Innholdsfortegnelse. Inge Huseby Aas Eksamen 1BIM-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Inge Huseby Aas Eksamen 1BIM-I 22.05.12-31.05.12 ... 10 ... 11 ... 13 ... 14 ... 15 ... 6 ... 18 ... 9 ... 12 ... 20 ..."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse

3

4 Eksamen BIM-I Fagskolen i Oslo Eksamensperiode: Tirsdag 22.mai torsdag 31.mai, fremføring 5.-7.juni. Det er satt opp tre ulike temaer for BIM-I. Det foreligger også en del tegningssett som du skal bruke som underlag, valgfritt hvilke. Velg kun et av temaene som overskrift på rapporten og ha et hovedfokus på temaet du har valgt. Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor temaet du har valgt. Bruk underlagstegningene som et utgangspunkt og ta gjerne egne valg i forhold til utforming. Blant mange ting som skal leveres inn, vil vi særlig gjøre oppmerksom på følgende: Det leveres minst en IFC-fil beregnet for kalkulasjon. Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene. Temaer du kan velge mellom: 1. Modellsjekking og kvalitetskontroll 2. Mengder/kalkulasjon 3. Samhandling og prosess med BIM Det skal leveres to papirrapporter.

5 Rapporten bør inneholde: 1. Forside 2. Innholdsfortegnelse 3. Dette arket 4. Fremdriftsplan(er) 5. Sammendrag 6. Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere resultatene. 7. Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner! 8. Kildehenvisning / Takk til 9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-H under) 10. Vedlegg (bl.a. tegninger) Tidsfrister: Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) Tidsfrist: Onsdag 23.mai kl.15:00 Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter. Rapport leveres i PDF og på papir. Modellfilene leveres i eget format (fx RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: ditt navn Eksamen 1BIM-I Det leveres minst en IFC-fil beregnet for kalkulasjon. Tidsfrist: Torsdag 31.mai kl 15:00 Framføring skjer 5.-7.juni fra kl.08:00. Hver student får ca 20 minutter. Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 4.juni og lagt ut på Fronter under mappa Prosjekter Eksamen. Det skal framføres individuelt.

6 Vurderingskriterier: A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling. B. Kreativitet, testing, løsningsorientering. C. Uttak av mengder, kalkulasjon, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur. D. Verifisering av resultater. E. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart på problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister. F. Bruk av ArchiCAD TeamWork/Revit Collaboration/samarbeidsfunksjoner i DDS eller andre samarbeidsfunksjoner, Byggforsk, standarder. G. BIM-Modellen/tegningene med målsetting, definering av bruksområder. H. Framføringa. (Obligatorisk) Lykke til! Fagskolen i Oslo BIM-tekniker

7 Mengdeprosjekt - FREMDRIFTSPLAN med milepæler Ansvarlig: Utføres av: BIM-I November 2011 Oppstart møte-prosjekt M Inge Alle Daglige møtevirksomhet internt M M M M M M M Inge Alle Midtveisevaluerings møte M Inge Alle Møte Sluttevaluering M Inge Alle Oppstartsaktiviteter: Valgt prosjektoppgave: Fagskolen Alle Alle Planleggingsaktiviteter: Alle Alle Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan Inge Inge Bim-Manual & koordiering mellom BIM-I & K Inge Inge Formulere mål, problemstilling og prosjektbeskriv Inge Inge Innlevering fremdrifts/prosjektb KL 15:00 Ingolf Ingolf Inge & Adrian Alle Gruppeledere for BIM-I & BIM-K Alle Gjennomføringsaktiviteter: Berike modellen med respektivt fag og mengder Inge Inge Nødvendig kontroll av ytterpunkter og nullpunkt Adrian Alle Utbedre feil i modell mellom fagdisipliner- Solibri Inge Inge Tilkobling av objekter mot NS 3420 Inge Inge Mengder NS-kode ELdata-generere selvkostkalk Inge Inge Skrive prosjektrapport og kopiere rapporten Inge Inge Rapport leveres KL 15:00 KL 15 Inge Inge Presentasjon av prosjektet kl 08:00 KL:08 Inge Inge Vurdere prosjektarbeidet Veileder/faglærere Veileder Evaluering av prosjektperioden Veileder/faglærere Veiledere DAG Uke 21/22 Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Man Tirs Ons Tors Tirs Lærerstab Lærerstab

8 Jeg skal i dette prosjektet berike en digital modell med elektrofaget og tilkoble respektive objekter mot standarden NS Installasjonen omfatter kun kommersiell installasjon. ELdata skal benyttes for å håndtere mengder med produktilkobling og senere en selvkostkalkyle. Dette prosjektet baner vei for en ny og bærekraftig modell av bygg A ved Fagskolen i Oslo. Da installasjonen er moden for utskiftning skal eksisterende bygg A modelleres og berikes med ny kommersiell dog energieffektiv installasjon. Elektrofaget berikes i bygg A og kun plan.3, det skyldes omfanget og prosjektets målestokk. Prosjektet er et samarbeid på tvers av klassene BIM-K og BIM-I, sistnevnte har 2 medlemmer hvor begge representerer elektrofaget. Mitt ansvarsområde er kapittelet som tar for seg kommersiell installasjon. I og med at mengder og kalkulasjon står sentrum i rapporten skal mengdene som modellen innehar etter endt modellering eksporteres med produktkobling i DDS for prisberegning til EL-data. Avslutningsvis er målet å spy ut en selvkostkalkyle for hele installasjonen. Bygget blir prinsipielt modellert fra DWG-underlag til en skarp modell, matnyttig nok for videre modellering av tekniske fag. Det foretas en liten grad av prosjektering mot NEK Personer som representerer BIM-K: Adrian C. Myrtveit, Jon Roald, Olav Iversen og Jørgen Aspelund BIM-I: Bård Jørgensen og Inge Huseby Aas For å holde rede på hvilke gjøremål/problemstillinger gruppemedlemmene har satt seg for prosjektet så har hver og en beskrevet disse i grove trekk. Oversikten kommer under: Adrian C Myrtveit: - Bruke Solibri til mengdeuttak av de forskjellige arbeidene rivning, eksisterende og nytt. - Se på koblingene mellom ArchiCAD og Solibri. Jon Roald Johnsen: - Lage terreng i ArchiTerra, og utforske mulighetene i dette programmet. 1

9 Jørgen Aspelund: - Lage eget regelsett i Solibri til kontroll av tilbudsmodell. - Se på SMC addonen til ArchiCAD. Olav S Iversen: - Bruke renovation filteret i Archicad til å lage lister og tegninger over hva som skal rives, hva som skal bevares og hva som skal bygges nytt. - Sammenligne de forskjellige mengdene jeg får ut av Archicad med tilsvarende mengder Adrian tar ut i Solibri. Bård Jørgensen - Modulere RIE med Revit MEP for deler av bygget med til rettelegging av objekter for mengde utakk. - Ta ut mengder i både Revit og Solibri for sammenligning. - Linke objektene for lettere FDV dokumentasjon i Revit. - Se nærmere på BIM prosessen og samhandling.

10 Hvordan kan jeg best mulig berike en modell med fagdisiplinen elektro i DDS 7.3 og samtidig tilkoble respektive objekter til NS-3420 og eksportere mengder med produktkobling og for prisberegning? Hvordan kan jeg benytte meg av EL-data som kalkulasjonsverktøy av min respektive el-installasjon? Og er det mulig å oppdrive all matnyttig informasjon som tilknyttes objektene i EL-data og generere en selvkostkalkyle med rapport? Hva må til og hvordan oppnå et godt samarbeid mellom alle involverte gruppemedlemmene i prosjektperioden. Anvende DDS 7.3 produktdatabase og ta i bruk produktkoblingsverktøyet ved å aktivere en databaseversjon av Standarden NS 3420 Utg Utforske mengdeuttak i EL-data, programmets funksjoner og parametere for best mulig samhandling mot DDS og treff i NS 3420 sin trestruktur. Kartlegge hvordan trestrukturen er bygget opp og bli kjent med hvordan EL-data definerer mengdene. Flittig bruk av plattformer for filutveksling, tett dialog i gruppen og regelmessig møter. Gode etablerte rutiner på hvordan håndtere sikkerhetskopiering og sensitiv informasjon. Gjennomarbeidet BIM-Manual som ligger til grunn som styringsverktøy og et bindende dokument.

11 I dette prosjektet er fagdisiplinene elektro og konstruksjon representert et samarbeid på tvers av BIM-I og BIM-K ved Fagskolen i Oslo. Prosjektet omfatter bygg A ved Fagskolen i Oslo, bygget skal modelleres fra DWG underlag til en skarp modell som kan nyttiggjøres for elektro modellering og tidligfase kalkulasjon. Grunnet omfanget og tidspress var det helt nødvendig å begrense den tekniske installasjonen til kun plan 2 og 3. Derimot BIM-K som jobber primært med konstruksjonsarbeid samarbeidet tett med å modellere hele bygget i Autodesk Architecture slik det opprinnelig er med terreng og kompositter. Etter endt konstruksjonsarbeid eksporteres ARK-modellen modellen til IFC. Effektivitet og konstruktivt samarbeid innad i gruppen var alle opptatt av og BIM-Manual med retningslinjer for prosjektet ble laget i plenum. BIM-Manualen som ligger til grunn tar for seg de forskjellige BIM- prosessene og hvilke kriterier som må innfris i hver prosess. Nødvendig sikkerhetskopiering er det lagt stor vekt på for å være operativ uansett hva skjer med Pc n under prosjektet. Det er opprettet flere sikkerhetslokasjoner, deriblant dropbox, minnepenn og ekstern harddisk. Det er liten grad av prosjektering i forkant av prosjektet. Videre er det i DDS 7.3 modellert en kommersiell elektro installasjonen i plan.3 som er i henhold til NEK 2010 del 8 modellert. Ethvert objekt som modellen berikes med er produktkoblet mot NS 3420 og øremerket med en NS kode ved hjelp av en NS 3420 dataversjon og et koblingsverktøy som ligger klart i DDS 7.3. Da mengder og kalkulasjon står i sentrum i denne rapporten skal mengdene i elektrofaget høstes for kalkulasjon i ELdata. ELdata er et kalkulasjonsprogram for elektro og gir oppslagsmuligheter på varer, akkord og pakker. Henvisninger til NS3451, NS3450 og NS3420 med mulighet for elektronisk overføring av beskrivelser til andre programmer. Mengdene importeres til ELdata som IFC og bearbeides i en selvkostkalkyle med reelle priser fra Onninen og avslutningsvis dokumenteres selvkosten for mengder og timer i en rapport. For å utnytte hele potensiale til ELdata er det foretatt en samhandling mellom ISY G-prog og ELdata. En samhandling som går ut på å eksportere beskrivelser fra ISY G-prog som XML.fil og deretter laste filen inn i ELdata. For å kvalitetssikre NS 3420 informasjonen/kodene som tilknyttet mengdene, er det gjort ytterligere kontroll imot ISY G-prog. Solibri ble brukt regelmessig for kontrollere nullpunkt og ytterpunkter. Gruppen gjorde en tidlig, midtveis og individuell sammenstilling. Under disse møtene utnyttet gruppen seg av regelsjekken i Solibri for å kartlegge konflikter og kvalitetssikre alle modellene.

12 Etter endt oppstartsmøte var alle arbeidsoppgavene delegert og nødvendig lokasjoner med formål filutveksling var opprettet. Dropbox blir hovedplattformen for filutveksling. Hvordan filene skal navngis kommer tydelig frem i BIM-Manualen som ligger til grunn for dette prosjektet. I avtale med lærerstaben ble det også åpnet for å bruke BIM-serveren for filutveksling. Vi nyttiggjorde oss av denne muligheten ved å bruke VPN som tilkobling mot BIM-serveren. Jeg ser det hensiktsmessig å utveksle filer på flere plattformer. Under viser jeg mappestrukturen som vi finner på dropbox og BIMserver. Det er ressurs tidkrevende å reprodusere tapt data og konsekvensene kan bli fatale. Det er helt nødvendig når man besitter sensitiv informasjon i forbindelse med prosjektarbeid, annet samarbeid, jobb osv at man har gode etablerte rutiner på sikkerhetskopiering av rotmappe. For å unngå at data går tapt under eksamensperioden, har jeg iverksatt automatisk sikkerhetskopiering flere ganger daglig av rotmappen til prosjektet. Mekanikken ligger i «oppgaveplanleggingen» hvor jeg har punchet inn daglig intervall, tidsrom og handling. En handling som automatisk aktiverer Synctoy, et program som overfører mappe innholdet til annen mappe. I mitt tilfelle overføres all innhold i rotmappen til ekstern harddisk, dropbox og minnepenn.

13 Under viser jeg til hvilken informasjon som oppgaven inneholder og hvordan den operer: Synctoy trer i kraft når handling i oppgaven ovenfor gir beskjed. Synctoy sørger for sikkerhetskopiering til alle lokasjoner man selv ønsker. Jeg har fremhevet siste kjøretid i gul merknad for å dokumentere at sikkerhetskopiering er intakt etter at jeg opprettet koblingen.

14 Under har jeg avbildet Synctoy etter opprettelsen av tre lokasjoner. Som jeg tidligere har nevnt har jeg har valg dropbox (se stien som er fremhevet i rød), minnepenn og ekstern harddisk. Synctoy er selve navet i mine sikkerhetskopier.

15 Av flere årsaker har gruppen i plenum tatt en avgjørelse av å bruke ytterligere plattform for utveksling. Sensitiv informasjon skal konsekvent lagres på lokasjonen «Eksamen 2012» via VPNtilkobling. Som jeg allerede har nevnt er mappestrukturen lik den vi ser i Dropbox. Alle modellfiler o.l utveksles her, altså den informasjonen som har betydining for hele gruppen.

16 BIM-manualen er absolutt nevneverdig i et full BIM-prosjekt. Manualen virker som styringsdokument og har til hensikt å eliminere en del feilskjær gjennom prosjektets løp. Foruten å være et styringsverktøy skal også manualen stille krav til utførelse av modell og hvordan utveksling/tilføying foregår mellom fagdisiplinene. Jeg påtok meg ansvaret med å lage BIM-manualen i samarbeid med resten av gruppen. Det grunnleggende er vedtatt under møter i plenum og ting har blitt endret og revidert underveis for å treffe prosjektets art best mulig. BIM Manualen er et bindende dokument for alle involerte aktører og parter. Spesielt de som skal tilføye informasjon til en og samme modell må følge rettningslinjene i BIM-manualen. Under viser jeg direkte til BIM Manualen som innledningvis lyder: Denne BIM-manualen ligger til grunn for prosjektet Fagskolen i Oslo i regi av BIM studie Oslo Mai BIM-manualen redegjør for utforming og hvilke kriterier som må innfris for alle involverte aktører / parter. Prosjektet bygger på et tverrfaglig samarbeid, hvor alle fagdisiplinene er representert. BIM-manualen er et bindende dokument og styringsverktøy for alle som skal tilføye og utveksle informasjon på tvers av fagdisiplinene. Den skal kunne gi kort og forståelig informasjon som når ut til alle de involverte i prosjektet. En innføring i NS 3420 er helt på plass da dette på mange måter er kjernen for min problemstilling. NS 3420 utgjør et komplett system for beskrivelse og kalkulasjon av byggeog anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. NS 3420 er ikke

17 bare et beskrivelses- og kalkulasjonssystem, men inneholder også standarden om krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder. NS 3420 består av en rekke deler og kom i ny utgave i oktober (utgave 4.0) NS 3420 brukes som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Til grunn for systemet ligger kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes. Kravene i NS 3420 gjøres gjeldende via et kodesystem. I utgave 4.0 er det introdusert et utvidet kodesystem som gir mer rom for fremtidig utvikling av bransjen. NS 3420 leveres både i papirformat og digitalt. Man kan kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Den omarbeidede versjonen av NS 3420 har helt ny struktur i forhold til eldre versjoner. Det vil si at delene har andre betegnelser og navn enn tidligere.

18 Del 8 i NEK-2010 særnorske krav skal følges i plan.3 bygg A for den kommersielle installasjonen. Det er kun denne delen av normen jeg velger å bruke. Nedenunder henviser jeg til kravene som omhandler punkplassering for installasjonen. Etter Nek i del 8 er det bestemmelser for hvor mange uttak deg skal installers avhengig av romtype og tørrelse. Del 8 i Nek-400 er særnorske krav og er gjeldene fra Juni Denne Installasjonen er ikke påstartet før juni 2010, og skal derfor prosjekteres etter de nye kravene i NEK 2010 del 8. Stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsrom: Skal det installeres minst to uttak pr påbegynt 4m gulvarel. Kjøkken: Det skal monteres minimum: -Ett uttak for hvert faste elektrisk utstyr (kjøl, frys, stekeovn, komfyrtopp, ventilator, kaffemaskin, mikrobølgeovn mv.); og - To uttak pr. 2 m kjøkkenbenk for tilkobling av kjøkkenmaskiner mv.; og - 4 uttak i forbindelse med spiseplass men ikke mindre enn to uttak pr 2 m fri vegg. Entre/gang: Det skal monteres to uttak pr påbegynt 6 m gulvarel. Andre rom/boder:

19 Det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak. Hjemmekino/TV/musikkanlegg Der hvor det skal planlagt plass for hjemmekino og/eller TV og/eller musikkanlegg skal det være minimum seks uttak hvorav maksimalt to uttak ka være beregnet for tilkobling kun av europlugger. Disse uttakene kommer i tilleg til de som er påkrevet i samsvar med rommene over. Bygget har to rom som kategoriseres som våtrom, da begge rom har dusj. Normen i Nek-400 som omfatter våtrom har gitt våtrom soner avhengig hvor nær vann kilden man befinner seg. Det avgjørende er hvor stor risiskoen er for berøringsspenning ( Krav er mindre enn 50 V) Sonene er tildelt navnene Sone 0, sone 1 og sone 2. ARK er som oftest ikke orientert om hvilken informasjon som bør kobles til underlaget eller modell når det overleveres RIE. Et vanlig scenario er at underlaget må renses for overflødig informasjon ved å skjule den. Det gjør underlaget mer ryddig og synliggjør ting som har betydning for installasjonen min. Før jeg startet med å modellere elektrofaget i DDS 7.3 skjulte jeg lag for å være på den sikre siden. Dette er en veldig enkel jobb i DDS 7.3

20 For å slippe for mye hodebry under en sammenstilling bør koordinatene være på plass. Det er helt avgjørende at alle faggruppene snakker samme språk når nullpunktet vedtas. Dette ble avklart under oppstartsmøte med hele gruppen samlet. Det hele dreier seg om å peke ut en punkt i et felles aksesystem, eller et referansekryss som alle kan nyttiggjøre seg. Hensikten er å sørge for at alle faggruppene jobber etter samme ytterpunkter. I plenum ble det avklart at nullpunktet skulle være i krysning mellom akselinje 1-A i gjellende grid system. For å kvalitetssikre at alle jobbet med samme koordinater, gjorde gruppen en tidlig sammenstilling som var vellykket. Space, også kalt rom soner, er hensiktsmessig for beregning og prosjektering av lysanleggets Lux, RA og UGRL og energibehov avhengig av rommets bruksmønster. Med rom soner kan objekter også øremerkes i et spesifisert mengdeuttak. Et krav som fremgår av BIM-manual er akkurat soner.

21 I forbindelse med prosjektet GCS/ BIM-Fyrtårn har DDS vært mye brukt, da bedriftene som regel er små eller mellomstore. Dessuten er DDS et program jeg har gode erfaringer med fra BIM-I studie. Jeg har benyttet anledning til å nyttiggjøre meg et verktøy som gir stor uttelling i detaljprosjektering og kalkulasjon. Verktøyet evner å øremerke objekter i henhold til NS Dette er så absolutt nevneverdig i en introduksjon av DDS. Det vel så mange bedrifter som gjør prosjekteringen selv som dem som kjøper tjenesten i markedet. Hvis bedriften står for sin egen prosjektering og kalkulasjon, kan effekten av verktøyet være tidsbesparende for å høste mer spesifiserte mengder. Jeg skal senere belyse sterke og svake sider i samhandlingen mellom DDS og ELdata / ISY G-prog, da tenker spesielt på hvilken NS 3420 informasjon som formidles mellom programmene. Under Mengder / Kalkulasjon skal forklare trinn for trinn hva gjør ved en produktkobling. Herunder har jeg tilføyd ytterligere etasjer og tilføyd informasjon rundt prosjektet:

22 Jeg har i forkant definert et rom og rominformasjon lastes inn i verktøyet under. Fra dette vinduet kan man punche inn antall lyskilder i både X og Y retning. Avstander leses av og verktøyet gir anledning til å sortere armaturene på andre måter også.

23 Strategisk utplassering av stikkontakter ved å bruke hjelpegeometrien. Her lager DDS 3 punkter med lik avstand over en bestemt lengde. Det inntreffer situasjoner der man må i ettertid må endre en egenskap/type/definisjon o.l for mer en bare et objekt. «Søk og rediger objekt» verktøyet finner man under «Rediger» fanen og er skreddsyd for det formålet. Valgene til høyre i vinduet gjør jobben enkel. Velger «Tilføy via peking» og trykker på et objekt og deretter velger jeg «Tilføy alle like objekt» og

24 Gjør en kontroll i trådmodellen med siktepunkt og får bekreftet at punktene befinner seg nå i senter av veggkanal. Fra sentralen så kan man lage kursfortegnelse og tegne kabel. DDS gir muligheten til å velge automat med bryteevne, Jfb og IN verdi. Således kan det velges type kabel, tverrsnitt og samtidighetsfaktor.

25 Gruppen foretok en tidlig sammenstilling når skallet til modellen var ferdig og tekniske fag var så vidt påbegynt. Alle treffer riktig, men noen små skavanker er det. Det er to himlingshøyder i et og samme rom, dette forstår ikke DDS. Jeg skal prøve å finne en løsning på dette.

26 Jeg ser fort at noen av objektene ikke er koblet til en vegg, men er plassert ut midt i rommet. Det skyldes at skjørtet i taket fremstår som en delvegg på underlag. En annen ting er at nesten alle objekter ikke har kontakt med veggene ellers i modellen Her ser man tydelig at det er to himlingshøyder for rommet. Tilsvarende rommet til BIM-I og BIM- K. Jeg løste referanse problemet ved å huke av «Hjelpelinjer» under Innstillinger. Da ser underlaget slik ut:

27 Jeg hadde brukt hjelpelinjer som referansepunkt og dermed kom objektene utenfor veggen. Bård har pekt ut 2.etg for sin oppgave, og har tilsynelatende truffet riktig i modellen. Alle fag snakker samme språk og kan fortsette sitt arbeid imot neste sammenstilling. Midtveis sammenstillingen var nesten fri for feil. De små skavankene er dokumentert i en rapport (se vedlegg sammenstilling) Feilene utbedres uten store operasjoner. Vi kan med sikkerhet si at samarbeidet og sammenstillingen har vært vellykket for alle fag og det har skjedd i takt med fremdrift.

28 Alle har jobbet etter retningslinjene i BIM-Manualen og hatt gode etablerte rutiner i forkant av sammenstillingen. Foruten rutiner og BIM-Manual ville ikke resultatet blitt hva det er Under midtveis sammenstillingen var min modell godt beriket og modelleringen var så og si ferdig. Produktkobling av plan.3 sto snart for tur. Når siste revisjon av alle modellene var publisert kjørte jeg en individuell sammenstilling for å gjøre en siste sjekk. Min modell var ferdig komplettert i plan.3 bygg A og fri for feil. Jeg hadde generert noen få kurser for å se hvordan denne informasjonen utarter seg videre i kalkulasjon.

29 Etter endt modellering kan jeg begi meg ut på produktkobling av mengder og kalkulasjon. Dette krever ytterligere programvare, da produktkoblingsverktøyet kun ligger klart i DDS. Da DDS ikke leser ELdata sitt NS 3420 register måtte jeg gjøre en god innsats for å skaffe fullversjon G-prog eller Focus. Jeg brukte mye tid i «HJELP» funksjonen til DDS for å forstå fremgangsmåten og hva DDS manglet av osv. Slik lyder «HJELP» verktøyet, under kommer et utdrag: G-prog som andre kalkulasjons programmer har ikke NS 3420 siste versjon innbeygg og krever en ekstra modull. Denne Modullen av NS 3420 Dataversjon er nedlastbar fra Nois.no sine sider. Siste dataversjon av NS 3420 er Utg

30 Utg Komplett Installasjon har flere endringer for både tekniske fag og bygg-anleggs bransjen. (Se bilde under)

31 Bilde snakker for seg selv, G-prog Beskrivelse Utvidet versjon er installert med NS420 utg.4 dataversjon intakt. Se til høyre i bildet. Når alle kriteriene over var innfridd så gikk jeg løs på DDS. Koblingsverktøyet kan nåes på to måter i DDS. Jeg kommer mer tilbake til disse to fremgangsmåtene senere i rapporten under avsnittet «Produktkobling» Jeg tok i bruk begge metodene som jeg kort viser under, det bunnet ut i en feilmelding som lyder «Feil ved initalissering av NS 3420-mapper» Det er åpenbart feil med stien til NS 3420, da DDS ikke har registrert noe dataversjon av NS 3420.

32 Metode to var ikke vellykket, snarere tvert imot. Feilen er den samme om jeg så beveger meg til «Ekstern produktkobling» Feilen ligger således ikke i DDS programmet, men jeg mistenker at feilen kan være i stien hvor DDS leser fra. Jeg skjønte fort at DDS ikke var «up to date» da mappestruktren var i henhold til forige utgave av NS For å endre på dette måtte jeg jobbe i «Registerredigering» Operasjonen gikk ut på å endre stien til den nye dataversjonen NS 3420 som hadde automatisk blitt lagret i en ny undermappe i «rotmappen NS3420u4» Kopierte innhold og omorgansierte mappestrukturen på en slik måte at DDS treffer riktig. Bilde gir et overblikk over situasjonen og hvordan mappestrukturen ser ut i dag.

33 Feilmeldingen er eliminert og det er på høy tid å se nærmere på produktkoblingen av DDS objekter. Som jeg allerede har påpekt tidligere så ligger koblingen klar i DDS. Det er flere måter å koble et objekt, en metode er via «Generelt» under egenskaper til hvert objekt og fra «Ekstern produktkobling» Fremgangsmåten til sistnevnte er enkel: Velg «Ekstern produktkobling» under «verktøy» fanen (Se bilde under) Verktøyet er effektivt og gir god oversikt over hvilke objekter som er koblet eller ikke. Hvis man har klart for seg objektets type/egenskaper og beriker modellen med omhu er for så vidt «ekstern produktkobling» det beste. En annen fordel er at man også kan velge fag, sortere etter produkttype og hvilken standard objektet skal kobles mot. Hvis man ikke er en kontrollfrik og ikke kjent med alle nåværende egenskaper til hvert objekt er det tilsynelatende bedre å koble objektet fra «egenskaper» hvor all nødvendig informasjon er belyst før man produktkobler (Se bilde Lysarmatur) Linjene gir en indikasjon på om objektet er koblet eller ikke. Rett linje betyr at objektet er koblet mot NS Brutt linje betyr at objeket ikke er koblet, kun et passivit objekt. NS 3420 koden kommer frem under «Ekstern beskrivelse» når objektet er koblet (Se bilde over)

34 Denne fremgangsmåten er vel så bra, man går veien om «Endre egenskaper» fra generelt får man tallfestet en del parametere og egenskaper før man produktkobler objektet. Uavhengig hvilken fremgangsmåte man går for er det vinduet under som kommer til syne (Se bilde under avsnittet Matrix) I de aller fleste tilfellene analyserer NS 3420 i hvilket fag og rotmappe objektet befinner seg i. Følg stien til siste ledd og gjengi riktig valg under «Matrix fanen» Valgene varierer avhengig av produktet som kobles. I bilde under skal jeg koble en lysarmatur mot riktig parametere under fanen «Matrix» Armaturen er en T5-aramturen 2 x 28 w / 100 lumens per watt og driftstimer ved nominelle driftsforhold som normal levetid, kelvin, elektronisk reaktor, IP 44 med raster (se vedlegg Glamox aramtur) Under må valgene gjenspeile egenskapene til en Glamox T5 armatur i grove trekk (se bilde under)

35 Påfølgende ser vi valgene jeg har gjort under «Matrix» fanen for Glamox aramturen (se bilde under) Kort oppsummert har jeg gjengitt egenskapene ved å velge rett lysrør med sokkel i begge ender, 2 lyskilder ( 2 x 28w), armatur for interiørbelysning med kapslingsgrad IP 44 med raster/profilert gitter, polymid avdekning og direkte tilkobling med kabel.

36 Den neste fanen er «Spes.tekst» herunder finner man den spesifiserte teksten som omhandler lysarmaturen og dens parametere som er valgt under «Matrix» fanen (se bilde over) Jeg har i punktene under spesifiserte tekst redegjort for armaturens lokalisering, form, mål, krav, montasje og antall. Disse punktene er i utgangspunktet tomme se under: Det endelige resultatet av «Spes.tekst» har jeg fremhevet i rød firkant. For å dokumentere at NS koden samsvarer mellom standarden og DDS har jeg avbildet koblingen til høyre i bildet se «Ekstern produktkobling» Jeg har ikke opplevd noen problemer.

37 Bilde under omfatter også «Spes.tekst» fanen, men denne gangen dreier det seg om en bryter 16/6 vekselvender. Jeg vil uttrykke produktkobling vært helt problemfritt og er overraskende bra. Mye av det jeg skrev innledningsvis om under avsnittet «NS 3420» kommer frem i denne fanen. Under fanen «Hefte» konkretiserer standarden krav til materialer og utførelse, ofte i form av henvisning til mer spesialiserte standarder. Jeg gjentar like så godt det som står under bruksområde i avsnittet NS 3420 For under «Hefte» finner vi også kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes. Dette er mye av den informasjonen vi finner. Eksempelvis Krav til like lyskilder i form av materialer: b) Materialer b1) Av hensyn til enhetlig fargegjengivelse/lysfarge skal alle like lyskilder i samme rom være av samme fabrikat. b2) Lyskilden skal være tilpasset forkoblingsutstyr i armatur eller separat enhet levert med armatur.

38 NS 3420 Veiledning Veiledningen er kort og konsis, men fortsatt til hjelp om hvilken informasjon som bør komme med så fremt det foreligger. Mine stikkord er tråd med denne veiledning og med hensyn på FDV dokumentasjon fra Glamox for armaturen. Etter en grundig gjennom kjøring så sitter hele prosessen i fingerspissene og for maks uttelling av verktøyet har jeg koblet alt av objekter i elektrofaget til NS Det gjør alt mye mer spennende i senere kalkulasjon og se hvilken informasjon som trer i kraft i en samhandling.

39 Tilbake til DDS og eksport. Når modellen var ferdig og objektene produktkoblet, så kunne jeg eksportere til IFC. Men det er en ting man må være oppmerksom på: Valget Eksporter produktnummer for prisberegning (Pset_ElectircalCostData) under «Innstilinger for utvekslingskrav» må hukes av for av NS 3420 informasjonen skal komme med. ELdata bygger på NS 3450, 3451 og NS Standardene kan også anvendes som søkemonitorer eller laste opp produkter fra vareregisteret i henhold til standardene. Alle standarder kan nyttiggjøres fra knapper NS 3450 (Hvem), 3451 (Hvor) og NS 3420 (Hva) El data gir deg oppslagsmuligheter på varer, akkord, pakker Henvisninger til NS3451, NS3450, NS3420 og overført elektronisk i.hht. NS3459 Mulighet for overføring av beskrivelse / masse fra DDS, G-Prog, Focus Anbud, BIM (IFC)

40 Mulighet for overføring til MS Project, VISMA Contracting, Microsoft Axapta, Microsoft Dynamics AX, Agresso, PSS. ++ Eksport av underlag til FDV systemer. Import/eksport av pristilbud til/fra rådgiver / arkitekt / byggerre i.hht. NS Pristilbud til/fra G-Prog og Focus Anbud i dag. ELdata har mange mulighet for gjenbruk av data som gjør kalkulasjon lett når det allerede er laget pakker for bestemte installasjoner. ELdata er også et program som: Forenkler anbudsberegningen Gir god økonomisk oversikt Gir god dokumentasjon og sporbarhet Gir god oversikt over forventet arbeids tid, og varekostnader (masse) Kalkulerer i hht. bedriftens nøkkeltall Dokumenterer priser på alle nivåer Før jeg kan importere en IFC fra DDS og senere kjøre en kalkyle, må man opprette et nytt anbud. For sin egenskyld før man fylle inn nødvendig informasjon vedrørende anbudet. Det gjør allting mer oversiktlig og lett å finne frem en annen gang i anbudsbiblioteket.

41 Da vi har med IFC å gjøre, velger vi mengder og deretter importer mengder IFC. Etter at mengdene er akkumulert er 21 poster importert: Åpner mengdene som er importert og akkumulert. Overraskende nok, så trer ikke NS 3420 informasjon i kraft. Håpet svinner for en vellykket samhandling mot ELdata med NS 3420 informasjon. Men det er tilstrekkelige informasjon om antall, type mengde, pris osv for en vellykket kalkyle. Jeg har en synkronisert ELdata mot Kreativ Elektro avd Ski sitt vareregister hos Onninen med en reel rabatt fil inne. Disse filene er passord beskyttet og må erstattes da råvare prisene på f.eks kobber varierer.

42 Før man kjører en kalkyle bør man sitte på alle nøkkeltall i bedriften eller i samråd med økonomi avdelingen. Trinn 1 i kalkylen vil være å tallfeste arbeidskraft og tid som skal legges ned i prosjektet.

43 På bakgrunn av arbeidskraft som jeg valgte til 2 montører, 1 hjelpearbeider og 1 lærling summers dette med tillegg som jeg har huket av i vinduet under. Tillegg generelt forekommer hyppig i et rehabiliteringsprosjekt og fag tillegg er naturlig å ta hensyn til. Neste trinn er «Kalkulasjon arbeid» hvor jeg har brukt knappene i grønn firkant for å bake inn diverse omkostninger for arbeidet. Tallene som jeg har brukt er et snitt i bransjen med hensyn på mengdene jeg har generert (Punktpris) Siste trinn på veien er kalkulasjon av «Selvkost materiell» ELdata fikk problemer med å koble 5 varer, som det påfallende å tro er kabel. Jeg gjenkjenner deler av EL nummerne fra vareregisteret i Onninen sitt sortiment. Men DDS har ikke såkalt «Prefix med 3G 2.5» noe jeg prøvde å definere i DDS. Dette har tydeligvis forårsaket litt krøll for ELdata.

44 Etter en rask kontroll i DDS og ELdata klarte jeg å gjengi riktig kabel og feilen ble utbedret ved å bruke «Kryssref» knappen i vinduet «Feilliste» Når man har pløyd igjennom alle trinn og har alt på stell, gir en ELdata en kort oppsummering for arbeid, materiell og DB 1-3. For rapport av selvkost sammendrag timer og materiell se Vedlegg ELdata.

45 Et eksempel på at Eldata kan laste opp XML.filer fra andre beskrivelsesprogrammer som jeg har nevnt innledningsvis under «Kort om Eldata» Under har jeg et eksempel på samhandling mellom ISY G-prog og ELdata. Man sender altså en prisforespørsel fra G-prog med beskrivelse til ELdata hvor man laster inn produkter fra sitt vareregister og sender en kontramelding med en ferdig kalkyle. Laster inn XML filen fra G-prog med beskrivelse og antall for noen av produktene som er generert i DDS. Velger NS 3459 prisforespøresel i ELdata og leter opp XML. Filen som er eksportert fra ISY G- prog

46 Når XML.filen kommer inn Eldata hengder det en merknad på alle produktene som har beskrivelse og henvisninger til mer spesifiserte standarder hvis dette er gjort. Jeg ser det helt nødvendig å kvalitetssikre produktkoblingen i DDS 7.3, noe jeg har investert mye tid i. Og informasjonen er svært matnyttig i en kalkulasjon av mengdene. Da ELdata var et nederlag og leser IFC veldig dårlig er det rom for å prøve ISY G-prog. Jeg oppdager raskt at NS-koden og informasjonen kan oppdrives i ISY G-prog uten problemer. Dette var en lettelse å se at koblingen er i orden og at koden samsvarer mot DDS 7.3

47 Jeg føler at denne gangen fikk jeg virkelig lønn for strevet da jeg ser at informasjon henger på objektene under «Relating Classification» Da mulighetene mange for den videre bearbeiding. Bilde under gir også en smakebit på hvor godt ISY G-prog treffer med hensyn til den informasjonen som er koblet i DDS 7.3 I dette tilfellet har jeg ikke gitt ytterligere opplysninger under «Spes.tekst» for denne kabelstigen annet enn at det er stål galvanisert.

48 Jeg foretok et rask mengdeuttak i Solibri for å se hvilken informasjon som kom ut. Mengdeuttaket kan du under vedlegg «Solibri megnder» Produktkobling mot NS 3420 er et kraftig verktøy med mange bruksområder og gevinster, særlig i et scenario hvor det skal kalkuleres og detalj prosjekteres. Så fremt NS 3420 informasjon fanges opp i et kalkulasjons program. ELdata har mange sterke sider, men leser IFC vesentlig dårligere enn sin konkurrent ISY G-prog. Etter all formodning fanger ikke ELdata opp NS 3420 informasjon slik ISY G- prog. ISY G-prog programmet bekrefter at NS 3420 dataversjon øremerker objekter i henhold til sitt beskrivelses- og kalkulasjonssystem. Da dette prosjektet kun omfatter kommersiell installasjon er følgende kilder tatt i bruk: Nek 2010, Nois.no og Standard.no

49 Jeg har i dette prosjektet blitt veldig rik på erfaringer, da jeg har jobbet med verktøy og programmer som jeg aldri har anvendt før. En annen gevinst er at jeg har fått større forståelse for NS 3420 og ELdata. Jeg har tidligere jobbet med ELdata, men denne gangen har jeg fått belyst flere sterke og svake sider samt fått til en samhandling mellom ISY G-prog. NS 3420 er en standard som spiller en sentral rolle i kalkulasjon for bygge- og anleggsarbeider, inkludert tekniske installasjoner. Standarden brukes også som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Jeg har tilegnet meg mye verdifull kunnskap om tilkoblingsverktøyet i DDS 7.3 og ISY G-prog. Da klarte å få til en vellykket samhandling med ISY G-prog skal nyttiggjøre meg av dette under BIM-fyrtårn prosjektet og i kalkulasjon for elektro bedrifter. Jeg føler meg sikker og trygg når det kommer til modellering og prosjektering, derfor har jeg vektlagt Mengder / Kalkulasjon i veldig stor grad. Men jeg klarte å bake inn produktkobling i DDS 7.3, samhandling ELdata ISY G-prog og NS 3420 noe som gav meg en større bredde enn hva jeg så for meg. Jeg har utforsket mye i Solibri før, denne gangen brukte jeg programmet kun for sammenstilling, kvalitetssikring og regelsjekk. Modellering av kommersiell installasjon i DDS 7.3 med produktkobling mot NS 3420 gikk slag i slag og ved å huke av for «produktnummer for prisberegning» under innstillinger for «Innnstillinger for utvekslingskrav» kommer NS 3420 informasjonen/koden med. Samhandling mot ELdata var til dels vellykket, da samtlige mengder og antall kom med. Dette holdt til å kjøre en vellykket selvkostkalkyle for installasjonen. Men jeg kan si at all matnyttig informasjon kunne oppdrives, da NS 3420 informasjonen ikke var mulig å få ut. Det skyldes at ELdata ikke leser IFC på samme nivå som ISY G-prog. Men på annen side vet jeg nå at NS 3420 informasjonen og kode som henger på objektene i DDS 7.3 er intakt. Da denne informasjon til siste detalj er å finne i ISY G-prog. Det betyr at produktkoblingen i DDS 7.3 og IFC eksporten er like vellykket som jeg håpet. Samarbeidet gikk som en drøm fra start til slutt, alle gjorde en god jobb og stilte opp for hverandre. Mye av grunnen til det gikk så knirkefritt var god planlegging fra starten, etablerte rutiner for det meste ( sikkerhetskopiering, navngivning, utveksling, møter osv) og en velfungerende BIM-manual som alle tok del i å utarbeide. Regelmessig møter og sammenstilling hvor alle deltok. Informasjon ble hyppig utveksles på plattformene våre med god mappestruktur. Adrian og jeg tok ansvar hvis noe utforutsett skjedde, da vi begge var prosjektleder. Takk til: BIM Consult, NorConsult, Lars petter Segerstrøm Adrian C. Myrtveit, Jon Roald, Olav Iversen, Jørgen Aspelund, Magnus Svensen og Bård Jørgensen

50 A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling. Jeg begynte planlegging tidlig da jeg trengte ny programvare og i tillegg skulle anvende et nytt verktøy. Gruppen hadde en velfungerende plattform/bim-manual og alle var flinke til utveksle informasjon hyppig og med respekt for sensitiv informasjon. Gruppen hadde tett dialog med hverandre og alle deltok på møter, sammenstillinger osv. Jeg føler meg trygg på at det gjort tilstrekkelig med sikkerhetskopering samt dokumentasjon. Jeg har iverksatt nok backup lokasjoner, slik uansett hva som skjer så har jeg en tilgjengelig sikkerhetskopi av hele rotmappen til prosjektet. Den skriftlige biten har begynt å få taket på, og er godt fornøyd med hvordan jeg har utformet rapporten. B. Kreativitet, testing, løsningsorientering. Da har jeg gitt meg selv mange nye utfordringer og har klart å komme til bunns i alt, vil jeg påstå at jeg både har vært veldig kreativ og løsningsorientert. For å komme i mål med disse problemstillingene jeg har laget meg, så har det vært mye testing underveis for underbygge konklusjon jeg har skrevet over. Det kommer også godt frem i rapporten. C. Uttak av mengder, kalkulasjon, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur. Jeg har mengder / kalkulasjon i sentrum av rapporten og har melket dette tema veldig mye. Med det mener jeg at jeg har satt meg inn flere programmer/verktøy for å gjøre kalkulasjon av mengdene mer spesifisert, effektivt og vellykket. Ikke bare har jeg kjørt mengdeuttak, men også foretatt samhandling med andre programmer for å kjøre en kalkyle og i tillegg øremerke objekter med enda mer informasjon NS Solibri er også aktivt brukt under prosjektet hvor det også er tatt en mengdeutakk. Men Solbri er primært brukt til kvalitetssikring av modeller og regelsjekking. Alt i alt er jeg fornøyd når jeg har klart å dra inn DDS 7.3 produktkobling, NS 3420 dataversjon, ELdata og ISY G-prog.

51 D. Verifisering av resultater. Jeg kan fastslå at resultatene mine riktige, fordi jeg har brukt flere programmer å sammenligne mot. På den måten får jeg fort indikasjoner på hvor svakhetene i de forskjellige programmer ligger. Slik sørger jeg for å bruke programmene på riktig måte til riktig formål. E. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart på problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister. Jeg er godt fornøyd med utformingen og den rød tråden i rapporten, og jeg føler at jeg har klart å få mengder / kalkulasjon til å stå i sentrum gjennom hele rapporten. Det føler jeg gjenspeiles godt i rapporten hele veien. Alle problemstillinger har jeg besvart grundig og utdypet meg godt hele veien. Jeg har full kontroll over arbeidet i forhold til tidsfrister og har dermed klart å begrense meg steder hvor det var naturlig. F.eks mindre dokumentasjon/prosjektering av installasjonen og mindre grad av dokumentasjon av modellerings jobben som er gjort i DDS 7.3 Da jeg føler dette er noe håndterer godt fra før. F. Bruk av ArchiCAD TeamWork/Revit Collaboration/samarbeidsfunksjoner i DDS eller andre samarbeidsfunksjoner, Byggforsk, standarder. Jeg har ikke brukt BCF-rapport i DDS 7.3 noe som egentlig er et bra verktøy. Men da problemstillingene var veldig spisset inn på mengder / kalkulasjon, så var ikke rom for akkurat dette verktøyet. Sammenstillingen gikk problemfritt og minimalt med feil å melde og utbedre. NS 3420 dataversjon hadde jeg jobbet med gjennom hele rapporten og utnyttet meg av til de fulle på alle mulige måter. Som sagt da jeg har lagt liten vekt på prosjektering og dokumentasjon denne gangen så har jeg kun brukt NEK 2010 del 8. FSE, FEL, Lyskulturnormen og byggforsk var ikke like aktuelt. G. BIM-Modellen/tegningene med målsetting, definering av bruksområder. Modellen var akkurat slik jeg ønsket, med mye forskjellige mengder og et passende omfang. Nettopp for å få en mer spennende kalkulasjon og se hvordan programmene håndterte de ulike mengdene. Modellen ryddig og enkel men samtidig godt berikes i plan.3 Teninger har jeg nesten ikke brukt noe tid på, men jeg vil nevne at det var første gang jeg brukte plotteren for et A2 format og skar/ brettet arket etter norsk standard. Dette ble gjort for å få med hele plan.3

52 H. Framføringa. (Obligatorisk) Dette ser jeg egentlig bare frem til, føler at jeg har nok spennende informasjon å fremføre. BIM-Manual Sammenstillings rapport midtveis Møtereferater Glamox armatur ELdata rapport Solbri mengder DDS 7.3 Mengder Tegninger

53 Utvikling - Fagskolen i Oslo Mai 2012

54 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Prosjektledere... 3 Bruk av manualen... 3 Underlag... 3 Prosjektets nullpunkt... 4 Elementliste... 5 ID-merking... 5 Håndtering av kontroll (Solibri)... 5 Dokumentasjon av Backup.... 5

55 Forord Denne BIM- manualen ligger til grunn for prosjektet -Fagskolen i Oslo i regi av 1BIM studie i Oslo Mai BIM-manualen redegjør for utforming av en digital modell samt hvilke kriterier som skal innfris før man skal tilføye/utveksling informasjon til modellen. Prosjektet bygger på et tverrfaglig samarbeid, hvor alle fagdisiplinene er representert. BIM-manualen er et bindende dokument og styringsverktøy for alle som skal tilføye og utveksle informasjon på tvers av fagdisiplinene. Med hensikt å eliminere en del feilskjær under prosjektet. Prosjektledere Det er i plenum utnevnt to prosjektledere for prosjektet ved Fagskolen i Oslo. Adrian C.M BIM-K og Inge Huseby Aas for BIM-I. En av mange ansvarsområder er det administrative ansvaret rundt prosjektet og oppfølging av BIM-manual. Andre ansvarsområder: - Sørger for at beskjeder blir gitt. - Innkalling til møter. - Ansvar for møtereferater. - Arrangere tverrfaglige kontroller (Solibri). Bruk av manualen - Bruk alltid sist reviderte versjon av IFC og DWG. - Filer skal utveksles på Dropbox, besitter man informasjon som er sensitiv skal det konsekvent utveksles på egen lokasjon på BIM-serveren. - Ved utveksling av IFC- modeller skal det benyttes IFC 2x3 - Navn på filer skal starte med FiO_fag_dato( ).ifc/DWG Underlag Det foreligger DWG- underlag. Som danner grunnlaget for videre prosjektering og modellering. Alle involverte aktører / parter har ansvaret for å rydde opp i underlaget og fjerne overflødig informasjon.

56 Prosjektets nullpunkt Origo defineres som et felles nullpunkt. Krysning mellom akselinje 1-A i gjellende grid system

57 Elementliste Det blir opprettet en elementliste for prosjektet. Hvor hvert element får tildelt en beskrivelse, id og fargekode for kobling til et kalkulasjonsprogram. Informasjonsflyt Da det er tid- og ressurskrevende berike modellen med ytterligere informasjon, skal følgende informasjon tilkobles ARK modellen. - Romnummer - fordeling - Himling - Høyder - Størrelser - Vitale konstruksjoner - Inventar ID-merking ID-merking av objekter i modell-filen må inneholde informasjon som beskriver dens egenskaper, plassering og funksjon (se elementliste) Alle objekter blir også tildelt en global unik identifikasjon(guid) når modell-filen eksporteres som IFC format. Håndtering av kontroll (Solibri) I dette prosjektet skal det brukes kontrollprogrammet Solibri. - De ulike faggruppene skal gjennomføre en kollisjonstest i Solibri opp mot hverandre. - Kollisjonstestene i Solibri skal eksporteres og legges som vedlegg i prosjektrapporten. Dokumentasjon av Backup. Under prosjektet skal det opprettes en mappestruktur i Dropbox, dette for å ivareta en felles Backup. All informasjon skal være tilgjengelig til en hver tid -god informasjonsflyt.

58 Under dette prosjektet kreves det også at alle har gode rutiner på sikkerhetskopiering, da det kan bli fatale konsekvenser hvis data går tapt.

59 Møtereferat DATO: TID: 09:00 STED: Fagskolen i Oslo, Rom: BIM- K Eksamen Mai-Juni 2012 TILSTEDE: Adrian C. Myrtveit Jon Roald Johnsen Olav S. Iversen Jørgen Aspelund Inge H. Aas Bård A. Jørgensen Sak nr. 1 Tema Beskrivelse Tillegg Ansvarlig Valg av oppgave. Det skal bygges en modell av bygg A ved fagskolen i Oslo. Gruppa 2 Fordeling av oppgaver Det skal utarbeides en BIM-manual Inge begynner og resten av gruppen bidrar ved behov. Inge/Gruppa 3 Fordeling av oppgaver Det skal lages en felles Dropboxmappe. Bård 4 Fordeling av oppgaver Det skal lages en mappe på serveren som alle i gruppen kan koble seg opp mot via vpn. Roald 5 Neste møte. Det blir et nytt møte kl i morgen for videre planlegging. Gruppa Adrian C. Myrtveit Referent

60 Møtereferat Eksamen Mai-Juni 2012 DATO: TID: 12:00 STED: Fagskolen i Oslo, Rom: Oppholdsrom TILSTEDE: Adrian C. Myrtveit Jon Roald Johnsen Olav S. Iversen Jørgen Aspelund Inge H. Aas Bård A. Jørgensen Sak nr Tema Beskrivelse Tillegg Ansvarlig Fokus områder. BIM-manual. Informasjon 4 Gruppeledere 5 Neste møte. Det skal modelleres installasjoner i 3. etg. Da blir det her konstruksjon legger sitt hovedfokus til å starte med. BIM-manualen legges ut i løpet av dagen. Det må legges inn rom soner. Det ligger ikke inne i DWGene, men må scanes inn fra original tegningene. Det ble gjort en avstemning innad i gruppene. Det blir et nytt sammenstillingsmøte kl på fredag for videre planlegging. Det skal legges ut en ifc fil av dette på slutten av dagen ( ) Alle skal inn å lese manualen og tilføye det som trengs. Skal legges ut på Dropboks i løpet av dagen ( ) Installasjon: Inge H. Aas Konstruksjon: Adrian C. Myrtveit Det må gjøres en prøvesammenstilling før dette, for og få riktig plassering av installasjonene. Konstruksjon Inge/Gruppa Adrian Gruppa Gruppa/ Jørgen-Installasjon Adrian C. Myrtveit Referent

61 C60 S For rene løsninger Beskrivelse C60-S er testet og sertifisert i henhold til de tøffeste ISO kravene for sterile rom. Sammen med god lysteknikk og gjennomtenkt materialvalg er C60-S designet for enkelt vedlikehold og lang levetid. Avdekning i 4mm herdet glass eller 5 mm klar / opal akryl front som er festet i en stålramme som festes til armaturen ved hjelp av kraftige fjærer. Kan også tilpasses for innfelt montering ved hjelp av ulike monteringsrammer. Se komplettering. C60 R monteringsrammeved å bruke en monteringsramme kan C60 S monteres innfelt. 3x14/24W SU optikk 1

62 C60 S For rene løsninger Teknisk beskrivelse LYSKILDE 2 x T5 28, 54, 35, 49W 3 x T5 14, 24, 28, 54, 35, 49W 4 x T5 14, 24, 28, 54W Kan leveres med eller uten lyskilde. FORKOBLING Elektronisk forkobling (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI. MATERIALE OG FARGE OVERDEL Armaturhus i hvitlakkert stål. MONTERING For direkte montering i tak eller i en monteringsramme for innfelt montering. Monteringsrammen må bestilles separat. Se ferdigstillelse. TILBEHØR For innfelt montering er det et bredt spekter av monteringsrammer for ulike tak. TILKOBLING Kabelinnføring fra toppen. Kan leveres med kabel eller kabel og plugg. 3 eller 5 polet innstikksterminal. OPTIKK Dobbelparabolsk Softlight optikk type SL / SU eller en reflektor (RF) begge med klar skjerm i glass (GL) eller polykarbonat (CL). En opal avdekning type OP i polykarbonat. INTEGRERT NØDLYS Standard nødlys (S) for manuell kontroll, SelvTest (ST) eller adresserbar DALI. For 1 eller 3 timers batteri backup. 2

63 C60 S For rene løsninger Illustrasjoner Monteringsramm e.for innfelt montering av C60 S. Se komplettering. C60 S RF GL C60 S SL GL C60 reflektor RF/ GL C60 opal avdekningr RF/ OP C60 med softlight optikk og glassavdekning type SL / GL C60 med softlight optikk og klar avdekning type SL / CL 3

64 C60 S For rene løsninger Illustrasjoner C60 S Wattages B (mm) L (mm) C (mm) C1 (mm) 228/54W /49/80W W /54W /49W W W

65 A10 Anbudets postsammendrag med netto og timer Anbud O10111 Eksamen Inge Huseby Aas Revisjon Hovedanbud Kalkyle Inge Huseby Aas OK Timesats (gj.snitt): 168,27 Materiell Arbeid Timer B01 Bygning 1 4 Elektroinstallasjoner 4111 Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett 001 NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 4111 Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett Installasjonskanaler med uttaksbokser 001 NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 4112 Installasjonskanaler med uttaksbokser Fordelinger til alminnelig forbruk 001 NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk NS3451 tekst ikke funnet 001 NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 440 NS3451 tekst ikke funnet Belysningsutstyr 001 NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 442 Belysningsutstyr Sum 4 Elektroinstallasjoner Sum B01 Bygning SUM REVISJON: Denne rapporten skriver ut netto akkord inklusive tarifferte tillegg på posisjoner og multiplisert med akkordmultiplikator. Antall timer er her beregnet utifra gjennomsnittlig timepris for akkordlaget, inludert akkordoverskudd på kalkylen, og kan derfor avvike fra antall timer i kalkylen. ( NB! Timer for dagtid og fasttid er ikke inkludert. ) :05:30 Anbud nr.: O10111 Rev.: 2 Page 1 of 1 Utskrift fra ELdata, NELFO

66 Fagskolen i Oslo K05 Anbudets enhetspriser pr. post Utskrift fra ELdata, NELFO Anbud: O10111 Eksamen Inge Huseby Aas Revisjon: Hovedanbud B01 Bygning 1 0 Flerfunksjonsbygning 4 Elektroinstallasjoner 4111 Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 1, NA NS3420 tekst ikke funnet 1, Sum Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett Installasjonskanaler med uttaksbokser Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 2, Sum Installasjonskanaler med uttaksbokser Fordelinger til alminnelig forbruk Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 2, Sum Fordelinger til alminnelig forbruk NS3451 tekst ikke funnet Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 7, NA NS3420 tekst ikke funnet 3, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 43, NA NS3420 tekst ikke funnet 9, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 7, NA NS3420 tekst ikke funnet 10, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, Sum NS3451 tekst ikke funnet Belysningsutstyr Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 21, NA NS3420 tekst ikke funnet 2, NA NS3420 tekst ikke funnet 2, NA NS3420 tekst ikke funnet 1, NA NS3420 tekst ikke funnet 16, NA NS3420 tekst ikke funnet 32, NA NS3420 tekst ikke funnet 3, NA NS3420 tekst ikke funnet 16, NA NS3420 tekst ikke funnet 18, NA NS3420 tekst ikke funnet 36, Sum Belysningsutstyr :58:11 Anbud nr.: O10111 Rev.: 2 Page 1 of 2 Utskrift fra ELdata, NELFO

67 Anbud: O10111 Eksamen Inge Huseby Aas Revisjon: Hovedanbud B01 Bygning 1 0 Flerfunksjonsbygning 4 Elektroinstallasjoner Sum Elektroinstallasjoner Sum Bygning SUM REVISJON , % MERVERDIAVGIFT ,50 SUM INKL. MERVERDIAVGIFT , :58:11 Anbud nr.: O10111 Rev.: 2 Page 2 of 2 Utskrift fra ELdata, NELFO

68 Component Type Type Count Floor Color Cable Carrier QL1100.BIM QL1100.BIM 3 (B) 3. Etasje Cable Carrier WL1100.BIM WL1100.BIM 4 (B) 3. Etasje Cable Carrier Fitting QT2100.BIM QT2100.BIM 1 (B) 3. Etasje Cable Carrier Fitting WA2000.BIM WA2000.BIM 2 (B) 3. Etasje Flow Controller 2 (B) 3. Etasje Light Fixture LB1010.BIM LB1010.BIM 2 (B) 3. Etasje Light Fixture LB1023.BIM LB1023.BIM 1 (B) 3. Etasje Light Fixture LI1100.BIM LI1100.BIM 4 (B) 3. Etasje Light Fixture LI1102.BIM LI1102.BIM 3 (B) 3. Etasje Light Fixture LI1202.BIM LI1202.BIM 16 (B) 3. Etasje Light Fixture lf1073.bim lf1073.bim 22 (B) 3. Etasje Light Fixture lf1400.bim lf1400.bim 47 (B) 3. Etasje Object AF_001_1009_613_010902_3_0_0.900_0.410_0.450_ (B) 3. Etasje Object AF_017_1005_601_010201_3_0_1.000_2.000_0.700_ (B) 3. Etasje Object AF_018_1007_601_010201_3_0_2.000_4.000_1.500_ (B) 3. Etasje Object AF_020_1011_600_010202_3_0_1.000_2.000_0.620_ (B) 3. Etasje Object AF_024_1006_600_010202_3_0_5.000_3.000_0.620_ (B) 3. Etasje Object AF_025_1010_600_010202_3_0_6.000_2.000_0.620_ (B) 3. Etasje Object T3_DDS* _1008_631_060501_3_03 (B) 3. Etasje Outlet SK1080.BIM SK1080.BIM 4 (B) 3. Etasje Outlet SK1171.BIM SK1171.BIM 4 (B) 3. Etasje Outlet SK1173.BIM SK1173.BIM 10 (B) 3. Etasje Outlet SK1212.BIM SK1212.BIM 24 (B) 3. Etasje Outlet SK1213.BIM SK1213.BIM 9 (B) 3. Etasje Switching Device S11001.BIM S11001.BIM 2 (B) 3. Etasje Switching Device S11011.BIM S11011.BIM 3 (B) 3. Etasje Switching Device S11071.BIM S11071.BIM 8 (B) 3. Etasje

69 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 1 Huseby DDS SPOT 20W 6V 49 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 1 Huseby DDS W E27 230/240V MATT11 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 2 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 2 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 3 stkm/b.vern 5M/BOKS Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 2 Huseby DDS TEN CIRCLE 4 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 3 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 3 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 3 stk M/BOKS 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 3 Huseby DDS TEN WALL 2 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 4 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 1 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 4 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 4 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 4 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 4 stkm/b.vern 5M/BOKS Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 1732 INST.KANAL 123mm HVIT 29 PVC mm/al FRONT 5 TRE Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 1734 INNERHJ RNE 123mm HVIT 2PVC stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4131 KORRUGERT R R PVC 16mm91 m 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4145 PN 2,5mmý 182 m 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4146 PN 2,5mmý GUL/GR NN 91 m 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 042AB TAKBOKS LAMPE 16 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4311 STIKKONTAKT 2/16A+J x3 10 M/BARNEVERN stk 5M/BOKS Klasserom I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS SPOT 20W 6V 8 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 071AC LAVVOLT HALOGEN M/TRAFO 16 stk20w/6v 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS mm 40W HVIT 4 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS PLEIAD 4 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS 042AB TAKBOKS LAMPE 32 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 10 stkm/b.vern 5M/BOKS Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS SPOT 20W 6V 8 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS 071BO LIMELIGHT ST L HALOGEN 32M/TRAFO stk 2x20W/12V 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 1732 INST.KANAL 123mm HVIT PVC 6 mm/al FRONT 5 TRE Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4131 KORRUGERT R R PVC 16mm88 m 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4145 PN 2,5mmý 176 m 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4146 PN 2,5mmý GUL/GR NN 88 m 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 2 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 2 stkm/b.vern 5M/BOKS Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 4 stk M/BOKS 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4306 STIKKONTAKT 2/16A+J M/BARNEVERN 4 stk M/BOKS 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 073AK T5 2x28W 9 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS mm 40W HVIT 4 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 8 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS PLEIAD 4 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 8 Huseby DDS 3644 CENTROL LYSDIMMER 1x16A 1 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 8 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 2 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 8 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 9 Huseby DDS 4332 STIKKONTAKT 2/16A+J DATA 2 stk DOBBEL M/S.PL 5 Labratorium U/BOKS Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 9 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 42x18W stk M/WIREOPPH 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 9 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 8 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 10 Huseby DDS 1102 KABELSTIGE P VEGG B=300mm 15 m 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 11 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 4 stkm/b.vern 5M/BOKS Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 11 Huseby DDS 073AK T5 2x28W 3 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 11 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 6 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS 4332 STIKKONTAKT 2/16A+J DATA 2 stk DOBBEL M/S.PL 5 Trafikkareal U/BOKS Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 42x18W stk M/WIREOPPH 5 Trafikkareal

70 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 10 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 13 Huseby DDS SPOT 20W 6V 4 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 13 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 1102 KABELSTIGE P VEGG B=300mm 5 m 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 1112 SVING P VEGG B=300mm 1 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 2104 SKAP A 200/420 1 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 6 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 3 stkm/b.vern 5M/BOKS Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS SPOT 20W 6V 8 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 1102 KABELSTIGE P VEGG B=300mm 27 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 1117 T-AVGRENING P VEGG B=300mm 1 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 3644 CENTROL LYSDIMMER 1x16A 2 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 4131 KORRUGERT R R PVC 16mm71 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 4145 PN 2,5mmý 142 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 4146 PN 2,5mmý GUL/GR NN 71 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 7229 LYSKASTER M/NAT.HTR.LAMPE 3 stk70w 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 073AK T5 2x28W 6 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 2 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 6 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS 4208 VEKSELVENDER 16A M/BOKS 2 stk 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 2 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Grupperom M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS SPOT 20W 6V 1 stk 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 2x18W stk M/WIREOPPH 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 4 stk 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 17 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 17 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 1 stk M/BOKS 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 17 Huseby DDS TEN WALL 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 18 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 18 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 1 stk M/BOKS 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 18 Huseby DDS TEN WALL 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 19 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 42x18W stk M/WIREOPPH 5 Kj lerom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 19 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 2 stk 5 Kj lerom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 19 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 6 stk 5 Kj lerom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 20 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 1 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 20 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 4 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 20 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 2 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 3 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS SPOT 20W 6V 1 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 22 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Heis M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 22 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Heis Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 23 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Trafikkareal M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 23 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 4 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 23 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 24 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Trafikkareal M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 24 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 1 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 24 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Trafikkareal

71 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 25 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Sjakt M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 25 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 5 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 25 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 26 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Sjakt M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 26 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 27 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 1 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS 4208 VEKSELVENDER 16A M/BOKS 2 stk 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 2 stkm/b.vern 5M/BOKS Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS SPOT 20W 6V 1 stk 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 2x18W stk M/WIREOPPH 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 4 stk 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 4206 SERIEVENDER 16A M/BOKS2 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 6 stkm/b.vern 5M/BOKS Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 7028 LYSSKINNE 16A+J AL PR. 2m stk (fri lengde) 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 7030 VINKELSKJT 16A+J HVIT 1(h yre) stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 4 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS APOLLO T5-BETA 2x28 2 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS 2104 SKAP A 200/420 1 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS 4206 SERIEVENDER 16A M/BOKS1 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 9 stkm/b.vern 5M/BOKS Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 34 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS TIGRIS 6 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS LOOP LIGHT 4 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 31 Huseby DDS 3644 CENTROL LYSDIMMER 1x16A 1 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 31 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 2 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 31 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 Labratorium

72 Utvikling - Fagskolen i Oslo Mai 2012

73 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Prosjektledere... 3 Bruk av manualen... 3 Underlag... 3 Prosjektets nullpunkt... 4 Elementliste... 5 ID-merking... 5 Håndtering av kontroll (Solibri)... 5 Dokumentasjon av Backup.... 5

74 Forord Denne BIM- manualen ligger til grunn for prosjektet -Fagskolen i Oslo i regi av 1BIM studie i Oslo Mai BIM-manualen redegjør for utforming av en digital modell samt hvilke kriterier som skal innfris før man skal tilføye/utveksling informasjon til modellen. Prosjektet bygger på et tverrfaglig samarbeid, hvor alle fagdisiplinene er representert. BIM-manualen er et bindende dokument og styringsverktøy for alle som skal tilføye og utveksle informasjon på tvers av fagdisiplinene. Med hensikt å eliminere en del feilskjær under prosjektet. Prosjektledere Det er i plenum utnevnt to prosjektledere for prosjektet ved Fagskolen i Oslo. Adrian C.M BIM-K og Inge Huseby Aas for BIM-I. En av mange ansvarsområder er det administrative ansvaret rundt prosjektet og oppfølging av BIM-manual. Andre ansvarsområder: - Sørger for at beskjeder blir gitt. - Innkalling til møter. - Ansvar for møtereferater. - Arrangere tverrfaglige kontroller (Solibri). Bruk av manualen - Bruk alltid sist reviderte versjon av IFC og DWG. - Filer skal utveksles på Dropbox, besitter man informasjon som er sensitiv skal det konsekvent utveksles på egen lokasjon på BIM-serveren. - Ved utveksling av IFC- modeller skal det benyttes IFC 2x3 - Navn på filer skal starte med FiO_fag_dato( ).ifc/DWG Underlag Det foreligger DWG- underlag. Som danner grunnlaget for videre prosjektering og modellering. Alle involverte aktører / parter har ansvaret for å rydde opp i underlaget og fjerne overflødig informasjon.

75 Prosjektets nullpunkt Origo defineres som et felles nullpunkt. Krysning mellom akselinje 1-A i gjellende grid system

76 Elementliste Det blir opprettet en elementliste for prosjektet. Hvor hvert element får tildelt en beskrivelse, id og fargekode for kobling til et kalkulasjonsprogram. Informasjonsflyt Da det er tid- og ressurskrevende berike modellen med ytterligere informasjon, skal følgende informasjon tilkobles ARK modellen. - Romnummer - fordeling - Himling - Høyder - Størrelser - Vitale konstruksjoner - Inventar ID-merking ID-merking av objekter i modell-filen må inneholde informasjon som beskriver dens egenskaper, plassering og funksjon (se elementliste) Alle objekter blir også tildelt en global unik identifikasjon(guid) når modell-filen eksporteres som IFC format. Håndtering av kontroll (Solibri) I dette prosjektet skal det brukes kontrollprogrammet Solibri. - De ulike faggruppene skal gjennomføre en kollisjonstest i Solibri opp mot hverandre. - Kollisjonstestene i Solibri skal eksporteres og legges som vedlegg i prosjektrapporten. Dokumentasjon av Backup. Under prosjektet skal det opprettes en mappestruktur i Dropbox, dette for å ivareta en felles Backup. All informasjon skal være tilgjengelig til en hver tid -god informasjonsflyt.

77 Under dette prosjektet kreves det også at alle har gode rutiner på sikkerhetskopiering, da det kan bli fatale konsekvenser hvis data går tapt.

78 Fagskolen i Oslo K05 Anbudets enhetspriser pr. post Utskrift fra ELdata, NELFO Anbud: O10111 Eksamen Inge Huseby Aas Revisjon: Hovedanbud B01 Bygning 1 0 Flerfunksjonsbygning 4 Elektroinstallasjoner 4111 Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 1, NA NS3420 tekst ikke funnet 1, Sum Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett Installasjonskanaler med uttaksbokser Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 2, Sum Installasjonskanaler med uttaksbokser Fordelinger til alminnelig forbruk Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 2, Sum Fordelinger til alminnelig forbruk NS3451 tekst ikke funnet Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 7, NA NS3420 tekst ikke funnet 3, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 43, NA NS3420 tekst ikke funnet 9, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, NA NS3420 tekst ikke funnet 7, NA NS3420 tekst ikke funnet 10, NA NS3420 tekst ikke funnet 4, Sum NS3451 tekst ikke funnet Belysningsutstyr Post Kode Beskrivelse Mengde Enhetspris Sum 001 NA NS3420 tekst ikke funnet 21, NA NS3420 tekst ikke funnet 2, NA NS3420 tekst ikke funnet 2, NA NS3420 tekst ikke funnet 1, NA NS3420 tekst ikke funnet 16, NA NS3420 tekst ikke funnet 32, NA NS3420 tekst ikke funnet 3, NA NS3420 tekst ikke funnet 16, NA NS3420 tekst ikke funnet 18, NA NS3420 tekst ikke funnet 36, Sum Belysningsutstyr :58:11 Anbud nr.: O10111 Rev.: 2 Page 1 of 2 Utskrift fra ELdata, NELFO

79 Anbud: O10111 Eksamen Inge Huseby Aas Revisjon: Hovedanbud B01 Bygning 1 0 Flerfunksjonsbygning 4 Elektroinstallasjoner Sum Elektroinstallasjoner Sum Bygning SUM REVISJON , % MERVERDIAVGIFT ,50 SUM INKL. MERVERDIAVGIFT , :58:11 Anbud nr.: O10111 Rev.: 2 Page 2 of 2 Utskrift fra ELdata, NELFO

80 A10 Anbudets postsammendrag med netto og timer Anbud O10111 Eksamen Inge Huseby Aas Revisjon Hovedanbud Kalkyle Inge Huseby Aas OK Timesats (gj.snitt): 168,27 Materiell Arbeid Timer B01 Bygning 1 4 Elektroinstallasjoner 4111 Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett 001 NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 4111 Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett Installasjonskanaler med uttaksbokser 001 NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 4112 Installasjonskanaler med uttaksbokser Fordelinger til alminnelig forbruk 001 NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 4331 Fordelinger til alminnelig forbruk NS3451 tekst ikke funnet 001 NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 440 NS3451 tekst ikke funnet Belysningsutstyr 001 NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet NA NS3420 tekst ikke funnet Sum 442 Belysningsutstyr Sum 4 Elektroinstallasjoner Sum B01 Bygning SUM REVISJON: Denne rapporten skriver ut netto akkord inklusive tarifferte tillegg på posisjoner og multiplisert med akkordmultiplikator. Antall timer er her beregnet utifra gjennomsnittlig timepris for akkordlaget, inludert akkordoverskudd på kalkylen, og kan derfor avvike fra antall timer i kalkylen. ( NB! Timer for dagtid og fasttid er ikke inkludert. ) :05:30 Anbud nr.: O10111 Rev.: 2 Page 1 of 1 Utskrift fra ELdata, NELFO

81 C60 S For rene løsninger Beskrivelse C60-S er testet og sertifisert i henhold til de tøffeste ISO kravene for sterile rom. Sammen med god lysteknikk og gjennomtenkt materialvalg er C60-S designet for enkelt vedlikehold og lang levetid. Avdekning i 4mm herdet glass eller 5 mm klar / opal akryl front som er festet i en stålramme som festes til armaturen ved hjelp av kraftige fjærer. Kan også tilpasses for innfelt montering ved hjelp av ulike monteringsrammer. Se komplettering. C60 R monteringsrammeved å bruke en monteringsramme kan C60 S monteres innfelt. 3x14/24W SU optikk 1

82 C60 S For rene løsninger Teknisk beskrivelse LYSKILDE 2 x T5 28, 54, 35, 49W 3 x T5 14, 24, 28, 54, 35, 49W 4 x T5 14, 24, 28, 54W Kan leveres med eller uten lyskilde. FORKOBLING Elektronisk forkobling (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI. MATERIALE OG FARGE OVERDEL Armaturhus i hvitlakkert stål. MONTERING For direkte montering i tak eller i en monteringsramme for innfelt montering. Monteringsrammen må bestilles separat. Se ferdigstillelse. TILBEHØR For innfelt montering er det et bredt spekter av monteringsrammer for ulike tak. TILKOBLING Kabelinnføring fra toppen. Kan leveres med kabel eller kabel og plugg. 3 eller 5 polet innstikksterminal. OPTIKK Dobbelparabolsk Softlight optikk type SL / SU eller en reflektor (RF) begge med klar skjerm i glass (GL) eller polykarbonat (CL). En opal avdekning type OP i polykarbonat. INTEGRERT NØDLYS Standard nødlys (S) for manuell kontroll, SelvTest (ST) eller adresserbar DALI. For 1 eller 3 timers batteri backup. 2

83 C60 S For rene løsninger Illustrasjoner Monteringsramm e.for innfelt montering av C60 S. Se komplettering. C60 S RF GL C60 S SL GL C60 reflektor RF/ GL C60 opal avdekningr RF/ OP C60 med softlight optikk og glassavdekning type SL / GL C60 med softlight optikk og klar avdekning type SL / CL 3

84 C60 S For rene løsninger Illustrasjoner C60 S Wattages B (mm) L (mm) C (mm) C1 (mm) 228/54W /49/80W W /54W /49W W W

85 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 1 Huseby DDS SPOT 20W 6V 49 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 1 Huseby DDS W E27 230/240V MATT11 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 2 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 2 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 3 stkm/b.vern 5M/BOKS Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 2 Huseby DDS TEN CIRCLE 4 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 3 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 3 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 3 stk M/BOKS 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 3 Huseby DDS TEN WALL 2 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 4 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 1 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 4 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 4 stk 5 Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 4 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 4 stkm/b.vern 5M/BOKS Kontor Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 1732 INST.KANAL 123mm HVIT 29 PVC mm/al FRONT 5 TRE Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 1734 INNERHJ RNE 123mm HVIT 2PVC stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4131 KORRUGERT R R PVC 16mm91 m 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4145 PN 2,5mmý 182 m 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4146 PN 2,5mmý GUL/GR NN 91 m 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 042AB TAKBOKS LAMPE 16 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 4311 STIKKONTAKT 2/16A+J x3 10 M/BARNEVERN stk 5M/BOKS Klasserom I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS SPOT 20W 6V 8 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS 071AC LAVVOLT HALOGEN M/TRAFO 16 stk20w/6v 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS mm 40W HVIT 4 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 5 Huseby DDS PLEIAD 4 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS 042AB TAKBOKS LAMPE 32 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 10 stkm/b.vern 5M/BOKS Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS SPOT 20W 6V 8 stk 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 6 Huseby DDS 071BO LIMELIGHT ST L HALOGEN 32M/TRAFO stk 2x20W/12V 5 Klasserom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 1732 INST.KANAL 123mm HVIT PVC 6 mm/al FRONT 5 TRE Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4131 KORRUGERT R R PVC 16mm88 m 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4145 PN 2,5mmý 176 m 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4146 PN 2,5mmý GUL/GR NN 88 m 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 2 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 2 stkm/b.vern 5M/BOKS Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 4 stk M/BOKS 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 4306 STIKKONTAKT 2/16A+J M/BARNEVERN 4 stk M/BOKS 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS 073AK T5 2x28W 9 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS mm 40W HVIT 4 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 8 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 7 Huseby DDS PLEIAD 4 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 8 Huseby DDS 3644 CENTROL LYSDIMMER 1x16A 1 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 8 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 2 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 8 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 9 Huseby DDS 4332 STIKKONTAKT 2/16A+J DATA 2 stk DOBBEL M/S.PL 5 Labratorium U/BOKS Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 9 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 42x18W stk M/WIREOPPH 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 9 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 8 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 10 Huseby DDS 1102 KABELSTIGE P VEGG B=300mm 15 m 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 11 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 4 stkm/b.vern 5M/BOKS Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 11 Huseby DDS 073AK T5 2x28W 3 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 11 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 6 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS 4332 STIKKONTAKT 2/16A+J DATA 2 stk DOBBEL M/S.PL 5 Trafikkareal U/BOKS Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 42x18W stk M/WIREOPPH 5 Trafikkareal

86 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 10 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 12 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 13 Huseby DDS SPOT 20W 6V 4 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 13 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 1102 KABELSTIGE P VEGG B=300mm 5 m 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 1112 SVING P VEGG B=300mm 1 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 2104 SKAP A 200/420 1 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 6 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 3 stkm/b.vern 5M/BOKS Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS SPOT 20W 6V 8 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 14 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 1102 KABELSTIGE P VEGG B=300mm 27 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 1117 T-AVGRENING P VEGG B=300mm 1 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 3644 CENTROL LYSDIMMER 1x16A 2 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 4131 KORRUGERT R R PVC 16mm71 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 4145 PN 2,5mmý 142 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 4146 PN 2,5mmý GUL/GR NN 71 m 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 7229 LYSKASTER M/NAT.HTR.LAMPE 3 stk70w 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS 073AK T5 2x28W 6 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 2 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 15 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 6 stk 5 Vestibyle Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS 4208 VEKSELVENDER 16A M/BOKS 2 stk 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 2 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Grupperom M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS SPOT 20W 6V 1 stk 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 2x18W stk M/WIREOPPH 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 16 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 4 stk 5 Grupperom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 17 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 17 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 1 stk M/BOKS 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 17 Huseby DDS TEN WALL 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 18 Huseby DDS 3643 CENTROL LYSDIMMER 1x10A 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 18 Huseby DDS 4305 STIKKONTAKT 2/16A x3 M/BARNEVERN 1 stk M/BOKS 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 18 Huseby DDS TEN WALL 1 stk 5 Elevgard. Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 19 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 42x18W stk M/WIREOPPH 5 Kj lerom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 19 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 2 stk 5 Kj lerom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 19 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 6 stk 5 Kj lerom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 20 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 1 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 20 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 4 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 20 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 2 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 3 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS SPOT 20W 6V 1 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 21 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 ElevWC Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 22 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Heis M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 22 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Heis Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 23 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Trafikkareal M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 23 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 4 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 23 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 24 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Trafikkareal M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 24 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 1 stk 5 Trafikkareal Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 24 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Trafikkareal

87 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 25 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Sjakt M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 25 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 5 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 25 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 26 Huseby DDS 4310 STIKKONTAKT 2/16A+j DOBBEL 1 stkm/s.pl M/B.VERN 5 Sjakt M/BOKS I KANAL Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 26 Huseby DDS TINTRA 2 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 27 Huseby DDS 4201 BRYTER 1/16A M/BOKS 1 stk 5 Sjakt Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS 4208 VEKSELVENDER 16A M/BOKS 2 stk 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 2 stkm/b.vern 5M/BOKS Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS SPOT 20W 6V 1 stk 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS 7342 TAKARM.M/OPPL.AL.RAST 2x18W stk M/WIREOPPH 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 28 Huseby DDS mm 18W HVIT STD 4 stk 5 Arbeidsrom Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 4206 SERIEVENDER 16A M/BOKS2 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 6 stkm/b.vern 5M/BOKS Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 7028 LYSSKINNE 16A+J AL PR. 2m stk (fri lengde) 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS 7030 VINKELSKJT 16A+J HVIT 1(h yre) stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 4 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 29 Huseby DDS APOLLO T5-BETA 2x28 2 stk 5 Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS 2104 SKAP A 200/420 1 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS 4206 SERIEVENDER 16A M/BOKS1 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS 4304 STIKKONTAKT 2/16A DOBBEL 9 stkm/b.vern 5M/BOKS Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS mm 28W GULHVIT 34 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS TIGRIS 6 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 30 Huseby DDS LOOP LIGHT 4 stk 5 Lager Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 31 Huseby DDS 3644 CENTROL LYSDIMMER 1x16A 1 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 31 Huseby DDS 4244 LAMPEPUNKT I TAK M/BOKS 2 stk 5 Labratorium Eksamen - 1BIM-I 6 - Inge 31 Huseby DDS W E27 230/240V MATT 2 stk 5 Labratorium

88 Møtereferat DATO: TID: 09:00 STED: Fagskolen i Oslo, Rom: BIM- K Eksamen Mai-Juni 2012 TILSTEDE: Adrian C. Myrtveit Jon Roald Johnsen Olav S. Iversen Jørgen Aspelund Inge H. Aas Bård A. Jørgensen Sak nr. 1 Tema Beskrivelse Tillegg Ansvarlig Valg av oppgave. Det skal bygges en modell av bygg A ved fagskolen i Oslo. Gruppa 2 Fordeling av oppgaver Det skal utarbeides en BIM-manual Inge begynner og resten av gruppen bidrar ved behov. Inge/Gruppa 3 Fordeling av oppgaver Det skal lages en felles Dropboxmappe. Bård 4 Fordeling av oppgaver Det skal lages en mappe på serveren som alle i gruppen kan koble seg opp mot via vpn. Roald 5 Neste møte. Det blir et nytt møte kl i morgen for videre planlegging. Gruppa Adrian C. Myrtveit Referent

89 Møtereferat Eksamen Mai-Juni 2012 DATO: TID: 12:00 STED: Fagskolen i Oslo, Rom: Oppholdsrom TILSTEDE: Adrian C. Myrtveit Jon Roald Johnsen Olav S. Iversen Jørgen Aspelund Inge H. Aas Bård A. Jørgensen Sak nr Tema Beskrivelse Tillegg Ansvarlig Fokus områder. BIM-manual. Informasjon 4 Gruppeledere 5 Neste møte. Det skal modelleres installasjoner i 3. etg. Da blir det her konstruksjon legger sitt hovedfokus til å starte med. BIM-manualen legges ut i løpet av dagen. Det må legges inn rom soner. Det ligger ikke inne i DWGene, men må scanes inn fra original tegningene. Det ble gjort en avstemning innad i gruppene. Det blir et nytt sammenstillingsmøte kl på fredag for videre planlegging. Det skal legges ut en ifc fil av dette på slutten av dagen ( ) Alle skal inn å lese manualen og tilføye det som trengs. Skal legges ut på Dropboks i løpet av dagen ( ) Installasjon: Inge H. Aas Konstruksjon: Adrian C. Myrtveit Det må gjøres en prøvesammenstilling før dette, for og få riktig plassering av installasjonene. Konstruksjon Inge/Gruppa Adrian Gruppa Gruppa/ Jørgen-Installasjon Adrian C. Myrtveit Referent

Overføring ELdata til MS Project

Overføring ELdata til MS Project Overføring ELdata til MS Project Hva overføres Rapport Utforsker for ELdata v7.0 inneholder et par nye rapporter for overføring av data mellom ELdata og MS Project (2000/2002/2003) Eksport Eldata - MS

Detaljer

Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon

Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon 2012 Eksamensoppgave BIM-K -mengder og kalkulasjon Jon Roald Johnsen 31.05.2012 1 Innhold 1. Oppgavetekst... 4 2. Prosjektplan... 6 2.1 Felles prosjektbeskrivelse... 6 2.2 Mål i prosjektet... 6 2.3 Problemstilling...

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012

Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 Stian Oredalen Eksamen 1BIM - I 2012 22.05.12 31.05.12 Innholdsfortegnelse 1.Oppgavetekst... 3 2. Innledning/Refleksjoner før eksamen... 5 3.Fremdriftsplan... 6 4. Prosjektbeskrivelse/Problemstilling...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1

Innholdsfortegnelse. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K 1 Innholdsfortegnelse Eksamen 2012-1BIM-K... 4 Innledning eksamensprosjekt 2012... 7 Møte hos NOSYKO... 8 Prosjektbeskrivelse... 9 Målsetting i prosjektet... 9 Problemstillinger... 9... 10 Prosjektgruppen...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene 24.03.2015 Tegninger og beskrivelse Tilbudsforespørsler BIM Kalkyler Sivilarkitekt Kikkan Landstad Innhold i tegninger og dokumenter, detaljeringsnivå,

Detaljer

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014

Prosjektplan. Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 Prosjektplan Bachelor - Bygg Ingeniør våren 2014 090886 Innholdsfortegnelse 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektet og problemstilling... 3 1.2 Bakgrunn... 4 1.3 Prosjektmål... 4 1.4 Rammer... 4 1.5 Programvaren...

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.4 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013

BIM PÅ BYGGEPLASS. Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 BIM PÅ BYGGEPLASS Christopher Jacobsen BIM-I Eksamen 2013 22.05.2013 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 8 Sammendrag... 9 Programmer brukt under eksamen...

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder PROBLEMSTILLING 1. Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri. 2. Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass

Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Eksamen 2013- BIM pa byggeplass Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? Av Marius Hem Ved Fagskolen i Oslo 2013 Marius a. Hem Ved Fagskolen i Oslo Mai 2013 Side

Detaljer

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart!

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart! GRUPPE 3 - BYGGING! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Overdragelse/! FDV! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging!

Detaljer

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G SOLA KOMMUNE - B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G Dokumenthistorikk Dato Versjon Status Beskrivelse Endret av 20.01.16 1 Etablere dokument Magnus Lindseth Innhold 1.1 Formål

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN!

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN! PROGRAM! 13:00 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet Status og diskusjon 13:05 Status på det tekniske arbeidet i buildingsmart 13:30 Test av IFC import og eksport i programvarer og generelle problemstillinger

Detaljer

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO

EKSAMEN 2014. Axel Udland FAGSOLEN I OSLO I EKSAMEN 2014 Axel Udland FAGSOLEN I OSLO Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 2 av 62 Eksamen Mai 2014 Axel Udland Side 3 av 62 Innholdsfortegnelse Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 7 Gruppedeltakere:...

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Eksamen BIM-tekniker 2015 Fagskolen Tinius Olsen

Eksamen BIM-tekniker 2015 Fagskolen Tinius Olsen SAMMENDRAG Dette eksamensprosjektet omhandler i første fase koordinering og samhandling i en prosjektgruppe, etterfulgt av individuelt arbeid med mengder, kalkulasjon og arbeidstegninger. EKSAMEN 2015

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider

Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider Brukerveiledning for administrasjon av travlagenes websider 1. Innloggingsbildet... 3 2. Navigering... 4 2.1 Hvordan navigere til ditt lags sider?... 5 3. Hvordan lage sider på rett sted og publisere de...

Detaljer

EKSAMEN 2011- BIM-I. Eksamen 2011- BIM-I. Fagskolen i Oslo våren 2011 Scott 1. 6. 2011

EKSAMEN 2011- BIM-I. Eksamen 2011- BIM-I. Fagskolen i Oslo våren 2011 Scott 1. 6. 2011 Eksamen 2011- BIM-I 1. 6. 2011 JOZO EKSAMEN 2011- BIM-I Målet med IDM( Information Delivery Manual) er å standardisere informasjonen som utveksles, hvilke ulikheter med tanke på informasjon kan oppstå

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013

Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 Stian Jonska s Eksamen 1BIM-K 2013 BIM på byggeplass BIM på byggeplass bidrar til kvalitetssikring og umiddelbar tilgang på informasjon ved bruk av nettbrett med oppdatert modell av bygg og byggeplass.

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon

Studieplan BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon Studieplan for BIM-tekniker med fordypningene Konstruksjon og Installasjon 2013-07-05 Innhold Kapittel 1: Generell informasjon... 4 1.1 Innledning... 4 1.1.2 Forkortelser... 6 1.2 Inntakskrav... 7 1.3

Detaljer

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 18.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON INSTALLASJON DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.03.2009 Installasjon

Detaljer

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014

Eksamen BIM/K 2014 ALEXANDER TOMBRE BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 2014 Eksamen BIM/K 2014 BERIKELSE, HØSTING OG BEARBEIDING AV DATA ALEXANDER TOMBRE FAGSKOLEN I OSLO 2013-2014 Innhold Oppgavetekst... 3 Sammendrag... 5 Konklusjon... 5 Prosjektbeskrivelse... 6 Gruppen

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

SiV Linde prosjektet

SiV Linde prosjektet SiV Linde prosjektet -bruk av modeller (BIM/åpenBIM) i tilbudsfasen og i prosjektering, utførelse og drift ved Lars Chr Christensen, senior rådgiver VDC FM, Hospitalitet AS/multiBIM as FORMÅL MED PRESENTASJONEN

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter.

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter. I det daglige bruker du gjerne PC/Mac, en smarttelefon og en ipad. Du skulle ønske du hadde tilgang til alle dine dokumenter uansett hvilken enhet du bruker. Tenk om du så kunne dele dette med de andre

Detaljer

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune Revisjonsdato emne utført 16.12.2015 Generelt ØFK 1 Introduksjon til i prosjektet BygningsInformasjonsModell - når man snakker om det som produseres for

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1

Eksamen 2013. BIM på byggeplass. Vidar Amundø, BIM-K. Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Eksamen 2013 BIM på byggeplass Vidar Amundø, BIM-K Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K 1 Innhold Oppgavetekst... 4 Prosjektbeskrivelse... 6 Problemstilling... 6 Sammendrag... 7 Oppstart

Detaljer

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014

28. Eksamen BIM I 2014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. Henning Habberstad 28.05.2014 8. Eksamen BIM I 014 Beriking, høsting og bearbeiding av data. av Henning Habberstad 8.05.014 Eksamen BIM I 014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 3 OPPGAVETEKST... 4 4 PERSONLIG FREMDRIFTSPLAN...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp Jeg

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Vareimport fra Excel (OF51XLS)

Vareimport fra Excel (OF51XLS) Vareimport fra Excel (OF51XLS) Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI 08.10.2015 NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI Har du fått ny pc som du skal bruke HogiaLønn på, og vil flytte både program og data fra din gamle pc trenger du følgende: Tilgang til

Detaljer

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: NR KS00002 Revisjon: 1.1 / 10.09.2010 Side:

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F 07.06.2012 Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH-F Innhold Punkt I Hvordan fungerer dette? Hva må jeg vite før jeg går i gang?... 2 Punkt II Laste opp filer... 9 Punkt III Vis

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Fullskala BIM Entreprenørdagen Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS

Fullskala BIM Entreprenørdagen Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS Fullskala BIM Entreprenørdagen 2017 Øyvind Engelstad, Markedssjef Energi, Norconsult AS 1 2 Plan for presentation Hvorfor full BIM? Hva er VDC? Rammeverk for samhandling Hvordan jobber vi i designprosessen

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer. Jeg velger

Glamox SMART kolleksjon SMART. Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer. Jeg velger Glamox kolleksjon Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer LED fremtidens lyskilde Glamox kolleksjon Effektive LED-armaturer for profesjonelle miljøer SOLID: er fra Glamox Luxo er kjent for kvalitet.

Detaljer

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven!

Prøvenemnden ønsker deg lykke til med svenneprøven! Prøvenemnd for tømrerfaget i Rogaland Skjema for bruk ved avlegging av svenneprøve i tømrerfaget Dokument: Innhold: 1 2 3 INNKALLING TIL SVENNEPRØVE (Fylles ut av prøvenemnd) VURDERINGSSKJEMA FOR PRØVENEMND

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer