Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 04.04.08 2"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Nasjonalt senter for distriktsmedisin - Ressurskommuneprosjektet - Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge -

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ressurskommuneprosjektet... 4 Aktiviteter/Møter... 4 Ansatte og regnskap...4 Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i nord - Norge... 5 Aktiviteter... 5 Møter... 5 Prosjekt... 5 Ansatte og regnskap...5 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)... 7 Organisasjon... 7 Aktiviteter... 7 NSDM-prosjekt... 7 Program - prosjekter... 8 Konferanser... 8 Ansatte og regnskap...8 Møter... 8 Vedlegg Oversikt vedlegg Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Vedlegg nr 3 Møtereferat Vedlegg nr 4 Møtereferat Vedlegg nr 5 Søknadsskjema Vedlegg nr 6 Møtereferateferat Vedlegg nr 10 Mellom nostalgi og avantgarde Vedlegg 11. Innkalling til møte

3 Innledning Denne årsrapporten er en beskrivelse av gjennomførte aktiviteter innenfor den distriktsmedisinske satsningen ved Universitetet i Tromsø, Institutt for Samfunnsmedisin. Hovedaktivitetene er beskrevet under hovedkapitlene Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Ressurskommuneprosjektet og Program for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord-Norge (Programmet) var et år med store forandringer. Endringene ble foretatt innen alle tre hovedaktivitetsområdene. Den distriktsmedisinske satsingen ved Universitetet i Tromsø var i første halvdel av 2004 delt i to hovedaktivitetsområder, Ressurskommuneprosjektet og Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge (Programmet) på den ene side og Nettverket for Distriktsmedisinsk Fagutvikling (Nettverket) på den annen. Fra 30. juni ble alt samlet under Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fra samme dato ble Ressurskommuneprosjektet faset ut og Programmet ble innlemmet i NSDM sammen med Nettverket. I den videre fremstillingen beholdes de enkelte aktivitetsområdene slik det var på det gitte tidspunkt. Dette medfører at frem til 30. juni omtales alle tre områdene separat, mens de etter 30. juni omtales de som deler av NSDM både referatmessig og regnskapsmessig. Den distriktsmedisinske satsningen ved Universitetet i Tromsø utgår fra Institutt for samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin. All aktivitet er finansiert og muliggjort gjennom bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet ved Sosial- og Helsedirektoratet. Tabell 1. Regnskapsoversikt Underforbruk er angitt med høyrestilte negative tall Hovedaktivitetsområde Resultat Programmet (underforbruk) Resultat Ressurskommuneprosjektet (underforbruk) Resultat NSDM (overforbruk) Beløp Resultat Distriktsmedisin

4 Ressurskommuneprosjektet Ressurskommuneprosjektet som ble startet opp i 1999, ble faset ut 31. juni Aktiviteten det siste halve året til ble gradvis redusert. Kontakten med ressurskommunelegene vil forsøkt opprettholdt selv om prosjektet er formelt avsluttet. Det vil blant annet være naturlig å knytte samarbeid opp mot aktiviteter i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Program for fagutvikling og forskning m.v. Det er ikke gjennomført egne aktiviteter i Ressurskommuneprosjektet i 2004 Aktiviteter/Møter Det er avholdt ett møte i Ressurskommuneprosjektet i 2004, Dette møtet ble avholdt i sammenheng med konferansen på Sommarøy mars 2004 (konf. notat, vedlegg nr 2) Ansatte og regnskap Ressurskommuneprosjektets leder gikk inn i redusert stilling fra 1. april Dette sammen med lavaktivitet, resulterte i et underforbruk på kr Regnskapsoversikt vedlagt, vedlegg nr 8. Regnskapsoversikten er for perioden til Tabell 2. Regnskapsoversikt. Ressurskommuneprosjektet for perioden Inntekter er angitt med høyrestilte negative tall Regnskapsoversikt Overført fra 2003 Årets tildeling Personalkostnader Driftskostnader Overhead Resultat Spesifisert regnskap se ved legg

5 Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i nord - Norge Det er ikke foretatt endringer av styringsgruppen i Programmet i Frem til 1. juli 2004 var denne satt sammen av fylkeslegene for Nordland, Troms og Finnmark, dekanen ved Medisinsk Fakultet, UiTø samt representanter fra Institutt for samfunnsmedisin, UiTø. SH Dir var invitert som observatør Aktiviteter Det ble sendt ut i informasjon om Programmet til 400 leger i landsdelen. Søknadsskjema se vedlegg nr 8. Bokprosjekt: Mellom nostalgi og avantgarde. Avsluttet i 2004, publiseres 2005, februar. Omtale se vedlegg nr 10 Møter Det er avholdt to møter i I styringsgruppemøte 11. juni 2004 ble til sammen kr besluttet delt ut til fem prosjekt. Referat, se vedlegg nr 4. Prosjekt Det ble bevilget til sammen kr til nye prosjekt og kr til forlengelser/utvidelser av allerede støttede prosjekt. Spesifikasjon se vedlegg nr 4. Ledelse, Jan Hana Distriktslegen, Anders Svensson Narrativ medisin, S. Thorvaldsen Informasjon, Peder Halvorsen Skolehelsetjeneste, Aino Snellmann Ansatte og regnskap Prosjektleder i 50% stilling samt administrativ støtte i 50% er belastet fra til

6 Tabell 3. Regnskapsoversikt. Programmet for perioden Inntekter og underforbruk er angitt høyrestilte negative tall Beløp Overført fra 2003 Overført for 2004 Lønn og pers.ko Dekningsbidrag Overført prosjekt Resultat Spesifisert regnskap se vedlegg 9. Etter ble alle kostnader bokført i NSDM Saldo pr overført NSDM og benyttet til Programmet til utdeling 2. termin 2004, se NSDM

7 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Organisasjon Nasjonalt senter for distriktsmedisin er en fortsettelse av Nettverket for distriktsmedisinsk fagutvikling. Oppstart fra Det er planlagt et fagråd med representanter fra institusjoner og grupper som har faglig interesse i NSDM. Fagrådet har ingen beslutningsmyndighet. Programmet for fagutvikling og forskning fortsetter som tidligere med et eget programstyre med de samme arbeidsoppgaver og sammensetning som tidligere. Organisasjonen kan skjematisk fremstilles som: Administra sjon ISM Styre Faglig leder Fagråd Programstyre Nettverks koordinator Ulike prosjekt og aktiviteter Programmet Aktiviteter Ut over de prosjekt som drives i regi av Programmet, har det blitt startet flere prosjekt NSDM-prosjekt SEDA Forskning i allmennpraksis. Prosjektleder Trygve S. Deraas (TSD) Veidenes, Faglig støtte. Prosjektleder Eivind Merok Internasjonalt bok prosjekt. Prosjektleder Toralf Hasvold (TH) Kurs i Distriktsmedisin. Prosjektleder Elisabeth Swensen (ES) Internasjonalt fag- og forskningsnettverk (TH, TSD, ES)

8 Program - prosjekter Etter at Programmet ble flyttet over i NSDM er det sendt ut en invitasjon, høsten I tildelingsmøte avholdt (referat se vedlegg nr 6) ble det besluttet å støtte til sammen 6 prosjekt med totalt kr ,- Demens, Fred Andersen Risiko, Peder Halvorsen Beslutninger, K. Karlsen Ledelse, Jan Hana Sykemelding, J. Steinert Skjulte verdier, K. M. Agledal Konferanser Sommarøykonferansen mars (Innbydelse, Program og notat vedrørende innlegg og forløp, se vedlegg 1 og 2) Ansatte og regnskap Det er ansatt Dagligleder i 50 % stilling, Toralf Hasvold Leder forskning, 25 % Eivind Merok Nasjonal koordinator, 25 % Elisabeth Swensen Administrativ leder, 100 % Per Baadnes Tabell 4. Regnskapsoversikt. Programmet for perioden Inntekter og underforbruk er høyrestilt negative tall ovf fra 203 Tilført 2004 Beløp Lønn og pers.ko Driftskostnader Tilskudd prosjekt Dekningsbidrag Resultat Spesifisert regnskap se vedlegg nr 7 Møter I perioden ble det avholdt separate møter innen hhv Programmet og NSDM, fra og med ble Programmet inkludert i NSDM

9 I perioden frem til inkluderingen av Programmet ble det avholdt et møte i NSDM i regi av SH dir ( ) i Oslo, innkalling se vedlegg

10 Vedlegg Alle dokument, referater eller regnskapsrapporter som det er referert til ovenfor, legges ved i de etterfølgende avsnitt. Oversikt vedlegg Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Vedlegg nr 3 Møtereferat Vedlegg nr 4 Møtereferat Vedlegg nr 5 Søknadsskjema Vedlegg nr 6 Møtereferateferat Vedlegg nr 8 Regnskap Ressurskommuneprosjektet Vedlegg nr 9 Regnskap Programmet Vedlegg nr 10 Mellom nostalgi og avantgarde Vedlegg 11. Innkalling til møte

11 Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Sommarøy konferansen 2004 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Sommarøy Konferansen avholdes på Sommarøy Kurs-og feriesenter nord for Tromsø. Ankomst mandag 15.3 på ettermiddagen, avreise onsdag 17.3 etter lunsj. Fellestransport fra/til Tromsø lufthavn: Avreise fra Tromsø lufthavn til Sommarøy mandag 15.3 kl Ankomst Tromsø lufthavn (fra Sommarøy) onsdag 17.3 ca. kl Formålet er fordypning og fagutvikling basert på deltagernes medbragte behov, kunnskaper, erfaringer og aktivitet. Hva skal legerollen i lokalsamfunnet romme? Hvor skal vi forankre vår faglighet og våre beslutninger? Hvem er våre oppdragsgivere og hvordan få innflytelse? Samlingen på Sommarøy er i utgangspunktet åpen for leger og beslutningstakere innen helse med interesse for temaet. Ved stor pågang vil vi måtte begrense antall deltagere. Vi er særlig interessert i unge/nye leger som vil være med på å sette dagsorden i debatten om framtidas distriktshelsetjeneste. Så håper vi selvsagt at dere som har posisjoner knyttet til utdanning av leger og/eller utformingen av rammebetingelsene for de nye legene vil føle dere kallet til å komme. Sommarøy er et godt sted for konsentrert og konstruktivt samvær. Der er hav og himmel nok, stillhet, hjertelig forpleining og oppvarmet badestamp under nordlyset. Arrangøren betaler fellestransport fra/til Tromsø samt oppholdet på Sommarøy. Det kan også søkes særskilt om bidrag til dekning av reiseutgifter for de som ikke har andre budsjetter å lene seg på, men uten at vi kan forplikte oss på dette punktet. Påmelding til Per Baadnes ved ISM i Tromsø: innen 20. februar. Han tar seg av alt det praktiske. Spørsmål om faglig innhold rettes til undertegnede tlf Velkommen! Elisabeth Swensen Prosjektleder

12 Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Program Mandag 15.3 Ankomst Sommarøy senest Servering av rundstykker og kaffe. Innlosjering og beinstrekk Velkommen Presentasjon av deltagerne Elisabeth Swensen, prosjektleder/koordinator Presentasjon av Nasjonalt senter for distriktsmedisin Toralf Hasvold, professor/senterleder Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten Finn Henry Hansen, strategi-og prosjektdirektør, Helse Nord RHF Slutt Aperitiff og middag Tirsdag Distriktslegerollen sett fra et Distriktsmedisinsk senter Karsten Kehlet, kommunelege/leder Finnsnes DMS Distriktslegen 2004 ex-konge på skraphaugen eller moderne leder? Jan Hana, kommunelege Kaffepause Samtale Folkehelsearbeid i lokalsamfunnet Beate Lupton, ass. fylkeslege/dr.med Lunsj og tur (eller lur) Kravspesifikasjoner og forventninger til den moderne distriktslegen Frode Forland, avdelingsdirektør, HSdirektoratet Kaffepause Spørsmål og debatt ca Slutt Aperitiff og middag Onsdag 17.mars

13 08.30 Distriktsmedisinsk torg Utveksling av idéer, prosjekter og forslag Ressurskommuneprosjektet Hasvik-modellen Distriktsmedisinsk nettverk Internasjonal kontakt Kurs og møteplasser Kaffepause og utsjekking Ettertanker og evaluering Lunsj Avgang fellestransport til Tromsø

14 Deltagerliste Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Sommarøy Elisabeth Swensen Peder Joakimsen Erik Langfeldt Frode Forland Inger Østraat Anette Fosse Eivin Merok Jonas Zahl Beate Lupton Anne Karin Forshei Helene Brandttorp Anders Svenson Nina Helberg Tove Myrbakk Toralf Hasvold Helge Lund Finn Henry Hansen Karstein Kehlet Tore Dahl Ivar Aaraas Per Baadnes Velkommen Presentasjon av deltagerne En fagutvikling av noe som ikke har funnet sin form, men som kan ha sitt innhold Kravspesifikasjoner og forventninger til den moderne distriktslegen Frode Forland Refleksjonsrom, samtaleinvitasjon fagutvikling innen samfunnsmedisin NSD finner sin forankring ved UiTø Hva ligger i den 1. delen avevalueringen av FLO? Kvalitetsindikatorer for å måle fremgang i prosessen. Kravspesifikasjon:

15 For å være distriktslege. Grunnlag for leveranse, grunnlag, situasjonsanalyse Å sette ut på anbud. Hva er det vi ønsker å ha med i en fremtidsrolle som distriktsmedisiner? Kan man se distriktsmedisinen som et prosjekt, en forskningsoppgave. Ønsker at det skal bli et varig senter i samarbeid med Foretaket. Siktemål for direktoratet, mangler penger fra deptet. Primærlegedekningen er grunnfjellet. Hva inkluderes i distriktslegeordningen/begrepet? Skal det tilsvares av den gamle distriktslegefunksjonen? konsultasjoner i Norge pr år, bare 5-10% nødvendig med henvisning til spesialist. Samarbeids med andre deler av helsetjenesten. Definisjon av distriktsmedisin : den som arbeider i små og oversiktlige kommuner. Noe man bli mer og mer, - en rolle man vokser inn i. Viktigheten for fellesskapet. Knyttet til det geografiske. Hva har vi å fylle distriktsmedisin rollen med? FLO skulle ikke endre innholdet i primærlegerollen, deptet tok ikke inn lege kommune relasjonen i utredningen. Kommunens økonomi. Hva er mest lønnsomt for kommunen? Presses til mer kurativt arbeid. Mulig at det er nødvendig med en diskusjon av hva som skal inkluderes i allmennlegerollen. Deltagelse i tverrfaglig samarbeid. FLO har stabilisert i byene, alle er fornøyde med FLO? Skepsis når alle er enige. Hvor er taperne og vinnerne? Stimulering til overforbruk av legetjenestene både i 1. og 2. linjetjenestene. Leder til manglende samhandling. Etiske utfordringer for legene. FLO er under løpende evaluering, øk styrer stor del av ordningen. Allmennlegenes rolle, sykehusene, prioriteringer. Koble allmennlegene opp mot RHF ene? Kvalitetskjennetegn: virkningsfulle trygge samordnede brukerorienterte ressurseffektive rettferdig fordeling Knytte dette til distriktslege begrepet. 1.- vil ikke bruke midler som ikke nødvendigvis ikke har noen effekt. Lett tilgjengelig informasjon, telemedisin? (ref Hawthorns effekt). Ikke alt kan måles i effektstørrelser. 2. redusere sjansen for at det begås feil i behandlingen. 10% av innleggelsene leder til feil, jmf Ivars dødsstatistikk. tiltak til bedre samordning mellom de respektive behandlingsnivåene. 3.- trekke med pas og pårørende i behandlingen/erfaringsoppbygningen.5. god kvalitet når allmennmedisin utnytter ressursene effektivt. Når alle har samme mulighet til adekvat behandling. 6. gode omforente beslutninger, tørre å delta i prioriteringsspørsmål. Samfunnsmedisinen tar stilling og er normativ. Å være en god distriktslege er å være en god byråkrat. Finne midler for å kunne måle progresjon, kvalitetsindikatorer som knyttes til de enkelte behandlingsnivåene. Hva er det viktig å måle innen allmennmedisin. Alt kan ikke måles men vi trenger samarbeid og hjelp for å bli bedre. Kvalitetsindikatorene kan benyttes til å definere distriktsmedisinen eller vise utviklingen av faget. Vise varsomhet for ikke alt kan måles. Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten Finn Henry Hansen Foretaksreformen : en barriere mot samhandling med første linjetjenesten? reformens begrunnelse var primært å styrke den innbyrden organisering og samhandling mellom enhetene i spesialisthelsetjenesten

16 bedre arbeidsdeling risiko: fokus kan bli for innadvendt kan skape større avstand neglisjering av tiltakskjeder Utformingens strukturelle karakter 70 sykehus fusjonert til 33 foretak foreløpig statisk kommune struktur delprivatiserte kommuneleger og fast leger KS kommunenes sentralforbund synes svak som overbygning for kommunene Nasjonale initiativ arbeidsgruppe for samhandling RHF og HF nivåene er representert Ledelse og sekretariat Begrunnelse randsoneproblematikk teknologisk utvikling økende levealder, eldre bølge -- demografiske endringer Samhandling og desentralisering identifisere arenaer for samhandling identifisere pas grupper foreslå arbeidsformer innholdsmessige og begrepsmessige utvikling av nærsykehus og distriktsmedisin - arbeidsformer erfaringer fra løsninger, kunnskapsdatabase forslag til utvikling av ordninger innstill til utvalg og fora understøtte realisering av samhandling former referanse gruppe fra 1. linje og kontakt med KS Samhandling er den 3, reformen forbedre samhandlingene innen nåværende strukturer wisløf-utvalget sikter mot endringer som ligger lengre frem i tid Foretaksreformens legitimitetsproblemer vil lede til strukturelle endringer jmf dagens situasjon Keeping the NHS local. Interessant rapport Helsepolitikken har siden 1990 vært fokusert på elektiv kirurgi Ventelister, ventelistegaranti mv Fremtidens helsetjenester: Grensene mellom de enkelte nivåene vil bli mer utydelig Institusjonene vil bli mer åpne Parallelle sentralisering/desentraliserings prosesser Fokus på tiltakskjeder ta i bruk sencarie teknikker som gir oss muligheter til å se mer inn i fremtiden

17 KOMMUNESAMMENSLÅINGER SYNES Å KOMME REGIONALE SAMARBEIDSARENAER SOM GÅR PÅ TVERS AV FLERE KOMMUNEGRENSER Flere forutsetninger for å kunne gjennomføre sentraliseringer sor å kunne transportere journalene over grensene Hvordan påvirke samhandlingene lovgivning finansieringsordninger normer og kultur lovgivningens muligheter jussens begrensinger overordnede lover og ikke detaljerte lover adferdslogikk de materielle og normative forutsetninger samarbeid vinn - vinn løsninger gjensidig tillit Foretaksøkonomi og kommuneøkonomi som begrensinger. Temaer: arenaer for samhandling strategiske og operative kritiske pasient grupper institusjonstyper lokalsykehus, distriktsmedisin samarbeidskontrakter mellom 1. og 2. linje desentralisering av spesialisttjenester IKT telemedisin Vilkår for suksess Folkehelse og populasjon God samhandling mellom nivåene forutsetter god samhandling internt innen foretakene. Spesialisthelsetjenestens forventninger til primærlegene Forventningene må ikke formuleres hierarkisk likeverdighet utvikles på en felles arena sikre legitimiteten Unngå at den ene parten taper og at den andre taper det samme, et null sum spill Distriktsmedisin: vektlegger helsetjenestens økologi stedets særpreg tilpasning til geografi stedlige ressurser avstander

18 Christian Nordberg-Schulz Mellom himmel og jord Pax forlag 1992 Diskusjon/kommentarer/spørsmål kritikk av nærsykehusordningen med konkrete legesubstitusjoner har man glemt at allmennmedisinen er et eget fag? Skal allmennlege være sykehusleger også? Organisere et sykehus med indremedisinen som en kjerne et dokument som er ute på høring Skal man bruke distriktsmedisiner fremfor distriktslege? Hva er et lokalsykehus? Åpne opp for andre faglige tilnærminger. En sammenvoksning av stedet og den praktiserende lege. Samarbeide med HF i kunnskapsutvikling. Samhandlingen begrenses av arbeidet/aktiviteten for å bevare lokalsykehuset. Samfunnets endringer speiler seg i aktivitetene innen de enkelte organisatoriske enhetene, foretakene, sykehusene. Organiseringen av sykehusene gjenspeiler spesialtjenestene. Generalistene er utdannet for utkantene.?? Samfunnsmessige endringer medfører en organisatorisk endring av helsetjeneste i distrikt. Toralf Hasvold: det vi har tenkt faller inn i de rammene som er kommet frem i de to foredragene. Man ønsker ikke en tilbakegang til den autoritære distriktslegen. Merkelappen distrikt indikerer at det ikke er en aktivitet som finner sted i en by, en fragmentert kommune helse tjeneste apparat. distriktsmedisin er det som vi ser for oss som den gode allm medisin, prosedyrer og roller, men kan velge bort mange av disse aspektene i en by praksis, noe som ikke kan skje i en distriktspraksis. Man må kunne det man skal det må legges inn en trygghet og praksis som er tilstrekkelig. Beate: Det som den enkelte distriktsmedisin kjenner til. Kjenner ikke sykehuset til. Det viktig at det finnes møteplasser. Hva er et sted? Hvor er det forskjeller mellom de enkelte stedene. Den store forskjellen kan synes som om det er mangel eller tilstedeværelsen av møteplasser. Helsa for alle blir dårligere for alle hvis møteplassene mangler. Frode Forland: Skandalene skyldes at noe har løpt løpsk. Samfunnsmedisinens kjerne er oversikten. Overskten kommer av å bo på en plass over lengre tid. Møteplassens rolle innen fattige samfunn, Afrika. Finn Henry Hansen: Gate-keeperrollen, må vokte om de eksisterende velferds ordningene. Balansert; rolle pas rettighetene. Stille krav til hverandre som samfunnsborgere. Møteplasser mellom foretaket og en videre deltagelse etter at NSD er fast etablert. Distriktslegerollen sett fra et Distriktsmedisinsk senter Karsten Kehlet PowerPoint presentasjon, vedlegg 1 distriktsmedisin som et 1,5 linjetjenesteprosjekt

19 Den demografiske endringen leder til en økning av multi syke pasienter. Disse kan dels behandles på sentrale sykehus og som etter hvert vil komme til distriktsmedisin som et stopp på veien hjem og en allmennlege behandling der. Faren for at det skal danne seg et klasse skille mellom allmenleger / primærleger. De som er knyttet til distriktsmedisin og de som holdes utenfor disse. En desentralisering vil ofte være en sentralisering på et annet sted. Ansvarsdelingen mellom 1. og 2. linjetjenestene. Pas tilhører det allmennmedisinske ansvarsområde. Impliserer at distriktsmedisin ene må tilhøre allmennmedisinens ansvar. Psykiatrien viser at det lett går galt og at det faller melom to stoler. Utbygging av helsetjenester er en næringsutvikling og tilsvarende er nedbygging. Det næringsmessige vil lett bli og har blitt det sentrale poenget i den offentlige og i den politiske diskusjon. Man må kunne klarlegge grensene går mellom distriktsmedisinerne og primærlegeres domene. Ellers vil allmennlege tape i den store kampen. Den innsatsstyrte finansieringen gjør det mer lukrativt å satse på næringsutviklingen, bruk av andre enn leger for å forestå behandlingen, jmf fødsel. Risikoforebygging og lokalsamfunn Beate Luton PowerPoint presentasjon prøveforelesning 2,velegg 2 Første del av FolkeHelse loven,- skal fremme Lokalsamfunn: geografisk samling av individer med samme normer, moralske holdninger og felles interesse Risiko, sjanse for skade pga livsstil og/eller levekår absolutt risiko relativ risiko Unngå negativ risikofokusering. empowerment. bruke lokale krefter. ikke fremme sykdomsfokusering Samfunnsdeltagelse -> mestring -> helsebot, positiv effekt Høyrisiko strategier må være individrettet, mens befolkningsrettede tiltak kan være mer generelle, jmf forbyggingsparadokset. Å endre mange litt, gir stor effekt på folkehelsa, men å endre det med mye, gir liten effekt 90% av folkehelsearbeidet finner sted utenfor helsevesenet problemområder:

20 + mosjon + kosthold + røyking + alkohol + nok arbeidsplasser + arbeidsmiljø + fagfolk utdanning + ulykker + nettverk Spør ikke hvis man ikke har tenkt å gjøre noe med det! Endringer av organisasjoner synes å forutsette at organisasjonen føler et eierskap til endringsprosjektet. Prosjektet skal ikke drive prosjekter selv, men benytte eksterne aktører Oppsøke den enkelte aktør på dennes hjemmebane og gi ansvar for gjennomføring av de enkelte delprosjektene. Skriftlige avtaler. hva kan skyldes en indirekte Hawthorne - effekt.? Samarbeid mellom samfunnsfagene og medisin for å utvikle videre metoder for lokalsamfunnsmobilisering og folkehelsearbeid. Helsefremming vs Risikofokusering Det at det er spesielle samfunn medfører at konklusjonen ikke kan appliseres direkte på andre (spesielle) samfunn. Helge Lund: stayer-evnen, ildsjeler brekker nakken kjapt. Samfunnsendringsprosesser passer godt for distriktsmedisin Tverrfaglig arbeid uetisk å ikke angripe når man har metoder som man vet fungerer KAP-modellen er den eneste modellen som man skal kunne bruke (Elisabeth) Det eneste man skal gi ekstremistene, misbrukerne er kunnskap så skal de kunne gjøre velbegrunnede valg. Faren ved å avlevere budskapet og gå! Det synes som om det er ufruktbar versjon, det må inkluderes de andre overføringsparametrene som for eksempel empati, didaktiske modeller, osv. Sentrale kampanjer vil ramme annerledes enn det som gir seg gjennom lokale ressurspersoners innsats. Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin Toralf Hasvold Power Pont presentasjon, vedlegg

21 Utfordringer i distriktsmedisin Premissene for NSD Hva skal vi arbeide med Organisasjon Grunnprinsippene i norsk helsevesen likeverdighet tilgjengelighet alle skal ha råd til nødvendige helsetjenester Trender sentraliseringstendensene i tiden legenes karriere valg kapasitet og kvalitet i undervisningen ved universitetet teknologifokusering økende henvisningsrate til sentrale sykehus 22% av studentene ved UiO og 35% av studentene ved UiTø vil ved 1. valg velge distriktsmedisin Hvor mange må utdannes for å få 100 nye leger i nord Norge FLO som løsning av legedekningsproblemet gjennomtrekken vil vedvare færre langvarige vakanser fremtidige utfordringer bedre rekruttering kvalitetssikring av legene i distriktene samhandling mellom primærlegene og lokalsykehusene Henvisningsrate oppstillingen Kjenner ikke til de norske forholdene, undersøkelsene er fra USA En liten økning i henvisningsraten vil medføre en stor økning i pasientmottakene. Definisjon på distriktsmedisin lokalsamfunn som man lever i god kvalitet rasjonell samhandling med lokalsykehus Primærhelsetjeneste i små samfunn med stor avstand til sentra, MÅ utvikle en distriktsmedisin praksis helsetjenesteforskning beskrive praksis komparative studier OPPGAVER FOR NSDM

22 samhandling mellom 1. og 2. linjetjenester henvisningsraten. ovenfor Nasjonalt nettverk Forslag til strategier og løsninger på rekrutteringsproblemene Veiledning og kursing for de som skal til distriktene Faglig støtte til leger i distrikt, de som ønsker det kontakter med studentene interesseklubber delta i spesialistdebatten om samhandlingen i spesialisttjenestene deltager uten mandat, ingen har gitt oss mandatet internasjonale kontakter samarbeid med NSAM, WONCA bilaterale kontakter gjennom enkeltprosjekter ORGANISASJONSKARTET Søke utspill mot enkelt personer, kommentarer fra/til/om NSD Bruken av et fagråd med eksterne representanter, skal styre de aktiviteter som skal gjennomføres i NSD 7 personer (foreløpig) NSAM Direktoratet Kommunelegerepresentant UiTø Muligheter for å knytte til seg eksterne leger representativitetsproblemet Legitimitetsbehovet skal bare representere seg selv men må ha legitimitet i miljøet En akademisering av distriktsmedisin som skal komme i tillegg og ikke isteden for Systematisere og mobilisere den kunnskapen som finnes der ute Nina Heltberg Rekrutteringsparametere: Kjønn tilhørighet alder kontakter forbilder gutteparametre lønn selvstendighet jenteparametre usikkerhet familie by-faktoren Utfordringer 70% jenter distriktsmedisin er en mannsbastion STUDENTGRUPPEN

23 Løsninger konkrete rekruttering yrkesmesse yrkesdager.. osv stipender praksis prosjekt studentkunnskapsbase nettverk student student 5 i styret knyttet til seg folk sør fra aktive deltagere Lakselvbukt seansen Deltagelse av australske studenter Leserinnlegg Studenttidsskriftene Dagens Medisin Organisatoriske tiltak-struktur: Svak indre struktur Liten, ingen deltagelse fra de andre universitetene 1-3 års studentene mentor virksomhet det finnes lite norsk litteratur vedrørende rekrutteringsparametrene reklametur ovenfor de andre universitetene? Trenden i student undersøkelsen er andelen som blir igjen i nord Norge og som har tilhørighet, er stabil, 80% praksislærer ordningen som brekkstang for å få vekk hierarkiske hersker strukturer markedes rolle i rekrutteringen, studentene valg. Stor effekt Veidenes modellen = Hasvik modellen Eivind Merok 2 turnus leger, lærings verksted for leger Per Stensland 1100 innbyggere i Hasvik kommune 3 delt vakt. Hva kan det ligge i begrepet læringsverksted for turnus leger. Formål : skape faglig trygghet Fagliget, lokal tilhørighet, Hvilken retning synes distriktsmedisin å gå mhp den medisinske avtaleutviklingen som synes å finne sted. Overgangen fra legeutdanningen etter ferdig utdanning og flr den egentige praksis etableringen Karin Strames kvantesprang vaktsamarbeid veiledningsansvaret for turnusleger

24 samhandling med en libero lege som inngår i vaktsamarbeidet men som vil kunne delta i de fleste andre oppgavene som måtte gi seg. sentralt er 2 turnusleger samtidig 3 leger samtidig på1100 mennesker! kvantespranget i profesjonaliseringen utdanne distriktsmedisin for andre kommuner veiledningsoppgavene sentrale oppgaver som skal danne grunnlaget for veilednings oppgavene akuttmedisin lokalsamfunns psykiatri trygdemedisin lokalkunnskap ta utgangspunkt i de sterke sidene som fungerer lokalt BEST Hasvik sin status som utviklings kommune undervisning i lokalkunnskap, fremme de lokale store fortellingen om stedet studentene ble med ut på de respektive historiske stedene, hulene som folkene bodde og som ikke ville la seg evakuere. Medisin og usikkerhet, mestring av usikkerhet er en sentral del av profesjonalisering Ikke arbeide etter Kontroll for å skape sikkerhet. distriktsmedisin som tverrfaglig samarbeidsressurs Spørreundersøkelsen Hvor mye skal klippen tjene, 37,5 arbeidstimer pr uke Vektlegge sterkere FAGLINJEN frem insentiv eller kompensasjonslinjen. Det er ikke tilstrekkelig å knytte til seg leger gjennom eller vha rene markedsliberalistiske krefter Stat kommune marked Aino Schiøtz Konkurrere frem alternative bevisstheter som kan stå i mot det markeds liberalistiske kreftene. Modellen faller billigere enn de tradisjonelle metodene. Pt er det meget arbeidskrevende og dermed kostnadskrevende å skaffe leger til kommunen. Må forholde seg til den virkeligheten som man til en hver tid er i. Møtes med mistenksomhet i den del kommuner. Disse kommunene er de som ofte hat problemer med rekrutteringen. Hva er det som gjøre at man ikke får klipper i alle kommuner. Muligheten for sukssess synes å at man benytter seg av to personer. Kanskje dele Klippen på to personer. Kan det medføre at det blir for stor gjennomtrekk i kommunen dersom man hele tiden har to turnuskandidater, eller fire leger pr år som man må forholde seg til. Identifikasjonen mangelen på identifikasjon kunnskap om hem som er ens lege

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Ivar J. Aaraas Kunnskapssenterets årskonferanse 06.06.06 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 1. Distriktsmedisin - historisk grunnriss 2. NSDM - hovedmål - å utvikle kunnskaper, ferdigheter, holdninger

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord Tromsø 25.-26. mai 2010 Prosjekt

Detaljer

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Samhandlingskonferanse i Mosjøen 15. oktober 2009 Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Først litt om NSDM Erfaringer ved utplassering av

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Konferanse i regi av Nasjonalt Senter for distriktsmedisin Bodø 13. mars 2008 Helse Nord RHF

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Hvordan tilpasse helseutdanningene og sikre rekruttering til kommunene?

Hvordan tilpasse helseutdanningene og sikre rekruttering til kommunene? Hvordan tilpasse helseutdanningene og sikre rekruttering til kommunene? Helen Brandstorp Stipendiat, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø Turnusveileder, Fylkesmannen i Finnmark

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Samhandling og legeutdanning i distrikt (SAMLED); status i siste prosjektår Eirik Hugaas Ofstad, LIS med avd Nordlandssykehuset/lektor

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Helse, Innovasjon, Teknologi

Helse, Innovasjon, Teknologi Helse, Innovasjon, Teknologi -erfaringer med næringsutvikling knyttet til IKT i helse og omsorg gunn-hilde.rotvold@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Bør turnustjenesten for leger avvikles?

Bør turnustjenesten for leger avvikles? Bør turnustjenesten for leger avvikles? Turnustjenesten ble innført i 1954 fordi nyutdannede kandidater ikke lenger fikk den kliniske treningen de trengte i studiet (8). Målsettingen både den gangen og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune.

Prosjektbeskrivelse. PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Prosjektbeskrivelse PROSJEKT Elektronisk meldingsutveksling for helse og omsorg. Harstad kommune. Innhold Innledning... 4 Formål... 4 Mandat... 5 Rammebetingelser... 6 Prosjektorganiseringen... 6 Gjennomføring...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

SPESIALISTUTDANNING AV LEGER OG LEGEFORDELING EVALUERINGSRAPPORT

SPESIALISTUTDANNING AV LEGER OG LEGEFORDELING EVALUERINGSRAPPORT Saksbehandler: Finn Henry Hansen, tlf.75 51 29 30 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 200400351-4 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 87-2005

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Høringsfrist: 15.10.2009 Høringsinnspill sendes: bha@helsedir.no Navn på

Detaljer

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10.

Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. Reglement for Stipendiatprogrammet Fastsatt av programstyret på møte den 08.09.08 Justert iht. fullmakt av 02.09.10. 1 Målsetting for Stipendiatprogrammet Det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til?

Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? Intern samhandling innen psykisk helsevern. Kan organisatoriske endringer hjelpe til? NSHs psykiatrikonferanse 14.10.04 Jørgen Brabrand Ass.divisjonsdirektør Sykehuset Innlandet HF Samhandling Avgjørende

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Utplassering» i allmennpraksis

Utplassering» i allmennpraksis Utplassering» i allmennpraksis look to Oslo? PRAKSIS-PLASS Oslo 96 Integrering: mellom ulike fagområder, spesielt mellom basalfag og kliniske fag, som et mottrekk mot en tiltakende fragmentering og spesialisering

Detaljer

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum

Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Etablering av Helsearbeiderfaget i Asker og Bærum Et samarbeidsprosjekt mellom skole, sykehus og kommunene Eva Berggrav Synnøve Skaga Solveig Tørstad Rud videregående skole Bærum kommune Sykehuset Asker

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling

Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling OBLIGATORISK KURS G Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling Sted: Radisson Blu, Bodø Tid: 29. september til 3. oktober 2014 Kurskomite: Jarand Gjestland, Hege Aune Jørgensen og Raymond

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN

UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER I ALLMENNMEDISIN Kurs Definisjonen av kliniske emnekurs i etterutdanningen skal være kurs som omhandler diagnostikk og tiltak innenfor ett spesielt medisinsk fagområde. Kursprogrammets

Detaljer

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets medlemmer. Fraværende: Sigbjørn Molvik, Barbro Hætta-Jacobsen, Stig Slørdahl. Sak 167/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Protokoll Møtenavn: Styremøte UTKAST Administrerende direktør Til: Styrets medlemmer Dato dok.: 22. desember 2008 Dato møte: 22. desember 2008 kl 1000-1300 på Rikshospitalet. Postadresse: 0027 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset

Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010. Lars Helge Myrset Innlegg på oppstartskonferanse 1. juni 2010 Lars Helge Myrset Etikkprosjektet i Stavanger kommune Pilotprosjekt ved Bergåstjern og Tasta sykehjem. Kartlegging. Spørreundersøkelse h 2008 og v 2010. Har

Detaljer

Juss je pa I N 0 R D NORGE

Juss je pa I N 0 R D NORGE Juss je pa I N 0 R D NORGE I Nill HN IIH IIII Nill INN 11111 NI Dokid 13042501 (13Il877-3 Alta kommune Postboks 1403 Arfr V: de P S ALTA KOMMUNE 18 NOV. 2013 9506 Alta ei4je. f) Ses 3 Ksss Saksh Deres

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID

RAMMEAVTALE. mellom HØGSKOLEN I OSLO HELSE SØR-ØST RHF UTVIKLINGSARBEID RAMMEAVTALE mellom HØGSKOLEN I OSLO og HELSE SØR-ØST RHF om SAMARBEID OM UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 1 INNLEDNING Denne rammeavtalen bygger på bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 12. mars 2003 kl 1430 kl 1630 Sted: Utstein Kloster Hotell Til behandling forelå: Saksliste: Sak 017/03 B Protokoll fra styremøtet 22.01.2003 Sak 018/03

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer