Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport Desember INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Samle alle fondsandeler dine ett sted Si God jul! med en gave som stadig er i utvikling! Årsmøte Christian Vennerød leder panelet 5 Nyheter: Velkommen til informasjonsmøte Kutt kostnader velg innskuddsbasert pensjon (IBP) 6 Nyheter: Familierabatt på tegningsprovisjon Får familien flere markedsrapporter? Hva er egentlig risiko? 7 Porteføljeforvalternes beretning 14 Portefølje SKAGEN Vekst 16 Portefølje SKAGEN Global 18 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 20 Portefølje rentefondene Samle alle fondsandelene dine på ett sted Det er dyrt å velge feil forvalter. Å flytte fondsmidlene dine til SKAGEN Fondene kan være en god investering. Flytting av andeler har skattemessige konsekvenser. Ved tap på andelene som flyttes får du redusert skatten din med 28 prosent av tapet. Tilsvarende må du betale 28 prosent skatt av en eventuell gevinst. Se side 4, flyttekupong side 23. Klikk her! Opptur som forventet Basert på flere fundamentalt gode kjøpsignaler "spådde" vi i rapporten for tredje kvartal at aksjemarkedet var i ferd med å bunne ut. Den positive utviklingen så langt i fjerde kvartal underbygger vår spådom. Side 7. Klikk her! Regner med rentefall I skrivende stund priser markedet inn et rentekutt fra Norges Bank neste år på 1 1,5 prosent. Vi tror ikke kuttet blir mer enn på ett prosentpoeng. Første kutt kan komme i januar. Side 11. Klikk her! 22 Fondsrangering Kristoffer Stensrud på Østenkonferanse i New York 23 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal adm. direktør Visste du at fond er et godt produkt for pensjonssparing både for deg og din arbeidsgiver? SKAGEN Fondene tilbyr Innskuddsbasert Pensjon (IBP). IBP innebærer at arbeidsgiver tegner fond for en viss prosentsats av lønnen din eller et fast bestemt beløp. Du eller din arbeidsgiver kan velge fondssammensetning blant våre tre aksje- og to rentefond. Det innskutte beløpet du "får" av arbeidsgiver er for deg skattefritt opptil ca kroner årlig, og gir skattefradrag for arbeidsgiveren din. Gjennom en innskuddsbasert pensjonsordning får du økt økonomisk trygghet som pensjonist, gjennom å få et tillegg til folketrygden. I stedet for å spare til alderdommen din med penger du allerede har betalt skatt av, kan du spare med "lønn" du ikke trenger å betale skatt av. Du kan selv velge eller påvirke risikoprofilen på sammensetningen av fond du ønsker å spare i, ut i fra hvor lang tid du har igjen til pensjonsalder tidspunktet da du kan begynne å ta ut pengene. Med mindre du har avtale om lavere pensjonsalder, er det den lovbestemte pensjonsalderen på 67 år som gjelder. Når du tar ut pengene som pensjonist, betaler du skatt av dem som vanlig arbeidsinntekt. Fra 11. desember får vi en ny funksjonalitet på internett, hvor du og din arbeidsgiver kan velge alders- og/eller profilbestemt rebalansering. Det betyr blant annet at du i dag kan velge at ved en gitt alder blir porteføljen din automatisk, helt eller delvis, flyttet over til rentefond. Typisk vil du som ung ha en høy aksjeandel, for med det dra nytte av den langsiktige meravkastningen aksjemarkedet gir. Med mange år igjen til pensjonsalder, trenger du ikke å bekymre seg så mye for effekten av kortsiktige kursendringer. Har du kort tid igjen til pensjonsalder, er det fornuftig å ha en stor andel i rentefond, som svinger lite i verdi. Bytter du arbeidsgiver "mister" du ikke noe av den oppsparte pensjonen. Pengene står i ditt navn, og du får all avkastningen på fondsandelene dine. Dette i motsetning til hva som er tilfelle hvis du har en fripolise i en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor avkastningen "drukner" i administrasjonsutgifter. For arbeidsgiveren din vil en pensjonsordning gjøre bedriften mer attraktiv. Ordningen er enkel å forstå, og du kan til enhver tid følge med på hva som står på pensjonskontoen din. Arbeidsgiver får synliggjort det gode han har gitt sine ansatte. Med en innskuddsbasert ordning vet også arbeidsgiver hvor mye han hvert år bruker på pensjon, i motsetning til en ytelsesbasert ordning hvor arbeidsgiver har pådratt seg en mer usikker fremtidig forpliktelse. I dette nummeret av markedsrapporten fokuserer vi en del på flytting av fond. Vi vet at mange av våre kunder har fond hos to eller flere forvaltere. Hvis du har tro på oss som forvalter, kan du ved å bruke flytteskjemaet som ligger vedlagt i rapporten (s.23) enkelt samle dine fondsplasseringer i SKAGEN Fondene. Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 Tilbake til førstesiden 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -16,60 % -12,45 % -11,02 % -2,20 % 9,02 % 5,61 % 14,73 % Oslo Børs hovedindeks -24,60 % -20,66 % -21,30 % -12,35 % -3,07 % -7,69 % 4,15 % SKAGEN Global -18,52 % -13,10 % -11,54 % -5,05 % 12,76 % 17,62 % 16,60 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -31,11 % -30,55 % -25,06 % -16,08 % -6,51 % -1,22 % -3,38 % SKAGEN Avkastning 5,74 % 5,33 % 6,41 % 6,15 % 5,78 % 5,30 % 7,44 % BRIX obligasjonsindeks 6,17 % 6,53 % 7,30 % 6,11 % 5,92 % 5,41 % 7,42 % SKAGEN Høyrente 6,10 % 6,83 % 7,11 % 6,77 % 6,76 % 6,82 % Statssertifikatindeks 0,5 5,79 % 6,53 % 6,96 % 6,64 % 6,55 % 6,61 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 8,21 % 10,28 % 10,15 % 12,09 % 13,31 % SKAGEN Global 17,45 % 13,52 % 11,04 % 19,27 % 18,85 % SKAGEN Avkastning -1,21 % -0,90 % 0,04 % -0,14 % -0,11 % SKAGEN Høyrente 0,30 % 0,15 % 0,13 % 0,21 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 23,74 23,99 23,60 21,98 22,48 Oslo Børs hovedindeks 26,30 24,50 22,66 21,66 26,34 SKAGEN Global 23,24 27,40 25,70 24,90 27,30 Morgan Stanley verdensindeks 21,65 20,42 18,87 18,59 19,65 SKAGEN Avkastning 2,35 2,59 2,22 2,14 1,99 BRIX obligasjonsindeks 2,13 2,06 1,96 2,39 2,40 SKAGEN Høyrente 0,33 0,27 0,32 0,32 Statssertifikatindeks 0,5 0,53 0,44 0,43 0,51 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 5,44 6,13 8,72 9,09 11,48 SKAGEN Global 9,61 13,07 13,09 12,79 SKAGEN Avkastning 1,14 1,15 1,10 1,42 1,50 SKAGEN Høyrente 0,24 0,21 0,19 0,27 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -0,77-0,73-0,38 0,14-0,03 Oslo Børs hovedindeks -0,99-1,07-0,72-0,27-0,46 SKAGEN Global -0,85-0,70-0,47 0,26 0,41 Morgan Stanley verdensindeks -1,77-1,63-1,27-0,73-0,43 SKAGEN Avkastning -0,57-0,22-0,28-0,43-0,47 BRIX obligasjonsindeks -0,05 0,16-0,30-0,27-0,34 SKAGEN Høyrente 0,58 0,50 0,13 0,22 Statssertifikatindeks 0,5-0,26-0,08-0,23-0,21 Information Ratio per SKAGEN Vekst 1,43 1,69 1,18 1,26 1,14 SKAGEN Global 1,75 0,99 0,82 1,51 SKAGEN Avkastning -1,10-0,80-0,04-0,18-0,08 SKAGEN Høyrente 1,38 0,81 0,74 0,76 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Velg en forvalter du tror på: Samle alle fondsandelene dine på ett sted. Tilbake til førstesiden 4 Har du plassert deler av sparepengene dine mer eller mindre tilfeldig? Tenkte du mer på å spare skatt enn hva du kom til å få i avkastning da du kjøpte? Eller var det andre som valgte for deg? Da har du sikkert opplevd at det er dyrt å velge feil forvalter. Å flytte fondsmidlene til SKAGEN Fondene er en ganske enkel sak. Det gjenstår bare å bruke kupongen på side 7. Det er forskjell på fond Du kjenner oss - så du vet at det er forskjell på fond. Kort oppsummert: SKAGEN Fondene har siden oppstarten i 1993 gitt sine langsiktige andels-eiere god avkastning til en relativt sett lav risiko. Vi velger aksjer på øverste hylle rundt om i verden. Vi finner undervurderte selskaper av høy kvalitet. Vi er uavhengige, og har som overordnet mål å gi våre kunder høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Flere og flere viser å sette pris på vår filosofi og resultater. Nesten 10 prosent av alle norske aksjefondskroner er nå plassert i SKAGEN Fondene. At aksjefondene SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, samt rentefondet SKAGEN Høyrente alle får topp score av det uavhengige amerikanske analyseselskapet Morningstar hjelper også på tilliten. I Dine Penger nr 2/2002 ble SKAGEN Fondene kåret til Norges beste forvalter i sin kategori. Halv pris på tegning Tegningsprovisjonen ved flytting av andeler til aksjefondene våre er for beløp opp til kroner bare 0,5 prosent, mot normalt en prosent. Har du spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med Kundeservice på telefon eller send oss en e-post på Si God jul! med en gave som stadig er i utvikling! Hvorfor stresse av gårde fra butikk til butikk for å prøve å finne noe til den som har "alt"? Eller kjøpe nok en "plastting" til lekehaugen til småen? Hvorfor ikke heller kjøpe en gave som stadig er i utvikling? Et gavebrev på fondsandeler er en gave til glede for både liten og stor. Og som over tid kan gi muligheter for god avkastning. Flere av våre gavebrevkunder sier at de synes barna i dag får så mange leker og ting. De ønsker heller å gi noe som varer. For mange barn er likevel det å få en pakke som er spennende. Ofte er løsningen derfor at man heller kjøper en mindre ting - i tillegg til et gavebrev på fondsandeler. Kjøp julegaver fra godstolen Nå kan du stresse ned og kjøpe julegavene i ro og mak hjemme i godstolen. Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle ut blanketten for gavebrev som du finner på side 7. Vil du at dine venner og bekjente skal være like smart som deg, ta kopi av kupongen eller fyll ut og ta utskrift av kupongen på våre internettsider, De ferdig utfylte kupongene kan du sende til oss per post eller på faks, , så ordner vi resten. Du bestemmer hvor og hvem vi skal sende gavebrevet til. Årsmøte Christian Vennerød leder panelet 19. februar 2003 avholder SKAGEN Fondene årsmøte. Vi ønsker at flest mulig av våre kunder skal få anledning til å delta på dette. Derfor blir årsmøtet i Stavanger overført via videokonferanse til lokaler i alle byene hvor vi har kontorer, Oslo, Bergen, Ålesund, og Trondheim. Se tabell for sted og tid. En del av møtet blir i form av en paneldebatt ledet av Christian Vennerød, gründer og tidligere medeier av Dine Penger. Mer informasjon følger i årsrapporten. Påmeldingsfrist 12. februar. Årsmøtet kan også følges direkte på internett. Årsmøte 19. februar Sted Lokaler Starter Stavanger Radisson SAS Atlantic Hotel (Atlantic Hall) Kl Oslo Radisson SAS Scandinavia Hotel (Holberg) Kl Trondheim Radisson SAS Royal Garden Hotel Kl Ålesund Radisson SAS Hotel Kl Bergen Radisson SAS Hotel Norge Kl NB! Merk at starttidspunktet er forskjellig. Vi ber dere møte i god tid for registrering før møtet starter.

5 Velkommen til informasjonsmøte! Tilbake til førstesiden 5 I januar er vi klar med en ny runde informasjonsmøter. Da tar vi en oppsummering av utviklingen i 2002, verdipapirmarkedene generelt og SKAGEN-fondene spesielt, samt forteller hvilke forventninger vi har til børsåret Vi er å treffe en rekke steder i landet. Se tabell. Alle møter er fra klokken Påmelding på eller til Kundeservice telefon Informasjonsmøter Arrangeres av SKAGEN Fondene, Stavanger Dato Sola Sola Kulturhus 15. januar Sandnes Sandnes Kulturhus 21. januar* Strand Jørpeland Brug 21. januar Haugesund Rica Maritim Hotel (Lille Maritim) 22. januar Ålgård Ålgård Hotell 22. januar Bryne Jæren Hotel 22. januar Karmøy Hendersons Airport Hotel 23. januar Egersund Egersund Hotell 4. februar Flekkefjord Maritim Hotel 4. februar Lyngdal Rossfjord Strandhotell 11. februar Kristiansand Radisson SAS Caledonien Hotel (Kongsgård) 12. februar Arrangeres av SKAGEN Fondene, Oslo Dato Gjøvik Quality Hotel Grand 28. januar Kongsberg Quality Hotel Grand 30. januar Rygge By The Way Rygge 4. februar Drammen Rica Park Hotel 5. februar Hønefoss Grand Hotel 6. februar Asker Holmen Fjordhotell 10. februar Tønsberg Quality Hotel Tønsberg 11. februar Arrangeres av SKAGEN Fondene, Trondheim Dato Ørlandet Ørland Kysthotell 27. januar Hitra Cafe Hjorten Fillan 29. januar Oppdal Norlandia Nor Alpin Hotell 3. februar Namsos Namsen Hotell 4. februar Steinkjer Quality Grand 5. februar Levanger Norlandia Backlund Hotell 6. februar Tromsø Rica Ishavshotel 11. februar Bodø Radisson SAS Hotel Bodø 12. februar Klæbu Kæbu Motell 13. februar Arrangeres av SKAGEN Fondene, Ålesund Dato Molde Hotel Knausen 6. februar Ørsta/Volda Enøk-senteret i Hovdebygda 13. februar Kristiansund Quality Hotel Grand 27. februar Arrangeres av SKAGEN Fondene, Bergen Dato Lindås Nordhordlandshallen 10. februar Stord Vikahaugane Stord Sportssenter 11. februar Askøy Rådhuset ( Formannskapssalen) 12. februar * Møtet arrangeres i samarbeid med Aksjonærforeningen. Kutt kostnader velg innskuddsbasert pensjon (IBP) Til stadighet kan man lese i avisene om bedrifter som sliter med dårlig økonomi. For å spare kostnader er det mange bedrifter med ytelsesbasert pensjonsordning som vurderer å avvikle denne. Et alternativ til å avvikle pensjonsordningen i bedriften helt, kan være å gi de ansatte en innskuddspensjon i SKAGEN Fondene. Ofte er denne ordningen rimeligere å finansiere for arbeidsgiver. Pensjonskostnadene er de årlige innskuddene, som er fleksible, noe som gjør utgiftssiden forutsigbar og enkel å budsjettere. For deg som ansatt vil en slik ordning innebære at beløpet som din arbeidsgiver innbetaler til din pensjonsordning plasseres i aksje- og/eller rentefond. Du kan, etter å ha fått profesjonell rådgivning fra SKAGEN Fondene, selv velge hvilke av våre fem fond du ønsker å spare pensjonen din i. Ordningen er enkel å forstå, og du kan til enhver tid gå inn på våre nettsider og se hvor mange penger som står på pensjonskontoen din. Vi gjør oppmerksom på at før en konvertering eller en avvikling av en ytelsesbasert pensjonsordning kan finne sted, har de ansatte, via styringsgruppen eller de ansattes organisasjoner, krav på å uttale seg. Ønsker dere mer informasjon om innskuddspensjon i SKAGEN Fondene, vennligst ta kontakt på telefon IBP med "automatisk risikostyring" Fra 11. desember vil det under pensjon på våre internettsider komme en ny funksjon som heter alders- og profilbestemt rebalansering. Førstnevnte innebærer at den ansatte eller bedriften kan velge risikoprofil på porteføljen i henhold til den ansattes alder i dag, samt legge inn endringer som ønskes foretatt frem i tid. For eksempel kan det legges inn i systemet at ved fylte 64 år flyttes porteføljen automatisk helt eller delvis over til rentefond, SKAGEN Høyrente og/eller SKAGEN Avkastning. Profilbestemt rebalansering betyr at det gis muligheter for at den ansattes portefølje med avtalt hyppighet rebalanseres tilbake til opprinnelige fondsprofil (for eksempel 50 % SKAGEN Vekst og 50 % SKAGEN Høyrente). I tillegg har følgende nye funksjonaliteter kommet: Når du som arbeidsgiver skal gjøre lønnsendringer på internett, slipper du nå å regne ut det nye trekkbeløpet som den ansatte skal ha selv. Den nye funksjonaliteten regner ut beløpet automatisk. Du kan nå foreta tilleggsinnbetalinger for den ansatte. For dere som ikke har pensjonsordning i dag, kan innskuddspensjon i SKAGEN Fondene være en kostnadsvennlig måte å komme i gang på. Ordningen kan tilpasses bedriftenes økonomi fra ett år til et annet. Start i det små, og øk eventuelt innskuddene til de ansatte i takt med bedriftens bedrede økonomi.

6 Familierabatt på tegningsprovisjon Som mange sikkert vet, beregnes størrelsen på tegningsprovisjonen i SKAGEN Fondenes aksjefond ut i fra verdien av familiens samlede portefølje hos oss. For å være sikret riktig tegningsprovisjon, påhviler det deg som kunde å gjøre oss oppmerksom på berettigelsen av en eventuell rabatt. En families samlede portefølje kan omfattes av fondsandelene til ektefelle/ samboer, barn under 18 år, samt eventuelt firma hvor den som tegner har mer enn 50 prosent eierskap. Tilbake til førstesiden Får familien flere markedsrapporter? Vi har fått mange innspill fra familier som mottar flere markedsrapporter fra oss, men kun ønsker å motta en. Årsaken til at det blir sendt ut flerre rapporter til samme familie/adresse, skyldes at markedsrapporten blir sendt ut til alle våre registrerte andelshavere. Når det er flere i samme familie, inkludert eventuelt også firmaer med samme adresse, som er andelseiere hos oss, kommer det et tilsvarende antall markedsrapporter i postkassen. For de som ikke ønsker å få flere enn en markedsrapport tilsendt hjem, eventuelt ønsker å få markedsrapporten på e-post i stedet for i posten, vennligst ta kontakt med oss på telefon eller send en e-post til 6 Hva er egentlig risiko? Eller hvorfor er norske fondssparere så "flinke" med å gå ut av aksjemarkedet på bunn? Et forenklet svar: Da har de sovet dårlig lenge nok, og klarer ikke flere netter med mareritt om hvor mange penger de har tapt. Foranledningen er gjerne et relativt kraftig kursfall forårsaket av en av de to risikofaktorene som påvirker kursene i aksjemarkedet, den uforutsigbare markedsrisikoen. Den forferdelige terroraksjonen mot World Trade Center i New York den 11. september i fjor er et "godt" eksempel på hvordan uforutsette hendelser kan påvirke aksjekursene verden over. Den andre risikofaktoren, selskapsrisikoen, er kursbevegelser som fremkommer av spesifikke hendelser knyttet til det enkelte selskap. Som for eksempel at et selskap legger frem et resultat som er mye dårligere enn det markedet forventet. Da faller kursen for dette selskapet uavhengig av hva som skjer i det generelle markedet. Markedsrisikoen, som det siste året har økt betydelig, kan ikke vi som fondsforvalter gjøre noe med. Selskapsrisikoen derimot, gjør vi alt som står i vår makt for å minimalisere. Med SKAGEN Fondenes verdiorienterte forvaltningsstil, hvor fokus legges på høy egenkapitalandel og god kontantstrøm, har vi et godt utgangspunkt for at de negative overraskelsene fra selskapene våre skal bli minst mulige. Gassangrep i Tokyo rystet Oslo Børs mest Uforutsette negative hendelser som inntreffer rundt om i verden (markedsrisiko) får, på kort sikt, alltid aksjemarkedene til å overreagere, til dels kraftig, nedover. I tillegg går gjerne alle selskaper med ned i sluket når noe forferdelig skjer, uavhengig av hvilke konsekvenser hendelsen eventuelt får for det enkelte selskap eller land. Et "godt" eksempel i så måte er gassangrepet på undergrunnsbanen i Tokyo i 1995, og kuppforsøket på Den røde plass i Moskva høsten Disse hendelsene fikk Oslo Børs til å havne på listen over de børsene i verden som falt mest. Begge hendelsene var gode anledninger til å kjøpe "billige" aksjer, da aksjekursene verden over hentet seg raskt opp igjen etterpå. Dessverre er det alt for mange småsparere som gjør det motsatte, og selger sine aksjer nettopp i "fryktens øyeblikk". Klarer ikke å "time" markedsrisikoen De største regnskapsskandalene i USA, krigen i Kuwait i 1990, en mulig forestående krig i Irak osv., er andre eksempler på hendelser som ingen kunne, eller kan, forutsi. Og som på kort sikt får til dels store konsekvenser for aksjemarkedene. Som følge av den uforutsigbare markedsrisikoen er det ingen som kan spå hva som kommer til å skje i aksjemarkedet i morgen, neste uke, neste måned osv. Det er derfor heller ikke mulig å bli verdensmester i å "time" markedet, ved å gå inn og ut på de "riktige" tidspunktene. Du kan ha flaks over en kortere periode, men ikke på lenger sikt. En undersøkelse som Kapital har foretatt for tiårs - perioden viser at den jevne norske fondssparer ikke har oppnådd avkastning i det hele tatt i denne perioden. Dette i en periode da Oslo Børs la på seg 170 prosent! Årsaken til fondssparerenes manglende inntjening over disse 10 årene er at de har gått inn og ut av aksjemarkedet på de gale tidspunktene. Sterkt påvirket av den kortsiktige markedsrisikoen. På lang sikt er det de verdiene som skapes i selskapene som gjelder. Det er her merverdien utover å sitte med pengene i banken skapes. Det gjelder "bare" å plukke de riktige selskapene. Noe vi i SKA- GEN Fondene, med all beskjedenhet, synest vi har vært rimelig gode til siden oppstarten i 1993.

7 Opptur som forventet Porteføljeforvalternes beretning Tilbake til førstesiden 7 Basert på flere fundamentalt gode kjøpsignaler "spådde" vi i rapporten for tredje kvartal at aksjemarkedet var i ferd med å bunne ut. Den positive utviklingen så langt i fjerde kvartal underbygger vår spådom. Fjerde kvartal ser, i likhet med fjoråret, ut til å representere et foreløpig vendepunkt i kapitalsmarkedene. I fjor var det de sjokkerende begivenhetene omkring internasjonal terrorisme og de mulige økonomiske konsekvensene som var hovedgrunnen til den spesielt svake utviklingen for aksjemarkedet i tredje kvartal. I år var det dels en mistillit til selskapene og dels en korreksjon i forventningene til selskapenes fremtidige inntjening som gjorde at siste tids kraftige børsnedtur kuliminerte i tredje kvartal. Dette har ført til at forholdet mellom risiko og avkasting har kommet ned på et så attraktivt nivå som vi ikke har sett de siste 10 årene i de globale aksjemarkedene. Etter at den verste panikken hadde gitt seg ved utløpet av tredje kvartal, og livselskapene hadde lempet ut nok aksjer på bunn (som følge av rigide regler om kapitalkrav), har markedet korrigert seg noe opp igjen. Pen oppgang Utenlandsfondene SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki var i to måneders perioden oktober og november opp henholdsvis 11,1 og 18,3 prosent, mens fondenes referanseindeks, Morgan Stanleys verdensindeks målt i norske kroner, steg med 11,9 prosent. Verdistigningen for SKAGEN Vekst var 12,3 prosent, mot Oslo Børs Totalindeks 13,9 prosent. Porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene: Ross Porter., J. Kristoffer C. Stensrud, Filip Weintraub og Kristian Falnes. Hittil i år er tallenes absolutte tale ikke like hyggelige. Verdifallet for SKAGEN Global er på 18,5 prosent, mens SKAGEN Vekst er ned 16,6 prosent. De respektive referanseindeksene har opplevd et fall på henholdsvis 31,1 og 24,6 prosent. Siden oppstarten i april er SKAGEN Kon-Tiki ned 25,8 prosent, mot verdensindeksens minus 28,3 prosent. For rentefondene SKAGEN Høyrente og SKAGEN Avkastning er avkastningen etter årets 11 første måneder på 6,10 og 5,74 prosent. De respektive referanseindeksene, statssertifikatindeks 0,5 og BRIX Obligasjonsindeks, er opp henholdsvis 5,79 og 6,17 prosent. Internasjonal økonomi USA vokser - fremdeles I USA har de siste nøkkeltallene bekreftet at vekstkraften fortsatt er tilstede. Produktivitets- og reallønnsutviklingen er god. Til tross for store nedskjæringer i arbeidsstokken, særlig innen teknologi og finans, har arbeidsmarkedet stabilisert seg på et vesentlig høyere nivå enn i forrige nedgangsperiode. Kilde: Bloomberg Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, og respektive referanseindekser.

8 Tilbake til førstesiden 8 Den siste rentenedsettelsen fra sentralbanksjef Allan Greenspan, som kjørte styringsrenten helt ned i 1,25 prosent, bekreftet viljen til fortsatt vekst. Samtidig som negative realrenter nå gir et incitament til å fremskynde investeringer og forbruk. I tiden fremover forventer vi at ekspansiv penge og finanspolitikk, stigende reallønn og fortjenester i næringslivet, gir vekstimpulser nok til å motvirke de negative impulsene fra den høye og fortsatt stigende private og offentlige gjelden. Rentened-settelsene gjør gjeldsbyrden lettere å bære, spesielt når realinntektene utvikler seg gunstig. Sannsynlig rentefall i Europa I Europa peker forventningsindikatorene fortsatt ned. Særlig Tyskland har problemer med å oppnå en konsistent vekst. Selv om finanspolitikken i år er sterkt stimulerende, holder den europeiske sentralbankens høyrentepolitikk fortsatt aktiviteten nede på et lavt nivå. I motsetning til USA, ser vi i Europa ikke tilsvar-ende vekst i produktivitet og bedrede resultater fra selskapene. Realrentenivået i Europa er høyt, og stigende. Den europeiske sentralbankens målsetninger med sin rentepolitikk er å være reaktive, hvilket gjør at rentetilpasninger først skjer i etterkant av at historiske tall viser en fallende inflasjon. Dollarfallet og en fallende prisstigning gjør imidlertid at et styrt europeisk rentefall i løpet av de neste månedene er svært sannsynlig. Bedret kontantstrøm i amerikanske bedrifter Kilde: BCA Selv Japan våkner - fra de døde I Østen har nøkkeltallene overrasket positivt. Selv i Japan er det tegn til vekst både i etterspørselen etter forbruksvarer og i industriproduksjonen. Økonomiene i Korea, Indonesia, Thailand, og India overrasker fortsatt positivt. I motsetning til hva "alle" mente for et år siden, har Østens interne vekstdynamikk vært tilstrekkelig til å motvirke den negative utviklingen i etterspørselen fra resten av verden. Fortsatt lav inflasjon og gode balanser i økonomiene gjør det sannsynlig at den sunne veksten fortsetter. De rentestigningene vi så signaler på for seks måneder siden er skjøvet ytterligere frem i tid. De gjennomførte valgene i Tyrkia og Brasil ga begge entydige utfall. Dermed er den politiske usikkerheten som plaget disse markedene i tredje kvartal vesentlig redusert. Spesielt aksjemarkedet i Brasil har i ettertid reagert pent oppover. Nye markeder som aktivaklasse har nydt godt av vesentlig høyere risikotoleranse enn tidligere i år. Råvarer Det meste opp - oljeprisen ned Oljeprisen falt sterkt gjennom oktober måned, noe som sammen med fallende dollarkurs har gitt bedret kjøpekraft i resten av verden. Industriråvarer har steget sterkt i pris. Dette som en kombinasjon av forventninger om økt etterspørsel i økonomien samt det faktum at lagrene har vist en fallende tendens. De sterke ratestigningene i tørrlast gjennom sommeren og tidlig i høst har etter hvert smittet over på stortank og gass. Samtidig stiger ratene for containerskip. Linjeratene viser fortsatt styrke, noe som er uvanlig så tidlig i konjunkturfasen. Dette bekrefter at et globalt oppsving er på gang, ledet i første omgang av lagerbevegelser. Både pris- og ratebevegelsene viser at kapasitetsoverhenget i basisindustrien er forholdsvis lavt, og at de fleste av disse bransjene ikke har overinvestert de siste fem årene, slik tilfellet har vært for IT- og telekom bransjen. Rentemarkedet Obligasjonsrentene i været Den amerikanske sentralbanken satte i begynnelsen av november ned styringsrenten fra 1,75 til 1,25 prosent. Sentralbanksjef Allan Greenspan gjorde det samtidig klart at de også ville bruke andre midler for å bekjempe nedgangstider og deflasjon. USA har fått følge av enkelte andre sentralbanker, deriblant Sverige. Også den europeiske sentralbanken har åpnet opp for rentesenkninger mot slutten av året, noe som nå er diskontert inn i rentemarkedet. Bedre vekstutsikter gjør at obligasjonsrentene har steget sterkt. I USA har renten på "tiåringen" steget fra 3,5 til 4,25 prosent, men eurorenten har steget fra 4,25 til 4,5 prosent. I Norge har rentestigningen vært moderate 0,2 prosentpoeng, slik at rentegapet mot utlandet har krympet inn. Rapporterte tall og nasjonalregnskapstall for inntjeningen i amerikanske selskaper varierer sterkt over tid. De første tallene er manipulert av "proforma" tall, og nedskrivninger. Tallene fra nasjonalregnskapet derimot, som denne grafen viser til, er korrigert for disse og gir en målestokk for selskapenes kontantstrøm fra driften. Siden 1. kvartal i år har tallene vært positive, og bedret kontantstrøm gir grunnlag for økte investeringer. Vi regner med at obligasjonsrentene globalt fortsetter å trekke oppover. Mulighetene for økt økonomisk vekst og større vilje til å ta risiko, gjør at renteforskjellen mellom gode og dårlige låntakere har gått noe inn. Fortsatt er imidlertid gapet betydelig sett i historisk perspektiv. I Norge er forventningene til fremtiden sterkt redusert i siste kvartal, noe som peker mot fortsatt lav forbruksvekst. Høy kronekurs, høyt kort rentenivå, et fallende eiendomsmarked og stigende arbeidsledighet i sentrale strøk, gjør at det forventes betydelige rentekutt fremover. Hvis formålet med høyrentepolitikken er å kvele enhver inflasjon og forbrukslyst, er målet nådd. Nå ligger veien åpen for rentekutt i 2003, slik at norsk økonomi kommer direkte i motfase med utlandet.

9 Den amerikanske obligasjonsboblen sprakk Tilbake til førstesiden 9 Kilde: Bloomberg I månedsskiftet september oktober startet "flukten" av penger over fra "sikre" obligasjoner til aksjemarkedet, med til dels sterkt stigende rente som resultat. Mens aksjemarkedet har steget betydelig siden den gang, har eierne av obligasjoner opplevd kurstap. Investeringsstrategi aksjer Bra SKAGEN marked fremover Med en sterkt oversolgt situasjon i aksjemarkedene i begynnelsen av oktober, samt et rekordlavt rentenivå, var tidspunktet for en oppgang i aksjemarkedet på overtid. Styrken i oppgangen var størst i de mest oversolgte selskapene innen teknologi og media. Imidlertid var teletjenester fortsatt en god sektor å være i, slik tilfellet også var i tredje kvartal. Defensive sektorer som mat, drikke og tobakk var svake, i likhet med bank- og eiendomsrelaterte aksjer. Geografisk så vi sterke stigninger i land som Tyrkia, Argentina, Brasil, og i de teknologitunge svenske og finske markedene. En rekke markeder som hadde en akseptabel utvikling i årets tre førte kvartaler, som Thailand, Indonesia og særlig Japan, hadde en forholdsvis svak utvikling. Sistnevnte som følge av usikkerhet om løsningen på landets store bankproblem. Forholdsvis stabile markeder de siste årene, som Norge og Danmark, hadde også en svak utvikling. Noe som dels er bransjerelatert. Disse generelle forholdene er bakgrunnen for våre aksjefonds relativt svake utvikling i oktober. I november så vi imidlertid en mer balansert utvikling, som vi regner med blir trenden fremover. Mange aksjer har gått nok Rentestigningen i obligasjonsmarkedet og kursstigningen i aksjemarkedet har på kort sikt begrenset oppsiden på en rekke aksjer. Kostnadskutt og vekst gir imidlertid god dynamikk for økt inntjening for selskapene på lengre sikt. De globale faresignaler for aksjemarkedene fremover er i første rekke stigende dollarkurs, stigende oljepriser, og fallende obligasjonsrenter. Sistnevnte som følge av en eventuelt ny økning av investorenes risikoaversjon mot aksjer. USA forekommer etter vårt skjønn fortsatt høyt priset. Dette skyldes i stor grad det meget lave rentenivået i landet, og for høye forventninger til den økonomiske veksten i USA fremover. Før veksten kan komme for fullt, må landet få en sunnere økonomisk balanse. Nedturen i de globale markedene siden sommeren 2000 har på mange måter fulgt tidligere mønster, med stor korrelasjon mellom de enkelte markeder, særlig innenfor kortere tidsrom. Dette skyldes at "driveren" for nedgangen var punkteringen av teknologiboblen, som var geografisk spredt over hele kloden. Det er vanskelig å peke ut hvilken sektor som blir ledende på oppsiden i neste omgang. De fleste bransjer er nå priset globalt innenfor historiske standarder, noe som gjør at vi fortsatt har fokus på bransjebalanse. SKAGEN Global Absolutt bra relativt litt svakere SKAGEN Global steg med 11,1 prosent i verdi gjenom kvartalet, mens referensindeksen, Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks, var opp 11,9 prosent. Dette er bra absolutt avkastning, men ikke relativt. Det svakere relative resultatet skyldes at Østen, og da spesielt Indonesia, var relativt svakt i begynnelsen av perioden. Majoriteten av selskapene i porteføljen har nå rapportert for tredje kvartal. Med noen få unntak er resultatene meget tilfredsstillende. Når det gjelder avkastningen hittil i år på minus 18,5 prosent, er den absolutt sett ikke på noen måte hyggelig. Relativt sett mot verdensindeksen, som er ned 31,1 prosent, er det grunn til å være fornøyd. De største positive bidragsyterne hittil i fjerde kvartal har vært Samsung Electronics, Hannover Re, Vimpelcom, Kinnevik og Petrobras. De største negative bidragsyterne i perioden har vært Eisai, Carlsberg, Depfa, Rautaruukki og Cable & Wireless. Stor energidistributør Innen energi har vi økt vår posisjon i Fortum. Selskapet er i ferd med å bli Nordens dominerende distributør av energi. Selskapet har solgt sine forekomster i Nordsjøen til gode priser, samtidig som prisen på elektrisitet er kraftig opp. Det brasilianske oljeselskapet Petrobras kom med gode resultater, og har sammen med en oppklaring av den politiske situasjonen i Brasil ført selskapets aksjekurs pent oppover igjen.

10 Tilbake til førstesiden 10 Vi har kjøpt en liten post i kobberprodusenten Antofagasta. Selskapet rapporterte om lavere produksjonskostnad, samtidig som kobberprisene har opplevd en pen stigning i den senere tid. Endelig kom Kinnevik Aksjekursen til Kinneviks har tatt seg kraftig opp i den senere tid. Triggeren har vært både gode regnskapstall og en klargjøring av selskapets strategi fremover. Fra å være et kontroversielt selskap, er det nå flere enn SKAGEN Fondene som ser Kinnevik som et meget interessant og undervurdert selskap. Fremdeles bør aksjen ha mye å gå på oppover. Til tross for økte stålpriser har det finske stålselskapet Rautaruukki utviklet seg svakt i perioden. Landbruksaktøren Bunges posisjon ble økt til nesten en prosent av porteføljen. Innen kapitalvarer, var KLM opp etter sterke tall og en god presentasjon av sin lavprisstrategi med selskapet Buzz, som er det tredje største lavpris flyselskapet i Europa. Positive signaler i media Posisjonene i medieselskapene Independent News and Media og Pearson ble økt i perioden. Vi ser nå de første tegnene til oppgang innen media, etter den verste nedturen for bransjen på 30 år. Begge selskapene har vist en pen utvikling de siste par månedene. Historisk bruker annonsørene å øke budsjettet relativt kraftig tidlig i en oppgangskonjunktur. Etter å ha besøkt Ssangyong Motors ble dette selskap kjøpt i forkant av at selskapet presenterte supre resultater for tredje kvartal. Aksjekursen har i ettertid gått kraftig i været (se også SKAGEN Kon-Tiki). Vi solgte oss noe ned i Carlsberg, som etter en pen opptur under første halvår har opplevd en relativt kraftig nedtur. Vi har fortsatt å kjøpe oss opp i det nederlandske dyrefor- og fiskeoppdrettsselskapet Nutreco, på kurser vi mener ligger langt under selskapets underliggende verdier. Den japanske produsenten av soyasaus, Kikkoman, økte vi oss også opp i. Selskapet har nå en andel på 1,5 prosent av porteføljen. Salget av soyasaus i USA og spesielt i Europa, fortsetter med en meget høy veksttakt. Selskapet har i dag en andel på 60 prosent i disse markedene. Det tyske forsikringsselskapet innen reassuranse, Hannover Re, rapporterte meget gode resultater. Mens den europeiske forsikringsindeksen er ned 45 prosent hittil i år, er Hannover Re ett av kun to forsikringsselskaper som kan vise til positiv kursutvikling. Samsung stanget i taket Etter at Samsung Electronic leverte flotte kvartalstall, har aksjekursen fått seg et nytt løft. Vi er i ferd med å nærme oss maksimalgrensen for hva vi kan eie av en aksje i fondet, 10 prosent, og har derfor benyttet kursoppgangen til å selge noe ut med pen gevinst. Selskapet er fremdeles fondets største. Vi har og solgt oss en del ned i Sun Microsystems, etter en kraftig oppgang for aksjen i den senere tid. I stedet har vi kjøpt amerikanske Veritas Software. Veritas utvikler elektronisk lagring for styringssystemer, og er den dominerende aktøren i bransjen. Aksjekursen steg kraftig i slutten av novem-ber, og vi benyttet anledningen til å halvere posisjonen, etter å ha oppnådd nesten 100 prosent gevinst. Innen telekom har vi kjøpt mer i Total Access Telekom (se SKAGEN Vekst). Telekom Indonesia utviklet seg svakt etter terrorbomben på Bali, men har i ettertid hentet seg pent opp igjen. Aksjekursen er nå høyere enn før den tragiske terrorhandlingen. Fundamentalt hadde selskapet ett meget sterkt kvartal. I dagens marked og økonomiske klima ser porteføljen veldig attraktiv ut, både basert på prising i forhold til underliggende verdier, og selskapenes resultater. Vi har etter vårt skjønn også en god bransjemessig balanse i porteføljen. Økt asiatisk handel drar opp globale råvareprisene Kilde: BCA Satser mer på angst Innen medisin har vi kjøpt oss opp i finske Orion. Vi har fått indikasjoner om at selskapets produkt mot angst virker bedre enn forventet. Offisielle forskingsresultater forventes tidlig på nyåret. En lite post i danske Neurosearch ble kjøpt etter at selskapet kunne vise til nye såkalte "milestone-kontrakter" og en dramatisk bedre balanse. En annen danske, Christian Hansen, hadde en fin utvikling i perioden (se SKAGEN Vekst). Ute av E-trade Innen finans solgte vi ut de siste aksjene vi hadde i E-Trade, mens vi økte beholdningen i tyske Areal Bank. Vi har også kjøpt en mindre post brasilianske Unibanco. Den positive utviklingen for Brasil etter at den politiske usikkerheten forsvant gjør at vi ser et stort potensial for den brasilianske banken (se SKAGEN Kon-Tiki). Veksten i asiatisk eksport og prisutviklingen på råvarer har med unntak av "bobleårene" korrelert godt med hverandre. Nå er de begge på full fart oppover.

11 SKAGEN Høyrente og SKAGEN Avkastning Ny stjerne fra Morningstar Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning har fått en ny stjerne fra det uavhengige amerikanske analyseselskapet Morningstar Rating, og har nå fire stjerner. SKAGEN Høyrente har beholdt sine fem stjerner, som er topp score. SKAGEN Avkastning har steget i verdi med 1,4 prosent hittil i kvartalet, og 5,7 prosent så langt i år, mot referanseindeksens respektive 1,1 prosent og 6,2 prosent. SKAGEN Høyrente har en avkastning på 1,2 prosent hittil i kvartalet og 6,1 prosent hittil i år, mot referanseindeksens respektive 1,2 prosent og 5,8 prosent. Tror på rentekutt i januar Renteforventningene er blitt skudd kraftig ned i kvartalet. Markedet priser nå inn at Norges Bank skal senke renten et sted i intervallet 1-1,5 prosentpoeng neste år. Vi tror på et kutt på 0,5 prosentpoeng i januar neste år, og et tilsvarende kutt senere på året. Norsk økonomi har svekket seg betydelig som følge av den internasjonale konjunkturnedgangen, men ikke minst som følge av den sterke kronekursen. Vi tror arbeidsløsheten i Norge kommer til å stige til dels kraftig det neste halve året, og at prisøkningen forblir under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent - til tross for rekordhøye priser på strøm. Det er derfor nærliggende å tro på rentekutt. I løpet av kvartalet senket vi durasjonen i SKAGEN Avkastning til 1,1 (gjennomsnittlig antall år igjen til lånene forfaller), for med det å dra nytte av den høye renten i det korte rentemarkedet. Vi mener de lange rentene gjenspeiler et nøytralt syn på fremtidige rentekutt i Norge, og tror foreløpig ikke på betydelige kursgevinster for de lange obligasjonene. Nordlandsbanken rammet av Finance Credit Den begivenheten som overskygger det meste innen rentemarkedet dette kvartalet, er finansskandalen Finance Credit. Tilliten til enkelte bankers kredittvurdering har fått seg et kraftig skudd for baugen. Kredittrisikoen har økt i markedet. Verst har det gått ut over Nordlandsbanken og Sparebank 1 Oslo. Når det gjelder Nordlandsbank papirene som vi har i renteporteføljene, ( 2,2 % av SH og 4,1% av SA), er det ikke noe problem med kapitaldekningen. Banken tåler nye "uventede tap" på ca 400 millioner kroner. Banken har også annonsert en ny aksjeemisjon, For store forventninger til europeiske rentekutt? Oljeprisen i Euro gir solid bidrag til lavere prisstigning Tilbake til førstesiden Kilde: BCA Mens styringsrenten i Europa ligger på 3,25 prosent, forventer markedet et fall ned til 2,5 prosent de nærmeste seks månedene. Det kan være en overreaksjon på nedsiden. Kombinasjonen av fallende oljeprisen målt i dollar og en styrking av euroen i forhold til dollaren har bidratt til lavere europeisk prisstigning. som vil gjøre renteplasseringene våre enda tryggere. Langsiktig kommer renteforskjellen mellom statspapirer og banker til å øke som følge av skandalen. 11 SKAGEN Vekst Oslo Børs henger etter Aksjefondet SKAGEN Vekst har hittil i år (per 29/11) hatt et verdifall på 16,6 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Hovedindeks er ned 24,6 prosent i samme periode. Hittil i fjerde kvartal er SKAGEN Vekst opp 12,3 prosent, som er 1,6 prosentpoeng dåeligere enn utviklingen til Oslo Børs Hovedindeks. Per 29. november var 54,5 prosent av fondet plassert i norske aksjer (mandatet er minimum 50%), 47,4 prosent i utenlandske aksjer, og 1,9 prosent i kontanter. Etter det store kursfallet vi så i stort sett alle aksjemarkeder i tredje kvartal har vi sett en markant kursoppgang hittil i fjerde kvartal. Årsaken til kursoppgangen kan i første rekke henføres til det store nedsalget av aksjer fra institusjonelle investorer (forsikringsselskaper, fond og pensjonskasser) vi var vitne til i tredje kvartal. Det fundamentale makroøkonomiske bildet er lite endret siste to måneder. Det er først og fremst teknologiselskaper som har ledet an i kursoppgangen, da spesielt i USA. Som vi ofte har sett tidligere henger Oslo Børs etter i en fase med internasjonal kursoppgang. Erfaringsmessig vil det være en tidsforskyvning fra vi ser et stemningsskifte i internasjonale aksjemarkeder til vi ser den fulle effekten på Oslo Børs. De største positive bidragsyterne hittil i fjerde kvartal har vært Samsung Electronics, Norske Skog, Vimpelcom, Hannover Ruckversicherung og Polycom. De største negative bidragsyterne i perioden har vært McDermott, OVDS, Cable & Wireless, Fjord Seafoods og Nordlandsbanken. Konsentrasjonsgraden i porteføljen er holdt på omtrent samme nivå som ved forrige kvartalsskifte. De 10 største investeringene til SKAGEN Vekst utgjorde per utgangen av november 38,9 prosent av fondet. Aksepterte Hydralift-budet Som vi skrev i forrige markedsrapport mottok vi et oppkjøpstilbud på våre aksjer i Hydralift fra National Oilwell. Selv om vi ikke var strålende fornøyd med tilbudsprisen, valgte vi likevel å akseptere. Flere av selskapene innen oljeservice har blitt betydelig lavere priset

12 Tilbake til førstesiden 12 gjennom året. Liten vilje til nye investeringer hos oljeselskapene har medført sviktende inntjening hos flere av leverandørene. Vi har benyttet den siste perioden med resultatvarsler og skuffende resultater til å kjøpe oss inn i Smedvig (god drift i Asia, lavt priset i forhold til verdier), TGS Nopec (meget solid balanse, priset lavt i forhold til egenkapital og normal inntjening) og Stolt Offshore (priset til 20 prosent av egenkapitalen, høy ordrereserve, men noen tapsbringende kontrakter). Innen kapitalvarer har vi nesten solgt oss helt ut av McDermott. Store tap på bygging av "sparbøyer" for flytende oljeproduksjon samt underdekning av pensjonsforpliktelser har medført et svært dårlig resultat for vår investering i selskapet. Etter at Bergesen rapporterte skuffende tall for tredje kvartal har vi redusert posten vår noe, for i stedet kjøpe oss ytterligere opp i det belgiske rederiet CMB og norske Wilhelmsen. I tillegg har vi fortsatt å øke posten vår i Norsk Hydro på nivåer der selskapet verdsettes til under sin bokførte egenkapital. Høye laksepriser neste år? Innen konsumvarer har vi økt posten i oppdrettsselskapene Nutreco og Lerøy Seafoods, men redusert i Fjord Seafoods. Etter en periode med lave laksepriser er forventningene til fremtiden lave, i likhet med aksjekursene til oppdrettsselskapene. Høy slakting av liten fisk, som følge av likviditetsproblemer hos enkelte produsenter samt årets dårlige vekstvilkår medfører at tilbudet til neste år får problemer med å dekke etterspørselen. Mye taler for høyere laksepriser utover i Vi tror det er selskapene med de sterkeste balansene som vil fremstå som vinnere i den kapitalkrevende oppdrettsindustrien. Innen medisin har vi økt posten vår i Chr. Hansen Holding, etter at selskapet fikk en avtale med amerikanske Schering Plugh for å finansiere sin spennende utvikling av vaksiner for pollenallergi. I tillegg har vi benyttet en periode med lav verdsettelse til å øke posten i den norsk-skotske produsenten av diagnostika, Axis-Shield. Øker i BN-Bank halverte Nordlandsbanken Innen bank har vi økt posten vår ytterligere i BN-Bank. Bankens resultater er strålende, utlånsrisikoen er lav, og aksjen er undervurdert (prises under bokført egenkapital). Etter sjokkopplevelsen med Nordlandsbankens enorme utlån til skandaleselskapet Finance Credit har vi så langt halvert vår aksjebeholdning i banken. Innen informasjonsteknologi har vi fortsatt å redusere posten av ordinære aksjer i Samsung Electronics til fordel for stemmerettsløse preferanseaksjer, til halv pris av de ordinære. I tillegg har vi økt posten i Nera, etter at selskapet i flere kvartaler har hatt høyere ordreinngang enn omsetning. Kostnadene er tilpasset et lavere aktivitetsnivå, balansen er solid, og selskapet er undervurdert i forhold til de materielle verdier. Ja - Tac Innen telekommunikasjon er det thailandske mobiltelefonselskapet Tac (deleid av Telenor) også kommet inn som en investering i SKAGEN Vekst. Mange har blitt skuffet over lave inntekter per abonnent. Dette har overskygget en formidabel abonnementsvekst. De lave inntektene skyldes at gratiskort er blitt brukt som lokkemiddel for å få kunder. Subsidiering av telefoner/tellerskritt for å lokke til seg kunder er en velkjent modell for Telenor. Vi tror Telenors erfaring blir brukt til å få en solid og lønnsom markedsposisjon også i det thailandske mobiltelefonmarkedet. Som vi har gjentatt i hele år er verdsettingen av de norske børsnoterte aksjene på et historisk meget lavt nivå. Selvfølgelig er både sterk norsk krone, høy rente, lavere dollarkurs, for høy lønnsutvikling, og politisk usikkerhet momenter som gjør at risikopremien investorene forlanger for å eie norske aksjer har steget betydelig. En skal imidlertid ikke glemme at det er når fremtidsforventningene er på det laveste at det har vært mest lønnsomt å investere i aksjer. SKAGEN Kon-Tiki Meget pen oppgang Utviklingen i fjerde kvartals to første måneder har vært oppmuntrende, med en stigning på 18,3 prosent, mot verdensindeksens 11,9 prosent. Nye markeder indeksen var opp 12,4 prosent. Siste tids opptur gjør at fondet siden oppstart i april i år nå har gjort det noe bedre enn referanseindeks, verdensindeksen. SKAGEN Kon-Tiki er i perioden ned 25,8 prosent, mot verdensindeksens minus 28,3 prosent. Mens nye markeder indeksen er ned 28,0 prosent. Vi har fokusert porteføljen og konsentrert innsatsen om enkelte hovedtemaer som så langt har fungert tilfredsstillende. En del av de nye investeringene har allerede rukket å gi gode bidrag, samtidig som de fleste tyngre pilarene i porteføljen har gitt bedre resultater enn ventet. De beste bidragsyterne i porteføljen i kvartalet har vært Vimpelkom og Samsung Electronics, som følge av fortsatt lav vurdering og svært overbevisende resultater. Etter en meget sterk kursutvikling reduserte vi posten i Wimpelcom til fem prosent av fondet. Det var også hyggelig å se at to av de største taperne i porteføljen gjenvant en del av det tapte terrenget, Yapi Kredi Bank og Total Access Communications (Tac). Vi doblet sistnevnte post i perioden, til lave priser. Periodens største tap kom i mexikanske Grupo Elektra, hvor det ble satt spørsmålstegn ved selskap-ets strategi om oppsplitting av virksomheten til elektrosalg og bankvirksomhet. Carlsberg, som hadde en meget god kursutvikling under årets to første kvartaler, har i den senere tid falt til dels mye tilbake. Kanonresultat i Ssangyong Motors Innen råvarer, har vi redusert noe i det polske gruveselskapet KGHM, og kjøpt vår gamle kjenning Antofagasta. Grupo Mexico har fått bekreftet finansieringen sin, og ventes å gi bra avkastning som følge av lav vurdering og stigende kobberpriser. Innen industri og transport økte vi vesentlig i linjerederiet Neptune Orient, noe som raskt viste seg å gi gode resultater. Vi kjøpte også en post i det danske produktrederiet Torm. Innen inntektsavhengige forbruksvarer økte vi i Ssangyong Motors, som bekreftet et kanonresultat og lav vurdering i november. Aksjen har gått meget bra i den senere tid. Opp i bank og forsikring Vi har økt eksponeringen innen finans ved mer enn å doble beholdningen i brasilianske Unibanco. Banken leverte gode resultater. Rentefallet og stigende tillit til brasiliansk økonomi er ikke avspeilet i dagens lave vurdering. Reassuranse innen forsikring, som i en tid har vært et tema i SKA- GEN Global, har bekreftet en kraftig bedret inntjening, gjennom dramatisk høyere premier og fallende skadehyppighet. Vi har økt vår posisjon i tyske Hannover Re, og kjøpt oss inn i Korean Reinsurance, som er et av Østens ledende forsikringsselskaper innen reassuranse. Gode resultater og en sterk kapitalbase gjør at selskapet er godt rustet for internasjonal ekspansjon, i et marked med mangel på kapasitet. Positivt for Korea Reinsurance er det også at største delen av selskapets kapital er investert i det koreanske kapitalmarkedet, som

13 Tilbake til førstesiden 13 på grunn av høy realrente og et undervurdert aksjemarked bør oppnå god avkastning fremover. Korea Reinsurance er blant de billigste selskapene i bransjen, samtidig som kvaliteten er høy. Kjøpet av Korea Reinsurance er finansiert gjennom salg av Old Mutual, som i vår eierperiode har vært en av de beste forsikringsplasseringene globalt. Nye markeder handles på laveste nøkkeltall noensinne Kilde: BCA Inn i indisk software Innen teknologi, økte vi i Samsung Electronics rett før siste tids pene kursstigning. Vi har erstattet Sun Microsystems med indiske Satayam Computer Services, som er et av verdens ledende softwarehus. Denne bransjen har allerede vist tegn på ny vekst. Satayam har bundet opp lite kapital, samtidig som inntjeningen stort sett består av fri kontantstrøm. Driverne for veksten er konkurransedyktighet og kundetilpasning, noe som i trange IT-tider er mer velkomment enn noen sinne. Innen telekom solgte vi posten i Korea Telecom med en liten gevinst, og reinvesterte i thailandske Tac. Bakgrunnen for transaksjonen er beskrevet under SKAGEN Vekst. Bransjebalansen er de siste to månedene endret, gjennom økt vekting innen bank og forsikring. Geografisk er Brasil og Korea styrket som hovedmarkeder. 30. november 2002 Basert på forholdet mellom forventet inntjening og aksjekurs (P/E) er nå "Nye markeder" (Emerging markets) priset mer enn 40 prosent under gjennomsnittet for de siste 14 årene. J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falnes Filip Weintraub Ross Porter

14 SKAGEN Vekst Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte aksjer i inn- og utland. Minimum 50 prosent av fondets midler skal til enhver tid være investert i Norge. Det overordnede målet er, i likhet med hva tilfellet er for aksjefondet SKAGEN Global, å gi andelseierne høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko (lave kurssvingninger). 14 På målinger foretatt av blant andre Dine Penger, kommer SKAGEN Vekst ut blant de aksjefondene som over tid har gitt høyest avkastning. Samtidig er SKAGEN Vekst rangert som ett av de fondene med lavest risiko. På rangeringer fra andre uavhengige aktører, som den anerkjente internasjonale aktøren Morningstar, kommer også SKAGEN Vekst høyt opp. Redusert risiko oppnås først og fremst ved grundige analyser av de enkelte selskapene, men også ved å "se" trender i norsk- og internasjonal økonomi og næringsliv. Ved å investere i utenlandske selskaper oppnås en redusert risiko sammenlignet med å plassere alle pengene på Oslo Børs. Samtidig gir dette økte gevinstmuligheter. SKAGEN Vekst passer for en investor som ønsker en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje, sammenlignet med å være investert bare i det norske aksjemarkedet. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 29. november 2002) 244,45 % Gjennomsnittlig avkastning per år 14,73 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Porteføljeforvalter Kristian Falnes Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,60 % -24,60 % ,33 % -16,57 % ,86 % -1,68 % ,39 % 45,54 % ,37 % -26,65 % ,23 % 32,63 % ,09 % 32,12 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % *I millioner kroner SKAGEN Vekst er også godkjent for markedsføring i Danmark og Sverige

15 Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 29. november 2002 Kjøpsverdi Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi NOK fordeling Energi SOLSTAD OFFSHORE ASA NOK ,90 % KERR MCGEE ,37 USD ,49 % DOF ASA ,4 NOK ,21 % PRIDE INTERNATIONAL INC ,32 USD ,18 % PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR ,66 USD ,04 % PETROBRAS ORD ,2 USD ,41 % DET NORSKE OLJESELSKAP ,9 NOK ,99 % SMEDVIG ASA-A SHS NOK ,79 % ROXAR ASA NOK ,78 % BONHEUR NOK ,78 % GANGER ROLF NOK ,30 % FMC TECHNOLOGIES INC ,83 USD ,63 % CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE ,89 EUR ,63 % TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA ,5 NOK ,61 % FORTUM ,57 EUR ,49 % STOLT OFFSHORE SA -ADR ,28 USD ,26 % SMÅPOSTER ,66 % Sum Energi ,16 % Råvarer NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA-A NOK ,29 % PECHINEY SA-A SHS ,45 EUR ,28 % KINNEVIK B ,49 SEK ,85 % ANTOFAGASTA PLC ,26 GBP ,57 % BOLIDEN ,23 SEK ,39 % SMÅPOSTER ,26 % Sum Råvarer ,63 % Kapitalvarer, service og transport NORSK HYDRO ASA NOK ,40 % BERGESEN D Y ASA-A SHS NOK ,55 % BERGESEN D Y ASA-B SHS NOK ,56 % KONGSBERG GRUPPEN ASA NOK ,99 % WILH WILHELMSEN LTD ASA-A NOK ,81 % LEIF HOEGH & CO ASA NOK ,78 % SAS AB NOK ,49 % ODFJELL ASA-A SHS NOK ,19 % STOLT-NIELSEN NOK ,16 % D/S SVENDBORG A ,04 DKK ,82 % I.M. SKAUGEN NOK ,81 % I.M. SKAUGEN konv. kurs: 83,50 11% kupong til 15/5-06, 13% til 15/ NOK ,69 % CONCORDIA MARITIME AB-B SHS ,68 SEK ,79 % CMB ,88 EUR ,65 % SOLVANG ASA ,5 NOK ,61 % BROSTRØM AB-B SHS ,24 SEK ,49 % PENINSULAR & ORIENTAL STEAM ,01 GBP ,37 % BUCHER INDUSTRIES ,24 CHF ,29 % FURUKAWA ELECTRIC CO LTD ,88 JPY ,25 % FLS INDUSTRIES B ,38 DKK ,25 % SMÅPOSTER ,66 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,63 % Inntektsavhengige forbruksvarer RICA HOTELS ASA NOK ,14 % OFOTEN & VESTERÅLEN D/S NOK ,98 % SONY CORPORATION ,02 JPY ,73 % HACKMAN OYJ ABP ,03 EUR ,51 % EXPERT NOK ,46 % SENSONOR ,34 NOK ,30 % SMÅPOSTER ,91 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,04 % Defensive konsumvarer NUTRECO HOLDING ,6 EUR ,99 % RIEBER & SON ASA NOK ,28 % LERØY SEAFOOD GROUP ASA ,4 NOK ,03 % UNITED INTL ENTERPRISES ,38 DKK ,82 % FJORD SEAFOODS ,37 NOK ,69 % HOLSTEN-BRAUEREI AG ,31 EUR ,59 % ORKLA ASA ,5 NOK ,58 % SYNNØVE FINDEN 10% 12/03 KONVERT (20,-) NOK ,30 % SMÅPOSTER ,46 % Sum Defensive konsumvarer ,74 % Medisin ORION-YHTYMA-A ,05 EUR ,16 % CHRISTIAN HANSEN HOLDING-B ,73 DKK ,89 % EISAI CO LTD ,95 JPY ,68 % AXIS-SHIELD (LONDON) ,51 GBP ,45 % AXIS-SHIELD ,6 NOK ,30 % SMÅPOSTER ,33 % Sum Medisin ,80 % Bank og finans BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ASA NOK ,14 % OLAV THON EIENDOMSSELSKAP NOK ,91 % HANNOVER RUECKVERSICHERU ,08 EUR ,82 % AAREAL BANK AG ,09 EUR ,88 % E*TRADE GROUP INC ,54 USD ,87 % OLD MUTUAL ,76 GBP ,73 % DEPFA BANK PLC ,74 EUR ,55 % SINGER & FRIEDLANDER GROUP ,68 GBP ,38 % YAPI VE KREDI BANKASI-GDR ,13 USD ,28 % SMÅPOSTER ,69 % Sum Bank og finans ,23 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,68 USD ,33 % SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,84 USD ,61 % KYOCERA CORPORATION ,23 JPY ,76 % KYOCERA CORP ,11 USD ,70 % SAMSUNG SDI CO LTD-GDR ,44 USD ,24 % POLYCOM ,05 USD ,19 % NERA ASA ,5 NOK ,99 % MOTOROLA ,85 USD ,58 % SUN MICROSYSTEMS INC ,53 USD ,35 % WEBCENTER UNIQUE ASA ,5 NOK ,31 % Q-FREE ,88 NOK ,26 % CORVIS ,88 USD ,26 % TANDBERG TELEVISION ,8 NOK ,25 % SMÅPOSTER ,88 % Sum Informasjonsteknologi ,69 % Telekom TELEKOTELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR ,35 USD ,26 % VIMPELCOM-SP ADR ,99 USD ,30 % CABLE & WIRELESS PLC ,37 GBP ,46 % TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,61 USD ,42 % SMÅPOSTER ,35 % Sum Telekom ,78 % Nyttetjenester HAFSLUND B NOK ,09 % SMÅPOSTER ,00 % Sum Nyttetjenester ,10 % Aksjefond SMÅPOSTER ,13 % Sum Aksjefond ,13 % Sum verdipapirportefølje ,95 % Disponibal likviditet ( ) -1,95 % Sum andelskapital ,00 % Som markedsverdi per er benyttet siste noterte kurs fra børs. Som valutakurs er benyttet siste middelkurs per For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode. Tilbake til førstesiden 15

16 SKAGEN Global Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Global investerer kun i utenlandske aksjer. Som i SKAGEN Vekst er investeringsfilosofien å øke avkastningen og redusere risikoen. Dette ved å investere i undervurderte selskaper, uavhengig av bransjemessig eller geografisk tilhørighet. Begge fondene søker imidlertid en balansert eksponering mot bransjer. 16 I likhet med SKAGEN Vekst kommer SKAGEN Global høyt opp på alle uavhengige rangeringer av globale aksjefond, basert på både avkastning og risiko. Fondet passer for investorer som allerede har en eksponering i det norske markedet. Ved å investere i SKAGEN Global oppnår man en god internasjonal spredning på investeringene. Gjennom fondets brede geografiske spredning blir markedsrisikoen redusert. Fondets fokus på undervurderte enkeltselskaper, kombinert med en sunn markedsbalanse i porteføljen, gir muligheter for ekstraordinære gevinster. Fondets startdato 8. august 1997 Avkastning siden oppstart (frem til 29. november 2002) 126,2 % Gjennomsnittlig avkastning per år 16,60 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover referanseindeks Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud/Filip Weintraub Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,52 % -31,11 % ,24 % -16,07 % ,94 % -5,43 % ,41 % 31,16 % ,71 % 26,00 % ** -0,31 % -8,20 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året SKAGEN Global er også godkjent for markedsføring i Danmark og Sverige

17 Verdipapirportefølje SKAGEN Global per 29. november 2002 Kjøpsverdi Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR ,84 USD ,74 % FORTUM ,11 EUR ,63 % PRIDE INTERNATIONAL INC ,47 USD ,40 % FMC TECHNOLOGIES INC ,25 USD ,15 % BPAMOCO ,7 GBP ,00 % Sum Energi ,91 % Råvarer SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS ,63 SEK ,90 % KINNEVIK B ,58 SEK ,22 % PECHINEY SA-A SHS ,12 EUR ,74 % ANTOFAGASTA PLC ,25 GBP ,34 % RAUTARUUKKI OY ,92 EUR ,24 % DYCKERHOF ORD ,07 EUR ,26 % TRANSCOM WORLDWIDE B ,85 SEK ,07 % TRANSCOM WORLDWIDE S.A ,48 SEK ,03 % ASIA PULP&PAPER ,44 USD ,00 % Sum Råvarer ,80 % Kapitalvarer, service og transport CMB ,72 EUR ,79 % D/S SVENDBORG A ,78 DKK ,17 % FURUKAWA ELECTRIC CO LTD ,88 JPY ,93 % FINNAIR ,29 EUR ,85 % TECHTRONIC INDUSTRIES CO ,53 HKD ,82 % BUNGE LIMITED ,95 USD ,82 % STOLT NILSEN SA ,31 USD ,64 % KLM-KONIN LUCHTVAART MIJ ,69 EUR ,61 % FLS INDUSTRIES B ,94 DKK ,49 % CONCORDIA MARITIME AB-B SHS ,89 SEK ,49 % PENINSULAR & ORIENTAL STEAM ,86 GBP ,45 % BUCHER INDUSTRIES ,81 CHF ,44 % D/S 1912 B ,93 DKK ,37 % BROSTRØM AB-B SHS ,27 SEK ,27 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,15 % Inntektsavhengige forbruksvarer VOLKSWAGEN AG ,53 EUR ,68 % SONY CORPORATION ,05 JPY ,69 % SONY CORP ADR ,09 USD ,35 % INDEPENDENT NEWS & MEDIA ,71 EUR ,10 % SSANGYONG MOTOR CO ,58 KRW ,02 % SHANGRI-LA ASIA ,74 HKD ,79 % LI & FUNG LTD ,08 HKD ,67 % PEARSON PLC ,28 GBP ,60 % GRUPO ELEKTRA ADR ,48 USD ,54 % MEKONOMEN AB ,89 SEK ,13 % HACKMAN OYJ ABP ,14 EUR ,08 % DAWSON INTERNATIONAL PLC ,85 GBP ,01 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,65 % Defensive konsumvarer NUTRECO HOLDING ,58 EUR ,06 % CARLSBERG AS-B ,2 DKK ,93 % CARLSBERG AS - A ,22 DKK ,05 % KIKKOMAN CORP ,23 JPY ,51 % AARHUS OLIEFABRIK A.S ,26 DKK ,07 % UNITED INTL ENTERPRISES ,49 DKK ,70 % HOLSTEN-BRAUEREI AG ,14 EUR ,19 % IC COMPANYS ,98 DKK ,10 % UNITED PLANTATIONS S.A ,9 DKK ,01 % Sum Defensive konsumvarer ,62 % Medisin EISAI CO LTD ,96 JPY ,39 % CHRISTIAN HANSEN HOLDING-B ,96 DKK ,25 % ORION-YHTYMA-A ,43 EUR ,81 % ORION-YHTYMA-B ,43 EUR ,18 % GIDEON RICHTER GDR ,88 USD ,11 % LAVIPHARM S.A ,17 EUR ,20 % NEUROSEARCH ,02 DKK ,16 % Sum Medisin ,11 % Bank og finans HANNOVER RUECKVERSICHERU ,77 EUR ,48 % DEPFA BANK PLC ,91 EUR ,48 % AAREAL BANK AG ,18 EUR ,03 % OLD MUTUAL ,6 GBP ,99 % UNIBANCO-GDR ,06 USD ,69 % YAPI VE KREDI BANKASI-GDR ,43 USD ,49 % SINGER & FRIEDLANDER GROUP ,7 GBP ,38 % BANCOLOMBIA ,37 USD ,21 % DANSK KAPITALANLAEG ,14 DKK ,09 % CODAN ,47 DKK ,04 % Sum Bank og finans ,89 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR ,46 USD ,58 % KYOCERA CORPORATION ,27 JPY ,33 % KYOCERA CORP ,7 USD ,76 % SAMSUNG SDI CO LTD-GDR ,61 USD ,81 % MOTOROLA ,39 USD ,03 % TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H ,6 HKD ,52 % SUN MICROSYSTEMS INC ,45 USD ,47 % PROACT IT GROUP AB ,83 SEK ,16 % VERITAS SOFTWARE CORP ,26 USD ,14 % CORVIS ,67 USD ,06 % ASAT HOLDINGS LTD ,48 USD ,03 % KR PRECISION ,41 THB ,02 % MIPS TECHNOLOGIES INC -CL B ,6 USD ,02 % Sum Informasjonsteknologi ,92 % Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR ,17 USD ,06 % VIMPELCOM-SP ADR ,7 USD ,26 % TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,62 USD ,31 % INDOSAT ,85 USD ,25 % CABLE & WIRELESS PLC ,35 GBP ,49 % PAKISTAN TELECOM CO LTD ,2 USD ,35 % UNITED COMMUNICATION INDUSTRY ,31 THB ,19 % Sum Telekom ,90 % Aksjefond ABERDEEN TURKISH OPPERTUNITIES ,35 USD ,16 % Sum Aksjefond ,16 % Sum verdipapirportefølje ,41 % Disponibal likviditet ( ) -1,11 % Sum andelskapital ,00 % Tilbake til førstesiden 17 Som markedsverdi per er benyttet siste noterte kurs fra børs. Som valutakurs er benyttet siste middelkurs per For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode.

18 SKAGEN Kon-Tiki Tilbake til førstesiden I likhet med våre to andre aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, har SKAGEN Kon-Tiki som overordnet mål å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Fondet skal investere store deler av midlene i såkalte nye markeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley World Index. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. 18 Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. I startfasen av fondet kommer minst 25 prosent av fondets midler til å være investert i selskaper og land som inngår i verdensindeksen, og som ikke er knyttet opp mot nye markeder. SKAGEN Kon-Tiki får en noe høyere risikoprofil enn SKAGEN Global, men også en høyere forventet avkastning. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i SKAGEN Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes de tre "SKAGEN U'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær. En viktig faktor blir også å analysere og redusere den politiske risikoen. Sentralt her er hvor langt i demokratiseringsprosessen landene vi investerer i er kommet. SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer som er eksponert både i det norske og den modne delen av det globale aksjemarkedet, men ønsker å spisse porteføljen med en bit av verdens nye markeder. Fondets startdato 2. april 2002 Avkastning siden oppstart (frem til 29. november 2002) -25,82 % Gjennomsnittlig avkastning per år Historie under 1 år Morningstar Rating (5= Best rating) Ikke rangert Forvaltningskapital 273 mill. Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 2,5 % p.a. pluss/minus fortjenestedeling Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki er også godkjent for markedsføring i Sverige

19 Verdipapirportefølje SKAGEN Kon-Tiki per 29. november 2002 Tilbake til førstesiden 19 Kjøpsverdi Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi NOK fordeling Energi PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR ,84 USD ,29 % Sum Energi ,29 % Råvarer KGHM POLSKA MIEDZ SA ,8 PLN ,53 % VALE RIO DEL DOCE (ADR) ,76 USD ,16 % GRUPO MEXICO SA -Series B ,53 MXN ,19 % ANTOFAGASTA PLC ,44 GBP ,16 % CLUFF MINING PLC ,13 GBP ,63 % Sum Råvarer ,67 % Kapitalvarer, service og transport SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD ,62 HKD ,89 % NEPTUNE ORIENT LINES LTD ,76 SGD ,76 % QUINENCO S.A. (ADR) ,81 USD ,75 % D/S TORM ,55 DKK ,41 % KURIBAYASHI STEAMSHIP CO ,24 JPY ,22 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,03 % Inntektsavhengige forbruksvarer GRUPO ELEKTRA ADR ,48 USD ,55 % SSANGYONG MOTOR CO ,81 KRW ,99 % DANUBIUS HOTELS RT ,28 HUF ,96 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,50 % Defensive konsumvarer CARLSBERG AS - A ,47 DKK ,17 % AARHUS OLIEFABRIK A.S ,64 DKK ,03 % UNITED INTL ENTERPRISES ,61 DKK ,72 % Sum Defensive konsumvarer ,93 % Medisin EGIS RT ,62 HUF ,05 % GIDEON RICHTER GDR ,15 USD ,20 % GIDEON RICHTER RT ,68 HUF ,49 % Sum Medisin ,74 % Bank og finans KOREAN REINSURANCE P-NOTE ,33 KRW ,66 % UNIBANCO-GDR ,06 USD ,70 % STATE BANK OF INDIA ,79 USD ,29 % YAPI VE KREDI BANKASI-GDR ,43 USD ,63 % HANNOVER RUECKVERSICHERU ,42 EUR ,94 % BANCOLOMBIA ,37 USD ,51 % INTER-EUROPA BANK RT ,26 HUF ,77 % Sum Bank og finans ,50 % Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS PREF. GDR ,07 USD ,33 % SATAYAM COMPUTER SERVICES ADR ,24 USD ,52 % TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H ,61 HKD ,69 % Sum Informasjonsteknologi ,54 % Telekom TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION ,62 USD ,77 % VIMPELCOM-SP ADR ,7 USD ,65 % CHINA UNICOM ADR ,44 USD ,46 % INDOSAT ,85 USD ,23 % TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR ,17 USD ,54 % PAKISTAN TELECOM CO LTD ,18 USD ,03 % Sum Telekom ,68 % Nyttetjenester ELETROBRAS PREFERED ADR ,79 USD ,90 % Sum Nyttetjenester ,90 % Sum verdipapirportefølje ,77 % Disponibal likviditet ( ) -4,77 % Sum andelskapital ,00 % Som markedsverdi per er benyttet siste noterte kurs fra børs. Som valutakurs er benyttet siste middelkurs per For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode.

20 Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning Tilbake til førstesiden SKAGEN Avkastning er et obligasjonsfond opprettet for de som ønsker å ha deler av sin langsiktige formue i rentebærende verdipapirer. Fondet investerer kun i lån med lav utstederrisiko, det vil si statslån, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner og bankinnskudd. 20 Fondet skal på seks måneders sikt søke å oppnå best mulig avkastning i rente-markedet, ved å balansere investeringene mellom korte og lange papirer. Fondets startdato 16. september 1994 Avkastning siden oppstart (frem til 29. november 2002) 80,18 % Gjennomsnittlig avkastning per år 7,44 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 114 mill. kr Antall andelseiere 525 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,5 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA Referanseindeks Oslo Børs BRIX obligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,74 % 6,17 % ,17 % 7,65 % ,29 % 4,55 % ,57 % 5,49 % ,63 % 2,86 % ,66 % 6,01 % ,77 % 8,73 % ,11 % 14,07 % ** 5,71 % 5,53 % 5 18 *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under ett år, samt i bankinnskudd. Utstedere kan være stat, kommuner, kraftselskaper og vanlige aksjeselskaper. Fondet søker å gi best mulig avkastning i den korteste enden av rentemarkedet. Fondet kan sammenlignes med en høyrentekonto, men siden pengene plasseres i verdipapirer hvor kursene fastsettes i markedet, vil verdiene av disse papirene kunne svinge noe. Vi anbefaler derfor en investeringshorisont på minst en til to måneder. Fondets startdato 18. september 1998 Avkastning siden oppstart (frem til 29. november 2002) 31,92 % Gjennomsnittlig avkastning per år 6,82 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 466 mill. kr Antall andelseiere 2200 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,3 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,10 % 5,79 % ,54 % 7,57 % ,19 % 6,07 % ,61 % 6,29 % ** 2,16 % 2,00 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING

Årsrapport 2005. Grunn til å juble! Nese for aksjer. Pensjon helt enkelt. Gode utsikter i 2006 2005 OVER ALL FORVENTNING Årsrapport 2005 Grunn til å juble! 2005 OVER ALL FORVENTNING Våre aksjefond ga andelseierne mellom 40 og 60 prosent avkastning i 2005. Både tegning og tilstrømming av nye kunder var rekordhøy, også til

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene

Markedsrapport. i SKAGEN Fondene. SKAGEN Fondene Tilbake til førstesiden Markedsrapport Juni 2005 3 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle»

Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. «Fondssparing er enkelt og bra for alle» Foto: Kjell Inge Søreide Side 10 «Vi kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkt.» Ellen Katrine Nyhus, forsker. Side 2 Verdipapirfondenes Forening tar et oppgjør med mytene om fondssparing. SPAR SMART

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer