Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015"

Transkript

1 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl Thon hotell Sakspapirer

2

3 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid: Onsdag 25. mars 2015 klokken 1900 Sted: Thon Hotel Dagsorden 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor 2. Årsberetning Regnskap Strategi og handlingsplan/prioriterte tiltak 5. Budsjett 2015 og avdelingskontingent 6. Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Valg av revisorer 9. Valg av valgkomité 10. Valg av representant og vararepresentant til Teknas Representantskap Vel møtt! For styret Tor Hovde Leder

4 Årsmøte 25.mars 2015 Agenda og forslag til vedtak: 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor (underskrift av protokoll) Styrets forslag til vedtak: TorH velges som ordstyrer og Monica som sekretær til møtet. 2. Årsberetning 2014 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for Regnskap 2014 m/revisjonsnotat Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap m/revisjonsnotat for Strategi og handlingsplan/prioriterte tiltak Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til strategi og handlingsplan for perioden Budsjett 2015 (herunder Avdelingskontingent) Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte budsjett for Innkomne saker Ingen innkomne saker Styrets forslag til vedtak: Ingen vedtak 7. Valg av nytt styre Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 8. Valg av revisorer Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 9. Valg av valgkomite Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 10. Valg av representant og vararepresentant til Teknas Representantskap Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets innstilling av Tina som Avdelingens representant på R-møtet 2015

5 Årsrapport 2014 Tekna Harstad avdeling

6 ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 1 Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 26.mars Avdelingens aktivitet 4 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt 4 Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt 4 First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt 5 Kurs, seminar og andre aktiviteter 6 Samspill og dialog 6 Retorikk & Kunsten å overbevise 7 Petroleumsvirksomheten i Nord-områdene 7 Geologisk ekskursjon 8 3 Møter og representasjon 9 Styremøter og saker 9 Avdelingsledermøte og HS vårrunde 4.-6.april 9 Fagrådsmøte 5.april 10 Avdelingssamling 23. mai Teknakonferansen 16.oktober Regionssamling med Hovedstyrets høstmøte i Nord-Norge 17. oktober 11 Fagrådsmøte 18.oktober 11 Avdelingsledermøtet oktober Sluttord 12 Regnskap 2014 Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

7 ~ 3 ~ Harstad Avdeling 1. Innledning Året har i tillegg til den vanlige vedtatte aktiviteten også dreid seg om å til passe den vanlige aktiviteten og avdelingens strategi til den nye strategien 2020 som ble lansert på avdelingsledermøtet høsten Teknas nye strategi og mål mot 2020 framgår i korthet av figuren til venstre og viser de seks elementene om vil være sentral i denne.. Dette vil være en felles forankring i hele organisasjonen. Noe av poenget er også at hele grunnorganisasjonen skal bygge på den samme strategien og aktivitetene skal bygge opp under dette slik at felles mål kan oppnås innen Vår avdeling har gjort en tilpasning av dagens handlingsplanen/aktivitetsp lanen til disse målene og den samme strukturen. Dette framgår av avdelingens strategi for 2015, hvor avdelingens prioriterte aktiviteter er samordnet med målene i henhold til Teknas 2020-strategi. Avdelingen vil fortsette dette arbeidet og være lojal mot Teknas lover og prioriterte mål. 2. Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 26.mars 2014 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Andre tillitsvalgte: Revisor: Vara: Valgkomité: Tor Hovde, Kunnskapsparken Nord AS Odd Ragnar Lorentsen, Oljedirektoratet, Harstad Leiv Hellefossmo, Universitetssykehuset Nord-Norge Monica Larssen, Harstad Kommune Ole-Kristian Nygård, Statoil ASA Tina Sætrum, DNV-GL (Norske Veritas) Olav Olsen, Hinnstein AS Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg Hans Aronsen, Statoil ASA Jan Dag Stenhaug, Harstad Kommune Tore Varmedal, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

8 ~ 4 ~ 3. Avdelingens aktivitet Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt I 2014 fortsatte Avdelingen sin aktivitet med å dele ut mattesekk til barnehager. Dette er også et ledd i å fange barns interesse for realfagene. Det var søkt og innvilget midler til mattesekker i Teknas Samfunnsmidler for Avdelingen søkte på 4 sekker og et beløp på ,- NOK, men fikk kun tilsagn på ,- NOK. Pga at om lag halvparten av det søkte beløpet ble innvilget, ble antallet innkjøpte sekker redusert fra fire til to. Det var også lagt opp til søknadsprosess blant barnehagene, men isteden avgjorde styret i Avdelingen hvilke barnehager som skulle motta hver sin sekk. Sekkene ble bestilt før sommerferien og delt ut ved oppstart av det nye barnehageåret i august. Husby barnehage i Kvæfjord kommune samt Byggeklossen barnehage i Harstad kommune fikk tildelt hver sin sekk. Datoene for utdeling var 21.august og 22.august for hhv Husby og Byggeklossen barnehager. Bildet over er fra utdelingen ved Husby barnehage hvor alle barna var til stede i friluftsamfiet, hvor også deler av innholdet ble presentert for barna som fulgte ivrig med og var aktive i dialogen. En viktig erfaring å ta med videre er at tidspunktet for utdeling var helt perfekt, noe også styrerne i barnehagene uttrykte sterkt, da de på dette tidspunkt var midt i planleggingen. Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt Newton Camp 1 ble også sist sommer arrangert i Harstad. Konseptet er fortsatt organisert på samme måte, hvor Kunnskapsparken Nord as, sammen med Tekna og Den Norske Turistforening (DNT) satser på en fritids-/ferieleir for ungdommer mellom Årets Camp vil nok en gang legge seg i rekken av meget vellykket og godt gjennomført prosjekt. Det kan godt betegnes som en suksess, og det, ikke minst, er også takket være det flotte samarbeidet med Festspillene i Nord-Norge. Her blir naturen utforsket og satt inn i natur- og realfaglig sammenheng. Monica har her sittet i styringsgruppen, sammen med lokal representant fra Den Norske Turistforening og Kunnskapsparkens representant. Kunnskapsparken var primus motor også i dette arrangementet, men med god støtte fra oss både i form av planlegging og midler (30 NOK). Også denne gang ble det trukket et kjemi-/fysikksett blant deltakerne, noe som var ekstra populært (Bilde under er en faksimile fra Hålogaland avis 26.juni 2014), samtidig som avdelingen også sponset deltakelsen for to deltagere, tatt ut av barnvernstjenesten i Harstad. 1 Newton Camp er etter hvert et etablert satsingsområde for Tekna og gir normalt støtte over Samfunnsmidlene. Basisopplegget for campene ligger hos First Scandinavia, men har lokale tilpasninger. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

9 ~5~ På tross av at vi fikk avkortet søknadssummen med 1/2 til 15 NOK fra Samfunnsmidlene, ønsket Avdelingen likevel å støtte arrangementet med 30 NOK. Samlingene ble som nevnt en kjempesuksess og frister fortsatt til gjentakelse2, samtidig som vi arbeider med å finne flere alternative aktiviteter som kan finansieres over Teknas Samfunnsmidler. Som nevnt i fjor arbeidet vi sammen med Kunnskapsparken Nord, med å få i stand en endring av organisasjonen og ansvarlig for arrangementet, hvor Festspillene i Nord-Norge, som til nå har vært en meget god samarbeidspartner i prosjektet, kunne bli hovedansvarlig for NCarrangementet for ettertiden. Dette har ikke ført fram og vi står sannsynligvis uten noen som kan ta ansvaret for dette. Vi har imidlertid søkt Samfunnsmidler og fått innvilget ,-, men må sannsynligvis dessverre takke nei til dette for 2015arrangementet. First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt Også i 2014 har Avdelingen vært medarrangør av First Lego League i Harstad, et prosjekt vi også støtter gjennom Samfunnsmidlene som utlyses årlig fra Tekna sentralt. Det ser fortsatt ikke ut til at arrangementet nedtrappes fra sentralt hold, noe som betyr at vi fortsatt vil opprettholde vårt engasjement sammen med Kunnskapsparken Nord AS. Monica har også denne gang vært vår trofaste representant i styringsgruppen, i tillegg til at hun også deltok aktivt som dommer. Det står dessuten våre medlemmer fritt å delta som veiledere og dommere i disse turneringene i de arrangementene, noe enkelte også gjorde. Dette er svært moro og er noe vi trygt kan anbefale og også vil oppfordre til. Den store finalen ble tradisjon tro gjennomført i Harstad Kulturhus, lørdag 8.november Det er for øvrig søkt og innvilget Samfunnsmidler til begge disse aktivitetene (FLL og NC) også til 2014 hhv 30 NOK og 15 NOK. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

10 ~6~ I 2014 deltok 10 lag, totalt 140 elever i årets turnering. Det kom 3 lag fra Vesterålen (Strønstad og Melbu skoler) og 7 lag fra Sør-Troms (Seljestad ungdomsskole, Stangnes 8-13, Hagebyen, Andøja Montessoriskole og Ibestad skole). Det var en blanding av klasser fra mellomog ungdomstrinn, og av nye og erfarne lag. l siste pausen før avslutningsseremonien deltok de to lagene fra Melbu med en dans. Denne dagen var det 32 frivillige i tillegg til Kunnskapsparken Nords ansatte som komité. Oppgavene de frivillige ble tildelt var teamvert, som fulgte lagene hele dagen, dommere, resultatsansvarlig, vakter og 6 ungdommer som baneryddere. Championslaget fra FLL Harstad reiste til København for å delta i den skandinaviske finalen 29. nov Smarties kom på 12. plass av totalt 46 lag. (Faksimile fra Harstad Tidende, nettavisen 24.november Årets vinnere Smarties fra Ibestad, over). Kurs, seminar og andre aktiviteter Vi sliter fortsatt med å få medlemmene til å stille på de ulike kursene som settes opp, selv om de er gratis for medlemmene og kurstitlene tilsynelatende interessante. På tross av dette satte vi likevel opp to kurs ett vår og ett høst. Disse ble gjennomført med henholdsvis 12 og 15 deltakere (se nedenfor). Samspill og dialog Den 18.februar ble det så gjennomført et kurs med tittelen Samspill og dialog på Thon hotell. I introduksjonen til kurset het det: God dialog og godt samspill er kanskje den mest kritiske faktor for suksess i arbeidslivet. Hva er forutsetninger for godt samspill? Prøv ut enkle og effektive verktøy og modeller for økt egeninnsikt og bedre kommunikasjon. I tillegg til essensen av relevant teori får du med deg en arbeidsbok som gjør det hele mer konkret og lettere å følge opp i etterkant. Kurset fanget hele 12 deltakere, men i ettertid har vi fått høre at det er flere som kunne ha tenkt seg å delta. De fleste som ikke kunne delta, men som kunne tenkt seg kurset argumenterer med at tidspunktet var feil ikke greit å treffe alle. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

11 ~7~ Retorikk & Kunsten å overbevise Den 2. oktober ble høstens arrangement gjennomført et kurs med tittelen Retorikk & Kunsten å overbevise på Thon hotell. Kurset ble fylt med hele 15 deltakere, selv om det med fordel kunne vært noen flere. Dette var et veldig godt arrangement. Fra innledningen har vi: Hva er retorikk? Kunsten å overbevise? Når vi avdekker de gamle kunnskapene fra retorikkens mestere, må vi spørre oss: "hva gjør mottakeren med meldingen?" Når du mottar et gitt budskap, vil du farge denne meldingen med mange ulike aspekter av hva som har funnet sted i situasjonen. Hva tenker han eller hun om den personen som gir meldingen? Hva vet han eller hun om temaet fra før? Hva er det vanlige holdningen i kulturen den enkelte lever i? Vår kunnskap og erfaring vil avgjøre hvordan vi mottar og farger enhver kommunikasjon. Hva behøver vi å kontrollere, da, for ikke å komme i veien for innholdet vårt? En overbevisende kommunikatoren mestrer argumentasjonsteknikk og møter mottakeren på deres hjemmebane og snakker til deres virkelighetsoppfatning. Petroleumsvirksomheten i Nord-områdene. Hvordan ivareta Klima og miljøaspektene? I tillegg til de to medlemskursene ble det arrangert et seminar i samarbeid med faggruppen Tekna Olje og gass den 12.juni på Thon hotell. Dette var et åpent samfunnspolitisk medlemsmøte der ulike innlegg dannet grunnlaget for meningsutveksling og debatt, med eksterne foredragsholdere. Tekna Olje og gass har også involvert andre Tekna faglige grupperinger i dette, og Tekna Klima som relativ ny faggruppe bidro også i dette første samarbeidsmøtet med Tekna Olje og gass. Møtet ble gjennomført også i samarbeid med Tekna Fagråd NordNorge og Tekna Havbruk og Tekna NJKF. Lokale Tekna medlemmer ble spesielt oppfordret til å delta, men møtet var åpent også for alle Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

12 ~8~ interessenter i regionen som er opptatt av disse tema. Til sammen møtte 12 personer av 19 påmeldte. Vi synes dette er beklagelig at ikke flere møtte, når det legges ned så mye frivillig arbeid og med så gode forelesere som møtte. Over og til høyre ses et par av foilene fra ODs presentasjon som bl.a. viser aktiviteten i nordområdene, planlagt og utlysning av nye blokker. Dette var igjen balansert med klimamessige betraktninger og følgene med bevegelse av iskantsonen (se figuren til venstre). Geologisk ekskursjon Avdelingen ønsket å gjenta suksessen 2012 med en geologisk ekskursjon for hele familien. Denne ble så gjennomført den 7. september med busstur i området rundt Harstad og med erfarne geologer fra Statoil. Det å studere dagens geologiske prosesser er nøkkelen til å forstå de prosesser og krefter som har dannet det landskap vi ser i dag. I Harstadområdet finnes mye spennende geologi. De eldste bergartene i ekskursjonsområdet tilhører det som kalles det prekambriske grunnfjellet (urtiden) som har en alder på milliarder år. Denne gangen var det stykker med smått og stort som deltok, og koste seg denne flotte høstdagen. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

13 ~ 9 ~ 4. Møter og representasjon Avdelingen har også siste år prøvd å holde fast ved 1.mandag i måneden som fast møtedag og da primært som lunsj-møter. Møtene har i 2014 vært hos Tor på Kunnskapsparken Nord as. Styremøter og saker Styret har gjennomført 7 styremøter i dette styreåret, flere har vi også i år måttet utsette eller avlyse pga problemer med å finne tid for alle. Vi har som nevnt stort sett hatt faste møter den første mandag i hver måned fra klokken hos Kunnskapsparken Nord AS, men har funnet at kanskje er det like greit med tirsdagene også, da flere av selskapene medlemmene er ansatt i ofte gjennomfører interne møter på mandagene. På disse møtene har det vært tatt opp vanlige styresaker og i all hovedsak har vi arbeidet med å følge opp de planlagte aktivitetene i aktivitetsplanen. Avdelingsledermøte og HS vårrunde på MS Richard With og MS Polarlys 4.-6.april Tekna Hovedstyres vårmøte og Regionsamling 2014 for grunnorganisasjonen i Nord- Norge ble gjennomført fredag 4.april lørdag 5.april Dette er det årlige (1/2-årlige) Hovedstyrets møte med Teknatillitsvalgte på arbeidsplasser, studentkontakter og styremedlemmer i lokalavdelinger i Nord-Norge. Stedet denne gang var på hurtigruteskipene MS Richard With fra Tromsø til Hammerfest og MS Polarlys fra Hammerfest tilbake til Tormsø. Ombord var det i tillegg til Hovedstyrets vårrunde med grunnorgansisasjonen i Tekna, fagseminar/workshop om Mineraler,verdier og kompetanse. Et seminar i Fagråd Nord-Norges regi, Fagrådsmøte og introduksjonskurs for nye tillitsvalgte i Tekna. Blant sakene fra Hovedstyrets runde, var fortsatt det langsiktige mål om "Ett Tekna" med hovedvekt på den nye strategien og verdier. Og fortsatt diskuteres avdelingenes forhold til hovedstyret. I Hammerfest ble det omvisning på STATOILs anlegg på Melkøya før vi gikk om bord på MS Polarlys. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014 Fra avdelingen deltok Tor Hovde.

14 ~ 10 ~ Fagrådsmøte 5.april Vårens Fagrådsmøte ble gjennomført i forbindelse med Hovedstyrets vårrunde om bord på Hurtigruta MS Polarlys, noe som er en økonomisk optimal utnyttelse av både HS-møtet og Fagrådsmøte. Tor Hovde leder Fagrådet i Nord-Norge. Dagen før om bord på MS Richard With, gjennomførte Fagrådet fagseminar/workshop om Mineraler,verdier og kompetanse. Dette ble godt mottatt og var første steg mot en større åpen konferanse med samme tema. Også Fagrådet har vært opptatt av å tilpasse egen strategi til Tekna strategien. Dette ble derfor viet relativt mye oppmerksomhet. Av andre saker som ble diskutert i Fagrådsmøte var bl.a. budsjett og eventuell søknad til Samfunnsmidler og /eller Fagutvalget. Fagrådet har dessuten hatt et par skype-møter for å koordinere bl.a. seminaret om Mineralnæringen i Nord. Avdelingssamling 23. mai 2014 Vårsamling for avdelingene ble arrangert fredag 23. mai på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Hovedfokus på vårsamlingen var erfaringsutveksling og idémyldring med andre avdelings-tillitsvalgte om lokal avdelingsaktivitet og Tekna 2020 (spesielt realfag og teknologi samt internasjonalisering). Det var organisert i gruppebord med ca. seks deltakere per bord, slik at det var enkelt å dele erfaringer. Alle deltakerne ble på forhånd bedt om å holde en fem minutters muntlig presentasjon på sitt bord (ikke i plenum) om hva avdelingsstyret jobber med, hva som fungerer, og hva styret oppfatter som suksesskriterier. Det ble kun Tor Hovde som stilte fra avdelingen etter at Odd Ragnar måtte meldte sykdomsforfall. Teknakonferansen 16. oktober 2014 Teknakonferansen ble i år viet temaet Verdens beste offentlig sektor. Årets Teknakonferanse handlet om innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon i offentlig sektor dreier seg om å tilby bedre, flere og billigere offentlige tjenester for brukerne. Konferansen ønsket primært å få fram erfaringer med og konkrete eksempler fra arbeide med innovasjon i offentlig sektor, hva som har vært praktiske hindringer, utfordringer og motstand, hva har vært de ansattes rolle, og forsøk på å få fram hvordan eierne best kan legge føringer eller legge til rette for innovasjon i offentlig sektor - og hva de ikke bør Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

15 ~ 11 ~ gjøre. Teknakonferansen ble også i år gjennomført i Ingeniørenes hus hvor leder stilte som avdelingens representant. Regionssamling med Hovedstyrets høstmøte i Nord-Norge 17. oktober Det pågår for tiden mange spennende og viktige prosesser i foreningen for tiden. Èn av de er Tekna-2020-utvalgets delrapport om bl.a. avdelingsstrukturen. Bjørn Olav Bakka fra Hovedstyret og Håvard Angen Rye, direktør for IKT og digitale tjenester i Tekna, la fram og diskuterte disse sakene med de oppmøtte representantene. Blant annet presenterte Bjørn Olav Bakka hovedstyrets arbeid med å følge opp rapportene fra likestillingsutvalget og Tekna utvalget, som ble nedsatt etter forrige representantskapsmøte (Rmøtet 2013). En oppfølger av dette møtet ville skje på Avdelingsledermøtet uken etter. Tor Hovde, Tina Sætrum og Odd Ragnar Lorentsen deltok på samlingen som denne gang var arrangert på Tromsøs nyeste hotell, The Edge, fredag 17.oktober. Fagrådsmøte 18.oktober (i forlengelsen av HS Høstrunde) Det ble gjennomført et ordinært styremøte i Fagråd Nord-Norge i etterkant av HS høstrunde. Tor som leder av Fagrådet deltok. Fagrådet arbeider fortsatt med sakene, 2020-strategien og workshop en/konferansen om Mineralnæringa i Nord. I tillegg ble rådet endelig enige om en liten kasse for aktiviteter og reiseutjevning for de ulike avdelingene. I vedtaket heter det: Tekna Tromsø oppretter egen konto for Fagrådet. DK får disposisjonsrett. DK utarbeider statutter for forvaltning av kontoen (ved nedleggelse av Fagrådet skal midlene tilbakeføres avdelingene iht fordelingsnøkkelen). Avdelingsledermøtet oktober 2014 Teknas avdelingsledermøte ble gjennomført som planlagt torsdag 23.oktober - fredag 22.oktober. Møtet ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum, rett ved flytogterminalen. Tor Hovde og Odd Ragnar Lorentsen deltok fra avdelingen. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

16 ~ 12 ~ Møtet hadde hovedfokus på Tekna-2020-utvalgets delrapport som ble ferdigstilt i høst, der hovedbudskapet er hvorvidt avdelingene skal knyttes nærmere Hovedstyret. Høstens møte var en oppfølging av Hovedstyrets høstrunde. Ett av forslagene går bl.a. ut på at dagens Avdelingskomité (de som bl.a. arrangerer Avdelings- (leder) møtene) skal gjøres om til et av Hovedstyrets utvalg, og da Avdelingsutvalg. Dette vil medføre en tettere kobling mellom avdelingene og Hovedstyret, men vil samtidig kunne gå på bekostning av avdelingenes tradisjonelle autonomitet. Mange avdelinger er skeptiske til dette og særlig de største. Grunntanken i dette er igjen ett Tekna hvor alle fraksjonene i hele grunnorganisasjonen stiller på lik linje under Hovedstyret. Felles forankring i hele organisasjonen er noe av poenget og skal bygge på den samme strategien og den videre aktiviteten skal bygge opp under dette slik at felles mål kan oppnås inne Sluttord Tekna hadde ved årsskiftet passert medlemmer. Også lokalt har vi det siste året hatt en pen økning i medlemsmassen. Avdelinga hadde 26.februar 2015, 322 medlemmer og av disse 13 seniorer/pensjonister. Potensialet utgjør imidlertid en vesentlig større vekst enn dette og spesielt i tiden framover, da det fortsatt forventes innrykk av flere medlemsberettigede til byen. Hans Haldorsen har siste året sittet som nestleder i Teknas Lønns- og Interessegruppe for hele Statoil. Ole-Kristian sitter nå som leder av Teknas Lønns- og Interessegruppe i Statoil Harstad i tillegg til avdelingsstyrevervet. Tor Hovde har de seks siste årene sittet i styret for Tekna Egen bedrift (tidligere Tekna Selvstendig næringsdrivende). Etter at han ble valgt som leder av Fagrådet i Nord-Norge er han også Nord-Norges representant i faglig Årsmøte i februar og er fra Faglig Årsmøte valgt inn som representant til R-møtet 2015 fra faggruppene. Styret vil avslutningsvis få takke alle som har bidratt til å holde aktiviteten oppe i avdelingen. Vi er imidlertid fortsatt ikke fornøyd med medlemmenes deltakelse på de ulike arrangementene vi setter opp. Alt for mange blir utsatt og delvis avlyst, men håper på bedre respons i tiden framover. Og oppfordrer medlemmene til å støtte opp om de arrangementer som settes opp. For styret Tor Hovde Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2014

17

18

19 Prioriterte oppgaver og budsjett for Tekna Harstad Avdeling 2015

20 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna HARSTAD avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Troms og Vesterålen. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan , Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag og satser på å opprettholde aktiviteten på samme nivå som i fjor. 1 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Tekna HARSTAD avdeling vil bestrebe seg på å gjennomføre flest mulig målretta kurs for medlemmene i avdelingen. Dette må være så relevante kurs som mulig for det enkelte medlem, samtidig som slike samlinger også vil bidra til å bedre nettverket mellom medlemmene et nettverk som også vil kunne utnyttes i det enkelte arbeidsforhold. 1.1 Vi vil gjennomføre minimum ett faglig kurs i vårsemesteret 1.2 Vi vil gjennomføre minimum ett faglig kurs i høstsemesteret 2 Partner i arbeidslivet Tekna HARSTAD avdeling vil også i kommende periode utvikle et ennå tettere forhold til de største bedriftsgruppene i avdelingen, og at vi gjennom dette også kan vinkle enkelte av kursene til å dekke opplysninger om pensjon og lovverk etc. Samtidig vil vi også bidra til å påvirke utdanningen i regionen til å utdanne til den kompetansen næringslivet har behov for, slik at bl.a. tilfanget av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv blir bedret. Spesielt interessant er det nå i den pågående omstruktureringen av universitetsstrukturen i regionene. 2.1 Vi vil være en pådriver i utviklingen av universitets- og høgskolestrukturen i regionen 3 I et internasjonalt arbeidsliv Tekna HARSTAD avdeling vil også søke å bli et hjem for våre utenlandske medlemsberettige arbeidstakere. Det er de siste årene et stadig økende antall utenlandske arbeidstakere i regionen og spesielt i de store oljeselskapene. Bare i STATOIL Harstad er det mellom tjue og tretti ulike nasjonaliteter pr i dag. 3.1 Vi vil oppfordre medlemmene til å invitere også sine utenlandske kolleger til våre arrangementer 4 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Tekna HARSTAD avdeling vil gjennom sitt engasjement i First Lego League (FLL), samt utdeling av Mattesekker til barnehager, sette fokus på realfag og teknologi. FLL er samarbeidsprosjekt mellom Tekna og Kunnskapsparken Nord som står som teknisk arrangør av dette, hvor vi også stiller med bl.a. økonomisk støtte og dommere, vakter samt annen nødvendig assistanse Vi vil fortsatt støtte opp om FLL-turneringen 4.2 Og vi vil fortsatt dele ut et par Mattesekker til barnehager

21 5 Bidra til å løse samfunnets utfordringer Tekna HARSTAD avdeling vil i de tilfelle det er mulig, bidra i ulike fora med faglige innspill og reflekterte innlegg i eksempelvis aviser og debatter. Spesielt interessant er dette nå i forbindelse med etablering av ny universitetsstruktur i regionen. 5.1 Vi vil tilstrebe å bidra i den offentlige debatten gjennom bl.a. avisinnlegg etc. 6 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Møte medlemmene der de er Tekna HARSTAD avdeling har sin konsentrasjon av medlemmer i Harstad by, men omfatter også omlandet og ikke minst Vesterålen som i denne sammenhengen i praksis er en egen region. Vi anser det derfor ekstra viktig å møte også disse medlemmene på hjemmebane. Som et tiltak her vil vi arbeide for å gjennomføre 6.1 En familieekskursjon for medlemmene i regionene til bl.a. Andøya rakettbase, der medlemmer fra Vesterålen blir kontaktpersoner og arrangør for avdelingen 6.2 En ekskursjon for medlemmene med familier Muligens en byvandring eller lignende 6.3 En sosial sammenkomst for medlemmene med familier Tydelig, samlet og åpen Tekna HARSTAD avdeling vil også posisjonere seg gjennom aktiv deltakelse i regionale aktiviteter som Fagråd Nord-Norge, samt andre sentrale møteplasser 6.4 Vi skal være sentrale og aktiv i faglige aktiviteter i Fagråd Nord-Norge 3

22 Arbeidsmål Tiltak Resultat Kostnad Tidsfrist 1 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 1.1 Medlemskurs >12 deltakere Gratis 23.feb Effektivitet og tidsstyring 1.2 Medlemskurs >12 deltakere Gratis 2 Partner i arbeidslivet 2.1 Styrke Bidra i debatten og være en realfagsutdanningen i pådriver i utviklingen av regionen universitets- og høgskolestrukturen i regionen. 3 I et internasjonalt arbeidsliv 4 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 4.1 Styrke realfagenes Støtte til First LEGO League stilling i skolen Deltagelse med dommere 4.2 Styrke interessen for realfag i barnehagene Dele ut 2 mattesekker i utvalgte barnehager Bedre tilfanget av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Fange interessen hos barn for realfag 5 Bidra til å løse samfunnets utfordringer 6 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen 6.1 Medlemsekskursjon Andøya Ekskursjon for medlemmer til rakettstasjon 6.2 Medlemsekskursjon 6.3 Styrke miljøet i foreningen og forsterke medlemmenes tilhørighet ,- (samf.midl.) 5.000,- (samf.midl.) >10 deltakere ,- (gratis medl) Historisk Byvandring >25 deltakere 8.000,- (gratis medl) Arrangere en sosial Min 10% tilstede ,- sammenkomst for av våre (egenand.?) medlemmene (m/servering) medlemmer i løpet av høsten Vår nov -15 Tidlig høst Vår 15 April (uke 17)-22.apr Vår/tidlig høst Arrangeres enten vår eller tidlig høst 6.4 Aktiv også i regionale aktiviteter Aktiv deltakelse i Regionalt Fagråd Påvirke regionale beslutninger og tilbud til medlemmene 6.000,- (etter fordeling av fellesutgifter) Hele året (ca 2 fysiske møter) 4

23 Budsjett for 2015 Budsjettet for 2015 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. INNTEKTER Regnskap 2014 Budsjett 2015 Avdelingskontingent 38334, ,00 Renter 4173, ,00 Egenandel arrangementer 0 0 Tilskudd (First Lego Leaque + mattesekker) - Samfunnsmidler 5000, ,00 Sum inntekter 47507, ,00 KOSTNADER Regnskap 2014 Budsjett 2015 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 0 0 Partner i arbeidslivet 0 0 I et internasjonalt arbeidsliv 0 0 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Newton Camp (NC) blir ikkr gjennomført i år First Lego League (FLL) Mattesekker 30000, , , ,00 Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er, Besøk/ekskursjon til Andøya romfartsenter Byvandring Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene Deltakelse i Regionalt Fagråd 10000, , , ,00 Være tydelig, samlet og åpen 0 0 Drift av avdelingen, inkludert styremøter 4715, ,00 Diverse kostnader, 1000, ,00 Disponibelt (overskudd/underskudd) 2567, ,00 Sum kostnader 47507, ,00 5

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015. 20.02.2015, Mo i Rana

Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015. 20.02.2015, Mo i Rana Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015 20.02.2015, Mo i Rana 1 Dagsorden Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer, protokollfører og vitner Sak

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl. 18.00 RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 8 INNHOLD 1. Styrets forslag til dagsorden 2. Styrets forslag til forretningsorden

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-11-03 Arne Jensen

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-11-03 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-11-03 Arne Jensen Sak 2013-61 Kommende NR-arrangementer - møteplan Første samling for det nye topplederseminaret går av stabelen 20. og 21. november. De neste

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Vinsmaking Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2011 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2011 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2011 et år med litt lavere aktivitet enn årene før Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 DuVerden AS (vitensenter og sjøfartsmuseum), Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år 2014 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2014 SAMARBEID OG ORGANISASJONSUTVIKLING I fjor var jeg innom uttrykket Tekna 2020 i årsberetningen. Som et ledd

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013

Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Innkalling til årsmøte for Young Retailers 2013 Alle medlemmer av Young Retailers inviteres herved til årsmøte tirsdag 23.april 2013 kl. 16.00 17.00, i OHF sine lokaler på Karl Johans gate 37 A. Dagsorden:

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET

ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET ÅRSMØTET 2014 - FORSLAG FRA STYRET VESTFOLDBOXER - KONTAKTOMRÅDE ELLER AVDELING? Bakgrunn for forslaget Det har i flere år vært diskutert hvorvidt Vestfoldboxer burde gå over fra å være kontaktområde til

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 02. Februar 2012. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 02. Februar 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer