Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 04.04.08 2"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Nasjonalt senter for distriktsmedisin - Ressurskommuneprosjektet - Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge -

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ressurskommuneprosjektet... 4 Aktiviteter/Møter... 4 Ansatte og regnskap...4 Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i nord - Norge... 5 Aktiviteter... 5 Møter... 5 Prosjekt... 5 Ansatte og regnskap...5 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)... 7 Organisasjon... 7 Aktiviteter... 7 NSDM-prosjekt... 7 Program - prosjekter... 8 Konferanser... 8 Ansatte og regnskap...8 Møter... 8 Vedlegg Oversikt vedlegg Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Vedlegg nr 3 Møtereferat Vedlegg nr 4 Møtereferat Vedlegg nr 5 Søknadsskjema Vedlegg nr 6 Møtereferateferat Vedlegg nr 10 Mellom nostalgi og avantgarde Vedlegg 11. Innkalling til møte

3 Innledning Denne årsrapporten er en beskrivelse av gjennomførte aktiviteter innenfor den distriktsmedisinske satsningen ved Universitetet i Tromsø, Institutt for Samfunnsmedisin. Hovedaktivitetene er beskrevet under hovedkapitlene Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Ressurskommuneprosjektet og Program for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord-Norge (Programmet) var et år med store forandringer. Endringene ble foretatt innen alle tre hovedaktivitetsområdene. Den distriktsmedisinske satsingen ved Universitetet i Tromsø var i første halvdel av 2004 delt i to hovedaktivitetsområder, Ressurskommuneprosjektet og Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge (Programmet) på den ene side og Nettverket for Distriktsmedisinsk Fagutvikling (Nettverket) på den annen. Fra 30. juni ble alt samlet under Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fra samme dato ble Ressurskommuneprosjektet faset ut og Programmet ble innlemmet i NSDM sammen med Nettverket. I den videre fremstillingen beholdes de enkelte aktivitetsområdene slik det var på det gitte tidspunkt. Dette medfører at frem til 30. juni omtales alle tre områdene separat, mens de etter 30. juni omtales de som deler av NSDM både referatmessig og regnskapsmessig. Den distriktsmedisinske satsningen ved Universitetet i Tromsø utgår fra Institutt for samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin. All aktivitet er finansiert og muliggjort gjennom bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet ved Sosial- og Helsedirektoratet. Tabell 1. Regnskapsoversikt Underforbruk er angitt med høyrestilte negative tall Hovedaktivitetsområde Resultat Programmet (underforbruk) Resultat Ressurskommuneprosjektet (underforbruk) Resultat NSDM (overforbruk) Beløp Resultat Distriktsmedisin

4 Ressurskommuneprosjektet Ressurskommuneprosjektet som ble startet opp i 1999, ble faset ut 31. juni Aktiviteten det siste halve året til ble gradvis redusert. Kontakten med ressurskommunelegene vil forsøkt opprettholdt selv om prosjektet er formelt avsluttet. Det vil blant annet være naturlig å knytte samarbeid opp mot aktiviteter i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Program for fagutvikling og forskning m.v. Det er ikke gjennomført egne aktiviteter i Ressurskommuneprosjektet i 2004 Aktiviteter/Møter Det er avholdt ett møte i Ressurskommuneprosjektet i 2004, Dette møtet ble avholdt i sammenheng med konferansen på Sommarøy mars 2004 (konf. notat, vedlegg nr 2) Ansatte og regnskap Ressurskommuneprosjektets leder gikk inn i redusert stilling fra 1. april Dette sammen med lavaktivitet, resulterte i et underforbruk på kr Regnskapsoversikt vedlagt, vedlegg nr 8. Regnskapsoversikten er for perioden til Tabell 2. Regnskapsoversikt. Ressurskommuneprosjektet for perioden Inntekter er angitt med høyrestilte negative tall Regnskapsoversikt Overført fra 2003 Årets tildeling Personalkostnader Driftskostnader Overhead Resultat Spesifisert regnskap se ved legg

5 Programmet for fagutvikling og forskning i allmennmedisin i nord - Norge Det er ikke foretatt endringer av styringsgruppen i Programmet i Frem til 1. juli 2004 var denne satt sammen av fylkeslegene for Nordland, Troms og Finnmark, dekanen ved Medisinsk Fakultet, UiTø samt representanter fra Institutt for samfunnsmedisin, UiTø. SH Dir var invitert som observatør Aktiviteter Det ble sendt ut i informasjon om Programmet til 400 leger i landsdelen. Søknadsskjema se vedlegg nr 8. Bokprosjekt: Mellom nostalgi og avantgarde. Avsluttet i 2004, publiseres 2005, februar. Omtale se vedlegg nr 10 Møter Det er avholdt to møter i I styringsgruppemøte 11. juni 2004 ble til sammen kr besluttet delt ut til fem prosjekt. Referat, se vedlegg nr 4. Prosjekt Det ble bevilget til sammen kr til nye prosjekt og kr til forlengelser/utvidelser av allerede støttede prosjekt. Spesifikasjon se vedlegg nr 4. Ledelse, Jan Hana Distriktslegen, Anders Svensson Narrativ medisin, S. Thorvaldsen Informasjon, Peder Halvorsen Skolehelsetjeneste, Aino Snellmann Ansatte og regnskap Prosjektleder i 50% stilling samt administrativ støtte i 50% er belastet fra til

6 Tabell 3. Regnskapsoversikt. Programmet for perioden Inntekter og underforbruk er angitt høyrestilte negative tall Beløp Overført fra 2003 Overført for 2004 Lønn og pers.ko Dekningsbidrag Overført prosjekt Resultat Spesifisert regnskap se vedlegg 9. Etter ble alle kostnader bokført i NSDM Saldo pr overført NSDM og benyttet til Programmet til utdeling 2. termin 2004, se NSDM

7 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Organisasjon Nasjonalt senter for distriktsmedisin er en fortsettelse av Nettverket for distriktsmedisinsk fagutvikling. Oppstart fra Det er planlagt et fagråd med representanter fra institusjoner og grupper som har faglig interesse i NSDM. Fagrådet har ingen beslutningsmyndighet. Programmet for fagutvikling og forskning fortsetter som tidligere med et eget programstyre med de samme arbeidsoppgaver og sammensetning som tidligere. Organisasjonen kan skjematisk fremstilles som: Administra sjon ISM Styre Faglig leder Fagråd Programstyre Nettverks koordinator Ulike prosjekt og aktiviteter Programmet Aktiviteter Ut over de prosjekt som drives i regi av Programmet, har det blitt startet flere prosjekt NSDM-prosjekt SEDA Forskning i allmennpraksis. Prosjektleder Trygve S. Deraas (TSD) Veidenes, Faglig støtte. Prosjektleder Eivind Merok Internasjonalt bok prosjekt. Prosjektleder Toralf Hasvold (TH) Kurs i Distriktsmedisin. Prosjektleder Elisabeth Swensen (ES) Internasjonalt fag- og forskningsnettverk (TH, TSD, ES)

8 Program - prosjekter Etter at Programmet ble flyttet over i NSDM er det sendt ut en invitasjon, høsten I tildelingsmøte avholdt (referat se vedlegg nr 6) ble det besluttet å støtte til sammen 6 prosjekt med totalt kr ,- Demens, Fred Andersen Risiko, Peder Halvorsen Beslutninger, K. Karlsen Ledelse, Jan Hana Sykemelding, J. Steinert Skjulte verdier, K. M. Agledal Konferanser Sommarøykonferansen mars (Innbydelse, Program og notat vedrørende innlegg og forløp, se vedlegg 1 og 2) Ansatte og regnskap Det er ansatt Dagligleder i 50 % stilling, Toralf Hasvold Leder forskning, 25 % Eivind Merok Nasjonal koordinator, 25 % Elisabeth Swensen Administrativ leder, 100 % Per Baadnes Tabell 4. Regnskapsoversikt. Programmet for perioden Inntekter og underforbruk er høyrestilt negative tall ovf fra 203 Tilført 2004 Beløp Lønn og pers.ko Driftskostnader Tilskudd prosjekt Dekningsbidrag Resultat Spesifisert regnskap se vedlegg nr 7 Møter I perioden ble det avholdt separate møter innen hhv Programmet og NSDM, fra og med ble Programmet inkludert i NSDM

9 I perioden frem til inkluderingen av Programmet ble det avholdt et møte i NSDM i regi av SH dir ( ) i Oslo, innkalling se vedlegg

10 Vedlegg Alle dokument, referater eller regnskapsrapporter som det er referert til ovenfor, legges ved i de etterfølgende avsnitt. Oversikt vedlegg Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Vedlegg nr 3 Møtereferat Vedlegg nr 4 Møtereferat Vedlegg nr 5 Søknadsskjema Vedlegg nr 6 Møtereferateferat Vedlegg nr 8 Regnskap Ressurskommuneprosjektet Vedlegg nr 9 Regnskap Programmet Vedlegg nr 10 Mellom nostalgi og avantgarde Vedlegg 11. Innkalling til møte

11 Vedlegg nr 1 Sommarøykonferansen. Innbydelse og Program Sommarøy konferansen 2004 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Tromsø Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Sommarøy Konferansen avholdes på Sommarøy Kurs-og feriesenter nord for Tromsø. Ankomst mandag 15.3 på ettermiddagen, avreise onsdag 17.3 etter lunsj. Fellestransport fra/til Tromsø lufthavn: Avreise fra Tromsø lufthavn til Sommarøy mandag 15.3 kl Ankomst Tromsø lufthavn (fra Sommarøy) onsdag 17.3 ca. kl Formålet er fordypning og fagutvikling basert på deltagernes medbragte behov, kunnskaper, erfaringer og aktivitet. Hva skal legerollen i lokalsamfunnet romme? Hvor skal vi forankre vår faglighet og våre beslutninger? Hvem er våre oppdragsgivere og hvordan få innflytelse? Samlingen på Sommarøy er i utgangspunktet åpen for leger og beslutningstakere innen helse med interesse for temaet. Ved stor pågang vil vi måtte begrense antall deltagere. Vi er særlig interessert i unge/nye leger som vil være med på å sette dagsorden i debatten om framtidas distriktshelsetjeneste. Så håper vi selvsagt at dere som har posisjoner knyttet til utdanning av leger og/eller utformingen av rammebetingelsene for de nye legene vil føle dere kallet til å komme. Sommarøy er et godt sted for konsentrert og konstruktivt samvær. Der er hav og himmel nok, stillhet, hjertelig forpleining og oppvarmet badestamp under nordlyset. Arrangøren betaler fellestransport fra/til Tromsø samt oppholdet på Sommarøy. Det kan også søkes særskilt om bidrag til dekning av reiseutgifter for de som ikke har andre budsjetter å lene seg på, men uten at vi kan forplikte oss på dette punktet. Påmelding til Per Baadnes ved ISM i Tromsø: innen 20. februar. Han tar seg av alt det praktiske. Spørsmål om faglig innhold rettes til undertegnede tlf Velkommen! Elisabeth Swensen Prosjektleder

12 Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Program Mandag 15.3 Ankomst Sommarøy senest Servering av rundstykker og kaffe. Innlosjering og beinstrekk Velkommen Presentasjon av deltagerne Elisabeth Swensen, prosjektleder/koordinator Presentasjon av Nasjonalt senter for distriktsmedisin Toralf Hasvold, professor/senterleder Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten Finn Henry Hansen, strategi-og prosjektdirektør, Helse Nord RHF Slutt Aperitiff og middag Tirsdag Distriktslegerollen sett fra et Distriktsmedisinsk senter Karsten Kehlet, kommunelege/leder Finnsnes DMS Distriktslegen 2004 ex-konge på skraphaugen eller moderne leder? Jan Hana, kommunelege Kaffepause Samtale Folkehelsearbeid i lokalsamfunnet Beate Lupton, ass. fylkeslege/dr.med Lunsj og tur (eller lur) Kravspesifikasjoner og forventninger til den moderne distriktslegen Frode Forland, avdelingsdirektør, HSdirektoratet Kaffepause Spørsmål og debatt ca Slutt Aperitiff og middag Onsdag 17.mars

13 08.30 Distriktsmedisinsk torg Utveksling av idéer, prosjekter og forslag Ressurskommuneprosjektet Hasvik-modellen Distriktsmedisinsk nettverk Internasjonal kontakt Kurs og møteplasser Kaffepause og utsjekking Ettertanker og evaluering Lunsj Avgang fellestransport til Tromsø

14 Deltagerliste Vedlegg nr 2 Notat fra Sommarøykonferansen Den moderne distriktslegen rolle, forventninger og makt Sommarøy Elisabeth Swensen Peder Joakimsen Erik Langfeldt Frode Forland Inger Østraat Anette Fosse Eivin Merok Jonas Zahl Beate Lupton Anne Karin Forshei Helene Brandttorp Anders Svenson Nina Helberg Tove Myrbakk Toralf Hasvold Helge Lund Finn Henry Hansen Karstein Kehlet Tore Dahl Ivar Aaraas Per Baadnes Velkommen Presentasjon av deltagerne En fagutvikling av noe som ikke har funnet sin form, men som kan ha sitt innhold Kravspesifikasjoner og forventninger til den moderne distriktslegen Frode Forland Refleksjonsrom, samtaleinvitasjon fagutvikling innen samfunnsmedisin NSD finner sin forankring ved UiTø Hva ligger i den 1. delen avevalueringen av FLO? Kvalitetsindikatorer for å måle fremgang i prosessen. Kravspesifikasjon:

15 For å være distriktslege. Grunnlag for leveranse, grunnlag, situasjonsanalyse Å sette ut på anbud. Hva er det vi ønsker å ha med i en fremtidsrolle som distriktsmedisiner? Kan man se distriktsmedisinen som et prosjekt, en forskningsoppgave. Ønsker at det skal bli et varig senter i samarbeid med Foretaket. Siktemål for direktoratet, mangler penger fra deptet. Primærlegedekningen er grunnfjellet. Hva inkluderes i distriktslegeordningen/begrepet? Skal det tilsvares av den gamle distriktslegefunksjonen? konsultasjoner i Norge pr år, bare 5-10% nødvendig med henvisning til spesialist. Samarbeids med andre deler av helsetjenesten. Definisjon av distriktsmedisin : den som arbeider i små og oversiktlige kommuner. Noe man bli mer og mer, - en rolle man vokser inn i. Viktigheten for fellesskapet. Knyttet til det geografiske. Hva har vi å fylle distriktsmedisin rollen med? FLO skulle ikke endre innholdet i primærlegerollen, deptet tok ikke inn lege kommune relasjonen i utredningen. Kommunens økonomi. Hva er mest lønnsomt for kommunen? Presses til mer kurativt arbeid. Mulig at det er nødvendig med en diskusjon av hva som skal inkluderes i allmennlegerollen. Deltagelse i tverrfaglig samarbeid. FLO har stabilisert i byene, alle er fornøyde med FLO? Skepsis når alle er enige. Hvor er taperne og vinnerne? Stimulering til overforbruk av legetjenestene både i 1. og 2. linjetjenestene. Leder til manglende samhandling. Etiske utfordringer for legene. FLO er under løpende evaluering, øk styrer stor del av ordningen. Allmennlegenes rolle, sykehusene, prioriteringer. Koble allmennlegene opp mot RHF ene? Kvalitetskjennetegn: virkningsfulle trygge samordnede brukerorienterte ressurseffektive rettferdig fordeling Knytte dette til distriktslege begrepet. 1.- vil ikke bruke midler som ikke nødvendigvis ikke har noen effekt. Lett tilgjengelig informasjon, telemedisin? (ref Hawthorns effekt). Ikke alt kan måles i effektstørrelser. 2. redusere sjansen for at det begås feil i behandlingen. 10% av innleggelsene leder til feil, jmf Ivars dødsstatistikk. tiltak til bedre samordning mellom de respektive behandlingsnivåene. 3.- trekke med pas og pårørende i behandlingen/erfaringsoppbygningen.5. god kvalitet når allmennmedisin utnytter ressursene effektivt. Når alle har samme mulighet til adekvat behandling. 6. gode omforente beslutninger, tørre å delta i prioriteringsspørsmål. Samfunnsmedisinen tar stilling og er normativ. Å være en god distriktslege er å være en god byråkrat. Finne midler for å kunne måle progresjon, kvalitetsindikatorer som knyttes til de enkelte behandlingsnivåene. Hva er det viktig å måle innen allmennmedisin. Alt kan ikke måles men vi trenger samarbeid og hjelp for å bli bedre. Kvalitetsindikatorene kan benyttes til å definere distriktsmedisinen eller vise utviklingen av faget. Vise varsomhet for ikke alt kan måles. Samhandling mellom nivåene i helsetjenesten Finn Henry Hansen Foretaksreformen : en barriere mot samhandling med første linjetjenesten? reformens begrunnelse var primært å styrke den innbyrden organisering og samhandling mellom enhetene i spesialisthelsetjenesten

16 bedre arbeidsdeling risiko: fokus kan bli for innadvendt kan skape større avstand neglisjering av tiltakskjeder Utformingens strukturelle karakter 70 sykehus fusjonert til 33 foretak foreløpig statisk kommune struktur delprivatiserte kommuneleger og fast leger KS kommunenes sentralforbund synes svak som overbygning for kommunene Nasjonale initiativ arbeidsgruppe for samhandling RHF og HF nivåene er representert Ledelse og sekretariat Begrunnelse randsoneproblematikk teknologisk utvikling økende levealder, eldre bølge -- demografiske endringer Samhandling og desentralisering identifisere arenaer for samhandling identifisere pas grupper foreslå arbeidsformer innholdsmessige og begrepsmessige utvikling av nærsykehus og distriktsmedisin - arbeidsformer erfaringer fra løsninger, kunnskapsdatabase forslag til utvikling av ordninger innstill til utvalg og fora understøtte realisering av samhandling former referanse gruppe fra 1. linje og kontakt med KS Samhandling er den 3, reformen forbedre samhandlingene innen nåværende strukturer wisløf-utvalget sikter mot endringer som ligger lengre frem i tid Foretaksreformens legitimitetsproblemer vil lede til strukturelle endringer jmf dagens situasjon Keeping the NHS local. Interessant rapport Helsepolitikken har siden 1990 vært fokusert på elektiv kirurgi Ventelister, ventelistegaranti mv Fremtidens helsetjenester: Grensene mellom de enkelte nivåene vil bli mer utydelig Institusjonene vil bli mer åpne Parallelle sentralisering/desentraliserings prosesser Fokus på tiltakskjeder ta i bruk sencarie teknikker som gir oss muligheter til å se mer inn i fremtiden

17 KOMMUNESAMMENSLÅINGER SYNES Å KOMME REGIONALE SAMARBEIDSARENAER SOM GÅR PÅ TVERS AV FLERE KOMMUNEGRENSER Flere forutsetninger for å kunne gjennomføre sentraliseringer sor å kunne transportere journalene over grensene Hvordan påvirke samhandlingene lovgivning finansieringsordninger normer og kultur lovgivningens muligheter jussens begrensinger overordnede lover og ikke detaljerte lover adferdslogikk de materielle og normative forutsetninger samarbeid vinn - vinn løsninger gjensidig tillit Foretaksøkonomi og kommuneøkonomi som begrensinger. Temaer: arenaer for samhandling strategiske og operative kritiske pasient grupper institusjonstyper lokalsykehus, distriktsmedisin samarbeidskontrakter mellom 1. og 2. linje desentralisering av spesialisttjenester IKT telemedisin Vilkår for suksess Folkehelse og populasjon God samhandling mellom nivåene forutsetter god samhandling internt innen foretakene. Spesialisthelsetjenestens forventninger til primærlegene Forventningene må ikke formuleres hierarkisk likeverdighet utvikles på en felles arena sikre legitimiteten Unngå at den ene parten taper og at den andre taper det samme, et null sum spill Distriktsmedisin: vektlegger helsetjenestens økologi stedets særpreg tilpasning til geografi stedlige ressurser avstander

18 Christian Nordberg-Schulz Mellom himmel og jord Pax forlag 1992 Diskusjon/kommentarer/spørsmål kritikk av nærsykehusordningen med konkrete legesubstitusjoner har man glemt at allmennmedisinen er et eget fag? Skal allmennlege være sykehusleger også? Organisere et sykehus med indremedisinen som en kjerne et dokument som er ute på høring Skal man bruke distriktsmedisiner fremfor distriktslege? Hva er et lokalsykehus? Åpne opp for andre faglige tilnærminger. En sammenvoksning av stedet og den praktiserende lege. Samarbeide med HF i kunnskapsutvikling. Samhandlingen begrenses av arbeidet/aktiviteten for å bevare lokalsykehuset. Samfunnets endringer speiler seg i aktivitetene innen de enkelte organisatoriske enhetene, foretakene, sykehusene. Organiseringen av sykehusene gjenspeiler spesialtjenestene. Generalistene er utdannet for utkantene.?? Samfunnsmessige endringer medfører en organisatorisk endring av helsetjeneste i distrikt. Toralf Hasvold: det vi har tenkt faller inn i de rammene som er kommet frem i de to foredragene. Man ønsker ikke en tilbakegang til den autoritære distriktslegen. Merkelappen distrikt indikerer at det ikke er en aktivitet som finner sted i en by, en fragmentert kommune helse tjeneste apparat. distriktsmedisin er det som vi ser for oss som den gode allm medisin, prosedyrer og roller, men kan velge bort mange av disse aspektene i en by praksis, noe som ikke kan skje i en distriktspraksis. Man må kunne det man skal det må legges inn en trygghet og praksis som er tilstrekkelig. Beate: Det som den enkelte distriktsmedisin kjenner til. Kjenner ikke sykehuset til. Det viktig at det finnes møteplasser. Hva er et sted? Hvor er det forskjeller mellom de enkelte stedene. Den store forskjellen kan synes som om det er mangel eller tilstedeværelsen av møteplasser. Helsa for alle blir dårligere for alle hvis møteplassene mangler. Frode Forland: Skandalene skyldes at noe har løpt løpsk. Samfunnsmedisinens kjerne er oversikten. Overskten kommer av å bo på en plass over lengre tid. Møteplassens rolle innen fattige samfunn, Afrika. Finn Henry Hansen: Gate-keeperrollen, må vokte om de eksisterende velferds ordningene. Balansert; rolle pas rettighetene. Stille krav til hverandre som samfunnsborgere. Møteplasser mellom foretaket og en videre deltagelse etter at NSD er fast etablert. Distriktslegerollen sett fra et Distriktsmedisinsk senter Karsten Kehlet PowerPoint presentasjon, vedlegg 1 distriktsmedisin som et 1,5 linjetjenesteprosjekt

19 Den demografiske endringen leder til en økning av multi syke pasienter. Disse kan dels behandles på sentrale sykehus og som etter hvert vil komme til distriktsmedisin som et stopp på veien hjem og en allmennlege behandling der. Faren for at det skal danne seg et klasse skille mellom allmenleger / primærleger. De som er knyttet til distriktsmedisin og de som holdes utenfor disse. En desentralisering vil ofte være en sentralisering på et annet sted. Ansvarsdelingen mellom 1. og 2. linjetjenestene. Pas tilhører det allmennmedisinske ansvarsområde. Impliserer at distriktsmedisin ene må tilhøre allmennmedisinens ansvar. Psykiatrien viser at det lett går galt og at det faller melom to stoler. Utbygging av helsetjenester er en næringsutvikling og tilsvarende er nedbygging. Det næringsmessige vil lett bli og har blitt det sentrale poenget i den offentlige og i den politiske diskusjon. Man må kunne klarlegge grensene går mellom distriktsmedisinerne og primærlegeres domene. Ellers vil allmennlege tape i den store kampen. Den innsatsstyrte finansieringen gjør det mer lukrativt å satse på næringsutviklingen, bruk av andre enn leger for å forestå behandlingen, jmf fødsel. Risikoforebygging og lokalsamfunn Beate Luton PowerPoint presentasjon prøveforelesning 2,velegg 2 Første del av FolkeHelse loven,- skal fremme Lokalsamfunn: geografisk samling av individer med samme normer, moralske holdninger og felles interesse Risiko, sjanse for skade pga livsstil og/eller levekår absolutt risiko relativ risiko Unngå negativ risikofokusering. empowerment. bruke lokale krefter. ikke fremme sykdomsfokusering Samfunnsdeltagelse -> mestring -> helsebot, positiv effekt Høyrisiko strategier må være individrettet, mens befolkningsrettede tiltak kan være mer generelle, jmf forbyggingsparadokset. Å endre mange litt, gir stor effekt på folkehelsa, men å endre det med mye, gir liten effekt 90% av folkehelsearbeidet finner sted utenfor helsevesenet problemområder:

20 + mosjon + kosthold + røyking + alkohol + nok arbeidsplasser + arbeidsmiljø + fagfolk utdanning + ulykker + nettverk Spør ikke hvis man ikke har tenkt å gjøre noe med det! Endringer av organisasjoner synes å forutsette at organisasjonen føler et eierskap til endringsprosjektet. Prosjektet skal ikke drive prosjekter selv, men benytte eksterne aktører Oppsøke den enkelte aktør på dennes hjemmebane og gi ansvar for gjennomføring av de enkelte delprosjektene. Skriftlige avtaler. hva kan skyldes en indirekte Hawthorne - effekt.? Samarbeid mellom samfunnsfagene og medisin for å utvikle videre metoder for lokalsamfunnsmobilisering og folkehelsearbeid. Helsefremming vs Risikofokusering Det at det er spesielle samfunn medfører at konklusjonen ikke kan appliseres direkte på andre (spesielle) samfunn. Helge Lund: stayer-evnen, ildsjeler brekker nakken kjapt. Samfunnsendringsprosesser passer godt for distriktsmedisin Tverrfaglig arbeid uetisk å ikke angripe når man har metoder som man vet fungerer KAP-modellen er den eneste modellen som man skal kunne bruke (Elisabeth) Det eneste man skal gi ekstremistene, misbrukerne er kunnskap så skal de kunne gjøre velbegrunnede valg. Faren ved å avlevere budskapet og gå! Det synes som om det er ufruktbar versjon, det må inkluderes de andre overføringsparametrene som for eksempel empati, didaktiske modeller, osv. Sentrale kampanjer vil ramme annerledes enn det som gir seg gjennom lokale ressurspersoners innsats. Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin Toralf Hasvold Power Pont presentasjon, vedlegg

21 Utfordringer i distriktsmedisin Premissene for NSD Hva skal vi arbeide med Organisasjon Grunnprinsippene i norsk helsevesen likeverdighet tilgjengelighet alle skal ha råd til nødvendige helsetjenester Trender sentraliseringstendensene i tiden legenes karriere valg kapasitet og kvalitet i undervisningen ved universitetet teknologifokusering økende henvisningsrate til sentrale sykehus 22% av studentene ved UiO og 35% av studentene ved UiTø vil ved 1. valg velge distriktsmedisin Hvor mange må utdannes for å få 100 nye leger i nord Norge FLO som løsning av legedekningsproblemet gjennomtrekken vil vedvare færre langvarige vakanser fremtidige utfordringer bedre rekruttering kvalitetssikring av legene i distriktene samhandling mellom primærlegene og lokalsykehusene Henvisningsrate oppstillingen Kjenner ikke til de norske forholdene, undersøkelsene er fra USA En liten økning i henvisningsraten vil medføre en stor økning i pasientmottakene. Definisjon på distriktsmedisin lokalsamfunn som man lever i god kvalitet rasjonell samhandling med lokalsykehus Primærhelsetjeneste i små samfunn med stor avstand til sentra, MÅ utvikle en distriktsmedisin praksis helsetjenesteforskning beskrive praksis komparative studier OPPGAVER FOR NSDM

22 samhandling mellom 1. og 2. linjetjenester henvisningsraten. ovenfor Nasjonalt nettverk Forslag til strategier og løsninger på rekrutteringsproblemene Veiledning og kursing for de som skal til distriktene Faglig støtte til leger i distrikt, de som ønsker det kontakter med studentene interesseklubber delta i spesialistdebatten om samhandlingen i spesialisttjenestene deltager uten mandat, ingen har gitt oss mandatet internasjonale kontakter samarbeid med NSAM, WONCA bilaterale kontakter gjennom enkeltprosjekter ORGANISASJONSKARTET Søke utspill mot enkelt personer, kommentarer fra/til/om NSD Bruken av et fagråd med eksterne representanter, skal styre de aktiviteter som skal gjennomføres i NSD 7 personer (foreløpig) NSAM Direktoratet Kommunelegerepresentant UiTø Muligheter for å knytte til seg eksterne leger representativitetsproblemet Legitimitetsbehovet skal bare representere seg selv men må ha legitimitet i miljøet En akademisering av distriktsmedisin som skal komme i tillegg og ikke isteden for Systematisere og mobilisere den kunnskapen som finnes der ute Nina Heltberg Rekrutteringsparametere: Kjønn tilhørighet alder kontakter forbilder gutteparametre lønn selvstendighet jenteparametre usikkerhet familie by-faktoren Utfordringer 70% jenter distriktsmedisin er en mannsbastion STUDENTGRUPPEN

23 Løsninger konkrete rekruttering yrkesmesse yrkesdager.. osv stipender praksis prosjekt studentkunnskapsbase nettverk student student 5 i styret knyttet til seg folk sør fra aktive deltagere Lakselvbukt seansen Deltagelse av australske studenter Leserinnlegg Studenttidsskriftene Dagens Medisin Organisatoriske tiltak-struktur: Svak indre struktur Liten, ingen deltagelse fra de andre universitetene 1-3 års studentene mentor virksomhet det finnes lite norsk litteratur vedrørende rekrutteringsparametrene reklametur ovenfor de andre universitetene? Trenden i student undersøkelsen er andelen som blir igjen i nord Norge og som har tilhørighet, er stabil, 80% praksislærer ordningen som brekkstang for å få vekk hierarkiske hersker strukturer markedes rolle i rekrutteringen, studentene valg. Stor effekt Veidenes modellen = Hasvik modellen Eivind Merok 2 turnus leger, lærings verksted for leger Per Stensland 1100 innbyggere i Hasvik kommune 3 delt vakt. Hva kan det ligge i begrepet læringsverksted for turnus leger. Formål : skape faglig trygghet Fagliget, lokal tilhørighet, Hvilken retning synes distriktsmedisin å gå mhp den medisinske avtaleutviklingen som synes å finne sted. Overgangen fra legeutdanningen etter ferdig utdanning og flr den egentige praksis etableringen Karin Strames kvantesprang vaktsamarbeid veiledningsansvaret for turnusleger

24 samhandling med en libero lege som inngår i vaktsamarbeidet men som vil kunne delta i de fleste andre oppgavene som måtte gi seg. sentralt er 2 turnusleger samtidig 3 leger samtidig på1100 mennesker! kvantespranget i profesjonaliseringen utdanne distriktsmedisin for andre kommuner veiledningsoppgavene sentrale oppgaver som skal danne grunnlaget for veilednings oppgavene akuttmedisin lokalsamfunns psykiatri trygdemedisin lokalkunnskap ta utgangspunkt i de sterke sidene som fungerer lokalt BEST Hasvik sin status som utviklings kommune undervisning i lokalkunnskap, fremme de lokale store fortellingen om stedet studentene ble med ut på de respektive historiske stedene, hulene som folkene bodde og som ikke ville la seg evakuere. Medisin og usikkerhet, mestring av usikkerhet er en sentral del av profesjonalisering Ikke arbeide etter Kontroll for å skape sikkerhet. distriktsmedisin som tverrfaglig samarbeidsressurs Spørreundersøkelsen Hvor mye skal klippen tjene, 37,5 arbeidstimer pr uke Vektlegge sterkere FAGLINJEN frem insentiv eller kompensasjonslinjen. Det er ikke tilstrekkelig å knytte til seg leger gjennom eller vha rene markedsliberalistiske krefter Stat kommune marked Aino Schiøtz Konkurrere frem alternative bevisstheter som kan stå i mot det markeds liberalistiske kreftene. Modellen faller billigere enn de tradisjonelle metodene. Pt er det meget arbeidskrevende og dermed kostnadskrevende å skaffe leger til kommunen. Må forholde seg til den virkeligheten som man til en hver tid er i. Møtes med mistenksomhet i den del kommuner. Disse kommunene er de som ofte hat problemer med rekrutteringen. Hva er det som gjøre at man ikke får klipper i alle kommuner. Muligheten for sukssess synes å at man benytter seg av to personer. Kanskje dele Klippen på to personer. Kan det medføre at det blir for stor gjennomtrekk i kommunen dersom man hele tiden har to turnuskandidater, eller fire leger pr år som man må forholde seg til. Identifikasjonen mangelen på identifikasjon kunnskap om hem som er ens lege

Årsrapport 2002 Distriktsmedisinsk satsning ved Universitetet i Tromsø

Årsrapport 2002 Distriktsmedisinsk satsning ved Universitetet i Tromsø Årsrapport Distriktsmedisinsk satsning ved Universitetet i Tromsø Ressurskommuneprosjektet Program for faglig utvikling og forskning i allmennmedisin i Nord Norge Nettverk for Distriktsmedisinsk Fagutvikling

Detaljer

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) Ivar J. Aaraas Kunnskapssenterets årskonferanse 06.06.06 Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) 1. Distriktsmedisin - historisk grunnriss 2. NSDM - hovedmål - å utvikle kunnskaper, ferdigheter, holdninger

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til lokalsykehus og primærhelsetjenesten som undervisningsarena Finn Wisløff, dekanus Undervisning ved lokalsykehus og i allmennpraksis Studieplanen for

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt:

Nærmere spesifisering av oppdraget Det vises til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. forskning, Mål 2012, 6. kulepunkt: Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201101657-/MW 20.06.2012 Tillegg til oppdragsdokumentet for 2012, punkt 8.1. Forskning Bakgrunn I følge vedtektene for de regionale helseforetakene 13 Universitetene

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Samhandlingskonferanse i Mosjøen 15. oktober 2009 Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Først litt om NSDM Erfaringer ved utplassering av

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår

Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Originale undervisningsopplegg i distrikt og utplassering på alle studieår Samhandling og legeutdanning i distrikt (SAMLED); status i siste prosjektår Eirik Hugaas Ofstad, LIS med avd Nordlandssykehuset/lektor

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene

Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Helse Nord en aktiv og samhandlende medspiller i dialog med kommunene Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Samhandlingskonferanse i regi av KS, Fylkesmennene og Helse Nord Tromsø 25.-26. mai 2010 Prosjekt

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM ARBEIDSPROGRAM 2017-2019 Fastlegene opplever økende press på egen arbeidshverdag, og vi frykter at dette kan gå ut over pasientbehandlingen. Det er blitt tydelig at fastlegeordningen sliter med betydelige

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten

Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Et Helse Nord-perspektiv på utdanning av medisinere for hele helsetjenesten Finn Henry Hansen Helse Nord RHF Konferanse i regi av Nasjonalt Senter for distriktsmedisin Bodø 13. mars 2008 Helse Nord RHF

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering

Orientering 41/16 Eventuelt Orientering Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 4/2016 Dato 16. september 2016 Tid 10:00 16:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse)

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Side 1 av 5 Møtereferat Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Referatdato: 2014-09-10 Sted: UiB, Muséplassen 1 Deltakere Referent: Hege Dysvik Høiland Fra Statoil: Leif Lømo, Sigrun

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Hvordan tilpasse helseutdanningene og sikre rekruttering til kommunene?

Hvordan tilpasse helseutdanningene og sikre rekruttering til kommunene? Hvordan tilpasse helseutdanningene og sikre rekruttering til kommunene? Helen Brandstorp Stipendiat, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Universitetet i Tromsø Turnusveileder, Fylkesmannen i Finnmark

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Deres dato: Saksbehandler: Kristian I. Fanghol/Finn Henry Hansen, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 110-2009

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Senter for sjeldne diagnoser Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle magetarmsykdommer. Helse Bergen HF Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er utarbeidet en

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen

Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen Muligheter og utfordringer for primærhelsetjenesten ved innføring av samhandlingsreformen Guri Rørtveit Professor dr. med. Institutt for samfunnsmedisinske fag Johanne, 83 år KOLS Diabetes Osteoporose

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

ALIS VEST TILTAK FOR KVALIFISERING OG REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE

ALIS VEST TILTAK FOR KVALIFISERING OG REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE ALIS VEST TILTAK FOR KVALIFISERING OG REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE PROSJEKT FOR REKRUTTERING AV LEGER TIL KOMMUNENE I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE nye data Fastlegehjemler uten ansatt

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm Kritisk søkelys på PKO-ordningen NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Utfordringer for

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for amming Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensing

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Det medisinske fakultet Dato: 18. juni 2013 Høringsuttalelse: Etablering av en Master of Public Health Institutt for klinisk medisin ser behovet for og

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre

Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Referat fra møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 5/2016 Dato 10. - 11. november 2016 Tid Torsdag 10. november kl. 13:00 fredag 11. november 12:00 Sted Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen Medlemmer

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK

Lyst på livet. Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram. Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Seksjon for kvalitetsutvikling - GRUK Lyst på livet Livscafé hvor nye muligheter kan vokse fram Trulte Konsmo, Ellen Udness (seniorrådgivere) og Ole Kr Hetlesæther (deltaker) Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSSAMARBEIDET 13.10.2003 Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2003 200300016-53 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten Sammendrag av rapporten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet.

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet. Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/4568-4 06.01.2017 Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

System for håndtering av ny teknologi i sykehus

System for håndtering av ny teknologi i sykehus Saksfremlegg Administrative opplysninger: Møtesaksnummer: 42/07 Saksnummer: 07/572 Dato: 31. oktober 2007 Kontaktperson sekretariatet: Berit Mørland/Karianne Johansen System for håndtering av ny teknologi

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse et tverrfaglig kompetansesenter som arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn gjennom kunnskapsformidling

Detaljer