Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015"

Transkript

1 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 1

2 Næringslivsdag i Suldal NSN Link og Vestre Korridor 14. Januar 2015 Fremtiden er elektrisk

3 Vestre korridor Ca. 300km ny ledning inkl likestrømsledning Ca. 260 km oppisolering Rive ca 200 km 8 stasjonsanlegg 7 kontrollhus 60 bryterfelt 14 autotrafoer 2 krafttransformatorer 3 reaktorer

4 Trinn1 Behov: Sikker drift av dagens nett inkl. SK4. Innfasing av ny kraftproduksjon på Sørlandet Omfang: 5stk 420kV stasjoner Oppisolere ca. 160km av eksisterende ledninger Bygge ca. 145km ny ledning Rive ca. 145km av eksisterende ledninger.

5 Trinn 2 Behov: Tilkobling av Nord.Link og NSN. Innfasing av ny kraftproduksjon på Vestlandet. Omfang: 2stk 420kV stasjoner Bygge ca. 80km ny ledning Rive ca. 50km av eksisterende ledning

6 Trinn 3 Behov: Full utnyttelse av Nord.Link og NSN, også ved revisjoner. Omfang: 1stk 420kV stasjon Oppisolere ca. 110km av eksisterende ledning.

7 Mellomlandsforbindelser fra Norge Eksisterende kabler Norge-Danmark 1700 MW SK1-4 Norge-Nederland 700 MW NorNed Planlagte kabler Norge-Tyskland 1400 MW NordLink Norge-Storbritannia 1400 MW NSN Utvekslingskapasitet Norge-Sverige: Ca MW

8 Hvorfor bygge to nye mellomlandsforbindelser? Bedre forsyningssikkerhet Gir økt verdiskaping for Norge Bidrar til fremtidens klimavennlige energisystem Fremtiden er elektrisk

9 9 NSN: Kabelprosjekt Norge-Storbritannia 1400 MW med +/- 515 kv DC Over 700 km sjøkabel: Verdens lengste! Samlet investering 1,5-2 mrd Planlagt idriftsettelse 2020 Les gjerne mer på nettet:

10 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 10

11 HMS i Statnetts utbyggingsprosjekter Leverandørdag Vestre Korridor og NSN Sand, 14. januar 2015

12 Vår 0-filosofi: Statnett ønsker å forhindre enhver ulykke, enhver skade på personell, enhver skade på eiendom og andre materielle verdier, og all unødig miljøbelastning i vår virksomhet.

13 Ulykker forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold Ulykker «skjer ikke av seg selv», de forårsakes av farlige handlinger og/eller farlige forhold Fordi alle ulykker har en årsak, kan ulykkene unngås hvis vi eliminerer årsakene Utvikling av våre leverandører og bransjen er kritisk for å lykkes med vår HMS-visjon Fremtiden er elektrisk

14 Sikkerhet foran alt, foran absolutt alt

15 Vi har 10 hovedprinsipper: 1. I Statnett kommer alltid sikkerheten til den enkelte først. 2. Statnett er en ansvarlig utbygger og forvalter av det norske sentralnettet. Ved planlegging, bygging og drift av anleggene våre, legger vi stor vekt på ivaretakelse av et trygt arbeidsmiljø, helse, sikkerhet, natur og miljø. 3. HMS er et linjeansvar. Linjen er ansvarlig for utøvelse og resultater innen HMS og sikre etterlevelse av lover og forskrifter. 4. Den enkelte ansatte plikter å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø. Alle har plikt til å stanse handlinger og operasjoner som medfører risiko for skader eller uønskede hendelser. Fremtiden er elektrisk

