om informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av data Bjørn Lytskjold / seksjonssjef Geoinformasjon / NVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av data Bjørn Lytskjold / seksjonssjef Geoinformasjon / NVE bel@nve.no"

Transkript

1 om informasjonssikkerhet og tilgjengeliggjøring av data Bjørn Lytskjold / seksjonssjef Geoinformasjon / NVE

2 Disposisjon Generelt om GIS & temadata fra NVE Tilgjengeliggjøring & distribusjon Temadata fra NVE Tilgjengelige data Skjermede data Sikkerhetsvurderinger Regelverk

3 Generelt om GIS & temadata fra NVE NVE: Faglig sterkt GIS-miljø (12 pers) samlet i egen seksjon Sentral del av NVEs IKT Geografi er koblingen til 99% av NVEs fagdata Flomsoner Isbreer Vann- og vindkraft Kraftledning & trafo Kart & flyfoto fra Kartverket Hydrologiske målestasjoner Sikringstiltak Konsesjoner Skred Nedbørfelt,innsjøer,elver

4 Tilgjengelige temadata: xgeo.no / senorge.no Døgndata for vann & snø

5 Tilgjengelige temadata: NVE Atlas Snille data om hydrologi & geografi

6 Tilgjengelige temadata: WMS & SOSI / Shape

7 Energisystem-data i NVE Atlas Kraftlinjedata (eier, NVE-id) Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett * revisjon av tilgang/innhold i des/2013 Sjøkabler Master og stolper (høyde) ikke komplett Transformatorstajoner (eier, navn, NVE-id) Dammer (navn, NVE-id) Kraftanlegg Vannkraftverk m/ tunnel & inntak Områdekonsesjonærer Vassdragskonsesjoner Vindkraft Vindkraftverk Vindparkområder utbygd/konsesjon Vindturbiner *) Høyspentlinjer i distribusjonsnettet Kraftlinje, trafo, dam er gitt nøytrale symbol spenningsnivå vil bli gitt des/2013

8 Energisystem-data i NVE Atlas

9 Energisystem-data i NVE Atlas

10 Energisystem-data i NVE Atlas Tilgjengelig fra des/2013: Sentralnett Regionalnett også spenningsnivå Sjøkabler

11 Tilgjengelige temadata: WMS & SOSI / Shape Tilgjengelig fra des/2013: Sentralnett Regionalnett Eier, navn, spenningsnivå, NVE-id Sjøkabler Transformatorstajoner (eier, navn, NVE-id) Distribusjonsnett: Til vurdering

12 Skjermede energisystem-data Kraftlinjedata Jordkabler Transformatorstajoner Info om klassifiserte trafostasjoner Teknisk info om anlegget Dammer Damklasse Teknisk info om anlegget Kraftanlegg (vann & vind) Teknisk info om anlegget

13 NVEs samfunnsansvar Forvalte landets mest kritiske infrastruktur Klassiske dilemma som dukker opp Åpenhet Beredskap Sikkerhet

14 Sikkerhetsvurderinger hos NVE Overordnet ansvar informasjonssikkerhet: Beredskapsseksjon/TBB Energisystemet GIS-seksjonen har løpende kontakt med TBB Håndtering av regelverk Vurdering av tjenstlig behov ved eksterne henvendelser Sikkerhetsvurdering av NVEs IKT-/GIS-tekniske oppbygging Bistand / info til NVEs GIS-personell Dammer & dambruddbølgeberegninger Damseksjonen/TBD har ansvar for tilsyn & fagdatabase GIS-seksjonen har løpende kontakt med TBD Dammer: TBD definerer hvilke egenskaper/datasett som skal tilgjengeligjøres/skjermes Dambruddbølgeberegninger: TBD definerer føringene for hva som skal tilgjengeliggjøres/skjermes i NVE Atlas og på NVE.no

15 Sikkerhetsvurderinger hos NVE Overordnet ansvar informasjonssikkerhet: Beredskapsseksjon/TBB NVEs IKT-system Interne rutiner mellom IKT-avsvarlig & TBB GIS-seksjonen følger rutiner/krav satt av IKT-seksjon

16 REGELVERK I regelverket NVE & energibransjen skal forholde seg til ligger det et spesielt ansvar på informasjonseier: Informasjonseier skal selv ta vurderingene av hva som er sensitivt og behandle informasjonen/data på riktig måte. Dette gjelder både beskyttelse, avskjerming og tilgangskontroll; sikre at informasjon ikke blir gjort kjent for uvedkommende og ha et godt system for hvordan en gir fra seg slik informasjon når noen ber om den etter tjenstlige behov.

17 REGELVERK Energiloven 9-3 Informasjonssikkerhet * vurdere sikkerheten ved all behandling av informasjon om kraftforsyningen. håndtering av informasjon som er sensitiv beskyttelse av sensitiv informasjon Beredskapsforskriften** (januar 2013) Taushetsplikt knyttet til sensitiv informasjon gjelder enhver, men det ligger et særskilt ansvar hos informasjonseier Sensitiv informasjon kan likevel gis ut etter en vurdering av tjenstlig behov * Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. ** Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen

18 Beredskapsforskriften Krav til skjerming av info/data er blitt lempet på i det nye regelverket: Presisering av hva som er sensitiv informasjon

19 Beredskapsforskriften

20 Beredskapsforskriften Sensitiv informasjon kan gis ut etter en vurdering av tjenstlig behov Krav om at virksomheten inngår de nødvendige avtalene om taushetsplikt og beskyttelse av informasjonen NVE: Regelen skal ikke gjøre det krøkkete for folk

21 Andre sensitive temadata fra NVE Farekartlegging Faresonekart Flom Kvikkleire Aktsomhetskart Snøskred Steinsprang Flom Styres av et helt annet regime : Dataeier definerer hva som skal tilgjengeliggjøres og hvordan.

22 Spørsmål eller kommentarer? Foto NGI, animasjon B.L. Bjørn Lytskjold Seksjon for geoinformasjon, NVE

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6

NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 NOU Norges offentlige utredninger 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst Beskyttelse av landets kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner Innstilling fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring

Jernbaneverket. TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT NR. 2014-20 Leverandørstyring 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 4 5 Andre forhold... 5 6 Om revisjonen... 5 6.1 Administrative data...

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

ALMINNELIGE BETINGELSER

ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER 1. INNLEDNING 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til DEL I (oppdragsbekreftelsens spesifikke

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret c Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2014/4 Deres ref.: 13/443 Dato: 25.03.2014 Høringssvar: Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret Bioteknologinemnda

Detaljer

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen Helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: Deres ref: Dato: 07.05.09 Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen I St.prp. nr. 1 (2007-2008) fikk Bioteknologinemnda

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

og hva forventer vi av deg?

og hva forventer vi av deg? Studieveiledning ved NTNU Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t Hva kan du forvente av oss og hva forventer vi av deg? Vi som jobber med veiledning

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen.

3 Definisjoner. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen. Forskrift om endring i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014

Detaljer

Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors

Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Godkjent ledermøte 29.5.08 Retningslinjer for ekstern varsling i Røde Kors Det er etablert en HOTLINE for effektiv og enkel varsling av forhold som er uetisk,

Detaljer