Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder"

Transkript

1 Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure - AUCS Koder Guide version: 2. Norsk Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved.

2 Innhold Achilles Sellihca Qualification Achilles Utilities Coding Structure Introduksjon 3 Oversikt Generelle produkter Generelle tjenester og entrepriser Sektorspesifikke produkter Sektorspesifikke tjenester og byggearbeider 17 Kontakt Achilles 2 Side Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 2

3 Introduksjon Den globale utility-kodestrukturen i Achilles gruppen ble besluttet i 26. Denne ble kalt Achilles Utilities Coding Structure (AUCS). Denne strukturen ble utviklet med innspill fra alle utility-ordningene innenfor Achilles Gruppen. Målsettingen er at alle utility-ordningene på sikt skal gå over til AUCS. Dette vil sikre en standardisert klassifisering på tvers av regioner og også muligheten til å aktivere en global søkefunksjon. Struktur: Strukturen i AUCS har mange fellestrekk med Sellihca-kodene, men går både dypere og bredere. Hovedinndelingen på første nivå er som følger: 1. Generelle Produkter 2. Generelle Tjenester og Entrepriser 3. Sektorspesifikke Produkter 4. Sektorspesifikke Tjenester og Byggearbeider Hver av disse hovedkategoriene brytes ned på 3 nivåer. Det er i overkant av 4 kodelinjer i AUCS, dersom man inkluderer stikkordene. Registrering av produkter/tjenester: Registrering av produkter/tjenester i Sellihca foretas i tre trinn: 1. Valg av Sellihca-kode Sellihca tilbyr deg enkle hjelpemidler til å velge kode for produktet/tjenesten som skal registreres. I det elektroniske spørreskjemaet lagt til rette for å gjøre søk i kodene, basert på egendefinerte søkebegrep. 2. Valg av AUCS-kode Sellihca Online Questionnaire foreslår noen nye koder i AUCS ut fra de Sellihca koder som du allerede har valgt. I tillegg til de foreslåtte nye kodene fra Sellihca, kan leverandøren også velge fritt fra AUCS kodestruktur. 3. Beskrivelse av produktet/tjenesten med egen terminologi I tillegg til at hvert produkt/tjeneste må underordnes en Sellihca-kode, krever ordningen også at produktet/tjenesten beskrives i fritekst. Produktene/tjenestene må beskrives ved bruk av vanlige, kjente formuleringer på engelsk, på en presis og forståelig måte. En utfyllende beskrivelse gir økte muligheter for at brukerne av databasen skal treffe ved søk etter det aktuelle produktet/den aktuelle tjenesten. Dette er informasjon som det på det sterkeste anbefales at vektlegges i registreringen. Dersom ingen av kodene er dekkende for produktet / tjenesten som skal legges inn, kan en «99-gruppe» benyttes 1. 1 Med «99-grupper» menes koder som ender med 99, f.eks «99-gruppene» innledes med teksten «other...». Dette er grupper som skal ta høyde for de produkter og tjenester som ikke naturlig faller inn under noen annen kode. I 99-gruppene er en god og dekkende beskrivelse av produktet/tjenesten avgjørende for å bli identifisert ved søk i databasen. Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 3

4 Oversikt 1.. GENERELLE PRODUKTER 1.1. GENERELLE PRODUKTER TIL BYGG OG ANLEGG 1.2. GENERELLE MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG 1.3. MATERIALER OG UTSTYR TIL KONTOR/LAGER 1.4. TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR 1.5. DATAUTSTYR OG FORBRUKSARTIKLER 1.6. KLÆR, FOTTØY OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 1.7. SIKKERHETS- OG BRANNSLUKNINGSUTSTYR 1.8. TRANSPORT- OG MOBILE ENHETER OG TILHØRENDE UTSTYR 1.9. MATERIAL- OG PRODUKTHÅNDTERING 1.1. VERKTØY OG SPESIALUTSTYR ENERGI, VANN, BRENNSTOFF, OJE OG SMØREFETT INDUSTRIGASSER 2.. GENERELLE TJENESTER OG ENTREPRISER 2.1. IT- OG TELEKOMMUN IKASJONSRELATERTE TJENESTER 2.2. BEDRIFTSRÅDGIVNING 2.3. FINANS-, REVISJONS- OG JURIDISKE TJENESTER 2.4. HOTELL- OG REISETJENESTER 2.5. TJENESTER FOR FJERNING AV AVFALL OG SØPPEL 2.6. FORRETNINGS- OG ADMINISTRASJONSTJENESTER 2.7. FACILITIES MANAGEMENT (EIENDOMSFORVALTNING) 2.8. TRANSPORT-, LAGER- OG UTLEIETJENESTER 2.9. GENERELLE BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER 3.1. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER OG MATERIALER FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN 3.2. KONTROLL- OG INSTRUMENTERINGSUTSTYR 3.3. ELEKTRO/ELEKTRISK UTSTYR 3.4. VERN / ELEKTRISK BESKYTTELSE 3.5. TRANSFORMATORER, REAKTORER OG KONDENSATORER 3.6. UTSTYR OG TILBEHØR TIL LUFTLEDNINGER 3.7. KABLER OG TILBEHØR 3.8. ENERGIVERK OG UTSTYR 3.9. ANLEGG OG UTSTYR TIL PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI 3.1. UTSTYR TIL KJERNEKRAFTVERK OG REAKTORANLEGG APPARATANLEGG MÅLERE OG TILKNYTTET UTSTYR PUMPER, TILBEHØR OG RESERVEDELER RØR OG TILBEHØR VENTILER, AKTUATORER OG RESERVEDELER KJEMIKALIER ANLEGG OG UTSTYR FOR RENSING AV VANN/AVLØPSVANN 3.2. ANLEGG OG UTSTYR TIL GASSOVERFØRING OG GASSDISTRIBUSJON MEKANISKE MASKINER, UTSTYR OG RESERVEDELER RENEWABLE ENERGY - WIND POWER PRODUCTION EQUIPMENT RENEWABLE ENERGY - HYDRO-ELECTRIC POWER PRODUCTION PLANT 3.5. UTSTYR OG TILBEHØR TIL LABORATORIER OG VITENSKAP UTSTYR OG TILBEHØR TIL MEDISIN OG SYKEPLEIE UNDERVISNINGSUTSTYR OG -TILBEHØR UTSTYR TIL BENSINSTASJONER MARITIMT UTSTYR RAFFINERIUTSTYR SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER SEKTORSPESIFIKKE ARBEIDER I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN OG TILHØRENDE TJENESTER 4.2. JORDKABELARBEIDER 4.3. RØRLEDNINGSARBEIDER 4.4. TJENESTER FOR ENERGIPRODUKSJONSANLEGG 4.5. TJENESTER FOR UNDERSTASJONER 4.6. SEKTORSPESIFIKKE KONSULENTTJENESTER 4.7. KJERNEKRAFT- OG REAKTORTJENESTER 4.8. TJENESTER FOR MEKANISK-, ELEKTRO-, INSTRUMENTERINGS-, STYRINGS- OG AUTOMATISERINGSTEKNIKK 4.9. TJENESTER FOR LUFTLEDINGER 4.1. MÅLERE OG TILKNYTTEDE TJENESTER 4.5. LABORATORIE- OG VITENSKAPELIGE TJENESTER TJENESTER FOR MEDISIN, KIRURGI OG SYKEPLEIE INGENIØRTJENESTER Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 4

5 1.. GENERELLE PRODUKTER 1.. GENERELLE PRODUKTER 1.1. GENERELLE PRODUKTER TIL BYGG OG ANLEGG Prefabrikerte bygningsprodukter Maling og lakk Festemidler Produkter av glass, keramikk, plast og gummi Skilt Veiutstyr/produkter Gjerder Stål-/metallprodukter Blikkenslagerprodukter Hagebruksprodukter Materiell til underjordisk merking Isolasjons-/plasttape Husholdningsapparater Lim og tetningsmidler - generelt Prefabrikerte bygninger og tilhørende produkter Forbruksartikler for industrien VVS-artikler og tilbehør Heiser og rulletrapper Andre produkter til bygg og anlegg 1.2. GENERELLE MATERIALER TIL BYGG OG ANLEGG Sand Grus Tilslagsmateriale og stein Restaurerings- og reparasjonsprodukter Ferdigbetong Isolasjonsmaterialer Mobile boenheter Trematerialer Andre steinbruddsprodukter Andre bulkmaterialer til bygg og anlegg 1.3. MATERIALER OG UTSTYR TIL KONTOR/LAGER Kontorutstyr Kontormøbler Kontormateriell Kontorinnredninger og -utstyr Audiovisuelt utstyr og tilbehør Utstyr og materiell til tegnekontor Papir og kartong Ferdigtrykt brevpapir/tilbehør Publikasjoner (fra lager) Kart (papir) Hygiene- og rengjøringsartikler Kjemikalier og materialer til trykk og foto Cateringutstyr Cateringprodukter/forsyning Utstyr og tilbehør til lager/varelager Emballasjeutstyr og -tilbehør Sikkerhetstrykk Ferdigtrykte plastkort Innredninger og utstyr Mat- og drikkevarer Andre materialer og forbruksartikler til kontor TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR Telekommunikasjonsutstyr og tilbehør Talebehandling og talerelaterte produkter Telekommunikasjonsutstyr Telemetriutstyr SCADA og fjernstyringsutstyr Utstyr til mobilradio Mikrobølge Antenner/antennemaster ISDN-utstyr PABX-utstyr Telefonautumater og reservedeler Teletårn/-master (stålkonstruksjoner) Synkroniseringsutstyr Utstyr til satellittkommunikasjon Radarutstyr Annet teleutstyr 1.5. DATAUTSTYR OG FORBRUKSARTIKLER Maskinvare og tilbehør - arbeidsstasjoner/servere Bærbar maskinvare og tilbehør Maskinvare - stordatamaskiner Periferienheter Nettverksutstyr og tilbehør Verktøy til programvareutvikling Generell programvare Spesialisert programvare Tekniske programmer Hjelpeprogramvare (Utility Software ) Forbruksartikler til datamaskiner Datasystemer 3 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 5

6 1.. GENERELLE PRODUKTER (Fortsetter) Annet datautstyr og tilbehør 1.6. KLÆR, FOTTØY OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Vanntette klær Vernetøy Arbeidstøy/firmaklær Fottøy Personlig verneutstyr Førstehjelpspakker og tilbehør Andre klær og sko 1.7. SIKKERHETS- OG BRANNSLUKNINGSUTSTYR Sikkerhetsutstyr Brannslukningsutstyr Brann-/gassvarslings-/beskyttelsessystemer Brannhemmende materialer Annet sikkerhets- og brannslukningsutstyr 1.8. TRANSPORT- OG MOBILE ENHETER OG TILHØRENDE UTSTYR Personbiler Varevogner, personbiler Nyttekjøretøy Spesialkjøretøy, tankbiler, karosseri og tilhengere Dekk og slanger Kabel-/rørleggingsbedrift Mobilt utstyr Utstyr til grøfteløs legging av kabel og rør Arbeidsplattformer og utstyr Hageutstyr Utstyr til bilverksteder Deler og utstyr til kjøretøy/mobile enheter Båter og skip Sykler og reservedeler Jernbaneutstyr Passasjerbroer Bagasjetraller Utstyr for levering, lagring og fylling av drivstoff Annet transportutstyr Andre mobile enheter MATERIAL- OG PRODUKTHÅNDTERING Transportsystemer inkludert transportbånd Kraner (mobile) og mekanisk håndteringsutstyr Drivreimer, belter og koplinger Kraner (fast oppstillingssted) Løfteanordninger, vinsjer og annet løfteutstyr Taubaner Annen material- og produkthåndtering 1.1. VERKTØY OG SPESIALUTSTYR Verktøy og utstyr - kabelskjøtere Verktøy og utstyr - luftledninger Isolert verktøy Håndverktøy Verktøy og utstyr til boring Kraft-motordrevne verktøy Test- og inspeksjonsutstyr Verkstedmaskiner og utstyr Industrirengjøringsutstyr Forbruksartikler til verkstedrengjøring Slipemidler Sveise- og skjæreutstyr Verktøy og utstyr til rørledninger Veieutstyr Forurensningskontrollutstyr Stiger Verktøy og utstyr til havner og det maritime miljøet Annet verktøy og spesialutstyr ENERGI, VANN, BRENNSTOFF, OJE OG SMØREFETT Elektrisitet Naturgass Fast brennstoff Bensin Isolasjonsolje Smøreolje Parafin Fyringsolje Brenselolje Hydraulikkvæsker Avfettings- og løsemidler Fett/Grease Biologisk nedbrytbare oljetyper Drivstofftilsetninger Springvann/Drikkevann Alternativ vannforsyning/nødvannforsyning Andre energikilder, olje- og drivstofftyper INDUSTRIGASSER Propan Butan Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 6

7 1.. GENERELLE PRODUKTER (Fortsetter) Oksygen Nitrogen Karbondioksid Svoveldioksid Svovelheksafluorid Argonfritt oksygen Hydrogen Metan Acetylen Helium Argon Argon dekkgass Oksygenfritt nitrogen Andre industrigasser Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 7

8 2.. GENERELLE TJENESTER O ENTREPRISER 2.. GENERELLE TJENESTER OG ENTREPRISER 2.1. IT- OG TELEKOMMUN IKASJONSRELATERTE TJENESTER Maskinvaretjenester Tjenester for programvareutvikling Supporttjenester for programvare IT-opplæring Administrasjonstjenester for IT-anlegg Tjenester for rekruttering av IT-personell Tjenester for telekommunikasjonsnettverk Datainnsamlings- og -behandlingstjenester IT-nettverkstjenester Internett-/intranettjenester Tjenester relatert til teleutstyr Tjenester for ringesentre E-handelstjenester Deponeringstjenester Tjenester for datagjenoppretting Andre datatjenester Andre teletjenester (unntatt bygging, vedlikehold og reparasjon av linjer) 2.2. BEDRIFTSRÅDGIVNING Finansiell rådgivning IT-rådgivning Rådgivning om endringshåndtering (change management) Rådgivning om energiøkonomisering Eiendomsrådgivning Rådgivning om helse og sikkerhet Rådgivning om anskaffelse og materialhåndtering PR-rådgivning Sikkerhetsrådgivning Tele- og telemetrirådgivning Miljørådgivning Rådgivning om kvalitetssikring Personal-/HR-rådgivning Rådgivning om detaljhandel Rådgivning om e-handel Rådgivning om bedriftsplanlegging og -strategi Rådgivning om eiendomsutvikling og -forvaltning Rådgivning om markedsføring og reklame Rådgivning om risikohåndtering Rådgivning om verdihåndtering Rådgivning om idrett og rekreasjon Elektrisitetsrådgivning Annen rådgivning 2.3. FINANS-, REVISJONS- OG JURIDISKE TJENESTER Banktjenester Forsikringstjenester Pensjonsfond/-tjenester Leasing Kontantbetalingstjenester Revisjonstjenester Aksjonærtjenester Finansielle revisjonstjenester Inkassotjenester Tjenester for håndtering av forsikringskrav Lisensieringstjenester Tjenester for personellrekruttering - finans Auksjonstjenester Tjenester for kreditt-/bankkort Tjenester for royalty og opphavsrettigheter Juridiske tjenester Andre finans-, revisjons- og juridiske tjenester 2.4. HOTELL- OG REISETJENESTER Reisebyråtjenester Hotell-/overnattingstjenester 4 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side Cateringtjenester (levert eksternt/ute). For cateringtjenester "i huset", se kategori Tjenester for håndtering av konferanser/arrangementer Andre hotell- og reisetjenester 2.5. TJENESTER FOR FJERNING AV AVFALL OG SØPPEL Tjenester for fjerning av skrap Tjenester for fjerning av søppel/vanlig avfall Renholdstjenester Skadedyrkontroll Tjenester for håndtering/behandling/fjerning av spesialavfall (inkl. asbest) Tjenester for fjerning av ufarlige gjenstander Tjenester for dekontaminering/forurensningskontroll Tjenester for fjerning og resirkulering av kabeltromler Gjenvinningstjenester Utleie av avfallscontainere Renovasjonstjenester Tjenester for fjerning av konfidensielt avfall Tjenester for gatefeiing 9

9 2.. GENERELLE TJENESTER O ENTREPRISER (Fortsetter) Andre avhendingstjenester 2.6. FORRETNINGS- OG ADMINISTRASJONSTJENESTER Fototjenester Tjenester for trykking og publisering PR-tjenester Rekrutteringstjenester (midlertidig) Opplærings- og utdanningstjenester Bedriftshelsetjenester Vaskeritjenester Tjenester for markedsundersøkelser Post- og forsendelsestjenester Eiendomstjenester Meteorologitjenester Tekniske/prosedyrerelaterte skrivetjenester Abonnementstjenester Tjenester for veirett Reklame-/firmaartikler Tjenester for grafisk design og mediedesign Personal-/HR-tjenester Oversettelsestjenester Markedsførings- og reklametjenester Revisjonstjenester Fremstilling av plastkort Vedlikehold og reparasjon av musikkinstrumenter Tjenester for audiovisuelt utstyr Rekrutteringstjenester (fast ansettelse) Prosjektledelse (forretningsprosjekter) Logistikktjenester Andre forretnings- og administrasjonstjenester 2.7. FACILITIES MANAGEMENT (EIENDOMSFORVALTNING) Sikkerhetstjenester Tjenester for vedlikehold og reparasjon av møbler Tjenester for kontorutstyr Tjenester for vinduspuss Flytte-/omplasseringstjenester Asset management/driftstjenester Cateringtjenester (internt). For "off site" catergingtjenester se kategori Hygienetjenester Rengjøringstjenester for kontor og lager Vedlikeholds- og renoveringstjenester for bygninger/kontorer Stell og vedlikehold av tomter og eiendommer Brannvern- sikrings- og vedlikeholdstjenester Vedlikehold og reparasjon av billettautomater Andre tjenester for eiendomsutvikling og forvaltning TRANSPORT-, LAGER- OG UTLEIETJENESTER Bilbergingstjenester og reparasjon Karosseritjenester Vedlikehold av kjøretøy Bilbergingstjenester Budtjenester Transporttjenester Lager- og oppbevaringstjenester Tjenester for utleie av mobilt utstyr til bygg- og anleggsbransjen Vedlikehold av mekanisk transportutstyr Vedlikehold av mobilt utstyr til bygg- og anleggsbransjen Utskifting av frontruter Bilvasketjenester Tjenester for fjerning av kjøretøy Tjenester for leasing og utleie av kjøretøy Helikopter-/lufttransporttjenester Generatorutleie (ikke til bruk i systemer) Utleie av trafikklys Administrasjion av bilpark Vedlikehold av jernbanespor Brovekttjenester Tjenester for skilting, avskjerming og belysning Generatorutleie (til systembruk) Verktøyutleie Vedlikehold av båter/sjøfartøy Tjenester for stasjonære kraner Trafikkontroll Vedlikehold av utstyr til garasjer/verksteder Utleie av mobile boenheter Tjenester for drivstoffkort Vedlikehold og reparasjon av skipsutstyr Vedlikehold og reparasjon av hagebruksutstyr Andre utleietjenester Andre transport- og lagertjenester GENERELLE BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER Snekkertjenester Rørleggertjenester 7 1 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 9

10 2.. GENERELLE TJENESTER O ENTREPRISER (Fortsetter) Elektrikertjenester Tjenester for industrimaling og spesialbeskyttelse av overflater Tjenester for heiser/rulletrapper Taktekkingstjenester Betongtjenester Tjenester for inngjerding Tjenester for veibygging og veidekking Generelle bygninger inkl. kontorer Installasjon og vedlikehold av sikkerhetsutstyr Varme-, kjøling- og ventilasjonstjenester Isolasjonstjenester Bygging av parkeringshus Mindre bygge-/anleggsarbeider for vanlige bygninger/kontorer/lagre Ledelse av byggeprosjekter Vakttjeneste for mindre bygningsreparasjoner Vakttjeneste for mindre reparasjoner på konstruksjoner/anlegg Andre tjenester for bygg og anlegg Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 1

11 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER 3.1. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER OG MATERIALER FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN Koplingshus/understasjoner og kiosker/skap Produkter til flomsikring/landskapsbygging Miljøvennlige/resirkulerte bygningsmaterialer Utstyr til byggearbeider til havs Sikkerhetsutstyr til flyplasser/havner Utstyr til eksplosjonsbeskyttelse Andre sektorspesifikke produkter og materialer til byggog anleggsbransjen 3.2. KONTROLL- OG INSTRUMENTERINGSUTSTYR Programmerbare logiske styringer (PLS-er) Måle- og instrumenteringssystemer og reservedeler Maskinvare for kontroll- og instrumenteringssystemer Optiske instrumenter Instrumentering og tilknyttet utstyr Deteksjons-/overvåkningsutstyr Deteksjons-/overvåkningssystemer for fjernvarme og kjøling Værstasjoner/meteorologiske stasjoner Annet utstyr for kontroll- og instrumenteringsteknikk 3.3. ELEKTRO/ELEKTRISK UTSTYR Fordelingstavler Jordingsutstyr Elektromotorer Primærceller, batterier og ladere Bærbare strømforsyninger/bærbare generatorer Varme-, ventilasjons- og kjølingsutstyr Varmeledningsutstyr Samleskinner og bæresystemer Motorstyringer og reservedeler Elektroniske kort og systemer Belysning og tilbehør Elektriske/elektroniske komponenter Fotoutstyr Fordampere, kjølere og kryogeneratorer Systemer for dockingsveiledning Utstyr og systemer for parkeringshus Flyplassbelysning Billettautomater Gatebelysning og tilbehør Annet elektrisk, kontroll- og instrumenteringsutstyr 3.4. VERN / ELEKTRISK BESKYTTELSE Sikringer Reléer Sikringer - under 1 kv Sikringer - 1 kv til 11 kv Sikringer - over 11 kv Lyn-/overspenningsavledere Fordelings- og sikringssskap/stolper Gjennomgangsprøvere Avbruddsfrie strømforsyningssystemer (UPS) Utstyr til beskyttelse mot lynnedslag Annet utstyr for elektrisk beskyttelse TRANSFORMATORER, REAKTORER OG KONDENSATORER Fordelingstransformatorer - bakkemonterte (2 kva og lavere) Fordelingstransformatorer - mastmonterte (315 kva og lavere) Transformatorer - generatorer Ekstra-/hjelpeutstyr til transformatorer Transformatorer - strøm Transformatorer - spenning Transformatorer - traksjon Understasjoner - enhet/sammensetning Offshore transformatorstasjon til vindparker Ytelses-/primærtransformatorer (under 1 MVA) Ytelses-/primærtransformatorer (1 MVA til 1 MVA) Transformatornett (over 1 MVA) Trinnkoplingsutstyr Transformatorgjennomføringer Faseforsterkere Spenningsregulatorer Reaktorer Kondensatorer Andre transformatorer UTSTYR OG TILBEHØR TIL LUFTLEDNINGER Isolert luftledning Uisolert luftledning Ledningsarmatur Skrueformede armaturer Isolatorarmaturer Elektriske isolatorer - porselen Elektriske isolatorer - glass Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 11

12 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Elektriske isolatorer - polymerer Kraftmaster Utstyr til luftledninger Stålkonstruksjoner for luftledninger Kraftmaster Tvunne ledere / lisseprodukter Annet utstyr og tilbehør for luftledninger 3.7. KABLER OG TILBEHØR jordkabel- og servicekabel/stikkledninger - under 1 kv Nedgravd jordkabel - 1 kv til 19 kv Nedgravd jordkabel - 2 kv til 99 kv Nedgravd jordkabel - 1 kv til 199 kv Nedgravd jordkabel - 2 kv og over Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - under 1 kv Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 1 kv til 19 kv Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 2 kv til 99 kv Kabelskjøterfor jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 1 kv til 199 kv Kabelskjøter for jordkabel, avslutninger og tetningsmaterialer - 2 kv og over Installasjonskabler / generelle ledere Telekommunikasjonskabler Fiberoptisk kabel Tilbehør til fiberoptisk kabel Kabeltilbehør Styre- og instrumenteringskabel Utstyr til styre- og instrumenteringskabel Loddetinn Kabelbokser/fordelerhus Kabelskap Sjøkabler Andre kabler 3.8. ENERGIVERK OG UTSTYR Varmtvannsberedere til industriformål Dampkjeler Tilleggsutstyr til kjeler Generatorer - kraftstasjon Varmepumper og tilbehør Motorer og motordeler Kjølesystemer og reservedeler Reservedeler til brennstoff- og oljesystemer Matevannssystemer og reservedeler Turbiner og reservedeler - damp Tilførselssystemer og reservedeler til anlegg med fast brennstoff Tilførselssystemer og reservedeler til anlegg med flytende brennstoff Tilførselssystemer og reservedeler for gassfyringsanlegg Systemer og reservedeler for fjerning av aske/brennstoffrester Systemer og reservedeler for forbrenningsluft Systemer og reservedeler for røykgassavsug Turbiner og reservedeler - gass Varme- og ventilasjonsutstyr til kraftstasjoner Kraftvarmeverk (kombinert varmeverk og kraftstasjon, KVK) CO2 Capture Plants Andre kjeler og kjelereservedeler Andre generatoranlegg og utstyr 3.9. ANLEGG OG UTSTYR TIL PRODUKSJON AV FORNYBAR ENERGI Utstyr til produksjon av vindkraft Vannkraftverk Utstyr til produksjon av bioenergi Utstyr til produksjon av bølgekraft Anlegg til produksjon av solenergi Bølgekraftanlegg Saltkraftverk Andre anlegg og utstyr til produksjon av fornybar energi 3.1. UTSTYR TIL KJERNEKRAFTVERK OG REAKTORANLEGG Kjernegassreaktor og -kjerne Elementer til kjernebrensel Ledeplate for kjernegass Diagrid stålrammer og støttekonstruksjoner for kjernegassreaktorer Avskjerming til bruk i kjernekraftverk Trykkbeholder og foring til kjernekraftverk Gassirkulatorer til kjernekaftverk Kontrollstaver og montasje til kjernekraftverk Pumper til kjernereaktorer Utstyr til ledningsrør for kjernebrensel Inspeksjonsutstyr for godkjenning av kjernekraftverk Måle- og instrumenteringssystemer og reservedeler for primærkretsløpet Beskyttelsessystemer og reservedeler for kjernereaktorer Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 12

13 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Utstyr til håndtering og oppgradering av radioaktivt avfall Rør for primærkrets i kjernekraftverk, daler og penetreringer Systemer for prøvetaking fra kjernekraftverk Systemer for fjerning av kjølevann og varme fra kjernekraftverk Systemer for inneslutting og lufting av kjernereaktorer Dosimeterutstyr og kontrollsystemer Brannbeskyttelsesvegger i kjernekraftverk og penetreringer i reaktorinnesluttinger Lagerhyller og utstyr for kjernebrensel Utstyr for robot-/fjernstyringsoperasjoner i kjernekraftverk Kjernebrensel Trykkvannsbeholdere og indre deler for trykkvannsreaktorer Trykkholder og trykkreguleringssystemer for trykkvannsreaktor Trykkvannsreaktor - dampproduksjonsanlegg Systemer for kjemisk og volumkontroll/reaktoretterfylling i trykkvannsreaktorer Trykkvannsreaktor - nødborering og ladesystemer Kjernekraftanlegg Andre typer kjernekraft- og reaktoranlegg og utstyr APPARATANLEGG Apparatanlegg - inne (under 1 kv) Apparatanlegg - inne (1 kv til 19 kv) Apparatanlegg - inne (2 kv til 99 kv) Apparatanlegg - inne (1 kv til 199 kv) Apparatanlegg - inne (2 kv og over) Apparatanlegg - ute (under 1 kv) Apparatanlegg - ute (1 kv til 19 kv) Apparatanlegg - ute (2 kv til 99 kv) Apparatanlegg - ute (1 kv til 199 kv) Apparatanlegg - ute (2 kv og over) Koplingsutstyr - Multi Motor Koplingsutstyr - lastfaktorkorreksjon Koplingsutstyr - variabel hastighet/myk drift Koplingsutstyr - likestrøm (DC) Koplingsutstyr - deler og tilbehør Automatsikringer Skillebrytere Annet koplingsutstyr MÅLERE OG TILKNYTTET UTSTYR Vannmålere Strømmålere Målere for fjernvarme og kjøling Elektrisk måle- og reguleringsteknikk Tilbehør og reservedeler for målere Sendesymboler og kort for måleinstrumenter Elektriske måleinstrumenter - kraftstasjon/nett Gassmålere - leie Turtallsregulatorer, regulatorer og tilhørende utstyr Forhåndskablede målerskap Målerskap og -hus Energimålere for fjernvarme/kjøling Andre målere og tilknyttet utstyr PUMPER, TILBEHØR OG RESERVEDELER Sentrifugalpumper Nedsenkbare pumper Fortrengningspumper Pumper med delte hus Dobbeltpumper Pumpeaggregater til vaskevann Måle- og doseringspumper Borehullspumper Maseratorpumper Peristaltiske pumper Bærbare pumper Hydraulikkpumper Skruepumper Aksialpumper Vakuumpumper Eksenterskruepumper Andre pumper, tilbehør og reservedeler RØR OG TILBEHØR Rør og amaturer - fibersement Rør og amaturer - betong Rør og amaturer - duktilt jern Rør og adaptere - kopper Rør og amaturer - leire Rør og amaturer - høydensitetspolyetylen (HDPE) Rør og amaturer - middeldensitetspolyetylen (MDPE) Rør og amaturer - MOPVC Rør og amaturer - PVC Rør og amaturer - stål Rørarmaturer - klemmer og mansjetter Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 13

14 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Rørarmaturer - koplinger og adaptere med flens Rørarmaturer - elektrofusjonsadaptere Rørarmaturer - rødmetall Rørarmaturer - plast Rør og armaturer - rustfritt stål Luftekanaler Skjøtesett for vannflens Rørtilbehør, forbruksartikler og tilknyttet tilbehør Overflatemonterte bokser og kammere Utstyr og materialer til oppdagelse, kontroll og reparasjon av lekkasjer Rør og adaptere - GRP Stigerør Andre rør VENTILER, AKTUATORER OG RESERVEDELER Luftventiler Glide-/sluse-/knivventiler Hydrantventiler Tilbakeslags-/tilbakeløps-/avstengningsventiler Fallrørsventiler (for eksempel vannkraft-rør) Nåle-/seteventiler Klappventiler Spjeldventiler Kuleventiler Membranventiler Trykkreguleringsventiler Magnetventiler Sikkerhetsventiler Aktuatorer Flottørstyrte ventiler Pluggventiler Lavkontaminerende ventiler Andre ventiler, aktuatorer og reservedeler KJEMIKALIER Aluminiumsulfat Aktivkull Kalsiumbaserte kjemikalier Klor Jernbaserte kjemikalier Hydrogenperoksid Syrer Polyaluminiumklorid Kaliumpermanganat Natriumbaserte kjemikalier Polyelektrolytter Trikloroetan Destillert vann Reagenser/bufferløsninger Ammoniumsulfat Hydrazinhydrat Flytende svovel Luktstoffer - gass Andre kjemikalier 1 Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side ANLEGG OG UTSTYR FOR RENSING AV VANN/AVLØPSVANN Råtnetanker - kloakk og slam Maseratorer Utstyr for luktkontroll Avvanningsutstyr Skraper for avløpsvann Siler og tilknyttet utstyr Desinfiseringsutstyr Doseringsanlegg Sulfiteringsanlegg Blandeapparater Forbrenningsanlegg Pulveriseringsanlegg Detritorutstyr (grusfjerning) Sorteringsanlegg Ventilasjonsanlegg Overspenningsutstyr Andre typer anlegg og utstyr for rensing av vann/avløpsvann ANLEGG OG UTSTYR TIL GASSOVERFØRING OG GASSDISTRIBUSJON Kompressorstasjoner/flymotorer og reservedeler Anlegg og reservedeler for kompressorstasjoner Slitedeler til kompressorstasjoner Brann og gassutstyr til kompressorstasjoner Sikkerhets- og testutstyr for kompressorstasjoner Utslippssjakter for kompressorstasjoner Frostbeskyttelsesenheter for gasstanker Odoriseringsutstyr Vannbadvarmer Tåkedanner/gassbehandlingsenheter Integrerte gassanalysesystemer Anlegg og utstyr til gasslagring 1

15 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Andre typer anlegg og utstyr til gassoverføring/gassdistribusjon MEKANISKE MASKINER, UTSTYR OG RESERVEDELER Lagre og overføringsprodukter Mekaniske tetninger og pakninger Blåsere, sugevifter og vifter Tanker og deksler Filtre Trykkluft/gassystemer Olje- og gassdrevne motorer Sentrifuger Gummislanger og koplinger Portalkraner og gangveier Renseanlegg for gass og luft Smøreutstyr Rammenheter/trykkreduksjonsmoduler Utstyr for bulkpakking Hydraulic Power Packages Pneumatic Power Packages Andre mekaniske maskiner, utstyr og reservedeler RENEWABLE ENERGY - WIND POWER PRODUCTION EQUIPMENT Wind Turbine Blades and Accessories Wind Turbine Breaks and Accessories Wind Turbine Yaw Systems and Accessories Wind Turbine Controllers and Accessories Wind Turbine Towers and Accessories Other Wind Power Production Equipment RENEWABLE ENERGY - HYDRO-ELECTRIC POWER PRODUCTION PLANT Trashracks and Accessories Inlet Gates and Accessories Pelton Tubines and Accessories Francis Turbines and Accessories Kaplan Tubines and Accessories Pump Turbines and Accessories Turbine Controllers and Accessories Governors - Water Turbine Draft Tube Valves Turbines and Spares - Hydro Salient Pole Generator Motors 3.5. UTSTYR OG TILBEHØR TIL LABORATORIER OG VITENSKAP Laboratoriemøbler Laboratorieapparater Glassvarer til laboratorier Plastvarer til laboratorier Forbuksartikler til laboratorier Forsøksdyr Produkter og utstyr til dyr Kjemikalier til laboratorier Gasser til laboratorier Utstyr til produksjon av legemidler Annet vitenskapelig utstyr Annet laboratorieutstyr og tilbehør UTSTYR OG TILBEHØR TIL MEDISIN OG SYKEPLEIE Medisinsk utstyr Medikamenter Ingredienser og råmaterialer til medikamenter Tilbehør til områdene medisin, kirurgi og sykepleie Utstyr til områdene medisin, kirurgi og sykepleie Medisinske gasser Annet medisinsk utstyr og tilbehør UNDERVISNINGSUTSTYR OG -TILBEHØR Diverse innen kunst og design Undervisningsutstyr Undervisningstilbehør Møbler - klasserom og forelesningssaler Materialer og utstyr til sport og fritid Musikkinstrumenter og -utstyr Annet undervisningstilbehør Annet undervisningsutstyr UTSTYR TIL BENSINSTASJONER Bilvaskeanlegg Annet utstyr og tilbehør til rengjøring av kjøretøy Overbygninger og tilbehør Pumper og tilbehør Tanker og tilbehør Generelle produkter til salgs i butikken (matvarer, tobakk osv.) Spesifikke produkter til salgs i butikken (smøremidler, kjølevæsker osv.) Annet utstyr og tilbehør til bensinstasjoner MARITIMT UTSTYR Maritime byggematerialer Demonteringsprodukter for det maritime miljøet Identifikasjonsprodukter for det mariitme miljøet Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 15

16 3.. SEKTORSPESIFIKKE PRODUKTER (Fortsetter) Svømmeføtter og ror Stabiliseringsprodukter Posisjoneringsprodukter Produkter og utstyr til fortøyning og oppankring Slepeutstyr Fendere Bøyer Utstyr til å sikre, beskytte og håndtere last Mudringsutstyr Utstyr til håndtering, oppbevaring og legging av kabler Fiskeutstyr til bruk på havet Skipspropeller Posisjonspropeller Vannstråler Beholdere Elektronisk navigasjonsutstyr til sjøs Utstyr produksjon av signallyder Utstyr til gjenskaping av atmosfære Utstyr til rengjøring av lasterom Utstyr for oljeboring til havs Utstyr for spesialtransport Redningsfartøyer Katodiske beskyttelsessystemer for skip Møbler, ferdigbearbeiding og fast inventar i skip Medisinsk og sænitarutstyr for skip Kjøkken-, kontor- og cateringutstyr for skip Vaskeriutstyr for skip Utstyr til oppbevaring av mat for skip Utstyr til avfallsbehandling om bord i skip Fritidsutstyr til skip Underholdningsutstyr til skip Annet skipsutstyr RAFFINERIUTSTYR Brennere og loddelamper Søppelforbrenningsovner Dieselgeneratorer Kjøletårn Maskeseparator (duggfjerner) Ejektorer Fordampere Crackingprosess - ovner og hydrogenovner Annet raffineriutstyr Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 16

17 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER SEKTORSPESIFIKKE ARBEIDER I BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN OG TILHØRENDE TJENESTER Pumpestasjon - rent vann Pumpestasjon - avløpsvann Rensing - avløpsvann Rensing - rent vann Vanntårn Reservoarer/dammer/demninger/sluser Bygging av tunneler og sjakter Utluting av gasstanker Rive- og ryddearbeider Tjenester for rehabilitering av land/jord Landskapstjenester Grunnarbeider Tjenester for fjellforankring Installasjon og vedlikehold av sikkerhetsutstyr Modulbaserte konstruksjoner Flomsikringssystemer Bygging av flyplasser Bygging av rørledninger Anleggsarbeider i havner og til sjøs Arbeid og tjenester for gjenvinning av land Jernbanebygging og tilhørende arbeider Bygging av anlegg for gassoverføring Reparasjon og oppgradering av gassoverføringsanlegg Sektorspesifikke anleggsarbeider av mindre omfang Brobygging Offshore-installasjoner Gasstørkeanlegg Tjenester for gasslagringsanlegg Fjerning av kloakk/slam Permanent fjerning og håndtering materialer Grunnarbeid / Planering Kabel- og rørgrøfter Andre sektorspesifikke arbeider for bygg- og anleggsbransjen og tilhørende tjenester 4.2. JORDKABELARBEIDER Sjøkabelarbeider Legging av telekommunikasjonskabler i bakken Vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonskabler i bakken Legging av jordkabler - under 1 kv Legging av jordkabler - 1 kv til 19 kv Legging av jordkabler - 2 kv til 99 kv Legging av jordkabler - 1 kv til 199 kv Legging av jordkabler - 2 kv og over Skjøting av jordkabler - under 1 kv Skjøting av jordkabler - 1 kv til 19 kv Skjøting av jordkabler - 2 kv til 99 kv Skjøting av jordkabler - 1 kv til 199 kv Skjøting av jordkabler - 2 kv og over Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - under 1 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 1 kv til 19 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 2 kv til 99 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 1 kv til 199 kv Vedlikehold og reparasjon av jordkabler - 2 kv og over Legging av flerfunksjonskabler og rør Grøfteløs legging av kabler Tilkopling av gatebelysning Legging av fiberoptiske kabler Andre tjenester for jordkabler 4.3. RØRLEDNINGSARBEIDER Legging av stikkledninger for vann Legging av hovedvannledninger Legging av avløpsrør Avløpsrør til sjø/elv Vedlikehold og reparasjon av stikkledninger for vann Vedlikehold og reparasjon av hovedvannledninger Vedlikehold og reparasjon av avløpsrør Tjenester for overvåkning av ledninger Grøfteløs legging av rør Kjerne- og brønnboring Produksjon og installasjon av rørledninger Tjenester for overføringsledninger Tjenester for rør til oppvarming og kjøling Fleksible konstruksjoner, tjenester for vanntett kledning Inspeksjon/videoovervåkning av rørledninger Tjenester for rørmantling/rørkledning Tjenester for høytrykksspyling av avløpsrør Legging av stikkledninger for gass Legging av gasshovedledninger Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Side 17

18 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER (Fortsetter) Vedlikehold og reparasjon av stikkledninger for gass Vedlikehold og reparasjon av gasshovedledninger Rørlegging på havbunnen Andre tjenester for gassledninger Andre tjenester for vannledninger Andre tjenester for rørledninger 4.4. TJENESTER FOR ENERGIPRODUKSJONSANLEGG Kjeletjenester Tjenester for drifts-/motorsystemer Tjenester for matesystemer Tjenester for gassturbiner Generatortjenester Tjenester for brennstoffsystemer Drifts- og vedlikeholdstjenester for energiproduksjonsanlegg Tjenester for installasjon og drift av energiforsyningsanlegg Kraftstasjoner - kraftvarmeverk med gassturbin (CHP) Kraftstasjon - kombigassturbiner (CCGT) Kraftverk - kraftvarmeverk (kombinert varme- og strømproduksjon med stempelmotorer) Tjenester for dampsystemer Tjenester for kjølevannssystemer Tjenester for bulklagring Tjenester for fjerning av aske/brennstoffrester Tjenester for forbrenningsluftsystemer Tjenester for anlegg for røykgassavsug Varme- og ventilasjonstjenester for kraftstasjoner Bygging av vindfarmer Tjenester for vindkraftanlegg Bygging av vannkraftverk Tjenester for vannkraftverk Kraftverk - konvensjonelle varmekraftverk Tjenester for dampturbiner Installasjon / vedlikehold av roterende elektriske maskiner Andre tjenester for energiproduksjonsanlegg TJENESTER FOR UNDERSTASJONER Bygg- og anleggstjenester for understasjoner Tjenester for beskyttelses- og kontrollsystemer Fjernstyringstjenester Tjenester koplingsanlegg/apparatanlegg Transformatortjenester Tjenester for kabling av understasjoner Demontering og fjerning av understasjoner Tjenester for brannbeskyttelse av understasjoner Maletjenester for understasjoner Design av understasjoner - overføring Bygging av understasjoner - overføring Design og bygging av understasjoner - overføring Nøkkelferdige understasjoner - overføring Design av understasjoner - fordeling Bygging av understasjoner - fordeling Design og bygging av understasjoner - fordeling Nøkkelferdige understasjoner - fordeling Generelt vedlikehold av understasjoner Andre tjenester for understasjoner SEKTORSPESIFIKKE KONSULENTTJENESTER Teknisk rådgivning Planleggingsrådgivning El-rådgivning - 11 kv og under El-rådgivning - 2 kv til 99 kv El-rådgivning - 1 kv til 199 kv El-rådgivning - 2 kv og over Mekanisk rådgivning Strukturrådgivning Rådgivningstjenester for katodisk beskyttelse Rådgivningstjenester for hydrologi og hydrogeologi Prosessrådgivning Rådgivningstjenester for tunnelbygging Rådgivningstjenester for dambygging Kvantitetsundersøkelser Topografirådgivning El-rådgivning Vitenskapelige rådgivningstjenester Måletjenester (unntatt luftledninger og rørledninger) Arkeologiske rådgivningstjenester og oppmålinger Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Page Rådgivningstjenester for styrings- og instrumenteringsteknikk Arkitekttjenester Rådgivningstjenester for bygg og anlegg Måling av miljøpåvirkninger Rådgivningstjenester for hydraulikkmodellering Rådgivningstjenester for rørledninger Rådgivningstjenester for prosjekthåndtering Tjenester for geotekniske lokalundersøkelser Kartografitjenester (inkl. paragraf 15) 6

19 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER (Fortsetter) Rådgivningstjenester for flyplasser Brannrådgivning Rådgivningstjenester for flomsikring Rådgivningstjenester for havn og sjø Tjenester for havneplanlegging Rådgivning og tjenester for gassnett Jernbanerådgivning Sikkerhetsrådgivning Fiskerirådgivning Integrerte tjenester fra designteam Teknisk tegning inkl. CAD (DAK) Materialteknologi- og beregningstjenester Konsulenttjenester innen fjernvarme/-kjøling og gass Konsulenttjenester innen VA (vann og avløp) Konsulenttjenester innen kjernekraft Konsekvensutredninger (f.eks. ved kraftutbygginger) Andre sektorspesifikke rådgivningstjenester 4.7. KJERNEKRAFT- OG REAKTORTJENESTER Tjenester for strålevern Tjenester for reaktorfysikk Tjenester for reaktorkjerner Tjenester for gassirkulator Tjenester for kontrollstaver og monteringsenheter Tjenester for ledningsrør Tjenester for måle- og instrumenteringsteknikk for primærkretsløp Demontering av kjernekraftverk Tjenester for håndtering av radioaktivt avfall Tjenester for kjernebrensel Vedlikehold av kjernekraftverk (rutinemessig og etter utkopling) Tjenester for håndtering av kjernekraftverk etter avbrudd Planlegging av sikkerhet ved kjernekraftverk i nødssituasjoner Anjdre tjenester for kjernekraft og reaktorer 4.8. TJENESTER FOR MEKANISK-, ELEKTRO-, INSTRUMENTERINGS-, STYRINGS- OG AUTOMATISERINGSTEKNIKK Tjenester for styring- og instrumentering Elektroinspeksjon/-testing Mekanisks inspeksjons-/testingstjenester Elektroske installasjonstjenester Mekaniske installasjonstjenester Pumpetjenester Ventiltjenester Tjenester for trykkluft-/gassystemer Tjenester for metall- og stålproduksjon Tjenester for omvikling av elektromotorer Maskineringstjenester Avviklings-/demonteringstjenester Tjenester for gassapparater Tjenester for vannrenseanlegg Tjenester for gassanlegg Belysningstjenester Tjenester for gasslagringsanlegg Tjenester for verktøy, instrumenter og spesialutstyr Sveisetjenester Varmebehandlings- / herdetjenester Andre tjenester for maskin-, elektro-, instrumenterings-, styrings- og automatiseringsteknikk 4.9. TJENESTER FOR LUFTLEDINGER Bygging av luftledninger - tremaster (11 kv og under) Bygging av luftledninger - tremaster (2 kv til 99 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tremaster (11 kv og under) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tremaster (2 kv til 99 kv) Design av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Design av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Design av luftledninger - tårn (2 kv og over) Bygging av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Bygging av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Bygging av luftledninger - tårn (2 kv og over) Design og bygging av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Design og bygging av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Design og bygging av luftledninger - tårn (2 kv og over) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tårn (2 kv til 99 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tårn (1 kv til 199 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tårn (2 kv og over) Tjenester for luftledninger - inspeksjon Tjenester for luftledninger - hogging av trær Tjenester for luftledninger - maling av tårn Tjenester for luftledninger - oppsetting av stillas (systembruk) Tjenester for luftledninger - montering av tremaster Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Page 19

20 4.. SEKTORSPESIFIKKE TJENESTER OG BYGGEARBEIDER (Fortsetter) Bygging av luftledninger for telekommunikasjon Vedlikehold og reparasjon av luftledninger for telekommunikasjon Bygging av luftledninger - tremaster (1 kv til 199 kv) Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av luftledninger - tremaster (1 kv til 199 kv) Live Line Work, ledningsarbeide med spenning tilkoblet Andre tjenester for luftledninger MÅLERE OG TILKNYTTEDE TJENESTER Vedlikehold og reparasjon av vannmålere Vedlikehold og reparasjon av strømmålere Vedlikehold og reparasjon av gassmålere Tjenester for installasjon og fjerning av målere Tjenester for igangsetting av målere Tjenester for kalibrering av målere Tjenester for måleravlesning Andre måler- og tilhørende tjenester 4.5. LABORATORIE- OG VITENSKAPELIGE TJENESTER Kliniske studier Diagnosetjenester Tjenester for håndtering av dyr Vedlikehold av laboratorieutstyr Mikrobiologitjenester Tjenester for laboratorieprøver Andre laboratorietjenester TJENESTER FOR MEDISIN, KIRURGI OG SYKEPLEIE Tjenester for utstyr til bruk innen medisin, kirurgi og sykepleie Andre tjenester for medisin, kirurgi og sykepleie INGENIØRTJENESTER Kalibreringstjenester Forskning og utvikling Test- og analysetjenester Dykkertjenester Tjenester for landbruk og drenering av mark Tjenester for korrosjonsbeskyttelse og katodisk beskyttelse Tjenester for fugetetning Mudringstjenester Flomsikringstjenester Lovbestemte inspeksjonstjenester/sikkerhetsvurderinger Ikke-destruktive testtjenester Stillastjenester (ikke til bruk i systemer) Tjenester for industrirengjøring Overvåkningstjenester Kanal- og elvetjenester Fiskeritjenester Bergingstjenester Hydrografiske tjenester Tjenester for signalanlegg på jernbane og teletjenester Planlegging og drift av strømnett Sektorspesifikke ingeniørtjenester Sellihca Qualification, Achilles Systems AS Postbox 1817 Stoa, 4858 Arendal, NORWAY T: E: W: Version 2. / 215 Copyright Achilles Group Limited, 215. All rights reserved. Page 2

Sellihca Koder - Norsk

Sellihca Koder - Norsk services for professional procurement be better informed, make better decisions Innledning Sellihca - koder Sellihca Koder - Norsk Sellihca NO 002-11/2010 Sellihca-koder Innledning: I forbindelse med opprettelsen

Detaljer

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur

TransQ. produkt- og tjenestekategorier 4.1. Innledning. Kategoristruktur TransQ produkt- og tjenestekategorier 4.1 Innledning TransQ er et leverandørregister og kvalifikasjonssystem for leverandører til transportbransjen som drives i samarbeid med innkjøpere i Norden. Innkjøpere

Detaljer

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE.

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE. A V S N I T T X V I MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; ELEKTRISK MATERIELL; DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no

IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no IKM Testing AS IKM Testing AS Ljosheimvegen 3 4050 Sola Tlf.: +47 51 64 90 00 E-post: IKMtesting@IKM.no Avd. Bergen Ågotnes Industripark Pb. 97, 5346 Ågotnes Tlf.: +47 56 31 27 70 E-post: IKMtesting.Bergen@IKM.no

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

StrålevernRapport 2000:3

StrålevernRapport 2000:3 StrålevernRapport 2000:3 (UOHQGODUVHQ2OH5HLVWDG/LVH)O 7RQMH6HNVH6WLQH5 GP\U ,QQKROGVIRUWHJQHOVH English summary... 3 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Generelt om Kola kjernekraftverk - med fokus på

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

TEKNOLOGISK INSTITUTT. Tett på norsk næringsliv

TEKNOLOGISK INSTITUTT. Tett på norsk næringsliv TEKNOLOGISK INSTITUTT Tett på norsk næringsliv Teknologisk Institutt Dype røtter i norsk næringsliv HAV (side 4) VEI (side 6) BANE (side 8) LUFT- & ROMFART (side 10) OLJE & GASS (side 12) ENERGI & MILJØ

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Vil du være med å bygge Norge?

Vil du være med å bygge Norge? Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON

ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON Joar Eide Fjellestad (kandidat nr. 9) Marius Folkestad (kandidat. nr. 2) Robert Øyen Einemo (kandidat. nr. 5) EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon REFERANSESIDE Boks 523, 6803

Detaljer

Grindrensker og full produksjon

Grindrensker og full produksjon www.voltmag.no Februar 2013 nr. 1 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Grindrensker og full produksjon Ny usikkerhet rundt AMS-utrullingen Les også: Rekordinnsamling

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin

Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Utskriftsversjon av Webcadet Maskin Rev. 03.des 2014 Sikkerhetsfamiliarisering Kompetansemål 1.1: Ditt skip (STCW koden, tabell A-III/1). Kompetansekriterier 1.1.1: Ditt skip 1. Når ble fartøyet bygd og

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag

Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Fakultet for teknologiske fag Bachelor i ingeniørfag Rapport fra 5. semesters prosjekt høsten 2011 EK5506 Prosjektering innen elkraftteknikk EK 5-3-11 Innføring i vindkraft Fakultet for teknologiske fag

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/3 BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER AV NILS HÅVARD LUND OSLO 1981 ISBN 82-537-1232-4 ISSN 0332-8422 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en serie byggekostnadsindekser

Detaljer

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har

Detaljer

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer