Swiss Swatch og Blancpain. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swiss Swatch og Blancpain. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm."

Transkript

1 1 Swiss Swatch og Blancpain. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. To rivaler? Det er to urmerker som i de siste tyve årene har gjort seg spesielt bemerket innen sveitsisk urindustri. Det ene er mote uret Swatch. Det andre er Blancpain, som står forankret med dype røtter i sveitsisk urmakertradisjon. Disse to har på hver sin måte, og med utgangspunkt i to forskjellige tradisjoner, hatt stor betydning for utviklingen i sveitsisk urindustri etter kvarts revolusjonen. Kvartsrevolusjonen. Teknologiskiftet fra mekaniske til elektroniske ur kom brått på sveitserene. Allerede fra 1961 hadde sveitserene drevet forskning for å utvikle et kvartsur. Likevel kom utfordringen av blinkende og pipende kvartsur med LED displayer fra USA og det fjerne østen veltende inn over den tradisjonsbundne sveitsiske industrien. Røde LED displayer flammet opp på håndleddene til stadig flere, neppe av sjenanse, snarere av asiatisk elektronisk aggressivitet. Stadig flere sveitsiske markeder ble invadert av denne røde horden fra USA og Asia. Sveits som I 1974 produserte 91 millioner ur og urverk, måtte mot slutten av decenniet se produksjonen falle til 60 millioner enheter. Dette var et tall som ikke bare var på linje med Japans produksjon, men også med nykommeren Hong Kongs. USA var på dette tidspunktet allerede ute av kappløpet. Sveitsisk produksjon var i 1983 nede i 43 millioner enheter, og sveitsisk urproduksjon var inne i sin hittil største krise. Men egentlig var ikke elektroniske ur noe nytt for sveitserene. Ur ingeniøren Max Hetzel hadde oppfunnet stemmegaffeluret. Men i Sveits var ingen interessert i patentet. Det er vanskelig å bli profet i eget land sies det. Hetzel ble profet i USA. Den amerikanske urfabrikken Bulova lanserte stemmegaffeluret Accutron i 1960, det var Hezels oppfinnelse. Men stemmegaffel uret var egentlig bare en parangtes på veien fram til kvartsuret. Beta 21 ble lansert i 1967, med en kvartsossilator på 8192 HZ. Sveitserne lå på denn tiden på høyde med Japanerne når det gjaldt utviklingen av den nye teknologien. Men det skulle vise seg vanskelig å få satt den nye teknologien ut i produksjon. I denne fasen av kvartsrevolusjonen fikk Japanerne et forsprang. Av de ca sveitsiske firmane som produserte ur i 1950 årene, var det i 1984 bare 632 tilbake. En arbeidsstokk på ca var sunket til For å styrke industriens konkurranse evne ble gruppen SMH dannet i Reorganisering og svar på utfordring. I 1976 hadde en sammenslutning av sveitsiske urfabrikker, Ebauche SA, klart å fremstille et kvarts verk de kalte Flatline. Inkludert sentersekund og dato var ikke verket høyere enn 3,7mm. Ett år senere ble dette forbedret til 3,1mm, noe som gjorde det mulig å produsere et ur som ikke overskred 6mm på det tykkeste. I 1978 lanserte Seiko fabrikken i Japan et ur som ikke var høyere enn 4,1mm, samme året klarte de å redusere høyden til bare 2,5mm, japanerne hadde verdens tynneste kvartsur. Dette var en utfordring sveitserne ikke kunne overse. Utfordringen var å lage et tynnere og kvalitetsmessig bedre ur en japanernes. Verket skulle presses inn i en kasse som ikke

2 2 var tykkere enn 2mm. I Sveits ble prosjektet kjent under navnet Delirium. I løpet av seks måneder hadde utviklingsgruppen skissert en modell hvor urverkets platine (platen verket er bygget på) var sløyfet. Verket ble bygget direkte på kassens bakside. Dette reduserte Delirium urets totalhøyde til uslåelige 0,98mm. Lanseringen skjedde 12/1-79. Kassen kom fra Concorde og ble markedsført I USA for dollar. Swatch blir skapt. Etter sammenslåingen av de to gruppene ASUAG og SSIH fikk Nicolas G. Hayek kontrollen over det meste av det som var igjen av Sveitsisk urindustri. Hayek innså at sveitserne ikke bare kunne selge ur i luksus segmentet, han valgte derfor å videre utvikle delirium uret til et billig masseprodusert ur. Uret skulle oppfylle de følgende kriteriene: 1. Det måtte kunne konkurrere med de billigste urene fra Japan. 2. En høy kvalitet måtte opprettholdes. 3. Det måtte kunne produseres på en billig måte. 4. Basis konstruksjonen måtte kunne overføres til et stort antall modeller. 5. Uret måtte ha en formgivning som gjorde det egnet for hverdags bruk. Robust, vannbeskyttet, og tre års gangtid før batteri bytte var nødvendig. Disse kriteriene var det umulig å oppfylle med en konvensjonell produksjonsmåte. Det nye prosjektet fikk grønt lys i Midt på året i 1982 ble det gitt grønt lys for produksjon av de første Swatch urene. Hemmeligheten med Delirium uret var en veldig forenkling av urverket. Verket ble montert ovenfra og rett på kassens bakside. Antall verkdeler ble redusert til 91, og senere til bare 51. Et vanlig kvarts verk består av ca. 150 deler. Det største problemet var å automatisere monteringen av uret. Til å begynne med var det feil på opptil 70% av urene. Derfor ble det besluttet å montere den første serien for hånd. Tre år etter at de første beslutningene ble tatt var de første vanntette, støtsikre og fargesprakende urene i plastkasser klare for salg. Dåp. Navnet Swatch tilskrives en av prosjektets markedskonsulenter, Franz Exaver. Swiss Watch = Swatch. Dette ble det endelige navnet på det nye produktet. Et kvarts styrt ur, med en nøyaktighet på 1 sek. / 24t. Den første mars I 1983 ble Swatch lansert samtidig i Sveits, Tyskland og England. Kolleksjonen besto av tolv modeller priset til mellom SF og 49,90. Målet var å produsere en million ur ble et skjebne år for Swatch. Produksjonen var satt til 2,4 millioner ur. Hver modell fikk sitt eget navn. Opplegget var å gå for to nye kolleksjoner årlig. Mellom 200 og 250 modell forslag ble vurdert hvert år, av disse ble ca. 70 modeller produsert. Mr Hayek sier at Swatch betyr, provokasjon, farger og å kaste konvensjoner overbord. Swatch lokomotivet. I en tid da alle piler syntes å peke nedover for sveitsisk urindustri, klarte Swatch å snu en negativ utvikling. Uret var frekt og ukonvensjonellt både teknologisk og estetisk. Swatch beviste for sveitserne at det var mulig å ta opp kampen med de asiatiske billigproduktene. Uret hadde brutt med nesten alle konvensjoner for sveitsisk urproduksjon. Kassen var av syntetiske materialer, verkets deler ble formelig sprøytet inn i kassen, skive og visere ble lagt over. Til slutt forseglet glasset kassen, som aldri

3 3 mere kunne åpnes. Gikk uret i stykker var det definitivt slutt. Det eneste som kunne byttes var batteriet og plast remmen. Uret, et opprinnelling håndverksprodukt var med Swatch omskapt til et hundre prosents industri produkt og forbindelsen til tradisjonelt sveitsisk urmakerhåndverk kunne med denne utviklingen bli brutt for bestandig. Men noen tenkte heldigvis annerledes. Blancpain. Blancpain representerer det andre ytterpunktet i dette dramaet i nyere sveitsisk urindustris historie. Mens Swatch skal være det moteriktige, det lett flagrende og stadig omskiftelige og forførende billigproduktet. Skal annen akt handle om Blancpain, som reiser seg av industriens ruiner og etablerer seg trygt innenfor det tradisjonelle sveitsiske håndverks baserte urmakeriet. Her er ordet kvarts aldri nevnt, her dreier det seg kun om velkjent mikro mekanikk. Med hjul som griper i drev, og balanser som svinger på helt andre frekvenser enn kvartsurets. Et ihvertfall 700 år gammelt håndverk, kunsten å lage mekaniske ur, nektet simpelthen og dø. Urmaker håndverket var tett knyttet til sveitsisk kulturhistorie så på tross av alle dystre spådommer ville ikke urmaker tradisjonen la seg avskrive bare på grunn av et teknologi skifte. Jean-Claude Biver hadde forstått dette da han i 1982 overtok Blancepain fra SSIH. Så kan teppet for annen akt gå opp med Bivers knall sterke utsagn: Blancepain har ikke siden 1735 produsert et eneste kvartsur, og kommer heller aldri til å gjøre det. I 1982 da det mekaniske uret var erklært dødt, må dette utsagnet ha vært den reneste selvmords erklæring. Ikke bare for Blancpain, men for store deler av sveitsernes kulturhistorie også. Men det var gode grunner for Bivers sterke program erklæring, for mot alle odds, det mekaniske uret hadde livets rett. Et håndverk er et kunnskaps testament fra en generasjon til en annen. En kunnskap som ikke er nedfelt i ord på papir, men som ligger skjult i taushet i urene selv. Ved å avstå fra kvarts produksjon klarte Blancpain å bevare kunnskapen om håndverket. De klarte å ta vare på produksjonsutstyr i en periode da gamle maskiner og verktøy nådeløst havnet på skraphaugen. Ved å gå foran som eksempel fikk de også andre til å følge etter. Mye av den gamle kunnskapen var ikke skrevet ned, den var overlevert fra håndverker til håndverker gjennom generasjoner. I det attende og nittende århundret var det bare en muntlig overlevering fra urmakermester til lærling. Det var nesten ingen tegninger eller skriftlige nedtegnelser. Kanskje var det grunner for det også. Kjernekunnskap skulle bare tilflyte de innvidde. Da kvarts revolusjonen slo inn over Sveits forsto mann at tiden var knapp når det gjaldt å konservere gammel kunnskap. Hos firmaet Frederic Piguet i Val Joux ble det funnet et stort antall gamle urverk. Det fantes ingen skisser eller tegninger. Nå ble hvert av verkene studert og tegninger ble utarbeidet. På denne måten ble mye gammel kunnskap bevart og et gammelt håndverks kulturhistorie fikk en sjangse til å overleve. Utfordringen fra de seks mesterverkene. Urmakerkunsten har alltid satt seg høye mål. Nå som mye av den gamle kunnskapen var bevart gjaldt det å komme videre. Blancepain ønsket ikke å gå på akkord med sine idealer. Det betød å finne en klassisk rund form for urkassen, mens fokus skulle ligge på urverket som representerte kjernen i det klassiske håndverket. Opprinnelig ble det sveitsiske urmakeriet utviklet i lange vintermåneder i sveitsisk Jura. Her i de typiske

4 4 sveitserhusene begynte urmakerne å perfeksjonere seg. Og langsomt utviklet dette seg til et høyt respektert håndverk. Den dag i dag trives håndverket best i disse gamle omgivelsene. Gjennom firehundre år ble det gradvis utviklet små mekaniske underverk. Blancpain ville gjenskape disse i moderne og forminsket form. Urene har utviklet seg langs en skala som kan uttrykkes fra en til seks. Vanskelighetsgraden øker etterhvert som en beveger seg oppover på skalaen. Allerede I 1988 var Blancpain istand til å presentere alle seks urene ib den samme katalogen. De seks mesterverkene. 1. Det ultra tynne. I dette verket er alle toleranser veldig små, delene blir derfor vært sensible. 2. Ultra tynt med månefase, dag og dato. Månefase uret er blitt symbolet på Blancpains gjenfødelse. Charles Andre Piguet, sjefsurmaker ved Blancpain hadde mye strev med å rekonstruere dette urverket siden det ikke fantes tegninger. Men da uret ble lansert I 1984 var det verdens minste ur med månefase. 3. Tredje mesterverk er en evig kalender, som også mestrer å korrigere for skuddår. 4. Det fjerde er en dobbeltkronograf som benytter seg av en mekanisk clutch. Dobbeltkrongrafen kan for eksempel måle en løpers mellomtider, eller tiden på to løpere som starter samtidig. 5. Mesterverk nummer fem er et tourbillon ur. Tourbillon betyr virvel. I denne mekanismen, som opprinnelig ble oppfunnet av Breguet, roterer hele urets gangparti. Dette for å oppheve tyngdepunkts feil i anker, ganghjul og balanse. 6. Minuttrepitisjon. Dette er det mest kompliserte verket. Konstruksjonen skriver seg fra slutten av sekstenhundretallet. Poenget er at uret ved hjelp av et slagverk kan fortelle hva tiden er når urskiven ikke kan leses av i mørket om natten. Slagverket aktiviseres ved hjelp av en hendel som trekker opp fjæren for slagverket og samtidig føler hva riktig tid er, og gir dette til kjenne ved først å slå antall timer, så kvarteret og til slutt antall minutter innenfor kvarteret. For å sette kronen på verket klarte Blancpain å forene alle de seks mesterverkene i ett ur. Det fikk navnet 1735 til ære for det året Blancpain ble grunnlagt. En slik miniatyrisering ville ikke vært mulig uten vår tids teknologi. Uret består av 740 deler og det tar nesten et år å fullføre det. Uret er selvtrekkende ved hjelp av en platinarotor, og har en evig kalender. En tourbillon i en titanramme sørger for presisjonen, en dobbelt kronograf for korttidsmålingen. Minuttrepeterverket i 18 karat rosa gull setter punktum for dette eksempelet på fremragende urmakerkunst. Forarbeidet til dette mesterverket tok seks år. Med dette er firehundre års kunnskap og urmakerfaglig kulturhistorie samlet i et ur. Så langt har Blancpain produsert tolv 1735 ur. Tre urmakere ved Blancpain er nå istand til å produsere et slikt ur pr. måned. To forskjellige kulturer. Framtiden trenger dem begge. Mote uret Swatch er en ypperlig representant for industriell tenkning. Det tar pulsen på sin samtid, kommer med to nye kolleksjoner pr. år, det er ikke ment å vare stort utover øyeblikket. Det produseres med minimal bruk av menneskelig arbeidskraft og koster en bagatell. Blancepain derimot står for det stikk motsatte. Det er et arbeidsintensivt produkt, som har dype røtter i sveitsiske håndverkstradisjoner. Det produseres i små serier og koster en formue. Men vil på grunn av sin kvalitet og forankring i gammelt håndverk

5 samt formidable pris ikke havne på skraphaugen innen overskuelig framtid. Paradoksalt nok finnes begge merker idag under same tak innen Swatchgroup. De står neppe i noe konkurranse forhold til hverandre disse to. Til det taler de for forskjellige språk. Tvert imot kan disse to ytterpunktene i måten å tenke urproduksjon på ha mye å tilføre hverandre. Framtiden vil trenge dem begge. Kanskje et sted i skjæringspunktet mellom disse to ytterpunktene, ligger nøkkelen til det perfekte uret. Det uret som best kan oppfylle kravene til formgivning, kvalitet, levetid og pris. 5

Swatch Group, historie. jan, 2011 lørdag 01. januar 2011

Swatch Group, historie. jan, 2011 lørdag 01. januar 2011 Swatch Group, historie. jan, 2011 lørdag 01. januar 2011 SwatchGroup. Den store gigant i urindustrien. Hvem står bak Certina, Tissot, Longines, Rado, Omega, ETA og mange flere? Dette er et forsøk på å

Detaljer

Verkstedet et sted å være. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm.

Verkstedet et sted å være. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. Verkstedet et sted å være. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. Fra tidenes morgen. Fra tidenes morgen har verkstedet hatt en viktig plass i menneskets utvikling. En vandring gjennom museenes samlinger

Detaljer

Argumenter for håndverk generelt og urmakerfaget spesielt.

Argumenter for håndverk generelt og urmakerfaget spesielt. 1 Argumenter for håndverk generelt og urmakerfaget spesielt. Definisjon av ståsted er viktig. Hva vil vi være. Selvstendige, frie håndverkere, eller håndlangere for industrien? En definisjon av hva vi

Detaljer

Uret for øyeblikket. Uret for livet. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm.

Uret for øyeblikket. Uret for livet. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. 1 Er urmakeren, urmaker? Uret for øyeblikket. Uret for livet. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. Hvis urmakeren virkelig var urmaker så ville han fremdeles laget ur, slik ihvertfall noen gjorde

Detaljer

GRUNNREGLER FOR EN TRIWA KLOKKEUTSTILLING

GRUNNREGLER FOR EN TRIWA KLOKKEUTSTILLING DISPLAY GUIDEN Klokke merket TRIWA er et moderne og stilfullt akronym for «Transforming the Industry of Watches». Merket legger hovedvekt på stil, følelse og kvalitet ved klokker. Hver TRIWA klokke som

Detaljer

Mekanikkens estetikk. Uret. Og uret i seg selv. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm.

Mekanikkens estetikk. Uret. Og uret i seg selv. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. 1 Mekanikkens estetikk. Uret. Og uret i seg selv. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. Til hverdags er vel uret et slags tidens målebånd for de fleste av oss, dagen er en oppmålt distanse som vi

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Holmestrand Marathon 2013 Kaffelars Medalje historie

Holmestrand Marathon 2013 Kaffelars Medalje historie Holmestrand Marathon 2013 Kaffelars Medalje historie Holmestrand 30 juni 2012: G- Sport Holmestrand Marathon lanserte idag i 2013 klassevinner medalje I gull, sølv og bronze for hvert av løpene i G- Sport

Detaljer

Beregning av påskefullmånen

Beregning av påskefullmånen Beregning av påskefullmånen Christoph Kirfel Verksted på LAMIS sommerkurs på Nordfjordeid 7. 10. august 2002 Påskefestens opphav ligger i den jødiske tradisjon. I gammeltestamentlig tid var "passahfesten"

Detaljer

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs

Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Fem ekstra grunner for å kjøpe Kährs Det er mange gode grunner til å velge gulv fra Kährs. Naturlig skjønnhet og teknisk overlegenhet er eksempler på dette. Her er noen fl ere. 1 2 3 4 5 Lengst erfaring

Detaljer

Først polerer jeg de tappene som trenger polering. En del av tappene er meget slitte og fulle av riller.

Først polerer jeg de tappene som trenger polering. En del av tappene er meget slitte og fulle av riller. Skipsur At en klokke slår glass, stammer fra tiden da man brukte sandur om bord på båter for å holde orden på tiden. Sanden i sanduret brukte 30 minutter på å renne fra beholderen i toppen til beholderen

Detaljer

Industri, Håndverk og moral. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm.

Industri, Håndverk og moral. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. 1 Industri, Håndverk og moral. Skrever av Urmakermester Jon J. Lindstrøm. Tilbakeblikk. Det er på tide å prøve å forstå hva håndverk er. Hva vil det si å være håndverker? Det ligger i navnet, å arbeide

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 2 Året og klokka Innhold Del 2, Året og klokka Et år har 12 måneder 1 Årstider 2 Måneder, uker og dager 3 Kalender

Detaljer

Telt for enhver anledning

Telt for enhver anledning A-ramme-telt 2015-katalogen Hexagon Det er ugjennomtrengelig for vann Teltets kledning er laget av 100 % polyester med PVC-belegg på den ene siden og UV-stabilisering. Kledningens vekt er 300 g/m 2. Det

Detaljer

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme

ELEKTRISKE PEISER. Hjemmets nye flamme ELEKTRISKE PEISER Hjemmets nye flamme Kunsten å fornye norsk fyringstradisjon I Norge står fyringstradisjonen sterkt. Gleden ved å komme inn til levende ild er rotfestet i norske hjerter. Det samme er

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Energieventyret 5. - 7. trinn 90 minutter

Energieventyret 5. - 7. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Energieventyret 5. - 7. trinn 90 minutter Energieventyret er et skoleprogram hvor elevene blir kjent med menneskenes energiforbruk i et historisk perspektiv. Elevene

Detaljer

Om å finne tonen. Per Egil Hegge

Om å finne tonen. Per Egil Hegge Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Produktrettigheter en trussel mot samarbeid?

Produktrettigheter en trussel mot samarbeid? Produktrettigheter en trussel mot samarbeid? TekMar 2004 Endre Woldstad Onsagers AS, Tromsø tlf. 77 67 05 00 endre.woldstad@onsagers.no Produktrettigheter! Patent Teknisk løsning på praktisk problem! Design

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 465

INNHOLDSFORTEGNELSE 465 INNHOLDSFORTEGNELSE 465 Internasjonal garanti... 466 Anbefalinger... 467 Toleranseverdier... 468 Innholdsfortegnelse over urene... 470 Symboler... 472 Tabell over månefasene... 473 Gummirem... 474 Foldespenne...

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i glassfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i skinn- og pelsduodjifaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Sametinget 12. august 2010 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028

BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 BRUKSANVISNING AQW-100 Modul: 5028 Bli kjent med uret Gratulerer med nytt ur! Du får størst utbytte av uret hvis du leser manualen grundig. Advarsel! Målefunksjonene i dette uret er ikke laget for å ta

Detaljer

Papiremballeringssystem. Et system for alle bruksområder

Papiremballeringssystem. Et system for alle bruksområder Papiremballeringssystem Et system for alle bruksområder Bruk av støtabsorbering og fyllmasse PackTiger RS støtabsorbering og papir fyllmasse Raskt, enkelt og pålitelig papirsystem Lag papiremballasje i

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass

Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass Kort innføring i kart, kartreferanser og kompass UTM Universal Transverse Mercator (UTM) er en måte å projisere jordas horisontale flate over i to dimensjoner. UTM deler jorda inn i 60 belter fra pol til

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Sveitsisk klokkeindustri Swiss watch industry Klokkeindustriens utvikling, dens framtid, utfordringer og muligheter The development of the watch industry, its future, challenges and

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fremtidens industri Muligheter og utfordringer Gaute Knutstad, Dr.ing., forskningsleder SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse Teknologi for et bedre samfunn 1 Teknologi for et bedre samfunn 2 Globale

Detaljer

Gøy med pizza-stykker

Gøy med pizza-stykker Gøy med pizza-stykker Første gang elevene får materialet i hånden bør de få tid til selv å undersøke det, slik at de blir fortrolige med de forskjellige delene. Det kan også være en god idé å la elevene

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for båtbyggerfag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. mars 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold Kunst og Håndverk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål med faget Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst. De menneskeskapte

Detaljer

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog

Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Varige Minnestener Utdrag fra vår hovedkatalog Gravens mening Ritualer og symboler får mennesker til å stanse opp og tenke. Særlig dersom bare minnene er igjen. Graven er det stedet der minnene er mest

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Økonomisk vekst November 2014, Steinar Holden

Økonomisk vekst November 2014, Steinar Holden Økonomisk vekst November 2014, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Programområde for design og tekstil - Læreplan i felles programfag

Programområde for design og tekstil - Læreplan i felles programfag Programområde for design og tekstil - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort.

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. GRAVMINNER 2 Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. Hvor på kirkegården avdøde er gravlagt, bør ha betydning for valg av gravminne.

Detaljer

Framtidsrettet Tradisjon

Framtidsrettet Tradisjon Prosjekt Framtidsrettet Tradisjon 17. november 2014 1 1. Kort om prosjektet (Org.nr. 979 585 985) sendte søknad for prosjektet Framtidsrettet Tradisjon til Innovasjon Norge 03.06.2013. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Vakre tak - år etter år 2 Hva gjør et hus vakkert? Du er på jakt etter den perfekte helheten. Alt du fyller huset med skal harmonere. Alle brikkene må passe sammen i det store puslespillet.

Detaljer

G Bruksanvisning

G Bruksanvisning G-212 ruksanvisning Kronografmodell Fotballmodell 6 7 6 7 13 4 3 4 1 MDE 2 1 1 3 2 4 1 Visning og funksjoner 3 2 4 Timeviser Minuttviser Sekundviser (direkte drift) Kalender -minuttersteller -sekundersteller

Detaljer

Drømmen om et vakrere hus

Drømmen om et vakrere hus Drømmen om et vakrere hus Vår kjærlighet til tre har sin forklaring Vår bedrift har bygget trapper i det lille innlandssamfunnet Norsjø i Västerbotten siden 1923. Det er ganske lett å forstå hvorfra vi

Detaljer

ARBEIDSHEFTE OM BUDDHISME

ARBEIDSHEFTE OM BUDDHISME ARBEIDSHEFTE OM BUDDHISME NAVN: Bodil Bjørdalsbakke/Damaris Skole KOMPETANSEMÅL: forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Inviter foreldrene på matematisk aften (forslag til invitasjon nederst i dette dokumentet).

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

Urets utvikling lørdag 15. mars 2008

Urets utvikling lørdag 15. mars 2008 Urets utvikling lørdag 15. mars 2008 Her er en kronologisk oversikt over urets utvikling klippet fra hjemmesiden til Urkjeden. eller prøv denne link. http://hvelplund.dk/ure/urets_historie.htm Kultur-

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

MULTISPORT BERØRINGSUR BRUKSANVISNING

MULTISPORT BERØRINGSUR BRUKSANVISNING BRUKAVIIG Til brukeren Takk for at du valgte et ur fra TIOT, som er et sveitsisk merke med et verdensledende renommé. Ditt multisport berøringsur har de siste tekniske nyvinninger. Det gir deg en konstant

Detaljer

Gruppe 3: Biler fra 1940-1949

Gruppe 3: Biler fra 1940-1949 Gruppe 3: Biler fra 1940-1949 WILLYS JEEP Årsmodell: 1943. Vekt: 1110 kg. Sideventilert motor, 4 sylindre: Hk = 54 v/ 4000 omdreininger. Slagvolum = 2,2 liter. 3 gir forover + fire hjuls trekk + krabbegir.

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme.

BommBang - Boomdans veiledning. BoomBang BoomDans. Forarbeid. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg i forhold til rytme. BoomBang BoomDans Forarbeid Forarbeidet er laget som et flertrinnsprosess, og skolen velger selv hvor mange trinn i prosessen de følger. Trinnene illustrerer hvordan en komposisjonsprosess kan arte seg

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del C: Notatark til kartleggingsleder Elev: Født: Skole: Klassetrinn: Kartleggingsleder: Andre til stede: Sted og dato for kartlegging:

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI

INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI I Ib Ic II III IV IVb V VI VII VIII IX INTERNASJONAL GARANTI 2 Garanti Ditt Rado ur er garantert av Rado Watch Co. Ltd.*på de vilkår og betingelser som fremgår av denne

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Vurdering av muntlige ferdigheter

Vurdering av muntlige ferdigheter Vurdering av muntlige ferdigheter Henning Fjørtoft Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU Vurderingsrubrikk Nivå 4: Fremragende 3: Kompetent 2: Under utvikling 1: På begynnerstadiet Kriterier

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen.

Lærerveiledning. Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. Lærerveiledning Skulptur. Ulike uttrykk i modernismen. LÆRERVEILEDING Kjære lærer og elev. Vi på Trondheim Kunstmuseum ønsker 5. til 10. trinn velkommen til et møte med samtidens ulike skulpturuttrykk.

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Magne Løfaldli SIV Industri-inkubator AS. Kristiansund, 28. juni 2017

Magne Løfaldli SIV Industri-inkubator AS. Kristiansund, 28. juni 2017 Magne Løfaldli SIV Industri-inkubator AS Kristiansund, 28. juni 2017 Nytt navn: INNVENO AS Innovasjon og verdiskaping Nordmøre Litt om Indre Nordmøre kanskje litt atypiske Møre og Romsdal er eksportfylke

Detaljer

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN RÅDGIVER & SKREDDER Siden oppstarten i 1983 har Rufo Transportkasser AS utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde transportkasser. Med fokus på kompetanse og kvalitet har vi stadig

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer

RollerMouse Red plus. Manual

RollerMouse Red plus. Manual RollerMouse Red plus Manual Takk for at du har gitt oss anledning til å hjelpe deg å arbeide på en mer komfortabel og effektiv måte. Helt siden 1995 har Contour Design jobbet hardt med å bygge den beste

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE. 7. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE. 7. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 7. Trinn Tangoes: Tangram er basert på et gammelt kinesiske puslespillet med former som kan settes sammen til et bilde eller et mønster. Tangram ble oppfunnet for mange århundrer

Detaljer

VI LANSERER NY DESIGNSKUFF

VI LANSERER NY DESIGNSKUFF VI LANSERER NY DESIGNSKUFF * Tilbudet gjelder komplette kjøkken i Premium- eller Komfort-serien for over 50.000,-. Tilbudet gjelder frem til 17. september. Gjelder ikke byggfirma/prosjektkunder og kan

Detaljer

trim here Slik fungerer DuraShock-teknologien

trim here Slik fungerer DuraShock-teknologien trim here Slik fungerer DuraShock-teknologien I tradisjonelle aneroide blodtrykksmålere er det flere ømfintlige gir og fjærer som omsetter og forsterker vertikal bevegelse av pinjongen til roterende bevegelse

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde

Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Musefellebilprogrammet skal øke elevenes forståelse for energi og mekaniske sammenhenger. Læringsprogrammet

Detaljer

Bormaskin MDU 3065. www.akutt.info

Bormaskin MDU 3065. www.akutt.info www.akutt.info Bormaskin MDU 3065 Vi har gleden av å tilby Pentruder MDU borrmotor - NTGRA. Denne motoren gir deg en komplett løsning innen kjerneboring. Denne maskinen er første generasjon maskin med

Detaljer

OM JUBILEUMSPROGRAM & FIRMAGAVER

OM JUBILEUMSPROGRAM & FIRMAGAVER OM JUBILEUMSPROGRAM & FIRMAGAVER JUBILUM Jubilum ble etablert for å kunne tilby markedet kompetanse og ressurser for oppsett og gjennomføring av jubileumsprogram. Enten det er virksomheten som jubilerer,

Detaljer

Oppdrag heisekran. Urgamle oppfinnelser og snedige mekanismer

Oppdrag heisekran. Urgamle oppfinnelser og snedige mekanismer Oppdrag heisekran Ser du opp på heisekranene? Ruvende og dekorative, med fagverk i sterke farger. Byggeprosjektene er mange i Oslo, og heisekranene er et framtredende trekk i bybildet. Hvordan forflyttes

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL

Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL Synnøve Øyen & John K. Raustein I SAMSPILL Synnøve Øyen og John K. Rausteins prosjekt, I samspill, bærer tittelen sin med en naturlighet i nettopp det musiske. I samspill kan oppleves som en serie, samtidig

Detaljer

Behandling av utfordrende atferd hos 12 år gammel gutt med «sterk» autisme. Aasa Skartveit Stavanger kommune

Behandling av utfordrende atferd hos 12 år gammel gutt med «sterk» autisme. Aasa Skartveit Stavanger kommune Behandling av utfordrende atferd hos 12 år gammel gutt med «sterk» autisme Aasa Skartveit Stavanger kommune Om gutten 12 år Diagnoser: Lett utviklingshemning (IQ 70), autisme, ADHD Språk er innlært og

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE

VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE VURDERINGSKRITERIER KOMPETANSEMÅL KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE Hovedområder Produksjon og materialer Design og produktutvikling Ordning Alle skal

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Bytt harddisk i pc-en. Ingenting varer evig og DET ER LETTERE ENN DU TROR

Bytt harddisk i pc-en. Ingenting varer evig og DET ER LETTERE ENN DU TROR DET ER LETTERE ENN DU TROR Med en USB-kabel kan du klone den eksisterende harddisken til en ny før du bytter ut disken. Hvis harddisken din har blitt for liten, lager illevarslende lyder eller går for

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer