Bibelundervisning emne nr.17b.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibelundervisning emne nr.17b."

Transkript

1 Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst) blir bare borte, fordi vi har fått et nytt liv på innsiden, så vår lyst er blitt samfunn med de hellige, Guds ord og bønn, og har mistet lysten på mange av de TV program som ikke var helt gode, men heller nedbrytene, har fått nye interesser når det gjelder samtale-evner, og en helt ny fremtid jeg ser for meg. Freden som hviler over mitt liv, mitt hjem og min familie er fantastisk, og med den gleden som har gjort oss så lykkelige i hele mitt hus. Nå merker jeg også at vi alle er blitt mye friskere t.o.m. forkjølelse er ikke hos oss lenger, det blir bare sterkere ettersom vi vokser i tro og kjennskap. Merker også at vår økonomi er blitt stødigere stadig mer til overs. Ettersom Herren er kommet i sentrum og blitt Herre i hjemmet vårt. Slik blir det når du sier, og mener at det er som det står i Salm.23,1v.) "Herren er min hyrde, jeg mangler meg ingen ting. 2v.) Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. 3v.) Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld." 4v.) "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. 5v.) Du dekker bord for meg like for mine fienders øyner. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. 6v.) Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." Denne salmen var full av løfter som for David var aktivisert, han bare uttalt det slik han hadde det i sitt liv, og dette gjelder alle oss som lever for Herren i tro. De hjemmene som Jesus er gjort til Herre av hele deres hjerter, det vil si at hjemmet holder seg til Guds godhet, og da er Guds godhet over det som holder seg til Hans godhet, og det er når dere leve ut Guds godhet i hjemmet, Guds godhet er kjærligheten agape, så dette hater djevelen mer enn andre ting som er i vårt kristne liv, så dette vil han prøve og angripe og få ødelagt, noen ganger med sykdom, å ta ifra oss kreftene så vi ikke orker og holde huset i orden slik vi skal. Og så går han løs på økonomien, og så på barna, men dersom du er blitt sterk i Guds ord og i bønn og lovsang, så står du lettere og seirende i mange av disse hendelser, allikevel så vil deres åndelige søsken stå til tjeneste og løfte opp med å være med og bære noen av deres byrder, for å oppfylle Guds lov med kjærlighet. Men midt oppe i alt dette så går det noe religiøse mennesker som ikke ser dette med å hjelpe. men heller kritiserer hvor dårlig du tar deg av ditt hjem, og på denne måten legger de byrder på et hjem som allerede er blitt slått på av djevelen. Djevelen prøver også å rasere vår økonomi, så du kommer i en fortvilelse, etter Guds ord så skal menigheten som er din åndelige søsken tre til å hjelpe også der, Ap.gj.2.kap. 44v.) "Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45v.) De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det." Slik ble den første menigheten, men dette blir ikke praktisert idag, men selv det åndelige Guds hjertelag bør ikke være noe forandret, så vi som har skal hjelpe dem som ikke har. Og få hjelp gir takksigelse til Herren, 2 kor.9.kap.12v.) "For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud. 13v.) Denne givertjenesten er en prøve på ektheten hos dere, og de vil prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, og for den oppriktige godhet dere viser i samfunnet med dem og med alle." Dette var en sterk kjærlighetserklæring som Paulus gav menigheten i korint, og fra 1 Joh.3.kap.16v.) "På dette har vi lært kjærlighen å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. 17v.) Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for

2 Side 2. ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? 18v.) Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!" Guds ord taler helt klart om disse ting, og den som følger dette ordet blir selv velsignet, for dette er noe av Guds godhet som vi skal holde oss til, for at Guds godhet skal være over deg. Rom.11.kap.22v.) "Se derfor Guds godhet og strenghet - strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved godhet. Ellers skal også du bli hogd av." B. Å bruke verden fordi vi er i verden, men er ikke av verden... Verden er til låns for oss frelste: Uten de ressurser som de timelige tingene i denne verden har til låns for oss i våre utlendigs tid her på jorden, vil vi ikke kunne klare oss derfor må vi bruke den til hjelp for oss, vi bør passe oss for å kjøpe alt og ingenting, 1 Tim.6.kap. 7v.) "For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. 8v.) Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. 9v.) Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse." 10v.) "For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. 11v.) Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet." Lysten til denne verdens ting kan føre til havesyke, og havesyke er avgudsdyrkelse, som står høyeste på listen av all ondskap, Luk.12.kap.15v.) "Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod." 16v.) "Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik man fikk stor avling av jorden sin. 17v.) Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i: 18v.) Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19v.) Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad! 20v.) Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? 21v.) Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud." La all din kjærlighet være først og fremst til din skaper og Jesus som ble veien til Ham, og så til dine og din neste, og la denne verden bli bare et lån til du reiser herifra og hjem til din Gud, 1 Joh.2.kap.15v.) "Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i ham. 16v.) For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, (kan være gjenstander f.eks. moderne TV'er mobiltlf. biler gjenstander som er inventar i huset som du blir redd for skal gå istykker, o.s.v. det er her tingene eier deg og ikke omvendt, dette er avguderi,) og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden." 17v.) "Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid." Når et menneske holder på å komme dit som Guds ord advarer i fra, så er det fordi denne verdens gud djevelen har forblindet ditt åndelige øye så du ikke ser noe feil i hva du kjøper og har lyst på, og så plutselig er du der hvor du helst ikke skulle komme, da har det faktisk kommet noe imellom deg og din Gud. Det er derfor bibelen advarer mot de jordiske tingene. Vår skatt skal være i himmelen og der hvor din skatt er, er ditt hjerte, Matt.6.kap.19v.) "Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20v.) Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler." 21v.) "For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." Når du ikke er av denne verden så blir denne verden helt uinteressant for deg, vi er jo født på ny og tilhører en anne slekt nå, nemlig den himmelske, så ikke søk å bli noen del av denne verden for den skal få sin dom, og vil forgå, men det gjelder ikke deg som er frelst. C. Daglige oppgaver for et hjem å sørge for... Hver dag har nok med sin egen plage: Timelige plager er kjødelige plager. Jeg tror at vi kan redusere disse plager kraftig, ja t.o.m. radere dem helt bort. Det kommer ann på

3 Side 3. hvor meget vi lever på kjødelig vis og etter vår munns uttalelser, så og høsteloven gjelder både for oss frelste og de som ikke er det. Det betyr at vi må ydmyke oss for Guds nåde og gjøre opp med det gale som du har vært årsak til, med det som har vært sagt og gjort av deg, slik at Herren kan få renset deg så du blir ren gjennom Jesus blod. Dine ord som du taler er også som du sår, og det vil komme tilbake til deg som en høst, du får det tilbake, enten det er godt eller ordt, Ord.sp.6.kap.2v.) "Har du latt deg binde ved din munns ord, har du latt deg fange ved din munns ord." Det skal skje en forvandling med å vandre med Jesus og bli Han lik, det står at vi skal rense oss selv likesom vi er rene, 1 Joh.3.kap.3v.) "Og hver den som har dette håp til Ham, rense seg selv, likesom Han er ren." Det finnes ord fra Guds ord som er meget viktige og leve etter, som er et påbud, vær underordnet Guds hånd, og dersom du lever slik, så vil Guds autoritet bli i ditt liv, men Guds autoritet fullkommengjøres gjennom Guds kjærlighet, Efes.5.kap.21v.) "Underordne dere under hverandre i Kristi frykt." Og dette er veldig spesielt, da det har et utspring i fra Gudsfrykt og gjøre, derfor blir det også helt naturlig å leve på denne måte ifølgende den Ånd som bor i deg som er Guds autoritet, og som virker kun i et ydmykt hjerte. Dersom du følger Guds ord og lever deretter så vil D.H.Ånd drive deg, føre deg og lede deg rett og du får et velsignet og kraftig liv med Han. Det som daglig bør utrettes: Bli daglig undervist gjennom læreren D.H.Ånd Joh.6. kap.45v.) "Det står skrevet hos profetene: Og de skal alle være lært av Gud. - Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg." Og den som er født av Gud har fått læremes-teren som er D.H.Ånd in i sitt hjerte, 1 Joh.2.kap.27v.) "Og den salvelsen som dere fikk av Ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som Hans salv-else lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere." Ta daglig opp korset. er og fornekte seg selv på områder der det blir stridigheter som skaper splid i ekteskapet, forøvrig ydmyk seg, det gjelder flere ting under dette, Luk.9.kap.23v.)"Han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24v.) For den som vil berge sitt liv, skal miste det, Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det." Så dersom du er sta og prøver alltid på å ha rett så kan du resikere at du mister det evige livet og går fortapt, og samtidig mister du den du er gift med, og på samme tid resikerer du å miste dine barn på noen måte.denne prisen er alt for høy på grunn av et menneskes hardhet og stahet, men med å gi opp sin stahet og meninger og ydmyker seg med å bli, fredsommelige og imøtekommende, så la Guds kjærlighet få råde i hjemmet da seirer du i tro, 2 kor.4.kap.10v.) "Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. 11v.) For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld. (dette er når du gir opp ditt ukjærlige liv, med alle dine egoistiske meninger som bare river ned rundt deg, og for hver gang du får seier over disse ting så har noe av ditt liv blitt dødeliggjort. Dette er helliggjørelsen som alle frelste må i gjennom, Heb.12.kap.14v.) "Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Ansvaret ditt må du ivareta, for det ansvaret er av Gud, og da du bestemmer deg så har du Guds Ånd til hjelp å få fremgang i dette din sak. Paulus var et vanlig menneske med kall og byrde lagt på seg av Gud selv, som også vil ligne litt på oss alle i vårt åndelige liv, 2 kor.11.kap.28v.) "Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen (ansvaret) for alle menighetene (i det minste gjelder dette i ditt hjem) 29v.) Hvem er svak uten at også jeg blir svak? (og lide med den du lever med eller dine medmennesker) Hvem voldes anstøt, uten at det brenner i meg."anstøt er negative reaksjoner, dette er noe vi må unngå vi som er levende kristne, på noen måte unngå å være noen til anstøt, det vil si at vi prøver å la være og si ting eller gjøre ting som dem vi lever med vil reagere negativt på og dette kan bli til problemer enten i ekteskapet eller mellom deg og dine venner. La ingen ting fra det

4 side 4. kjødelige som er syndigkomme imellom deg og din familie og venner, da kan du selv komme til å gå fortapt, men la det Herren har i ditt liv som kommer av det liv som er født inn i ditt hjerte og er av D.H.Ånd, bli det som binder sammen i familien og blandt venner, da er du en velsignelse fra din Gud til dine venner og din familie og som Gud selv støtter deg helt. Det daglige nødvendige... Så det som jeg har skrevet og lagt vekt på her er: 1.) Daglig omsorg for andre etter behov, og sitt hjem. 2.) Daglig brød er også å gjøre Guds vilje, både åndelig og legemlig. 3.) Daglig fornyelse med seg selv og familien. 4.) Daglig formaning for å rettlede eller bli rettledet. 5.) Daglig vitnesbyrd ifra D.H.Ånd som er vitnesbyrdet Ånd som virker. 6.) Daglig gransking av skriftene med begjær etter Guds dybder. 7.) Daglig felleskap med dine åndelige søsken, og bli ledet sammen. Og med dette så vis kjærlighet hver dag og la Herrens kjærlighet få strømme igjennom deg, det er Hans fullkomne vilje. La på denne måten Guds godhet nå ut til alle mennesker. D. Gudsfrykt med nøysomhet har en stor vinning... Å nærme oss Gud på en sterk måte: Gudsfrykt er noe helt fabelaktig i den åndelige verden, den står det respekt av i den demonske himmelrommet, da er du gjort kjent der fordi Gud er med den person som lever i gudsfrykt. 1 Tim.6.kap.6v.) "Ja, gudsfrykt med nøysom-het er en stor vinning." Gudsfrykt har ikke noe med redsel å gjøre, men kan heller se det som en æresfrykt, med en hellig respekt for Gud Fader, Sønnen og D.H.Ånd, det da dette blir et meget alvorlig liv å leve, å frykte går på det å være redd for å synde og det å leve kjødelig på kanten til å falle. Med gudsfrykt så tar du deg ivare og lever i hellighet og respekt, og det er her djevelen ikke har en sjanse, men istedet er han redd deg, på grunn av du er hellig for Gud lik Jesus er. Gudsfrykt gir utslag bare at du lever og er nøye med å leve og frykte Gud over for Hans hellighet, da vil du leve forsiktig med omgivelsene rundt deg, med hva du sier med din munn og hva du gjør i ditt liv, for det er her djevelen kjemper om og få deg til å falle slik at du kommer i en dårlig selvkritikk og gir gjerne opp da blir det vanskelig å komme inn i Gudsfrykt, for du er avhengig at du får leve i dette å være tilgitt hele tiden og vokse videre gjennom det, for skyldighet er en byrde, da du er skyldfri på grunn av et ydmykt hjerte, så vil hellighetprossesen føre letter igjennom. Da vil du oppleve å dra ned over ditt liv, Guds hellighet og nærvær, på grunn av kjærligheten til Faderen, når du i din vandring er avhengig av Jesus og Hans Hellige Ånd, vil Gud være med deg på en sterk måte, og vil gi deg åpenbaring over ting du ikke med din sjels tanker forstår. Det for å lede deg til tjenester og oppgaver som Gud vår far har til deg. Ditt hjem vil bli et nedslagsfelt for Guds kraft når du gir hele ditt liv til din Herre Jesus. Og du kommer til å bli forfulgt når du kommer så langt. 2 Tim.3.kap.12v.) "En menighetstjener skal være èn kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte." Når du på en god måte har betjent ditt hus med alt som i det er, så vitner det om trofasthet, ordensans, pålitelighet og sømmelighet, pluss mye mer fordi ditt hjem har blitt et godt eksempel, på hvordan også din menighet, gjennom deg kan komme til å bli lik ditt hjem, ja til og med har du vitnesbyrd fra ikke troende mennesker, og dette er meget viktig, for på denne måten og leve med, og hellige hans navn, og da tar du vare på Guds navn som en dyrebar skatt. Og dette vil bevise at ditt liv og din vandring med Herren, blir til velsignelse og er rett innfor Guds ord. E. Vitnesbyrdet utadvendt... La de som er utenfor, få kjenne deg på ånden og ikke på ordene dine: Når du har tatt imot Jesus som din personlige frelser, blir du forandret, kan hende ikke i samme stund, men det skjer mer og mer etterhvert, du vil merke det, 2 kor.5.kap.17v.) "Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. 18v.)

5 side 5. "Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. 19v.) "Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så Han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. 20v.) Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! 21v.) Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud." Ta vare på ditt nye liv for det blir stor forskjell på det gamle liv og det nye, det gamle da var du en del av den onde verden som Gud ville forlike seg med, for å vinne mennesket over til seg og få evig liv, men nå er du blitt en som er sendt med bud om forlikelse mellom Jesus Kristus som er er døren til frelse og veien til Faderen. Ta vare på det du har fått, for det er du som må velge å bli bevart hos Herren, du har et valg hver dag, ja flere ganger om dagen må du velge kjødets veie eller åndens vei, går det galt kan du ikke gi andre skylden. Dersom du velger å bevare ditt nye liv, vil Jesus støtte deg helt ved sin H.Ånd så du blir bevart Rom.8.kap.11v.) "Men dersom Hans Ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere. 12v.) Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. 13v.) For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. 14v.) For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn." Det er meget viktig og forstå at når et menneske lever i det synlige, hvor med alle kjødets sanser, lever og er engasjert i med hele sitt liv, og det er det som er og leve etter kjødet, men heller lar det åndelige som er av Gud, gjennom Den Hellige Ånd, bli ditt liv på det høyeste nivå, da vil det være med å utslette det som er det kjødelige liv som forårsaker synden i ditt liv, Ta åndens liv med deg inn i det timelige for å leve i balanse med det menneskelige, som ditt hjem kan bli betjent av også de som er utenfor som er vantroe skal få kjenne det fra ditt liv, med din åndelige fred og glede fra kjærligheten agape som er gitt ved Den Hellige Ånd. La Guds Ånd styre ditt kjød og ikke omvendt, da blir du ikke lik denne verden med hvordan du lever. Dersom du holder deg helt til Jesus blir du ett med Han i Hans ånd. 1 kor.6.kap.17v.) "Men den som holder seg til Herren, er èn ånd med Ham." Etter som du lever i dette så vokser du åndelig, med at ditt kjødelige liv avtar, så Jesus i Ånd som bor i din ånd skal få vokse. Da når du blir klar, så vil Han sende deg ut å redde mennesker fra fortapelsen, (helvetes ild) og Han vil du skal rope ut Guds storhet som i Jesai.40.kap1v.) "Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. 2v.) Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder." Dette er svaret fra Gud på et angrende hjerte, "Gud er God" I dag er vi det nye Jerusalem og Israel, fordi vi er podet inn på vintreets stamme, Jerusalem er sentrum av Hans menighet hvor Gud åpenbarte seg gjennom sin Ånds kraft på pinse festens dag, og som Hans menig-het fikk del i for og gå ut og gjøre hans gjerninger som Han befalte oss og gjøre. Han vil rense og dobbelt rense sin menighet, for å kunne skille den utfra denne verden og fra den-ne verdens ånd som så lett vil prege Hans forsamling, 3v.) "Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!" Alt som ikke behager Gud må vi selv med nådens Ånd få hjelp til å fjerne, og det får vi dersom vi av hele vårt hjerte ønsker dette, ørken står for kjødets liv som fører til åndens tørke, men når Gud får sin vilje, så lar Han et kildevell strømme opp midt i ørkenen av det levende vann. Med fornyelse av Den Hellige Ånd vil Gud gjøre det lettere,og det vil bli lettere å få seier, 4v.) "Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til en slette, og hamrene til flatt land. Dette er hva Herren gjør når du bøyer deg for Ham i Hellig ærbødighet, da jevner han ut alle problemer og gjør all motstand blir lagt under dine føtter, så det ikke blir disse bratte motbakkene og gå imot. Dette på grunn av at du er kommet opp på Guds nivå, med et ydmykt hjerte som erklærer

6 side 6. seg og være avhengig av Gud gjennom Jesus Kristus, da vil Han la sin herlighet bli åpenbart mitt iblandt sitt folk i sin menighet, og i et vært hjem hvor Han er blitt gjort til Herre, 5v.) "Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har talt." Videre er du et lys i denne verden se i Matt.5.kap.14v.) "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15v.) Heller ikke tenner noen et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. 16v.) Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjøre og prise deres Far i himmelen." Disse gjerninger er et produkt av Den Hellige Ånd som skaper gode frukter som er av Guds natur i gjennom vårt åndsliv, så er da dette det lyset som vi er i denne mørke verden. F. Guds kjærlighet må være selve drivkraften bak alt... Du er bare en kanal: Du er avhengig Jesus i ditt liv Joh.15.kap.5v.) "Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre." Når du elsker Jesus så blir det drivkraften, for så høyt du elsker din Jesus Kristus, vil det legges et åk av kjærlighet på ditt liv. Hvordan levde Jesus selv med dette åket på sitt liv, Matt.11.kap.28v.) "Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 29v.) Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig (en åndens frukt for oss som er under helliggjørelsen) og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. 30v.) For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett." Her var det viktig å bli kvitt sine egne problemer og byrder først, for så å kunne leve i det åndelige livet med å gi seg helt til Herren, da vil han legge på deg sin byrde, og det av kjærlighet, som vi egentlig ikke har nemlig kjærligheten agape. Jesus selv opplevde agape som Den Hellige Ånd hadde hundre prosent i Hans liv, den virket utrolig men virkelig, Han ynkes inderlig i 20.kap.30v.) "Og se, to blinde satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus drog forbi, ropte de og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss! 31v.) Folket truet dem og sa at de skulle tie, men de ropte bare høyere: Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn! 32v.) Da stanset Jesus, og kalte dem til seg og sa: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere? " 33v.) "De sa til ham: Herre, at våre øyne må bli åpnet! 34v.) Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de sitt syn igjen, og de fulgte ham." Med denne kjærlighet så vil løsningen bli fullstendiggjort, og bønner vil bli innløst øyeblikkelig som oftes. Rom.9.kap.15v.) "For til Moses sier han: Jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over, og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 16v.) Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud, som viser miskunn." Det er Guds miskunn som er årsaken til denne funksjonen, og den er ingen fortjeneste men nåde som det fremgår av skriften. Det å ynkes kommer av Guds kjærlighet og er en nød i kraft, kan også kalles for medlidenhet. Jesus trang også hvile og dette tok han sine disipler med på, Mark.6.kap.31v.) "Han sier da til dem: Kom med til øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt! For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise." I denne Åndens hvile som dette også peker hen til, virker sterkt da du kan flyte i Guds kjærlighet uten å stresse, og da med et ydmykt hjerte så vil troens gjerninger åpenbares på ditt liv. Når du er i troen da mener jeg hjertetro, (det er åndens tro. og ikke hodetro, som bygger på følelser og tanker i fra sjelen). Da kan sjelen bare hvile og ikke frykte, for frykten kommer av at vi er i tvil og nærmer oss vantro, vantro er synd og kommer på utsiden av Guds rike og dømmes sammen med de som er i verden (ikke troende). Slik vi har lest om i dette emne om hjemmet En vanlig to barns familie, i en god husfred, som bare Gud vår far kan gi.

7

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Fridd ut fra mørkets makt

Fridd ut fra mørkets makt Fridd ut fra mørkets makt Denne undervisningen er hentet fra to forskjellige serier jeg har på nettet: Dr Jekyll og herr Hyde kristen og Helbredelse for ånd sjel og legemet, som du finner på www.bibelundervisning.com.

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek.

Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek. 1 Mesterverket # 40. Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd. 31. desember 2005. Av Pastor Brian Kocourek. Jeg ønsker å fortsette vårt studium angående Mesterstykket og fortsetter med paragraf

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4

i Kristus Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet del 4 i Kristus "Leve som lysets barn, i menigheten, i samfunnet og i hjemmet" del 4 5 Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 2 Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer