(mm) Spridningsvinkel. monteras direkt i isolering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(mm) Spridningsvinkel. monteras direkt i isolering"

Transkript

1 sv 0-40V Effekt armatur Effekt total kit W Kapsling Ljusflöde 0lm Ljusstyrkan i bestämd riktning 8cd Livslängd 000h Färgtemperatur 000K Min/Max arbetstemperatur Ta E-märkt För torra miljöer 0 000x Endast för inomhusbruk Garanterat antal på/av 0 Strömförsörjning rtnr: 9008 nslutning Får ej monteras direkt i isolering Spridningsvinkel Dimbar Håltagning Tiltbar nger skyddsklass på armatur SÄKER INSTLLTION Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Endast personer med erforderlig kunskap skall utföra installationen eller underhåll. Saknas denna kunskap kontakta en behörig elektriker. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. min 00x00x0mm. Skruva ur insatsen.. Plocka bort ljuskällan orra hål för armaturen. Slå av spänningen innan installation. nslut kopplingsbox till.. Vik upp fjädrarna.. Tryck upp armaturen Min inbyggnadsmått i oisolerat utrymme 00x00x0mm. DEFEND rt-nr: x00x0mm Vid installation i isolering använd skyddskåpa (Defend) med mått enligt bild.. Montera ljuskällan i sockeln samt insats. Tryck upp ljuskällan. Skruva åt insatsen Slå på spänningen och testa så att installationen blev korrekt. Scanna för mer info Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM00 040

2 en 0-40V Power, luminaire Total power kit W Enclosure Luminous flux 0 lm rightness in determined direction 8 cd Life span,000 h olour temperature,000k Min/Max operating temperature Ta E-marked 0 000x For dry environments Only for indoor use. Guaranteed number of on/off switching 0 Power supply Part no onnection Must not be installed directly in insulation Distribution angle Dimmable Hole-making Tiltable Denotes the degree of protection of the luminaire SFE INSTLLTION Read these instructions before beginning the installation and hand them over to the user of the system. Only persons with the requisite knowledge are to perform the installation or maintenance. If you lack this knowledge, contact a qualified electrician. Make sure that the mains power is switched off before installation or maintenance. Install the luminaire as described below. Position the LED luminaire and driver unit far from heat sources and in a well ventilated area. min 00x00x0mm Drill holes for the luminaire.. Unscrew the insert.. Remove the light source Switch off the power before installation - onnect junction box to. - Fold up the springs - Press up the luminaire. Minimum installation measurements when mounting in non-insulated spaces 00 x 00 x 0 mm. DEFEND rt-nr: x00x0mm When installing in insulation, use a protective cover with dimensions as illustrated.. Fit the light source in the Switch on the power and test to holder as well as the insert. Press ensure the installation is correct. up the light source. Tighten the insert Scan for more info Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM00 040

3 de 0-40 V Leistung je Leuchte 4 W Gesamtleistung W Schutzart Lichtstrom 0 lm Lichtstärke in einer bestimmten Richtung 8 cd Lebensdauer.000 h Farbtemperatur.000 K Min./Max. rbeitstemperatur, Ta -0 bis +40 E-geprüft 0 000x Für Trockenbereiche Nur für Innenräume Garantierte nzahl von 0 Stromversorgung rtikelnr.: 9008 nschluss SIHERE INSTLLTION Darf nicht direkt in Isoliermaterial installiert werden bstrahlwinkel Dimmbar Lochdurchmesser Schwenkbar Gibt die Schutzklasse der Leuchte an Lesen Sie diese nweisungen vor eginn der, und geben Sie sie an den Endanwender der nlage weiter. Nur Personen mit den erforderlichen Kenntnissen dürfen die oder Wartung durchführen. Fehlen diese Kenntnisse, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. chten Sie darauf, vor oder Wartung die Stromversorgung auszuschalten. Installieren Sie die Leuchte gemäß der nachstehenden eschreibung. Installieren Sie die LED-Leuchten und das Vorschaltgerät nicht in der Nähe von Wärmequellen in einem gut belüfteten ereich. min 00x00x0mm ohren Sie eine Öffnung für die Leuchte.. Einsatz herausschrauben.. Lichtquelle entfernen Schalten Sie vor der die Stromversorgung aus - nschlussklemme an 0 V anschließen. - Klappen Sie die Federn nach oben - Drücken Sie die Leuchte nach oben in die Öffnung. Mindesteinbaumaß für nicht isolierte ereiche 00x00x0mm. DEFEND rt-nr: x00x0mm Verwenden Sie bei einer in Isolierungsmaterial eine Schutzkappe mit bmessungen entsprechend der bbildung.. Lichtquelle und Einsatz im Sockel montieren. Lichtquelle nach oben eindrücken. Einsatz festschrauben Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, und prüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion. Scannen für weitere Informationen Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM00 040

4 fi 0-40V Valaistusteho Sarjan kokonaisteho W Suojaluokka Valonvirtaus 0lm Valonvoimakkuus tietyssä suunnassa 8cd Käyttöikä 000h Värilämpötila 000K Min./maks. käyttölämpötila Ta E-merkitty Kuiviin tiloihin 0 000x Vain sisäkäyttöön Taattu sytytys-/ sammutusmäärä 0 Virransyöttö Tuotenro: 9008 Liitäntä Ei saada asentaa suoraan eristykseen Valaistuskulma Voidaan himmentää Reiän teko Kallistettava Ilmoittaa valaisimen suojaluokan TURVLLISUUSOHJEET Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Vain riittävän taidon omaavat henkilöt saavat suorittaa asennuksen tai huollon. Jos tätä ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun sähkömieheen. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa. senna valaisin alla olevien piirustusten mukaisesti. senna LED-valaisimet ja sovitin etäälle lämpölähteistä ja hyvin tuuletettuun tilaan. sennus min 00x00x0mm. Kierrä sisäkappale irti.. Ota valolähde paikaltaan Poraa reikä valaisimelle. Kytke virta pois päältä ennen asennusta - Liitä kytkinrasia 0 V:n jännitteeseen. - Taita jouset ylös. - Paina valaisin ylös. Min. sisäänrakennusmitat eristämättömään tilaan 00x00x0mm. DEFEND rt-nr: x00x0mm Käytä asennuksessa eristykseen suojaholkkia kuvan esittämillä mitoilla.. senna valolähde kantaan. senna sisäkappale. Paina valolähde paikalleen.. Kierrä sisäkappale paikalleen. Kytke virta päälle ja varmista, että asennus on onnistunut. Skannaa lisätietoja Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM00 040

5 no 0-40 V Effekt armatur Effekt totalt sett W Kapsling Lysfluks 0 lm Lysstyrken i bestemt retning 8 cd Levetid 000 t Fargetemperatur 000 K Min./maks. arbeidstemperatur Ta E-merket For tørt miljø 0 000x Kun til innendørs bruk Garantert antall på/av 0 Strømforsyning rt.nr.: 9008 Tilkobling Skal ikke monteres direkte i isolering Spredningsvinkel Dimbar Hullaging Vippbar ngir verneklasse på armatur SIKKER INSTLLSJON Les disse anvisningene før installeringen påbegynnes og gi dem videre til brukeren av anlegget. Det er kun personer med nødvendig kunnskap som skal utføre installasjon eller vedlikehold. Hvis denne kunnskapen mangler, må en autorisert elektriker kontaktes. Sørg for at spenningen er frakoblet før utføring av installasjon eller vedlikehold. Installer armaturen i henhold til beskrivelsen nedenfor. Plasser LED-armaturer og drivenhet langt fra varmekilder og i et godt ventilert rom. Installasjon. Skru ut innsatsen.. Ta bort lyskilden. DEFEND rt-nr: x00x0mm min 00x00x0mm or hull for armaturen. Slå av spenningen før installasjon - Koble til koblingsboksen til 0 V. - Vik opp fjærene. - Trykk opp armaturen. Min. innbyggingsmål i uisolert rom 00 x 00 x 0 mm. Ved installasjon i isolering må det brues vernemantel med mål i henhold til bildet.. Monter lyskilder i sokkelen, samt innsats. Trykk opp lyskilden.. Skru til innsatsen. Slå på spenningen og test at installasjonen ble riktig. Skann for mer informasjon Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM00 040

6 da 0-40V Effekt armatur Effekt total kit W Kapsling Lysintensitet 0lm Lysstyrke i bestemt retning 8cd Levetid 000h Farvetemperatur 000K Min/Maks arbejdstemperatur Ta E-mærket Til tørre miljøer 0 000x Kun til indendørs brug Garanteret antal til/fra 0 Strømforsyning rtnr: 9008 Tilslutning Må ikke monteres direkte i isolering Spredningsvinkel Kan dæmpes Huloptagelse Kan vippes ngiver beskyttelsesklasse på armatur SIKKER INSTLLTION Læs disse instruktioner før installationen påbegyndes og giv dem videre til brugeren af anlægget. Det er kun personer med fornødent kendskab som må udføre installationen eller vedligeholdelsen. Hvis dette kendskab mangler, kontakt en autoriseret elektriker. Sørg for at spændingen er slået fra før installation eller vedligeholdelse. Installer armaturet iht. nedenstående beskrivelse. nbring LED-armaturer og drivmekanismer langt fra varmekilder og på et godt ventileret sted. min 00x00x0mm. Skru indsatsen ud.. Tag lyskilden ud or hul til armaturet. Slå spændingen fra inden installationen - Tilslut koblingsboksen til. - Fold fjedrene op. - Tryk armaturet op. Min. indbygningsmål på et uisoleret sted 00x00x0mm. DEFEND rt-nr: x00x0mm Ved installation i isolering skal der bruges beskyttelsesdåse med mål iht. billede.. Monter lyskilden i soklen samt indsatsen. Tryk lyskilden op. Skru indsatsen fast Tænd for spændingen og test at installationen er korrekt. Scan for mere info Elektro Elco, Tallvägen, SE-4 ankeryd, Sweden UM00 040

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

lift monteringsanvisning monteringsanvisning monteringsanvisning asennusohje instruction Godkendelse VA 1.42/19817

lift monteringsanvisning monteringsanvisning monteringsanvisning asennusohje instruction Godkendelse VA 1.42/19817 lift SE monteringsanvisning DK monteringsanvisning NO monteringsanvisning FI asennusohje Godkendelse VA 1.42/19817 GB instruction Svarvaregatan 5, Box 525, 301 80 Halmstad, Sverige Product information

Detaljer

RF-4000 Universal Video Modulator

RF-4000 Universal Video Modulator RF-4000 Universal Video Modulator Channel Selectable Thank you for purchasing the RF-4000 Universal Video RF Modulator. You can insert your favorite video program, such as DVD, Satellite Receiver, Digital

Detaljer

Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions 112364-06 2014-04 Albatros Elektrisk batteri Elektrisk batteri Elektrisk batteri Sähköpatteri Elecrical battery Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instructions for Use Gebrauchsanleitung Mode d emploi 1 2 3 Min 100 mm Min 50 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 100 mm Min 50 mm 5 Alt. 3 (230V / 00V)

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

Villavent VR-700 EV /3

Villavent VR-700 EV /3 204352 27.03.2009/RD/KMB Villavent VR-700 EV /3 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er

Detaljer

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC

Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC 204468 27.03.2009 RD/KMB. Villavent VR-400/700 E /3 VR-400/700 E/EC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions

VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions 392381 19.03.2004/RD/KMB VR-400/700 EV /2 Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions INSTALLASJON Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 08.07.2008 RD/KMB. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205817 12.11.2010 TR 10-03. Villavent VR 400/700 DC Montasjeanvisning Montageanvisning Installationsanweisung Installation instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning er produsert

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner tura F565488 Indoor Unit Outdoor Unit CS-E7GKEW CU-E7GKE CS-E9GKEW CU-E9GKE CS-E12GKEW CU-E12GKE 2 ~ 7 PORTUGUÊS 14 ~ 19 Before operating the unit, Antes de ligar a unidade, read these operating ESPAÑOL

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

Villavent VR 400/700 DC

Villavent VR 400/700 DC 205819 08.07.2008/RD/KMB Villavent VR 400/700 DC Bruks- og vedlikeholdsanvisning Drift - och skötselanvisningar Bedienungs- und Wartungsanleitung User and maintenance instructions FORORD Villavent ventilasjonsaggregater

Detaljer

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino

Users manual. Portable air conditioner AC Roma & AC Torino Users manual Portable air conditioner AC Roma & AC Torino A. Control panel B. Remote control C. Filter access D. Water tank and water hose connection E. Air exhaust hose D. Window kit Users manual HACE

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO

RF9. Wireless Router. Building Technologies. Installation Guide EN SV DA NO RF9 Wireless Router Installation Guide EN SV DA NO A Rotary switches for Segment ID (4 digits 0 9). B Rotary switches for Address (1 digit 1 9). C Battery. Only in case of test purposes. D Socket. E Power

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A]

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A] Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. FM Mattsson garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. INSTRUKTION / INSTRUCTION

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide

USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide USB 3.0 Multi Hard Disk Link User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Detaljer

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung

Thermometer II Silver Version. Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung Thermometer II Silver Version Vejledning Bruksanvisning Brukerveiledning Gebruikshandleiding User manual Bedienungsanleitung This is your guarantee of an authentic JACOB JENSEN TM Thermometer II Silver

Detaljer

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37

SMS-954. English 2-7 SUOMI 32-37 SMS-954 English 2-7 Deutsch 8-13 Svenska 14-19 NORSK 20-25 DANSK 26-31 SUOMI 32-37 English Introduction The SMS-954 remote control unit enables you to control a heat pump from a remote location with the

Detaljer

Montage- und Bedienungsanleitung Sockel 230 V für Rauchwarnmelder Dual/VdS...4

Montage- und Bedienungsanleitung Sockel 230 V für Rauchwarnmelder Dual/VdS...4 Montage- und Bedienungsanleitung Installation and user manual Notice d installation et d'utilisation Montage- en bedieningshandleiding Monterings- og bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Monterings-

Detaljer

Weatherproof Outdoor Camera. If this device does not work when you first plug it in, do not take it back to the store.

Weatherproof Outdoor Camera. If this device does not work when you first plug it in, do not take it back to the store. English OutdoorCam Weatherproof Outdoor Camera with Night Vision If this device does not work when you first plug it in, do not take it back to the store. Contact the Swann Helpdesk using our fast e-mail

Detaljer

Cave 100/100S Cave 40

Cave 100/100S Cave 40 Cave 100/100S Cave 40 Norsk Svensk Suomi English Cave 40/100/100S Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Integrering s 4 Cave 40 s 4 Cave 100S s 5 Bruk og

Detaljer