Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015"

Transkript

1 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 1

2 Næringslivsdag i Suldal NSN Link og Vestre Korridor 14. Januar 2015 Fremtiden er elektrisk

3 Vestre korridor Ca. 300km ny ledning inkl likestrømsledning Ca. 260 km oppisolering Rive ca 200 km 8 stasjonsanlegg 7 kontrollhus 60 bryterfelt 14 autotrafoer 2 krafttransformatorer 3 reaktorer

4 Trinn1 Behov: Sikker drift av dagens nett inkl. SK4. Innfasing av ny kraftproduksjon på Sørlandet Omfang: 5stk 420kV stasjoner Oppisolere ca. 160km av eksisterende ledninger Bygge ca. 145km ny ledning Rive ca. 145km av eksisterende ledninger.

5 Trinn 2 Behov: Tilkobling av Nord.Link og NSN. Innfasing av ny kraftproduksjon på Vestlandet. Omfang: 2stk 420kV stasjoner Bygge ca. 80km ny ledning Rive ca. 50km av eksisterende ledning

6 Trinn 3 Behov: Full utnyttelse av Nord.Link og NSN, også ved revisjoner. Omfang: 1stk 420kV stasjon Oppisolere ca. 110km av eksisterende ledning.

7 Mellomlandsforbindelser fra Norge Eksisterende kabler Norge-Danmark 1700 MW SK1-4 Norge-Nederland 700 MW NorNed Planlagte kabler Norge-Tyskland 1400 MW NordLink Norge-Storbritannia 1400 MW NSN Utvekslingskapasitet Norge-Sverige: Ca MW

8 Hvorfor bygge to nye mellomlandsforbindelser? Bedre forsyningssikkerhet Gir økt verdiskaping for Norge Bidrar til fremtidens klimavennlige energisystem Fremtiden er elektrisk

9 9 NSN: Kabelprosjekt Norge-Storbritannia 1400 MW med +/- 515 kv DC Over 700 km sjøkabel: Verdens lengste! Samlet investering 1,5-2 mrd Planlagt idriftsettelse 2020 Les gjerne mer på nettet:

10 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 10

11 HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter Leverandørdag Vestre Korridor og NSN Sand, 14. januar 2015

12 Vår 0-filosofi: Statnett ønsker å forhindre enhver ulykke, enhver skade på personell, enhver skade på eiendom og andre materielle verdier, og all unødig miljøbelastning i vår virksomhet.

13 Ulykker forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold Ulykker «skjer ikke av seg selv», de forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold Fordi alle ulykker har en årsak, kan ulykkene unngås hvis vi eliminerer årsakene Utvikling av våre leverandører og bransjen er kritisk for å lykkes med vår HMS-visjon Fremtiden er elektrisk

14 Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt

15 Vi har 10 hovedprinsipper: 1. I Statnett kommer alltid sikkerheten til den enkelte først. 2. Statnett er en ansvarlig utbygger og forvalter av det norske sentralnettet. Ved planlegging, bygging og drift av anleggene våre, legger vi stor vekt på ivaretakelse av et trygt arbeidsmiljø, helse, sikkerhet, natur og miljø. 3. HMS er et linjeansvar. Linjen er ansvarlig for utøvelse og resultater innen HMS og sikre etterlevelse av lover og forskrifter. 4. Den enkelte ansatte plikter å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Alle har plikt til å stanse handlinger og operasjoner som medfører risiko for skader eller uønskede hendelser. Fremtiden er elektrisk

16 Vi har 10 hovedprinsipper: 5. Statnett tilrettelegger for sikker utførelse av arbeidsoppgaver ved bruk av risikoanalyser for å identifisere risikoreduserende forhold og barrierer. 6. Statnett arbeider systematisk med internkontroll gjennom å vurdere risiko og sårbarhet, styre, måle og rapportere resultater og gjennomføre revisjoner for å oppnå kontinuerlig forbedring. 7. Statnett er en lærende organisasjon. Vi er åpne om avvik og uønskede hendelser, arbeider systematisk med forbedringer og informerer om våre resultater fra hele vår virksomhet på en åpen og tillitvekkende måte. Sikker Jobb Analyse (SJA) er et av våre viktigste verktøy for å vurdere risiko i våre arbeidsoperasjoner Identifisere behov for Sikker Jobb Analyse (SJA) Forberedelse for gjennomføring av SJA Gjennomføring av SJA - avholde SJA-møte Gjennomføring av jobben Erfaringsoppsummering og læring For mer informasjon: Se prosedyre for Sikker jobb analyse (IFS ) Fremtiden er elektrisk

17 Vi har 10 hovedprinsipper: 8. Ingen av våre ansatte, kunder, leverandører, naboer eller besøkende skal påføres helsemessige skader eller unødige farer som følge av virksomheten. 9. Statnett har etablert en samordnet beredskap for ekstra-ordinære hendelser for skader og ulykker som truer forsyningssikkerheten og sikkerheten til den enkelte, oppdaterer planverk og gjennomfører øvelser regelmessig for å sikre god håndtering dersom uønskede hendelser oppstår. 10. Statnett vil i sitt samarbeide med andre partnere, vår styring av entreprenører og leverandører legge til grunn samme standard innen HMS som hos oss selv. Fremtiden er elektrisk

18 Hovedfokus for HMS i våre prosjekter Styre risiko Velge riktig leverandør Følge opp på byggeplassen

19 Statnett jobber systematisk med å kartlegge og redusere risiko Muligheten for å påvirke HMS er størst i de tidligste fasene Skader oppstår hovedsakelig i de senere fasene Fremtiden er elektrisk

20 Forventninger til våre entreprenører i tilbudsfasen HMS tilleggs stor vekt i alle anskaffelser Entreprenøren må sette seg inn i Statnetts HMS-krav, dette inkluderer: Adm. bestemmelser, inkl. krav til HMS-styringssystem, rapportering og HMS-ressurs på anleggsplassen Statnettspesifikke HMS-krav til entreprenør, ut over norsk lov Byggherrens SHA-plan, inkl. risiko identifisert i planfasen Statnetts prosedyrer og instrukser for SHA Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller konkrete krav til entreprenør for å redusere skade på ytre miljø gjennom Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for prosjektet Entreprenøren må i sitt tilbud beskrive og dokumentere hvordan Statnetts HMS-krav vil oppfylles Fremtiden er elektrisk

21 Forventninger til våre entreprenører før oppstart av kontraktarbeidene Kick-off møte, bevisstgjøring, gjennomgang av krav og forventninger sammen med Statnett Ferdig utarbeidet prosjektspesifikk HMS-plan hvor alle Statnetts krav er innarbeidet Risikobasert tilnærming til alt arbeid som skal utføres av entreprenøren (inkludert underentreprenør) Statnetts HMS-krav er videreformidlet til underentreprenører Oppstartsmøte, gjennomgang av at alt er på plass Fremtiden er elektrisk

22 Forventninger til våre entreprenører under utførelse HMS øverst på dagsorden for alle aktiviteter Løpende risikovurdering av alle aktiviteter Åpenhet og løpende HMS-rapportering HMS-ressurs fra entreprenøren på anleggsplassen Tett oppfølging av underentreprenører Ingen får starte arbeid på anlegget før deltakelse på HMS-kulturbyggingsprogram, og introduksjon med fokus på SHA, MTA og elsikkerhet for anlegget Fremtiden er elektrisk

23 HMS-arbeidet i Statnett har gitt gode resultater Fremtiden er elektrisk

24 Vår 0-filosofi: Statnett ønsker å forhindre enhver ulykke, enhver skade på personell, enhver skade på eiendom og andre materielle verdier, og all unødig miljøbelastning i vår virksomhet.

25 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 25

26 NSN Englandskabelen: Strømretterstasjon og kabeltunnel i Kvilldal Pernille Dørstad Leverandørdag i Suldal, 14/

27 Muligheter for lokale leverandører: Kontrakter: 1) Kabeltunnel og grunnarbeider 2) Strømretterstasjon: Bygg og elektroinstallasjon 3) Kabelkontrakt Fremtiden er elektrisk

28

29

30 Kabelleggingsfartøy ROV til kabellegging på sjøbunnen Bildene er eksempler hentet fra andre prosjekter.

31

32 Kabellegging i Suldalsvatnet Fremtiden er elektrisk Bildet er et eksempel hentet fra et annet prosjekt.

33

34 Kabeltrassé mellom Kvilldalsvika og Kvilldal strømrettertomt Kvilldal strømretterstasjon Kvilldalsvika

35 Kabeltunnel og strømretterstasjon i Kvilldal Kabeltunnel 2,4 km Strømrettertomt m 2 Grunnarbeider for strømrettertomt: Planlagt start arbeider i Kvilldal: August 2015 Fremtiden er elektrisk

36

37 Bildet er et eksempel hentet fra et annet prosjekt.

38 Muligheter for lokale leverandører: Underleverandører Servicetjenester Kontrakter: 1) Kabeltunnel og grunnarbeider 2) Strømretterstasjon: Bygg og elektroinstallasjon 3) Kabelkontrakt Fremtiden er elektrisk

39 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 40

40 Prosjektomfang Vestre korridor stasjoner i Sauda og Suldal ved Morten Snaprud Leverandørdag Lister

41 Stasjoner Listerregionen Suldal Sauda Øvrige anlegg KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

42 Saurdal transformatorstasjon Leverandørdag Sulda og Sauda

43 Saurdal fase 0 Forberedende arbeider Formål Frigi areal for nytt anlegg Midlertidig flytte 300 kv ledninger Førre og Sauda Permanent flytte 66kV ledning Hovedomfang Fundamenter og kulverter Linjearbeider Tilpasninger for eksisterende infesting i GIS bygg

44 Saurdal fase 1 Utvidelse av transformatorstasjon Hovedomfang Grunn Etablere tomt Veger Deponier Gjerde Snøfangere Bygg/Elektro (Totalkontrakt) Kontrollhus Transformatorsjakt Lagerbygg Fundamenter og kabelkulverter 5 bryterfelt Strekkarbeider Leverandørdag Sulda og Sauda

45 3D modell

46 3D modell

47 3D modell

48 Status: Fase 0 Forberedende arbeider: - 66 kv omlegging: Tilbudsfase pågår kv omlegging: Forespørsel sendes ut ila kort tid Fase1 Utvide eksisterende anlegg: - Grunnentreprise: Tilbud mottatt. Evaluering pågår - Bygg/elektro (Totalentreprise): Tilbud mottatt. Evaluering pågår Leverandørdag Sulda og Sauda

49 Tidsplan - Foreløpig Tidsrom Aktivitet Fase 0: Forberedende arbeider April - September 2015 Fase 1 Utvide eksisterende anlegg: Grunnarbeider Totalentreprise inkl bygg/elektroarbeider Juni Oktober 2015 Oktober 2015 August 2017 Leverandørdag Sulda og Sauda

50 Hylen koblingsanlegg Leverandørdag Sulda og Sauda

51 Eksisterende anlegg Leverandørdag Sulda og Sauda

52 Ny Hylen stasjon - skisse Fremtiden er elektrisk

53 Tidsplan - Foreløpig Aktivitet Tidsrom Grunnarbeider Sommer / høst 2018 Bygg/elektroarbeider November 2018 oktober 2019 Status: - Prosjektering pågår Leverandørdag Sulda og Sauda

54 Sauda transformatorstasjon Bygges ut i 2 trinn Leverandørdag Sulda og Sauda

55 Sauda trinn 1 Forberede 420 kv Saurdal-Sauda Formål Etablere 420 kv forbindelsen Saurdal- Sauda Hovedomfang Grunn: Sanere beredskapsbunkers Sanere lager Etablere tomt Bygg/Elektro (Totalentreprise) Sjakter Linjearbeider Stativ Midlertidig forbilooping Leverandørdag Lister Leverandørdag Lister

56 3D modell

57 3D modell

58 Nøkkeltall - Anslag Beskrivelse Mengder Vegetasjonsrydding m2 Sprengning m3 Gravearbeider m3 Pukk 640 m3 Avrettningsgrus 220 m3 Betongarbeider? m3 Øvrig Leverandørdag Sanering Lister av lager og beredskapsrom

59 Tidsplan - Foreløpig Tidsrom Aktivitet Grunnarbeider Totalentreprise (Bygg/elektroarbeider) Sommer Desember 2015 Januar 2016 Mai 2017 Status: - Prosjektering pågår - Forespørsel grunnentreprise sendes ut februar Underlag bygg/elektro vil inngå i øvrig omfang totalentreprise Leverandørdag Lister

60 Sauda trinn 2 Ny 420 kv transformatorstasjon Hovedomfang Grunn Etablere tomt Veger Deponier Gjerde Bygg/Elektro (Totalkontrakt) Muffesjakter Fundamenter og kabelkulverter 4 bryterfelt Strekkarbeider Kabelarbeider Leverandørdag Lister Leverandørdag Lister

61 3D modell

62 3D modell

63 Tidsplan - Foreløpig Tidsrom Aktivitet Grunnarbeider 2018 Totalentreprise (Bygg/elektroarbeider) Status: - Prosjektering pågår Leverandørdag Sulda og Sauda

64 Totalomfang Vestre korridor i Sauda og Suldal Saurdal Sauda Hylen SUM Stasjoner Trinn 1 Trinn kv felt GIS 14 Kontrollhus Lager Sjakter Leverandørdag Sulda og Sauda

65 Kontrollhus KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

66 Lager KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

67 Transformatorsjakt KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

68 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 69

69 Næringslivsseminar Suldal Omfang, status og fremdriftsplan for Vestre korridor Ledningspakke 3 14 januar 2015

70 Anleggsaktiviteter Oppføring av nye kraftledninger Spenningsoppgradering (oppisolering) av eksisterende kraftledninger Riving av gamle linjer

71 Omfang Ca. 80km ny kraftledning fra Sauda til Lyse. Traseen vil primært bygges parallelt på vestsiden av dagens kraftledninger. Eksisterende simplex ledning fra Sauda via Hylen til Førre vil bli revet, ca. 47km Oppisolering av eksisterende 300 kv duplex ledninger Saurdal-Førre og Førre-Lyse Fremtiden er elektrisk

72 Status og fremdriftsplan Ledningsprosjektet er i tidlig planleggingsfase. Konsekvensutredning pågår Konsesjonssøknad planlegges sendt sommer 2015 Forventet byggestart årsskiftet 2017/18 Aktivitet Meldings- og konsesjonsprosess Detaljplanlegging og bygging av Sauda-Lyse Rive eksisterende ledning Sauda-Hylen-Lyse Oppisolering Saurdal-Lyse utføres i 2015 og (Kontrakt inngått med Nettpartner Prosjekt AS) Mindre omlegginger ved Saurdal stasjon utføres i 2015 Fremtiden er elektrisk

73 Typiske arbeidsoperasjoner Skogrydding Oppgradering av vei Fundamentering Mastereis Linestrekking Istandsetting av veier, anleggsplasser og trasé

74 Fundamentering Ca mastefundamenter som skal støpes Støpes enten vha. betongbil på masteplassen eller at helikopter flyr inn betongen

75 Mastereis Ca. 250 master som skal reises Reises enten med helikopter eller kran

76 Linestrekking Ca km med liner som skal kjøres ut Tilsvarer omtrent 400 linetromler Skaper behov for romslige lagerplasser og trommelplasser

77 Behov for servicetjenester i anleggsperioden Verksted Lager Transport Innkvartering Leie av møte- og kurslokaler Vedlikehold av anleggskontor Catering Vakthold Annonsering Leie av anleggsmaskiner Utarbeidelse av veier Skogrydding Lasting og lossing Snømåking Renovasjonsanlegg/mottak av skrap Etc.

78 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 79

79 Anskaffelser i Statnett Næringslivsdag Suldal januar 2014

80 Anskaffelser i Statnett Vestre Korridor Våre prinsipper Lovverk anskaffelser og krav til leverandører Generell kontraktfilosofi Krav til underleverandører Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser

81 Anskaffelser Våre prinsipper Statnett skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard og sørge for likebehandling av leverandørene. alle anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på konkurranse hele anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av kunngjorte, objektive og ikke-diskriminerende kriterier tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en totaløkonomisk vurdering av tilbudene og ihht de gitte kriteriene

82 Statnett ønsker å jobbe målrettet med våre leverandører Arbeidsomfanget er stort Statnett vil legge flere oppgaver til leverandørene Statnetts styringsmål står fast gjennom tett samarbeid sikres at leveransene skjer på -HMS prioriteres alltid først -Kvalitet, kost og tid Legge til rette for lokalt/regionalt næringsliv og forberede for driftsfasen Statnett har en proaktiv holdning til standardisering, kvalifisering av nye løsninger og teknologiutvikling

83 Lovverk anskaffelser og krav til leverandører

84 Lovverk anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser gjelder for alle Statnetts anskaffelser Statnett er omfattet av Forsyningsforskriften Mer fleksibel enn forskrift for klassisk sektor (f.eks. Vegvesenet og kommuner) Terskellverdier: >40 mill for bygg- og anleggskontrakter >3,2 mill for vare- og tjenestekontrakter Adgang til å benytte kvalifikasjonsordning 7-10: "Oppdragsgiver kan opprette og forvalte en kvalifikasjonsordning for leverandører Kan fritt velge mellom de tre anskaffelsesprosedyrene Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling 85

85 Implementering av lovverk for anskaffelser i Statnett Statnett bruker kvalifikasjonsordningen Sellihca Sellicha er en EU-godkjent felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for den nordiske energibransjen. Tidsbesparelse er et hovedpoeng. Forespørsel kan raskt sendes direkte til aktuelle kandidater som er registrert i systemet Brukes i stedet for utlysningssystemet Doffin som tar mer tid Omfang hvem som forespørres Over terskelverdiene skal leverandøren være registrert og godkjent i Sellicha Under terskelverdiene kan vi forespørre de vi anser som kvalifisert og mest hensiktsmessige å forespørre I praksis brukes Sellicha også i vid utstrekning under terskelverdiene 86

86 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett For å bli kvalifisert må man kontakte Sellihca: Sellihca Qualification Postboks 1817 Stoa 4801 Arendal Tlf: Fax: E-postadresse: Gjennom kvalifisering i Sellicha vil man bli vurdert som leverandør til Statnett, samt andre nordiske energiselskaper som er tilknyttet kvalifikasjonsordningen. Samlet gjennomfører energibransjen anskaffelser for flere milliarder kroner årlig. 87

87 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Sellicha kvalifisering For å bli kvalifisert som leverandør i Sellihca må leverandøren fylle ut spørreskjema og egenerklæringer, samt tilfredsstille grunnleggende kvalifikasjonskrav: Selskapet må være et lovlig etablert foretak (firmaattest) Selskapet må være à jour med skatter og avgifter, samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon (revisorerklæring) Selskapet må ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring) Selskapet må ha (eller planlegger å innføre) et kvalitetssystem (egenerklæring) Selskapet må ha (eller planlegger å innføre) et HMS-system (egenerklæring) Selskapet må svare på spørsmål i forhold til Corporate Responsibility (CR) 88

88 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Spesifikke kvalifikasjonskriterier for den enkelte anskaffelsen I tillegg til Sellicha kvalifisering skal være objektive og ikke-diskriminerende: F.eks.: Krav til minimum omsetning i forhold til kontraktsstørrelse og soliditet Krav til dokumentert internkontrollsystem (HMS, Kvalitet) Referanser fra tilsvarende arbeid og omfang Statnetts etiske retningslinjer for leverandører skal oppfylles av alle leverandører uten unntak. Konkurranse med forhandling brukes alltid over terskelverdier, under terskelverdi uansett mulighet til å forhandle Kan be om informasjon som tilbyder glemte å sende inn Kan diskutere alle sider ved tilbudet og finne bedre løsninger for begge parter Kan øke konkurransedyktigheten på mottatte tilbud 89

89 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Tildelingskriterier for valg av tilbud er angitt i forespørselen Eksempel: Pris, gjennomføringsplan, HMS, kvalitet, organisering, arbeidsmetode osv Kontraktstildelinger: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud brukes "alltid" Betyr at det ikke kun er pris som teller; en som ikke har laveste pris kan få kontrakten, hvis han scorer bedre enn konkurrentene på de andre kriteriene 90

90 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Anskaffelser gjennomføres med konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet og etterprøvbarhet Eksempler: Spørsmål og svar sendes skriftlig ut til alle tilbydere i konkurransen Evaluerer på kriterier oppgitt i forespørselen, finner ikke på andre kriterier etter at tilbudene er mottatt Skriftlig dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen 91

91 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Utvidet Statnett kvalifisering (Trinn 2) For utvalgte produkter som utgjør en potensiell risikofaktor for Statnetts virksomhet, er det krav om utvidet prekvalifisering basert på krav utviklet av Statnett. Eksempler på produkter med Trinn 2 kvalifikasjonsordning i dag: Apparatanlegg (høyspentkomponenter) Krafttransformatorer Kraftliner og OPGW inkl armaturer Glassisolatorer og komposittisolatorer Stålmaster, fagverk (lattice steel towers) Trinn 2 kvalifiseringen skjer uavhengig av det enkelte prosjekt og den enkelte anskaffelse. 92

92 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Rammeavtaler Statnett har også inngått rammeavtaler med en eller flere leverandører av varer og tjenester som typisk anskaffes ofte eller hvor det er hensiktsmessig med større grad av standardisering. Eksempler på rammeavtaler: Kontrollanlegg Prosjekterings- og rådgivningstjenester Bilutleie Hotell overnatting Telekommunikasjon Transporttjenester Etc,etc. Rammeavtaler har typisk varighet på 1 4 år. 93

93 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Statnett.no

94 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Statnett.no

95 Generell kontraktfilosofi

96 Valg av kontraktstrategi Kontraktsstrategi velges på bakgrunn av: Oppdragets art, kompleksitet og gjennomføringsplan Leverandørmarkedets kompetanse, kapasitet og erfaring Tilrettelegging for konkurranse Egen kompetanse, kapasitet og erfaring Samlet risikovurdering (tidsrisiko, avhengigheter, kvalitet på underlag, mulighet for vekst i omfang etc) 97

97 Generelle kontraktstrategier Ledning, kabel og stasjoner Bygging av nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg forespørres normalt hver for seg Riving av eksisterende anlegg kan være inkludert i nybygging Nye ledninger og stasjoner: Forespørres separat Nye kabelanlegg: Forespørres separat Tilretteleggelse av konkurranse - forespørsler med mulighet for å tilby på en eller flere deler 98

98 Generelle kontraktstrategier: Pakking av prosjekter og utsetting av oppdrag 99

99 Eksempel - kontraktstrategi ledning modell 2 Byggherre leveranser All prosjektering Tilgang/rettigheter: Offl. godkjennelser Avtaler grunneier Avtaler reinbeitedistrikt NS 8405.E Ledningsentreprise kontrakt Internasjonal konkurranse Riving Betong/master/liner Internasjonal/nasjonal /lokal konkurranse Bygging Fundamenter Bygging Mastemontasje Bygging Linestrekking Tilgang trase: Skogrydding Veibygging Lager og montasjeplasser NS 8405/06 N Materiell Materiell Materielli Betong Forskaling Fotbolter Jording 100 Stålmaster Armatur Komposittisolatorer Glassisolatorer Liner OPGW incl. armatur Flymarkører

100 Ledningsarbeid Typisk lokalt innhold KONTRAHERES AV STATNETT: Skogrydding Veiarbeid Lagerplasser, trommel- og vinsjeplasser, premontasjeplasser KONTRAHERES AV HOVEDENTREPRENØR: Graving til fundamenter Grøfting til mastejording Betong Transport, helikopter/kran/bil Diverse materiell

101 Eksempel - kontraktstrategi stasjon modell

102 Typisk effekt av kontraktstrategi stasjon (kun eksempel) Byggherreleveranser Basisprosjektering Godkjenne prosjektering Transformator/reaktor Kontrollanlegg Tilgang/rettigheter: Offl. godkjennelser Avtaler grunneier Nasjonal/lokal konkurranse Skogrydding (flere kontrakter) Grunnarbeider og veibygging (flere kontrakter) Byggeplass oppfølging (rammeavtaler) Internasjonal konkurranse NS 8407 E Totalentreprise transformatorstasjon (flere kontrakter) Typiske underentrepriser: Prosjektering bygg/elektro/mekanisk Prosjektledelse og byggeplassledelse/byggekontroll Byggentreprenører inkl. levering byggematerialer Elektroinstallsjon (høyspent/lavspent) Andre tekniske underentreprenører Gjerder Etc. NS 8405/06 N

103 Stasjonsarbeid Byggteknisk arbeid Fundamenter Transf.sjakter Oljeutskilleranlegg Kabelkanaler Kontrollhus Installasjon Gjerde Støttemurer Fundamenter samleskinner

104 Statnetts kontraktstandarder (kan fravikes) Kontrakt Omfang Kontraktstandard Prisformat Skogrydding Utførelse NS8406 Enhetspriser mengdejustert Grunnarbeid og veibygging Prosjektering/ konsulenttjenester/ byggeledelse Elektromateriell Totalkontrakt stasjon Utførelse NS8405 / 06 Enhetspriser mengdejustert. (Fast pris for mindre arbeider) Prosjektering og utførelse Prosjektering og utførelse NS8401/02/03 SSA Statnett KLM NS8407 E Fastpris og timepriser. Fastpris og enhetspriser Fastpris Ledningsentreprise Utførelse NS8405 E Enhetspriser mengdejustert

105 Krav til underleverandører

106 Hvilke krav stiller norske og utenlandske leverandører til sine underleverandører? Ikke krav om Sellihca registrering At alle nødvendige sertifikater og tillatelser er i orden HMS system Statnetts etiske retningslinjer At leverandører overholder restriksjoner for arbeidet gitt i Miljø og Transportplan Kvalitet og erfaring Konkurransedyktige priser (innenfor estimater i tilbudet)

107 Tjenesteleveranser (typisk) Helikopter Erfaringstall: timer flytid/km kraftledning (17 tonn pr mastepunkt) Transport Erfaringstall: Lokaltransport inn og ut av linjen: tonn/km kraftledning Maskinleie (mobilkran etc) Utstyrsleie (kompressor, generatorer, spesialverktøy, verktøy etc) Leie av biler, snøscooter, ATV Verksted for biler, maskiner og utstyr vedlikehold og reparasjoner Avfallsmottak Kontorleie, lagertelt Kopiering, trykkeri Innkvartering og mat - erfaringstall

108 Erfaringstall Verdi av lokale leveranser/tjenester for ledningsprosjekt og stasjoner er normalt 15-25% av totalkostnadene (helikopter betydelig andel) Totalkostnad Ledning: Størrelsesorden 5,0 7,0 MNOK/km Totalkostnad Stasjon: Størrelsesorden MNOK Innkvartering Pr. 100 km kraftledning: Pr. Stasjon: mann i 2 sesonger mann i 2 år Avstand innkvarteringer: < 2 timer kjøretid per dag Statnett: 5 10 personer per 100 km ledning

109 Konsulenttjenester Arkitekt (Kontrollhus) Byggeteknikk Elektro, VVS Geolog, Geotekniker Byggekontroll Fugle- og dyreliv Konsulenter innenfor reindrift

110 Informasjon om planlagte og Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser pågående anskaffelser

111 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser i Vestre korridor Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser vil fortløpende bli publisert på prosjektsidene under på norsk og engelsk.

112 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser

113 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser

114 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser

115 Takk for oppmerksomheten

Statnett i Midt-Norge

Statnett i Midt-Norge Statnett i Midt-Norge Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef Statnett Håvard Moen, Prosjektleder for prosjektpakke Vindkraft Midt 7.mai, Trondheim Dette er Statnett Statnett er systemansvarlig i det

Detaljer

Nettutvikling i Midt-Norge Anskaffelser Roger Eriksen, innkjøpsansvarlig kraftledning Midt-Norge. Frokostmøte FAVEO, Trondheim, 12.2.

Nettutvikling i Midt-Norge Anskaffelser Roger Eriksen, innkjøpsansvarlig kraftledning Midt-Norge. Frokostmøte FAVEO, Trondheim, 12.2. Nettutvikling i Midt-Norge Anskaffelser Roger Eriksen, innkjøpsansvarlig kraftledning Midt-Norge Frokostmøte FAVEO, Trondheim, 12.2.2014 Været i det siste har gjort at is og snø pakker seg på liner og

Detaljer

Omfattende planer for vindkraftutbygging i Midt-Norge

Omfattende planer for vindkraftutbygging i Midt-Norge Åfjord 28.11.2013 MW Omfattende planer for vindkraftutbygging i Midt-Norge 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Vannkraft Nordland+Nord- Trøndelag Vindkraft Nord+Sør-Trøndelag Status etter Olje- og energidepartementets

Detaljer

Prosjekter og anskaffelser. Nils Sirnes Prosjektleder Vestre korridor Stavanger,

Prosjekter og anskaffelser. Nils Sirnes Prosjektleder Vestre korridor Stavanger, Prosjekter og anskaffelser Nils Sirnes Prosjektleder Vestre korridor Stavanger, 01.12.2016 Dette er Statnett Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet Statnett drifter og eier om lag 11 000

Detaljer

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten - Hammerfest Bardu kommune 13.februar 2014 Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten-Hammerfest - en viktig brikke i neste generasjon sentralnett Sikrer strømforsyningen i landsdelen Legger til rette

Detaljer

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Neste generasjon sentralnett Planer innen 2025 Offshore elektrifisering og ny næringsvirksomhet i Finnmark

Detaljer

Status Vestre korridor

Status Vestre korridor Status Vestre korridor Nils Sirnes, Prosjektleder Vestre korridor - Spenningsoppgradering fra 300- til 420kV legger til rette for: Sikker drift av dagens nett og mellomlandsforbindelser Innfasing av ny

Detaljer

Nettutbyggingsdivisjonen Prosjektavdelingen Andreas Carlsen. Våre prosjekter Innhold Muligheter 19.06.2011 1

Nettutbyggingsdivisjonen Prosjektavdelingen Andreas Carlsen. Våre prosjekter Innhold Muligheter 19.06.2011 1 Nettutbyggingsdivisjonen Prosjektavdelingen Andreas Carlsen Våre prosjekter Innhold Muligheter 19.06.2011 1 Nettutbygging Nettutbygging Håkon Borgen HMS/K Kirsten Faugstad Prosjektutvikling og Konsesjon

Detaljer

Vi nærmer oss realisering av de store prosjekt i Nord overordnede kontraktstrategier

Vi nærmer oss realisering av de store prosjekt i Nord overordnede kontraktstrategier Vi nærmer oss realisering av de store prosjekt i Nord overordnede kontraktstrategier Håkon Borgen, LUEN seminar Tromsø 21. februar 2012 AGENDA Del 1 Statnetts oppdrag Del 2 Kontraktstrategier store prosjekt

Detaljer

LUEN seminar Narvik

LUEN seminar Narvik LUEN seminar Narvik 21.11.2012 Status ny ledning OBH Konsesjon fra NVE mai 2012 Klage på konsesjonsvedtak - behandles av OED Forventet endelig vedtak fra OED 2. kvartal 2013 Anskaffelsesstrategi OH - ledning

Detaljer

HMS-dag. Flekkefjord 13.02.2014

HMS-dag. Flekkefjord 13.02.2014 HMS-dag Flekkefjord 13.02.2014 Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Alle skal komme trygt hjem fra arbeid nullvisjonen gjelder Statnett har ambisjon om å være ledende nettselskap i Europa også innen

Detaljer

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line

Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014. Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line Ofoten-Balsfjord 13. februar 2014 Bergit Svenning Project Manager, Transmission Line www.statnett.no www.statnett.no Ofoten - Balsfjord 2014-2016 31 km Balsfjord Bardufoss Kvanndal 2014-2017(2018) 73 km

Detaljer

Nettutbygging Kraftledningsavdelingen Prosjekt og Byggeledelse Bergit Svenning. Våre prosjekter Organisering Innhold 14.06.2011 1

Nettutbygging Kraftledningsavdelingen Prosjekt og Byggeledelse Bergit Svenning. Våre prosjekter Organisering Innhold 14.06.2011 1 Nettutbygging Kraftledningsavdelingen Prosjekt og Byggeledelse Bergit Svenning Våre prosjekter Organisering Innhold 14.06.2011 1 Nettutbygging Nettutbygging Håkon Borgen HMS/K Kirsten Faugstad Prosjektutvikling

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter

HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter Statnett har en nullvisjon på ulykker Ulykker skjer ikke, de forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold De fleste ulykker forårsakes av farlige handlinger

Detaljer

Anskaffelser i Statnett Narvik 30.05.2013. Morten Kvarme Prosjektanskaffelser

Anskaffelser i Statnett Narvik 30.05.2013. Morten Kvarme Prosjektanskaffelser Anskaffelser i Statnett Narvik 30.05.2013 Morten Kvarme Prosjektanskaffelser Vår anskaffelsesstrategi i nord Store ledningsentrepriser inklusive materiell, fundamentstøping, mastereising, linestrekk og

Detaljer

Investeringer i Lyse Elnett frem mot Rannveig E Norfolk Avd.leder Utbygging

Investeringer i Lyse Elnett frem mot Rannveig E Norfolk Avd.leder Utbygging Investeringer i Lyse Elnett frem mot 2030 Rannveig E Norfolk Avd.leder Utbygging Lyse Elnett er en del av Lyse konsernet. 145.000 nettkunder. 320 ansatte. 1187 millioner omsetning i 2015. Bilde av nettnivå

Detaljer

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen

Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging. LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Leverandørenes kvalitets- og HMS-styring Statnetts krav og oppfølging LUEN-seminar Alta 17. november 2011 Ole-Edvard Pedersen Om Statnett Statsforetak underlagt Olje- og Energidepartementet Statnett eier

Detaljer

Statnetts forventninger til leverandørene

Statnetts forventninger til leverandørene Statnetts forventninger til leverandørene Slik vil vi ikke ha det. Stegene i anskaffelsesprosessen 1. Kvalifisering av leverandører Kvalifisere leverandører som er i stand til å levere en vare/tjeneste

Detaljer

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR Fakta om prosjektet: Oppstart 2006/2007 ferdigstilles oktober 2014. Finansiert over statsbudsjettet med Oslopakke 3 midler. Byggherre i Oslo: Oslo Kommune Byggherre i Bærum: Akershus Fylkeskommune Sporveien

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

STATKRAFT OG LEVERANDØRER I NORD-NORGE. Steinar Bysveen, Konserndirektør

STATKRAFT OG LEVERANDØRER I NORD-NORGE. Steinar Bysveen, Konserndirektør STATKRAFT OG LEVERANDØRER I NORD-NORGE Steinar Bysveen, Konserndirektør POWERPOINT PRESENTASJONER! Statkrafts investeringer i Nord-Norge framover! Hvorfor lokale leverandører?! Krav til Statkrafts anskaffelser!

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer

Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Forespørsel og anskaffelse av storskala AMS praktiske erfaringer Temadager 13.-14. mai 2009: Toveiskommunikasjon i Norge Charlotte Heberg Trondal og Tor Sandsbraaten www.thommessen.no 1. Regelverket Regelverket

Detaljer

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett

Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt. Håkon Borgen Konserndirektør Statnett Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt Håkon Borgen Konserndirektør Statnett «Vi bygger landet» Forsyningssikkerhet Øst-Finnmark Forsyningssikkerhet Lofoten Økt trafokapasitet Nord-Norge Ofoten- Hammerfest

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping

Detaljer

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER Terje Johan Aasen, Sellihca Norge Vindklyngens førjulstreff, Trondheim 10 des 2013 1 HVA KAN DERE GJØRE FOR Å KOMME I POSISJON TIL DE NORDISKE ENERGISELSKAPER? Hvilke

Detaljer

LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN. Anskaffelsesprosessen i Statkraft og Statnett September 2011

LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN. Anskaffelsesprosessen i Statkraft og Statnett September 2011 LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Anskaffelsesprosessen i Statkraft og Statnett September 2011 PROSJEKTEIERE: Anskaffelsesprosessen Statkraft og Statnett Samme regelverk for offentlige

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Agenda Offentlige anskaffelser Anskaffelsesregler fra 1.1.2017 Hvordan

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

1.000 MW VINDKRAFT I MIDT-NORGE

1.000 MW VINDKRAFT I MIDT-NORGE 1.000 MW VINDKRAFT I MIDT-NORGE Windcluster Norway Trondheim 17.03.2016 Statkraft skal bygge 1.000 MW vindkraft i Midt-Norge i perioden 2016 2020 på vegne av Fosen Vind DA 752 MW på Fosen 155 MW i Snillfjord

Detaljer

HITRA NÆRINGSFORUM. Hitra, 7. desember 2016 Av Bjørn Solberg, Kontraktsleder, FPP

HITRA NÆRINGSFORUM. Hitra, 7. desember 2016 Av Bjørn Solberg, Kontraktsleder, FPP HITRA NÆRINGSFORUM Hitra, 7. desember 2016 Av Bjørn Solberg, Kontraktsleder, FPP 2 Hva vil vindkraftutbyggingen på Hitra bety for det lokale og regionale næringslivet? 3 Status pr. desember 2016 Tildelte

Detaljer

Sylling. Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016

Sylling. Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016 Sylling Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016 Hvem er vi Kari Eika prosjektleder Håkon S Sundklakk - prosjekteringsleder Odd Lekva delprosjektleder Jon Furu Grunnerverver Marte Bakken

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Rammeavtale II

LILLESAND KOMMUNE Rammeavtale II LILLESAND KOMMUNE VAR-enheten Rammeavtale II KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE II VA-ANLEGG: BISTAND I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSE AV NETTMODELLER FOR VANN OG AVLØP, UTARBEIDELSE AV INTERNKONTROLLSYSTEMER,

Detaljer

HMS I STATNETT. - hvordan utøver vi vårt byggherreansvar. Jan Roald Bjørkli HMS-sjef

HMS I STATNETT. - hvordan utøver vi vårt byggherreansvar. Jan Roald Bjørkli HMS-sjef HMS I STATNETT - hvordan utøver vi vårt byggherreansvar Jan Roald Bjørkli HMS-sjef 3/1/12 2 HMS i forberedningsfasen forankring, våre krav og forventninger 3/1/12 3 3/1/12 4 I Statnett har HMS topp prioritet

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte. Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett

Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte. Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett Vi utvikler et fremtidsrettet sentralnett på en sikker, innovativ og kostnadseffektiv måte Håkon Borgen, konserndirektør i Statnett Det vi bygger i dag, skal passe for fremtidens forbruk og produksjon

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt

Byggherreforskriften. Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt Byggherreforskriften Hovedtrekk i byggherreforskriften Erfaringer så langt HMS1 AS (www.hms1.no) Systematisk HMS-arbeid HMS-ledelse / SHA-koordinering Yrkeshygiene Kurs og opplæring Oppbygging og revisjon

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015

Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden. Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 Status og fremtid - Høyt aktivitetsnivå, forbedret effektivitet og mer Norden Auke Lont Høstkonferansen, 3. november 2015 SIKKER HMS: Nedgangen har stoppet opp - nye initiativ er satt i gang Driften En

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Rammeavtaler rådgivningstjenester

Rammeavtaler rådgivningstjenester Rammeavtaler rådgivningstjenester Alstahaug kommune Tilbudsforespørsel Rådgivning utendørsanlegg, veg og VA Innhold 1 Tilbudsinnbydelse... 2 1.1 Oppdragsgiver... 2 1.2 Anskaffelsens omfang og varighet...

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER

FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER FROKOSTSEMINAR MULIGHETER OG FALLGRUBER I OFFENTLIGE ANSKAFFELSESPROSESSER Sandnes, 01.10.2015 Regiondirektør Jill Akselsen, jill.akselsen@faveoprosjektledelse.no, 93477934 Faveo - et av Nordens ledende

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16.

Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk. Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. Olje- og gassindustri Anskaffelsesprosesser Erfaringer og regelverk Peter J. Tronslin Stillasdagene Gardermoen, 16. september 2010 Disposisjon Leverandørindustriens relative betydning Utviklingen av en

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad

Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking. BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Håndtering av risiko for økonomisk kriminalitet og hvitvasking BDO Seminar 11. juni 2014 Morten Grongstad Vi har som andre havnet i medienes søkelys PRESENTASJON 12. JUNI 2014 Denne oppmerksomheten skal

Detaljer

Birkebeiner Skistadion

Birkebeiner Skistadion Birkebeiner Skistadion Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32809049.aspx Ekstern anbuds ID M255783/APR176486 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Hvordan løse store oppgaver med opprusting og utbygging i Agder? Forum for Koblingsanlegg 2014 / Dag Ole Nøstdahl, Agder Energi Nett AS

Hvordan løse store oppgaver med opprusting og utbygging i Agder? Forum for Koblingsanlegg 2014 / Dag Ole Nøstdahl, Agder Energi Nett AS Hvordan løse store oppgaver med opprusting og utbygging i Agder? Forum for Koblingsanlegg 2014 / Dag Ole Nøstdahl, Agder Energi Nett AS AGENDA 1. Om Agder Energi Nett 2. Investeringer i nettet 3. Bakgrunn

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Om Statnett o Ca 1100 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor (Alta) o Lokalkontor (Narvik, Bjerkvik, Bardefoss

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04

Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side. HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 Utfordringer i HMS arbeidet sett fra utførendes side HMS-sjef Nils-Ivar Larsen / Infratek Entreprenør AS 2011-05-04 1 Vi bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur 2 Kort om Infratek Ledende totalleverandør

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A

Utbyggingsenheten. Rammeavtaler uavhengig kontroll. U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A Utbyggingsenheten BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\673000\Administrasjon\Rammeavtale PA prosj\uavhengig kontroll 2014\Bilag A 220514.docx Utbyggingsenheten Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELLE FORUTSETNINGER...

Detaljer

Vindkraft Midt-Norge Hvem gjør hva? Hovedprosjektene I grove trekk

Vindkraft Midt-Norge Hvem gjør hva? Hovedprosjektene I grove trekk Vindkraft Midt-Norge Hvem gjør hva? Hovedprosjektene I grove trekk Mulig Frøya VP, Utvidelse Frøya Trafo + Ombygging eksisterende 22kV linje til 66kV Utvidelse med 132kV anlegg Fillan 40 km ny 132kV linje

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale

Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale Kunngjøring Kartapplikasjon i Skrednett Anbudskonkurranse om avtale 1. Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Norges vassdrags- og energidirektorat er oppdragsgiver. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR OPPFØRING AV KKP Revisjon 0

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Baustein friområde PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Baustein friområde INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4 2. SHA

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS Kvalifikasjonsgrunnlag nr. AVT-00059 vedrørende Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg (heretter Eidsiva) Mars 2012 Prekvalifisering Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Vedlegg Oppdatering av investeringsplanen i hver region Utviklingen av nye sentralnettanlegg tar lang tid. Underveis i prosjektutviklingen legger Statnett stor vekt på å gi oppdatert informasjon om prosjektenes

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Utbyggingsprosjekter på Ofotbanen. Narvik 06.02.14 Stein-Hugo Steffensen

Utbyggingsprosjekter på Ofotbanen. Narvik 06.02.14 Stein-Hugo Steffensen Utbyggingsprosjekter på Ofotbanen Narvik 06.02.14 Stein-Hugo Steffensen Stein-Hugo Steffensen Prosjektleder Jernbaneverket Utbygging Regionale prosjekter Nord Terje Ingebrigtsen Delprosjektleder Fjernleding

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Strategier mot arbeidslivskriminalitet og for god HMS. Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland Lillestrøm, 7. november 2017

Strategier mot arbeidslivskriminalitet og for god HMS. Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland Lillestrøm, 7. november 2017 Strategier mot arbeidslivskriminalitet og for god HMS Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland Lillestrøm, 7. november 2017 Selskapets oppdrag Stortingsmelding 25-2014/2015 På rett vei Planlegge, bygge, drifte og

Detaljer