

5 Apparater - Oversikt [fig. I] Antenne-område LED Power-visning Touchscreen 4 Beskyttelseshette 5 Power-tast 6 USB-tilkobling Plassering: [fig. II] Apparatposisjon på dekket Instruks For å sikre et sikkert datamottak for dekksensoren må iq 50 holdes på det riktige stedet på dekket. iq 50 må alltid justeres på dekket slik at sende- og mottaksantennen peker i retning dekksensoren. Legg den aldri på felgen, det påvirker overføringseffekten. Apparatet må holdes veldig nær ventilen til dekket (antenneområdet må peke mot dekket). [se fig. II] Hvis man ikke kan opprette noen dataoverføring må posisjonen endres med noen centimeter. 5

6 Systemoversikt iq 50 Apparatdata / Omgivelsesbetingelser Artikkel. Mål (med beskyttelseshette) Vekt Maks. driftsvarighet Automatisk frakobling W ca. 65 x 06 x 4 mm ca. 450 g ca. 9 timer (etter fullstendig opplading) ca. 50 programmeringsprosesser for en EZ-sensor ca. 00 aktiveringsprosesser fra OE- eller EZ-sensorer etter 00 til 800 sek., kan innstilles fritt (00 sek. fabrikkinnstilling) Lageringstemperatur -0 C til +60 C Driftstemperatur 0 C til +60 C Støv / vannbeskyttelse (drift) IP5 Minne (internt) Mikro SD-kort, 8 MB, Class 0 Data-grensesnitt USB V.0 / Bluetooth Class,5 / WiFi,4 GHz, 80, b g n Bluetoothe-rekkevidde Luft ca. 60 m Bygning ca. 0 m Leveringsomfang W iq 50 uten RDKS Snooper + W iq 50 inklusive RDKS Snooper + iq 50 programmerings- og diagnoseenhet USB kabel for iq 50 for lading og dataoverføring Strømforsyning iq 50 med EU og UK adaptere iq 50 programmerings- og diagnoseenhet USB kabel for iq 50 for lading og dataoverføring Strømforsyning iq 50 med EU og UK adaptere Hurtigstarteranvisning iq 50 Hurtigstarteranvisning iq 50 WOW! DVD programvare, håndbok, lenker WOW! DVD programvare, håndbok, lenker TPMS Snooper+ Snooper+ USB kabel A-B Håndbok Snooper+ 6

7 For din sikkerhet Før første gangs bruk må du lese bruksanvisningen og følge det som står der. Ta vare på bruksanviningen for senere bruk eller for neste bruker. På finner du denne anvisningen og der kan den lastes ned. Bruk kun originale WOW! tilbehørs- og reservedeler. Apparatet får ikke benyttes i våte eller fuktige omgivelser. Apparatet må ikke utsettes for regn. Riktig bruk iq 50 er ment brukt som programmerings- og diagnoseapparat for dekksensorer ved bruk av WOW! originaltilbehør. Apparatet er kun ment brukt til den bruken som er beskrevet i bruksanviningen. Annen bruk er ikke tillatt og kan medføre ulykker eller ødeleggelse av apparatet. Denne typen bruk medfører at alle garanti- og ansvarskrav overfor produsenten slettes umiddelbart. Brukeren er selv ansvarlig for skader som oppstår ved feilaktig bruk. Garanti iq 50 må behandles med respektiv forsiktighet, også hvis apparatet er ment brukt i et verksted (støt, sjokk, vibrasjoner, støv). For dette apparatet WOW! gir vi en garanti fra kjøpsdatoen iht. de bestemmelsene som gjelder i brukerlandet (bevis ved regning eller følgeseddel). Skader som oppstår rettes opp ved hjelp av reserveleveranser eller reparasjoner. Skader som oppstår grunnet feilaktig behandling er utelukket fra garantien. Klager kan kun innfris når apparatet gis fullstendig montert til en WOW!-autorisert-kundeservice. Vi forbeholder oss retten til å foreta oss tekniske endringer. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle trykkfeil. Miljøinformasjoner Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må tilbakeføres til det miljøvennlige gjenbrukssystemet. Kun for EU-land: Ikke kast elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til det europeiske direktivet 00/96/EC angående brukte elektro- og elektronikkapparater og deres omsetning i nasjonale retningslinjer må elektrisk verktøy som ikke lenger kan benyttes samles separat og tilbakeføres til et miljøvennlig gjenbrukssystem. Akkumulatorer/batterier: Ikke kast akkumulatorer/batterier i husholdningsavfallet, ild eller i vann. Akkumulatorer/batterier må samles, gjenvinnes eller avfallsbehandles på annen miljøvennlig måte. Kun for EU-land: I henhold til direktivet 006/66/EC må defekte eller utbrukte akkumulatorer/batterier gjenvinnes. I Tyskland kan man returnere apparater / akkumulatorer til gjenbruk hos WOW! 7

8 Lade apparatet Advarsel For opplading får man kun benytte med den vedlagte ladeenheten og USB-ladekabelen. Apparatet kan også lades med den vedlagte USB-ladekabelen på USB-tilkoblingen til en datamaskin. Bruk av en annen USB-kabel eller lading av iq 50 pü et annet datamaskin USB-grensesnitt kan medføre en forlengelse av ladetiden! Lade ved ladeenheten Koble ladeenheten til apparatet med USB-tilkoblingen. Hvis ikke apparatet er koblet til ladeenheten på riktig måte, kan det medføre alvorlige skader på apparatet. Skader som oppstår på grunn av misbruk dekkes ikke av garantien. f Apparatet kan benyttes under ladeprosessen. f Hvis apparatet er koblet til en ustabil strømforsyning under ladeprosessen kan det hende at touchscreenen ikke fungerer. Hvis dette skjer, må man koble fra strømforsyningen. f Hvis Status-LED-en lyser rødt, er ladetilstanden for lav og apparatet må lades. f Hvis akkumulatoren er helt utladet og ladeenheten er tilkoblet, kan man ikke slå på apparatet med en gang. Før apparatet kan benyttes igjen, må den tomme akkumulatoren lades i noen minutter. Apparatet kan varmes opp under ladeprosessen. Det er normalt og det påvirker ikke apparatets levetid og effekt. Hvis batteriet blir varmere enn ellers kan ladeenheten stanse prosessen. Hvis apparatet ikke lades riktig ber vi deg kontakte WOW!- Kontrollere batteristatusen Hvis batteriet lades mens apparatet er slått av, vises ladestatusen kun via status-led-en. (Posisjonen til LED-en, se kapittel Apparater - Oversikt [fig. I] på side 5). LED farge Rød (lyser) Rød (blinkende) / 0,6 sek. PÅ og, sek. AV Rød (blinkende) / 0,4 sek. PÅ og 0,4 sek. AV Rød (blinkende) /, sek. PÅ og, sek. AV Beskrivelse Apparatet lades Batterilading under 5 % og det lades ikke Feil ladeapparat er tilkoblet Temperatur utenfor det tillatte området Grønn (lyser) Grønn (blinkende) Apparatet helt ladet Apparatet starter 8

9 Registrering Inntil første registrering av apparatet hos produsenten blendes det inn en registreringsinformasjon ved hver start. Det anbefales at registreringen gjennomføres så raskt som mulig slik at man får en ny update. For registrering av iq 50 må WOW! programvaren være installert på en datamaskin. Se kapittelet WOW! Installere PC-programvare på side 44. Ved registrering kan databasen til iq 50 aktualiseres. I databasen finner man omfattende informasjoner angående produsentene, kjøretøyene og de respektive sensortypene. Produsenten er stadig opptatt av å holde databasen så aktuell som mulig. Ny versjon tilgjengelig!! Installer DVD-en som er vedlagt og registrer deg. Aktualiser databasen til din iq 50 hvis du ikke kan teste noen sensor til et kjøretøy. Tasten Senere gjør at man hopper over prosessen Senere Etter lisensen er utgått vises det en melding. Aktualiser lisensen din for få ytterligere oppdateringer til databasen til din iq 50. Lisensen er utgått!! Oppdater lisensen din for å bruke ytterligere oppdateringer. Lukke Prosess Til dette må WOW! applikasjonen startes på PC-en. Velg Programmeringsinnstillinger-> Registrering -> Shop. Velg følgende lisens i listensvalget W WSD 50 Basis Lisens iq 50 Abonnement og bestill. Gjennomfør update etter at du har mottatt frikobling Online. Koble til datamaskinen til iq 50 ved åpnet WOW! bruk. Ny lisens og mulig ny update overføres automatisk til iq 50. Tasten Lukke gjør at man hopper over prosessen - 9

10 Første gangs bruk Advarsel Før første gangs bruk må apparatet lades helt opp (LED grønn). Det får kun benyttes med den vedlagte ladeenheten og USB-ladekabelen. Bruk av andre ladeenheter og/eller kabler medfører tap av garanti. Når apparatet slås på for første gang spørres det etter noen innstillinger. Med disse informasjonene innstilles det en grunnkonfigurasjon for apparatet. I menyen Innstillinger (tast 5) kan disse innstillingene kalles opp igjen og endres. Velg språk Tilgjengelige språk vises.. Vis språk som kan velges med valgtasten -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover (ikke aktiv) Valg nedover (neste meny) I visningen kan man bytte mellom ulike språk. Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. 0

11 Bekrefte valgte språk. Før det valgte språket er endelig aktivert vises en sikkerhetsforespørsel. Det språket som er valgt er engelsk. Skal apparatet konfigureres og startes i dette språket? Valg oppover (forrige meny) Valg nedover (neste meny) Aktiviert valg (rødt markert) 4 Tasten Ja (språk endres) 5 Tasten Nei (tilbake til Velg språk) 4 5 Ja Nei Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. Velg måleenhet trykk Side av 5 Måleenhet trykk Tilgjengelige trykk måleenheter vises.. Velg trykk målenheter ved hjelp av valgtastene -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (rødt markert) Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger.

12 Velg måleenhet temperatur Side av 5 Måleenhet temperatur Tilgjengelige temperatur måleenheter vises.. Velg temperatur målenheter ved hjelp av valgtastene -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (rødt markert) Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. Velg fremstilling sensor ID Side av 5 Fremstilling sensor ID Tilgjengelige sensor måleenheter vises.. Velg sensor målenheter ved hjelp av valgtastene -.. Velg ønsket innstilling ved å berøre området. (Innstillingen kan endres til enhver tid under betjeningen). f Neste valgmeny vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (rødt markert) Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger.

13 Innstilling klokkeslett Side 4 av 5 Innstille klokkeslett: Innstille det aktuelle klokkeslettet.. Innstille aktuell time via valgtasten + hhv. -.. Innstille aktuelt minutt via valgtasten + hhv. -. Valg oppover Valg nedover f Innstillingene lagres f Neste valgmeny vises. Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger. Innstilling dato Side 5 av 5 Innstille dato: Innstille den aktuelle datoen. (Dette er den siste informasjonen for grunnkonfigurasjonen).. Innstille aktuell dag via valgtasten + hhv. -.. Innstille aktuell måned via valgtasten + hhv. -.. Innstille aktuelt år via valgtasten + hhv Trykk på tasten Bekrefte. f Innstillingsprosessen er avsluttet. Innstillingene lagres. Valg oppover Valg nedover (ikke aktiv) Tasten Bekrefte. Bekrefte. Innstillingen kan endres til enhver tid i menyen Innstillinger.

14 . iq 50 - (programmerings- og diagnoseenhet). Betjeningselementer Power-tast Funksjoner Atferd PÅ / AV Trykk og hold Tilbakestill Standby Hold og trykk lenger enn 0 sekunder. Apparatet starter på nytt hvis det forelå en feil. Trykk (kort) skjermen slås av hhv. på.. Håndtering Dekk aldri til området til antennene [fig. I] med hånden eller andre gjenstander. Dette kan forstyrre dataoverføringen eller forkorte batteritiden. Plasser iq 50 på dekket i henhold til figurene [fig. II]. Instruks iq 50 må alltid justeres på dekket slik at sende- og mottaksantennen peker i retning dekksensoren. Legg den aldri på felgen, det påvirker overføringseffekten.. Touchscreen Advarsel For å unngå skade på touchscreenen må den ikke berøres med spisse gjenstander eller med for stort trykk. Touchscreenen må kun berøres med fingrene. f Ikke la touchscreenen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Elektrostatiske utladninger kan medføre feilfunksjoner i touchscreenen. f Påse at touchscreenen ikke kommer i kontakt med vann. Touchscreenen kan reagere med feilfunksjoner i fuktige omgivelser eller ved kontakt med vann. f Hvis touchscreenen står ubenyttet i lengre tid, men likevel er tilkoblet kan det dannes etterbilder på skjermen. Slå av touchscreenen når apparatet ikke reagerer. f Tørkebevegelser og andre bevegelser støttes ikke av iq 50 håndapparat. 4

15 .4 Statusbjelke Statusbjelken viser informasjoner angående interne innretninger som Bluetooth, USB og WiFi. På den høyre siden vises det aktuelle klokkeslettet. Statusvisninger Visning Betydning Informasjoner og symboler på statusbjelken er også del av den tekniske utvidelsen. De kan kompletteres hhv. endres ved fremtidige oppdateringer. USB tilkobling opprettet Bluetooth forbindelse aktivert Batteri statusvisning Aktuelt klokkeslett.5 Hovedmeny (Home Screen) Startskjermen er utgangspunktet. Via denne kalles alle apparatets funksjoner opp. 4 5 Statusbjelke Kjøretøyvalg se ( Kjøretøyvalg (tast ) på side 6) Kjøretøyvalg siste 00 se ( Kjøretøyvalg siste 00 kjøretøyene (tast ) på side 0) 4 Hjelp se ( Hjelp (tast 4) på side 9) 5 Innstillinger se ( Innstillinger (tast 5) på side 9) 6 Navigasjonsbjelke 6.6 Navigasjonsbjelke Navigasjonsbjelken inneholder knapper: Tilbake (til forrige bilde) Home (til startskjermen) Kontekst 5

16 . Kjøretøyvalg (tast ) Via denne tasten kalles menyen «Velg kjøretøy» opp og der kan du velge kjøretøyet som skal testes og du kommer til funksjonen «Test before touch». Under generelle innstillinger og/eller forberedende arbeid (f. eks. valg av kjøretøy) kan iq 50 befinne seg på et selvvalgt sted. Ved alle aksjoner hvor en sensor er aktiveres, leses av eller skal programmeres må iq 50 plasseres på kanten [se fig. II]. Slette alle kjøretøydata? Vil du slette alle kjøretøydata og begynne på nytt? Ja Nei Hvis data allerede er lagret i apparatet, vises sikkerhetsspørsmålet under. Tasten Ja sletter apparatminnet. En ny programmerings- og diagnoseprosess kan startes.. Tasten Nei avbryter prosessen. Dataene beholdes for ytterligere bruk.. Hurtigadgang eller nytt kjøretøy Med iq 50 finnes det to muligheter for å starte testen av dekksensorene. Velg nytt kjøretøy Et nytt kjøretøy som ikke er testet velges. Denn komplekse veien beskrives fra menyen, se (. Valg produsent ). Hurtigtilgang Hvis et bestemt kjøretøy ble testet er datagrunnlaget lagret i listen over de siste 00 kjøretøyene. En test på dette kjøretøyet kan kalles opp umiddelbart, se (. Liste over de siste 00 kjøretøyene ). 6

17 . Valg produsent For å opprette en ny prosess må man innsstille den eksakte kjøretøytypen.. Velg produsent ved hjelp av valgtastene.. Aktiver ved å trykke på produsenten. f Den neste menyen vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (blått) Valgte elementer vises blått.. Valg modell Alle tilgjengelige kjøretøymoduler til den valgte produsenten vises.. Velg modell ved hjelp av valgtastene.. Aktiver modellen ved å trykke på den. f Den neste menyen vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (blått) Valgte elementer vises blått. 7

18 .4 Valg produksjonsår Alle mulige produksjonsår for den valgte modellen vises.. Velg produksjonsår ved hjelp av valgtastene.. Aktiver produksjonsåret ved å trykke på det. f Den neste menyen vises automatisk. Valg oppover Valg nedover Aktiviert valg (blått) Produksjonsåret og registreringsåret til kjøretøyet kan være ulike. Vær sikker på at du har valgt kjøretøyets produksjonsår..4. Valg felgtype Valg av felgtype. Aluminium Stål Aluminiumsfelger Stålfelger 8

19 .4. Inntasting bilskilt Oppgi bilnummer: Inntasting av bilens registreringsnummer. Inntasting av bilens registreringsnummer er frivillig. I menyen Innstillinger kan man koble Inntasting på/av). Inntasting av bilens registreringsnummer. Visning av inntastingen. Neste, inntastingen lagres Ved inntasting av registreringsnummeret kan kjøretøyet ved neste bearbeidelse tilordnes fra listen over de siste 00 kjøretøyene på en rask og entydig måte. Bekrefte..4. Velg programmering eller diagnose Velg programmering eller diagnose. Mercedes-Benz - C-Class (LCV) W05 - > 04-7 Kontroller tilstanden til RDKS varsellampen etter at motoren er startet. En varig visning betyr trykktap i minst et av dekkene. En blinkende visning betyr en RDKS systemfeil. Med punktene over ble en bestemt kjøretøytype inntilt på iq 50t. Med denne kjøretøytypen kan nå sensorer bearbeides (aktivert, testet, programmert) eller hjulanlegget diagnostiseres.. Tasten Test leder videre til (.5 Startmeny for programmering ).. Tasten Diagnose leder videre til ( 5. OBD-diagnose for hjulanlegget ). 9

20 .5 Startmeny for programmering Startmenyen er utgangspunktet for alt programmeringsarbeidet til iq 50. I det øvre området vises de innstilte kjøretøydataene. I midten vises et eksempel på et kjøretøy med 4 dekksymboler. Før dekksensoren kan programmeres må den være valgt. Dette skjer ved kort berøring av området 4 ved siden av dekksymbolet. Det valgte dekket markeres med en sort trekant. Lang berøring av området 4 ved siden av dekksymbolet kaller fram kontekstmenyen til dekksensoren.side ). Tasten Test 5 aktiverer den valgte dekksensoren (.7 Sensor test ). Tasten 6 kaller opp kontekstmenyen til startmenyen (.5. Kontekstmenyen til startmenyen ). 5 Test 6.5. Dekksymboler (betydning) Dekksymbolene kan vises i tre ulike farger: Farge Betydning Grønn Gul Sensor aktivert, verdier OK Temperatur og trykk vises (.6. Sensor OK ). Sensor aktivert, verdier OK (.6. Sensor NOK ). Grå Sensor ikke testet / ikke aktivert. D EZ Ved siden av dekksymbolene kan det stå forskjellig informasjon: Info Batteri Betydning Batterispenningen til dekksensoren er svært lav. Dekksensoren må byttes ut med en gang. Test EZ OE D EZ-sensoren er registrert (programmerbar sensor). OE-sensoren er registrert (originalsensor fra kjøretøyprodusenten). Doppelt sensor-id registrert. 0

21 .5. Kontekstmenyen til dekksensoren Lang berøring av området 4 (se.5) ved siden av hjulsymbolet kaller fram kontekstmenyen til dekksensoren. Kontekstmenyen gir rask tilgang til programmeringsfunksjonene. 4 Dekk foran høyre Sensor test: Bytte sensor: Kopiere/Opprette sensor: Slette dekkdata: Første linje: Visning av den aktuelle dekkposisjonen.. Tasten Sensor Test tester den valgte dekksensoren (.7 Sensor test ).. Tasten Bytte sensor (.8 Bytte sensor ). Hvis den testete sensoren er OK kan denne funksjonen ikke kalles opp.. Tasten Kopiere/Opprette sensor (.9 Programmere sensor ). Hvis det ikke finnes noen data angående dette kjøretøyet i databasen til iq 50 kan man ikke kalle opp denne funksjonen ( Registrering ). 4. Tasten Slette dekkdata 4 sletter den aktuelle prosessen. 5. Tasten Lukke avbryter prosessen. For å holde databasen til apparatet ditt aktuell må du koble din iq 50 regelmessig til updateserveren. Lukke.5. Kontekstmenyen til startmenyen Oversikt: Sensorinformasjoner: Kjøretøyinformasjoner: Lære opp / OBD EZ-sensor: Slett kjøretøydata: Hjelpe: Kontekstmenyen til startmenyen gir rask tilgang til ulike funksjoner.. Oversikt: Visning av trykk, temperatur, batteriet til sensorene. Visning av Sensorinformasjoner. Visning von Kjøretøyinformasjoner: 4. Lære opp / OBD ( 4. Lære opp sensor-id ) 5. EZ-sensor (.9. Kopiere/opprette sensor ) 6. Slett kjøretøydata 7. Hjelpemeny Lukke

22 .6 Sensorinformasjoner.6. Sensor OK Posisjon foran venstre Eksempelet under vises etter at man har trykket kort på et grønt dekksymbol. Det viser ekstra informasjoner angående en dekksensor som har verdier som alle er OK. Sensor ID (Des): Dekktrykk (bar):,6 Dekktemperatur ( C): 6 Dette vises: Dekkposisjon Sensor ID ((Dec) eller (Hex)) Aktuelt trykk i dekket Aktuell temperatur i dekket Batterispenningen til dekksensoren (OK eller Lav) Batteritilstand: Ok Verdi Batteri: Ok Beskrivelse / Tiltak Batterispenningen til dekksensoren OK Ved å trykke på knappen Sensor ID kan visning kobles mellom (Dec) desimal og (Hex) heksimal..6. Sensor NOK Posisjon: foran venstre Eksempelet under vises etter at man har trykket kort på et gult dekksymbol. Det viser informasjoner angående dekksensoren hvor minst en verdi er NOK. NOK-verdien markeres med et lite advarselssymbol. Sensor ID (Hex): Dekktrykk (bar):,6 Dekktemperatur ( C): 6 Batteritilstand: Lav ABA0000 Verdi Sensor ID Batterispenning lav Beskrivelse / Tiltak Denne sensor-id-en ble tilordnet en annen sensor på kjøretøyet. For denne sensoren må det oppgis eller genereres en ny sensor ID (.9. Kopiere/opprette sensor ). Batterispenningen til dekksensoren er svært lav. Dekksensoren må byttes ut med en gang.. Tasten EZ leder videre til (.8. Bytte ut med EZ-sensor ).. Tasten OE 4 leder videre til (.8. Bytte ut med OE-sensor ). Bytte ut med EZ 4 Bytte ut med OE

23 .6. Sensor detaljer Eksempelet under viser detaljene til en valgt sensor. Dette vises: Dreiemomenter til festing Sensor delenummer Service-sett delenummer Ventiltype Sensor delenummer Service-sett delenummer. Tasten viser ytterligere sensordetaljer Ventiltype Metallventil

24 .7 Sensor test.7. Prosess Med denne testen kobles dataoverføringen til dekksensoren inn og statusen leses av. Prosess:. Velg dekksensoren som skal testes. f En sort trekant markerer den valgte dekksensoren.. Plasser apparatet på dekksensoren [se fig. II]. Tasten Test starter testen av den valgte dekksensoren. Test foran venstre Under prosessen går fremskrittsbjelken. 4 Avbryt Tasten Avbrudd 4 avbryter prosessen. Test I noen tilfeller kan det hende at dataoverføringen til dekksensoren ikke kan stanses ved at man trykker på tasten Avbrudd 4. iq 50 mottar likevel ingen ytterligere data. Apparatets visning blir ikke aktualisert. 4. Resultatet av testen vises i form av fargete dekksymboler (.5. Dekksymboler (betydning) ). Det neste dekket velges automatisk.7. Sensor test, verdier OK Resultatet av testen vises i form av fargete dekksymboler. Farge Betydning Grønn Sensor testet og aktivert, verdier OK Gul Grå Sensor testet og aktivert, verdier NOK Sensor ennå ikke testet. Fortsett testingen av de andre dekkene. Det neste dekket velges automatisk (i dette tilfellet høyre dekk foran). Et reservehjul kan også testes. Test Avsluttet på vellykket måte 4 Vellykket aktivering 4 vises i ca. sekunder. Ved å trykke på tasten 5 blendes visningen bort. 5 Lukke 4

25 .7. Sensor test, verdier NOK Eksempelet under viser et aktivert dekksymbol med en NOK-verdi. Batterisymbolet ved siden av dekket viser at batterispenningen til dekksensoren er svært lav. Dekksensoren må byttes ut med en gang. Mens dekksensoren til dette dekket byttes ut kan man fortsette testingen av ytterligere dekksensorer.. Velg og test neste dekksensor. f Det valgte dekket markeres med en sort trekant.. Tasten Test starter testen av den valgte dekksensoren. Test.7.4 Doppelt sensor ID tilgjengelig I eksempelet under kunne ikke sensoren aktiveres. En doppelt sensor-id ble registrert. Det betyr at denne sensor-id-en ble tilordnet en annen sensor på kjøretøyet. Sensor ID allerede tilstede! Utbedre problemet? Ja Test Nei. Tastn Ja ledere videre til programmering av sensoren (.8 Bytte sensor ). f Et feilaktig resultat kan korrigeres.. Tasten Nei avslutter prosessen. f Sensoren markeres gul. f Ytterligere et dekk an velges. Problemet må ikke løses med en gang. Det er til enhver tid mulig å gjennomføre testen på dette dekket en gang til. 5

26 .7.5 Sensor ikke registrert Instruksen under vises når dekksensoren ikke registreres eller en test ikke var vellykket. Sensoren svarer ikke! Gjenta sensor test? Mulige årsaker Feil plassering av iq 50 på dekket [se fig. II] Ingen sensor montert Sensor defekt Batteri tomt Ja Nei. Tasten Ja gjentar forsøket med å aktivere sensoren.. Tasten Nei avbryter prosessen. f Startmenyen med kjøretøysymbolet vises. Test.7.6 Batterispenning lav Denne instruksen vises når batterispenningen til dekksensoren er svært lav.. Tasten Ja leder videre til (.8 Bytte sensor ).. Tasten Nei avbryter prosessen. Sensorbatteri svakt! Utbedre problemet? Ja Nei Test 6

27 .7.7 Oversikt alle sensorer Ikke testet Ikke testet Ikke testet Batteri Lavt Visningen ved siden av gir en oversikt over den aktuelle tilstanden til alle dekksensorene. Pos. Betydning Tilstand LF Dekk foran venstre Batterispenning lav RF Dekk foran høyre ikke testet LR Dekk bak venstre ikke testet RR Dekk bak høyre ikke testet SP Reservehjul ikke testet Ikke testet 7

28 .8 Bytte sensor Posisjon: foran venstre For å erstatte en dekksensor gir iq 50 muligheten til å aktivere en OE-sensor eller å programmere en ny EZ-sensor for kjøretøyet. Begrepsforklaring Sensor ID (Hex): ABA0000 Visning Betydning Dekktrykk (bar):,6 EZ-sensor OE-sensor Programmerbar sensor Originalsensor fra kjøretøy-produsenten Dekktemperatur ( C): 6 Batteritilstand: Lav. Tasten EZ leder videre til (.8. Bytte ut med EZ-sensor ).. Tasten OE leder videre til (.8. Bytte ut med OE-sensor ). Bytte ut med EZ Bytte ut med OE.8. Bytte ut med EZ-sensor Posisjon: foran høyre Dekksensorene må passe nøyaktig til kjøretøyets tekniske spesifikasjoner. AV denne grunn er det viktig å velge riktig sensormodell. iq 50 viser den sensortypen man trenger for hvert av de valgte kjøretøyene. Feltet Würth Cat.: viser bestillingsnummeret til EZ-sensoren Feltet Würth Serv.: viser bestillingsnummeret til servicesettet Würth Cat.: 000 Würth Serv.: 50. Tasten Opprette/Kopiere leder videre til (.9. Kopiere/opprette sensor ).. Tasten Avbryt (avbryt til forrige skjerm). Opprette/ Kopiere Avbryt 8

29 .8. Bytte ut med OE-sensor Posisjon: foran høyre Dekksensorene må passe nøyaktig til kjøretøyets tekniske spesifikasjoner. AV denne grunn er det viktig å velge riktig sensormodell. iq 50 viser den sensortypen man trenger for hvert av de valgte kjøretøyene. Feltet Würth Cat.: viser bestillingsnummeret til OE-sensoren Feltet Würth Serv.: viser bestillingsnummeret til servicesettet Würth Cat.: 4006 Würth Serv.: 5009, 500,. Tasten Lukk avslutter visningen. f Startmenyen med kjøretøysymbolet vises.. Tasten Avbryt (avbryt til forrige skjerm). Lukke Avbryt.9 Programmere sensor.9. Kopiere/opprette sensor Opprette ID Kopiere/ opprette Dekk foran høyre: Oppgi ID Via denne menyen blir en EZ-sensor programmert og aktivert. Ved programmeringen blir sensoren beskrevet med en entydig sensor ID og alle nødvendige data til kjøretøyet og dataoverføringen.. Tasten Opprette ID genererer en tilfeldig sensor ID og viser denne i feltet.. Tasten Oppgi ID blender inn et tastatur. Via dette kan en selvvalgt sensor ID oppgis.. Knappen viser sensor ID-en. 4. Tasten Starte 4 starter programmeringen av sensoren. 4 Test etter programmering Starte Programmer foran høyre Under programmeringen går en fremstrittsbjelke. Deretter vises oversiktsmenyen med kjøretøyssymbolet og de sensorene som allerede er aktivert. 4 Lukke 9

30 . Kjøretøyvalg siste 00 kjøretøyene (tast ). Liste over de siste 00 kjøretøyene Liste over de siste 00 kjøretøyene gir rask tilgang til listen over de siste 00 kjøretøyene som er testet. Alle de nødvendige innstillingene angående et kjøretøy er allerede innstilt i apparatet. Ved valg av et slikt kjøretøy kan man straks begynne med ytterligere en test. Testmenyen vises straks (.7 Sensor test ). Bilens bilnummer vises i tillegg i listen når inntasting av bilnummeret er slått på i menyen Innstillinger (.4. Inntasting bilskilt ). Et bestemt kundekjøretøy kan dermed finnes raskt og kalles opp. Etter valget av kjøretøyet går visningen starks til startmenyen til testen se (.5 Startmeny for programmering ). Vil du slette hele listen med dine "Top 00 kjøretøyer!"? Etter bekreftelse av et sikkerhetsspørsmål kan enkelte kjøretøy eller hele listen slettes. Slette: Ja Nei Lukke 0

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700

Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 Konfigureringshåndbok for N600 Wireless Gigabit-ruter med Dual Band WNDR3700 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juni 2010 208-10387-03 v1.0 2010 av NETGEAR, Inc. Med enerett. Varemerker

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Operatørpaneler DOP11B. Systemhåndbok. Utgave 11/2008 16666925 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Operatørpaneler DOP11B Utgave 11/28 Systemhåndbok 16666925 / NO SEW-EURODRVE Driving the world nnhold 1 Generell informasjon... 5 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Kortfattet veiledning

Kortfattet veiledning Kortfattet veiledning WOW!-Snooper NO/ata/200- Kortfattet veiledning for WOW!-Snooper Beskrivelse av WOW!-Snooper 6-pin OBD-diagnosekontakt o Rød = for spenningsområde 2V o Blå = for spenningsområde inntil

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER

AR-M200 AR-M201 MODELL. (for generell informasjon) FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 14 TA KOPIER MODELL AR-M00 AR-M0 (for generell informasjon) Side FORBEREDELSER 9 PAPIRFYLLING 4 TA KOPIER 0 PRAKTISKE KOPIFUNKSJONER 6 INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN 6 SKRIVER-/ SKANNERFUNKSJONER 49 BRUKERINNSTILLINGER

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer