Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:"

Transkript

1 Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet i nært samarbeid med brukergruppen ved koordinator Gunn Marit Christenson og er basert på skisseprosjekt alt 2. av mai Prosjektleder for prosjektet er Torbjørn Øverland for. RÅDGIVERE: ARK: LARK: RIB: RIV: RIE: RIScene: RIG: RIA: RIBR: Kulturhusrådgiver: Prosjekteringsleder Grindaker AS landskapsarkitekter Tore Mathisen AS Erichsen & Horgen AS Norconsult AS Hans Georg Andersen Multiconsult AS ÅF Brekke & Strand akustikk as Egil Berge AS Nils Gunnerud A.L. Høyer Skien AS

2 Porsgrunn regionale kulturhus Side 2 av 64 Innhold: ANSV. side 0.0 SAMMENDRAG FORPROSJEKT Prosjektets utforming ARK 8.01 Hovedgrep ARK 8.02 Funksjonelle sammenhenger ARK 8.03 Arkitektur og innhold ARK 8.04 Landskapsbearbeiding LARK 9.05 Miljøhensyn ARK Universell utforming ARK Prosjektets tekniske utforming Byggeteknikk RIB/ARK VVS-anlegg RIV Elektrotekniske anlegg RIE Brannteknikk RIBRA Akustikk RIAKU Sceneteknikk RIScene Transportplan/logistikk ARK Prosjektdata.01 Arealer ARK Alternativ med orkestergrav ALLE Beskrivelse av løsning og konsekvenser ALLE ARKITEKTFAGLIG BESKRIVELSE ARK Hoveddisposisjon 17.2 Funksjonelle sammenhenger 17.3 Beskrivelse av bygningsavsnitt 17.4 Integrering av tekniske anlegg i bygninger BYGNINGSTEKNIKK Generelt Utforming og materialvalg. ARK Grunn og fundamenter..1 Grunnforhold RIG/PL 21.2 Fundamentering RIB/RIG Primære bygningsdeler Generelt RIB Belastninger Bæresystemer Golv på grunn RIB Vegger mot grunn RIB Søyler, bjelker, rammer RIB Frittbærende dekker RIB Yttervegger RIB/ARK Bærende innervegger RIB Takkonstruksjon RIB 24

3 Porsgrunn regionale kulturhus Side 3 av Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner RIB Sekundære bygningsdeler utvendig Fasader. ARK Taktekking og membraner RIB Vinduer ARK Røykgassluker ARK Ytterdører og porter ARK Utvendige beslag ARK Utvendig solavskjerming ARK Sekundære bygningsdeler innvendig Påstøp/avretting RIB Golvsystemer ARK Ikke-bærende vegger ARK Innvendige dører ARK Himlinger ARK Innvendig sol- og lysavskjerming ARK Overflater Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper ARK Overflater innside yttervegg og på innvendige vegger ARK Overflater innvendige himlinger ARK Supplerende bygningsdeler Trapper og ramper ARK/RIB Bruer og balkonger ARK/RIB Rekkverk, håndlister og fendere ARK Fast inventar Kjøkkeninnredning PL Innredning og garnityr for våtrom Skap og reoler amfi ARK Skilt og tavler PL Spesielt Branntekniske forhold RIBRA Akustikk RIAKU 33.1 Generelt RIAKU 33.2 Lydisolasjon RIAKU 33.3 Romakustikk RIAKU 34.4 Støy RIAKU VVS-TEKNISKE ANLEGG RIV Generelt Føringsveier/tekniske rom Inneklima Energi 38

4 Porsgrunn regionale kulturhus Side 4 av Sanitærinstallasjoner RIV Bunnledninger Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon Varmeanlegg 41 Generelt Bunnledninger Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon Brannslokking 42 Generelt Brannslokking med sprinkler Kjøle og fryserom 43 Generelt Utstyr Luftbehandling Generelt Kanalnett i grunnen Kanalnett Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon Komfortkjøling Generelt Ledningsnett i grunnen Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon VVS-Tekniske anlegg - Grotta RIV Generelt Føringsveier/tekniske rom Sanitærinstallasjoner Grotta Generelt Bunnledninger Ledningsnett Armaturer Utstyr Isolasjon Luftbehandling Grotta 48 Generelt 48

5 Porsgrunn regionale kulturhus Side 5 av Kanalnett i grunnen Kanalnett Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon EL.KRAFT RIE Generelle elkraftanlegg Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Drifttekniske anlegg TELETEKNISKE ANLEGG RIE Generelle teletekniske anlegg Telefonanlegg Kommunikasjonsanlegg Alarm og signalsystemer Brannalarm Adgangskontrollanlegg/innbruddsalarmanlegg Tid og ringeanlegg Lyd- og bildesystemer Radio/TVanlegg ITV anlegg Lydanlegg Bilde og AVutstyr Automatiseringsanlegg, bussanlegg VVS Automatikk 55 Generelt 55 5 Utstyr VVS Automatikk Grotta 56 Generelt Grotta Utstyr Grotta ANDRE INSTALLASJONER Heiser RIE Sceneteknisk utstyr Scenetekniske stålkonstruksjoner RIB Overscenemaskineri RIScene Fordelinger for sceneutstyr RIScene Belysningsanlegg for scener RIScene Scenetepper og inndekninger RIScene 57

6 Porsgrunn regionale kulturhus Side 6 av Variable akustikk RIAKU Løftebord, saxescene orkestergrav RIScene Andre scenetekniske anlegg RIScene Sceneteknisk lydanlegg RIScene Scenetaknikk Grotta Riscene UTENDØRS Bearbeidet terreng LARK Masseplanering PL/RIG Utendørs konstruksjoner LARK Støttemurer og andre murer LARK Trapper og ramper i terreng LARK Master LARK Kaikant LARK Flytt av statue LARK Utendørs røranlegg RIV 58 Generelt RIV Utendørs VA RIV Utendørs varme RIV Utendørs brannslukking RIV Utendørs elkraft RIE Utendørs høyspentforsyning RIE Utendørs lavspentforsyning RIE Utendørs lys RIE Utendørs elvarme RIE Veger og plasser LARK Kantstein LARK Belegg LARK Parker og hager Vegetasjon LARK Utstyr LARK Skjøtsel i garantitiden LARK Utendørs infrastruktur RIV AREALOVERSIKT ARK Romarealer 9.00 VEDLEGG Vedlegg Brannteknisk rapport RiBR Akustikkrapport RIA Geoteknisk rapport RIG Rombehandlingsskjema ARK Kostnadsoversikt Forslag til tiltak ved uforutsett høye anbudssummer (kuttliste) ALLE FAG

7 Porsgrunn regionale kulturhus Side 7 av TEGNINGER Tegningsliste fra ARK Tegningsliste fra LARK Tegningsliste fra RIB Tegningsliste fra RIV Tegningsliste fra RIE

8 Porsgrunn regionale kulturhus Side 8 av Sammendrag forprosjekt 0.1 Prosjektets utforming: Hovedgrep. Kulturhus som kulturby. Kulturhuset ligger langs Storgata mellom Tollboden og Reynoldsparken, og består av 6 enkeltbygninger som er bundet sammen av et lavereliggende tak. De 6 enkeltbygningene har ulik form, høyde og materialbruk som gir bebyggelsen en ønsket variasjon og som gir huset en skala tilpasset Porsgrunn. Tverrforbindelsene mellom husene forsterker kontakten mellom Storgata og kaipromenaden, og øker tilgjengeligheten til aktivitetene innenfor. Lillegata er husets indre gate fra Kulturtorget og foaje i sør, til bakscene og varelevering i nord. Den innvendige gaten forbinder de ulike byggene klimatisk, men åpner også på tvers av tradisjonelle skillelinjer mellom for- og bakscene, noe som gir huset en egen karakter og som inviterer til utradisjonell bruk av arealene. Hovedatkomsten til kulturhuset er fra Storgata til hovedfoajen som åpner seg mot kaipromenaden og mot Rådhusamfiet i sør. På godværsdager er også atkomsten fra kaipromenaden attraktiv Funksjonelle sammenhenger. De 6 enkelbygningene i kulturhuset er: Kunsthallen Tårnet Klubbscenen Magasinet Prøvesalen Storsalen kunsthall og cafe møterom, publikumswc for klubbscene amfi/klubb/bar magasin teknisk prøvesal og garderober/greenroom. storsal og administrasjon/teknisk Arkitektur og innhold. Alle de 6 enkeltbygningene fremstår som egne volumer over fellestaket og har samme kledning rundt hele volumet, også mot de innvendige gatene. Slik framstår enkeltbyggene med tydelig identitet både ute og inne. Tårnet er høyt og smalt og rustikt, kledd i cortenstål. Tårnet er kulturhusets signalelement og oppover i etasjene finner man fleksible rom som blant annet kan brukes til møterom. Kunsthallen har et lyst og skinnende uttrykk i aluminium. Kunsthallen kan åpne seg mot foajeen med store dører. På nedre plan er det cafe med store vinduer mot kaien og kulturtorget. Storsalen er den største bygningskroppen og er kledt i mørk tegl. Salen er en flerbrukssal for teater, konserter, dans, diskotek, konferanser og møter. Salen har et uttrekkbart amfi på plan 1 og plan 2 med tilsammen ca 386 sitteplasser. Det er publikumsatkomst fra to plan, noe som øker tilgjengeligheten for alle og er et viktig aspekt i forhold til universell utforming. Ved hjelp av uttrekkbare tepper og andre elementer på vegger og i tak kan salens akustikk reguleres med en etterklangstid som spenner fra 0,9 til 1,4 sekunder. Salen er planlagt som en klangfull sal. Salen har et stort vindu mot Storgata som gir rommet stor fleksibilitet og et bredt bruksområde, vinduet kan totalblendes. Det er to tversgående og to langsgående tekniske bruer som gir optimal fleksibilitet til bruk av salen. Vedlagt forprosjektet en opsjonsløsning av orkestergrav i storsal.

9 Porsgrunn regionale kulturhus Side 9 av 64 Klubbscene. Bygget har et røft og rocka uttrykk i galvaniserte, perforerte stålplater. Scenen her kan fungere helt selvstendig eller i samspill med resten av Kulturhuset. Som Klubbscene har salen garderobe, bar og egen inngang i et av mellomrommene på kaien med eget toalettanlegg i tårnets 1. etg. Som amfisal er salen en flerbrukssal, med 120 sitteplasser i skyvbart amfi Salen er planlagt med tørrere akustikk enn storsal, og er hovedsakelig lagt til rette for rytmisk musikk, men også for teater, konserter, dans og foredrag/konferanser. Salen har to store vinduer mot kaien som gir rommet større fleksibilitet og et bredere bruksområde, vinduene kan totalblendes. Prøvesals- og aktivitetsbygget med dansesal, øverom, greenroom og garderober er en bygning som vender mot Storgata og Reynoldsparken. Bygget åpner seg mot Storgata med vinduer inn til salen for dans. Garderobene er fleksible rom som også kan brukes som greenroom eller øverom. Bygget får store vinduer med flott utsikt til de gamle trærne i Reynoldsparken. Bygget avlutter kulturhuset mot parken og er kledd i rustfrie stålplater med varierende grad av perforeringer. Eksisterende rockecontainere vil li integrert i bygget i forbindelse med Prøvesalsbygget. Magasinet inneholder lager til bakscenearealet, og på plan 3 og 4 er det tekniske rom som ligger sentralt i kulturhuset. Magasinet avslutter kulturhuset mot vareleveringen og er et bygg i eksponert, hvit betong. Mellomrommene mellom de seks enkeltbygningene gir kulturhuset stor fleksibilitet både logistisk, akustisk og i forhold til bruk og funksjon. De ulike mellomrommene mellom volumene fungerer som innganger og større/mindre foajeer, samtidig som de knytter sammen aller deler av huset. Hovedinngangen og publikumsfoajeen ligger i et slikt mellomrom på tvers av bebyggelsen, og knytter sammen Storgata og kaipromenaden. Lille foajé mellom storsal og klubbscene brukes som foajé for klubbscenen ved samtidige forestillinger i salene. Dansefoajeen med inngang fra Storgata fungerer som hovedinngang for denne delen av huset og gir et fint gløtt ned til elven. I nordre del av bygget mot Reynoldsparken finner man økonomiinngang. Gangen/mellomrommet her er tilrettelagt for montering av kulisser og ligger lett tilgjengelig til både verksted, lager og saler. Logistisk sett er det en stor fordel at alle saler og hovedlager ligger på samme nivå, kaiplanet. Grotta: Gjenværende del av rådhusgrottene innredes til ungdomsklubb med bar, toaletter og møterom og et stort fleksibelt allrom til variert bruk. Grotten skal sammen med Klubbscene ivareta ungdomsmiljøets aktiviteter. Grotten vil kunne romme ca 70 personer og være et sted for enkle arrangementer, spillkvelder og møtevirksomhet. Grotta skal stå ferdig ved tidspunkt for byggestart Kulturhus. Rockecontainerne vil få midlertidig plassering i tilknytting til Grotta til Kulturhuset står ferdig Landskapsbearbeiding Byen og elva knyttes sammen med tverrgående forbindelser nord og sør for det nye kulturhuset. Tverrforbindelsen mellom Reynoldsparken og kulturhuset er utformet med stigning 1:20. Det legges opp til HC-parkering og av- og påstigningssoner tilknyttet hovedinngangen fra Storgata samt i Reynoldsparken på kaiplanet. Det er prosjektert med fast belegg i alle gangsoner og det skal innpasses ledelinjer i belegget. Alle innganger oppfyller krav til universell utforming. Fortauet til Storgata prosjekteres i henhold til Porsgrunn kommune sin standard for Storgata. Med en utvidelse av Reynoldsparken ned mot elva, vil Porsgrunns befolkning få et nytt og attraktivt rekreasjonsområde sentralt i byen. De aller fleste av de flotte gamle trærne i parken bevares, og det vil i tillegg komme en del nyplantinger i parken. Det etableres grønne gressletter som bølger seg ulikt ned mot elva. Gressbølgene ender opp i solide benker i tre som vil bli fine å sitte og ligge på. Varelevering og nedkjøring fra Storgata vil skje via tverrforbindelsen nord for kulturhuset.

10 Porsgrunn regionale kulturhus Side 10 av 64 Kulturtorget avgrenses av tårnet i nord og Rådhusamfiet i sør og er en utvidelse av det klimatiserte foajerommet. I foajeen er det servering som kan trekke ut på fine dager, og kulturtorget er kulturhuset ytre hovedarena for ulike forestillinger, aktiviteter, utstillinger og kunst. Foran grotta tenkes en nedsunket plass. Denne møbleres med sitteskulpturer og noen trær, og vil bli en mer skjermet oppholdssone på kaiplanet Miljøhensyn Prosjektets miljøambisjon er at prosjektet skal være naturlig, sunt og energi- og klimavennlig Naturlig henspeiler på at bruk av naturmaterialer som tegl, tre, metall og betong. Sunt vil bl.a. si at bygget skal ha godt inneklima og at bygget skal oppføres i henhold til prinsipper for rent, tørt bygg med fravær av skadelig fukt. Energi- og klimavennlig vil si at det er strenge krav til et lavt energiforbruk over byggets levetid, at det skal benyttes fornybare energikilder. Videre er det fokus på at inneklimaet i bygget skal være godt og det legges vekt på både materialbruk, regulering av ventilasjon og varme, samt tett oppfølging av utførelsen i byggefasen. Bygging skal foregå beskyttet mot skadelig oppfukting, og med fokus på en ren og tørr byggeplass. Porsgrunn kulturhus skal fremstå som et lavenergibygg, prosjektert med tanke på optimal og effektiv energibruk over byggets levetid. Totalt energibehov skal ikke overstige 180 kwh/m2/år. For å tilfredsstille dette er det lagt vekt på å gi bygget en kompakt form som er vesentlig for å redusere energibruken. Det er også fokus på både solavskjerming og dagslysutnyttelse, bl.a. for å unngå kjøling av bygget. Solavskjerming foregår ved hjelp av takutstikk mot sør samt utvendig duk på sør-, øst- og vestfasade. Vindusarealet er totalt sett relativt beskjedent. Det er lagt opp til økte isolasjonstykkelser i tak og mot grunn ihht til krav i tek 07. Prosjektet skal ha vannbåren oppvarming. Kjøling ved hjelp av elvevann Universell utforming er Pilotkommune når det gjelder universell utforming, og temaet har vært sentralt i planleggingen av bygget. Kommune- ergoterapeut har vært rådgiver for prosjektet, og prosjekteringen har i størst mulig grad fulgt Porsgrunns planleggingsverktøy for universell utforming. Kulturhuset skal på alle måter være et tilgjengelig hus. Hovedstrukturen med 6 selvstendige bygningskropper forbundet med en innvendig gate, gir god oversikt og gjør det enkelt å orientere seg i bygget. Logisk sammenheng mellom funksjoner og tilstrekkelig bredde i kommunikasjonsarealene er en forutsetning for god flyt gjennom bygget. Planløsningen er enkel og logisk, og blir understreket av den varierte materialbruken. Ledelinjer planlegges i fellesarealene. Alle innganger til kulturhuset forholder seg til mellomrommet mellom bygningsvolumene. Dette gir en tydelighet som repeteres rundt hele bebyggelsen. Hovedinngangen ligger i det bredeste mellomrommet. Vi har fokus på kontrollerte lysforhold, med blant annet bruk av overlys for å redusere motlyseffekter.andre konkrete mål for utformingen av bygget er lesbarhet av skilt og informasjon (høyde, taktilitet, konsekvent utforming), praktisk utforming av heis, toalettanlegg og informasjonsskranke. Universell utforming av dører, gangarealer, trapper og amfi, og akustikken i alle rom skal være kontrollert og gjennomtenkt. Teleslynger planlegges i rom med høyttaleranlegg. Når det gjelder utforming av uteområder, vil også prinsippene om universell utforming bli fulgt. Det er planlagt HCparkering både på kai-nivå og ved hovedinngangen i Storgata Prosjektets tekniske utforming Byggeteknikk- sammendrag Det er forskjellig bæresystem i hvert enkelt hus. Bygget blir utført med bæresystem i plasstøpt betong og stål, med prefabrikkert betong i ett tak og med isolerte takelementer i de øvrige. Det er til dels vanskelige

11 Porsgrunn regionale kulturhus Side 11 av 64 betongkonstruksjoner, på grunn av både lydforhold, takform som gir store snølommer, ønske om store søylefrie spenn og at overflatene skal forbli synlige. Stålkonstruksjonene og de prefabrikkerte delene er ukompliserte VVS Anlegg- Sammendrag VVS-anleggene omfatter følgende anleggstyper og installasjoner. Sanitæranlegg: Omfatter alt innvendig ledningsnett, utstyr og armatur for vann og avløp. Det er medregnet sanitærutstyr iht. arkitektens tegninger, samt brannskap og tilknytninger til kjøkkenutstyr. Varmeanlegg: Det installeres et anlegg for vannbåren varme med fjernvarmetilknytning. Fjernvarme legges frem av leverandør til varmesentral i bygget. Her er tatt med alt innvendig røranlegg og radiatorer til de enkelte rom og arealer. Brannslokkeanlegg: Bygget skal sikres mot brann ved fullsprinkling iht. brannteknisk prosjekteringsgrunnlag. Her medregnes alt av innvendig ledningsnett, sprinklerhoder og sentral med sprinklerventil. Kjøle- og fryserom: Her medtas komplette installasjoner for et kjølerom tilhørende anretningskjøkken. Vegger og tak leveres som prefabrikkerte elementer og sammenstilles på byggeplassen. Luftbehandlingsanlegg: Det installeres i alt 8 stk. separate ventilasjonsanlegg i bygget. Her medregnes aggregater, kanalanlegg og ventiler for luftfordeling. Anleggene baseres generelt på konvensjonelle og utprøvde løsninger og utførelser, med tilpasninger til de spesielle forhold som gjelder for kulturbygg. Komfortkjøleanlegg: Det installeres et luftkjøleanlegg med kjølemaskin for isvannskjøling. Kjølemaskin, pumper, kjøleveksler og andre sentrale komponenter plasseres i teknisk rom i magasinet. Kondensatorvarmen fjernes ved en egen krets tilknyttet elvevann. VVS-automatikk: Omfatter all automatikk for styring og regulering av VVS-anleggene, samt et overordnet anlegg for sentral driftskontroll. Utendørs røranlegg: Her er medtatt alt utvendig røranlegg til forbruksvann, sprinkler, brannkum og avløp fra bygget. Det er medregnet tilknytninger til kommunalt ledningsnett, avvanning av asfalterte utearealer og anlegg for snøsmelting Elektrotekniske anlegg- sammendrag. Elektroanlegget planlegges i h.h.t. gjeldene forskrifter og NEK med revisjon av kapittel I kulturhuset utføres nettet som et TN-nett og i Grotta videreføres IT-nettet. Fra nye nettstasjonen i magasin bygget føres separate stigekabler fram til ny hovedfordeling og videre til underfordelinger.

12 Porsgrunn regionale kulturhus Side 12 av 64 I Grotta benyttes eksisterende fordeling som tilpasses ombyggingen. Bygget lyses generelt opp med lysrørarmaturer, med elektronisk forkobling. Ekelte stedere er det regnet med trinnløs demping av lyset. Utstillingsbelysning med skinneføringer monteres i kunsthall. Utgangsmarkeringslys leveres med batteri i lamper og med LED teknologi. Ledelys levers som en kombinasjon av lyskastere og separate lamper med batteri i lamper. Bygget planlegges oppført med oppvarming via vannbåren varme. Det benyttes radiatorer med reguleringsventil styrt av romtermostater til oppvarming. I Grotta er det medregnet oppvarming med elektriske panelovner som i dag. Det etableres et eget data spredenett kategori 6A nett. Skjermet kabel benyttes. Trådløs LAN (WLAN) etableres for hele bygget. Eksisterende telefonsentral i kommunens nabobygg utvides til også å dekke kulturhuset. Nytt analogt adresserbart brannalarmanlegg for full dekning av bygget installeres. Brann varsles med høytalere, til buss-anlegget og over oppringer til brannvesenet. Grotta får eget brannalarmanlegg som kobles sammen med kulturbygget. I Grotta varsles brann kun med klokker. Adgangskontroll med magnetkort installeres og integreres med et innbruddsalarmanlegg ITV overvåkingsanlegg er ikke medregnet. Men datapunkter og 230V stikkontakter er medregnet fordelt rundt i bygget for et databasert ITV overvåkingsanlegg. To lydanlegg til kafé og Foajé områder, samt fra scene, resepsjon til green room installeres. For teleslyngeanlegg er det medregnet levering og montering av fire anlegg på inntil 120m2. Det er beregnet å installere to buss anlegg. Et for ventilasjon og klima og et for varme, VAV-styring, belysning, nødlys og persiennestyring (EIB/KNX). Videre er det her medregnet leveranse, montasje og programmering av et enkelt eget SD-anlegg toppsystem visualisering som vil dekke VVS-anleggene (ventilasjon) og som kan overføres via TCP/IP/WEB. 2 stk maskinroms løse tauheiser installeres i bygget. I opsjonsprisen for orkestergrava er det medtatt 3 stk løftebord, samt et ekstra stopp på en av heisene. Det er beregnet installasjon av utvendig belysning i hht. forslag fra landskapsarkitekt Brannteknikk Bygningen tilhører risikoklasse 2 og 5. Det er risiko for skade på liv og helse som legges til grunn når bygninger/deler av bygninger deles inn i risikoklasser. Risikoklasse 5 betyr at bygningen regnes som en risikobygning. Dette fordi det er samlet mange mennesker på ett sted. Sikkerheten til personene blir ivaretatt med de branntekniske sikkerhetstiltakene som er planlagt. Følgende tiltak er viktige for å sikre personene ved brann i bygningen: Bygningen er fullsprinklet. Det er brannalarmanlegg i hele bygningen. Det er ledesystem i hele bygningen. Rømningsveier prosjekteres preakseptert, dimesjonert med 1,0 cm. per person.

13 Porsgrunn regionale kulturhus Side 13 av Akustikk Det nye kulturhuset skal romme mange ulike aktiviteter, og det lagt inn i prosjektet at disse skal kunne foregå samtidig uten at en aktivitet vil sjenere en annen. Lydisolasjonen rundt og mellom ulike saler, prøverom og lignende må være svært god. Dette er løst ved at bygget er delt opp i flere bygningskropper som ikke har strukturell kontakt. Bygget med klubbscene er avdelt fra bygget med storsalen med en lydfuge som skjærer gjennom huset fra tak til fundament. Storsalen skal være en flerformålssal tilpasset teater, konserter av ulike slag, dans og opera. Det er medtatt variabel akustikk, slik at den skal kunne være en god sal å spille i for korps og orkestre som ønsker seg noe klang. Men også mulighet til å dempe klangen ned, slik at den vil fungere godt til forsterket musikk og teater. For å klare dette, er det medtatt rullgardiner som kan senkes ned og dekke sideveggene i salen, teppe som dekker bakveggen, spesielle teatertekstiler som er dels lydreflekterende og dels lydabsorberende. Videre er det også medtatt fleksible, lydreflekterende tak-og veggelementer til bruk på scenen når det skal være akustiske konserter her. Klubbscenen utformes med hovedvekt på forsterket lyd og får lydabsorberende tak og vegger (perforerte plater med lydabsorbent bak). I foajé medtas det lyddempende overflater i tak og på deler av veggene, dette gjøres for at det skal være et godt akustisk miljø her når mange mennesker samles, f.eks i pausen under en forestilling Sceneteknikk. Sceneteknikken er planlagt slik at brukernes ønske om størst mulig fleksibilitet blir ivaretatt. Overmaskineriet består av 20stk.500kg scenetrekk. Disse dekker det området på 10m dybde som er definert som scene rom. Resten av rommet dekkes av fem langsgående punktheisbjelker med 250kg.løftetaljer. Det er i tilegg gangbare arbeids broer både på langs og på tvers av rommet. Salen kan derfor brukes i en rekke oppsett både med og uten amfi og med mange sceneløsninger. Lille salen er planlagt med samme fleksibilitet. Det er montert tre langsgående punkttrekksbjelker i taket for rask montasje av lys og lydteknisk utstyr. Det er montert en hydraulisk scene på 8 x 6m.med høyde opp til 120cm beregnet for rytmisk musikk og klubbvirksomhet. Dette gjør at salen er rask å omstille til forskjellig bruk. Det er brukt akustisk reflekterende materiale i scene inndekning, scenetepper og sidetepper. I storsalen er det montert justerbare akustiske flåter i scenetaket. Lys og lydteknikken er planlagt etter brukernes ønsker om fleksibilitet, god kvalitet og brukervennlighet. Hovedkomponentene er plassert i et sentralt teknisk rom. En slik løsning gir gevinst ved drift og vedlikehold. Utstyret i det tekniske rommet betjener rom også utenfor de to salene via uttaksbokser for lys, lyd, tele og data. Punktheisene kan også flyttes til ulike rom i huset hvor man kan rigge enkle spillesteder med tilgang til husets tekniske infrastruktur. I kunsthallen er det montert tversgående punkttrekksbjelker. Dette er i hovedsak beregnet til bruk for kunstnere ved montering av større kunstinstallasjoner, skulpturer eller lignende. Punktheisene kan også brukes til å endre hallens innvendige struktur ved å montere tepper, lys og annet utstyr. Alt eksisterende teknisk utstyr flyttes fra Gamle Posten til grotten og gjenbrukes Transportplan/logistikk Hovedinngang fra Storgata Plan 2 via rampe /trapp (front of house) Heis til plan 1, 3 og 4. Sekundær inngang fra storgata (back of house) mellom plan 1 og 2, gjennomgående heis til plan 1 og 2. Hovedvareinngang fra almenningen v/reynoldsparken til hovednerven i bygget kalt Lillegata på kainivå, parallell med Storgata- Lillegata forbinder alle 6 byggene Sekundære innganger fra Kaien i alle mellomrom. Disse mellomromsinngangene understreker tverrforbindelsene gjennom huset.

14 Porsgrunn regionale kulturhus Side 14 av Prosjektdata Arealer (romarealer) 102 WC H 4 m² Tårnet 102 HCWC 5 m² Tårnet 102 WC D 11 m² Tårnet 103 Inngang Klubbscene 17 m² Klubb/Lillesal 103 Inngang Klubbscene VF 11 m² Fellesdel 104 Bar Klubbscene 15 m² Klubb/Lillesal 105 Klubbscene/Lillesal 195 m² Klubb/Lillesal 106 Lille foaje 60 m² Fellesdel 107 Lillegata 73 m² Fellesdel 107 Lillegata 59 m² Fellesdel 108 Magasin 59 m² Magasin 109 Trafo 16 m² Magasin 110 Søppelrom 17 m² Magasin 111 Rockecontainer 21 m² RC 112 Rockecontainer 21 m² RC 113 HCWC m/dusj 6 m² Prøvesal 114 WC 2 m² Prøvesal 115 WC 2 m² Prøvesal 116 GreenRoom / garderobe 34 m² Prøvesal 117 Utøvergarderobe 13 m² Prøvesal 118 WC/Dusj 4 m² Prøvesal 119 WC/Dusj 4 m² Prøvesal 120 WC/Dusj 3 m² Prøvesal 121 WC/Dusj 3 m² Prøvesal 122 Storsal Sceneareal 159 m² Storsal 123 Storsal amfi/sal 192 m² Storsal 124 Storsal lager 83 m² Storsal 125 Magasin (Storsal) 68 m² Storsal 126 Renholdssentral 16 m² Storsal 127 Publikumsgarderobe 45 m² Storsal 128 PublikumsWC Damer 11 m² Storsal 129 PublikumsWC Herrer 16 m² Storsal 130 HCWC 5 m² Storsal 131 Magda 37 m² Fellesdel 132 Magda Lager 2 m² Fellesdel 133 Nedre Foajé 223 m² Fellesdel 134 Kafé serveringsareal 69 m² Kunsthall 135 Kafé kjøkken, anretning, oppvask 48 m² Kunsthall 136 Ventilasjonsrom 89 m² Kunsthall 137 Kafé Personal 6 m² Kunsthall 138 Kafé tomgods, kjølt avfall 5 m² Kunsthall 139 Kafé tørrlager 3 m² Kunsthall 140 Kafé kjøl,frys,drikkelager 8 m² Kunsthall 142 Videovisning 20 m² Storsal Plan 2 c+ 5.60

15 Porsgrunn regionale kulturhus Side 15 av Møterom tårn 25 m² Tårn 202 Klubb mesanin 34 m² Klubb/Lillesal 203 Magasin lagermesanin 35 m² Magasin 204 Rockecontainer 21 m² RC 205 Rockecontainer 21 m² RC 206 Inngang prøvesal 48 m² Fellesdel 206 Inngang prøvesal VF 4 m² Fellesdel 207 HCWC 6 m² Prøvesal 208 Prøvesal 67 m² Prøvesal 209 Øvre Foaje 177 m² Fellesdel 210 Resepsjon 17 m² Storsal 211 Storsal mesanin 153 m² Storsal 212 Kunsthall 191 m² Kunsthall 213 Administrasjon Kunsthall 28 m² Kunsthall 214 Vindfang 11 m² Fellesdel Plan 3 c WC personal 5 m² Storsal 301 Garderobe personal 4 m² Storsal 302 Kontorfellesskap 46 m² Storsal 303 Ventilasjonsrom (Storsal) 99 m² Storsal 304 Ventilasjonsrom (Foaje, Klubb, SS-scene) 94 m² Magasin 305 Ventilasjonsrom 29 m² Prøvesal 306 Ventilasjonsrom 27 m² Kunsthall Plan 4 c Personal- / møterom 24 m² Tårn 402 WC/garderobe, personal 6 m² Storsal 403 Arb.rom tekniker 29 m² Storsal 404 Teknisk rom, patch, dimmere 15 m² Storsal Grotta c Allrom 108 m2 Grotta 144 Lager 24 m2 Grotta 145 bar/kjøkken 16 m2 Grotta 145 kjølt avfall 2 m2 Grotta 145 lager 2 m2 Grotta 146a wc 8 m2 Grotta 146b wc 7 m2 Grotta 146c HCWC 7 m2 Grotta 147 kontor 14 m2 Grotta 148 ventilasjon 61 m2 Grotta 149 personal wc/gard 4 m2 Grotta 150 renhold 10 m2 Grotta 151 møterom 17 m2 Grotta 152 VF 10 m2 Grotta

16 Porsgrunn regionale kulturhus Side 16 av Alternativ med orkestergrav Beskrivelse av løsning og konsekvenser Løsning og konsekvenser ARK: Orkestergrav løses med opparbeidelse av orkestergrav på U1. Adkomst etableres ved å føre trapp og heis ved prøvesal ned til U1. Orkestergrav etablereres med løftebord. Orkestergraven rommer ca 50 personer (75m2 på plan U1) Sceneareal er tilsvarende løsning uten orekestergrav, men med orkestergrav vil man miste 4 stolrader i nedre amfi. Dette fordrer en amfiløsning der man kan skyve inn de 4 fremste radene ved bruk av orkestergrav. Trapper på siden for å komme opp til et forkortet amfi, må være løse elementer. Løsning og konsekvenser RIV: Ventilasjon av orkestergrav vil skje fra luftbehandlingsanlegget for Storsalen. Anlegget tilknyttes med et separat kanalanlegg og det stilles strenge krav til lyddemping. Det installeres egne varme- og kjølebatterier og automatikk for individuell regulering. Løsning og konsekvenser RIB: Orkestergrava bygges én etasje under nivået for bunnplata, som vanntett betongkonstruksjon med 400 mm bunnplate (som også er golv) og 300 mm yttervegger mot terreng, og pæles på samme måte som resten av bygget. Heissjakta ved Prøvesalen føres ytterligere ned, med UK bunnplate i grube ca mm under golvet i orkestergrava. Grava med tilkomstarealer er sannsynligvis for stor og uformelig til å kunne støpes på tørt land og senkes. Dermed må den bygges på stedet, under omfattende tiltak mot vanninntrenging i byggegropa. Se rapport fra geotekniker for særlige tiltak ved spunting mot Storgata m.v.

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013

ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 ØDEGÅRDEN SKOLE DESEMBER 2013 Side INNHOLD SKOLE: -LANDSKAPSPLAN 1:1000 -UTSNITT LANDSKAPSPLAN 1:500 -PLAN, SNITT OG FASADER 1:400 -ILLUSTRASJONER -BESKRIVELSE -AREALER Stasjonsbyen: Selvaags planlagte

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012

FORELØPIG UTKAST. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 FORELØPIG UTKAST Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Barnehager 2012 Side 2 av 202 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

Carpus Kongsberg Maritime

Carpus Kongsberg Maritime NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai 2009 1

Luster kommune: Forprosjekt Gaupne barnehage 15. mai 2009 1 Luster kommune Rådhuset 6868 Gaupne Årdalstangen, 15. mai 2009 ARKITEKTEN SIN OMTALE GRUNNLAG aktivitetsrom frå 5 avdelingar og hovudinngang, må ha gangareal som ein ikkje finn i barnehagar med 1-3 avdelingar.

Detaljer

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014

Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 Rygge Ungdomsskole Forprosjektrapport 06.10.2014 side 2 - innholdsfortegnelse Forprosjekt RYGGE UNGDOMSKOLE, Rygge kommune Innholdsfortegnelse A. Generell del... 7 A.1 Prosjektsammendrag... 7 A.1.1 Bakgrunn

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F

Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Dps Kronstad Forprosjektrapport 15/10/2009 Helse Bergen H.F Innvendig atrium Origo Arkitektgruppe as Nikolaikirkeallmenningen 2b 5003 Bergen, Norway Nettsider: www.origo.as Telefon: + 47 55 30 30 30 E-post:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke.

2012 01. Våler kirke Følgebrev - overlevering av forprosjekt for nye Våler kirke. sivilarkitekt espen surnevik as MNAL www.espensurnevik.no espen@espensurnevik.no Tlf: 986 21 856 Org.nr: 998282705 Bankkonto: 3201 55 63701 Til: Våler kirkelige fellesråd Dato: 21/08/2012 Att: - 2012 01.

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer