Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder"

Transkript

1 Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder Guide version: 2. Norsk Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved.

2 Innhold Achilles Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure Introduksjon 3 Oversikt Generelle produkter Generelle tjenester og entrepriser Sektorspesifikke produkter Sektorspesifikke tjenester og byggearbeider 17 Kontakt Achilles 2 Side Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 2

3 Introduksjon Den globale utility-kodestrukturen i Achilles gruppen ble besluttet i 26. Denne ble kalt Achilles Utilities Coding Structure (AUCS). Denne strukturen ble utviklet med innspill fra alle utility-ordningene innenfor Achilles Gruppen. Målsettingen er at alle utility-ordningene på sikt skal gå over til AUCS. Dette vil sikre en standardisert klassifisering på tvers av regioner og også muligheten til å aktivere en global søkefunksjon. Struktur: Strukturen i AUCS har mange fellestrekk med Sellihca-kodene, men går både dypere og bredere. Hovedinndelingen på første nivå er som følger: 1. Generelle Produkter 2. Generelle Tjenester og Entrepriser 3. Sektorspesifikke Produkter 4. Sektorspesifikke Tjenester og Byggearbeider Hver av disse hovedkategoriene brytes ned på 3 nivåer. Det er i overkant av 4 kodelinjer i AUCS, dersom man inkluderer stikkordene. Registrering av produkter/tjenester: Registrering av produkter/tjenester i Sellihca foretas i tre trinn: 1. Valg av Sellihca-kode Sellihca tilbyr deg enkle hjelpemidler til å velge kode for produktet/tjenesten som skal registreres. I det elektroniske spørreskjemaet lagt til rette for å gjøre søk i kodene, basert på egendefinerte søkebegrep. 2. Valg av AUCS-kode Sellihca Online Questionnaire foreslår noen nye koder i AUCS ut fra de Sellihca koder som du allerede har valgt. I tillegg til de foreslåtte nye kodene fra Sellihca, kan leverandøren også velge fritt fra AUCS kodestruktur. 3. Beskrivelse av produktet/tjenesten med egen terminologi I tillegg til at hvert produkt/tjeneste må underordnes en Sellihca-kode, krever ordningen også at produktet/tjenesten beskrives i fritekst. Produktene/tjenestene må beskrives ved bruk av vanlige, kjente formuleringer på engelsk, på en presis og forståelig måte. En utfyllende beskrivelse gir økte muligheter for at brukerne av databasen skal treffe ved søk etter det aktuelle produktet/den aktuelle tjenesten. Dette er informasjon som det på det sterkeste anbefales at vektlegges i registreringen. Dersom ingen av kodene er dekkende for produktet / tjenesten som skal legges inn, kan en «99-gruppe» benyttes 1. 1 Med «99-grupper» menes koder som ender med 99, f.eks «99-gruppene» innledes med teksten «other...». Dette er grupper som skal ta høyde for de produkter og tjenester som ikke naturlig faller inn under noen annen kode. I 99-gruppene er en god og dekkende beskrivelse av produktet/tjenesten avgjørende for å bli identifisert ved søk i databasen. Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 3

4 Oversikt 1.. GENERELLE PRODUKTER 1.1. GENERELLE PRODUKTER TIL BYGG OG ANLEGG 1.2. GENERELLE MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG 1.3. MATERIALER OG UTSTYR TIL KONTOR/LAGER 1.4. TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR 1.5. DATAUTSTYR OG FORBRUKSARTIKLER 1.6. KLÆR, FOTTØY OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 1.7. SIKKERHETS- OG BRANNSLUKNINGSUTSTYR 1.8. TRANSPORT- OG MOBILE ENHETER OG TILHØRENDE UTSTYR 1.9. MATERIAL- OG PRODUKTHÅNDTERING 1.1. VERKTØY OG SPESIALUTSTYR ENERGI, VANN, BRENNSTOFF, OJE OG SMØREFETT INDUSTRIGASSER 2.. GENERELLE TJENESTER OG ENTREPRISER 2.1. IT- OG TELEKOMMUN IKASJONSRELATERTE TJENESTER 2.2. BEDRIFTSRÅDGIVNING 2.3. FINANS-, REVISJONS- OG JURIDISKE TJENESTER 2.4. HOTELL- OG REISETJENESTER 2.5. TJENESTER FOR FJERNING AV AVFALL OG SØPPEL 2.6. FORRETNINGS- OG ADMINISTRASJONSTJENESTER 2.7. FACILITIES MANAGEMENT (EIENDOMSFORVALTNING) 2.8. TRANSPORT-, LAGER- OG UTLEIETJENESTER 2.9. GENERELLE BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER 3.1. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER OG MATERIALER FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN 3.2. KONTROLL- OG INSTRUMENTERINGSUTSTYR 3.3. ELEKTRO/ELEKTRISK UTSTYR 3.4. VERN / ELEKTRISK BESKYTTELSE 3.5. TRANSFORMATORER, REAKTORER OG KONDENSATORER 3.6. UTSTYR OG TILBEHØR TIL LUFTLEDNINGER 3.7. KABLER OG TILBEHØR 3.8. ENERGIVERK OG UTSTYR 3.9. ANLEGG OG UTSTYR TIL PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI 3.1. UTSTYR TIL KJERNEKRAFTVERK OG REAKTORANLEGG APPARATANLEGG MÅLERE OG TILKNYTTET UTSTYR PUMPER, TILBEHØR OG RESERVEDELER RØR OG TILBEHØR VENTILER, AKTUATORER OG RESERVEDELER KJEMIKALIER ANLEGG OG UTSTYR FOR RENSING AV VANN/AVLØPSVANN 3.2. ANLEGG OG UTSTYR TIL GASSOVERFØRING OG GASSDISTRIBUSJON MEKANISKE MASKINER, UTSTYR OG RESERVEDELER RENEWABLE ENERGY - WIND POWER PRODUCTION EQUIPMENT RENEWABLE ENERGY - HYDRO-ELECTRIC POWER PRODUCTION PLANT 3.5. UTSTYR OG TILBEHØR TIL LABORATORIER OG VITENSKAP UTSTYR OG TILBEHØR TIL MEDISIN OG SYKEPLEIE UNDERVISNINGSUTSTYR OG -TILBEHØR UTSTYR TIL BENSINSTASJONER MARITIMT UTSTYR RAFFINERIUTSTYR SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER SEKTORSPESIFIKKE ARBEIDER I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN OG TILHØRENDE TJENESTER 4.2. JORDKABELARBEIDER 4.3. RØRLEDNINGSARBEIDER 4.4. TJENESTER FOR ENERGIPRODUKSJONSANLEGG 4.5. TJENESTER FOR UNDERSTASJONER 4.6. SEKTORSPESIFIKKE KONSULENTTJENESTER 4.7. KJERNEKRAFT- OG REAKTORTJENESTER 4.8. TJENESTER FOR MEKANISK-, ELEKTRO-, INSTRUMENTERINGS-, STYRINGS- OG AUTOMATISERINGSTEKNIKK 4.9. TJENESTER FOR LUFTLEDINGER 4.1. MÅLERE OG TILKNYTTEDE TJENESTER 4.5. LABORATORIE- OG VITENSKAPELIGE TJENESTER TJENESTER FOR MEDISIN, KIRURGI OG SYKEPLEIE INGENIØRTJENESTER Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 4

5 1.. GENERELLE PRODUKTER 1.. GENERELLE PRODUKTER 1.1. GENERELLE PRODUKTER TIL BYGG OG ANLEGG Prefabrikerte bygningsprodukter Maling og lakk Festemidler Produkter av glass, keramikk, plast og gummi Skilt Veiutstyr/produkter Gjerder Stål-/metallprodukter Blikkenslagerprodukter Hagebruksprodukter Materiell til underjordisk merking Isolasjons-/plasttape Husholdningsapparater Lim og tetningsmidler - generelt Prefabrikerte bygninger og tilhørende produkter Forbruksartikler for industrien VVS-artikler og tilbehør Heiser og rulletrapper Andre produkter til bygg og anlegg 1.2. GENERELLE MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG Sand Grus Tilslagsmateriale og stein Restaurerings- og reparasjonsprodukter Ferdigbetong Isolasjonsmaterialer Mobile boenheter Trematerialer Andre steinbruddsprodukter Andre bulkmaterialer til bygg og anlegg 1.3. MATERIALER OG UTSTYR TIL KONTOR/LAGER Kontorutstyr Kontormøbler Kontormateriell Kontorinnredninger og -utstyr Audiovisuelt utstyr og tilbehør Utstyr og materiell til tegnekontor Papir og kartong Ferdigtrykt brevpapir/tilbehør Publikasjoner (fra lager) Kart (papir) Hygiene- og rengjøringsartikler Kjemikalier og materialer til trykk og foto Cateringutstyr Cateringprodukter/forsyning Utstyr og tilbehør til lager/varelager Emballasjeutstyr og -tilbehør Sikkerhetstrykk Ferdigtrykte plastkort Innredninger og utstyr Mat- og drikkevarer Andre materialer og forbruksartikler til kontor TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør Talebehandling og talerelaterte produkter Telekommunikasjonsutstyr Telemetriutstyr SCADA og fjernstyringsutstyr Utstyr til mobilradio Mikrobølge Antenner/antennemaster ISDN-utstyr PABX-utstyr Telefonautumater og reservedeler Teletårn/-master (stålkonstruksjoner) Synkroniseringsutstyr Utstyr til satellittkommunikasjon Radarutstyr Annet teleutstyr 1.5. DATAUTSTYR OG FORBRUKSARTIKLER Maskinvare og tilbehør - arbeidsstasjoner/servere Bærbar maskinvare og tilbehør Maskinvare - stordatamaskiner Periferienheter Nettverksutstyr og tilbehør Verktøy til programvareutvikling Generell programvare Spesialisert programvare Tekniske programmer Hjelpeprogramvare (Utility Software ) Forbruksartikler til datamaskiner Datasystemer 3 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 5

6 1.. GENERELLE PRODUKTER (Fortsetter) Annet datautstyr og tilbehør 1.6. KLÆR, FOTTØY OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Vanntette klær Vernetøy Arbeidstøy/firmaklær Fottøy Personlig verneutstyr Førstehjelpspakker og tilbehør Andre klær og sko 1.7. SIKKERHETS- OG BRANNSLUKNINGSUTSTYR Sikkerhetsutstyr Brannslukningsutstyr Brann-/gassvarslings-/beskyttelsessystemer Brannhemmende materialer Annet sikkerhets- og brannslukningsutstyr 1.8. TRANSPORT- OG MOBILE ENHETER OG TILHØRENDE UTSTYR Personbiler Varevogner, personbiler Nyttekjøretøy Spesialkjøretøy, tankbiler, karosseri og tilhengere Dekk og slanger Kabel-/rørleggingsbedrift Mobilt utstyr Utstyr til grøfteløs legging av kabel og rør Arbeidsplattformer og utstyr Hageutstyr Utstyr til bilverksteder Deler og utstyr til kjøretøy/mobile enheter Båter og skip Sykler og reservedeler Jernbaneutstyr Passasjerbroer Bagasjetraller Utstyr for levering, lagring og fylling av drivstoff Annet transportutstyr Andre mobile enheter MATERIAL- OG PRODUKTHÅNDTERING Transportsystemer inkludert transportbånd Kraner (mobile) og mekanisk håndteringsutstyr Drivreimer, belter og koplinger Kraner (fast oppstillingssted) Løfteanordninger, vinsjer og annet løfteutstyr Taubaner Annen material- og produkthåndtering 1.1. VERKTØY OG SPESIALUTSTYR Verktøy og utstyr - kabelskjøtere Verktøy og utstyr - luftledninger Isolert verktøy Håndverktøy Verktøy og utstyr til boring Kraft-motordrevne verktøy Test- og inspeksjonsutstyr Verkstedmaskiner og utstyr Industrirengjøringsutstyr Forbruksartikler til verkstedrengjøring Slipemidler Sveise- og skjæreutstyr Verktøy og utstyr til rørledninger Veieutstyr Forurensningskontrollutstyr Stiger Verktøy og utstyr til havner og det maritime miljøet Annet verktøy og spesialutstyr ENERGI, VANN, BRENNSTOFF, OJE OG SMØREFETT Elektrisitet Naturgass Fast brennstoff Bensin Isolasjonsolje Smøreolje Parafin Fyringsolje Brenselolje Hydraulikkvæsker Avfettings- og løsemidler Fett/Grease Biologisk nedbrytbare oljetyper Drivstofftilsetninger Springvann/Drikkevann Alternativ vannforsyning/nødvannforsyning Andre energikilder, olje- og drivstofftyper INDUSTRIGASSER Propan Butan Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 6

7 1.. GENERELLE PRODUKTER (Fortsetter) Oksygen Nitrogen Karbondioksid Svoveldioksid Svovelheksafluorid Argonfritt oksygen Hydrogen Metan Acetylen Helium Argon Argon dekkgass Oksygenfritt nitrogen Andre industrigasser Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 7

8 2.. GENERELLE TJENESTER O ENTREPRISER 2.. GENERELLE TJENESTER OG ENTREPRISER 2.1. IT- OG TELEKOMMUN IKASJONSRELATERTE TJENESTER Maskinvaretjenester Tjenester for programvareutvikling Supporttjenester for programvare IT-opplæring Administrasjonstjenester for IT-anlegg Tjenester for rekruttering av IT-personell Tjenester for telekommunikasjonsnettverk Datainnsamlings- og -behandlingstjenester IT-nettverkstjenester Internett-/intranettjenester Tjenester relatert til teleutstyr Tjenester for ringesentre E-handelstjenester Deponeringstjenester Tjenester for datagjenoppretting Andre datatjenester Andre teletjenester (unntatt bygging, vedlikehold og reparasjon av linjer) 2.2. BEDRIFTSRÅDGIVNING Finansiell rådgivning IT-rådgivning Rådgivning om endringshåndtering (change management) Rådgivning om energiøkonomisering Eiendomsrådgivning Rådgivning om helse og sikkerhet Rådgivning om anskaffelse og materialhåndtering PR-rådgivning Sikkerhetsrådgivning Tele- og telemetrirådgivning Miljørådgivning Rådgivning om kvalitetssikring Personal-/HR-rådgivning Rådgivning om detaljhandel Rådgivning om e-handel Rådgivning om bedriftsplanlegging og -strategi Rådgivning om eiendomsutvikling og -forvaltning Rådgivning om markedsføring og reklame Rådgivning om risikohåndtering Rådgivning om verdihåndtering Rådgivning om idrett og rekreasjon Elektrisitetsrådgivning Annen rådgivning 2.3. FINANS-, REVISJONS- OG JURIDISKE TJENESTER Banktjenester Forsikringstjenester Pensjonsfond/-tjenester Leasing Kontantbetalingstjenester Revisjonstjenester Aksjonærtjenester Finansielle revisjonstjenester Inkassotjenester Tjenester for håndtering av forsikringskrav Lisensieringstjenester Tjenester for personellrekruttering - finans Auksjonstjenester Tjenester for kreditt-/bankkort Tjenester for royalty og opphavsrettigheter Juridiske tjenester Andre finans-, revisjons- og juridiske tjenester 2.4. HOTELL- OG REISETJENESTER Reisebyråtjenester Hotell-/overnattingstjenester 4 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side Cateringtjenester (levert eksternt/ute). For cateringtjenester "i huset", se kategori Tjenester for håndtering av konferanser/arrangementer Andre hotell- og reisetjenester 2.5. TJENESTER FOR FJERNING AV AVFALL OG SØPPEL Tjenester for fjerning av skrap Tjenester for fjerning av søppel/vanlig avfall Renholdstjenester Skadedyrkontroll Tjenester for håndtering/behandling/fjerning av spesialavfall (inkl. asbest) Tjenester for fjerning av ufarlige gjenstander Tjenester for dekontaminering/forurensningskontroll Tjenester for fjerning og resirkulering av kabeltromler Gjenvinningstjenester Utleie av avfallscontainere Renovasjonstjenester Tjenester for fjerning av konfidensielt avfall Tjenester for gatefeiing 9

9 2.. GENERELLE TJENESTER O ENTREPRISER (Fortsetter) Andre avhendingstjenester 2.6. FORRETNINGS- OG ADMINISTRASJONSTJENESTER Fototjenester Tjenester for trykking og publisering PR-tjenester Rekrutteringstjenester (midlertidig) Opplærings- og utdanningstjenester Bedriftshelsetjenester Vaskeritjenester Tjenester for markedsundersøkelser Post- og forsendelsestjenester Eiendomstjenester Meteorologitjenester Tekniske/prosedyrerelaterte skrivetjenester Abonnementstjenester Tjenester for veirett Reklame-/firmaartikler Tjenester for grafisk design og mediedesign Personal-/HR-tjenester Oversettelsestjenester Markedsførings- og reklametjenester Revisjonstjenester Fremstilling av plastkort Vedlikehold og reparasjon av musikkinstrumenter Tjenester for audiovisuelt utstyr Rekrutteringstjenester (fast ansettelse) Prosjektledelse (forretningsprosjekter) Logistikktjenester Andre forretnings- og administrasjonstjenester 2.7. FACILITIES MANAGEMENT (EIENDOMSFORVALTNING) Sikkerhetstjenester Tjenester for vedlikehold og reparasjon av møbler Tjenester for kontorutstyr Tjenester for vinduspuss Flytte-/omplasseringstjenester Asset management/driftstjenester Cateringtjenester (internt). For "off site" catergingtjenester se kategori Hygienetjenester Rengjøringstjenester for kontor og lager Vedlikeholds- og renoveringstjenester for bygninger/kontorer Stell og vedlikehold av tomter og eiendommer Brannvern- sikrings- og vedlikeholdstjenester Vedlikehold og reparasjon av billettautomater Andre tjenester for eiendomsutvikling og forvaltning TRANSPORT-, LAGER- OG UTLEIETJENESTER Bilbergingstjenester og reparasjon Karosseritjenester Vedlikehold av kjøretøy Bilbergingstjenester Budtjenester Transporttjenester Lager- og oppbevaringstjenester Tjenester for utleie av mobilt utstyr til bygg- og anleggsbransjen Vedlikehold av mekanisk transportutstyr Vedlikehold av mobilt utstyr til bygg- og anleggsbransjen Utskifting av frontruter Bilvasketjenester Tjenester for fjerning av kjøretøy Tjenester for leasing og utleie av kjøretøy Helikopter-/lufttransporttjenester Generatorutleie (ikke til bruk i systemer) Utleie av trafikklys Administrasjion av bilpark Vedlikehold av jernbanespor Brovekttjenester Tjenester for skilting, avskjerming og belysning Generatorutleie (til systembruk) Verktøyutleie Vedlikehold av båter/sjøfartøy Tjenester for stasjonære kraner Trafikkontroll Vedlikehold av utstyr til garasjer/verksteder Utleie av mobile boenheter Tjenester for drivstoffkort Vedlikehold og reparasjon av skipsutstyr Vedlikehold og reparasjon av hagebruksutstyr Andre utleietjenester Andre transport- og lagertjenester GENERELLE BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER Snekkertjenester Rørleggertjenester 7 1 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 9

10 2.. GENERELLE TJENESTER O ENTREPRISER (Fortsetter) Elektrikertjenester Tjenester for industrimaling og spesialbeskyttelse av overflater Tjenester for heiser/rulletrapper Taktekkingstjenester Betongtjenester Tjenester for inngjerding Tjenester for veibygging og veidekking Generelle bygninger inkl. kontorer Installasjon og vedlikehold av sikkerhetsutstyr Varme-, kjøling- og ventilasjonstjenester Isolasjonstjenester Bygging av parkeringshus Mindre bygge-/anleggsarbeider for vanlige bygninger/kontorer/lagre Ledelse av byggeprosjekter Vakttjeneste for mindre bygningsreparasjoner Vakttjeneste for mindre reparasjoner på konstruksjoner/anlegg Andre tjenester for bygg og anlegg Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 1

11 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER 3.1. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER OG MATERIALER FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN Koplingshus/understasjoner og kiosker/skap Produkter til flomsikring/landskapsbygging Miljøvennlige/resirkulerte bygningsmaterialer Utstyr til byggearbeider til havs Sikkerhetsutstyr til flyplasser/havner Utstyr til eksplosjonsbeskyttelse Andre sektorspesifikke produkter og materialer til byggog anleggsbransjen 3.2. KONTROLL- OG INSTRUMENTERINGSUTSTYR Programmerbare logiske styringer (PLS-er) Måle- og instrumenteringssystemer og reservedeler Maskinvare for kontroll- og instrumenteringssystemer Optiske instrumenter Instrumentering og tilknyttet utstyr Deteksjons-/overvåkningsutstyr Deteksjons-/overvåkningssystemer for fjernvarme og kjøling Værstasjoner/meteorologiske stasjoner Annet utstyr for kontroll- og instrumenteringsteknikk 3.3. ELEKTRO/ELEKTRISK UTSTYR Fordelingstavler Jordingsutstyr Elektromotorer Primærceller, batterier og ladere Bærbare strømforsyninger/bærbare generatorer Varme-, ventilasjons- og kjølingsutstyr Varmeledningsutstyr Samleskinner og bæresystemer Motorstyringer og reservedeler Elektroniske kort og systemer Belysning og tilbehør Elektriske/elektroniske komponenter Fotoutstyr Fordampere, kjølere og kryogeneratorer Systemer for dockingsveiledning Utstyr og systemer for parkeringshus Flyplassbelysning Billettautomater Gatebelysning og tilbehør Annet elektrisk, kontroll- og instrumenteringsutstyr 3.4. VERN / ELEKTRISK BESKYTTELSE Sikringer Reléer Sikringer - under 1 kv Sikringer - 1 kv til 11 kv Sikringer - over 11 kv Lyn-/overspenningsavledere Fordelings- og sikringssskap/stolper Gjennomgangsprøvere Avbruddsfrie strømforsyningssystemer (UPS) Utstyr til beskyttelse mot lynnedslag Annet utstyr for elektrisk beskyttelse TRANSFORMATORER, REAKTORER OG KONDENSATORER Fordelingstransformatorer - bakkemonterte (2 kva og lavere) Fordelingstransformatorer - mastmonterte (315 kva og lavere) Transformatorer - generatorer Ekstra-/hjelpeutstyr til transformatorer Transformatorer - strøm Transformatorer - spenning Transformatorer - traksjon Understasjoner - enhet/sammensetning Offshore transformatorstasjon til vindparker Ytelses-/primærtransformatorer (under 1 MVA) Ytelses-/primærtransformatorer (1 MVA til 1 MVA) Transformatornett (over 1 MVA) Trinnkoplingsutstyr Transformatorgjennomføringer Faseforsterkere Spenningsregulatorer Reaktorer Kondensatorer Andre transformatorer UTSTYR OG TILBEHØR TIL LUFTLEDNINGER Isolert luftledning Uisolert luftledning Ledningsarmatur Skrueformede armaturer Isolatorarmaturer Elektriske isolatorer - porselen Elektriske isolatorer - glass Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 11

12 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Elektriske isolatorer - polymerer Kraftmaster Utstyr til luftledninger Stålkonstruksjoner for luftledninger Kraftmaster Tvunne ledere / lisseprodukter Annet utstyr og tilbehør for luftledninger 3.7. KABLER OG TILBEHØR jordkabel- og servicekabel/stikkledninger - under 1 kv Nedgravd jordkabel - 1 kv til 19 kv Nedgravd jordkabel - 2 kv til 99 kv Nedgravd jordkabel - 1 kv til 199 kv Nedgravd jordkabel - 2 kv og over Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - under 1 kv Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 1 kv til 19 kv Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 2 kv til 99 kv Kabelskjøterfor jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 1 kv til 199 kv Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 2 kv og over Installasjonskabler / generelle ledere Telekommunikasjonskabler Fiberoptisk kabel Tilbehør til fiberoptisk kabel Kabeltilbehør Styre- og instrumenteringskabel Utstyr til styre- og instrumenteringskabel Loddetinn Kabelbokser/fordelerhus Kabelskap Sjøkabler Andre kabler 3.8. ENERGIVERK OG UTSTYR Varmtvannsberedere til industriformål Dampkjeler Tilleggsutstyr til kjeler Generatorer - kraftstasjon Varmepumper og tilbehør Motorer og motordeler Kjølesystemer og reservedeler Reservedeler til brennstoff- og oljesystemer Matevannssystemer og reservedeler Turbiner og reservedeler - damp Tilførselssystemer og reservedeler til anlegg med fast brennstoff Tilførselssystemer og reservedeler til anlegg med flytende brennstoff Tilførselssystemer og reservedeler for gassfyringsanlegg Systemer og reservedeler for fjerning av aske/brennstoffrester Systemer og reservedeler for forbrenningsluft Systemer og reservedeler for røykgassavsug Turbiner og reservedeler - gass Varme- og ventilasjonsutstyr til kraftstasjoner Kraftvarmeverk (kombinert varmeverk og kraftstasjon, KVK) CO2 Capture Plants Andre kjeler og kjelereservedeler Andre generatoranlegg og utstyr 3.9. ANLEGG OG UTSTYR TIL PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI Utstyr til produksjon av vindkraft Vannkraftverk Utstyr til produksjon av bioenergi Utstyr til produksjon av bølgekraft Anlegg til produksjon av solenergi Bølgekraftanlegg Saltkraftverk Andre anlegg og utstyr til produksjon av fornybar energi 3.1. UTSTYR TIL KJERNEKRAFTVERK OG REAKTORANLEGG Kjernegassreaktor og -kjerne Elementer til kjernebrensel Ledeplate for kjernegass Diagrid stålrammer og støttekonstruksjoner for kjernegassreaktorer Avskjerming til bruk i kjernekraftverk Trykkbeholder og foring til kjernekraftverk Gassirkulatorer til kjernekaftverk Kontrollstaver og montasje til kjernekraftverk Pumper til kjernereaktorer Utstyr til ledningsrør for kjernebrensel Inspeksjonsutstyr for godkjenning av kjernekraftverk Måle- og instrumenteringssystemer og reservedeler for primærkretsløpet Beskyttelsessystemer og reservedeler for kjernereaktorer Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 12

13 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Utstyr til håndtering og oppgradering av radioaktivt avfall Rør for primærkrets i kjernekraftverk, daler og penetreringer Systemer for prøvetaking fra kjernekraftverk Systemer for fjerning av kjølevann og varme fra kjernekraftverk Systemer for inneslutting og lufting av kjernereaktorer Dosimeterutstyr og kontrollsystemer Brannbeskyttelsesvegger i kjernekraftverk og penetreringer i reaktorinnesluttinger Lagerhyller og utstyr for kjernebrensel Utstyr for robot-/fjernstyringsoperasjoner i kjernekraftverk Kjernebrensel Trykkvannsbeholdere og indre deler for trykkvannsreaktorer Trykkholder og trykkreguleringssystemer for trykkvannsreaktor Trykkvannsreaktor - dampproduksjonsanlegg Systemer for kjemisk og volumkontroll/reaktoretterfylling i trykkvannsreaktorer Trykkvannsreaktor - nødborering og ladesystemer Kjernekraftanlegg Andre typer kjernekraft- og reaktoranlegg og utstyr APPARATANLEGG Apparatanlegg - inne (under 1 kv) Apparatanlegg - inne (1 kv til 19 kv) Apparatanlegg - inne (2 kv til 99 kv) Apparatanlegg - inne (1 kv til 199 kv) Apparatanlegg - inne (2 kv og over) Apparatanlegg - ute (under 1 kv) Apparatanlegg - ute (1 kv til 19 kv) Apparatanlegg - ute (2 kv til 99 kv) Apparatanlegg - ute (1 kv til 199 kv) Apparatanlegg - ute (2 kv og over) Koplingsutstyr - Multi Motor Koplingsutstyr - lastfaktorkorreksjon Koplingsutstyr - variabel hastighet/myk drift Koplingsutstyr - likestrøm (DC) Koplingsutstyr - deler og tilbehør Automatsikringer Skillebrytere Annet koplingsutstyr MÅLERE OG TILKNYTTET UTSTYR Vannmålere Strømmålere Målere for fjernvarme og kjøling Elektrisk måle- og reguleringsteknikk Tilbehør og reservedeler for målere Sendesymboler og kort for måleinstrumenter Elektriske måleinstrumenter - kraftstasjon/nett Gassmålere - leie Turtallsregulatorer, regulatorer og tilhørende utstyr Forhåndskablede målerskap Målerskap og -hus Energimålere for fjernvarme/kjøling Andre målere og tilknyttet utstyr PUMPER, TILBEHØR OG RESERVEDELER Sentrifugalpumper Nedsenkbare pumper Fortrengningspumper Pumper med delte hus Dobbeltpumper Pumpeaggregater til vaskevann Måle- og doseringspumper Borehullspumper Maseratorpumper Peristaltiske pumper Bærbare pumper Hydraulikkpumper Skruepumper Aksialpumper Vakuumpumper Eksenterskruepumper Andre pumper, tilbehør og reservedeler RØR OG TILBEHØR Rør og amaturer - fibersement Rør og amaturer - betong Rør og amaturer - duktilt jern Rør og adaptere - kopper Rør og amaturer - leire Rør og amaturer - høydensitetspolyetylen (HDPE) Rør og amaturer - middeldensitetspolyetylen (MDPE) Rør og amaturer - MOPVC Rør og amaturer - PVC Rør og amaturer - stål Rørarmaturer - klemmer og mansjetter Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 13

14 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Rørarmaturer - koplinger og adaptere med flens Rørarmaturer - elektrofusjonsadaptere Rørarmaturer - rødmetall Rørarmaturer - plast Rør og armaturer - rustfritt stål Luftekanaler Skjøtesett for vannflens Rørtilbehør, forbruksartikler og tilknyttet tilbehør Overflatemonterte bokser og kammere Utstyr og materialer til oppdagelse, kontroll og reparasjon av lekkasjer Rør og adaptere - GRP Stigerør Andre rør VENTILER, AKTUATORER OG RESERVEDELER Luftventiler Glide-/sluse-/knivventiler Hydrantventiler Tilbakeslags-/tilbakeløps-/avstengningsventiler Fallrørsventiler (for eksempel vannkraft-rør) Nåle-/seteventiler Klappventiler Spjeldventiler Kuleventiler Membranventiler Trykkreguleringsventiler Magnetventiler Sikkerhetsventiler Aktuatorer Flottørstyrte ventiler Pluggventiler Lavkontaminerende ventiler Andre ventiler, aktuatorer og reservedeler KJEMIKALIER Aluminiumsulfat Aktivkull Kalsiumbaserte kjemikalier Klor Jernbaserte kjemikalier Hydrogenperoksid Syrer Polyaluminiumklorid Kaliumpermanganat Natriumbaserte kjemikalier Polyelektrolytter Trikloroetan Destillert vann Reagenser/bufferløsninger Ammoniumsulfat Hydrazinhydrat Flytende svovel Luktstoffer - gass Andre kjemikalier 1 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side ANLEGG OG UTSTYR FOR RENSING AV VANN/AVLØPSVANN Råtnetanker - kloakk og slam Maseratorer Utstyr for luktkontroll Avvanningsutstyr Skraper for avløpsvann Siler og tilknyttet utstyr Desinfiseringsutstyr Doseringsanlegg Sulfiteringsanlegg Blandeapparater Forbrenningsanlegg Pulveriseringsanlegg Detritorutstyr (grusfjerning) Sorteringsanlegg Ventilasjonsanlegg Overspenningsutstyr Andre typer anlegg og utstyr for rensing av vann/avløpsvann ANLEGG OG UTSTYR TIL GASSOVERFØRING OG GASSDISTRIBUSJON Kompressorstasjoner/flymotorer og reservedeler Anlegg og reservedeler for kompressorstasjoner Slitedeler til kompressorstasjoner Brann og gassutstyr til kompressorstasjoner Sikkerhets- og testutstyr for kompressorstasjoner Utslippssjakter for kompressorstasjoner Frostbeskyttelsesenheter for gasstanker Odoriseringsutstyr Vannbadvarmer Tåkedanner/gassbehandlingsenheter Integrerte gassanalysesystemer Anlegg og utstyr til gasslagring 1

15 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Andre typer anlegg og utstyr til gassoverføring/gassdistribusjon MEKANISKE MASKINER, UTSTYR OG RESERVEDELER Lagre og overføringsprodukter Mekaniske tetninger og pakninger Blåsere, sugevifter og vifter Tanker og deksler Filtre Trykkluft/gassystemer Olje- og gassdrevne motorer Sentrifuger Gummislanger og koplinger Portalkraner og gangveier Renseanlegg for gass og luft Smøreutstyr Rammenheter/trykkreduksjonsmoduler Utstyr for bulkpakking Hydraulic Power Packages Pneumatic Power Packages Andre mekaniske maskiner, utstyr og reservedeler RENEWABLE ENERGY - WIND POWER PRODUCTION EQUIPMENT Wind Turbine Blades and Accessories Wind Turbine Breaks and Accessories Wind Turbine Yaw Systems and Accessories Wind Turbine Controllers and Accessories Wind Turbine Towers and Accessories Other Wind Power Production Equipment RENEWABLE ENERGY - HYDRO-ELECTRIC POWER PRODUCTION PLANT Trashracks and Accessories Inlet Gates and Accessories Pelton Tubines and Accessories Francis Turbines and Accessories Kaplan Tubines and Accessories Pump Turbines and Accessories Turbine Controllers and Accessories Governors - Water Turbine Draft Tube Valves Turbines and Spares - Hydro Salient Pole Generator Motors 3.5. UTSTYR OG TILBEHØR TIL LABORATORIER OG VITENSKAP Laboratoriemøbler Laboratorieapparater Glassvarer til laboratorier Plastvarer til laboratorier Forbuksartikler til laboratorier Forsøksdyr Produkter og utstyr til dyr Kjemikalier til laboratorier Gasser til laboratorier Utstyr til produksjon av legemidler Annet vitenskapelig utstyr Annet laboratorieutstyr og tilbehør UTSTYR OG TILBEHØR TIL MEDISIN OG SYKEPLEIE Medisinsk utstyr Medikamenter Ingredienser og råmaterialer til medikamenter Tilbehør til områdene medisin, kirurgi og sykepleie Utstyr til områdene medisin, kirurgi og sykepleie Medisinske gasser Annet medisinsk utstyr og tilbehør UNDERVISNINGSUTSTYR OG -TILBEHØR Diverse innen kunst og design Undervisningsutstyr Undervisningstilbehør Møbler - klasserom og forelesningssaler Materialer og utstyr til sport og fritid Musikkinstrumenter og -utstyr Annet undervisningstilbehør Annet undervisningsutstyr UTSTYR TIL BENSINSTASJONER Bilvaskeanlegg Annet utstyr og tilbehør til rengjøring av kjøretøy Overbygninger og tilbehør Pumper og tilbehør Tanker og tilbehør Generelle produkter til salgs i butikken (matvarer, tobakk osv.) Spesifikke produkter til salgs i butikken (smøremidler, kjølevæsker osv.) Annet utstyr og tilbehør til bensinstasjoner MARITIMT UTSTYR Maritime byggematerialer Demonteringsprodukter for det maritime miljøet Identifikasjonsprodukter for det mariitme miljøet Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 15

16 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Svømmeføtter og ror Stabiliseringsprodukter Posisjoneringsprodukter Produkter og utstyr til fortøyning og oppankring Slepeutstyr Fendere Bøyer Utstyr til å sikre, beskytte og håndtere last Mudringsutstyr Utstyr til håndtering, oppbevaring og legging av kabler Fiskeutstyr til bruk på havet Skipspropeller Posisjonspropeller Vannstråler Beholdere Elektronisk navigasjonsutstyr til sjøs Utstyr produksjon av signallyder Utstyr til gjenskaping av atmosfære Utstyr til rengjøring av lasterom Utstyr for oljeboring til havs Utstyr for spesialtransport Redningsfartøyer Katodiske beskyttelsessystemer for skip Møbler, ferdigbearbeiding og fast inventar i skip Medisinsk og sænitarutstyr for skip Kjøkken-, kontor- og cateringutstyr for skip Vaskeriutstyr for skip Utstyr til oppbevaring av mat for skip Utstyr til avfallsbehandling om bord i skip Fritidsutstyr til skip Underholdningsutstyr til skip Annet skipsutstyr RAFFINERIUTSTYR Brennere og loddelamper Søppelforbrenningsovner Dieselgeneratorer Kjøletårn Maskeseparator (duggfjerner) Ejektorer Fordampere Crackingprosess - ovner og hydrogenovner Annet raffineriutstyr Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 16

17 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER SEKTORSPESIFIKKE ARBEIDER I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN OG TILHØRENDE TJENESTER Pumpestasjon - rent vann Pumpestasjon - avløpsvann Rensing - avløpsvann Rensing - rent vann Vanntårn Reservoarer/dammer/demninger/sluser Bygging av tunneler og sjakter Utluting av gasstanker Rive- og ryddearbeider Tjenester for rehabilitering av land/jord Landskapstjenester Grunnarbeider Tjenester for fjellforankring Installasjon og vedlikehold av sikkerhetsutstyr Modulbaserte konstruksjoner Flomsikringssystemer Bygging av flyplasser Bygging av rørledninger Anleggsarbeider i havner og til sjøs Arbeid og tjenester for gjenvinning av land Jernbanebygging og tilhørende arbeider Bygging av anlegg for gassoverføring Reparasjon og oppgradering av gassoverføringsanlegg Sektorspesifikke anleggsarbeider av mindre omfang Brobygging Offshore-installasjoner Gasstørkeanlegg Tjenester for gasslagringsanlegg Fjerning av kloakk/slam Permanent fjerning og håndtering materialer Grunnarbeid / Planering Kabel- og rørgrøfter Andre sektorspesifikke arbeider for bygg- og anleggsbransjen og tilhørende tjenester 4.2. JORDKABELARBEIDER Sjøkabelarbeider Legging av telekommunikasjonskabler i bakken Vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonskabler i bakken Legging av jordkabler - under 1 kv Legging av jordkabler - 1 kv til 19 kv Legging av jordkabler - 2 kv til 99 kv Legging av jordkabler - 1 kv til 199 kv Legging av jordkabler - 2 kv og over Skjøting av jordkabler - under 1 kv Skjøting av jordkabler - 1 kv til 19 kv Skjøting av jordkabler - 2 kv til 99 kv Skjøting av jordkabler - 1 kv til 199 kv Skjøting av jordkabler - 2 kv og over Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - under 1 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 1 kv til 19 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 2 kv til 99 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 1 kv til 199 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 2 kv og over Legging av flerfunksjonskabler og rør Grøfteløs legging av kabler Tilkopling av gatebelysning Legging av fiberoptiske kabler Andre tjenester for jordkabler 4.3. RØRLEDNINGSARBEIDER Legging av stikkledninger for vann Legging av hovedvannledninger Legging av avløpsrør Avløpsrør til sjø/elv Vedlikehold og reparasjon av stikkledninger for vann Vedlikehold og reparasjon av hovedvannledninger Vedlikehold og reparasjon av avløpsrør Tjenester for overvåkning av ledninger Grøfteløs legging av rør Kjerne- og brønnboring Produksjon og installasjon av rørledninger Tjenester for overføringsledninger Tjenester for rør til oppvarming og kjøling Fleksible konstruksjoner, tjenester for vanntett kledning Inspeksjon/videoovervåkning av rørledninger Tjenester for rørmantling/rørkledning Tjenester for høytrykksspyling av avløpsrør Legging av stikkledninger for gass Legging av gasshovedledninger Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 17

18 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER (Fortsetter) Vedlikehold og reparasjon av stikkledninger for gass Vedlikehold og reparasjon av gasshovedledninger Rørlegging på havbunnen Andre tjenester for gassledninger Andre tjenester for vannledninger Andre tjenester for rørledninger 4.4. TJENESTER FOR ENERGIPRODUKSJONSANLEGG Kjeletjenester Tjenester for drifts-/motorsystemer Tjenester for matesystemer Tjenester for gassturbiner Generatortjenester Tjenester for brennstoffsystemer Drifts- og vedlikeholdstjenester for energiproduksjonsanlegg Tjenester for installasjon og drift av energiforsyningsanlegg Kraftstasjoner - kraftvarmeverk med gassturbin (CHP) Kraftstasjon - kombigassturbiner (CCGT) Kraftverk - kraftvarmeverk (kombinert varme- og strømproduksjon med stempelmotorer) Tjenester for dampsystemer Tjenester for kjølevannssystemer Tjenester for bulklagring Tjenester for fjerning av aske/brennstoffrester Tjenester for forbrenningsluftsystemer Tjenester for anlegg for røykgassavsug Varme- og ventilasjonstjenester for kraftstasjoner Bygging av vindfarmer Tjenester for vindkraftanlegg Bygging av vannkraftverk Tjenester for vannkraftverk Kraftverk - konvensjonelle varmekraftverk Tjenester for dampturbiner Installasjon / vedlikehold av roterende elektriske maskiner Andre tjenester for energiproduksjonsanlegg TJENESTER FOR UNDERSTASJONER Bygg- og anleggstjenester for understasjoner Tjenester for beskyttelses- og kontrollsystemer Fjernstyringstjenester Tjenester koplingsanlegg/apparatanlegg Transformatortjenester Tjenester for kabling av understasjoner Demontering og fjerning av understasjoner Tjenester for brannbeskyttelse av understasjoner Maletjenester for understasjoner Design av understasjoner - overføring Bygging av understasjoner - overføring Design og bygging av understasjoner - overføring Nøkkelferdige understasjoner - overføring Design av understasjoner - fordeling Bygging av understasjoner - fordeling Design og bygging av understasjoner - fordeling Nøkkelferdige understasjoner - fordeling Generelt vedlikehold av understasjoner Andre tjenester for understasjoner SEKTORSPESIFIKKE KONSULENTTJENESTER Teknisk rådgivning Planleggingsrådgivning El-rådgivning - 11 kv og under El-rådgivning - 2 kv til 99 kv El-rådgivning - 1 kv til 199 kv El-rådgivning - 2 kv og over Mekanisk rådgivning Strukturrådgivning Rådgivningstjenester for katodisk beskyttelse Rådgivningstjenester for hydrologi og hydrogeologi Prosessrådgivning Rådgivningstjenester for tunnelbygging Rådgivningstjenester for dambygging Kvantitetsundersøkelser Topografirådgivning El-rådgivning Vitenskapelige rådgivningstjenester Måletjenester (unntatt luftledninger og rørledninger) Arkeologiske rådgivningstjenester og oppmålinger Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Page Rådgivningstjenester for styrings- og instrumenteringsteknikk Arkitekttjenester Rådgivningstjenester for bygg og anlegg Måling av miljøpåvirkninger Rådgivningstjenester for hydraulikkmodellering Rådgivningstjenester for rørledninger Rådgivningstjenester for prosjekthåndtering Tjenester for geotekniske lokalundersøkelser Kartografitjenester (inkl. paragraf 15) 6

19 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER (Fortsetter) Rådgivningstjenester for flyplasser Brannrådgivning Rådgivningstjenester for flomsikring Rådgivningstjenester for havn og sjø Tjenester for havneplanlegging Rådgivning og tjenester for gassnett Jernbanerådgivning Sikkerhetsrådgivning Fiskerirådgivning Integrerte tjenester fra designteam Teknisk tegning inkl. CAD (DAK) Materialteknologi- og beregningstjenester Konsulenttjenester innen fjernvarme/-kjøling og gass Konsulenttjenester innen VA (vann og avløp) Konsulenttjenester innen kjernekraft Konsekvensutredninger (f.eks. ved kraftutbygginger) Andre sektorspesifikke rådgivningstjenester 4.7. KJERNEKRAFT- OG REAKTORTJENESTER Tjenester for strålevern Tjenester for reaktorfysikk Tjenester for reaktorkjerner Tjenester for gassirkulator Tjenester for kontrollstaver og monteringsenheter Tjenester for ledningsrør Tjenester for måle- og instrumenteringsteknikk for primærkretsløp Demontering av kjernekraftverk Tjenester for håndtering av radioaktivt avfall Tjenester for kjernebrensel Vedlikehold av kjernekraftverk (rutinemessig og etter utkopling) Tjenester for håndtering av kjernekraftverk etter avbrudd Planlegging av sikkerhet ved kjernekraftverk i nødssituasjoner Anjdre tjenester for kjernekraft og reaktorer 4.8. TJENESTER FOR MEKANISK-, ELEKTRO-, INSTRUMENTERINGS-, STYRINGS- OG AUTOMATISERINGSTEKNIKK Tjenester for styring- og instrumentering Elektroinspeksjon/-testing Mekanisks inspeksjons-/testingstjenester Elektroske installasjonstjenester Mekaniske installasjonstjenester Pumpetjenester Ventiltjenester Tjenester for trykkluft-/gassystemer Tjenester for metall- og stålproduksjon Tjenester for omvikling av elektromotorer Maskineringstjenester Avviklings-/demonteringstjenester Tjenester for gassapparater Tjenester for vannrenseanlegg Tjenester for gassanlegg Belysningstjenester Tjenester for gasslagringsanlegg Tjenester for verktøy, instrumenter og spesialutstyr Sveisetjenester Varmebehandlings- / herdetjenester Andre tjenester for maskin-, elektro-, instrumenterings-, styrings- og automatiseringsteknikk 4.9. TJENESTER FOR LUFTLEDINGER Bygging av luftledninger - tremaster (11 kv og under) Bygging av luftledninger - tremaster (2 kv til 99 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tremaster (11 kv og under) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tremaster (2 kv til 99 kv) Design av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Design av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Design av luftledninger - tårn (2 kv og over) Bygging av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Bygging av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Bygging av luftledninger - tårn (2 kv og over) Design og bygging av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Design og bygging av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Design og bygging av luftledninger - tårn (2 kv og over) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tårn (2 kv og over) Tjenester for luftledninger - inspeksjon Tjenester for luftledninger - hogging av trær Tjenester for luftledninger - maling av tårn Tjenester for luftledninger - oppsetting av stillas (systembruk) Tjenester for luftledninger - montering av tremaster Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Page 19

20 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER (Fortsetter) Bygging av luftledninger for telekommunikasjon Vedlikehold og reparasjon av luftledninger for telekommunikasjon Bygging av luftledninger - tremaster (1 kv til 199 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tremaster (1 kv til 199 kv) Live Line Work, ledningsarbeide med spenning tilkoblet Andre tjenester for luftledninger MÅLERE OG TILKNYTTEDE TJENESTER Vedlikehold og reparasjon av vannmålere Vedlikehold og reparasjon av strømmålere Vedlikehold og reparasjon av gassmålere Tjenester for installasjon og fjerning av målere Tjenester for igangsetting av målere Tjenester for kalibrering av målere Tjenester for måleravlesning Andre måler- og tilhørende tjenester 4.5. LABORATORIE- OG VITENSKAPELIGE TJENESTER Kliniske studier Diagnosetjenester Tjenester for håndtering av dyr Vedlikehold av laboratorieutstyr Mikrobiologitjenester Tjenester for laboratorieprøver Andre laboratorietjenester TJENESTER FOR MEDISIN, KIRURGI OG SYKEPLEIE Tjenester for utstyr til bruk innen medisin, kirurgi og sykepleie Andre tjenester for medisin, kirurgi og sykepleie INGENIØRTJENESTER Kalibreringstjenester Forskning og utvikling Test- og analysetjenester Dykkertjenester Tjenester for landbruk og drenering av mark Tjenester for korrosjonsbeskyttelse og katodisk beskyttelse Tjenester for fugetetning Mudringstjenester Flomsikringstjenester Lovbestemte inspeksjonstjenester/sikkerhetsvurderinger Ikke-destruktive testtjenester Stillastjenester (ikke til bruk i systemer) Tjenester for industrirengjøring Overvåkningstjenester Kanal- og elvetjenester Fiskeritjenester Bergingstjenester Hydrografiske tjenester Tjenester for signalanlegg på jernbane og teletjenester Planlegging og drift av strømnett Sektorspesifikke ingeniørtjenester Sellihca Qualification, Achilles Systems AS Postbox 1817 Stoa, 4858 Arendal, NORWAY T: E: W: Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Page 2

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform.

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Power Generation En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Forbrukere Hotellet massiv bruk av elektrisitet for lys, oppvarming, kantine, trimrom

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

Byggsektorens klimagassutslipp

Byggsektorens klimagassutslipp Notat Utarbeidet av: KanEnergi as, Hoffsveien 13, 0275 Oslo, tlf 22 06 57 50, kanenergi@kanenergi.no Utført av: Peter Bernhard og Per F. Jørgensen Dato: 21.12.2006, revidert 19.04.2007 Sammendrag: Basert

Detaljer

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Innholdsfortegnelse Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Praktisk introduksjon til damp og Stirling:...5 Intr.

Detaljer

Industri. Offshore. Marine. Havbruk

Industri. Offshore. Marine. Havbruk Harald M. Valderhaug Med over 70 års produkterfaring og satsing på høy kompetanse sikrer vi deg lønnsomme og driftssikre løsninger i alle bransjer. Industri Offshore Marine Havbruk Vann Avløp PUMPER AUTOMATIKK

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET!

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt spekter av branne som tilfredsstiller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

Lærer, supplerende informasjon og fasit Energi- og klimaoppdraget Antilantis

Lærer, supplerende informasjon og fasit Energi- og klimaoppdraget Antilantis Lærer, supplerende informasjon og fasit Energi- og klimaoppdraget Antilantis VG1-VG3 Her får du Informasjon om for- og etterarbeid. Introduksjon programmet, sentrale begreper og fasit til spørsmålene eleven

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

VEDLEGG 2: Å LAGE ELEKTRISITET TEKNOLOGI FOR FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING

VEDLEGG 2: Å LAGE ELEKTRISITET TEKNOLOGI FOR FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING VEDLEGG 2: Å LAGE ELEKTRISITET TEKNOLOGI FOR FORNYBAR ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVISERING Å lage elektrisitet fra bevegelse For å kunne generere elektrisitet så trenger man masse i bevegelse; enten i form

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Eksempler VEKST I BEDRIFTER Eksempler: Fornybar energi FEDEM TECHNOLOGY AS 1,15 millioner kroner fra Miljøteknologiordningen til å utvikle software for offshore vindkraft Illustrasjon:

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs

Oppsummering energi. Vår viktigste ressurs Oppsummering energi Vår viktigste ressurs Energiperspektivet Samfunnet er avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes

Detaljer

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Disposisjon Energigassene Naturgass LPG Biogass Biopropan Hydrogen Utvikling Disposisjon Energigassene Naturgass

Detaljer

Biogass for industriell bruk

Biogass for industriell bruk Presentasjon Biogass for industriell bruk Gasskonferansen i Bergen 26. april 2007 Innhold Biogass Produksjonsanlegg Økonomi Biogassterminal i Odda (forprosjekt) Biogass - produksjon To hoved typer kontrollert

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R

HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R -dagers driftsoperatørsamling 0 Rica Seilet Hotel, Molde onsdag 14. torsdag 15. november 0 HMS ved arbeid på avløpsanlegg i M&R Resultat av kartlegging utført av Driftsassistansen oktober/november 0 Jon

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare

Energikort. 4. Hva er energi? Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Energikort Energikilder kan deles inn i to grupper: fornybare og ikkefornybare Mål Elevene skal fargelegge bilder av, lese om og klassifisere energikilder. Dere trenger Energikort og energifaktakort (se

Detaljer

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no

Katodisk korrosjonsbeskyttelse. www.corroteam.no Katodisk korrosjonsbeskyttelse Corroteam AS Etablert i 1983 Holder til i Mjøndalen v/drammen Hovedsatsningsområdet er katodisk beskyttelse med påtrykt strøm og offeranoder. Eiere: Strøm-Gundersen: 70%

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av varmevekslere og Kjølesystemer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2013

Produksjonsteknisk konferanse 2013 Produksjonsteknisk konferanse 2013 Oppgradering og modernisering av Øvre Vinstra kraftverk - Med fokus på det maskinfaglige Presentert av: Vidar Nylund Eidsiva Vannkraft Øvre Vinstra kraftverk Eier: Opplandskraft

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien

Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Sikre og pålitelige rørforbindelser til industrien Raskt, sikkert og monteringsvennlig! Lekkasjefrie, solide rørforbindelser trengs i alle rørinstallasjoner - enten det dreier seg om skipsbygging, eller

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur.

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur. Pakket nedsenkbar pumpe stasjoner med syntetisk samling bunnpanne SKB 6, SKB 9 Programmet SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-assemluftet nedsenkbar pumpe stasjoner, hver med en anti-flotasjon samling bunnpannen

Detaljer

OPPGRADERINGER PERIODEN

OPPGRADERINGER PERIODEN Dokument ID: SAR 1, vedlegg 3 Utgave nr.: 2 Konf. grad: Tekst: Åpen, Figurer: Konfidensiell Side 2 av 8 Innhold INNLEDNING.... 3 1 OPPGRADERINGER PERIODEN 1990-1993... 3 2 OPPGRADERINGER PERIODEN 1994-1996...

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Kjølesystem for Båtmotorer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Firma Presentasjon 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as TermoRens AS Etablert i 1994 av

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rør rens Blåskjell, kalk og sjøorganismer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Resultat før skatt på 404 MNOK Notert på Oslo Børs

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang:

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang: 1 Innhold 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av læreplanen... 3 1.. Planens omfang:... 3 1..1. I forhold til STCW seksjon A, og eventuelle nasjonale tilleggskrav.... 3 1... Lokaler... 3 1..3. Utstyr... 3 1.3.

Detaljer

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADKOMSTVEIER... 2 3. KRAFTSTASJONEN... 2 1.1. FUNDAMENT... 2 1.2. OVERBYGG... 2 4. ELEKTRO-MEKANISK UTRUSTNING... 2 1.3. MASKINTEKNISK

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Kjølesystem Motor Kontrollpanel Alternator ENERGYST - CAT RENTAL POWER En stabil tilførsel av strøm er veldig viktig for deg som kunde.det er med på å skape den tryggheten

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing.

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Presented by Thor Petter Pedersen Energy, Power Production 02.05.2008 (1) 2008-01-24

Detaljer

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund

Vannprøvetaking Prosess Styring As. Rune Heggelund Vannprøvetaking Prosess Styring As Rune Heggelund Ble startet i 1982 Litt om oss. VI : Har kontorer i Drammen Er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til laboratorie / felt bruk

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL

HOVAP SERIE 9600 BASICFLOW PROSESSVENTILER INSTRUKSJONSMANUAL 1 INNHOLD 2 Introduksjon 2 2.1 Ventilbruk 2 2.2 Anvendelsesområde 2 2.3 Uriktig bruk 2 3 Sikkerhet 2 4 Transport og lagring 2 5 Installasjonsinstruksjoner 2 5.1 Montering 2 5.2 Installasjon i rørledningen

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no

RENT VANN VÅRT FELLES ANSVAR. Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS. www.odin-maskin.no Jon Petter Martinsen Odin Maskin AS www.odin-maskin.no Etter 35 år på det norske markedet har Odin Maskin AS blitt hovedaktøren innenfor rensing av avløpsvann Oljeutskillere Fettutskillere Minirenseanlegg

Detaljer

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Formål Formålet med en harmonisering av mekaniske koplinger og en felles standard på slanger er å øke sikkerheten ved å få til en harmonisering

Detaljer

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne a planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til byggautomatisering,

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF

H E L S E B E R G E N H F. Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N H F KLIMAGASSREGSKAP FOR 2013 Bjørn Tony Myrmellom, innkjøpssjef Helse Bergen HF OM OSS o Ved Haukeland universitetssykehus behandler vi hvert år over

Detaljer

Når du trenger mer enn bare nitrogen.

Når du trenger mer enn bare nitrogen. AGA nitrogentjenester Når du trenger mer enn bare nitrogen. Med AGA nitrogentjenester får du oppfølging med alt fra spesialkompetanse til riktig utstyr og pålitelige leveringer. 2 Sørg for raskere og sikrere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:

Detaljer

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget

Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Rapport risikovurdering av gasslagring i LAB bygget Driftsteknisk divisjon v/ teknisk sjef Geir Brügger har oppnevnt en gruppe for å utføre en risikovurdering av gasslagring og gasstransport i Laboratoriebygget.

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Propanguide. Råd og regler.

Propanguide. Råd og regler. Propanguide. Råd og regler. 2 Propanguide Litt enklere med AGA propan. AGA propan kan gjøre hverdagen din litt enklere på jobb, hjemme og i fritiden. Propan er et sikkert, miljøvennlig og effektivt brennstoff

Detaljer

Periodisk vedlikehold av småkraftverk. Selv det beste utstyr trenger vedlikehold

Periodisk vedlikehold av småkraftverk. Selv det beste utstyr trenger vedlikehold Periodisk vedlikehold av småkraftverk Selv det beste utstyr trenger vedlikehold Fadum Tekniske as Leverandør av maskinelektrisk utrustning Storfaring med småkraft og maskiner Selskapet er 50 år Produsent

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND

AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Kvam herad AVLØPSOVERFØRING NORHEIMSUND SENTRUM ARBEIDER PÅ LAND Risikovurdering Onr A031316 Dato: 14102012 Risikovurdering Avløpsoverføring

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

Gårdsbasert biogass. Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk

Gårdsbasert biogass. Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk Gårdsbasert biogass Rune Bakke og Jon Hovland Professor / sjefsforsker Teknologiske fag, HSN / Tel-Tek Wenche Bergland disputerte for dr.grad desember 2015 biogass fra grisemøkk er partner i Biogas2020

Detaljer

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for klima-, energi- og miljøteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 9. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad

Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Oppdrag: Rapportnavn: Design som avbøtende tiltak. Konsekvensutredning ny 300(420)kV Modalen-Mongstad Teknisk og økonomisk vurdering, nytt konsept for eksisterende transformatorstasjon i Matre, Masfjorden

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN Foto oppdrettsanlegg: Kvarøy Fiskeoppdrett AS www.jsc.no OSLO - BERGEN - STAVANGER - ARENDAL SPJELDVENTILER Ventilene innehar godkjenninger fra anerkjente selskap som TUV,

Detaljer

Avløpspumpestasjoner. Oppgradering eller rehabilitering.

Avløpspumpestasjoner. Oppgradering eller rehabilitering. Avløpspumpestasjoner Oppgradering eller rehabilitering. Bergen Vann KF Otto Kaurin Nilsen Seksjon for avløpstransport Øygarden kommune - driftsingeniør Ringerike kommune - prosjektingeniør Bergen Vann

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

Biologic Waste Management & Consulting

Biologic Waste Management & Consulting Biologic Waste Management & Consulting Reduser matavfallet Reduser kostnader Spar miljøet! Hvem er vi? er et miljøteknologiselskap som besitter mer en 20 års erfaring og har solide referanser innenfor

Detaljer

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk

Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Presentasjon for Vannforeningen Vest 09.12.2009 Osavatn og Espeland kraftverk Jonas Jessen Ruud Sivilingeniør Maskin Norconsult AS Om Norconsult Norconsult er Norges største tverrfaglige rådgiver rettet

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Transformator prinsipp Myk jernkjerne Antall vindinger på primær side = Np Spenning inn på primærsiden = Vp på sekundærsiden = Vs Spenning ut Antall vindinger på sekundær

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer