FORNEBULANDET TILVALGSBROSJYRE. Generell informasjon om tilvalg og endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORNEBULANDET TILVALGSBROSJYRE. Generell informasjon om tilvalg og endringer"

Transkript

1 FORNEBULANDET TILVALGSBROSJYRE Generell informasjon om tilvalg og endringer

2 DET HANDLER IKKE BARE OM Å BO, DET HANDLER OM Å LEVE TILVALG En ny bolig starter med drømmer og mange nye ideer. Tilfør din smak og dine ideal-løsninger og gjør boligen skreddersydd for deg og din familie. Det handler faktisk ikke bare om å bo det handler om å leve INNHOLD Et nytt hjem Norsk standard - beskrivelse Spesialtilpassninger Prising av spesialtilpasninger Elektro Kjøkken Garderobe Baderom Parkett Innerdører Maling Gasspeis Parkering Egne notater Bilder som er vist i denne brosjyren er kun ment som illustrasjoner. Layout/Design: Voice Reklame AS 2 3

3 INTRODUKSJON ET NYTT HJEM Denne brosjyren er tenkt som et verktøy for å hjelpe deg gjennom de beslutninger som kreves for at ditt nye hjem skal bli slik du ønsker det. Tenk nøye igjennom dine valg Tenk nøye igjennom dine valg. Å kjøpe nytt hjem er en av de største beslutningene du tar. I brosjyren kan du se eksempler på noen av de valgene du kan gjøre i forkant, som vil utgjøre forskjellen på ditt og naboens hjem. Endelig tilvalgsmeny for det prosjektet du har kjøpt i vil du få tilsendt fra entreprenøren i forkant av tilvalgsmøte. Hygg deg med planleggingen Vi ønsker at tilvalgsprosessen skal være en lystbetont reise til ditt nye hjem. Den dagen du setter nøkkelen i døren skal du vite eksakt hvilken farge det er på veggene, samt hvilke dører, kjøkken, parkett og fliser som møter deg på innsiden. Du skal føle at du er kommet hjem. 4 5

4 LEVERANSE NORSK STANDARD NORSK STANDARD På Fornebu bygges alle prosjektene etter Norsk Standard 8407, alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Generelt Dersom du ønsker å lese mer om norsk standard, finner du grundig informasjon om dette på NS 8407 Denne standarden har til formål å regulerer kontraktsforholdet mellom totalentreprenør og byggherren og sørger for at kontrakten partene i mellom er ballansert og at arbeidene som utføres på byggeplassen skjer i henhold til norsk lov og god byggeskikk. NS 3420 Denne standarden er et komplett system for å beskrive bygging, drift, vedlikehold og riving av bygg og anlegg på et detaljert eller mer sammensatt nivå. Hele standarden er ikke relevant for våre prosjekter. Det er dog vanlig at kapitlene hvor normalkrav til valg av overflater samt tillatt avvik for de ulike overflatene benyttes. Generelt kan man si at materialene som velges skal være uskadde og uten feil, tilpasset klimaet de benyttes i og tilpasset det aktuelle prosjektet. Det endelige produktet (herunder delprodukter) skal fylle den funksjonen som er forutsatt. Dernest definerer standarden hvilket avvik som er tillatt. Generelt gjelder et krav til tillatt sammensatt byggeplassavvik på +/- 15 mm. Det betyr at alle målsatte dimensjoner og avstander skal ligge innenfor dette kravet, dersom ikke annet krav er stilt. Deretter defineres det tillatte avvik for overflater i henhold til ulike toleranseklasser (fra 1 til 5). Boligprosjekter skal tilfredsstille klasse 3. Som eksempel skal en svanke eller bul på parkett ikke overstige 5 mm målt med 2 meter rettholdt. Med det menes at det legges en to meter rettholdt på gulvet over en eventuell svanke. Avvike man kan måle mellom gulv og rettholdt kan måle opp til 5 mm forholdet må utbedres. 6 7

5 TILVALG Tilvalg (tilleggsvalg) er en langt enklere prosess, da disse valgene foregår ut fra standardiserte tilvalgsprodukter. Dersom man gjør valg som ikke finnes på den standardiserte tilvalgsmenyen så vil det bli behandlet som en endring. DINE VALG SPESIAL- TILPASNINGER Vi deler prosessen for spesialtilpasning av leilighetene inn i to kategorier: Endringer og Tilvalg. Nedenfor følger en forklaring på de to begrepene. SPESIALTILPASNINEGR ENDRINGER Hvis man ønsker endringer i leiligheten, regnes det som en relativt omfattende prosess som kan kreve at både myndigheter, byggherre, arkitekt, andre prosjekterende og underentreprenører må bearbeide og godkjenne endringene. Endringsarbeider refererer seg for eksempel til omlegging av rør, fjerning av lettvegger, snu slagretning på dører og forandring av planløsning osv. Det vil tilkomme en initialkostnad for utredning av en endring. Denne inkluderer utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. Initialkostnaden faktureres uavhengig av om endringen blir bestilt eller ikke. Prosjektet vil ikke tillate endringer som medfører tidsforskyvninger for hele prosjektet. SLIK FUNGERER TILVALGSPROSESSEN Det vil bli utarbeidet en tilvalgsmeny for hvert prosjekt, som vil informere kjøper om hva som er valgt som standard produkter, og hva man kan velge som tilvalg. Hver kjøper vil bli invitert til å ta kontakt for et personlig tilvalgsmøte med prosjektets kundeveiledere i løpet av gjeldende tilvalgsperiode. Det vil da bli anledning til å se noen av standardproduktene og noen av tilvalgsproduktene. Tilvalgsfristene angitt i invitasjon til møte kan ikke forskyves, og gjelder alle tilvalgsprodukter. Ønsker om tilleggsvalg etter tilvalgsfristens utløp, vil bli behandlet som endringer. Dersom du ønsker å gjøre tilvalg er det viktig å merke seg fristene for disse! 8 9

6 DET LILLE EKSTRA PRISING AV SPESIALTILPASNINGER Bygging av store prosjekter fordrer standardiserte løsninger og endringer av disse løsningene skaper derfor ekstra kostnader. SPESIALTILPASNINGER Spesialtilpasninger kan ofte føre til økte kostnader men veier man dette opp i mot kvaliteten dette gir for den enkelte familie er det kanskje verdt det PRISING Vi og våre entreprenører har en felles målsetning om å levere prosjekter med 0-feil. For å unngå feil settes det derfor frister som en noen kan oppfattes som rigide samt at det er et krav at alle endringer må inn på tegning, selv om det kun er mindre justeringer. Tegningene skal distribueres til alle involverte parter i prosjektet. Dette gjør at det alltid er en initialkostnad knyttet til alle endringer, selv om de er små. Entreprenørens priser baseres på innhentede pristilbud fra under-leverandører, konsulenter og egne arbeider. Konsulentene (arkitekter, prosjektering elektro, rør m.m.) har ofte start- og minstepriser for å utføre endringen. Standard varer er innkjøpt i store kvantum. Noe som medfører at innkjøpsprisen fra leverandører til entreprenør er gunstig. Avvik fra standard løsning kan derfor gi vesentlig høyere innkjøpspris og fradraget for opprinnelig vare blir tilsvarende mindre. Sammenlikning av priser man får oppgitt i butikk for tilsvarende vare blir også vanskelig, da montering, tilpasning, transport og koordinering opp mot andre håndverkere osv. ikke er medregnet i butikkens utsalgspris. Det hender kjøpere spør om man får tilbake penger hvis man ikke ønsker å ha en standard vare levert. Standard leveranser er som sagt innkjøpt i store kvanta og innkjøpsprisene er derfor betinget av et visst volum. Hvis standard-varen fjernes i noen leiligheter, vil prisen på de resterende varene bli høyere. Dette gjør at leveranser som er inkludert i leiligheten normalt ikke kan gis fradrag for. Vi opplever også spørsmål om fradrag i pris hvis man for eksempel ønsker å fjerne en vegg. Å fjerne en vegg er ikke nødvendigvis så enkelt som det kan synes. Arkitekten må tegne om den aktuelle leiligheten. Deretter må alle tegninger oppdateres og sendes ut til underentreprenører og leverandører. Endringen kan føre til at underentreprenørene må omprosjektere rørføringer og elektriske punkter som opprinnelig var plassert i veggen og alt dette skal koordineres og administreres slik at endringen faktisk blir utført. Eksempelet viser at selv om det i utgangspunktet kan virke som om det bør gis fratrekk for å fjerne en vegg, blir det i virkeligheten en relativt kostbar endring for kjøperen. Vi håper at disse forklaringene kan gi forståelse for hva som ligger bak prisene som presenteres. En entreprenørs innkjøpspriser er basert på store kvanta og derfor kan man oppleve at tilvalg blir noe dyrere

7 TILPASSET ELEKTRO TILVALG ELEKTRO Det skal være tilstrekkelig med stikkontakter men dersom du ønsker å gjøre endringer eller øke antallet kan dette bestilles på tilvagsmøtet. ELEKTRO Bygging av store prosjekter fordrer standardiserte løsninger og endringer av disse løsningene skaper derfor ekstra kostnader. STANDARD Prosjektet bygges etter ny forskrift; NEK400. Forskriften stiller helt andre krav til det tekniske anlegget enn tidligere. Det innebærer at det bla er komfyrvakt over koketopp og godt med stikkontakter i leilighetene. For de aller fleste vil antall stikkontakter være tilstrekkelig. Elektrotegninger for de enkelte leilighetene sendes normalt ut til hver kunde i forbindelse med invitasjon til tilvalgsmøte. Det understrekes at tegningsgrunnlaget er veiledende. Tegningene er ikke målsatt, men viser antall el-punkter i de ulike rommene. Plasseringen kan variere noe. El-tegning vil vise bla prosjekterte stikkontakter, lyspunkter og tv-uttak. Det vil ikke bli mulig å endre plasseringen av disse standard punktene. Leilighetene leveres normalt med ett IKT punkt i stuen. TILVALG Hvis du ønsker flere el-punkter enn standard, kan det bestilles i tilvalgsmøte. Vi opplyser om at tilvalgspunkter kan komme med synlige føringer, avhengig av hva slags vegg punktene ønskes plassert på. El punkter må plasseres på stender, og vil bli plassert på nærmeste stender i forhold til ønsket plassering. Det kan gjøres tilvalg på for eksempel ekstra IKT punkt, spotter og ekstra lysskinner til kjøkken innenfor leverandørens sortiment. Elektrotegninger med antall el-punkter skal normalt sendes ut i forkant av tilvalgsmøte

8 FOR ENHVER SMAK KJØKKEN KJØKKEN HTH/Sigdal /Norema eller tilsvarende aktør er normalt leverandør av kjøkken til boligen. STANDARD LEVERANSE Normalt leveres det kjøkken med hvite malte skapfronter, laminat benkeplate og håndtak i stål evt. grepsløse fronter. Kjøkkenet leveres med underlimt rustfri oppvaskkum og forkrummet armatur. Det leveres søppelsorteringssystem i skap under kum, for det tilfellet hvor det ikke er prosjektert med brannslange i skap under kum. TILVALG Kjøpere tilbys muligheten til å sette sitt personlige preg på kjøkkenet ved å foreta egne valg, dog i henhold til de forutsetninger som er gitt i prosjektet og innenfor leverandørens sortiment. Vann/avløp, ventilasjon og andre faste elementer kan ikke flyttes. Det vil bli mulighet for å gjøre tilvalg på hvitevarer enten via kjøkkenleverandøren eller entreprenøren. Dekor mellom kjøkkenbenk og overskap vil være tilvalg. Valgmulighetene vil variere med valg av leverandør. Du vil også få mulighet til å gjøre tilvalg på kjøkkenarmatur, normalt vil det være et par alternativer. Disse tilvalgene gjøres via entreprenøren. Valg av kjøkkenhette må være kompatibel med ventilasjonssystemet; det betyr at utvalget vil være begrenset. Vi ber om forståelse for dette. TILVALGSMØTE Tilvalgsmøter for kjøkken gjøres normalt direkte med leverandøren. Hver kunde vil bli invitert til et særskilt tilvalgsmøte med den valgte leverandøren

9 EKSEMPEL STANDARDUTSTYR KJØKKEN EKSEMPEL TILVALG KJØKKEN KJØKKEN EKSEMPEL PÅ STANDARD UNDERLIMT VASK FM MATSEN FM MATSEN AVTREKKSHETTE MB FONDUE EKSEMPEL PÅ STANDARD KJØKKENHETTE ROBITOR EKSEMPEL PÅ KJØKKENARMATUR AVTREKKSHETTE MP VISJON 90 AVTREKKSHETTE PB VISJON 90 Vi anbefaler lyse fargetoner innenfor NCS S-serien

10 PLASS TIL DET MESTE GARDEROBESKAP GARDEROBESKAP Denne brosjyren er tenkt som et verktøy for å hjelpe deg gjennom de beslutninger som kreves for at ditt nye hjem skal bli slik du ønsker det. HTH/Sigdal /Norema eller tilsvarende er normalt leverandør av garderobeskap til boligen. Det er så å si alltid samme leverandør av kjøkken og garderobe. Tilvalgsmøter for garderobeskap gjøres normalt direkte med leverandøren. Hver kunde vil bli invitert til et særskilt tilvalgsmøte med den valgte leverandøren hvor tilvalg for kjøkken og garderobe gjennomføres). Boligene på Fornebu vil bli brannsprinklet. Dette setter begrensninger for hvor garderobeskapene kan stå og hvor mye de kan utvides. Skapene må plasseres slik de er satt på tegning. EKSEMPEL TILVALG GARDEROBESKAP STANDARD GARDEROBESKAP Det leveres 1 m garderobeskap type glatthvit melamin per sengeplass. Skapet er innredet med hyller og stang

11 PRAKTISK VELVÆRE BADEROM BADEROM HTH/Sigdal /Norema eller tilsvarende aktør er normalt leverandør av bad til boligen. PREFABRIKKERTE BAD Ofte bygges våre bad som prefabrikkerte baderom. Det betyr at badet bygges på fabrikk og heises inn som et helt ferdig rom etter hvert som bygget reiser seg. Ved å prefabrikkere bad reduserer vi risikoen for feil i prosjektet. Ettersom badet skal heises inn etter hvert som etasjene reiser seg, må tilvalg på prefabrikkerte bad gjøres tidlig i prosessene. For de prosjektene hvor vi velger å prefabrikkere bad, blir det derfor to tilvalgsprosesser. Én hvor man gjør tilvalg på bad, og én hvor man gjør øvrige tilvalg. PLASSBYGGET BAD Når vi ikke prefabrikkerer badene, så blir de bygget på plassen. Det betyr at totalentreprenøren velger underleverandører som sørger for at badet bygges i henhold til spesifikasjoner. STANDARD LEVERANSE Badene leveres med tidsriktige fliser på vegg og gulv, baderomsinnredning i hvit melanin og med tidsriktig servant, innfellbare dusjvegger og med opplegg for vaskemaskin. Blandebatterier for dusj og servant vil være i blank stål og med tidsriktig utførelse. TILVALG Det vil bli mulig å gjøre individuelle tilpasninger på bad. For de tilfellene hvor det er prefabrikkerte bad, vil tilvalgsmulighetene være mer begrenset. Uavhengig av byggemetode så vil det til en viss grad være mulig å endre farge på flis, farge på baderomsinnredning, blandebatteri til servant og dusj, og dusjgarnityr. Dog innenfor leverandørens sortiment. Det vil også være mulig å velge badekar istedenfor dusj der badet tillater det, uavhengig av byggemetode

12 EKSEMPEL STANDARDUTSTYR BAD DUSJOPPHENG 520 plain Dusjhjørne med to rette dører LINC MODEL 12 EKSEMPEL TILVALG BAD DUSJOPPHENG 550 BADEROM KRAN 1810 plain BLANDEBATTERI 7461 PLAIN KRAN 2814F plain WC DINO BLANDEBATTERI 7461 PLAIN WC GAC 8000 PLUS HÅNDKLEHOLDER BTH

13 LUNE GULV EKSEMPEL TILVALG PARKETT Shadow Grey Aged 1 stavs Eik Story Smoked Asphalt Grey 1 stavs Eik Natur Story Vanilla 1 stavs PARKETT PARKETT Denne brosjyren er tenkt som et verktøy for å hjelpe deg gjennom de beslutninger som kreves for at ditt nye hjem skal bli slik du ønsker det. Eik new arctic 1-stavs Eik Natur Antikk 3 stavs Ask Natur Vanilla 3 stavs Et Vi gulv anbefaler har stor lyse innvirkning fargetoner på hvordan innenfor rommene NCS S-serien. oppleves - valgets kval EKSEMPEL PÅ STANDARD LEVERANSE Eik new artic, 14 mm 3 stavs med tilhørende fotlister i eik eller hvit. Fotlistene leveres med synlige spikerhoder

14 PERSONLIG PREG EKSEMPEL STANDARD DØR Standard innerdør er en massiv dør er glatt og malte. Døren er både enkle og tidløse. Gerikter leveres med synlige spikerhoder. INNERDØRER INNERDØRER En dør er ikke bare en dør - velg mellom det slette og moderne og de klassiske speildørene. EKSEMPEL TILVALG INNERDØRER Det tilbys ofte dører i 2 ulike stiler. En som har et stilrent, moderne uttrykk med fyllingsfelt eller glassfelt, og en som har et klassisk uttrykk med fyllingsfelt eller glassfelt. UNIQUE 01 L HVIT UNIQUE GW01 L HVIT UNIQUE GW04 L HVIT Dør med glassfelt gjør seg spesielt godt mellom entré/ gang og stue. UNIQUE 04L HVIT COMPACT SP10 HVIT COMPACT 04N HVIT 26 27

15 FARGER OG TRIVSEL TILVALG MALING MALING S i fargekoden står for Second Edition og betyr at det dreier seg om en standardisert NCS-kode. MALING S 2903-Y30R KALKGRÅ Kun illustrasjon. Fargekoder fås hos din fargehandler. (Gjelder kun utvalgte prosjekter) S 1902-Y42R HVIT LIN Kun illustrasjon. Fargekoder fås hos din fargehandler. S 0502-Y BOMULL Kun illustrasjon. Fargekoder fås hos din fargehandler. STANDARD Standard farge på vegger og tak er NCS S0502-Y. Dører, listverk og gerikter har også fargekode NCS S0502-Y. Listverk og gerikter leveres med synlige spikerhoder. Det tilbys ikke tilvalg på maling av disse. TILVALG Som tilvalg tilbys det maling av vegger i farger innenfor NCS S-serien, malt i 2 strøk. Fargeprøver i NCS S-serien vil du få hos enhver fargehandler, men vi gjør oppmerksom på at enkelte leverandører også opererer med egne koder og navn, som vi ikke kan bruke. Vi anbefaler lyse fargetoner innenfor NCS S-serien. Vi oppfordrer til å velge lyse toner, da dekkevnen til mørke og/eller sterke farger ikke alltid er like god. Stue og kjøkken regnes som ett rom

16 KOS OG NYTTE GASSPEIS TILVALG GASSPEIS Der det tilbys gasspeis vil dette stå i det enkelte prosjekts prospekt. Evt. ta kontakt en av våre medarbeidere for mer informasjon. GASSPEIS (Gjelder kun utvalgte prosjekter) I enkelte prosjekter tilbys det gasspeis i et begrenset utvalg. Til-luft og avgass trekkes til peis i et dobbelt rør som monteres rett opp fra peis og ut gjennom tak eller vegg. Peisen har et lukket forbrenning system og vil ikke være påvirket av lufttrykk i rommet eller påvirke dette. Peisen vil heller ikke avgi noe fukt/ sot eller emisjoner. I de leilighetene som tilbys gasspeis som tilvalg kan peisen plasseres på et hjørne eller midt på vegg avhengig av planløsningen. Ønsker man ikke å installere peis, men syntes det kan være lurt å tilrettelegge for fremtidig installasjon, så er det også mulig, for de tilfellene hvor det leveres gass til prosjektet. Ønsker du ikke peis nå -hvorfor ikke tilrettelegge så muligheten er der? 30 31

17 INNENDØRS PARKERING PARKERING PARKERING m m For de fleste prosjektene på Fornebu er det garasjeanlegg for parkering av beboernes biler. Garasjeanlegget et som regel plassert under bolighuset med egen innjøring. Fri høyde i anlegget er ca. 2,1 m. Skulle man ha stor bil bør man sjekke ut hva som er høyden i garasjeanlegget i det aktuelle prosjektet. Parkerings plasser i garasjekjeller kan variere i størrelse fra minste mål på 2,25 til 2,50 m. For at en kjeller skal klare å ha et bygg over må det komme søyler ned i garasje anlegget, disse står som regel mellom hver 2 eller tredje p-plass. Plassenes bredde regnes fra senter søyle eller senter stripe til neste stripe eller søyle. Overflate på gulv vil være betong eller asfalt, med støvbinding i hvitt på veggene. Fargen framstår som noe mer gjennomsiktig enn heldekkende maling m m m 32 33

18 EGNE NOTATER EGNE NOTATER 34 35

19

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 2 www.østvangveien13.no Side 3 Eiendomsmegler MNEF: Magne Blindheim Tlf: 2100 4404 Mobil:

Detaljer

Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten.

Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten. Fjordvilla 8 eksklusivt beliggende leiligheter - helt ned mot kaikanten. Få litt pusterom du og...! H e r k a n d u v i r k e l i g n y t e t i lv æ r e l s e n o g ta tiden tilbake Kanskje du er i ferd

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter

Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Sørenga byggetrinn 7 og 8. Teknisk beskrivelse for alle leiligheter Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle leiligheter har sjøfrontstandard.

Detaljer

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no 2 Salg ved Tor André Vedvik Telefon: 97 95 95 57-33 30 94 75 E-post: tor.andre.vedvik@obos.no Trykk Alllkopi Design Lemon Foto Kai Myhre Bjørn Kjærra 3D Spir/Blår innhold

Detaljer

TØNSBERG OLSRØD. Presterød

TØNSBERG OLSRØD. Presterød TØNSBERG OLSRØD Presterød Når vi bygger boliger gjør vi det med omsorg. Vi er bevisste på å ha den samme gjennomtenkte detaljfølelsen i alt vi gjør. Alle våre innredningsdetaljer er velkomponerte og gir

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus

Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Hundsund Niels Torp fase 2 4- til 5-roms leiligheter og rekkehus Få litt pusterom du og...! 2 VELKOMMEN TIL Fornebulandet er noe helt spesielt i Oslo- og Bærumsområdet. Få andre steder kan by på splitter

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

BERGAN NØTTERØY. Bergan B1

BERGAN NØTTERØY. Bergan B1 BERGAN NØTTERØY Bergan B1 Når vi bygger boliger gjør vi det med omsorg. Vi er bevisste på å ha den samme gjennomtenkte detaljfølelsen i alt vi gjør. Alle våre innredningsdetaljer er velkomponerte og gir

Detaljer

PROSPEKT HUS E, F& G 1

PROSPEKT HUS E, F& G 1 PROSPEKT HUS E, F& G 1 2 VARDENTOPPEN INNHOLD 4 10 14 30 44 52 BELIGGENHET PROSJEKTET HUS E & G HUS F ROMSKJEMA PROSJEKT- INFORMASJON Illustrasjon. Vi tar forbehold om endelig detaljutforming. 3 VARDENTOPPEN

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 2 - SALGSFASE 1 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 2 - SALGSFASE 1 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYE HAGEBYE BYGGETRI 2 - SALGSFASE 1 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35 2 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 2 I naturlige omgivelser på Fornebu

Detaljer

VESTFOLD. INNREDNINGSGUIDE Eneboliger i Vestfold

VESTFOLD. INNREDNINGSGUIDE Eneboliger i Vestfold VESTFOLD INNREDNINGSGUIDE Eneboliger i Vestfold Når vi bygger boliger gjør vi det med omsorg. Vi er bevisste på å ha den samme gjennomtenkte detaljfølelsen i alt vi gjør. Alle våre innredningsdetaljer

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Trivsel, trygghet og service i Kristiansands hyggeligste bosted

Trivsel, trygghet og service i Kristiansands hyggeligste bosted Trygt kjøp. Boligsalgforsikring følger med, og dekker kostnader på din bolig i Q42, inntil din nåværende bolig er solgt. Mer info hos megler. Trivsel, trygghet og service i Kristiansands hyggeligste bosted

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Et nytt boligkonsept for voksne. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Trivsel, trygghet og fellesskap

Et nytt boligkonsept for voksne. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Trivsel, trygghet og fellesskap Et nytt boligkonsept for voksne Moderne roms eierleiligheter Trivsel, trygghet og fellesskap Innhold Velkommen til Sentrumshagen... Et viktig kvartal i Hamar by... Fasiliteter og muligheter... Beliggenhet...

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0

Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYEN HAGEBYEN BYGGETRINN 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35. Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Hagebyen I naturlige omgivelser på Fornebu 1 HAGEBYE HAGEBYE BYGGETRI 3 - SALGSFASE 2 7496C 100 K 42 D8D23 41 B35 2 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 Pantone+ 579C C24 M0 Y 43 K 0 2 Hagebyen I naturlige omgivelser

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

INNREDNINGSGUIDE Eneboliger i Vestfold

INNREDNINGSGUIDE Eneboliger i Vestfold INNREDNINGSGUIDE Eneboliger i Vestfold Når vi bygger boliger gjør vi det med omsorg. Vi er bevisste på å ha den samme gjennomtenkte detaljfølelsen i alt vi gjør. Alle våre innredningsdetaljer er velkomponerte

Detaljer