16 Vi har 10 hovedprinsipper: 5. Statnett tilrettelegger for sikker utførelse av arbeidsoppgaver ved bruk av risikoanalyser for å identifisere risikoreduserende forhold og barrierer. 6. Statnett arbeider systematisk med internkontroll gjennom å vurdere risiko og sårbarhet, styre, måle og rapportere resultater og gjennomføre revisjoner for å oppnå kontinuerlig forbedring. 7. Statnett er en lærende organisasjon. Vi er åpne om avvik og uønskede hendelser, arbeider systematisk med forbedringer og informerer om våre resultater fra hele vår virksomhet på en åpen og tillitvekkende måte. Sikker Jobb Analyse (SJA) er et av våre viktigste verktøy for å vurdere risiko i våre arbeidsoperasjoner Identifisere behov for Sikker Jobb Analyse (SJA) Forberedelse for gjennomføring av SJA Gjennomføring av SJA - avholde SJA-møte Gjennomføring av jobben Erfaringsoppsummering og læring For mer informasjon: Se prosedyre for Sikker jobb analyse (IFS ) Fremtiden er elektrisk

17 Vi har 10 hovedprinsipper: 8. Ingen av våre ansatte, kunder, leverandører, naboer eller besøkende skal påføres helsemessige skader eller unødige farer som følge av virksomheten. 9. Statnett har etablert en samordnet beredskap for ekstra-ordinære hendelser for skader og ulykker som truer forsyningssikkerheten og sikkerheten til den enkelte, oppdaterer planverk og gjennomfører øvelser regelmessig for å sikre god håndtering dersom uønskede hendelser oppstår. 10. Statnett vil i sitt samarbeide med andre partnere, vår styring av entreprenører og leverandører legge til grunn samme standard innen HMS som hos oss selv. Fremtiden er elektrisk

18 Hovedfokus for HMS i våre prosjekter Styre risiko Velge riktig leverandør Følge opp på byggeplassen

19 Statnett jobber systematisk med å kartlegge og redusere risiko Muligheten for å påvirke HMS er størst i de tidligste fasene Skader oppstår hovedsakelig i de senere fasene Fremtiden er elektrisk

20 Forventninger til våre entreprenører i tilbudsfasen HMS tilleggs stor vekt i alle anskaffelser Entreprenøren må sette seg inn i Statnetts HMS-krav, dette inkluderer: Adm. bestemmelser, inkl. krav til HMS-styringssystem, rapportering og HMS-ressurs på anleggsplassen Statnettspesifikke HMS-krav til entreprenør, ut over norsk lov Byggherrens SHA-plan, inkl. risiko identifisert i planfasen Statnetts prosedyrer og instrukser for SHA Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller konkrete krav til entreprenør for å redusere skade på ytre miljø gjennom Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for prosjektet Entreprenøren må i sitt tilbud beskrive og dokumentere hvordan Statnetts HMS-krav vil oppfylles Fremtiden er elektrisk

21 Forventninger til våre entreprenører før oppstart av kontraktarbeidene Kick-off møte, bevisstgjøring, gjennomgang av krav og forventninger sammen med Statnett Ferdig utarbeidet prosjektspesifikk HMS-plan hvor alle Statnetts krav er innarbeidet Risikobasert tilnærming til alt arbeid som skal utføres av entreprenøren (inkludert underentreprenør) Statnetts HMS-krav er videreformidlet til underentreprenører Oppstartsmøte, gjennomgang av at alt er på plass Fremtiden er elektrisk

22 Forventninger til våre entreprenører under utførelse HMS øverst på dagsorden for alle aktiviteter Løpende risikovurdering av alle aktiviteter Åpenhet og løpende HMS-rapportering HMS-ressurs fra entreprenøren på anleggsplassen Tett oppfølging av underentreprenører Ingen får starte arbeid på anlegget før deltakelse på HMS-kulturbyggingsprogram, og introduksjon med fokus på SHA, MTA og elsikkerhet for anlegget Fremtiden er elektrisk

23 HMS-arbeidet i Statnett har gitt gode resultater Fremtiden er elektrisk

24 Vår 0-filosofi: Statnett ønsker å forhindre enhver ulykke, enhver skade på personell, enhver skade på eiendom og andre materielle verdier, og all unødig miljøbelastning i vår virksomhet.

25 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 25

26 NSN Englandskabelen: Strømretterstasjon og kabeltunnel i Kvilldal Pernille Dørstad Leverandørdag i Suldal, 14/

27 Muligheter for lokale leverandører: Kontrakter: 1) Kabeltunnel og grunnarbeider 2) Strømretterstasjon: Bygg og elektroinstallasjon 3) Kabelkontrakt Fremtiden er elektrisk

28

29

30 Kabelleggingsfartøy ROV til kabellegging på sjøbunnen Bildene er eksempler hentet fra andre prosjekter.

31

32 Kabellegging i Suldalsvatnet Fremtiden er elektrisk Bildet er et eksempel hentet fra et annet prosjekt.

33

34 Kabeltrassé mellom Kvilldalsvika og Kvilldal strømrettertomt Kvilldal strømretterstasjon Kvilldalsvika

35 Kabeltunnel og strømretterstasjon i Kvilldal Kabeltunnel 2,4 km Strømrettertomt m 2 Grunnarbeider for strømrettertomt: Planlagt start arbeider i Kvilldal: August 2015 Fremtiden er elektrisk

36

37 Bildet er et eksempel hentet fra et annet prosjekt.

38 Muligheter for lokale leverandører: Underleverandører Servicetjenester Kontrakter: 1) Kabeltunnel og grunnarbeider 2) Strømretterstasjon: Bygg og elektroinstallasjon 3) Kabelkontrakt Fremtiden er elektrisk

39 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 40

40 Prosjektomfang Vestre korridor stasjoner i Sauda og Suldal ved Morten Snaprud Leverandørdag Lister

41 Stasjoner Listerregionen Suldal Sauda Øvrige anlegg KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

42 Saurdal transformatorstasjon Leverandørdag Sulda og Sauda

43 Saurdal fase 0 Forberedende arbeider Formål Frigi areal for nytt anlegg Midlertidig flytte 300 kv ledninger Førre og Sauda Permanent flytte 66kV ledning Hovedomfang Fundamenter og kulverter Linjearbeider Tilpasninger for eksisterende infesting i GIS bygg

44 Saurdal fase 1 Utvidelse av transformatorstasjon Hovedomfang Grunn Etablere tomt Veger Deponier Gjerde Snøfangere Bygg/Elektro (Totalkontrakt) Kontrollhus Transformatorsjakt Lagerbygg Fundamenter og kabelkulverter 5 bryterfelt Strekkarbeider Leverandørdag Sulda og Sauda

45 3D modell

46 3D modell

47 3D modell

48 Status: Fase 0 Forberedende arbeider: - 66 kv omlegging: Tilbudsfase pågår kv omlegging: Forespørsel sendes ut ila kort tid Fase1 Utvide eksisterende anlegg: - Grunnentreprise: Tilbud mottatt. Evaluering pågår - Bygg/elektro (Totalentreprise): Tilbud mottatt. Evaluering pågår Leverandørdag Sulda og Sauda

49 Tidsplan - Foreløpig Tidsrom Aktivitet Fase 0: Forberedende arbeider April - September 2015 Fase 1 Utvide eksisterende anlegg: Grunnarbeider Totalentreprise inkl bygg/elektroarbeider Juni Oktober 2015 Oktober 2015 August 2017 Leverandørdag Sulda og Sauda

50 Hylen koblingsanlegg Leverandørdag Sulda og Sauda

51 Eksisterende anlegg Leverandørdag Sulda og Sauda

52 Ny Hylen stasjon - skisse Fremtiden er elektrisk

53 Tidsplan - Foreløpig Aktivitet Tidsrom Grunnarbeider Sommer / høst 2018 Bygg/elektroarbeider November 2018 oktober 2019 Status: - Prosjektering pågår Leverandørdag Sulda og Sauda

54 Sauda transformatorstasjon Bygges ut i 2 trinn Leverandørdag Sulda og Sauda

55 Sauda trinn 1 Forberede 420 kv Saurdal-Sauda Formål Etablere 420 kv forbindelsen Saurdal- Sauda Hovedomfang Grunn: Sanere beredskapsbunkers Sanere lager Etablere tomt Bygg/Elektro (Totalentreprise) Sjakter Linjearbeider Stativ Midlertidig forbilooping Leverandørdag Lister Leverandørdag Lister

56 3D modell

57 3D modell

58 Nøkkeltall - Anslag Beskrivelse Mengder Vegetasjonsrydding m2 Sprengning m3 Gravearbeider m3 Pukk 640 m3 Avrettningsgrus 220 m3 Betongarbeider? m3 Øvrig Leverandørdag Sanering Lister av lager og beredskapsrom

59 Tidsplan - Foreløpig Tidsrom Aktivitet Grunnarbeider Totalentreprise (Bygg/elektroarbeider) Sommer Desember 2015 Januar 2016 Mai 2017 Status: - Prosjektering pågår - Forespørsel grunnentreprise sendes ut februar Underlag bygg/elektro vil inngå i øvrig omfang totalentreprise Leverandørdag Lister

60 Sauda trinn 2 Ny 420 kv transformatorstasjon Hovedomfang Grunn Etablere tomt Veger Deponier Gjerde Bygg/Elektro (Totalkontrakt) Muffesjakter Fundamenter og kabelkulverter 4 bryterfelt Strekkarbeider Kabelarbeider Leverandørdag Lister Leverandørdag Lister

61 3D modell

62 3D modell

63 Tidsplan - Foreløpig Tidsrom Aktivitet Grunnarbeider 2018 Totalentreprise (Bygg/elektroarbeider) Status: - Prosjektering pågår Leverandørdag Sulda og Sauda

64 Totalomfang Vestre korridor i Sauda og Suldal Saurdal Sauda Hylen SUM Stasjoner Trinn 1 Trinn kv felt GIS 14 Kontrollhus Lager Sjakter Leverandørdag Sulda og Sauda

65 Kontrollhus KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

66 Lager KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

67 Transformatorsjakt KL workshop om Vestre korridor, 10/2013

68 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 69

69 Næringslivsseminar Suldal Omfang, status og fremdriftsplan for Vestre korridor Ledningspakke 3 14 januar 2015

70 Anleggsaktiviteter Oppføring av nye kraftledninger Spenningsoppgradering (oppisolering) av eksisterende kraftledninger Riving av gamle linjer

71 Omfang Ca. 80km ny kraftledning fra Sauda til Lyse. Traseen vil primært bygges parallelt på vestsiden av dagens kraftledninger. Eksisterende simplex ledning fra Sauda via Hylen til Førre vil bli revet, ca. 47km Oppisolering av eksisterende 300 kv duplex ledninger Saurdal-Førre og Førre-Lyse Fremtiden er elektrisk

72 Status og fremdriftsplan Ledningsprosjektet er i tidlig planleggingsfase. Konsekvensutredning pågår Konsesjonssøknad planlegges sendt sommer 2015 Forventet byggestart årsskiftet 2017/18 Aktivitet Meldings- og konsesjonsprosess Detaljplanlegging og bygging av Sauda-Lyse Rive eksisterende ledning Sauda-Hylen-Lyse Oppisolering Saurdal-Lyse utføres i 2015 og (Kontrakt inngått med Nettpartner Prosjekt AS) Mindre omlegginger ved Saurdal stasjon utføres i 2015 Fremtiden er elektrisk

73 Typiske arbeidsoperasjoner Skogrydding Oppgradering av vei Fundamentering Mastereis Linestrekking Istandsetting av veier, anleggsplasser og trasé

74 Fundamentering Ca mastefundamenter som skal støpes Støpes enten vha. betongbil på masteplassen eller at helikopter flyr inn betongen

75 Mastereis Ca. 250 master som skal reises Reises enten med helikopter eller kran

76 Linestrekking Ca km med liner som skal kjøres ut Tilsvarer omtrent 400 linetromler Skaper behov for romslige lagerplasser og trommelplasser

77 Behov for servicetjenester i anleggsperioden Verksted Lager Transport Innkvartering Leie av møte- og kurslokaler Vedlikehold av anleggskontor Catering Vakthold Annonsering Leie av anleggsmaskiner Utarbeidelse av veier Skogrydding Lasting og lossing Snømåking Renovasjonsanlegg/mottak av skrap Etc.

78 Næringslivsdag Suldal, 14. januar 2015 Program 9:00 Velkommen og Statnetts overordnede planer i regionen Christer Gilje, Statnett 9:15 HMS er Statnetts viktigste fokus Helge Refsum, Statnett 9:45 NSN Omfang og plan Pernille Dørstad, Statnett 10:15 Vestre korridor Transformatorstasjoner Omfang og plan Morten Snaprud, Statnett 10:45 Pause 11:15 Vestre korridor Kraftledninger Omfang og plan Robert S. Hansen, Statnett 11:30 Anskaffelser i Statnett hvordan bli leverandør? Robert S. Hansen, Statnett 12:00 Diskusjon og avslutning 12:15 Lunsj 79

79 Anskaffelser i Statnett Næringslivsdag Suldal januar 2014

80 Anskaffelser i Statnett Vestre Korridor Våre prinsipper Lovverk anskaffelser og krav til leverandører Generell kontraktfilosofi Krav til underleverandører Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser

81 Anskaffelser Våre prinsipper Statnett skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard og sørge for likebehandling av leverandørene. alle anskaffelser skal så langt det er mulig baseres på konkurranse hele anskaffelsesprosessen skal være forutsigbar og gjennomsiktig utvelgelse av kvalifiserte tilbydere skjer på grunnlag av kunngjorte, objektive og ikke-diskriminerende kriterier tildeling av kontrakter skjer på grunnlag av en totaløkonomisk vurdering av tilbudene og ihht de gitte kriteriene

82 Statnett ønsker å jobbe målrettet med våre leverandører Arbeidsomfanget er stort Statnett vil legge flere oppgaver til leverandørene Statnetts styringsmål står fast gjennom tett samarbeid sikres at leveransene skjer på -HMS prioriteres alltid først -Kvalitet, kost og tid Legge til rette for lokalt/regionalt næringsliv og forberede for driftsfasen Statnett har en proaktiv holdning til standardisering, kvalifisering av nye løsninger og teknologiutvikling

83 Lovverk anskaffelser og krav til leverandører

84 Lovverk anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser gjelder for alle Statnetts anskaffelser Statnett er omfattet av Forsyningsforskriften Mer fleksibel enn forskrift for klassisk sektor (f.eks. Vegvesenet og kommuner) Terskellverdier: >40 mill for bygg- og anleggskontrakter >3,2 mill for vare- og tjenestekontrakter Adgang til å benytte kvalifikasjonsordning 7-10: "Oppdragsgiver kan opprette og forvalte en kvalifikasjonsordning for leverandører Kan fritt velge mellom de tre anskaffelsesprosedyrene Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling 85

85 Implementering av lovverk for anskaffelser i Statnett Statnett bruker kvalifikasjonsordningen Sellihca Sellicha er en EU-godkjent felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for den nordiske energibransjen. Tidsbesparelse er et hovedpoeng. Forespørsel kan raskt sendes direkte til aktuelle kandidater som er registrert i systemet Brukes i stedet for utlysningssystemet Doffin som tar mer tid Omfang hvem som forespørres Over terskelverdiene skal leverandøren være registrert og godkjent i Sellicha Under terskelverdiene kan vi forespørre de vi anser som kvalifisert og mest hensiktsmessige å forespørre I praksis brukes Sellicha også i vid utstrekning under terskelverdiene 86

86 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett For å bli kvalifisert må man kontakte Sellihca: Sellihca Qualification Postboks 1817 Stoa 4801 Arendal Tlf: Fax: E-postadresse: Gjennom kvalifisering i Sellicha vil man bli vurdert som leverandør til Statnett, samt andre nordiske energiselskaper som er tilknyttet kvalifikasjonsordningen. Samlet gjennomfører energibransjen anskaffelser for flere milliarder kroner årlig. 87

87 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Sellicha kvalifisering For å bli kvalifisert som leverandør i Sellihca må leverandøren fylle ut spørreskjema og egenerklæringer, samt tilfredsstille grunnleggende kvalifikasjonskrav: Selskapet må være et lovlig etablert foretak (firmaattest) Selskapet må være à jour med skatter og avgifter, samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon (revisorerklæring) Selskapet må ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring) Selskapet må ha (eller planlegger å innføre) et kvalitetssystem (egenerklæring) Selskapet må ha (eller planlegger å innføre) et HMS-system (egenerklæring) Selskapet må svare på spørsmål i forhold til Corporate Responsibility (CR) 88

88 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Spesifikke kvalifikasjonskriterier for den enkelte anskaffelsen I tillegg til Sellicha kvalifisering skal være objektive og ikke-diskriminerende: F.eks.: Krav til minimum omsetning i forhold til kontraktsstørrelse og soliditet Krav til dokumentert internkontrollsystem (HMS, Kvalitet) Referanser fra tilsvarende arbeid og omfang Statnetts etiske retningslinjer for leverandører skal oppfylles av alle leverandører uten unntak. Konkurranse med forhandling brukes alltid over terskelverdier, under terskelverdi uansett mulighet til å forhandle Kan be om informasjon som tilbyder glemte å sende inn Kan diskutere alle sider ved tilbudet og finne bedre løsninger for begge parter Kan øke konkurransedyktigheten på mottatte tilbud 89

89 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Tildelingskriterier for valg av tilbud er angitt i forespørselen Eksempel: Pris, gjennomføringsplan, HMS, kvalitet, organisering, arbeidsmetode osv Kontraktstildelinger: Det økonomisk mest fordelaktige tilbud brukes "alltid" Betyr at det ikke kun er pris som teller; en som ikke har laveste pris kan få kontrakten, hvis han scorer bedre enn konkurrentene på de andre kriteriene 90

90 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Anskaffelser gjennomføres med konkurranse, likebehandling, forutsigbarhet og etterprøvbarhet Eksempler: Spørsmål og svar sendes skriftlig ut til alle tilbydere i konkurransen Evaluerer på kriterier oppgitt i forespørselen, finner ikke på andre kriterier etter at tilbudene er mottatt Skriftlig dokumentasjon fra anskaffelsesprosessen 91

91 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Utvidet Statnett kvalifisering (Trinn 2) For utvalgte produkter som utgjør en potensiell risikofaktor for Statnetts virksomhet, er det krav om utvidet prekvalifisering basert på krav utviklet av Statnett. Eksempler på produkter med Trinn 2 kvalifikasjonsordning i dag: Apparatanlegg (høyspentkomponenter) Krafttransformatorer Kraftliner og OPGW inkl armaturer Glassisolatorer og komposittisolatorer Stålmaster, fagverk (lattice steel towers) Trinn 2 kvalifiseringen skjer uavhengig av det enkelte prosjekt og den enkelte anskaffelse. 92

92 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Rammeavtaler Statnett har også inngått rammeavtaler med en eller flere leverandører av varer og tjenester som typisk anskaffes ofte eller hvor det er hensiktsmessig med større grad av standardisering. Eksempler på rammeavtaler: Kontrollanlegg Prosjekterings- og rådgivningstjenester Bilutleie Hotell overnatting Telekommunikasjon Transporttjenester Etc,etc. Rammeavtaler har typisk varighet på 1 4 år. 93

93 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Statnett.no

94 Implementering av lovverk anskaffelser i Statnett Statnett.no

95 Generell kontraktfilosofi

96 Valg av kontraktstrategi Kontraktsstrategi velges på bakgrunn av: Oppdragets art, kompleksitet og gjennomføringsplan Leverandørmarkedets kompetanse, kapasitet og erfaring Tilrettelegging for konkurranse Egen kompetanse, kapasitet og erfaring Samlet risikovurdering (tidsrisiko, avhengigheter, kvalitet på underlag, mulighet for vekst i omfang etc) 97

97 Generelle kontraktstrategier Ledning, kabel og stasjoner Bygging av nye anlegg og oppgradering av eksisterende anlegg forespørres normalt hver for seg Riving av eksisterende anlegg kan være inkludert i nybygging Nye ledninger og stasjoner: Forespørres separat Nye kabelanlegg: Forespørres separat Tilretteleggelse av konkurranse - forespørsler med mulighet for å tilby på en eller flere deler 98

98 Generelle kontraktstrategier: Pakking av prosjekter og utsetting av oppdrag 99

99 Eksempel - kontraktstrategi ledning modell 2 Byggherre leveranser All prosjektering Tilgang/rettigheter: Offl. godkjennelser Avtaler grunneier Avtaler reinbeitedistrikt NS 8405.E Ledningsentreprise kontrakt Internasjonal konkurranse Riving Betong/master/liner Internasjonal/nasjonal /lokal konkurranse Bygging Fundamenter Bygging Mastemontasje Bygging Linestrekking Tilgang trase: Skogrydding Veibygging Lager og montasjeplasser NS 8405/06 N Materiell Materiell Materielli Betong Forskaling Fotbolter Jording 100 Stålmaster Armatur Komposittisolatorer Glassisolatorer Liner OPGW incl. armatur Flymarkører

100 Ledningsarbeid Typisk lokalt innhold KONTRAHERES AV STATNETT: Skogrydding Veiarbeid Lagerplasser, trommel- og vinsjeplasser, premontasjeplasser KONTRAHERES AV HOVEDENTREPRENØR: Graving til fundamenter Grøfting til mastejording Betong Transport, helikopter/kran/bil Diverse materiell

101 Eksempel - kontraktstrategi stasjon modell

102 Typisk effekt av kontraktstrategi stasjon (kun eksempel) Byggherreleveranser Basisprosjektering Godkjenne prosjektering Transformator/reaktor Kontrollanlegg Tilgang/rettigheter: Offl. godkjennelser Avtaler grunneier Nasjonal/lokal konkurranse Skogrydding (flere kontrakter) Grunnarbeider og veibygging (flere kontrakter) Byggeplass oppfølging (rammeavtaler) Internasjonal konkurranse NS 8407 E Totalentreprise transformatorstasjon (flere kontrakter) Typiske underentrepriser: Prosjektering bygg/elektro/mekanisk Prosjektledelse og byggeplassledelse/byggekontroll Byggentreprenører inkl. levering byggematerialer Elektroinstallsjon (høyspent/lavspent) Andre tekniske underentreprenører Gjerder Etc. NS 8405/06 N

103 Stasjonsarbeid Byggteknisk arbeid Fundamenter Transf.sjakter Oljeutskilleranlegg Kabelkanaler Kontrollhus Installasjon Gjerde Støttemurer Fundamenter samleskinner

104 Statnetts kontraktstandarder (kan fravikes) Kontrakt Omfang Kontraktstandard Prisformat Skogrydding Utførelse NS8406 Enhetspriser mengdejustert Grunnarbeid og veibygging Prosjektering/ konsulenttjenester/ byggeledelse Elektromateriell Totalkontrakt stasjon Utførelse NS8405 / 06 Enhetspriser mengdejustert. (Fast pris for mindre arbeider) Prosjektering og utførelse Prosjektering og utførelse NS8401/02/03 SSA Statnett KLM NS8407 E Fastpris og timepriser. Fastpris og enhetspriser Fastpris Ledningsentreprise Utførelse NS8405 E Enhetspriser mengdejustert

105 Krav til underleverandører

106 Hvilke krav stiller norske og utenlandske leverandører til sine underleverandører? Ikke krav om Sellihca registrering At alle nødvendige sertifikater og tillatelser er i orden HMS system Statnetts etiske retningslinjer At leverandører overholder restriksjoner for arbeidet gitt i Miljø og Transportplan Kvalitet og erfaring Konkurransedyktige priser (innenfor estimater i tilbudet)

107 Tjenesteleveranser (typisk) Helikopter Erfaringstall: timer flytid/km kraftledning (17 tonn pr mastepunkt) Transport Erfaringstall: Lokaltransport inn og ut av linjen: tonn/km kraftledning Maskinleie (mobilkran etc) Utstyrsleie (kompressor, generatorer, spesialverktøy, verktøy etc) Leie av biler, snøscooter, ATV Verksted for biler, maskiner og utstyr vedlikehold og reparasjoner Avfallsmottak Kontorleie, lagertelt Kopiering, trykkeri Innkvartering og mat - erfaringstall

108 Erfaringstall Verdi av lokale leveranser/tjenester for ledningsprosjekt og stasjoner er normalt 15-25% av totalkostnadene (helikopter betydelig andel) Totalkostnad Ledning: Størrelsesorden 5,0 7,0 MNOK/km Totalkostnad Stasjon: Størrelsesorden MNOK Innkvartering Pr. 100 km kraftledning: Pr. Stasjon: mann i 2 sesonger mann i 2 år Avstand innkvarteringer: < 2 timer kjøretid per dag Statnett: 5 10 personer per 100 km ledning

109 Konsulenttjenester Arkitekt (Kontrollhus) Byggeteknikk Elektro, VVS Geolog, Geotekniker Byggekontroll Fugle- og dyreliv Konsulenter innenfor reindrift

110 Informasjon om planlagte og Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser pågående anskaffelser

111 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser i Vestre korridor Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser vil fortløpende bli publisert på prosjektsidene under på norsk og engelsk.

112 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser

113 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser

114 Informasjon om planlagte og pågående anskaffelser Informasjon om anskaffelser

115 Takk for oppmerksomheten

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram

Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører. Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Nettutvikling og Statnetts arbeid med å kvalifisere Nord-Norske leverandører Audun Hustoft - Programdirektør Statnetts Nordområdeprogram Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Anskaffelser og kontraktsoppfølging

Anskaffelser og kontraktsoppfølging NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Anskaffelser og kontraktsoppfølging Kommunalteknisk driftsavdeling og kommunalteknisk planavdeling Nittedal kommune April 2013 Utført av Oddny Ruud Nordvik,

Detaljer

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser Leverandørutvikling

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland

Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland Hva skjer i Lister-området? Vi oppgraderer sentralnettet og bygger ny kabelforbindelse til Tyskland I denne brosjyren vil vi fortelle deg om arbeidet vi skal utføre i Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord,

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk

Årsrapport 2014 Norsk Norsk Innhold Konsernsjefens betraktninger 4 Statnetts strategi 6 Dette er Statnett 8 Statnetts oppgaver 8 Organisasjonsstruktur 9 Presentasjon av konsernledelsen 10 Høydepunkter 2014 12 Mellomlandsforbindelsen

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Thor Heyerdahl videregående skole. Anbudsgrunnlag. Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere ANBUDSGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE SIDE 1 AV 22 Thor Heyerdahl videregående skole Anbudsgrunnlag Åpen anbudskonkurranse for entreprenører og rådgivere 23. september 2005 SIDE 2 AV 22 Anbudsgrunnlag samspillprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 0.0

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer