Servicedesign av Nye Deichman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Servicedesign av Nye Deichman"

Transkript

1 Servicedesign av Nye Deichman Lærdommer fra prototyping Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS

2 Bidragsytere og opphavsrett En spesiell takk til brukerne, de ansatte ved biblioteket og de eksterne aktørene som har tatt seg tid og delt sine synspunkter med oss. Bidragsytere: Deichmanske hovedbibliotek live work Du har lov til å dele, kopiere, distribuere og spre verket. Du skal navngi alle bidragsytere. Du kan ikke endre, bearbeide eller bygge videre på dette verket. Innsikter, ideer og konsepter er tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: «Navngivelse-Ingen Bearbeidelse 3.0 Norge», jf.: creativecommons.org/ licenses/by-nd/3.0/no/ Prosjektet er finansiert av Norsk Designråd gjennom Design Pilot-programmet, se mer på norskdesign.no Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 2

3 Bakgrunn for prosjektet I løpet av 2017 vil det nye Deichmanske hovedbibliotek stå klart i Bjørvika. Hittil har det nye bygget tiltrukket seg mye oppmerksomhet, både internt og i den offentlige debatten. Nå er tiden inne for å heve fokuset på verdien biblioteket skal skape for brukerne gjennom nyskapende tjenester. Derfor ønsker Deichmanske bibliotek å kjøre et visjonsprosjekt rundt brukeropplevelsen og tjenestetilbudet ved det nye hovedbiblioteket. Ambisjonen er å forene kreftene hos Deichman rundt en visjonsbeskrivelse av tjenestetilbudet. Resultatene skal skape et tydelig bilde av fremtidens bibliotek og samtidig spille inn i den pågående operasjonaliseringsprosessen. Prosjektgruppen ønsker i tillegg å innlemme metoder og verktøy brukt i visjonsprosjektet i sin egen utviklings- og forbedringsmetodikk. Målet for prosjektet er å skape et helhetlig bilde av tjenestekonseptet ved Deichman, samt beskrive enkelte «fyrtårntjenester» som kan skape oppmerksomhet og konstruktiv debatt blant ansatte og i samfunnet. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 3

4 Prosessen så langt I første del av prosjektet var målet å kartlegge behov både blant brukerne og de ansatte ved biblioteket samt innhente synspunkter og innspill fra eksterne aktører. Vi gjennomførte 16 intervjuer med til sammen 29 personer: 14 brukere fordelt på 7 intervjuer 9 ansatte fra hovedbiblioteket fordelt på 4 intervjuer 6 eksterne aktører fordelt på 5 intervjuer I andre del av prosjektet arrangerte vi en workshop hvor alle de ansatte ved Deichmanske hovedbibliotek var invitert til å generere idéer med utgangspunkt i brukerbehovene fra brukerstudiet. Deretter ble idéene bearbeidet og videreutviklet i flere omganger inntil vi til slutt satt igjen med i et sett med ideer fordelt på 5 konseptretninger. I tredje del av prosjektet prøvde vi ut 4 utvalgte ideer sammen med brukere og ansatte. Vi virkelig-gjorde ideene ved å designe nødvendige kontaktflater og materiell og på den måten skape troverdige opplevelser. Dette dokumentet gir en beskrivelse av hvordan hver enkelt prototype ble gjennomført og hva vi i korte trekk lærte av dem. Brukerstudie Idéworkshop 5 konseptretninger Prototyping 16 brukerinnsikter ca. 200 idéer 17 idéer 4 idéer APRIL MAI JUNI AUGUST/SEPTEMBER Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 4

5 Brukerferd Vite om Bli medlem Bruke Avslutte Vite om/navigere Finne/Oppleve Skape/Dele Levere Deichman i Oslo og Oslo i Deichman Et servicekonsept basert på mennesker med kunnskap Et programmeringsverktøy for formidlingsaktiviteter En plattform for å møtes, skape og dele Det fysiske og digitale smelter sammen Utvalgte ideer til prototyping 5

6 Prototyping Hva vi har gjort og hva vi lærte

7 9 Hvordan kan Deichman tilby tjenester som gjør det attraktivt for andre aktører å synliggjøre tilbudet over hele Oslo?

8 Deichmantagen

9 Deichman har et vell av innhold som er relatert til steder og aktiviteter i Oslo. Vi tror at Deichman kan tilgjengeliggjøre og spre dette innholdet ved å la steder i byen lage sine egne tilpassede nettsider med Deichmaninnhold. Dette vil kunne synliggjøre innhold fra Deichman og samtidig heve egenverdien til stedet i byen. Innholdet på nettsidene vil bygge på et søkeresultat i Deichmandatabasen. Stedene kan selv velge hva de ønsker å ha med på sine Deichmannettsider. Brukerne vil få tilgang til nettsidene ved hjelp av mobiltelefon eller PC. Inngangsporten til nettsidene kan for eksempel være en plakett med en strekkode i QR-format som henger i lokalene eller på stedets fasade. Koden kan brukerne skanne med mobiltelefonen sin og få opp nettsidene med Deichmaninnhold spesifikt relatert til stedet hvor de er. Det må være mulig for brukerne å interagere med kunne få opp mer informasjon om innholdet og hvis de for eksempel ønsker å reservere en bok må dette også være enkelt å gjøre. Vi tror at «Deichmantagen» er den mest ressurseffektive måten å nå ut i byen på. Hypoteser for prototyping: Vi tror at aktørnettverk er en forutsetning for at Deichman kan være en aktiv tilbyder i Oslo. Vi tror at mobiltelefon og andre mobile enheter er sentrale kontaktflater. Vi tror at konseptet handler om å synliggjøre innhold, aktiviteter, arrangementer og personer. Vi tror at Deichman må tilby verktøy og formater til andre aktører som de kan bruke for å heve sin egenverdi. Vi tror Deichman kan være tilstede i byen både fysisk og virtuelt. 9 11

10 Først valgte 2 ansatte ved Deichmanske bibliotek ut 2 relevante steder for utprøving og samlet inn informasjon, bilder og relevante utgivelser til hvert av dem. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 12

11 Basert på den utvalgte informasjonen designet livework en mobiltilpasset nettside for hvert av stedene. En plakett til å henge på stedene ble også designet. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 13

12 Utsnitt fra nettsidene som ble laget. Disse finnes også tilgjengelig på verksted.deichman.no/voienvolden og verksted.deichman.no/bjorvika. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 14

13 Deretter prøvde vi ut tjenesten sammen med representanter for Vøienvolden gård for å innhente deres synspunkter på tjenesten og deres rolle som aktør i den. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 15

14 Til slutt prøvde vi ut tjenesten på et sett tilfeldig utvalgte brukere på Vøienvolden gård og operataket i Bjørvika. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS

15 Ved å prototype «Deichmantagen» sammen med representanter fra Vøienvolden gård lærte vi at: Man forventer å måtte betale en årlig sum for tjenesten - bestående av en plakett og en nettside. Representantene vi pratet med anså 1500 kr i året som maksgrensen for «sånne ting for så små steder som oss». Deichman må administrere malen for nettsiden slik at alle steder får en enhetlig presentasjon. Stedene selv må i størst mulig grad stå for innholdet på nettsiden. Tjenesten gjør at Deichman fremstår som moderne og kanskje mer appellerende for unge brukere. Aktuelle steder bør ha historisk verdi og eller kulturfokus slik som Blitzhuset, Teddy s, Theatercaféen og Continental. Det bør være mulig å ha plaketter på «flere nivåer» - en for området/bydelen, en for stedet og en for hvert av byggene. Område/bydelsplaketten kan være en slags oversikt over plakettene som er tilgjengelige i området. Vi lærte også at det var en verdifull og givende prosess for de ansatte å finne relevant innhold i Deichmansamlingen. Stedene som benytter denne tjenesten kan bruke den som et ledd i sin markedsføring

16 Ved å prototype «Deichmantagen» sammen med brukere lærte vi at: Folk forventer å få lignende informasjon fra denne tjenesten som de ville fått på en guidet tur. Korte fakta og kortfattet informasjon er tilstrekkelig - så kan man heller fordype seg videre andre steder. Det er viktig å bygge opp et aktørnettverk både på innholdssiden og blant stedene som er kjøpere av tjenesten. Aktuelle samarbeidspartnere på innholdssiden er Riksantikvaren, Arkitekturmuseet, VisitOslo og reiselivsnæringen, Oslo Bymuseum og ulike lokale historielag. Brukerne forventer at stedene som er en del av denne tjenesten har historisk verdi og at det ikke er en kommersiell kanal. Tjensten oppleves ikke som reklame slik den fremstår i prototypen og det synes brukerne er bra. Deichman er en troverdig avsender så lenge stedene representerer kultur i en eller annen form og tjenesten anses som kunnskapsformidling. Tjenesten synliggjør Deichman i byen. Få brukere skjønner hvordan man skal skanne tagen på plaketten. De som kjenner teknologien og har mobiltelefoner med nødvendig programvare får det til. Innholdet fra Deichman kan bli mer synlig i tjenesten og den burde ikke bare inneholde fagbøker, men skjønnlitteratur også. Et gjenkjennelig formspråk på plakettene og samplassering med «de blå plakettene» kan gjøre at folks oppmerksomhet og nysgjerrighet pirres og øker tjenestens troverdighet

17 Sagt av representantene fra Vøienvolden: «Det som er sikkert er at mange av de som kommer innom her har mange spørsmål og er kjempeinteresserte i å finne ut mer om stedet og byggene.» «Det vil jo være i alles interesse å tilgjengeliggjøre informasjon om stedet.» «For Vøienvolden ville det vært kult om vi kunne være et foregangssted, men etter hvert som dette blir mer vanlig vil jo det konkurranserfortrinnet forsvinne.» 19

18 Sagt av brukerne: «Dette er en fin måte å fange interessen til nysgjerrigpettere på.» «Jeg bruker sånne referansetjenster mye Store Norske, Ordnett og Wikipedia. De er veldig kjekke å ha når folk spør.» «Man vet jo hva man vil ha og hva man ikke vil ha, men av og til er det fint med overraskelser også. Det tror jeg man kan får her [gjennom denne tjenesten].» 20

19 21 Hvordan kan Deichman tilby tjenester som fremhever de ansatte og deres ekspertkunnskap?

20 De ansattes roller

21 I det nye biblioteket kommer inn- og utlevering av bøker i stor grad til å bli automatisert. Dette vil gjøre at de ansatte kan ta andre og nye roller. Fra brukerstudiet har vi lært at det ikke er noe å si på serviceinnstillingen til de ansatte. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å sammen med de ansatte sette møtet med brukerne mer i system og skape en bevisstgjøring omkring merkevarebygging i møtet med brukerne. Vi tror at ved å prototype sammen med ansatte og brukere vil være mulig å belyse hvordan man som Deichmanansatt for eksempel: introduserer seg for brukerne. veileder brukerne. følger opp brukerne. avslutter møtet med brukerne. har ulike roller på ulike steder i biblioteket. Vi tror også at vi sammen kan komme frem til andre roller for de ansatte enn de som finnes i dag. Under prototypen tror vi at det vil være hensiktsmessig å definere de ansattes rolle sammen med de ansatte og prøve det ut med brukere og ansatte. Erfaringene fra prototypen kan så brukes til å ytterligere videreutvikle de ansattes fremtidige roller. Hypoteser for prototyping: Vi tror at servicekonseptet handler om tydelige roller med tydelig innhold. Vi tror at servicekonseptet handler om å trekke frem de ansattes spesialkompetanse. Vi tror at det går an å synliggjøre tilbudet på bedre måter enn i dag

22 Livework designet sammen med Deichmanske bibliotek et sett med oppgaver som de ansatte kunne bruke som innfallsvinkler i møtet med bibliotekets besøkende. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 24

23 Livework designet også et sett med kontaktflater som under prototypingen kunne igangsette nye samtaler og situasjoner mellom de ansatte og de besøkende. 25

24 Deretter prototypet vi i hovedfilialen. Prototypen var planlagt å skulle gjennomføres i løpet av én dag, men etter de ansattes ønske ble den forlenget til 5 dager. 26

25 I etterkant av prototypen innhentet vi de ansattes tilbakemeldinger på gjennomføringen, kontaktflatene, romorganiseringen og møtet med de besøkende. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 27

26 Ved å prototype «De ansattes roller» lærte vi at: Det ligger en begrensning i veiledningssituasjonen fordi de besøkende som regel har veldig konkrete spørsmål og behov. Da blir det utfordrende å skulle komme med «sine egne anbefalinger». Det er også utfordrende å skulle gjøre noe «ekstra» i innlevering/utlånskranken på grunn av at det ligger en forventning om effektivitet der. Lånerne er heller ikke i modus for å bruke ekstra tid spesielt hvis det er kø bak dem. Det er lite tid til å gjøre noe mer enn det helt praktiske i innlevering/utlånskranken. Siden man er bundet av oppgavene der blir veiledningen litt halvgjort og man må be brukerne kontakte veiledningspunktene i stedet. I en bokhandel har man et økonomisk incentiv til å «pushe» bøker, men det behovet har man ikke i biblioteket på samme måte. Det oppleves mye bedre med stående veiledning fordi da er man som ansatt på samme nivå og i øyehøyde med publikum. Det at både de besøkende og de som jobber kan se skjermen skaper en «åpnere» veiledningssituasjon. Publikum er veldig observante på hvem som er tilgjengelige i innlevering/utlånskranken. Hvis man som ansatt holder på med sine egne ting blir det ekstra trøkk på de andre. De ansatte ble mer bevisste og reflekterte rundt hvordan de møtte publikum. De opplevde det som positivt at man setter fokus på hvordan de jobber. De ansatte ble også mer bevisst på hvordan de brukte kroppspråket til for eksempel å signalisere at det var nestemann sin tur i køen. Når det dukker opp en «naturlig» situasjon for å gi anbefalinger var det bra å ha dem lett tilgjengelig

27 Plasseringen av veiledningspunktene i sal 1 og 3 gjorde at de ansatte kunne se når det kom noen som trengte veiledning og det ikke var kø. Siden de ikke lenger satt med ryggen til inngangen var det lettere å snappe opp besøkende som trengte et «lite puff» for å finne det de lette etter. Det var bra at veiledningspunktene ble plassert slik at de kunne kommunisere med hverandre. Det var positivt at pultene og skranken ble ryddet. Biblioteket fremstod da mer ryddig for publikum. Det er behov for et sentralt punkt hvor man kan samle informasjon til publikum. Nå er den spredt ut overalt. De ansattes oppfattet «Mine utvalgte» som en fin anledning til å trekke frem bøker som ikke er så godt kjent. «Mine utvalgte» skapte også entusiasme og diskusjon de ansatte imellom. Bøkene som de ansatte hadde funnet frem fungerte bra til å fylle tiden til publikum mens de ansatte var i magasinet og hentet bøker. T-skjortene og navneskiltene gjorde at de ansatte ble stoppet oftere enn vanlig i biblioteket. Det var en delt fornøyelse for dem siden de som regel har dårlig tid eller er opptatt med noe. Navneskiltene fungerte bra, men noen av de ansatte opplevde det som «litt kjipt å bli tvunget» til å gå med t-skjorte. Navneskiltene opplevdes som litt begrensende siden de kunne gi brukerne inntrykk av at man ikke kunne spørre de ansatte om andre ting enn det som stod på skiltet. Mange av lånerne tror at de som sitter i skranken bare kan «beepe» bøker. Navneskilt forteller at de har kompetanse ut over praktisk hjelp og det er bra

28 Lånerne har av og til lyst til å prate om det de har lånt og hva de syntes om dem når de leverer bøkene tilbake. Da hadde det vært fint med et system hvor man kan samle disse tilbakemeldingene. Prototypen opplevdes som å være fokusert mer på interiørdesign enn servicedesign. Et tydeligere manus for hvordan man som ansatt skal opptre ville vært nyttig. Det å anbefale innhold er ikke noe nytt. Dette er noe de ansatte forsøker å gjøre allerede i dag. Hvis man skal gjøre endringer av de ansattes roller er det viktig at alle gjør det og at det gjøres i fellesskap

29 Sagt av de ansatte: «Folk setter jo pris på å få anbefalinger.» «Det var mange som så på og bladde i bøkene som vi hadde satt frem.» «En fra en lesesirkel kom innom og ville ha med seg de ansattes anbefalinger til lesesirkelen hun var med i.» «Ledelsen burde være mer synlige og ikke bare stikke innom når det skjer noe sånt som dette.» 31

30 Sagt av de ansatte: «Vi skulle hatt bedre tid til å prøve ut dette.» «Vi hadde nok ikke fått til dette på egenhånd.» «Mange av lånerne lurer på hva vi som sitter i skranken skal gjøre når vi får selvbetjening. Navneskiltene og anbefalingene gjorde det tydeligere at vi har en rolle også da.» 32

31 33 Hvordan kan Deichman tilby tjenester som danner plattformer hvor folk kan møte andre, skape noe sammen og dele med hverandre?

32 Brukernes historikk

33 For å skape et dynamisk bibliotek i en skiftende mediehverdag tror vi at biblioteket må utvikle plattformer hvor brukerne kan dele innhold, kunnskap og interesser med hverandre. Grunnlaget for delingstjenstene kan ligge i brukernes brukshistorikk, brukernes egenproduserte innhold eller et ønske om å dele kunnskap, aktiviteter og opplevelser. For å gi gode og relevante anbefalinger til brukerne kan man for eksempel ta utgangspunkt i brukernes lånehistorikk. Historikken kan også brukes til å gi brukere med lignende profiler bedre innholdsanbefalinger. Brukere kan også settes i kontakt med andre brukere med samme interesser basert på deres biblioteksbruk. Hypoteser for prototyping: Vi tror at brukernes lånehistorikk er et godt utgangspunkt for å bygge delingstjenster. Vi tror at brukernes profiler kan brukes til å dele innhold, interesser, kunnskap, aktiviteter og arrangementer. Vi tror at det i størst mulig grad er brukerne som skaper aktivitet og innhold i plattformen mens Deichman er en tilrettelegger. Vi tror delingstjenestene handler mer om det å dele enn om det som blir delt. Vi tror at det er avgjørende å identifisere driverne som gjør at tjenestene skaper tilhørighet hos brukerne. Vi tror at brukernes historikk kan brukes til å skape en plattform hvor de kan møtes, skape, dele og oppleve 33 35

34 Via bibliotekarer på lokalfilialene ble 2 utvalgte brukere kontaktet med spørsmål om vi kunne få tilgang til deres akkumulerte lånehistorikk. 36

35 Livework gikk deretter igjennom brukernes lånehistorikk og plukket ut lån som kunne danne utgangspunkt for anbefalinger av relevant innhold. 37

36 Basert på gjennomgangen av lånehistorikken designet livework en profilside for hver av brukerne. 38

37 Utsnitt fra profilsidene som ble laget. Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 39

38 Til slutt gikk vi sammen med brukerne igjennom profilsidene vi hadde laget for å innhente deres tilbakemeldinger på tjenesten. 40

39 Ved å prototype «Brukernes historikk» lærte vi at: Brukernes lånehistorikk er sammensatt av lån de har gjort privat, i forbindelse med jobb og for andre. Noen lån er viktigere og har høyere verdi enn andre. Lånehistorikken kan gi et skjevt bilde av låneren og de vi snakket med mente at den egentlig ikke fortalte så mye om dem. Lånerne vi snakket med lånte over gjennomsnittlig mye og for dem var biblioteket stort sett bare et sted de hentet og leverte bøker, CDer, DVDer og lydbøker. Lokalfilialen i kombinasjon med nettbestilling gjør det enkelt å låne og levere. Brukernes lånehistorikk brukes som referanse både i jobbsammenheng og når man skal anbefale utgivelser til andre. Lånehistorikken er privat og til eget bruk, men man kan åpne opp hvis det går an å filtrere hva man vil vise. Anbefalinger basert på hva man har lånt synes brukerne er en god ide og de tror tjenesten vil bli litt som en nettbokhandel. Brukerne forventer at en anbefalingstjeneste overrasker dem og åpner øynene deres for noe nytt som de kan ha interesse av. En tydelig link mellom det som anbefales og det man har lånt er bra. Nyhetsverdien er vel så viktig som relevans i forhold til anbefalinger. Det er bra at man gjennom tjenesten kan få anbefalt arrangementer og grupper og kan møte andre brukere fysisk og ikke bare virituelt. Denne typen arrangementsanbefaling oppleves mer relevant enn et nyhetsbrev. Førsteinntrykket av sidene brukerne prøvde var at de var «lette og åpne» og virket mye mer «levende» enn sidene som Deichman har i dag

40 Brukerne ville lagt inn sine vurderinger av bøker hvis det gjorde at de fikk bedre og mer presise anbefalinger tilbake. For å bidra på samarbeidsprosjekter må det gå an å bidra kjapt og enkelt. Terskelen for å bidra på noe er høyere hvis man gjør det under fullt navn, men det blir kanskje også mer troverdig da. Et nettverk av venner og andre lånere er ikke så interessant for dem vi snakket med, men de trodde at yngre brukere ville finne det mer interessant. Det vil antagelig være utfordrende å få folk til å «flytte» over til å Deichman fra andre forum og grupper på nettet. En av brukerne benytter Deichmans varslingstjeneste og fulgte med på nye utgivelser på den måten. Varslingstjenesten ga mange relevante anbefalinger og en viktig faktor var at man kan legge inn hvilke interesseområder man vil ha varslinger om. Brukerne tror arrangementer på biblioteket er fremtiden. De mener å se en tendens til mer og mer lokale initiativer som høytlesning, foredrag og besøk av forfattere i biblioteket. Det er positivt å få samlet folk i grupper med samme interesser. Det er mye lettere å få til nisjeting på Deichman. Innholdet i form av anmeldelser, anbefalinger og samarbeidsprosjekter genereres hovedsakelig av entusiastiske brukere

41 Sagt av brukerne: «Denne tjenesten kan jo på en måte imitere følelsen av å gå langs hyllene i biblioteket og av at man snubler over noe på veien.» «Jeg kunne tenkt meg noe a-la Pandora. Det jeg likte med den var at jeg fikk vite om nye artister og utvidet interessene mine.» «Jeg får litt assosiasjoner til en nettbokhandel av denne siden her.» 43

42 45 Hvordan kan Deichman tilby tjenester hvor det fysiske og det digitale beriker hverandre?

43 Aktive hyller

44 Hyllene i biblioteket kan populeres med innhold som tilfører bøkene, filmene og musikken som står der verdi. Innhold fra nettet kan trekkes inn og aktualisere eller kontekstualisere innhold på hyllene. Hovedmålet med å gjøre dette er å berike de fysiske eksemplarene med digitalt innhold. Vi tror at mobile og stasjonære grensesnitt vil være sentrale kontaktflater i denne prototypen og at det er disse grensesnittene brukerne i hovedsak kommer til å benytte. Til et utvalg av medier og innhold fra Deichmansamlingen samler vi inn informasjon fra nettet og lager nettsider for medieeksemplarene som står i hyllen under prototypen. Hypoteser for prototyping: Vi tror at det er viktig at de digitale tjenestene ikke blir en kopi av de fysiske og omvendt. Vi tror at de fysiske kvalitetene ved biblioteket er noe av det som gjør biblioteket spesielt. Vi tror at de digitale bibliotekstjenestene ikke bør utformes som støttefunksjoner for det fysiske biblioteket

45 Først valgte 2 ansatte på Deichman ut 5 relevante utgivelser og samlet inn informasjon om disse. 48

46 Basert på den innsamlede informasjonen designet livework en nettside for boken «Født sånn eller blitt sånn» av Harald Eia og Ole-Martin Ihle. 49

47 Utsnitt fra nettsiden som ble laget for «Født sånn eller blitt sånn». Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS 50

48 Deretter prøvde vi ut tjenesten på tilfeldig utvalgte brukere i Deichmanske biblioteks hovedfilial. 51

49 Ved å prototype «Aktive hyller» lærte vi at: Tjenesten er en fin ressurs hvis man for eksempel jobber med en bok i forbindelse med en skoleoppgave. Dette er en relevant tjeneste for flere av bøkene som brukerne hadde lånt/lest i det siste. Brukerne var usikker på verdien av å ha med Facebook siden det regnes som en mindre seriøs arena. Brukerne lurte på om alt i Deichmansamlingen skulle «inn i et slikt system». Tjenesten burde være tilgjengelig både i biblioteket og hjemmefra. Grafen som kobler sammen hendelser med utlånstatistikken er interessant. Anbefalinger til andre utgivelser er bra spesielt på fagbøker. Det er fint å se hva som skjer på Deichman relatert til en bok man er interessert i. Nettsiden inneholder passelig mengde med informasjon, men man bør kunne dykke dypere også

50 Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS

Servicedesign av Nye Deichman

Servicedesign av Nye Deichman Servicedesign av Nye Deichman Konseptretninger Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS Bidragsytere og opphavsrett En spesiell takk til brukerne,

Detaljer

Tjenestevisjonen. Nye Deichman. Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen. Deichmanske bibliotek 2010. live work nordic AS www.livework.

Tjenestevisjonen. Nye Deichman. Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen. Deichmanske bibliotek 2010. live work nordic AS www.livework. Tjenestevisjonen Nye Deichman Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS Bidragsytere og opphavsrett En spesiell takk til brukerne, de ansatte ved

Detaljer

Tjenestevisjonen. Nye Deichman. Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen. Deichmanske bibliotek live work nordic AS

Tjenestevisjonen. Nye Deichman. Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen. Deichmanske bibliotek live work nordic AS Tjenestevisjonen Nye Deichman Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 Bidragsytere og opphavsrett En spesiell takk til brukerne, de ansatte ved biblioteket og de

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Servicedesign av Nye Deichman

Servicedesign av Nye Deichman Servicedesign av Nye Deichman Kjerneinnsikter fra brukerstudiet Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Gunnar Bothner-By Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS www.livework.no Introduksjon

Detaljer

Lærdommer fra prototyping Fase 3 - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Lærdommer fra prototyping Fase 3 - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Lærdommer fra prototyping Fase 3 - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 28. - 29. april 2010 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern Introduksjon Bidragsytere

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664)

Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Bokanbefalinger til brukerne (Ref #1308141702664) Søknadssum: 300000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Oslo kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene?

...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? X...men er dette for brukerne eller bibliotekarene? Her får vi forespørsel om å snakke Her planelgger vi hva vi skal snakke om Litt om søk på Deichmanske bibliotek Jonas Svartberg Arntzen Arve Søreide

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Fra Grue til Løten: Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skriv ut og ta med skjema ut på vandring. Det er viktig å notere underveis. Du tar med skjema når det er du som vandrer til et bibliotek, men merk at du skal

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Brukerkunnskap i behandlingslinjen Brukerkunnskap i behandlingslinjen Rehabiliteringskonferansen 2011 26. oktober 2010 Are Hovland Nielsen Marit Evertsen Om prosjektet Bakgrunn for prosjektet Prosjektet tok utgangspunkt i modellen for «kunnskapsbasert

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

Endringer i skrankearbeid og formidling - om et lite folkebiblioteks forventninger til og erfaringer med bruk av ipad i biblioteket

Endringer i skrankearbeid og formidling - om et lite folkebiblioteks forventninger til og erfaringer med bruk av ipad i biblioteket Endringer i skrankearbeid og formidling - om et lite folkebiblioteks forventninger til og erfaringer med bruk av ipad i biblioteket Etter å ha hørt Frid Feyling fra Asker bibliotek fortelle om ipad som

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

Folkeverkstedet (Ref #86a25826)

Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Folkeverkstedet (Ref #86a25826) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 0179

Detaljer

Framtid Furuset bibliotek?!

Framtid Furuset bibliotek?! Framtid Furuset bibliotek?! Tradisjonelt handlingsrom for bibliotek publisert litteratur og andre uttrykk Uttrykk frikoblet fra forlagsbransje og fysisk distribusjon Nytt handlingsrom for bibliotek lesere

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn

Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn Kommunikasjon og interaksjon; Bibliotek og lokalsamfunn Bibliotekmøte, Hamar 17. mars 2010 1 Kommunikasjon og interaksjon i lokalsamfunnet Synspunkter på biblioteket sett utenfra - grunnlag av arbeid med

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene

Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Samsøk og samlinger og samarbeid Konsekvenser av samsøktjenester for brukeren og bibliotekene Erfaringer med norgeslån fredag 19. mars 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Konseptretninger fra idédugnad Fase 2 - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Konseptretninger fra idédugnad Fase 2 - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Konseptretninger fra idédugnad Fase 2 - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 15. april 2010 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Teksten i bruk tekster i alle fag INN I TEKSTEN UT I

Detaljer

Workshop for tjenesteutvikling i biblioteket Februar. Tirsdag, 3 Februar Fredag, 6 avdeling Grünerløkka

Workshop for tjenesteutvikling i biblioteket Februar. Tirsdag, 3 Februar Fredag, 6 avdeling Grünerløkka anno 2020 Workshop for tjenesteutvikling i biblioteket Februar 2009 Tirsdag, 3 Februar Fredag, 6 Februar @Deichmanske, avdeling Grünerløkka Denne to dagers workshopen har som formål å utprøve en ny tilnærming

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom. 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån himmel eller helvete eller noe midt imellom 13. desember 2010 Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Hvem er jeg og hvor skal jeg?

Hvem er jeg og hvor skal jeg? På vei til lederjobben i et av Norges mest profilerte bibliotek Hvem er jeg og hvor skal jeg? Monica Nyhus, Bibliotekmøtet i Stavanger 2012 På vei til lederjobben i et av Norges mest profilerte bibliotek

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen

Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen Kysthospitalet i Stavern - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 12. Juni 2013 Monica F. Petersson Kysthospitalet i Stavern Foto: SiV HF, Kysthospitalet Design er brukerdrevet innovasjon i praksis Designmetodikk

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Sluttrapport og forslag til tiltak

Sluttrapport og forslag til tiltak Sluttrapport og forslag til tiltak Fase 4 - Brukerkunnskap i behandlingslinjen 3. juni 2010 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern Om prosjektet

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen Foredrag i Design og Websøk Intro (2. slide) 1. Websøk hva er det? 2. Hvordan er ditt websøk? 3. Funksjonalitet versus design (lage til det verst mulig utseende på søk) 4. AIDA 5. Vi startet på nytt 6.

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani Sult Et litterært Foretagende der tilbydes Deres Arbeidsplads for ogsaa at kunne stille Deres aandelige Sult i Deres Spisepause. Som rådmann i Nord-Aurdal kommune er eg stolt av å ha ansvaret for Nord-Aurdal

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

Markedskrefter i endring

Markedskrefter i endring Markedskrefter i endring Søkemotorer, det nye biblioteket? Morten Hatlem, adm dir Sesam Media AS Sesam konsept Har ca. 650.000 unike brukere i uka Alltid mest informasjon, så oppdatert som mulig og så

Detaljer

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig

Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig Frem til nylig har kommersielle aktører brukt tradisjonelle medier for å nå sine målgrupper. Det meste av deres innhold har vært upersonlig og veldig reklamete. 8% En ny undersøkelse som er gjort i USA

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Dialog og åpenhet i sosiale medier IT Forum om åpenhet, UIB, 07.04.11

Dialog og åpenhet i sosiale medier IT Forum om åpenhet, UIB, 07.04.11 Dialog og åpenhet i sosiale medier IT Forum om åpenhet, UIB, 07.04.11 HISTORIKK SMÅ TURER ER OGSÅ STORE SOSIALE MEDIER HVOR ER VI Juryens begrunnelse Årets nettbutikk: www.stormberg.no «Årets nettbutikk

Detaljer

GRUPPE 5 UKE 2 IN1050

GRUPPE 5 UKE 2 IN1050 GRUPPE 5 UKE 2 IN1050 1 Still spørsmål, gi tilbakemeldinger etc https://goo.gl/susrr5 case-sensitive! 2 Planen for i dag Litt om oblig 1 Repetisjon av de sentrale begrepene: HCI, interaksjon, grensesnitt

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder

Bibliotek i sosiale medier. Kenneth Eriksen daglig leder Bibliotek i sosiale medier Kenneth Eriksen daglig leder Hva er sosiale medier? Videodeling Bildedeling Blogging Mikroblogging Podcaster Sosiale medier RSS Forum & diskusjon sgrupper Widgets Wikis Sosiale

Detaljer

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus

Norgeslån i praksis. 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus Norgeslån i praksis 22.april 2010 Larvik Cathrine Undhjem Fylkesbiblioteket i Akershus 1 Bakgrunn Norgeslån 2008. Norgeslånere de begynte å bestille! Akershus 22 kommuner 500.000 mennesker. Transportordning

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning

Sandefjordskolen. Kjennetegn for måloppnåelse: sammenligne like tekster på engelsk og norsk og kunne identifisere forskjeller i betydning Sandefjordskolen Periode 1: UKE 33 - UKE 35 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2015 2016 eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring

Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.:200500144 Vår ref.:05/6/vl Oslo 25.02.05 Høring Strategi for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets-

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte

Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Young Creatives 2012 Dixi ressurssenter for voldtatte Brief Dixi ressurssenter for voldtatte ønsker mer kjennskap og flere henvendelser. Utfordring En vanlig reaksjon blant folk som har opplevd traumatiske

Detaljer

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet Bruke og forstå Bruker enkel tekst- og bildeformatering og kjenner til noen digitale begreper. Lagrer arbeider på digitale ressurser og følger regler for

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser

Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Digital formidlingsløsning for innovative anskaffelser Anskaffelsen omfatter en digital formidlingsløsning for kommunikasjon om innovative anskaffelser. Budskapet omfatter formålet med, effekten av og

Detaljer

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside

Digital formidling. Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram. Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Digital formidling Blogg Facebook Fronter Twitter Instagram Andre sosiale medier, plattformer, osv. Substitutt for/ tillegg til skolens hjemmeside Formidlingens hvem Mottaker: Elever, lærere og andre ansatte

Detaljer