BØRSELV PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØRSELV PRISANTYDNING: KR 1.310.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no"

Transkript

1 BØRSELV PRISANTYDNING: KR ,- Stian Wikstrøm m: e:

2

3 Børselv Garasje Kort sagt - Garasje, sandlager og brakkerigg - Ca 42 km fra Lakselv - Romslig tomt på ca 10 mål

4

5 BRAKKERIGG Boligtype Næringsbygg Eierforhold Selveier Innhold Brakkerigg inneholder: VF, gang, oppholdsrom,kjøkken, bad, lomp, 6 soverom. BRA: 78 kvm BTA: 84 kvm Garsje BRA: 55 kvm BTA: 61 kvm Sandlager: BRA: 120 kvm BTA: 120 kvm Arealer oppmålt av takstmann, og ikke kontrollmålt av megler.

6

7 OPPHOLDSROM Beliggenhet Eiendommen ligger sentralt i Børselv på romslig tomt.. Ca 42 km til Lakselv.

8

9 VERKSTED Byggemåte Se vedlagt takst Arealer med mer Alle tall fra vedlagte takst av Knut Eilertsen AS, datert Bta. 265 m² Bra. 253 m² Bra. Garasje 55m² Bra. Brakkerigg 78 m² Bra. Sandlager 120 m² Byggeår: Usikkert byggeår

10

11 GOD PLASS I GARASJEN Tomt Gnr. 34, Bnr. 102 i Porsanger kommune. Romslig og flat tomt. God opparbeidet med parkeringsareal. Tomteareal: 10025m² Tomtetype: Eiertomt (areal hentet fra eiendomsbase og kan ha avvik. Dette aksepteres av kjøper) Tomtetype: Eiertomt

12

13 OPPHOLDSROM Standard Brakkeriggen er eldre, men godt vedlikeholdt. Garasjen fremstår som relativt ny. Sandlageret er i fin stand, med nyere duk. Se forøvrig takst for nærmere beskrivelse Tilbehør/innbo: Selger kan ta med seg hva han selv ønsker av innbo/tilbehør fra eiendommen forut for overtagelse. Alt selger ikke har fjernet fra eiendommen på overtagelsestidspunktet tilfaller kjøper. Dette gjelder imidlertid ikke innbo/ tilbehør som tilhører leietaker.

14 Oppdrag /215014/SW Eier Mesta Eiendom AS Tinglyste forpliktelser/rettigheter PENGEHEFTELSER URÅDIGHET INSKRENKING I EIGARRÅDVELDET I H T JORDLOVEN Servitutter i grunn: RETTIGHETER IFLG. SKJØTE Bestemmelse i forbindelse med salg av statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke BESTEMMELSE OM VEG Med flere bestemmelser GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Tilliggende rettigheter Ingen kjente. Besiktigelse Ikke besiktiget av megler Adkomst Avkjøring fra RV98 Vann- og kloakkforhold Vann fra kumringbrønn og hydrofor med pumpehus. Avøp til septik. Leieavtale Eiendommen med bygg er pr i dag leid ut til Mesta AS. Leieinntekter pr år er kr ,- Ingen felleskostnader. Leieavtalen varer til den Se forøvrig vedlagt leieavtale. Leieavtalen følger med salget.

15 Kommunale avgifter Ca Kr ,- for 2014 Årlig renovasjon kommer i tillegg. Eiendommens ligningsverdi For 2013 kr ,- Parkering God oppstillingsplass på egen grunn Overtagelse Etter avtale. Ansvarlig megler Eiendomsmegler Stian Wikstrøm Energimerkning Energimerke F og oppvarmingskarakter RØD Undersøkelsesplikt Kjøper oppfordres til å sette seg inn i vedlagte dokumenter/rapporter samt undersøke eiendommen nøye før avtale inngås. Offentlige planer/ Reguleringsbest Område er ikke regulert. Forbehold fra selger Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttet kontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene Spesielle/ uvanlige avtaleforhold Ingen kjente. Rydding/rengjøring Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet/rengjort enn slik den fremstår. Diverse I henhold til lov om hvitvasking av , hvor formålet med loven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av

16 ut-bytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som bidrar til å øke oppdagelsesrisikoen for hvit-vaskingshandlinger og samtidig kan forhindre at man selv blir utnyttet i en slik prosess. Omkostninger for kjøper Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av salgsum. Registrering av eierskifte kr Gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- (gjelder for hvert gnr. og bnr.) Registrering av pantedokument kr. 525,- Byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse Det gjøres oppmerksom på at byggeteknisk spesifikasjon og arealbeskrivelse er basert på vedlagt takst i ht. Norsk Standard (3940), og er ikke kontrollert av megler. NS 3940 definerer bruksareal som nettoarealet og arealet av bruksenhetens innvendige vegger (NS pkt 3.3). Areal av primærrom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. I NS 3940 er nettoareal definert som areal mellom omsluttende bygningsdeler (NS pkt 3.5). Primære rom kan for eksempel være oppholdsrom, soverom, kjøkken, entre, bad og rom for kommunikasjon mellom disse. Ufullstendig prospekt Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er et fullstendig prospekt. Komplett prospekt med takst, egenerklæring og eventuelle vedlegg ligger bakerst i salgsoppgaven. OBS: Dette er en del av selgers opplysningsplikt og kjøper plikter å gjøre seg kjent med denne før budgivning. Vedlegg Takst datert , Grunnboksutskrift, Leiekontrakter, FDVU rapport, Utkast til kjøpekontrakt, miljørapport, El-Kontroll 2013, asbestundersøkelse 2014, Energimerking, tegnigner, Budskjema. Viktig informasjon Vi anbefaler alle å ta med seg en sakkyndig person på en eventuell visning. Når det gjelder øvrige tekniske spesifikasjoner vedrørende boligen og eiendommen ellers, vennligst studer vedlagte takst og/eller tilstandsrapport nøye. Kjøper oppfordres til å gjennomføre evnt tekniske-/miljøundersøkelser i den grad Kjøper mener det er nødvendig. Selger fraskriver seg ansvar for evnt feil/mangler som senere skulle bli fremlagt av Kjøper som mangel og som Kjøper vil gjøre gjeldende. Risikoen for eventuelle feil, herunder risikoen for eventuell forurensing, reguleringsmessige problemstillinger mv, tilligger etter dette i sin helhet Kjøper. Skulle Kjøper fremsette krav mot Selger, har Selger, der krav om erstatning eller prisavslag som overstiger 10% av Kjøpesummen, en ubetinget rett til å heve kontrakten med Kjøper. Ved slik heving er Selger forpliktet til å tilbakeføre Kjøpesummen, mot tilsvarende tilbakeføring av skjøte på Eiendommen. Utover tilbakeføring av Kjøpesum og skjøte kan ingen av partene gjøre noen krav gjeldende mot hverandre.

17 Selger kan i stedet for å heve kontrakten velge enten å betale eller å avvise et krav om høyere erstatning eller prisavslag. Selgers valg må gjøres innen rimelig tid etter at et spesifisert krav er mottatt fra Kjøper. Selgers eventuelle valg om ikke å heve kontrakten innebærer ingen erkjennelse av Kjøpers krav om erstatning eller prisavslag. Tilbudet er uten forbindtlighet. Vårt kontor er uten ansvar for mulige feil i denne salgsoppgaven. Selger har overlatt alt salgsarbeidet til oss. Alle forhandlinger må føres med vårt kontor. Dersom De ønsker å gi bud på eiendommen ber vi Dem benytte vedlagt budskjema. Alle bud vil bli lagt frem for selgeren til avgjørelse. Vi kan bistå med utfylling av budskjema. Avtalebetingelser/Solgt som den er Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens 1-3 og forskriftens 1-2 er anvendt for dette oppdraget. Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om eiendommene. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er, jfr. avhendingsloven 3-9. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven 3-8. Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 2 år etter overtakelse. Eiendommen og dens tilbehør overtas som den/det er. Avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for skjulte feil. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. Nevnte forhold er hensyntatt ved fastsettelse av prisantydning. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom kjøper hevder at selger har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 2 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 6 måneder fra overtakelsesdato. Eiendommen selges som angitt i kjøpekontrakt som er vedlagt. Med mindre budgiver tar spesifikke forbehold tilknyttetkontrakten anses budet gitt på grunnlag av kontraktsvilkårene.

18 Budgivning

19 Viktige avtalerettslige forhold 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

20 Forbrukerinfo Fremgangsmåte ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter

21 Gjennomføring av budgivning 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budskjemaet fås som vedlegg til salgsoppgaven eller kan lastes ned på Advokat Sigurd A. Refvik Fagansvarlig

22 Aeiendom advokatbasert eiendomsmegling Orgnr Kontakt Stian Wikstrøm m: e: Tlf:

23 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen as Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Børselv, 9716 BØRSELV Matrikkelnr. Gnr. 34 Bnr. 102 Kommune PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI Hjemmelshaver(e) Mesta Eiendom AS Dato for befaring Bruksareal: 253 m 2 Bruksareal primærdel (P-ROM): 78 m 2 Tomteareal: m 2 Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

24 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Børselv Postnr Poststed BØRSELV Rekvirent Mesta Eiendom AS Hjemmelshaver(e) Mesta Eiendom AS Tilstede/opplysninger gitt av VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom. Premisser - Generelle opplysninger Gnr. Bnr Kommune PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI Det skal utarbeides en verdi & lånetakst på en anleggsleir i Børselv i Porsanger. På eiendommen er det en boligrigg, et sandlager og en garasje som er medtatt i taksten. Feste.nr. Seksj.nr. Bolignummer Område/bydel Børselv Besiktigelsesdato Sammendrag. Brakkeriggen er av eldre dato, men er helt grei og godt vedlikeholdt. Garasjen framstår som relativ ny. Sandlager som er en plasthall med støpt gulv. Duken på hallen er ny.. Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Riggen ligger i senrum av Børselv, vis avis samfundshuset. Reguleringsmessige forhold Området er ikke regulert. Eiendommens tomt.. Tomteareal (m 2 ) Type tomt Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Vann fra kumringbrønn og hydrofor med pumpehus. Avøp til septik. Tilknyttet riksveg. Terrengforhold Flatt.. Børselv 9716BØRSELV Gnr.:34Bnr.:102 Side1av KnutEilertsenas KnutEilertsen

25 Eiendommens bygninger VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Type bygg Byggeår Rehab.-/ombygd år A Modulbasert bolig B Garasje Ukjent C Sandlager Ukjent 2013 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap if Skadeforsikring NUF, polisenr. LP Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Ringmut med kryperom. Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Bjelkelag i etasjeskille. Yttervegger med 10 cm. Innvendig buetak, ukjent isolsjon. Liggende panel som utvendig kledning. Dører og vinduer Fyllingsdører og 2-lgs isolerglass. Takkonstruksjon med yttertak saltak med bjelker, tekket med shingel Piper, ildsteder og oppvarming Oppvarming med elektriske panelovner. Bad og vaskerom Felles bad og vaskerom. Kjøkken Enkelt eldre kjøkken. Innvendige overflater Belegg på gulv og malte plater på vegg og hmling. Elektrisk anlegg Skrusikringer i brakkerigg med 3x50 A. garasje har 2 inntak, ett for garasjen på 3x63 A og utvendig på 3x50 A. VVS-installasjoner Kun naturlig ventilasjon. Generelt om andre bygg Isolert garasje med leddport, støpt gulv og innlagt strøm. Sandlager som er en plasthall med støpt gulv.. Polisenummer Type forsikring Fullverdi Børselv 9716BØRSELV Gnr.:34Bnr.:102 Side2av KnutEilertsenas KnutEilertsen

26 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Arealer m.m. AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: Modulbasert bolig - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Plan Sum bygning Bygg A: Modulbasert bolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Plan VF, gang, oppholdsrom,kjøkken, bad, lomp, 6 soverom Bygg B: Garasje - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Garasje Sum bygning Bygg B: Garasje - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Garasje Ett rom Bygg C: Sandlager - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Plasthall Sum bygning Bygg C: Sandlager - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Plasthall Ett rom Børselv 9716BØRSELV Gnr.:34Bnr.:102 Side3av KnutEilertsenas KnutEilertsen

27 Sum alle bygg Sum alle bygninger VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Teknisk verdiberegning. Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 17 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B 7 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg C kr Verdireduksjon -Bygg C 22 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl. opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Jeg antar at markedsprisen i Børselv på en anleggsrigg vil ligge på ca 50 % av teknisk verdi. På eiendommen er det i dag ca 1500 kubbikmeter med saltholdig strøsand.. Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Lakselv, Dokumentkontroll Knut Eilertsen. Børselv 9716BØRSELV Gnr.:34Bnr.:102 Side4av KnutEilertsenas KnutEilertsen

28 VERDI-OGLÅNETAKST Fasteiendom Fremlagt: Energimerking Utført vedlikehold Miljørapport Golder Asbestrapport Golder IK-EL rapport Ligningsverdi Forsikringsopplysninger Aktive leiekontrakter Kopi av aktive leieavtaler Vedlagt: Børselv 9716BØRSELV Gnr.:34Bnr.:102 Side5av KnutEilertsenas KnutEilertsen

29

30

31

32

33 TECHNICAL MEMO DATO PROSJEKT nr TIL Mesta Eiendom FRA Golder Associates v/kristina Skoog E-POST Report from HazMat Survey - Børselv 1.0 BUILDINGS AT THE SITE The Mesta site consists of three buildings; a barrack housing the living quarters (120 m 2 ), including kitchen, bathroom and a small office, a barrack housing a garage/workshop (70 m 2 ) back-to-back to a storage barrack (35 m 2 ) and a rubber tent for storing sand (100 m 2 ). Storage Garage Barrack (living quarteres) Rubber tent Figure 1. Map showing the buildings at the site of Børselv. Golder Associates AS Tomtegata 80, 3012 Drammen Tlf: Org.nr MVA

34 Picture 1: Main building: the barrack housing the living quarters. Picture 2: Garage. Note the small storing barracks attached to the back of the garage. Picture 3: Inside of garage. Picture 4: Inside of rubber tent used for storing sand. Picture 5: Part of the living room (left) and the kitchen (right). Picture 6: Bathroom. 2/3

35 HAZMAT SURVEY The HazMat-survey was conducted by Kristina Skoog from Golder, Golder had access to all the buildings except the storage barracks on the back of the garage. The inspection through the windows of the storage barracks is considered sufficient for the barracks to be included in this HazMat study. The survey is based on visual inspection and analysis of samples of building materials. 2.1 Asbestos There was no evidence of asbestos in the buildings. It should be noted that asbestos can be found hidden in the structure of the building. 2.2 Other Hazardous materials In accordance with Norwegian regulations a survey of hazardous substances in building materials must be carried out in case of renovation and demolition of buildings larger than 100 m 2, or if more than 10 tons of waste is generated. The survey must include other hazardous substances, such as metals, phthalates, chlorinated paraffins, brominated biphenyls, CFCs, WEEE, PAH and PCBs in addition to asbestos,. This HazMat survey has focused on asbestos. Some other hazardous materials observed during the site visit are listed below, however, it should be noted that this list is not complete, as there was no intention of conducting a full HazMat survey. In addition, it is often not possible to record all occurrences of hazardous substances. This may be due to limitations of access, that the building is in operation, or because the occurrence of hazardous materials is concealed in the construction or in inaccessible areas. Investigations and research results in a continuous development of this field, and new fractions of hazardous waste are constantly determined. Other fractions of hazardous waste than the ones specified here may thus be relevant in the future. Selected hazardous material other than asbestos and metals in paint observed during the site visit are listed below. In case of rehabilitation or demolition the following fractions must be handled as hazardous waste and delivered as separate fractions to approved facilities for waste disposal. There will always be electric and electrical equipment in any buildings that must be handled as hazardous waste (WEEE) during rehabilitation or demolition of buildings. The amounts vary widely from building to building. Vinyl flooring, vinyl moldings, roof coverings and wall coverings of vinyl contain phthalates. Floor coverings of vinyl were observed in the barrack (living quarters). All insulating windows produced in Norway from 1965 to 1975, and imported units from 1965 to 1979 contain PCBs. Insulating windows from periods after the abandonment of PCBs may contain chlorinated paraffins, and insulating windows until 2003 may contain phthalates. Windows from the year 2003 may contain isocyanates. Windows marked 2006 were observed in the main barrack, and the two windows in the garage were marked with Blowing agents containing CFCs have been used in Norway since the 1950s. CFCs may be found in isolated garage doors at the site. Minor oil spill was observed on the concrete floor in the garage. PCBs were previously added to heavy building materials such as plaster, screed and concrete and flooring until Sampling must be conducted for confirmation. 3/3

36 1 M e s t a E i e n d o m a s R e g i o n n o r d F o l l a v e i e n F A U S K E A t t : J a n - E g i l H a r a l d s v i k Alta, Rapportnummer: 3812 Anlegg: B ø r s e l v V e g g a r a s j e Anleggsadresse: B ø r s e l v Kontaktperson: T r o n d H e i m t u n Telefon: Telefaks: E-post: Deres bestilling av: A v t a l e a v Ordretype: Installasjonskontroll Deres referanse: Geir Aslaksen Vår referanse: J a n A r n e J o h a n s e n Utført dato: Utført av: Oliver Utsi.. Jan Arne Johansen Underskrift: Merknader: Kontrollen er utført i henhold til FEB 91 og FEL Vår kontroll er din sikkerhet mot

37 1.0 Garasje Arbeidsbrakke TOMT... 8 Huskeliste for Mesta-bygg. 1. Ta bilde av bygget, les inn tekst, sjekk med referanse på byggoversikt. 2. Ta bilde av sikringsskap, måler og les inn M.nr og målerstand og avlest dato. 3. Husk å notere, lese inn målertrafoer. Inntakssikringer, kortslutningsvern og kabeldimensjon (der dette er tilgjengelig) 4. Sjekk sikringsskap om kursfortegnelsen stemmer, sikringsstørrelser, kabelkvadrat, merking av komponenter. 5. Isolasjonstesting av anlegget (husk utstyr over kontaktor) få med verdier. 6. Kontinuitetsmålinger: Bruk kabel med referanse fra hovedjording. 7. Sjekk om det er hovedjording for bygget 8. Sjekk utjevning mot vannrør. (om bereder går over plugg, ta ut pluggen og mål mot vannrør. 9. Bruk Euro-tester til å sjekke utløsetid/strøm på jordfeilbrytere. 10. Sjekk installasjonen i samtlige rom. (feiler og mangler leses inn) 11. Sjekk røykmeldere. 12. Kontroller pulverapparat visuelt og ved å snu dem opp/ned og lytt om pulveret er porøst. 13. Se etter om det er andre feiler (vannskader, knuste vinduer) Vår kontroll er din sikkerhet mot

38 3 Informasjon Rapporten inneholder: - Beskrivelse av feilkategorier - Informasjon om inspektør - Oppsummering og tilleggskommentarer - Oversikt over kontrollerte områder - Bilder og tilhørende tekst for alle registrerte avvik Oversikt over de feilkategorier som er brukt i rapporter: Kategori 0 = Kl.0 ingen avvik, kun for informasjon Kategori 1 = Kl.1 Lite avvik Kategori 2 = Kl.2 Avvik, bør utbedres Kategori 3 = Kl.3 Alvorlig avvik. Må utbedres snarest Kategorisering er gjort etter en faglig vurdering på stedet og er en anbefaling fra inspektøren. Verken inspektøren eller NNEK as har ansvar for feil begått i forbindelse med utførelsen av oppdrag, som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra inspektørens side. Inspektøren eller NNEK as har heller intet ansvar for indirekte tap. Det er eier/bruker av anlegget som, til enhver tid, er ansvarlig for at anlegg og utstyr tilfredsstiller alle krav i forskriftene (FEL 9). Inspektør Navn: Tittel: Jan Arne Johansen El. sikkerhetskonsulent Sertifikatnr.: / /T Telefon: E-post: Vår kontroll er din sikkerhet mot

39 4 OV Garasje 3x63A OV Rigg Strømmålere: Arbeidsbrakke Måler Målerstand Målertrafo Dato Garasje Måler: Målerstand: Inntak/kabler: Kabel Overb.vern Kurs Lekkstrøm Arbeidsbrakke PFSP UZ-element Q1 12 ma x16Cu 3x50A Garasje PFSP M-G OV Q1 0,2 ma x25 Al 3x63A Målinger: Volt Volt m/jord IK2-maks Iso-test Arbeidsbrakke ,2kA >9,1M-ohm Garasje ,4kA >16M-ohm Oversikt over kontrollerte/målte områder Rom Brakkerigg Hovedtavle Brakkerigg Kjøkken Brakkerigg Toalett Brakkerigg kontor Garasje Stikk v/tavle Garasje Stikk v/arb.benk Garasje Utvendig stikk Kontinuitet Ω Kortsl. Strøm Amp. Jordfeilbryter Ms. ma. R Isolasjon MΩ <1 1,3 >9 OV Anmerkn. <1 697 >200 Stikk på kjøkken <1 518 >200 Stikk < >200 K-16 Utestikk <1 745 >1000 Stikkontakt <1 632 >200 Stikkontakt <1 619 >300 Stikkontakt Jordfeilvarsleren i garasjen ble testet og den fungerte (< 30mA) Andre opplysninger Vår kontroll er din sikkerhet mot

40 5 Det ble utført stikkprøvekontroll på det elektriske anlegget. (se rapporter) Visuell kontroll Det ble gjennomført visuell kontroll rundt om på bygget. Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik. Inspeksjonen var også rettet mot brann og personsikkerhet. Det ble også sett etter hvordan bruken av skjøteledninger og gummikabler var. Det ble utført visuell inspeksjon av montasjen og dokumentasjonen for el-anlegget. Det ble også utført en del måling- testing av anlegget med instrumenter (impedans, spenning, isolasjonstest, samt at det ble gjennomført kontroll av utstyr og komponenter. Målinger: Det ble utført kontinuitetsmålinger på antatt utsatte kurser. bla kjøkken, toalett og oppholdsrom. Samtlige målinger var < 1 ohm. Det ble benyttet referanse mot hovedjording. Det ble utført kortslutningsmålinger (impedans) på antatt utsatte kurser. Det ble ikke registrert noen målinger som var under krav for utløsestrøm. Jordfeilbryter ble også testet (Ute-stikk) Det ble utført spenningsmålinger mellom faser og mot jord på flere steder rundt om på anlegget. Målingene viste liten variasjon på spenningen. Det ble også utført lekkasjestrømmålinger på antatt utsatte kurser. Det ble utført visuell kontroll av merking, sikringsstørrelser, kabeldimensjon samt lastmålinger på kurser som var hardt belastet. Det ble ikke registrert noen alvorlige avvik. Vår kontroll er din sikkerhet mot

41 6 1.0 Garasje Sted Avvik Kategori Sikringsskap INGEN MERKNADER.. NB Skjøteledningen til brakkene ved siden av ble frakoblet. Kl.0 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Kategori Utvendig lagerbrakke All installasjon i brakka var delvis løs, frakoblet lysarmatur obrakka skal brukes. Den får tilførsel via skjøteledning. Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Tilførsel til brakka Det er benyttet skjøteledning til brakka. Ikke godkjent løsning. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

42 7 2.0 Arbeidsbrakke Sted Avvik Kategori Utvendig Inntakskabelen var løs fra stolpen og manglet mekanisk beskyttelse. Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Korridor Det manglet skjerm på lysarmaturet Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Sted Avvik Vindfang Var en delvis brent skjerm på lysarmaturet i vindfang. Kategori Kl.2 Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

43 3.0 TOMT 8 Sted Avvik TOMT Ingen merknader. Plasthallen har ikke fast installasjon. Kategori Utbedret Dato/Sign. Kommentar Vår kontroll er din sikkerhet mot

44 Adresse M0826 GARASJETOMTEN Postnr 9716 Sted BØRSELV Leilighetsnr. Gnr. 34 Bnr. 102 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr Bolignr. Merkenr. A Dato Ansvarlig Utført av MESTA EIENDOM AS MARTIN BREMN??S Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom- snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C. Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en opp- varmingskarakter, se figuren. Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter. Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass. Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme. Om bakgrunnen for beregningene, se Målt energibruk: kwh pr. år Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye energi boligen har brukt de siste tre årene. Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt: kwh elektrisitet 0 kwh fjernvarme 0 liter olje/parafin 0 kg gass 0 kg bio (pellets/halm/flis) 0 liter ved

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no HESTBRINKEN PRISANTYDNING: KR 480.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Hestbrinken/Storjord Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Beliggende rett ved E6 SANDLAGER

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G

LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM. Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G LEILIGHET MED SOLRIK VERANDA EVJE SENTRUM Prisantydning: Lys og flott leilighet med sentral beliggenhet og innredet loft Taubanegata 24 G Kr. 1 650 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten er beliggende

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,-

Trostveien. Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- Trostveien Romslig bolig med sentral beliggenhet Prisantydning 1 060 000,- Fellesgjeld 194 234,- Totalpris: 1 254 234,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Ttrostveien 8 a Sentral og romslig bolig

Detaljer

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer.

Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nyoppført hytte med bl.a. 3 soverom og 2 stuer. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold.

Sjøgata 55E Her får du alt innen rekkevidde. Romslig leilighet i 2. etg med privat balkong og gode solforhold. Sjøgata Gunstig inngang i boligmarkedet. Her bor du godt til en behagelig pris. Prisantydning 1 300 000,- Fellesgjeld 207 456,- Totalpris: 1 507 456,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjøgata 55E Her

Detaljer

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Sjønstådalen. Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere hytte i naturskjønne omgivelser Prisantydning 1 120 000,- Verditakst 1 120 000,- November 2014 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Sjønstådalen Nyere fjellhytte med fin standard. Flott utsikt

Detaljer

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,-

Setsåbakken. Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Setsåbakken Mulighet for en meget gunstig inngang i boligmarkedet Prisantydning 520 000,- Fellesgjeld 319 218,- Totalpris: 839 218,- Juni 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Setsåbakken 6 Innflyttingsklar leilighet

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m.

Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nyoppført hytte med 3 soverom, 2 stuer m.m. Nerskogen Hyttegrend - Bjørkli B NERSKOGEN HYTTEGREND - BJØRKLI B / RENNEBU Avd.leder/Eiendomsmegler MNEF Olav Granheim Telefon: 72 40 40 30 Mobil: 95 30 40

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

OLE BRUMS VEI 40 OSLO

OLE BRUMS VEI 40 OSLO OLE BRUMS VEI 40 OSLO 3-roms andelsleilighet i 2 etg med balkong Leiligheten trenger total oppussing Heis Prisantydning: 1 350 000,- Andel leilighet BTA: 80 m² / P-rom: 70 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern

Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern www.webtop.no Lekker, innholdsrik leilighet på Ullern Veslekroken 7 B Eiendomsmegler MNEF: John Steen Fax: 22 50 69 10, mobil: 936 93 381, e-post: jes@eie.no Saqlain Qayyum Fax: 22 50 69 10, mobil: 9340

Detaljer

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN Prisantydning: Kr. 1 890 000,- + omk. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 MEGLERS KOMMENTAR Lys og

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand.

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand. Evje sentrum med alle servicefasiliteter innen gangavstand. EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omkostninger 1 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan

Detaljer

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV

HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV HAUGERUD 1 ROMS ANDELSLEILIGHET I UNDER ETASJE, MODERNISERINGSBEHOV ADRESSE: Haugerudveien 46, 0674 Oslo andel 33 i Haugerud Borettslag, org.nr. 948 512 823 BTA/PRIMÆR ROM: 33/28m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov

MAJORSTUEN. 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov MAJORSTUEN 2 roms aksjeleilighet sentralt, moderniseringsbehov ADRESSE: Trudvangveien 39, 0363 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 46, bnr. 15, aksje nr. 330-332, leilighet 45 BTA: 60 m 2 PRIMÆR ROM: 49 m 2 TAKSTVERDIER:

Detaljer