Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 04.04.08 2"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Nasjonalt senter for distriktsmedisin - Ressurskommuneprosjektet - Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge -

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ressurskommuneprosjektet... 4 Aktiviteter/Møter... 4 Ansatte og regnskap...4 Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i nord - Norge... 5 Aktiviteter... 5 Møter... 5 Prosjekt... 5 Ansatte og regnskap...5 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)... 7 Organisasjon... 7 Aktiviteter... 7 NSDM-prosjekt... 7 Program - prosjekter... 8 Konferanser... 8 Ansatte og regnskap...8 Møter... 8 Vedlegg Oversikt vedlegg Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Vedlegg nr 3 Møtereferat Vedlegg nr 4 Møtereferat Vedlegg nr 5 Søknadsskjema Vedlegg nr 6 Møtereferateferat Vedlegg nr 10 Mellom nostalgi og avantgarde Vedlegg 11. Innkalling til møte

3 Innledning Denne årsrapporten er en beskrivelse av gjennomførte aktiviteter innenfor den distriktsmedisinske satsningen ved Universitetet i Tromsø, Institutt for Samfunnsmedisin. Hovedaktivitetene er beskrevet under hovedkapitlene Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Ressurskommuneprosjektet og Program for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord-Norge (Programmet) var et år med store forandringer. Endringene ble foretatt innen alle tre hovedaktivitetsområdene. Den distriktsmedisinske satsingen ved Universitetet i Tromsø var i første halvdel av 2004 delt i to hovedaktivitetsområder, Ressurskommuneprosjektet og Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge (Programmet) på den ene side og Nettverket for Distriktsmedisinsk Fagutvikling (Nettverket) på den annen. Fra 30. juni ble alt samlet under Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fra samme dato ble Ressurskommuneprosjektet faset ut og Programmet ble innlemmet i NSDM sammen med Nettverket. I den videre fremstillingen beholdes de enkelte aktivitetsområdene slik det var på det gitte tidspunkt. Dette medfører at frem til 30. juni omtales alle tre områdene separat, mens de etter 30. juni omtales de som deler av NSDM både referatmessig og regnskapsmessig. Den distriktsmedisinske satsningen ved Universitetet i Tromsø utgår fra Institutt for samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin. All aktivitet er finansiert og muliggjort gjennom bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet ved Sosial- og Helsedirektoratet. Tabell 1. Regnskapsoversikt Underforbruk er angitt med høyrestilte negative tall Hovedaktivitetsområde Resultat Programmet (underforbruk) Resultat Ressurskommuneprosjektet (underforbruk) Resultat NSDM (overforbruk) Beløp Resultat Distriktsmedisin

4 Ressurskommuneprosjektet Ressurskommuneprosjektet som ble startet opp i 1999, ble faset ut 31. juni Aktiviteten det siste halve året til ble gradvis redusert. Kontakten med ressurskommunelegene vil forsøkt opprettholdt selv om prosjektet er formelt avsluttet. Det vil blant annet være naturlig å knytte samarbeid opp mot aktiviteter i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Program for fagutvikling og forskning m.v. Det er ikke gjennomført egne aktiviteter i Ressurskommuneprosjektet i 2004 Aktiviteter/Møter Det er avholdt ett møte i Ressurskommuneprosjektet i 2004, Dette møtet ble avholdt i sammenheng med konferansen på Sommarøy mars 2004 (konf. notat, vedlegg nr 2) Ansatte og regnskap Ressurskommuneprosjektets leder gikk inn i redusert stilling fra 1. april Dette sammen med lavaktivitet, resulterte i et underforbruk på kr Regnskapsoversikt vedlagt, vedlegg nr 8. Regnskapsoversikten er for perioden til Tabell 2. Regnskapsoversikt. Ressurskommuneprosjektet for perioden Inntekter er angitt med høyrestilte negative tall Regnskapsoversikt Overført fra 2003 Årets tildeling Personalkostnader Driftskostnader Overhead Resultat Spesifisert regnskap se ved legg

5 Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i nord - Norge Det er ikke foretatt endringer av styringsgruppen i Programmet i Frem til 1. juli 2004 var denne satt sammen av fylkeslegene for Nordland, Troms og Finnmark, dekanen ved Medisinsk Fakultet, UiTø samt representanter fra Institutt for samfunnsmedisin, UiTø. SH Dir var invitert som observatør Aktiviteter Det ble sendt ut i informasjon om Programmet til 400 leger i landsdelen. Søknadsskjema se vedlegg nr 8. Bokprosjekt: Mellom nostalgi og avantgarde. Avsluttet i 2004, publiseres 2005, februar. Omtale se vedlegg nr 10 Møter Det er avholdt to møter i I styringsgruppemøte 11. juni 2004 ble til sammen kr besluttet delt ut til fem prosjekt. Referat, se vedlegg nr 4. Prosjekt Det ble bevilget til sammen kr til nye prosjekt og kr til forlengelser/utvidelser av allerede støttede prosjekt. Spesifikasjon se vedlegg nr 4. Ledelse, Jan Hana Distriktslegen, Anders Svensson Narrativ medisin, S. Thorvaldsen Informasjon, Peder Halvorsen Skolehelsetjeneste, Aino Snellmann Ansatte og regnskap Prosjektleder i 50% stilling samt administrativ støtte i 50% er belastet fra til

6 Tabell 3. Regnskapsoversikt. Programmet for perioden Inntekter og underforbruk er angitt høyrestilte negative tall Beløp Overført fra 2003 Overført for 2004 Lønn og pers.ko Dekningsbidrag Overført prosjekt Resultat Spesifisert regnskap se vedlegg 9. Etter ble alle kostnader bokført i NSDM Saldo pr overført NSDM og benyttet til Programmet til utdeling 2. termin 2004, se NSDM

7 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Organisasjon Nasjonalt senter for distriktsmedisin er en fortsettelse av Nettverket for distriktsmedisinsk fagutvikling. Oppstart fra Det er planlagt et fagråd med representanter fra institusjoner og grupper som har faglig interesse i NSDM. Fagrådet har ingen beslutningsmyndighet. Programmet for fagutvikling og forskning fortsetter som tidligere med et eget programstyre med de samme arbeidsoppgaver og sammensetning som tidligere. Organisasjonen kan skjematisk fremstilles som: Administra sjon ISM Styre Faglig leder Fagråd Programstyre Nettverks koordinator Ulike prosjekt og aktiviteter Programmet Aktiviteter Ut over de prosjekt som drives i regi av Programmet, har det blitt startet flere prosjekt NSDM-prosjekt SEDA Forskning i allmennpraksis. Prosjektleder Trygve S. Deraas (TSD) Veidenes, Faglig støtte. Prosjektleder Eivind Merok Internasjonalt bok prosjekt. Prosjektleder Toralf Hasvold (TH) Kurs i Distriktsmedisin. Prosjektleder Elisabeth Swensen (ES) Internasjonalt fag- og forskningsnettverk (TH, TSD, ES)

8 Program - prosjekter Etter at Programmet ble flyttet over i NSDM er det sendt ut en invitasjon, høsten I tildelingsmøte avholdt (referat se vedlegg nr 6) ble det besluttet å støtte til sammen 6 prosjekt med totalt kr ,- Demens, Fred Andersen Risiko, Peder Halvorsen Beslutninger, K. Karlsen Ledelse, Jan Hana Sykemelding, J. Steinert Skjulte verdier, K. M. Agledal Konferanser Sommarøykonferansen mars (Innbydelse, Program og notat vedrørende innlegg og forløp, se vedlegg 1 og 2) Ansatte og regnskap Det er ansatt Dagligleder i 50 % stilling, Toralf Hasvold Leder forskning, 25 % Eivind Merok Nasjonal koordinator, 25 % Elisabeth Swensen Administrativ leder, 100 % Per Baadnes Tabell 4. Regnskapsoversikt. Programmet for perioden Inntekter og underforbruk er høyrestilt negative tall ovf fra 203 Tilført 2004 Beløp Lønn og pers.ko Driftskostnader Tilskudd prosjekt Dekningsbidrag Resultat Spesifisert regnskap se vedlegg nr 7 Møter I perioden ble det avholdt separate møter innen hhv Programmet og NSDM, fra og med ble Programmet inkludert i NSDM

9 I perioden frem til inkluderingen av Programmet ble det avholdt et møte i NSDM i regi av SH dir ( ) i Oslo, innkalling se vedlegg

10 Vedlegg Alle dokument, referater eller regnskapsrapporter som det er referert til ovenfor, legges ved i de etterfølgende avsnitt. Oversikt vedlegg Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Vedlegg nr 3 Møtereferat Vedlegg nr 4 Møtereferat Vedlegg nr 5 Søknadsskjema Vedlegg nr 6 Møtereferateferat Vedlegg nr 8 Regnskap Ressurskommuneprosjektet Vedlegg nr 9 Regnskap Programmet Vedlegg nr 10 Mellom nostalgi og avantgarde Vedlegg 11. Innkalling til møte

11 Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Sommarøy konferansen 2004 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Sommarøy Konferansen avholdes på Sommarøy Kurs-og feriesenter nord for Tromsø. Ankomst mandag 15.3 på ettermiddagen, avreise onsdag 17.3 etter lunsj. Fellestransport fra/til Tromsø lufthavn: Avreise fra Tromsø lufthavn til Sommarøy mandag 15.3 kl Ankomst Tromsø lufthavn (fra Sommarøy) onsdag 17.3 ca. kl Formålet er fordypning og fagutvikling basert på deltagernes medbragte behov, kunnskaper, erfaringer og aktivitet. Hva skal legerollen i lokalsamfunnet romme? Hvor skal vi forankre vår faglighet og våre beslutninger? Hvem er våre oppdragsgivere og hvordan få innflytelse? Samlingen på Sommarøy er i utgangspunktet åpen for leger og beslutningstakere innen helse med interesse for temaet. Ved stor pågang vil vi måtte begrense antall deltagere. Vi er særlig interessert i unge/nye leger som vil være med på å sette dagsorden i debatten om framtidas distriktshelsetjeneste. Så håper vi selvsagt at dere som har posisjoner knyttet til utdanning av leger og/eller utformingen av rammebetingelsene for de nye legene vil føle dere kallet til å komme. Sommarøy er et godt sted for konsentrert og konstruktivt samvær. Der er hav og himmel nok, stillhet, hjertelig forpleining og oppvarmet badestamp under nordlyset. Arrangøren betaler fellestransport fra/til Tromsø samt oppholdet på Sommarøy. Det kan også søkes særskilt om bidrag til dekning av reiseutgifter for de som ikke har andre budsjetter å lene seg på, men uten at vi kan forplikte oss på dette punktet. Påmelding til Per Baadnes ved ISM i Tromsø: innen 20. februar. Han tar seg av alt det praktiske. Spørsmål om faglig innhold rettes til undertegnede tlf Velkommen! Elisabeth Swensen Prosjektleder

12 Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Program Mandag 15.3 Ankomst Sommarøy senest Servering av rundstykker og kaffe. Innlosjering og beinstrekk Velkommen Presentasjon av deltagerne Elisabeth Swensen, prosjektleder/koordinator Presentasjon av Nasjonalt senter for distriktsmedisin Toralf Hasvold, professor/senterleder Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten Finn Henry Hansen, strategi-og prosjektdirektør, Helse Nord RHF Slutt Aperitiff og middag Tirsdag Distriktslegerollen sett fra et Distriktsmedisinsk senter Karsten Kehlet, kommunelege/leder Finnsnes DMS Distriktslegen 2004 ex-konge på skraphaugen eller moderne leder? Jan Hana, kommunelege Kaffepause Samtale Folkehelsearbeid i lokalsamfunnet Beate Lupton, ass. fylkeslege/dr.med Lunsj og tur (eller lur) Kravspesifikasjoner og forventninger til den moderne distriktslegen Frode Forland, avdelingsdirektør, HSdirektoratet Kaffepause Spørsmål og debatt ca Slutt Aperitiff og middag Onsdag 17.mars

13 08.30 Distriktsmedisinsk torg Utveksling av idéer, prosjekter og forslag Ressurskommuneprosjektet Hasvik-modellen Distriktsmedisinsk nettverk Internasjonal kontakt Kurs og møteplasser Kaffepause og utsjekking Ettertanker og evaluering Lunsj Avgang fellestransport til Tromsø

14 Deltagerliste Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Sommarøy Elisabeth Swensen Peder Joakimsen Erik Langfeldt Frode Forland Inger Østraat Anette Fosse Eivin Merok Jonas Zahl Beate Lupton Anne Karin Forshei Helene Brandttorp Anders Svenson Nina Helberg Tove Myrbakk Toralf Hasvold Helge Lund Finn Henry Hansen Karstein Kehlet Tore Dahl Ivar Aaraas Per Baadnes Velkommen Presentasjon av deltagerne En fagutvikling av noe som ikke har funnet sin form, men som kan ha sitt innhold Kravspesifikasjoner og forventninger til den moderne distriktslegen Frode Forland Refleksjonsrom, samtaleinvitasjon fagutvikling innen samfunnsmedisin NSD finner sin forankring ved UiTø Hva ligger i den 1. delen avevalueringen av FLO? Kvalitetsindikatorer for å måle fremgang i prosessen. Kravspesifikasjon:

15 For å være distriktslege. Grunnlag for leveranse, grunnlag, situasjonsanalyse Å sette ut på anbud. Hva er det vi ønsker å ha med i en fremtidsrolle som distriktsmedisiner? Kan man se distriktsmedisinen som et prosjekt, en forskningsoppgave. Ønsker at det skal bli et varig senter i samarbeid med Foretaket. Siktemål for direktoratet, mangler penger fra deptet. Primærlegedekningen er grunnfjellet. Hva inkluderes i distriktslegeordningen/begrepet? Skal det tilsvares av den gamle distriktslegefunksjonen? konsultasjoner i Norge pr år, bare 5-10% nødvendig med henvisning til spesialist. Samarbeids med andre deler av helsetjenesten. Definisjon av distriktsmedisin : den som arbeider i små og oversiktlige kommuner. Noe man bli mer og mer, - en rolle man vokser inn i. Viktigheten for fellesskapet. Knyttet til det geografiske. Hva har vi å fylle distriktsmedisin rollen med? FLO skulle ikke endre innholdet i primærlegerollen, deptet tok ikke inn lege kommune relasjonen i utredningen. Kommunens økonomi. Hva er mest lønnsomt for kommunen? Presses til mer kurativt arbeid. Mulig at det er nødvendig med en diskusjon av hva som skal inkluderes i allmennlegerollen. Deltagelse i tverrfaglig samarbeid. FLO har stabilisert i byene, alle er fornøyde med FLO? Skepsis når alle er enige. Hvor er taperne og vinnerne? Stimulering til overforbruk av legetjenestene både i 1. og 2. linjetjenestene. Leder til manglende samhandling. Etiske utfordringer for legene. FLO er under løpende evaluering, øk styrer stor del av ordningen. Allmennlegenes rolle, sykehusene, prioriteringer. Koble allmennlegene opp mot RHF ene? Kvalitetskjennetegn: virkningsfulle trygge samordnede brukerorienterte ressurseffektive rettferdig fordeling Knytte dette til distriktslege begrepet. 1.- vil ikke bruke midler som ikke nødvendigvis ikke har noen effekt. Lett tilgjengelig informasjon, telemedisin? (ref Hawthorns effekt). Ikke alt kan måles i effektstørrelser. 2. redusere sjansen for at det begås feil i behandlingen. 10% av innleggelsene leder til feil, jmf Ivars dødsstatistikk. tiltak til bedre samordning mellom de respektive behandlingsnivåene. 3.- trekke med pas og pårørende i behandlingen/erfaringsoppbygningen.5. god kvalitet når allmennmedisin utnytter ressursene effektivt. Når alle har samme mulighet til adekvat behandling. 6. gode omforente beslutninger, tørre å delta i prioriteringsspørsmål. Samfunnsmedisinen tar stilling og er normativ. Å være en god distriktslege er å være en god byråkrat. Finne midler for å kunne måle progresjon, kvalitetsindikatorer som knyttes til de enkelte behandlingsnivåene. Hva er det viktig å måle innen allmennmedisin. Alt kan ikke måles men vi trenger samarbeid og hjelp for å bli bedre. Kvalitetsindikatorene kan benyttes til å definere distriktsmedisinen eller vise utviklingen av faget. Vise varsomhet for ikke alt kan måles. Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten Finn Henry Hansen Foretaksreformen : en barriere mot samhandling med første linjetjenesten? reformens begrunnelse var primært å styrke den innbyrden organisering og samhandling mellom enhetene i spesialisthelsetjenesten

16 bedre arbeidsdeling risiko: fokus kan bli for innadvendt kan skape større avstand neglisjering av tiltakskjeder Utformingens strukturelle karakter 70 sykehus fusjonert til 33 foretak foreløpig statisk kommune struktur delprivatiserte kommuneleger og fast leger KS kommunenes sentralforbund synes svak som overbygning for kommunene Nasjonale initiativ arbeidsgruppe for samhandling RHF og HF nivåene er representert Ledelse og sekretariat Begrunnelse randsoneproblematikk teknologisk utvikling økende levealder, eldre bølge -- demografiske endringer Samhandling og desentralisering identifisere arenaer for samhandling identifisere pas grupper foreslå arbeidsformer innholdsmessige og begrepsmessige utvikling av nærsykehus og distriktsmedisin - arbeidsformer erfaringer fra løsninger, kunnskapsdatabase forslag til utvikling av ordninger innstill til utvalg og fora understøtte realisering av samhandling former referanse gruppe fra 1. linje og kontakt med KS Samhandling er den 3, reformen forbedre samhandlingene innen nåværende strukturer wisløf-utvalget sikter mot endringer som ligger lengre frem i tid Foretaksreformens legitimitetsproblemer vil lede til strukturelle endringer jmf dagens situasjon Keeping the NHS local. Interessant rapport Helsepolitikken har siden 1990 vært fokusert på elektiv kirurgi Ventelister, ventelistegaranti mv Fremtidens helsetjenester: Grensene mellom de enkelte nivåene vil bli mer utydelig Institusjonene vil bli mer åpne Parallelle sentralisering/desentraliserings prosesser Fokus på tiltakskjeder ta i bruk sencarie teknikker som gir oss muligheter til å se mer inn i fremtiden

17 KOMMUNESAMMENSLÅINGER SYNES Å KOMME REGIONALE SAMARBEIDSARENAER SOM GÅR PÅ TVERS AV FLERE KOMMUNEGRENSER Flere forutsetninger for å kunne gjennomføre sentraliseringer sor å kunne transportere journalene over grensene Hvordan påvirke samhandlingene lovgivning finansieringsordninger normer og kultur lovgivningens muligheter jussens begrensinger overordnede lover og ikke detaljerte lover adferdslogikk de materielle og normative forutsetninger samarbeid vinn - vinn løsninger gjensidig tillit Foretaksøkonomi og kommuneøkonomi som begrensinger. Temaer: arenaer for samhandling strategiske og operative kritiske pasient grupper institusjonstyper lokalsykehus, distriktsmedisin samarbeidskontrakter mellom 1. og 2. linje desentralisering av spesialisttjenester IKT telemedisin Vilkår for suksess Folkehelse og populasjon God samhandling mellom nivåene forutsetter god samhandling internt innen foretakene. Spesialisthelsetjenestens forventninger til primærlegene Forventningene må ikke formuleres hierarkisk likeverdighet utvikles på en felles arena sikre legitimiteten Unngå at den ene parten taper og at den andre taper det samme, et null sum spill Distriktsmedisin: vektlegger helsetjenestens økologi stedets særpreg tilpasning til geografi stedlige ressurser avstander

18 Christian Nordberg-Schulz Mellom himmel og jord Pax forlag 1992 Diskusjon/kommentarer/spørsmål kritikk av nærsykehusordningen med konkrete legesubstitusjoner har man glemt at allmennmedisinen er et eget fag? Skal allmennlege være sykehusleger også? Organisere et sykehus med indremedisinen som en kjerne et dokument som er ute på høring Skal man bruke distriktsmedisiner fremfor distriktslege? Hva er et lokalsykehus? Åpne opp for andre faglige tilnærminger. En sammenvoksning av stedet og den praktiserende lege. Samarbeide med HF i kunnskapsutvikling. Samhandlingen begrenses av arbeidet/aktiviteten for å bevare lokalsykehuset. Samfunnets endringer speiler seg i aktivitetene innen de enkelte organisatoriske enhetene, foretakene, sykehusene. Organiseringen av sykehusene gjenspeiler spesialtjenestene. Generalistene er utdannet for utkantene.?? Samfunnsmessige endringer medfører en organisatorisk endring av helsetjeneste i distrikt. Toralf Hasvold: det vi har tenkt faller inn i de rammene som er kommet frem i de to foredragene. Man ønsker ikke en tilbakegang til den autoritære distriktslegen. Merkelappen distrikt indikerer at det ikke er en aktivitet som finner sted i en by, en fragmentert kommune helse tjeneste apparat. distriktsmedisin er det som vi ser for oss som den gode allm medisin, prosedyrer og roller, men kan velge bort mange av disse aspektene i en by praksis, noe som ikke kan skje i en distriktspraksis. Man må kunne det man skal det må legges inn en trygghet og praksis som er tilstrekkelig. Beate: Det som den enkelte distriktsmedisin kjenner til. Kjenner ikke sykehuset til. Det viktig at det finnes møteplasser. Hva er et sted? Hvor er det forskjeller mellom de enkelte stedene. Den store forskjellen kan synes som om det er mangel eller tilstedeværelsen av møteplasser. Helsa for alle blir dårligere for alle hvis møteplassene mangler. Frode Forland: Skandalene skyldes at noe har løpt løpsk. Samfunnsmedisinens kjerne er oversikten. Overskten kommer av å bo på en plass over lengre tid. Møteplassens rolle innen fattige samfunn, Afrika. Finn Henry Hansen: Gate-keeperrollen, må vokte om de eksisterende velferds ordningene. Balansert; rolle pas rettighetene. Stille krav til hverandre som samfunnsborgere. Møteplasser mellom foretaket og en videre deltagelse etter at NSD er fast etablert. Distriktslegerollen sett fra et Distriktsmedisinsk senter Karsten Kehlet PowerPoint presentasjon, vedlegg 1 distriktsmedisin som et 1,5 linjetjenesteprosjekt

19 Den demografiske endringen leder til en økning av multi syke pasienter. Disse kan dels behandles på sentrale sykehus og som etter hvert vil komme til distriktsmedisin som et stopp på veien hjem og en allmennlege behandling der. Faren for at det skal danne seg et klasse skille mellom allmenleger / primærleger. De som er knyttet til distriktsmedisin og de som holdes utenfor disse. En desentralisering vil ofte være en sentralisering på et annet sted. Ansvarsdelingen mellom 1. og 2. linjetjenestene. Pas tilhører det allmennmedisinske ansvarsområde. Impliserer at distriktsmedisin ene må tilhøre allmennmedisinens ansvar. Psykiatrien viser at det lett går galt og at det faller melom to stoler. Utbygging av helsetjenester er en næringsutvikling og tilsvarende er nedbygging. Det næringsmessige vil lett bli og har blitt det sentrale poenget i den offentlige og i den politiske diskusjon. Man må kunne klarlegge grensene går mellom distriktsmedisinerne og primærlegeres domene. Ellers vil allmennlege tape i den store kampen. Den innsatsstyrte finansieringen gjør det mer lukrativt å satse på næringsutviklingen, bruk av andre enn leger for å forestå behandlingen, jmf fødsel. Risikoforebygging og lokalsamfunn Beate Luton PowerPoint presentasjon prøveforelesning 2,velegg 2 Første del av FolkeHelse loven,- skal fremme Lokalsamfunn: geografisk samling av individer med samme normer, moralske holdninger og felles interesse Risiko, sjanse for skade pga livsstil og/eller levekår absolutt risiko relativ risiko Unngå negativ risikofokusering. empowerment. bruke lokale krefter. ikke fremme sykdomsfokusering Samfunnsdeltagelse -> mestring -> helsebot, positiv effekt Høyrisiko strategier må være individrettet, mens befolkningsrettede tiltak kan være mer generelle, jmf forbyggingsparadokset. Å endre mange litt, gir stor effekt på folkehelsa, men å endre det med mye, gir liten effekt 90% av folkehelsearbeidet finner sted utenfor helsevesenet problemområder:

20 + mosjon + kosthold + røyking + alkohol + nok arbeidsplasser + arbeidsmiljø + fagfolk utdanning + ulykker + nettverk Spør ikke hvis man ikke har tenkt å gjøre noe med det! Endringer av organisasjoner synes å forutsette at organisasjonen føler et eierskap til endringsprosjektet. Prosjektet skal ikke drive prosjekter selv, men benytte eksterne aktører Oppsøke den enkelte aktør på dennes hjemmebane og gi ansvar for gjennomføring av de enkelte delprosjektene. Skriftlige avtaler. hva kan skyldes en indirekte Hawthorne - effekt.? Samarbeid mellom samfunnsfagene og medisin for å utvikle videre metoder for lokalsamfunnsmobilisering og folkehelsearbeid. Helsefremming vs Risikofokusering Det at det er spesielle samfunn medfører at konklusjonen ikke kan appliseres direkte på andre (spesielle) samfunn. Helge Lund: stayer-evnen, ildsjeler brekker nakken kjapt. Samfunnsendringsprosesser passer godt for distriktsmedisin Tverrfaglig arbeid uetisk å ikke angripe når man har metoder som man vet fungerer KAP-modellen er den eneste modellen som man skal kunne bruke (Elisabeth) Det eneste man skal gi ekstremistene, misbrukerne er kunnskap så skal de kunne gjøre velbegrunnede valg. Faren ved å avlevere budskapet og gå! Det synes som om det er ufruktbar versjon, det må inkluderes de andre overføringsparametrene som for eksempel empati, didaktiske modeller, osv. Sentrale kampanjer vil ramme annerledes enn det som gir seg gjennom lokale ressurspersoners innsats. Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin Toralf Hasvold Power Pont presentasjon, vedlegg

21 Utfordringer i distriktsmedisin Premissene for NSD Hva skal vi arbeide med Organisasjon Grunnprinsippene i norsk helsevesen likeverdighet tilgjengelighet alle skal ha råd til nødvendige helsetjenester Trender sentraliseringstendensene i tiden legenes karriere valg kapasitet og kvalitet i undervisningen ved universitetet teknologifokusering økende henvisningsrate til sentrale sykehus 22% av studentene ved UiO og 35% av studentene ved UiTø vil ved 1. valg velge distriktsmedisin Hvor mange må utdannes for å få 100 nye leger i nord Norge FLO som løsning av legedekningsproblemet gjennomtrekken vil vedvare færre langvarige vakanser fremtidige utfordringer bedre rekruttering kvalitetssikring av legene i distriktene samhandling mellom primærlegene og lokalsykehusene Henvisningsrate oppstillingen Kjenner ikke til de norske forholdene, undersøkelsene er fra USA En liten økning i henvisningsraten vil medføre en stor økning i pasientmottakene. Definisjon på distriktsmedisin lokalsamfunn som man lever i god kvalitet rasjonell samhandling med lokalsykehus Primærhelsetjeneste i små samfunn med stor avstand til sentra, MÅ utvikle en distriktsmedisin praksis helsetjenesteforskning beskrive praksis komparative studier OPPGAVER FOR NSDM

22 samhandling mellom 1. og 2. linjetjenester henvisningsraten. ovenfor Nasjonalt nettverk Forslag til strategier og løsninger på rekrutteringsproblemene Veiledning og kursing for de som skal til distriktene Faglig støtte til leger i distrikt, de som ønsker det kontakter med studentene interesseklubber delta i spesialistdebatten om samhandlingen i spesialisttjenestene deltager uten mandat, ingen har gitt oss mandatet internasjonale kontakter samarbeid med NSAM, WONCA bilaterale kontakter gjennom enkeltprosjekter ORGANISASJONSKARTET Søke utspill mot enkelt personer, kommentarer fra/til/om NSD Bruken av et fagråd med eksterne representanter, skal styre de aktiviteter som skal gjennomføres i NSD 7 personer (foreløpig) NSAM Direktoratet Kommunelegerepresentant UiTø Muligheter for å knytte til seg eksterne leger representativitetsproblemet Legitimitetsbehovet skal bare representere seg selv men må ha legitimitet i miljøet En akademisering av distriktsmedisin som skal komme i tillegg og ikke isteden for Systematisere og mobilisere den kunnskapen som finnes der ute Nina Heltberg Rekrutteringsparametere: Kjønn tilhørighet alder kontakter forbilder gutteparametre lønn selvstendighet jenteparametre usikkerhet familie by-faktoren Utfordringer 70% jenter distriktsmedisin er en mannsbastion STUDENTGRUPPEN

23 Løsninger konkrete rekruttering yrkesmesse yrkesdager.. osv stipender praksis prosjekt studentkunnskapsbase nettverk student student 5 i styret knyttet til seg folk sør fra aktive deltagere Lakselvbukt seansen Deltagelse av australske studenter Leserinnlegg Studenttidsskriftene Dagens Medisin Organisatoriske tiltak-struktur: Svak indre struktur Liten, ingen deltagelse fra de andre universitetene 1-3 års studentene mentor virksomhet det finnes lite norsk litteratur vedrørende rekrutteringsparametrene reklametur ovenfor de andre universitetene? Trenden i student undersøkelsen er andelen som blir igjen i nord Norge og som har tilhørighet, er stabil, 80% praksislærer ordningen som brekkstang for å få vekk hierarkiske hersker strukturer markedes rolle i rekrutteringen, studentene valg. Stor effekt Veidenes modellen = Hasvik modellen Eivind Merok 2 turnus leger, lærings verksted for leger Per Stensland 1100 innbyggere i Hasvik kommune 3 delt vakt. Hva kan det ligge i begrepet læringsverksted for turnus leger. Formål : skape faglig trygghet Fagliget, lokal tilhørighet, Hvilken retning synes distriktsmedisin å gå mhp den medisinske avtaleutviklingen som synes å finne sted. Overgangen fra legeutdanningen etter ferdig utdanning og flr den egentige praksis etableringen Karin Strames kvantesprang vaktsamarbeid veiledningsansvaret for turnusleger

24 samhandling med en libero lege som inngår i vaktsamarbeidet men som vil kunne delta i de fleste andre oppgavene som måtte gi seg. sentralt er 2 turnusleger samtidig 3 leger samtidig på1100 mennesker! kvantespranget i profesjonaliseringen utdanne distriktsmedisin for andre kommuner veiledningsoppgavene sentrale oppgaver som skal danne grunnlaget for veilednings oppgavene akuttmedisin lokalsamfunns psykiatri trygdemedisin lokalkunnskap ta utgangspunkt i de sterke sidene som fungerer lokalt BEST Hasvik sin status som utviklings kommune undervisning i lokalkunnskap, fremme de lokale store fortellingen om stedet studentene ble med ut på de respektive historiske stedene, hulene som folkene bodde og som ikke ville la seg evakuere. Medisin og usikkerhet, mestring av usikkerhet er en sentral del av profesjonalisering Ikke arbeide etter Kontroll for å skape sikkerhet. distriktsmedisin som tverrfaglig samarbeidsressurs Spørreundersøkelsen Hvor mye skal klippen tjene, 37,5 arbeidstimer pr uke Vektlegge sterkere FAGLINJEN frem insentiv eller kompensasjonslinjen. Det er ikke tilstrekkelig å knytte til seg leger gjennom eller vha rene markedsliberalistiske krefter Stat kommune marked Aino Schiøtz Konkurrere frem alternative bevisstheter som kan stå i mot det markeds liberalistiske kreftene. Modellen faller billigere enn de tradisjonelle metodene. Pt er det meget arbeidskrevende og dermed kostnadskrevende å skaffe leger til kommunen. Må forholde seg til den virkeligheten som man til en hver tid er i. Møtes med mistenksomhet i den del kommuner. Disse kommunene er de som ofte hat problemer med rekrutteringen. Hva er det som gjøre at man ikke får klipper i alle kommuner. Muligheten for sukssess synes å at man benytter seg av to personer. Kanskje dele Klippen på to personer. Kan det medføre at det blir for stor gjennomtrekk i kommunen dersom man hele tiden har to turnuskandidater, eller fire leger pr år som man må forholde seg til. Identifikasjonen mangelen på identifikasjon kunnskap om hem som er ens lege

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3

HELSE. Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF. Kvalitetsløft side 14 27. Tema: se leder side 2 3 HELSE 02/2009 Årgang 8 Et magasin fra Helse Midt-Norge Gunnar Bovim ny direktør for Helse Midt-Norge RHF se leder side 2 3 Tema: Kvalitetsløft side 14 27 På lag med deg for din helse Vi ønsker en helsetjeneste

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer