FORNEBULANDET TILVALGSBROSJYRE. Generell informasjon om tilvalg og endringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORNEBULANDET TILVALGSBROSJYRE. Generell informasjon om tilvalg og endringer"

Transkript

1 FORNEBULANDET TILVALGSBROSJYRE Generell informasjon om tilvalg og endringer

2 DET HANDLER IKKE BARE OM Å BO, DET HANDLER OM Å LEVE TILVALG En ny bolig starter med drømmer og mange nye ideer. Tilfør din smak og dine ideal-løsninger og gjør boligen skreddersydd for deg og din familie. Det handler faktisk ikke bare om å bo det handler om å leve INNHOLD Et nytt hjem Norsk standard - beskrivelse Spesialtilpassninger Prising av spesialtilpasninger Elektro Kjøkken Garderobe Baderom Parkett Innerdører Maling Gasspeis Parkering Egne notater Bilder som er vist i denne brosjyren er kun ment som illustrasjoner. Layout/Design: Voice Reklame AS 2 3

3 INTRODUKSJON ET NYTT HJEM Denne brosjyren er tenkt som et verktøy for å hjelpe deg gjennom de beslutninger som kreves for at ditt nye hjem skal bli slik du ønsker det. Tenk nøye igjennom dine valg Tenk nøye igjennom dine valg. Å kjøpe nytt hjem er en av de største beslutningene du tar. I brosjyren kan du se eksempler på noen av de valgene du kan gjøre i forkant, som vil utgjøre forskjellen på ditt og naboens hjem. Endelig tilvalgsmeny for det prosjektet du har kjøpt i vil du få tilsendt fra entreprenøren i forkant av tilvalgsmøte. Hygg deg med planleggingen Vi ønsker at tilvalgsprosessen skal være en lystbetont reise til ditt nye hjem. Den dagen du setter nøkkelen i døren skal du vite eksakt hvilken farge det er på veggene, samt hvilke dører, kjøkken, parkett og fliser som møter deg på innsiden. Du skal føle at du er kommet hjem. 4 5

4 LEVERANSE NORSK STANDARD NORSK STANDARD På Fornebu bygges alle prosjektene etter Norsk Standard 8407, alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Generelt Dersom du ønsker å lese mer om norsk standard, finner du grundig informasjon om dette på NS 8407 Denne standarden har til formål å regulerer kontraktsforholdet mellom totalentreprenør og byggherren og sørger for at kontrakten partene i mellom er ballansert og at arbeidene som utføres på byggeplassen skjer i henhold til norsk lov og god byggeskikk. NS 3420 Denne standarden er et komplett system for å beskrive bygging, drift, vedlikehold og riving av bygg og anlegg på et detaljert eller mer sammensatt nivå. Hele standarden er ikke relevant for våre prosjekter. Det er dog vanlig at kapitlene hvor normalkrav til valg av overflater samt tillatt avvik for de ulike overflatene benyttes. Generelt kan man si at materialene som velges skal være uskadde og uten feil, tilpasset klimaet de benyttes i og tilpasset det aktuelle prosjektet. Det endelige produktet (herunder delprodukter) skal fylle den funksjonen som er forutsatt. Dernest definerer standarden hvilket avvik som er tillatt. Generelt gjelder et krav til tillatt sammensatt byggeplassavvik på +/- 15 mm. Det betyr at alle målsatte dimensjoner og avstander skal ligge innenfor dette kravet, dersom ikke annet krav er stilt. Deretter defineres det tillatte avvik for overflater i henhold til ulike toleranseklasser (fra 1 til 5). Boligprosjekter skal tilfredsstille klasse 3. Som eksempel skal en svanke eller bul på parkett ikke overstige 5 mm målt med 2 meter rettholdt. Med det menes at det legges en to meter rettholdt på gulvet over en eventuell svanke. Avvike man kan måle mellom gulv og rettholdt kan måle opp til 5 mm forholdet må utbedres. 6 7

5 TILVALG Tilvalg (tilleggsvalg) er en langt enklere prosess, da disse valgene foregår ut fra standardiserte tilvalgsprodukter. Dersom man gjør valg som ikke finnes på den standardiserte tilvalgsmenyen så vil det bli behandlet som en endring. DINE VALG SPESIAL- TILPASNINGER Vi deler prosessen for spesialtilpasning av leilighetene inn i to kategorier: Endringer og Tilvalg. Nedenfor følger en forklaring på de to begrepene. SPESIALTILPASNINEGR ENDRINGER Hvis man ønsker endringer i leiligheten, regnes det som en relativt omfattende prosess som kan kreve at både myndigheter, byggherre, arkitekt, andre prosjekterende og underentreprenører må bearbeide og godkjenne endringene. Endringsarbeider refererer seg for eksempel til omlegging av rør, fjerning av lettvegger, snu slagretning på dører og forandring av planløsning osv. Det vil tilkomme en initialkostnad for utredning av en endring. Denne inkluderer utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. Initialkostnaden faktureres uavhengig av om endringen blir bestilt eller ikke. Prosjektet vil ikke tillate endringer som medfører tidsforskyvninger for hele prosjektet. SLIK FUNGERER TILVALGSPROSESSEN Det vil bli utarbeidet en tilvalgsmeny for hvert prosjekt, som vil informere kjøper om hva som er valgt som standard produkter, og hva man kan velge som tilvalg. Hver kjøper vil bli invitert til å ta kontakt for et personlig tilvalgsmøte med prosjektets kundeveiledere i løpet av gjeldende tilvalgsperiode. Det vil da bli anledning til å se noen av standardproduktene og noen av tilvalgsproduktene. Tilvalgsfristene angitt i invitasjon til møte kan ikke forskyves, og gjelder alle tilvalgsprodukter. Ønsker om tilleggsvalg etter tilvalgsfristens utløp, vil bli behandlet som endringer. Dersom du ønsker å gjøre tilvalg er det viktig å merke seg fristene for disse! 8 9

6 DET LILLE EKSTRA PRISING AV SPESIALTILPASNINGER Bygging av store prosjekter fordrer standardiserte løsninger og endringer av disse løsningene skaper derfor ekstra kostnader. SPESIALTILPASNINGER Spesialtilpasninger kan ofte føre til økte kostnader men veier man dette opp i mot kvaliteten dette gir for den enkelte familie er det kanskje verdt det PRISING Vi og våre entreprenører har en felles målsetning om å levere prosjekter med 0-feil. For å unngå feil settes det derfor frister som en noen kan oppfattes som rigide samt at det er et krav at alle endringer må inn på tegning, selv om det kun er mindre justeringer. Tegningene skal distribueres til alle involverte parter i prosjektet. Dette gjør at det alltid er en initialkostnad knyttet til alle endringer, selv om de er små. Entreprenørens priser baseres på innhentede pristilbud fra under-leverandører, konsulenter og egne arbeider. Konsulentene (arkitekter, prosjektering elektro, rør m.m.) har ofte start- og minstepriser for å utføre endringen. Standard varer er innkjøpt i store kvantum. Noe som medfører at innkjøpsprisen fra leverandører til entreprenør er gunstig. Avvik fra standard løsning kan derfor gi vesentlig høyere innkjøpspris og fradraget for opprinnelig vare blir tilsvarende mindre. Sammenlikning av priser man får oppgitt i butikk for tilsvarende vare blir også vanskelig, da montering, tilpasning, transport og koordinering opp mot andre håndverkere osv. ikke er medregnet i butikkens utsalgspris. Det hender kjøpere spør om man får tilbake penger hvis man ikke ønsker å ha en standard vare levert. Standard leveranser er som sagt innkjøpt i store kvanta og innkjøpsprisene er derfor betinget av et visst volum. Hvis standard-varen fjernes i noen leiligheter, vil prisen på de resterende varene bli høyere. Dette gjør at leveranser som er inkludert i leiligheten normalt ikke kan gis fradrag for. Vi opplever også spørsmål om fradrag i pris hvis man for eksempel ønsker å fjerne en vegg. Å fjerne en vegg er ikke nødvendigvis så enkelt som det kan synes. Arkitekten må tegne om den aktuelle leiligheten. Deretter må alle tegninger oppdateres og sendes ut til underentreprenører og leverandører. Endringen kan føre til at underentreprenørene må omprosjektere rørføringer og elektriske punkter som opprinnelig var plassert i veggen og alt dette skal koordineres og administreres slik at endringen faktisk blir utført. Eksempelet viser at selv om det i utgangspunktet kan virke som om det bør gis fratrekk for å fjerne en vegg, blir det i virkeligheten en relativt kostbar endring for kjøperen. Vi håper at disse forklaringene kan gi forståelse for hva som ligger bak prisene som presenteres. En entreprenørs innkjøpspriser er basert på store kvanta og derfor kan man oppleve at tilvalg blir noe dyrere

7 TILPASSET ELEKTRO TILVALG ELEKTRO Det skal være tilstrekkelig med stikkontakter men dersom du ønsker å gjøre endringer eller øke antallet kan dette bestilles på tilvagsmøtet. ELEKTRO Bygging av store prosjekter fordrer standardiserte løsninger og endringer av disse løsningene skaper derfor ekstra kostnader. STANDARD Prosjektet bygges etter ny forskrift; NEK400. Forskriften stiller helt andre krav til det tekniske anlegget enn tidligere. Det innebærer at det bla er komfyrvakt over koketopp og godt med stikkontakter i leilighetene. For de aller fleste vil antall stikkontakter være tilstrekkelig. Elektrotegninger for de enkelte leilighetene sendes normalt ut til hver kunde i forbindelse med invitasjon til tilvalgsmøte. Det understrekes at tegningsgrunnlaget er veiledende. Tegningene er ikke målsatt, men viser antall el-punkter i de ulike rommene. Plasseringen kan variere noe. El-tegning vil vise bla prosjekterte stikkontakter, lyspunkter og tv-uttak. Det vil ikke bli mulig å endre plasseringen av disse standard punktene. Leilighetene leveres normalt med ett IKT punkt i stuen. TILVALG Hvis du ønsker flere el-punkter enn standard, kan det bestilles i tilvalgsmøte. Vi opplyser om at tilvalgspunkter kan komme med synlige føringer, avhengig av hva slags vegg punktene ønskes plassert på. El punkter må plasseres på stender, og vil bli plassert på nærmeste stender i forhold til ønsket plassering. Det kan gjøres tilvalg på for eksempel ekstra IKT punkt, spotter og ekstra lysskinner til kjøkken innenfor leverandørens sortiment. Elektrotegninger med antall el-punkter skal normalt sendes ut i forkant av tilvalgsmøte

8 FOR ENHVER SMAK KJØKKEN KJØKKEN HTH/Sigdal /Norema eller tilsvarende aktør er normalt leverandør av kjøkken til boligen. STANDARD LEVERANSE Normalt leveres det kjøkken med hvite malte skapfronter, laminat benkeplate og håndtak i stål evt. grepsløse fronter. Kjøkkenet leveres med underlimt rustfri oppvaskkum og forkrummet armatur. Det leveres søppelsorteringssystem i skap under kum, for det tilfellet hvor det ikke er prosjektert med brannslange i skap under kum. TILVALG Kjøpere tilbys muligheten til å sette sitt personlige preg på kjøkkenet ved å foreta egne valg, dog i henhold til de forutsetninger som er gitt i prosjektet og innenfor leverandørens sortiment. Vann/avløp, ventilasjon og andre faste elementer kan ikke flyttes. Det vil bli mulighet for å gjøre tilvalg på hvitevarer enten via kjøkkenleverandøren eller entreprenøren. Dekor mellom kjøkkenbenk og overskap vil være tilvalg. Valgmulighetene vil variere med valg av leverandør. Du vil også få mulighet til å gjøre tilvalg på kjøkkenarmatur, normalt vil det være et par alternativer. Disse tilvalgene gjøres via entreprenøren. Valg av kjøkkenhette må være kompatibel med ventilasjonssystemet; det betyr at utvalget vil være begrenset. Vi ber om forståelse for dette. TILVALGSMØTE Tilvalgsmøter for kjøkken gjøres normalt direkte med leverandøren. Hver kunde vil bli invitert til et særskilt tilvalgsmøte med den valgte leverandøren

9 EKSEMPEL STANDARDUTSTYR KJØKKEN EKSEMPEL TILVALG KJØKKEN KJØKKEN EKSEMPEL PÅ STANDARD UNDERLIMT VASK FM MATSEN FM MATSEN AVTREKKSHETTE MB FONDUE EKSEMPEL PÅ STANDARD KJØKKENHETTE ROBITOR EKSEMPEL PÅ KJØKKENARMATUR AVTREKKSHETTE MP VISJON 90 AVTREKKSHETTE PB VISJON 90 Vi anbefaler lyse fargetoner innenfor NCS S-serien

10 PLASS TIL DET MESTE GARDEROBESKAP GARDEROBESKAP Denne brosjyren er tenkt som et verktøy for å hjelpe deg gjennom de beslutninger som kreves for at ditt nye hjem skal bli slik du ønsker det. HTH/Sigdal /Norema eller tilsvarende er normalt leverandør av garderobeskap til boligen. Det er så å si alltid samme leverandør av kjøkken og garderobe. Tilvalgsmøter for garderobeskap gjøres normalt direkte med leverandøren. Hver kunde vil bli invitert til et særskilt tilvalgsmøte med den valgte leverandøren hvor tilvalg for kjøkken og garderobe gjennomføres). Boligene på Fornebu vil bli brannsprinklet. Dette setter begrensninger for hvor garderobeskapene kan stå og hvor mye de kan utvides. Skapene må plasseres slik de er satt på tegning. EKSEMPEL TILVALG GARDEROBESKAP STANDARD GARDEROBESKAP Det leveres 1 m garderobeskap type glatthvit melamin per sengeplass. Skapet er innredet med hyller og stang

11 PRAKTISK VELVÆRE BADEROM BADEROM HTH/Sigdal /Norema eller tilsvarende aktør er normalt leverandør av bad til boligen. PREFABRIKKERTE BAD Ofte bygges våre bad som prefabrikkerte baderom. Det betyr at badet bygges på fabrikk og heises inn som et helt ferdig rom etter hvert som bygget reiser seg. Ved å prefabrikkere bad reduserer vi risikoen for feil i prosjektet. Ettersom badet skal heises inn etter hvert som etasjene reiser seg, må tilvalg på prefabrikkerte bad gjøres tidlig i prosessene. For de prosjektene hvor vi velger å prefabrikkere bad, blir det derfor to tilvalgsprosesser. Én hvor man gjør tilvalg på bad, og én hvor man gjør øvrige tilvalg. PLASSBYGGET BAD Når vi ikke prefabrikkerer badene, så blir de bygget på plassen. Det betyr at totalentreprenøren velger underleverandører som sørger for at badet bygges i henhold til spesifikasjoner. STANDARD LEVERANSE Badene leveres med tidsriktige fliser på vegg og gulv, baderomsinnredning i hvit melanin og med tidsriktig servant, innfellbare dusjvegger og med opplegg for vaskemaskin. Blandebatterier for dusj og servant vil være i blank stål og med tidsriktig utførelse. TILVALG Det vil bli mulig å gjøre individuelle tilpasninger på bad. For de tilfellene hvor det er prefabrikkerte bad, vil tilvalgsmulighetene være mer begrenset. Uavhengig av byggemetode så vil det til en viss grad være mulig å endre farge på flis, farge på baderomsinnredning, blandebatteri til servant og dusj, og dusjgarnityr. Dog innenfor leverandørens sortiment. Det vil også være mulig å velge badekar istedenfor dusj der badet tillater det, uavhengig av byggemetode

12 EKSEMPEL STANDARDUTSTYR BAD DUSJOPPHENG 520 plain Dusjhjørne med to rette dører LINC MODEL 12 EKSEMPEL TILVALG BAD DUSJOPPHENG 550 BADEROM KRAN 1810 plain BLANDEBATTERI 7461 PLAIN KRAN 2814F plain WC DINO BLANDEBATTERI 7461 PLAIN WC GAC 8000 PLUS HÅNDKLEHOLDER BTH

13 LUNE GULV EKSEMPEL TILVALG PARKETT Shadow Grey Aged 1 stavs Eik Story Smoked Asphalt Grey 1 stavs Eik Natur Story Vanilla 1 stavs PARKETT PARKETT Denne brosjyren er tenkt som et verktøy for å hjelpe deg gjennom de beslutninger som kreves for at ditt nye hjem skal bli slik du ønsker det. Eik new arctic 1-stavs Eik Natur Antikk 3 stavs Ask Natur Vanilla 3 stavs Et Vi gulv anbefaler har stor lyse innvirkning fargetoner på hvordan innenfor rommene NCS S-serien. oppleves - valgets kval EKSEMPEL PÅ STANDARD LEVERANSE Eik new artic, 14 mm 3 stavs med tilhørende fotlister i eik eller hvit. Fotlistene leveres med synlige spikerhoder

14 PERSONLIG PREG EKSEMPEL STANDARD DØR Standard innerdør er en massiv dør er glatt og malte. Døren er både enkle og tidløse. Gerikter leveres med synlige spikerhoder. INNERDØRER INNERDØRER En dør er ikke bare en dør - velg mellom det slette og moderne og de klassiske speildørene. EKSEMPEL TILVALG INNERDØRER Det tilbys ofte dører i 2 ulike stiler. En som har et stilrent, moderne uttrykk med fyllingsfelt eller glassfelt, og en som har et klassisk uttrykk med fyllingsfelt eller glassfelt. UNIQUE 01 L HVIT UNIQUE GW01 L HVIT UNIQUE GW04 L HVIT Dør med glassfelt gjør seg spesielt godt mellom entré/ gang og stue. UNIQUE 04L HVIT COMPACT SP10 HVIT COMPACT 04N HVIT 26 27

15 FARGER OG TRIVSEL TILVALG MALING MALING S i fargekoden står for Second Edition og betyr at det dreier seg om en standardisert NCS-kode. MALING S 2903-Y30R KALKGRÅ Kun illustrasjon. Fargekoder fås hos din fargehandler. (Gjelder kun utvalgte prosjekter) S 1902-Y42R HVIT LIN Kun illustrasjon. Fargekoder fås hos din fargehandler. S 0502-Y BOMULL Kun illustrasjon. Fargekoder fås hos din fargehandler. STANDARD Standard farge på vegger og tak er NCS S0502-Y. Dører, listverk og gerikter har også fargekode NCS S0502-Y. Listverk og gerikter leveres med synlige spikerhoder. Det tilbys ikke tilvalg på maling av disse. TILVALG Som tilvalg tilbys det maling av vegger i farger innenfor NCS S-serien, malt i 2 strøk. Fargeprøver i NCS S-serien vil du få hos enhver fargehandler, men vi gjør oppmerksom på at enkelte leverandører også opererer med egne koder og navn, som vi ikke kan bruke. Vi anbefaler lyse fargetoner innenfor NCS S-serien. Vi oppfordrer til å velge lyse toner, da dekkevnen til mørke og/eller sterke farger ikke alltid er like god. Stue og kjøkken regnes som ett rom

16 KOS OG NYTTE GASSPEIS TILVALG GASSPEIS Der det tilbys gasspeis vil dette stå i det enkelte prosjekts prospekt. Evt. ta kontakt en av våre medarbeidere for mer informasjon. GASSPEIS (Gjelder kun utvalgte prosjekter) I enkelte prosjekter tilbys det gasspeis i et begrenset utvalg. Til-luft og avgass trekkes til peis i et dobbelt rør som monteres rett opp fra peis og ut gjennom tak eller vegg. Peisen har et lukket forbrenning system og vil ikke være påvirket av lufttrykk i rommet eller påvirke dette. Peisen vil heller ikke avgi noe fukt/ sot eller emisjoner. I de leilighetene som tilbys gasspeis som tilvalg kan peisen plasseres på et hjørne eller midt på vegg avhengig av planløsningen. Ønsker man ikke å installere peis, men syntes det kan være lurt å tilrettelegge for fremtidig installasjon, så er det også mulig, for de tilfellene hvor det leveres gass til prosjektet. Ønsker du ikke peis nå -hvorfor ikke tilrettelegge så muligheten er der? 30 31

17 INNENDØRS PARKERING PARKERING PARKERING m m For de fleste prosjektene på Fornebu er det garasjeanlegg for parkering av beboernes biler. Garasjeanlegget et som regel plassert under bolighuset med egen innjøring. Fri høyde i anlegget er ca. 2,1 m. Skulle man ha stor bil bør man sjekke ut hva som er høyden i garasjeanlegget i det aktuelle prosjektet. Parkerings plasser i garasjekjeller kan variere i størrelse fra minste mål på 2,25 til 2,50 m. For at en kjeller skal klare å ha et bygg over må det komme søyler ned i garasje anlegget, disse står som regel mellom hver 2 eller tredje p-plass. Plassenes bredde regnes fra senter søyle eller senter stripe til neste stripe eller søyle. Overflate på gulv vil være betong eller asfalt, med støvbinding i hvitt på veggene. Fargen framstår som noe mer gjennomsiktig enn heldekkende maling m m m 32 33

18 EGNE NOTATER EGNE NOTATER 34 35

19

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

NÅ har jeg kommet hjem

NÅ har jeg kommet hjem NÅ har jeg kommet hjem Din nye bolig er viktig for alle som jobber i JM Norge AS. Vi vil at nøye planlagte detaljer i og rundt din nye bolig skal skape en følelse av at nå er jeg kommet hjem. Allerede

Detaljer

NÅ har jeg kommet hjem

NÅ har jeg kommet hjem NÅ har jeg kommet hjem Din nye bolig er viktig for alle som jobber i JM Norge AS. Vi vil at nøye planlagte detaljer i og rundt din nye bolig skal skape en følelse av at nå er jeg kommet hjem. Allerede

Detaljer

STANDARD LEVERANSE I LEILIGHETER

STANDARD LEVERANSE I LEILIGHETER STANDARD LEVERANSE I LEILIGHETER SOGSTIVEIEN 68 Her er et utdrag fra tilvalgsinformasjonen som ble utarbeidet i forkant av prosjektet og som beskriver standard leveranse i leilighetene. Det er ofte beskrevet

Detaljer

SchweigaardS plass innredningsvalg

SchweigaardS plass innredningsvalg Schweigaards plass innredningsvalg NÅ har jeg kommet hjem Din nye bolig er viktig for alle som jobber på JM Norge AS. Vi vil at nøye planlagte detaljer i og rundt din nye bolig skal skape en følelse av

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

STOPPENTOPPEN. Valg & innredning 1 MIN 12 MIN MED TIL TIL MARKA DRAMMEN PANORAMAUTSIKT

STOPPENTOPPEN. Valg & innredning 1 MIN 12 MIN MED TIL TIL MARKA DRAMMEN PANORAMAUTSIKT STOPPENTOPPEN Valg & innredning 1 MIN TIL MARKA BOLIGER MED 10NYE PANORAMAUTSIKT 12 MIN TIL DRAMMEN 1 Velkommen til å innrede din boligdrøm Det er deilig med en splitter ny bolig. Nye rom, nye tanker og

Detaljer

PRESENTASJON AV STANDARD OG TILVALG. Tilvalgsmeny byggetrinn 4 1

PRESENTASJON AV STANDARD OG TILVALG. Tilvalgsmeny byggetrinn 4 1 PRESENTASJON AV STANDARD OG TILVALG Tilvalgsmeny byggetrinn 4 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kjøkken Parkett Bad Dører Flis over kjøkkenbenk Elektro

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Leveranse interiør 01.11.2015

Leveranse interiør 01.11.2015 Leveranse interiør 01.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert,

Detaljer

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER

BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGSLISTE - TILVALG LEILIGHETER BESTILLINGEN GJELDER LEILIGHET NR.: KJØPERS NAVN: ADRESSE:......... TELEFON PÅ DAGTID: E-POST:...... Ferdig utfylt bestillingsliste

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Standard og endringsalternativer

Standard og endringsalternativer Standard og endringsalternativer Fordelen med en ny bolig er at en kan velge. Velge farger, stil og tilpassninger så leiligheten blir akkurat slik du ønsker. Dine valg kan tilpasses de møblene du allerede

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no

Talgø Møbelfabrikk AS N-6645 TODALEN Telefon 71 65 80 00 Telefaks 71 65 81 90 www.talgo.no Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og fargeavvik. Foto: Talgø Markedsavdeling Tradisjon Talgø har produsert møbler helt siden 1899, og kvalitet og design har hele tiden vært det viktigste for oss.

Detaljer

Leveranse interiør 13.11.2015

Leveranse interiør 13.11.2015 Leveranse interiør 13.11.2015 Kortfattet sammendrag med leveranse for Tordenskjolds Hage. Vegger generelt: Gulv generelt: Hvitmalt, (Bomullshvit) Parkett, Haro, Eik Family, 3 stavs, Matt børstet lakkert

Detaljer

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt

Askøy - Stongafjellet. Hjaltelien trinn 2. Trivelig bomiljø og vakker utsikt Askøy - Stongafjellet Hjaltelien trinn 2 Trivelig bomiljø og vakker utsikt 2 Velkommen til Hjaltelien trinn 2 - Stongafjellet Utbyggingsfeltet er et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Praktiske familieboliger på. Storenubben. 11 boliger fra 58-166 m2

Praktiske familieboliger på. Storenubben. 11 boliger fra 58-166 m2 Praktiske familieboliger på Storenubben 11 boliger fra 58-166 m2 På Storenubben skal det føres opp 11 rekkehus. Det blir 7 boliger på 3 etasjer, 2 boliger på 2 etasjer og 2 boliger på et plan. Det er gjennomført

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Hommersåk. Stemmen Terrasse. Leiligheter med ett og to soverom 18.10.10

Hommersåk. Stemmen Terrasse. Leiligheter med ett og to soverom 18.10.10 Hoersåk Steen Leiligheter ed ett og to sovero 8.0.0 3 Illustrasjon av inngangsparti ot nordvest. Sentralt på Hoersåk Jadarhus sitt nye leilighetsprosjekt, Steen på Hoersåk, har kort avstand til alle fasiliteter.

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt meland - FREKHAUG LØYPEONA trinn Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt Meland Løypetonet MELAND FREKHAUG Velkommen til Løypetona Meland Meland kommune er en vekstkommune med stor tilflytning.

Detaljer

KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA

KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA KO L EN L KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA 2 I KOLLEN ENEBOLIGER ENEBOLIGER KOLLEN I 3 FØL DEG SOM KONGEN PÅ HAUGEN PÅ KOLLEN ER DET INGEN OVER OG

Detaljer

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm

Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER. Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm PROSJEKT TOPPETUA! 7 MINDRE ENEBOLIGER OG 4 LEILIGHETER Råflotte boliger, med spennende og framtidsrettet arkitektur Prosjekt ToppeTua Leiligheter fra 79 kvm Eneboliger 135 kvm Moderne sleveiende eneboliger

Detaljer

Verkshagen / Stålverkskroken TRINN 2. Tilvalgsliste Bad

Verkshagen / Stålverkskroken TRINN 2. Tilvalgsliste Bad Verkshagen / Stålverkskroken TRINN 2 Tilvalgsliste Bad Bad og WC Bad leveres som prefabrikkert badekabin. Takhøyde på ca. 220 cm Varmekabel i gulv Det vil bli servantskap med skuffer i hvit glatt overflate

Detaljer

Ekte familieidyll i hjertet av Ryfylke Bo i herlig landlige omgivelser

Ekte familieidyll i hjertet av Ryfylke Bo i herlig landlige omgivelser Judaberg, Finnøy 6 eneboliger Ekte familieidyll i hjertet av Ryfylke Bo i herlig landlige omgivelser Judaberg ka judaberg, finnøy 6 EnEBoligEr Barne og ungdomsskole Flerbrukshall Judaberg sentrum i Fantastiske

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE.

BORETTSLAG. NEDRE STORGATE No 9. 14 LEILIGHETER MED URBAN ATMOSFÆRE. BORETTSLAG NEDRE STORGATE No 9. 14 ER MED URBAN ATMOSFÆRE. No 9 er de 14 siste leilighetene i Drammens mest sentrale boligprosjekt. SJARMØR- ETAPPEN Bragernes Atrium nærmer seg mål. Helt siden vi lanserte

Detaljer

Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag!

Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag! Kjokken tilbud til alle i Prestestien Borettslag! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale, eller befaring etter avtale. AOG Bygg fordeler: 5 års garanti på arbeid og produkter. Dokumentert utførelse

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,-

Kornblomstveien 28. Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya. Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Nøkkelferdig enebolig Ferdig planert med betongmurer På toppen av Justneshalvøya Pris kr. 4.500.000,- Kornblomstveien 28 Fra det høyeste punktet på selveste Justneshalvøya et fremtidsrettet

Detaljer

16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115

16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115 16 moderne leiligheter rundt et trivelig tun i Eiksveien 115 NÆRMILJØ Bo fantastisk til på ØSTERÅS PARK med kort spasertur til Østerås senter og Bærumsmarka som en god nabo med flotte turmuligheter så

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

ROMSKJEMA Solhøgda boliger - for følgende leiligheter: B1-H0101, B1-H0102, B1-H0201, B2-H0101, B2-H0102, B3-U0101, B3-U0102, B3-H0101, B3-H0102,

ROMSKJEMA Solhøgda boliger - for følgende leiligheter: B1-H0101, B1-H0102, B1-H0201, B2-H0101, B2-H0102, B3-U0101, B3-U0102, B3-H0101, B3-H0102, Gang/entré Nedsenket malt gipshimling i hele arealet 1 dobbel stikkontakt ved gulv pr. påbegynt 6 m 2 Branndetektor Kjøkken og males, delvis nedforet fm. kanalføring ved kjøkkenskap Romhøyde = 255 cm 6

Detaljer

Kjenner du igjen en moderne Klassiker? 12 førsteklasses eneboliger på toppen av Skaarlia

Kjenner du igjen en moderne Klassiker? 12 førsteklasses eneboliger på toppen av Skaarlia Ko L en L Kjenner du igjen en moderne Klassiker? 1 førsteklasses eneboliger på toppen av Skaarlia I Kollen ENEBOLIGER ENEBOLIGER Kollen I 3 Føl deg som kongen på haugen på Kollen er det ingen over og ingen

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

Interiørkatalog. Innredning. Velg dine favorittfarger. Inspirasjon. av bad og kjøkken. Kontinental eleganse eller myk minimalisme?

Interiørkatalog. Innredning. Velg dine favorittfarger. Inspirasjon. av bad og kjøkken. Kontinental eleganse eller myk minimalisme? Interiørkatalog Gjønneshagen Velg dine favorittfarger Kontinental eleganse eller myk minimalisme? Inspirasjon til ditt nye hjem Innredning av bad og kjøkken På vei til et nytt hjem Denne brosjyren er tenkt

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 2 BOLIGENS INTERIØR INNHOLDSFORTEGNELSE 2 BOLIGENS INTERIØR... 1 GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 VEGGER... 3 Maling på vegger (gipsplater og betong)... 3 Gerikter... 3 Vindusbrett...

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

ALLRIGHT FLATPAKKE i MØBELKVALITET KJØKKEN BAD GARDROBE

ALLRIGHT FLATPAKKE i MØBELKVALITET KJØKKEN BAD GARDROBE ALLRIGHT FLATPAKKE i MØBELKVALITET KJØKKEN BAD GARDROBE Allright as, Stormyrveien 45, 8008 BODØ Tlf. 755 15540, fax: 755 10589 E-mail: post@allright.no WEB: www.allrihght.no 2 Vinga hvit matt Classica

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

Lundal Panorama på Frakkagjerd

Lundal Panorama på Frakkagjerd Lundal Panorama på Frakkagjerd flotte leiligheter med unik utsikt over Aksdalsvannet Illustrasjonsfoto, Lundal Panorama Velkommen til Lundal Panorama Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Engersand havn D3-0103 D4-0401

Engersand havn D3-0103 D4-0401 Engersand havn D3-0103 D4-0401 D3 D4 Din egen strand Hvor mange kjenner du som bor nesten på stranden? Hvor mange steder er det i det hele tatt mulig? På Engersand Havn kan du tusle i badekåpen ned til

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D

F J E L L P A R A D I S E T R A U L A N D R A U L A N D V E D L E G G KJØPSINFORMASJON Fjellparadiset 1 Megler ABCenter Telemark AS Eiendom Gnr. 151, bnr. 485 Rauland Høgfjellshotell I Vinje kommune Byggherre og selger Fjellparadiset AS, org.nr.

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Koksabukta. 18. februar 2010

Koksabukta. 18. februar 2010 Koksabukta 18. februar 2010 Agenda Del 1 Informasjonsmemorandum (IM) muligheter og begrensninger Forslag til gjennomføring av fordeling av leiligheter (PALK) Forslag til oppdeling i byggetrinn/salgstrinn

Detaljer

Tilvalgsmøte Sørenga. For kjøpere i byggetrinn 3

Tilvalgsmøte Sørenga. For kjøpere i byggetrinn 3 Tilvalgsmøte Sørenga For kjøpere i byggetrinn 3 2 standard konsepter og 3 tilvalgskonsepter Klassisk Standard Sjøfront Standard Flower Power Grey Spirit White line Klassisk Standard Veggfarge: NCS S0502-Y

Detaljer

Bogafjell. 7 lekre eneboliger i kjede gode familieboliger på 143 m 2

Bogafjell. 7 lekre eneboliger i kjede gode familieboliger på 143 m 2 Bogafjell 7 lekre eneboliger i kjede gode familieboliger på 143 m 2 OMRÅDET En verden av muligheter Bogafjell er et fint sted for familier som ønsker et godt oppvekstmiljø. Her er det variert boligmasse,

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Sted: Holterdalen i Rauland Modell: Reisverk Dato: 02.01.2014

Sted: Holterdalen i Rauland Modell: Reisverk Dato: 02.01.2014 Byggebeskrivelse. Reisverk Rauland Hytteutvikling Hyttemodell "oppstuguhytte" grunnflate på 86,4 m2 på tomt 406 og 407 i Holtardalen, Rauland, tomtestørrelse ca. 5-600 m2 Sted: Holterdalen i Rauland Modell:

Detaljer

Bogafjell. 7 lekre eneboliger i kjede gode familieboliger på 148 m 2

Bogafjell. 7 lekre eneboliger i kjede gode familieboliger på 148 m 2 Bogafjell 7 lekre eneboliger i kjede gode familieboliger på 148 m 2 OMRÅDET En verden av muligheter Bogafjell er et fint sted for familier som ønsker et godt oppvekstmiljø. Her er det variert boligmasse,

Detaljer

Tilvalg- og standardleveranser. Gamle Gardermoveg 36

Tilvalg- og standardleveranser. Gamle Gardermoveg 36 Tilvalg- og standardleveranser Gamle Gardermoveg 36 Tilvalgsprosessen Gratulerer med ny bolig. Det er nå på tide å se på eventuelle tilvalg og endringer. På de neste sidene viser vi deg mange spennende

Detaljer

KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA

KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA KO L EN L KJENNER DU IGJEN EN MODERNE KLASSIKER? 12 FØRSTEKLASSES ENEBOLIGER PÅ TOPPEN AV SKAARLIA 2 I KOLLEN ENEBOLIGER ENEBOLIGER KOLLEN I 3 FØL DEG SOM KONGEN PÅ HAUGEN PÅ KOLLEN ER DET INGEN OVER OG

Detaljer

enga Skaarlia Amfi 12 leiligheter

enga Skaarlia Amfi 12 leiligheter enga Skaarlia Amfi 12 leiligheter mange typer boliger og mennesker Her bor du lyst og luftig, høyt over byen, men likevel med det urbane liv bare noen minutter unna. Men det er først og fremst nærheten

Detaljer

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt

8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt BRATTEBØ GÅRD SANDNES 8 leiligheter i trivelig småhus bebyggelse naturskjønt og sentralt LEILIGHETER BRATTEBØ GÅRD SANDNES BLOCK WATNE Nyt det gode liv i en lettstelt leilighet i en hyggelig småhusbebyggelse

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no

177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV PRESENTASJON. www.iconhouse.no 177 KVM BRA 4 SOVEROM 3 BAD INNGLASSET TERRASSE DRIV 1 PRESENTASJON www.iconhouse.no INTEGRERTE UTEROM STORE GLASSFLATER AREALOVERSIKT PLAN 1 PLAN 2 BOLIG 1.ETG. (BRA) 69 KVM BOLIG 2.ETG (BRA 109 KVM TAKTERRASSE

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Kvalavåg Tomannsboliger. Illustrasjon

Kvalavåg Tomannsboliger. Illustrasjon Kvalavåg Tomannsboliger Illustrasjon Kvalavåg En idyllisk perle ved havet! Dette er plassen for deg som er glad i naturskjønne omgivelser. I Kvalavåg får du alt du behøver for en aktiv hverdag med sjø,

Detaljer

Lundåsen Trondheim Sør

Lundåsen Trondheim Sør Et boligprosjekt fra Block Watne Lundåsen Trondheim Sør 10 moderne og eksklusive eneboliger Nær marka Barnevennlig Lite trafikk Et boligprosjekt fra Block Watne 65 63 61 59 57 67 Lundåsen 71 19 Jakob Vingsands

Detaljer

Et boligprosjekt fra Block Watne. Orrevegen 4. 7. mai kl 21.11. Eksklusive leiligheter med unik beliggenhet

Et boligprosjekt fra Block Watne. Orrevegen 4. 7. mai kl 21.11. Eksklusive leiligheter med unik beliggenhet Et boligprosjekt fra Block Watne Orrevegen 4 7. mai kl 2. Eksklusive leiligheter med unik beliggenhet Et boligprosjekt fra Block Watne 7. mai kl 2.03 SOL OPP/SOL NED KLEPP. mai kl 05.4 2.29 5. mai kl 05.08

Detaljer

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no

SOLSIDEN. Bo ved sjøen - lev i byen SOLSIDEN. Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet. www.solsiden-haugesund.no SOLSIDEN Bo ved sjøen - lev i byen Flotte leiligheter med fantastisk beliggenhet SOLSIDEN www.solsiden-haugesund.no Velkommen til SOLSIDEN Solsiden ligger vakkert til i innseilingen til Haugesund. Her

Detaljer

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER.

SKARBEKKEN UTSIKT PÅ JØRPELAND 5 REKKEHUS DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. DEN PLASSEN. DEN PRISEN. DEN UTSIKTEN. PÅ EN GOD DAG SER DU TIL STAVANGER. Bildet er en illustrasjon 5 rimelige rekkehus Velkommen hjem! Velkommen til trivelige og godt etablerte Skarbekken. Herfra er

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Danebu. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Danebu Bygger varige verdier ny hytteserie Tinde Danebu Tinde Danebu er en moderne hytte som passer både på fjellet og ved sjøen. Det er lagt stort vekt på arealeffektive

Detaljer

Leiligheter i grindesvingen Like ved haugesund stadion

Leiligheter i grindesvingen Like ved haugesund stadion Idrettshall Turområde Dagligvare Steinsfjellet Leiligheter i grindesvingen Like ved haugesund stadion Bussstasjon Stadion Sykehus Gågate Kjøpesenter Rådhusplassen Høgskole Kaien du slipper å gå i banken

Detaljer

Tjøsvolltunet. på Åkra

Tjøsvolltunet. på Åkra Tjøsvolltunet på Åkra Illustrasjonsfoto, Tjøsvoll Velkommen til Tjøsvoll Prosjektet i Sandskeivegen på Tjøsvoll består av 24 stk leiligheter i 2-mannsboliger og 14 stk leiligheter i rekkehus. Leilighetene

Detaljer

enga Skaarlia Amfi 9 rekkehus et sted å vokse

enga Skaarlia Amfi 9 rekkehus et sted å vokse enga Skaarlia Amfi 9 rekkehus et sted å vokse Skaarlia amfi ENGA 9 nye rekkehus i enga 1 2 3 4 5 mange typer boliger og mennesker Her bor du lyst og luftig, høyt over byen, men likevel med det urbane liv

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

Nyheter. Solid hvit ask - elsket kjøkken

Nyheter. Solid hvit ask - elsket kjøkken news Nyheter V vi mennesker er så ulike. Noen vil ha det aller nyeste. Andre foretrekker det mer tradisjonelle. Derfor har våre designere tatt fram et stort og variert sortiment. Uansett om man bor i et

Detaljer

Solid hvit ask - elsket kjøkken

Solid hvit ask - elsket kjøkken news Nyheter Vi mennesker er så ulike. Noen vil ha det aller nyeste. Andre foretrekker det mer tradisjonelle. Derfor har våre designere tatt fram et stort og variert sortiment. Uansett om man bor i et

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis

Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis BLOKK KVALATOPPEN KVALA Lekre leiligheter på Kvalatoppen! Lyse og luftige, med balkong, parkering og heis LEILIGHETER Illustrasjon Illustrasjon KVALA Kvalatoppen BLOCK WATNE «Her bor du lyst og luftig.»

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

enga Skaarlia Amfi 7 eneboliger

enga Skaarlia Amfi 7 eneboliger enga Skaarlia Amfi 7 eneboliger På toppen av Skaarlia Amfi har du utsikt helt til havet Skaarlia Amfi er et godt etablert boligområde Noen få minutter med bil til Sandnes Sentrum mange typer boliger og

Detaljer