Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:"

Transkript

1 Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet i nært samarbeid med brukergruppen ved koordinator Gunn Marit Christenson og er basert på skisseprosjekt alt 2. av mai Prosjektleder for prosjektet er Torbjørn Øverland for. RÅDGIVERE: ARK: LARK: RIB: RIV: RIE: RIScene: RIG: RIA: RIBR: Kulturhusrådgiver: Prosjekteringsleder Grindaker AS landskapsarkitekter Tore Mathisen AS Erichsen & Horgen AS Norconsult AS Hans Georg Andersen Multiconsult AS ÅF Brekke & Strand akustikk as Egil Berge AS Nils Gunnerud A.L. Høyer Skien AS

2 Porsgrunn regionale kulturhus Side 2 av 64 Innhold: ANSV. side 0.0 SAMMENDRAG FORPROSJEKT Prosjektets utforming ARK 8.01 Hovedgrep ARK 8.02 Funksjonelle sammenhenger ARK 8.03 Arkitektur og innhold ARK 8.04 Landskapsbearbeiding LARK 9.05 Miljøhensyn ARK Universell utforming ARK Prosjektets tekniske utforming Byggeteknikk RIB/ARK VVS-anlegg RIV Elektrotekniske anlegg RIE Brannteknikk RIBRA Akustikk RIAKU Sceneteknikk RIScene Transportplan/logistikk ARK Prosjektdata.01 Arealer ARK Alternativ med orkestergrav ALLE Beskrivelse av løsning og konsekvenser ALLE ARKITEKTFAGLIG BESKRIVELSE ARK Hoveddisposisjon 17.2 Funksjonelle sammenhenger 17.3 Beskrivelse av bygningsavsnitt 17.4 Integrering av tekniske anlegg i bygninger BYGNINGSTEKNIKK Generelt Utforming og materialvalg. ARK Grunn og fundamenter..1 Grunnforhold RIG/PL 21.2 Fundamentering RIB/RIG Primære bygningsdeler Generelt RIB Belastninger Bæresystemer Golv på grunn RIB Vegger mot grunn RIB Søyler, bjelker, rammer RIB Frittbærende dekker RIB Yttervegger RIB/ARK Bærende innervegger RIB Takkonstruksjon RIB 24

3 Porsgrunn regionale kulturhus Side 3 av Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner RIB Sekundære bygningsdeler utvendig Fasader. ARK Taktekking og membraner RIB Vinduer ARK Røykgassluker ARK Ytterdører og porter ARK Utvendige beslag ARK Utvendig solavskjerming ARK Sekundære bygningsdeler innvendig Påstøp/avretting RIB Golvsystemer ARK Ikke-bærende vegger ARK Innvendige dører ARK Himlinger ARK Innvendig sol- og lysavskjerming ARK Overflater Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper ARK Overflater innside yttervegg og på innvendige vegger ARK Overflater innvendige himlinger ARK Supplerende bygningsdeler Trapper og ramper ARK/RIB Bruer og balkonger ARK/RIB Rekkverk, håndlister og fendere ARK Fast inventar Kjøkkeninnredning PL Innredning og garnityr for våtrom Skap og reoler amfi ARK Skilt og tavler PL Spesielt Branntekniske forhold RIBRA Akustikk RIAKU 33.1 Generelt RIAKU 33.2 Lydisolasjon RIAKU 33.3 Romakustikk RIAKU 34.4 Støy RIAKU VVS-TEKNISKE ANLEGG RIV Generelt Føringsveier/tekniske rom Inneklima Energi 38

4 Porsgrunn regionale kulturhus Side 4 av Sanitærinstallasjoner RIV Bunnledninger Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon Varmeanlegg 41 Generelt Bunnledninger Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon Brannslokking 42 Generelt Brannslokking med sprinkler Kjøle og fryserom 43 Generelt Utstyr Luftbehandling Generelt Kanalnett i grunnen Kanalnett Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon Komfortkjøling Generelt Ledningsnett i grunnen Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon VVS-Tekniske anlegg - Grotta RIV Generelt Føringsveier/tekniske rom Sanitærinstallasjoner Grotta Generelt Bunnledninger Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon Luftbehandling Grotta 48 Generelt 48

5 Porsgrunn regionale kulturhus Side 5 av Kanalnett i grunnen Kanalnett Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon EL.KRAFT RIE Generelle elkraftanlegg Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Drifttekniske anlegg TELETEKNISKE ANLEGG RIE Generelle teletekniske anlegg Telefonanlegg Kommunikasjonsanlegg Alarm og signalsystemer Brannalarm Adgangskontrollanlegg/innbruddsalarmanlegg Tid og ringeanlegg Lyd- og bildesystemer Radio/TVanlegg ITV anlegg Lydanlegg Bilde og AVutstyr Automatiseringsanlegg, bussanlegg VVS Automatikk 55 Generelt 55 5 Utstyr VVS Automatikk Grotta 56 Generelt Grotta Utstyr Grotta ANDRE INSTALLASJONER Heiser RIE Sceneteknisk utstyr Scenetekniske stålkonstruksjoner RIB Overscenemaskineri RIScene Fordelinger for sceneutstyr RIScene Belysningsanlegg for scener RIScene Scenetepper og inndekninger RIScene 57

6 Porsgrunn regionale kulturhus Side 6 av Variable akustikk RIAKU Løftebord, saxescene orkestergrav RIScene Andre scenetekniske anlegg RIScene Sceneteknisk lydanlegg RIScene Scenetaknikk Grotta Riscene UTENDØRS Bearbeidet terreng LARK Masseplanering PL/RIG Utendørs konstruksjoner LARK Støttemurer og andre murer LARK Trapper og ramper i terreng LARK Master LARK Kaikant LARK Flytt av statue LARK Utendørs røranlegg RIV 58 Generelt RIV Utendørs VA RIV Utendørs varme RIV Utendørs brannslukking RIV Utendørs elkraft RIE Utendørs høyspentforsyning RIE Utendørs lavspentforsyning RIE Utendørs lys RIE Utendørs elvarme RIE Veger og plasser LARK Kantstein LARK Belegg LARK Parker og hager Vegetasjon LARK Utstyr LARK Skjøtsel i garantitiden LARK Utendørs infrastruktur RIV AREALOVERSIKT ARK Romarealer 9.00 VEDLEGG Vedlegg Brannteknisk rapport RiBR Akustikkrapport RIA Geoteknisk rapport RIG Rombehandlingsskjema ARK Kostnadsoversikt Forslag til tiltak ved uforutsett høye anbudssummer (kuttliste) ALLE FAG

7 Porsgrunn regionale kulturhus Side 7 av TEGNINGER Tegningsliste fra ARK Tegningsliste fra LARK Tegningsliste fra RIB Tegningsliste fra RIV Tegningsliste fra RIE

8 Porsgrunn regionale kulturhus Side 8 av Sammendrag forprosjekt 0.1 Prosjektets utforming: Hovedgrep. Kulturhus som kulturby. Kulturhuset ligger langs Storgata mellom Tollboden og Reynoldsparken, og består av 6 enkeltbygninger som er bundet sammen av et lavereliggende tak. De 6 enkeltbygningene har ulik form, høyde og materialbruk som gir bebyggelsen en ønsket variasjon og som gir huset en skala tilpasset Porsgrunn. Tverrforbindelsene mellom husene forsterker kontakten mellom Storgata og kaipromenaden, og øker tilgjengeligheten til aktivitetene innenfor. Lillegata er husets indre gate fra Kulturtorget og foaje i sør, til bakscene og varelevering i nord. Den innvendige gaten forbinder de ulike byggene klimatisk, men åpner også på tvers av tradisjonelle skillelinjer mellom for- og bakscene, noe som gir huset en egen karakter og som inviterer til utradisjonell bruk av arealene. Hovedatkomsten til kulturhuset er fra Storgata til hovedfoajen som åpner seg mot kaipromenaden og mot Rådhusamfiet i sør. På godværsdager er også atkomsten fra kaipromenaden attraktiv Funksjonelle sammenhenger. De 6 enkelbygningene i kulturhuset er: Kunsthallen Tårnet Klubbscenen Magasinet Prøvesalen Storsalen kunsthall og cafe møterom, publikumswc for klubbscene amfi/klubb/bar magasin teknisk prøvesal og garderober/greenroom. storsal og administrasjon/teknisk Arkitektur og innhold. Alle de 6 enkeltbygningene fremstår som egne volumer over fellestaket og har samme kledning rundt hele volumet, også mot de innvendige gatene. Slik framstår enkeltbyggene med tydelig identitet både ute og inne. Tårnet er høyt og smalt og rustikt, kledd i cortenstål. Tårnet er kulturhusets signalelement og oppover i etasjene finner man fleksible rom som blant annet kan brukes til møterom. Kunsthallen har et lyst og skinnende uttrykk i aluminium. Kunsthallen kan åpne seg mot foajeen med store dører. På nedre plan er det cafe med store vinduer mot kaien og kulturtorget. Storsalen er den største bygningskroppen og er kledt i mørk tegl. Salen er en flerbrukssal for teater, konserter, dans, diskotek, konferanser og møter. Salen har et uttrekkbart amfi på plan 1 og plan 2 med tilsammen ca 386 sitteplasser. Det er publikumsatkomst fra to plan, noe som øker tilgjengeligheten for alle og er et viktig aspekt i forhold til universell utforming. Ved hjelp av uttrekkbare tepper og andre elementer på vegger og i tak kan salens akustikk reguleres med en etterklangstid som spenner fra 0,9 til 1,4 sekunder. Salen er planlagt som en klangfull sal. Salen har et stort vindu mot Storgata som gir rommet stor fleksibilitet og et bredt bruksområde, vinduet kan totalblendes. Det er to tversgående og to langsgående tekniske bruer som gir optimal fleksibilitet til bruk av salen. Vedlagt forprosjektet en opsjonsløsning av orkestergrav i storsal.

9 Porsgrunn regionale kulturhus Side 9 av 64 Klubbscene. Bygget har et røft og rocka uttrykk i galvaniserte, perforerte stålplater. Scenen her kan fungere helt selvstendig eller i samspill med resten av Kulturhuset. Som Klubbscene har salen garderobe, bar og egen inngang i et av mellomrommene på kaien med eget toalettanlegg i tårnets 1. etg. Som amfisal er salen en flerbrukssal, med 120 sitteplasser i skyvbart amfi Salen er planlagt med tørrere akustikk enn storsal, og er hovedsakelig lagt til rette for rytmisk musikk, men også for teater, konserter, dans og foredrag/konferanser. Salen har to store vinduer mot kaien som gir rommet større fleksibilitet og et bredere bruksområde, vinduene kan totalblendes. Prøvesals- og aktivitetsbygget med dansesal, øverom, greenroom og garderober er en bygning som vender mot Storgata og Reynoldsparken. Bygget åpner seg mot Storgata med vinduer inn til salen for dans. Garderobene er fleksible rom som også kan brukes som greenroom eller øverom. Bygget får store vinduer med flott utsikt til de gamle trærne i Reynoldsparken. Bygget avlutter kulturhuset mot parken og er kledd i rustfrie stålplater med varierende grad av perforeringer. Eksisterende rockecontainere vil li integrert i bygget i forbindelse med Prøvesalsbygget. Magasinet inneholder lager til bakscenearealet, og på plan 3 og 4 er det tekniske rom som ligger sentralt i kulturhuset. Magasinet avslutter kulturhuset mot vareleveringen og er et bygg i eksponert, hvit betong. Mellomrommene mellom de seks enkeltbygningene gir kulturhuset stor fleksibilitet både logistisk, akustisk og i forhold til bruk og funksjon. De ulike mellomrommene mellom volumene fungerer som innganger og større/mindre foajeer, samtidig som de knytter sammen aller deler av huset. Hovedinngangen og publikumsfoajeen ligger i et slikt mellomrom på tvers av bebyggelsen, og knytter sammen Storgata og kaipromenaden. Lille foajé mellom storsal og klubbscene brukes som foajé for klubbscenen ved samtidige forestillinger i salene. Dansefoajeen med inngang fra Storgata fungerer som hovedinngang for denne delen av huset og gir et fint gløtt ned til elven. I nordre del av bygget mot Reynoldsparken finner man økonomiinngang. Gangen/mellomrommet her er tilrettelagt for montering av kulisser og ligger lett tilgjengelig til både verksted, lager og saler. Logistisk sett er det en stor fordel at alle saler og hovedlager ligger på samme nivå, kaiplanet. Grotta: Gjenværende del av rådhusgrottene innredes til ungdomsklubb med bar, toaletter og møterom og et stort fleksibelt allrom til variert bruk. Grotten skal sammen med Klubbscene ivareta ungdomsmiljøets aktiviteter. Grotten vil kunne romme ca 70 personer og være et sted for enkle arrangementer, spillkvelder og møtevirksomhet. Grotta skal stå ferdig ved tidspunkt for byggestart Kulturhus. Rockecontainerne vil få midlertidig plassering i tilknytting til Grotta til Kulturhuset står ferdig Landskapsbearbeiding Byen og elva knyttes sammen med tverrgående forbindelser nord og sør for det nye kulturhuset. Tverrforbindelsen mellom Reynoldsparken og kulturhuset er utformet med stigning 1:20. Det legges opp til HC-parkering og av- og påstigningssoner tilknyttet hovedinngangen fra Storgata samt i Reynoldsparken på kaiplanet. Det er prosjektert med fast belegg i alle gangsoner og det skal innpasses ledelinjer i belegget. Alle innganger oppfyller krav til universell utforming. Fortauet til Storgata prosjekteres i henhold til Porsgrunn kommune sin standard for Storgata. Med en utvidelse av Reynoldsparken ned mot elva, vil Porsgrunns befolkning få et nytt og attraktivt rekreasjonsområde sentralt i byen. De aller fleste av de flotte gamle trærne i parken bevares, og det vil i tillegg komme en del nyplantinger i parken. Det etableres grønne gressletter som bølger seg ulikt ned mot elva. Gressbølgene ender opp i solide benker i tre som vil bli fine å sitte og ligge på. Varelevering og nedkjøring fra Storgata vil skje via tverrforbindelsen nord for kulturhuset.

10 Porsgrunn regionale kulturhus Side 10 av 64 Kulturtorget avgrenses av tårnet i nord og Rådhusamfiet i sør og er en utvidelse av det klimatiserte foajerommet. I foajeen er det servering som kan trekke ut på fine dager, og kulturtorget er kulturhuset ytre hovedarena for ulike forestillinger, aktiviteter, utstillinger og kunst. Foran grotta tenkes en nedsunket plass. Denne møbleres med sitteskulpturer og noen trær, og vil bli en mer skjermet oppholdssone på kaiplanet Miljøhensyn Prosjektets miljøambisjon er at prosjektet skal være naturlig, sunt og energi- og klimavennlig Naturlig henspeiler på at bruk av naturmaterialer som tegl, tre, metall og betong. Sunt vil bl.a. si at bygget skal ha godt inneklima og at bygget skal oppføres i henhold til prinsipper for rent, tørt bygg med fravær av skadelig fukt. Energi- og klimavennlig vil si at det er strenge krav til et lavt energiforbruk over byggets levetid, at det skal benyttes fornybare energikilder. Videre er det fokus på at inneklimaet i bygget skal være godt og det legges vekt på både materialbruk, regulering av ventilasjon og varme, samt tett oppfølging av utførelsen i byggefasen. Bygging skal foregå beskyttet mot skadelig oppfukting, og med fokus på en ren og tørr byggeplass. Porsgrunn kulturhus skal fremstå som et lavenergibygg, prosjektert med tanke på optimal og effektiv energibruk over byggets levetid. Totalt energibehov skal ikke overstige 180 kwh/m2/år. For å tilfredsstille dette er det lagt vekt på å gi bygget en kompakt form som er vesentlig for å redusere energibruken. Det er også fokus på både solavskjerming og dagslysutnyttelse, bl.a. for å unngå kjøling av bygget. Solavskjerming foregår ved hjelp av takutstikk mot sør samt utvendig duk på sør-, øst- og vestfasade. Vindusarealet er totalt sett relativt beskjedent. Det er lagt opp til økte isolasjonstykkelser i tak og mot grunn ihht til krav i tek 07. Prosjektet skal ha vannbåren oppvarming. Kjøling ved hjelp av elvevann Universell utforming er Pilotkommune når det gjelder universell utforming, og temaet har vært sentralt i planleggingen av bygget. Kommune- ergoterapeut har vært rådgiver for prosjektet, og prosjekteringen har i størst mulig grad fulgt Porsgrunns planleggingsverktøy for universell utforming. Kulturhuset skal på alle måter være et tilgjengelig hus. Hovedstrukturen med 6 selvstendige bygningskropper forbundet med en innvendig gate, gir god oversikt og gjør det enkelt å orientere seg i bygget. Logisk sammenheng mellom funksjoner og tilstrekkelig bredde i kommunikasjonsarealene er en forutsetning for god flyt gjennom bygget. Planløsningen er enkel og logisk, og blir understreket av den varierte materialbruken. Ledelinjer planlegges i fellesarealene. Alle innganger til kulturhuset forholder seg til mellomrommet mellom bygningsvolumene. Dette gir en tydelighet som repeteres rundt hele bebyggelsen. Hovedinngangen ligger i det bredeste mellomrommet. Vi har fokus på kontrollerte lysforhold, med blant annet bruk av overlys for å redusere motlyseffekter.andre konkrete mål for utformingen av bygget er lesbarhet av skilt og informasjon (høyde, taktilitet, konsekvent utforming), praktisk utforming av heis, toalettanlegg og informasjonsskranke. Universell utforming av dører, gangarealer, trapper og amfi, og akustikken i alle rom skal være kontrollert og gjennomtenkt. Teleslynger planlegges i rom med høyttaleranlegg. Når det gjelder utforming av uteområder, vil også prinsippene om universell utforming bli fulgt. Det er planlagt HCparkering både på kai-nivå og ved hovedinngangen i Storgata Prosjektets tekniske utforming Byggeteknikk- sammendrag Det er forskjellig bæresystem i hvert enkelt hus. Bygget blir utført med bæresystem i plasstøpt betong og stål, med prefabrikkert betong i ett tak og med isolerte takelementer i de øvrige. Det er til dels vanskelige

11 Porsgrunn regionale kulturhus Side 11 av 64 betongkonstruksjoner, på grunn av både lydforhold, takform som gir store snølommer, ønske om store søylefrie spenn og at overflatene skal forbli synlige. Stålkonstruksjonene og de prefabrikkerte delene er ukompliserte VVS Anlegg- Sammendrag VVS-anleggene omfatter følgende anleggstyper og installasjoner. Sanitæranlegg: Omfatter alt innvendig ledningsnett, utstyr og armatur for vann og avløp. Det er medregnet sanitærutstyr iht. arkitektens tegninger, samt brannskap og tilknytninger til kjøkkenutstyr. Varmeanlegg: Det installeres et anlegg for vannbåren varme med fjernvarmetilknytning. Fjernvarme legges frem av leverandør til varmesentral i bygget. Her er tatt med alt innvendig røranlegg og radiatorer til de enkelte rom og arealer. Brannslokkeanlegg: Bygget skal sikres mot brann ved fullsprinkling iht. brannteknisk prosjekteringsgrunnlag. Her medregnes alt av innvendig ledningsnett, sprinklerhoder og sentral med sprinklerventil. Kjøle- og fryserom: Her medtas komplette installasjoner for et kjølerom tilhørende anretningskjøkken. Vegger og tak leveres som prefabrikkerte elementer og sammenstilles på byggeplassen. Luftbehandlingsanlegg: Det installeres i alt 8 stk. separate ventilasjonsanlegg i bygget. Her medregnes aggregater, kanalanlegg og ventiler for luftfordeling. Anleggene baseres generelt på konvensjonelle og utprøvde løsninger og utførelser, med tilpasninger til de spesielle forhold som gjelder for kulturbygg. Komfortkjøleanlegg: Det installeres et luftkjøleanlegg med kjølemaskin for isvannskjøling. Kjølemaskin, pumper, kjøleveksler og andre sentrale komponenter plasseres i teknisk rom i magasinet. Kondensatorvarmen fjernes ved en egen krets tilknyttet elvevann. VVS-automatikk: Omfatter all automatikk for styring og regulering av VVS-anleggene, samt et overordnet anlegg for sentral driftskontroll. Utendørs røranlegg: Her er medtatt alt utvendig røranlegg til forbruksvann, sprinkler, brannkum og avløp fra bygget. Det er medregnet tilknytninger til kommunalt ledningsnett, avvanning av asfalterte utearealer og anlegg for snøsmelting Elektrotekniske anlegg- sammendrag. Elektroanlegget planlegges i h.h.t. gjeldene forskrifter og NEK med revisjon av kapittel I kulturhuset utføres nettet som et TN-nett og i Grotta videreføres IT-nettet. Fra nye nettstasjonen i magasin bygget føres separate stigekabler fram til ny hovedfordeling og videre til underfordelinger.

12 Porsgrunn regionale kulturhus Side 12 av 64 I Grotta benyttes eksisterende fordeling som tilpasses ombyggingen. Bygget lyses generelt opp med lysrørarmaturer, med elektronisk forkobling. Ekelte stedere er det regnet med trinnløs demping av lyset. Utstillingsbelysning med skinneføringer monteres i kunsthall. Utgangsmarkeringslys leveres med batteri i lamper og med LED teknologi. Ledelys levers som en kombinasjon av lyskastere og separate lamper med batteri i lamper. Bygget planlegges oppført med oppvarming via vannbåren varme. Det benyttes radiatorer med reguleringsventil styrt av romtermostater til oppvarming. I Grotta er det medregnet oppvarming med elektriske panelovner som i dag. Det etableres et eget data spredenett kategori 6A nett. Skjermet kabel benyttes. Trådløs LAN (WLAN) etableres for hele bygget. Eksisterende telefonsentral i kommunens nabobygg utvides til også å dekke kulturhuset. Nytt analogt adresserbart brannalarmanlegg for full dekning av bygget installeres. Brann varsles med høytalere, til buss-anlegget og over oppringer til brannvesenet. Grotta får eget brannalarmanlegg som kobles sammen med kulturbygget. I Grotta varsles brann kun med klokker. Adgangskontroll med magnetkort installeres og integreres med et innbruddsalarmanlegg ITV overvåkingsanlegg er ikke medregnet. Men datapunkter og 230V stikkontakter er medregnet fordelt rundt i bygget for et databasert ITV overvåkingsanlegg. To lydanlegg til kafé og Foajé områder, samt fra scene, resepsjon til green room installeres. For teleslyngeanlegg er det medregnet levering og montering av fire anlegg på inntil 120m2. Det er beregnet å installere to buss anlegg. Et for ventilasjon og klima og et for varme, VAV-styring, belysning, nødlys og persiennestyring (EIB/KNX). Videre er det her medregnet leveranse, montasje og programmering av et enkelt eget SD-anlegg toppsystem visualisering som vil dekke VVS-anleggene (ventilasjon) og som kan overføres via TCP/IP/WEB. 2 stk maskinroms løse tauheiser installeres i bygget. I opsjonsprisen for orkestergrava er det medtatt 3 stk løftebord, samt et ekstra stopp på en av heisene. Det er beregnet installasjon av utvendig belysning i hht. forslag fra landskapsarkitekt Brannteknikk Bygningen tilhører risikoklasse 2 og 5. Det er risiko for skade på liv og helse som legges til grunn når bygninger/deler av bygninger deles inn i risikoklasser. Risikoklasse 5 betyr at bygningen regnes som en risikobygning. Dette fordi det er samlet mange mennesker på ett sted. Sikkerheten til personene blir ivaretatt med de branntekniske sikkerhetstiltakene som er planlagt. Følgende tiltak er viktige for å sikre personene ved brann i bygningen: Bygningen er fullsprinklet. Det er brannalarmanlegg i hele bygningen. Det er ledesystem i hele bygningen. Rømningsveier prosjekteres preakseptert, dimesjonert med 1,0 cm. per person.

13 Porsgrunn regionale kulturhus Side 13 av Akustikk Det nye kulturhuset skal romme mange ulike aktiviteter, og det lagt inn i prosjektet at disse skal kunne foregå samtidig uten at en aktivitet vil sjenere en annen. Lydisolasjonen rundt og mellom ulike saler, prøverom og lignende må være svært god. Dette er løst ved at bygget er delt opp i flere bygningskropper som ikke har strukturell kontakt. Bygget med klubbscene er avdelt fra bygget med storsalen med en lydfuge som skjærer gjennom huset fra tak til fundament. Storsalen skal være en flerformålssal tilpasset teater, konserter av ulike slag, dans og opera. Det er medtatt variabel akustikk, slik at den skal kunne være en god sal å spille i for korps og orkestre som ønsker seg noe klang. Men også mulighet til å dempe klangen ned, slik at den vil fungere godt til forsterket musikk og teater. For å klare dette, er det medtatt rullgardiner som kan senkes ned og dekke sideveggene i salen, teppe som dekker bakveggen, spesielle teatertekstiler som er dels lydreflekterende og dels lydabsorberende. Videre er det også medtatt fleksible, lydreflekterende tak-og veggelementer til bruk på scenen når det skal være akustiske konserter her. Klubbscenen utformes med hovedvekt på forsterket lyd og får lydabsorberende tak og vegger (perforerte plater med lydabsorbent bak). I foajé medtas det lyddempende overflater i tak og på deler av veggene, dette gjøres for at det skal være et godt akustisk miljø her når mange mennesker samles, f.eks i pausen under en forestilling Sceneteknikk. Sceneteknikken er planlagt slik at brukernes ønske om størst mulig fleksibilitet blir ivaretatt. Overmaskineriet består av 20stk.500kg scenetrekk. Disse dekker det området på 10m dybde som er definert som scene rom. Resten av rommet dekkes av fem langsgående punktheisbjelker med 250kg.løftetaljer. Det er i tilegg gangbare arbeids broer både på langs og på tvers av rommet. Salen kan derfor brukes i en rekke oppsett både med og uten amfi og med mange sceneløsninger. Lille salen er planlagt med samme fleksibilitet. Det er montert tre langsgående punkttrekksbjelker i taket for rask montasje av lys og lydteknisk utstyr. Det er montert en hydraulisk scene på 8 x 6m.med høyde opp til 120cm beregnet for rytmisk musikk og klubbvirksomhet. Dette gjør at salen er rask å omstille til forskjellig bruk. Det er brukt akustisk reflekterende materiale i scene inndekning, scenetepper og sidetepper. I storsalen er det montert justerbare akustiske flåter i scenetaket. Lys og lydteknikken er planlagt etter brukernes ønsker om fleksibilitet, god kvalitet og brukervennlighet. Hovedkomponentene er plassert i et sentralt teknisk rom. En slik løsning gir gevinst ved drift og vedlikehold. Utstyret i det tekniske rommet betjener rom også utenfor de to salene via uttaksbokser for lys, lyd, tele og data. Punktheisene kan også flyttes til ulike rom i huset hvor man kan rigge enkle spillesteder med tilgang til husets tekniske infrastruktur. I kunsthallen er det montert tversgående punkttrekksbjelker. Dette er i hovedsak beregnet til bruk for kunstnere ved montering av større kunstinstallasjoner, skulpturer eller lignende. Punktheisene kan også brukes til å endre hallens innvendige struktur ved å montere tepper, lys og annet utstyr. Alt eksisterende teknisk utstyr flyttes fra Gamle Posten til grotten og gjenbrukes Transportplan/logistikk Hovedinngang fra Storgata Plan 2 via rampe /trapp (front of house) Heis til plan 1, 3 og 4. Sekundær inngang fra storgata (back of house) mellom plan 1 og 2, gjennomgående heis til plan 1 og 2. Hovedvareinngang fra almenningen v/reynoldsparken til hovednerven i bygget kalt Lillegata på kainivå, parallell med Storgata- Lillegata forbinder alle 6 byggene Sekundære innganger fra Kaien i alle mellomrom. Disse mellomromsinngangene understreker tverrforbindelsene gjennom huset.

14 Porsgrunn regionale kulturhus Side 14 av Prosjektdata Arealer (romarealer) 102 WC H 4 m² Tårnet 102 HCWC 5 m² Tårnet 102 WC D 11 m² Tårnet 103 Inngang Klubbscene 17 m² Klubb/Lillesal 103 Inngang Klubbscene VF 11 m² Fellesdel 104 Bar Klubbscene 15 m² Klubb/Lillesal 105 Klubbscene/Lillesal 195 m² Klubb/Lillesal 106 Lille foaje 60 m² Fellesdel 107 Lillegata 73 m² Fellesdel 107 Lillegata 59 m² Fellesdel 108 Magasin 59 m² Magasin 109 Trafo 16 m² Magasin 110 Søppelrom 17 m² Magasin 111 Rockecontainer 21 m² RC 112 Rockecontainer 21 m² RC 113 HCWC m/dusj 6 m² Prøvesal 114 WC 2 m² Prøvesal 115 WC 2 m² Prøvesal 116 GreenRoom / garderobe 34 m² Prøvesal 117 Utøvergarderobe 13 m² Prøvesal 118 WC/Dusj 4 m² Prøvesal 119 WC/Dusj 4 m² Prøvesal 120 WC/Dusj 3 m² Prøvesal 121 WC/Dusj 3 m² Prøvesal 122 Storsal Sceneareal 159 m² Storsal 123 Storsal amfi/sal 192 m² Storsal 124 Storsal lager 83 m² Storsal 125 Magasin (Storsal) 68 m² Storsal 126 Renholdssentral 16 m² Storsal 127 Publikumsgarderobe 45 m² Storsal 128 PublikumsWC Damer 11 m² Storsal 129 PublikumsWC Herrer 16 m² Storsal 130 HCWC 5 m² Storsal 131 Magda 37 m² Fellesdel 132 Magda Lager 2 m² Fellesdel 133 Nedre Foajé 223 m² Fellesdel 134 Kafé serveringsareal 69 m² Kunsthall 135 Kafé kjøkken, anretning, oppvask 48 m² Kunsthall 136 Ventilasjonsrom 89 m² Kunsthall 137 Kafé Personal 6 m² Kunsthall 138 Kafé tomgods, kjølt avfall 5 m² Kunsthall 139 Kafé tørrlager 3 m² Kunsthall 140 Kafé kjøl,frys,drikkelager 8 m² Kunsthall 142 Videovisning 20 m² Storsal Plan 2 c+ 5.60

15 Porsgrunn regionale kulturhus Side 15 av Møterom tårn 25 m² Tårn 202 Klubb mesanin 34 m² Klubb/Lillesal 203 Magasin lagermesanin 35 m² Magasin 204 Rockecontainer 21 m² RC 205 Rockecontainer 21 m² RC 206 Inngang prøvesal 48 m² Fellesdel 206 Inngang prøvesal VF 4 m² Fellesdel 207 HCWC 6 m² Prøvesal 208 Prøvesal 67 m² Prøvesal 209 Øvre Foaje 177 m² Fellesdel 210 Resepsjon 17 m² Storsal 211 Storsal mesanin 153 m² Storsal 212 Kunsthall 191 m² Kunsthall 213 Administrasjon Kunsthall 28 m² Kunsthall 214 Vindfang 11 m² Fellesdel Plan 3 c WC personal 5 m² Storsal 301 Garderobe personal 4 m² Storsal 302 Kontorfellesskap 46 m² Storsal 303 Ventilasjonsrom (Storsal) 99 m² Storsal 304 Ventilasjonsrom (Foaje, Klubb, SS-scene) 94 m² Magasin 305 Ventilasjonsrom 29 m² Prøvesal 306 Ventilasjonsrom 27 m² Kunsthall Plan 4 c Personal- / møterom 24 m² Tårn 402 WC/garderobe, personal 6 m² Storsal 403 Arb.rom tekniker 29 m² Storsal 404 Teknisk rom, patch, dimmere 15 m² Storsal Grotta c Allrom 108 m2 Grotta 144 Lager 24 m2 Grotta 145 bar/kjøkken 16 m2 Grotta 145 kjølt avfall 2 m2 Grotta 145 lager 2 m2 Grotta 146a wc 8 m2 Grotta 146b wc 7 m2 Grotta 146c HCWC 7 m2 Grotta 147 kontor 14 m2 Grotta 148 ventilasjon 61 m2 Grotta 149 personal wc/gard 4 m2 Grotta 150 renhold 10 m2 Grotta 151 møterom 17 m2 Grotta 152 VF 10 m2 Grotta

16 Porsgrunn regionale kulturhus Side 16 av Alternativ med orkestergrav Beskrivelse av løsning og konsekvenser Løsning og konsekvenser ARK: Orkestergrav løses med opparbeidelse av orkestergrav på U1. Adkomst etableres ved å føre trapp og heis ved prøvesal ned til U1. Orkestergrav etablereres med løftebord. Orkestergraven rommer ca 50 personer (75m2 på plan U1) Sceneareal er tilsvarende løsning uten orekestergrav, men med orkestergrav vil man miste 4 stolrader i nedre amfi. Dette fordrer en amfiløsning der man kan skyve inn de 4 fremste radene ved bruk av orkestergrav. Trapper på siden for å komme opp til et forkortet amfi, må være løse elementer. Løsning og konsekvenser RIV: Ventilasjon av orkestergrav vil skje fra luftbehandlingsanlegget for Storsalen. Anlegget tilknyttes med et separat kanalanlegg og det stilles strenge krav til lyddemping. Det installeres egne varme- og kjølebatterier og automatikk for individuell regulering. Løsning og konsekvenser RIB: Orkestergrava bygges én etasje under nivået for bunnplata, som vanntett betongkonstruksjon med 400 mm bunnplate (som også er golv) og 300 mm yttervegger mot terreng, og pæles på samme måte som resten av bygget. Heissjakta ved Prøvesalen føres ytterligere ned, med UK bunnplate i grube ca mm under golvet i orkestergrava. Grava med tilkomstarealer er sannsynligvis for stor og uformelig til å kunne støpes på tørt land og senkes. Dermed må den bygges på stedet, under omfattende tiltak mot vanninntrenging i byggegropa. Se rapport fra geotekniker for særlige tiltak ved spunting mot Storgata m.v.

17 Porsgrunn regionale kulturhus Side 17 av 64 1 ARKITEKTFAGLIG BESKRIVELSE 1.1 Hoveddisposisjon- Kulturby Bygget er løst som en kulturby av 6 bygg med forskjellig innhold, koblet sammen under et lavereliggende tak med innbyrdes forbindelse i et klimatisert gatenett. 1.2 Funksjonelle sammenhenger De 6 enkelbygningene i kulturhuset er: Tårnet Kunsthallen Storsalen Prøvesalen Magasinet Klubbscene møterom, publikumswc med kunsthall og cafe storsal og administrasjon/teknisk Prøvesal og garderober/greenroom. magasin teknisk amfi/klubb/bar 1.3 Beskrivelse av bygningsavsnitt Alle de 6 enkeltbygningene stikker opp som egne volumer over fellestaket og fremstår med samme kledning rundt hele volumet, også mot de innvendige gatene. Slik framstår enkeltbyggene med tydelig identitet både ute og inne. Tårnet Kunsthallen Storsalen er høyt og smalt og rustikt, kledd i cortenstål. Tårnet er kulturhusets signalelement og oppover i etasjene finner man fleksible rom som blant annet kan brukes til møterom. har et lyst og skinnende uttrykk i aluminium. Kunsthallen kan åpne seg mot foajeen med store dører. På nedre plan er det cafe med store vinduer mot kaien og kulturtorget. er den største bygningskroppen og er kledt i mørk tegl. Salen er en flerbrukssal for teater, konserter, dans, diskotek, konferanser og møter. Salen har et uttrekkbart amfi på plan 1 og plan 2 med til sammen ca 386 sitteplasser. Det er publikumsatkomst fra to plan, noe som øker tilgjengeligheten for alle og er et viktig aspekt i forhold til universell utforming. Ved hjelp av uttrekkbare tepper og andre elementer på vegger og i tak kan salens akustikk reguleres med en etterklangstid som spenner fra 0,9 til 1,4 sekunder. Salen er planlagt som en klangfull sal. Salen har et stort vindu mot Storgata som gir rommet stor fleksibilitet og et bredt bruksområde, vinduene kan totalblendes. Det er to tversgående og to langsgående tekniske bruer som gir optimal fleksibilitet til bruk av salen. Vedlagt forprosjektet en opsjonsløsning av orkestergrav i storsal. Klubbscene. Bygget har et røft og rocka uttrykk i galvaniserte, perforerte stålplater. Scenen her kan fungere helt selvstendig eller i samspill med resten av Kulturhuset. Som Klubbscene har salen garderobe og bar og egen inngang i et av mellomrommene på kaien med eget toalettanlegg i tårnets 1. etg. Som amfisal er salen en flerbrukssal, med 120 sitteplasser i skyvbart amfi Salen er planlagt med tørrere akustikk enn storsal. og er hovedsakelig lagt til rette for rytmisk musikk, men også for teater, konserter, dans og foredrag/konferanser.

18 Porsgrunn regionale kulturhus Side 18 av 64 Salen har to store vinduer mot kaien som gir rommet større fleksibilitet og et bredere bruksområde, vinduene kan totalblendes. Prøvesals- og aktivitetsbygget med prøvesal, øverom, greenroom og garderober er en bygning som vender mot Storgata og Reynoldsparken. Bygget åpner seg mot Storgata med vinduer inn til salen for dans. Garderobene er fleksible rom som også kan brukes som greenroom og øvingsrom. Bygget får store vinduer med flott utsikt til de gamle trærne i Reynoldsparken. Bygget avlutter kulturhuset mot parken og er kledt i rustfrie stålplater med varierende grad av perforeringer. Eksisterende rockecontainere vil bli integrert i bygget i forbindelse med Prøvesalsbygget. Magasinet inneholder lager til bakscenearealet, og på plan 3 og 4er det tekniske rom som ligger sentralt i kulturhuset. Magasinet avslutter kulturhuset mot vareleveringen og er et bygg i eksponert, hvit betong. Mellomrommene mellom de seks enkeltbygningene gir kulturhuset stor fleksibilitet både logistisk, akustisk og i forhold til ulik bruk og funksjon. De ulike mellomrommene mellom volumene fungerer som innganger og større/mindre foajeer, samtidig som de knytter sammen aller deler av huset. Hovedinngangen og publikumsfoajeen ligger i et slikt mellomrom på tvers av bebyggelsen, og knytter sammen Storgata og kaipromenaden. Lille foajé mellom storsal og klubbscene brukes som foajé for klubbscene ved samtidige forestillinger i salene. Dansefoajeen med inngang fra Storgata fungerer som hovedinngang for denne delen av huset og gir et fint gløtt ned til elven. I n nordre del av bygget mot Reynoldsparken finner man økonomiinngang med varelevering. Gangen/mellomrommet her er tilrettelagt for montering av kulisser og ligger lett tilgjengelig til både verksted, lager og saler. Logistisk sett er det en stor fordel at alle saler og hovedlager ligger på samme nivå, kaiplanet. Grotta: Gjenværende del av rådhusgrottene innredes til ungdomsklubb med bar, toaletter og møterom og et stort fleksibelt allrom til variert bruk. Grotten skal sammen med Klubbscene ivareta ungdomsmiljøets aktiviteter. Grotten vil kunne romme ca 70 personer og være et sted for enkle arrangementer, spillkvelder og møtevirksomhet. Grotta skal stå ferdig ved tidspunkt for byggestart Kulturhus. Rockecontainerne vil få midlertidig plassering i tilknytting til Grotta til Kulturhuset står ferdig. 1.4 Integrering av tekniske anlegg i bygninger. Tekniske anlegg er prinsipielt løst med 4 desentraliserte anlegg. 1) Hovedrom for tekniske anlegg er i plan 2 og 3 av Magasinet, aggregater her forsyner Foajearealene i Lillegata, Lillesal og Sceneraealet i Storesal. 2) Teknisk rom over bakscene storsal forsyner storsal. 3) Teknisk rom i Prøvesal plan 3 forsyner prøvesal og garderober. 4) Teknisk rom på plan 1 Kunsthall forsyner cafe, Hovedfoaje, administrasjonsfløy og tårnet. 5) Teknisk rom plan 3 kunsthall forsyner kunsthall. 6) Nytt teknisk rom under rådhusamfi vil forsyne Grotta

19 Porsgrunn regionale kulturhus Side 19 av 64 2 BYGNINGSTEKNIKK 2.0 GENERELT Utforming og materialvalg Med utgangspunkt i bygningskroppenes ulike innhold og ønsket om en variasjon, har disse fått ulik materialbruk. Hver av bygningene kles med samme materialet rundt hele volumet, også mot de innvendige gatene. Slik framstår volumene med tydelig identitet både ute og inne. Konstruksjon av bygget er en sammenstilling av plasstøpt betong og stålkonstruksjoner. Det er lagt vekt på å benytte materialer som: har lav ressurs- og klimabelastning er robuste i bruk og understreker byggets røffe karakter understreker bygningsdelenes ulike karakter har lave utgifter til vedlikehold Materialbruk for de ulike bygningsvolumene: Kunsthall (inneholder cafe på plan 1) Materialer Fasadekledning: Sinuskorrugerte aluminiumsplater Innvendig kunsthall: Hvite, robuste veggflater (gips på sponplater) for oppheng av kunst. Flyttbare veggelementer. Innvendig: plan 1, -kafé og anretningskjøkken. Kafé med mulighet for utvidelse ut i foajearealet og ut på kaien under det store taket. Tårnet Materialer Fasadekledning: Cor-ten plater, 3-4mm tykke, rundt hele volumet inne og ute. Få, store lysåpninger i glass Storsal Storsalen skal være en klangfull sal. Vegger utformes med akustiske elementer for å oppnå en lang etterklangstid. Salen er beregnet på akustisk musikk. Materialer Fasadekledning: Storsalsvolumet er utvendig kledd med tegl, rundt hele volumet inne og ute. tegl ved navn Hektiek Gesmoord som er en dobbeltbrent tegl fra Wienerberger med gråsort farge og varierte valører. Salen har ett stort vindu mot Storgata, og ett vindu mot kaien. Innvendig: Sortmalt tregulv, kantskåret furu /parana pine el, lagt på tilfarere. Akustiske vegger utformes med lydabsorbenter mdf-trekledning, variert utforming.

20 Porsgrunn regionale kulturhus Side 20 av 64 Skyvbart amfi fra ForaForm, eller liknende Klubbscene Salen skal være en tørr sal med kort etterklangstid, beregnet på forsterket musikk. Salen har to store vinduer mot kaien med mulighet for totalblending. Materialer Fasadekledning:Perforerte galvaniserte stålplater rundt hele volumet. stål, lys farge. Innvendig: Perforerte stålplater med lydisolajon bak som innvendig kledning i salen, samme kledning inne og ute. Sortmalt tregulv, kantskåret furu /parana pine el, lagt på tilfarere. Hevbar scene, saxelift prinsipp med grube for å kunne få flatt gulv. Prøvesalsbygg Prøvesal på plan 2 er i hovedsak beregnet på dans, salen får dermed lydkrav ihht dansesal. Overlys med mulighet for totalblending. Vindu mot parken blendes med tepper. Materialer Fasadekledning: Perforerte metallplater. Rustfritt stål Innvendig: Parkett Oppbygd flytende gulv i forhold til bruk av sal til dans. Eksisterende rockeconteinere plasseres under fellestak i tilknytning til prøvesal. Magasin/Verksted Materialer Fasadekledning: Plasstøpt betong med lyst tilslag. Evt tilslag av porselen. Innvendig: Slipt betong i gulv. OSB platers som innvendig kledning. Lillegata, foajeene og fellestaket Materialer Hovedgulvet i foajeen og innvendige gater utformes i slipt betong. Grotta: Materialer: Nye vinduer utført i fasadesystem i opprinnelig fasade. Innvendige vegger i glass mot møterom og kledd i gips mot sekundære rom. Akustisk kledning på langvegg i perforert stål. Akustisk demping i tak med direktemonterte flåter. Betonggulv slipes.

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

SKISSEPROSJEKT MAI 2008

SKISSEPROSJEKT MAI 2008 ALTERNATIV 1 DYRVIK ARKITEKTER AS GRINDAKER AS LANDSKAPSARKITEKTER Alternativ 1 Utomhusplan 1:1000 Grindaker as Landskapsarkitekter 73 mý E Inng Storgata c+ 4,0 D C A c+ 4,0 wc dusj 4 mý wc dusj 4 mý wc

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene:

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Alternativ B4 Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Optimal gjenbruk av eksisterende kulturarealer, slik at det i størst mulig

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

KIMEN. kulturhus i Stjørdal. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER, LUSPARKEN ARKITEKTER og JSTARKITEKTER

KIMEN. kulturhus i Stjørdal. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER, LUSPARKEN ARKITEKTER og JSTARKITEKTER Kirkefasade i lakkert strekkmetall KIMEN kulturhus i Stjørdal REIULF RAMSTAD ARKITEKTER, LUSPARKEN ARKITEKTER og JSTARKITEKTER Tekst: Reiulf Ramstad Arkitekter Foto: Wenzel Prokosch og Arne Wang 12 har

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000.

Situasjonsplan Fasaderehabilitering og nye balkonger. Michelets vei Lysaker A101. Målestokk: 1:1000. 5 10 15 20 50 25 m 17 708 050 29 250 33 24 00 14 729 24 20 9 24 00 13 728 13 959 24 00 865 20 98 24 6 14 623 13 0 80 18 407 12 73 44 6 15 21 3 0 85 12 855 35 550 12 41 50 15 41 50 707 12 805 34 24 00 81

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

så sa hun PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS

så sa hun PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS så sa hun PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS LILLEELVA KINO KULTURKAFÉ så sa hun Porsgrunn er en by i omstilling som satser på nyskaping og innovasjon. Skipsbygging og tungindustri er historie, ny teknologi

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

4 2014 ur + m betong 30

4 2014 ur + m betong 30 30 KULTURFABRIKKEN Sortland LPO ARKITEKTER Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Arkitekten og Anita Hillestad (s. 28/29) 31 Kulturfabrikken Sortland er en samlokalisering av kommunens kulturtilbud og aktivitetslokaler.

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

NORSK TINDESENTER Prosj. nr Bærende konstruksjoner dimensjoneres etter gjeldende relevante standarder bl.a:

NORSK TINDESENTER Prosj. nr Bærende konstruksjoner dimensjoneres etter gjeldende relevante standarder bl.a: BYGNINGSTEKNISKE ARBEIDER RIB Bærende konstruksjoner dimensjoneres etter gjeldende relevante standarder bl.a: - EN 1991 Eurokode 1 Laster på konstruksjoner - EN 1992 Eurokode 2 Prosjektering av betongkonstruksjoner

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate

SPINN ARKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås Arkitekt Christies gate SPINN RKITEKTUR 6 / 2012 SIMPLEXITY Gruppenummer B10 Cathrine Rønningen, Elisabeth Krogh og Stine Glennås rkitekt Christies gate PROSJEKTBESKRIVELSE / when simplicity meets complexity - sykkel i Trondheim

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

NOTAT til ANBUDSFASE FR HÅ/MH FR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

NOTAT til ANBUDSFASE FR HÅ/MH FR REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Sandnes Brannstasjon DOKUMENTKODE 217213 RIB NOT 01 EMNE Valg av bæresystemet TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sandnes Kommune OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Francesca Rodella KOPI

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER -

HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - HUSPAKKE AV BETONG - VERDI SOM ØKER - City Steinhus huspakke Et individuelt steinhus Våre murhus planlegges individuelt og det er en arkitekt som sammen med deg skaper et hus til dine ønsker og behov.

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE PRESENTASJON ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE Bærum ARKITEKT: KNUT HJELTNES AS SIVILARKITEKTER MNAL Tekst og foto: Knut Hjeltnes Enebolig Kleven/Styrmoe er vårt foreløpig siste forsøk på å tegne et enkelt lite

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll

Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Julie Fosse, Marie Garborg Haaland og Silje Asbøll Sval Se for deg at du har kjøpt en trestol, en stol du er veldig fornøyd med. En dag knekker den ene foten på stolen. Hva gjør du? Mange ville nok ha

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK

PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK Skissemodell Sigrid Undset, 1882-1949 PUBLIKUMSBYGNING PÅ BJERKEBÆK Sigrid Undsets hjem CARL-VIGGO HØLMEBAKK, SIV.ARK. Tekst: Carl-Viggo Hølmebakk Foto: Carl-Viggo Hølmebakk og Rickard Riesenfeld Carl-Viggo

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000

Sett frå sørvest. Sitplan ny 1 : 1000 3 Sett frå sørvest Til venstre er framlegg til plan for traffikkterminal og utbyggingsprinsipp første byggesteg for Fugleskjærskaia. Trafikkterminalen er vist med tilkomst for båtar, bussar, drosjer og

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise

Beskrivende del Verdal fengsel, Nytt Lagerbygg K201 Generalentreprise 2558 Verdal fengsel, 12352 Nytt Lagerbygg Beskrivende del Utarbeidet av COWI AS Okkenhaugveien 4, 7600 Levanger ENTREPRISE BYGG. 1 Innhold KAP 2B BYGNING - BYGGETEKNIKK... 3 20 Generelt... 3 21 Grunn og

Detaljer