Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen"

Transkript

1 Årsmøte i Lærdal Golfklubb onsdag 8.februar 2012 Klingenberg Fjordhotell, Årdalstangen Kl Etter sakene vert det mat og quiz Dagsorden og sakliste Sak 1 Stemmerett oppteljing (Lov for Lærdal Golfklubb ) For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov 2-9. Sak 2 Godkjenning av rett innkalling og sakliste Annonse i Sogn Avis 14. januar Melding på heimesida 22. januar. Saksliste og dokument på heimesida 1. februar. Sak 3 Val av dirigent, referent og 2 representantar til å underteikna protokollen Sak 4 Handsame laget si årsmelding. Årsmeldinga for 2011 er lagt ut som PDF på heimesida. Sak 5 Handsame laget sitt rekneskap Årsrekneskap 2011 er lagt ut som PDF på heimesida. Det er fem filer Revisormelding Rekneskap Resultat (Økonomiservice) 2011 Balanse (Økonomiservice) 2011 Oversikt viktige poster (Einar Asperheim) Samanlikning Budsjett 2011 og Rekneskap 2011 (Styret). Sak 6 Innkomne saker Arealplan for Ljøsne og Tønjum Orienteringssak Kort avsluttande orientering ved Per Åke Evjestad. Brosjyre og scorekort (2011-forslag) Orienteringssak Styret hadde ikkje kapasitet til ny brosjyre og scorekort i 2011.

2 Nytt Klubbhandicap Orienteringssak Nytt Klubbhandicap - EGA Handicap System Klubb-hcp tildelte slag er Differanse (36 spiller med hcp 36.0): Herre gul, hcp 36.0, har 33 tildelte og Herre rød, 31. Dame gul, hcp 36.0, har 35 tildelte og Dame rød, 31. Høyeste Klubb-hcp blir Herre gul, 51 tildelte og Herre rød, 49. Dame gul, 53 tildelte og Dame rød, 49. Oppnås 37 poeng går Klubb-hcp ett slag ned. Heimesidene LeGk.no Orienteringssak Bjarne Fredheim har varsla han ikkje vil ha tid til å drive heimesida. Styret har kontakte Georg Næumann på Årdalstangen som vil ta over oppgaven mot vederlag kr 400/time. Heimesidene vert dreve som tidligare i 2012, men i 2013 vert dei flytta til GolfBox. Georg Næumann vil halde fram og organisere. Gassgrill Avstemmingssak Styret har ikkje klart å ta ei avgjerd om det skal kjøpast inn gassgrill for kr 6000 og overlet saka til Årsmøtet. Sak 7 Terminlista 2012 Forslag til Terminliste er lagt ut som PDF på heimesida. Avstemmingssak Dato Klubbmeisterskap Ole Kristian Øren: Søndag 26.august og 16.september er det knøtteturneringar i fotball. Desse datoane bør ein styre unna når ein sett opp terminlista. Tenkjer då spesielt på klubbmesterskapet som ofte har kollidert med knøtteturnering. Forslag: KM arrangeres lø-sø aug eller lø-sø 1-2. sept. Orienteringssak Uttak større turneringar For 2011 fekk Styret i oppgåve å samle ein komité for å arrangere uttak til turneringar med representasjon som E16 Ryder Cup, Lag- NM, Fylkesmeisterskap. Dette skjedde ikkje, uttak var som tidlegare. Skal sak tas opp på nytt? Orienteringssak NordVest Tour Samle deltaking ved klubbturar? Bytte på å vere sjåfør?

3 Sak 8 Kontingent 2012 Sjå under for innkomne saker som må vurderast før avstening om kontingent Styret sitt framlegg for 2012 (2011): Auke vert sett omlag etter konsumprisindeks. Fritt Spel Medlem Senior kr (2250) betalast frå og med år ein fyller 20 Fritt Spel Medlem Junior kr. 900 (880) Fritt Spel Medlem Knøttegolfar kr. 330 (330) Fjernmedlem Senior kr. 725 (700) Fjernmedlem Junior kr. 350 (330) Støttemedlem med Norsk Golf kr. 440 (440, pris Norsk Golf er 140) Støttemedlem utan Norsk Golf kr. 300 uendra Familiemedlemskap er -100 og gir ikkje ekstra Norsk Golf. Til orientering: NGF kontingent i 2012 (2011) er kr. 200 (175) per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. Berekninga gjørast per 31. juli kvart år. Klubbene betaler 1. mai 70% av kontingent basert på tall per Endelig betalingsforfall 15. september. Med 500 vaksne medlemmar vert det kr (87500). Obligatorisk abonnement på Norsk Golf (Medieavgift) kostar kr. 140 (140) for hele året 2012 og 2013 (8 nr.). Med 500 abonnement vert det kr Avstemmingssak Styret fritt spel kontingent Per Åke Evjestad: Forslag til kontingent (tenkte på dette i fjor med gløymte det): Få med styre fritt spel medlemskapet i lag med dei andre medlemskapa som skal vedtakast på årsmøte. Sjølv om dette er 0 eller kva det er/blir so er det greitt at årsmøtet har vedteke det. Kommentar frå Styret: Styret ønsker ikkje å legge fram dette kvart år. Avstemmingssak Lågare fritt spel medlemskap 0-19 år Per Åke Evjestad: Ha ein lågare fritt spel medlemskap for junior 0-19 år: feks 400,-. Då er det i allefall ikkje nokon økomomisk barriere å begynne med golf. I tillegg kan juniorane låne køller frå golfklubben. Dette er også eit viktig salgsargument mot sponsorar og kommune. Juniorane får jo LAM midlar og kommunen betalar ut kullturmidlar kvart år som er meint til denne gruppa. I tillegg søker me av og til midlar hjå NGF slik at denne gruppa finansierer seg sjølve. Kommentar frå Styret: Styret støttar ikkje dette så du må lage eiget framlegg. Merk at KNSF kategori alt finns og er på 330 (230 famile) opp til 12 år. Om klubben skal starte utlån golfsett igjen må initiativtakerane ta jobben med å organisere. Re Kulturmidlar, formål vert oppgitt ved søknad og bruk må være i henhald til søknad, som siste år har vore teeskilt. Avstemmingssak Medlemskontingent uendra Per Åke Evjestad: Eg meinar at me ikkje skal auka medlemskontingenten for Den er høg nok.

4 Sak 9 Handsame laget sitt budsjett Forslag til budsjett for 2012 vert lagt ut som PDF på heimesida når det er klart. Sak 10 Lovendring - Æresmedlemskap Årsmøtet vedtok at det skal etableres Æresmedlemskap og ga Styret i oppgåve å finne regler for ein slik ordning til neste Årsmøte. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i klubben etter å ha vært oppført på saklista, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Avstemmingssak Styret sitt forslag til statuttar for Æresmedlem i Lærdal Golfklubb går inn som 20: 20.1) Eit æresmedlemskap i Lærdal Golfklubb er ein høg heider som berre kan gjevast til medlemmer som gjennom ei årrekke har gjort ein stor ueigennyttig innsats til beste for laget. Det er årsmøtet som utnemner æresmedlemmer og det kan kun utnemnast eitt æresmedlem kvart år. 20.2) Einkvar medlem i klubben kan fremja forslag til æresmedlemskap overfor styret. Forslaget skal vere skriftleg og grunngjeve, og må vere styret ihende 14 dagar før årsmøte. Styret vurderar forslaget og fremjar kandidat til årsmøtet. 20.3) Eit æresmedlem er friteken for kontingent, men har rettigheit som fritt spelmedlem. NGF kontingent og abonnement i Norsk Golf vert betalt av klubben. I tillegg får æresmedlemmet tildelt diplom og eit portrett skal setjast opp på synleg plass i klubben sitt lokale. 20.4) Æresmedlemmer er sett på som gode føredøme. I tilfelle der eit æresmedlem viser ein opptreden som er uverdig for klubben, kan dette føre til at styret avsluttar medlemskapet. Slikt styrevedtak må godkjennast på neste årsmøte. Sak 11 Forslag Æresmedlem Avstemmingssak Einar Hagen vert Æresmedlem i Lærdal Golfklubb frå og med Under føresetnad at Idrettsforbundet godtek statuttane for Æresmedlemskap i Lærdal Golfklubb ønsker Styret å fremje følgande forslag:

5 Sak 12 Val Valnemnda sitt endelge framlegg til Styre 2012 vert lagt fram på Årsmøtet. Førebels framlegg vert endra. Leiar: Petter Lossius på val 2012 for 1 år Nestleiar Odd Inge Mo på val 2012 for 1 år Medlem: Einar Hagen vald 2011 for 2 år, ikkje på val Medlem: Ivar Otto Rikheim på val 2012 for 2 år Medlem: Stian Øy vald 2011 for 2 år, ikkje på val Varamedlem: Per Åke Evjestad vald 2011 for 2 år, ikkje på val Varamedlem: Anne Vigdis Indrelid på val 2012 for 2 år Revisor Attval av Einar Asperheim og Vidar Øygard Valnemnd: Terje Bakken Margit Eri Hagen Erling O. Aarethun Sak 12 Komitear Handicapkomite er obligatorisk. Styret foreslår Odd Inge Mo og Petter Lossius. Banekomité leiar er Ivar Otto Rikheim. Årdalrange leiar er Stian Øy. Rekrutteringsgruppa leiar er Per Åke Evjestad. Styret 2011 Petter Lossius, Odd Inge Mo, Einar Hagen, Ivar Otto Rikheim, Stian Øy

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Vedtekter for Bodø Seilforening

Vedtekter for Bodø Seilforening Vedtekter for Bodø Seilforening Disse vedtektene er vedtatt på årsmøte i Bodø Seilforening den 08.02.2011. Vedtektene er en revidering av Bodø Seilforenings tidligere vedtekter av 07.03.2000 (med endringer)

Detaljer

Bergen Pistolklubbs Lover

Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubbs Lover Bergen Pistolklubb, stiftet 10. februar, 1928 Lover med endringer vedtatt 21. februar 2002 1 Formål 2 Organisatorisk Tilknytting og Navn 3-1 Medlemmer 3-2 Æresmedlemmer 3-3 Medlemmens

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Vedtekter for UllensakerSvømmerne

Vedtekter for UllensakerSvømmerne Vedtekter for UllensakerSvømmerne Lov for UllensakerSvømmerne 1, stiftet 28. februar 1964, med senere endringer, senest av 27. februar 2014 godkjent av Akershus idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer