(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , CH, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Oblamatik AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Chur, Sveits (72) Oppfinner Lang, Edo, Brändligasse 18, 7000 Chur, Sveits Obrist, Roland, Chalamandrin, 7412 Scharans, Sveits (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Betjeningsanordning for sanitærobjekter (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A DE-A EP-A EP-A EP-A US-A WO-A1-04/0810

2 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen angår ifølge ingressen til selvstendig krav 1 en sanitærarmatur. Denne omfatter et vannuttak, en elektronisk styrt blandeventil med kaldtvanntilkobling og varmtvannstilkobling såvel en betjeningsanordning. Betjeningsanordningen omfatter et i et første funksjonsplan og i et andre funksjonsplan dreibart betjeningselement, hvor det andre funksjonsplan er anordnet i en avstand parallell til det første funksjonsplan. Betjeningsanordningen omfatter videre en elektronisk styring, en elektrisk strømforsyning og et grunnlegeme til fastgjøring av betjeningsanordningen. Denne betjeningsanordningen er utformet til betjening av vannuttaket. [0002] Elektroniske styringer til betjeningen av sanitærobjekter med et vannuttak er kjent fra teknikkens stand. Som " sanitærobjekter" betegnes i sammenheng med denne oppfinnelsen for eksempel vask, kjøkkenvask, dusjer, badekar og liknende, som eksempelvis brukes i husholdninger, offentlige bygg og turistikkanlegg, så som wellness-hoteller og liknende. "Vannuttak" er for eks armaturer, vannkraner, vannutløpsventilanordninger, vannblandeventiler og liknende, som også er kjent i lang tid. Elektroniske styringer til vannuttak ved sanitærobjekter er for eksempel. kjent fra patentet US 7,7,631 B2 henholdsvis fra patentet EP B1 av herværende søker. Disse dokumentene fremlegger en anordning til berøringsfri styring av vannavgivelsen henholdsvis en fremgangsmåte til styringen av vanntilløpet inn i en sanitærapparatur. [0003] Fra teknikkens stand er det kjent ytterlige betjeningsanordninger til betjeningen av sanitærobjekter med et vannuttak. Slike betjeningsanordninger kan basere seg på et rent mekanisk funksjonsprinsipp (se for eksempel en fra patentsøknad EP A2 kjent enhåndsblander, eller den lenge kjente, såkalte " trehullsarmatur"). Også kombineringen av mekaniske funksjonsprinsipper med en elektronisk nærværskrets for å åpne en vannflyt ved at en person nærmer seg et sanitærobjekt er kjent (se for eksempel EP B1, EP B1 og EP B1). Videre er det kjent fra teknikkens stand en optisk visning av den aktuell utmatede vanntemperaturen i form av en eller flere lysdioder i kombinasjon med en mekanisk enhåndsblander (se DE A1). Slike betjeningsanordninger kan imidlertid også basere seg på et elektronisk funksjonsprinsipp, hvor til utvelgelsen av en ønsket vannflyt og/eller av en ønsket vanntemperatur sensorfelter (se for eksempel DE B3), tastaturer (se DE C1) eller en todimensjonal styreflate (se WO 06/06167 A1) med berøringsfølsom matriks (i betydningen av "Touch Pad") henholdsvis med avstandsfølsom matriks brukes.

3 [0004] De kjente ren mekaniske betjeningsanordninger tilbyr i de fleste tilfeller en for lav betjeningskomfort. Så kan kraftbehovet for å åpne vannkranene av en trehullsarmatur for eldre brukere være for stort og det kan være ganske vanskelig, å innstille en bestemt vannflyt henholdsvis en ønsket temperatur. Særlig betjeningen av en i to ulike plan bevegelig enhåndsblander kan stille for høye krav til finmotorikken til brukerne. Også kjente elektroniske betjeningsanordninger oppviser ulemper; så kan mange tastaturer kreve for mye av brukeren pga sin kompleksitet, for mye tid til innstillingen av den ønskede vannflyten og den ønskede vanntemperaturen og særlig ved dårlige lysforhold være vanskelig å betjene. Også elektroniske betjeningsanordninger kan, ved siden av sin vanligvis kompleks og dyr utførelse (se DE C1 og WO 06/06167 A1), kreve for høye finmotoriske evner (se for eksempel DE B3) av eldre brukere. [000] Ytterlig en betjeningsanordning er kjent fra den som EP A1 publiserte europeiske patentsøknaden. Til utvelgelsen av en bestemt funksjon (hydrauliske funksjoner, så som f.eks. tak- eller hånddusj; ytterlige funksjoner, som f.eks. badstudrift, radiolytting eller aromaavgivelse) bringes et betjeningselement (en dreievelger) i en bestemt vinkelposisjon. En konkret innstillingsverdi av en parameter er på denne måten tvingende knyttet til innstillingen av en bestemt vinkelposisjon av denne dreievelgeren. Det samme betjeningselementet eller en til to ytterlige betjeningselementer brukes til styring av den utvalgte funksjonen (for eksempel vannflyt, vanntemperatur; badstutemperatur; stasjonsvalg, lydstyrke til musikken). Blir bare et eneste betjeningselement brukt, så tilordnes utvelgelsesfunksjonen et første og styringsfunksjonene et andre og tredje funksjonsplan, til hvilken dette betjeningselement må bringes. [0006] Dreie- eller dreie- og drabrytere til betjeningen av elektriske apparater ved utvelgelsen av funksjoner er også kjent fra andre tekniske områder. Så fremlegger dokumentet EP A2 en bidireksjonal dreiebrytere, med hvilken for eksempel ved et navigasjonsapparat for kjøretøy ved hjelp av dreiing enkelte funksjonselementer kan velges fra funksjonsgrupper. Ved hjelp av etterfølgende trykking kan så det utvalgte funksjonselement aktiveres. Videre er det kjent fra dokument DE A1 en dreiebryter med to aksialposisjoner for bevegelse i to dimensjoner, særlig for et elektronisk apparat (for eksempel som erstatningen for en datamus) og i motorkjøretøy. Med en andre bryter må deretter utvalgte funksjoner velges. Til slutt er det fra dokumentet DE A1 kjent en elektrisk dreie- og drabrytere for kjøretøy. [0007] Oppgaven til foreliggende oppfinnelse er å foreslå en alternativ betjeningsanordning til styring av vannflyten og vanntemperaturen ved sanitærobjekter med elektronisk styrt blandeventil og kaldtvannstilkobling og varmtvannstilkobling, som kan

4 3 betjenes enkelt og i praksis uten bruk av kraft. Ved dette skal betjeningsanordningen være tilpasningsbar til brukerens preferanser, hvilken av parametere temperatur eller flyt innstilles først. 1 2 [0008] Denne oppgaven oppfylles med trekkene til selvstendig krav 1, ved at det foreslås en sanitærarmatur, som omfatter et vannuttak, en elektronisk styrt blandeventil med kaldtvannstilkobling og varmtvannstilkobling såvel en betjeningsanordning til betjeningen av vannuttaket. Betjeningsanordningen omfatter et i et første funksjonsplan og i et andre funksjonsplan dreibart betjeningselement, hvor det andre funksjonsplan er anordnet i en avstand fra det første funksjonsplan. Betjeningsanordningen omfatter videre en elektronisk styring, en elektrisk strømforsyning og et grunnlegeme til fastgjøring av betjeningsanordningen. Sanitærarmaturen er karakterisert ved at betjeningsanordningen omfatter et fjærelement som holder betjeningselementet elastisk på det første funksjonsplan. Mot motstanden av dette fjærelementet kan her betjeningselementet bringes inn på det andre funksjonsplan ved hjelp av en løftebevegelse, hvor ved å slippe betjeningselementet dette igjen elastisk går tilbake til det første funksjonsplan. Sanitærarmaturen kjennetegnes videre ved at temperaturen av det ut av vannuttaket kommende vann kan forandres vinkel- og posisjonsuavhengig med en dreiebevegelse av dette betjeningselementet på det første funksjonsplan, og at med en dreiebevegelse av dette betjeningselementet på det andre funksjonsplan kan flyten av det ut av vannuttaket kommende vann forandres vinkel- og posisjonsuavhengig. Tilordningen av det første og andre funksjonsplan til endringen av temperaturen eller flyten kan byttes. På denne måten kan brukeren ved oppsettingen av betjeningsanordningen før sluttmonteringen gjennom montøren velge, hvilken av de to parametere tilordnes det første funksjonsplan. [0009] Ytterlige tilleggs- og oppfinneriske kjennetegn går frem av de uselvstendige krav og deres kombinasjoner. 3 [00] Betjeningsanordningen ifølge oppfinnelsen har følgende fordeler: - Betjeningen av et vannuttak som omfatter en elektronisk styrt blandeventil med kaldtvannstilkobling og varmtvannstilkobling, og som er utstyrt med betjeningsanordningen ifølge oppfinnelsen, forenkles. - Betjeningen av et slikt vannuttak skjer - takket være enkeltheten av betjeningsanordningen - rask, sikker, intuitiv og reproduserbar. - Utvelgelsen er begrenset på to definerte funksjonsplan, hvorav den éne er elastisk bestemt med et fjærelement og det andre kun kan oppnås og bibeholdes med en (riktignok lav) kraftanstrengelse.

5 4 1 - Innstillingen av den ønskede parameter i det første og andre plan skjer i alle fall vinkel- og posisjonsuavhengig. - Innsatsen til rengjøring av betjeningsanordningen reduseres på et minimum fordi denne oppviser kun enkle overflater som er lett å rengjøre. - Et slikt vannuttak er selv med redusert menneskelig finmotorik mulig - takket være de enkle bevegelsene - og dessuten i praksis betjenbar uten bruk av kraft. - Betjeningsanordningen kan i henhold til en foretrukken utførelsesform anordnes fleksibel og for den aktuelle forbruker optimal. - Den totale betjeningen gjøres med kun en dreibar knapp til hvilken to funksjonsplan kan tilordnes, hvor i det første plan kan innstilles vannflyten og i det andre plan temperaturen av det ut av armaturen kommende vann. Tilordningen av det første og andre funksjonsplan til endringen av temperaturen eller flyten er her utbyttbar. [0011] Oppfinnelsens vannbesparelsesinnretningen skal nå forklares nærmere ved hjelp av eksempelvise, omfanget av foreliggende oppfinnelse ikke begrensende, skjematiske tegninger. Her viser figur 1 en plantegning av en kjøkkenoppvaskbenk med et vannuttak og en fast på overflaten av kjøkkenkombinasjonen montert betjeningsanordning; figur 2 en plantegning av et vaskebord med et vannuttak og en fast på vaskebordet montert betjeningsanordning; 2 figur 3 en synsvinkel fra forsiden av den i figur 1 viste kjøkkenkombinasjonen med kjøkkenoppvaskbenk og vannuttak såvel med en fast på overflaten av kjøkkenkombinasjonen montert betjeningsanordning; figur 4 et delsnitt gjennom et vaskebord med et vannuttak og en fast på den vaskebordet bærende veggen montert betjeningsanordning; 3 figur synsvinkler av ulike utførelsesformer av betjeningsanordningen ifølge oppfinnelsen med en bryterdel, som kan utføre en løftebevegelse fra det første inn på det andre funksjonsplan og samtidig er det dreibare betjeningselement, hvor: figur A viser en første utførelsesform med et smalt betjeningselement og et synlig grunnlegeme med påsatt optisk visningsanordning;

6 figur B viser en annen utførelsesform med et bredt betjeningselement og et usynlig grunnlegeme med påsatt optisk visningsanordning; figur C viser en tredje utførelsesform med et smalt betjeningselement med innsatt optisk visningsanordning og et synlig grunnlegeme; figur D viser en fjerde utførelsesform med et smalt betjeningselement og et usynlig grunnlegeme, hvor den optiske visningsanordningen er anordnet med avstand; figur 6 et delsnitt gjennom en betjeningsanordning i henhold til den første utførelsesformen med et fjærelement i form av en spiralfjær; 1 figur 7 et delsnit gjennom en betjeningsanordning i henhold til den første utførelsesformen med et fjærelement i form av et magnetpar; figur 8 synsvinkler av et vannuttak til en kjøkkenoppvaskbenk og en tilsvarende betjeningsanordning, hvor: figur 8A viser et bilde av en betjeningsanordning i henhold til den første utførelsesformen, som er festet ved vannuttaket; 2 figur 8B viser et bilde av en betjeningsanordning i henhold til en sjette og sjuende utførelsesform som kan festes ved vannuttaket og som kan tas av og posisjoneres i praksis hvor som helst; figur 9 en betjeningsanordning for vannuttaket til en dusj, som - takket være en magnetiserbar plate under en glass- eller keramikplate - kan posisjoneres i praksis etter ønske på en vegg. 3 [0012] Figur 1 viser en plantegning på et kjøkkenoppvaskbenk 7 med et vannuttak 8 og en fast på overflaten av kjøkkenkombinasjonen montert betjeningsanordning 1. Denne betjeningsanordningen 1 omfatter et i et første funksjonsplan 2 dreibart betjeningselement 3. Dette betjeningselement er fortrinnsvis utformet som dreibar del, som dette er kjent som vannkran ved konvensjonelle armaturer eller også som dreibar enhet ved monoblokkblandere ved elektronisk styrte armaturer (se for eksempel EP B1). Med en dreiebevegelse av dette betjeningselementet 3 kan flyten og/eller temperaturen av det ut av vannuttaket 8 kommende vann endres.

7 6 1 [0013] Denne betjeningsanordningen 1 omfatter videre en elektronisk styring 4, en elektrisk strømforsyning og et grunnlegeme 6 til fastgjøring av betjeningsanordningen 1. Den elektroniske styringen 4 kan her være innebygget som separat elektronisk byggeelement, som f.eks. et elektronisk kretskort, inn i betjeningsanordningen 1 henholdsvis i dens grunnlegemet 6. Den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 kan imidlertid også som elektronisk byggeelement, som et elektronisk kretskort eller en mikrobrikke, være del av den elektroniske styringen av armaturen eller vannuttaket 8 henholdsvis blandeventilen 9. [0014] Denne betjeningsanordningen 1 er utformet til betjeningen av sanitærobjekter 7 med et vannuttak 8, som omfatter en elektronisk styrt blandeventil 9 med kaldtvannstilkobling og varmtvannstilkobling 11. Som nevnt innledningsvis, betegnes i sammenheng med foreliggende oppfinnelse for eksempel vask, kjøkkenvask, dusjer, badekar og liknende som sanitærobjekter 7. [001] Ifølge oppfinnelsen kan dette betjeningselement 3 bringes på et andre funksjonsplan 12 ved hjelp av en løftebevegelse som er anordnet i en avstand 13 parallell til det første funksjonsplan 2 (se for eksempel figur 6), hvor betjeningsanordningen 1 omfatter et fjærelement 26, som holder betjeningselementet 3 elastisk på det første funksjonsplan 2 og mot dens motstand betjeningselementet 3 kan bringes inn på det andre funksjonsplan 12. Med en dreiebevegelse av dette betjeningselementet 3 på det andre funksjonsplan 12 kan temperaturen eller flyten av det ut av vannuttaket 7 kommende vannet endres. 2 3 [0016] Figur 2 viser en plantegning på et vaskebord 7 med et vannuttak 8 og en fast på vaskebordet montert betjeningsanordning 1. Som i figur 1 vises her en mulig posisjon av den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 med en stiplet pil. [0017] Figur 3 viser den i figur 1 viste synsvinkel fra forsiden av en kjøkkenkombinasjon med kjøkkenoppvaskbenk 7 og vannuttak 8 og med en fast på overflaten av kjøkkenkombinasjonen montert betjeningsanordning 1. [0018] Figur 4 viser en delsnit gjennom et vaskebord 7 med et vannuttak 8 og en fast på den vaskebordet 7 bærende vegg montert betjeningsanordning 1. I motsetning til de forutgående figurene, hvor en på sanitærobjektet 7 sittende betjeningsanordning 1 vises, er denne betjeningsanordningen 1 her uavhengig av monteringen av vaskefatet 7 hvor dette fatet bærende veggen festet.

8 7 [0019] Figur viser synsvinkler på ulike utførelsesformer av betjeningsanordningen ifølge oppfinnelsen. 1 2 [00] Figur A viser en første utførelsesform av betjeningsanordningen 1 ifølge oppfinnelsen med et smalt betjeningselement 3 og et synlig grunnlegeme 6 med påsatt optisk visningsanordning 21. Dette betjeningselement 3 kan utføre en mekanisk løftebevegelse fra det første funksjonsplan 2 inn i det andre funksjonsplan 12. Dette andre funksjonsplan 12 er plassert i en avstand 13 parallell til det første funksjonsplan 2 (se også figur 6). Ved dette er retningen av denne løftebevegelsen fortrinnsvis lineær og står vinkelrett på de to funksjonsplan 2,12. Denne løftebevegelsen kan betegnes som enkel hen- eller nedbevegelse. Denne løftebevegelsen skjer på denne måten fortrinnsvis lineært og i retningen av dreieaksen 27; den kan alternativt til dette gjøres i enhver annen retning og dessuten avvike fra en lineær bevegelse (ikke vist). [0021] Også synlig er i figur A en optisk visningsanordning 21, som - som vist - fortrinnsvis sitter på grunnlegemet 6. Denne optiske visningsanordningen 21 er utformet til visning av aktuelle innstillinger av betjeningsanordningen 1 henholdsvis av blandeventilen 9. Fortrinnsvis omfatter denne optiske visningsanordningen 21 en RGBlysdiode, som den i og for seg er kjent fra teknikkens stand. [0022] Denne RGB-lysdioden 21 er tilkoblet den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 og viser for eksempel i blå farge flyten av kald vann ut av armaturen 8 henholdsvis den tilsvarende åpningsstillingen av den elektronisk styrte blandeventilen 9 for kaldtvanntilkoblingen (se figur 1 og 2). [0023] Denne RGB-lysdioden 21 er tilkoblet den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 og viser for eksempel i orange farge flyten av varmt vann ut av armaturen 8 henholdsvis de tilsvarende åpningsstillingene av den elektronisk styrte blandeventilen 9 for kaldt- og varmtvannstilkobling,11 (se figur 1 og 2). Ved dette blir fortrinnsvis med tiltagende flyt det orange lys til RGB-lysdioden mer intensiv. 3 [0024] Denne RGB-lysdioden 21 er tilkoblet den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 og viser for eksempel i rød farge flyten av hett vann ut av armaturen 8 henholdsvis den tilsvarende åpningsstillingen av den elektronisk styrte blandeventilen 9 for hettvannstilkoblingen 11 (se figur 1 og 2). Spesiell foretrekkes en RGB-lysdiode 21, som i det minste delvis er lagt inn i en akrylglassring 2, henholdsvis er støpt inn i denne, som synliggjør det tilsvarende lys rundt det hele, det vil si fra alle sider.

9 [002] Figur B viser en andre utførelsesform med et bredt betjeningselement 3 og et usynlig grunnlegeme 6 med påsatt optisk visningsanordning 21. Dette betjeningselement 3 er samtidig utformet som dreieelement og kan utføre en løftebevegelse fra det første funksjonsplan 2 inn på det andre funksjonsplan 12. I dette tilfelle er betjeningselementet 3 utformet som dreibar hylse, som er dratt ned over grunnlegemet 6 av betjeningsanordningen 1. Den optiske visningsanordningen 21 er her mekanisk atskilt fra betjeningselement 3 henholdsvis bryterdel 14 og dreier seg ikke med med det som dreibar del utformede betjeningselement 3. Denne optiske visningsanordningen 21 er utformet til visning av aktuelle innstillinger av betjeningsanordningen 1 henholdsvis av blandeventilen 9. Fortrinnsvis omfatter denne optiske visningsanordningen 21 en RGBlysdiode, som den i og for seg er kjent fra teknikkens stand og allerede i sammenheng med figur A ble beskrevet. [0026] Figur C viser en tredje utførelsesform med et smalt betjeningselement 3 med innsatt optisk visningsanordning 21 og med et synlig grunnlegeme 6. Dette betjeningselement 3 henholdsvis bryterdel 14 er utformet samtidig som dreieelement og kan utføre en løftebevegelse fra det første funksjonsplan 2 inn på det andre funksjonsplan 12, slik dette i figur A allerede ble beskrevet. Imidlertid er i dette tilfelle den optiske visningsanordningen 21 integrert inn i bryterdelen 14 og dreier seg med det som dreibar del utformede betjeningselement 3 Denne optiske visningsanordningen 21 er utformet til visning av aktuelle innstillinger av betjeningsanordningen 1 henholdsvis av blandeventilen 9. Fortrinnsvis omfatter denne optiske visningsanordningen 21 en RGB-lysdiode, som den i og for seg er kjent fra teknikkens stand og allerede i sammenheng med figur A ble beskrevet. Særlig foretrukket er den optiske visningsanordningen 21 i dette utførelseseksempel en numerisk visning (med eller uten belysning), som denne også i figur 9 er vist. [0027] Figur D viser en fjerde utførelsesform med et smalt betjeningselement 3 og et usynlig grunnlegeme 6, hvor den optiske visningsanordningen 21 er anordnet med avstand. Dette betjeningselement 3 er samtidig utformet som dreieelement og kan utføre en løftebevegelse fra det første funksjonsplan 2 inn på det andre funksjonsplan 12. I dette tilfelle er betjeningselementet 3 utformet som dreibar hylse, som i det minste delvis er dratt ned over grunnlegemet 6 av betjeningsanordningen 1. Grunnlegemet er her enten meget tynn eller men delvis innfelt i en dette grunnlegemet 6 bærende overflate, slik at kun betjeningselementet 3 er synlig, som i det minste opprettholder en avstand 13 til denne overflaten. Den optiske visningsanordningen 21 er her mekanisk og stedlig atskilt fra betjeningselement 3 henholdsvis bryterdel 14 og innfelt i den denne betjeningsanordningen 1 bærende overflate. En slik overflate kan være utformet som en keramikplate, en glassplate eller gjerne en kjøkkenkombinasjonsoverdekning.

10 Alternativt til disse anordningsmulighetene av en fra betjeningsanordningen 1 med avstand anordnede optiske visningsanordning 21 kan også tilveiebringes, å bygge inn denne visningsanordningen 21 inn i en søyle av en sanitærarmatur 8 (se figur 8B). Denne optiske visningsanordningen 21 er utformet til visning av aktuelle innstillinger av betjeningsanordningen 1 henholdsvis av blandeventilen 9. Fortrinnsvis omfatter denne optiske visningsanordningen 21 en RGB-lysdiode, som den i og for seg er kjent fra teknikkens stand og allerede i sammenheng med figur A ble beskrevet (her ikke vist). Alternativt til dette omfatter denne optiske visningsanordningen 21 et antall (for eksempel to eller tre) farge-lysdioder, med hvilken også de aktuelle innstillingene av betjeningsanordningen 1 henholdsvis av blandeventilen 9 kan vises. [0028] Ved alle viste utførelsesformer av betjeningsanordningen 1 gjelder, at temperaturen til det ut av vannuttaket 7 kommende vann kan forandres med en dreiebevegelse av betjeningselementet 3 med tilordnet andre funksjonsplan 12. Selvfølgelig kan tilordningen av det første og andre funksjonsplan til til endring av flyten eller temperaturen av det fra armaturen 8 kommende vann byttes etter ønske. Slik er det for eksempel en fordel,, dersom betjeningsanordningen 1 av en dusjarmatur 8 er konsipert slik, at en dreining av betjeningselementet 3 på det første funksjonsplan 2 endrer temperaturen av vannet. Ved en kjøkkenarmatur 8 derimot, er det første funksjonsplan 2 fortrinnsvis tilordnet forandringen av vannflyten. [0029] Figur 6 viser et delsnit gjennom en betjeningsanordning 1 i henhold til den første utførelsesformen. Denne betjeningsanordningen 1 omfatter en første sensor 16 til mekanisk, optisk, kapasitiv, eller induktiv sensing av løftebevegelsen til bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3. Denne første sensoren 1 er her utformet som kapasitiv nærhetsbryter, som ved nærming av betjeningselementet 3 tilordner til dette betjeningselementet 3 det andre funksjonsplan 12. Dessuten omfatter denne betjeningsanordningen 1 en andre sensor 17 til mekanisk, optisk, kapasitiv, eller induktiv sensing av dreiebevegelsen av betjeningselementet 3. Denne andre sensoren 17 er her utformet som fastsittende hallsensor, som ved dreiing av betjeningselementet 3 detekterer dens vinkelposisjonen med referanse til fast i den medroterende aksen 27 av betjeningselementet 3 monterte permanentmagneter 22. Denne informasjon videreformidles til den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1, slik at denne kan bringe den elektroniske ventilstyringen 9 av armaturen 8 til tilsvarende forandring av åpningsstillingen av ventilene for kaltvanns- og/eller hettvannstilkoblingen. Fortrinnsvis er bryterdelen 14, som her samtidig er utformet som betjeningselement 3, ved hjelp av en fjær 26 elastisk fra akrylglassringen 2 av den optiske visningsanordning 21 og fra grunnlegemet 6 med avstand anbragt. På denne måten omfatter betjeningsanordningen ifølge oppfinnelsen 1 et fjærelement 26, hvilket holder betjeningselementet 3 elastisk på det

11 første funksjonsplan 2 og mot dens motstand betjeningselementet 3 kan bringes inn på det andre funksjonsplan [00] Den elektroniske styringen 4 av denne betjeningsanordningen 1 er dermed aktiverbar utformet for å åpne den elektronisk styrte blandeventilen 9, hvor denne aktiveringen av den elektroniske styringen 4 kan gjøres ved hjelp av en løftebevegelse av bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3 av en betjeningsperson. [0031] Spesiell foretrukket til bruk i en betjeningsanordning ifølge oppfinnelsen 1 er en i og for seg kjent dreiebryter med en mekanisk inkrementalkoder, som er kommersiell tilgjengelig med eller uten trykkbryterfunksjon. Slike, ytterst kompakte dreiegivere er ekstrem uømfintlig mot forstyrrelser og forener robusthet og lang levetid med en utmerket trinnopplevelse. Det valgbare trinndreiemoment og den også valgbare trykkraften gir en trygg dreieopplevelse for brukeren og en entydig tilordning av de ulike funksjonsplan. Slike dreiebrytere er vanntett og kan bygges inn henholdsvis drives både i horisontal og i vertikal stilling. [0032] Figur 7 viser et delsnitt gjennom en betjeningsanordning 1 i henhold til den første utførelsesformen med et alternativt fjærelement 26 i form av et magnetpar. I dette tilfelle er et likt orientert magnetpar vist ved basisen av dreieaksen 27, som drar betjeningselementet 3 mot grunnlegemet 6. Dessuten er her to mot hverandre rettede (og derfor innbyrdes frastøtende) ringmagneter som eksempel anordnet ved de motstående grenseflater til betjeningselement 3 og akrylglassring 2. Ytterlige fjærelementer kan velges fra en gruppe med elementer, som består av minst en spiralfjær, minst et magnetpar og minst et piezoelement såvel hvilken som helst av kombinasjonene av disse elementer. [0033] Prinsipielt er her fjærelementet 26 i henhold til en første variant slik anordnet og utformet mellom grunnlegemet 6 og betjeningselementet 3, at dens motstand motvirker et trykk på betjeningselementet 3 for å bevege den samme inn på det andre funksjonsplan 12 (se figur 6). I henhold til en andre variant er fjærelementet 26 slik anordnet og utformet mellom grunnlegemet 6 og betjeningselementet 3, at dens motstand motvirker en drakraft på betjeningselementet 3 til bevegelsen av den samme inn i det andre funksjonsplan 12 (se figur 7). Med valget av styrken av magnetene henholdsvis av fjærene av en kombinasjon av slike elementer bestemmer fagmannen, om fjærelementet 26 skal virke imot en drakraft eller av en trykkraft i retningen av aksen 27. Det er ved passende valg av midler også mulig, med utgangspunkt i det første funksjonsplan 2 gjennom drakraft eller trykk å komme inn på et andre funksjonsplan 12 og dessuten gjennom en respektive invers kraft utgående fra det første funksjonsplan 2 inn

12 11 i et ytterlige, tredje funksjonsplan (ikke vist). Alltid gjelder imidlertid, at ved å slippe betjeningselementet 3, dette igjen elastisk går tilbake til det første funksjonsplan [0034] Tre situasjoner til å velge en gjennomsnittlig vannflyt med forhåndsvalgt temperatur er særlig foretrukket: A Fortrinnsvis er den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 slik konsipert, at den gjennom en engangs utføreles av en løftebevegelse av bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3 forårsaker den elektronisk styrte blandeventil 9 til frigivelse av en gjennomsnittlig kaldtvannflyten ut av vannuttaket 8. Fortrinnsvis er kaldvannstemperaturen i dette tilfelle C. B Det foretrekkes dessuten, at den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 er slik konsipert, at den gjennom en to-ganger utførelse av en løftebevegelse av bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3 forårsaker at den elektronisk styrte blandeventil 9 frigir en gjennomsnittlig varmtvannflyt ut av vannuttaket 8. Fortrinnsvis er varmtvanntemperaturen i dette tilfelle 3 C. C Videre blir det foretrukket, at den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 er slik konsipert, at den gjennom en tre-gangs utførelse av en løftebevegelse av bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3 forårsaker den elektronisk styrte blandeventil 9 til frigivelse av en gjennomsnittlig hettvannsflyt ut av vannuttaket 8. Fortrinnsvis er hettvannstemperaturen i dette tilfelle 60 C. [003] I alle tre tilfeller A-C fører en engangs, ytterlige utførelse av en frem/tilbakehenholdsvis ned/opp- eller opp/ned-løftebevegelse av bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3 til lukking av den elektronisk styrte blandeventilen 9 og på denne måten til avbrytelsen av vannuttaket. En slik toveis-løftebevegelse, som ifølge oppfinnelsen brukes til å velge en gjennomsnittlig vannflyt med forhåndsvalgt temperatur men også til lukking av den elektronisk styrte blandeventilen 9, er meget rask gjennomførbar og krever typisk og foretrukket mindre enn 1 sekund til sin utførelse. [0036] Fortrinnsvis omfatter den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 en lagringsmodus. I denne blir, umiddelbart etter valget av en gjennomsnittlig vannflyt med forhåndsvalgt temperatur ifølge en av situasjonene A-C, en forandring av temperaturen gjennom dreiing av betjeningselementet 3 og et samtidig opphold med bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3 på det andre plan 12 detekteres gjennom et aktiveringstidsrom. Dette aktiveringstidsrom utgjør fortrinnsvis sekunder, kan imidlertid bli tilpasset etter behov. Etter gjennomført aktivering lagres de endrede temperaturverdiene, slik at den elektroniske styringen ved neste valg av en gjennomsnittlig vannflyt med forhåndsvalgt temperatur i henhold til tilfellene A-C frigir vann med de nylig lagrede verdier.

13 [0037] Fortrinnsvis er alle aktuelle innstillinger av armaturen ved hjelp av samtidig opphold med bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3 på det andre plan 12 i et aktiveringstidsrom lagringsbar. Følgelig omfatter den elektroniske styringen 4 av betjeningsanordningen 1 fortrinnsvis minst tre minner S1, S2 og S3, til hvilke hver en flyt/temperatur-kombinasjon etter ønske og alt etter aktuell ønske (se bemerkningene til figur ) kan være tilordnet. Den til dette tilhørende løftebevegelse kan betegnes som enkel frem-, tilbake-, opp- eller nedbevegelse. [0038] Fortrinnsvis omfatter betjeningsanordningen 1 en akustisk lydgiver 18 (se figur 7 og 8), som er utformet gjennom avgivelsen av et akustisk signal til bekreftelse av hver løftebevegelse av bryterdelen 14 henholdsvis betjeningselementet 3. [0039] Figur 8 viser synsvinkler av et vannuttak 8 av en kjøkkenoppvaskbenk 7 og en tilsvarende betjeningsanordning 1. Her viser figur 8A et bilde av en betjeningsanordning 1 i henhold til den første utførelsesformen, som er festet med grunnlegemet 6 på vannuttaket 8. I dette tilfelle er betjeningsanordningen 1 integrert i et vannuttak 8. Tilsvarende til orientering av betjeningsanordningen 1 blir nå bryterdelen 14 trykket henholdsvis berørt fra siden, for å tilordne betjeningselementet 3 et andre funksjonsplan 12. Her omfatter betjeningsanordningen 1 en overføringsanordning, som er utformet til overføring av styrekommandoer fra betjeningselement 3 til den elektroniske styringen 4, hvor denne overføringsanordningen er utformet med ledning. [0040] En optisk visningsanordning 21 henger her fortrinnsvis på grunnlegemet 6 og roterer ikke med med det som dreibar del utformede betjeningselementet 3. [0041] Denne optiske visningsanordningen 21 er utformet til visning av aktuelle innstillinger av betjeningsanordningen 1 henholdsvis av blandeventilen 9. Fortrinnsvis omfatter denne optiske visningsanordningen 21 en RGB-lysdiode, som den i og for seg er kjent fra teknikkens stand og allerede ble beskrevet i sammenheng med figur A. 3 [0042] Figur 8B viser en synsvinkel av en betjeningsanordning 1 i henhold til en sjette og sjuende utførelsesform, som kan festes på vannuttaket 8 og som kan tas bort derfra og praktisk kan posisjoneres etter ønske. Denne betjeningsanordningen 1 er på denne måten utformet separat plasserbar fra dette vannuttaket 8. Fortrinnsvis omfatter denne betjeningsanordningen 1 en overføringsanordning, som er utformet til overføring av styrekommandoer fra betjeningselement 3 til den elektroniske styringen 4, hvor denne overføringsanordningen er utformet trådløst.

14 13 [0043] Spesiell foretrekkes en slik betjeningsanordning 1, hvor overføringsanordningen dessuten er utformet til trådløs overføring av elektrisk energi til betjeningselementet 3. Denne overføringen skjer fortrinnsvis med høyfrekvente radiobølger. 1 [0044] En optisk visningsanordning 21 er her fortrinnsvis anordnet ved foten av armaturen 8 og er dermed ikke med det som dreibar del utformede betjeningselement 3 borttagbar. Dette fordi energioverføringen vanligvis ikke er tilstrekkelig, for å forsyne en ved betjeningselementet 3 plasserte visningsanordning 21. Denne optiske visningsanordningen 21 er utformet til visning av aktuelle innstillinger av betjeningsanordningen 1 henholdsvis av blandeventilen 9. Fortrinnsvis omfatter denne optiske visningsanordningen 21 en RGB-lysdiode, som den i og for seg er kjent fra teknikkens stand og allerede i sammenheng med figur A ble beskrevet. Alternativt eller i tillegg til en slik optisk visningsanordning 21 med en RGB-lysdiode kan også en eller flere farge-lysdioder (to vises) være anordnet ved søylen av armaturen 8. [004] Til dokkingen av den fjernbare betjeningsanordningen 1 til armaturen 8 har dette vannuttaket 8 fortrinnsvis en spesiell overflate 19 i form av et trau. Energien kan ved den dokkede betjeningsanordningen 1 overføres til denne betjeningsanordningen 1 ved hjelp av induksjon eller også ved hjelp av elektriske kontakter. Til trygg fastholdelse av betjeningsanordningen 1 ved armaturen 8 benyttes fortrinnsvis magnetkrefter. Ved dette er det opp til fagmannen å bestemme, hvilken av de to funksjonspartnere omfatter en permanentmagnet og hvilken en omvendt polet permanentmagnet eller kun en magnetiserbar metallplate. Også anvendelsen av elektromagneter er prinsipielt mulig. 2 3 [0046] Figur 9 viser en betjeningsanordning 1 for vannuttaket 8 i en dusj 7, som takket være en magnetiserbar plate i praksis kan posisjoneres etter ønske på en vegg, under en glass- eller keramikplate. Data- og energioverføringen ved denne sjette og sjuende utførelsesform av betjeningsanordningen 1, som skiller seg som i figur 8 hovedsakelig gjennom høyden av grunnlegemet 6 skjer også trådløs. I dette eksempel er angivelsen av den aktuelle temperaturen (37. C) og av det aktuelle vannforbruket (68.9 L/min) vist ved hjelp av numeriske verdier. Selvfølgelig trenger styringen av betjeningsanordningen 1 tilsvarende informasjon, som stilles til rådighet med i og for seg kjente og tilsvarend anbrakte sensorer, som PT00-sensorer eller flytmålere. En permanentmagnet i grunnlegemet 6 sikrer, at betjeningsanordningen 1 forblir på sin plass og ikke faller ned. Friksjonsøkende belegg på undersiden av grunnlegemet 6 (ikke) øker fortrinnsvis driftssikkerheten og formbestandigheten av denne betjeningsanordningen 1.

15 14 [0047] Valgfrie kombinasjoner av de beskrevne og i figurene viste kjennetegn er med i omfanget av foreliggende oppfinnelse. Henvisningstegnene i figurene refererer til de samme kjennetegn, også når disse ikke i hvert tilfelle er utførlig beskrevet. 1 2 Henvisningstegn: [0048] 1 betjeningsanordning 2 første funksjonsplan 3 betjeningselement 4 elektronisk styring elektrisk strømforsyning 6 grunnlegeme 7 sanitærobjekt 8 vannuttak, armatur 9 elektronisk styrt blandeventil kaldtvannstilkobling 11 varmtvannstilkobling 12 andre funksjonsplan 13 avstand 14 bryterdel 16 første sensor 17 andre sensor 18 akustisk lydgiver 19 overflate armatur overføringsanordning 21 optisk visningsanordning, RGB-lysdiode, farge-lysdioder 22 magnet 23 føring 24 magnetiserbar plate 2 akrylglassring 26 fjærelement 27 akse 28 overflate 3

16 1 P a t e n t k r a v Sanitærarmatur omfattende: et vannuttak (8); en elektronisk styrt blandeventil (9) med kaldtvannstilkobling () og varmtvannstilkobling (11), en betjeningsanordning (1) til betjeningen av vannuttaket (8) med: a) et i et første funksjonsplan (2) og i et andre funksjonsplan (12) dreibart betjeningselementet (3), hvor det andre funksjonsplan (12) er anordnet i en avstand (13) parallell til det første funksjonsplan (2); b) en elektronisk styring (4), c) en elektrisk strømforsyning (), og d) et grunnlegeme (6) til fastgjøring av betjeningsanordningen (1), karakterisert ved, at betjeningsanordningen (1) omfatter et fjærelement (26), som holder betjeningselementet (3) elastisk på det første funksjonsplan (2) og mot dens motstand betjeningselementet (3) ved hjelp av en løftebevegelse kan bringes inn på det andre funksjonsplan (12), hvor det ved å slippe betjeningselementet (3), dette igjen går tilbake elastisk på det første funksjonsplan (2), at med en dreiebevegelse av dette betjeningselementet (3) på det første funksjonsplan (2) temperaturen av det ut av vannuttaket (8) kommende vannet vinkel- og posisjonsuavhengig kan forandres, og at med en dreiebevegelse av dette betjeningselementet (3) på det andre funksjonsplan (12) flyten av det ut av vannuttaket (8) kommende vann vinkel- og posisjonsuavhengig kan forandres, hvor tilordningen av det første og andre funksjonsplan til endringen av temperaturen eller av flyten under oppsettingen av betjeningsanordningen (1) kan byttes. 2 Sanitærarmatur ifølge krav 1, karakterisert ved at denne løftebevegelsen er lineær og kan utføres i en bevegelsesretning, som står vinkelrett på de to funksjonsplan (2,12). 3 3 Sanitærarmatur ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at fjærelementet (26) er anordnet på en slik måte mellom grunnlegemet (6) og betjeningselementet (3) og utformet, at dens motstand motvirker et trykk på betjeningselementet (3) til bevegelsen av den samme inn i det andre funksjonsplan (12). 4 Sanitærarmatur ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at fjærelementet (26) er anordnet på en slik måte mellom grunnlegemet (6) og betjeningselementet (3), og utformet at dens motstand motvirker en

17 16 drakraft på betjeningselementet (3) til bevegelse av den samme inn på det andre funksjonsplan (12) Sanitærarmatur ifølge et av de forutgående krav, karakterisert ved at i det minste et fjærelement (26) er valgt fra en gruppe som består av minst en spiralfjær, minst et magnetpar og minst et piezoelement og hvilken som helst kombinasjoner av disse elementene. 6 Sanitærarmatur ifølge et av kravene 1 til 4, karakterisert ved at denne omfatter en første sensor (16) og andre sensor (17) til mekanisk, optisk, kapasitiv, eller induktiv sensing av løftebevegelsen og/eller av dreiebevegelsen til betjeningselementet (3). 7 Sanitærarmatur ifølge et av kravene 1 til 6, karakterisert ved at denne omfatter en dreiebryter med en inkrementalkoder med eller uten trykkbryterfunksjon til mekanisk, optisk, kapasitiv, eller induktiv sensing av løftebevegelsen og/eller av dreiebevegelsen til betjeningselementet (3). 8 Sanitærarmatur ifølge et av de forutgående krav, karakterisert ved at den omfatter en optisk visningsanordning (21), som er utformet til visning av aktuelle innstillinger av betjeningsanordningen (1) henholdsvis av blandeventilen (9). 9 Sanitærarmatur ifølge krav 8, karakterisert ved at den optiske visningsanordningen (21) omfatter en RGB-lysdiode eller flere farge-lysdioder, som viser flyten av kaldt og/eller varmt og/eller hett vann i ulike farger. Sanitærarmatur ifølge krav 8, karakterisert ved at den optiske visningsanordningen (21) omfatter en RGB-lysdiode, som i det minste delvis er lagt inn i en ved betjeningsanordningen (1) anordnede akrylglassring (2) henholdsvis er innstøpt i denne akrylglassringen (2). 11 Sanitærarmatur ifølge krav 8, karakterisert ved at den optiske visningsanordningen (21) omfatter en RGB-lysdiode og/eller flere farge-lysdioder, som er anordnet i en avstand til betjeningsanordningen (1).

18 17 12 Sanitærarmatur ifølge et av de forutgående krav, karakterisert ved at den elektroniske styringen (4) for å åpne den elektronisk styrte blandeventilen (9) er aktiverbar utformet, hvor denne aktiveringen av den elektroniske styringen (4) kan gjøres ved hjelp av minst en løftebevegelse av betjeningselementet (3) gjennom en betjeningsperson Sanitærarmatur ifølge krav 12, karakterisert ved at den elektroniske styringen (4) er slik konsipert, at den gjennom en engangs utførelse av en løftebevegelse av betjeningselementet (3) forårsaker at det elektronisk styrte blandeventil (9) frigir en gjennomsnittlig kaldtvannsflyt ut av vannuttaket (8). 14 Sanitærarmatur ifølge krav 12, karakterisert ved at den elektroniske styringen (4) er slik konsipert, at den gjennom en to-ganger utførelse av en løftebevegelse av betjeningselementet (3) forårsaker at den elektronisk styrte blandeventilen (9) frigir en gjennomsnittlig varmtvannsflyt ut av vannuttaket (8). 1 Sanitærarmatur ifølge krav 12, karakterisert ved at den elektroniske styringen (4) er slik konsipert, at den gjennom en tre-gangs utførelse av en løftebevegelse av betjeningselementet (3) forårsaker at den elektronisk styrte blandeventilen (9) frigir en gjennomsnittlig hettvannsflyt ut av vannuttaket (8). 16 Sanitærarmatur ifølge et av kravene 13, 14 eller 1, karakterisert ved at den elektroniske styringen (4) omfatter en lagringsmodus, som er aktiverbar gjennom et opphold med betjeningselementet (3) på det andre plan (12) over et aktiveringstidsrom, slik at endrede verdier lagres og ved neste vannuttaket aktiveres. 17 Sanitærarmatur ifølge et av de forutgående krav, karakterisert ved at den omfatter en akustisk lydgiver (18), som er utformet til å avgi et akustisk signal til bekreftelse av hver løftebevegelse av betjeningselementet (3) eller. 18 Sanitærarmatur ifølge et av de forutgående krav, karakterisert ved at den er utformet integrert i et vannuttak (8), på en overflate (19) av et vannuttak (8) eller plasserbar separat fra dette vannuttaket (8).

19 18 19 Sanitærarmatur ifølge et av de forutgående krav, karakterisert ved at den omfatter en overføringsanordning (), som er utformet til overføring av styrekommandoer fra betjeningselement (3) til den elektroniske styringen (4), hvor denne overføringsanordningen () er utformet med ledning eller trådløs. Sanitærarmatur ifølge krav 19, karakterisert ved at overføringsanordningen () dessuten er utformet til trådløs overføring av elektrisk energi til betjeningselementet (3).

20

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2239692 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer