Swiss Swatch og Blancpain. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swiss Swatch og Blancpain. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm."

Transkript

1 1 Swiss Swatch og Blancpain. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. To rivaler? Det er to urmerker som i de siste tyve årene har gjort seg spesielt bemerket innen sveitsisk urindustri. Det ene er mote uret Swatch. Det andre er Blancpain, som står forankret med dype røtter i sveitsisk urmakertradisjon. Disse to har på hver sin måte, og med utgangspunkt i to forskjellige tradisjoner, hatt stor betydning for utviklingen i sveitsisk urindustri etter kvarts revolusjonen. Kvartsrevolusjonen. Teknologiskiftet fra mekaniske til elektroniske ur kom brått på sveitserene. Allerede fra 1961 hadde sveitserene drevet forskning for å utvikle et kvartsur. Likevel kom utfordringen av blinkende og pipende kvartsur med LED displayer fra USA og det fjerne østen veltende inn over den tradisjonsbundne sveitsiske industrien. Røde LED displayer flammet opp på håndleddene til stadig flere, neppe av sjenanse, snarere av asiatisk elektronisk aggressivitet. Stadig flere sveitsiske markeder ble invadert av denne røde horden fra USA og Asia. Sveits som I 1974 produserte 91 millioner ur og urverk, måtte mot slutten av decenniet se produksjonen falle til 60 millioner enheter. Dette var et tall som ikke bare var på linje med Japans produksjon, men også med nykommeren Hong Kongs. USA var på dette tidspunktet allerede ute av kappløpet. Sveitsisk produksjon var i 1983 nede i 43 millioner enheter, og sveitsisk urproduksjon var inne i sin hittil største krise. Men egentlig var ikke elektroniske ur noe nytt for sveitserene. Ur ingeniøren Max Hetzel hadde oppfunnet stemmegaffeluret. Men i Sveits var ingen interessert i patentet. Det er vanskelig å bli profet i eget land sies det. Hetzel ble profet i USA. Den amerikanske urfabrikken Bulova lanserte stemmegaffeluret Accutron i 1960, det var Hezels oppfinnelse. Men stemmegaffel uret var egentlig bare en parangtes på veien fram til kvartsuret. Beta 21 ble lansert i 1967, med en kvartsossilator på 8192 HZ. Sveitserne lå på denn tiden på høyde med Japanerne når det gjaldt utviklingen av den nye teknologien. Men det skulle vise seg vanskelig å få satt den nye teknologien ut i produksjon. I denne fasen av kvartsrevolusjonen fikk Japanerne et forsprang. Av de ca sveitsiske firmane som produserte ur i 1950 årene, var det i 1984 bare 632 tilbake. En arbeidsstokk på ca var sunket til For å styrke industriens konkurranse evne ble gruppen SMH dannet i Reorganisering og svar på utfordring. I 1976 hadde en sammenslutning av sveitsiske urfabrikker, Ebauche SA, klart å fremstille et kvarts verk de kalte Flatline. Inkludert sentersekund og dato var ikke verket høyere enn 3,7mm. Ett år senere ble dette forbedret til 3,1mm, noe som gjorde det mulig å produsere et ur som ikke overskred 6mm på det tykkeste. I 1978 lanserte Seiko fabrikken i Japan et ur som ikke var høyere enn 4,1mm, samme året klarte de å redusere høyden til bare 2,5mm, japanerne hadde verdens tynneste kvartsur. Dette var en utfordring sveitserne ikke kunne overse. Utfordringen var å lage et tynnere og kvalitetsmessig bedre ur en japanernes. Verket skulle presses inn i en kasse som ikke

2 2 var tykkere enn 2mm. I Sveits ble prosjektet kjent under navnet Delirium. I løpet av seks måneder hadde utviklingsgruppen skissert en modell hvor urverkets platine (platen verket er bygget på) var sløyfet. Verket ble bygget direkte på kassens bakside. Dette reduserte Delirium urets totalhøyde til uslåelige 0,98mm. Lanseringen skjedde 12/1-79. Kassen kom fra Concorde og ble markedsført I USA for dollar. Swatch blir skapt. Etter sammenslåingen av de to gruppene ASUAG og SSIH fikk Nicolas G. Hayek kontrollen over det meste av det som var igjen av Sveitsisk urindustri. Hayek innså at sveitserne ikke bare kunne selge ur i luksus segmentet, han valgte derfor å videre utvikle delirium uret til et billig masseprodusert ur. Uret skulle oppfylle de følgende kriteriene: 1. Det måtte kunne konkurrere med de billigste urene fra Japan. 2. En høy kvalitet måtte opprettholdes. 3. Det måtte kunne produseres på en billig måte. 4. Basis konstruksjonen måtte kunne overføres til et stort antall modeller. 5. Uret måtte ha en formgivning som gjorde det egnet for hverdags bruk. Robust, vannbeskyttet, og tre års gangtid før batteri bytte var nødvendig. Disse kriteriene var det umulig å oppfylle med en konvensjonell produksjonsmåte. Det nye prosjektet fikk grønt lys i Midt på året i 1982 ble det gitt grønt lys for produksjon av de første Swatch urene. Hemmeligheten med Delirium uret var en veldig forenkling av urverket. Verket ble montert ovenfra og rett på kassens bakside. Antall verkdeler ble redusert til 91, og senere til bare 51. Et vanlig kvarts verk består av ca. 150 deler. Det største problemet var å automatisere monteringen av uret. Til å begynne med var det feil på opptil 70% av urene. Derfor ble det besluttet å montere den første serien for hånd. Tre år etter at de første beslutningene ble tatt var de første vanntette, støtsikre og fargesprakende urene i plastkasser klare for salg. Dåp. Navnet Swatch tilskrives en av prosjektets markedskonsulenter, Franz Exaver. Swiss Watch = Swatch. Dette ble det endelige navnet på det nye produktet. Et kvarts styrt ur, med en nøyaktighet på 1 sek. / 24t. Den første mars I 1983 ble Swatch lansert samtidig i Sveits, Tyskland og England. Kolleksjonen besto av tolv modeller priset til mellom SF og 49,90. Målet var å produsere en million ur ble et skjebne år for Swatch. Produksjonen var satt til 2,4 millioner ur. Hver modell fikk sitt eget navn. Opplegget var å gå for to nye kolleksjoner årlig. Mellom 200 og 250 modell forslag ble vurdert hvert år, av disse ble ca. 70 modeller produsert. Mr Hayek sier at Swatch betyr, provokasjon, farger og å kaste konvensjoner overbord. Swatch lokomotivet. I en tid da alle piler syntes å peke nedover for sveitsisk urindustri, klarte Swatch å snu en negativ utvikling. Uret var frekt og ukonvensjonellt både teknologisk og estetisk. Swatch beviste for sveitserne at det var mulig å ta opp kampen med de asiatiske billigproduktene. Uret hadde brutt med nesten alle konvensjoner for sveitsisk urproduksjon. Kassen var av syntetiske materialer, verkets deler ble formelig sprøytet inn i kassen, skive og visere ble lagt over. Til slutt forseglet glasset kassen, som aldri

3 3 mere kunne åpnes. Gikk uret i stykker var det definitivt slutt. Det eneste som kunne byttes var batteriet og plast remmen. Uret, et opprinnelling håndverksprodukt var med Swatch omskapt til et hundre prosents industri produkt og forbindelsen til tradisjonelt sveitsisk urmakerhåndverk kunne med denne utviklingen bli brutt for bestandig. Men noen tenkte heldigvis annerledes. Blancpain. Blancpain representerer det andre ytterpunktet i dette dramaet i nyere sveitsisk urindustris historie. Mens Swatch skal være det moteriktige, det lett flagrende og stadig omskiftelige og forførende billigproduktet. Skal annen akt handle om Blancpain, som reiser seg av industriens ruiner og etablerer seg trygt innenfor det tradisjonelle sveitsiske håndverks baserte urmakeriet. Her er ordet kvarts aldri nevnt, her dreier det seg kun om velkjent mikro mekanikk. Med hjul som griper i drev, og balanser som svinger på helt andre frekvenser enn kvartsurets. Et ihvertfall 700 år gammelt håndverk, kunsten å lage mekaniske ur, nektet simpelthen og dø. Urmaker håndverket var tett knyttet til sveitsisk kulturhistorie så på tross av alle dystre spådommer ville ikke urmaker tradisjonen la seg avskrive bare på grunn av et teknologi skifte. Jean-Claude Biver hadde forstått dette da han i 1982 overtok Blancepain fra SSIH. Så kan teppet for annen akt gå opp med Bivers knall sterke utsagn: Blancepain har ikke siden 1735 produsert et eneste kvartsur, og kommer heller aldri til å gjøre det. I 1982 da det mekaniske uret var erklært dødt, må dette utsagnet ha vært den reneste selvmords erklæring. Ikke bare for Blancpain, men for store deler av sveitsernes kulturhistorie også. Men det var gode grunner for Bivers sterke program erklæring, for mot alle odds, det mekaniske uret hadde livets rett. Et håndverk er et kunnskaps testament fra en generasjon til en annen. En kunnskap som ikke er nedfelt i ord på papir, men som ligger skjult i taushet i urene selv. Ved å avstå fra kvarts produksjon klarte Blancpain å bevare kunnskapen om håndverket. De klarte å ta vare på produksjonsutstyr i en periode da gamle maskiner og verktøy nådeløst havnet på skraphaugen. Ved å gå foran som eksempel fikk de også andre til å følge etter. Mye av den gamle kunnskapen var ikke skrevet ned, den var overlevert fra håndverker til håndverker gjennom generasjoner. I det attende og nittende århundret var det bare en muntlig overlevering fra urmakermester til lærling. Det var nesten ingen tegninger eller skriftlige nedtegnelser. Kanskje var det grunner for det også. Kjernekunnskap skulle bare tilflyte de innvidde. Da kvarts revolusjonen slo inn over Sveits forsto mann at tiden var knapp når det gjaldt å konservere gammel kunnskap. Hos firmaet Frederic Piguet i Val Joux ble det funnet et stort antall gamle urverk. Det fantes ingen skisser eller tegninger. Nå ble hvert av verkene studert og tegninger ble utarbeidet. På denne måten ble mye gammel kunnskap bevart og et gammelt håndverks kulturhistorie fikk en sjangse til å overleve. Utfordringen fra de seks mesterverkene. Urmakerkunsten har alltid satt seg høye mål. Nå som mye av den gamle kunnskapen var bevart gjaldt det å komme videre. Blancepain ønsket ikke å gå på akkord med sine idealer. Det betød å finne en klassisk rund form for urkassen, mens fokus skulle ligge på urverket som representerte kjernen i det klassiske håndverket. Opprinnelig ble det sveitsiske urmakeriet utviklet i lange vintermåneder i sveitsisk Jura. Her i de typiske

4 4 sveitserhusene begynte urmakerne å perfeksjonere seg. Og langsomt utviklet dette seg til et høyt respektert håndverk. Den dag i dag trives håndverket best i disse gamle omgivelsene. Gjennom firehundre år ble det gradvis utviklet små mekaniske underverk. Blancpain ville gjenskape disse i moderne og forminsket form. Urene har utviklet seg langs en skala som kan uttrykkes fra en til seks. Vanskelighetsgraden øker etterhvert som en beveger seg oppover på skalaen. Allerede I 1988 var Blancpain istand til å presentere alle seks urene ib den samme katalogen. De seks mesterverkene. 1. Det ultra tynne. I dette verket er alle toleranser veldig små, delene blir derfor vært sensible. 2. Ultra tynt med månefase, dag og dato. Månefase uret er blitt symbolet på Blancpains gjenfødelse. Charles Andre Piguet, sjefsurmaker ved Blancpain hadde mye strev med å rekonstruere dette urverket siden det ikke fantes tegninger. Men da uret ble lansert I 1984 var det verdens minste ur med månefase. 3. Tredje mesterverk er en evig kalender, som også mestrer å korrigere for skuddår. 4. Det fjerde er en dobbeltkronograf som benytter seg av en mekanisk clutch. Dobbeltkrongrafen kan for eksempel måle en løpers mellomtider, eller tiden på to løpere som starter samtidig. 5. Mesterverk nummer fem er et tourbillon ur. Tourbillon betyr virvel. I denne mekanismen, som opprinnelig ble oppfunnet av Breguet, roterer hele urets gangparti. Dette for å oppheve tyngdepunkts feil i anker, ganghjul og balanse. 6. Minuttrepitisjon. Dette er det mest kompliserte verket. Konstruksjonen skriver seg fra slutten av sekstenhundretallet. Poenget er at uret ved hjelp av et slagverk kan fortelle hva tiden er når urskiven ikke kan leses av i mørket om natten. Slagverket aktiviseres ved hjelp av en hendel som trekker opp fjæren for slagverket og samtidig føler hva riktig tid er, og gir dette til kjenne ved først å slå antall timer, så kvarteret og til slutt antall minutter innenfor kvarteret. For å sette kronen på verket klarte Blancpain å forene alle de seks mesterverkene i ett ur. Det fikk navnet 1735 til ære for det året Blancpain ble grunnlagt. En slik miniatyrisering ville ikke vært mulig uten vår tids teknologi. Uret består av 740 deler og det tar nesten et år å fullføre det. Uret er selvtrekkende ved hjelp av en platinarotor, og har en evig kalender. En tourbillon i en titanramme sørger for presisjonen, en dobbelt kronograf for korttidsmålingen. Minuttrepeterverket i 18 karat rosa gull setter punktum for dette eksempelet på fremragende urmakerkunst. Forarbeidet til dette mesterverket tok seks år. Med dette er firehundre års kunnskap og urmakerfaglig kulturhistorie samlet i et ur. Så langt har Blancpain produsert tolv 1735 ur. Tre urmakere ved Blancpain er nå istand til å produsere et slikt ur pr. måned. To forskjellige kulturer. Framtiden trenger dem begge. Mote uret Swatch er en ypperlig representant for industriell tenkning. Det tar pulsen på sin samtid, kommer med to nye kolleksjoner pr. år, det er ikke ment å vare stort utover øyeblikket. Det produseres med minimal bruk av menneskelig arbeidskraft og koster en bagatell. Blancepain derimot står for det stikk motsatte. Det er et arbeidsintensivt produkt, som har dype røtter i sveitsiske håndverkstradisjoner. Det produseres i små serier og koster en formue. Men vil på grunn av sin kvalitet og forankring i gammelt håndverk

5 samt formidable pris ikke havne på skraphaugen innen overskuelig framtid. Paradoksalt nok finnes begge merker idag under same tak innen Swatchgroup. De står neppe i noe konkurranse forhold til hverandre disse to. Til det taler de for forskjellige språk. Tvert imot kan disse to ytterpunktene i måten å tenke urproduksjon på ha mye å tilføre hverandre. Framtiden vil trenge dem begge. Kanskje et sted i skjæringspunktet mellom disse to ytterpunktene, ligger nøkkelen til det perfekte uret. Det uret som best kan oppfylle kravene til formgivning, kvalitet, levetid og pris. 5

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet.

Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. 1 Hva er egentlig tid? Vi starter denne presentasjonen med noen sitater for å høre hva kloke mennesker før oss har sagt om emnet. Tid er det som hindrer alt fra å skje på én gang. Albert Einstein. Tid

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers

Et (ganske) hemningsløst forhold til kunst og kommers Marius Martinussen (1978) er en produktiv maler, som bruker media- og reklamespråket i sine bilder. Han har en lang rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg både i Norge og utlandet, er innkjøpt av

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Hva gjør en INGENIØR?

Hva gjør en INGENIØR? Hva gjør en INGENIØR? Sivilingeniør og ingeniør er en samlebetegnelse på mennesker med teknologisk utdanning. Få, om noen, utdanninger gir deg så mange muligheter som den teknologiske utdanningen. 1 2

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer